Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii"

Transkript

1 Terms of Reference:Evaluation of Project of International Development Cooperation of the Czech Republic in Ethiopia; vacancies LEAD EVALUATOR, TECHNICAL CONSULTANT-EDUCATION ANNEX 4: PROJECT DOCUMENT ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo zahraničních věcí České republiky PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ADDIS ABEBĚ, V REGIONÁLNÍM STÁTĚ OROMIYA A REGIONÁLNÍM STÁTĚ JIŽNÍCH NÁRODŮ, NÁRODNOSTÍ A LIDU (SNNPR) NA ROK 2008 Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii TERMÍN REALIZACE: ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

2 IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU ZRS ČR Název projektu: Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii Číslo projektu: přiřazeno zadavatelem Hlavní cíl projektu: stručně formulovaný hlavní cíl projektu Zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Gestorské rezortní ministerstvo: Ministerstvo zahraničních věcí Předpokládané datum zahájení projektu: měsíc / rok Březen 2008 Místo realizace projektu: Země/provincie/ okres/ lokalita, v níž je projekt realizován Etiopie Addis Abeba, Region Jižních národů, Oromiya Region, Amhara Region Sektorová orientace projektu: Vzdělání Předpokládané datum ukončení projektu: měsíc / rok Prosinec 2010 Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Realizátor projektu za ČR: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2, Mgr. Jiří Plecitý desk officer pro Afriku, tel.: , fax: , Mgr. Ondřej Nádvorník vedoucí mise v Etiopii, tel.: , mobile: Partnerská(é) instituce (tuzemské i zahraniční) podílející se na projektu (adresa, kontakty) název, typ, poštovní a webová adresa organizace; stručná charakteristika organizace, kontaktní osoba, telefon, fax, Addis Ababa University, College of Education, P.O. Box 30891, Addis Ababa, Ethiopia Prof. Tirrusew Teferra, PhD Dean tel.: , mobile: , Awassa College of Teacher Education, P.O. Box 115, Awassa, Ethiopia Sahilu G/Wold, PhD Dean tel.: , fax:

3 Hlavní zdroj financování projektu (identifikační údaje poskytovatele / zahraničního partnera projektu) Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu: Praha, 22. února 2008 Šimon Pánek 3

4 Seznam zkratek AAU ACTE AES BoE BoFED CMTM CoE CTE CPD ČT ČvT EFDR ETB ELIP ESDP GAA HAPCO IER LAMP MoE MDG MŠMT MTM PIN RBoE SNNPR TDP TESO UNDP VSO WRDA Addis Ababa University, Awassa College of Teacher Education, Alaba Experimental School, Bureau of Education Bureau of Finance and Economic Development, Center for Modern Teaching Methods, College of Education, College of Teachers Education, Continuous Professional Development Česká televize Člověk v tísni, o. p. s., Etiopská federativně demokratická republika, Ethiopian Birr, English Learning Improvement Programme, Education Sector Development Program German Agro Action, HIV/AIDS Prevention and Control Office Institute for Educational Research, Leadership and Management Programme, Ministry of Education (EFDR), Millenium Development Goals, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Modern Teaching Methods People in Need Regional Bureau of Education Southern Nations, Nationalities and Peoples Region, Teachers Development Programme, Teachers Education System Overhaul, United Nations Development Program Voluntary Service Overseas Wontta Rural Development Association 4

