Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii"

Transkript

1 Terms of Reference:Evaluation of Project of International Development Cooperation of the Czech Republic in Ethiopia; vacancies LEAD EVALUATOR, TECHNICAL CONSULTANT-EDUCATION ANNEX 4: PROJECT DOCUMENT ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo zahraničních věcí České republiky PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ADDIS ABEBĚ, V REGIONÁLNÍM STÁTĚ OROMIYA A REGIONÁLNÍM STÁTĚ JIŽNÍCH NÁRODŮ, NÁRODNOSTÍ A LIDU (SNNPR) NA ROK 2008 Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii TERMÍN REALIZACE: ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

2 IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU ZRS ČR Název projektu: Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii Číslo projektu: přiřazeno zadavatelem Hlavní cíl projektu: stručně formulovaný hlavní cíl projektu Zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Gestorské rezortní ministerstvo: Ministerstvo zahraničních věcí Předpokládané datum zahájení projektu: měsíc / rok Březen 2008 Místo realizace projektu: Země/provincie/ okres/ lokalita, v níž je projekt realizován Etiopie Addis Abeba, Region Jižních národů, Oromiya Region, Amhara Region Sektorová orientace projektu: Vzdělání Předpokládané datum ukončení projektu: měsíc / rok Prosinec 2010 Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Realizátor projektu za ČR: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2, Mgr. Jiří Plecitý desk officer pro Afriku, tel.: , fax: , Mgr. Ondřej Nádvorník vedoucí mise v Etiopii, tel.: , mobile: Partnerská(é) instituce (tuzemské i zahraniční) podílející se na projektu (adresa, kontakty) název, typ, poštovní a webová adresa organizace; stručná charakteristika organizace, kontaktní osoba, telefon, fax, Addis Ababa University, College of Education, P.O. Box 30891, Addis Ababa, Ethiopia Prof. Tirrusew Teferra, PhD Dean tel.: , mobile: , Awassa College of Teacher Education, P.O. Box 115, Awassa, Ethiopia Sahilu G/Wold, PhD Dean tel.: , fax:

3 Hlavní zdroj financování projektu (identifikační údaje poskytovatele / zahraničního partnera projektu) Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu: Praha, 22. února 2008 Šimon Pánek 3

4 Seznam zkratek AAU ACTE AES BoE BoFED CMTM CoE CTE CPD ČT ČvT EFDR ETB ELIP ESDP GAA HAPCO IER LAMP MoE MDG MŠMT MTM PIN RBoE SNNPR TDP TESO UNDP VSO WRDA Addis Ababa University, Awassa College of Teacher Education, Alaba Experimental School, Bureau of Education Bureau of Finance and Economic Development, Center for Modern Teaching Methods, College of Education, College of Teachers Education, Continuous Professional Development Česká televize Člověk v tísni, o. p. s., Etiopská federativně demokratická republika, Ethiopian Birr, English Learning Improvement Programme, Education Sector Development Program German Agro Action, HIV/AIDS Prevention and Control Office Institute for Educational Research, Leadership and Management Programme, Ministry of Education (EFDR), Millenium Development Goals, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Modern Teaching Methods People in Need Regional Bureau of Education Southern Nations, Nationalities and Peoples Region, Teachers Development Programme, Teachers Education System Overhaul, United Nations Development Program Voluntary Service Overseas Wontta Rural Development Association 4

