Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii"

Transkript

1 Terms of Reference:Evaluation of Project of International Development Cooperation of the Czech Republic in Ethiopia; vacancies LEAD EVALUATOR, TECHNICAL CONSULTANT-EDUCATION ANNEX 4: PROJECT DOCUMENT ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo zahraničních věcí České republiky PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ADDIS ABEBĚ, V REGIONÁLNÍM STÁTĚ OROMIYA A REGIONÁLNÍM STÁTĚ JIŽNÍCH NÁRODŮ, NÁRODNOSTÍ A LIDU (SNNPR) NA ROK 2008 Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii TERMÍN REALIZACE: ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

2 IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU ZRS ČR Název projektu: Podpora implementace moderních vyučovacích metod v základním a středním školství v Etiopii Číslo projektu: přiřazeno zadavatelem Hlavní cíl projektu: stručně formulovaný hlavní cíl projektu Zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Gestorské rezortní ministerstvo: Ministerstvo zahraničních věcí Předpokládané datum zahájení projektu: měsíc / rok Březen 2008 Místo realizace projektu: Země/provincie/ okres/ lokalita, v níž je projekt realizován Etiopie Addis Abeba, Region Jižních národů, Oromiya Region, Amhara Region Sektorová orientace projektu: Vzdělání Předpokládané datum ukončení projektu: měsíc / rok Prosinec 2010 Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): Rok 2008: ,- Kč Celkem : ,- Kč Realizátor projektu za ČR: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty): název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, Člověk v tísni, o.p.s., Sokolská 18, Praha 2, Mgr. Jiří Plecitý desk officer pro Afriku, tel.: , fax: , Mgr. Ondřej Nádvorník vedoucí mise v Etiopii, tel.: , mobile: Partnerská(é) instituce (tuzemské i zahraniční) podílející se na projektu (adresa, kontakty) název, typ, poštovní a webová adresa organizace; stručná charakteristika organizace, kontaktní osoba, telefon, fax, Addis Ababa University, College of Education, P.O. Box 30891, Addis Ababa, Ethiopia Prof. Tirrusew Teferra, PhD Dean tel.: , mobile: , Awassa College of Teacher Education, P.O. Box 115, Awassa, Ethiopia Sahilu G/Wold, PhD Dean tel.: , fax:

3 Hlavní zdroj financování projektu (identifikační údaje poskytovatele / zahraničního partnera projektu) Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu: Praha, 22. února 2008 Šimon Pánek 3

4 Seznam zkratek AAU ACTE AES BoE BoFED CMTM CoE CTE CPD ČT ČvT EFDR ETB ELIP ESDP GAA HAPCO IER LAMP MoE MDG MŠMT MTM PIN RBoE SNNPR TDP TESO UNDP VSO WRDA Addis Ababa University, Awassa College of Teacher Education, Alaba Experimental School, Bureau of Education Bureau of Finance and Economic Development, Center for Modern Teaching Methods, College of Education, College of Teachers Education, Continuous Professional Development Česká televize Člověk v tísni, o. p. s., Etiopská federativně demokratická republika, Ethiopian Birr, English Learning Improvement Programme, Education Sector Development Program German Agro Action, HIV/AIDS Prevention and Control Office Institute for Educational Research, Leadership and Management Programme, Ministry of Education (EFDR), Millenium Development Goals, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Modern Teaching Methods People in Need Regional Bureau of Education Southern Nations, Nationalities and Peoples Region, Teachers Development Programme, Teachers Education System Overhaul, United Nations Development Program Voluntary Service Overseas Wontta Rural Development Association 4

