S T A R O V Ě K Ý T I B E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A R O V Ě K Ý T I B E T"

Transkript

1

2 STAROVĚKÝ TIBET

3

4 TARTHANG TULKU VYŠEHRAD PRAHA 2006

5 Věnováno lidu Tibetu Dharma Publishing, Berkeley, USA, 1986 Translation Josef Kolmaš, 2006 ISBN

6 7 OBSAH Předmluva vydavatele / 15 ODDÍL PRVNÍ ZEMĚ Území Tibetu prodělalo během dlouhého období geologického času dramatické změny. Vytvořila se mohutná himálajská hradba, zrodila se Tibetská náhorní plošina vysoká přes půl páta tisíce metrů a rostlinný a živočišný svět se na ní postupně rozvinul do jejich současných forem. Z pohledu vědy / 21 Kapitola 1. TVORBA TIBETSKÉ NÁHORNÍ PLOŠINY / 29 Nejstarší kontinenty / 29 Tvorba superkontinentu / 30 Vytvoření Tibetské náhorní plošiny / 31 Zrození Himálaje / 32 Výzdvih Himálaje / 33 Rozvoj řek a jezer / 34 Kapitola 2. DNEŠNÍ CHARAKTER TERÉNU / 39 Zlomové zóny a zemětřesení / 39 Geotermální činnost / 40 Horská pásma / 41 Horstvo Kchun-lun, Altyn Tagh, Nan-šan, Kokošili, Bajankara, Amňemačhen, Dangla, Khamgangdug, Transhimálaj, Ňänčhenthanglha, Gangtise, Ngarigangri, Himálaj: příbytek sněhů Jezera a řeky / 45 Mačhu, Ňagčhu, Dičhu, Dzačhu, Ngulčhu/Nagčhu, Gjalmongulčhu, Langpočhekhabab (Satladž), Tačhogkhabab (Cangpo), Mačhakhabab (Karnálí), Senggekhabab (Sindhu) Kapitola 3. KRAJINA TIBETU V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH / 51 Podmořská říše / 51 Bažinatá země dinosaurů / 52 Zalesněná země dávných savců / 53 Zvířata tibetských lučin a pastvin / 54 Doba ledová / 55 Zvířena studených stepí / 56 Kapitola 4. DNEŠNÍ ŽIVOTNÍ A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ / 62 Čhangthang / 63 Cchädam / 64 Jižní Tibet / 64 Severovýchodní Tibet / 65 Jihovýchodní Tibet / 66 Ledovce na Tibetské náhorní plošině / 66 Zemědělství na Střeše světa / 67 Rozlehlé přirozené pastviny / 68

7 8 ODDÍL DRUHÝ LIDÉ Tibetská náhorní plošina je po tisíce let osídlena, ale identita původních jejích obyvatel je dosud zahalena tajemstvím. Dějiny tibetských kmenů a jejich dávných vládců ukazují však na dávné kořeny tibetské kultury. Problémy a výhledy studia tibetské minulosti / 99 Kapitola 5. NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ / 107 Spojení mezi opicemi a člověkem / 108 Původní lidské sídlo / 108 Nejdávnější lidé / 109 Moderní lidé / 109 Doklady z Tibetské náhorní plošiny / 110 Stopy dávných osídlení / 111 Kultura zemědělského hospodářství / 112 Naleziště na vzdáleném severovýchodě / 113 Pokroky dosahované v jiných částech světa / 114 Kočovný způsob života / 114 Megalitická naleziště / 115 Jiné rané vlivy / 116 Kapitola 6. O PŮVODU TIBEŤANŮ / 120 Opičí prapředek / 120 Od opic k člověku / 121 Určení stáří opičího prapředka / 121 Moře v Tibetu / 122 Jak rozumět příběhu s opicemi / 122 Jiní dávní obyvatelé Tibetu / 123 Potomci opic a ne-lidé mimajinové / 125 Jiné zkazky o původu Tibe anů / 126 Mísení rodů / 127 Kapitola 7. STAROVĚKÉ TIBETSKÉ KMENY / 130 Malá království / 131 Určení doby a stáří malých království / 132 Čtyři velké kultury / 133 Sousední populace / 134 Čchiangové / 135 Tibeto-barmské jazyky / 136 Název Bö / 137 Kapitola 8. POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ / 140 Kmen Se / 140 Kmen Dong / 142 Kmen Tong / 144 Kmen Mu / 145 Kmeny ve starých čínských pramenech / 145 Další lid na Tibetské náhorní plošině / 146 Kapitola 9. PRVNÍ TIBETŠTÍ KRÁLOVÉ / 151 Dávné indické dynastie / 151 Příchod do Jarlungu / 153 Král bohům podobný / 154 Úloha krále / 154 Založení nové dynastie / 155 Královský rodokmen a rodové linie lidí / 155 Éra krále Ňathicänpa / 156

