Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo 8 21. květen 2014"

Transkript

1 Číslo květen 2014 Spolek Bzenecký zámek Vážení občané, zbývá necelý půlrok do řádného termínu komunálních voleb a přání veřejnosti je jednoduché a srozumitelné, aby se něco změnilo na radnici. Pokud by se mělo něco takového stát, tak je nejvyšší čas začít konat. Občané, kteří láteří, kritizují a hovoří o tom, že takto to dál nejde a že jim jejich město leží na srdci, by se měli pokusit odhodit své předsudky a přenést svá slova do praxe. Protože pasivní odevzdaný přístup a hospodské řeči ještě nikdy nic nezměnily. Je třeba, aby se tyto osoby spojily, aby našly v základních bodech společnou řeč, komunikovaly s veřejností a svým zájmem, prací a hlavně chutí udělat něco pro druhé pomohli aktivní účastí v komunálních volbách naše město posunout dál. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci

2 JARO Začíná v době jarní rovnodennosti - zpravidla 20. března, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním rokům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (např. čápi, vlaštovky, lindušky..) a ptačí zpěv je stále intenzivnější. Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelníci skokani, ropuchy a čolci. Vyletují včely a probouzejí se první motýli. Netopýři se probouzejí ze zimního spánku. Je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek. Buclatí čmeláci poletují u země, prohledávají různé otvory a hledají vhodné hnízdo. Mravenci při určité teplotě vylézají na povrch své kupy. Nahřejí svá tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. teplonoši. Teprve později se rozlézají po okolí. V dubnu většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. V lese kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky. U cest najdeme podběl a sasanky, u potoka blatouchy. Objevují se první houby (špičky a penízovky). Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do svatebního šatu. Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět. Objevují se první hejna hmyzu. Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Květen je měsíc květů, vůní, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, bezy, šípkové růže. Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek a jiných ptáků. Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí zpěv. Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané. Na tyto charakteristické jarní měsíce existuje nespočet lidových pranostik, které přivádí člověka k hlubšímu zamyšlení nad přírodními zákonitostmi a bližšímu vztahu k zemi. Je zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní či neplní. Připomeňme si jen některé z nich: Časné jaro mnoho vody, jarní deště mnoho škody. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Jaro je krásné, leč hladové. Jaro krásné, všem tvorům spásné. Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje. Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. Pozdě do země, málo na sýpku. Právě na jaře mysli na zimu. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.

3 VZPOMÍNKA Nedávno jsem měla možnost navštívit dvě nechvalně proslulá místa v Polsku. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Březinka, ve kterých byl realizován plán tzv. Konečného řešení židovské otázky, tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Shodou okolností jsem jela se studenty zdejší Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví ze Bzence. Proč ale toto píši. Velmi nás zarazilo, s čím jsme se při prohlídce tak depresivních a zároveň pietních míst setkali. Bylo tam spousta mladých účastníků tak jako naše výprava - studentů z různých škol Evropy. Ne všichni se ale chovali slušně tak, jak si místo, kde jsme se nacházeli, zaslouží. Nedá se tomu ani uvěřit, ale někteří po prostorách pobíhali, hlučeli a smáli se. Nikdo z nás nepochopil toto jejich chování, neboť se zcela vymykalo dobrým mravům. Musím velmi pochválit bzenecké studenty, kteří ani v nejmenším neporušili etické chování, byli velmi vnímaví a znalí nacistické problematiky. Považuji tedy za velmi důležité, abychom ani v našem městě nezapomínali na válečné události, zejména v období, kdy si připomínáme výročí osvobození našeho města. Bylo tomu rumunskou armádou. Je důležité vzpomenout na umučené členy partyzánské skupiny a jejich rodinné příslušníky ze dne ze Bzence a na všechny občany, kteří v souvislosti s nesmyslnou válkou zahynuli. Při této příležitosti je nutné ocenit práci sdružení Starý Bzenec, které se snaží dochovat a zaznamenat mimo jiné i tyto pochmurné události. A ty, ať jsou varováním do budoucna. Ing. Blažena Gillíková Bzenecký zámek

