Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo květen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bzenecký zámek. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci. Spolek. Číslo 8 21. květen 2014"

Transkript

1 Číslo květen 2014 Spolek Bzenecký zámek Vážení občané, zbývá necelý půlrok do řádného termínu komunálních voleb a přání veřejnosti je jednoduché a srozumitelné, aby se něco změnilo na radnici. Pokud by se mělo něco takového stát, tak je nejvyšší čas začít konat. Občané, kteří láteří, kritizují a hovoří o tom, že takto to dál nejde a že jim jejich město leží na srdci, by se měli pokusit odhodit své předsudky a přenést svá slova do praxe. Protože pasivní odevzdaný přístup a hospodské řeči ještě nikdy nic nezměnily. Je třeba, aby se tyto osoby spojily, aby našly v základních bodech společnou řeč, komunikovaly s veřejností a svým zájmem, prací a hlavně chutí udělat něco pro druhé pomohli aktivní účastí v komunálních volbách naše město posunout dál. Přejeme vám krásné jaro ve Bzenci

2 JARO Začíná v době jarní rovnodennosti - zpravidla 20. března, kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť. Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat ke zrození a prvním rokům života člověka. Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu a probuzení života. Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první posly jara bledule a sněženky. Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (např. čápi, vlaštovky, lindušky..) a ptačí zpěv je stále intenzivnější. Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelníci skokani, ropuchy a čolci. Vyletují včely a probouzejí se první motýli. Netopýři se probouzejí ze zimního spánku. Je vhodná doba pro vyvěšení ptačích budek. Buclatí čmeláci poletují u země, prohledávají různé otvory a hledají vhodné hnízdo. Mravenci při určité teplotě vylézají na povrch své kupy. Nahřejí svá tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. teplonoši. Teprve později se rozlézají po okolí. V dubnu většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. V lese kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky. U cest najdeme podběl a sasanky, u potoka blatouchy. Objevují se první houby (špičky a penízovky). Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do svatebního šatu. Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět. Objevují se první hejna hmyzu. Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Platí známá pranostika, že na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Květen je měsíc květů, vůní, mláďat a čas prvních teplých dní. Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, bezy, šípkové růže. Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek a jiných ptáků. Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí zpěv. Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané. Na tyto charakteristické jarní měsíce existuje nespočet lidových pranostik, které přivádí člověka k hlubšímu zamyšlení nad přírodními zákonitostmi a bližšímu vztahu k zemi. Je zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní či neplní. Připomeňme si jen některé z nich: Časné jaro mnoho vody, jarní deště mnoho škody. Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Jaro je krásné, leč hladové. Jaro krásné, všem tvorům spásné. Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje. Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. Pozdě do země, málo na sýpku. Právě na jaře mysli na zimu. Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.

3 VZPOMÍNKA Nedávno jsem měla možnost navštívit dvě nechvalně proslulá místa v Polsku. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Březinka, ve kterých byl realizován plán tzv. Konečného řešení židovské otázky, tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Shodou okolností jsem jela se studenty zdejší Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví ze Bzence. Proč ale toto píši. Velmi nás zarazilo, s čím jsme se při prohlídce tak depresivních a zároveň pietních míst setkali. Bylo tam spousta mladých účastníků tak jako naše výprava - studentů z různých škol Evropy. Ne všichni se ale chovali slušně tak, jak si místo, kde jsme se nacházeli, zaslouží. Nedá se tomu ani uvěřit, ale někteří po prostorách pobíhali, hlučeli a smáli se. Nikdo z nás nepochopil toto jejich chování, neboť se zcela vymykalo dobrým mravům. Musím velmi pochválit bzenecké studenty, kteří ani v nejmenším neporušili etické chování, byli velmi vnímaví a znalí nacistické problematiky. Považuji tedy za velmi důležité, abychom ani v našem městě nezapomínali na válečné události, zejména v období, kdy si připomínáme výročí osvobození našeho města. Bylo tomu rumunskou armádou. Je důležité vzpomenout na umučené členy partyzánské skupiny a jejich rodinné příslušníky ze dne ze Bzence a na všechny občany, kteří v souvislosti s nesmyslnou válkou zahynuli. Při této příležitosti je nutné ocenit práci sdružení Starý Bzenec, které se snaží dochovat a zaznamenat mimo jiné i tyto pochmurné události. A ty, ať jsou varováním do budoucna. Ing. Blažena Gillíková Bzenecký zámek

4 Výročí akce, která měla být z myslí lidí vymazána a zapomenuta 13.dubna 2014 uplynulo 70 let od seskoku čtyřčlenného výsadku CARBON na území naší okupované vlasti vyslané II. odborem ministerstva národní obrany čs.vlády v Londýně, se zpravodajskými a organizačními úkoly na území Protektorátu Čechy a Morava. Operačním prostorem měla být jihovýchodní Morava (hlavně tehdejší okresy Uh.Hradiště, Uh.Brod, Kyjov a Hodonín). Skupinu Carbon tvořili: velitel kpt. František Bogataj (nar v Uh.Ostrohu), rtm. Josef Vanc (nar v Žitěnině), rtm. František Kobzík (nar v Břeclavi) a čet. asp. Jaroslav Šperl (nar v Praze) ve funkci radiotelegrafisty. Výsadek byl vybaven zbraněmi, trhavinami, střelivem, jídlem, penězi, falešnými legitimacemi, ale hlavně radiostanicí s krycím názvem Jarmila a radiomajákem Eureca pro navádění letadel. Se skupinou Carbon měla být vysazena i další paraskupina s názvem CLAY. Její složení bylo následující: velitel npor. Antonín Bartoš ( ), rodák z Lanžhota, telegrafista, čet.asp. Čestmír Šikola ( ), pocházel z Mukařova a šifrant, čet. asp. Jiří Štokman ( ), rodák z Buchlovic. Vybavení i úkoly byly podobné, jen radiostanice nesla název Eva. Operovat měla v prostoru severněji od operačního prostoru Carbonu. Letadlo typu,,halifax odstartovalo s oběma skupinami v neděli velikonoční 9.dubna 1944 z letiště Brindisi (Itálie), ale pro hustou mlhu nad Alpami a tvořící se námrazou na celém letadle bylo nuceno vrátit se zpět. Druhý pokus o vysazení obou skupin se uskutečnil ve středu 12.dubna s úspěšným výsledkem. Letadlo odstartovalo ve 20 hodin. Skupina Carbon byla vysazena v prostoru Rudnik mezi Vacenovicemi a Ratíškovicemi. Letadlo zde udělalo dva okruhy, při prvním okruhu jako první skákal velitel F.Bogataj,druhý vyskočil Šperl, třetí byl vysazen zásobník s materiálem a radiostanicí. Pilot dokončil okruh a při druhém okruhu vyskočil první Vanc a po něm Kobzík. Bohužel všichni dopadli daleko od sebe a navíc všichni zůstali viset za padáky v korunách vysokých stromů. Skupina jako celek se již nikdy nesešla a navíc přišla o radiostanici a většinu materiálu, pouze velitel zachránil Eurecu, protože ji měl při seskoku přivázanou k noze. Po seskoku se sešli pouze Vanc a Kobzík, kteří téměř po měsíčním hledání svých druhů, naprosto vyčerpaní psychicky i fyzicky, se ukryli v jednom domku ve vesnici Rudice u Bojkovic. Zde, po vyzrazení jejich úkrytu byli vyzváni protektorátními četníky, aby se vzdali. Splnili vojenskou přísahu a za žádnou cenu se nechtěli dostat živí do rukou gestapa, tak ukončili své mladé životy zastřelením. Jaroslav Šperl po útěku z místa nočního seskoku bloudil po lesích bzenecké Dúbravy po celý den, až pozdě odpoledne narazil na německou vojenskou hlídku, která na příkaz gestapa pátrala po shozených parašutistech. Setkání dopadlo pro J. Šperla dobře. Jeho dobrá němčina i falešné doklady nevzbudily u Němců podezření a po krátkém rozhovoru byl propuštěn. Téměř již za tmy přišel k prvním domům na okraji Bzence v Olšovci, kde se setkal se skupinou chlapců, jejíž mluvčí byl tehdy 15letý Břetislav Kaštalán. Chlapci pak přinesli neznámému vodu a jídlo a řekli, kde se nachází. Záhadný muž se ještě zeptal, kudy vede cesta do Starého Města a Hluku. Všichni chlapci se ochotně nabídli ukázat mu cestu a doprovodili ho až k Moravskému Písku. (Se svým prvním informá-