5 1. Popis výchozího stavu Etiopie (1,1 milionu čtverečních kilometrů) je jednou z nejchudších a nejvíce zalidněných zemí na světě (přes 72,7 miliónů obyvatel- World Bank, 2006) s 2% ročním růstem obyvatelstva a patřící do kategorie nejchudších zemí s nízkou úrovní lidského rozvoje ze 177 hodnocených států obsadila 169 místo (s hodnotou 0,371) (Zpráva o lidském rozvoji, UNDP 2007/8). Z celkového počtu obyvatel žije 15% obyvatel v městských oblastech a 85% v oblastech venkovských. Dle Central Statistics Authority of Ethiopia se předpokládá nárůst obyvatelstva v roce 2009/10 na 83 milionů obyvatel. Etiopie je zároveň zemí s jednou z nejvyšších úrovní negramotnosti v Africe, 64% obyvatel starších 15 let jsou negramotní (UNDP: MDG indicators, 2005).. Z celkového počtu obyvatel bylo ve školním roce 2004/05 14,3 miliónů dětí ve věku 7-14 let, z čehož 11,4 miliónů dětí v tomto věku bylo zapsáno do základních škol. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). MoE odhaduje, že při 2% ročním růstu obyvatel bude v roce 2009/10 až 16,5 milionu dětí ve věku 7-14 let. Vláda EFDR považuje investice do vzdělání jako prioritu veřejných výdajů, o čemž svědčí i zdánlivě neuspokojivá čísla: ve školním roce 2004/05 úspěšně ukončilo 8.třídu základní školy 38% studentů, přičemž ve školním roce 2000/01 ukončilo 8.třídu základní školy úspěšně pouze 15,5 studentů. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). V roce 1997 zahájila vláda EFDR první pětiletý program Education Sector Development Program (ESDP-I), jehož cílem je jak zvýšení kvality vzdělání tak zvýšení přístupu ke vzdělání s důrazem na základní vzdělání v rurálních oblastech (85% obyvatel). V součastné době probíhá již třetí cyklus pětiletého programu - ESDP-III (2005/6-2010/11). V roce 2003 byl zahájen Teachers Development Programme (TDP), který je komponentou ESDP a jakousi hlavní strategií v oblasti zvyšování kvality vzdělání na základních a středních školách v zemi. TDP se stal zastřešujícím programem pro již existující Teacher Education System Overhaul (TESO) a další dva programy English Language Improvement Programme (ELIP) a Leadership and Management Programme (LAMP). Hlavními programovými prioritami TDP jsou: TESO Programová priorita 1: Zlepšení znalostí, odbornosti, motivace a přístupu vzdělavatelů učitelů. Programová priorita 2: Zlepšení pedagogických dovedností, kompetencí a profesního sebevědomí nových učitelů prostřednictvím studentských praxí; zlepšení přijímacího řízení na pedagogických školách Programová priorita 3: Zlepšení pedagogické odbornosti učitelů základních a středních škol prostřednictvím systematického profesního rozvoje učitelů- doškolování Programová priorita 4: Zlepšení organizace a managementu systému vzdělávání učitelů. LAMP Programová priorita 5: Zlepšení schopností vést a managementu na školách. ELIP Programová priorita 6: Zlepšení kvality výuky anglického jazyka. Vzdělávací systém v Etiopii je na úrovni politiky velmi kvalitně zpracován a reaguje na skutečné potřeby etiopského školství. Implementace jednotlivých priorit a strategií do praxe a reality etiopského školství je však stále v nedohlednu i proto, že je vláda nijak systematicky po školách nevyžaduje. Jednou z komponent TDP je například kontinuální profesionální rozvoj učitelů prostřednictvím formování cluster center. Cluster škola slouží jako centrum zdrojů - materiálních i metodických, pro 4-7 škol satelitních. Cluster škola má svého koordinátora a zajišťuje kontinuální profesionální rozvoj učitelů (Continuous Professional Development - CPD) například v moderních vyučovacích metodách. Doposud 5