5 1. Popis výchozího stavu Etiopie (1,1 milionu čtverečních kilometrů) je jednou z nejchudších a nejvíce zalidněných zemí na světě (přes 72,7 miliónů obyvatel- World Bank, 2006) s 2% ročním růstem obyvatelstva a patřící do kategorie nejchudších zemí s nízkou úrovní lidského rozvoje ze 177 hodnocených států obsadila 169 místo (s hodnotou 0,371) (Zpráva o lidském rozvoji, UNDP 2007/8). Z celkového počtu obyvatel žije 15% obyvatel v městských oblastech a 85% v oblastech venkovských. Dle Central Statistics Authority of Ethiopia se předpokládá nárůst obyvatelstva v roce 2009/10 na 83 milionů obyvatel. Etiopie je zároveň zemí s jednou z nejvyšších úrovní negramotnosti v Africe, 64% obyvatel starších 15 let jsou negramotní (UNDP: MDG indicators, 2005).. Z celkového počtu obyvatel bylo ve školním roce 2004/05 14,3 miliónů dětí ve věku 7-14 let, z čehož 11,4 miliónů dětí v tomto věku bylo zapsáno do základních škol. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). MoE odhaduje, že při 2% ročním růstu obyvatel bude v roce 2009/10 až 16,5 milionu dětí ve věku 7-14 let. Vláda EFDR považuje investice do vzdělání jako prioritu veřejných výdajů, o čemž svědčí i zdánlivě neuspokojivá čísla: ve školním roce 2004/05 úspěšně ukončilo 8.třídu základní školy 38% studentů, přičemž ve školním roce 2000/01 ukončilo 8.třídu základní školy úspěšně pouze 15,5 studentů. (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05). V roce 1997 zahájila vláda EFDR první pětiletý program Education Sector Development Program (ESDP-I), jehož cílem je jak zvýšení kvality vzdělání tak zvýšení přístupu ke vzdělání s důrazem na základní vzdělání v rurálních oblastech (85% obyvatel). V součastné době probíhá již třetí cyklus pětiletého programu - ESDP-III (2005/6-2010/11). V roce 2003 byl zahájen Teachers Development Programme (TDP), který je komponentou ESDP a jakousi hlavní strategií v oblasti zvyšování kvality vzdělání na základních a středních školách v zemi. TDP se stal zastřešujícím programem pro již existující Teacher Education System Overhaul (TESO) a další dva programy English Language Improvement Programme (ELIP) a Leadership and Management Programme (LAMP). Hlavními programovými prioritami TDP jsou: TESO Programová priorita 1: Zlepšení znalostí, odbornosti, motivace a přístupu vzdělavatelů učitelů. Programová priorita 2: Zlepšení pedagogických dovedností, kompetencí a profesního sebevědomí nových učitelů prostřednictvím studentských praxí; zlepšení přijímacího řízení na pedagogických školách Programová priorita 3: Zlepšení pedagogické odbornosti učitelů základních a středních škol prostřednictvím systematického profesního rozvoje učitelů- doškolování Programová priorita 4: Zlepšení organizace a managementu systému vzdělávání učitelů. LAMP Programová priorita 5: Zlepšení schopností vést a managementu na školách. ELIP Programová priorita 6: Zlepšení kvality výuky anglického jazyka. Vzdělávací systém v Etiopii je na úrovni politiky velmi kvalitně zpracován a reaguje na skutečné potřeby etiopského školství. Implementace jednotlivých priorit a strategií do praxe a reality etiopského školství je však stále v nedohlednu i proto, že je vláda nijak systematicky po školách nevyžaduje. Jednou z komponent TDP je například kontinuální profesionální rozvoj učitelů prostřednictvím formování cluster center. Cluster škola slouží jako centrum zdrojů - materiálních i metodických, pro 4-7 škol satelitních. Cluster škola má svého koordinátora a zajišťuje kontinuální profesionální rozvoj učitelů (Continuous Professional Development - CPD) například v moderních vyučovacích metodách. Doposud 5

6 však nejsou k dispozici údaje o tom, kolik takových cluster škol ve skutečnosti funguje a kolik učitelů bylo již tímto způsobem proškoleno. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) Za hlavní problémy etiopského školství by se daly označit: Problém přístupu ke vzdělání (až 40% dětí nedokončí základní školu) (World Development Indicator Database, World Bank, April 2007) Vysoký počet dětí ve třídě- na 1.stupni ZŠ dle regionu je průměrný počet žáků na učitele: Tigray - 50, Amhara - 66, Oromo - 90, Gambella - 38, SNNPR (MoE, Education Statistics Annual Abstract 2004/05 Nedostatečná kvalifikace učitelů - např. v SNNPR je 96% učitelů 1.stupně kvalifikováno - držitele certifikátu, 67% učitelů 2. stupně je kvalifikováno - držitelé diplomu, 34% učitelů středních škol je kvalifikováno - Bc. titul (SNNPR-ESDP-III 2005/6-2009/10, BoE) Nedostatek učebních materiálů ve škole, zejména učebnic Člověk v tísni, o.p.s. realizuje v Etiopii projekty zaměřené na vzdělávání a partikulárně na kvalitu vzdělání již od roku První, pilotní projekt, zaměřený na kvalitu vzdělání, byl realizován v okresu Alaba (Alaba Special Woreda) v Regionu jižních národů. Cílem projektu bylo vybudování Alabské experimentální základní školy, v níž probíhá výuka výhradně prostřednictvím moderních vyučovacích metod. Tento projekt byl označen vedoucím delegace Evropské komise Timem Clarkem za modelový projekt EU a byl zařazen do tzv. Blue Book(http://www.deleth.ec.europa.eu/en/sections/RDFS/Making%20a%20dream%20come%20true.pdf ). V projektovém období realizoval Člověk v tísni projekt s názvem Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie. V průběhu projektu se podařilo nastavit systém kontinuálního profesionálního rozvoje (Continuous Professional Development - CPD) učitelů základních škol se zaměřením na moderní vyučovací metody. Tento školící modul byl již v průběhu projektu postupně předáván Vysoké škole pedagogické v Awasse (ACTE). V současné době je školení plně v režii ACTE a je nadále financováno z rozpočtu TDP. V průběhu projektu se podařilo akreditovat školící modul včetně manuálu Trainer Manual - Modern Teaching Methods - Elementary Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Projekt a jeho implementace byly oceněny jak ze strany odborníků (AAU, MoE, BoE, ACTE, Arba Minch University) tak ze strany učitelů zapojených do školení. Oba dva výše zmíněné projekty byly financovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci České rozvojové spolupráce. Dalším projektem Člověka v tísni zaměřeným na vzdělávání je sbírka Postavme školu v Africe, která je organizována ve spolupráci s Českým svazem skautů a skautek. Projekt se zaměřuje na zvyšování přístupu ke vzdělání, zároveň však bylo v rámci projektu Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie zajištěno školení v moderních vyučovacích metodách u všech učitelů sbírkových škol. Z prostředků české rozvojové spolupráce realizoval Člověk v tísni projekt zaměřený na Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS a jejich ekonomická a sociální stabilizace ve společnosti, v rámci kterého byla vybudována středního škola s internátem v Awasse. Všechny vzdělávací projekty Člověka v tísni v Etiopii jsou v souladu s oficiální vzdělávací politikou státu, o čemž svědčí i dosavadní intenzivní spolupráce s Federativním i Regionálním Ministerstvem školství, Addis Ababa University a ACTE. Všechny ukončené projekty jsou udržitelné a po ukončení financované z rozpočtu etiopské vlády. 6