5 torem se J. Šperl sešel v roce 1990 při návštěvě rodné vlasti. Bylo to velmi radostné a srdečné setkání.) Mladý parašutista nalezl útočiště na záchytných adresách v Hluku a Véskách. Velitel kpt Bogataj po seskoku a pokusu o vyproštění padáku v korunách stromů marně hledal své druhy. Neměl čas, podobně jako jeho přátelé, vyprostit a ukrýt padáky, které byly zamotány vysoko v korunách stromů, aby je někdo nenašel a nenahlásil na policii nebo na gestapu. Dal se na cestu hledat nějaký záchytný bod. U Bzence ukryl radiomaják a pokračoval dál do svého rodiště Uherského Ostrohu, kde pomocí své tety našel první úkryt a během 48 hodin navázal styk se svým dobrým a dlouholetým přítelem z Uherského Ostrohu, učitelem a sokolem Antonínem Strakou, který v té době učil ve Bzenci. Učitel Straka byl už od konce roku1939 zapojen do sokolské odbojové organizace v Bzenci, založené náčelníkem bzeneckého Sokola, praporčíkem místní vojenské posádky a legionářem z I. světové války Václavem Vyžďurou. Tato první ilegální skupina se později spojila s odbojovou organizací Obrana národa, která působila na velké části Moravy. Antonín Straka vykonával funkci spojky mezi jednotlivými skupinami a Brnem a navazoval kontakty s novými lidmi. Tak se seznámil s Viktorem Ryšánkem (údajně pyrotechnikem), který jej později představil Karlu Paprskáři. Ryšánek i Paprskář naoko odbojáři, byli konfidenti gestapa, kteří slibovali obstarat pro odboj falešné doklady a peníze pro potřebné zbraně a trhaviny. Straka těmto dvěma mužům bezmezně věřil a v dobré víře jim časem poskytl informace o pobytu npor. Oldřicha Pechala, velitele paraskupiny ZINC, rodáka z Vřesovic, která seskočila , ale místo v Buchlovských horách byli vysazeni u Gbel na Slovensku. Gestapo po Pechalovi neustále pátralo, ale ten díky velké pomoci českých vlastenců (za pomoc hrozil trest smrti celé rodině) jim stále unikal. Až 2.června byl vlákán do pasti na Kniničské přehradě, kde byl po velkém boji přemožen, zatčen, vězněn a nelidsky týrán a mučen, ale své ochránce nikdy neprozradil. Byl popraven Později pak gestapo zatklo a popravilo celou řadu Prchalových ochránců a pomocníků. Byli mezi nimi na příklad farář ze Ždánic Kostiha, kaplan Voneš, MUDr Vladimír Dunděra s manželkou z Kyjova a jiní (celkem 33 osob).v této souvislosti byli gestapem hledáni manželé Janouškovi za poskytnutí úkrytu C.Žižlavskému z Koryčan, blízkému spolupracovníku a příteli Pechala. Janouškovi našli úkryt u Ctibora Šťastného, ředitele školy a sokolského činovníka a jeho manželky Anděly ve Bzenci. Opět,,pomohli Ryšánek a Paprskář, kteří měli obstarat pro Janouškovy falešné doklady. Gestapo si pro všechny do Bzence přijelo a zatklo. Janouškovi byli popraveni, manželé Šťastní odvezeni do koncentračních táborů. Paní Anděla se víckrát domů nevrátila, zemřela v koncentračním táboře. Antonínu Strakovi bylo důkazem, že se zatčením všech nemá nic společného, protože ani jeho ani nikoho z jeho spolupracovníků ze Bzence gestapo nezatklo a všichni zůstali na svobodě. Po setkání s velitelem Carbonu se obětavě zapojil do další odbojové činnosti a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem. Za velké Strakovi pomoci našel Bogataj ve Véskách u Kunovic svého telegrafistu Šperla a za pomoci odborníků z řad nových spolupracovníků byly zhotoveny 2 nové vysílačky (jedna měla být ukryta v octárně ve Bzenci) a v lednu1945 zahájila Jarmila pravidelné spojení se zpravodajskou centrálou MNO v Londýně. Postupem času se rozrůstal okruh spolupracovníků, ale velké většině byl František Bogataj neznám kvůli nebezpečí vyzrazení. Úkolem bylo získávat zpravodajský materiál z okupovaného území, zapojit důvěryhodné vlastenecky smýšlející lidi a zajistit pro ně zbraně letecky dopravené a shozené z letadel do předem určených prostorů a také sabotážní akce.odbojová organizace Carbon se stále rozrůstala a před koncem války měla téměř 300 členů. I občané Bzence nezůstali mimo dění.v červnu 1944 zde byla ustanovena skupina Carbon z příslušníků Obrany národa. Na doporučení A.Straky, určil kpt. Bogataj velitelem poručíka v záloze, učitele a sokola Oldřicha Kučeru. V lednu 1945 byl bzenecký Carbon rozšířen o druhou skupinu, která nesla název Carbon II Terč. Byla složena většinou z bývalých důstojníků a poddůstojníků bzenecké posádky.velitelem byl určen major Hermann. Skupina Carbon I vybrala místo pro shoz zbraní v prostoru Horních hor, druhá skupina vybrala prostor severně od nádraží Lideřovice (dnes nádraží Bzenec Přívoz) a v nedalekém lese připravila bunkr pro ukrytí materiálu. Radiotelegrafista nahlásil místa do Anglie.Ve vysílání BBC se po čase ozvaly kódy, které ohlašovaly Bzenecký zámek

