KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus"

Transkript

1 1. ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je zachycení společnosti v Tibetu z antropologické perspektivy na základě informací z odborných knižních publikací, osobní zkušenosti rodinného přítele a dostupných informací na internetu. Svou práci jsem rozdělila na několik částí s ohledem na zachycení všech podstatných faktů, které mají (nebo měli) vliv na vytváření Tibetu jako celku. Jednotlivé části (historie, geografie, životní podmínky, životní filozofie, náboženství atd.) nám pak mohou pomoci lépe pochopit a zachytit tamější život Tibeťanů a celkovou úlohu a postavení Tibetu ve světě. KLÍČOVÁ SLOVA Tibet Tibeťané Tibetská náhorní plošina dějiny kultura Čína útlak lamaismus buddhismus 1

2 2. ÚVOD Tématem mé bakalářské práce je Tibet z antropologické perspektivy. Ve veřejném povědomí je Tibet vnímán jako země s originálním způsobem života a zachovalou starou kulturou. Každodenní život Tibeťanů je protkán modlitbami, zvyky a tradicemi vycházejícími z jejich náboženství lamaismu. Duchovní hodnoty v Tibetu převažují nad materiálními natolik, že staví samotný Tibet do zcela zvláštního a mystického postavení. Zájem o Tibet v dnešní době je dán především nesvobodou a útlakem tibetského lidu, kultury a náboženství, které pochází ze strany Číny. Díky kulturní revoluci a nepřiměřeného zásahu ČLR se Tibet stal podivným paradoxem starého světa, duchovních hodnot a moderní civilizace. 2

3 3. METODY PRÁCE Tuto práci jsem vypracovala na základě studia odborné literatury. Materiál jsem čerpala z odborných knižních publikací, zpráv vydaných Čínskou ambasádou, cestopisných knih a z dostupných internetových článků. V prvních částech této práce jsem pracovala výhradně s knižními publikacemi a informacemi z internetu. Pro tuto část práce jsem získala materiály hlavně z publikací J. Kolmaše, I. Desideriho, B. Aleksandrova, B. V. Jusova, G. C. Cybikova. Současné a individuálně zabarvené informace, v části s řízeným rozhovorem, jsem získala od ing. Milana Pařila. Řízený rozhovor, neboli orální historie je specifická metoda pro zachycení zážitků, vzpomínek, subjektivních prožitků a osobních zkušeností daného jedince. Rozhovor je na rozdíl od spontánní výměny názorů v každodenní konverzaci strukturovaný, otázky jsou pečlivě promyšleny a komponovány v určitém sledu, aby se získaly nové poznatky, potvrdila konkrétní interpretace či ověřila předběžná hypotéza. Metoda rozhovoru má několik fází: a) narátor volně vypráví, tazatel klade otázky, jež jsou impulzem k dalším vzpomínkám, nahrávky jsou přepsány a vytištěny; b) pro druhý rozhovor si tazatel připraví další otázky objasňující nejasnosti či zpřesňující původní výpověď, nahrávky jsou rovněž přepsány a vytištěny; c) další fází je analýza textu a historických údajů; d) konečnou fází je vyhodnocení a interpretace rozhovoru. 3

4 4. GEOGRAFIE TIBETU 4.1. Poloha a rozloha Tibetu Tibet se nachází na jihozápadě Číny v oblasti Čchingchajsko-tibetské náhorní plošiny. Jeho rozloha je okolo km², což je ⅛ z celé rozlohy Číny. Rozkládá se mezi severní zeměpisné šířky a východní zeměpisné délky ( Kolmaš 2002, s. 14) Hranice Tibetu Autonomní oblast Tibetu má okolo km dlouhých hranic (obr.1:1) s Indií, Nepálem Sikkimem, Bhutanem a Barmou. Na severu hraničí s Ujgurskou autonomní oblastí Sin tiangem, na severovýchodě s provincií Čching-chaj, na východě s provincií S -čuan, na jihovýchodě s provincií Jun-nan, na jihu a jihozápadě pak s indickými státy Arunáčalpradéšem, Sikkimem, Himačalpradéšem a Kašmírem, dále s Bhutanem a Nepálem (Kolmaš 2002, s. 14) Pohoří Ze všech stran je Tibet obklopen pohořími (1:2; 2:1; 2:2) nebo neprostupnými pouštěmi a bažinami. Tibetská náhorní plošina, v jejíž západní části Tibet leží, představuje nejrozsáhlejší, nejvyšší a zároveň nejnehostinnější náhorní plošinu světa (zhruba 2,5 miliónů km²) (Kolmaš 2002, s. 14). Tibet je nazýván Střechou světa, jeho průměrná nadmořská výška je přes m.n.m. vzhledem k faktu, že je domovem nejvyššího pohoří na světě Himalájí (obr.3:1). Nachází se zde také nejvyšší nadmořská hora světa Čhomolungma (známá spíše jako Mount Everest), měřící 8.848,13 m.n.m. Přes 70 vrcholů zde dosahuje nadmořské výšky přes m.n.m (Kolmaš 2002, s. 14). Jak uvádí J. Kolmaš (2002, s. 14), Tibet představuje přírodní ochranu severozápadu a jihozápadu Číny a je bránou do jižní Asie. Vedle Himalájí obklopují Tibetskou náhorní plošinu ještě masivy Karakoramu, Altyn-taghu a Kchun-lunu. Himaláje určují podnebí téměř v celé oblasti Tibetu. Představují přirozenou bariéru znemožňující pronikání vlhkého vzduchu z oblasti 4

