Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Ing. Václav Dvořák, Ing. Petr Stříbrnský 2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, určení ověřovatelů 2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace členů RM 4. Kontrola zápisu a usnesení z minulé RM 5. Interpelace 6. Žádost o písemný souhlas zřizovatele s přijetím dědictví 7. Postup v případu krácení dotace na projekt Rekonstrukce ulice 28. října a okolí 8. Plán kontrolní činnosti na rok Žádost Spolku LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 10. Informace peněžitý dar předsedům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva města 11. Vývoj situace ohledně stížnosti pana ze SVBJ Příbram VII 12. Žádost o záštitu (Nože 2015) 13. Žádost o zařazení akce Příbramská svatohorská šalmaj do rozpočtu města na r Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2015/ Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 za období leden 2009 srpen Nabídka Galerie talentů a Dětského fondu UNICEF na spolupráci při přípravě knížky 17. Žádost o pomoc při realizaci úhrady dlužné částky u SZM Příbram (Volejbalový klub Příbram o.s.) 18. Návrh postupu pro udělování záštity starosty/záštity starosty a záštity města Příbram 19. Návrh termínu pro podání žádostí o předškolní vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram 20. Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec - srpen Revokace R.usn.č.66/ Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram 23. Petice obyvatel domu čp. 77, Plzeňská ul. v Příbrami I, za provedení rekonstrukce části Plzeňské ulice před tímto domem 24. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování strategického plánu 25. Dohoda o přistoupení MŠ Rybička k Rámcové smlouvě 26. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2014 (II. část) 27. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému základního registru územní identifikace adres a nemovitostí 28. Žádost o o souhlas s uzavřením smluv o sdružených dodávkách elektřiny na objekty v Příbrami I/346 a I/ Informace - odpuštění penále nájemci NP v Příbrami VII/ Návrh z jednání bytové komise ze dne Pronájem části objektu č. p. 346 v Příbrami I, na pozemku p. č. 3162/4 a p. č. 3162/8, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 a část pozemku přilehlého k objektu p. č. 3167/2, kat. území Příbram o celkové výměře 20 m Pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové 1

2 výměře 152 m 2 a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 150 m Pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 (5 místností m 2 a WC + umývárna 5 m 2 ) a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 50 m Žádost Židovské obce 35. Znovuzavedení placeného parkování na náměstí 17. listopadu při zachování původních tarifních podmínek od a obnovení systému parkování na náměstí T.G. Masaryka v Příbrami 36. Žádost o souhlas s poskytnutím sociální služby v Azylovém domě města Příbram 37. Projektová dokumentace Komunitní dům seniorů 38. Zpráva z provedeného kontrolního šetření 39. Dočasné pověření k řízení Pečovatelské služby města Příbram 40. Různé R.usn.č.105/2015 program dnešního jednání. 3) Informace členů RM 4) Kontrola zápisu a usnesení z minulé RM 5) Interpelace 6) Žádost o písemný souhlas zřizovatele s přijetím dědictví R.usn.č.106/2015 Rada s t a h u j e projednání materiálu z dnešního jednání RM. 7) Postup v případu krácení dotace na projekt Rekonstrukce ulice 28. října a okolí Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. R.usn.č.107/2015 Rada I. b e r e n a v ě d o m í informace ke krácení dotace z Integrovaného operačního programu o ,00 Kč na projekt Rekonstrukce ulice 28. října a okolí, reg. č.: CZ.1.06/5.2.00/ II. s c h v a l u j e podání návrhu na projednání sporu z veřejnoprávní smlouvy za účelem domáhání proplacení krácené dotace ve výši ,00 Kč na projekt Rekonstrukce ulice 28. října a okolí, reg. č.: CZ.1.06/5.2.00/ III. s o u h l a s í se zastupováním města Příbram v řízení ke sporu z veřejnoprávní smlouvy za účelem domáhání proplacení krácené dotace ve výši ,00 Kč na projekt Rekonstrukce ulice 28. října a okolí, reg. č.: CZ.1.06/5.2.00/ , společností Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. 2

