Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo květen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo 8 21. květen 2014"

Transkript

1 Číslo květen 2014 Spolek Bzenecký zámek Vážení občané, zbývá necelý půlrok do řádného termínu komunálních voleb a přání veřejnosti je jednoduché a srozumitelné, aby se něco změnilo na radnici. Pokud by se mělo něco takového stát, tak je nejvyšší čas začít konat. Občané, kteří láteří, kritizují a hovoří o tom, že takto to dál nejde a že jim jejich město leží na srdci, by se měli pokusit odhodit své předsudky a přenést svá slova do praxe. Protože pasivní odevzdaný přístup a hospodské řeči ještě nikdy nic nezměnily. Je třeba, aby se tyto osoby spojily, aby našly v základních bodech společnou řeč, komunikovaly s veřejností a svým zájmem, prací a hlavně chutí udělat něco pro druhé pomohli aktivní účastí v komunálních volbách naše město posunout dál. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci

2 JARO Začíná v době jarní rovnodennosti - zpravidla 20. března, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním rokům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (např. čápi, vlaštovky, lindušky..) a ptačí zpěv je stále intenzivnější. Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelníci skokani, ropuchy a čolci. Vyletují včely a probouzejí se první motýli. Netopýři se probouzejí ze zimního spánku. Je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek. Buclatí čmeláci poletují u země, prohledávají různé otvory a hledají vhodné hnízdo. Mravenci při určité teplotě vylézají na povrch své kupy. Nahřejí svá tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. teplonoši. Teprve později se rozlézají po okolí. V dubnu většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. V lese kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky. U cest najdeme podběl a sasanky, u potoka blatouchy. Objevují se první houby (špičky a penízovky). Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do svatebního šatu. Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět. Objevují se první hejna hmyzu. Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Květen je měsíc květů, vůní, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, bezy, šípkové růže. Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek a jiných ptáků. Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí zpěv. Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané. Na tyto charakteristické jarní měsíce existuje nespočet lidových pranostik, které přivádí člověka k hlubšímu zamyšlení nad přírodními zákonitostmi a bližšímu vztahu k zemi. Je zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní či neplní. Připomeňme si jen některé z nich: Časné jaro mnoho vody, jarní deště mnoho škody. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Jaro je krásné, leč hladové. Jaro krásné, všem tvorům spásné. Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje. Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. Pozdě do země, málo na sýpku. Právě na jaře mysli na zimu. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.

3 VZPOMÍNKA Nedávno jsem měla možnost navštívit dvě nechvalně proslulá místa v Polsku. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Březinka, ve kterých byl realizován plán tzv. Konečného řešení židovské otázky, tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Shodou okolností jsem jela se studenty zdejší Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví ze Bzence. Proč ale toto píši. Velmi nás zarazilo, s čím jsme se při prohlídce tak depresivních a zároveň pietních míst setkali. Bylo tam spousta mladých účastníků tak jako naše výprava - studentů z různých škol Evropy. Ne všichni se ale chovali slušně tak, jak si místo, kde jsme se nacházeli, zaslouží. Nedá se tomu ani uvěřit, ale někteří po prostorách pobíhali, hlučeli a smáli se. Nikdo z nás nepochopil toto jejich chování, neboť se zcela vymykalo dobrým mravům. Musím velmi pochválit bzenecké studenty, kteří ani v nejmenším neporušili etické chování, byli velmi vnímaví a znalí nacistické problematiky. Považuji tedy za velmi důležité, abychom ani v našem městě nezapomínali na válečné události, zejména v období, kdy si připomínáme výročí osvobození našeho města. Bylo tomu rumunskou armádou. Je důležité vzpomenout na umučené členy partyzánské skupiny a jejich rodinné příslušníky ze dne ze Bzence a na všechny občany, kteří v souvislosti s nesmyslnou válkou zahynuli. Při této příležitosti je nutné ocenit práci sdružení Starý Bzenec, které se snaží dochovat a zaznamenat mimo jiné i tyto pochmurné události. A ty, ať jsou varováním do budoucna. Ing. Blažena Gillíková Bzenecký zámek