6 shoz v určených místech. 22.března ve 2.45 skutečně letadlo přiletělo a všechen materiál na padácích shodilo na místo v Horních horách. Muži skupiny Carbon I měli velmi krátkou dobu na to, aby s nadlidským vypětím všech sil ukryli shozený náklad. Gestapo druhý den slídilo v okolí shozu, ale celkem neúspěšně. 29.března 1945 přijelo gestapo do Uh. Ostrohu zatknout Atonína Straku a další hlavní pracovníky Carbonu. Ant.Straka po svém zatčení, při převozu do sídla gestapa v Uherském Hradišti, využil nepozornosti svých hlídačů a spáchal sebevraždu rozkousnutím ampulky s prudce účinkujícím jedem, aby při mučení na gestapu neprozradil své spolubojovníky a hlavně velitele Carbonu Bogataje, po kterém gestapo bezvýsledně pátralo. Po válce byl Antonínu Strakovi udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. (Československý válečný kříž 1939 byl zřízen na začátku války na památku boje za osvobození republiky a prokázání v něm vynikající a úspěšný čin, při němž byli aktéři osobně vystavení nebezpečí života nebo život obětovali.) Radiotelegrafistovi Šperlovi se podařilo úspěšně vykorespondovat 18 shozů zbraní a materiálu. Jen 7 shozů se však dostalo do rukou členů Carbonu i to však znamenalo několik tun materiálu. Bojové oddíly organizace byly vyzbrojeny a mohly se aktivně zapojovat do střetů s německými okupanty a na přelomu dubna a května se podílely na osvobození Popovic, Mařatic a Uherského Hradiště. Příslušníci Carbonu z Uherského Ostrohu zachránili most přes řeku Moravu, široko daleko jediný, který zůstal neporušený. Mezi aktiva patří také 44 sabotážních akcí, zejména na železnicích. Bzenecký Carbon do osvobozujících bojů se zbraní v ruce v okolí Bzence nezasáhl, protože rumunský velitel, který osvobozoval Bzenec, jejich pomoc odmítl a naopak museli členové Carbonu odevzdat zbraně. Vysílající složkou z Londýna byla činnost Carbonu, podobně jako skupiny Clay, které mezi sebou navzájem spolupracovaly, hodnocena jako velmi úspěšná a patří mezi nejúspěšnější paraskupiny vůbec. O tom svědčí i to,že členům Carbonu z řad civilistů bylo uděleno 17 československých válečných křížů 1939, mezi nimi čtyřem občanům Bzence. Celkem bylo z Anglie vysazeno 101 parašutistů, skoro polovina se osvobození vlasti nedožila. Po osvobození ČSR většina z nich zůstala v armádě na velmi vysokých postech. Po únoru 1948, kdy se komunisti definitivně dostali k moci, byly ze svých míst odvoláni, propuštěni z armády a hrozilo jim zatčení. Proto většina z nich opět odchází za hranice. Mezi nimi oba členové Carbonu František Bogataj a Jaroslav Šperl i členové Clay Antonín Bartoš a Jiří Štokman. Čestmír Šikola zůstal doma, protože byl čerstvě ženat a jeho manželka čekala dítě. Přesto byl zatčen, vězněn, mučen a odsouzen k několikaletému žaláři. Podobně se stalo i dalším výsadkářům, kteří neutekli za hranice. Kpt. Jaromír Nechanský, velitel skupiny Platinum, později jeden z vedoucích pracovníků Pražského povstání ( ) byl zatčen, vězněn, týrán a ve vykonstruovaném procesu v r.1950 odsouzen k trestu smrti byl válečný hrdina ve vlasti, kterou pomáhal osvobozovat, popraven. Jaroslav Šperl v doslovu ke knize,,bylo málo mužů píše:,,v našem národě byly doby, kdy mladí muži, kteří měli radost ze života, kteří zpívali, smáli se, milovali, šli tam, kde naděje na přežití byla odhadována na tři měsíce. Přesto doufali, že válku přežijí a spřádali plány, co v osvobozeném Československu budou dělat.v televizním dokumentu vzpomíná Jaroslav Šperl na svého kolegu z paraskupin Františka Kobzíka, člena československé osmiveslice na olympiádě v Berlíně (1936), který si plánoval, že po válce bude dělat trenéra veslování v Břeclavi. Bohužel se toho nedožíl. František Bogataj zemřel v Saint German (USA), do své vlasti se živý nikdy nevrátil byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu v Uherském Ostrohu. Jaroslav Šperl poprvé přijel do vlasti v r.1988 a pak ještě několikrát. Československá televize s ním natočila několik dokumentů. Zemřel v Beloit (USA). Co říci závěrem? Jen slova klasika:,,národ, který si neváží svých hrdinů, je nebude mít, až je bude potřebovat. Naštěstí, již pětadvacet let tato doba, kdy jsme si svých hrdinů nevážili, pronásledovali je, zavírali, mučili, popravovali a navíc ještě překrucovali dějiny, u nás není. Duben 2014 Josef Ženata