3 8) Plán kontrolní činnosti na rok 2015 R.usn.č.108/2015 Rada b e r e n a v ě d o m í Plán kontrolní činnosti na rok ) Žádost Spolku LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet R.usn.č.109/2015 vyvěšení tibetské vlajky dne na budově Městského úřadu Příbram nebo jiném čestném místě. 10) Informace peněžitý dar předsedům komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva města R.usn.č.110/2015 pro nové volební období peněžitý dar předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši dle přílohy, s tím, že dar bude vyplácen pololetně. Peněžitý dar bude krácen k poměru trvání výkonu funkce. 11) Vývoj situace ohledně stížnosti pana ze SVBJ Příbram VII R.usn.č.111/2015 Rada I. b e r e n a v ě d o m í možnosti řešení dopravního režimu v Příbrami VII v okolí čp. 39, 40 a 46. II. s c h v a l u j e oslovení zpracovatelů PD k vypracování cenové nabídky na studii dopravního režimu v Příbrami VII v okolí čp. 39, 40 a 46 dle seznamu uvedeném v závěru materiálu. III. u k l á d á Odboru silničního hospodářství a investic předložit k projednání v RM nabídky na zpracování studie dopravního režimu v Příbrami VII v okolí čp. 39, 40 a 46 varianty b) e) f). 12) Žádost o záštitu (Nože 2015) R.usn.č.112/2015 převzetí záštity města Příbram nad akcí NOŽE ) Žádost o zařazení akce Příbramská svatohorská šalmaj do rozpočtu města na r R.usn.č.113/2015 Rada b e r e n a v ě d o m í žádost o zařazení akce Příbramská svatohorská šalmaj do návrhu rozpočtu kapitoly 777 OŠKSIS na r

4 Jednání RM opustil Ing. Stříbrnský počet členů RM 6. 14) Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2015/2016 R.usn.č.114/2015 Rada p o v o l u j e na základě žádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2015/ v MŠ V Zahradě ve dvou třídách z 24 na 25 dětí, 2. v MŠ Kličkova vila ve dvou třídách z 24 na 25 dětí, 3. v MŠ Klubíčko ve dvou třídách z 24 na 26 a v jedné třídě z 24 na 27 dětí, 4. v MŠ Perníková chaloupka ve třech třídách z 24 na 28 dětí, 5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII ve třech třídách z 24 na 28 dětí, 6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 na pracovišti čp. 235 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí, 7. v MŠ Pohádka ve třech třídách z 24 na 26 a v jedné třídě z 24 na 27 dětí 8. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 na pracovišti čp. 496 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí a na pracovišti v Žežické ul. čp. 193 ve čtyřech třídách z 24 na 28 dětí, 9. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 ve třech třídách z 24 na 28 a v jedné třídě z 24 na 26 dětí, 10. v MŠ, Příbram VIII, Školní 131, v budově A (čp. 131) ve čtyřech třídách z 24 na 27 dětí a v budově B (čp. 130) ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí. Na jednání RM se vrátil Ing. Stříbrnský počet členů RM 7. 15) Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 za období leden 2009 srpen 2010 R.usn.č.115/2015 Rada I. b e r e n a v ě d o m í žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 za období leden 2009 srpen II. u k l á d á starostovi města zahájit jednání o smíru. 16) Nabídka Galerie talentů a Dětského fondu UNICEF na spolupráci při přípravě knížky Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. R.usn.č.116/2015 Rada n e s o u h l a s í s účastí města Příbram v programu Děti dětem Galerie talentů a Dětského fondu UNICEF a s tím, aby město Příbram přispělo na vydání knížky s dětskými obrázky na téma Příbram očima dětí finanční částkou ve výši cca ,00 Kč. 17) Žádost o pomoc při realizaci úhrady dlužné částky u SZM Příbram (Volejbalový klub Příbram o.s.) R.usn.č.117/2015 Rada n e s c h v a l u j e pomoc při realizaci úhrady dlužné částky či jiné kompenzaci, kterou pohledává Volejbalový klub Příbram o.s. u SZM Příbram. 4

