S T A R O V Ě K Ý T I B E T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A R O V Ě K Ý T I B E T"

Transkript

1

2 STAROVĚKÝ TIBET

3

4 TARTHANG TULKU VYŠEHRAD PRAHA 2006

5 Věnováno lidu Tibetu Dharma Publishing, Berkeley, USA, 1986 Translation Josef Kolmaš, 2006 ISBN

6 7 OBSAH Předmluva vydavatele / 15 ODDÍL PRVNÍ ZEMĚ Území Tibetu prodělalo během dlouhého období geologického času dramatické změny. Vytvořila se mohutná himálajská hradba, zrodila se Tibetská náhorní plošina vysoká přes půl páta tisíce metrů a rostlinný a živočišný svět se na ní postupně rozvinul do jejich současných forem. Z pohledu vědy / 21 Kapitola 1. TVORBA TIBETSKÉ NÁHORNÍ PLOŠINY / 29 Nejstarší kontinenty / 29 Tvorba superkontinentu / 30 Vytvoření Tibetské náhorní plošiny / 31 Zrození Himálaje / 32 Výzdvih Himálaje / 33 Rozvoj řek a jezer / 34 Kapitola 2. DNEŠNÍ CHARAKTER TERÉNU / 39 Zlomové zóny a zemětřesení / 39 Geotermální činnost / 40 Horská pásma / 41 Horstvo Kchun-lun, Altyn Tagh, Nan-šan, Kokošili, Bajankara, Amňemačhen, Dangla, Khamgangdug, Transhimálaj, Ňänčhenthanglha, Gangtise, Ngarigangri, Himálaj: příbytek sněhů Jezera a řeky / 45 Mačhu, Ňagčhu, Dičhu, Dzačhu, Ngulčhu/Nagčhu, Gjalmongulčhu, Langpočhekhabab (Satladž), Tačhogkhabab (Cangpo), Mačhakhabab (Karnálí), Senggekhabab (Sindhu) Kapitola 3. KRAJINA TIBETU V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH / 51 Podmořská říše / 51 Bažinatá země dinosaurů / 52 Zalesněná země dávných savců / 53 Zvířata tibetských lučin a pastvin / 54 Doba ledová / 55 Zvířena studených stepí / 56 Kapitola 4. DNEŠNÍ ŽIVOTNÍ A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ / 62 Čhangthang / 63 Cchädam / 64 Jižní Tibet / 64 Severovýchodní Tibet / 65 Jihovýchodní Tibet / 66 Ledovce na Tibetské náhorní plošině / 66 Zemědělství na Střeše světa / 67 Rozlehlé přirozené pastviny / 68

7 8 ODDÍL DRUHÝ LIDÉ Tibetská náhorní plošina je po tisíce let osídlena, ale identita původních jejích obyvatel je dosud zahalena tajemstvím. Dějiny tibetských kmenů a jejich dávných vládců ukazují však na dávné kořeny tibetské kultury. Problémy a výhledy studia tibetské minulosti / 99 Kapitola 5. NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ / 107 Spojení mezi opicemi a člověkem / 108 Původní lidské sídlo / 108 Nejdávnější lidé / 109 Moderní lidé / 109 Doklady z Tibetské náhorní plošiny / 110 Stopy dávných osídlení / 111 Kultura zemědělského hospodářství / 112 Naleziště na vzdáleném severovýchodě / 113 Pokroky dosahované v jiných částech světa / 114 Kočovný způsob života / 114 Megalitická naleziště / 115 Jiné rané vlivy / 116 Kapitola 6. O PŮVODU TIBEŤANŮ / 120 Opičí prapředek / 120 Od opic k člověku / 121 Určení stáří opičího prapředka / 121 Moře v Tibetu / 122 Jak rozumět příběhu s opicemi / 122 Jiní dávní obyvatelé Tibetu / 123 Potomci opic a ne-lidé mimajinové / 125 Jiné zkazky o původu Tibe anů / 126 Mísení rodů / 127 Kapitola 7. STAROVĚKÉ TIBETSKÉ KMENY / 130 Malá království / 131 Určení doby a stáří malých království / 132 Čtyři velké kultury / 133 Sousední populace / 134 Čchiangové / 135 Tibeto-barmské jazyky / 136 Název Bö / 137 Kapitola 8. POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ / 140 Kmen Se / 140 Kmen Dong / 142 Kmen Tong / 144 Kmen Mu / 145 Kmeny ve starých čínských pramenech / 145 Další lid na Tibetské náhorní plošině / 146 Kapitola 9. PRVNÍ TIBETŠTÍ KRÁLOVÉ / 151 Dávné indické dynastie / 151 Příchod do Jarlungu / 153 Král bohům podobný / 154 Úloha krále / 154 Založení nové dynastie / 155 Královský rodokmen a rodové linie lidí / 155 Éra krále Ňathicänpa / 156