7 2. Definice cílové skupiny a charakteristika dalších zainteresovaných stran 2.1 Definice cílové skupiny Cílovou skupinou je učitelská veřejnost v Regionu jižních národů, Oromo Regionu a Amhara Regionu, na ně napojené etiopské školské úřady na všech úrovních (Ministerstvo školství na federální i regionální úrovni, školské úřady na úrovni distriktu či okresu), v druhé fázi žáci a komunity zahrnuté do sítě škol s moderními přístupy ve vyučování, opět v Regionu jižních národů a Oromo regionu, a celá etiopská učitelská veřejnost skrze působení oficiálního odborného pracoviště na Addis Ababa University. 2.2 Charakteristika dalších zainteresovaných stran Addis Ababa University (AAU), College of Education - nejstarší univerzita v Etiopii, která se již v předchozích projektových období aktivně zapojovala a odborně se vyjadřovala k projektům Člověka v tísni. Na Addis Ababa University v současné době probíhá volitelný seminář o moderních vyučovacích metodách, které inicioval Člověk v tísni. AAU projevila zájem o stejný model CPD - doškolovacího centra zaměřeného na moderní vyučovací metody, jaké Člověk v tísni inicioval na ACTE v Regionu jižních národů. Awassa College of Teachers Education (ACTE) - spolupráce s Vysokou školou pedagogickou v Regionu jižních národů byla klíčová již v předchozích projektových obdobích. V současné době ACTE provozuje Centrum pro moderní vyučovací metody (CMTM), iniciované Člověkem v tísni ( ), které poskytuje doškolování učitelů Regionu jižních národů v moderních vyučovacích metodách. Provoz centra je zajištěn z rozpočtu TDP. Z vyšších vzdělávacích institucí budou do projektu zapojeny ještě následující: SNNPR - Arba Minch College of Teachers Education (CTE), Hosana CTE, Bonga CTE, dále z univerzit Hawassa University, Arba Minch University, Dilla University. Oromo region - Kotobe CTE, Adama CTE Amhara region - Bahir Dar University Ministry of Education EFDR (MoE) bude klíčovým partnerem a konzultantem. MoE je hlavním koordinátorem a implementátorem strategií TDP, její součástí je i TDP coordination committee (TDPCC). Regional Bureaus of Education (RBoE) - regionální ministerstva školství regionů SNNPR, Oromo a Amhara budou hrát klíčovou roli při podpoře implementace moderních vyučovacích metod a strategií CPD v regionu. Zonal s, Woreda s a City Administration s Departments of Education - školské úřady na úrovni distriktu, okresu a města se budou podílet na výběru škol a cluster škol, které budou zapojeny do projektu. Jejich participace bude důležitá z hlediska šíření strategií CPD i do škol, které nebudou primárně do projektu zapojeny. 7

8 3. Stručně definované cíle a výstupy projektu (způsob či postup jejich dosažení, kvantifikace měřitelných výstupů); 3.1 Záměr a cíl projektu Rozvojovým záměrem projektu je odstranit extrémní chudobu Etiopie (MDG 1.) iniciací systémových změn ve vzdělávání v Etiopii a podporou kvalitního vzdělání na školách (MDG 2), které kromě akademického vzdělání rozvíjí u žáků, studentů a v neposlední řadě učitelů kritické myšlení, kreativitu, dovednost plánovat a aktivní a participativní přístup k rozvoji etiopských komunit Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na etiopských základních a středních školách prostřednictvím podpory implementace moderních vyučovacích metod v Oromo regionu, Regionu jižních národů a v Amhara regionu. Mapa Etiopie 8

