Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo 8 21. květen 2014"

Transkript

1 Číslo květen 2014 Spolek Bzenecký zámek Vážení občané, zbývá necelý půlrok do řádného termínu komunálních voleb a přání veřejnosti je jednoduché a srozumitelné, aby se něco změnilo na radnici. Pokud by se mělo něco takového stát, tak je nejvyšší čas začít konat. Občané, kteří láteří, kritizují a hovoří o tom, že takto to dál nejde a že jim jejich město leží na srdci, by se měli pokusit odhodit své předsudky a přenést svá slova do praxe. Protože pasivní odevzdaný přístup a hospodské řeči ještě nikdy nic nezměnily. Je třeba, aby se tyto osoby spojily, aby našly v základních bodech společnou řeč, komunikovaly s veřejností a svým zájmem, prací a hlavně chutí udělat něco pro druhé pomohli aktivní účastí v komunálních volbách naše město posunout dál. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci

2 JARO Začíná v době jarní rovnodennosti - zpravidla 20. března, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním rokům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (např. čápi, vlaštovky, lindušky..) a ptačí zpěv je stále intenzivnější. Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelníci skokani, ropuchy a čolci. Vyletují včely a probouzejí se první motýli. Netopýři se probouzejí ze zimního spánku. Je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek. Buclatí čmeláci poletují u země, prohledávají různé otvory a hledají vhodné hnízdo. Mravenci při určité teplotě vylézají na povrch své kupy. Nahřejí svá tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. teplonoši. Teprve později se rozlézají po okolí. V dubnu většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. V lese kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky. U cest najdeme podběl a sasanky, u potoka blatouchy. Objevují se první houby (špičky a penízovky). Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do svatebního šatu. Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět. Objevují se první hejna hmyzu. Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Květen je měsíc květů, vůní, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, bezy, šípkové růže. Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek a jiných ptáků. Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí zpěv. Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané. Na tyto charakteristické jarní měsíce existuje nespočet lidových pranostik, které přivádí člověka k hlubšímu zamyšlení nad přírodními zákonitostmi a bližšímu vztahu k zemi. Je zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní či neplní. Připomeňme si jen některé z nich: Časné jaro mnoho vody, jarní deště mnoho škody. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Jaro je krásné, leč hladové. Jaro krásné, všem tvorům spásné. Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje. Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. Pozdě do země, málo na sýpku. Právě na jaře mysli na zimu. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.

3 VZPOMÍNKA Nedávno jsem měla možnost navštívit dvě nechvalně proslulá místa v Polsku. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Březinka, ve kterých byl realizován plán tzv. Konečného řešení židovské otázky, tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Shodou okolností jsem jela se studenty zdejší Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví ze Bzence. Proč ale toto píši. Velmi nás zarazilo, s čím jsme se při prohlídce tak depresivních a zároveň pietních míst setkali. Bylo tam spousta mladých účastníků tak jako naše výprava - studentů z různých škol Evropy. Ne všichni se ale chovali slušně tak, jak si místo, kde jsme se nacházeli, zaslouží. Nedá se tomu ani uvěřit, ale někteří po prostorách pobíhali, hlučeli a smáli se. Nikdo z nás nepochopil toto jejich chování, neboť se zcela vymykalo dobrým mravům. Musím velmi pochválit bzenecké studenty, kteří ani v nejmenším neporušili etické chování, byli velmi vnímaví a znalí nacistické problematiky. Považuji tedy za velmi důležité, abychom ani v našem městě nezapomínali na válečné události, zejména v období, kdy si připomínáme výročí osvobození našeho města. Bylo tomu rumunskou armádou. Je důležité vzpomenout na umučené členy partyzánské skupiny a jejich rodinné příslušníky ze dne ze Bzence a na všechny občany, kteří v souvislosti s nesmyslnou válkou zahynuli. Při této příležitosti je nutné ocenit práci sdružení Starý Bzenec, které se snaží dochovat a zaznamenat mimo jiné i tyto pochmurné události. A ty, ať jsou varováním do budoucna. Ing. Blažena Gillíková Bzenecký zámek

