Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015"

Transkript

1 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová Hosté Omluveni Rostislav Silný Celkový počet stran zápisu: 12 Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 5. schůze rady městyse 5. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisování se ujal starosta. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 5. schůze rady městyse. Navržen byl pan Ing. Igor Antal, který vyslovil s návrhem souhlas. Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 5. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Rozpočtové opatření č. 3/ ZŠ žádost o předchozí souhlas s přijetím daru 5. ZŠ Šťastná vstupenka na školním plese 6. ZŠ žádost o předchozí souhlas s přijetím daru 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok Smlouva o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 10. Smlouva o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse 1

2 František Fic 11. Licenční smlouva OSA - rozhlas 12. Smlouva o dílo - Deratizace Deratex s.r.o. 13. COOP prodej pozemku parc. č. 528 a 527/1 14. Agromoravia 15. Žádost o větší prostory pro posilovnu oddíl kulturistů 16. Pachtovní smlouva Ing. Luděk Košut 17. Žádost o připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 18. Směrnice RM č. XIV/1/ Žádost o pokácení stromů MUDr. Dujsíková, Ph.D. 20. Nájemní smlouva DPS p. Maděryčová 21. Zadávací dokumentace na opravu družiny na ZŠ 22. Žádost o odměnu za výkon funkce FV 23. Závěr Bod č. 2 programu - Kontrola zápisu, plnění úkolů Usnesení jsou průběžně plněna. Přílohou zápisu je seznam usnesení rady, která nebyla dosud zcela splněna. Usnesení č. 2a/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí zápis ze 4. schůze rady. Usnesení č. 2b/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí seznam usnesení rady, která nebyla zcela splněna. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: splnit dle přiloženého seznamu Zodpovědná osoba: různé Termín: různé Rozpočtový dopad: různé Bod č. 3 programu - Rozpočtové opatření č. 3/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves projednala Rozpočtové opatření č. 3/2014 s celkovými příjmy ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč, financování ve výši ,- Kč. Usnesení č. 3/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Rozpočtové opatření č. 3/2014 s celkovými příjmy ,- Kč a celkovými výdaji ,- Kč, financování ve výši ,- Kč. 2

3 Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 4 programu - ZŠ žádost o předchozí souhlas s přijetím od Gumotex a.s. Rada městyse Moravská Nová Ves projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o předchozí souhlas k přijetí věcného daru na školní ples od dárce GUMOTEX a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav. Jedná se o 2 kusy nafukovací matrace Selekt. (sdělení č.j. 96/2015 ze dne ) Usnesení č. 4/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí věcného daru na školní ples od dárce GUMOTEX a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav, kdy se jedná o 2 kusy nafukovací matrace Selekt. Úkol: sdělit žadateli Bod č. 5 programu - ZŠ Šťastná vstupenka na školním plese Rada městyse Moravská Nová Ves projednala oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o pořádání školního plesu dne s losováním o nepeněžité výhry Šťastná vstupenka. (žádost č.j. 74/2015 ze dne ) Usnesení č. 5/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Základní škole Moravská Nová Ves pořádání školního plesu dne s losováním o nepeněžité výhry Šťastná vstupenka. Úkol: sdělit žadateli 3 Bod č. 6 programu - ZŠ žádost o předchozí souhlas s přijetím daru od Pronachem s.r.o. Rada městyse Moravská Nová Ves projednala žádost Základní školy Moravská Nová Ves o předchozí souhlas k přijetí věcného daru na školní ples od dárce Pronachem s.r.o., Bystrcká 1096/50, Brno, středisko Moravská Nová Ves, Dolní 223. Jedná se o finanční dar ve výši 2.000,- Kč. (žádost č.j. 31/2015 ze dne )

