PRVNÍ DĚTSKÝ PLES KOLONÁDA Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ DĚTSKÝ PLES KOLONÁDA 28. 2. 2015. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 číslo 3 ročník XXVI 5. března 2015 cena 3, Kč PRVNÍ DĚTSKÝ PLES KOLONÁDA Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi podělit o zážitek z vycházky po našem krásném městě. V pondělí jsem se procházel po městě se svým pejskem a již z dálky viděl u Sirény mladou paní, jak se svým čtyřnohým kamarádem jde proti mně. Těsně přede mnou se její pejsek nahrbil a vytvořil krásnou kouřící a opravdu nevonící hromádku. Spíše hromadu. Hned mě napadlo si sáhnout do své kapsy a zkontrolovat, jestli i já jsem připravený na tuto situaci. Já byl. Když jsem spatřil mladou paní, jak s velkým nezájmem míjí s prominutím její hromadu, zpozorněl jsem a chvilku čekal, jestli si paní toto nadělení uklidí. Nestalo se tak, a proto jsem se osmělil a paní jsem oslovil opravdu slušně a s přívětivým hlasem, jestli by nebyla tak hodná a neuklidila si to své. Neumíte si představit, co jsem si vyslechl. Nazval bych to slovním průjmem! Taková slova bych opravdu od oné rádoby dámy nečekal. Chvíli jsem počkal a potom jsem připomněl paní, že koš a věci k tomu určené jsou nedaleko od onoho místa. S touto situací se může, a určitě se to stává, setkat kterýkoli občan našeho města. Byl bych velmi rád, abychom si i my občané našeho města všímali i maličkostí a s veškerou slušností tyto i jiné věci řešili. Máme i Městskou policii, která nám může s mnohým pomoci. S pozdravem Petr Hřebačka, 1. místostarosta Poděkování Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem organizátorům kulturních, společenských a sportovních akcí v našem městě. Byly oživením nejen pro nás občany a pacienty lázní, ale též atraktivním doplňkem pro hosty našeho města. Na přelomu roku a v jeho počátku se namátkou konaly: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, ADVENTÚRA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OA JL, DIVADLO CIMRMANŮ, VÁNOČNÍ BESÍDKA, již tradičně POSLEDNÍ TÝDEN V ROCE, BESDĚS představení ochotníků ze Svobody nad Úpou, TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, 1. REPREZENTAČNÍ PLES LÁZNÍ, DĚTSKÝ PLES, RANDEZVOUS TELEMARK RACES atd. Bylo toho opravdu mnoho, a proto děkuji všem pořadatelům a všem, kteří měli co dočinění s organizováním nejen těchto, ale i dalších akcí. Jiří Hradecký, starosta 2

