STROPNICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROPNICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 STROPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad / / Únor 2014 / číslo 236 / Zdarma Leden v našem Domově pro seniory Stáří je etapou života, která čeká každého z nás, a proto bychom ji neměli ignorovat. Iv tomto roce Vás budeme pravidelně informovat ve Stropnickém zpravodaji o dění v našem Domově pro seniory. V lednu jsme se rozhodli udělat něco pro své zdraví. Koupili jsme pro naše klienty overbally a aktivizační pracovnice cvičení začlenila do programu volnočasových aktivit. Stále pokračuje čtení knih na pokračování, tento měsíc jsme začali číst Příběhy novohradských domů. Klienti se mohou zapojit do ručních prací a výroby nové výzdoby domova. A na konec ledna máme naplánovaný koncert, který jsme museli v prosinci zrušit z důvodu nemoci. Přijede k nám OS Maňásek a děti ze ZŠ Horní Stropnice. A to je od nás vše, těšíme se zase příští měsíc a nezapomeňte: Leží- -li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. Za DpS Jana Zemanová VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU HORNÍ STROPNICE Umění rané renesance v Itálii Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Po úvodní přednášce, kde jsou představeny základní principy renesančního umění, jeho nové objevy a umělecké postupy, je kurz zaměřen na konkrétní umělce, kteří představují hlavní osobnosti tohoto období. Jsou mezi nimi architekt Filippo Brunelleschi, sochař Donatello, malíř a sochař Andrea del Verrocchio nebo další malíři Masaccio a Sandro Botticelli. Rozsah kurzu 6 přednášek Podmínky úspěšného studia účast minimálně na pěti přednáškách (80% účast) vypracování šesti testů a závěrečného testu Studijní poplatek: 400,- Kč Termín přednášek: 5. 2., , 5. 3., , 2. 4., a od 16:30 hodin v aule ZŠ a MŠ Horní Stropnice Termín uzavření kurzu: Další informace: Vilibald Rolínek Přijďte a pozvěte k zajímavému studiu další známé!

2 2 Stropnický zpravodaj Únor 2014 Únor 2014 Stropnický zpravodaj 3 Zápis do 1. ročníku ZŠ Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 se na naší škole uskutečnil zápis do I. třídy pro děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna Budoucí prvňáčci (letos bylo přihlášeno 13 dětí) se dostavili se svými rodiči i sourozenci, paním učitelkám a pánům učitelům z I. stupně naší školy předvedli, jak umí pěkně recitovat nebo zpívat, do kolika už umí počítat, jak se vyznají TŘÍkrÁlovÁ sbírka v geometrických tvarech a barvách, jak se orientují v prostoru, na obrázcích poznávali rozdíly a vyzkoušeli si i psaní jednoduchých slůvek. Každý pak měl za úkol nakreslit postavu pána. Mnozí tatínkové a dědečkové by se jistě poznali. Jako odměnu za svou šikovnost a snahu dostaly děti dárky vyrobené jejich budoucími spolužáky v družině- sněhuláčky na špejli, papírovou medaili a záložku. Každé dítě si také odneslo domů pamětní list, který mu bude připomínat tento výjimečný den. Rodiče hovořili s výchovnou poradkyní Mgr. Helenou Balášovou a ředitelem školy PaedDr. Jaroslavem Balášem. Pomocníky pro rodiče i učitele byli žáci z IX. třídy Gabriela Charvátová, Natálie Betuštiaková, František Kříž a Jiří Kouba. Zápis do mateřské školy v Horní Stropnici! Zápis dětí do mateřské školy v Horní Stropnici pro školní rok 2014 / 2015 se uskuteční v budově mateřské školy ve dnech od 10,00 do 13,00 hodin a od 12,00 do 16,00 hodin. K zápisu dítěte do MŠ s sebou, prosím, přineste následující doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o zdravotním pojištění. Miroslava Kučerová, zástupce ředitele pro MŠ Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsme realizovali Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek bude poslán do Domu svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí. Je to dům chráněného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, který zřídila a provozuje Diecézní charita České Budějovice. Tak jako v minulých ročnících i nyní jsme našli srdce otevřená pro druhé a štědrá k pomoci. A jak jsme letos dopadli? V Dobré Vodě, Hojné Vodě a na Hutích se vybralo celkem 5.742,- Kč, v Rychnově 5.126,- Kč, v Horní Stropnici ,- Kč, v Údolí 3.199,- Kč, v Byňově a na Jakuli 5.016,-Kč, na Nových Hradech V Horní Stropnici dne ,- Kč, v Olešnici a Bukové ,- Kč a v Domově pro seniory ve Chvalkově 2.197,-Kč celkem se tedy vybralo ,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Nesmíme ale zapomenout i na všechny ty dobrovolníky, kteří se do sbírky zapojili. Celkem bylo na obecních úřadech v Horní Stropnici, na Nových Hradech a v Olešnici zapečetěno 33 kasiček a pomohlo nám cca 90 dobrovolníků především děti. Již tradičně chodí pomáhat skauti z Horní Stropnice, které vede pan Petr Aksamit, a každý rok nám vydatně pomáhají děti z věřících rodin našich farností. Letos jsme se opět obrátili na děti s prosbou o pomoc i prostřednictvím ZŠ Nové Hrady, a Olešnice a díky tomu přišlo mnoho dětí, které chodily poprvé. Proto patří velký dík i ředitelům těchto škol, paní Štrosserové z Olešnice, panu Balášovi z a panu Kříhovi z Nových Hradů. Nemohu ale nevzpomenout i pomoc kněží, bratrů i sester z Kláštera Božího Milosrdenství, kteří se jednak často stávají dobrovolníky při koledování, a také poskytují pro Tříkrálovou sbírku zázemí v klášteře. Zajišťují údržbu kostýmů, nesou finanční náklady spojené s realizací sbírky a zajišťují občerstvení Jana Míšková PaedDr. Jaroslav Baláš, ředitel školy koledníků. Chtěl bych ještě poděkovat panu Kučerovi, starostovi z, protože OÚ v Horní Stropnici již léta poskytuje zázemí pro koledníky, paní Hoffelnerové, ředitelce Domova pro seniory ve Chvalkově, která s námi spolupracuje již třetím rokem a manželům Loškovým z Olešnice, kteří v Olešnici zajišťují zázemí pro koledníky podobně, jako klášter zde na Nových Hradech. A závěrem mi dovolte malé ohlédnutí. Tříkrálová sbírka se poprvé v našem městečku realizovala z popudu P. Bonfilia a jeho nejbližších spolupracovníků v roce Letos jsme tedy chodili již po jedenácté. Za ta léta jsme společně vybrali a darovali ,- Kč. První sbírka byla věnována nadaci Národ dětem a nejčastěji jsme podpořili Hospic svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích celkem čtyřikrát. Ještě jednou tedy velké díky nejen všem dárcům, ale také všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom to vše nedokázali zrealizovat! Václav Švarc ředitel Oblastní charity Nové Hrady MĚSÍČNÍ PLÁN: Út ,00 hodin KD Trhové Sviny - Fanny Agentura uvádí komedii Zora Kostková: Z LOUŽE POD OKAP vstupné se slevou obce 155,- Kč So ,00 hodin KD Kaplice Muzikantský bál vstupenky v předprodeji za 130,- Kč St ,30 hodin místní knihovna setkání důchodců So ,30 hodin zahájení Masopustní koleda v Horní Stropnici opět dvě koledy růžičková a slaměná (obchůzka osad Olbramov, Střeziměřice, Svébohy, Humenice a Bedřichov) večer věneček ve sportovní hale k tanci a poslechu bude hrát skupina S. A. M. So tradiční staročeská koleda v Rychnově u Nových Hradů, zahájení v 8,00 hod. v sále, přes den koledování v Rychnově u N. Hradů a Konraticích, večer v místním sále věneček, staročeská i slaměná koleda Po ,00 hodin kino Kaplice KAMBODŽA cestovatelské promítání s Petrem Srpem St ,00 hodin KD Kaplice TRAVESTI REVUE TECHTLE MCHTLE vstupné 230,- Kč v předprodeji a 250,- Kč na místě Připravujeme: So ,00 hodin sál Stropnické hospody Dětský maškarní karneval Út ,00 hodin KD Trhové Sviny Agentura Aura-Pont ZDENĚK IZER Turné čtyř můstků, vstupné se slevou obce 155,- Kč Út ,00 13,00 hodin zápis do MŠ více informací uvnitř zpravodaje St ,00 16,00 hodin zápis do MŠ více informací uvnitř zpravodaje St ,30 hodin místní knihovna setkání důchodců a oslavy MDŽ St ,00 hodin KD Trhové Sviny Agentura Hot Jazz Praha ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS si tentokrát troufají na ještě kratší krasší PERLY SWINGU 2 vstupné se slevou obce 255,- Kč SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v únoru dožívají svých životních jubileí: Bohumil Brousek Antonín Nejedlý Leo Sochor Jarmila Zborníková Marie Buštová František Kneys Vladimír Příhoda František Antoni Marie Endrichová Sponzoři obce: 1. jihočeská zemědělská a. s. NEMA spol. s. r. o. Olešnice SWIETELSKY stavební s. r. o. ČEZ Olbramov Rychnov Olbramov Josef Pagáč Josef Maňura Růžena Mravcová Emiliana Tilpová Matylda Zevlová Růžena Tilpová Jaroslava Stiborová Ludmila Gajdošová SKUPINA ČEZ Dobrá Voda Dobrá Voda Tříkrálová sbírka v Rychnově u N. Hradů proběhla v Rychnově u N. Hradů Tříkrálová sbírka. V Rychnově koledovaly dvě skupiny dobrovolníků: 1. skupina - pí. Valíčková Jana, Kvasník Petr, Blaho Lukáš a Sládek Milan, 2. skupina - pí. Šuplerová Michaela, Bartůněk Pavel ml. a p. Nejedlý Jaroslav. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli finančním darem i sladkostmi pro děti. Hlavně však koledníkům, kteří se i za nepříznivého počasí této Tříkrálové sbírky zúčastnili. V Rychnově se vybralo 5126,- Kč. Valíčková Jana