9 3.2 Výstupy projektu I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University II. - AAU je nejstarší univerzita v Etiopii které zavede do praxe vzdělávací modul CPD v moderních vyučovacích metodách pro učitele základních a středních škol. Školící modul zažádá o akreditaci na federální úrovni (MoE). Ve vzdělávacím centru AAU bude nastaven systém doškolování učitelů jako v CMTM na Awasské CTE. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty na školách vypracované odborným týmem metodologů jednotlivých předmětů AAU (pro střední školy) a ACTE (pro základní školy). Tým odborníků bude vytvářet metodické listy k modelovým hodinám jednotlivých předmětů základních a středních škol. Modelové hodiny zpracované instruktory AAU a ACTE, které využívají moderní vyučovací metody budou ověřovány studenty AAU a ACTE v průběhu studentských praxí. Tímto způsobem bude dosaženo odborného zaškolení instruktorů (metodologů jednotlivých předmětů) vyšších vzdělávacích institucí do problematiky moderních vyučovacích metod a současně seznámení studentů učitelství s praktickou implementací moderních vyučovacích metod. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center 1 v Regionu jižních národů, které jsou podporovány ACTE - oddělením spolupráce se školami a profesního rozvoje (oddělení odpovídá za již fungující Centrum pro moderní vyučovací metody). Se snahou implementovat strategie TDP roste i role CTE s a univerzit v tomto procesu. Vysoké školy pedagogické by se měli podílet na chodu cluster center a profesionálně a materiálně je podporovat (například při tvorbě školení by měli zaštiťovat jejich odbornost). Úzkou spoluprácí s ACTE při tvorbě modelových cluster center v její spádové oblasti (jedná se o Sidama Zone, Gedeo Zone, Alaba Special Woreda, Amaro Special Woreda a Burji Special Woreda) bude nastaven systém další podpory ostatních cluster center ve spádové oblasti. IV. Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol, které efektivně sdílejí zkušenosti týkající se zejména dalšího profesního rozvoje učitelů. Vyšší vzdělávací instituce mají přehled o tzv. dobrých praxích základních a středních škol s implementací moderních vyučovacích metod a CPD. Národní konference bude pak oficiálním vyvrcholením projektu. 1) navrhovaný postup realizace projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení výstupů a cílů projektu, popis dílčích realizačních etap); 2) personální zajištění realizace projektu (role a kvalifikační předpoklady jednotlivých řešitelů, jejich praktické zkušenosti); 3) analýza rizik a předpokladů; 1 Školní cluster centra jsou jednou z komponent TDP programu - CPD prostřednictvím clusterového vzdělávání. Školy byly zorganizovány do clusterů - v rurálních oblastech je v clusteru 4-5 škol, ve více zalidněných oblastech je škol v jednom clusteru 5-7. V každém clusteru je jedno zdrojové centrum - je jím škola, která je lépe vybavena a má svého koordinátora. Tato škola je označena za školní cluster centrum, ostatní školy v clusteru jsou školy satelitní. Školní cluster centrum by mělo kromě materiálních zdrojů zajišťovat školení CPD - zejména v aktivních vyučovacích metodách a průběžném hodnocení. (The Ministry of Education Teacher Development Programme (TDP) Mid-Term Review, March 2006) 9

10 Mapa regionu jižních národů 3.3 Aktivity I. Vznik vzdělávacího centra na Addis Abeba University, I.I Stavba a vybavení vzdělávacího centra v areálu Addis Abeba University. Příprava stavebních plánů a podkladů pro výběrové řízení včetně jejich výtisku budou připraveny stavebním inženýrem a bude připraven položkový rozpočet stavby. Bude realizováno výběrové řízení na stavební firmu, která zajistí stavbu. Bude probíhat průběžný dohled nad stavebními prácemi inženýrem ČvT. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2008 a vybavena patřičným příslušenstvím. I.II Nábor a proškolení školitelů vzdělávacího centra. Proběhne výběr kvalitních školitelů vzdělávacího centra AAU, kteří budou odborníky ČvT postupně zaškoleni v lektorování učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách. Noví školitelé vzdělávacího centra AAU budou pod systematickou supervizí senior-školitelů. Školitelé se budou podílet na přípravě manuálu MTM k akreditaci, budou zapojováni do průběžné evaluace projektu a budou metodicky podporovat vyškolené učitele přímo na školách. 10

11 I.III Školení v MTM a vytvoření sítě základních a středních škol zapojených do školení. Školy budou vytipovány ve spolupráci s AAU a školskými úřady na úrovni distriktů, okresů či měst. Důraz bude kladen i na ochotu ředitelů škol zapojit se do projektu. Preferovány budou školy, které slouží jako školní cluster centrum. Školy, jejichž učitelé budou zapojeni do školení budou motivovány šířit znalosti a dovednosti nabyté na školení MTM mezi svými kolegy přímo na školách a také ve školách, které se nacházejí v jejich blízkosti - respektive ve školách tzv. satelitních. Školení bude probíhat v čtyřtýdenních cyklech s dvou až třítýdenními pauzami mezi jednotlivými týdny, během kterých účastníci kurzu budou prakticky aplikovat nově nabyté znalosti a dovednosti ve vlastní praxi. Školitelé vzdělávacího centra na AAU budou pravidelně navštěvovat zapojené školy a vyškolené učitele podporovat v aplikaci MTM přímo při výuce. I.IV Příprava školícího modulu na akreditaci na federální úrovni. Školící modul, který byl již akreditován v minulém projektovém období Regionálním Ministerstvem školství SNNPR, bude revidován a doplněn o modelové hodiny a podán k akreditaci na Federálním Ministerstvu školství EFDR. Akreditace manuálu MTM na federální úrovni zajistí manuálu platnost a váhu ve všech regionech Etiopie a bude moci být distribuován jako učební materiál na vyšších vzdělávacích institucích, ale také do knihoven školních cluster center. II. Manuály moderních vyučovacích metodik pro jednotlivé vyučovací předměty I I.I Vytvoření expertního týmu sestaveného z instruktorů metodologie jednotlivých předmětů. Prostřednictvím děkanů AAU a ACTE budou osloveny katedry jednotlivých předmětů a jmenováni jejich zástupci, kteří se budou podílet na tvorbě metodologických listů. Podmínkami pro nominované instruktory bude jejich motivace podílet se na projektu a být invenční při vytváření metodik MTM na jejich výukový předmět. II.II Seznámení expertního týmu s obecným manuálem moderních vyučovacích metod, který byl v předchozím projektovém období akreditován Regionálním ministerstvem školství SNNPR. Seznámení proběhne prostřednictvím krátkodobého školení, kde se tým usnese na jednotlivých krocích přípravy manuálů. II.III Metodické vedení týmu při tvorbě metodických listů a manuálů, asistence při integraci manuálů do vysokoškolského kurikula - manuály, které budou instruktoři vytvářet umožní detailní seznámení instruktorů s různými vyučovacími metodami, jejich hlavními myšlenkami a způsobu jejich implementace. Nepřímo tím bude ovlivněna výuka metodologie jednotlivých předmětů na vyšších vzdělávacích institucích, kdy instruktoři-experti mohou při výuce metodologie přinášet konkrétní příklady z praxe studentů (kteří jednotlivé modelové hodiny připravené instruktory implementují v průběhu praxí a poznatky pak sdílí s instruktorem metodologie, který je zapojený do projektu). Výuka metodologie jednotlivých předmětů se tím stane více praktická a umožní pregraduálním studentům seznámení s MTM. Asistence instruktorům při komunikaci s vybranými studenty 11