5 1. Popis výchozího stavu Etiopie (1,1 milionu čtverečních kilometrů) je jednou z nejchudších a nejvíce zalidněných zemí na světě (přes 72,7 miliónů obyvatel- World Bank, 2006) s 2% ročním růstem obyvatelstva a patřící do kategorie nejchudších zemí s nízkou úrovní lidského rozvoje ze 177 hodnocených států obsadila 169 místo (s hodnotou 0,371) (Zpráva o lidském rozvoji, UNDP 2007/8). Z celkového počtu obyvatel žije 15% obyvatel v městských oblastech a 85% v oblastech venkovských. Dle Central Statistics Authority of Ethiopia se předpokládá nárůst obyvatelstva v roce 2009/10 na 83 milionů obyvatel. Etiopie je zároveň zemí s jednou z nejvyšších úrovní negramotnosti v Africe, 64% obyvatel starších 15 let jsou negramotní (UNDP: MDG indicators, 2005).. Z celkového počtu obyvatel bylo ve školním roce 2004/05 14,3 miliónů dětí ve věku 7-14 let, z čehož 11,4 miliónů dětí v tomto věku bylo zapsáno do základních škol. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). MoE odhaduje, že při 2% ročním růstu obyvatel bude v roce 2009/10 až 16,5 milionu dětí ve věku 7-14 let. Vláda EFDR považuje investice do vzdělání jako prioritu veřejných výdajů, o čemž svědčí i zdánlivě neuspokojivá čísla: ve školním roce 2004/05 úspěšně ukončilo 8.třídu základní školy 38% studentů, přičemž ve školním roce 2000/01 ukončilo 8.třídu základní školy úspěšně pouze 15,5 studentů. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). V roce 1997 zahájila vláda EFDR první pětiletý program Education Sector Development Program (ESDP-I), jehož cílem je jak zvýšení kvality vzdělání tak zvýšení přístupu ke vzdělání s důrazem na základní vzdělání v rurálních oblastech (85% obyvatel). V součastné době probíhá již třetí cyklus pětiletého programu - ESDP-III (2005/6-2010/11). V roce 2003 byl zahájen Teachers Development Programme (TDP), který je komponentou ESDP a jakousi hlavní strategií v oblasti zvyšování kvality vzdělání na základních a středních školách v zemi. TDP se stal zastřešujícím programem pro již existující Teacher Education System Overhaul (TESO) a další dva programy English Language Improvement Programme (ELIP) a Leadership and Management Programme (LAMP). Hlavními programovými prioritami TDP jsou: TESO Programová priorita 1: Zlepšení znalostí, odbornosti, motivace a přístupu vzdělavatelů učitelů. Programová priorita 2: Zlepšení pedagogických dovedností, kompetencí a profesního sebevědomí nových učitelů prostřednictvím studentských praxí; zlepšení přijímacího řízení na pedagogických školách Programová priorita 3: Zlepšení pedagogické odbornosti učitelů základních a středních škol prostřednictvím systematického profesního rozvoje učitelů- doškolování Programová priorita 4: Zlepšení organizace a managementu systému vzdělávání učitelů. LAMP Programová priorita 5: Zlepšení schopností vést a managementu na školách. ELIP Programová priorita 6: Zlepšení kvality výuky anglického jazyka. Vzdělávací systém v Etiopii je na úrovni politiky velmi kvalitně zpracován a reaguje na skutečné potřeby etiopského školství. Implementace jednotlivých priorit a strategií do praxe a reality etiopského školství je však stále v nedohlednu i proto, že je vláda nijak systematicky po školách nevyžaduje. Jednou z komponent TDP je například kontinuální profesionální rozvoj učitelů prostřednictvím formování cluster center. Cluster škola slouží jako centrum zdrojů - materiálních i metodických, pro 4-7 škol satelitních. Cluster škola má svého koordinátora a zajišťuje kontinuální profesionální rozvoj učitelů (Continuous Professional Development - CPD) například v moderních vyučovacích metodách. Doposud 5

6 však nejsou k dispozici údaje o tom, kolik takových cluster škol ve skutečnosti funguje a kolik učitelů bylo již tímto způsobem proškoleno. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) Za hlavní problémy etiopského školství by se daly označit: Problém přístupu ke vzdělání (až 40% dětí nedokončí základní školu) (World Development Indicator Database, World Bank, April 2007) Vysoký počet dětí ve třídě- na 1.stupni ZŠ dle regionu je průměrný počet žáků na učitele: Tigray - 50, Amhara - 66, Oromo - 90, Gambella - 38, SNNPR (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05 Nedostatečná kvalifikace učitelů - např. v SNNPR je 96% učitelů 1.stupně kvalifikováno - držitele certifikátu, 67% učitelů 2. stupně je kvalifikováno - držitelé diplomu, 34% učitelů středních škol je kvalifikováno - Bc. titul (SNNPR-ESDP-III 2005/6-2009/10, BoE) Nedostatek učebních materiálů ve škole, zejména učebnic Člověk v tísni, o.p.s. realizuje v Etiopii projekty zaměřené na vzdělávání a partikulárně na kvalitu vzdělání již od roku První, pilotní projekt, zaměřený na kvalitu vzdělání, byl realizován v okresu Alaba (Alaba Special Woreda) v Regionu jižních národů. Cílem projektu bylo vybudování Alabské experimentální základní školy, v níž probíhá výuka výhradně prostřednictvím moderních vyučovacích metod. Tento projekt byl označen vedoucím delegace Evropské komise Timem Clarkem za modelový projekt EU a byl zařazen do tzv. Blue Book(http://www.deleth.ec.europa.eu/en/sections/RDFS/Making%20a%20dream%20come%20true.pdf ). V projektovém období realizoval Člověk v tísni projekt s názvem Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie. V průběhu projektu se podařilo nastavit systém kontinuálního profesionálního rozvoje (Continuous Professional Development - CPD) učitelů základních škol se zaměřením na moderní vyučovací metody. Tento školící modul byl již v průběhu projektu postupně předáván Vysoké škole pedagogické v Awasse (ACTE). V současné době je školení plně v režii ACTE a je nadále financováno z rozpočtu TDP. V průběhu projektu se podařilo akreditovat školící modul včetně manuálu Trainer Manual - Modern Teaching Methods - Elementary Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Projekt a jeho implementace byly oceněny jak ze strany odborníků (AAU, MoE, BoE, ACTE, Arba Minch University) tak ze strany učitelů zapojených do školení. Oba dva výše zmíněné projekty byly financovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci České rozvojové spolupráce. Dalším projektem Člověka v tísni zaměřeným na vzdělávání je sbírka Postavme školu v Africe, která je organizována ve spolupráci s Českým svazem skautů a skautek. Projekt se zaměřuje na zvyšování přístupu ke vzdělání, zároveň však bylo v rámci projektu Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie zajištěno školení v moderních vyučovacích metodách u všech učitelů sbírkových škol. Z prostředků české rozvojové spolupráce realizoval Člověk v tísni projekt zaměřený na Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS a jejich ekonomická a sociální stabilizace ve společnosti, v rámci kterého byla vybudována středního škola s internátem v Awasse. Všechny vzdělávací projekty Člověka v tísni v Etiopii jsou v souladu s oficiální vzdělávací politikou státu, o čemž svědčí i dosavadní intenzivní spolupráce s Federativním i Regionálním Ministerstvem školství, Addis Ababa University a ACTE. Všechny ukončené projekty jsou udržitelné a po ukončení financované z rozpočtu etiopské vlády. 6