4 Výročí akce, která měla být z myslí lidí vymazána a zapomenuta 13.dubna 2014 uplynulo 70 let od seskoku čtyřčlenného výsadku CARBON na území naší okupované vlasti vyslané II. odborem ministerstva národní obrany čs.vlády v Londýně, se zpravodajskými a organizačními úkoly na území Protektorátu Čechy a Morava. Operačním prostorem měla být jihovýchodní Morava (hlavně tehdejší okresy Uh.Hradiště, Uh.Brod, Kyjov a Hodonín). Skupinu Carbon tvořili: velitel kpt. František Bogataj (nar v Uh.Ostrohu), rtm. Josef Vanc (nar v Žitěnině), rtm. František Kobzík (nar v Břeclavi) a čet. asp. Jaroslav Šperl (nar v Praze) ve funkci radiotelegrafisty. Výsadek byl vybaven zbraněmi, trhavinami, střelivem, jídlem, penězi, falešnými legitimacemi, ale hlavně radiostanicí s krycím názvem Jarmila a radiomajákem Eureca pro navádění letadel. Se skupinou Carbon měla být vysazena i další paraskupina s názvem CLAY. Její složení bylo následující: velitel npor. Antonín Bartoš ( ), rodák z Lanžhota, telegrafista, čet.asp. Čestmír Šikola ( ), pocházel z Mukařova a šifrant, čet. asp. Jiří Štokman ( ), rodák z Buchlovic. Vybavení i úkoly byly podobné, jen radiostanice nesla název Eva. Operovat měla v prostoru severněji od operačního prostoru Carbonu. Letadlo typu,,halifax odstartovalo s oběma skupinami v neděli velikonoční 9.dubna 1944 z letiště Brindisi (Itálie), ale pro hustou mlhu nad Alpami a tvořící se námrazou na celém letadle bylo nuceno vrátit se zpět. Druhý pokus o vysazení obou skupin se uskutečnil ve středu 12.dubna s úspěšným výsledkem. Letadlo odstartovalo ve 20 hodin. Skupina Carbon byla vysazena v prostoru Rudnik mezi Vacenovicemi a Ratíškovicemi. Letadlo zde udělalo dva okruhy, při prvním okruhu jako první skákal velitel F.Bogataj,druhý vyskočil Šperl, třetí byl vysazen zásobník s materiálem a radiostanicí. Pilot dokončil okruh a při druhém okruhu vyskočil první Vanc a po něm Kobzík. Bohužel všichni dopadli daleko od sebe a navíc všichni zůstali viset za padáky v korunách vysokých stromů. Skupina jako celek se již nikdy nesešla a navíc přišla o radiostanici a většinu materiálu, pouze velitel zachránil Eurecu, protože ji měl při seskoku přivázanou k noze. Po seskoku se sešli pouze Vanc a Kobzík, kteří téměř po měsíčním hledání svých druhů, naprosto vyčerpaní psychicky i fyzicky, se ukryli v jednom domku ve vesnici Rudice u Bojkovic. Zde, po vyzrazení jejich úkrytu byli vyzváni protektorátními četníky, aby se vzdali. Splnili vojenskou přísahu a za žádnou cenu se nechtěli dostat živí do rukou gestapa, tak ukončili své mladé životy zastřelením. Jaroslav Šperl po útěku z místa nočního seskoku bloudil po lesích bzenecké Dúbravy po celý den, až pozdě odpoledne narazil na německou vojenskou hlídku, která na příkaz gestapa pátrala po shozených parašutistech. Setkání dopadlo pro J. Šperla dobře. Jeho dobrá němčina i falešné doklady nevzbudily u Němců podezření a po krátkém rozhovoru byl propuštěn. Téměř již za tmy přišel k prvním domům na okraji Bzence v Olšovci, kde se setkal se skupinou chlapců, jejíž mluvčí byl tehdy 15letý Břetislav Kaštalán. Chlapci pak přinesli neznámému vodu a jídlo a řekli, kde se nachází. Záhadný muž se ještě zeptal, kudy vede cesta do Starého Města a Hluku. Všichni chlapci se ochotně nabídli ukázat mu cestu a doprovodili ho až k Moravskému Písku. (Se svým prvním informá-

5 torem se J. Šperl sešel v roce 1990 při návštěvě rodné vlasti. Bylo to velmi radostné a srdečné setkání.) Mladý parašutista nalezl útočiště na záchytných adresách v Hluku a Véskách. Velitel kpt Bogataj po seskoku a pokusu o vyproštění padáku v korunách stromů marně hledal své druhy. Neměl čas, podobně jako jeho přátelé, vyprostit a ukrýt padáky, které byly zamotány vysoko v korunách stromů, aby je někdo nenašel a nenahlásil na policii nebo na gestapu. Dal se na cestu hledat nějaký záchytný bod. U Bzence ukryl radiomaják a pokračoval dál do svého rodiště Uherského Ostrohu, kde pomocí své tety našel první úkryt a během 48 hodin navázal styk se svým dobrým a dlouholetým přítelem z Uherského Ostrohu, učitelem a sokolem Antonínem Strakou, který v té době učil ve Bzenci. Učitel Straka byl už od konce roku1939 zapojen do sokolské odbojové organizace v Bzenci, založené náčelníkem bzeneckého Sokola, praporčíkem místní vojenské posádky a legionářem z I. světové války Václavem Vyžďurou. Tato první ilegální skupina se později spojila s odbojovou organizací Obrana národa, která působila na velké části Moravy. Antonín Straka vykonával funkci spojky mezi jednotlivými skupinami a Brnem a navazoval kontakty s novými lidmi. Tak se seznámil s Viktorem Ryšánkem (údajně pyrotechnikem), který jej později představil Karlu Paprskáři. Ryšánek i Paprskář naoko odbojáři, byli konfidenti gestapa, kteří slibovali obstarat pro odboj falešné doklady a peníze pro potřebné zbraně a trhaviny. Straka těmto dvěma mužům bezmezně věřil a v dobré víře jim časem poskytl informace o pobytu npor. Oldřicha Pechala, velitele paraskupiny ZINC, rodáka z Vřesovic, která seskočila , ale místo v Buchlovských horách byli vysazeni u Gbel na Slovensku. Gestapo po Pechalovi neustále pátralo, ale ten díky velké pomoci českých vlastenců (za pomoc hrozil trest smrti celé rodině) jim stále unikal. Až 2.června byl vlákán do pasti na Kniničské přehradě, kde byl po velkém boji přemožen, zatčen, vězněn a nelidsky týrán a mučen, ale své ochránce nikdy neprozradil. Byl popraven Později pak gestapo zatklo a popravilo celou řadu Prchalových ochránců a pomocníků. Byli mezi nimi na příklad farář ze Ždánic Kostiha, kaplan Voneš, MUDr Vladimír Dunděra s manželkou z Kyjova a jiní (celkem 33 osob).v této souvislosti byli gestapem hledáni manželé Janouškovi za poskytnutí úkrytu C.Žižlavskému z Koryčan, blízkému spolupracovníku a příteli Pechala. Janouškovi našli úkryt u Ctibora Šťastného, ředitele školy a sokolského činovníka a jeho manželky Anděly ve Bzenci. Opět,,pomohli Ryšánek a Paprskář, kteří měli obstarat pro Janouškovy falešné doklady. Gestapo si pro všechny do Bzence přijelo a zatklo. Janouškovi byli popraveni, manželé Šťastní odvezeni do koncentračních táborů. Paní Anděla se víckrát domů nevrátila, zemřela v koncentračním táboře. Antonínu Strakovi bylo důkazem, že se zatčením všech nemá nic společného, protože ani jeho ani nikoho z jeho spolupracovníků ze Bzence gestapo nezatklo a všichni zůstali na svobodě. Po setkání s velitelem Carbonu se obětavě zapojil do další odbojové činnosti a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem. Za velké Strakovi pomoci našel Bogataj ve Véskách u Kunovic svého telegrafistu Šperla a za pomoci odborníků z řad nových spolupracovníků byly zhotoveny 2 nové vysílačky (jedna měla být ukryta v octárně ve Bzenci) a v lednu1945 zahájila Jarmila pravidelné spojení se zpravodajskou centrálou MNO v Londýně. Postupem času se rozrůstal okruh spolupracovníků, ale velké většině byl František Bogataj neznám kvůli nebezpečí vyzrazení. Úkolem bylo získávat zpravodajský materiál z okupovaného území, zapojit důvěryhodné vlastenecky smýšlející lidi a zajistit pro ně zbraně letecky dopravené a shozené z letadel do předem určených prostorů a také sabotážní akce.odbojová organizace Carbon se stále rozrůstala a před koncem války měla téměř 300 členů. I občané Bzence nezůstali mimo dění.v červnu 1944 zde byla ustanovena skupina Carbon z příslušníků Obrany národa. Na doporučení A.Straky, určil kpt. Bogataj velitelem poručíka v záloze, učitele a sokola Oldřicha Kučeru. V lednu 1945 byl bzenecký Carbon rozšířen o druhou skupinu, která nesla název Carbon II Terč. Byla složena většinou z bývalých důstojníků a poddůstojníků bzenecké posádky.velitelem byl určen major Hermann. Skupina Carbon I vybrala místo pro shoz zbraní v prostoru Horních hor, druhá skupina vybrala prostor severně od nádraží Lideřovice (dnes nádraží Bzenec Přívoz) a v nedalekém lese připravila bunkr pro ukrytí materiálu. Radiotelegrafista nahlásil místa do Anglie.Ve vysílání BBC se po čase ozvaly kódy, které ohlašovaly Bzenecký zámek