8 9 Kapitola 10. RANÁ TIBETSKÁ KULTURA / 161 Vypovězení princů a jejich pozdější návrat / 162 Pokroky dosahované v tibetské kultuře / 163 Hrobky tibetských králů / 163 Rozvoj bönismu / 164 Éra dvou králů teng / 165 Šest králů leg a osm králů de / 166 Pět králů cän / 166 Éra panování legů, deů a cänů / 167 Předbuddhistický Tibet / 168 Kapitola 11. ŠŤASTNÉ GENERACE / 172 První objevení se Dharmy / 173 Éra Lhathothoriho / 174 Dongňändeuovo smutné panování / 174 Tagriňänzig se stává králem / 175 Intriky za doby krále Tagriňänziga / 176 Moc přebírá Namri / 177 Styky se zahraničím a obchod / 178 ODDÍL TŘETÍ ŘÍŠE Počínaje 7. stoletím n. l. velcí králové a generálové začali rozšiřovat tibetské území za hranice náhorní plošiny. S novými vlivy, mísícími se se starou kulturou, začala se rozvíjet pokročilá civilizace a buddhismus se stal náboženstvím země. Stručný historický přehled / 187 Kapitola 12. POKROKY V TIBETSKÉ CIVILIZACI / 192 Písmo pro Tibet / 193 Prospěch z nového písma / 195 První tibetská literární díla a překlady / 195 Vytváření konstituce / 196 Šest konstitučních kodexů / 197 Kapitola 13. DHARMA SE DOSTÁVÁ DO TIBETU / 202 Ákaramatišílovy mise / 202 Mise ministra Gara do Nepálu / 203 Přenesení královského dvora do Lhasy / 205 Mise ministra Gara do Číny / 205 Příchod Kongdžo do Tibetu / 207 Čtrnáct zvláštních chrámů / 207 Neutuchající úsilí krále a jeho dvou královen / 209 Kapitola 14. ZÁKLADY ŘÍŠE / 213 Sjednocení kmenů / 213 Dvorní intriky / 214 Dobytí Žangžungu / 215 Vztahy s Tchangskou Čínou a s Nepálem / 215 Útok na Indii / 216 Ostatní styky s cizinou / 217 Konec Songcän Gampovy vlády / 218 Životopisná data Songcän Gampova / 219 Stanovení chronologie pro královy sňatky a pro jeho dědice / 221 Jak stár byl Songcän Gampo? / 222 Songcän Gampova éra / 223

9 10 Kapitola 15. ZVĚTŠOVÁNÍ ŘÍŠE / 226 Vztahy s Tchangskou Čínou a s Türky / 226 Tibetská říše se rozšiřuje do Centrální Asie / 227 Mladý Düsong se stává králem / 228 Rozsah Tibetské říše / 229 Legitimní místo krále / 230 Düsong král válečník / 232 Kapitola 16. VLÁDA KRÁLE MEAGCCHOMA / 236 Princezna Kimšeng (Ťin-čcheng) kongdžo / 236 Vztahy s Tchangskou Čínou / 237 Nová spojenectví dojednaná Meagcchomem / 239 Boje na západní frontě / 239 Boje na východní frontě / 241 Rozšiřování tibetského vlivu / 242 Kulturní a náboženský rozvoj / 243 Ženy a dědicové Meagcchomovi / 244 Kapitola 17. VYHLÁŠENÍ BUDDHISMU STÁTNÍM NÁBOŽENSTVÍM / 250 Nepřátelství vůči Dharmě / 250 Šántarakšitův příchod do Tibetu / 251 Do Tibetu přichází Padmasambhava / 252 Datování založení Samjä / 253 Buddhismus se stává náboženstvím Tibetu / 254 Vairóčana a Vimalamitra / 255 Thisong Decän dharmarádža / 256 Kapitola 18. ŘÍŠE NA VRCHOLU / 261 Výprava do Indie / 261 Územní zisky na východě / 262 Vztahy s Tchangskou Čínou / 263 Prohry a vítězství / 264 Tibet veleříše Centrální Asie / 265 Kulturní styky s dalšími zeměmi / 266 Thisong Decänovi dědici a jeho odchod do ústraní / 268 Thisong Decänova éra / 269 Kapitola 19. SÄNALEG A RALPAČÄN / 273 Sänaleg podporuje buddhismus / 274 Tibetská říše v devátém století / 275 Zahraniční styky za Sänalegovy vlády / 276 Identita cizích králů / 277 Začátek Ralpačänovy vlády / 278 Ralpačän pracuje pro Dharmu / 278 Ralpačänova říše / 279 Smlouva s Tchangskou Čínou z roku 822 / 280 Kapitola 20. KONEC ŘÍŠE / 285 Langdarmovi dědicové / 286 Ztráta říše / 286 Potomstvo Ösungovo a Jumtänovo / 287 Potomci dharmarádžů na západě / 289 Východní království / 290 Doba rozdrobenosti / 291 Dharma v Tibetu dále pokračuje / 291 Mniši se vracejí do Centrálního Tibetu / 293 Z Indie přicházejí buddhističtí mistři / 293 V čem je jedinečný přínos starověkého Tibetu? / 295