2 Zasedání Rady města Janské Lázně dne Rada města schválila: záměr pronajmout prostory zubní ordinace v čp. 85 pro potřeby provozování zubní ordinace. připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. žádost p. Márie Moravcové o parkovací místo za podmínky bydliště v čp. 43 a podmínek platných v těchto místech. Rada města vzala na vědomí: seznámení s čerpáním rozpočtů na akce Oprava koryta Janského potoka a Oprava zatrubnění Janského potoka v Janských Lázních. informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši Kč. připravovanou revizi ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů I. a II. stupně a souhlasí s dalším postupem v této věci. prozatimní postup ve věci řešení stavby Opěrná zeď u čp. 93. Rada města souhlasila: se zveřejněním záměru pronajmout byt v čp. 85 pro potřeby zubní ordinace na dobu určitou do s převedením odběrů z ekonomických důvodů ze ZŠ a MŠ na město a s uzavřením smlouvy se stávajícím dodavatelem ČEZ Prodej, s.r.o. Rada města zamítla: žádost p. Romana Miezgy o odkup pozemků p.p.č. 24/1 a 24/3 v katastrálním území Janské Lázně. podání Občanského sdružení Přátelé Bolkova jako nedůvodné. žádost p. Marcely Abrahámové o místo k stání z důvodu provozování obchodu v čp. 10 s tím, že město nedisponuje parkovacím místem v této lokalitě, které by odpovídalo podané žádosti. Nejbližší parkovací plocha se nachází u Betléma (čp.7). Rada města uložila starostovi města: jednat s p. Romanem Miezgou o neodkladném vyklizení pozemků p.p.č. 24/1 a 24/7 v katastrálním území Janské Lázně. projednat prodej části pozemku p.p.č. 123/21 v katastrálním území Janské Lázně, na které stojí opěrná zeď majitelů čp. 93 za odhadní cenu. Rada města odložila: uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s RWE GasNet, s.r.o. žádost p. Kejklíčka o souhlas se stavebními úpravami RD č. p. 249 do předložení vyjádření odboru územního plánování Městského úřadu v Trutnově o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací. 3 žádost společnosti AZ Elektrostav, a.s. Nymburk o odprodej části pozemku p.p.č. 59/1 v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších, na kterém je postavena TS do doby předložení GP. Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne Zastupitelstvo města schválilo: poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2015, organizacím a institucím dle seznamu, který je přílohou zápisu č. 1 s odkazem na ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 1/2015, kterým se zvyšují příjmy o Kč , Kč a výdaje o Kč , pořízení změny č. 1 územního plánu Janské Lázně a stanovilo rozsah žádostí zařazených do zadání změny č. 1 územního plánu Janské Lázně Zastupitelstvo města nesouhlasilo: se zařazením žádosti o doplnění návrhu na změnu č. 1 Územního plánu Janské Lázně pro možnost vybudování parkovacích míst u čp. 170 mezi podněty ke změně č. 1 OZNÁMENÍ JARNÍ SBĚR ODPADU Součástí jarního úklidu města po letošní zimní sezóně budou pro občany města (netýká se právnických osob a podnikatelských subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, které nemají charakter běžného komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, shrabané listí, větve, různé poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané mohou naložit tyto odpadky na přistavený kontejnerový automobil v termínech a místech: od 8:00 do 9:00 h.: Krkonošská u objektu garáží Lesní dům od 9:30 do 10:30 h.: Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) od 11:00 do 12:00 h.: Lázeňská ulice u objektu čp. 36 (Konzum) od 9:00 do 10:00 h.: Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) od 10:00 do 11:00 h.: Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) od 11:30 do 12:30 h.: Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) od 8:00 do 9:00 h.: Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) od 9:30 do 10:30 h.: Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) od 11:00 do 12:00 h.: dvougaráž u čp. 181 (Sýkorovi) 4

3 Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou podnikatelskými subjekty! Ing. Jiří Hradecký, starosta města OZNÁMENÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU OD OBČANŮ je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. Vrchlabí přistavením speciálního sběrného vozu v SOBOTU : od 9:00 do 10:00 h. Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) od 10:00 do 11:00 h. Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, akumulátory apod.) Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného komunálního odpadu!! Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou podnikatelskými subjekty! Ing. Jiří Hradecký, starosta města INFORMACE PRO OBČANY Od 1. dubna 2015 bude možné v areálu TS odkládat: BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad (větve, listí, posekaná tráva, seno NE odpad z kuchyně = slupky, zbytky zeleniny atd. ) Kovový odpad Ukládat použité oděvy a obuv pro další využití (nejlépe v igelitovém obalu vhodit do kontejneru) Drobné elektro spotřebiče (typu: použité PC, monitor, myš od PC, rádio, tiskárna atd.) Použité baterie FB INFORMACE Z MATRIKY K bylo přihlášeno k trvalému pobytu 782 občanů a k občanů, z toho 382 mužů a 368 žen, průměrný věk byl 43,84 let. Přistěhovalo se 11 občanů, narodilo se 6 dětí (2 děvčata a 4 chlapci), odstěhovalo se 46 občanů a zemřeli 3 (2 muži a 1 žena). 5 V roce 2014 bylo v Janských Lázních uzavřeno 13 sňatků, z toho 1 v obřadní síni, 4 v altánu na Horní promenádě, 1 na náměstí Svobody, 4 v hotelu Omnia a 3 církevní sňatky. Vítání občánků proběhlo v roce 2014 jedenkrát, a to dne , kdy jsme na městském úřadě přivítali 5 občánků. L. H. V této rubrice uveřejňujeme v abecedním pořadí jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci BŘEZNU 2015 oslaví životní výročí: paní JEDLIČKOVÁ Dagmar paní JANOVSKÁ Lydie paní FÍBROVÁ Jarmila pan BRETH Jiří pan HRKAL Milan paní PASTIERIKOVÁ Hana paní PROCHÁZKOVÁ Eva paní ZELENKOVÁ Josefa pan KOTYK Walter Všem oslavujícím srdečně gratulujeme! PLES PRO DĚTI PODĚKOVÁNÍ Posledního února letošního roku se ve vesele vyzdobené kolonádě uskutečnil první Dětský ples, který uspořádala Obchodní akademie Janské Lázně s podporou Státních léčebných lázní a Města Janské Lázně. Ples byl pečlivě připraven jako skutečná slavnost s tancem a zábavou ve společenském oblečení, program pro děti byl sestaven z vystoupení břišních tanečnic, baletek, kejklířů, nechyběly soutěže, výhry i taneční výuka. Ve slavnostních šatičkách děti celé odpoledne řádily na parketu za hudebního doprovodu Pavla Dvořáka. Jemu a zvukaři Lukáši Moravcovi patří velký dík za hudební produkci, průvodcům odpoledne, studentům OA JL Janu Forbelskému a slečně Evě Štefekové, děkujeme za téměř profesionální moderování. Největší poděkování však patří žákům Obchodní akademie pod vedením Jany Honzíkové a Svitlany Sazečkové. Žáci ukázali, že jejich schopnosti mnohdy přesahují očekávání a tak dokázali zajímavý nápad zrealizovat do všech detailů a svými nápady a přístupem k dětem dovedli navodit úžasnou atmosféru. Sluší se poděkovat také všem sponzorům akce, které paní Honzíková oslovila, nejvýznamněji přispěli: Tesco, 6