7

8 SETKÁNÍ BZENECKÝCH PODNIKATELŮ Dne uspořádalo OSBZ setkání bzeneckých podnikatelů na podporu veřejné sbírky na nákup hasičského auta pro sbor dobrovolných hasičů. Akce s rautem a ochutnávkou vín se konala v restauraci hotelu Lidový dům za účasti zajímavých hostů. Hasiči v čele s velitelem sboru p. Igorem Otépkou osvětlili účastníkům současnou situaci v našem sboru, seznámili je se svojí činností a technikou, kterou mají k dispozici a hlavně objasnili stav stávajícího vozidla Š-706 CAS 25, o jehož výměnu za nové se již dlouhodobě bezúspěšně snaží. Účastníci akce si mohli toto vozidlo prohlédnout v reálu před budovou hotelu. Velmi překvapivé bylo zjištění, že toto vozidlo už více jak dva roky nemá technickou prohlídku, takže se vlastně nemůže pohybovat po veřejných komunikacích a nemůže tím pádem plnit svoji funkci. Až komicky působily poslední zprávy z vedení města o tom, že snad starosta města p. Pavel Čejka- jako nadřízená složka sboru dobrovolných hasičů -uvažuje o tom sbor rozpustit a pověřit vykonáváním této funkce pracovníky technických služeb a nebo využívat služeb dobrovolných hasičů z okolních obcí. :-) Možná by stálo za to panu starostovi připomenout historii bzeneckých hasičůprvní zmínky jsou z roku 1882, k nahlédnutí zde byly vzorně zpracované kroniky hasičů - a hlavně poukázat na to, že hasiči měli vždy historicky čestné místo v obci či městě a jejich vliv a význam z hlediska společenského života každé obce je velký. Velmi zajímavé bylo vystoupení hosta plk. Ing. Martina Červenky, Dis., ředitele záchranného sboru Jihomoravského kraje, který techniku bzeneckých hasičů považuje za velmi zastaralou a doporučuje obměnu stávajícího vozidla za nové CAS 20-T 815 TERRN 4x4,2. Vysvětlil, že koupě nového vozu pro město našeho rozsahu není jednoduchá věc, ale vzhledem k okolnostem obrovského lesního požáru na Bzenecké Sahaře v r. 2012, velmi důležitá. Dále zdůraznil velký význam dobrovolných hasičů jako podpůrné složky práce hasičů profesionálních. Další host, senátor za ČSSD p. Zdeněk Škromach, vyjádřil obdiv nad úsilím OSBZ v aktivitách a pokusech o získání části finančních prostředků pro nákup nového auta formou veřejné sbírky. Je přesvědčený, že samotný akt veřejné sbírky bude velmi významným, možná rozhodujícím, podpůrným prostředkem v případě podání žádosti o dotace na nákup tohoto vozidla v příštím období. Slíbil pomoc a podporu v této věci. Co říci závěrem? Podařilo se nám udělat první krok k tomu, aby vznikla šance získat dotaci na nákup tolik diskutovaného hasičského auta. Teď je na řadě vedení města (jedině v jeho pravomoci je žádost o dotaci podat), aby v této aktivitě pokračovalo a věc dotáhlo do zdárného konce. P.S. Potěšilo nás, že vedení města na základě naší aktivity změnilo názor na potřebu nového hasičského auta pro naše město a na posledním zastupitelstvu dne schválilo podání žádosti o dotaci na nákup tohoto vozidla Další novinkou je, že Rada města na své schůzi dne dokonce pověřila starostu p. Pavla Čejku, aby zaslal děkovný dopis JSDB za činnost v uplynulém roce Jak komické, když si představíme, jaký

9 názor má náš pan starosta na práci hasičů v naší obci a nebojí se ho otevřeně prezentovat třeba i na zastupitelstvu města. Je až s podivem, jak se může během krátké doby změnit jeho názor, kdy nejprve říká, že hasiči auto nepotřebují, že sbor zruší a nahradí ho pracovníky technických služeb. A najednou auto je třeba a dokonce hasiče pochválíme! Čím to je, že došlo k takovému obratu v myšlení? Není to náhodou tím, že se blíží volby? PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem občanům, kteří doposud přispěli svými finančními prostředky na konto sbírky na nákup nového hasičského auta. Jsme rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost a význam práce dobrovolných hasičů. Ke dni je na účtě suma: ,- Kč. Přispěli tito občané: Eva + Pavla - 400,- Josef Ženata ,- Pavlíkovi ,- Vít Daněček - 500,- Varjan Jozef ,- Jan Balada ,- Janovská Iveta ,- Zdeněk Bednařík - 500,- Miluše Koželová - 200,- Libor Kuchař ,- Jana Jelínková - 500,- Marie Plachá - 500,- Hana Švejčarová - 500,- Miroslav Čech - 500,- Kužela František ,- Pavel Sýkora ,- Blanka Ďurinová ,- Petr Kouřil - 425,- Josef Slováček ,- O. a A. Kuchařovi ,- SDH Bzenec ,- MG Centrum ,- Nováková ,- Goliáš Jan ,- Lorenc Aleš ,- Popelka ,- Hotel Lidový dům ,- Libor Skřivánek ,- Bzenecký zámek

