Rada města Plané nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Plané nad Lužnicí"

Transkript

1 Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele zápisu RM/124/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek jako ověřovatele zápisu z 6. zasedání RM p. Ondřeje Špačka. Schválení programu jednání RM/125/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Rada města Plané nad Lužnicí program jednání 6. RM rozšířený o body: Rada města projednala a schvaluje program jednání 6. RM rozšířený o body: 20) Monitorovací zpráva k projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovního centra 21) Žádost souboru Lužničánek 22) Stavební úpravy a přístavba sokolovny 23) Zvýšení kapacity základní školy 24) Výměna dětských toalet v MŠ 25)Jmenování komisí VZ Kontrola usnesení z 4. zasedání RM RM/126/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Rada města Plané nad Lužnicí usnesení z jednání 5. RM ze dne

2 Podání žádosti o dotaci v programu EFEKT RM/127/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek ihned podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT 2015 na přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC a zpracováním žádosti pověřila společnost SEVEn Energy s. r. o. Žižkova 12, České Budějovice za částku 5500,- Kč + DPH. Zpracování projektu na ozelenění prostoru RM/128/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Do zpracování projektu na ozelenění prostoru mezi panelovými domy firmou Landeco atelier, Ústrašická 117, Planá nad lužnicí Krajinářský workshop. RM/129/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek neprodleně p r o j e d n a l a a s o u h l a s í se spoluprácí na krajinářském workshopu se studenty Mendelovy zemědělské a lesnické university Brno do max. částky 50 tis. Kč. Revitalizace centra města. RM/130/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek neprodleně p r o j e d n a l a poslední návrhy zpracovatele studie a připomínky ze strany města a zároveň schválila termín dalšího společného jednání na v 16,00 hod. na MěÚ.

3 Jednací řád zastupitelstva města. RM/131/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Na nejbližším jednání zastupitelstva p r o j e d n a l a a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijetí změny jednacího řádu zastupitelstva. Rozdělení hospodářského výsledku DPS Planá nad Lužnicí za rok RM/132/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Do schválila rozdělení hospodářského zůstatku z roku 2014 organizaci Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí takto: 20% tj ,- Kč do fondu odměn a 80% tj ,33 Kč do rezervního fondu organizace. Vlajka pro Tibet. RM/133/6/15 +3/ -1/ Z1 Ing. Jiří Šimánek Do připojení města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Zápis komise životního prostředí. RM/134/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek b e r e n a v ě d o m í zápis komise životního prostředí.

4 Výsledky VZ na dodavatele plynu pro TSM. RM/135/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dle ceny na burze p r o j e d n a l a výsledky VZ na dodavatele plynu pro TSM a p o v ě ř i l a jednatele podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem tj. RWE Energie s.r.o. zajistit postupný nákup plynu do úrovně ceny 650,- Kč/MWh. V případě významného pohybu ceny plynu požádají jednatelé o urychlené svolání jednání rady města. Rada města Planá nad Lužnicí Nabídka na zpracování PD pro VŘ na úpravu výtahu ve zdravotnickém středisku. RM/136/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Milan Mařík nabídku na zpracování projektové dokumentace pro VŘ na úpravu výtahu ve zdravotnickém středisku. Cena prací 7 800,- Kč bez DPH. Projektant : Výtahy s.r.o. Vrchovecká,216, Velké Meziříčí. Koncepce rozvoje hřbitova. RM/137/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Svatava Novotná p r o j e d n a l a a koncepci rozvoje hřbitova. Záměr prodat pozemky p.č.2052/41 a p.č.2051/91. RM/138/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Milan Mařík

5 záměr prodat pozemky p.č. 2052/41o výměře 805m² a p.č. 2051/91 o výměře 1m dle GP v lokalitě Nad Hejtmanem a zároveň d o p o r u č u j e ZM prodat výše uvedené pozemky. Žadatelé: Jan Harazin, Okružní 430, Planá nad Lužnicí a Michaela Pilná, Holubova 508/1, Liberec-Vesec. Záměr prodávat stavební pozemky v lokalitě Nad Hejtmanem. RM/139/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Milan Mařík d o p o r u č u j e ZM schválit pravomoc radě města schvalovat záměr prodeje stavebních pozemků,ale pouze v lokalitě Nad Hejtmanem. Vlastní prodej po vyvěšení záměru by schvalovalo stále ZM. Nabídka na zpracování PD na stavbu Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul.kaprova. RM/140/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Milan Mařík nabídku na zpracování projektové dokumentace na stavbu Prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Kaprova. Cena prací ,- Kč vč.dph. Projektant : Ing. Pavel Douša, Luční 335, Tábor. Odsouhlasení víceprací Stavební úpravy sběrného dvora. RM/141/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík schvalujenávrh ceny ve výši ,- s DPH za provedení víceprací na Stavebních úpravách sběrného dvora.zhotovitel: Hochtief CZ a.s.

6 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na faru. RM/142/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na faru a pověřila starostu podpisem. Monitorovací zpráva k projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovního centra. RM/143/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek neprodleně uzavření příkazní smlouvy na zpracování poslední monitorovací zprávy projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovního centra se společností GARANTA a. s. Kněžská 365/22, České Budějovice za cenu ,- Kč + DPH. Žádost souboru Lužničánek. RM/144/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek neprodleně p r o j e d n a l a žádost a využití obřadní síně na zkoušky souboru Lužničánek ve čtvrtek od do hodin a v pátek v době od do hodin. Stavební úpravy a přístavba sokolovny RM/145/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek další postup v projektu Stavební úpravy a přístavba sokolovny tj. zamítnutí námitky společnosti ARSTAV s. r. o.

7 Zvýšení kapacity základní školy. RM/146/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek p ř e s u n u l a rozhodnutí o výběru studie na zvýšení kapacity ZŠ na příští jednání rady města. Výměna dětských toalet v MŠ. RM/147/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dle požadavku b e r e n a v ě d o m í požadovanou výměnu dětských toalet v MŠ a s o u h l a s í s jejich výměnou z prostředků mateřské školy (rozpočet + rezervní fond). 25) Jmenování komisí VZ RM/148/6/15 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek neprodleně komisi na otevírání a hodnocení nabídek VZ Vybavení fary výstavní zařízení ve složení: Ing. Milan Mařík, Ing, Jiří Šimánek a Jiří Drhovský a VZ Vybavení fary nábytkem ve složení: Ing. Milan Mařík, Ing. Jiří Šimánek a Jiří Drhovský. Dále schválila složení komise na otevírání nabídek VZ TDI + koordinátor BOZP projektu Stavební úpravy a přístavba sokolovny Planá nad Lužnicí ve složení Ing. Soukupová, Ing. Gabrielová, Ing. Šimánek. X Ing. Jiří Šimánek starosta města X Ing. Stanislav Vyhnal místostarosta města

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 44/1 Program schůze RM 44/1/1 Vložila do programu 44. schůze Rady města Příbora body 44/40-3.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více