6 shoz v určených místech. 22.března ve 2.45 skutečně letadlo přiletělo a všechen materiál na padácích shodilo na místo v Horních horách. Muži skupiny Carbon I měli velmi krátkou dobu na to, aby s nadlidským vypětím všech sil ukryli shozený náklad. Gestapo druhý den slídilo v okolí shozu, ale celkem neúspěšně. 29.března 1945 přijelo gestapo do Uh. Ostrohu zatknout Atonína Straku a další hlavní pracovníky Carbonu. Ant.Straka po svém zatčení, při převozu do sídla gestapa v Uherském Hradišti, využil nepozornosti svých hlídačů a spáchal sebevraždu rozkousnutím ampulky s prudce účinkujícím jedem, aby při mučení na gestapu neprozradil své spolubojovníky a hlavně velitele Carbonu Bogataje, po kterém gestapo bezvýsledně pátralo. Po válce byl Antonínu Strakovi udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. (Československý válečný kříž 1939 byl zřízen na začátku války na památku boje za osvobození republiky a prokázání v něm vynikající a úspěšný čin, při němž byli aktéři osobně vystavení nebezpečí života nebo život obětovali.) Radiotelegrafistovi Šperlovi se podařilo úspěšně vykorespondovat 18 shozů zbraní a materiálu. Jen 7 shozů se však dostalo do rukou členů Carbonu i to však znamenalo několik tun materiálu. Bojové oddíly organizace byly vyzbrojeny a mohly se aktivně zapojovat do střetů s německými okupanty a na přelomu dubna a května se podílely na osvobození Popovic, Mařatic a Uherského Hradiště. Příslušníci Carbonu z Uherského Ostrohu zachránili most přes řeku Moravu, široko daleko jediný, který zůstal neporušený. Mezi aktiva patří také 44 sabotážních akcí, zejména na železnicích. Bzenecký Carbon do osvobozujících bojů se zbraní v ruce v okolí Bzence nezasáhl, protože rumunský velitel, který osvobozoval Bzenec, jejich pomoc odmítl a naopak museli členové Carbonu odevzdat zbraně. Vysílající složkou z Londýna byla činnost Carbonu, podobně jako skupiny Clay, které mezi sebou navzájem spolupracovaly, hodnocena jako velmi úspěšná a patří mezi nejúspěšnější paraskupiny vůbec. O tom svědčí i to,že členům Carbonu z řad civilistů bylo uděleno 17 československých válečných křížů 1939, mezi nimi čtyřem občanům Bzence. Celkem bylo z Anglie vysazeno 101 parašutistů, skoro polovina se osvobození vlasti nedožila. Po osvobození ČSR většina z nich zůstala v armádě na velmi vysokých postech. Po únoru 1948, kdy se komunisti definitivně dostali k moci, byly ze svých míst odvoláni, propuštěni z armády a hrozilo jim zatčení. Proto většina z nich opět odchází za hranice. Mezi nimi oba členové Carbonu František Bogataj a Jaroslav Šperl i členové Clay Antonín Bartoš a Jiří Štokman. Čestmír Šikola zůstal doma, protože byl čerstvě ženat a jeho manželka čekala dítě. Přesto byl zatčen, vězněn, mučen a odsouzen k několikaletému žaláři. Podobně se stalo i dalším výsadkářům, kteří neutekli za hranice. Kpt. Jaromír Nechanský, velitel skupiny Platinum, později jeden z vedoucích pracovníků Pražského povstání ( ) byl zatčen, vězněn, týrán a ve vykonstruovaném procesu v r.1950 odsouzen k trestu smrti byl válečný hrdina ve vlasti, kterou pomáhal osvobozovat, popraven. Jaroslav Šperl v doslovu ke knize,,bylo málo mužů píše:,,v našem národě byly doby, kdy mladí muži, kteří měli radost ze života, kteří zpívali, smáli se, milovali, šli tam, kde naděje na přežití byla odhadována na tři měsíce. Přesto doufali, že válku přežijí a spřádali plány, co v osvobozeném Československu budou dělat.v televizním dokumentu vzpomíná Jaroslav Šperl na svého kolegu z paraskupin Františka Kobzíka, člena československé osmiveslice na olympiádě v Berlíně (1936), který si plánoval, že po válce bude dělat trenéra veslování v Břeclavi. Bohužel se toho nedožíl. František Bogataj zemřel v Saint German (USA), do své vlasti se živý nikdy nevrátil byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu v Uherském Ostrohu. Jaroslav Šperl poprvé přijel do vlasti v r.1988 a pak ještě několikrát. Československá televize s ním natočila několik dokumentů. Zemřel v Beloit (USA). Co říci závěrem? Jen slova klasika:,,národ, který si neváží svých hrdinů, je nebude mít, až je bude potřebovat. Naštěstí, již pětadvacet let tato doba, kdy jsme si svých hrdinů nevážili, pronásledovali je, zavírali, mučili, popravovali a navíc ještě překrucovali dějiny, u nás není. Duben 2014 Josef Ženata