4 Usnesení č. 6/5/2015 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí finančního daru na sportovní účely od dárce Pronachem s.r.o., Bystrcká 1096/50, Brno, středisko Moravská Nová Ves, Dolní 223 ve výši 2.000,- Kč. Úkol: sdělit žadateli Bod č. 7 programu Žádost o povolení konání Krojového plesu Rada městyse projednala informaci občanského sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves o povolení Krojového plesu, který se bude konat dne v sále sokolovny. Žadatel i opakovaném upozornění nepodal žádost na formuláři v souladu s OZV 2/2014. Podání bylo posouzeno jako žádost o udělení výjimky dle této vyhlášky, a to do 4.00 hodin dne následujícího. (žádost č.j. 24/2015 ze dne ) Usnesení č. 7/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí informaci občanského sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves o pořádání Krojového plesu, který se bude konat dne v sále sokolovny a schválila výjimku z OZV 2/2014 pro konání akce Krojový ples, a to do 4.00 hodin dne následujícího. Úkol: vyrozumět žadatele Termín: do konání plesu Bod č. 8 programu Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Rada městyse projednala návrh dodatku ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). Závazky Městské knihovny Břeclav se rozšiřují o zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse. Městys se zavazuje poukázat částku ,- Kč na nákup knih. Usnesení č. 8/5/2015 Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce), kdy předmětem dodatku je zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků městyse ve výši ,- Kč. 4

5 Termín: do příští schůze rady Rozpočtový dopad: ,- Kč, kryto rozpočtovým 3314 Bod č. 9 programu Smlouva o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse - STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Rada městyse projednala návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse mezi STAVEBNÍ FIRMOU PLUS s.r.o., Měšťanská 109, Hodonín (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný). Jedná se o finanční dar ve výši 3009,- Kč určený na ples Městyse Moravská Nová Ves Usnesení č. 9/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse mezi STAVEBNÍ FIRMOU PLUS s.r.o., Měšťanská 109, Hodonín (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný), kdy se jedná se o finanční dar ve výši 3009,- Kč určený na ples Městyse Moravská Nová Ves. Rozpočtový dopad: ,- Kč Bod č. 10 programu Smlouva o poskytnutí finančního daru na Ples Městyse František Fic Rada městyse projednala návrh smlouvy o poskytnutí věcného daru na Ples Městyse mezi Františkem Ficem, U Sokolovny 339, Moravská Nová Ves (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný). Jedná se o jízdní kolo 28, CTM-TARGA, v.č. PIVC určené na Ples Městyse Moravská Nová Ves. Usnesení č. 10/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu o poskytnutí věcného daru na Ples Městyse mezi Františkem Ficem, U Sokolovny 339, Moravská Nová Ves (dárce) a Městysem Moravská Nová Ves (obdarovaný). Jedná se o jízdní kolo 28, CTM-TARGA, v.č. PIVC určené na Ples Městyse Moravská Nová Ves. 5

6 Bod č. 11 programu Licenční smlouva OSA - rozhlas Rada městyse projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2014_ mezi OSA, Praha 4 Bubeneč, Čs. Armády 20 a Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel). Jedná se o užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu za období , celkem autorská odměna pro OSA činí 9811,- Kč vč. DPH. (návrh smlouvy č.j. 19/2015 ze dne ) Usnesení č. 11/5/2015 Rada městyse schválila licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_ mezi OSA, Praha 4 Bubeneč, Čs. Armády 20 a Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel). Jedná se o užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu za období , celkem autorská odměna pro OSA činí 9811,- Kč vč. DPH. Rozpočtový dopad: ,- Kč Bod č. 12 programu Smlouva o dílo - Deratizace DERATEX s.r.o. Rada městyse projednala návrh smlouvy mezi společností DERATEX s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín, Příluky (zhotovitel) a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) na pravidelné provádění celoplošné deratizace obce včetně objektů v majetku městyse. Cena díla ,- Kč + DPH. Dílo bude provedeno v období Usnesení č. 12/5/2015 Rada městyse schválila smlouvu mezi společností DERATEX s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín, Příluky (zhotovitel) a Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) na pravidelné provádění celoplošné deratizace obce včetně objektů v majetku městyse. Cena díla ,- Kč + DPH. Dílo bude provedeno v období Rozpočtový dopad: ,- Kč + DPH kryto rozpočtovým 1014 Bod č. 13 programu COOP prodej pozemku parc. č. 528 a 527/1 Rada městyse projednala oznámení COOP Jednoty, Spotřebního družstva v Mikulově, že končí nájemní smlouva a tím i provoz prodejny Jednoty v Moravské Nové Vsi na ulici Kamenná 565 k datu Dále rada městyse projednala žádost COOP Jednoty, Spotřebního družstva v Mikulově o koupi pozemku parc. č. 528 a 527/1 v k.ú. Moravská Nová Ves za účelem vybudování nové prodejny. Žádost bude předložena ZM. 6