7 2. Definice cílové skupiny a charakteristika dalších zainteresovaných stran 2.1 Definice cílové skupiny Cílovou skupinou je učitelská veřejnost v Regionu jižních národů, Oromo Regionu a Amhara Regionu, na ně napojené etiopské školské úřady na všech úrovních (Ministerstvo školství na federální i regionální úrovni, školské úřady na úrovni distriktu či okresu), v druhé fázi žáci a komunity zahrnuté do sítě škol s moderními přístupy ve vyučování, opět v Regionu jižních národů a Oromo regionu, a celá etiopská učitelská veřejnost skrze působení oficiálního odborného pracoviště na Addis Ababa University. 2.2 Charakteristika dalších zainteresovaných stran Addis Ababa University (AAU), College of Education - nejstarší univerzita v Etiopii, která se již v předchozích projektových období aktivně zapojovala a odborně se vyjadřovala k projektům Člověka v tísni. Na Addis Ababa University v současné době probíhá volitelný seminář o moderních vyučovacích metodách, které inicioval Člověk v tísni. AAU projevila zájem o stejný model CPD - doškolovacího centra zaměřeného na moderní vyučovací metody, jaké Člověk v tísni inicioval na ACTE v Regionu jižních národů. Awassa College of Teachers Education (ACTE) - spolupráce s Vysokou školou pedagogickou v Regionu jižních národů byla klíčová již v předchozích projektových obdobích. V současné době ACTE provozuje Centrum pro moderní vyučovací metody (CMTM), iniciované Člověkem v tísni ( ), které poskytuje doškolování učitelů Regionu jižních národů v moderních vyučovacích metodách. Provoz centra je zajištěn z rozpočtu TDP. Z vyšších vzdělávacích institucí budou do projektu zapojeny ještě následující: SNNPR - Arba Minch College of Teachers Education (CTE), Hosana CTE, Bonga CTE, dále z univerzit Hawassa University, Arba Minch University, Dilla University. Oromo region - Kotobe CTE, Adama CTE Amhara region - Bahir Dar University Ministry of Education EFDR (MoE) bude klíčovým partnerem a konzultantem. MoE je hlavním koordinátorem a implementátorem strategií TDP, její součástí je i TDP coordination committee (TDPCC). Regional Bureaus of Education (RBoE) - regionální ministerstva školství regionů SNNPR, Oromo a Amhara budou hrát klíčovou roli při podpoře implementace moderních vyučovacích metod a strategií CPD v regionu. Zonal s, Woreda s a City Administration s Departments of Education - školské úřady na úrovni distriktu, okresu a města se budou podílet na výběru škol a cluster škol, které budou zapojeny do projektu. Jejich participace bude důležitá z hlediska šíření strategií CPD i do škol, které nebudou primárně do projektu zapojeny. 7

8 3. Stručně definované cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů); 3.1 Záměr a cíl projektu Rozvojovým záměrem projektu je odstranit extrémní chudobu Etiopie (MDG 1.) iniciací systémových změn ve vzdělávání v Etiopii a podporou kvalitního vzdělání na školách (MDG 2), které kromě akademického vzdělání rozvíjí u žáků, studentů a v neposlední řadě učitelů kritické myšlení, kreativitu, dovednost plánovat a aktivní a participativní přístup k rozvoji etiopských komunit Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Mapa Etiopie 8