6 však nejsou k dispozici údaje o tom, kolik takových cluster škol ve skutečnosti funguje a kolik učitelů bylo již tímto způsobem proškoleno. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) Za hlavní problémy etiopského školství by se daly označit: Problém přístupu ke vzdělání (až 40% dětí nedokončí základní školu) (World Development Indicator Database, World Bank, April 2007) Vysoký počet dětí ve třídě- na 1.stupni ZŠ dle regionu je průměrný počet žáků na učitele: Tigray - 50, Amhara - 66, Oromo - 90, Gambella - 38, SNNPR (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05 Nedostatečná kvalifikace učitelů - např. v SNNPR je 96% učitelů 1.stupně kvalifikováno - držitele certifikátu, 67% učitelů 2. stupně je kvalifikováno - držitelé diplomu, 34% učitelů středních škol je kvalifikováno - Bc. titul (SNNPR-ESDP-III 2005/6-2009/10, BoE) Nedostatek učebních materiálů ve škole, zejména učebnic Člověk v tísni, o.p.s. realizuje v Etiopii projekty zaměřené na vzdělávání a partikulárně na kvalitu vzdělání již od roku První, pilotní projekt, zaměřený na kvalitu vzdělání, byl realizován v okresu Alaba (Alaba Special Woreda) v Regionu jižních národů. Cílem projektu bylo vybudování Alabské experimentální základní školy, v níž probíhá výuka výhradně prostřednictvím moderních vyučovacích metod. Tento projekt byl označen vedoucím delegace Evropské komise Timem Clarkem za modelový projekt EU a byl zařazen do tzv. Blue Book(http://www.deleth.ec.europa.eu/en/sections/RDFS/Making%20a%20dream%20come%20true.pdf ). V projektovém období realizoval Člověk v tísni projekt s názvem Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie. V průběhu projektu se podařilo nastavit systém kontinuálního profesionálního rozvoje (Continuous Professional Development - CPD) učitelů základních škol se zaměřením na moderní vyučovací metody. Tento školící modul byl již v průběhu projektu postupně předáván Vysoké škole pedagogické v Awasse (ACTE). V současné době je školení plně v režii ACTE a je nadále financováno z rozpočtu TDP. V průběhu projektu se podařilo akreditovat školící modul včetně manuálu Trainer Manual - Modern Teaching Methods - Elementary Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Projekt a jeho implementace byly oceněny jak ze strany odborníků (AAU, MoE, BoE, ACTE, Arba Minch University) tak ze strany učitelů zapojených do školení. Oba dva výše zmíněné projekty byly financovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci České rozvojové spolupráce. Dalším projektem Člověka v tísni zaměřeným na vzdělávání je sbírka Postavme školu v Africe, která je organizována ve spolupráci s Českým svazem skautů a skautek. Projekt se zaměřuje na zvyšování přístupu ke vzdělání, zároveň však bylo v rámci projektu Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie zajištěno školení v moderních vyučovacích metodách u všech učitelů sbírkových škol. Z prostředků české rozvojové spolupráce realizoval Člověk v tísni projekt zaměřený na Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS a jejich ekonomická a sociální stabilizace ve společnosti, v rámci kterého byla vybudována středního škola s internátem v Awasse. Všechny vzdělávací projekty Člověka v tísni v Etiopii jsou v souladu s oficiální vzdělávací politikou státu, o čemž svědčí i dosavadní intenzivní spolupráce s Federativním i Regionálním Ministerstvem školství, Addis Ababa University a ACTE. Všechny ukončené projekty jsou udržitelné a po ukončení financované z rozpočtu etiopské vlády. 6