7 Usnesení č. 13a/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí oznámení COOP Jednoty, Spotřebního družstva v Mikulově, že končí nájemní smlouva a tím i provoz prodejny Jednoty v Moravské Nové Vsi na ulici Kamenná 565 k datu Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: není Termín: není Usnesení č. 13b/5/2015 Rada městyse nedoporučuje zastupitelstvu městyse prodat pozemky parc. č. 528 a 527/1 v k.ú. Moravská Nová Ves COOP Jednotě, Spotřebnímu družstvu v Mikulově za účelem vybudování nové prodejny. Rozhodnutí: nedoporučuje schválit Úkol: předložit na zasedání zastupitelstva Termín: do příštího zasedání zastupitelstva Rozpočtový dopad: příjem z prodeje pozemků Bod č. 14 programu Agromoravia Usnesením RM. Č. 34a/2/2014 byl schválen záměr směny pozemků v lokalitě pro zástavbu, které vlastní společnost Agromoravia a.s., se sídlem Anenská 1006, Moravská Nová Ves za pozemky ve vlastnictví městyse. Při přípravě smluv došlo k chybě v opisu výměry parcely č. 1717/127, kdy byla nesprávně uvedena výměra 127m2 namísto 629m2, tj. došlo ke snížení hodnoty získaných pozemků v neprospěch společnosti Agromoravia ve výši cca ,- Kč. Ta požaduje na dorovnání hodnoty dále pozemky parc.č. 3954/67 o výměře 459m2, parc.č. 4061/260 o výměře 73m2, parc.č. 4076/285 o výměře 2721m2. Pro směnu pozemků je třeba schválit záměr směny pozemků. RM dále doporučuje ZM zrušit usnesení č. 26/2/2014 ze dne a dále schválit směnu části pozemků parc.č. 1717/39 o výměře 590m2, 1717/75 o výměře 364m2, 1717/43 o výměře 23m2, 1717/79 o výměře 1000m2, 1717/87 o výměře 629m2, 1717/88 o výměře 717m2 za pozemky požaduje pozemky vedené jako orná půda parc.č. 3890/90 o výměře 21501m2, parc.č. 4078/233 o výměře 1123m2, parc.č. 3954/67 o výměře 459m2, parc.č. 4061/260 o výměře 73m2, parc.č. 4076/285 o výměře 2721m2. Usnesení č. 14/5/2015 Rada městyse schválila záměr směny pozemků parc.č. 3890/90 o výměře 21501m2, parc.č. 4078/233 o výměře 1123m2, parc.č. 3954/67 o výměře 459m2, parc.č. 4061/260 o výměře 73m2, parc.č. 4076/285 o výměře 2721m2., doporučila ZM Úkol: zveřejnit záměr, zařadit na program ZM, v termínu zasedání ZM 7