4 Výročí akce, která měla být z myslí lidí vymazána a zapomenuta 13.dubna 2014 uplynulo 70 let od seskoku čtyřčlenného výsadku CARBON na území naší okupované vlasti vyslané II. odborem ministerstva národní obrany čs.vlády v Londýně, se zpravodajskými a organizačními úkoly na území Protektorátu Čechy a Morava. Operačním prostorem měla být jihovýchodní Morava (hlavně tehdejší okresy Uh.Hradiště, Uh.Brod, Kyjov a Hodonín). Skupinu Carbon tvořili: velitel kpt. František Bogataj (nar v Uh.Ostrohu), rtm. Josef Vanc (nar v Žitěnině), rtm. František Kobzík (nar v Břeclavi) a čet. asp. Jaroslav Šperl (nar v Praze) ve funkci radiotelegrafisty. Výsadek byl vybaven zbraněmi, trhavinami, střelivem, jídlem, penězi, falešnými legitimacemi, ale hlavně radiostanicí s krycím názvem Jarmila a radiomajákem Eureca pro navádění letadel. Se skupinou Carbon měla být vysazena i další paraskupina s názvem CLAY. Její složení bylo následující: velitel npor. Antonín Bartoš ( ), rodák z Lanžhota, telegrafista, čet.asp. Čestmír Šikola ( ), pocházel z Mukařova a šifrant, čet. asp. Jiří Štokman ( ), rodák z Buchlovic. Vybavení i úkoly byly podobné, jen radiostanice nesla název Eva. Operovat měla v prostoru severněji od operačního prostoru Carbonu. Letadlo typu,,halifax odstartovalo s oběma skupinami v neděli velikonoční 9.dubna 1944 z letiště Brindisi (Itálie), ale pro hustou mlhu nad Alpami a tvořící se námrazou na celém letadle bylo nuceno vrátit se zpět. Druhý pokus o vysazení obou skupin se uskutečnil ve středu 12.dubna s úspěšným výsledkem. Letadlo odstartovalo ve 20 hodin. Skupina Carbon byla vysazena v prostoru Rudnik mezi Vacenovicemi a Ratíškovicemi. Letadlo zde udělalo dva okruhy, při prvním okruhu jako první skákal velitel F.Bogataj,druhý vyskočil Šperl, třetí byl vysazen zásobník s materiálem a radiostanicí. Pilot dokončil okruh a při druhém okruhu vyskočil první Vanc a po něm Kobzík. Bohužel všichni dopadli daleko od sebe a navíc všichni zůstali viset za padáky v korunách vysokých stromů. Skupina jako celek se již nikdy nesešla a navíc přišla o radiostanici a většinu materiálu, pouze velitel zachránil Eurecu, protože ji měl při seskoku přivázanou k noze. Po seskoku se sešli pouze Vanc a Kobzík, kteří téměř po měsíčním hledání svých druhů, naprosto vyčerpaní psychicky i fyzicky, se ukryli v jednom domku ve vesnici Rudice u Bojkovic. Zde, po vyzrazení jejich úkrytu byli vyzváni protektorátními četníky, aby se vzdali. Splnili vojenskou přísahu a za žádnou cenu se nechtěli dostat živí do rukou gestapa, tak ukončili své mladé životy zastřelením. Jaroslav Šperl po útěku z místa nočního seskoku bloudil po lesích bzenecké Dúbravy po celý den, až pozdě odpoledne narazil na německou vojenskou hlídku, která na příkaz gestapa pátrala po shozených parašutistech. Setkání dopadlo pro J. Šperla dobře. Jeho dobrá němčina i falešné doklady nevzbudily u Němců podezření a po krátkém rozhovoru byl propuštěn. Téměř již za tmy přišel k prvním domům na okraji Bzence v Olšovci, kde se setkal se skupinou chlapců, jejíž mluvčí byl tehdy 15letý Břetislav Kaštalán. Chlapci pak přinesli neznámému vodu a jídlo a řekli, kde se nachází. Záhadný muž se ještě zeptal, kudy vede cesta do Starého Města a Hluku. Všichni chlapci se ochotně nabídli ukázat mu cestu a doprovodili ho až k Moravskému Písku. (Se svým prvním informá-

5 torem se J. Šperl sešel v roce 1990 při návštěvě rodné vlasti. Bylo to velmi radostné a srdečné setkání.) Mladý parašutista nalezl útočiště na záchytných adresách v Hluku a Véskách. Velitel kpt Bogataj po seskoku a pokusu o vyproštění padáku v korunách stromů marně hledal své druhy. Neměl čas, podobně jako jeho přátelé, vyprostit a ukrýt padáky, které byly zamotány vysoko v korunách stromů, aby je někdo nenašel a nenahlásil na policii nebo na gestapu. Dal se na cestu hledat nějaký záchytný bod. U Bzence ukryl radiomaják a pokračoval dál do svého rodiště Uherského Ostrohu, kde pomocí své tety našel první úkryt a během 48 hodin navázal styk se svým dobrým a dlouholetým přítelem z Uherského Ostrohu, učitelem a sokolem Antonínem Strakou, který v té době učil ve Bzenci. Učitel Straka byl už od konce roku1939 zapojen do sokolské odbojové organizace v Bzenci, založené náčelníkem bzeneckého Sokola, praporčíkem místní vojenské posádky a legionářem z I. světové války Václavem Vyžďurou. Tato první ilegální skupina se později spojila s odbojovou organizací Obrana národa, která působila na velké části Moravy. Antonín Straka vykonával funkci spojky mezi jednotlivými skupinami a Brnem a navazoval kontakty s novými lidmi. Tak se seznámil s Viktorem Ryšánkem (údajně pyrotechnikem), který jej později představil Karlu Paprskáři. Ryšánek i Paprskář naoko odbojáři, byli konfidenti gestapa, kteří slibovali obstarat pro odboj falešné doklady a peníze pro potřebné zbraně a trhaviny. Straka těmto dvěma mužům bezmezně věřil a v dobré víře jim časem poskytl informace o pobytu npor. Oldřicha Pechala, velitele paraskupiny ZINC, rodáka z Vřesovic, která seskočila , ale místo v Buchlovských horách byli vysazeni u Gbel na Slovensku. Gestapo po Pechalovi neustále pátralo, ale ten díky velké pomoci českých vlastenců (za pomoc hrozil trest smrti celé rodině) jim stále unikal. Až 2.června byl vlákán do pasti na Kniničské přehradě, kde byl po velkém boji přemožen, zatčen, vězněn a nelidsky týrán a mučen, ale své ochránce nikdy neprozradil. Byl popraven Později pak gestapo zatklo a popravilo celou řadu Prchalových ochránců a pomocníků. Byli mezi nimi na příklad farář ze Ždánic Kostiha, kaplan Voneš, MUDr Vladimír Dunděra s manželkou z Kyjova a jiní (celkem 33 osob).v této souvislosti byli gestapem hledáni manželé Janouškovi za poskytnutí úkrytu C.Žižlavskému z Koryčan, blízkému spolupracovníku a příteli Pechala. Janouškovi našli úkryt u Ctibora Šťastného, ředitele školy a sokolského činovníka a jeho manželky Anděly ve Bzenci. Opět,,pomohli Ryšánek a Paprskář, kteří měli obstarat pro Janouškovy falešné doklady. Gestapo si pro všechny do Bzence přijelo a zatklo. Janouškovi byli popraveni, manželé Šťastní odvezeni do koncentračních táborů. Paní Anděla se víckrát domů nevrátila, zemřela v koncentračním táboře. Antonínu Strakovi bylo důkazem, že se zatčením všech nemá nic společného, protože ani jeho ani nikoho z jeho spolupracovníků ze Bzence gestapo nezatklo a všichni zůstali na svobodě. Po setkání s velitelem Carbonu se obětavě zapojil do další odbojové činnosti a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem. Za velké Strakovi pomoci našel Bogataj ve Véskách u Kunovic svého telegrafistu Šperla a za pomoci odborníků z řad nových spolupracovníků byly zhotoveny 2 nové vysílačky (jedna měla být ukryta v octárně ve Bzenci) a v lednu1945 zahájila Jarmila pravidelné spojení se zpravodajskou centrálou MNO v Londýně. Postupem času se rozrůstal okruh spolupracovníků, ale velké většině byl František Bogataj neznám kvůli nebezpečí vyzrazení. Úkolem bylo získávat zpravodajský materiál z okupovaného území, zapojit důvěryhodné vlastenecky smýšlející lidi a zajistit pro ně zbraně letecky dopravené a shozené z letadel do předem určených prostorů a také sabotážní akce.odbojová organizace Carbon se stále rozrůstala a před koncem války měla téměř 300 členů. I občané Bzence nezůstali mimo dění.v červnu 1944 zde byla ustanovena skupina Carbon z příslušníků Obrany národa. Na doporučení A.Straky, určil kpt. Bogataj velitelem poručíka v záloze, učitele a sokola Oldřicha Kučeru. V lednu 1945 byl bzenecký Carbon rozšířen o druhou skupinu, která nesla název Carbon II Terč. Byla složena většinou z bývalých důstojníků a poddůstojníků bzenecké posádky.velitelem byl určen major Hermann. Skupina Carbon I vybrala místo pro shoz zbraní v prostoru Horních hor, druhá skupina vybrala prostor severně od nádraží Lideřovice (dnes nádraží Bzenec Přívoz) a v nedalekém lese připravila bunkr pro ukrytí materiálu. Radiotelegrafista nahlásil místa do Anglie.Ve vysílání BBC se po čase ozvaly kódy, které ohlašovaly Bzenecký zámek