3 4 Stropnický zpravodaj Únor 2014 Únor 2014 Stropnický zpravodaj 5 Číslo rady: 54/2013 Přítomni: PaedDr.Baláš, Mgr. Golombek, p. Kučera, p. Socher Neomluven: p. Vlk Program jednání: Informace z obecního úřadu: 1. Kontrola zápisu z minulé schůze rady obce 2. Schválení programu a materiálů na XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. Příkaz k provedení inventarizace za rok Schválení rozpočtového opatření č. 15/ Schválení návrhu podlimitní veřejné zakázky 6. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky 7. Informace o přidělení příspěvku z fondu malých projektů 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene 9. Žádost místního spolku ČSCH o proplacení čestných cen na okresní výstavě drobného zvířectva 10. Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru 11. Řešení stížnosti pana Václava Kalvase, H. Stropnice Přidělení bytů na čp. 10 v H. Stropnici 13. Projednání zápisů OV Světví, Svébohy a Rychnov u N. Hradů 14. Stavební řízení program 54. schůze rady obce Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, zdr Usnesení číslo 144/2013 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z minulé schůze rady obce Starosta provedl kontrolu zápisu z minulé schůze rady obce, žádné připomínky vzneseny nebyly. Návrh na usnesení: rada obce schvaluje zápis z jednání rady obce dne Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, z d r - Usnesení č. 152/2013 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení programu a materiálů na XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce Starosta seznámil radu obce s termínem zasedání, které se uskuteční od 18,00 v místní knihovně. Dále předložil radě ke schválení program na XVII. zasedání ZO Zápis z jednání rady obce konané dne dle přílohy č. 1. Dále rada projednala jednotlivé body schváleného programu. Návrh na usnesení: 1. Rada obce schvaluje program XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce podle předloženého návrhu. 2. Doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtovou změnu č. 16/ Doporučuje zastupitelstvu obce schválit střednědobý rozpočtový výhled na období Doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok Doporučuje zastupitelstvu obce schválit cenu vodného a stočného pro rok Doporučuje zastupitelstvu obce zrušit usnesení č. 260 ze XVI. zasedání zastupitelstva obce 7. Doporučuje provést odprodej obecního pozemku č. 949/32 v k.ú. H. Stropnice a zřídit věcné břemeno na pozemcích č. PK 1440, 1441/1 a 1710 v k.ú. Rychnov u N. Hradů a na pozemcích č. 277/1, 533 a 28/5 v k.ú. Bedřichov Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0 Z d r - Usnesení č. 153/2013 bylo přijato K bodu č. 3 Schválení příkazu k provedení inventarizace za rok 2013 Starosta seznámil radu s příkazem k provedení inventarizace za rok 2013 ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a navrhl inventarizační komisi ve složení: předseda Mgr. V. Golombek, členové p. Pavel Zifčák, sl. Helena Tomášková, pí. Monika Staňková. Inventarizace bude provedena ke dni K provedení vyřazení a likvidaci neupotřebitelného a zbytného majetku navrhl komisi ve složení: předseda Mgr. Vít Golombek, členové: p. Pavel Zifčák, pí. Monika Staňková Sekretář: - sl. Helena Tomášková. příkaz k provedení inventarizace podle předloženého návrhu příloha č. 2. Usnesení č. 154/2013 bylo přijato K bodu č. 4 Schválení rozpočtového opatření č. 15/2013 Rada se seznámila s rozpočtovým opatřením č. 15/2013 (příloha č. 3), kde příjmy rozpočtu i výdaje byly navýšeny o částku ,- Kč. rozpočtové opatření č. 15/2013 dle přílohy č. 3 Výsledek hlasování: pro: 4, proti: 0, z d r - Usnesení č. 155/2013 bylo přijato K bodu č. 5 Schválení výzvy podlimitní veřejné zakázky Starosta seznámil radu s návrhem výzvy podlimitní veřejné zakázky na dodávky zjednodušené podlimitní řízení Sběrný dvůr a Kompostárna technické vybavení. Předpokládaná hodnota ,- Kč. Výzva byla zveřejněna na úřední desce obce a veřejném portálu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ výzvu podlimitní zakázky na dodávku technického vybavení sběrného dvora. Usnesení č. 156/2013 bylo přijato K bodu č. 6 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky. Občanské sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice požádalo o příspěvek v částce ,- Kč na protidrogovou prevenci, který byl schválen na XVI. veřejném zasedání zastupitelstva obce. Rada obce se seznámila s návrhem smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku. uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku s Občanským sdružením PREVENT. Usnesení č. 157/2013 bylo přijato K bodu č. 7 - Informace o přidělení příspěvku z fondu malých projektů Starosta informoval radu o přidělení příspěvku z fondu malých projektů v částce EUR na skleněnou pyramidu pro zastřešení Zvonu setkávání.. K bodu č. 8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene a smlouvy a darovací smlouvy. Starosta seznámil radu s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na pozemku č. 680/1 v k.ú. Hojná Voda, kde přes tento pozemek bude vedena kanalizační a vodovodní přípojka pro RD na parcele 493/7. Investorem RD je paní MUDr. Nováková Milada, Budovcova 673/10, Č. Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Dále se rada seznámila se smlouvou o zřízení budoucí darovací smlouvy. Investor paní MUDr. Nováková se zavazuje vybudovat prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu podle podmínek provozovatele a po řádné kolaudaci bude dílo darováno obci. uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a budoucí darovací smlouvy. Usnesení č. 158/2013 bylo přijato K bodu č. 9 Žádost místní organizace ČSCH v H. Stropnici o finanční prostředek. Místní organizace ČSCH žádá o proplacení čestných cen v částce 2 998,- Kč za nákup čestných cen na okresní výstavu drobného zvířectva, která se uskutečnila v Horní Stropnici. proplacení faktury za nákup čestných cen pro okresní výstavu drobného zvířectva. Usnesení č. 159/2013 bylo přijato K bodu č Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru Rada se seznámila se zápisem z jednání kontrolního výboru, ve kterém KV upozornil na dva nedostatky v jednacím řádu rady obce a nesoulad úřední desky a elektronické úřední desky (výsledky voleb do parlamentu 2013). Návrh na usnesení: a. Rada obce bere na vědomí zápis z jednání KV b. Rada obce schvaluje nový jednací řád Usnesení č. 160/2013 bylo přijato K bodu č Řešení stížnosti pana Václava Kalvase, H. Stropnice 32 Starosta seznámil radu se stížností p. Václava Kalvase, H. Stropnice 32, ve které nesouhlasí se směnou pozemků s panem Ladislavem Kalvasem, Dlouhá Stropnice 48, schválené na XVI. zasedání zastupitelstva obce, protože je spoluvlastníkem uvedeného pozemku a s ním nikdo nejednal. Dále starosta informoval radu, že jednal s p. V. Kalvasem a za celou záležitost se mu omluvil a ubezpečil ho, že směna byla jím navržena z důvodu zabezpečení přístupu k sousedním nemovitostem a využíváním prostoru před kuželníkem a že neprovedl lustraci daného pozemku. P. Kalvas sdělil, že nadále nesouhlasí se směnou, ale že je možné prozatím jednat o pronájmu. Návrh na usnesení: a. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce provést revokaci usnesení č. 260/2013 za XVI. zasedání ZO a zrušit schválenou směnu pozemků s p. Ladislavem Kalvasem. b. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce p. Ladislavu Kalvasovi odprodat část pozemku 2331/1 ost. komunikace o výměře 470 m2 k.ú. D. Stropnice Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0 Z d r - Usnesení č. 161/2013 bylo přijato K bodu č. 12 Přidělení bytů na č. p. 10 v Horní Stropnici Starosta seznámil radu se žádostmi o přidělení nájemních bytů v č. p. 10, celkem bylo podáno 12 žádostí, 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu neúplnosti požadovaných dokladů. Po projednání všech žádostí a s přihlédnutím k počtu dětí bylo navrženo: byt č. 1 přidělit manželům Brablecovým, byt č. 3 přidělit paní Lohonkové, byt č. 4 přidělit paní Pištěkové a byt č. 5 přidělit panu R. Zimmlovi a paní Wagnerové Jiřině. přidělení nájemních bytů v č. p.10 Byt číslo 1 manželům Brablencovým 11 Byt č. 3 paní Nině Lohonkové, Libničská 68//12, České Budějovice Byt č. 4 paní Radce Pištěkové, Horní Stropnice 68 Byt č. 5 panu Radku Zimmlovi a Jiřině Wagnerové, 208 Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdr Usnesení č. 162/2013 bylo přijato K bodu č Projednání zápisů z jednání OV Světví, Svébohy a Rychnova u N. Hradů a. Zápis z jednání OV Světví požadavky splněny po jednání s předsedou OV, náhradní pozemky pro multifunkční areál prozatím nejsou k dispozici (pozemky od PF nebyly převedeny) b. Zápis z jednání OV Svébohy: - požadavky vykácení dřevin kolem cesty na Božejov, zahájit jednání s vlastníky pozemků na výstavbu nové zastávky autobusů, zhotovení vývěsní skříňky u hospody, umístění dopravní značky u kapličky ve Střeziměřicích, pročištění propustku ve Vesce c. Zápis z osadního výboru Rychnov požadavky na dovybavení dětského hřiště, oplocení dětského hřiště Návrh na usnesení: Rada obce ukládá starostovi projednat s předsedy OV realizaci jejich požadavků Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdr Usnesení č. 163/2013 bylo přijato K bodu č. 14 Stavební řízení Zahájení územního řízení ke stavbě RD a prodloužení vodovodního řádu na H. Vodě MUDr. Nováková Souhlas s umístěním stavby domovní plynovod p. Chovanec Udělení povolení k nakládání s podzemními vodami obec Kamenná Zahájení řízení pro vydání manipulačního řádu pro Mlýnskou nádrž Rozhodnutí pro umístění stavby RD v Rychnově p. Kořínek, sl. Bartůňková Rozhodnutí o umístění stavby kabel NN Olbramov Rada obce bere stavební řízení na vědomí Zápis ověřen Zápis z jednání rady obce konané dne Číslo rady: 55/2014 Přítomni: PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Vlk Program jednání: 1. Kontrola zápisu z minulé schůze rady 2. Schválení rozpočtové změny č. 17/ Schválení směrnic pro účetnictví obce 4. Schválení uzavření mandátních smluv pro výběrová řízení 5. Schválení výzvy pro výběrové řízení na zakázku stavební části sběrného dvora 6. Žádost MS Rychnov u N. Hradů o prodloužení otvírací doby v místní restauraci 7. Žádost Masopustní koledy H. Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku 8. Žádost místní organizace ČČK o poskytnutí finančního příspěvku 9. Žádost ZŠ v H. Stropnici o proplacení věcných cen pro soutěž o Novohradský zvonek 10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 11. Pronájem obecních pozemků Příspěvek od Jihočeského kraje na hospodaření v obecních lesích Informace o stížnosti občanů v místní části Světví 14. Informace o řešení situace s obsazením lékaře ve zdravotním středisku v H. Stropnici 15. Oznámení o zahájení správního řízení 16. Stavební řízení program 55. schůze rady obce, Usnesení č. 164/2014 bylo přijato K bodu č. 1 Kontrola zápisu z minulé schůze rady č. 54/2013 K zápisu z jednání rady obce ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky.