5 18) Návrh postupu pro udělování záštity starosty/záštity starosty a záštity města Příbram R.usn.č.118/2015 postup pro udělování záštity nad akcí dle varianty 2) s tím, že žádosti bude shromažďovat a vyřizovat Odbor kancelář města. 19) Návrh termínu pro podání žádostí o předškolní vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram R.usn.č.119/2015 Rada s o u h l a s í s navrhovaným termínem, dobou a místy pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016, tj. dne v době od 10:00 do 16:00 hodin v sídle jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Příbram, a s navrhovaným jednotným a v místě obvyklým způsobem zveřejnění těchto informací. 20) Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec - srpen 2015 R.usn.č.120/2015 Rada s o u h l a s í s navrhovanou organizací provozu v období červenec - srpen 2015 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram. 21) Revokace R.usn.č.66/2015 R.usn.č.121/2015 1) revokaci usnesení R.usn.č.66/2015 ze dne ) oslavit 10. výročí partnerství s francouzským městem Anor pozváním oficiální delegace na konkrétní akci pořádanou městem Příbram. 22) Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. R.usn.č.122/2015 Rada n e d o p o r u č u j e ZM schválit záměr odkoupení nemovité věci - stavby bez čp/če, trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram. 23) Petice obyvatel domu čp. 77, Plzeňská ul. v Příbrami I, za provedení rekonstrukce části Plzeňské ulice před tímto domem R.usn.č.123/2015 Rada b e r e n a v ě d o m í Petici obyvatel domu čp. 77, Plzeňská ul. v Příbrami I, za provedení rekonstrukce části Plzeňské ulice před tímto bytovým domem. 5

6 24) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování strategického plánu R.usn.č.124/2015 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Příbram a firmou PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Dodatkem č. 3 bude prodloužen termín plnění veřejné zakázky do ) Dohoda o přistoupení MŠ Rybička k Rámcové smlouvě R.usn.č.125/2015 uzavření Dohody č. 373/OIT/2015 o přistoupení MŠ Rybička k Rámcové smlouvě č mezi Městem Příbram a Vodafone Czech Republic. 26) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2014 (II. část) R.usn.č.126/2015 Rada b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2014 (II. část). 27) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému základního registru územní identifikace adres a nemovitostí R.usn.č.127/2015 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému základního registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Příbram a obcí Láz (IČ: ), na dobu neurčitou, za úhradu 50 Kč/úkon. 28) Žádost o o souhlas s uzavřením smluv o sdružených dodávkách elektřiny na objekty v Příbrami I/346 a I/125 R.usn.č.128/2015 uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 239/MERK/2015 na objekt Příbram I/125 a smlouvy č. 242/MERK/2015 na objekt Příbram I/346 s dodavatelem ČEZ a.s. 29) Informace - odpuštění penále nájemci NP v Příbrami VII/400 R.usn.č.129/2015 Rada I. b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci o odpuštění penále, nájemci NP v Příbrami VII/400. II. u k l á d á Odboru právnímu zajistit právní posudek ve věci penálových prázdnin, zejména odpovědět na otázky: 6

7 1) zda žadatelé uvedení v usnesení RM ze dne , R.usn.č.36/2015 a R.usn.č.37/2015 mají skutečný nárok na odpuštění poplatku a úroků z prodlení ve vztahu k usnesení ZM ze dne Usn.č.810/2014/ZM, 2) posouzení Smlouvy o změně účastníka smluvních ujednání a změně některých ustanovení v nich obsažených ze dne a závazků z této smlouvy vyplývající. 30) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.130/2015 Rada I. s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, služební byt Městská Policie, na 1 rok, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance Policie ČR, na 1 rok, 3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, sociální byt, na 6 měsíců, 4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 222, 1+0, na 6 měsíců, 5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami VII, Generála Kholla 190, 1+1, na 1 rok, 6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 42 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, na 6 měsíců, 8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 151, 1+1, na 6 měsíců, 9) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 17 v Příbrami I, Riegrova ul. 73, 1+0, 16,30 m², jako sociální, 10) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 44 v Příbrami VII, Březohorská 183, 2+1, 54,76 m², za nájemné min. 60,- Kč/m² na dobu určitou 6 měsíců, s možností prohlídky uchazečům, 11) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 5 v Příbrami VIII, Brodská 92, 2+0, 43,20 m², za nájemné min. 60,- Kč/m² na dobu určitou 6 měsíců, s možností prohlídky uchazečům, 12) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, 40,50 m², jako sociální na dobu 6 měsíců, 13) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 15 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 34,97 m², jako sociální na dobu 6 měsíců, s výší nájemného 25,- Kč/m², 14) zveřejnění záměru pronájmu bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 43,32 m², jako sociální na dobu 6 měsíců, s výší nájemného 25,- Kč/m². II. n e s c h v a l u j e znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 151, 1+1,. III. b e r e n a v ě d o m í 1) žádost o přidělení sociálního bytu slečny a pana, Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram VII, 2) žádost o přidělení sociálního bytu paní a pana, Březnická 158, Příbram IV, 3) žádost o přidělení sociálního bytu slečny, Březnická 158, Příbram IV. 31) Pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4 a p.č.3162/8, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 a část pozemku přilehlého k objektu p.č.3167/2,kat. území Příbram o celkové výměře 20 m 2 R.usn.č.131/2015 7