5 Indického oceánu, takže Tibet s výjimkou jihovýchodu má suché, vysokohorské a výrazně vnitrozemské klima (Kolmaš 2002, s ). V Sikkimu, položeném na jižním svahu Himaláje je ø množství srážek 800 mm, na druhé straně, v Tibetu se projevuje srážkový stín Himalájí, jelikož na většině území je ø srážek mm (Žagabpa 2000, s. 13) Geografické rozdělení Rozdíly v charakteru krajiny umožňují rozlišovat na území Tibetu dvě velké přírodní oblasti severní Tibet a jižní Tibet. V oblasti severního Tibetu převažují zejména pouště a polopouště, které jsou téměř neobývatelné. Nachází se zde velké množství solných jezer. Přírodní podmínky jsou pro obyvatele dosti kruté mrazy v létě i v zimě spadající až pod 40 C. I z tohoto důvodu je severní část velmi řídce osídlena a rozvoj průmyslových či hospodářských odvětví je nereálný (Kolmaš 2002, s. 14). V jižním Tibetu jsou podmínky příznivější. Projevuje se zde vliv monzunů větší množství srážek a vyšší teploty, které umožňují pěstování obilí jako v jiných částech světa ve stejné zeměpisné šířce. Údolí pod horami vyplňují velké říční toky jako např. Cangpo (známá jako Brahmaputra) a velké množství jejich přítoků (Aleksandrov 1950, s. 7). Povrch této části je členitější a hluboko vklíněná údolí jsou chráněna před silnými větry, které jsou charakteristické pro celý Tibet. Teploty zde dosahují vyšších hodnot (v zimě okolo 0 C, v létě až 17 C) (Kolmaš 2002, s. 15). Do této části zasahují svahy nejvyšší hory světa Čhomolungmy. V údolí řek jsou porosty jehličnatých a smíšených lesů (topol, olše a jíva), v nižších polohách je četný výskyt bambusových porostů. Půda je zde plodná a poskytuje pěknou úrodu pšenice, ječmene, bobů, hrachu, hořčice a různé zeleniny (Aleksandrov 1950, s. 7). Jihovýchodní část řeky Tsangpo se vyznačuje subtropickým podnebím (Aleksandrov 1950, s. 8) V takto položených místech se nacházejí velká naleziště drahých nerostů a kovů např. řelezné rudy, tuhy, azbestu, kamenného uhlí, zlata a další (Kolmaš 2002, s. 15). 5

6 4.4. Vodstvo V Tibetských horách pramení mnohé největší řeky (obr.3:2) Asie. V západním Himaláji v blízkosti svatého jezera Mánasaróvar a hory Kaljásu, které uctívají jak hinduisté tak i buddhisté, jsou prameny řeky Indu a Satladže, které tečou do Arabského moře. Nachází se zde také pramen řeky Tsangpo, která protéká několik set kilometrů na východ a svažuje se na území Indie, kde dostává jméno Brahmaputra. Na území Tibetu pramení i největší přítoky Barmy Irávadi a Saluin, které vtékají do Bengálského zálivu, a řeka Mekong, jež teče přes území Číny a Indočíny (Žagabpa 2000, s. 12). Na mnohých místech je Tibet poset jezery (obr.4:1) nejrůznějšího rozsahu. Některé z nich zabírá stovky čtverečních kilometrů a jiné jen několik desítek hektarů. Většina velkých jezer je úplně nevhodná pro plavbu lodí, protože nad nimi zuří silné bouře. Největším tibetským jezerem je Tengrinor. Mnohá z tibetských jezer jsou bohatá na sůl (Aleksandrov, 1950, s. 8) Podnebí Podnebí Tibetu je ostře kontinentální. Zima je mimořádně suchá a vyznačuje se pronikavými mrazy, kdežto léto je krátké a velmi parné. Velmi znatelný je teplotní rozdíl mezi dnem a nocí, teplotami ve stínu a na slunci (Žagabpa 2000, s. 13). 6