4 6 Stropnický zpravodaj Únor 2014 Únor 2014 Stropnický zpravodaj 7 zápis z jednání rady dne , Usnesení č. 165/2014 bylo přijato K bodu č. 2 Schválení rozpočtové změny č. 17/2013 Rada se seznámila s rozpočtovou změnou č. 17/2013 dle přílohy č. 1. Na základě této změny dochází ke snížení příjmů i výdajů rozpočtu obce o ,- Kč. rozpočtovou změnu č. 17/2013 dle přílohy č. 1, Usnesení č. 166/2014 bylo přijato K bodu č. 3 Schválení účetních směrnic Rada obce se seznámila a projednala: a. Směrnici č. 2 - Směrnice k systému zpracování účetnictví b. Seznam účetních knih a seznam číselných znaků platných od c. Seznam účetních knih a seznam číselných znaků platných od d. Směrnici č. 12 Evidence, účtování a odepisování majetku e. Účetní odpisový plán pro rok 2014 směrnici č. 2 a 12, seznamy účetních knih a seznamy číselných znaků, účetní odpisový plán pro rok 2014., Usnesení č. 167/2014 bylo přijato K bodu č. 4 Schválení uzavření mandátních smluv pro výběrová řízení Rada obce dodatečně projednala návrhy mandátních smluv uzavírané s firmou Skládka Růžov spol. s r. o., B. Němcové 12/2, České Budějovice, která pro obec zabezpečuje výběrová řízení na dodavatele svozové techniky a sběrný dvůr komunálního odpadu. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Návrh na usnesení: Rada obce schválila mandátní smlouvy s firmou Skládka Růžov spol. s r.o. Usnesení č. 168/2014 bylo přijato K bodu č. 5 - Schválení výzvy pro výběrové řízení na zakázku stavební části sběrného dvora Rada obce se seznámila s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce Sběrný dvůr a kompostárna. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Předpokládaná hodnota díla je ,- Kč bez DPH. výzvu k podání nabídky na stavební práce pro Sběrný dvůr a kompostárna Horní Stropnice. Usnesení č. 169/2014 bylo přijato K bodu č. 6 - Žádost MS Rychnov u N. Hradů o prodloužení otvírací doby v místní restauraci MS Rychnov u N. Hradů žádá o povolení k prodloužení otevírací doby v restauraci v Rychnově do 04,00 hod dne z důvodu pořádání taneční zábavy. Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s prodloužením otevírací doby v restauraci v Rychnově do 04,00 hodin dne Usnesení č. 170/2014 bylo přijato K bodu č. 7 - Žádost Masopustní koledy H. Stropnice o poskytnutí finančního příspěvku Přípravný výbor masopustní koledy v H. Stropnici žádá o povolení k provedení masopustní koledy v obci H. Stropnice a osadách Bedřichov, Humenice, Svébohy, Olbramov a Střeziměřice, která se bude konat Dále žádají o finanční příspěvek na hudbu a prodloužení otevírací doby ve sportovní hale dne do 03,00 hodin. Návrh na usnesení: Rada obce souhlasí s provedením masopustní koledy, povoluje prodloužení otevírací doby ve sportovní hale do 03,00 hodin dne a schvaluje proplatit náklady na hudby do částky ,- Kč. Usnesení č. 171/2014 K bodu č. 8 - Žádost místní organizace ČČK o poskytnutí finančního příspěvku Místní sdružení ČČK v Horní Stropnici žádá o finanční příspěvek na svou činnost, příspěvek bude použit především na veřejná školení první pomoci, zdravotnickou osvětu (přednášky odborníků) a zajištění zdravotnických služeb při veřejných akcích i volnočasových aktivitách pro děti. uvolnit částku 5 000,- Kč na úhradu jednotlivých akcí MS ČČK. Usnesení č. 172/2014 bylo přijato K bodu č. 9 - Žádost ZŠ v H. Stropnici o proplacení věcných cen pro soutěž o Novohradský zvonek ZŠ v H. Stropnici žádá o finanční podporu ve výši 1500,- Kč na zakoupení cen pro děti, které se zúčastní oblastního kola zájmové umělecké činnosti základních škol v soutěži Zvonek z Novohradských hor. proplatit věcné ceny do částky 1500,- Kč, Usnesení č. 173/2014 bylo přijato K bodu č Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Spolek Lungta, Praha 1 žádá o připojení se k akci Vlajka pro Tibet a zakoupení této vlajky. nákup vlajky a zúčastnit se akce Vlajka pro Tibet Výsledek hlasování: Pro: 0, Proti: 0 Z d r - želi se: 5 Usnesení č. 174/2014 nebylo přijato K bodu č Pronájem obecních pozemků a. Pí. Anna Mrázová H. Stropnice 56 žádá o prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku 791/1 v k.ú. H. Stropnice o výměře 275 m2, který používá jako zahrádku b. Pí. Naděžda Smirnovová D. Stropnice158 žádá o pronájem pozemku PK 1149/3 travní porost o výměře 2536 m2v k.ú. Dlouhá Stropnice. Pronájmy byly zveřejněny na ÚD od do pronájem pozemků pí. Anně Mrázové a pí. Naděždě Smirnovové podle předloženého návrhu. Usnesení č. 175 bylo přijato K bodu č Příspěvek od Jihočeského kraje na hospodaření v obecních lesích Starosta informoval radu o poskytnutí příspěvku od Jihočeského kraje na hospodaření v obecních lesích v částce ,- Kč. K bodu č Informace o stížnosti občanů v místní části Světví Starosta informoval radu o stížnosti občanů osady Světví na znečišťování ovzduší spalováním umělých hmot v kotli panem Josefem Smrčkou. Pan Smrčka byl pozván na OÚ k projednání celé záležitosti na den , ale na jednání se nedostavil. Bude mu zaslán doporučený dopis, ve kterém bude vyzván k ukončení spalování zakázaných hmot v kotli a pokud tak neučiní, bude celá záležitost předána Inspekci životního prostředí. K bodu č Informace o řešení situace s obsazením lékaře ve zdravotním středisku v H. Stropnici Starosta informoval radu o jednání s VZP o obsazení obvodního lékaře v H. Stropnici, bylo řečeno, že záležitost řeší i v rámci úmrtí lékaře v T. Svinech, je vypsané nové výběrové řízení, které bude ukončeno Dále byl vznesen dotaz, zda má obec připravenou ordinaci pro lékaře. K bodu č Oznámení o zahájení správního řízení Starosta informoval radu o zahájení správního řízení k udělení povolení výjimky ze zákazu stanovených v zákoně 114/1992, 50 odst. 1 a 2 zákona, sbírat, přepravovat, přemisťovat vývojová stádia, držet, chovat v zajetí, zasahovat do sídel a biotopu výskytu jedinců, za účelem ochrany těchto živočichů, které se vyskytují na území Jihočeského kraje. K bodu č. 16 Stavební řízení Kontrolní a finanční výbor obce a. a) Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna u domu č. p. 53 v Konraticích b. Rozhodnutí a schválení manipulačního řádu pro Mlýnský rybník c. Souhlas se změnou užívání objektu č. p. 51 v D. Stropnici d. Souhlas s umístěním stavby a provedením stavby Novostavba stání vozu + dílna na pozemku KN 256/1 v k.