10 11 MAPY Světové tektonické desky / 25 Rozšiřování mořského dna / 26 Deskové kolize / 26 Utváření Tibetské náhorní plošiny / 36 Posunující se kontinenty / 37 Indie koliduje s Asií / 37 Hory a řeky v Tibetu / 48 Příčný řez Tibetskou náhorní plošinou / 48 Zlomy napříč plošinou / 49 Oblasti zemětřesení / 49 Poslední doba ledová v Asii / 59 Příčiny vzniku doby ledové / 59 Stěhování zvířeny / 60 Volně žijící zvěř v Tibetu / 69 Rozměry Tibetské náhorní plošiny / 70 Vzdálenosti napříč Tibetem / 70 Pásma množství deš ových srážek v Tibetu / 71 Vegetační pásma v Tibetu / 71 Prehistoričtí předkové / 117 Prehistorická naleziště v Tibetu / 118 První současní lidé / 128 Malá království ve starověkém Tibetu / 138 Kmeny Čchiangů na náhorní plošině / 138 Názvy území v pozdějších dobách / 148 Zprávy o starověkých kmenech / 149 Království Aža / 149 Centrální Tibet / 150 Doba krále Ňathicänpa / 158 Starověké dynastie v Indii / 158 Obchodní cesty napříč starověkou Asií / 169 Starověká kulturní centra / 170 Vypovězení tří synů Digumových do Kongpa, Powa a Dagpa a jejich pozdější návrat do Jarlungu / 170 Krize v Eurasii / 182 Nové říše na severu / 182 Stará písma / 200 Indické písmo jako základ písma tibetského / 200 Buddhistické chrámy pro Tibet / 211 Mise do cizích zemí / 211 Buddhismus v sedmém století / 212 Nový vliv Tibetu v Asii / 224

11 12 Oázové státy v sedmém století / 234 Arabská expanze / 246 Trojaliance / 247 Země Duša (Bruša) / 247 Pokles moci Tchangů / 248 Pozvání buddhistických učitelů do Tibetu / 259 Chrámy v osmém století / 259 Kontrola nad Centrální Asií / 269 Tibetská území hraničící s Tchangskou Čínou / 270 Tibetská říše v osmém století / 271 Obchodní cesty na jihovýchod / 271 Územní dělení Tibetské říše / 283 Asijské mocnosti po roce 900 n. l. / 296 Královské hrobky / 297 Buddhistická Dharma žije dál / 297 TABULKY Rozvoj vědeckých teorií / 27 Vědecké vynálezy a objevy / 27 Teorie vývoje / 58 Objevování se zvířat / 60 Rostlinstvo a zvířena v Tibetu / 72 Ptáci / 72 Tabulka č. 1. Řazení abecední / 72 Tabulka č. 2. Řazení podle systematické příslušnosti / 77 Savci / 85 Tabulka č. 1. Řazení abecední / 85 Tabulka č. 2. Řazení podle systematické příslušnosti / 87 Rostlinstvo / 91 Životní a přírodní prostředí Tibetu a sousedních zemí / 96 Lidé Západu přicházejí do Tibetu / 105 Evoluční harmonogram / 128 Gjalthän patnáct malých království v starověkém Tibetu / 139 Genealogie tibetských králů a královen / 180 Rozšíření buddhismu / 212 Dějiny oázových států / 234 Tchangští císařové současníci tibetských králů čhögjalů / 248 Potomci posledních dvou dharmarádžů / 298

12 13 CHRONOLOGIE Škála geologického času / 28 Události, k nimž docházelo v dávnověku / 38 Století zemětřesení v Tibetu / 50 Změny životního prostředí v dávných dobách / 61 Vnější životní prostředí v Tibetu / 61 Vnější životní podmínky ve světě / 61 Dějepisectví / 106 Dávné kultury na celém světě / 119 Nejranější obyvatelé Tibetu / 129 Éra krále Ňathicänpa / 160 Éra krále Digumcänpa / 171 Éra krále Lhathothori Ňäncäna / 183 Postupný vývin moderního světa / 191 Rozvoj písma a tvorba zákoníků / 201 Éra krále Songcän Gampa / 225 Éra králů Mangsonga a Düsonga / 235 Éra krále Meagcchoma / 249 Buddhismus v Asii / 260 Éra krále Thisong Decäna / 272 Éra králů Sänalega a Ralpačäna / 284 Deváté a desáté století / 299 DODATKY (Josef Kolmaš) 1. Tibetský letopočet / Chronologie tibetských dharmarádžů / Slovníček vybraných jmen a termínů / Prameny a literatura / Zásady českého přepisu (transliterace) a výslovnosti (transkripce) tibetštiny / Soupis jmen osobních, místních a termínů / 349