4 Casia s.r.o., Dráček, Levné knihy, muzeum Lego Špindlerův Mlýn, Albi a další, z místních občanů a podnikatelů děkujeme: vedení SLL JL s.p., společnosti Mega Plus s.r.o., restauraci Sanssoussi, obchodu Ostrov dobré nálady, panu Vorlovi, panu Hradeckému, paní Pourové, panu P. Karmáčkovi, pensionu Janský potok, paní Špalkové, paní Kopecké, Obchůdku Pod Kaštanem, Lékárně Janské Lázně, paní Hlaváčkové, manželům Formánkovým, paní Boleslavské, výtvarné dílně Bosorka. A všem, kteří se do kolonády přišli pobavit, děkujeme za nečekaný zájem o novou akci pro děti, která možná dala základ nové tradici. E. Hronešová, kulturní odbor MěÚ Zprávu a foto lze nalézt také na: prositznelosalemkolonadyvjanskychlaznich html MATEŘSKÁ ŠKOLA Stalo se již pěknou tradicí, že naše mateřská škola pořádá v lednu lyžařský výcvik. Díky skvělým sněhovým podmínkám a především díky společnosti Mega Plus a lyžařské škole K+K jsme mohli začít s lyžováním. Od jsme celé 3 týdny s dětmi hned po svačince vyráželi k lyžařské školičce, kde už na nás čekali zkušení instruktoři. Nejmladší děti se učily na provázkovém vleku u školičky, zdatnější trénovaly jízdu na vleku Formánek a ti nejzkušenější jezdily na vleku Idyla. Instruktoři se dětem maximálně věnovali, a tak se děti během pár dní krásně rozjezdily, naučily se základům lyžování a správným návykům na kopci. Vyvrcholením výcviku byly závody na vleku Formánek. Všech 19 dětí bylo po zásluze oceněno medailí, diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme všem rodičům za vydatnou pomoc, zvlášť paní Havlové, která nám každý den zajišťovala dopravu lyží z mateřské školy a zpět. Využíváme příležitosti poděkovat paní Kateřině Kočí a její lyžařské škole K+K a společnosti Mega Plus, bez jejich sponzorské pomoci by se výcvik nepodařilo zrealizovat. Velmi si ceníme této spolupráce a ještě jednou děkujeme. učitelky MŠ Janské Lázně BŘEZEN 2015 Telefon a záznamník: Přidejte si nás na Facebooku a buďte v obraze: https://www.facebook.com/kinovlast.janskelazne 2. pondělí KOBRY A UŽOVKY ČR v 19:30 Režie: Jan Prušinovský Hrají: M. Hádek, K. Hádek, J. Hájek, L. Polišenská, J. Šulcová,... Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro 7 čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra je magor, nezodpověděné dítě a feťák, který staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Dramatický příběh vypráví o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám o krásném životě. Vstupné 130, do 15 let nevhodný 4. středa HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER USA tit. v 19:30 Režie: John Maloof, Charlie Siskel Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než dechberoucích fotografií. Žádnou z nich ale nikomu neukázala. Díky umělecké hodnotě nečekaně objeveného díla začala být Vivian Maier brzy považována za jednu z nejvýraznějších osobností fotografie 20. století. Její samotářský život ale zůstal obestřen tajemstvím. Mozaika jejího fascinujícího života se postupně skládá z dříve nepublikovaných fotografií, filmů a rozhovorů s desítkami lidí, kteří si mysleli, že ji dobře znali. Vstupné 80, 5. čtvrtek DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT USA,VB,Fr,Šv tit. v 19:30 Režie: Rowan Joffe Hrají: N. Kidman, C. Firth, M. Strong, A.M. Duff,... Mysteriózní a napínavý film s hlavní hrdinkou Christine, která při nehodě utrpěla poškození mozku a v důsledku toho se jí během noci pokaždé vymaže paměť. Každé ráno musí znovu a znovu zjišťovat, kým je, co v životě prožila, koho miluje a s kým žije. Její manžel Ben jí dennodenně trpělivě pomáhá. Druhým průvodcem jí je psychiatr Nash, s jehož pomocí si hrdinka vede videodeník. A ten jí jejím vlastním hlasem jednoho dne varuje: Nevěř nikomu!" A právě deníkový záznam spustí sérii událostí, které mají strašlivé následky. Vstupné 90, do 15 let nevhodný 9. pondělí JUPITER VYCHÁZÍ USA tit. v 19:30 Režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski Hrají: Ch. Tatum, M. Kunis, S. Bean, E. Redmayne,... Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Nový dobrodružný scifi film. Vstupné 90, 11. středa ZVONILKA A TVOR NETVOR USA dabing v 18:00 Režie: Steve Loter Animovaný rodinný film je dalším ze strhujících dobrodružství víly Zvonilky a jejích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako 8

