U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p."

Transkript

1 U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání ZM program 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí, konaného dne /1.2 Zpráva o ověření zápisu zprávu o ověření zápisu ze třináctého zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí, které se konalo dne /1.3 Ověřovatelé zápisu a návrhová komise 1. určuje ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí Mgr. Miroslava Milatu a Vlastibora Konečného 2. volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí Ing. Romana Hradila a Mgr. Radima Petra 14/1.4 Kontrola plnění usnesení informaci o kontrole plnění svých usnesení 14/1.5 Zpráva o činnosti Rady města Frýdlant nad Ostravicí zprávu o činnosti Rady města Frýdlant nad Ostravicí 2. Tajemnice 14/2.1 Snížení nákladů na činnost městského úřadu vybavení kanceláří výpočetní a kancelářskou technikou seznam kanceláří městského úřadu a jejich vybavení výpočetní technikou a kancelářskou technikou dle jednotlivých odborů dle přílohy k předloženému materiálu 3. Doprava 14/3.1 Smlouva o poskytnutí peněžitého daru ve výši ,- Kč Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši ,- Kč České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 1

2 se sídlem 30.dubna 1682/24, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ , na nákup pohonných hmot pro použití dopravním inspektorátem Policie ČR Frýdek-Místek, dle přílohy k předloženému materiálu 4. Školství a kultura 14/4.1 Žádost o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci rekonstrukce a dostavby šaten v areálu 1. BFK poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč, 1. Beskydskému fotbalovému klubu, občanské sdružení, U Hřiště 1424, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy b) k předloženému materiálu 14/4.2 Žádost o dar na obnovu Bezručovy chaty a) poskytnutí daru ve výši ,- Kč Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, se sídlem Na Mýtě 10, Ostrava Hrabůvka , IČ , na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře b) uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši ,- Kč Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská, se sídlem Na Mýtě 10, Ostrava Hrabůvka , IČ , na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře dle přílohy k předloženému materiálu 14/4.3 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s Beskydským informačním centrem a) poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí ve výši ,- Kč Beskydskému informačnímu centru Frýdek-Místek, p.o. se sídlem Náměstí Svobody čp. 6, Frýdek-Místek, IČ , za účelem financování pracovního místa pro pobočku Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, p.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí b) uzavření smlouvy s Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek, p.o. se sídlem Náměstí Svobody čp. 6, Frýdek-Místek, IČ , o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí ve výši ,- Kč, za účelem financování pracovního místa pro pobočku Beskydského informačního centra Frýdek- Místek, p.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí, dle přílohy k předloženému materiálu 14/4.4 Návrh výše finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu Města Frýdlantu nad Ostravicí na r.2013, žádost o odklad termínu vyúčtování poskytnutých grantů v roce 2012 a) poskytnutí finančních příspěvků grantů a uzavření smluv o poskytnutí finančních příspěvků - grantů z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2013 na realizaci projektů žadatelů dle přílohy b) a d) k předloženému materiálu s těmito změnami: 2

3 ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU ZMĚNA NÁVRHU v tis. Kč Aeroklub Frýdlant n.o. Oprava laviček na vyhlídkové terase pro veřejnost 1.BFK Frýdlant n.o. Zajištění provozu a údržby objektu a areálu hřiště kopané VÝŠE GRANTU v tis. Kč b) dle článku VIII, bod 7. Zásad pro poskytování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí, prodloužení termínu vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých občanskému sdružení Tělocvičná jednota Sokol Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 401, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , do 28. února 2013 pro tyto projekty: - podpora celoroční sportovní činnosti oddílu florbalu a odboru všestrannosti TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí ve výši ,-Kč - podpora účasti cvičenců TJ na župním, krajském a všesokolském sletu ve výši ,- Kč s připomínkou TJ Sokol bude poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 po odevzdání vyúčtování grantů z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí přidělených v roce /4.5 Žádost o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet připojení Města Frýdlant nad Ostravicí ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne na budově Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí 5. Sociální věci 14/5.1 Návrh výše finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2013 poskytnutí finančních příspěvků grantů a uzavření smluv na poskytnutí finančních příspěvků grantů z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2013 na realizaci projektů žadatelů, dle přílohy č. 1 a 2 k předloženému materiálu 14/5.2 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dofinancování úhrady pobytové služby v Domově se zvláštním režimem v Lysůvkách, fyzické osobě ne a) uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby se společností Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o., sídlem Hraniční 21, Frýdek-Místek - Lysůvky, IČ , za účelem dofinancování poskytování pobytové sociální služby fyzické osobě, podle přílohy č. 4 k předloženému materiálu b) v rámci 1. změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 4357, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám, org Domov se zvláštním režimem sv. Jana Křtitele, s.r.o., o ,-Kč a změnu financování položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech o ,-Kč 3