13 15 PŘEDMLUVA VYDAVATELE Dějiny tibetské kultury sahají několik tisíciletí hluboko do doby před vznikem moderních civilizací. Tibe ané, obklopení mohutností a nádherou nejdramatičtější krajiny světa, vytvořili nezávislou a vitální kulturu, která je v plném souladu se silami přírody. Postavení Tibetu v srdci Asie učinilo ze země velmi záhy místo setkávání vlivů přicházejících z Indie, Číny, Střední Asie a dokonce ze Západu. Bohatá a komplexní tibetská civilizace zrozená z tohoto vzájemného kulturního prolínání v sobě uchovává a dále předává řadu nejskvělejších výdobytků lidstva. Příspěvek Tibetu do pokladnice světové civilizace není však dostatečně znám. Lidé ze Západu často považují Tibet za bájnou Šangri-lu, nepoznatelnou, mimočasovou tajemnou zemi, ležící kdesi daleko za hradbami horských velikánů. V četných historických pracích se o Tibetu sotva najde odstavec a mnozí z největších králů a státníků starého Tibetu jsou známi pouze tibetologům. Ovšem dějiny těchto králů a dějiny dávných tibetských kmenů jsou málo známé také většině Tibe anů. Například já jsem jako mladý student nabyl v Tibetu skvělého vzdělání, avšak součástí mých studií nebyly dějiny mé země! Když jsem povyrostl, toužil jsem poznat víc o dávných dějích své vlasti. Nalezl jsem však pouze málo děl, která by o významných událostech těch dávných dob pojednávala podrobněji, děl, která by seznamovala s tibetskou historií a s tibetským dějepisectvím. V dlouhých debatách se ztrácel hlavní proud historických událostí a historická fakta bylo možno nalézat jen občas roztroušená v učených výkladech. Jednoduchý, leč podrobný přehled starých dějin Tibetu bylo tehdy velmi těžko získat. Mne také zajímalo, do jaké míry se informace obsažené v tradičních tibetských historických dílech shodují s tibetskými zprávami, objevenými počátkem 20. století v centrálněasijském Tun-chuangu. Historické práce dávných sousedů Tibetu, obsahující cenné odkazy na události v Tibetu, jsou dnes již sice dostupné, nebo některé z nich byly v průběhu 20. století zpřístupněny v překladech. Ale i novější knihy o Tibetu obsahují pouze stručné výtahy z těchto materiálů. Vlastní původní texty těchto zpráv se objevily v učených publikacích, které jsou však většinou obecnému čtenáři nedostupné.

14 16 PŘEDMLUVA Záměr nakladatelství Dharma Publishing vytvořit jakýsi úvod do starověkých dějin Tibetu vznikl před více než šesti roky během našich výzkumných prací na vydání tibetského buddhistického kánonu Kandžuru a Tandžuru podle tradice školy Ňingmapa. Připadalo nám, že by takovou práci mohli uvítat nejen sami Tibe ané, zajímající se o počátky své civilizace, nýbrž i moji západní studenti a přátelé. Pro zkoumání významných událostí dávných dějin Tibetu začali pracovníci nakladatelství Dharma Publishing shromaž ovat informace z nejrůznějších historických pramenů, jako jsou například písemné dokumenty z Tun- -chuangu, anály dynastie Tchang, texty z Chotanu (Lijul), arabské prameny a další. V průběhu několika let různé výzkumné skupiny komentovaly západní překlady těchto pramenů a seznamovaly se s jejich rozbory. Přátelé našeho nakladatelství nás také upozornili na další zajímavé materiály ke starověkým dějinám Tibetu. S tím, jak se náš výzkum tibetských dějin rozšiřoval, jsme si uvědomili, jak nás výzkum historie přivádí k archeologii a archeologie ke geologii. Výzkum začal dále zahrnovat dějiny Tibetské náhorní plošiny, rozvoj tibetské krajiny a životního prostředí a život nejstaršího osídlení Tibetu. Když jsme si uvědomili, jak hluboko a jak daleko do minula lze sledovat vývoj v Tibetu a jak jsou tyto vědecké poznatky ve světle tradičních tibetských historických zpráv vzrušující, rozhodli jsme se zařadit do knihy i některý tento materiál. Podle svých nejlepších schopností jsme shrnuli i poznatky současného vědeckého výzkumu v této oblasti a zahrnuli ho do své knihy. Zařadili jsme do ní také jednoduché plánky a grafy, aby si čtenáři mohli snáze představit ty procesy, které utvářely krajinu Tibetu. Abychom integrovali dávnou tibetskou historii s tokem světových událostí, přidali jsme též synoptické tabulky a schematické mapky. Ty nejsou sice přesně podle měřítka, nicméně dobře ilustrují text. Věříme, že tento doprovodný a podpůrný materiál poskytne tibetským čtenářům pohled na jejich starověk z perspektivy západních badatelů a umožní jim vytvořit si širší pozadí, v jehož rámci budou moci nahlížet starověké dějiny Tibetu. Spolu s tím, jak jsme rozšiřovali záběr svých výzkumů, jsme pokračovali ve shromaž ování informací z dostupných autoritativních tibetských historických děl, abychom je porovnali s jejich prezentováním veřejnosti. Na tomto úkolu se mnou spolupracoval Leslie Bradburn, který tyto studijní materiály kontroloval a organizoval pro vydání v podobě uceleného výkladu. V průběhu sestavování této knihy jsme naráželi na řadu dosud nevyřešených otázek starověkých tibetských dějin. Podobně jako u většiny civilizací jsou ty dávné doby nejméně spolehlivě zdokumentovány. Čím hlouběji totiž do minula pronikáme, tím méně materiálu dokážeme najít. Mezery v historických záznamech a rozporné informace ponechávají místo pro krátká spojení a rozdílnou interpretaci. Znalci, a tibetští nebo západní, zaujímají nezřídka různá stanoviska, čímž neodborníkům znemožňují poznat, co je tou nejspráv-