7 5. TAO TIBETSKÁ AUTONOMNÍ OBLAST 5.1. Rozdělení Tibetu Tibet, nazývaný tibetsky Böjul nebo Bödžong či čínsky Si-cang (Xizang) je zemí nevšedních přírodních krás, zemí jenž si udržela vlastní způsob života a především pro mnohé synonymem pro zemi záhad. Vlastní Tibet se rozkládá v jihozápadní části ČLR na ploše okolo 1,222 milionu km² a je druhou největší územě-administrativní jednotkou ČLR.Tibetskou autonomní oblast dělíme na tři části (obr.4:2). První částí je tzv. Přední Tibet (Ü) s centrem ve Lhase, druhou je Zadní Tibet (Cang) s centrem v Žikace a Západní Tibet (Ngari) s centrem v Ruthogu. Nejen tyto tři části jsou domovem Tibeťanů, ale i přilehlé provincie Číny jako je Čching-chaj (dřívější historické Amdo), západní část S - čchuanu (historický Kham), Kansu a Jün-nan (Kolmaš 2002, s. 14) Obyvatelstvo Tibetu V Tibetské autonomní oblasti dnes žije 2,62 milionu obyvatel ( podle sčítání lidu 2.dubna 2001). Počet obyvatel nejspíše klesá, neboť podle vyprávění kronikáře Ba Salnanga bylo naverbováno pro jednu válku dokonce čtrnáct milionů mužů, avšak tyto informace nemůžeme brát jako směrodatné (Žagabpa 2000, s. 18). Z této celkové skupiny tvoří Tibeťané 96,4%. 2,8% obyvatel Tibetu tvoří Chanové, což představuje přibližně 66 tisíc příslušníků a 0,8% (18 tisíc) příslušníci ostatních, zde žijících, nechanských etnik. K této skupině obyvatel patří Tibeťané žijící v již zmíněných provinciích Číny, dále pak mnoho dalších Tibeťanů žijících v Indii (Ladak, Sikkim), Nepálu, Bhútánu také v Evropě, USA a podobně. Těchto Tibeťanů je přibližně okolo 2,4 milionu. Dalajlamova exilová vláda v Indii udává 6 milionový údaj o Tibetském lidu, avšak tento údaj není potvrzen žádnou statistikou. Průměrná hustota obyvatelstva je 1,79 osoby/km², často v závislosti na přírodních podmínkách je osídlení nerovnoměrné. Největší osídlení je v údolí Cangpo a v okolí Lhasy. Zde žije přibližně 15 lidí/ km², kdežto určité části Čhangthangu osídleny nejsou (Kolmaš 2002, s. 15). 7

8 Z celkového počtu Tibeťanů se odhaduje, že 48% jsou kočovníci a 32% jsou obchodníci a zemědělci. 20% přibližně představují mniši a mnišky, z čehož 18% připadá na mnichy a zbylá 2% na mnišky (Žagabpa 2000, s. 18). 8

9 6. STRUČNÁ HISTORIE TIBETU 6.1. Počátky osidlování a první sjednocení Rané počátky Tibetu zahaluje závoj legend a pověstí. Je zde rozšířena legenda o potopě světa, kterou měla prý na svědomí řeka Tsangpo. Tibet byl od této pohromy osvobozen Buddhou, který rozsekl Himalájské hory a tak se voda nahrnula do oceánu (Aleksandrov, 1950, s.10). Na Tibetské náhorní plošině započalo trvalé osidlování až začátkem našeho letopočtu, i když máme k dispozici nalezené osidlování i z doby paleolitu a neolitu. V první polovině 1. tisíciletí našeho letopočtu se někdejší předkové dnešních Tibeťanů, původně žijící při horních tocích řek Chuang-che (Žlutá řeka), Čchangťiang (Dlouhá řeka) a v lesích jihozápadní Číny, přesunuli do údolí řeky Cangpo. Zde započalo prvotní osidlování kočovných kmenů a roztříštěných rodů, které díky obrovské ploše a tím pádem i obtížnému styku mezi sebou velmi často bojovali. Teprve v 6. století si vůdcové kmenů, sídlící v údolí řeky Jarlung vydobyli hegemonii nad nejbližším okolím a nejschopnější z nich, Namri Songcän, se stal jediným vládcem. Sjednocení celé země pak dokončil Songcän Gampo ( ) a vzniká tak raně feudální tibetský stát se vším všudy. Vytváří se centralizovaný stát s ústřední vládou, vlastním zákonodárstvím, vojskem a začíná celkový rozmach země díky stykům s vyspělými civilizacemi jako Čína a Indie (Kolmaš 2002, s.16). Byla vypracována tibetská abeceda, začaly se stavět vodní mlýny, vyrábět sýr, máslo a především začíná pronikat do Tibetu buddhismus (Alexandrov 1950, s.10). Ve 2. polovině 7. a hlavně 8. století je Tibet na vrcholu svých dějin. Moc Tibetu se rozšířila i do částí Sin-ťiangu, dochází k sňatkům mezi tibetskými monarchy a dcerami čínských císařů, do země přicházeli šiřitelé buddhismu a mezi Čínou a Tibetem probíhá velmi četná výměna korespondence. Díky tomuto bylo uzavřeno mezi Čínou a Tibetem osm významných dohod, například čínsko-tibetská smlouva ( ) jejíž dvojjazyčný text je dodnes zachován na kamenné stéle ve Lhase (Kolmaš 2002, s. 16). V této době se Tibet projevuje jako samostatný a nezávislý stát s činorodými zahraničními styky a zároveň svrchovanými a neomezovanými vládci. Vztah mezi Čínou a Tibetem byl vztahem dvou nezávislých mocností podobný vztahu strýce a synovce. V roce 842 začíná Tibet procházet obdobím plném rozvratů, neshod a 9