7 2. Definice cílové skupiny a charakteristika dalších zainteresovaných stran 2.1 Definice cílové skupiny Cílovou skupinou je učitelská veřejnost v Regionu jižních národů, Oromo Regionu a Amhara Regionu, na ně napojené etiopské školské úřady na všech úrovních (Ministerstvo školství na federální i regionální úrovni, školské úřady na úrovni distriktu či okresu), v druhé fázi žáci a komunity zahrnuté do sítě škol s moderními přístupy ve vyučování, opět v Regionu jižních národů a Oromo regionu, a celá etiopská učitelská veřejnost skrze působení oficiálního odborného pracoviště na Addis Ababa University. 2.2 Charakteristika dalších zainteresovaných stran Addis Ababa University (AAU), College of Education - nejstarší univerzita v Etiopii, která se již v předchozích projektových období aktivně zapojovala a odborně se vyjadřovala k projektům Člověka v tísni. Na Addis Ababa University v současné době probíhá volitelný seminář o moderních vyučovacích metodách, které inicioval Člověk v tísni. AAU projevila zájem o stejný model CPD - doškolovacího centra zaměřeného na moderní vyučovací metody, jaké Člověk v tísni inicioval na ACTE v Regionu jižních národů. Awassa College of Teachers Education (ACTE) - spolupráce s Vysokou školou pedagogickou v Regionu jižních národů byla klíčová již v předchozích projektových obdobích. V současné době ACTE provozuje Centrum pro moderní vyučovací metody (CMTM), iniciované Člověkem v tísni ( ), které poskytuje doškolování učitelů Regionu jižních národů v moderních vyučovacích metodách. Provoz centra je zajištěn z rozpočtu TDP. Z vyšších vzdělávacích institucí budou do projektu zapojeny ještě následující: SNNPR - Arba Minch College of Teachers Education (CTE), Hosana CTE, Bonga CTE, dále z univerzit Hawassa University, Arba Minch University, Dilla University. Oromo region - Kotobe CTE, Adama CTE Amhara region - Bahir Dar University Ministry of Education EFDR (MoE) bude klíčovým partnerem a konzultantem. MoE je hlavním koordinátorem a implementátorem strategií TDP, její součástí je i TDP coordination committee (TDPCC). Regional Bureaus of Education (RBoE) - regionální ministerstva školství regionů SNNPR, Oromo a Amhara budou hrát klíčovou roli při podpoře implementace moderních vyučovacích metod a strategií CPD v regionu. Zonal s, Woreda s a City Administration s Departments of Education - školské úřady na úrovni distriktu, okresu a města se budou podílet na výběru škol a cluster škol, které budou zapojeny do projektu. Jejich participace bude důležitá z hlediska šíření strategií CPD i do škol, které nebudou primárně do projektu zapojeny. 7

8 3. Stručně definované cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů); 3.1 Záměr a cíl projektu Rozvojovým záměrem projektu je odstranit extrémní chudobu Etiopie (MDG 1.) iniciací systémových změn ve vzdělávání v Etiopii a podporou kvalitního vzdělání na školách (MDG 2), které kromě akademického vzdělání rozvíjí u žáků, studentů a v neposlední řadě učitelů kritické myšlení, kreativitu, dovednost plánovat a aktivní a participativní přístup k rozvoji etiopských komunit Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Mapa Etiopie 8

