Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015"

Transkript

1 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0097/RMOb-Ple/1418/7 0098/RMOb-Ple/1418/7 0099/RMOb-Ple/1418/7 0100/RMOb-Ple/1418/7 0101/RMOb-Ple/1418/7 0102/RMOb-Ple/1418/7 0103/RMOb-Ple/1418/7 0104/RMOb-Ple/1418/7 0105/RMOb-Ple/1418/7 0106/RMOb-Ple/1418/7 0107/RMOb-Ple/1418/7 RMOb/0111/15 Zpráva starosty o plnění usnesení z 6. schůze RMOb Plesná, konané dne RMOb/0113/15 Jmenování předsedy Komise kulturní, školské a sportovní RMOb/0114/15 Provoz starého kopírovacího stroje RMOb/0110/15 Nájem hrobového místa - Ludmila Vašatová RMOb/0115/15 Podpisové vzory u banky RMOb/0116/15 Vlajka pro Tibet RMOb/0117/15 Měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti RMOb/0118/15 Získání pozemků v k. ú. Stará a Nová Plesná do majetku SMO-MOb Plesná bezúplatným převodem RMOb/0119/15 Přípojka plynu k budoucímu RD - manž. Hrnčárkovi RMOb/0120/15 Neinvestiční účelová dotace pro Klub důchodců Plesná RMOb/0121/15 Zřízení stavební uzávěry na pozemcích označených dle Územního plánu Ostravy jako US 69 B268 Materiály, které byly staženy: Materiál Název RMOb/0112/15 Výpověď smlouvy o právní pomoci a uzavření nové smlouvy o právní moci RMOb/0111/15 Zpráva starosty o plnění usnesení z 6. schůze RMOb Plesná, konané dne číslo: 0097/RMOb-Ple/1418/7 zprávu starosty o plnění usnesení z 6. schůze RMOb Plesná, konané dne Strana 2/7

3 RMOb/0113/15 Jmenování předsedy Komise kulturní, školské a sportovní číslo: 0098/RMOb-Ple/1418/7 informaci radní, paní Martiny Peterkové, o skutečnosti, že Komise kultury, školství a sportu RMOb Plesná si ze svého středu zvolila předsedu, a to paní Martinu Peterkovou, zastupitelku a radní MOb Plesná 2) jmenuje předsedkyní Komise kultury, školství a sportu RMOb Plesná paní Martinu Peterkovou RMOb/0114/15 Provoz starého kopírovacího stroje číslo: 0099/RMOb-Ple/1418/7 1) rozhodla navrhnout ředitelce MŠ Ostrava - Plesná - příspěvkové organizaci využití dosavadního kopírovacího stroje zn. SHARP v místní mateřské škole. V případě, že nebude dosavadní kopírovací stroj využit v místní mateřské škole, bude ověřena možnost prodeje tohoto kopírovacího stroje. 2) pověřuje tajemnici ÚMOb Plesná jednáním s ředitelkou mateřské školy a ke zjištění ceny k možnému odprodeji dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Markéta Prokešová, T: tajemník, úsek vnitřních věcí RMOb/0110/15 Nájem hrobového místa - Ludmila Vašatová číslo: 0100/RMOb-Ple/1418/7 žádost Ludmily Vašatové, nar. 1943, trvale bytem Akátová 155, Ostrava - Plesná, o pronájem hrobového místa č. 683 (kopaný hrob) na pohřebišti v Ostravě - Plesné 2) souhlasí s pronájmem hrobového místa č. 683 (kopaný hrob), v souladu s žádostí dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 3/7