8 Bod č. 15 programu Žádost o větší prostory pro posilovnu oddíl kulturistů Rada městyse projednala žádost oddílu kulturistů z Moravské Nové Vsi, zastoupeným p. Valihrachem o získání větších prostor pro posilovnu z důvodu vysokého počtu cvičenců. Nyní je k dispozici 100 m2 cvičební plochy a je třeba navýšit na m2. Požadavek bude zařazen do plánů investičních studií. (žádost č.j. 69/2015 ze dne ) Usnesení č. 15/5/2015 Rada městyse vzala na vědomí žádost oddílu kulturistů z Moravské Nové Vsi, zastoupeným p. Valihrachem, kdy oddíl usiluje o získání větších prostor pro posilovnu z důvodu vysokého počtu cvičenců, kdy cvičební plochu je třeba navýšit na m2. Rozhodnutí: vzala na vědomí Úkol: zpracovat studii nákladnosti nových prostor Termín: polovina roku 2015 Bod č. 16 programu Pachtovní smlouva Ing. Luděk Košut Rada městyse projednala návrh pachtovní smlouvy mezi Městysem Moravská Nová Ves (propachtovatel) a Ing. Luďkem Košutem, bytem č.p. 772, Prušánky (pachtýř). Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři pozemky p.č. 3903/53 o celkové výměře m2 v k.ú. Moravská Nová Ves, p.č. 3903/29 o celkové výměře 7.050m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. Pacht se sjednává na dobu určitou do Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli za užívání a požívání pozemků tvořících předmět pachtu pachtovné ve výši Kč za 1 hektar. Pachtovné se platí ročně pozadu. Inflační doložka. Pro sjednání pachtu je nejdříve uveřejnit záměr pachtu. RM se ke smlouvě vrátí. Pozemky jsou již žadateli pronajaty od Jde o úpravu smlouvy po digitalizaci, atd. (návrh č.j. 111/2015 ze dne ) Usnesení č. 16/5/2015 Rada městyse schválila záměr pachtu pozemků p.č. 3903/53 o výměře m2 v k.ú. Moravská Nová Ves, a p.č. 3903/29 o výměře 7.050m2 v k.ú. Moravská Nová Ves. záměr pachtu Úkol: uveřejnit záměr pachtu Bod č. 17 programu - Žádost o připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 8

9 Rada městyse projednala žádost o připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, kterou iniciuje Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, Praha 1. Spolek Lungta žádá o připojení se k akci a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. Března na budově úřadu. (žádost č.j. 105/2015 ze dne ) Usnesení č. 17/5/2015 Rada městyse neschválila připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a to prostřednictvím vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu. Rozhodnutí: neschválila Úkol: není Zodpovědná osoba: není Termín: není Bod č. 18 programu - Směrnice RM č. XIV/1/2011 Rada Městyse projednala návrh na úpravu směrnice RM č. XIV/1/2011 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem k novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., kdy došlo ke zvýšení limitů na ,- Kč u stavebních prací a ,- Kč u dodávky služeb. Jednotlivá pásma směrnice budou poměrně zvýšena, a to na ,- Kč, resp ,- Kč ,- Kč; ,- Kč ,- Kč; resp ,- Kč ,- Kč; ,- Kč ,- Kč, resp ,- Kč ,- Kč, jedná se o návrat zpět k původním limitům, kdy byla směrnice upravena usnesením RM č. 16/53/2012 ze dne Článek 2 se zrušuje. V čl. 6 písm. f) se doplňuje umělecké, restaurátorské služby do výše ,- Kč. Nové znění směrnice je součástí tohoto zápisu. Usnesení č. 18/5/2014 Rada městyse Moravská Nová Ves schválila nové znění směrnice RM č. XIV/1/2011 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Úkol: uveřejnit nové znění směrnice Bod č. 19 programu - Žádost o pokácení stromů MUDr. Dujsíková, Ph.D. Rada městyse projednala žádost MUDr. Hany Dujsíkové, Ph.D. o povolení pokácení 3 stromů (obvod kmene do 40 cm) na parc. č. 1132/2, která sousedí s rodinným domem č.p. 542, který žadatelka vlastní. Důvodem pokácení je změna uložení vjezdu k domu po plánované rekonstrukci. (žádost č.j. 1812/2014 ze dne ) Usnesení č. 19/5/2015 9