7

8 SETKÁNÍ BZENECKÝCH PODNIKATELŮ Dne uspořádalo OSBZ setkání bzeneckých podnikatelů na podporu veřejné sbírky na nákup hasičského auta pro sbor dobrovolných hasičů. Akce s rautem a ochutnávkou vín se konala v restauraci hotelu Lidový dům za účasti zajímavých hostů. Hasiči v čele s velitelem sboru p. Igorem Otépkou osvětlili účastníkům současnou situaci v našem sboru, seznámili je se svojí činností a technikou, kterou mají k dispozici a hlavně objasnili stav stávajícího vozidla Š-706 CAS 25, o jehož výměnu za nové se již dlouhodobě bezúspěšně snaží. Účastníci akce si mohli toto vozidlo prohlédnout v reálu před budovou hotelu. Velmi překvapivé bylo zjištění, že toto vozidlo už více jak dva roky nemá technickou prohlídku, takže se vlastně nemůže pohybovat po veřejných komunikacích a nemůže tím pádem plnit svoji funkci. Až komicky působily poslední zprávy z vedení města o tom, že snad starosta města p. Pavel Čejka- jako nadřízená složka sboru dobrovolných hasičů -uvažuje o tom sbor rozpustit a pověřit vykonáváním této funkce pracovníky technických služeb a nebo využívat služeb dobrovolných hasičů z okolních obcí. :-) Možná by stálo za to panu starostovi připomenout historii bzeneckých hasičůprvní zmínky jsou z roku 1882, k nahlédnutí zde byly vzorně zpracované kroniky hasičů - a hlavně poukázat na to, že hasiči měli vždy historicky čestné místo v obci či městě a jejich vliv a význam z hlediska společenského života každé obce je velký. Velmi zajímavé bylo vystoupení hosta plk. Ing. Martina Červenky, Dis., ředitele záchranného sboru Jihomoravského kraje, který techniku bzeneckých hasičů považuje za velmi zastaralou a doporučuje obměnu stávajícího vozidla za nové CAS 20-T 815 TERRN 4x4,2. Vysvětlil, že koupě nového vozu pro město našeho rozsahu není jednoduchá věc, ale vzhledem k okolnostem obrovského lesního požáru na Bzenecké Sahaře v r. 2012, velmi důležitá. Dále zdůraznil velký význam dobrovolných hasičů jako podpůrné složky práce hasičů profesionálních. Další host, senátor za ČSSD p. Zdeněk Škromach, vyjádřil obdiv nad úsilím OSBZ v aktivitách a pokusech o získání části finančních prostředků pro nákup nového auta formou veřejné sbírky. Je přesvědčený, že samotný akt veřejné sbírky bude velmi významným, možná rozhodujícím, podpůrným prostředkem v případě podání žádosti o dotace na nákup tohoto vozidla v příštím období. Slíbil pomoc a podporu v této věci. Co říci závěrem? Podařilo se nám udělat první krok k tomu, aby vznikla šance získat dotaci na nákup tolik diskutovaného hasičského auta. Teď je na řadě vedení města (jedině v jeho pravomoci je žádost o dotaci podat), aby v této aktivitě pokračovalo a věc dotáhlo do zdárného konce. P.S. Potěšilo nás, že vedení města na základě naší aktivity změnilo názor na potřebu nového hasičského auta pro naše město a na posledním zastupitelstvu dne schválilo podání žádosti o dotaci na nákup tohoto vozidla Další novinkou je, že Rada města na své schůzi dne dokonce pověřila starostu p. Pavla Čejku, aby zaslal děkovný dopis JSDB za činnost v uplynulém roce Jak komické, když si představíme, jaký

9 názor má náš pan starosta na práci hasičů v naší obci a nebojí se ho otevřeně prezentovat třeba i na zastupitelstvu města. Je až s podivem, jak se může během krátké doby změnit jeho názor, kdy nejprve říká, že hasiči auto nepotřebují, že sbor zruší a nahradí ho pracovníky technických služeb. A najednou auto je třeba a dokonce hasiče pochválíme! Čím to je, že došlo k takovému obratu v myšlení? Není to náhodou tím, že se blíží volby? PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem občanům, kteří doposud přispěli svými finančními prostředky na konto sbírky na nákup nového hasičského auta. Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost a význam práce dobrovolných hasičů. Ke dni je na účtě suma: ,- Kč. Přispěli tito občané: Eva + Pavla - 400,- Josef Ženata ,- Pavlíkovi ,- Vít Daněček - 500,- Varjan Jozef ,- Jan Balada ,- Janovská Iveta ,- Zdeněk Bednařík - 500,- Miluše Koželová - 200,- Libor Kuchař ,- Jana Jelínková - 500,- Marie Plachá - 500,- Hana Švejčarová - 500,- Miroslav Čech - 500,- Kužela František ,- Pavel Sýkora ,- Blanka Ďurinová ,- Petr Kouřil - 425,- Josef Slováček ,- O. a A. Kuchařovi ,- SDH Bzenec ,- MG Centrum ,- Nováková ,- Goliáš Jan ,- Lorenc Aleš ,- Popelka ,- Hotel Lidový dům ,- Libor Skřivánek ,- Bzenecký zámek