10 velkého úpadku. Jednotné království se rozpadá a na jeho půdě vzniká řada feudálních knížectví. Pouze v západní části v kraji Ngari a na území dnešního Ladaku je poměrně stabilní situace a kontinuita politické moci (Kolmaš 2002, s.16) Období sektářství ( století) Rozpadem království v 9.století vzniklo v centrálním Tibetu velmi silné poltické vakuum, které trvalo bezmála 400 let (Kolmaš 2002, s. 17). Toto období bylo velmi příhodné pro rozvoj sektářství svým politickým vakuem, které zapříčinilo čím dál menší styky s Indií a tak i s rozvoj buddhismu v Tibetu. Během 11. a 12. století se v centrálním Tibetu zformovaly čtyři hlavní sekty (školy) tibetského buddhismu a to Kadampa, Žičhepa, Sakjapa a Kagjüpa s četnými odnožemi. Jednotlivé kláštery představovaly centrální moc daného okolí a staly se tak středisky náboženského, kulturního, hospodářského a politického života svých stoupenců (Kolmaš 2002, s. 17). Pro získání hegemonie jedné sekty nad ostatními bylo však ještě potřeba se opřít o silnou světskou moc, kterou se stala v 13.století Mongolská říše Navázání styků s Mongolskou říší ( století) Na přelomu 12. a 13. století se severně od Tibetu začala formovat mongolská říše sjednocená vůdcem kmene Mongolů Temudžinem, zvaným Čingischán ( ). Nově vznikající říše přitáhla pozornost Tibetu a zvláště pak pozornost sekt, které potřebovaly pro zajištění hegemonie nad ostatními světskou oporu. V té době byla nejmocnější sekta Sakjapa v čele se známým učencem a literátem Künga Gjalcchän, zvaný Sakja-pandita ( ). Sakja-pandita přijal v roce 1245 pozvání k návštěvě do Mongolska kde došlo k vytvoření vztahu tzv. lamy-obětníka a laika-almužníka. Tímto si vyzískal hegemonii nad všemi ostatními s oporou ve světské moci (Kolmaš 2002, s. 17). Ve vzájemné politice mezi mongolským dvorem a představiteli tibetské buddhistické církve pokračoval i chán Chubilaj ( ), zakladatel a první panovník mongolské (jüanské) dynastie na čínském císařském trůně, se synovcem Sakja-pandity, učeným Phagpem ( ) (Kolmaš 2002, s. 17). 10

11 Díky těmto vztahům realizovanými ještě před založením dynastie Jüan v Číně bylo dovršeno zřízení mongolského protektorátu nad Tibetem, který pak se vznikem říše Jüan (1280) přešel automaticky pod její jurisdikci. Díky založení dynastie Jüan zůstával Tibet až do poloviny 13. století na svém východním sousedovi nezávislý a dostával se do stále těsnějšího vazalství s ústřední mongolskou vládou v Pekingu. S pádem Jüanského císařství v Číně r zanikl i mongolský protektorát nad Tibetem. Ani následná čínská dynastie Ming střídající mongolskou dynastii Jüan už nedokázala vazalský poměr Tibetu k říši obnovit (Kolmaš, 2002, s. 18) Období střídání světských dynastií a opětovné spojenectví s Mongoly ( století) Po zániku Jüanského císařství v Číně se ukázal velmi špatný vliv přízně Jüanského dvora na vládnoucí sektu Sakjapu. Nespokojení obyvatelé se v pol. 14. století začali soustřeďovat kolem sekty Digungpy, jež vznikla v pol. 12. století jako odnož starší sekty Kagjüpy. K tomuto hnutí se připojili i světští feudálové zejména pak šlechtický rod Phagmodu, který držel moc ve svých rukou od r až do r Tímto krokem se alespoň střední část země po mnoha staletích politické roztříštěnosti opět sjednotila pod jednou vládou. Další vládnoucí dynastie Rinpung vládnoucí v letech měla své sídlo v západním Tibetu a duchovní oporu získávala v duchovní sektě Karmapě. Tato dynastie byla svržena jedním z ministrů, který založil svou vlastní dynastii, zvanou Cangpa (r ). V Tibetu však neustávali boje mezi jednotlivými sektami tibetského buddhismu, díky čemuž se Tibet ocitl v náboženské nesnášenlivosti a době morálního úpadku. Na pozadí těchto problémů přišel slavný Congkhapa ( ) se svou reformou tibetského mnišství a založil sektu Gelugpa (nazývaná též sektou žlutých miter ), zdůrazňující striktní řád, mravně bezúhonný život a hluboké filozofické vzdělání. Po jeho smrti byl zaveden systém dvou nejvyšších převtělenců, dalajlamy a pančhenlamy, trvající až dodnes. Jelikož vliv sekty Gelugpa byl výhradně náboženského směru a neměl podporu ani pekingského dvora ani královských rodů, navázal v pořadí třetí představitel Gelugpy, Sönam Gjamccho ( ) přátelské vztahy s mongolským vládcem Altanem ( ). Byla tak obnovena stará tibetskomongolská aliance a Sönam Gjamccho získal titul dalajlama. Díky těmto přátelským vztahům zahájila sekta Gelugpa boj o získání veškeré duchovní a světské moci 11