4 Výročí akce, která měla být z myslí lidí vymazána a zapomenuta 13.dubna 2014 uplynulo 70 let od seskoku čtyřčlenného výsadku CARBON na území naší okupované vlasti vyslané II. odborem ministerstva národní obrany čs.vlády v Londýně, se zpravodajskými a organizačními úkoly na území Protektorátu Čechy a Morava. Operačním prostorem měla být jihovýchodní Morava (hlavně tehdejší okresy Uh.Hradiště, Uh.Brod, Kyjov a Hodonín). Skupinu Carbon tvořili: velitel kpt. František Bogataj (nar v Uh.Ostrohu), rtm. Josef Vanc (nar v Žitěnině), rtm. František Kobzík (nar v Břeclavi) a čet. asp. Jaroslav Šperl (nar v Praze) ve funkci radiotelegrafisty. Výsadek byl vybaven zbraněmi, trhavinami, střelivem, jídlem, penězi, falešnými legitimacemi, ale hlavně radiostanicí s krycím názvem Jarmila a radiomajákem Eureca pro navádění letadel. Se skupinou Carbon měla být vysazena i další paraskupina s názvem CLAY. Její složení bylo následující: velitel npor. Antonín Bartoš ( ), rodák z Lanžhota, telegrafista, čet.asp. Čestmír Šikola ( ), pocházel z Mukařova a šifrant, čet. asp. Jiří Štokman ( ), rodák z Buchlovic. Vybavení i úkoly byly podobné, jen radiostanice nesla název Eva. Operovat měla v prostoru severněji od operačního prostoru Carbonu. Letadlo typu,,halifax odstartovalo s oběma skupinami v neděli velikonoční 9.dubna 1944 z letiště Brindisi (Itálie), ale pro hustou mlhu nad Alpami a tvořící se námrazou na celém letadle bylo nuceno vrátit se zpět. Druhý pokus o vysazení obou skupin se uskutečnil ve středu 12.dubna s úspěšným výsledkem. Letadlo odstartovalo ve 20 hodin. Skupina Carbon byla vysazena v prostoru Rudnik mezi Vacenovicemi a Ratíškovicemi. Letadlo zde udělalo dva okruhy, při prvním okruhu jako první skákal velitel F.Bogataj,druhý vyskočil Šperl, třetí byl vysazen zásobník s materiálem a radiostanicí. Pilot dokončil okruh a při druhém okruhu vyskočil první Vanc a po něm Kobzík. Bohužel všichni dopadli daleko od sebe a navíc všichni zůstali viset za padáky v korunách vysokých stromů. Skupina jako celek se již nikdy nesešla a navíc přišla o radiostanici a většinu materiálu, pouze velitel zachránil Eurecu, protože ji měl při seskoku přivázanou k noze. Po seskoku se sešli pouze Vanc a Kobzík, kteří téměř po měsíčním hledání svých druhů, naprosto vyčerpaní psychicky i fyzicky, se ukryli v jednom domku ve vesnici Rudice u Bojkovic. Zde, po vyzrazení jejich úkrytu byli vyzváni protektorátními četníky, aby se vzdali. Splnili vojenskou přísahu a za žádnou cenu se nechtěli dostat živí do rukou gestapa, tak ukončili své mladé životy zastřelením. Jaroslav Šperl po útěku z místa nočního seskoku bloudil po lesích bzenecké Dúbravy po celý den, až pozdě odpoledne narazil na německou vojenskou hlídku, která na příkaz gestapa pátrala po shozených parašutistech. Setkání dopadlo pro J. Šperla dobře. Jeho dobrá němčina i falešné doklady nevzbudily u Němců podezření a po krátkém rozhovoru byl propuštěn. Téměř již za tmy přišel k prvním domům na okraji Bzence v Olšovci, kde se setkal se skupinou chlapců, jejíž mluvčí byl tehdy 15letý Břetislav Kaštalán. Chlapci pak přinesli neznámému vodu a jídlo a řekli, kde se nachází. Záhadný muž se ještě zeptal, kudy vede cesta do Starého Města a Hluku. Všichni chlapci se ochotně nabídli ukázat mu cestu a doprovodili ho až k Moravskému Písku. (Se svým prvním informá-

5 torem se J. Šperl sešel v roce 1990 při návštěvě rodné vlasti. Bylo to velmi radostné a srdečné setkání.) Mladý parašutista nalezl útočiště na záchytných adresách v Hluku a Véskách. Velitel kpt Bogataj po seskoku a pokusu o vyproštění padáku v korunách stromů marně hledal své druhy. Neměl čas, podobně jako jeho přátelé, vyprostit a ukrýt padáky, které byly zamotány vysoko v korunách stromů, aby je někdo nenašel a nenahlásil na policii nebo na gestapu. Dal se na cestu hledat nějaký záchytný bod. U Bzence ukryl radiomaják a pokračoval dál do svého rodiště Uherského Ostrohu, kde pomocí své tety našel první úkryt a během 48 hodin navázal styk se svým dobrým a dlouholetým přítelem z Uherského Ostrohu, učitelem a sokolem Antonínem Strakou, který v té době učil ve Bzenci. Učitel Straka byl už od konce roku1939 zapojen do sokolské odbojové organizace v Bzenci, založené náčelníkem bzeneckého Sokola, praporčíkem místní vojenské posádky a legionářem z I. světové války Václavem Vyžďurou. Tato první ilegální skupina se později spojila s odbojovou organizací Obrana národa, která působila na velké části Moravy. Antonín Straka vykonával funkci spojky mezi jednotlivými skupinami a Brnem a navazoval kontakty s novými lidmi. Tak se seznámil s Viktorem Ryšánkem (údajně pyrotechnikem), který jej později představil Karlu Paprskáři. Ryšánek i Paprskář naoko odbojáři, byli konfidenti gestapa, kteří slibovali obstarat pro odboj falešné doklady a peníze pro potřebné zbraně a trhaviny. Straka těmto dvěma mužům bezmezně věřil a v dobré víře jim časem poskytl informace o pobytu npor. Oldřicha Pechala, velitele paraskupiny ZINC, rodáka z Vřesovic, která seskočila , ale místo v Buchlovských horách byli vysazeni u Gbel na Slovensku. Gestapo po Pechalovi neustále pátralo, ale ten díky velké pomoci českých vlastenců (za pomoc hrozil trest smrti celé rodině) jim stále unikal. Až 2.června byl vlákán do pasti na Kniničské přehradě, kde byl po velkém boji přemožen, zatčen, vězněn a nelidsky týrán a mučen, ale své ochránce nikdy neprozradil. Byl popraven Později pak gestapo zatklo a popravilo celou řadu Prchalových ochránců a pomocníků. Byli mezi nimi na příklad farář ze Ždánic Kostiha, kaplan Voneš, MUDr Vladimír Dunděra s manželkou z Kyjova a jiní (celkem 33 osob).v této souvislosti byli gestapem hledáni manželé Janouškovi za poskytnutí úkrytu C.Žižlavskému z Koryčan, blízkému spolupracovníku a příteli Pechala. Janouškovi našli úkryt u Ctibora Šťastného, ředitele školy a sokolského činovníka a jeho manželky Anděly ve Bzenci. Opět,,pomohli Ryšánek a Paprskář, kteří měli obstarat pro Janouškovy falešné doklady. Gestapo si pro všechny do Bzence přijelo a zatklo. Janouškovi byli popraveni, manželé Šťastní odvezeni do koncentračních táborů. Paní Anděla se víckrát domů nevrátila, zemřela v koncentračním táboře. Antonínu Strakovi bylo důkazem, že se zatčením všech nemá nic společného, protože ani jeho ani nikoho z jeho spolupracovníků ze Bzence gestapo nezatklo a všichni zůstali na svobodě. Po setkání s velitelem Carbonu se obětavě zapojil do další odbojové činnosti a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem. Za velké Strakovi pomoci našel Bogataj ve Véskách u Kunovic svého telegrafistu Šperla a za pomoci odborníků z řad nových spolupracovníků byly zhotoveny 2 nové vysílačky (jedna měla být ukryta v octárně ve Bzenci) a v lednu1945 zahájila Jarmila pravidelné spojení se zpravodajskou centrálou MNO v Londýně. Postupem času se rozrůstal okruh spolupracovníků, ale velké většině byl František Bogataj neznám kvůli nebezpečí vyzrazení. Úkolem bylo získávat zpravodajský materiál z okupovaného území, zapojit důvěryhodné vlastenecky smýšlející lidi a zajistit pro ně zbraně letecky dopravené a shozené z letadel do předem určených prostorů a také sabotážní akce.odbojová organizace Carbon se stále rozrůstala a před koncem války měla téměř 300 členů. I občané Bzence nezůstali mimo dění.v červnu 1944 zde byla ustanovena skupina Carbon z příslušníků Obrany národa. Na doporučení A.Straky, určil kpt. Bogataj velitelem poručíka v záloze, učitele a sokola Oldřicha Kučeru. V lednu 1945 byl bzenecký Carbon rozšířen o druhou skupinu, která nesla název Carbon II Terč. Byla složena většinou z bývalých důstojníků a poddůstojníků bzenecké posádky.velitelem byl určen major Hermann. Skupina Carbon I vybrala místo pro shoz zbraní v prostoru Horních hor, druhá skupina vybrala prostor severně od nádraží Lideřovice (dnes nádraží Bzenec Přívoz) a v nedalekém lese připravila bunkr pro ukrytí materiálu. Radiotelegrafista nahlásil místa do Anglie.Ve vysílání BBC se po čase ozvaly kódy, které ohlašovaly Bzenecký zámek