5 tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit. Fauna musí poslechnout své srdce a zariskovat, aby s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila. Vstupné 100, 12. čtvrtek PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI USA tit. v 19:30 Režie: Sam Taylor Johnson Hrají: J. Dornan, D. Johnson, M. G. Harden, L. Grimes,... Filmové zpracování celosvětové literární senzace, erotického příběhu studentky Anastasii, která je podle vlastních slov nezajímavá šedá myš s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye, kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní. Vstupné 120, do 15 let nevhodný 16. pondělí KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA USA, VB tit. v 19:30 Režie: Matthew Vaughn Hrají: C. Firth, T. Egerton, M. Hamill, S. L. Jackson,... Akční film vypráví příběh o špionu gentlemanovi, který vezme obyčejné dělnické dítě pod svá ochranná křídla a vyškolí ho v umění špionáže. Vypráví o cestě obyčejného kluka ulice z jedné společenské vrstvy do druhé. Příběh se odehrává ve dvou kolidujících světech v jednom o dobrodružství na život a na smrt a v druhém o obyčejném životě na ulici. Podaří se hlavním hrdinům včas odhalit pravdu o důmyslném ďábelském plánu bohatého padoucha a zastavit ho? Vtipná parodie si dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vstupné 110, do 15 let nevhodný 18. středa FOCUS USA tit. v 19:30 Režie: Glenn Ficarra, John Requa Hrají: W. Smith, M. Robbie, R. Santoro,... Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky, a když se ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele mezinárodního závodního týmu. Kriminální komedie o tom, jak důležité je neprohrát... Vstupné 90, 19. čtvrtek WHIPLASH USA tit. v 19:30 Režie: Damien Chazelle Hrají: M. Teller, J. K. Simmons, M. Benoist, P. Reiser,... Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Terence Fletcher, dirigent, 9 proslavený svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. K Andrewovu překvapení dalšího dne Fletcher požádá o to, aby byl Andrew přidělen k jeho kapele. Tento jediný čin mladíkovi navždy změní život. Vstupné 80, 23. pondělí RANHOJIČ SRN tit. v 19:30 Režie: Philipp Stölzl Hrají: T. Payne, B. Kingsley, S. Skarsgård, O. Martinez,... Historický velkofilm podle populárního románu Noaha Gordona z období 11. Století o slavném učenci Avicenovi, k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se z potulného ranhojiče stal skutečným léčitelem. Velký problém představuje mladíkovo křesťanství, ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt, posedlost poznáním a také odvaha vstoupit tam, kam se nikdo před ním neodvážil. Výpravná podívaná nabízí atraktivní a vzrušující téma počátků lékařství, střet orientu a Evropy, ale hlavně epický příběh a lásku. Vstupné 80, do 12 let nevhodný 25. středa SPONGEBOB VE FILMU: Houba nan suchu USA dabing v 18:00 Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem. Jak napovídá název, v tomhle animovaném filmu ho patrně humor přejde, protože se ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí tedy na souši, a to protože pirát Hambivous se magickým trikem zmocnil návodu na ty nejlepší hambáče, zaparkoval svoji kocábku na pláži a proměnil ji ve stylový stánek s rychlým občerstvením Vstupné 115, 26. čtvrtek POJEDEME K MOŘI ČR v 19:30 Režie: Jiří Mádl Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková, P. Šimčák, J. Maršál, Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné. Film pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na svět, film, který dojme i pobaví. Film o dospívání a o odvaze dospět. Vstupné 80, přístupý 30. pondělí VYBÍJENÁ ČR v 19:30 Režie: Petr Nikolaev Hrají: O.Sokol, M.Suchánek, S.Krainová, L.Vaculík,... Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Ocitáme se na abiturientském srazu gymnázia. Zdánlivě banální situace dává prostor nejen 10