6 shoz v určených místech. 22.března ve 2.45 skutečně letadlo přiletělo a všechen materiál na padácích shodilo na místo v Horních horách. Muži skupiny Carbon I měli velmi krátkou dobu na to, aby s nadlidským vypětím všech sil ukryli shozený náklad. Gestapo druhý den slídilo v okolí shozu, ale celkem neúspěšně. 29.března 1945 přijelo gestapo do Uh. Ostrohu zatknout Atonína Straku a další hlavní pracovníky Carbonu. Ant.Straka po svém zatčení, při převozu do sídla gestapa v Uherském Hradišti, využil nepozornosti svých hlídačů a spáchal sebevraždu rozkousnutím ampulky s prudce účinkujícím jedem, aby při mučení na gestapu neprozradil své spolubojovníky a hlavně velitele Carbonu Bogataje, po kterém gestapo bezvýsledně pátralo. Po válce byl Antonínu Strakovi udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. (Československý válečný kříž 1939 byl zřízen na začátku války na památku boje za osvobození republiky a prokázání v něm vynikající a úspěšný čin, při němž byli aktéři osobně vystavení nebezpečí života nebo život obětovali.) Radiotelegrafistovi Šperlovi se podařilo úspěšně vykorespondovat 18 shozů zbraní a materiálu. Jen 7 shozů se však dostalo do rukou členů Carbonu i to však znamenalo několik tun materiálu. Bojové oddíly organizace byly vyzbrojeny a mohly se aktivně zapojovat do střetů s německými okupanty a na přelomu dubna a května se podílely na osvobození Popovic, Mařatic a Uherského Hradiště. Příslušníci Carbonu z Uherského Ostrohu zachránili most přes řeku Moravu, široko daleko jediný, který zůstal neporušený. Mezi aktiva patří také 44 sabotážních akcí, zejména na železnicích. Bzenecký Carbon do osvobozujících bojů se zbraní v ruce v okolí Bzence nezasáhl, protože rumunský velitel, který osvobozoval Bzenec, jejich pomoc odmítl a naopak museli členové Carbonu odevzdat zbraně. Vysílající složkou z Londýna byla činnost Carbonu, podobně jako skupiny Clay, které mezi sebou navzájem spolupracovaly, hodnocena jako velmi úspěšná a patří mezi nejúspěšnější paraskupiny vůbec. O tom svědčí i to,že členům Carbonu z řad civilistů bylo uděleno 17 československých válečných křížů 1939, mezi nimi čtyřem občanům Bzence. Celkem bylo z Anglie vysazeno 101 parašutistů, skoro polovina se osvobození vlasti nedožila. Po osvobození ČSR většina z nich zůstala v armádě na velmi vysokých postech. Po únoru 1948, kdy se komunisti definitivně dostali k moci, byly ze svých míst odvoláni, propuštěni z armády a hrozilo jim zatčení. Proto většina z nich opět odchází za hranice. Mezi nimi oba členové Carbonu František Bogataj a Jaroslav Šperl i členové Clay Antonín Bartoš a Jiří Štokman. Čestmír Šikola zůstal doma, protože byl čerstvě ženat a jeho manželka čekala dítě. Přesto byl zatčen, vězněn, mučen a odsouzen k několikaletému žaláři. Podobně se stalo i dalším výsadkářům, kteří neutekli za hranice. Kpt. Jaromír Nechanský, velitel skupiny Platinum, později jeden z vedoucích pracovníků Pražského povstání ( ) byl zatčen, vězněn, týrán a ve vykonstruovaném procesu v r.1950 odsouzen k trestu smrti byl válečný hrdina ve vlasti, kterou pomáhal osvobozovat, popraven. Jaroslav Šperl v doslovu ke knize,,bylo málo mužů píše:,,v našem národě byly doby, kdy mladí muži, kteří měli radost ze života, kteří zpívali, smáli se, milovali, šli tam, kde naděje na přežití byla odhadována na tři měsíce. Přesto doufali, že válku přežijí a spřádali plány, co v osvobozeném Československu budou dělat.v televizním dokumentu vzpomíná Jaroslav Šperl na svého kolegu z paraskupin Františka Kobzíka, člena československé osmiveslice na olympiádě v Berlíně (1936), který si plánoval, že po válce bude dělat trenéra veslování v Břeclavi. Bohužel se toho nedožíl. František Bogataj zemřel v Saint German (USA), do své vlasti se živý nikdy nevrátil byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu v Uherském Ostrohu. Jaroslav Šperl poprvé přijel do vlasti v r.1988 a pak ještě několikrát. Československá televize s ním natočila několik dokumentů. Zemřel v Beloit (USA). Co říci závěrem? Jen slova klasika:,,národ, který si neváží svých hrdinů, je nebude mít, až je bude potřebovat. Naštěstí, již pětadvacet let tato doba, kdy jsme si svých hrdinů nevážili, pronásledovali je, zavírali, mučili, popravovali a navíc ještě překrucovali dějiny, u nás není. Duben 2014 Josef Ženata