9 3.2 Výstupy projektu I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University II. - AAU je nejstarší univerzita v Etiopii které zavede do praxe vzdělávací modul CPD v moderních vyučovacích metodách pro učitele základních a středních škol. Školící modul zažádá o akreditaci na federální úrovni (MoE). Ve vzdělávacím centru AAU bude nastaven systém doškolování učitelů jako v CMTM na Awasské CTE. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty na školách vypracované odborným týmem metodologů jednotlivých předmětů AAU (pro střední školy) a ACTE (pro základní školy). Tým odborníků bude vytvářet metodické listy k modelovým hodinám jednotlivých předmětů základních a středních škol. Modelové hodiny zpracované instruktory AAU a ACTE, které využívají moderní vyučovací metody budou ověřovány studenty AAU a ACTE v průběhu studentských praxí. Tímto způsobem bude dosaženo odborného zaškolení instruktorů (metodologů jednotlivých předmětů) vyšších vzdělávacích institucí do problematiky moderních vyučovacích metod a současně seznámení studentů učitelství s praktickou implementací moderních vyučovacích metod. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center 1 v Regionu jižních národů, které jsou podporovány ACTE - oddělením spolupráce se školami a profesního rozvoje (oddělení odpovídá za již fungující Centrum pro moderní vyučovací metody). Se snahou implementovat strategie TDP roste i role CTE s a univerzit v tomto procesu. Vysoké školy pedagogické by se měli podílet na chodu cluster center a profesionálně a materiálně je podporovat (například při tvorbě školení by měli zaštiťovat jejich odbornost). Úzkou spoluprácí s ACTE při tvorbě modelových cluster center v její spádové oblasti (jedná se o Sidama Zone, Gedeo Zone, Alaba Special Woreda, Amaro Special Woreda a Burji Special Woreda) bude nastaven systém další podpory ostatních cluster center ve spádové oblasti. IV. Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol, které efektivně sdílejí zkušenosti týkající se zejména dalšího profesního rozvoje učitelů. Vyšší vzdělávací instituce mají přehled o tzv. dobrých praxích základních a středních škol s implementací moderních vyučovacích metod a CPD. Národní konference bude pak oficiálním vyvrcholením projektu. 1) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap); 2) personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti); 3) analýza rizik a předpokladů; 1 Školní cluster centra jsou jednou z komponent TDP programu - CPD prostřednictvím clusterového vzdělávání. Školy byly zorganizovány do clusterů - v rurálních oblastech je v clusteru 4-5 škol, ve více zalidněných oblastech je škol v jednom clusteru 5-7. V každém clusteru je jedno zdrojové centrum - je jím škola, která je lépe vybavena a má svého koordinátora. Tato škola je označena za školní cluster centrum, ostatní školy v clusteru jsou školy satelitní. Školní cluster centrum by mělo kromě materiálních zdrojů zajišťovat školení CPD - zejména v aktivních vyučovacích metodách a průběžném hodnocení. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) 9

10 Mapa regionu jižních národů 3.3 Aktivity I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University, I.I Stavba a vybavení vzdělávacího centra v areálu Addis Abeba University. Příprava stavebních plánů a podkladů pro výběrové řízení včetně jejich výtisku budou připraveny stavebním inženýrem a bude připraven položkový rozpočet stavby. Bude realizováno výběrové řízení na stavební firmu, která zajistí stavbu. Bude probíhat průběžný dohled nad stavebními prácemi inženýrem ČvT. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2008 a vybavena patřičným příslušenstvím. I.II Nábor a proškolení školitelů vzdělávacího centra. Proběhne výběr kvalitních školitelů vzdělávacího centra AAU, kteří budou odborníky ČvT postupně zaškoleni v lektorování učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách. Noví školitelé vzdělávacího centra AAU budou pod systematickou supervizí senior-školitelů. Školitelé se budou podílet na přípravě manuálu MTM k akreditaci, budou zapojováni do průběžné evaluace projektu a budou metodicky podporovat vyškolené učitele přímo na školách. 10

11 I.III Školení v MTM a vytvoření sítě základních a středních škol zapojených do školení. Školy budou vytipovány ve spolupráci s AAU a školskými úřady na úrovni distriktů, okresů či měst. Důraz bude kladen i na ochotu ředitelů škol zapojit se do projektu. Preferovány budou školy, které slouží jako školní cluster centrum. Školy, jejichž učitelé budou zapojeni do školení budou motivovány šířit znalosti a dovednosti nabyté na školení MTM mezi svými kolegy přímo na školách a také ve školách, které se nacházejí v jejich blízkosti - respektive ve školách tzv. satelitních. Školení bude probíhat v čtyřtýdenních cyklech s dvou až třítýdenními pauzami mezi jednotlivými týdny, během kterých účastníci kurzu budou prakticky aplikovat nově nabyté znalosti a dovednosti ve vlastní praxi. Školitelé vzdělávacího centra na AAU budou pravidelně navštěvovat zapojené školy a vyškolené učitele podporovat v aplikaci MTM přímo při výuce. I.IV Příprava školícího modulu na akreditaci na federální úrovni. Školící modul, který byl již akreditován v minulém projektovém období Regionálním Ministerstvem školství SNNPR, bude revidován a doplněn o modelové hodiny a podán k akreditaci na Federálním Ministerstvu školství EFDR. Akreditace manuálu MTM na federální úrovni zajistí manuálu platnost a váhu ve všech regionech Etiopie a bude moci být distribuován jako učební materiál na vyšších vzdělávacích institucích, ale také do knihoven školních cluster center. II. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty I I.I Vytvoření expertního týmu sestaveného z instruktorů metodologie jednotlivých předmětů. Prostřednictvím děkanů AAU a ACTE budou osloveny katedry jednotlivých předmětů a jmenováni jejich zástupci, kteří se budou podílet na tvorbě metodologických listů. Podmínkami pro nominované instruktory bude jejich motivace podílet se na projektu a být invenční při vytváření metodik MTM na jejich výukový předmět. II.II Seznámení expertního týmu s obecným manuálem moderních vyučovacích metod, který byl v předchozím projektovém období akreditován Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Seznámení proběhne prostřednictvím krátkodobého školení, kde se tým usnese na jednotlivých krocích přípravy manuálů. II.III Metodické vedení týmu při tvorbě metodických listů a manuálů, asistence při integraci manuálů do vysokoškolského kurikula - manuály, které budou instruktoři vytvářet umožní detailní seznámení instruktorů s různými vyučovacími metodami, jejich hlavními myšlenkami a způsobu jejich implementace. Nepřímo tím bude ovlivněna výuka metodologie jednotlivých předmětů na vyšších vzdělávacích institucích, kdy instruktoři-experti mohou při výuce metodologie přinášet konkrétní příklady z praxe studentů (kteří jednotlivé modelové hodiny připravené instruktory implementují v průběhu praxí a poznatky pak sdílí s instruktorem metodologie, který je zapojený do projektu). Výuka metodologie jednotlivých předmětů se tím stane více praktická a umožní pregraduálním studentům seznámení s MTM. Asistence instruktorům při komunikaci s vybranými studenty 11