6 shoz v určených místech. 22.března ve 2.45 skutečně letadlo přiletělo a všechen materiál na padácích shodilo na místo v Horních horách. Muži skupiny Carbon I měli velmi krátkou dobu na to, aby s nadlidským vypětím všech sil ukryli shozený náklad. Gestapo druhý den slídilo v okolí shozu, ale celkem neúspěšně. 29.března 1945 přijelo gestapo do Uh. Ostrohu zatknout Atonína Straku a další hlavní pracovníky Carbonu. Ant.Straka po svém zatčení, při převozu do sídla gestapa v Uherském Hradišti, využil nepozornosti svých hlídačů a spáchal sebevraždu rozkousnutím ampulky s prudce účinkujícím jedem, aby při mučení na gestapu neprozradil své spolubojovníky a hlavně velitele Carbonu Bogataje, po kterém gestapo bezvýsledně pátralo. Po válce byl Antonínu Strakovi udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. (Československý válečný kříž 1939 byl zřízen na začátku války na památku boje za osvobození republiky a prokázání v něm vynikající a úspěšný čin, při němž byli aktéři osobně vystavení nebezpečí života nebo život obětovali.) Radiotelegrafistovi Šperlovi se podařilo úspěšně vykorespondovat 18 shozů zbraní a materiálu. Jen 7 shozů se však dostalo do rukou členů Carbonu i to však znamenalo několik tun materiálu. Bojové oddíly organizace byly vyzbrojeny a mohly se aktivně zapojovat do střetů s německými okupanty a na přelomu dubna a května se podílely na osvobození Popovic, Mařatic a Uherského Hradiště. Příslušníci Carbonu z Uherského Ostrohu zachránili most přes řeku Moravu, široko daleko jediný, který zůstal neporušený. Mezi aktiva patří také 44 sabotážních akcí, zejména na železnicích. Bzenecký Carbon do osvobozujících bojů se zbraní v ruce v okolí Bzence nezasáhl, protože rumunský velitel, který osvobozoval Bzenec, jejich pomoc odmítl a naopak museli členové Carbonu odevzdat zbraně. Vysílající složkou z Londýna byla činnost Carbonu, podobně jako skupiny Clay, které mezi sebou navzájem spolupracovaly, hodnocena jako velmi úspěšná a patří mezi nejúspěšnější paraskupiny vůbec. O tom svědčí i to,že členům Carbonu z řad civilistů bylo uděleno 17 československých válečných křížů 1939, mezi nimi čtyřem občanům Bzence. Celkem bylo z Anglie vysazeno 101 parašutistů, skoro polovina se osvobození vlasti nedožila. Po osvobození ČSR většina z nich zůstala v armádě na velmi vysokých postech. Po únoru 1948, kdy se komunisti definitivně dostali k moci, byly ze svých míst odvoláni, propuštěni z armády a hrozilo jim zatčení. Proto většina z nich opět odchází za hranice. Mezi nimi oba členové Carbonu František Bogataj a Jaroslav Šperl i členové Clay Antonín Bartoš a Jiří Štokman. Čestmír Šikola zůstal doma, protože byl čerstvě ženat a jeho manželka čekala dítě. Přesto byl zatčen, vězněn, mučen a odsouzen k několikaletému žaláři. Podobně se stalo i dalším výsadkářům, kteří neutekli za hranice. Kpt. Jaromír Nechanský, velitel skupiny Platinum, později jeden z vedoucích pracovníků Pražského povstání ( ) byl zatčen, vězněn, týrán a ve vykonstruovaném procesu v r.1950 odsouzen k trestu smrti byl válečný hrdina ve vlasti, kterou pomáhal osvobozovat, popraven. Jaroslav Šperl v doslovu ke knize,,bylo málo mužů píše:,,v našem národě byly doby, kdy mladí muži, kteří měli radost ze života, kteří zpívali, smáli se, milovali, šli tam, kde naděje na přežití byla odhadována na tři měsíce. Přesto doufali, že válku přežijí a spřádali plány, co v osvobozeném Československu budou dělat.v televizním dokumentu vzpomíná Jaroslav Šperl na svého kolegu z paraskupin Františka Kobzíka, člena československé osmiveslice na olympiádě v Berlíně (1936), který si plánoval, že po válce bude dělat trenéra veslování v Břeclavi. Bohužel se toho nedožíl. František Bogataj zemřel v Saint German (USA), do své vlasti se živý nikdy nevrátil byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu v Uherském Ostrohu. Jaroslav Šperl poprvé přijel do vlasti v r.1988 a pak ještě několikrát. Československá televize s ním natočila několik dokumentů. Zemřel v Beloit (USA). Co říci závěrem? Jen slova klasika:,,národ, který si neváží svých hrdinů, je nebude mít, až je bude potřebovat. Naštěstí, již pětadvacet let tato doba, kdy jsme si svých hrdinů nevážili, pronásledovali je, zavírali, mučili, popravovali a navíc ještě překrucovali dějiny, u nás není. Duben 2014 Josef Ženata