8 9 Kapitola 10. RANÁ TIBETSKÁ KULTURA / 161 Vypovězení princů a jejich pozdější návrat / 162 Pokroky dosahované v tibetské kultuře / 163 Hrobky tibetských králů / 163 Rozvoj bönismu / 164 Éra dvou králů teng / 165 Šest králů leg a osm králů de / 166 Pět králů cän / 166 Éra panování legů, deů a cänů / 167 Předbuddhistický Tibet / 168 Kapitola 11. ŠŤASTNÉ GENERACE / 172 První objevení se Dharmy / 173 Éra Lhathothoriho / 174 Dongňändeuovo smutné panování / 174 Tagriňänzig se stává králem / 175 Intriky za doby krále Tagriňänziga / 176 Moc přebírá Namri / 177 Styky se zahraničím a obchod / 178 ODDÍL TŘETÍ ŘÍŠE Počínaje 7. stoletím n. l. velcí králové a generálové začali rozšiřovat tibetské území za hranice náhorní plošiny. S novými vlivy, mísícími se se starou kulturou, začala se rozvíjet pokročilá civilizace a buddhismus se stal náboženstvím země. Stručný historický přehled / 187 Kapitola 12. POKROKY V TIBETSKÉ CIVILIZACI / 192 Písmo pro Tibet / 193 Prospěch z nového písma / 195 První tibetská literární díla a překlady / 195 Vytváření konstituce / 196 Šest konstitučních kodexů / 197 Kapitola 13. DHARMA SE DOSTÁVÁ DO TIBETU / 202 Ákaramatišílovy mise / 202 Mise ministra Gara do Nepálu / 203 Přenesení královského dvora do Lhasy / 205 Mise ministra Gara do Číny / 205 Příchod Kongdžo do Tibetu / 207 Čtrnáct zvláštních chrámů / 207 Neutuchající úsilí krále a jeho dvou královen / 209 Kapitola 14. ZÁKLADY ŘÍŠE / 213 Sjednocení kmenů / 213 Dvorní intriky / 214 Dobytí Žangžungu / 215 Vztahy s Tchangskou Čínou a s Nepálem / 215 Útok na Indii / 216 Ostatní styky s cizinou / 217 Konec Songcän Gampovy vlády / 218 Životopisná data Songcän Gampova / 219 Stanovení chronologie pro královy sňatky a pro jeho dědice / 221 Jak stár byl Songcän Gampo? / 222 Songcän Gampova éra / 223

9 10 Kapitola 15. ZVĚTŠOVÁNÍ ŘÍŠE / 226 Vztahy s Tchangskou Čínou a s Türky / 226 Tibetská říše se rozšiřuje do Centrální Asie / 227 Mladý Düsong se stává králem / 228 Rozsah Tibetské říše / 229 Legitimní místo krále / 230 Düsong král válečník / 232 Kapitola 16. VLÁDA KRÁLE MEAGCCHOMA / 236 Princezna Kimšeng (Ťin-čcheng) kongdžo / 236 Vztahy s Tchangskou Čínou / 237 Nová spojenectví dojednaná Meagcchomem / 239 Boje na západní frontě / 239 Boje na východní frontě / 241 Rozšiřování tibetského vlivu / 242 Kulturní a náboženský rozvoj / 243 Ženy a dědicové Meagcchomovi / 244 Kapitola 17. VYHLÁŠENÍ BUDDHISMU STÁTNÍM NÁBOŽENSTVÍM / 250 Nepřátelství vůči Dharmě / 250 Šántarakšitův příchod do Tibetu / 251 Do Tibetu přichází Padmasambhava / 252 Datování založení Samjä / 253 Buddhismus se stává náboženstvím Tibetu / 254 Vairóčana a Vimalamitra / 255 Thisong Decän dharmarádža / 256 Kapitola 18. ŘÍŠE NA VRCHOLU / 261 Výprava do Indie / 261 Územní zisky na východě / 262 Vztahy s Tchangskou Čínou / 263 Prohry a vítězství / 264 Tibet veleříše Centrální Asie / 265 Kulturní styky s dalšími zeměmi / 266 Thisong Decänovi dědici a jeho odchod do ústraní / 268 Thisong Decänova éra / 269 Kapitola 19. SÄNALEG A RALPAČÄN / 273 Sänaleg podporuje buddhismus / 274 Tibetská říše v devátém století / 275 Zahraniční styky za Sänalegovy vlády / 276 Identita cizích králů / 277 Začátek Ralpačänovy vlády / 278 Ralpačän pracuje pro Dharmu / 278 Ralpačänova říše / 279 Smlouva s Tchangskou Čínou z roku 822 / 280 Kapitola 20. KONEC ŘÍŠE / 285 Langdarmovi dědicové / 286 Ztráta říše / 286 Potomstvo Ösungovo a Jumtänovo / 287 Potomci dharmarádžů na západě / 289 Východní království / 290 Doba rozdrobenosti / 291 Dharma v Tibetu dále pokračuje / 291 Mniši se vracejí do Centrálního Tibetu / 293 Z Indie přicházejí buddhističtí mistři / 293 V čem je jedinečný přínos starověkého Tibetu? / 295