7

8 SETKÁNÍ BZENECKÝCH PODNIKATELŮ Dne uspořádalo OSBZ setkání bzeneckých podnikatelů na podporu veřejné sbírky na nákup hasičského auta pro sbor dobrovolných hasičů. Akce s rautem a ochutnávkou vín se konala v restauraci hotelu Lidový dům za účasti zajímavých hostů. Hasiči v čele s velitelem sboru p. Igorem Otépkou osvětlili účastníkům současnou situaci v našem sboru, seznámili je se svojí činností a technikou, kterou mají k dispozici a hlavně objasnili stav stávajícího vozidla Š-706 CAS 25, o jehož výměnu za nové se již dlouhodobě bezúspěšně snaží. Účastníci akce si mohli toto vozidlo prohlédnout v reálu před budovou hotelu. Velmi překvapivé bylo zjištění, že toto vozidlo už více jak dva roky nemá technickou prohlídku, takže se vlastně nemůže pohybovat po veřejných komunikacích a nemůže tím pádem plnit svoji funkci. Až komicky působily poslední zprávy z vedení města o tom, že snad starosta města p. Pavel Čejka- jako nadřízená složka sboru dobrovolných hasičů -uvažuje o tom sbor rozpustit a pověřit vykonáváním této funkce pracovníky technických služeb a nebo využívat služeb dobrovolných hasičů z okolních obcí. :-) Možná by stálo za to panu starostovi připomenout historii bzeneckých hasičůprvní zmínky jsou z roku 1882, k nahlédnutí zde byly vzorně zpracované kroniky hasičů - a hlavně poukázat na to, že hasiči měli vždy historicky čestné místo v obci či městě a jejich vliv a význam z hlediska společenského života každé obce je velký. Velmi zajímavé bylo vystoupení hosta plk. Ing. Martina Červenky, Dis., ředitele záchranného sboru Jihomoravského kraje, který techniku bzeneckých hasičů považuje za velmi zastaralou a doporučuje obměnu stávajícího vozidla za nové CAS 20-T 815 TERRN 4x4,2. Vysvětlil, že koupě nového vozu pro město našeho rozsahu není jednoduchá věc, ale vzhledem k okolnostem obrovského lesního požáru na Bzenecké Sahaře v r. 2012, velmi důležitá. Dále zdůraznil velký význam dobrovolných hasičů jako podpůrné složky práce hasičů profesionálních. Další host, senátor za ČSSD p. Zdeněk Škromach, vyjádřil obdiv nad úsilím OSBZ v aktivitách a pokusech o získání části finančních prostředků pro nákup nového auta formou veřejné sbírky. Je přesvědčený, že samotný akt veřejné sbírky bude velmi významným, možná rozhodujícím, podpůrným prostředkem v případě podání žádosti o dotace na nákup tohoto vozidla v příštím období. Slíbil pomoc a podporu v této věci. Co říci závěrem? Podařilo se nám udělat první krok k tomu, aby vznikla šance získat dotaci na nákup tolik diskutovaného hasičského auta. Teď je na řadě vedení města (jedině v jeho pravomoci je žádost o dotaci podat), aby v této aktivitě pokračovalo a věc dotáhlo do zdárného konce. P.S. Potěšilo nás, že vedení města na základě naší aktivity změnilo názor na potřebu nového hasičského auta pro naše město a na posledním zastupitelstvu dne schválilo podání žádosti o dotaci na nákup tohoto vozidla Další novinkou je, že Rada města na své schůzi dne dokonce pověřila starostu p. Pavla Čejku, aby zaslal děkovný dopis JSDB za činnost v uplynulém roce Jak komické, když si představíme, jaký

9 názor má náš pan starosta na práci hasičů v naší obci a nebojí se ho otevřeně prezentovat třeba i na zastupitelstvu města. Je až s podivem, jak se může během krátké doby změnit jeho názor, kdy nejprve říká, že hasiči auto nepotřebují, že sbor zruší a nahradí ho pracovníky technických služeb. A najednou auto je třeba a dokonce hasiče pochválíme! Čím to je, že došlo k takovému obratu v myšlení? Není to náhodou tím, že se blíží volby? PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem občanům, kteří doposud přispěli svými finančními prostředky na konto sbírky na nákup nového hasičského auta. Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost a význam práce dobrovolných hasičů. Ke dni je na účtě suma: ,- Kč. Přispěli tito občané: Eva + Pavla - 400,- Josef Ženata ,- Pavlíkovi ,- Vít Daněček - 500,- Varjan Jozef ,- Jan Balada ,- Janovská Iveta ,- Zdeněk Bednařík - 500,- Miluše Koželová - 200,- Libor Kuchař ,- Jana Jelínková - 500,- Marie Plachá - 500,- Hana Švejčarová - 500,- Miroslav Čech - 500,- Kužela František ,- Pavel Sýkora ,- Blanka Ďurinová ,- Petr Kouřil - 425,- Josef Slováček ,- O. a A. Kuchařovi ,- SDH Bzenec ,- MG Centrum ,- Nováková ,- Goliáš Jan ,- Lorenc Aleš ,- Popelka ,- Hotel Lidový dům ,- Libor Skřivánek ,- Bzenecký zámek