4 3) rozhodla o pronájmu hrobového místa č. 683 (kopaný hrob) na místním pohřebišti Ludmile Vašatové, nar. 1943, trvale bytem Akátová 155, Ostrava - Plesná, v souladu s Řádem veřejného pohřebiště a stanovenými cenami za nájem hrobových míst 4) pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení RMOb/0115/15 Podpisové vzory u banky číslo: 0101/RMOb-Ple/1418/7 změnu tajemnice ÚMOb Plesná, a tím potřebu změny podpisových vzorů a dispozičních práv k bankovním účtům vedených Českou spořitelnou, a.s., pobočka Ostrava - Poruba, Nám. Družby a ČNB - pobočka Ostrava. 2) schvaluje zřízení dispozičního práva k finančním prostředkům na bankovních účtech u České spořitelny, a.s. a oprávnění do aplikace Multicash pro tajemnici Úřadu městského obvodu Plesná paní Ing. Markétu Prokešovou. Dále schvaluje zřízení dispozičního práva k finančním prostředkům na bankovním účtu ČNB pro pro tajemnici Úřadu městského obvodu Plesná paní Ing. Markétu Prokešovou. Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: RMOb/0116/15 Vlajka pro Tibet číslo: 0102/RMOb-Ple/1418/7 žádost společnosti Spolek Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 2) rozhodla o nepřipojení se ke kampani Vlajka pro Tibet. Strana 4/7

5 RMOb/0117/15 Měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti číslo: 0103/RMOb-Ple/1418/7 zprávu starosty MOb Plesná o sdělení č.j. SMO/456466/14/MP ze dne Statutárního města Ostravy - Městské policie k naší žádosti o měření nejvyšší dovolené rychlosti RMOb/0118/15 Získání pozemků v k. ú. Stará a Nová Plesná do majetku SMO-MOb Plesná bezúplatným převodem číslo: 0104/RMOb-Ple/1418/7 informaci starosty MOb Plesná o možnosti získání pozemků v k.ú. Stará a Nová Plesná do majetku Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Plesná 2) pověřuje starostu MOb Plesná k jednání ve věci získání pozemků v k. ú. Stará a Nová Plesná do majetku Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Plesná Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: RMOb/0119/15 Přípojka plynu k budoucímu RD - manž. Hrnčárkovi číslo: 0105/RMOb-Ple/1418/7 žádost Ing. Lenky Hrnčárkové a Ing. René Hrnčárka, oba bytem Jana Ziky 1950/10, O- Poruba o: uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to přípojku plynu k budoucímu rodinnému domu na pozemku parc.č. 211 v k. ú. Stará Plesná, jejíž stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 964/3 v k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Plesná uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro část přípojky plynu k budoucímu rodinnému na pozemku parc.č. 964/3 v k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Plesná Strana 5/7

6 2) rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu přípojky plynu pro budoucí rodinný dům na pozemku parc.č. 211 v k. ú. Stará Plesná umístěné mimo jiné v části pozemku parc.č. 964/3 v k.ú. Stará Plesná, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Plesná zřídit služebnost k části pozemku parc.č. 964/3 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Stará Plesná ve prospěch žadatelů dle bodu 1) tohoto usnesení, za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč + DPH 3) zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle bodu 2) tohoto usnesení RMOb/0120/15 Neinvestiční účelová dotace pro Klub důchodců Plesná číslo: 0106/RMOb-Ple/1418/7 žádost Klubu důchodců Plesná o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost klubu v roce 2015 ze dne 7. ledna ) rozhodlo v souladu se schváleným rozpočtem MOb Plesná na rok 2015, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, pro Klub důchodců Plesná, ve výši ,- Kč na činnost klubu v roce ) zmocňuje starostu MOb Plesná k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 6/7

7 RMOb/0121/15 Zřízení stavební uzávěry na pozemcích označených dle Územního plánu Ostravy jako US 69 B268 číslo: 0107/RMOb-Ple/1418/7 informaci starosty MOb Plesná o možnosti zřízení stavební uzávěry na pozemcích označených dle Územního plánu Ostravy jako US 69, B268 do doby vyřešení námitky č. 197 k ÚPO 2) pověřuje starostu MOb Plesná k podání žádosti, k rukám náměstka primátora Ing. Kamila Bednáře, o zřízení stavební uzávěry dle bodu 1) tohoto usnesení do doby vyřešení námitky k územnímu plánu Ostravy č. 197, která byla vyjádřena Městským obvodem Plesná Strana 7/7

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2013 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více