12 AAU a ACTE, kteří budou v průběhu studentských praxí na vybraných školách (těch, kde jsou někteří učitelé již proškoleni v MTM) implementovat a testovat modelové hodiny, připravené instruktory. II.IV Publikace manuálů MTM ve formě vysokoškolských skript. Vybrané metodické listy, které byly zpracovány zapojenými instruktory a ověřeny studenty v průběhu praxí na školách, budou publikovány ve formě vysokoškolských skript. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center v Regionu jižních národů III.I Metodologická podpora a odborná supervize CMTM v Awasse, které je již provozováno ACTE. Dvěma zaměstnancům ACTE - školitelům CMTM (dříve zaměstnancům ČvT) bude poskytována průběžná metodická podpora vzdělávacími experty ČvT. Školitelé by měli být i nadále profesně rozvíjeni a podporováni. III.II Spolupráce s ACTE na vytvoření strategie podpory školních cluster center. Strategie bude vytvářena společně s týmem oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje učitelů ACTE. Tato aktivita bude obsahovat jednak zhodnocení stávající situace a analýzu potřeb cluster center a zprostředkování kontaktů cluster center s odborníky. Strategie podpory školních cluster center bude založena na základním materiálu CPD, vypracovaný etiopským MoE, který je spíše ideologickým rámcem. Strategie bude popisovat jednotlivé implementační kroky, definovat roli ACTE, koordinátorů školních cluster center, školních inspektorů a místních školských úřadů, kteří by se při implementaci CPD měli setkávat a společně pracovat na zvyšování kvality vzdělávání, prostřednictvím školních cluster center. Koordinátoři na cluster centrech by měli zprostředkovávat školení dle potřeb učitelů satelitních škol (např. školení MTM, průběžného hodnocení žáků, příprava portfolia, atd.). Funkce koordinátorů školních cluster center není zatím v SNNPR běžná. Měl by ji vykonávat někdo ze zkušených učitelů. Ten by pak měl potřeby škol komunikovat přímo s ACTE, školními inspektory a místními školskými úřady. III.III Vytipování pěti modelových školních cluster center a podpora jejich funkce jedná se o zajišťování dalšího profesního rozvoje učitelů (CPD) a metodické podpory tzv.satelitních škol. Tato aktivita bude opět stát na úzké spolupráci s ACTE, která bude mít významné slovo ve výběru školního cluster centra. Pět funkčních školních cluster center by se mělo stát v SNNPR pilotním programem úspěšné implementace CPD. Dle tohoto modelu by pak ACTE měla sama pokračovat v zakládání a podpoře dalších školních cluster center. III.IV Spolupráce s již existujícími cluster školami v jiných regionech Etiopie a zavedení dobrých praxí cluster škol do praxe v Regionu jižních národů. Zprostředkování exkurze jak zástupců ACTE tak koordinátorů školních cluster center a představitelů školských úřadů do cluster center v jiných regionech. Dobré praxe již fungujících školních cluster center by pak měli být implementovány jako součást strategie podpory školních cluster center v SNNPR. Fungující školní cluster centra v jiných regionech jsou často výsledkem podpory 12