9 3.2 Výstupy projektu I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University II. - AAU je nejstarší univerzita v Etiopii které zavede do praxe vzdělávací modul CPD v moderních vyučovacích metodách pro učitele základních a středních škol. Školící modul zažádá o akreditaci na federální úrovni (MoE). Ve vzdělávacím centru AAU bude nastaven systém doškolování učitelů jako v CMTM na Awasské CTE. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty na školách vypracované odborným týmem metodologů jednotlivých předmětů AAU (pro střední školy) a ACTE (pro základní školy). Tým odborníků bude vytvářet metodické listy k modelovým hodinám jednotlivých předmětů základních a středních škol. Modelové hodiny zpracované instruktory AAU a ACTE, které využívají moderní vyučovací metody budou ověřovány studenty AAU a ACTE v průběhu studentských praxí. Tímto způsobem bude dosaženo odborného zaškolení instruktorů (metodologů jednotlivých předmětů) vyšších vzdělávacích institucí do problematiky moderních vyučovacích metod a současně seznámení studentů učitelství s praktickou implementací moderních vyučovacích metod. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center 1 v Regionu jižních národů, které jsou podporovány ACTE - oddělením spolupráce se školami a profesního rozvoje (oddělení odpovídá za již fungující Centrum pro moderní vyučovací metody). Se snahou implementovat strategie TDP roste i role CTE s a univerzit v tomto procesu. Vysoké školy pedagogické by se měli podílet na chodu cluster center a profesionálně a materiálně je podporovat (například při tvorbě školení by měli zaštiťovat jejich odbornost). Úzkou spoluprácí s ACTE při tvorbě modelových cluster center v její spádové oblasti (jedná se o Sidama Zone, Gedeo Zone, Alaba Special Woreda, Amaro Special Woreda a Burji Special Woreda) bude nastaven systém další podpory ostatních cluster center ve spádové oblasti. IV. Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol, které efektivně sdílejí zkušenosti týkající se zejména dalšího profesního rozvoje učitelů. Vyšší vzdělávací instituce mají přehled o tzv. dobrých praxích základních a středních škol s implementací moderních vyučovacích metod a CPD. Národní konference bude pak oficiálním vyvrcholením projektu. 1) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap); 2) personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti); 3) analýza rizik a předpokladů; 1 Školní cluster centra jsou jednou z komponent TDP programu - CPD prostřednictvím clusterového vzdělávání. Školy byly zorganizovány do clusterů - v rurálních oblastech je v clusteru 4-5 škol, ve více zalidněných oblastech je škol v jednom clusteru 5-7. V každém clusteru je jedno zdrojové centrum - je jím škola, která je lépe vybavena a má svého koordinátora. Tato škola je označena za školní cluster centrum, ostatní školy v clusteru jsou školy satelitní. Školní cluster centrum by mělo kromě materiálních zdrojů zajišťovat školení CPD - zejména v aktivních vyučovacích metodách a průběžném hodnocení. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) 9

10 Mapa regionu jižních národů 3.3 Aktivity I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University, I.I Stavba a vybavení vzdělávacího centra v areálu Addis Abeba University. Příprava stavebních plánů a podkladů pro výběrové řízení včetně jejich výtisku budou připraveny stavebním inženýrem a bude připraven položkový rozpočet stavby. Bude realizováno výběrové řízení na stavební firmu, která zajistí stavbu. Bude probíhat průběžný dohled nad stavebními prácemi inženýrem ČvT. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2008 a vybavena patřičným příslušenstvím. I.II Nábor a proškolení školitelů vzdělávacího centra. Proběhne výběr kvalitních školitelů vzdělávacího centra AAU, kteří budou odborníky ČvT postupně zaškoleni v lektorování učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách. Noví školitelé vzdělávacího centra AAU budou pod systematickou supervizí senior-školitelů. Školitelé se budou podílet na přípravě manuálu MTM k akreditaci, budou zapojováni do průběžné evaluace projektu a budou metodicky podporovat vyškolené učitele přímo na školách. 10