10 11 MAPY Světové tektonické desky / 25 Rozšiřování mořského dna / 26 Deskové kolize / 26 Utváření Tibetské náhorní plošiny / 36 Posunující se kontinenty / 37 Indie koliduje s Asií / 37 Hory a řeky v Tibetu / 48 Příčný řez Tibetskou náhorní plošinou / 48 Zlomy napříč plošinou / 49 Oblasti zemětřesení / 49 Poslední doba ledová v Asii / 59 Příčiny vzniku doby ledové / 59 Stěhování zvířeny / 60 Volně žijící zvěř v Tibetu / 69 Rozměry Tibetské náhorní plošiny / 70 Vzdálenosti napříč Tibetem / 70 Pásma množství deš ových srážek v Tibetu / 71 Vegetační pásma v Tibetu / 71 Prehistoričtí předkové / 117 Prehistorická naleziště v Tibetu / 118 První současní lidé / 128 Malá království ve starověkém Tibetu / 138 Kmeny Čchiangů na náhorní plošině / 138 Názvy území v pozdějších dobách / 148 Zprávy o starověkých kmenech / 149 Království Aža / 149 Centrální Tibet / 150 Doba krále Ňathicänpa / 158 Starověké dynastie v Indii / 158 Obchodní cesty napříč starověkou Asií / 169 Starověká kulturní centra / 170 Vypovězení tří synů Digumových do Kongpa, Powa a Dagpa a jejich pozdější návrat do Jarlungu / 170 Krize v Eurasii / 182 Nové říše na severu / 182 Stará písma / 200 Indické písmo jako základ písma tibetského / 200 Buddhistické chrámy pro Tibet / 211 Mise do cizích zemí / 211 Buddhismus v sedmém století / 212 Nový vliv Tibetu v Asii / 224

11 12 Oázové státy v sedmém století / 234 Arabská expanze / 246 Trojaliance / 247 Země Duša (Bruša) / 247 Pokles moci Tchangů / 248 Pozvání buddhistických učitelů do Tibetu / 259 Chrámy v osmém století / 259 Kontrola nad Centrální Asií / 269 Tibetská území hraničící s Tchangskou Čínou / 270 Tibetská říše v osmém století / 271 Obchodní cesty na jihovýchod / 271 Územní dělení Tibetské říše / 283 Asijské mocnosti po roce 900 n. l. / 296 Královské hrobky / 297 Buddhistická Dharma žije dál / 297 TABULKY Rozvoj vědeckých teorií / 27 Vědecké vynálezy a objevy / 27 Teorie vývoje / 58 Objevování se zvířat / 60 Rostlinstvo a zvířena v Tibetu / 72 Ptáci / 72 Tabulka č. 1. Řazení abecední / 72 Tabulka č. 2. Řazení podle systematické příslušnosti / 77 Savci / 85 Tabulka č. 1. Řazení abecední / 85 Tabulka č. 2. Řazení podle systematické příslušnosti / 87 Rostlinstvo / 91 Životní a přírodní prostředí Tibetu a sousedních zemí / 96 Lidé Západu přicházejí do Tibetu / 105 Evoluční harmonogram / 128 Gjalthän patnáct malých království v starověkém Tibetu / 139 Genealogie tibetských králů a královen / 180 Rozšíření buddhismu / 212 Dějiny oázových států / 234 Tchangští císařové současníci tibetských králů čhögjalů / 248 Potomci posledních dvou dharmarádžů / 298

12 13 CHRONOLOGIE Škála geologického času / 28 Události, k nimž docházelo v dávnověku / 38 Století zemětřesení v Tibetu / 50 Změny životního prostředí v dávných dobách / 61 Vnější životní prostředí v Tibetu / 61 Vnější životní podmínky ve světě / 61 Dějepisectví / 106 Dávné kultury na celém světě / 119 Nejranější obyvatelé Tibetu / 129 Éra krále Ňathicänpa / 160 Éra krále Digumcänpa / 171 Éra krále Lhathothori Ňäncäna / 183 Postupný vývin moderního světa / 191 Rozvoj písma a tvorba zákoníků / 201 Éra krále Songcän Gampa / 225 Éra králů Mangsonga a Düsonga / 235 Éra krále Meagcchoma / 249 Buddhismus v Asii / 260 Éra krále Thisong Decäna / 272 Éra králů Sänalega a Ralpačäna / 284 Deváté a desáté století / 299 DODATKY (Josef Kolmaš) 1. Tibetský letopočet / Chronologie tibetských dharmarádžů / Slovníček vybraných jmen a termínů / Prameny a literatura / Zásady českého přepisu (transliterace) a výslovnosti (transkripce) tibetštiny / Soupis jmen osobních, místních a termínů / 349