13 CPD organizací VSO, která vysílá odborníky z různých částí světa do zemí a míst, kde jsou odborníci potřeba. Je nutno poznamenat, že systémem školních cluster center se v Amhara a Oromo regionu zabývalo již několik dobrovolníků-expertů VSO. Výsledky a způsob fungování jednotlivých školních cluster center se vzájemně odlišovaly. Cílem exkurzí bude, aby zástupci SNNPRS do školních cluster center sami zhodnotili dobré praxe a inspirovali se těma, které jsou z jejich hlediska aplikovatelné v dlouhodobém horizontu v Regionu jižních národů. IV Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol IV.I Podpora spolupráce a výměny zkušeností mezi vyššími vzdělávacími institucemi AAU, ACTE a Kotobe CTE, která vede k informovanosti o dobré praxi implementace moderních vyučovacích metod na zakládáních a středních školách a dobré praxi školních cluster center. Jak již bylo zmíněno výše, zajišťování CPD je do jisté míry odpovědností vyšších vzdělávacích institucí. V současné době má každá z těchto institucí (univerzit a CTE) svůj více či méně efektivní vlastní způsob, jakým kontinuální profesní rozvoj učitelů (CPD) zajišťuje. Vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností mezi těmito institucemi je velmi žádoucí a některé instituce pak nemusí dlouho vytvářet něco, co jinde již funguje. IV.II Zvyšování povědomí o implementaci MTM na Hawassa University, Arba Minch University a Arba Minch College of Teachers Education. Prostřednictvím krátkodobých školení se instruktoři seznámí s formou, jakou probíhá školení v moderních vyučovacích metodách (kdy metody nejsou jen teoreticky prezentovány, ale jsou představovány prakticky- učitelé, potažmo instruktoři, si každou metodou projdou v roli žáků a pak diskutují, jak metodu v této roli prožili) a obecným manuálem MTM. IV.III Podpora exkurzí instruktorů vyšších vzdělávacích institucí na základní a střední školy zapojené do sítě spolupracujících škol. Instruktoři vyšších vzdělávacích institucí tím získají představu, jak prakticky probíhá implementace moderních vyučovacích metod na základních a středních školách a jakým způsobem mohou tyto metody obohatit práci učitelů a především znalosti a dovednosti žáků základních a středních škol. IV.IV Rozšíření spolupráce do Amhara regionu - zapojení do sítě spolupracujících institucí Bahir Dar University. Bahir Dar University je jedna z největších univerzit v Amhara regionu. Univerzita je strategicky situována pro další spolupráci v oblasti kvality vzdělání. Na Bahir Dar University bude představen způsob školení učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách a pro instruktory univerzity bude uspořádána návštěva vzdělávacího centra v Addis Abebě. IV.V Organizace národní konference na AAU na téma kontinuální zvyšování kvalifikace učitelů - dobrá praxe. Konference otevře diskuzi mezi odbornou veřejností na téma dobrých praxí implementace TDP (CPD). Sborník z konference bude pak mapovat úspěšné strategie TDP a jejich implementaci přímo na školách. 13

14 4. Navrhovaný postup realizace projektu Etapy realizace: Etapy realizace jsou rozděleny do fiskálních roků. 1.etapa březen 2008-prosinec 2008 V této etapě bude navázáno na předchozí projektové období. Budou připraveny stavební plány centra na AAU, získání stavebního povolení, proběhne výběrové řízení na stavební firmu, bude realizována stavba centra. Proběhne výběrové řízení na školitele centra, bude zahájeno jejich proškolování. Ve spolupráci s místními školskými úřady v Oromo regionu proběhne výběr základních a středních škol, které budou zapojeny do projektu. Koncem první etapy bude zahájeno školení v moderních vyučovacích metodách základních a středních škol. Budou osloveny katedry AAU a ACTE, vznikne tým odborníků, který bude připravovat manuály moderních vyučovacích metod na jednotlivé výukové předměty. Bude zahájeno jejich proškolení. Průběžná metodická podpora školitelů CMTM - zaměstnanců ACTE. Bude zahájena analýza potřeb školních cluster center. Zahájeno zvyšování povědomí o implementaci MTM na vyšších vzdělávacích institucích. 2. etapa leden 2009-prosinec 2009 V první části této etapy bude dokončeno vybavování vzdělávacího centra na AAU a nábytkem a jiným příslušenstvím. Bude zahájeno školení v MTM ve vzdělávacím centru AAU Postupné zapojení do školení několik dalších škol z Oromo regionu a průběžná metodologická supervize školitelů. Nastavení systému návštěv základních a středních škol zapojených do projektu školiteli vzdělávacího centra AAU a podpory vyškolených učitelů při implementaci MTM přímo při výuce Příprava manuálu Moderních vyučovacích metod - Elementary k akreditaci, zahájen akreditační proces. Tým odborníků pracujících na manuálech MTM se zaměřením na jednotlivé výukové předměty je průběžně metodicky veden a probíhají průběžné konzultace expertů ČvT s instruktory. Připravené metodické listy začínají být skupinou studentů implementovány a testovány v rámci studentských praxí na vytypovaných školách, metodiky jsou průběžně upravovány na základě zkušeností studentů s implementací. Na ACTE probíhají průběžné metodické supervize školitelů CMTM, je dokončen výzkum potřeb školních cluster center, zorganizována exkurze do školního cluster centra v jiném regionu. Je dokončeno vytipování pěti školních cluster center a zahájena práce na jejich fungování pod vedením ACTE. Je definována role koordinátora školního cluster centra. Probíhá průběžné zvyšování povědomí o MTM na vyšších vzdělávacích institucích, vytvořen prostor pro sdílení zkušeností vyšších vzdělávacích institucí s implementací CPD, jsou uspořádány exkurze do základních a středních škol, je zahájena spolupráce s Bahir Dar University. 14