ú. H. Voda e. Kolaudační souhlas s povolením užívání stavby Vrtaná studna, D. Stropnice na pozemku KN 1051/2 v k.ú. D. Stropnice f. Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby Obecní kompostárna, sběrný dvůr H. Stropnice g. Udělení povolení k nakládání s povrchovými vodami a k jejich odběru z rybníka na pozemku KN 550 v k.ú. Meziluží Zápis ověřen dne Starosta: Václav Kučera v. r. Místostarosta: Mgr. Vít Golombek v. r. Tyto výbory jsou zřizovány na základě zákona o obcích (obecních zřízeních) č. 128/2000Sb. 117 odst.2. Výbory se řídí tímto jmenovaným zákonem a jejich pravomoci ustanovuje 119 téhož zákona. Znění 119 je následující: (1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. (2) Finanční výbor a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. (3) Kontrolní výbor a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. (4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. (5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Z citovaného zákona je patrné, že tyto výbory nejsou zodpovědné starostovi, ani radě, ale pouze zastupitelstvu obce, jakožto nejvyššímu řídícímu orgánu obce. Práce kontrolního výboru za poslední 3 roky se proto zaměřila na plnění tohoto zákona a prováděla kontroly pouze v rámci jeho pravomocí. Z výčtu provedených kontrol mohu uvést některá pochybení, která se podařilo napravit, nebo alespoň eliminovat. Jednalo se např. o zneužívání vozidel v majetku obce pro soukromé účely osobami, které nejsou zaměstnanci obce, zneužívání majetku pro soukromé účely a vlastní podnikaní, nedodržování zákona o obcích apod. Takto by šlo pokračovat dále. Bohužel v současné době zde platí nepochopitelné pravidlo, že špatný není ten, kdo porušuje zákon, ale ten, kdo na to upozorní. Hned od začátku fungování těchto výborů se objevily snahy, jak práci a činnost výboru omezit. Jednou z prvních bylo, že kontrolní a finanční výbor bude provádět kontrolu až po informování a pověření ke kontrole starostou obce. Další snaha byla ze strany členů rady obce, kdy padaly návrhy na omezení pravomocí potažmo úkolování výborů ze strany rady obce. Přestože si myslím, že daný zákon o obcích je psán velmi srozumitelně a jasně definuje, co se smí a nesmí, někteří členové rady si jej vykládali stále po svém. Za jistého jiskření se toto podařilo eliminovat. Další úsilí vedlo k tomu, aby kontrolní a finanční výbor vypracoval podrobný plán kontrol minimálně půl roku dopředu. Konkrétně se jedná například o situaci, kdy se 15. ledna ustanoví, že 15. května bude kontrolován konkrétní dokument. Jednak to žádný zákon neukládá a hlavně kontrola pak ztrácí smysl. Problém může nastat ve chvíli, kdy se výboru z jakéhokoli důvodu nepodaří v daný termín sejít, jelikož členové výboru jsou běžní pracující občané obce a schůze jsou svolávány dle potřeby a možností členů. Rovněž je pak předmět kontroly dokonale připraven a uhlazen, protože dostatečně dopředu byl čas se připravit. Poslední snahou jak dostat kontrolní a finanční výbor pod kontrolu se stal na posledním jednání zastupitelstva obce dne Starosta navrhl usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru a finančnímu výboru pokud požádají o předložení písemných dokladů od úředníků obce, zvát tyto zaměstnance na jednání výborů. Jednání v těchto případech svolávat v pondělí nebo ve středu od 16,00 hodin. Pro toto usnesení hlasovalo 10 členů zastupitelstva, dokonce i dva členové výborů, kterých se to týká. Zřejmě nemají potřebu bránit svobodu a spravedlnost. Co vlastně toto usnesení znamená? Všechna jednání výborů jsou založena na podkladech a dokumentech obecního úřadu, tudíž jednání bude muset být vždy přítomen úředník obce. Jednání tedy bude pod kontrolou a vedení tak dostane ihned informace. De facto se stal novým členem výboru úředník obce, i když to zákon o obcích výslovně zakazuje, a to v 119, viz. výše. Dalším problémem se stává zákoník práce, kde zastupitelstvo obce nařizuje práci úředníka mimo jeho stanovenou pracovní dobu a i možné přesčasy bez jeho souhlasu. Může nastat i absurdní situace, kdy úředník bude na dovolené a nastane potřeba zasedání výboru. Pak není jasné, jak se má v tomto případě postupovat. Kontrolní či finanční výbor se bude chovat dle zákona a bude jej chtít dodržet, tudíž bude muset odvolat úředníka z dovolené. To se úředníkovi rozhodně líbit nebude a navíc mu bude muset být poskytnuta náhrada za vzniklé škody. Výbor může konat bez úředníka. Tím sice neporuší zákon o obcích, ale poruší usnesení zastupitelstva. Variantou je, že se jednání neuskuteční a počká se, až se úředníkovi bude chtít jednat. Tím se poruší zákon o obcích, jelikož výbor nebude konat, když je potřeba. Ať je to jak je to, tak nyní vždy úkony konané kontrolním či finančním výborem budou vždy porušovat minimálně jeden zákon. Navíc výbor dle usnesení musí konat pouze v pondělí a ve středu od 16.00, nikdy jindy. Je patrné, že zastupitelé hlasující pro toto usnesení překročili svou pravomoc. Proč tak činili, se můžeme jen dohadovat. Základním smyslem fungování kontrolního a finančního výboru, je nezávislost a má být jakousi protiváhou moci výkonné. To zejména aby nedocházelo k porušování zákona a zneužívání moci. Bohužel chuť moci je u některých zastupitelů tak silná, že klidně pošlapou zákon, jen aby svou moc ještě více upevnili. Tímto bych chtěl velice poděkovat všem členům kontrolního výboru za jejich nelehkou práci, přesto poctivou a svědomitou. Jan Vejčík Předseda kontrolního výboru redakčně neupraveno