13 15 PŘEDMLUVA VYDAVATELE Dějiny tibetské kultury sahají několik tisíciletí hluboko do doby před vznikem moderních civilizací. Tibe ané, obklopení mohutností a nádherou nejdramatičtější krajiny světa, vytvořili nezávislou a vitální kulturu, která je v plném souladu se silami přírody. Postavení Tibetu v srdci Asie učinilo ze země velmi záhy místo setkávání vlivů přicházejících z Indie, Číny, Střední Asie a dokonce ze Západu. Bohatá a komplexní tibetská civilizace zrozená z tohoto vzájemného kulturního prolínání v sobě uchovává a dále předává řadu nejskvělejších výdobytků lidstva. Příspěvek Tibetu do pokladnice světové civilizace není však dostatečně znám. Lidé ze Západu často považují Tibet za bájnou Šangri-lu, nepoznatelnou, mimočasovou tajemnou zemi, ležící kdesi daleko za hradbami horských velikánů. V četných historických pracích se o Tibetu sotva najde odstavec a mnozí z největších králů a státníků starého Tibetu jsou známi pouze tibetologům. Ovšem dějiny těchto králů a dějiny dávných tibetských kmenů jsou málo známé také většině Tibe anů. Například já jsem jako mladý student nabyl v Tibetu skvělého vzdělání, avšak součástí mých studií nebyly dějiny mé země! Když jsem povyrostl, toužil jsem poznat víc o dávných dějích své vlasti. Nalezl jsem však pouze málo děl, která by o významných událostech těch dávných dob pojednávala podrobněji, děl, která by seznamovala s tibetskou historií a s tibetským dějepisectvím. V dlouhých debatách se ztrácel hlavní proud historických událostí a historická fakta bylo možno nalézat jen občas roztroušená v učených výkladech. Jednoduchý, leč podrobný přehled starých dějin Tibetu bylo tehdy velmi těžko získat. Mne také zajímalo, do jaké míry se informace obsažené v tradičních tibetských historických dílech shodují s tibetskými zprávami, objevenými počátkem 20. století v centrálněasijském Tun-chuangu. Historické práce dávných sousedů Tibetu, obsahující cenné odkazy na události v Tibetu, jsou dnes již sice dostupné, nebo některé z nich byly v průběhu 20. století zpřístupněny v překladech. Ale i novější knihy o Tibetu obsahují pouze stručné výtahy z těchto materiálů. Vlastní původní texty těchto zpráv se objevily v učených publikacích, které jsou však většinou obecnému čtenáři nedostupné.

14 16 PŘEDMLUVA Záměr nakladatelství Dharma Publishing vytvořit jakýsi úvod do starověkých dějin Tibetu vznikl před více než šesti roky během našich výzkumných prací na vydání tibetského buddhistického kánonu Kandžuru a Tandžuru podle tradice školy Ňingmapa. Připadalo nám, že by takovou práci mohli uvítat nejen sami Tibe ané, zajímající se o počátky své civilizace, nýbrž i moji západní studenti a přátelé. Pro zkoumání významných událostí dávných dějin Tibetu začali pracovníci nakladatelství Dharma Publishing shromaž ovat informace z nejrůznějších historických pramenů, jako jsou například písemné dokumenty z Tun- -chuangu, anály dynastie Tchang, texty z Chotanu (Lijul), arabské prameny a další. V průběhu několika let různé výzkumné skupiny komentovaly západní překlady těchto pramenů a seznamovaly se s jejich rozbory. Přátelé našeho nakladatelství nás také upozornili na další zajímavé materiály ke starověkým dějinám Tibetu. S tím, jak se náš výzkum tibetských dějin rozšiřoval, jsme si uvědomili, jak nás výzkum historie přivádí k archeologii a archeologie ke geologii. Výzkum začal dále zahrnovat dějiny Tibetské náhorní plošiny, rozvoj tibetské krajiny a životního prostředí a život nejstaršího osídlení Tibetu. Když jsme si uvědomili, jak hluboko a jak daleko do minula lze sledovat vývoj v Tibetu a jak jsou tyto vědecké poznatky ve světle tradičních tibetských historických zpráv vzrušující, rozhodli jsme se zařadit do knihy i některý tento materiál. Podle svých nejlepších schopností jsme shrnuli i poznatky současného vědeckého výzkumu v této oblasti a zahrnuli ho do své knihy. Zařadili jsme do ní také jednoduché plánky a grafy, aby si čtenáři mohli snáze představit ty procesy, které utvářely krajinu Tibetu. Abychom integrovali dávnou tibetskou historii s tokem světových událostí, přidali jsme též synoptické tabulky a schematické mapky. Ty nejsou sice přesně podle měřítka, nicméně dobře ilustrují text. Věříme, že tento doprovodný a podpůrný materiál poskytne tibetským čtenářům pohled na jejich starověk z perspektivy západních badatelů a umožní jim vytvořit si širší pozadí, v jehož rámci budou moci nahlížet starověké dějiny Tibetu. Spolu s tím, jak jsme rozšiřovali záběr svých výzkumů, jsme pokračovali ve shromaž ování informací z dostupných autoritativních tibetských historických děl, abychom je porovnali s jejich prezentováním veřejnosti. Na tomto úkolu se mnou spolupracoval Leslie Bradburn, který tyto studijní materiály kontroloval a organizoval pro vydání v podobě uceleného výkladu. V průběhu sestavování této knihy jsme naráželi na řadu dosud nevyřešených otázek starověkých tibetských dějin. Podobně jako u většiny civilizací jsou ty dávné doby nejméně spolehlivě zdokumentovány. Čím hlouběji totiž do minula pronikáme, tím méně materiálu dokážeme najít. Mezery v historických záznamech a rozporné informace ponechávají místo pro krátká spojení a rozdílnou interpretaci. Znalci, a tibetští nebo západní, zaujímají nezřídka různá stanoviska, čímž neodborníkům znemožňují poznat, co je tou nejspráv-