10 POSTŘEHY ODJINUD Navštívíte-li město Kyjov, přijedete ze Bzence, vkročíte na náměstí od východu, jdete k radnici, jdete na západ! Otevře se před Vámi náměstí slovácké metropole. Krásné, architektonicky velmi zdařilé, citlivě realizované s důrazem na použitý materiál a zeleň! Neklade si za cíl vytvořit prostředí pro manifestace pracujícího lidu a jeho armádu, ale velmi vkusným způsobem vytváří příjemný prostor pro svoje občany. Jsou zde sladěny jak jejich potřeby života, tak i historie a tradice. V čele stojí právem hrdá radnice a Vám, sdílíte-li s námi hrdost obyvatel Moravského Slovácka, dopřeje pocit návštěvníka své metropole! Je až s podivem dnes, kdy jsme nuceni do Veselí jezdit přes Uherský Ostroh, že v tomto městečku, na nás dýchne podobná atmosféra! Krásné romantické náměstí, monumentální kostel a krásně zrekonstruovaný zámek. Máte velkou chuť se zastavit a jen tak se projít, zhluboka se nadechnout atmosféry, kterou vykouzlili lidé s pozitivním vztahem ke svému městu, k jeho historii a tradici. Začnete obdivovat ty, co to takhle umí! Jsou to umělci místních samospráv, kteří umějí rozpoznat, co a jakou dává městu atmosféru a energii. Tu zápornou umějí tlumit, o tu kladnou se umějí starat a ona roste a krášlí město! Jen patřičně zodpovědní, vzdělaní a nadšení, toto umějí vytvářet a činí tak účelně a hospodárně! Porovnání rozpočtu na obyvatele A pak se vracíme do Bzence. Vezmeme to pro tentokrát od Kyjova. Jedeme na východ! Vyhoupneme se mezi Vracovem a Bzencem na malou vyvýšeninu a je to tady! Chátrající zámek je překryt budovou bývalých vinařských závodů, z jedné strany nás vítá jedna průmyslová hala, z druhé další průmyslová hala. Namísto vinohradů satelit, následuje příjezdová komunikace k RI Okna, honosně zvaná malý obchvat města Bzence, končící v poli. Pokračujeme okolo supermarketu postaveného v zámeckém parku a jsme na náměstí Svobody. Když máte štěstí můžete výhodně nakoupit pod různými pestrobarevnými přístřešky a nebo v krabicích od banánů, které zdobí chodníky a okupují parkovací místa. Pokud opouštíme město směrem na Strážnici, rozloučí se s námi další průmyslová zóna a bohužel už i směrem na Veselí nad Moravou hromady materiálu nasvědčují tomu, že se začíná budovat nová myčka aut. Takže město Bzenec je v obklíčení průmyslových objektů ze všech stran. Žádný systém, žádná koncepce. Povzdechnete si, že jste doma a je Vám líto, že to tu nevypadá lépe a radostněji. Pak Vám to nedá a řeknete si: Třeba na to nejsou peníze. No jo, ale kde na to berou v tom Kyjově a Ostrohu? Pokud si kladete stejnou otázku, udělali jsme právě pro Vás následná porovnání rozpočtů! Počet obyvatel zaokrouhleno Rozpočet zhruba Rozpočet na obyvatele přibližně Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov Z této tabulky vyplývá, že Uherský Ostroh je chudé, ale krásné město a Bzenec má skoro tolik co Kyjov. Také z toho plyne, že v Uherském Ostrohu umějí něco velice dobře a za málo peněz! CO TO JE? Porovnáme- li všechny výdaje spojené s údržbou města, jako jsou údržba komunikací, zeleně, městského mobiliáře a podobně, tak získáme následující velmi zajímavá čísla! Počet obyvatel náklady na údržbu Rozpočet na obyvatele Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov

11 Zjistíme, že město Uherský Ostroh nepošle do příspěvkové organizace téměř 10 mil. korun jako Bzenec, ale pečuje o své město přímo, s láskou a velmi úsporně! Zřejmě samospráva nepotřebuje prostředníky a rozpočet v této kapitole si střeží sama. Dokonce i město Kyjov, které na tuto činnost má podobnou organizaci jako Bzenec, v ní zřejmě lépe hospodaří. Z tabulky je naprosto jasné, že Bzenec je prostě poslední. A estetickou hodnotu těchto komunálních činností v jednotlivých městech ponecháme na čtenářích. Můžeme každému čtenáři, který zvládá internet, jen doporučit čtení a porovnávání rozpočtů, je to pro dobré hospodáře velmi zajímavý materiál ke studiu! Hned v úvodu Vás může překvapit forma! Tak například rozpočty města Kyjova jsou velmi přehledné, detailně rozčleněné a najdete tam každých 1 000,-Kč, které chce město utratit. Žádné balíčky určené pro následné dělení medvídka mimo rozpočet. A to všechno tak, jako ostatní, pěkně v Excelu. Kyjovský rozpočet, co do formy a zpracování, lze považovat za zcela příkladný! Bohužel, ten bzenecký je tak trochu opakem. Předně, každého účetního zaskočí zvolený program. Ale budiž! Nevím proč, ale pokud jej nebudete umět zvětšit, tak ho na stránkách města ani nepřečtete. No, celostátní soutěž o nejlepší stránky města asi nevyhrajeme. Pomiňme formu a pojďme se podívat na obsah. Na obnovu kulturních nemovitých památek dal v loňském roce Uherský Ostroh téměř 3mil. Kč. Bzenec nic a letošní rok dá 100 tis. Kč - na obnovu kapličky. Velmi zajímavě se jeví Revitalizace parku Horní náměstí. Samotné slůvko revitalizace vzbuzuje nejednu otázku. Má to snad vzbuzovat dojem, že stromy, převážně lípy, které byly vysazeny cca před 100 lety, a tudíž to nejsou žádné babičky, jsou na odpis? Máme se domnívat, že selhala údržba zeleně a musíme si pořídit nový park? Nikoli! Prohrábnete stránky města Bzence a zjistíte, že za naše 2 mil. Kč je záměr zbudovat místo pro poutníky a posvátný háj (viz. Projektová dokumentace). Také zjistíte, že na Horním náměstí se něco málo pokácí a něco málo vysadí a umístí se altánek, který by v Hornbachu stál tak cca 40 tis. Kč. Nezbude Vám, než pomyslet si, že se projektant asi zmýlil, a to jak v pojmenování akce, tak i v ceně. Cena 2mil.Kč je mírně řečeno nadsazená! Vždyť prostor kolem kostela a park na Horním náměstí vždy byl a je nejlépe upravený a udržovaný prostor ve městě. Pro případné návštěvníky webových stránek města: Rozpočet nákladů na revitalizaci parku nehledejte u projektu, je tam sice v soupisce, ale asi se někde ztratil. Najdete jej ve schváleném rozpočtu 2014 a nikoli po položkách. Další zajímavou kapitolou jsou příjmy! Tak například kapitola 1031 Pěstební činnost-les. Pokud se nemýlíme, vlastníme ve Bzenci asi 360ha lesa. Město Kyjov asi 650ha lesa. Porovnáme li výnosy z této činnosti, tak jsme na tom s Kyjovem stejně, zhruba 2mil. Kč vyděláme oba. Porovnáme- li však náklady, zjistíme, že v našem lese se 2mil.Kč prohospodaří a nezbude nic. V Kyjově ty 2mil. Kč mají po odečtení nákladů. Další významnou kapitolou v oblasti příjmů jsou dotace!!! O dotacích si dokonce troufáme tvrdit, že jsou přímým indikátorem schopností daného zastupitelstva. Tak v tomto ohledu si například Vracov v roce 2013 přilepšil k rozpočtu o 9,93mil. korun. Přesto, že jsme se opravdu snažili získat pro Vás tyto informace za město Bzenec, tak se nám to nepodařilo. Abychom nebyli příliš nudní, tak pro ty občany, kteří opravdu chtějí pochopit, proč tento článek píšeme, zdržíme se podobných proklamací, jako je krásné místo pro život, krásné město, spokojení občané a podobně! My jsme prostě lidé, kteří krom jiného uvažují ekonomicky. Je pro nás nepřijatelné, abychom jako občané města Bzence, máme- li například čtyřčlennou rodinu, se museli dívat, jak se za našich řádově 80tis. korun ročně staví obchvat do polí či posvátný háj. Jak se jinde zámky opravují a ten náš chátrá. Jak jsou jinde krásně udržovaná města a za polovic. Je pro nás nepřijatelné, abychom se nadále dívali na chátrající areál Těmická, kde mohlo být například rehabilitační centrum pro děti či seniory, malometrážní startovací byty, podnikatelský inkubátor, pro mladé začínající podnikatele a další aktivity a služby. To vše za dotace odkudkoli. Je to jen na schopnostech těch, které si pomocí voleb do zastupitelstva najímáme a které si platíme. A to, ať jsme či nejsme s jejich prací spokojeni, ať na to máme či nikoli! Pro ty, co by na základě právě přečteného textu začali uvažovat o demagogii, tak právě pro ty je na konci tohoto článku tabulka. Je ze zdroje ministerstva financí. Zde si můžete spočítat, že koupíte-li svým dětem například dětské pleny, dětskou výživu, nějaké léky či rohlík a zaplatíte 1 000,- Kč, tak jste svému starostovi poslali do kasičky 43 korun Bzenecký zámek

12 a 70 haléřů. To je jen z DPH! Co nám popřát na závěr?! Pan starosta nám v novém zpravodaji přál, pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost z každého prožitého dne. Děkujeme! Naše sdružení lidí, kteří nechtějí nic jiného než pár pozitivních změn, Vám všem přejeme to vše a především štěstí. To budete potřebovat, pakliže se pokusíte spočítat, v následující tabulce, z čeho všechno a kolik platíme! Podstatnou část z toho nás stojí naši zastupitelé ve městě, na okrese, na kraji, ve vládě, ve sněmovně, v parlamentu, v celé Evropě a nevíme, kde ještě! Samozřejmě, že tam není zdravotní, sociální apod.! Kolekti OSBZ Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut) DPH (celostátní výnos) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) 7,86 % - kraje 1) 20,83 % obce 2) 71,31 % - SR 3) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) 30% - obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% - SR 3) Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) Daň z nemovitostí 100% - obce 4) 8,65 % - kraje 1) 22,87 % obce 2) 1,5% obce 5) 66,98 % - SR 3) Vysvětlivky: 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) 2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 3. násobků postupných přechodů (80 %) 4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. VÁŽENÍ OBČANÉ BZENCE, jistě jste si všimli, že od roku 2012 došlo k postupnému omezování činnosti Policie ČR ve Bzenci. Nejdříve bylo Obvodní oddělení Policie ČR (dále jen OOP ČR) přeměněno na policejní stanici a začátkem roku 2013 byla zrušena i tato. V současné době podléhá území bývalého OOP ČR Bzenec pod OOP ČR Strážnice. Je však s podivem, že Strážnicko má o 1/3 méně obyvatel a OOP ČR bylo umístěno tam. Dle Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) je to z důvodu, že ve Bzenci není vhodná budova k umístění OOP ČR. Po dohodě Městského úřadu ve Bzenci s Krajským ředitelstvím Policie ČR JmK v Brně funguje budova jako služebna. Čili je zde vykonávána pouze administrativní činnost. Ačkoli dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR k omezení bezpečnosti občanů na Bzenecku nedošlo, jsme nejen my, ale jistě i vy občané názoru, že tomu tak není. Místní organizace ČSSD (dále jen MO ČSSD) se výše uvedenou věc rozhodla řešit, a v tomto směru apelovat na ministra vnitra Bc. Milana Chovance. Mezi MO ČSSD proběhla počáteční písemná komunikace, kterou otiskujeme níže. Zasadíme se o to, aby zodpovědné orgány státní správy zvýšily bezpečnost občanů Bzenecka, a pokud možno vrátili OOP ČR do Bzence. Za MO ČSSD Bzenec Ing. Libor Navrátil