5 8 Stropnický zpravodaj Únor 2014 Únor 2014 Stropnický zpravodaj 9 Jedná se o cenzuru? Váženi a milí čtenáři Stropnického zpravodaje, rád bych reagoval na nezveřejněný článek paní Kopťarové, který byl odmítnut Redakční radou na základě jednání RO obce, bod č. 10 z jednání RO 47/2013, ve kterém byl doplněn bod o Stropnickém zpravodaji a to v tomto znění: K bodu č. 10 Doplnění osnovy pro vydávání obecního zpravodaje. Rada projednala žádost redakční rady pro vydávání obecního zpravodaje, ve které žádá o doplnění osnovy o bod různé informativní články, které svým obsahem nikoho neurážejí a nenapadají. Návrh na usnesení: Rada schvaluje doplnění osnovy pro vydávání obecného zpravodaje o bod g) různé informativní články (které svým obsahem nikoho neurážejí a nenapadají) Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdr Usnesení č. 98/2013 bylo přijato Dle mého názoru, který jsem také zaslal Redakční radě Stropnického zpravodaje článek paní Kopťarové nikoho neuráží a nenapadá, proto nevznikl důvod k nezveřejnění tohoto příspěvku. Naštěstí došlo k novele zákona 46/2000Sb. o Obecních zpravodajích. Tato novela přináší možnost vyjádřit se každému zastupiteli obce. Touto cestou bych tedy rád ocitoval článek paní Kopťarové: Ohlédnutí za diskusí posledního zastupitelstva. V samém začátku bych si dovolila pozdravit čtenáře Stropnického zpravodaje. opozice. Naopak to svědčí o tom, že reagují a prověřují věci, které se týkají nás všech. Pokud se jim nezdá něco správně vyjádřené, nebo nesprávně podané, tak se reakce očekává. Tato reakce by se měla očekávat od kteréhokoli zastupitele a ne jenom od zastupitelů opozičních. Vždyť my sami, občané, jsme si je volili proto, aby se řádně zamýšleli, správně rozhodovali a také konali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch obce, tudíž nás všech. Na základě toho čím dál více zjišťuji, jak je důležité mít vlastní názor ať už na věci projednávané na zasedáních obce a aktivitě či pasivitě jednotlivých zastupitelů, kteří mají právo rozhodovat o veřejném dění v obci. Závěrem mi dovolte ještě jednou pozdravit všechny čtenáře Stropnického zpravodaje a ať si sami přijdou udělat vlastní názor na práci i dění v naší obci na veřejné zasedání zastupitelstva a ať nám Všem nezůstávají lhostejné věci a hlavně dění kolem nás. S. Kopťarová, Světví Sami si můžete udělat vlastní názor, zda tento článek někoho uráží či napadá. Václav Vlk Zastupitel a radní obce redakčně neupraveno Dne se konalo XVII. veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Stropnice, kterého jsem se osobně účastnila. Nedá mi, abych nereagovala bez povšimnutí na vystoupení pána V.Mikeše ml., který kritizoval práci pana Vejčíka, p.smolena ml. a p.vlka ml. Reakce tohoto pána je zmiňována v zápise zastupitelstva obce. To, že někteří zastupitelé nesouhlasí s většinou neznamená, že svou práci v zastupitelstvu vykonávají špatně. V demokratické společnosti se tomu říká Vyjádření ostatních členů redakční rady k článku pana V. Vlka Redakční rada nesouhlasí s panem V. Vlkem, že se jedná o cenzuru. Paní Kopťarová dostala odpověď, kde se zbytek redakční rady domnívá, že na vystoupení pana V. Mikeše mohla reagovat již na veřejném zasedání ZO. Dle našeho názoru její článek napadá zbývající zastupitele. Členové redakční rady PaedDr. Jaroslav Baláš, Miroslava Kusáková a Mgr. Ivana Vyroubalová