12 AAU a ACTE, kteří budou v průběhu studentských praxí na vybraných školách (těch, kde jsou někteří učitelé již proškoleni v MTM) implementovat a testovat modelové hodiny, připravené instruktory. II.IV Publikace manuálů MTM ve formě vysokoškolských skript. Vybrané metodické listy, které byly zpracovány zapojenými instruktory a ověřeny studenty v průběhu praxí na školách, budou publikovány ve formě vysokoškolských skript. III. Vytvoření sítě pěti fungujících školních cluster center v Regionu jižních národů III.I Metodologická podpora a odborná supervize CMTM v Awasse, které je již provozováno ACTE. Dvěma zaměstnancům ACTE - školitelům CMTM (dříve zaměstnancům ČvT) bude poskytována průběžná metodická podpora vzdělávacími experty ČvT. Školitelé by měli být i nadále profesně rozvíjeni a podporováni. III.II Spolupráce s ACTE na vytvoření strategie podpory školních cluster center. Strategie bude vytvářena společně s týmem oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje učitelů ACTE. Tato aktivita bude obsahovat jednak zhodnocení stávající situace a analýzu potřeb cluster center a zprostředkování kontaktů cluster center s odborníky. Strategie podpory školních cluster center bude založena na základním materiálu CPD, vypracovaný etiopským MoE, který je spíše ideologickým rámcem. Strategie bude popisovat jednotlivé implementační kroky, definovat roli ACTE, koordinátorů školních cluster center, školních inspektorů a místních školských úřadů, kteří by se při implementaci CPD měli setkávat a společně pracovat na zvyšování kvality vzdělávání, prostřednictvím školních cluster center. Koordinátoři na cluster centrech by měli zprostředkovávat školení dle potřeb učitelů satelitních škol (např. školení MTM, průběžného hodnocení žáků, příprava portfolia, atd.). Funkce koordinátorů školních cluster center není zatím v SNNPR běžná. Měl by ji vykonávat někdo ze zkušených učitelů. Ten by pak měl potřeby škol komunikovat přímo s ACTE, školními inspektory a místními školskými úřady. III.III Vytipování pěti modelových školních cluster center a podpora jejich funkce jedná se o zajišťování dalšího profesního rozvoje učitelů (CPD) a metodické podpory tzv.satelitních škol. Tato aktivita bude opět stát na úzké spolupráci s ACTE, která bude mít významné slovo ve výběru školního cluster centra. Pět funkčních školních cluster center by se mělo stát v SNNPR pilotním programem úspěšné implementace CPD. Dle tohoto modelu by pak ACTE měla sama pokračovat v zakládání a podpoře dalších školních cluster center. III.IV Spolupráce s již existujícími cluster školami v jiných regionech Etiopie a zavedení dobrých praxí cluster škol do praxe v Regionu jižních národů. Zprostředkování exkurze jak zástupců ACTE tak koordinátorů školních cluster center a představitelů školských úřadů do cluster center v jiných regionech. Dobré praxe již fungujících školních cluster center by pak měli být implementovány jako součást strategie podpory školních cluster center v SNNPR. Fungující školní cluster centra v jiných regionech jsou často výsledkem podpory 12