10 POSTŘEHY ODJINUD Navštívíte-li město Kyjov, přijedete ze Bzence, vkročíte na náměstí od východu, jdete k radnici, jdete na západ! Otevře se před Vámi náměstí slovácké metropole. Krásné, architektonicky velmi zdařilé, citlivě realizované s důrazem na použitý materiál a zeleň! Neklade si za cíl vytvořit prostředí pro manifestace pracujícího lidu a jeho armádu, ale velmi vkusným způsobem vytváří příjemný prostor pro svoje občany. Jsou zde sladěny jak jejich potřeby života, tak i historie a tradice. V čele stojí právem hrdá radnice a Vám, sdílíte-li s námi hrdost obyvatel Moravského Slovácka, dopřeje pocit návštěvníka své metropole! Je až s podivem dnes, kdy jsme nuceni do Veselí jezdit přes Uherský Ostroh, že v tomto městečku, na nás dýchne podobná atmosféra! Krásné romantické náměstí, monumentální kostel a krásně zrekonstruovaný zámek. Máte velkou chuť se zastavit a jen tak se projít, zhluboka se nadechnout atmosféry, kterou vykouzlili lidé s pozitivním vztahem ke svému městu, k jeho historii a tradici. Začnete obdivovat ty, co to takhle umí! Jsou to umělci místních samospráv, kteří umějí rozpoznat, co a jakou dává městu atmosféru a energii. Tu zápornou umějí tlumit, o tu kladnou se umějí starat a ona roste a krášlí město! Jen patřičně zodpovědní, vzdělaní a nadšení, toto umějí vytvářet a činí tak účelně a hospodárně! Porovnání rozpočtu na obyvatele A pak se vracíme do Bzence. Vezmeme to pro tentokrát od Kyjova. Jedeme na východ! Vyhoupneme se mezi Vracovem a Bzencem na malou vyvýšeninu a je to tady! Chátrající zámek je překryt budovou bývalých vinařských závodů, z jedné strany nás vítá jedna průmyslová hala, z druhé další průmyslová hala. Namísto vinohradů satelit, následuje příjezdová komunikace k RI Okna, honosně zvaná malý obchvat města Bzence, končící v poli. Pokračujeme okolo supermarketu postaveného v zámeckém parku a jsme na náměstí Svobody. Když máte štěstí můžete výhodně nakoupit pod různými pestrobarevnými přístřešky a nebo v krabicích od banánů, které zdobí chodníky a okupují parkovací místa. Pokud opouštíme město směrem na Strážnici, rozloučí se s námi další průmyslová zóna a bohužel už i směrem na Veselí nad Moravou hromady materiálu nasvědčují tomu, že se začíná budovat nová myčka aut. Takže město Bzenec je v obklíčení průmyslových objektů ze všech stran. Žádný systém, žádná koncepce. Povzdechnete si, že jste doma a je Vám líto, že to tu nevypadá lépe a radostněji. Pak Vám to nedá a řeknete si: Třeba na to nejsou peníze. No jo, ale kde na to berou v tom Kyjově a Ostrohu? Pokud si kladete stejnou otázku, udělali jsme právě pro Vás následná porovnání rozpočtů! Počet obyvatel zaokrouhleno Rozpočet zhruba Rozpočet na obyvatele přibližně Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov Z této tabulky vyplývá, že Uherský Ostroh je chudé, ale krásné město a Bzenec má skoro tolik co Kyjov. Také z toho plyne, že v Uherském Ostrohu umějí něco velice dobře a za málo peněz! CO TO JE? Porovnáme- li všechny výdaje spojené s údržbou města, jako jsou údržba komunikací, zeleně, městského mobiliáře a podobně, tak získáme následující velmi zajímavá čísla! Počet obyvatel náklady na údržbu Rozpočet na obyvatele Kyjov Bzenec Uherský Ostroh Vracov

11 Zjistíme, že město Uherský Ostroh nepošle do příspěvkové organizace téměř 10 mil. korun jako Bzenec, ale pečuje o své město přímo, s láskou a velmi úsporně! Zřejmě samospráva nepotřebuje prostředníky a rozpočet v této kapitole si střeží sama. Dokonce i město Kyjov, které na tuto činnost má podobnou organizaci jako Bzenec, v ní zřejmě lépe hospodaří. Z tabulky je naprosto jasné, že Bzenec je prostě poslední. A estetickou hodnotu těchto komunálních činností v jednotlivých městech ponecháme na čtenářích. Můžeme každému čtenáři, který zvládá internet, jen doporučit čtení a porovnávání rozpočtů, je to pro dobré hospodáře velmi zajímavý materiál ke studiu! Hned v úvodu Vás může překvapit forma! Tak například rozpočty města Kyjova jsou velmi přehledné, detailně rozčleněné a najdete tam každých 1 000,-Kč, které chce město utratit. Žádné balíčky určené pro následné dělení medvídka mimo rozpočet. A to všechno tak, jako ostatní, pěkně v Excelu. Kyjovský rozpočet, co do formy a zpracování, lze považovat za zcela příkladný! Bohužel, ten bzenecký je tak trochu opakem. Předně, každého účetního zaskočí zvolený program. Ale budiž! Nevím proč, ale pokud jej nebudete umět zvětšit, tak ho na stránkách města ani nepřečtete. No, celostátní soutěž o nejlepší stránky města asi nevyhrajeme. Pomiňme formu a pojďme se podívat na obsah. Na obnovu kulturních nemovitých památek dal v loňském roce Uherský Ostroh téměř 3mil. Kč. Bzenec nic a letošní rok dá 100 tis. Kč - na obnovu kapličky. Velmi zajímavě se jeví Revitalizace parku Horní náměstí. Samotné slůvko revitalizace vzbuzuje nejednu otázku. Má to snad vzbuzovat dojem, že stromy, převážně lípy, které byly vysazeny cca před 100 lety, a tudíž to nejsou žádné babičky, jsou na odpis? Máme se domnívat, že selhala údržba zeleně a musíme si pořídit nový park? Nikoli! Prohrábnete stránky města Bzence a zjistíte, že za naše 2 mil. Kč je záměr zbudovat místo pro poutníky a posvátný háj (viz. Projektová dokumentace). Také zjistíte, že na Horním náměstí se něco málo pokácí a něco málo vysadí a umístí se altánek, který by v Hornbachu stál tak cca 40 tis. Kč. Nezbude Vám, než pomyslet si, že se projektant asi zmýlil, a to jak v pojmenování akce, tak i v ceně. Cena 2mil.Kč je mírně řečeno nadsazená! Vždyť prostor kolem kostela a park na Horním náměstí vždy byl a je nejlépe upravený a udržovaný prostor ve městě. Pro případné návštěvníky webových stránek města: Rozpočet nákladů na revitalizaci parku nehledejte u projektu, je tam sice v soupisce, ale asi se někde ztratil. Najdete jej ve schváleném rozpočtu 2014 a nikoli po položkách. Další zajímavou kapitolou jsou příjmy! Tak například kapitola 1031 Pěstební činnost-les. Pokud se nemýlíme, vlastníme ve Bzenci asi 360ha lesa. Město Kyjov asi 650ha lesa. Porovnáme li výnosy z této činnosti, tak jsme na tom s Kyjovem stejně, zhruba 2mil. Kč vyděláme oba. Porovnáme- li však náklady, zjistíme, že v našem lese se 2mil.Kč prohospodaří a nezbude nic. V Kyjově ty 2mil. Kč mají po odečtení nákladů. Další významnou kapitolou v oblasti příjmů jsou dotace!!! O dotacích si dokonce troufáme tvrdit, že jsou přímým indikátorem schopností daného zastupitelstva. Tak v tomto ohledu si například Vracov v roce 2013 přilepšil k rozpočtu o 9,93mil. korun. Přesto, že jsme se opravdu snažili získat pro Vás tyto informace za město Bzenec, tak se nám to nepodařilo. Abychom nebyli příliš nudní, tak pro ty občany, kteří opravdu chtějí pochopit, proč tento článek píšeme, zdržíme se podobných proklamací, jako je krásné místo pro život, krásné město, spokojení občané a podobně! My jsme prostě lidé, kteří krom jiného uvažují ekonomicky. Je pro nás nepřijatelné, abychom jako občané města Bzence, máme- li například čtyřčlennou rodinu, se museli dívat, jak se za našich řádově 80tis. korun ročně staví obchvat do polí či posvátný háj. Jak se jinde zámky opravují a ten náš chátrá. Jak jsou jinde krásně udržovaná města a za polovic. Je pro nás nepřijatelné, abychom se nadále dívali na chátrající areál Těmická, kde mohlo být například rehabilitační centrum pro děti či seniory, malometrážní startovací byty, podnikatelský inkubátor, pro mladé začínající podnikatele a další aktivity a služby. To vše za dotace odkudkoli. Je to jen na schopnostech těch, které si pomocí voleb do zastupitelstva najímáme a které si platíme. A to, ať jsme či nejsme s jejich prací spokojeni, ať na to máme či nikoli! Pro ty, co by na základě právě přečteného textu začali uvažovat o demagogii, tak právě pro ty je na konci tohoto článku tabulka. Je ze zdroje ministerstva financí. Zde si můžete spočítat, že koupíte-li svým dětem například dětské pleny, dětskou výživu, nějaké léky či rohlík a zaplatíte 1 000,- Kč, tak jste svému starostovi poslali do kasičky 43 korun Bzenecký zámek