15 PŘEDMLUVA 17 nější interpretací. Rozhodnout tyto kontroverze, anebo doložit jednu verzi proti druhé, je úkol, jehož řešení je lépe ponechat profesionálním historikům a badatelům. My jsme pouze shromáždili základní informace z nejznámějších zdrojů, přičemž jsme poukázali na zajímavé otázky a nabídli jejich možné řešení. Materiály z nám známých pramenů, a západních nebo tibetských, poskytující informace k některým problémům, jsme nepovažovali za vhodné uvádět v tomto úvodním svazku. Teprve až po provedení dalšího výzkumu bude případně možno některé z nich uveřejnit. Tato kniha je zamýšlena jako základní studijní příručka pro neodborníky a neměla by být pokládána ani za dílo autoritativní, ani za vyčerpávající. Doufám však, že nabídne přehled obecných faktů, které poskytnou zájemcům dobrý obraz starověkých dějin Tibetu. Knihu také doplňuje seznam některých prací k dalšímu studiu. Ve svazcích, které budou následovat, hodláme pojednat podrobněji o vývoji tibetské kultury, to jest o látce, kterou v této knize teprve začínáme zkoumat. Dalšími pojednávanými tématy budou předávání tradice šestnácti velkých a menších škol tibetského buddhismu, vývoj tibetského umění, literatury, medicíny a další práce historického a geografického obsahu. Práci na řadě Dějiny Tibetu jsme zahájili až po publikování edice ňingmapovského Kandžuru a Tandžuru a s jejich vydáním jakožto prvním svazkem edice jsme počítali v roce Ale jak práce na této edici začaly přesahovat náš původní záměr, další s tím spojené naléhavé úkoly nás donutily práce na starověkých dějinách přerušit. Původní koncept díla byl načas odložen stranou, aby bylo možno dokončit několik překladů, např. Hlas Buddhy, Matka znalostí, Zázračný průvodce aj. Když jsme potom začali na původním projektu pracovat znovu, rozhodli jsme se nejdřív porovnat naše původní výsledky s dodatečnými tibetskými prameny. Můj čas však záhy zabrala moje práce na rozměrném svazku o duchovním centru v Uddijáně Mandala Měděné hory. K létu roku 1985 byla tato kniha téměř dokončena. Přípravy k jejímu vydání byly však znovu odsunuty, když se zjistilo, že onen rozsáhlý uměnovědný projekt týkající se Uddijány si vyžadoval všechnu naši pozornost. V době, kdy byl onen původní projekt již dokončen, musel jsem zase já odjet na dlouhodobou návštěvu své rodiny a svého kláštera v Tibetu. Nyní nám už připadá publikování této práce neodkladné, třebaže jí již nemohu věnovat tolik pozornosti, kolik bych si přál. Dodatečné tibetské prameny by bylo třeba dále porovnat a četné další historické zprávy navzájem prověřit, ale to by pak celý tento projekt musel čekat na vydání až v některém z dalších svazků edice. I když Starověký Tibet je jenom jakýmsi úvodem, je zároveň projevem uznání velikosti země, v níž jsem se narodil, a jejímu lidu. V několika posledních desetiletích prošel Tibet dramatickými a nezřídka dokonce drastickými změnami. Doufám proto, že tento svazek přispěje k lepšímu porozumění hodnotám tradiční tibetské kultury, dokud ještě přežívá, a že bude Tibe anům připomínkou jejich starobylého kulturního dědictví. Tarthang Tulku

16 140 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ KAPITOLA (8 Historie tibetských kmenů je již skutečnou historií tibetského lidu. Naneštěstí tibetští autoři redukují dějiny kmenů na několik řádek a rychle přecházejí k prvnímu králi cizinci o staletí později. Autoři dějin Ameriky měli také ve zvyku začínat výzkumem o zakládání kolonií cizinci. Avšak na rozdíl od amerických Indiánů nebyly tibetské kmeny nahrazeny nějakou novou populací, jejíž vlastní dějiny a kultura by pro tibetské historiky představovaly novou výzvu, o niž by přirozeně měli větší zájem. Tak se mohlo stát, že v očích většiny tibetských autorů vstup jednoho krále do přediva tibetské kultury učinil celá předcházející staletí dějinného vývoje jakoby nedůležitými. Raná historie kmenů není zatím dobře prozkoumána, proto se zde pokusíme pouze o její stručný náčrt. Kroniky, jako Potiseru, dějiny Dharmy (čhödžungy) na územích Gulog, Lhorong, jakož i další rozmanité točhogy (magické ceremoniální texty k odvracení neštěstí), mohou nakonec také přispět k objasnění dějin tibetských kmenů. KMEN SE V čele kmene Se stál klan, známý jako Sekhjung Da, který slynul velkým bohatstvím. Kronika Potiseru vztahuje kmen Seů až k Ami Muzithidově ženě, mimajinské ňän (viz kapitolu 6), zatímco jiné prameny uvádějí jako prvního předka Seů potomka božského vládce (sipälha) Lingserthangdžea. Klan Daů (sbra) byl obecně rozdělen do tří skupin, označovaných jako devět černých, devět bílých a devět smíšených. V některých pramenech jsou bílí Daové spojováni s územím Žangžung, Purang a Balpo na západě, kdežto černí Daové s osmnácti kmeny v Gjalmorongu na východě a s Ažou na nejvzdálenějším severovýchodě. Sama oblast Gjalmorong zahrnovala okrsky Čagla, Wasi, Thokjab, Somang, Dzongga, Čogce, Dampa, Aži, Doli, Dati, Babam, Gešica, Hwahwa, Lenca, Rabtän, Cänla, Gjalkha a Dönbu. Smíšení Daové zahrnovali rody Arů či Adů, napojené již na Centrální Tibet. Tato rodová linie