11 I.III Školení v MTM a vytvoření sítě základních a středních škol zapojených do školení. Školy budou vytipovány ve spolupráci s AAU a školskými úřady na úrovni distriktů, okresů či měst. Důraz bude kladen i na ochotu ředitelů škol zapojit se do projektu. Preferovány budou školy, které slouží jako školní cluster centrum. Školy, jejichž učitelé budou zapojeni do školení budou motivovány šířit znalosti a dovednosti nabyté na školení MTM mezi svými kolegy přímo na školách a také ve školách, které se nacházejí v jejich blízkosti - respektive ve školách tzv. satelitních. Školení bude probíhat v čtyřtýdenních cyklech s dvou až třítýdenními pauzami mezi jednotlivými týdny, během kterých účastníci kurzu budou prakticky aplikovat nově nabyté znalosti a dovednosti ve vlastní praxi. Školitelé vzdělávacího centra na AAU budou pravidelně navštěvovat zapojené školy a vyškolené učitele podporovat v aplikaci MTM přímo při výuce. I.IV Příprava školícího modulu na akreditaci na federální úrovni. Školící modul, který byl již akreditován v minulém projektovém období Regionálním Ministerstvem školství SNNPR, bude revidován a doplněn o modelové hodiny a podán k akreditaci na Federálním Ministerstvu školství EFDR. Akreditace manuálu MTM na federální úrovni zajistí manuálu platnost a váhu ve všech regionech Etiopie a bude moci být distribuován jako učební materiál na vyšších vzdělávacích institucích, ale také do knihoven školních cluster center. II. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty I I.I Vytvoření expertního týmu sestaveného z instruktorů metodologie jednotlivých předmětů. Prostřednictvím děkanů AAU a ACTE budou osloveny katedry jednotlivých předmětů a jmenováni jejich zástupci, kteří se budou podílet na tvorbě metodologických listů. Podmínkami pro nominované instruktory bude jejich motivace podílet se na projektu a být invenční při vytváření metodik MTM na jejich výukový předmět. II.II Seznámení expertního týmu s obecným manuálem moderních vyučovacích metod, který byl v předchozím projektovém období akreditován Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Seznámení proběhne prostřednictvím krátkodobého školení, kde se tým usnese na jednotlivých krocích přípravy manuálů. II.III Metodické vedení týmu při tvorbě metodických listů a manuálů, asistence při integraci manuálů do vysokoškolského kurikula - manuály, které budou instruktoři vytvářet umožní detailní seznámení instruktorů s různými vyučovacími metodami, jejich hlavními myšlenkami a způsobu jejich implementace. Nepřímo tím bude ovlivněna výuka metodologie jednotlivých předmětů na vyšších vzdělávacích institucích, kdy instruktoři-experti mohou při výuce metodologie přinášet konkrétní příklady z praxe studentů (kteří jednotlivé modelové hodiny připravené instruktory implementují v průběhu praxí a poznatky pak sdílí s instruktorem metodologie, který je zapojený do projektu). Výuka metodologie jednotlivých předmětů se tím stane více praktická a umožní pregraduálním studentům seznámení s MTM. Asistence instruktorům při komunikaci s vybranými studenty 11

12 AAU a ACTE, kteří budou v průběhu studentských praxí na vybraných školách (těch, kde jsou někteří učitelé již proškoleni v MTM) implementovat a testovat modelové hodiny, připravené instruktory. II.IV Publikace manuálů MTM ve formě vysokoškolských skript. Vybrané metodické listy, které byly zpracovány zapojenými instruktory a ověřeny studenty v průběhu praxí na školách, budou publikovány ve formě vysokoškolských skript. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center v Regionu jižních národů III.I Metodologická podpora a odborná supervize CMTM v Awasse, které je již provozováno ACTE. Dvěma zaměstnancům ACTE - školitelům CMTM (dříve zaměstnancům ČvT) bude poskytována průběžná metodická podpora vzdělávacími experty ČvT. Školitelé by měli být i nadále profesně rozvíjeni a podporováni. III.II Spolupráce s ACTE na vytvoření strategie podpory školních cluster center. Strategie bude vytvářena společně s týmem oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje učitelů ACTE. Tato aktivita bude obsahovat jednak zhodnocení stávající situace a analýzu potřeb cluster center a zprostředkování kontaktů cluster center s odborníky. Strategie podpory školních cluster center bude založena na základním materiálu CPD, vypracovaný etiopským MoE, který je spíše ideologickým rámcem. Strategie bude popisovat jednotlivé implementační kroky, definovat roli ACTE, koordinátorů školních cluster center, školních inspektorů a místních školských úřadů, kteří by se při implementaci CPD měli setkávat a společně pracovat na zvyšování kvality vzdělávání, prostřednictvím školních cluster center. Koordinátoři na cluster centrech by měli zprostředkovávat školení dle potřeb učitelů satelitních škol (např. školení MTM, průběžného hodnocení žáků, příprava portfolia, atd.). Funkce koordinátorů školních cluster center není zatím v SNNPR běžná. Měl by ji vykonávat někdo ze zkušených učitelů. Ten by pak měl potřeby škol komunikovat přímo s ACTE, školními inspektory a místními školskými úřady. III.III Vytipování pěti modelových školních cluster center a podpora jejich funkce jedná se o zajišťování dalšího profesního rozvoje učitelů (CPD) a metodické podpory tzv.satelitních škol. Tato aktivita bude opět stát na úzké spolupráci s ACTE, která bude mít významné slovo ve výběru školního cluster centra. Pět funkčních školních cluster center by se mělo stát v SNNPR pilotním programem úspěšné implementace CPD. Dle tohoto modelu by pak ACTE měla sama pokračovat v zakládání a podpoře dalších školních cluster center. III.IV Spolupráce s již existujícími cluster školami v jiných regionech Etiopie a zavedení dobrých praxí cluster škol do praxe v Regionu jižních národů. Zprostředkování exkurze jak zástupců ACTE tak koordinátorů školních cluster center a představitelů školských úřadů do cluster center v jiných regionech. Dobré praxe již fungujících školních cluster center by pak měli být implementovány jako součást strategie podpory školních cluster center v SNNPR. Fungující školní cluster centra v jiných regionech jsou často výsledkem podpory 12