6 pro sentimentální vzpomínky, ale především k bilanci nenaplněných tužeb i uskutečněných snů a prožitého života. Vstupné 120, Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby Surround 7.1 Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE 21. března sobota 19:00 KONCERT COUNTRY KAPELY BRZDAŘI v sále JANSKÉHO DVORA, vstup 30 Kč 23. března pondělí 19:00 Koncert H KVINTET TRUTNOV SVINGOVÉ EVERGREENY v sále JANSKÉHO DVORA, vstup 30 Kč 25. března středa 20:00 Poslechový večer kapela DUO 26. března čtvrtek 18:00 Přednáška Kanada v sále JANSKÉHO DVORA, vstup 30 Kč STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ s.p. 4. března středa20:00 Poslechový večer kapela DUO 5. března čtvrtek 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA, ENKAUSTIKA v Benátské hale 10. března úterý 19:30 Country večer s kytarou a banjem Bar TERRA, vstup volný 11. března středa 20:00 Poslechový večer kapela DUO 12. března čtvrtek 18:00 Přednáška KARIBIK sál Janského Dvora, vstup 30 Kč 16. března pondělí 19:00 Koncert KAPELY TUPLÁK sál Janského Dvora, vstup 30 Kč 18. března středa 20:00 Poslechový večer kapela DUO 19. března čtvrtek 15:00 VÝTVARNÁ DÍLNA, ENKAUSTIKA v Benátské hale 11 JARNÍ TVOŘIVÉ TRHY V KOLONÁDĚ 27. března pátek 10:00 18: března sobota 10:00 18: března neděle 10:00 18:00 Řemelsnné trhy spolu s výtvarnými dílnami pro malé i velké návštěvníky. Přijďte si udělat vlastní jarní výzdobu i velikonční dekorace! Kulturní program v rámci trhů každé odpoledne 15:00 18:00, vstup zdarma 27. března pátek 20:00 Taneční večer s KAPELOU ROHOŘEZ v baru TERA 1. patro, zdarma Každý týden můžete navštívit v ÚTERÝ + ČTVRTEK + PÁTEK 14:00 19:00 Kreativní dílnu BOSORKA Výroba keramiky, triček, šperků pod vedením zkušené lektorky. Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. Autor fotografií na titulní straně: M.Honzík 12

Program na únor 2015

Program na únor 2015 Program na únor 2015 kino Hvězda Uherské Hradiště Vstupenky na všechny naše programy je možné si rezervovat nejlépe adresně (den, čas, sedadlo) na našem webu v novém rezervačním systému na adrese http://www.mkuh.cz/index.php?id=rezervace

Více

únor 2015 NOVĚ VERZE PRO MOBILY FESTIVAL 3D FILMŮ Kino Svět Louny 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ BUDŽES 17. 2. BOHEMIA BALET

