ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA"

Transkript

1 ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL CÍL KURZU 1 Kurz by měl být organizován tak, aby žadateli poskytl odpovídající výcvik v teoretické výuce, v letovém výcviku a ve výcviku na letových simulátorech, aby se žadatel vyškolil pro vydání F/EL a kteroukoliv typovou kvalifikaci, pro který je žadatel odborně způsobilý (viz JAR-FCL 4.365). ADMINISTRATIVA KURZU 2 Každý žadatel by měl mít písemný doklad o postupu jeho výcviku (pracovní knížku žáka), vedenou po celou dobu kurzu. Výukové schopnosti každého žadatele by měly být hodnoceny jako uspokojivé instruktorem typové kvalifikace TRI(E), ustanoveným pro tento účel příslušným leteckým úřadem před tím, než je kvalifikace TRI(E) vydána. ČÁST 1 VYUČOVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Bod číslo: 1. PROCES SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Motivace Vnímání a chápání Paměť a její používání Zvyky a přenos Překážky sebevzdělávání Podněty sebevzdělávání Metody sebevzdělávání Intenzita sebevzdělávání 2. PROCES VYUČOVÁNÍ Prvky efektivního vyučování Plánování výukové aktivity Vyučovací metody Vyučování od známého" k neznámému" Použití plánů vyučovacích hodin" 3. FILOSOFIE VÝCVIKU Hodnota strukturovaného (schváleného) kurzu výcviku Význam plánované osnovy Integrace teoretických znalostí a letového výcviku 2 - H - 1

2 JAR-FCL 4 ČÁST 2- HLAVA H AMC FCL (pokračování) 4. ZPŮSOBY POUŽÍVANÉ VÝUKY (a) Teoretické znalosti - Způsoby výuky v učebně Použití výcvikových pomůcek Skupinové přednášky Individuální přípravy Účast žáka / diskuse (b) LET - Způsoby výuky za letu Prostředí letu / pilotního prostoru Způsoby používaného výcviku Úsudek a rozhodování za letu a po letu 5. HODNOCENÍ A ZKOUŠENÍ ŽÁKA (a) Zhodnocení výkonnosti žáka Funkce postupových zkoušek Oživování znalostí Posun od znalosti k pochopení Rozvoj teorie v praxi Nezbytnost vyhodnocovat rychlost pokroku (b) Rozbory chyb žáka Určit příčinu chyb Řešit nejprve významné chyby, potom nevýznamné Vyvarovat se nadměrného kritizování Potřeba zřetelné stručné komunikace 6. VYPRACOVÁNÍ PROGRAMU VÝCVIKU Plánování vyučovací hodiny Příprava Vysvětlení a předvedení Účast žáka a procvičení Zhodnocení 7. LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ SOUVISEJÍCÍ S LETOVOU VÝUKOU Fyziologické faktory Psychologické faktory Zpracování informace člověkem Postoje Rozvoj úsudku a rozhodování 8. NEBEZPEČÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SIMULOVÁNÍ PORUCH A NESPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ SYSTEMŮ V LETOUNU ZA LETU Volba bezpečné nadmořské výšky Význam náznakových nácviků (touch drills) 2 - H - 2

3 ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC FCL (pokračování) Uvědomování si situace Dodržování správných postupů 9. ADMINISTRATIVA VÝCVIKU Záznamy výuky teoretických znalostí Osobní zápisník letů pilota Plán výcviku za letu / výuky na zemi Studijní texty Úřední formuláře Letové příručky / příručky vlastníka letadla / provozní příručky pilota Doklady o oprávnění k letu Dokumentace letadla Předpisy k průkazu způsobilosti soukromého pilota ČÁST 2 TECHNICKÝ VÝCVIK 1. Kurz by se měl zaměřit na ten typ letounu, na kterém si přeje výuku žadatel. Výcvikový program by měl poskytovat podrobnosti o veškeré teoretické výuce. 2. Identifikace a aplikace lidských faktorů (jak je stanoveno v osnově 040 ATPL) se zaměřením na aspekty výcviku součinnosti vícečlenné posádky. 3. Obsah programu výuky by měl postihovat úlohy výcviku tak, jak jsou použitelné na daném typu letounu. Úlohy výcviku 4. Simulátor (body označené by, v případě nedostupnosti letového simulátoru, měly být prováděny v letadle) (a) (b) (c) použití kontrolních seznamů povinných úkonů, nastavení radiových / navigačních prostředků a desek, výpočet/přepočet nastavení výkonu, výpočet paliva, informace o počasí, výkonnost; spouštění motorů obvyklé / mimořádné; úkony při vzletu obvyklé / mimořádné; (d) přerušený vzlet před dosažením V 1; (e) porucha motoru v průběhu vzletu mezi V 1 a V 2; (f) úkony při stoupání obvyklé / mimořádné; (g) úkony při cestovním letu obvyklé / mimořádné; (h) (i) (j) (k) (l) (m) úkony při klesání obvyklé / mimořádné; úkony před přistáním obvyklé / mimořádné; systém monitorování / obsluhy, nouzové situace během všech fází letu; přiblížení podle přístrojů do požadované minimální výšky rozhodnutí nad letištěm (DH), nebo do minimální výšky pro klesání nad letištěm / nadmořské výšky, s ručně provedenou simulací jednoho nepracujícího motoru v průběhu přiblížení a přistání, nebo při postupech nezdařeného přiblížení, přiblížení se dvěma vypnutými motory (je-li použitelné); přerušené přistání a postupy nezdařeného přiblížení; a nouzové případy na zemi. 2 - H - 3