15 PŘEDMLUVA 17 nější interpretací. Rozhodnout tyto kontroverze, anebo doložit jednu verzi proti druhé, je úkol, jehož řešení je lépe ponechat profesionálním historikům a badatelům. My jsme pouze shromáždili základní informace z nejznámějších zdrojů, přičemž jsme poukázali na zajímavé otázky a nabídli jejich možné řešení. Materiály z nám známých pramenů, a západních nebo tibetských, poskytující informace k některým problémům, jsme nepovažovali za vhodné uvádět v tomto úvodním svazku. Teprve až po provedení dalšího výzkumu bude případně možno některé z nich uveřejnit. Tato kniha je zamýšlena jako základní studijní příručka pro neodborníky a neměla by být pokládána ani za dílo autoritativní, ani za vyčerpávající. Doufám však, že nabídne přehled obecných faktů, které poskytnou zájemcům dobrý obraz starověkých dějin Tibetu. Knihu také doplňuje seznam některých prací k dalšímu studiu. Ve svazcích, které budou následovat, hodláme pojednat podrobněji o vývoji tibetské kultury, to jest o látce, kterou v této knize teprve začínáme zkoumat. Dalšími pojednávanými tématy budou předávání tradice šestnácti velkých a menších škol tibetského buddhismu, vývoj tibetského umění, literatury, medicíny a další práce historického a geografického obsahu. Práci na řadě Dějiny Tibetu jsme zahájili až po publikování edice ňingmapovského Kandžuru a Tandžuru a s jejich vydáním jakožto prvním svazkem edice jsme počítali v roce Ale jak práce na této edici začaly přesahovat náš původní záměr, další s tím spojené naléhavé úkoly nás donutily práce na starověkých dějinách přerušit. Původní koncept díla byl načas odložen stranou, aby bylo možno dokončit několik překladů, např. Hlas Buddhy, Matka znalostí, Zázračný průvodce aj. Když jsme potom začali na původním projektu pracovat znovu, rozhodli jsme se nejdřív porovnat naše původní výsledky s dodatečnými tibetskými prameny. Můj čas však záhy zabrala moje práce na rozměrném svazku o duchovním centru v Uddijáně Mandala Měděné hory. K létu roku 1985 byla tato kniha téměř dokončena. Přípravy k jejímu vydání byly však znovu odsunuty, když se zjistilo, že onen rozsáhlý uměnovědný projekt týkající se Uddijány si vyžadoval všechnu naši pozornost. V době, kdy byl onen původní projekt již dokončen, musel jsem zase já odjet na dlouhodobou návštěvu své rodiny a svého kláštera v Tibetu. Nyní nám už připadá publikování této práce neodkladné, třebaže jí již nemohu věnovat tolik pozornosti, kolik bych si přál. Dodatečné tibetské prameny by bylo třeba dále porovnat a četné další historické zprávy navzájem prověřit, ale to by pak celý tento projekt musel čekat na vydání až v některém z dalších svazků edice. I když Starověký Tibet je jenom jakýmsi úvodem, je zároveň projevem uznání velikosti země, v níž jsem se narodil, a jejímu lidu. V několika posledních desetiletích prošel Tibet dramatickými a nezřídka dokonce drastickými změnami. Doufám proto, že tento svazek přispěje k lepšímu porozumění hodnotám tradiční tibetské kultury, dokud ještě přežívá, a že bude Tibe anům připomínkou jejich starobylého kulturního dědictví. Tarthang Tulku

16 140 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ KAPITOLA (8 Historie tibetských kmenů je již skutečnou historií tibetského lidu. Naneštěstí tibetští autoři redukují dějiny kmenů na několik řádek a rychle přecházejí k prvnímu králi cizinci o staletí později. Autoři dějin Ameriky měli také ve zvyku začínat výzkumem o zakládání kolonií cizinci. Avšak na rozdíl od amerických Indiánů nebyly tibetské kmeny nahrazeny nějakou novou populací, jejíž vlastní dějiny a kultura by pro tibetské historiky představovaly novou výzvu, o niž by přirozeně měli větší zájem. Tak se mohlo stát, že v očích většiny tibetských autorů vstup jednoho krále do přediva tibetské kultury učinil celá předcházející staletí dějinného vývoje jakoby nedůležitými. Raná historie kmenů není zatím dobře prozkoumána, proto se zde pokusíme pouze o její stručný náčrt. Kroniky, jako Potiseru, dějiny Dharmy (čhödžungy) na územích Gulog, Lhorong, jakož i další rozmanité točhogy (magické ceremoniální texty k odvracení neštěstí), mohou nakonec také přispět k objasnění dějin tibetských kmenů. KMEN SE V čele kmene Se stál klan, známý jako Sekhjung Da, který slynul velkým bohatstvím. Kronika Potiseru vztahuje kmen Seů až k Ami Muzithidově ženě, mimajinské ňän (viz kapitolu 6), zatímco jiné prameny uvádějí jako prvního předka Seů potomka božského vládce (sipälha) Lingserthangdžea. Klan Daů (sbra) byl obecně rozdělen do tří skupin, označovaných jako devět černých, devět bílých a devět smíšených. V některých pramenech jsou bílí Daové spojováni s územím Žangžung, Purang a Balpo na západě, kdežto černí Daové s osmnácti kmeny v Gjalmorongu na východě a s Ažou na nejvzdálenějším severovýchodě. Sama oblast Gjalmorong zahrnovala okrsky Čagla, Wasi, Thokjab, Somang, Dzongga, Čogce, Dampa, Aži, Doli, Dati, Babam, Gešica, Hwahwa, Lenca, Rabtän, Cänla, Gjalkha a Dönbu. Smíšení Daové zahrnovali rody Arů či Adů, napojené již na Centrální Tibet. Tato rodová linie