12 v celém Tibetu. Vojenskou pomoc poskytl vůdce západomongolského kmene Chošúdů, žijících v krajině Amdo. Po tomto krvavém převratu se dalajlama stal duchovní i světskou hlavou Tibetu. Tímto se zformoval jednotný a nezávislý teokraticko-světský tibetský stát, který přetrval 75 let (Kolmaš 2002, s.18 19) Čínské snahy o podmanění Tibetu ( ) První etapa ( ) tohoto období je charakterizována snahou o navázání nových kontaktů vládců Číny s představiteli Tibetu. K prvním kontaktům došlo ještě před oficiální vládou mandžuských vládců v Číně. Poté došlo k několika pozvání na návštěvu císařského dvora, ale první oficiální návštěva se uskutečnila až v letech na císařském dvoře císaře Šun-č. Dalajlama pobýval na dvoře půl roku, ale až na výměnu darů a získání honosného titulu nedošlo k žádnému oficiálnímu jednání, které by mělo upravit politicko-právní poměry mezi říšemi. A tak nadále náležel duchovní primát dalajlamovi a vojenská moc třímala v rukách mongolských králů Tibetu (Kolmaš 2002, s. 19). Ustavičné hašteření a přetahování o moc (dokonce i prohlášení 6. dalajlamy za neplatného převtělence) i mezi samotnými představiteli Tibetu mělo za následek, že lamové největších tibetských klášterů a čchingchajští Mongolové požádali o pomoc početnou armádu Džúngarů, sesadit tzv. tibetského krále Lhabzang-chan. Armáda dobyla Lhasu a samovolný administrátor Lhabzang byl zabit v boji. Na krátkou dobu se stali Džúngaři pány země za podpory protičínské opozice (Kolmaš 2002, s. 20). Druhá etapa ( ) je charakterizována dobyvačnými taženími čínských vojsk. Převrat ve Lhase zavdal císaři Kchang-si podnět k uspořádání dvou trestných výprav do Tibetu a to v letech a v r S těmito výpravami vznikly reformy ve vojenské a civilní správě Tibetu. Byla ustavena prozatímní vojenská junta ( ) v čele s Mandžuským generálem Jansinem a za nového dalajlámu byl prohlášen Kalzang Gjamccho ( ). Pod vrchním dohledem velitele císařských vojsk byla vytvořena čtyřčlenná ministerská rada Kašag. Během následujících let donutily potíže spojené s vydržováním početného vládního vojska a četných mandžusko-čínských civilních úřadů, císaře Jung-čengoba nahradit formu přímé kontroly nad touto oblastí formou protektorátu (1727) (Kolmaš 2002, s. 20). 12

13 V letech vypukla v zemi občanská válka a tímto získal císař Jungčeng důvod k vyslání čínského expedičního sboru do Tibetu. Kontroly nad činností místních Tibetských úřadů se ujali 2 ambani (císařští vysocí úředníci) Sengge a Mailu, kterým byla ponechána k ochraně vojenská posádka. Postupem času došlo k redukci vojenské posádky a tohoto oslabení využila v r protičínská opozice k rozpoutání nepokojů. Následkem toho vyslal císař Čchien-lung novou trestnou expedici do Lhasy (Kolmaš 2002, s. 21). Během třetí etapy ( ) vznikl systém mandžusko-čínské suverenity nad Tibetem a tak se postupně Tibet měnil v protektorát čínské říše. Za vlády Čchienlunga ( ) došlo k posílení pozic ústřední vlády a k mocenským změnám jako bylo zrušení dědičných králů Tibetu, byl obnoven systém čtyřčlenné ministerské rady, dalajlama byl prohlášen za duchovní a světskou hlavu Tibetu a pravomoci ambanů byly rozšířeny. Díky svrchovanosti ambanů nad místní administrativou došlo k faktickému podřízení Tibetské vlády ústřední vládě Číny. Vytvořil se tak nový vztah vazala (Tibet) a suverénu (mandžuská Čína) nazývaný též čínský protektorát nad Tibetem (Kolmaš 2002, s. 21). Další období, které představuje čtvrtou etapu ( ) je obdobím relativního klidu a stabilitou mandžudko-čínské suverenity nad Tibetem. Mocenský dozor je neustále v rukou ambanů, střídajících se v pravidelných tříletých intervalech. Roku 1792 obdaroval císař Tibet zlatou urnou (serbum), určenou pro losování převtělenců dalajlamy (Kolmaš 2002, s. 21). Pátá etapa ( ) je obdobím zvratů a vojenských vpádů do Tibetu ze strany Anglie a snahou o udržení a upevnění mandžusko-čínské suverenity nad Tibetem (Kolmaš 2002, s. 22). Anglie, která se hospodářsky a politicky začala zajímat o Tibet podnikla v letech ozbrojený vpád do Tibetu, díky čemuž byl vyvolán zvýšený zájem o vnitropolitický vývoj ze strany Číny. Za ambana byl jmenován zkušený Lien- Jü ( ), který nastolil celou řadu reforem. V únoru r vstoupili do Tibetu čínská vojska, která kontrolovala celou zemi a díky útěku dalajlamy do britské Indie se vlády v zemi ujal Lien-Jü, využívající lhaskou vládu jako figurky (Kolmaš 2002, s. 22). 13