15 3. etapa leden 2010-prosinec 2010 Průběžně probíhá školení MTM v centru AAU, školitelé jsou systematicky metodicky vedeni, v první části etapy je zahájena příprava na předání centra do správy AAU, v závěrečné fázi etapy je centrum předáno AAU. Dokončen akreditační proces manuálu a školení na federální úrovni. Tým odborníků pracujících na manuálech MTM se zaměřením na jednotlivé výukové předměty je průběžně metodicky veden a probíhají průběžné konzultace. Skupina studentů implementuje jednotlivé metodiky v rámci studentských praxí na vytypovaných školách, metodiky jsou průběžně upravovány na základě zkušeností studentů s implementací. Úspěšné metodiky jsou zkompletované a vytištěné v podobě skript. Na ACTE probíhají průběžné metodické supervize školitelů CMTM, pět modelových cluster center je plně funkčních - zajišťují průběžná školení v MTM pro školy satelitní a disponují materiálními zdroji, které mohou školy satelitní využívat (knihovna, kopírka, počítač, výukové metodické pomůcky). ACTE připraví plán, jak tento model rozšíří do jiných okresů. Probíhá průběžné zvyšování povědomí o MTM na vyšších vzdělávacích institucích, jsou uspořádány exkurze do základních a středních škol, vyšší vzdělávací instituce sdílí zkušenosti s implementací CPD, probíhají workshopy na Bahir Dar University. Na AAU je zorganizována národní konference na téma kontinuální zvyšování kvalifikace učitelůdobrá praxe. Je vydán sborník z konference. 15

16 5. Personální zajištění realizace projektu. 5.1 Personální zajištění Člověk v tísni, o.p.s. Desk Officer pro Afriku - Mgr. Jiří Plecitý - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu Vedoucí mise v Etiopii - Mgr. Ondřej Nádvorník - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu, průběžně implementaci monitorovat a rozhodovat o případných opravných opatřeních. programový koordinátor - Mgr. Irena Konečná, Ph.D.- na etiopské misi ČvT působí od března 2006, od dubna do června 2006 probíhalo její zaškolení Mgr. Petrou Skalickou, přičemž současně působila jako školitel CMTM; od června 2007 postupně přebírala i organizačně technickou agendu předchozího projektu, za kterou byla po zbytek roku zodpovědná; vzdělávací expert - Mgr. Zuzana Pernicová - od července 2006 je zaměstnancem ČvT, kde do září 2007 působila v oddělení Variant, zabývajícím se vzděláváním českých učitelů. Od října 2007 působí jako dobrovolník na misi v Etiopii, kde se věnovala školení etiopských učitelů v CMTM. vzdělávací expert - Mgr. Petra Skalická - působila od září 2005 do června 2006 v Etiopii, kde vytvořila a implementovala čtyřtýdenní vzdělávací modul kurzu, vypracovala manuál Moderních vyučovacích metod a byla v předchozím projektovém období zodpovědná za zaškolení místních i zahraničních školitelů. Mgr. Skalická je v současné době zodpovědná za vzdělávací sektor na centrále ČvT v Praze a zajišťuje průběžný monitoring a evaluaci všech vzdělávacích projektů ČvT. finanční manažer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů na misi; komunikace a spolupráce s pražským finančním oddělením; příprava podkladů pro místní audit. Finanční desk officer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů pro misi a centrálu; komunikace a spolupráce s finančním oddělením na misi; příprava podkladů pro český audit. Na misi byl v průběhu předchozího projektového období stabilizován tým místních zaměstnanců kteří se budou na projektu podílet: Zemenu Tadesse - projektový administrátor přímo odpovědný programovému koordinátorovi, v ČvT pracuje od března 2005, zajišťuje organizační agendu, v průběhu předchozího projektu přímo komunikoval se školami, facilitoval následnou podporu již vyškolených učitelů při implementaci MTM, účastnil se jednání s místními institucemi, sestaval časový harmonogram školení, Solomon Wondimu - školitel v ČvT je zaměstnán od listopadu 2005, v předchozím projektovém období školil učitele a podílel se na tvorbě metodiky a programů školení, byl zapojen do průběžného monitoringu implementace projektu a jeho evaluace; a v říjnu 2007 byl převeden do Addis Abebby, kde je zodpovědný za seminář MTM na AAU; Hidare Diriba účetní- v ČvT je zaměstnána od listopadu 2005 jako účetní. Od října 2006 byla schopná samostatně vést veškeré účetnictví na misi. 16