17 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ 141 je spojena s klanem Lang, z něhož podle některých pramenů vyšel klan Garů. Jiné prameny odvozují Gary od božského rodu (lharig) Go. V dávných dobách dvanácti malých království nacházíme jednoho příslušníka klanu Khjungpo z kmene Se ve funkci ministra na území Žangžungu, zatímco klan Lang byl spojován s územím Sumjul. V některých seznamech klanových reprezentantů, kteří se dostavili k setkání s prvním tibetským králem, jsou uváděni i Khjungpové a Seové. Tunchuangské dokumenty ukazují, že za časů krále Namriho v šestém století byli Khjungpové velmi vlivným klanem, který dodal králi skvělého ministra Zucea, velkého vojevůdce, který dobyl pro královský dvůr část Cangu (rcang). Za časů králů čhögjalů drželi Khjungpové území v tomto Cangu. Klany Khjungpů a Doů (tento dodal několika králům ženy) byli odpovědny za vedení vojenských operací v Rulagu, který byl částí Cangu (gcang; tento název byl pravděpodobně totožný s Cangem, psaným rcang). Khjungpové byl klan, ke kterému náleželi dva pozdější slavní buddhističtí učitelé, básník Milaräpa ( ) a jógin Khjungpo (Khjungpo naldžor). Klan Garů dodával králům počínaje otcem krále Songcän Gampa ministry. Slavný Gar Tongcänjulzung sloužil přímo králi Songcän Gampovi. Potomek rodu Garů, Amňe Čhampäpal, byl žákem indického hlasatele buddhismu v Tibetu Padmasambhavy. Čhampäpal se odebral do Khamu, kde se usadil v oblasti Ling a z jeho linie pocházeli zakladatelé významné východotibetské lokality Derge. Amňe Čhangčhubdekhol, jiný velký siddha (světec) z rodu Lang a proslulý učitel krále Gesara, pobýval později rovněž nějaký čas v Lingu. Mezi jeho potomstvem byl známý Tai Situ Čhangčhub Gjalcchän ( ) z dynastie Phagmodu. Dalšími slavnými potomky langských předků Pawoa a Lang Lhaziga byli Lang Khampa Gočhä, který byl jedním z prvních tibetských mnichů, Lang Palgjidordže a Lang Palgjisengge, žák opata Šántarakšity. V době krále Thisong Decäna se dcera překladatele Lang-locáwy provdala za Palpočhea, příslušníka rodu Khönů. Mezi jejich potomstvem byl věhlasný Khön Könčhoggjalpo ( ) ze Sakje. O rodu Langů se rovněž říká, že měl vazbu na Kašmír a také na Čínu. Svazky kmene Se s Gjalmorongem na východě a s Ažou na severovýchodě je obtížnější vystopovat, nebo dějiny těchto dvou oblastí dobře neznáme. Je dokonce těžko říct, jak stará mohla být kultura Aže. Aža není zmiňována mezi dávnými dvanácti malými královstvími, zato tibetští historikové někdy Ažu spojují s bönisty, kteří přišli do Tibetu za panování osmého tibetského krále Diguma. Z toho by mohlo vyplývat, že Aža patří do dřívějších dob. Aža je rovněž zmiňována jako rodiště doktorů, kteří pomáhali léčit zrak krále Tagriňänziga, děda Songcän Gampova. Můžeme se tak domnívat, že tyto takzvané černé klany Daů se specializovaly na magii, zejména na magické praktiky spojované s bönistickou tradicí.

18 142 LIDÉ Tunchuangské dokumenty o Aži uvádějí několik neobvyklých tamních klanových jmen, jako Magga/Megle, Dare a Mugden, a jiná jména více známá, jako Do, Čogro, Šüpu. Avšak za časů králů čhögjalů bylo v Aži mnoho tibetských úředníků a je těžké o nich říct, která z jejich jmen mohla jednoznačně pocházet z Aže. Proto se zdá, že až do doby Songcän Gampovy nebyla Aža ještě plně připojena k Tibetské říši. Tunchuangské anály poznamenávají, že to byl teprve tento král, který si poprvé Ažu podrobil. Avšak svazky Aže s kmenem Se by mohly být staršího data. Songcän Gampův syn Gungsong se oženil s princeznou pocházející z Aže, jež se stala matkou prince Mangsonga. Je zajímavé, že ministr Gar strávil několik let činností na reorganizování Aže jakožto části Tibetské říše, než se podařilo toto území v roce 670 úplně podrobit. Král si k tomu úkolu vybral Gara pravděpodobně proto, že měl spojení s klany v Aži. Někteří pozdější vládcové Miňagu pocházeli rovněž z kmene Se (viz níže). KMEN DONG Kmen Dongů, spjatý s Miňagem, měl v čele klan, známý jako Apo Dong, proslulý svými znamenitými vůdci. Kronika Potiseru odvozuje Dongy od Ami Muzithidovy ženy, mimajinské ňän. Jiné texty jmenují dongským prapředkem Kudžethugpu, potomka vládců sipälha. Dongové se skládali z osmnácti rodových větví, tvořených rodem královým, rody ministrů, šlechtickými rody a prostým lidem. Třebaže ministři kmene Dong nejsou připomínáni při nejdávnějších králích, v některých seznamech reprezentantů, kteří se účastnili setkání s prvním tibetským králem, figuruje klan jménem Po, který by docela dobře mohl být spojen s vedoucím dongským klanem Apo Dongů. Bönistické prameny uvádějí, že Dongové prosperovali díky tomu, že v době před nástupem prvního krále vykonávali jisté důležité obřady. Existovalo dávné spojení mezi kmenem Dong a Sakjou. Některé prameny popisují starou rivalitu, existující mezi předky klanu Khön a osmnácti dongskými kmeny ještě za časů vlády bratří masangů dávno před érou prvního krále. Podle tchangských textů se zdá, že kmeny Dongů a Tongů (viz níže) byly v šestém století velmi úzce navzájem spojeny. Ale jejich lokalizace není jistá. Za dob králů čhögjalů, dvanáct pokolení před Amňe Čhangčhubdekholovým otcem, kdy se langský předek Pawo oženil s nevěstou z Dongu, byli Dongové spojeni také s Langy. Klan Bä bývá někdy spojován s Dongy, někdy je však považován za samostatný kmen. Některé texty ho spojují s Gö Dongy a poznamenávají, že příslušníci Bäů byli mezi vojsky umístěnými za vlád čhögjalů na vzdáleném severu. Bäové jsou často charakterizováni jako fyzicky zdatní válečníci a jsou považováni za atletické hrdiny s téměř nadpřirozenými schopnostmi. Jednoho příslušníka Bäů pověřil král Songcän Gampo velením tibetskému jízdnímu