13 OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI VNITRA Ministr vnitra Bc. Milan Chovanec Nad Štolou 3, Praha 7 Ve Bzenci 11. února 2014 Vážený pane ministře, příteli, naše MO ČSSD se na Vás obrací s otázkou zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Bzenci. Ve Bzenci byla za tzv. první republiky četnická stanice, v poválečném období pak Obvodní oddělení SNB a to až do r. 1982, kdy bylo sloučeno s OO SNB Strážnice. V porevolučním r bylo OOP PČR Bzenec opět zřízeno a nakonec po dvaceti letech opět uzavřeno. V roce 2011 bylo Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen OOP ČR) Bzenec začleněno pod OOP ČR Kyjov a stala se z něj policejní stanice. Od byla zrušena i tato policejní stanice a územní působnost byla převedena pod OOP ČR Strážnice. OOP ČR Strážnice bylo opětovně zřízeno z policejní stanice Strážnice, která byla po částečné reformě začleněna pod OOP ČR Veselí nad Moravou. Nabýváme názoru, který není jen náš, ale podle ohlasů z veřejnosti i většiny občanů Bzence a okolních obcí, že zrušení OOP ČR Bzenec bylo nesystémovým řešením. Toto řešení podstatně omezilo zabezpečení bezpečnosti občanů obcí: Bzenec, Vracov, Moravský Písek, Těmice, Domanín, Žeravice a Syrovín. A zabezpečení bezpečnosti občanů je jednou ze základních úloh státu. Vzhledem k tomu, že území bývalého OOP ČR Bzenec je nyní pod správou OOP ČR Strážnice došlo k zvětšení dojezdových vzdáleností. Pokud se hlídka bude nacházet v části Lučina (k.ú. Tvarožná Lhota) a bude muset jet k zákroku do obce Žeravice musí překonat vzdálenost více jak 30 km, což není časově optimální. Zadržet tedy pachatele na místě činu a zabránit dalšímu protiprávnímu jednání, bude spíše o štěstí nebo riskování se zdravím zakročujících policistů, kteří budou nuceni jet nepřiměřenou rychlostí, kterou stav komunikací a reliéf trasy nedovoluje. To, že policisté jsou oproti původnímu stavu přítomni v rajónu bývalého OOP ČR Bzenec méně nelze nepochybovat. Prevence, která je prvořadá před represí, je tudíž minimální ne-li nulová. Trestný čin v očích těch co mají za povinnost zabezpečit bezpečnost občanů nemůže, být dán jen statistikou, která je zavádějící a je pouze jedním z ukazatelů trestné činnosti ve státě. Trestný čin není jen číslo na papíru, za trestným činem je lidský osud. Např. oběť znásilnění - její trauma, újma na zdraví, celoživotní následky. Poškozený krádeží, který na danou věc musel šetřit po určitou dobu, aby si jí mohl pořídit a na stejnou věc třeba již nedosáhne. Za ublížením na zdraví je někdo, kdo utrpěl újmu na zdraví, která ho omezovala nebo do smrti bude omezovat v běžném způsobu života. Je zcela zřejmé, že žádná vláda nedokáže vymýtit trestnou činnost, ale každá vláda má tu možnost prostřednictvím bezpečnostní složky státu a právní normy snížit riziko spáchání trestného činu a pokud trestný čin byl již spáchán, tak stát musí disponovat účinnou právní legislativou, která postihne pachatele trestných činů a povede k jejich nápravě. Růst nezaměstnanosti, ke kterému dochází, nemožnost nezaměstnaných dostát svým finančním závazkům sebou přináší prokazatelně zvýšení kriminality a to nejen majetkové. A Hodonínsko s téměř 15 % nezaměstnaností se řadí k nejpostiženějším okresům. Přítomnost policistů je z důvodů, které jsou výše popsané více než opodstatněná. Proto Vás žádáme o to, abyste se z titulu výkonu své funkce zasadil a přičinil o návrat OOP ČR nebo policejní stanice s trvalou přítomností policistů do Bzence. Samozřejmě jsme si vědomi, že to nese zvýšené finanční náklady, avšak peníze vynaložené na zřízení a provoz OOP ČR s bezpečností každého jednotlivého občana nelze srovnávat. Vážený pane ministře závěrem dopisu dovolte, abychom vyjádřili naději, že k návratu policistů do Bzence vyvinete maximum úsilí. Považujte tento dopis za otevřený. S přátelským pozdravem za MO ČSSD Bzenec: Ing. Libor Navrátil místopředseda Ing. Blažena Gillíková předsedkyně Místní organizace ČSSD Bzenec Bzenec Bzenecký zámek

14

15

16

17 Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE BZENCI sobota 31.května 2014 V ČASE OD 10:00 HODIN DO 20:00 HODIN. POŘADATELEM AKCE JE MĚSTO BZENEC VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI FIRMAMI A VINAŘI. DOJEĎTE OCHUTNAT VÍNA DO MÍST, KDE SE VINNÁ RÉVA PĚSTUJE OD DOB KARLA IV. MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST PROHLÍDEK PROSTOR, KDE SE VÍNO ZPRACOVÁVÁ I KDE ZRAJE VE SKLEPÍCH. VINAŘI SE VÁM BUDOU RÁDI VĚNOVAT PŘI CHUTNÁNÍ JEJICH VÍN. DALŠÍ INFORMACE K AKCI NA: VSTUPNÉ: ZLEVNĚNÉ V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU MĚSTA: 300,-Kč/osoba ) NA MÍSTĚ PŘI AKCI - NA NÁDVOŘÍ BZENECKÉHO ZÁMKU A U VINAŘŮ: 350,-Kč/osoba Bzenecký zámek

18 Tibet Vážení spoluobčané, dne 26. ledna 2014 jsem zaslal starostovi města Bzence p. Pavlovi Čejkovi em tuto žádost: Vážený pane starosto, dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách Akci v České republice koordinuje Spolek Lungta. Tímto Vás žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města projednali na svém zasedání možnost připojit se ke kampani Vlajka pro Tibet. Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů. Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi. Zároveň Vás prosím, zda byste své stanovisko ohledně připojení/nepřipojení k akci Vlajka pro Tibet mohli sdělit em na Děkuji Vám za brzké sdělení Vašeho stanoviska a za Vaši podporu lidským právům. Velice mě mrzí, že v minulém roce a ani předchozích létech jste se nepřipojili k této akci. Nemluvě o tom, že jste jak je patrno z Bzeneckého zpravodaje věc vůbec neprojednali a já jako žadatel nebyl vyrozuměn!