7

8 SETKÁNÍ BZENECKÝCH PODNIKATELŮ Dne uspořádalo OSBZ setkání bzeneckých podnikatelů na podporu veřejné sbírky na nákup hasičského auta pro sbor dobrovolných hasičů. Akce s rautem a ochutnávkou vín se konala v restauraci hotelu Lidový dům za účasti zajímavých hostů. Hasiči v čele s velitelem sboru p. Igorem Otépkou osvětlili účastníkům současnou situaci v našem sboru, seznámili je se svojí činností a technikou, kterou mají k dispozici a hlavně objasnili stav stávajícího vozidla Š-706 CAS 25, o jehož výměnu za nové se již dlouhodobě bezúspěšně snaží. Účastníci akce si mohli toto vozidlo prohlédnout v reálu před budovou hotelu. Velmi překvapivé bylo zjištění, že toto vozidlo už více jak dva roky nemá technickou prohlídku, takže se vlastně nemůže pohybovat po veřejných komunikacích a nemůže tím pádem plnit svoji funkci. Až komicky působily poslední zprávy z vedení města o tom, že snad starosta města p. Pavel Čejka- jako nadřízená složka sboru dobrovolných hasičů -uvažuje o tom sbor rozpustit a pověřit vykonáváním této funkce pracovníky technických služeb a nebo využívat služeb dobrovolných hasičů z okolních obcí. :-) Možná by stálo za to panu starostovi připomenout historii bzeneckých hasičůprvní zmínky jsou z roku 1882, k nahlédnutí zde byly vzorně zpracované kroniky hasičů - a hlavně poukázat na to, že hasiči měli vždy historicky čestné místo v obci či městě a jejich vliv a význam z hlediska společenského života každé obce je velký. Velmi zajímavé bylo vystoupení hosta plk. Ing. Martina Červenky, Dis., ředitele záchranného sboru Jihomoravského kraje, který techniku bzeneckých hasičů považuje za velmi zastaralou a doporučuje obměnu stávajícího vozidla za nové CAS 20-T 815 TERRN 4x4,2. Vysvětlil, že koupě nového vozu pro město našeho rozsahu není jednoduchá věc, ale vzhledem k okolnostem obrovského lesního požáru na Bzenecké Sahaře v r. 2012, velmi důležitá. Dále zdůraznil velký význam dobrovolných hasičů jako podpůrné složky práce hasičů profesionálních. Další host, senátor za ČSSD p. Zdeněk Škromach, vyjádřil obdiv nad úsilím OSBZ v aktivitách a pokusech o získání části finančních prostředků pro nákup nového auta formou veřejné sbírky. Je přesvědčený, že samotný akt veřejné sbírky bude velmi významným, možná rozhodujícím, podpůrným prostředkem v případě podání žádosti o dotace na nákup tohoto vozidla v příštím období. Slíbil pomoc a podporu v této věci. Co říci závěrem? Podařilo se nám udělat první krok k tomu, aby vznikla šance získat dotaci na nákup tolik diskutovaného hasičského auta. Teď je na řadě vedení města (jedině v jeho pravomoci je žádost o dotaci podat), aby v této aktivitě pokračovalo a věc dotáhlo do zdárného konce. P.S. Potěšilo nás, že vedení města na základě naší aktivity změnilo názor na potřebu nového hasičského auta pro naše město a na posledním zastupitelstvu dne schválilo podání žádosti o dotaci na nákup tohoto vozidla Další novinkou je, že Rada města na své schůzi dne dokonce pověřila starostu p. Pavla Čejku, aby zaslal děkovný dopis JSDB za činnost v uplynulém roce Jak komické, když si představíme, jaký

9 názor má náš pan starosta na práci hasičů v naší obci a nebojí se ho otevřeně prezentovat třeba i na zastupitelstvu města. Je až s podivem, jak se může během krátké doby změnit jeho názor, kdy nejprve říká, že hasiči auto nepotřebují, že sbor zruší a nahradí ho pracovníky technických služeb. A najednou auto je třeba a dokonce hasiče pochválíme! Čím to je, že došlo k takovému obratu v myšlení? Není to náhodou tím, že se blíží volby? PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem občanům, kteří doposud přispěli svými finančními prostředky na konto sbírky na nákup nového hasičského auta. Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost a význam práce dobrovolných hasičů. Ke dni je na účtě suma: ,- Kč. Přispěli tito občané: Eva + Pavla - 400,- Josef Ženata ,- Pavlíkovi ,- Vít Daněček - 500,- Varjan Jozef ,- Jan Balada ,- Janovská Iveta ,- Zdeněk Bednařík - 500,- Miluše Koželová - 200,- Libor Kuchař ,- Jana Jelínková - 500,- Marie Plachá - 500,- Hana Švejčarová - 500,- Miroslav Čech - 500,- Kužela František ,- Pavel Sýkora ,- Blanka Ďurinová ,- Petr Kouřil - 425,- Josef Slováček ,- O. a A. Kuchařovi ,- SDH Bzenec ,- MG Centrum ,- Nováková ,- Goliáš Jan ,- Lorenc Aleš ,- Popelka ,- Hotel Lidový dům ,- Libor Skřivánek ,- Bzenecký zámek