8 pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4 a p.č.3162/8, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 a část pozemku přilehlého k objektu p.č.3167/2,kat. území Příbram o celkové výměře 20 m 2 pro: p., bytem, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 700,00 Kč/m 2 /rok za pronájem prostor a 20 Kč/m 2 /rok za pronájem pozemků (základní nájemné) povýšené každoročně o míru inflace, za účelem užívání ke garážování s dílnou bez podnikatelské činnosti. 32) Pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové výměře 152 m 2 a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 150 m 2 R.usn.č.132/2015 pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové výměře 152 m 2 a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 150 m 2 pro: p., bytem, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 150,00 Kč/m 2 /rok za pronájem prostor a 20 Kč/m 2 /rok za pronájem pozemků (základní nájemné) povýšené každoročně o míru inflace, za účelem užívání k podnikatelské činnosti oprava motorových vozidel a sklad náhradních dílů. 33) Pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 (5 místností m 2 a WC + umývárna 5 m 2 ) a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 50 m 2 R.usn.č.133/2015 pronájem části objektu č.p. 346 v Příbrami I, na pozemku p.č. 3162/4, kat. území Příbram o celkové výměře 95 m 2 (5místností m 2 ) a části pozemků přilehlých k objektu p.č.3167/2 a p.č.3162/1,kat. území Příbram o celkové výměře 50 m 2 pro: p., bytem, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 455,00 Kč/m 2 /rok za pronájem prostor s podmínkou, že toto nájemné není nižší než nájemné původní a 100 Kč/m 2 /rok za pronájem pozemků (základní nájemné) povýšené každoročně o míru inflace, za účelem užívání k podnikatelské činnosti truhlárna. hl. pro 5 zdrž. 2 34) Žádost Židovské obce R.usn.č.134/2015 Rada d o p o r u č u j e ředitelům škol zvážit zapojení příbramských základních a středních škol do připomínkové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu. R.usn.č.135/2015 hl. pro 5 zdrž. 2 8

9 úhradu nákladů spojených s vydáním brožury v nákladu Kč bez DPH u příležitosti 140. výročí vnesení tóry do synagogy a to z kap. 777 OŠKSIS. R.usn.č.136/2015 podání žádosti o nadační příspěvek Nadace Židovské obce v Praze na vydání brožury. R.usn.č.137/2015 úhradu nákladů spojených s pořízením a instalací kamene pomníku, na kterém bude umístěna pamětní deska s textem věnovaným památce příbramských Židů a místní synagogy a to z kap. 777 OŠKSIS. 35) Znovuzavedení placeného parkování na náměstí 17. listopadu při zachování původních tarifních podmínek od a obnovení systému parkování na náměstí T.G. Masaryka v Příbrami R.usn.č.138/2015 znovuzavedení placeného parkování na náměstí 17. listopadu při zachování původních tarifních podmínek od ) Žádost o souhlas s poskytnutím sociální služby v Azylovém domě města Příbram paní R.usn.č.139/2015 poskytnutí sociální služby v AD paní před uplynutím lhůty stanovené 91, odst. 3., písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle odůvodněných potřeb rodiny a podmínek služby. 37) Projektová dokumentace Komunitní dům seniorů R.usn.č.140/2015 1) výsledky poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace Komunitní dům seniorů, 2) uzavření smlouvy na zakázku Projektová dokumentace Komunitní dům seniorů se společností PROKON ATELIÉR, Ing. Richard Wagner, se sídlem Na Valešince 171, Příbram, IČ: za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH. 38) Zpráva z provedeného kontrolního šetření R.usn.č.141/2015 Rada b e r e n a v ě d o m í Zprávu o Posouzení souvislostí Penálové prázdniny od do

10 39) Dočasné pověření k řízení Pečovatelské služby města Příbram R.usn.č.142/2015 Rada p o v ě ř u j e Bc. Dušana Strakulu k řízení příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Příbram od do ) Různé Zápis ověřili: Ing. Václav Dvořák Ing. Petr Stříbrnský Ing. Jindřich Vařeka, starosta Zapsala: Iva Černohorská Dne: Ověřeno: Vyvěšeno:

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.04.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více