13 CPD organizací VSO, která vysílá odborníky z různých částí světa do zemí a míst, kde jsou odborníci potřeba. Je nutno poznamenat, že systémem školních cluster center se v Amhara a Oromo regionu zabývalo již několik dobrovolníků-expertů VSO. Výsledky a způsob fungování jednotlivých školních cluster center se vzájemně odlišovaly. Cílem exkurzí bude, aby zástupci SNNPRS do školních cluster center sami zhodnotili dobré praxe a inspirovali se těma, které jsou z jejich hlediska aplikovatelné v dlouhodobém horizontu v Regionu jižních národů. IV Existuje síť vyšších vzdělávacích institucí a základních a středních škol IV.I Podpora spolupráce a výměny zkušeností mezi vyššími vzdělávacími institucemi AAU, ACTE a Kotobe CTE, která vede k informovanosti o dobré praxi implementace moderních vyučovacích metod na zakládáních a středních školách a dobré praxi školních cluster center. Jak již bylo zmíněno výše, zajišťování CPD je do jisté míry odpovědností vyšších vzdělávacích institucí. V současné době má každá z těchto institucí (univerzit a CTE) svůj více či méně efektivní vlastní způsob, jakým kontinuální profesní rozvoj učitelů (CPD) zajišťuje. Vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností mezi těmito institucemi je velmi žádoucí a některé instituce pak nemusí dlouho vytvářet něco, co jinde již funguje. IV.II Zvyšování povědomí o implementaci MTM na Hawassa University, Arba Minch University a Arba Minch College of Teachers Education. Prostřednictvím krátkodobých školení se instruktoři seznámí s formou, jakou probíhá školení v moderních vyučovacích metodách (kdy metody nejsou jen teoreticky prezentovány, ale jsou představovány prakticky- učitelé, potažmo instruktoři, si každou metodou projdou v roli žáků a pak diskutují, jak metodu v této roli prožili) a obecným manuálem MTM. IV.III Podpora exkurzí instruktorů vyšších vzdělávacích institucí na základní a střední školy zapojené do sítě spolupracujících škol. Instruktoři vyšších vzdělávacích institucí tím získají představu, jak prakticky probíhá implementace moderních vyučovacích metod na základních a středních školách a jakým způsobem mohou tyto metody obohatit práci učitelů a především znalosti a dovednosti žáků základních a středních škol. IV.IV Rozšíření spolupráce do Amhara regionu - zapojení do sítě spolupracujících institucí Bahir Dar University. Bahir Dar University je jedna z největších univerzit v Amhara regionu. Univerzita je strategicky situována pro další spolupráci v oblasti kvality vzdělání. Na Bahir Dar University bude představen způsob školení učitelů základních a středních škol v moderních vyučovacích metodách a pro instruktory univerzity bude uspořádána návštěva vzdělávacího centra v Addis Abebě. IV.V Organizace národní konference na AAU na téma kontinuální zvyšování kvalifikace učitelů - dobrá praxe. Konference otevře diskuzi mezi odbornou veřejností na téma dobrých praxí implementace TDP (CPD). Sborník z konference bude pak mapovat úspěšné strategie TDP a jejich implementaci přímo na školách. 13

14 4. Navrhovaný postup realizace projektu Etapy realizace: Etapy realizace jsou rozděleny do fiskálních roků. 1.etapa březen 2008-prosinec 2008 V této etapě bude navázáno na předchozí projektové období. Budou připraveny stavební plány centra na AAU, získání stavebního povolení, proběhne výběrové řízení na stavební firmu, bude realizována stavba centra. Proběhne výběrové řízení na školitele centra, bude zahájeno jejich proškolování. Ve spolupráci s místními školskými úřady v Oromo regionu proběhne výběr základních a středních škol, které budou zapojeny do projektu. Koncem první etapy bude zahájeno školení v moderních vyučovacích metodách základních a středních škol. Budou osloveny katedry AAU a ACTE, vznikne tým odborníků, který bude připravovat manuály moderních vyučovacích metod na jednotlivé výukové předměty. Bude zahájeno jejich proškolení. Průběžná metodická podpora školitelů CMTM - zaměstnanců ACTE. Bude zahájena analýza potřeb školních cluster center. Zahájeno zvyšování povědomí o implementaci MTM na vyšších vzdělávacích institucích. 2. etapa leden 2009-prosinec 2009 V první části této etapy bude dokončeno vybavování vzdělávacího centra na AAU a nábytkem a jiným příslušenstvím. Bude zahájeno školení v MTM ve vzdělávacím centru AAU Postupné zapojení do školení několik dalších škol z Oromo regionu a průběžná metodologická supervize školitelů. Nastavení systému návštěv základních a středních škol zapojených do projektu školiteli vzdělávacího centra AAU a podpory vyškolených učitelů při implementaci MTM přímo při výuce Příprava manuálu Moderních vyučovacích metod - Elementary k akreditaci, zahájen akreditační proces. Tým odborníků pracujících na manuálech MTM se zaměřením na jednotlivé výukové předměty je průběžně metodicky veden a probíhají průběžné konzultace expertů ČvT s instruktory. Připravené metodické listy začínají být skupinou studentů implementovány a testovány v rámci studentských praxí na vytypovaných školách, metodiky jsou průběžně upravovány na základě zkušeností studentů s implementací. Na ACTE probíhají průběžné metodické supervize školitelů CMTM, je dokončen výzkum potřeb školních cluster center, zorganizována exkurze do školního cluster centra v jiném regionu. Je dokončeno vytipování pěti školních cluster center a zahájena práce na jejich fungování pod vedením ACTE. Je definována role koordinátora školního cluster centra. Probíhá průběžné zvyšování povědomí o MTM na vyšších vzdělávacích institucích, vytvořen prostor pro sdílení zkušeností vyšších vzdělávacích institucí s implementací CPD, jsou uspořádány exkurze do základních a středních škol, je zahájena spolupráce s Bahir Dar University. 14