10 POSTŘEHY ODJINUD Navštívíte-li město Kyjov, přijedete ze Bzence, vkročíte na náměstí od východu, jdete k radnici, jdete na západ! Otevře se před Vámi náměstí slovácké metropole. Krásné, architektonicky velmi zdařilé, citlivě realizované s důrazem na použitý materiál a zeleň! Neklade si za cíl vytvořit prostředí pro manifestace pracujícího lidu a jeho armádu, ale velmi vkusným způsobem vytváří příjemný prostor pro svoje občany. Jsou zde sladěny jak jejich potřeby života, tak i historie a tradice. V čele stojí právem hrdá radnice a Vám, sdílíte-li s námi hrdost obyvatel Moravského Slovácka, dopřeje pocit návštěvníka své metropole! Je až s podivem dnes, kdy jsme nuceni do Veselí jezdit přes Uherský Ostroh, že v tomto městečku, na nás dýchne podobná atmosféra! Krásné romantické náměstí, monumentální kostel a krásně zrekonstruovaný zámek. Máte velkou chuť se zastavit a jen tak se projít, zhluboka se nadechnout atmosféry, kterou vykouzlili lidé s pozitivním vztahem ke svému městu, k jeho historii a tradici. Začnete obdivovat ty, co to takhle umí! Jsou to umělci místních samospráv, kteří umějí rozpoznat, co a jakou dává městu atmosféru a energii. Tu zápornou umějí tlumit, o tu kladnou se umějí starat a ona roste a krášlí město! Jen patřičně zodpovědní, vzdělaní a nadšení, toto umějí vytvářet a činí tak účelně a hospodárně! Porovnání rozpočtu na obyvatele A pak se vracíme do Bzence. Vezmeme to pro tentokrát od Kyjova. Jedeme na východ! Vyhoupneme se mezi Vracovem a Bzencem na malou vyvýšeninu a je to tady! Chátrající zámek je překryt budovou bývalých vinařských závodů, z jedné strany nás vítá jedna průmyslová hala, z druhé další průmyslová hala. Namísto vinohradů satelit, následuje příjezdová komunikace k RI Okna, honosně zvaná malý obchvat města Bzence, končící v poli. Pokračujeme okolo supermarketu postaveného v zámeckém parku a jsme na náměstí Svobody. Když máte štěstí můžete výhodně nakoupit pod různými pestrobarevnými přístřešky a nebo v krabicích od banánů, které zdobí chodníky a okupují parkovací místa. Pokud opouštíme město směrem na Strážnici, rozloučí se s námi další průmyslová zóna a bohužel už i směrem na Veselí nad Moravou hromady materiálu nasvědčují tomu, že se začíná budovat nová myčka aut. Takže město Bzenec je v obklíčení průmyslových objektů ze všech stran. Žádný systém, žádná koncepce. Povzdechnete si, že jste doma a je Vám líto, že to tu nevypadá lépe a radostněji. Pak Vám to nedá a řeknete si: Třeba na to nejsou peníze. No jo, ale kde na to berou v tom Kyjově a Ostrohu? Pokud si kladete stejnou otázku, udělali jsme právě pro Vás následná porovnání rozpočtů! Počet obyvatel zaokrouhleno Rozpočet zhruba Rozpočet na obyvatele přibližně Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov Z této tabulky vyplývá, že Uherský Ostroh je chudé, ale krásné město a Bzenec má skoro tolik co Kyjov. Také z toho plyne, že v Uherském Ostrohu umějí něco velice dobře a za málo peněz! CO TO JE? Porovnáme- li všechny výdaje spojené s údržbou města, jako jsou údržba komunikací, zeleně, městského mobiliáře a podobně, tak získáme následující velmi zajímavá čísla! Počet obyvatel náklady na údržbu Rozpočet na obyvatele Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov

11 Zjistíme, že město Uherský Ostroh nepošle do příspěvkové organizace téměř 10 mil. korun jako Bzenec, ale pečuje o své město přímo, s láskou a velmi úsporně! Zřejmě samospráva nepotřebuje prostředníky a rozpočet v této kapitole si střeží sama. Dokonce i město Kyjov, které na tuto činnost má podobnou organizaci jako Bzenec, v ní zřejmě lépe hospodaří. Z tabulky je naprosto jasné, že Bzenec je prostě poslední. A estetickou hodnotu těchto komunálních činností v jednotlivých městech ponecháme na čtenářích. Můžeme každému čtenáři, který zvládá internet, jen doporučit čtení a porovnávání rozpočtů, je to pro dobré hospodáře velmi zajímavý materiál ke studiu! Hned v úvodu Vás může překvapit forma! Tak například rozpočty města Kyjova jsou velmi přehledné, detailně rozčleněné a najdete tam každých 1 000,-Kč, které chce město utratit. Žádné balíčky určené pro následné dělení medvídka mimo rozpočet. A to všechno tak, jako ostatní, pěkně v Excelu. Kyjovský rozpočet, co do formy a zpracování, lze považovat za zcela příkladný! Bohužel, ten bzenecký je tak trochu opakem. Předně, každého účetního zaskočí zvolený program. Ale budiž! Nevím proč, ale pokud jej nebudete umět zvětšit, tak ho na stránkách města ani nepřečtete. No, celostátní soutěž o nejlepší stránky města asi nevyhrajeme. Pomiňme formu a pojďme se podívat na obsah. Na obnovu kulturních nemovitých památek dal v loňském roce Uherský Ostroh téměř 3mil. Kč. Bzenec nic a letošní rok dá 100 tis. Kč - na obnovu kapličky. Velmi zajímavě se jeví Revitalizace parku Horní náměstí. Samotné slůvko revitalizace vzbuzuje nejednu otázku. Má to snad vzbuzovat dojem, že stromy, převážně lípy, které byly vysazeny cca před 100 lety, a tudíž to nejsou žádné babičky, jsou na odpis? Máme se domnívat, že selhala údržba zeleně a musíme si pořídit nový park? Nikoli! Prohrábnete stránky města Bzence a zjistíte, že za naše 2 mil. Kč je záměr zbudovat místo pro poutníky a posvátný háj (viz. Projektová dokumentace). Také zjistíte, že na Horním náměstí se něco málo pokácí a něco málo vysadí a umístí se altánek, který by v Hornbachu stál tak cca 40 tis. Kč. Nezbude Vám, než pomyslet si, že se projektant asi zmýlil, a to jak v pojmenování akce, tak i v ceně. Cena 2mil.Kč je mírně řečeno nadsazená! Vždyť prostor kolem kostela a park na Horním náměstí vždy byl a je nejlépe upravený a udržovaný prostor ve městě. Pro případné návštěvníky webových stránek města: Rozpočet nákladů na revitalizaci parku nehledejte u projektu, je tam sice v soupisce, ale asi se někde ztratil. Najdete jej ve schváleném rozpočtu 2014 a nikoli po položkách. Další zajímavou kapitolou jsou příjmy! Tak například kapitola 1031 Pěstební činnost-les. Pokud se nemýlíme, vlastníme ve Bzenci asi 360ha lesa. Město Kyjov asi 650ha lesa. Porovnáme li výnosy z této činnosti, tak jsme na tom s Kyjovem stejně, zhruba 2mil. Kč vyděláme oba. Porovnáme- li však náklady, zjistíme, že v našem lese se 2mil.Kč prohospodaří a nezbude nic. V Kyjově ty 2mil. Kč mají po odečtení nákladů. Další významnou kapitolou v oblasti příjmů jsou dotace!!! O dotacích si dokonce troufáme tvrdit, že jsou přímým indikátorem schopností daného zastupitelstva. Tak v tomto ohledu si například Vracov v roce 2013 přilepšil k rozpočtu o 9,93mil. korun. Přesto, že jsme se opravdu snažili získat pro Vás tyto informace za město Bzenec, tak se nám to nepodařilo. Abychom nebyli příliš nudní, tak pro ty občany, kteří opravdu chtějí pochopit, proč tento článek píšeme, zdržíme se podobných proklamací, jako je krásné místo pro život, krásné město, spokojení občané a podobně! My jsme prostě lidé, kteří krom jiného uvažují ekonomicky. Je pro nás nepřijatelné, abychom jako občané města Bzence, máme- li například čtyřčlennou rodinu, se museli dívat, jak se za našich řádově 80tis. korun ročně staví obchvat do polí či posvátný háj. Jak se jinde zámky opravují a ten náš chátrá. Jak jsou jinde krásně udržovaná města a za polovic. Je pro nás nepřijatelné, abychom se nadále dívali na chátrající areál Těmická, kde mohlo být například rehabilitační centrum pro děti či seniory, malometrážní startovací byty, podnikatelský inkubátor, pro mladé začínající podnikatele a další aktivity a služby. To vše za dotace odkudkoli. Je to jen na schopnostech těch, které si pomocí voleb do zastupitelstva najímáme a které si platíme. A to, ať jsme či nejsme s jejich prací spokojeni, ať na to máme či nikoli! Pro ty, co by na základě právě přečteného textu začali uvažovat o demagogii, tak právě pro ty je na konci tohoto článku tabulka. Je ze zdroje ministerstva financí. Zde si můžete spočítat, že koupíte-li svým dětem například dětské pleny, dětskou výživu, nějaké léky či rohlík a zaplatíte 1 000,- Kč, tak jste svému starostovi poslali do kasičky 43 korun Bzenecký zámek

12 a 70 haléřů. To je jen z DPH! Co nám popřát na závěr?! Pan starosta nám v novém zpravodaji přál, pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost z každého prožitého dne. Děkujeme! Naše sdružení lidí, kteří nechtějí nic jiného než pár pozitivních změn, Vám všem přejeme to vše a především štěstí. To budete potřebovat, pakliže se pokusíte spočítat, v následující tabulce, z čeho všechno a kolik platíme! Podstatnou část z toho nás stojí naši zastupitelé ve městě, na okrese, na kraji, ve vládě, ve sněmovně, v parlamentu, v celé Evropě a nevíme, kde ještě! Samozřejmě, že tam není zdravotní, sociální apod.! Kolekti OSBZ Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut) DPH (celostátní výnos) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) 7,86 % - kraje 1) 20,83 % obce 2) 71,31 % - SR 3) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) 30% - obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% - SR 3) Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) Daň z nemovitostí 100% - obce 4) 8,65 % - kraje 1) 22,87 % obce 2) 1,5% obce 5) 66,98 % - SR 3) Vysvětlivky: 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) 2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 3. násobků postupných přechodů (80 %) 4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. VÁŽENÍ OBČANÉ BZENCE, jistě jste si všimli, že od roku 2012 došlo k postupnému omezování činnosti Policie ČR ve Bzenci. Nejdříve bylo Obvodní oddělení Policie ČR (dále jen OOP ČR) přeměněno na policejní stanici a začátkem roku 2013 byla zrušena i tato. V současné době podléhá území bývalého OOP ČR Bzenec pod OOP ČR Strážnice. Je však s podivem, že Strážnicko má o 1/3 méně obyvatel a OOP ČR bylo umístěno tam. Dle Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) je to z důvodu, že ve Bzenci není vhodná budova k umístění OOP ČR. Po dohodě Městského úřadu ve Bzenci s Krajským ředitelstvím Policie ČR JmK v Brně funguje budova jako služebna. Čili je zde vykonávána pouze administrativní činnost. Ačkoli dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR k omezení bezpečnosti občanů na Bzenecku nedošlo, jsme nejen my, ale jistě i vy občané názoru, že tomu tak není. Místní organizace ČSSD (dále jen MO ČSSD) se výše uvedenou věc rozhodla řešit, a v tomto směru apelovat na ministra vnitra Bc. Milana Chovance. Mezi MO ČSSD proběhla počáteční písemná komunikace, kterou otiskujeme níže. Zasadíme se o to, aby zodpovědné orgány státní správy zvýšily bezpečnost občanů Bzenecka, a pokud možno vrátili OOP ČR do Bzence. Za MO ČSSD Bzenec Ing. Libor Navrátil