12 a 70 haléřů. To je jen z DPH! Co nám popřát na závěr?! Pan starosta nám v novém zpravodaji přál, pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost z každého prožitého dne. Děkujeme! Naše sdružení lidí, kteří nechtějí nic jiného než pár pozitivních změn, Vám všem přejeme to vše a především štěstí. To budete potřebovat, pakliže se pokusíte spočítat, v následující tabulce, z čeho všechno a kolik platíme! Podstatnou část z toho nás stojí naši zastupitelé ve městě, na okrese, na kraji, ve vládě, ve sněmovně, v parlamentu, v celé Evropě a nevíme, kde ještě! Samozřejmě, že tam není zdravotní, sociální apod.! Kolekti OSBZ Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut) DPH (celostátní výnos) Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) 7,86 % - kraje 1) 20,83 % obce 2) 71,31 % - SR 3) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) 30% - obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% - SR 3) Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 8,92% - kraje 1) 23,58 % obce 2) 67,50 % - SR 3) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) Daň z nemovitostí 100% - obce 4) 8,65 % - kraje 1) 22,87 % obce 2) 1,5% obce 5) 66,98 % - SR 3) Vysvětlivky: 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %) 2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 3. násobků postupných přechodů (80 %) 4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. VÁŽENÍ OBČANÉ BZENCE, jistě jste si všimli, že od roku 2012 došlo k postupnému omezování činnosti Policie ČR ve Bzenci. Nejdříve bylo Obvodní oddělení Policie ČR (dále jen OOP ČR) přeměněno na policejní stanici a začátkem roku 2013 byla zrušena i tato. V současné době podléhá území bývalého OOP ČR Bzenec pod OOP ČR Strážnice. Je však s podivem, že Strážnicko má o 1/3 méně obyvatel a OOP ČR bylo umístěno tam. Dle Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) je to z důvodu, že ve Bzenci není vhodná budova k umístění OOP ČR. Po dohodě Městského úřadu ve Bzenci s Krajským ředitelstvím Policie ČR JmK v Brně funguje budova jako služebna. Čili je zde vykonávána pouze administrativní činnost. Ačkoli dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR k omezení bezpečnosti občanů na Bzenecku nedošlo, jsme nejen my, ale jistě i vy občané názoru, že tomu tak není. Místní organizace ČSSD (dále jen MO ČSSD) se výše uvedenou věc rozhodla řešit, a v tomto směru apelovat na ministra vnitra Bc. Milana Chovance. Mezi MO ČSSD proběhla počáteční písemná komunikace, kterou otiskujeme níže. Zasadíme se o to, aby zodpovědné orgány státní správy zvýšily bezpečnost občanů Bzenecka, a pokud možno vrátili OOP ČR do Bzence. Za MO ČSSD Bzenec Ing. Libor Navrátil

13 OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI VNITRA Ministr vnitra Bc. Milan Chovanec Nad Štolou 3, Praha 7 Ve Bzenci 11. února 2014 Vážený pane ministře, příteli, naše MO ČSSD se na Vás obrací s otázkou zrušení Obvodního oddělení Policie ČR ve Bzenci. Ve Bzenci byla za tzv. první republiky četnická stanice, v poválečném období pak Obvodní oddělení SNB a to až do r. 1982, kdy bylo sloučeno s OO SNB Strážnice. V porevolučním r bylo OOP PČR Bzenec opět zřízeno a nakonec po dvaceti letech opět uzavřeno. V roce 2011 bylo Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen OOP ČR) Bzenec začleněno pod OOP ČR Kyjov a stala se z něj policejní stanice. Od byla zrušena i tato policejní stanice a územní působnost byla převedena pod OOP ČR Strážnice. OOP ČR Strážnice bylo opětovně zřízeno z policejní stanice Strážnice, která byla po částečné reformě začleněna pod OOP ČR Veselí nad Moravou. Nabýváme názoru, který není jen náš, ale podle ohlasů z veřejnosti i většiny občanů Bzence a okolních obcí, že zrušení OOP ČR Bzenec bylo nesystémovým řešením. Toto řešení podstatně omezilo zabezpečení bezpečnosti občanů obcí: Bzenec, Vracov, Moravský Písek, Těmice, Domanín, Žeravice a Syrovín. A zabezpečení bezpečnosti občanů je jednou ze základních úloh státu. Vzhledem k tomu, že území bývalého OOP ČR Bzenec je nyní pod správou OOP ČR Strážnice došlo k zvětšení dojezdových vzdáleností. Pokud se hlídka bude nacházet v části Lučina (k.ú. Tvarožná Lhota) a bude muset jet k zákroku do obce Žeravice musí překonat vzdálenost více jak 30 km, což není časově optimální. Zadržet tedy pachatele na místě činu a zabránit dalšímu protiprávnímu jednání, bude spíše o štěstí nebo riskování se zdravím zakročujících policistů, kteří budou nuceni jet nepřiměřenou rychlostí, kterou stav komunikací a reliéf trasy nedovoluje. To, že policisté jsou oproti původnímu stavu přítomni v rajónu bývalého OOP ČR Bzenec méně nelze nepochybovat. Prevence, která je prvořadá před represí, je tudíž minimální ne-li nulová. Trestný čin v očích těch co mají za povinnost zabezpečit bezpečnost občanů nemůže, být dán jen statistikou, která je zavádějící a je pouze jedním z ukazatelů trestné činnosti ve státě. Trestný čin není jen číslo na papíru, za trestným činem je lidský osud. Např. oběť znásilnění - její trauma, újma na zdraví, celoživotní následky. Poškozený krádeží, který na danou věc musel šetřit po určitou dobu, aby si jí mohl pořídit a na stejnou věc třeba již nedosáhne. Za ublížením na zdraví je někdo, kdo utrpěl újmu na zdraví, která ho omezovala nebo do smrti bude omezovat v běžném způsobu života. Je zcela zřejmé, že žádná vláda nedokáže vymýtit trestnou činnost, ale každá vláda má tu možnost prostřednictvím bezpečnostní složky státu a právní normy snížit riziko spáchání trestného činu a pokud trestný čin byl již spáchán, tak stát musí disponovat účinnou právní legislativou, která postihne pachatele trestných činů a povede k jejich nápravě. Růst nezaměstnanosti, ke kterému dochází, nemožnost nezaměstnaných dostát svým finančním závazkům sebou přináší prokazatelně zvýšení kriminality a to nejen majetkové. A Hodonínsko s téměř 15 % nezaměstnaností se řadí k nejpostiženějším okresům. Přítomnost policistů je z důvodů, které jsou výše popsané více než opodstatněná. Proto Vás žádáme o to, abyste se z titulu výkonu své funkce zasadil a přičinil o návrat OOP ČR nebo policejní stanice s trvalou přítomností policistů do Bzence. Samozřejmě jsme si vědomi, že to nese zvýšené finanční náklady, avšak peníze vynaložené na zřízení a provoz OOP ČR s bezpečností každého jednotlivého občana nelze srovnávat. Vážený pane ministře závěrem dopisu dovolte, abychom vyjádřili naději, že k návratu policistů do Bzence vyvinete maximum úsilí. Považujte tento dopis za otevřený. S přátelským pozdravem za MO ČSSD Bzenec: Ing. Libor Navrátil místopředseda Ing. Blažena Gillíková předsedkyně Místní organizace ČSSD Bzenec Bzenec Bzenecký zámek