14 6.6. Období nezávislosti Tibetu ( ) Během Sinchajské revoluce v Číně r byly zmařeny plány, které měla císařská vláda s Tibetem. Přesto však republikánská vláda Číny, která se bála rozpadu mnohonárodnostního státu vydala prohlášení o sounáležitosti pěti ras tvořící dohromady jednotný stát - Čínskou republiku. Představitelé Tibetu byli přizváni do čínského parlamentu, avšak neshody mezi čínskou vládou ve Lhase a Tibeťany vedly k tomu, že ambanská administrativa opustila Tibet v lednu roku Tímto způsobem neměla Čína v Tibetu žádného svého oficiálního zástupce (Kolmaš 2002, s. 22). Během této doby vydal dalajlama deklaraci nezávislosti. 11.ledna 1913 došlo prvnímu sjednání smluvního dokumentu Tibetsko-mongolské dohody, v níž se prohlašuje vymanily z područí mandžuské dynastie, oddělily od Číny a staly se nezávislými státy (Kolmaš 2002, s. 22). Další podobou snah o nezávislost Tibetu bylo trojstranné jednání britsko-čínskotibetské na tzv. Simelské konferenci r Ani však na této konferenci nebyli schopni vzájemné dohody. Nakonec byl předložen britský kompromisní návrh kde by byl Tibetu přiřazen status autonomie. To však nebylo přijato a Simenská konference skončila neúspěchem. V roce 1918 skončily boje v S -čchuanskotibetském pohraničí, čímž Tibet získal další území. Během dalšího období docházelo k posilování britského vlivu a následná odezva na tento vliv byla ustanovení komise pro mongolské a tibetské záležitosti v květnu 1930 a Tibet byl vyhlášen součástí Čínské republiky (Kolmaš 2002, s. 23). Po smrti 13. dalajlamy, který byl pro navazování styků s Velkou Británií se dostal k moci regent Radeng-rinpočhe ( ). Když byl ve Lhase zřízen čínský úřad, Tibetem bylo toto chápáno spíše jako forma diplomatického styku, neboť i obdobný úřad otevřela v roce 1936 Velká Británie. Lhaská vláda byla nezávislá, díky čemuž mohla přizpůsobovat své kroky o další získání faktické nezávislosti jako byl např. výcvik vlastního vojska, vydávání vlastních peněz, vlastní poštovní a telegrafní systém atd. Další projevy nezávislosti byly v postoji vlády např. v čínsko-japonské válce, zřízení samostatného úřadu pro zahraniční záležitosti atd. Můžeme se tedy domnívat, že během tohoto období představoval Tibet plně nezávislý stát na Číně. Avšak tomuto uspořádání se nedostalo žádného mezinárodního uznání (Kolmaš 2002, s. 23). 14

15 6.7. Tibet jako součást ČLR (1951) V Číně se blížilo vítězství lidové revoluce, a tak Tibetská vláda regenta Takdagrinpočheho se rozhodla přerušit styky s ústředím a vyhlásila formálně nezávislost Tibetu. Pro tuto nezávislost Tibetu vyslala vláda zvláštní vyslance do několika států jako bylo USA, Velká Británie, Indie a Nepál. Tyto kroky však podnítili vládu ČLR k návrhu vyslat tibetského zástupce do Pekingu k rozhovorům o mírovém urovnání v otázkách Tibetu. Tibetská vláda se těmto rozhovorům dlouho bránila, ale v říjnu 1950, kdy čínská armáda pronikla na východ Tibetu do administrativní oblasti Čhamdo a byl vzat do zajetí guvernér Ghaphö Ngawang Džigme, přistoupila k rozhovorům (Kolmaš 2002, s. 25). Mezitím byl uveden do úřadu 14. dalajlama Tändzin Gjamccho, jehož duchovní autorita měla sjednotit Tibetský lid. Tibetské úřady se obrátili na Indii a zároveň na organizaci OSN, avšak nic z toho neskončilo úspěchem. Došlo k mírovým jednáním, z kterého vznikla tzv. sedmnácti bodová dohoda mezi ústřední lidovou vládou Číny a místní vládou Tibetu o podmínkách mírového osvobození Tibetu z Tímto prohlášením se stal Tibet součástí ČLR a bylo mu přiřčeno právo na autonomii v rámci ČLR (Kolmaš 2002, s. 25). Tímto získala ČLR svrchovanost nad celým Tibetem a pro Tibet samotný se otevřela další kapitola dějin Politický vývoj po roce 1951 Od roku 1951 a vnuceného mírového osvobození dochází ze strany Číny k prosazování svých reforem. Byl vytvořen Přípravný výbor Tibetské autonomní oblasti v čele s dalajlamou a pančhenlamou. V roce 1957 začínají první protičínské nepokoje, které se odehrávaly na celém území Tibetu, a které byly vyvolané čínskými snahami o reformy a jejich tvrdé uplatňování. Tyto nepokoje vyústily v březnu 1959 v ozbrojené povstání ve Lhase. Dalajlama uprchl do exilu do Indie a s ním i desítky tisíc dalších tibetských uprchlíků. Čínská armáda tvrdě potlačila toto povstání a začala nekompromisně uplatňovat reformy podle svého vzoru. Dalajlama byl prohlášen za zrádce, do čela Přípravného výboru Tibetské autonomní oblasti byl dosazen pančhenlama a v roce 1965 byl oficiálně vyhlášen Tibet jako Tibetská autonomní oblast ČLR (Kolmaš 2002, s. 26). 15

16 V letech dochází ke kulturní revoluci jejíž důsledky byly - zbořené kláštery, poničené kulturní památky, zničené knihy a další. Na základě vnitropolitických změn v Číně dochází roku 1978 ke zvolnění reforem a Čína začíná podporovat volnější politiku vůči Tibetu. Začíná se pečovat o hospodářský a kulturní rozvoj, zakládají se nové instituce jako školy, knihovny, vědecké instituce a Tibet je pomalu otevírán pro okolní svět (Kolmaš 2002, s. 26). Pro Tibet začíná období kdy se střetávají snahy Číny o to aby Tibet zůstal pod jejich vládou a snahy dalajlamy o zrušení nadvlády a osamostatnění Tibetu. Toto období je časem dialogů a smluvních návrhů. 16