13 CPD organizací VSO, která vysílá odborníky z různých částí světa do zemí a míst, kde jsou odborníci potřeba. Je nutno poznamenat, že systémem školních cluster center se v Amhara a Oromo regionu zabývalo již několik dobrovolníků-expertů VSO. Výsledky a způsob fungování jednotlivých školních cluster center se vzájemně odlišovaly. Cílem exkurzí bude, aby zástupci SNNPRS do školních cluster center sami zhodnotili dobré praxe a inspirovali se těma, které jsou z jejich hlediska aplikovatelné v dlouhodobém horizontu v Regionu jižních národů. IV Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol IV.I Podpora spolupráce a výměny zkušeností mezi vyššími vzdělávacími institucemi AAU, ACTE a Kotobe CTE, která vede k informovanosti o dobré praxi implementace moderních vyučovacích metod na zakládáních a středních školách a dobré praxi školních cluster center. Jak již bylo zmíněno výše, zajišťování CPD je do jisté míry odpovědností vyšších vzdělávacích institucí. V současné době má každá z těchto institucí (univerzit a CTE) svůj více či méně efektivní vlastní způsob, jakým kontinuální profesní rozvoj učitelů (CPD) zajišťuje. Vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností mezi těmito institucemi je velmi žádoucí a některé instituce pak nemusí dlouho vytvářet něco, co jinde již funguje. IV.II Zvyšování povědomí o implementaci MTM na Hawassa University, Arba Minch University a Arba Minch College of Teachers Education. Prostřednictvím krátkodobých školení se instruktoři seznámí s formou, jakou probíhá školení v moderních vyučovacích metodách (kdy metody nejsou jen teoreticky prezentovány, ale jsou představovány prakticky- učitelé, potažmo instruktoři, si každou metodou projdou v roli žáků a pak diskutují, jak metodu v této roli prožili) a obecným manuálem MTM. IV.III Podpora exkurzí instruktorů vyšších vzdělávacích institucí na základní a střední školy zapojené do sítě spolupracujících škol. Instruktoři vyšších vzdělávacích institucí tím získají představu, jak prakticky probíhá implementace moderních vyučovacích metod na základních a středních školách a jakým způsobem mohou tyto metody obohatit práci učitelů a především znalosti a dovednosti žáků základních a středních škol. IV.IV Rozšíření spolupráce do Amhara regionu - zapojení do sítě spolupracujících institucí Bahir Dar University. Bahir Dar University je jedna z největších univerzit v Amhara regionu. Univerzita je strategicky situována pro další spolupráci v oblasti kvality vzdělání. Na Bahir Dar University bude představen způsob školení učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách a pro instruktory univerzity bude uspořádána návštěva vzdělávacího centra v Addis Abebě. IV.V Organizace národní konference na AAU na téma kontinuální zvyšování kvalifikace učitelů - dobrá praxe. Konference otevře diskuzi mezi odbornou veřejností na téma dobrých praxí implementace TDP (CPD). Sborník z konference bude pak mapovat úspěšné strategie TDP a jejich implementaci přímo na školách. 13