19 Vážený pane starosto, shlédněte toto video: -povstani-v-tibetu-10-brezen a váš i postoj ostatních volených zástupců nebude, tak vlažný. Evokace s r v ČR je zde více než nasnadě. Nebo je stavba pomníku na hřbitově, mimo jiné funkcionářům bývalého režimu, pro Vás víc, než demokratické principy, lidská práva a svoboda sama? S přátelským pozdravem Libor Navrátil Rada města Bzence na svém jednání dne , dle písemného vyjádření místostarosty Ing. Marka Novoměstského, opětovně akci nepodpořila a důvod svého rozhodnutí bohužel nesdělila. Spojitost mezi komunistickým režimem v Číně, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu obyvatel Tibetu, a sovětským komunistickým režimem, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu v Československu, radou nebyla pochopena. Přitom lidská práva a svoboda jsou základní lidské hodnoty, na míle vzdálené glorifikaci funkcionářů bývalého komunistického režimu na pomníku, postaveném na bzeneckém městském hřbitově. Toho režimu, který potlačoval svobodu a lidská práva v naší zemi. Co k tomu dodat? Úsudek si udělejte sami. Co říci závěrem? Akci Vlajka pro Tibet podpořilo 599 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů a 99 škol. POZVÁNKA Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra o.s. pořádá VI.ročník tradiční vojensko- -historické vzpomínkové akce VLKOŠSKÉ DNY VOJEN- SKÝCH TRADIC 2014 ve dnech června k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš, ministra národní obrany československé exilové vlády v Londýně, Sergěje Jana Ingra. UVIDÍTE: Sobota 7.června od 10:00 dynamické ukázky, ukázky výcviku vojsk 2. světové války, dobové tábory, soutěže pro děti s Lvíčkem Mírou, dobové modní přehlídky, vojenská technika, vyvrcholením dne rekonstrukce druhoválečných bojů "OSVOBOZENÍ MORAVY", ve které se střetne na 120 dobových vojáků. Budeme bojovat na zemi, vodě i ve vzduchu! To vše v přírodním areálu za mateřskou školou. Zábava i poučení pro celou rodinu. Neděle 8. června mše za všechny padlé světových válek, pietní akt. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bzenecký zámek

20 PRÁVNÍ OKÉNKO - SOUSEDSKÉ VZTAHY Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho. Nový občanský zákoník přináší od letoška i velkou úpravu sousedských práv. Novinek, které začaly od začátku roku platit, je spousta. Zavádí se například pravidlo, podle něhož plody spadlé z keřů nebo větví stromů přesahujících na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku, na který spadly. Podobné pravidlo u nás doposud chybělo. Spory mezi sousedy o ořechy či třešně na stromech jednoho vlastníka přesahujících na pozemek druhého vlastníka přitom nebyly vyjímkou. Od letoška budou veškeré plody spadlé na sousedící pozemek patřit sousedovi. Nebude se přitom jednat jenom o ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na který byť z cizích stromů či keřů padají. Jiná situace však je u plodů na stromech. Ty budou náležet vlastníkovi stromů, kterému musí soused umožnit jejich sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Rozdílně od úpravy platné do loňska, která poskytovala sousedovi právo bez dalšího odstranit přerosty a převisy větví na svém pozemku, nový občanský zákoník ukládá sousedovi, aby vlastníka nejprve vyzval k odstranění přerůstajících kořenů a přesahujících větví, a teprve pokud tak neučiní, může dotčený soused zasáhnout. Pokud tedy bude kořeny a větve odstraňovat po marné výzvě adresované vlastníkovi stromu sám soused, je tak povinen činit šetrně, ve vhodné době a současně po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku. Sousedská práva v novém občanském zákoníku jsou proti dosavadní úpravě mnohem propracovanější, takže lze předpokládat, že sporů mezi sousedy by mohlo ubýt. JUDr. Blanka Ďurinová SOUTĚŽNÍ HÁDANKA NA KONEC 1/ Co to je? 2/ Kde to je? nebo spíše: Kde to bývá? (v zimních měsících) 3/ Čí to je? Odpověď na tyto tři otázky zasílejte na Autor prvních správných odpovědí bude odměněn následující výhrou: barevný televizor PANASONIC úhlopříčka 53 cm. P.S. Dovedete si představit, že by takový útvar byl u každého domu ve Bzenci??? Naštěstí už zima skončila, takže tato okrasa našeho města na půl roku zmizela :-) BZENECKÝ ZÁMEK, spolek, vydává Bzenecký zámek, spolek, nám. Svobody 307, Bzenec, bzenecký IČ : , za redakční radu Miroslav Goliáš, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání

Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Budu-li napaden, nikdo mě nezachrání Jaroslav Salivar, 9.3. 2015 Není ještě doba, nemá-li jít pouze o zjevný a nic neřešící populismus, dělat závěry, co všechno bylo z pohledu zásahu v Uherském Brodě špatně.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Kunštátské informace 5/2005

Kunštátské informace 5/2005 Kunštátské informace 5/2005 Informace ze zasedání Rady města (vybrané části) RM 4. 4. 2005 RM schválila:! zadání provedení úpravy prostoru po odstraněné stavbě firmě KORA Vodostaving! úhradu nákladů za

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Dominikánská 2, 601 69 Brno INTERPELACE ZASTUPITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED VZNESENÉ NA 13. ZASEDÁNÍ ZMČ BS Obsah Dotaz zastupitele Ing. Martina Kotěry... 2 Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy... 4 Dotaz

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 67. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 22.7.2013 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více