17 7. ETNICKÉ SLOŽENÍ TIBETU V Tibetské autonomní oblasti a přilehlých provinciích žije obyvatelstvo stejného či příbuzného etnického složení. To, co je od sebe odlišuje, je rozdíl kde žijí, vlastní historický vývoj, vlastní specifika životního stylu, odlišné náboženství a duchovní kultura, která pramení z rozdílných kontaktů sousedních zemí či provincií Rozdělení dle etnik Na velkém území Čínské lidové republiky se nachází několik autonomních oblastí a provincií, které zaujímají dohromady jednu čtvrtinu veškeré plochy ČLR a kde žije již od předhistorických dob autochtonní lid, který je stejného či příbuzného etnického a jazykového složení.tento lid nese označení tibetsko barmské etnické a jazykové čeledi. Toto velké území zahrnuje Tibetskou autonomní oblast, provincii Čching-chaj, větší či menší části přilehlých provincií Kan-su, S -čchuan, Jün-nan a z části i Kuej-čou, Chu-nan a Čuangské autonomní oblasti Kuang-si. Tato velká čeleď představuje druhou největší skupinu nechanských národů, která podle posledních údajů (z roku 1978) má přibližně 12,5 milionu obyvatel. Z těchto čeledí jsou však zastoupena na území ČLR pouze tibetská a jim příbuzná etnika, barmská etnická větev na tomto území není (Kolmaš 2004, s ). Tibeťané a jim příbuzné národy jsou národy spojované historicky a etnicky s lidem označovaným v nejstarších čínských pramenech jako Žungové, či později jako Čchiangové nebo Si-nan-iové. Dnes dělíme tyto příslušníky národů a národností do tří skupin (Kolmaš 2004, s. 242). První skupinu tvoří lidé žijící v Tibetské autonomní oblasti, provincii Čchingchaj, S -čchuan, Jün-nan a Kan-su. Tvoří ji Tibeťané, Sifanové, Ďarongové, Pchumiové, Mönpové, Čchiangové, Nuové a Tulungové (Kolmaš 2002, s. 43). Druhou skupinu tvoří Iové a jim etnicky blízcí Chaniové, Lisuové, Lachuové, Ačchangové, Nasiové, Pajové a Tchuťiaové (Kolmaš 2002, s. 43). Poslední, třetí skupina, zahrnuje pouze lid nazývaný jako Ťingpchové. Tento lid žije převážně v Jün-nanu a je velmi podobný vlastním Barmáncům (Kolmaš 2002, s. 43). Pro tato etnika bylo doposud zřízeno celkem 33 autonomních jednotek z nichž některé mají charakter autonomní oblasti (Tibet), autonomních krajů (17) a 17

18 autonomních okresů (15) v rámci čínských provincií. Tento status autonomie zatím neobdrželi všichni, a to Sifanové, Ďarongové, Pchumiové, Mönpové a Ačchangové (Kolmaš 2002, s. 43) Tibeťané Tibeťané představují mezi nechanskými národy ojedinělé postavení, ať již z hlediska historického vývoje, specifické duchovní kultury či osobitého životního stylu, ale především vývojem vztahů k Číně (Kolmaš 2002, s. 44). Tibeťané nazývají sami sebe Böpa nebo podle krajů z kterých pocházejí například Cangpa, Amdowa atd.. Číňané je označují jako Si-cang-žen nebo Cang-cu. Tibeťané se řadí na deváté místo v počtu obyvatel.tibeťané žijí kromě vlastního Tibetu také v indických státech, jako Džammú, Kašmír, Himačálpradéš, Sikkimu a Arunáčalpradeš.Velká část jich žije i v Bhútánu, Nepálu a dnes, díky emigraci žijí i v USA, v Evropě a Kanadě. Tibeťané patří k národům s silným vlivem na okolní svět a to hlavně díky svébytnému duchovnímu světu a silným tradicím (Kolmaš 2002, s. 44). Jejich každodenní život, kultura i vše ostatní je silně ovlivněno náboženstvím lamaismem (Kolamaš 2002, s. 44). K vlastním Tibeťanům patří ještě Sifanové (33 tisíc), kteří žijí v kraji Kanete a v kraji Liang-šan.Dalšími jsou pak Ďarohgové (70 tisíc) žijící v povodí řeky Minťiang v kraji Ngapa. Obě tyto skupiny obyvatel vyznávají bönismus Mönpové Toto obyvatelstvo čítá přibližně 40 tisíc obyvatel převážně žijící na jihovýchodu Tibetu, kteří se živý zemědělstvím a lovem zvířat. Jejich kulturní a náboženský život je v mnoha směrech určován vlivem z Tibetu (Kolmaš 2002, s. 45). 7.4 Čchiangové Čchiangové žijí v Ś čchuanu ve vlastním autonomním kraji Mao-wen. Tento lid čítající 198,3 tisíc obyvatel se převážně živí zemědělstvím a pastevectvím. Většina z nich se přiklání k lamaismu a bönismu (Kolmaš 2002, s. 45). 18