14 4. Navrhovaný postup realizace projektu Etapy realizace: Etapy realizace jsou rozděleny do fiskálních roků. 1.etapa březen 2008-prosinec 2008 V této etapě bude navázáno na předchozí projektové období. Budou připraveny stavební plány centra na AAU, získání stavebního povolení, proběhne výběrové řízení na stavební firmu, bude realizována stavba centra. Proběhne výběrové řízení na školitele centra, bude zahájeno jejich proškolování. Ve spolupráci s místními školskými úřady v Oromo regionu proběhne výběr základních a středních škol, které budou zapojeny do projektu. Koncem první etapy bude zahájeno školení v moderních vyučovacích metodách základních a středních škol. Budou osloveny katedry AAU a ACTE, vznikne tým odborníků, který bude připravovat manuály moderních vyučovacích metod na jednotlivé výukové předměty. Bude zahájeno jejich proškolení. Průběžná metodická podpora školitelů CMTM - zaměstnanců ACTE. Bude zahájena analýza potřeb školních cluster center. Zahájeno zvyšování povědomí o implementaci MTM na vyšších vzdělávacích institucích. 2. etapa leden 2009-prosinec 2009 V první části této etapy bude dokončeno vybavování vzdělávacího centra na AAU a nábytkem a jiným příslušenstvím. Bude zahájeno školení v MTM ve vzdělávacím centru AAU Postupné zapojení do školení několik dalších škol z Oromo regionu a průběžná metodologická supervize školitelů. Nastavení systému návštěv základních a středních škol zapojených do projektu školiteli vzdělávacího centra AAU a podpory vyškolených učitelů při implementaci MTM přímo při výuce Příprava manuálu Moderních vyučovacích metod - Elementary k akreditaci, zahájen akreditační proces. Tým odborníků pracujících na manuálech MTM se zaměřením na jednotlivé výukové předměty je průběžně metodicky veden a probíhají průběžné konzultace expertů ČvT s instruktory. Připravené metodické listy začínají být skupinou studentů implementovány a testovány v rámci studentských praxí na vytypovaných školách, metodiky jsou průběžně upravovány na základě zkušeností studentů s implementací. Na ACTE probíhají průběžné metodické supervize školitelů CMTM, je dokončen výzkum potřeb školních cluster center, zorganizována exkurze do školního cluster centra v jiném regionu. Je dokončeno vytipování pěti školních cluster center a zahájena práce na jejich fungování pod vedením ACTE. Je definována role koordinátora školního cluster centra. Probíhá průběžné zvyšování povědomí o MTM na vyšších vzdělávacích institucích, vytvořen prostor pro sdílení zkušeností vyšších vzdělávacích institucí s implementací CPD, jsou uspořádány exkurze do základních a středních škol, je zahájena spolupráce s Bahir Dar University. 14

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII

VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII ČESKÁ REPUBLIKA PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAMBIJSKOU REPUBLIKOU VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK PRO ZÁPADNÍ PROVINCII 2009-2011 ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA 04. 06. 2009 1 Název projektu:

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU

PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU PRACOVNÍ DENÍK ZAHRANIČNÍHO POBYTU Jméno vyjíždějícího: Adéla Stiborová Vysílající instituce: UHK Navštívená destinace: Etiopie Datum a celková délka pobytu: 3.6.2013 27.6.2013 Navštívené instituce v jednotlivých

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010

Česká rozvojová agentura. Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 1 Obsah 1. O agentuře... 4 2. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce... 5 2.1. Prioritní země s programem spolupráce... 6 BOSNA A HERCEGOVINA... 6 ETIOPIE... 7 MOLDAVSKO... 8 MONGOLSKO...

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012 Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2012 OBSAH 1. O AGENTUŘE... 5 2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více