6 10 Stropnický zpravodaj Únor 2014 Únor 2014 Stropnický zpravodaj 11 Ohlédnutí za uplynulou sezónou Jezdeckého klubu Paseky V sobotu 18. ledna 2014 byly v pražském kongresovém hotelu Clarion slavnostně vyhlášeny výsledky vytrvalostní sezóny Vítězem jedné z kategorií se stal celý Jezdecký klub Paseky. Pojďme se nejprve ohlédnout za výsledky jezdců a koní v uplynulém roce. Prvním dostihem, na který jsme vyjeli, byl dostih v jihočeských Cehnicích dne 4. května. Odtud jsme se vraceli více než spokojeni vítězem kategorie "Z" 50 km byl Jan Vondráček s klisnou Sášou, druhá dojela Nela Hálková s klisnou Drinou. Naděžda Smirnovová s klisnou Svobodou dojely v kategorii "L" 60 km na 8. místě a v hobby dostihu 30 km si 5. místo přivezla Jana Vondráčková s klisnou Leilou. Výprava do Mikulova 15. června nepřinesla žádný úspěch klisny Svoboda, v kategorii "S" 86 km i Sáša, v kategorii "L" 64 km, okulhaly a tak se celá ekipa vrátila bez umístění. 27. července se za úmorného vedra Stropnická bulka Dobrá pověst a také příznivé počasí zajistili zatím rekordní účast. Příjemné odpoledne v poklidné a přátelské atmosféře okusilo 63 karbaníků! Zdá se, že kratochvíle jako jsou šipky či třeba kulečník pozvolna ztrácejí na popularitě a těží z toho právě bulka. Což je samozřejmě vývoj, který nás velmi těší. Bulka je velmi krásná, ale i zrádná karetní hra. Na rozdíl třeba od pokeru je úspěch do značné míry závislý na štěstí. O čemž vypovídá i ostřílený bonmot všech bulkařů. V mírně zjemněné verzi zní "Můžete být mistr nad mistry, ale když vám nejde karta, neuděláte nic." Tímto pravdivým rčením se plynule dostáváme k výsledkům. Byl to teprve druhý ze zatím deseti ligových turnajů, kde se žádný ze stropnických hráčů neocitl na stupních vítězů. Zvítězil J, Růžička 221 bod, druhý F. Valíček 209 bodů a třetí A. Kazil 204 body. Nejlepším domácím hráčem byl J. Holej na místě dvanáctém, loňský vítěz L. Filek byl dvacátý osmý a posledním domácím s kladnými body byl třicátý R. Červený. Celkově to znamenalo 4. místo pro jel dostih v Březí u Kamenného Újezdu. Z našeho klubu se účastnily 2 jezdecké dvojice kategorie "L" 60 km. Jan Vondráček s klisnou Sášou dojeli na třetím místě, Nela Hálková s Drinou na 4. místě. O měsíc později, 24. srpna, jsme se vypravili na dostih do Koles u Kladrub nad Labem a v konkurenci cca 150 jezdeckých dvojic získali velmi dobrá umístění: Naděžda Smirnovová a Svoboda dojely v kategorii "S" 80 km na 11. místě, Jan Vondráček se Sášou v kategorii "L" 60 km dojeli na šestém a Nela Hálková s Drinou ve stejné kategorii na sedmém místě. O dostihu v Pasekách dne 28. září vyšel podrobný článek, tedy jen rekapitulace: Jan Vondráček a Sáša v "L" 56 km pátí (a vicemistři Jihočeské oblasti), Nela Hálková a Drina v prvním dostihu "S" 84 km rovněž pátí, Naděždě Smirnovové ve stejné kategorii klisna Svoboda okulhala, Jana Vondráčková a Leila v hobby dostihu 28 km 11. místo. Tímto dostihem pasečtí jezdci i koně zakončili sezónu Přenesme se nyní do hotelu Clarion a podívejme se, jak si jezdci a koně JK Paseky stojí v tabulkách minulého roku. Mezi 168 jezdci s licencí je Nela Hálková Sokolíky a až 6. místo pro Pasáky. Zlepšení jsme zaznamenali o týden později v Nové Vsi. A to v podobě 5. a 6. místa zásluhou J. Holeje a J. Martínkové. Jako již tradičně se po Vánocích konal i malý turnaj pro zdejší bulkaře. Stejně jako v předchozích letech zde bylo plně obsazených 6 herních stolů, tedy 18 hráčů. První víkend v roce 2014 jsme pořadatele bulky v Trhových Svinech donutili při vyhlašování výsledků k nevěřícímu výrazu a kroucení hlavou. V konkurenci 54 hráčů měli nejlepší 3 společného jmenovatele, a sice Horní Stropnici. Na 3. místě byl M. Kubíček, druhý L. Filek a vítězem se stal J. Hybner. V sobotu ligová sezóna 2013/2014 uzavřela 4. ligovým turnajem svou polovinu. V restauraci U Martínků tomu bylo přítomno 60 hráčů. To je také nejvyšší účast. I zde obhajoval titul domácí hráč J. Šrom st., ale také neúspěšně. Na krásném 3. místě skončil J. Smolík, 2. J. Noga a 1. F. Anton. Pasáci byli těsně 3. a Sokolíci 5. Průběžně se Pasáci dělí o 2. příčku s Novou na 49. místě, Jan Vondráček je 58. a Naděžda Smirnovová 90. Mezi 225 licentovanými koňmi je klisna Drina 47., klisna Sáša 66. a klisna Svoboda 116. Jana Vondráčková je mezi hobby jezdci na 29. místě. Domnívám se, že vzhledem k finančním a časovým možnostem i geografické poloze JK Paseky lze toto umístění považovat za úspěch. V jedné kategorii získal JK Paseky metu nejvyšší 1. místo. Poprvé byla vyhlašována kategorie "Pořadatel roku", ke cti vyhlašovatele slouží velmi korektní pravidla, která vylučovala hlasy "strýčků a kamarádů". Hlasovat mohli pouze jezdci, jednotlivé pořadatele hodnotili známkami, jako ve škole a hodnotit mohli pouze dostih, kterého se zúčastnili. Vítězství a titul "Pořadatel roku 2013" nám všem udělaly velkou radost a budou nám pobídkou k hledání cest, jak příští ročníky dělat ještě lepší. Zároveň nezapomínáme, že za tímto úspěchem stojí i naši podporovatelé a pomocníci a ještě jednou jim tímto za veškerou podporu děkujeme. Robert Blíženec V sobotu dne se ve Stropnické hospodě uskutečnil již IV. ročník Stropnické bulky. Vsí a Sokolíci o 4. s Kalichem Č. Budějovice. Ale stále je ještě ve hře 56 turnajových bodů, které mohou tabulku obrátit doslova naruby. Důležitější je pohodová a při počtu našich sobotních setkání skoro i rodinná atmosféra, která naše domácí klání provázela. Snad i proto jsme měli opět vysokou účast bulkařů. Z dalších deseti letošních turnajů jich bylo více pouze na jediném - v Rožmitále na Šumavě. Nemalou zásluhu mají i ti, kteří nám do našeho turnaje přispěli věcnými cenami a pomáhají držet kredit Stropnické bulky vysoko. Poděkování si zasluhují: Trefa, Rybářství Nové Hrady, kavárna Sport Milan Mikl, Obec Horní Stropnice, trafika U Ostřížů, firma Doppler, Hasiči České Velenice, p. Václav Mašek, p. Jiří Kubín, p. Jiří Smolík ml., p. Václav Kalvas ml., p. Václav John a za podporu nejen materiální p. František Kovács. Za karbaníky a pořadatele Lukáš Filek a už je tu zase Hojnovodská Sladká lýže Čas