únor 2015 NOVĚ VERZE PRO MOBILY FESTIVAL 3D FILMŮ Kino Svět Louny 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ BUDŽES 17. 2. BOHEMIA BALET únor 2015 LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK LOUNSKÝ MĚSÍČNÍK Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí. VRCHLICKÉHO DIVADLO: 15. 2. MICHAL NESVADBA 16. 2. HRDÝ

Více

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blansko

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 3 Březen 2015 Vernisáž výstavy obrazů Václava Dostála 11. 3. 2015 Galerie u Vavřince Vyhlášení nejlepších sportovců města Chodova 19. 3. 2015 KASS Chodov Josefské trhy 21. 3. 2015 Staroměstská ul. Zpravodaj

Více

2. Události chronologicky

2. Události chronologicky 1. Úvod Psaní kroniky jsem převzala po paní Drahoslavě Andersové, která psala kroniku v roce 2009. Jako nová kronikářka bych se Vám měla krátce představit. Jmenuji se Tereza Boleslavská, rozená Špačková.

Více

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 29. června 2015 Rada města schválila: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11. číslo 8 ročník XXVI 3. srpna 2015 cena 3,- Kč Opravy Janského potoka se o prázdninách nezastavily. Práce pokračují a stavební firmy, mnohdy i díky téměř zapomenutému řemeslu kameník, dávají mnohamilionové

Více

První miminko roku 2015

První miminko roku 2015 Únor 2015 / www.svitavy.cz ZVONY OPĚT ZVONÍ 2 MĚSTO A ÚŘAD V ČÍSLECH 3 HISTORIE GRAMOFONŮ V ČECHÁCH 11 LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM 12 První miminko roku 2015 První svitavské miminko letošního roku - Natálie

Více

PREMIERE CINEMAS OLOMOUC NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO NA MORAVĚ

PREMIERE CINEMAS OLOMOUC NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO NA MORAVĚ PREMIERE CINEMAS OLOMOUC NEJMODERNĚJŠÍ MULTIKINO NA MORAVĚ Vážení pedagogové, nejmodernější multikino na Moravě, Premiere Cinemas Olomouc, pro vás opět připravilo pestrou nabídku školních projekcí. BONUSY

Více

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů 13. ROČNÍK Březen 2015 číslo 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů Podporu při získávání dotací nejen na technickou infrastrukturu slíbil vedení

Více

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě

Více

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU OBČASNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU ČÍSLO 2 / BŘEZEN - DUBEN 2014 HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU Tento komentář a níže uvedená tabulka

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

2015 březen. Hankův dům. Městské muzeum. ZUŠ R. A. Dvorského

2015 březen. Hankův dům. Městské muzeum. ZUŠ R. A. Dvorského Vydává město Dvůr Králové nad Labem Přehled kulturních a sportovních akcí příloha NKR 2015 březen Kino Svět 2 Městská knihovna, 3 DéKáčko 4 Reportáže 5-7 Veřejné 8 DDM Jednička Bazárek v Žirafce z akcí

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Únor 2015 Alice Kynčlová 6. A Štěstí Štěstí je mozaika složená z nepatrných, malých radostí (A. Maurois) Štěstí je to jediné, co můžeme

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Rozpočet města je letos vyrovnaný

Rozpočet města je letos vyrovnaný Měsíčník obyvatel města Otrokovice 20. února 2015 číslo 2 - ročník 25 zdarma - neprodejné Zápisy do ZŠ strana 2 Splatnost poplatků za odpad a psy strana 8 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

prostřednictvím datové schránky, a to ve

prostřednictvím datové schránky, a to ve BECHYŇSKÝ BŘEZEN 2015 MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PRACOVNÍCI FINANČNÍCH ÚŘADŮ BUDOU POMÁHAT DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření,

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 1/2013 Vychází 1. února 2013 www.dvurkralove.cz VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB ve dvoře králové nad labem Začátek letošního

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

OKÉNKO STAROSTY. Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry 327 BŘEZEN 2015

OKÉNKO STAROSTY. Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry 327 BŘEZEN 2015 327 BŘEZEN 2015 Studenti gymnázia nově nastudovali Pašijové hry Informace z Mimoně a okolí pravidelně v našem vysílání Z obsahu Informace matriky k výročím a vítání občánků Z jednání Rady města Mimoň Velikonoční

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více