10 Rada městyse schválila pokácení 3 stromů (obvod kmene do 40 cm) na parc. č. 1132/2, která sousedí s rodinným domem č.p Důvodem pokácení je změna uložení vjezdu k domu po plánované rekonstrukci domu č. p Úkol: sdělil žadateli Bod č. 20 programu - Nájemní smlouva DPS p. Maděryčová Rada městyse projednala pronájem uvolněného bytu na DPS. Z evidovaných žádostí byla jako nejvhodnější vybrána žádost paní Heleny Maděryčové, bytem Kukvická 386, Moravská Nová Ves. Nájemní smlouva dle standardních podmínek, byt č. 4 o velikosti 47,77 m2. Výše nájmu 35,58 Kč/m2 byt, inflační doložka. (žádost č.j. 1423/2014 ze dne ) Usnesení č. 20/5/2015 Rada městyse schválila pronájem bytu č. 4 na DPS paní Heleně Maděryčové, bytem Kukvická 386, Moravská Nová Ves. Termín: dle dohody Rozpočtový dopad: příjem z nájmu Bod č. 21 programu Zadávací dokumentace na opravu družiny na ZŠ Rada městyse projednala návrh zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu ZŠ změna užívání části objektu rekonstrukce bytu na prostory školní družiny. Předpokládaná hodnota díla je 1,2 milionu. Usnesení č. 21a/5/2015 Rada městyse schválila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu ZŠ změna užívání části objektu Usnesení č. 21b/5/2015 Rada městyse schválila seznam přímo oslovených uchazečů o veřejnou zakázku, kterými budou Stavika, s.r.o., se sídlem J. Opletala 2403/10, Břeclav; Osička, stavební firma, s.r.o., Podivínská 1309, Velké Bílovice; F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Břeclav; Stavební firma Plus, s.r.o., Měšťanská 3992/109, Hodonín, RENOVA, stavební a obchodní spol. s r.o., Polní 4057/27, Hodonín. Úkol: provézt výběrové řízení 10

11 Zodpovědná osoba: Milan Veselý, projektová a inženýrská činnost Termín: měsíc únor 2015 Bod č. 22 programu Žádost o odměnu za výkon funkce FV Rada městyse projednala žádost paní Marie Strejčkové, bytem Na Rynku 836, Moravská Nová Ves, o vyplacení odměny za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva ve výši 1.525,- Kč. RM dále projednala žádost paní Vlasty Valné, bytem Na Výsluní 44, Moravská Nová Ves, o vyplacení odměny za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva ve výši 780,- Kč. Žadatelky částky zdůvodňují zdaněním příjmů v důsledku aplikace srážkové daně z odměny za výkon funkce v roce 2013 (a 2011). Žadatelky již nejsou v právním vztahu vůči městysi, a proto jim budou částky vyplaceny formou daru. (žádost č.j. 1771/2014 ze dne ; č.j.64/2015 ze dne ) Usnesení č. 22a/5/2015 Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.525,- Kč paní Marii Strejčkové, bytem Na Rynku 836, Moravská Nová Ves, za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva. Usnesení č. 22b/5/2015 Rada městyse schválila poskytnutí finančního daru ve výši 780,- Kč paní Vlastě Valné, bytem Na Výsluní 44, Moravská Nová Ves, za výkon funkce člena Finančního výboru zastupitelstva. Úkol: vyplatit dar Zodpovědná osoba: pokladní Rozpočtový dopad: kryt 6112, nutno navýšit v RO o 2305,- Kč Bod č. 23 programu Závěr 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena dne ve 22:30 hodin... Starosta Městyse Moravská Nová Ves.. Místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracoval a zapsal: Marek Košut Ověřovatel: Ing. Igor Antal Čistopis vyhotoven dne:

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 44/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. března 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 44/2014

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013

Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Město Pohořelice Zápis z 63. schůze rady města konané dne 20.3.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák Za Městský úřad: Mgr. Kejík, Mgr. Babčanová

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více