17 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ 141 je spojena s klanem Lang, z něhož podle některých pramenů vyšel klan Garů. Jiné prameny odvozují Gary od božského rodu (lharig) Go. V dávných dobách dvanácti malých království nacházíme jednoho příslušníka klanu Khjungpo z kmene Se ve funkci ministra na území Žangžungu, zatímco klan Lang byl spojován s územím Sumjul. V některých seznamech klanových reprezentantů, kteří se dostavili k setkání s prvním tibetským králem, jsou uváděni i Khjungpové a Seové. Tunchuangské dokumenty ukazují, že za časů krále Namriho v šestém století byli Khjungpové velmi vlivným klanem, který dodal králi skvělého ministra Zucea, velkého vojevůdce, který dobyl pro královský dvůr část Cangu (rcang). Za časů králů čhögjalů drželi Khjungpové území v tomto Cangu. Klany Khjungpů a Doů (tento dodal několika králům ženy) byli odpovědny za vedení vojenských operací v Rulagu, který byl částí Cangu (gcang; tento název byl pravděpodobně totožný s Cangem, psaným rcang). Khjungpové byl klan, ke kterému náleželi dva pozdější slavní buddhističtí učitelé, básník Milaräpa ( ) a jógin Khjungpo (Khjungpo naldžor). Klan Garů dodával králům počínaje otcem krále Songcän Gampa ministry. Slavný Gar Tongcänjulzung sloužil přímo králi Songcän Gampovi. Potomek rodu Garů, Amňe Čhampäpal, byl žákem indického hlasatele buddhismu v Tibetu Padmasambhavy. Čhampäpal se odebral do Khamu, kde se usadil v oblasti Ling a z jeho linie pocházeli zakladatelé významné východotibetské lokality Derge. Amňe Čhangčhubdekhol, jiný velký siddha (světec) z rodu Lang a proslulý učitel krále Gesara, pobýval později rovněž nějaký čas v Lingu. Mezi jeho potomstvem byl známý Tai Situ Čhangčhub Gjalcchän ( ) z dynastie Phagmodu. Dalšími slavnými potomky langských předků Pawoa a Lang Lhaziga byli Lang Khampa Gočhä, který byl jedním z prvních tibetských mnichů, Lang Palgjidordže a Lang Palgjisengge, žák opata Šántarakšity. V době krále Thisong Decäna se dcera překladatele Lang-locáwy provdala za Palpočhea, příslušníka rodu Khönů. Mezi jejich potomstvem byl věhlasný Khön Könčhoggjalpo ( ) ze Sakje. O rodu Langů se rovněž říká, že měl vazbu na Kašmír a také na Čínu. Svazky kmene Se s Gjalmorongem na východě a s Ažou na severovýchodě je obtížnější vystopovat, nebo dějiny těchto dvou oblastí dobře neznáme. Je dokonce těžko říct, jak stará mohla být kultura Aže. Aža není zmiňována mezi dávnými dvanácti malými královstvími, zato tibetští historikové někdy Ažu spojují s bönisty, kteří přišli do Tibetu za panování osmého tibetského krále Diguma. Z toho by mohlo vyplývat, že Aža patří do dřívějších dob. Aža je rovněž zmiňována jako rodiště doktorů, kteří pomáhali léčit zrak krále Tagriňänziga, děda Songcän Gampova. Můžeme se tak domnívat, že tyto takzvané černé klany Daů se specializovaly na magii, zejména na magické praktiky spojované s bönistickou tradicí.