19 POTOMSTVA TIBETSKÝCH KMENŮ 143 vojsku. V rukou Bäů se nacházely země zvané Žagangdesum v Khamu. V téže době byli příslušníci tohoto klanu rozmístěni podél hranic území Džang (Nan- -čao), prostírajícího se jihovýchodně od Tibetu. Z řad Bäů se rekrutovali ministři a z klanu pocházely též manželky tibetských čhögjalů, zejména po pádu rodiny Garů počátkem osmého století. Slavný náboženský učitel Dordžegjalpo z rodu Phagmodu ( ) náležel skrze svého otce k bäskému klanu Wenaphänthog, zatímco jeho matka, jejíž rodina patřila ke klanu Ga, byla sestrou matky zakladatele kláštera Kahthog, Kahdampa Dešega ( ). V devátém a desátém století se jedna větev Dongů, známá jako Dong Pomra či Lha Dongkarpo, prostřednicvím rodové linie krále Ösunga spojila s rodem tibetských králů. Tato Ösungova linie zahrnovala rody Palkhor, Tašiceg, Öde a Thide (viz kapitolu 20). Další spojení existují mezi božským rodem (lharig) Dongů a Sakjou, Digungem, s rodinami Lama Žangy a Marpy a s klanem Lang. O bájném králi Gesarovi se říká, že také patřil ke klanu Dongmugpo. Dongové bývají často spojováni s božským rodem (lharig) Go. Podle starých záznamů se rod Go značně rozšířil v Khamu, kde zahrnoval klan místních Garů a dále rody Ke, Gol, Sung, Ser, Dom, Čhi, Bu, Žag, Šol, Tag, Čhung, Že, Seng, Ram a též tři větve klanu Čhug. Kmen Dongů bývá sice často spojován s územím Miňag, ale sám tento kmen zdá se být starší nežli Miňag, který není uváděn v seznamu dávných dvanácti malých království. Historie Miňagu však není dosud dobře prozkoumána. Víme sice, že Songcän Gampo se oženil s nevěstou z Miňagu, ale o ní samé toho mnoho nevíme. V pozdějších dobách existovalo na severovýchodě za KÁkenúrem, kde bylo situováno starší království Aža, království Miňag. Toto Miňagské království jedenáctého a dvanáctého století bylo pravděpodobně součástí tangutské říše Si-sia, nebo tibetští historikové mluví o tom, že Čingischán zemřel v Miňagu, což se srovnává s cizími zprávami o jeho smrti v Si-sia. Panovníci těchto severních Miňagů odvozují svůj původ od jistého Sehua, který vládl 260 let předtím, než byla říše Si-sia v roce 1226 Čingischánem vyvrácena. V jedenáctém století bylo Si-sia mocnou říší, která vedla války se Sungskou Čínou, s Ujgury a s obyvateli tibetského kraje Congkha. O jazyku Si-sia se říká, že je spřízněn s tibetštinou a že tibetština byla bohoslužebným jazykem v tamních klášterech. Po pádu Si-sia se potomci jeho králů usadili v Cangnamringu. O několik století později se o otci slavného siddhy Thangtonggjalpa tvrdilo, že pochází z rodu Lha Dongkarpo z Miňagu. Některé prameny připomínají, že rod prvního krále Sikkimu v 17. století Phüncchog Namgjala má spojitost s Miňagem. Existuje však ještě jiný Miňag, ležící na jihovýchodě v okolí měst Darcendo a Čagla, kde se tyčí věčným sněhem pokrytý vrchol hory Miňaggangkar