14

15

16

17 Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ VE BZENCI sobota 31.května 2014 V ČASE OD 10:00 HODIN DO 20:00 HODIN. POŘADATELEM AKCE JE MĚSTO BZENEC VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI FIRMAMI A VINAŘI. DOJEĎTE OCHUTNAT VÍNA DO MÍST, KDE SE VINNÁ RÉVA PĚSTUJE OD DOB KARLA IV. MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST PROHLÍDEK PROSTOR, KDE SE VÍNO ZPRACOVÁVÁ I KDE ZRAJE VE SKLEPÍCH. VINAŘI SE VÁM BUDOU RÁDI VĚNOVAT PŘI CHUTNÁNÍ JEJICH VÍN. DALŠÍ INFORMACE K AKCI NA: VSTUPNÉ: ZLEVNĚNÉ V PŘEDPRODEJI V INFOCENTRU MĚSTA: 300,-Kč/osoba ) NA MÍSTĚ PŘI AKCI - NA NÁDVOŘÍ BZENECKÉHO ZÁMKU A U VINAŘŮ: 350,-Kč/osoba Bzenecký zámek

18 Tibet Vážení spoluobčané, dne 26. ledna 2014 jsem zaslal starostovi města Bzence p. Pavlovi Čejkovi em tuto žádost: Vážený pane starosto, dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách Akci v České republice koordinuje Spolek Lungta. Tímto Vás žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města projednali na svém zasedání možnost připojit se ke kampani Vlajka pro Tibet. Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech bylo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 120 Tibeťanů. Moci aktivně chránit lidská práva ve své i jiných zemích je jednou z výsad doby, ve které žijeme. Oceňujeme, že z programů a zahraniční politiky předních českých politických stran zaznívá lidským právům jednoznačná podpora. Věříme, že Vaše rozhodnutí bude založeno na hodnotách a principech občanské demokratické společnosti, kde lidská práva nejsou podmíněna obchodními a ekonomickými zájmy, ale kde jsou naopak považována za základní a nezbytný prvek ve vztahu s ostatními zeměmi. Zároveň Vás prosím, zda byste své stanovisko ohledně připojení/nepřipojení k akci Vlajka pro Tibet mohli sdělit em na Děkuji Vám za brzké sdělení Vašeho stanoviska a za Vaši podporu lidským právům. Velice mě mrzí, že v minulém roce a ani předchozích létech jste se nepřipojili k této akci. Nemluvě o tom, že jste jak je patrno z Bzeneckého zpravodaje věc vůbec neprojednali a já jako žadatel nebyl vyrozuměn!

19 Vážený pane starosto, shlédněte toto video: -povstani-v-tibetu-10-brezen a váš i postoj ostatních volených zástupců nebude, tak vlažný. Evokace s r v ČR je zde více než nasnadě. Nebo je stavba pomníku na hřbitově, mimo jiné funkcionářům bývalého režimu, pro Vás víc, než demokratické principy, lidská práva a svoboda sama? S přátelským pozdravem Libor Navrátil Rada města Bzence na svém jednání dne , dle písemného vyjádření místostarosty Ing. Marka Novoměstského, opětovně akci nepodpořila a důvod svého rozhodnutí bohužel nesdělila. Spojitost mezi komunistickým režimem v Číně, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu obyvatel Tibetu, a sovětským komunistickým režimem, který v r potlačil odpor proti okupaci a boj za lidská práva a svobodu v Československu, radou nebyla pochopena. Přitom lidská práva a svoboda jsou základní lidské hodnoty, na míle vzdálené glorifikaci funkcionářů bývalého komunistického režimu na pomníku, postaveném na bzeneckém městském hřbitově. Toho režimu, který potlačoval svobodu a lidská práva v naší zemi. Co k tomu dodat? Úsudek si udělejte sami. Co říci závěrem? Akci Vlajka pro Tibet podpořilo 599 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů a 99 škol. POZVÁNKA Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra o.s. pořádá VI.ročník tradiční vojensko- -historické vzpomínkové akce VLKOŠSKÉ DNY VOJEN- SKÝCH TRADIC 2014 ve dnech června k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš, ministra národní obrany československé exilové vlády v Londýně, Sergěje Jana Ingra. UVIDÍTE: Sobota 7.června od 10:00 dynamické ukázky, ukázky výcviku vojsk 2. světové války, dobové tábory, soutěže pro děti s Lvíčkem Mírou, dobové modní přehlídky, vojenská technika, vyvrcholením dne rekonstrukce druhoválečných bojů "OSVOBOZENÍ MORAVY", ve které se střetne na 120 dobových vojáků. Budeme bojovat na zemi, vodě i ve vzduchu! To vše v přírodním areálu za mateřskou školou. Zábava i poučení pro celou rodinu. Neděle 8. června mše za všechny padlé světových válek, pietní akt. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bzenecký zámek