15 3. etapa leden 2010-prosinec 2010 Průběžně probíhá školení MTM v centru AAU, školitelé jsou systematicky metodicky vedeni, v první části etapy je zahájena příprava na předání centra do správy AAU, v závěrečné fázi etapy je centrum předáno AAU. Dokončen akreditační proces manuálu a školení na federální úrovni. Tým odborníků pracujících na manuálech MTM se zaměřením na jednotlivé výukové předměty je průběžně metodicky veden a probíhají průběžné konzultace. Skupina studentů implementuje jednotlivé metodiky v rámci studentských praxí na vytypovaných školách, metodiky jsou průběžně upravovány na základě zkušeností studentů s implementací. Úspěšné metodiky jsou zkompletované a vytištěné v podobě skript. Na ACTE probíhají průběžné metodické supervize školitelů CMTM, pět modelových cluster center je plně funkčních - zajišťují průběžná školení v MTM pro školy satelitní a disponují materiálními zdroji, které mohou školy satelitní využívat (knihovna, kopírka, počítač, výukové metodické pomůcky). ACTE připraví plán, jak tento model rozšíří do jiných okresů. Probíhá průběžné zvyšování povědomí o MTM na vyšších vzdělávacích institucích, jsou uspořádány exkurze do základních a středních škol, vyšší vzdělávací instituce sdílí zkušenosti s implementací CPD, probíhají workshopy na Bahir Dar University. Na AAU je zorganizována národní konference na téma kontinuální zvyšování kvalifikace učitelůdobrá praxe. Je vydán sborník z konference. 15

16 5. Personální zajištění realizace projektu. 5.1 Personální zajištění Člověk v tísni, o.p.s. Desk Officer pro Afriku - Mgr. Jiří Plecitý - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu Vedoucí mise v Etiopii - Mgr. Ondřej Nádvorník - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu, průběžně implementaci monitorovat a rozhodovat o případných opravných opatřeních. programový koordinátor - Mgr. Irena Konečná, Ph.D.- na etiopské misi ČvT působí od března 2006, od dubna do června 2006 probíhalo její zaškolení Mgr. Petrou Skalickou, přičemž současně působila jako školitel CMTM; od června 2007 postupně přebírala i organizačně technickou agendu předchozího projektu, za kterou byla po zbytek roku zodpovědná; vzdělávací expert - Mgr. Zuzana Pernicová - od července 2006 je zaměstnancem ČvT, kde do září 2007 působila v oddělení Variant, zabývajícím se vzděláváním českých učitelů. Od října 2007 působí jako dobrovolník na misi v Etiopii, kde se věnovala školení etiopských učitelů v CMTM. vzdělávací expert - Mgr. Petra Skalická - působila od září 2005 do června 2006 v Etiopii, kde vytvořila a implementovala čtyřtýdenní vzdělávací modul kurzu, vypracovala manuál Moderních vyučovacích metod a byla v předchozím projektovém období zodpovědná za zaškolení místních i zahraničních školitelů. Mgr. Skalická je v současné době zodpovědná za vzdělávací sektor na centrále ČvT v Praze a zajišťuje průběžný monitoring a evaluaci všech vzdělávacích projektů ČvT. finanční manažer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů na misi; komunikace a spolupráce s pražským finančním oddělením; příprava podkladů pro místní audit. Finanční desk officer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů pro misi a centrálu; komunikace a spolupráce s finančním oddělením na misi; příprava podkladů pro český audit. Na misi byl v průběhu předchozího projektového období stabilizován tým místních zaměstnanců kteří se budou na projektu podílet: Zemenu Tadesse - projektový administrátor přímo odpovědný programovému koordinátorovi, v ČvT pracuje od března 2005, zajišťuje organizační agendu, v průběhu předchozího projektu přímo komunikoval se školami, facilitoval následnou podporu již vyškolených učitelů při implementaci MTM, účastnil se jednání s místními institucemi, sestaval časový harmonogram školení, Solomon Wondimu - školitel v ČvT je zaměstnán od listopadu 2005, v předchozím projektovém období školil učitele a podílel se na tvorbě metodiky a programů školení, byl zapojen do průběžného monitoringu implementace projektu a jeho evaluace; a v říjnu 2007 byl převeden do Addis Abebby, kde je zodpovědný za seminář MTM na AAU; Hidare Diriba účetní- v ČvT je zaměstnána od listopadu 2005 jako účetní. Od října 2006 byla schopná samostatně vést veškeré účetnictví na misi. 16