20 144 LIDÉ (Minya Konkar). Historie tohoto jižního Miňagu je ještě méně známá. Miňag na jihovýchodě a jižně od něj v okolí jezera Ta-li ležící území Džang mohly mít spojitost s Dongy prostřednictvím rodové linie Go. Některé větve rodu Go se prý objevily v okolí Miňaggangkaru, když na horu sestoupila jakási božská bytost. KMEN TONG Kmen Tongů byl veden klanem Ačag Du a je znám svými velkými hrdiny. Kronika Potiseru vztahuje i tento kmen k Ami Muzithidově ženě, mimajinské ňän. Jiné prameny však jmenují prvním prapředkem Tongů jistého Ringdžeurua, potomka bohů existence (sipälha). Kmen Tongů tvořilo osmnáct větví a byl úzce spojen s kmenem Sumpa, u něhož se v nejstarších dobách rozvinula velmi výrazná kultura. Země Sumjul figurovala mezi dávnými dvanácti malými královstvími. Jistý šaman Ojonggjalwa ze Sumpy zřejmě zahájil a vedl protestní akci proti prvnímu tibetskému králi (viz kapitolu 9). V některých pramenech se tvrdí, že všech dvanáct mužů, kteří se dostavili k setkání s prvním tibetským králem, pocházelo z kmene Sumpa. Z kmene Tong se rekrutovali ministři dřívějších králů, známých jako osm de, a tongské ženy se vdávaly za některé tibetské krále včetně za otce krále Lhathothoriho a za Tagriho, děda Songcän Gampova. Podle tunchuangských pramenů byli Tongové považováni za dávné spojence Jarlungské dynastie, zatímco lidé z kmene Sumpa tvořili v šestém století za časů Songcän Gampova otce Namriho součást Tibetského království. V době Songcän Gampově se zdá, že se území kmene Sumpa prostíralo okolo Nagčhukhy a zahrnovalo v sobě lokality Džong, De a Göcchang, zatímco klan Du z kmene Tong měl vazbu zejména na Lumpo a Nampo na severovýchodě. V osmém století byli příslušníci kmene Sumpa, vedení známým generálem Žang Tongcänem, vysláni na vzdálený severovýchod (do oblasti později známé jako Miňag), aby tam střežili říšskou hranici. To by mohlo vysvětlovat úzké svazky mezi Tongy a Dongy. Z větví kmene Tongů povstal také klan Kjura, ke kterému patřil Digung rinpočhe Džigtengönpo ( ). Tongové měli také vazbu na klan Khön ze Sakje, na Gjalpočhu a Minling Nguru. Přibližně ve dvanáctém století se potomek vedoucího klanu Ačag Du jménem Du Lhagjal nepohodl s Gesarem z Lingu, a proto Ling opustil a přesídlil do Gulogu. Tam spolu se synem Abumem porazili tři větve kmene Kharwa, žijící v pohoří Bajankara, a zmocnili se všeho jejich území. Abumova žena pocházela z kmene Lang, který, jak jsme viděli, udržoval spojení s kmenem Sumpa již od dob dvanácti malých království. O Abumovu synovi Bumjagovi se říká, že si vzal za manželku dceru boha hory Ňänpojuce, a jejich syn Phagthar zbudoval tvrze v Dokhogu, Dzikhogu a Markhogu. Tyto tři

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar

Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Magisterská práce 2014 Bc. Karel Klozar Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Magisterská práce Dzogčhen a jeho filosofické aspekty v tradici

Více

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš

14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU. vlastní životopis. Překlad Josef Kolmaš 14. dalajlama Tändzin Gjamccho SVOBODA V EXILU vlastní životopis Překlad Josef Kolmaš Copyright 1990 by Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama of Tibet Translation Josef Kolmaš, 1992, 2011, 2012 ISBN

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL DĚJINY SVĚTA 1 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD Motiv na obálce:

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Kulturně společenský časopis

Kulturně společenský časopis Kulturně společenský časopis 2006 10 na internetu Z obsahu Tibet očima ideologů Šofarovy Dobropisy Podobrazník pod obrázky Obsah: O čem se (ne)mluví Tomáš Martinec: Proměny zobrazení Tibetu (Vznik mýtu

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU PAVEL MĚRKA Ostrava 2006 Recenze: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Mgr.

Více

Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč. Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské

Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč. Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské Číslo 41 Jaro 2012 35 Kč Tibetské listy nezávislý pololetník pro věci tibetské Vážení přátelé a přátelé Tibetu! Tibet prožívá těžké období. Od února 2009 do dnešního dne se již 24 Tibeťanů upálilo na protest

Více

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu EDIČNÍ ŘADA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu Doslov napsal Dušan Zbavitel Redakční spolupráce Miloslav Krása Typografie Zbyněk Kočvar Odpovědná redaktorka Blanka Koutská E-knihu

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce)

Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Vztah Theodericha Velikého k románskému obyvatelstvu Itálie (po r. 523) (bakalářská diplomová práce) Tomáš Pásek Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA ORIENTALIA I ORIENTALIA I Literatura a umění Tchaj-wanu Za

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Buddhistické symboly v díle básníka Han Shana Buddhist Symbols in Han Shan s Poetry OLOMOUC 2012

Více

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com)

Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Jan Padych Pravěké ženy a jejich velké tajemství (pojednání zpracované pro www.padychbooks.com) Motto: Milý můj, když nesmíme být spolu, vejdu do tvých snů... Nakladatelství Daniel Padych www.padychbooks.com

Více