10 POSTŘEHY ODJINUD Navštívíte-li město Kyjov, přijedete ze Bzence, vkročíte na náměstí od východu, jdete k radnici, jdete na západ! Otevře se před Vámi náměstí slovácké metropole. Krásné, architektonicky velmi zdařilé, citlivě realizované s důrazem na použitý materiál a zeleň! Neklade si za cíl vytvořit prostředí pro manifestace pracujícího lidu a jeho armádu, ale velmi vkusným způsobem vytváří příjemný prostor pro svoje občany. Jsou zde sladěny jak jejich potřeby života, tak i historie a tradice. V čele stojí právem hrdá radnice a Vám, sdílíte-li s námi hrdost obyvatel Moravského Slovácka, dopřeje pocit návštěvníka své metropole! Je až s podivem dnes, kdy jsme nuceni do Veselí jezdit přes Uherský Ostroh, že v tomto městečku, na nás dýchne podobná atmosféra! Krásné romantické náměstí, monumentální kostel a krásně zrekonstruovaný zámek. Máte velkou chuť se zastavit a jen tak se projít, zhluboka se nadechnout atmosféry, kterou vykouzlili lidé s pozitivním vztahem ke svému městu, k jeho historii a tradici. Začnete obdivovat ty, co to takhle umí! Jsou to umělci místních samospráv, kteří umějí rozpoznat, co a jakou dává městu atmosféru a energii. Tu zápornou umějí tlumit, o tu kladnou se umějí starat a ona roste a krášlí město! Jen patřičně zodpovědní, vzdělaní a nadšení, toto umějí vytvářet a činí tak účelně a hospodárně! Porovnání rozpočtu na obyvatele A pak se vracíme do Bzence. Vezmeme to pro tentokrát od Kyjova. Jedeme na východ! Vyhoupneme se mezi Vracovem a Bzencem na malou vyvýšeninu a je to tady! Chátrající zámek je překryt budovou bývalých vinařských závodů, z jedné strany nás vítá jedna průmyslová hala, z druhé další průmyslová hala. Namísto vinohradů satelit, následuje příjezdová komunikace k RI Okna, honosně zvaná malý obchvat města Bzence, končící v poli. Pokračujeme okolo supermarketu postaveného v zámeckém parku a jsme na náměstí Svobody. Když máte štěstí můžete výhodně nakoupit pod různými pestrobarevnými přístřešky a nebo v krabicích od banánů, které zdobí chodníky a okupují parkovací místa. Pokud opouštíme město směrem na Strážnici, rozloučí se s námi další průmyslová zóna a bohužel už i směrem na Veselí nad Moravou hromady materiálu nasvědčují tomu, že se začíná budovat nová myčka aut. Takže město Bzenec je v obklíčení průmyslových objektů ze všech stran. Žádný systém, žádná koncepce. Povzdechnete si, že jste doma a je Vám líto, že to tu nevypadá lépe a radostněji. Pak Vám to nedá a řeknete si: Třeba na to nejsou peníze. No jo, ale kde na to berou v tom Kyjově a Ostrohu? Pokud si kladete stejnou otázku, udělali jsme právě pro Vás následná porovnání rozpočtů! Počet obyvatel zaokrouhleno Rozpočet zhruba Rozpočet na obyvatele přibližně Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov Z této tabulky vyplývá, že Uherský Ostroh je chudé, ale krásné město a Bzenec má skoro tolik co Kyjov. Také z toho plyne, že v Uherském Ostrohu umějí něco velice dobře a za málo peněz! CO TO JE? Porovnáme- li všechny výdaje spojené s údržbou města, jako jsou údržba komunikací, zeleně, městského mobiliáře a podobně, tak získáme následující velmi zajímavá čísla! Počet obyvatel náklady na údržbu Rozpočet na obyvatele Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov

11 Zjistíme, že město Uherský Ostroh nepošle do příspěvkové organizace téměř 10 mil. korun jako Bzenec, ale pečuje o své město přímo, s láskou a velmi úsporně! Zřejmě samospráva nepotřebuje prostředníky a rozpočet v této kapitole si střeží sama. Dokonce i město Kyjov, které na tuto činnost má podobnou organizaci jako Bzenec, v ní zřejmě lépe hospodaří. Z tabulky je naprosto jasné, že Bzenec je prostě poslední. A estetickou hodnotu těchto komunálních činností v jednotlivých městech ponecháme na čtenářích. Můžeme každému čtenáři, který zvládá internet, jen doporučit čtení a porovnávání rozpočtů, je to pro dobré hospodáře velmi zajímavý materiál ke studiu! Hned v úvodu Vás může překvapit forma! Tak například rozpočty města Kyjova jsou velmi přehledné, detailně rozčleněné a najdete tam každých 1 000,-Kč, které chce město utratit. Žádné balíčky určené pro následné dělení medvídka mimo rozpočet. A to všechno tak, jako ostatní, pěkně v Excelu. Kyjovský rozpočet, co do formy a zpracování, lze považovat za zcela příkladný! Bohužel, ten bzenecký je tak trochu opakem. Předně, každého účetního zaskočí zvolený program. Ale budiž! Nevím proč, ale pokud jej nebudete umět zvětšit, tak ho na stránkách města ani nepřečtete. No, celostátní soutěž o nejlepší stránky města asi nevyhrajeme. Pomiňme formu a pojďme se podívat na obsah. Na obnovu kulturních nemovitých památek dal v loňském roce Uherský Ostroh téměř 3mil. Kč. Bzenec nic a letošní rok dá 100 tis. Kč - na obnovu kapličky. Velmi zajímavě se jeví Revitalizace parku Horní náměstí. Samotné slůvko revitalizace vzbuzuje nejednu otázku. Má to snad vzbuzovat dojem, že stromy, převážně lípy, které byly vysazeny cca před 100 lety, a tudíž to nejsou žádné babičky, jsou na odpis? Máme se domnívat, že selhala údržba zeleně a musíme si pořídit nový park? Nikoli! Prohrábnete stránky města Bzence a zjistíte, že za naše 2 mil. Kč je záměr zbudovat místo pro poutníky a posvátný háj (viz. Projektová dokumentace). Také zjistíte, že na Horním náměstí se něco málo pokácí a něco málo vysadí a umístí se altánek, který by v Hornbachu stál tak cca 40 tis. Kč. Nezbude Vám, než pomyslet si, že se projektant asi zmýlil, a to jak v pojmenování akce, tak i v ceně. Cena 2mil.Kč je mírně řečeno nadsazená! Vždyť prostor kolem kostela a park na Horním náměstí vždy byl a je nejlépe upravený a udržovaný prostor ve městě. Pro případné návštěvníky webových stránek města: Rozpočet nákladů na revitalizaci parku nehledejte u projektu, je tam sice v soupisce, ale asi se někde ztratil. Najdete jej ve schváleném rozpočtu 2014 a nikoli po položkách. Další zajímavou kapitolou jsou příjmy! Tak například kapitola 1031 Pěstební činnost-les. Pokud se nemýlíme, vlastníme ve Bzenci asi 360ha lesa. Město Kyjov asi 650ha lesa. Porovnáme li výnosy z této činnosti, tak jsme na tom s Kyjovem stejně, zhruba 2mil. Kč vyděláme oba. Porovnáme- li však náklady, zjistíme, že v našem lese se 2mil.Kč prohospodaří a nezbude nic. V Kyjově ty 2mil. Kč mají po odečtení nákladů. Další významnou kapitolou v oblasti příjmů jsou dotace!!! O dotacích si dokonce troufáme tvrdit, že jsou přímým indikátorem schopností daného zastupitelstva. Tak v tomto ohledu si například Vracov v roce 2013 přilepšil k rozpočtu o 9,93mil. korun. Přesto, že jsme se opravdu snažili získat pro Vás tyto informace za město Bzenec, tak se nám to nepodařilo. Abychom nebyli příliš nudní, tak pro ty občany, kteří opravdu chtějí pochopit, proč tento článek píšeme, zdržíme se podobných proklamací, jako je krásné místo pro život, krásné město, spokojení občané a podobně! My jsme prostě lidé, kteří krom jiného uvažují ekonomicky. Je pro nás nepřijatelné, abychom jako občané města Bzence, máme- li například čtyřčlennou rodinu, se museli dívat, jak se za našich řádově 80tis. korun ročně staví obchvat do polí či posvátný háj. Jak se jinde zámky opravují a ten náš chátrá. Jak jsou jinde krásně udržovaná města a za polovic. Je pro nás nepřijatelné, abychom se nadále dívali na chátrající areál Těmická, kde mohlo být například rehabilitační centrum pro děti či seniory, malometrážní startovací byty, podnikatelský inkubátor, pro mladé začínající podnikatele a další aktivity a služby. To vše za dotace odkudkoli. Je to jen na schopnostech těch, které si pomocí voleb do zastupitelstva najímáme a které si platíme. A to, ať jsme či nejsme s jejich prací spokojeni, ať na to máme či nikoli! Pro ty, co by na základě právě přečteného textu začali uvažovat o demagogii, tak právě pro ty je na konci tohoto článku tabulka. Je ze zdroje ministerstva financí. Zde si můžete spočítat, že koupíte-li svým dětem například dětské pleny, dětskou výživu, nějaké léky či rohlík a zaplatíte 1 000,- Kč, tak jste svému starostovi poslali do kasičky 43 korun Bzenecký zámek

12 a 70 haléřů. To je jen z DPH! Co nám popřát na závěr?! Pan starosta nám v novém zpravodaji přál, pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost z každého prožitého dne. Děkujeme! Naše sdružení lidí, kteří nechtějí nic jiného než pár pozitivních změn, Vám všem přejeme to vše a především štěstí. To budete potřebovat, pakliže se pokusíte spočítat, v následující tabulce, z čeho všechno a kolik platíme! Podstatnou část z toho nás stojí naši zastupitelé ve městě, na okrese, na kraji, ve vládě, ve sněmovně, v parlamentu, v celé Evropě a nevíme, kde ještě! Samozřejmě, že tam není zdravotní, sociální apod.! Kolekti OSBZ Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut) DPH (celostátní výnos) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) 7,86 % - kraje 1) 20,83 % obce 2) 71,31 % - SR 3) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) 30% - obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% - SR 3) Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) Daň z nemovitostí 100% - obce 4) 8,65 % - kraje 1) 22,87 % obce 2) 1,5% obce 5) 66,98 % - SR 3) Vysvětlivky: 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) 2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 3. násobků postupných přechodů (80 %) 4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. VÁŽENÍ OBČANÉ BZENCE, jistě jste si všimli, že od roku 2012 došlo k postupnému omezování činnosti Policie ČR ve Bzenci. Nejdříve bylo Obvodní oddělení Policie ČR (dále jen OOP ČR) přeměněno na policejní stanici a začátkem roku 2013 byla zrušena i tato. V současné době podléhá území bývalého OOP ČR Bzenec pod OOP ČR Strážnice. Je však s podivem, že Strážnicko má o 1/3 méně obyvatel a OOP ČR bylo umístěno tam. Dle Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) je to z důvodu, že ve Bzenci není vhodná budova k umístění OOP ČR. Po dohodě Městského úřadu ve Bzenci s Krajským ředitelstvím Policie ČR JmK v Brně funguje budova jako služebna. Čili je zde vykonávána pouze administrativní činnost. Ačkoli dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR k omezení bezpečnosti občanů na Bzenecku nedošlo, jsme nejen my, ale jistě i vy občané názoru, že tomu tak není. Místní organizace ČSSD (dále jen MO ČSSD) se výše uvedenou věc rozhodla řešit, a v tomto směru apelovat na ministra vnitra Bc. Milana Chovance. Mezi MO ČSSD proběhla počáteční písemná komunikace, kterou otiskujeme níže. Zasadíme se o to, aby zodpovědné orgány státní správy zvýšily bezpečnost občanů Bzenecka, a pokud možno vrátili OOP ČR do Bzence. Za MO ČSSD Bzenec Ing. Libor Navrátil