13 OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI VNITRA Ministr vnitra Bc. Milan Chovanec Nad Štolou 3, Praha 7 Ve Bzenci 11. února 2014 Vážený pane ministře, příteli, naše MO ČSSD se na Vás obrací s otázkou zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Bzenci. Ve Bzenci byla za tzv. první republiky četnická stanice, v poválečném období pak Obvodní oddělení SNB a to až do r. 1982, kdy bylo sloučeno s OO SNB Strážnice. V porevolučním r bylo OOP PČR Bzenec opět zřízeno a nakonec po dvaceti letech opět uzavřeno. V roce 2011 bylo Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen OOP ČR) Bzenec začleněno pod OOP ČR Kyjov a stala se z něj policejní stanice. Od byla zrušena i tato policejní stanice a územní působnost byla převedena pod OOP ČR Strážnice. OOP ČR Strážnice bylo opětovně zřízeno z policejní stanice Strážnice, která byla po částečné reformě začleněna pod OOP ČR Veselí nad Moravou. Nabýváme názoru, který není jen náš, ale podle ohlasů z veřejnosti i většiny občanů Bzence a okolních obcí, že zrušení OOP ČR Bzenec bylo nesystémovým řešením. Toto řešení podstatně omezilo zabezpečení bezpečnosti občanů obcí: Bzenec, Vracov, Moravský Písek, Těmice, Domanín, Žeravice a Syrovín. A zabezpečení bezpečnosti občanů je jednou ze základních úloh státu. Vzhledem k tomu, že území bývalého OOP ČR Bzenec je nyní pod správou OOP ČR Strážnice došlo k zvětšení dojezdových vzdáleností. Pokud se hlídka bude nacházet v části Lučina (k.ú. Tvarožná Lhota) a bude muset jet k zákroku do obce Žeravice musí překonat vzdálenost více jak 30 km, což není časově optimální. Zadržet tedy pachatele na místě činu a zabránit dalšímu protiprávnímu jednání, bude spíše o štěstí nebo riskování se zdravím zakročujících policistů, kteří budou nuceni jet nepřiměřenou rychlostí, kterou stav komunikací a reliéf trasy nedovoluje. To, že policisté jsou oproti původnímu stavu přítomni v rajónu bývalého OOP ČR Bzenec méně nelze nepochybovat. Prevence, která je prvořadá před represí, je tudíž minimální ne-li nulová. Trestný čin v očích těch co mají za povinnost zabezpečit bezpečnost občanů nemůže, být dán jen statistikou, která je zavádějící a je pouze jedním z ukazatelů trestné činnosti ve státě. Trestný čin není jen číslo na papíru, za trestným činem je lidský osud. Např. oběť znásilnění - její trauma, újma na zdraví, celoživotní následky. Poškozený krádeží, který na danou věc musel šetřit po určitou dobu, aby si jí mohl pořídit a na stejnou věc třeba již nedosáhne. Za ublížením na zdraví je někdo, kdo utrpěl újmu na zdraví, která ho omezovala nebo do smrti bude omezovat v běžném způsobu života. Je zcela zřejmé, že žádná vláda nedokáže vymýtit trestnou činnost, ale každá vláda má tu možnost prostřednictvím bezpečnostní složky státu a právní normy snížit riziko spáchání trestného činu a pokud trestný čin byl již spáchán, tak stát musí disponovat účinnou právní legislativou, která postihne pachatele trestných činů a povede k jejich nápravě. Růst nezaměstnanosti, ke kterému dochází, nemožnost nezaměstnaných dostát svým finančním závazkům sebou přináší prokazatelně zvýšení kriminality a to nejen majetkové. A Hodonínsko s téměř 15 % nezaměstnaností se řadí k nejpostiženějším okresům. Přítomnost policistů je z důvodů, které jsou výše popsané více než opodstatněná. Proto Vás žádáme o to, abyste se z titulu výkonu své funkce zasadil a přičinil o návrat OOP ČR nebo policejní stanice s trvalou přítomností policistů do Bzence. Samozřejmě jsme si vědomi, že to nese zvýšené finanční náklady, avšak peníze vynaložené na zřízení a provoz OOP ČR s bezpečností každého jednotlivého občana nelze srovnávat. Vážený pane ministře závěrem dopisu dovolte, abychom vyjádřili naději, že k návratu policistů do Bzence vyvinete maximum úsilí. Považujte tento dopis za otevřený. S přátelským pozdravem za MO ČSSD Bzenec: Ing. Libor Navrátil místopředseda Ing. Blažena Gillíková předsedkyně Místní organizace ČSSD Bzenec Bzenec Bzenecký zámek

14

15

16

17 Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE BZENCI sobota 31.května 2014 V ČASE OD 10:00 HODIN DO 20:00 HODIN. POŘADATELEM AKCE JE MĚSTO BZENEC VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI FIRMAMI A VINAŘI. DOJEĎTE OCHUTNAT VÍNA DO MÍST, KDE SE VINNÁ RÉVA PĚSTUJE OD DOB KARLA IV. MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST PROHLÍDEK PROSTOR, KDE SE VÍNO ZPRACOVÁVÁ I KDE ZRAJE VE SKLEPÍCH. VINAŘI SE VÁM BUDOU RÁDI VĚNOVAT PŘI CHUTNÁNÍ JEJICH VÍN. DALŠÍ INFORMACE K AKCI NA: VSTUPNÉ: ZLEVNĚNÉ V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU MĚSTA: 300,-Kč/osoba ) NA MÍSTĚ PŘI AKCI - NA NÁDVOŘÍ BZENECKÉHO ZÁMKU A U VINAŘŮ: 350,-Kč/osoba Bzenecký zámek

18 Tibet Vážení spoluobčané, dne 26. ledna 2014 jsem zaslal starostovi města Bzence p. Pavlovi Čejkovi em tuto žádost: Vážený pane starosto, dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách Akci v České republice koordinuje Spolek Lungta. Tímto Vás žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města projednali na svém zasedání možnost připojit se ke kampani Vlajka pro Tibet. Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů. Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi. Zároveň Vás prosím, zda byste své stanovisko ohledně připojení/nepřipojení k akci Vlajka pro Tibet mohli sdělit em na Děkuji Vám za brzké sdělení Vašeho stanoviska a za Vaši podporu lidským právům. Velice mě mrzí, že v minulém roce a ani předchozích létech jste se nepřipojili k této akci. Nemluvě o tom, že jste jak je patrno z Bzeneckého zpravodaje věc vůbec neprojednali a já jako žadatel nebyl vyrozuměn!