neúprosně letí. Stačí chvilka nepozornosti ve vztahu k termínům uzávěrek Zpravodaje a cokoli co chce člověk psát o tom co bylo, je náhle v rovině postavení včerejších novin. Opravdu není nic nudnějšího. V říjnu jsme se těšili z krásné soutěže o nejlépe upečenou Novohradskou husu, užili si této lahůdky a nestihli zveřejnit výsledky. Ač soutěž měla svého vítěze a v této chvíli se vyrábí putovní první cena pro další ročníky, na které budou, po vzoru Davisova poháru, na věky věků uvedeni nejen dosavadní a další vyhodnocení vítězové (ročník 2012, paní Marta Kotrčová, 2013, pan Ing. Arch. Karel Paluš Csc.), ale i všichni dosavadní a další účastníci. Věřím, že se časem najde na Hojné Vodě prostor, kde bude možné vystavit nejen tyto artefakty, ale i mnoho dalších, třeba první vytavené a vyfoukané sklo po více jak 300 letech na Hojné Vodě. O husy je obrovský zájem a potvrzuje se, že Novohradské huse z Novohradských rybníků se ty maďarské pumpičky nemohou nikdy rovnat. Vzpomněl jsem si na tuhle křupavou husičku, když ty vánoční, z Maďarska, většině z nás odtekly do sklenic s nekvalitním sádlem, které alespoň dobře hoří s pilinami v kotli. Asi by bylo dobré, kdyby prodej jatečních hus na Jakuli mohl dostat trochu obchodnější charakter a člověk si tak mohl kdykoli tuto pochoutku dopřát. Nejen při sklářských slavnostech a Rožmberských dnech v jednom o víkendu okolo 6.října. Tohle stálé, a již neměnné, datum konání oblíbených slavností historie na Hojné Vodě je dnes již jedno z periodických pravidelných dat oslav Hojné Vody. Návštěvníci přijíždějí do Hojné Vody zejména z daleka ale i z blízka. Mají už ve svých kalendářích specifické akce jakými jsou 1.března Hojnovodská Sladká lýže pro závodníky a diváky od dětí po starce, lýže z dob pana Tellemarka,a oblečení našich prababiček. Dále je tu letní slunovrat (20. nebo doufáme, že k tomuto datu se pro letošní ročník podaří připravit i I. ročník závodu Hojnovodský železný člověk, triatlon se starým kolem, s vlastními nohami a roztodivným plavidlem v regatě okolo Žárského ostrova). Již zmíněné Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě před 420 léty se 6. října pomalu překlápějí ve slavnosti skla,dobrých hus a legrace. V loňském roce zkrápěl účastníky déšť a Hojná Voda byla zahalena hustou mlhou, renesanční kostýmy byly rázem jak z cementu, rapíry pomalu rezly, ale dobrá nálada vydržela. Pak přichází zimní slunovrat (21.12.), který každoročně obohacují děti z dětského domova a ten poslední byl obohacen o překrásné divadlo o narození Ježíška. Ještě ani nestačilo dojaté oko oschnout (slzy tekly i pánům, co již dlouho nebrečeli a nebylo to kouřem z velkého ohně) a už se draly do očí znovu při vystoupení pištců vedených Slávkou Novou, dámou s překrásným úsměvem, rozdávajícím skvělou náladu na všechny strany. Zapomněli jsme jim dát najíst a málem nám tam omdleli. Příště už se to nestane. Mezi těmito termíny je spousta drobných sousedských setkávání u zvonu, jen tak na telefon. Přijdou se svými trápeními i radostmi, třeba na Štědrý den, kdy po západu Slunce končí advent a zvon duní do údolí začátek oslav Vánoc. Padá sníh. Letos snad trochu později, kdo ví. Nepřísluší nám hodnotit, jak to má být správně. Vše nasvědčuje tomu, že topit se ve sněhu budeme v březnu a dubnu. Budeme se těšit na první kvítky, zelené lupínky a namísto toho budeme nadávat na sníh, tak jako do teď na to, že sníh není. Nemá to žádný smysl. Na počasí nemůže záležet, jestli se máme radovat nebo ne. Budhisté říkají, že když chceme být šťastní, musíme ze svého života odstranit žádostivost. Myslím, že to možné je i když to vyžaduje trénink. Je to jediná cesta ke štěstí, protože jak s oblibou říkám, štěstí je to, čemu se musí nejvíce pomoct. Padá sníh. Běžkařské trati již čekají na své trénující běžce. Ať trénují na Zlatou lyži (a to musí opravdu hodně), nebo jen tak pro pobavení a pro povšimnutí si krás, které nás obklopují. Tak nezapomeňte. 1.března Hojnovodská Sladká lýže masíruje nohy, bránici a duš i. Petr Nedvěd z Hojné Vody (Redakčně neupraveno) Mikulášská nadílka i Vánoční besídka vyplnily adventní čas i v Rychnově u Nových Hradů V Rychnově u Nových Hradů bylo v době adventní živo. Někteří členové osadního výboru připravili tradiční Mikulášskou nadílku, která proběhla na místním sále. Děti byly zřejmě všechny poslušné, nebály se čerta, Mikuláše ani anděla, kteří se za nimi vypravili. Dětičky odvážně odrecitovaly Mikuláši své básničky či sdělily své prohřešky, a tak čerti neměli takřka žádnou práci. Do pekla si nikoho neodvedli. Na zahřátí se mohly děti vyřádit při malé čertovské diskotéce. V závěru je Mikuláš obdaroval malým balíčkem dobrot. Hojné účasti jsme byli svědky i na Vánoční besídce, když na rychnovském sále začaly znít krásné skladby, v podání flétnového souboru Sedmikráska z Benešova nad Černou, vedeného pí. ředitelkou MŠ Miloslavou Novou. Na vyzdobených stolech nechybělo cukroví a pohoštění. Určitě perfektní vystoupení, Sedmikrásek, při rozsvíceném vánočním stromečku, potěšilo všechny přítomné a bylo pro ně milým zážitkem v adventním čase. Své recitační či pěvecké dovednosti předvedly též rychnovské děti. Krásný byl i sólový zpěv slečny Terezy Gondekové z blízké Kondrače. V závěru příjemného posezení si všichni zazpívali vánoční koledy při hudebním doprovodu pí. MUDr. Vondráčkové. I když samotné klávesy zlobily, zpěv přítomných vše napravil. Všichni účinkující pak byli obdarování malou odměnou. Přestože Sedmikrásky odjížděly na další vystoupení na Hojnou Vodu, ostatní poseděli a zavzpomínali na vánoční tradice a obyčeje, které je provázely v dřívějších dobách. Všem, kteří se na přípravě zmíněných akcích podíleli, ale i účinkujícím, vyslovuji vřelé díky. Velké poděkování patří také pí. Nové, ředitelce MŠ a vedení Obce Benešov, které zajistilo dopravu souboru, rodině Koubů, za krásně připravené prostředí s vyzdobeným stromečkem. Budeme si jistě všichni přát, aby k sobě měli lidé vždy tak blízko, jako právě o Vánocích. K tomu přeji do tohoto roku všem spoluobčanům především pevné zdraví. Bc. Josef Šupler Předseda OsV Rychnov u N. Hradů