4 JAR-FCL 4 ČÁST 2- HLAVA H AMC FCL (pokračování) Provoz II. a III. kategorie, je-li použitelný 5. (a) přesná přiblížení, opakování okruhu v automatickém režimu, s automatem tahu a letovým povelovým přístrojem, způsobené závadami pozemního nebo palubního vybavení; (b) opakování okruhu způsobené podmínkami počasí; (c) opakování okruhu při DH (výšce rozhodnutí) způsobené odchylkou od osy; a (d) jedno z přiblížení CAT II / CAT III musí vést k přistání. Letoun (nepoužívá se pro SFI(E)) 6. (a) seznámení s ovládacími prvky řízení letadla během vnějších kontrol; (b) použití kontrolních seznamů povinných úkonů, nastavení radiových a navigačních prostředků, spouštění motorů; (c) pojíždění; (d) vzlet; (e) porucha motoru během vzletu krátce po V 2, po dosažení letové polohy pro počáteční stoupání; (f) jiné nouzové postupy (jsou-li nutné); (g) přiblížení podle přístrojů do požadované minimální výšky rozhodnutí nad letištěm, s ručně vypnutým jedním motorem v průběhu přiblížení a přistání nebo opakování okruhu; (h) postupy nezdařeného přiblížení z požadované minimální výšky rozhodnutí nad letištěm, se simulací jednoho nepracujícího motoru; a (i) přistání se simulací jednoho (kritického) nepracujícího motoru. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 - H - 4

5 ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 IEM FCL (b)(3) Formulář zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti / výcviku / typové kvalifikace / F/EL pro vícemotorové vícepilotní letouny Viz JAR-FCL FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY Příjmení žadatele: Typ průkazu způsobilosti: Stát: Vícemotorový letoun: Záznam o výcviku: Zkouška dovednosti: Typová kvalifikace jako velícího pilota / 2.pilota Jméno: Číslo: Podpis žadatele: Přezkoušení odborné způsobilosti: Typová kvalifikace: F/EL: Uspokojivé ukončení výcviku typové kvalifikace podle požadavků je osvědčováno níže: 1 Teoretická výuka pro vydání typové kvalifikace absolvována v době od: do: v: Získáno hodnocení: % (75% bodů-uspěl): Typ a číslo průkazu způsobilosti: Podpis instruktora: Jméno velkými písmeny: 2 Simulátor (typ letounu): Tři nebo více os: ANO Výrobce simulátoru: Pohyb / systém: NE Připraven pro provoz a používán Provozovatel simulátoru: Vizuální prostředek: ANO Celková doba výcviku za řízením: Přístrojová přiblížení na letištích: Do nadmořské výšky rozhodnutí / výšky rozhodnutí nad letištěm: Místo / datum / čas: Podpis instruktora / examinátora (E) typové kvalifikace: Typ a číslo průkazu způsobilosti: Jméno velkými písmeny: NE 3 Záměrně nepoužito: 4 Zkouška dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti Pozn.: Neuspěje-li žadatel, musí examinátor vyznačit důvody. Uspěl Neuspěl Letový simulátor: Místo a datum: Typ a č. průk. způsobilosti: Podpis oprávněného examinátora: Jméno velkými písmeny: nehodící se škrtněte 2 - H - 5

6 JAR-FCL 4 ČÁST 2- HLAVA H ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 - H - 6

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG

obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 KATALOG obsah o nás 3 naše letka 9 kurzy 15 letouny a vrtulníky hlavní kurzy 19 doplňkové a rozšiřující kurzy 35 kontakt 41 2 o nás 3 o nás Flying Academy je profesionální letecká škola pro každého, koho létání

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH DOPRAVCŮ PRO NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PILOT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING STRATEGIE A KONCEPCE LETECKÝCH

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více