18 142 LIDÉ Tunchuangské dokumenty o Aži uvádějí několik neobvyklých tamních klanových jmen, jako Magga/Megle, Dare a Mugden, a jiná jména více známá, jako Do, Čogro, Šüpu. Avšak za časů králů čhögjalů bylo v Aži mnoho tibetských úředníků a je těžké o nich říct, která z jejich jmen mohla jednoznačně pocházet z Aže. Proto se zdá, že až do doby Songcän Gampovy nebyla Aža ještě plně připojena k Tibetské říši. Tunchuangské anály poznamenávají, že to byl teprve tento král, který si poprvé Ažu podrobil. Avšak svazky Aže s kmenem Se by mohly být staršího data. Songcän Gampův syn Gungsong se oženil s princeznou pocházející z Aže, jež se stala matkou prince Mangsonga. Je zajímavé, že ministr Gar strávil několik let činností na reorganizování Aže jakožto části Tibetské říše, než se podařilo toto území v roce 670 úplně podrobit. Král si k tomu úkolu vybral Gara pravděpodobně proto, že měl spojení s klany v Aži. Někteří pozdější vládcové Miňagu pocházeli rovněž z kmene Se (viz níže). KMEN DONG Kmen Dongů, spjatý s Miňagem, měl v čele klan, známý jako Apo Dong, proslulý svými znamenitými vůdci. Kronika Potiseru odvozuje Dongy od Ami Muzithidovy ženy, mimajinské ňän. Jiné texty jmenují dongským prapředkem Kudžethugpu, potomka vládců sipälha. Dongové se skládali z osmnácti rodových větví, tvořených rodem královým, rody ministrů, šlechtickými rody a prostým lidem. Třebaže ministři kmene Dong nejsou připomínáni při nejdávnějších králích, v některých seznamech reprezentantů, kteří se účastnili setkání s prvním tibetským králem, figuruje klan jménem Po, který by docela dobře mohl být spojen s vedoucím dongským klanem Apo Dongů. Bönistické prameny uvádějí, že Dongové prosperovali díky tomu, že v době před nástupem prvního krále vykonávali jisté důležité obřady. Existovalo dávné spojení mezi kmenem Dong a Sakjou. Některé prameny popisují starou rivalitu, existující mezi předky klanu Khön a osmnácti dongskými kmeny ještě za časů vlády bratří masangů dávno před érou prvního krále. Podle tchangských textů se zdá, že kmeny Dongů a Tongů (viz níže) byly v šestém století velmi úzce navzájem spojeny. Ale jejich lokalizace není jistá. Za dob králů čhögjalů, dvanáct pokolení před Amňe Čhangčhubdekholovým otcem, kdy se langský předek Pawo oženil s nevěstou z Dongu, byli Dongové spojeni také s Langy. Klan Bä bývá někdy spojován s Dongy, někdy je však považován za samostatný kmen. Některé texty ho spojují s Gö Dongy a poznamenávají, že příslušníci Bäů byli mezi vojsky umístěnými za vlád čhögjalů na vzdáleném severu. Bäové jsou často charakterizováni jako fyzicky zdatní válečníci a jsou považováni za atletické hrdiny s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Jednoho příslušníka Bäů pověřil král Songcän Gampo velením tibetskému jízdnímu

19 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ 143 vojsku. V rukou Bäů se nacházely země zvané Žagangdesum v Khamu. V téže době byli příslušníci tohoto klanu rozmístěni podél hranic území Džang (Nan- -čao), prostírajícího se jihovýchodně od Tibetu. Z řad Bäů se rekrutovali ministři a z klanu pocházely též manželky tibetských čhögjalů, zejména po pádu rodiny Garů počátkem osmého století. Slavný náboženský učitel Dordžegjalpo z rodu Phagmodu ( ) náležel skrze svého otce k bäskému klanu Wenaphänthog, zatímco jeho matka, jejíž rodina patřila ke klanu Ga, byla sestrou matky zakladatele kláštera Kahthog, Kahdampa Dešega ( ). V devátém a desátém století se jedna větev Dongů, známá jako Dong Pomra či Lha Dongkarpo, prostřednicvím rodové linie krále Ösunga spojila s rodem tibetských králů. Tato Ösungova linie zahrnovala rody Palkhor, Tašiceg, Öde a Thide (viz kapitolu 20). Další spojení existují mezi božským rodem (lharig) Dongů a Sakjou, Digungem, s rodinami Lama Žangy a Marpy a s klanem Lang. O bájném králi Gesarovi se říká, že také patřil ke klanu Dongmugpo. Dongové bývají často spojováni s božským rodem (lharig) Go. Podle starých záznamů se rod Go značně rozšířil v Khamu, kde zahrnoval klan místních Garů a dále rody Ke, Gol, Sung, Ser, Dom, Čhi, Bu, Žag, Šol, Tag, Čhung, Že, Seng, Ram a též tři větve klanu Čhug. Kmen Dongů bývá sice často spojován s územím Miňag, ale sám tento kmen zdá se být starší nežli Miňag, který není uváděn v seznamu dávných dvanácti malých království. Historie Miňagu však není dosud dobře prozkoumána. Víme sice, že Songcän Gampo se oženil s nevěstou z Miňagu, ale o ní samé toho mnoho nevíme. V pozdějších dobách existovalo na severovýchodě za KÁkenúrem, kde bylo situováno starší království Aža, království Miňag. Toto Miňagské království jedenáctého a dvanáctého století bylo pravděpodobně součástí tangutské říše Si-sia, nebo tibetští historikové mluví o tom, že Čingischán zemřel v Miňagu, což se srovnává s cizími zprávami o jeho smrti v Si-sia. Panovníci těchto severních Miňagů odvozují svůj původ od jistého Sehua, který vládl 260 let předtím, než byla říše Si-sia v roce 1226 Čingischánem vyvrácena. V jedenáctém století bylo Si-sia mocnou říší, která vedla války se Sungskou Čínou, s Ujgury a s obyvateli tibetského kraje Congkha. O jazyku Si-sia se říká, že je spřízněn s tibetštinou a že tibetština byla bohoslužebným jazykem v tamních klášterech. Po pádu Si-sia se potomci jeho králů usadili v Cangnamringu. O několik století později se o otci slavného siddhy Thangtonggjalpa tvrdilo, že pochází z rodu Lha Dongkarpo z Miňagu. Některé prameny připomínají, že rod prvního krále Sikkimu v 17. století Phüncchog Namgjala má spojitost s Miňagem. Existuje však ještě jiný Miňag, ležící na jihovýchodě v okolí měst Darcendo a Čagla, kde se tyčí věčným sněhem pokrytý vrchol hory Miňaggangkar