19 Vážený pane starosto, shlédněte toto video: -povstani-v-tibetu-10-brezen a váš i postoj ostatních volených zástupců nebude, tak vlažný. Evokace s r v ČR je zde více než nasnadě. Nebo je stavba pomníku na hřbitově, mimo jiné funkcionářům bývalého režimu, pro Vás víc, než demokratické principy, lidská práva a svoboda sama? S přátelským pozdravem Libor Navrátil Rada města Bzence na svém jednání dne , dle písemného vyjádření místostarosty Ing. Marka Novoměstského, opětovně akci nepodpořila a důvod svého rozhodnutí bohužel nesdělila. Spojitost mezi komunistickým režimem v Číně, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu obyvatel Tibetu, a sovětským komunistickým režimem, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu v Československu, radou nebyla pochopena. Přitom lidská práva a svoboda jsou základní lidské hodnoty, na míle vzdálené glorifikaci funkcionářů bývalého komunistického režimu na pomníku, postaveném na bzeneckém městském hřbitově. Toho režimu, který potlačoval svobodu a lidská práva v naší zemi. Co k tomu dodat? Úsudek si udělejte sami. Co říci závěrem? Akci Vlajka pro Tibet podpořilo 599 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů a 99 škol. POZVÁNKA Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra o.s. pořádá VI.ročník tradiční vojensko- -historické vzpomínkové akce VLKOŠSKÉ DNY VOJEN- SKÝCH TRADIC 2014 ve dnech června k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš, ministra národní obrany československé exilové vlády v Londýně, Sergěje Jana Ingra. UVIDÍTE: Sobota 7.června od 10:00 dynamické ukázky, ukázky výcviku vojsk 2. světové války, dobové tábory, soutěže pro děti s Lvíčkem Mírou, dobové modní přehlídky, vojenská technika, vyvrcholením dne rekonstrukce druhoválečných bojů "OSVOBOZENÍ MORAVY", ve které se střetne na 120 dobových vojáků. Budeme bojovat na zemi, vodě i ve vzduchu! To vše v přírodním areálu za mateřskou školou. Zábava i poučení pro celou rodinu. Neděle 8. června mše za všechny padlé světových válek, pietní akt. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bzenecký zámek

20 PRÁVNÍ OKÉNKO - SOUSEDSKÉ VZTAHY Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho. Nový občanský zákoník přináší od letoška i velkou úpravu sousedských práv. Novinek, které začaly od začátku roku platit, je spousta. Zavádí se například pravidlo, podle něhož plody spadlé z keřů nebo větví stromů přesahujících na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku, na který spadly. Podobné pravidlo u nás doposud chybělo. Spory mezi sousedy o ořechy či třešně na stromech jednoho vlastníka přesahujících na pozemek druhého vlastníka přitom nebyly vyjímkou. Od letoška budou veškeré plody spadlé na sousedící pozemek patřit sousedovi. Nebude se přitom jednat jenom o ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na který byť z cizích stromů či keřů padají. Jiná situace však je u plodů na stromech. Ty budou náležet vlastníkovi stromů, kterému musí soused umožnit jejich sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Rozdílně od úpravy platné do loňska, která poskytovala sousedovi právo bez dalšího odstranit přerosty a převisy větví na svém pozemku, nový občanský zákoník ukládá sousedovi, aby vlastníka nejprve vyzval k odstranění přerůstajících kořenů a přesahujících větví, a teprve pokud tak neučiní, může dotčený soused zasáhnout. Pokud tedy bude kořeny a větve odstraňovat po marné výzvě adresované vlastníkovi stromu sám soused, je tak povinen činit šetrně, ve vhodné době a současně po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku. Sousedská práva v novém občanském zákoníku jsou proti dosavadní úpravě mnohem propracovanější, takže lze předpokládat, že sporů mezi sousedy by mohlo ubýt. JUDr. Blanka Ďurinová SOUTĚŽNÍ HÁDANKA NA KONEC 1/ Co to je? 2/ Kde to je? nebo spíše: Kde to bývá? (v zimních měsících) 3/ Čí to je? Odpověď na tyto tři otázky zasílejte na Autor prvních správných odpovědí bude odměněn následující výhrou: barevný televizor PANASONIC úhlopříčka 53 cm. P.S. Dovedete si představit, že by takový útvar byl u každého domu ve Bzenci??? Naštěstí už zima skončila, takže tato okrasa našeho města na půl roku zmizela :-) BZENECKÝ ZÁMEK, spolek, vydává Bzenecký zámek, spolek, nám. Svobody 307, Bzenec, bzenecký IČ : , za redakční radu Miroslav Goliáš, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

ZÁPIS. ad 2) PROGRAM. 7. Žádost Spolku Lungta, Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

ZÁPIS. ad 2) PROGRAM. 7. Žádost Spolku Lungta, Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 27. 2. 2015 od 19.00 hodin do 19.46 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE PROHLÍDKA ŠKOLY SE ZÁSTUPCEM ŘEDITELE JORUNDEM OFSADEM RELAXAČNÍ PROSTORY PRO UČITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ KNIHOVNA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL STŘEDNÍ ŠKOLY POHLED DO SÁLU ŠACHOVÝ KOUTEK PRO

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 2015 3. ročník KONGRES MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 10. a 11. března 2015 kongresové centrum JEZERKA Seč - Ústupky Povolební ohlédnutí aneb JSME V TOM ZASE ZÁKON O OBCÍCH aktuální výklad a judikatura Problematická

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více