17 Addis Ababa University: Prof. Tirusew Tefera, děkan Pedagogické fakulty AAU Dr. Abdulaziz Hussien, vedoucí, Curriculum and Teachers Professional Devt. Studies, dlouhodobě spolupracuje na projektech ČvT v Etiopii. Awassa College of Teachers Education Sahilu G/Wold, děkan, dlouhodobě spolupracuje s ČvT, v současnosti superviduje a monitoruje aktivity a podporuje činnost nově vzniklého oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje a provoz CMTM. Externí expertní tým: PhDr. Hana Košťálová - odborná asistentka PdF UK, dlouhodobá spolupracovnice ČvT, podílela se na předchozích vzdělávacích projektech ČvT v Etiopii. Yeshitila Mulat- MoE, vedoucí Education program and Teachers Education program department, který přímo zastřešuje TDP program. Patricia Sellick - Voluntary Service Overseas (VSO)- dobrovolníci této organizace se aktivně zapojují do CPD programů, zejména pak Higher Diploma Programme (HDP), ELIP a organizaci školních cluster center. 5.2 Popis rolí a zodpovědnosti zapojených subjektů Člověk v tísni, o.p.s. bude hlavním implementátorem projektu a bude přímo zodpovědný za jeho realizaci. Hlavními partnery projektu jsou AAU a ACTE. S oběma institucemi má ČvT zkušenosti již z předchozích projektových období. ACTE a její oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje učitelů zajišťuje školení v CMTM, které bylo iniciováno ČvT. Toto oddělení bude pak ve spolupráci s ČvT implementovat část projektu zaměřeného na iniciaci pěti modelových školních cluster škol. AAU, zejména katedra Curriculum and Teachers Professional Development. Studies, se bude podílet na iniciaci a rozvoji centra, za jehož provoz bude po ukončení projektu plně zodpovědná. 5.3 Schopnost řídit a realizovat projekty Člověk v tísni, o.p.s. je jedinou českou nevládní organizací v Etiopii oficiálně registrovanou ministerstvem spravedlnosti. Má vybudovanou stálou misi v etiopském Regionu jižních národů, jejíž zázemí tvoří tři čeští experti (vedoucí mise, finanční ředitel a projektový manažer) a 10 stálých místních zaměstnanců. Člověk v tísni disponuje zařízenými kancelářemi v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie a v Awasse hlavním městě Regionu jižních národů. Dále společnost v Etiopii disponuje terénním vozem Toyota Land Cruiser, terénním vozem Mitsubishi Pajero a dvěma motocykly. Vzhledem k tomu, že nejde o automobily úplně nové (rok výroby 1996, resp. 1993), vyžaduje jejich provoz relativně vysoké náklady na údržbu a opravy. Působení společnosti v Etiopii bylo pozitivně hodnoceno evaluační misí vyslanou MZV ČR, která navštívila realizované projekty v říjnu 2003 i evaluační misí MŠMT, která provedla evaluaci projektů v roce Bývalý velvyslanec Ing. Miroslav Křenek i současný velvyslanec Ing. Zdeněk Dobiáš se účastní slavnostních otevření budov postavených v rámci realizace projektů. Velvyslanec i ostatní diplomaté jsou průběžně informování o realizaci 17

18 projektů. Alabská experimentální škola byla navštíven Timem Clarkem, vedoucím delegace Evropské komise v Etiopii. V současné době realizuje Člověk v tísni v Etiopii projekt Zpřístupnění středního vzdělávání sirotkům a ohroženým skupinám dětí v Jižní Etiopii. V rámci tohoto projektu bude postavena a předána místní administrativě vyšší střední škola (11-12 ročník) a poskytována podpora studentům sirotkům a ohroženým dětem. Sektor vzdělávání považuje ČvT jako jeden z prioritních sektorů. Mezi další vzdělávací projekty Člověka v tísni realizované v jiných zemích jsou: Afghánistán: Zvýšení úrovně vzdělání v Čohi provincie Balch (Donoři: MŠMT ČR, RESCATE, la Causa) Zlepšení kapacity učitelů a školních rad (Donoři: JICA) Obnova a podpora střední zemědělské školy provincie Baghlán (Donoři: MŠMT ČR, Mercy Corps) Školní rozvojový program MADAN (Donoři: soukromí dárci ČR) Angola: Přístup k základnímu vzdělání provincie Bié (Donoři: MŠMT ČR) Zlepšení kvality vzdělání učitelů (Donoři: MŠMT ČR) Srí Lanka: Vzdělání a veřejné služby (Donoři: SOS Srí Lanka, GTZ) Pákistán: Obnova školství (Donoři: MZV ČR, SOS Pákistán, Magistrát hl.m.prahy) 6. Analýza rizik a předpokladů Možným rizikem pro zdárnou implementaci projektu je politická nestabilita v zemi, vyvolaná parlamentními volbami v roce 2005, a vzhledem k pestrému etnickému a náboženskému složení oblasti i etnické nepokoje. Další vyhrocení situace by mohlo mít vážné dopady na uskutečnění všech plánovaných aktivit v souladu s časovým harmonogramem. Nutným předpokladem zdárné realizace projektu je včasné převedení finančních prostředků od donora. Realizaci projektu může ohrozit možné kolísání směnného kurzu mezi CZK, EUR a etiopským birrem a z něj vzniklé kursové ztráty. Toto možné riziko je uvažováno, ale v posledních letech je etiopský birr relativně stabilní měnou. Případný ozbrojený etiopsko-eritrejský konflikt by mohl mít negativní vliv na implementaci projektu. 18

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

ČESKÁ STOPA V ETIOPII

ČESKÁ STOPA V ETIOPII ČESKÁ STOPA V ETIOPII Hana Bendová 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ETIOPII 1 Počet obyvatel 91730000 (2012) Očekávaná délka života při narození 62 let (2011) Rozloha - 1104300 km 2 Gramotnost 39% (2008-2012)

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS NEFLT NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS Číslo výzvy: Číslo a název oblasti podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: 31 (IPo Oblast 2.4, výzva 31_1.kolo) Oblast

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více