20 PRÁVNÍ OKÉNKO - SOUSEDSKÉ VZTAHY Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho. Nový občanský zákoník přináší od letoška i velkou úpravu sousedských práv. Novinek, které začaly od začátku roku platit, je spousta. Zavádí se například pravidlo, podle něhož plody spadlé z keřů nebo větví stromů přesahujících na sousední pozemek náleží vlastníkovi pozemku, na který spadly. Podobné pravidlo u nás doposud chybělo. Spory mezi sousedy o ořechy či třešně na stromech jednoho vlastníka přesahujících na pozemek druhého vlastníka přitom nebyly vyjímkou. Od letoška budou veškeré plody spadlé na sousedící pozemek patřit sousedovi. Nebude se přitom jednat jenom o ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na který byť z cizích stromů či keřů padají. Jiná situace však je u plodů na stromech. Ty budou náležet vlastníkovi stromů, kterému musí soused umožnit jejich sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit. Rozdílně od úpravy platné do loňska, která poskytovala sousedovi právo bez dalšího odstranit přerosty a převisy větví na svém pozemku, nový občanský zákoník ukládá sousedovi, aby vlastníka nejprve vyzval k odstranění přerůstajících kořenů a přesahujících větví, a teprve pokud tak neučiní, může dotčený soused zasáhnout. Pokud tedy bude kořeny a větve odstraňovat po marné výzvě adresované vlastníkovi stromu sám soused, je tak povinen činit šetrně, ve vhodné době a současně po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku. Sousedská práva v novém občanském zákoníku jsou proti dosavadní úpravě mnohem propracovanější, takže lze předpokládat, že sporů mezi sousedy by mohlo ubýt. JUDr. Blanka Ďurinová SOUTĚŽNÍ HÁDANKA NA KONEC 1/ Co to je? 2/ Kde to je? nebo spíše: Kde to bývá? (v zimních měsících) 3/ Čí to je? Odpověď na tyto tři otázky zasílejte na Autor prvních správných odpovědí bude odměněn následující výhrou: barevný televizor PANASONIC úhlopříčka 53 cm. P.S. Dovedete si představit, že by takový útvar byl u každého domu ve Bzenci??? Naštěstí už zima skončila, takže tato okrasa našeho města na půl roku zmizela :-) BZENECKÝ ZÁMEK, spolek, vydává Bzenecký zámek, spolek, nám. Svobody 307, Bzenec, bzenecký IČ : , za redakční radu Miroslav Goliáš, povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

S OKRSKÁŘI V ULICÍCH PRAHY 14 STR. 11. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz

S OKRSKÁŘI V ULICÍCH PRAHY 14 STR. 11. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: KVĚTNOVÉ BOJE NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ PRAHY 14 STR. 04 05 POZVÁNKA STAROČESKÝ JARMARK STR. 07 NOVÝ SERIÁL S OKRSKÁŘI V ULICÍCH PRAHY 14 STR. 11 ROZHOVOR:

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

měsíčník městského úřadu květen 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu květen 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu květen 2005 cena 10,- Kč Studentky kreslí na světelském náměstí (Foto: Mgr. Michal Šimek) Z obsahu 60. výročí ukončení války......... str. 2 Schůze rady.....................str.

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Cenu Salvator obdržel Holešovan Martin Horňák. Str. 5 Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Karel Jakóbek v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 8/2009 23. dubna 2009 roãník XV. Hole

Více

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová Borský zpravodaj Číslo 1 Číslo Únor Číslo 1 1 2015 Únor Únor 2014 Z Masopustu v Borech 31.1. Foto: P.Kříž, L.Mašová POZVÁNÍ NA 21.3.2015 Více informací na str. 8 a 9 Stránka 2 Ze zápisu z 2. jednání RO

Více

Hodonín se staví za zachování primy

Hodonín se staví za zachování primy P ř í l o h a ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 1. února 2011 / Cena 12 Kč / 0,5 / Předplatné 11 Kč / Ročník I. / číslo 2 Hodonín se staví za zachování primy HODONÍN

Více

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU STALO SE Slavná Prokopská pouť ozdobila první červencový den naše město, zejména Březové Hory. Děkujeme pořadatelům za báječně připravenou slavnost. Zástupci našeho města se zúčastnili v německém Freibergu

Více

Oblast Švábek se výrazně mění

Oblast Švábek se výrazně mění NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA O volné byty je v soutěžích velký zájem. FÓRUM. Jak dál s počtem výherních hracích automatů? 3. STRANA 4. STRANA Oblast Švábek se výrazně mění Místo areálu Rustonka

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

Helena Vondráčková ÚNOR. S hudbou jsem vyrůstala. Rozhovor: Vznikne protihluková stěna? Causa. Kultura Premiéra v divadle Na Fidlovačce

Helena Vondráčková ÚNOR. S hudbou jsem vyrůstala. Rozhovor: Vznikne protihluková stěna? Causa. Kultura Premiéra v divadle Na Fidlovačce Nezávislý měsíčník pro Prahu 4 ÚNOR Vychází 23. 2. 2015 / Zdarma Najdete nás na www.vase4.cz Causa Vznikne protihluková stěna? Kultura Premiéra v divadle Na Fidlovačce Sport Báječné ženy v běhu Školství

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Sloupek starostky. Z usnesení rady města

Sloupek starostky. Z usnesení rady města XXIX. ROČNÍK ÚNOR 2006 10 Kč Sloupek starostky Začátek nového roku 2006 je úspěšně za námi a před námi jsou měsíce velmi náročné všestranné činnosti. Přesto bych se ráda vrátila krátce k těm několika dnům

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 VÁŽENÍ OBČANÉ! Začíná se první rok volebního období, a proto se zkusme poohlédnout za uplynulým 1. čtvrtletím roku 2003, které se již stalo minulostí.

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností RADNIČNÍ OKÉNKO Skutečské posvícení alespoň z poloviny proběhlo tak, jak jsme zvyklí. V hřejivých

Více

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala

ODRAZ 5/2011. měsíčník Roztok a Žalova. Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků. Nevšední všední život M. Nechvátala ODRAZ 5/2011 měsíčník Roztok a Žalova V sobotu 4. června se na vás děti těším na pohádkové trase v Tichém údolí Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků Nevšední všední život M. Nechvátala Ekologické

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více