17 Addis Ababa University: Prof. Tirusew Tefera, děkan Pedagogické fakulty AAU Dr. Abdulaziz Hussien, vedoucí, Curriculum and Teachers Professional Devt. Studies, dlouhodobě spolupracuje na projektech ČvT v Etiopii. Awassa College of Teachers Education Sahilu G/Wold, děkan, dlouhodobě spolupracuje s ČvT, v současnosti superviduje a monitoruje aktivity a podporuje činnost nově vzniklého oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje a provoz CMTM. Externí expertní tým: PhDr. Hana Košťálová - odborná asistentka PdF UK, dlouhodobá spolupracovnice ČvT, podílela se na předchozích vzdělávacích projektech ČvT v Etiopii. Yeshitila Mulat- MoE, vedoucí Education program and Teachers Education program department, který přímo zastřešuje TDP program. Patricia Sellick - Voluntary Service Overseas (VSO)- dobrovolníci této organizace se aktivně zapojují do CPD programů, zejména pak Higher Diploma Programme (HDP), ELIP a organizaci školních cluster center. 5.2 Popis rolí a zodpovědnosti zapojených subjektů Člověk v tísni, o.p.s. bude hlavním implementátorem projektu a bude přímo zodpovědný za jeho realizaci. Hlavními partnery projektu jsou AAU a ACTE. S oběma institucemi má ČvT zkušenosti již z předchozích projektových období. ACTE a její oddělení spolupráce se školami a profesního rozvoje učitelů zajišťuje školení v CMTM, které bylo iniciováno ČvT. Toto oddělení bude pak ve spolupráci s ČvT implementovat část projektu zaměřeného na iniciaci pěti modelových školních cluster škol. AAU, zejména katedra Curriculum and Teachers Professional Development. Studies, se bude podílet na iniciaci a rozvoji centra, za jehož provoz bude po ukončení projektu plně zodpovědná. 5.3 Schopnost řídit a realizovat projekty Člověk v tísni, o.p.s. je jedinou českou nevládní organizací v Etiopii oficiálně registrovanou ministerstvem spravedlnosti. Má vybudovanou stálou misi v etiopském Regionu jižních národů, jejíž zázemí tvoří tři čeští experti (vedoucí mise, finanční ředitel a projektový manažer) a 10 stálých místních zaměstnanců. Člověk v tísni disponuje zařízenými kancelářemi v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie a v Awasse hlavním městě Regionu jižních národů. Dále společnost v Etiopii disponuje terénním vozem Toyota Land Cruiser, terénním vozem Mitsubishi Pajero a dvěma motocykly. Vzhledem k tomu, že nejde o automobily úplně nové (rok výroby 1996, resp. 1993), vyžaduje jejich provoz relativně vysoké náklady na údržbu a opravy. Působení společnosti v Etiopii bylo pozitivně hodnoceno evaluační misí vyslanou MZV ČR, která navštívila realizované projekty v říjnu 2003 i evaluační misí MŠMT, která provedla evaluaci projektů v roce Bývalý velvyslanec Ing. Miroslav Křenek i současný velvyslanec Ing. Zdeněk Dobiáš se účastní slavnostních otevření budov postavených v rámci realizace projektů. Velvyslanec i ostatní diplomaté jsou průběžně informování o realizaci 17

18 projektů. Alabská experimentální škola byla navštíven Timem Clarkem, vedoucím delegace Evropské komise v Etiopii. V současné době realizuje Člověk v tísni v Etiopii projekt Zpřístupnění středního vzdělávání sirotkům a ohroženým skupinám dětí v Jižní Etiopii. V rámci tohoto projektu bude postavena a předána místní administrativě vyšší střední škola (11-12 ročník) a poskytována podpora studentům sirotkům a ohroženým dětem. Sektor vzdělávání považuje ČvT jako jeden z prioritních sektorů. Mezi další vzdělávací projekty Člověka v tísni realizované v jiných zemích jsou: Afghánistán: Zvýšení úrovně vzdělání v Čohi provincie Balch (Donoři: MŠMT ČR, RESCATE, la Causa) Zlepšení kapacity učitelů a školních rad (Donoři: JICA) Obnova a podpora střední zemědělské školy provincie Baghlán (Donoři: MŠMT ČR, Mercy Corps) Školní rozvojový program MADAN (Donoři: soukromí dárci ČR) Angola: Přístup k základnímu vzdělání provincie Bié (Donoři: MŠMT ČR) Zlepšení kvality vzdělání učitelů (Donoři: MŠMT ČR) Srí Lanka: Vzdělání a veřejné služby (Donoři: SOS Srí Lanka, GTZ) Pákistán: Obnova školství (Donoři: MZV ČR, SOS Pákistán, Magistrát hl.m.prahy) 6. Analýza rizik a předpokladů Možným rizikem pro zdárnou implementaci projektu je politická nestabilita v zemi, vyvolaná parlamentními volbami v roce 2005, a vzhledem k pestrému etnickému a náboženskému složení oblasti i etnické nepokoje. Další vyhrocení situace by mohlo mít vážné dopady na uskutečnění všech plánovaných aktivit v souladu s časovým harmonogramem. Nutným předpokladem zdárné realizace projektu je včasné převedení finančních prostředků od donora. Realizaci projektu může ohrozit možné kolísání směnného kurzu mezi CZK, EUR a etiopským birrem a z něj vzniklé kursové ztráty. Toto možné riziko je uvažováno, ale v posledních letech je etiopský birr relativně stabilní měnou. Případný ozbrojený etiopsko-eritrejský konflikt by mohl mít negativní vliv na implementaci projektu. 18

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Záměr Cíle Popis projektu (intervenční logika) Matice logického rámce Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Dlouhodobý dopad projektu širší rozvojový záměr, ke kterému projekt přispívá

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je to, že: a) v rámci první části VZ: alespoň 14 učitelů získá odbornou kvalifikaci (pedagogickou způsobilost) pro

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada plná květin Andrew Lang Brno, 9.-10.4. 2008 seminář: ESF příležitost pro vysoké školy Doc.Dr.Ing. Petr Salaš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více