13 OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI VNITRA Ministr vnitra Bc. Milan Chovanec Nad Štolou 3, Praha 7 Ve Bzenci 11. února 2014 Vážený pane ministře, příteli, naše MO ČSSD se na Vás obrací s otázkou zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Bzenci. Ve Bzenci byla za tzv. první republiky četnická stanice, v poválečném období pak Obvodní oddělení SNB a to až do r. 1982, kdy bylo sloučeno s OO SNB Strážnice. V porevolučním r bylo OOP PČR Bzenec opět zřízeno a nakonec po dvaceti letech opět uzavřeno. V roce 2011 bylo Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen OOP ČR) Bzenec začleněno pod OOP ČR Kyjov a stala se z něj policejní stanice. Od byla zrušena i tato policejní stanice a územní působnost byla převedena pod OOP ČR Strážnice. OOP ČR Strážnice bylo opětovně zřízeno z policejní stanice Strážnice, která byla po částečné reformě začleněna pod OOP ČR Veselí nad Moravou. Nabýváme názoru, který není jen náš, ale podle ohlasů z veřejnosti i většiny občanů Bzence a okolních obcí, že zrušení OOP ČR Bzenec bylo nesystémovým řešením. Toto řešení podstatně omezilo zabezpečení bezpečnosti občanů obcí: Bzenec, Vracov, Moravský Písek, Těmice, Domanín, Žeravice a Syrovín. A zabezpečení bezpečnosti občanů je jednou ze základních úloh státu. Vzhledem k tomu, že území bývalého OOP ČR Bzenec je nyní pod správou OOP ČR Strážnice došlo k zvětšení dojezdových vzdáleností. Pokud se hlídka bude nacházet v části Lučina (k.ú. Tvarožná Lhota) a bude muset jet k zákroku do obce Žeravice musí překonat vzdálenost více jak 30 km, což není časově optimální. Zadržet tedy pachatele na místě činu a zabránit dalšímu protiprávnímu jednání, bude spíše o štěstí nebo riskování se zdravím zakročujících policistů, kteří budou nuceni jet nepřiměřenou rychlostí, kterou stav komunikací a reliéf trasy nedovoluje. To, že policisté jsou oproti původnímu stavu přítomni v rajónu bývalého OOP ČR Bzenec méně nelze nepochybovat. Prevence, která je prvořadá před represí, je tudíž minimální ne-li nulová. Trestný čin v očích těch co mají za povinnost zabezpečit bezpečnost občanů nemůže, být dán jen statistikou, která je zavádějící a je pouze jedním z ukazatelů trestné činnosti ve státě. Trestný čin není jen číslo na papíru, za trestným činem je lidský osud. Např. oběť znásilnění - její trauma, újma na zdraví, celoživotní následky. Poškozený krádeží, který na danou věc musel šetřit po určitou dobu, aby si jí mohl pořídit a na stejnou věc třeba již nedosáhne. Za ublížením na zdraví je někdo, kdo utrpěl újmu na zdraví, která ho omezovala nebo do smrti bude omezovat v běžném způsobu života. Je zcela zřejmé, že žádná vláda nedokáže vymýtit trestnou činnost, ale každá vláda má tu možnost prostřednictvím bezpečnostní složky státu a právní normy snížit riziko spáchání trestného činu a pokud trestný čin byl již spáchán, tak stát musí disponovat účinnou právní legislativou, která postihne pachatele trestných činů a povede k jejich nápravě. Růst nezaměstnanosti, ke kterému dochází, nemožnost nezaměstnaných dostát svým finančním závazkům sebou přináší prokazatelně zvýšení kriminality a to nejen majetkové. A Hodonínsko s téměř 15 % nezaměstnaností se řadí k nejpostiženějším okresům. Přítomnost policistů je z důvodů, které jsou výše popsané více než opodstatněná. Proto Vás žádáme o to, abyste se z titulu výkonu své funkce zasadil a přičinil o návrat OOP ČR nebo policejní stanice s trvalou přítomností policistů do Bzence. Samozřejmě jsme si vědomi, že to nese zvýšené finanční náklady, avšak peníze vynaložené na zřízení a provoz OOP ČR s bezpečností každého jednotlivého občana nelze srovnávat. Vážený pane ministře závěrem dopisu dovolte, abychom vyjádřili naději, že k návratu policistů do Bzence vyvinete maximum úsilí. Považujte tento dopis za otevřený. S přátelským pozdravem za MO ČSSD Bzenec: Ing. Libor Navrátil místopředseda Ing. Blažena Gillíková předsedkyně Místní organizace ČSSD Bzenec Bzenec Bzenecký zámek

14

15

16

17 Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE BZENCI sobota 31.května 2014 V ČASE OD 10:00 HODIN DO 20:00 HODIN. POŘADATELEM AKCE JE MĚSTO BZENEC VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI FIRMAMI A VINAŘI. DOJEĎTE OCHUTNAT VÍNA DO MÍST, KDE SE VINNÁ RÉVA PĚSTUJE OD DOB KARLA IV. MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST PROHLÍDEK PROSTOR, KDE SE VÍNO ZPRACOVÁVÁ I KDE ZRAJE VE SKLEPÍCH. VINAŘI SE VÁM BUDOU RÁDI VĚNOVAT PŘI CHUTNÁNÍ JEJICH VÍN. DALŠÍ INFORMACE K AKCI NA: VSTUPNÉ: ZLEVNĚNÉ V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU MĚSTA: 300,-Kč/osoba ) NA MÍSTĚ PŘI AKCI - NA NÁDVOŘÍ BZENECKÉHO ZÁMKU A U VINAŘŮ: 350,-Kč/osoba Bzenecký zámek