7 12 Stropnický zpravodaj Únor 2014 KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU & OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAŇÁSEK připravují pro vaše děti CHTĚJÍ SI DĚTI HRÁT? CHTĚJÍ SE BAVIT A ŘVÁT? PŘIPRAVUJEME PŘEKVAPENÍ BUDOU!!! MOHOU!!! Budeme zpívat, tančit a soutěžit při pohádkových melodiích. Vstupné dospělí 20,- Kč Také moc prosíme o upečení buchet, buchtiček, koláčků a jiných sladkých dobrot, kterými překvapíte malé zbojníky. (Přineste své výrobky, prosím, až na karneval.) Předem moc děkujeme a těšíme se na vás!!! Pro provoz Benešov nad Černou přijmeme :... technologa v oboru zpracování plastů pracovníky / pracovnice do výroby... Informace : p. Kvasník, Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude

Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 3. 2. 2014 Číslo rady: 56/2014 Přítomni: PaedDr. Baláš, Mgr. Golombek, p. Kučera, p. Socher Neomluven: p. Vlk Program jednání: 1. Kontrola zápisu z

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 30. 1. 2017 Číslo rady: 39/2017 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, Ing. Vaněček, p. Socher, pí. Valentová Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 9. 5. 2016 Číslo rady: 27/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne

Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne Zápis z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konané dne 15. 12. 2016 Číslo ZO: XII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: pí. Raabová Nepřítomni a neomluveni: 0 Přítomno

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 20. 4. 2016 Číslo rady: 26/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher, Ing. Vaněček Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XIX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 12. 6. 2014 Číslo zastupitelstva: XIX/2014 Přítomno zastupitelů: 14 omluven: 1 Přítomno občanů: 19 K b o d u č. 1 Starosta zahájil

Více

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného

Z á p i s. z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného Z á p i s z XX. jednání zastupitelstva Obce Horní Stropnice konaného 11. 9. 2014 Číslo zastupitelstva: XX/2014 Přítomno zastupitelů: 13 (p. Veselý se dostavil po zahájení jednání před schválením programu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 30. 8. 2016 Číslo rady: 32/2016 Přítomni: p. Kučera, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, Ing. Vaněček, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 31. schůze městské rady ze dne 18.11.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2016 číslo 3 Měsíční plán: St 9. 3. 13,30 hodin klubovna na faře - setkání důchodců posezení k MDŽ So 12. 3. 11,00 hodin Hotel Máj Nové Hrady - Novohradská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne Z á p i s Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne 28.6.2012 Účast: dle prezenční listiny Ověřitelé zápisu: Radek Jelínek,Václav Čubr Program: l. Zahájení, jmenování ověřitelů 2. Schválení

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne Zápis č. 7/09/2015 7. zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne 18.9.2015 Místo konání: OÚ Volfířov Začátek: 18.10 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: H. Solařová Zasedání řídil:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012

OBEC BRATKOVICE. Hosté / přizvaní : Občané : p.švehla, p.bartůněk, p.komanec, p.hromádka. Program: 1. Žádost o dotaci z fondu FROM 2012 OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Novák, Josef

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více