20 144 LIDÉ (Minya Konkar). Historie tohoto jižního Miňagu je ještě méně známá. Miňag na jihovýchodě a jižně od něj v okolí jezera Ta-li ležící území Džang mohly mít spojitost s Dongy prostřednictvím rodové linie Go. Některé větve rodu Go se prý objevily v okolí Miňaggangkaru, když na horu sestoupila jakási božská bytost. KMEN TONG Kmen Tongů byl veden klanem Ačag Du a je znám svými velkými hrdiny. Kronika Potiseru vztahuje i tento kmen k Ami Muzithidově ženě, mimajinské ňän. Jiné prameny však jmenují prvním prapředkem Tongů jistého Ringdžeurua, potomka bohů existence (sipälha). Kmen Tongů tvořilo osmnáct větví a byl úzce spojen s kmenem Sumpa, u něhož se v nejstarších dobách rozvinula velmi výrazná kultura. Země Sumjul figurovala mezi dávnými dvanácti malými královstvími. Jistý šaman Ojonggjalwa ze Sumpy zřejmě zahájil a vedl protestní akci proti prvnímu tibetskému králi (viz kapitolu 9). V některých pramenech se tvrdí, že všech dvanáct mužů, kteří se dostavili k setkání s prvním tibetským králem, pocházelo z kmene Sumpa. Z kmene Tong se rekrutovali ministři dřívějších králů, známých jako osm de, a tongské ženy se vdávaly za některé tibetské krále včetně za otce krále Lhathothoriho a za Tagriho, děda Songcän Gampova. Podle tunchuangských pramenů byli Tongové považováni za dávné spojence Jarlungské dynastie, zatímco lidé z kmene Sumpa tvořili v šestém století za časů Songcän Gampova otce Namriho součást Tibetského království. V době Songcän Gampově se zdá, že se území kmene Sumpa prostíralo okolo Nagčhukhy a zahrnovalo v sobě lokality Džong, De a Göcchang, zatímco klan Du z kmene Tong měl vazbu zejména na Lumpo a Nampo na severovýchodě. V osmém století byli příslušníci kmene Sumpa, vedení známým generálem Žang Tongcänem, vysláni na vzdálený severovýchod (do oblasti později známé jako Miňag), aby tam střežili říšskou hranici. To by mohlo vysvětlovat úzké svazky mezi Tongy a Dongy. Z větví kmene Tongů povstal také klan Kjura, ke kterému patřil Digung rinpočhe Džigtengönpo ( ). Tongové měli také vazbu na klan Khön ze Sakje, na Gjalpočhu a Minling Nguru. Přibližně ve dvanáctém století se potomek vedoucího klanu Ačag Du jménem Du Lhagjal nepohodl s Gesarem z Lingu, a proto Ling opustil a přesídlil do Gulogu. Tam spolu se synem Abumem porazili tři větve kmene Kharwa, žijící v pohoří Bajankara, a zmocnili se všeho jejich území. Abumova žena pocházela z kmene Lang, který, jak jsme viděli, udržoval spojení s kmenem Sumpa již od dob dvanácti malých království. O Abumovu synovi Bumjagovi se říká, že si vzal za manželku dceru boha hory Ňänpojuce, a jejich syn Phagthar zbudoval tvrze v Dokhogu, Dzikhogu a Markhogu. Tyto tři

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Staré pověsti české STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/stadice

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mgr. Jaroslav Vítek. Předmět/vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání. Tematická oblast: Člověk v dějinách (dějepis) Téma:

Mgr. Jaroslav Vítek. Předmět/vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání. Tematická oblast: Člověk v dějinách (dějepis) Téma: Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Jaroslav Vítek Společenskovědní vzdělávání Člověk v dějinách (dějepis) Dějiny Hérodota z Halikarnássu Ročník: 1. Datum vytvoření: srpen 2013

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR Hledání našeho společného předkap 1) Jak to, že máme společného předka 2) Metodika výzkumu mtdna 3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila 4) Problémy a názory proti 5) Analýza chromozomu Y

Více

Starý svět - jinak také Starý kontinent, jediný lidem známý a jimi obývaný kontinent; lidé jsou zde také dominantní rasou Taurea - nejvýznamnější

Starý svět - jinak také Starý kontinent, jediný lidem známý a jimi obývaný kontinent; lidé jsou zde také dominantní rasou Taurea - nejvýznamnější * Pokud jedete na Taureu poprvé (nebo klidně i po několikáté), mohou Vám být některé výrazy, místa, geografická či historická data zcela cizí. Na konci dokumentu jsou stručně popsány ty nejdůležitější

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj

Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj Písemnosti odeslané jmenovcům ze dne 10. září 2008: Vážený pane Klusáčku obracíme se na Vás touto cestou s nabídkou účasti v unikátním vědeckém projektu

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Co je nutné prověřit před koupí parcely

Co je nutné prověřit před koupí parcely III. Parcela pro výstavbu rodinného domu Co je nutné prověřit před koupí parcely 1) Možnost výstavby rodinného domu požadované velikosti Prověření možnosti výstavby rodinného domu na dané parcele je naprosto

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více