19 7.5. Pchumiové Tito obyvatelé (29,7 tisíc) severozápadní provincie Jün-nan tvoří zvláštní skupinu, která nemá svou vlastní autonomii, ale je velice zvláštní svým specifickým jazykem. Ten se liší ode všech jak svou gramatikou, slovní zásobou tak i fonetikou, a který nemá své vlastní písmo, a tak používá tibetskou abecedu a čínské znaky. Náplní jejich života je zemědělství, lov a chov domácího zvířectva. Vyznáním jsou animisté, ale i buddhisté a taoisté (Kolmaš 2002, s. 46) Nuové a Tulungové Nuové (27,2 tisíc) žijí v autonomním okrese Kung-šan, Fu-kung, Pi-ťiang a Lan pching v severozápadním Jün-nanu. Živí se zemědělstvím a jejich náboženství, většiny lamaistů, je protkáno i katolíky díky zdejšímu působení misionářů (Kolmaš 2002, s. 46). Tulungové jsou nejméně početnou skupinou ( 5,8 tisíc) žijící v okrese Kung-šan a Wej-si, živící se zemědělstvím, rybolovem a honitbou. Zde se také uchovalo mnohoženství (Kolmaš 2002, s. 46) Iové (I cu) Iové jsou jedni z nejstarších národů tibetsko barmské skupiny. Jejich předkové vytvořili v 7. století obrovskou otrokářskou federaci Nan čao. Byla to velmi vyspělá říše s rozvinutou kulturou, vlastním písmem, architekturou a lidovou slovesností. Dnes patří Iové k jedněm z nejpočetnějších nechanských národu s přibližně 6,578 milionu obyvatel. Žijí v jižních provinciích Číny, v provincii S -čchuan, Jün-nan, Kuej-čou a dalších. Živí se především zemědělstvím, chovem dobytka i řemeslem (Kolmaš 2002, s. 46). 19

20 7.8. Chaniové a Lisuové Chaniové, čítající přibližně 1,254 tisíc obyvatel, žijí převážně v nejjížnější části Jün-nanu. Jejich obživou je hlavně pěstování cukrové třtiny, kávovníku, banánovníku atd. Vyznáním jsou animisté (Kolmaš 2002, s. 46). Lisuové, nazývání také jako Nisu, Losu Mosu či Nosu, žijí v severozápadní části Jün-nanu, ale také za hranicemi ČLR v Barmě, Thajsku a v Kambodži. Je jich kolem 574,6 tisíc a živí se zemědělstvím, pastevectvím a lovem (Kolmaš 2002, s ) Lachové, Ačchangové a Nasiové Lachové v celkovém počtu 411,5 tisíc obyvatel žijí v provincii Jün-nan a vedle zemědělství se živí i lovem (Kolmaš 2002, s.47). Ačchangové s počtem 27,7 tisíc obyvatel žijí roztroušeni v mnoha okresech. Hlavní obživou je zemědělství a různá řemesla, v kterých se vyznačují velkou zručností (Kolmaš 2002, s. 47) Pajové a Tchuťiaové Pajové jsou starobylý národ (1,598 milionu obyvatel), dnes již žijící převážně v Jün-nanu.Je to lid zejména zemědělský, dále chovají skot a k jejich obživě se přidává i rybolov.vyznávají taoismus a animismus (Kolmaš 2002, s. 47). Tchuťiaové jsou velmi početným národem s 5,725 miliony obyvatel žijících v čínských provinciích (Kolmaš 2002, s. 47) Ťingpchové Toto obyvatelstvo (119,3 tisíc) tvoří přechodný typ k etniku větve barmské. Žijí v horských oblastech při hranicích Barmy, ale také v samotné Barmě a dalších zemích jižní a jihovýchodní Asie. Jsou to zemědělci s převážně animistickým či katolickým vyznáním (Kolmaš 2002, s. 48). 20

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE Gymnázium bratří Čapků a PČSSOU s.r.o. ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z POLITOLOGIE Karolína Uhlířová I.G Praha 2015 1 Název práce: TIBETSKO-ČÍNSKÝ KONFLIKT 2 Obsah ÚVOD... 5 Vznik tibetského státu a první vztahy s Čínou...

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz)

Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Mgr. Jan Kletečka (e-mail: honzakletecka@seznam.cz) Tento studijní materiál je určen pro vnitřní potřebu žáků Základní školy V Sadech v Havlíčkově Brodě. Další šíření tohoto materiálu je možné jen se svolením

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Mongolsko Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Michal Brychta Obsah 1. Současné Mongolsko. 3 1.1. Obecné údaje

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Zápas o nezávislost země a její modernizaci (1851 1910) 41 Vláda krále Mongkuta/Rámy IV. (1851 1868) 41 Mongkutův Siam se otevírá Západu 42 Král

Zápas o nezávislost země a její modernizaci (1851 1910) 41 Vláda krále Mongkuta/Rámy IV. (1851 1868) 41 Mongkutův Siam se otevírá Západu 42 Král Obsah Úvodem: název země 8 Přepis thajských termínů a jmen 9 Thajsko od nejstarších dob po vznik říše Ajuthaja (1351) 10 Nejstarší osídlení 10 Prehistorie 10 Říše Fu -nan a malajské státy na jihu Thajska

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Název: Jihovýchodní Asie

Název: Jihovýchodní Asie Název: Jihovýchodní Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Základní údaje o Tibetu

Základní údaje o Tibetu Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1

SEVERNÍ EVROPA. Obr. 1 SEVERNÍ EVROPA Obr. 1 Co mají společného? 1) Přírodní podmínky - přímořské podnebí na rozhraní mírného a subarktického pásu (ovlivněn Golfským proudem) - lesy (smíšené, jehličnaté tajga) = zachovaná příroda

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více