4 14/5.3 Uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby s obecně prospěšnou společností BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem Hlavní 2326, Frýdek- Místek, IČ , na dofinancování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem, fyzické osobě uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby s obecně prospěšnou společností BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem Hlavní 2326, Frýdek-Místek, IČ , za účelem dofinancování poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem, fyzické osobě, dle přílohy č. 2 k předloženému materiálu 6. Životní prostředí 14/6.1 Údržba dřevin a hospodaření v městských lesích zprávu o údržbě dřevin a hospodaření v městských lesích 7. Majetek a investice 14/7.1 Zhodnocení údržby bytových a nebytových objektů včetně škol za rok 2012 zhodnocení údržby bytových a nebytových objektů včetně škol ve Frýdlantu nad Ostravicí za rok /7.2 Nabídka pozemku parc.č. 3120/5 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí ne nabytí pozemku parc.č. 3120/5, ost.pl./ost.komunikace ve výměře 184 m 2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, od fyzické osoby 14/7.3 Návrh vlastníků pozemků parc.č. 2745, parc.č. 2742/1 a části parc.č. 2746/4 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, nacházejících se v ul. Snozina, o vykoupení do majetku města ne a) koupi pozemku parc.č. 2745, zahrada ve výměře 113 m 2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, od fyzické osoby, za kupní cenu 80,- Kč/m 2 b) koupi pozemku parc.č. 2742/1, ost.pl./ost.kom. ve výměře 339 m 2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, od fyzických osob, za kupní cenu 80 Kč/m 2 c) nabytí části pozemku parc.č. 2746/5, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, ve výměře cca 90 m 2, která se nachází mimo oplocení rodinného domu a tvoří příjezd k přilehlým nemovitostem darováním od fyzické osoby 4

5 8. Finanční 14/8.1 Návrh 1. změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděnou ZM formou rozpočtových opatření, rozpočtový výhled a) změnu rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření dle přílohy a) k předloženému materiálu stouto změnou: snížení výdajů o 357 tis. Kč Výdaje v tis. Kč 3111 Mateřské školy 250 Org Úprava hřiště MŠ Janáčkova Položka 6121 Budovy, stavby, haly 6409 Ostatní činnosti Grantový systém Položka 5901 Školství, kultura, sociální věci 107 navýšení výdajů o 207 tis. Kč 3429 Zájmová činnost Org. 999 Klub českých turistů oblast Moravskoslezská Položka 6322 Investiční transfery občanským sdružením 100 Org BFK Frýdlant nad Ostravicí Položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 Org. 911 Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí Položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 Financování Položka 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 150 b) rozpočtový výhled na rok dle přílohy e) k předloženému materiálu 9. Mgr. Petr 14/9.1 Rezignace na funkci člena rady města 1. vzdání se funkce člena rady města Mgr. Radimem Petrem 2. volí do funkce člena rady města Ing. Stanislava Cupala RNDr. Helena Pešatová Ing. Ivo Hudeček starostka města místostarosta města 5

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Usnesení. z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. Usnesení z 12. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 07.04.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 Starostka 12/1.1 Návrh peněžitého daru poskytnutí peněžitého daru fyzické

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U s n e s e n i. z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p.

U s n e s e n i. z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p. U s n e s e n i z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p. 3 1. Starostka 52/1.1 Koordinacni dohoda s Policii CR 1. rusi

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p.

UsnesenI. z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. UsnesenI z 55. schuze Rady m6sta Frydlant nad Ostravici, konane dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U 6.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyiadreni k zameru stavby,energetickkho centra Frydlant

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více