18 Tibet Vážení spoluobčané, dne 26. ledna 2014 jsem zaslal starostovi města Bzence p. Pavlovi Čejkovi em tuto žádost: Vážený pane starosto, dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách Akci v České republice koordinuje Spolek Lungta. Tímto Vás žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města projednali na svém zasedání možnost připojit se ke kampani Vlajka pro Tibet. Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů. Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi. Zároveň Vás prosím, zda byste své stanovisko ohledně připojení/nepřipojení k akci Vlajka pro Tibet mohli sdělit em na Děkuji Vám za brzké sdělení Vašeho stanoviska a za Vaši podporu lidským právům. Velice mě mrzí, že v minulém roce a ani předchozích létech jste se nepřipojili k této akci. Nemluvě o tom, že jste jak je patrno z Bzeneckého zpravodaje věc vůbec neprojednali a já jako žadatel nebyl vyrozuměn!

19 Vážený pane starosto, shlédněte toto video: -povstani-v-tibetu-10-brezen a váš i postoj ostatních volených zástupců nebude, tak vlažný. Evokace s r v ČR je zde více než nasnadě. Nebo je stavba pomníku na hřbitově, mimo jiné funkcionářům bývalého režimu, pro Vás víc, než demokratické principy, lidská práva a svoboda sama? S přátelským pozdravem Libor Navrátil Rada města Bzence na svém jednání dne , dle písemného vyjádření místostarosty Ing. Marka Novoměstského, opětovně akci nepodpořila a důvod svého rozhodnutí bohužel nesdělila. Spojitost mezi komunistickým režimem v Číně, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu obyvatel Tibetu, a sovětským komunistickým režimem, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu v Československu, radou nebyla pochopena. Přitom lidská práva a svoboda jsou základní lidské hodnoty, na míle vzdálené glorifikaci funkcionářů bývalého komunistického režimu na pomníku, postaveném na bzeneckém městském hřbitově. Toho režimu, který potlačoval svobodu a lidská práva v naší zemi. Co k tomu dodat? Úsudek si udělejte sami. Co říci závěrem? Akci Vlajka pro Tibet podpořilo 599 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů a 99 škol. POZVÁNKA Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra o.s. pořádá VI.ročník tradiční vojensko- -historické vzpomínkové akce VLKOŠSKÉ DNY VOJEN- SKÝCH TRADIC 2014 ve dnech června k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš, ministra národní obrany československé exilové vlády v Londýně, Sergěje Jana Ingra. UVIDÍTE: Sobota 7.června od 10:00 dynamické ukázky, ukázky výcviku vojsk 2. světové války, dobové tábory, soutěže pro děti s Lvíčkem Mírou, dobové modní přehlídky, vojenská technika, vyvrcholením dne rekonstrukce druhoválečných bojů "OSVOBOZENÍ MORAVY", ve které se střetne na 120 dobových vojáků. Budeme bojovat na zemi, vodě i ve vzduchu! To vše v přírodním areálu za mateřskou školou. Zábava i poučení pro celou rodinu. Neděle 8. června mše za všechny padlé světových válek, pietní akt. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bzenecký zámek

20 PRÁVNÍ OKÉNKO - SOUSEDSKÉ VZTAHY Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho. Nový občanský zákoník přináší od letoška i velkou úpravu sousedských práv. Novinek, které začaly od začátku roku platit, je spousta. Zavádí se například pravidlo, podle něhož plody spadlé z keřů nebo větví stromů přesahujících na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku, na který spadly. Podobné pravidlo u nás doposud chybělo. Spory mezi sousedy o ořechy či třešně na stromech jednoho vlastníka přesahujících na pozemek druhého vlastníka přitom nebyly vyjímkou. Od letoška budou veškeré plody spadlé na sousedící pozemek patřit sousedovi. Nebude se přitom jednat jenom o ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na který byť z cizích stromů či keřů padají. Jiná situace však je u plodů na stromech. Ty budou náležet vlastníkovi stromů, kterému musí soused umožnit jejich sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Rozdílně od úpravy platné do loňska, která poskytovala sousedovi právo bez dalšího odstranit přerosty a převisy větví na svém pozemku, nový občanský zákoník ukládá sousedovi, aby vlastníka nejprve vyzval k odstranění přerůstajících kořenů a přesahujících větví, a teprve pokud tak neučiní, může dotčený soused zasáhnout. Pokud tedy bude kořeny a větve odstraňovat po marné výzvě adresované vlastníkovi stromu sám soused, je tak povinen činit šetrně, ve vhodné době a současně po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku. Sousedská práva v novém občanském zákoníku jsou proti dosavadní úpravě mnohem propracovanější, takže lze předpokládat, že sporů mezi sousedy by mohlo ubýt. JUDr. Blanka Ďurinová SOUTĚŽNÍ HÁDANKA NA KONEC 1/ Co to je? 2/ Kde to je? nebo spíše: Kde to bývá? (v zimních měsících) 3/ Čí to je? Odpověď na tyto tři otázky zasílejte na Autor prvních správných odpovědí bude odměněn následující výhrou: barevný televizor PANASONIC úhlopříčka 53 cm. P.S. Dovedete si představit, že by takový útvar byl u každého domu ve Bzenci??? Naštěstí už zima skončila, takže tato okrasa našeho města na půl roku zmizela :-) BZENECKÝ ZÁMEK, spolek, vydává Bzenecký zámek, spolek, nám. Svobody 307, Bzenec, bzenecký IČ : , za redakční radu Miroslav Goliáš, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

Úspěšný zápis dětí do ZŠ

Úspěšný zápis dětí do ZŠ Vlajka pro Tibet v Ráječku str. 6 JOSEFSKÁ ZÁBAVA informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 21 LEDEN 2016 2015 WWW.RAJECKO.CZ str. 4 VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 13. září 2016 Přítomní:

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec

přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci: přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec konaného dne 4. září 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Napajedla přítomní

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více