VII. ples města Kunovice v retro stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VII. ples města Kunovice v retro stylu"

Transkript

1 ROČNÍK 25 2/204 CENA 0 Kč VII. ples města Kunovice v retro stylu NAPIŠTE NÁM: Fotogalerie na str. 23

2 KUNOVJAN Přečtěte si: Rozhovor se starostkou Hlídací centrum Aktuálně ze škol Dotace hasičům Jízdní řády ČD Společenská kronika Vítání občánků Komunitní centrum Haló, tady Bělinka str. 4-6 str. 7 str. 8-0 str. str. 2-6 str. 6 str. 7 str. 8-9 str. 2 XVII. ples města Kunovice str. 23 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 36, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 333 Náklad: 000 výtisků Vychází měsíčně2 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 28. února 204, uzávěrka redakčních příspěvků 0. února 204. Vybráno z usnesení 48. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené dne mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., týkající se aktualizace provozních změn Dohodu o přeúčtování nákladů za elektrickou energii uzavíranou mezi městem Kunovice a obcí Ostrožská Nová Ves na veřejném osvětlení cyklostezky z Kunovic do Ostrožské Nové Vsi Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne mezi Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 77, Kunovice, a městem Kunovice na pronájem pozemků p. č. 3679/ a p. č. 3679/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a panem Josefem Novákem, Slavkov, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr kancelář ozn. B.05a k Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a SNOTY, s. r. o., Panská 25, Kunovice, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, mezi městem Kunovice a firmou OptimiDoc, s. r. o., Sedláčkova 22, Brno, od Smlouvu mezi měs- tem Kunovice a Pěveckým sbo- SCHŮZE RADY MĚSTA rem Dvořák Uherský Brod se 20. února 204 sídlem Mariánské náměstí 20. března , Uherský Brod, IČ Smlouvu o prodeji ZASEDÁNÍ tisku na prodej zpravodaje Ku- ZASTUPITELSTVA MĚSTA novjan mezi městem Kunovice 3. února 204 a Regionem Slovácko sdru- žením pro rozvoj cestovního ruchu, se sídlem Masarykovo náměstí 2, Uherské Hradiště, IČ Smlouvu o prodeji tisku na prodej zpravodaje Kunovjan mezi městem Kunovice a Jednotou spotřební družstvo v Uherském Ostrohu se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh, IČ zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice a seznam zájemců k předložení nabídky zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a služeb v rámci akce Učíme se od přírody úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice a seznam zájemců k předložení nabídky Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod Brno, Minská 8, Brno, IČ , na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby Kunovice kanalizace a vodovod, ul. Polní Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. č. 754S/06/200 ze dne na kopírovací stroj Aficio 205 RICOH mezi městem Kunovice a firmou IM- PROMAT CZ, s. r. o., Praha 4, U Hellady 697/4, IČ Smlouvu o spolupráci mezi městem Kunovice a CEREK evidence jízdních kol, s. r. o., týkající se přístupu do Centrálního registru jízdních kol pro ČR BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 2. prosince 203 informace o aktuálním stavu účtů města Kunovice k informace o zajištění Plesu města Kunovice konaného dne 8. ledna 204 informaci o stavu pohledávek města k výsledky ankety k rozšíření hřbitova v Kunovicích uskutečněné v listopadu 203 informace o průběhu hodnocení veřejné zakázky na služby Svoz odpadů na území města Kunovice se stavem k zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., za rok 203 strana 2 2/204

3 ZVEŘEJŇUJE: záměr města na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 372/ a p. č. 3249/ v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění kabelu NN záměr města na převod pozemku p. č. 32/2 o výměře 40 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na převod pozemku p. č. 77 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Vybráno z usnesení 3. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou FLOR- STYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: , na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice, hrazené z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí Smlouvu o svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Kunovice mezi městem Kunovice a firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: Smlouvu o svozu a likvidaci komunálního a biologicky rozložitelného odpadu na území města Kunovice mezi městem Kunovice a firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: Smlouvu o svozu a likvidaci odpadů ze sběrného dvora mezi městem Kunovice a firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: KUNOVJAN PROMÍJÍ: nájemné za pronájem sportovní haly Sdružení rodičů při ZŠ Kunovice, U Pálenice 620, Kunovice , IČ , při Plese rodičů dne 25. ledna 204 nájemné za pronájem kulturního zařízení Pálenice Sdružení rodičů při ZŠ Kunovice, U Pálenice 620, Kunovice , IČ , při nácviku polonézy na Ples rodičů 204 BERE NA VĚDOMÍ: cenové nabídky firem Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílkova 24, Brno, IČ: , ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 772 Olomouc, IČ: , FLORSTYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice. část svoz a likvidace tříděného odpadu cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , a JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice 2. část svoz a likvidace komunálního a biologicky rozložitelného odpadu cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice 3. část svoz a likvidace tříděného odpadů ze sběrného dvora Radniční okénko Sliby se mají plnit Moje babička mi říkávala: Nikomu sa nezalúbíš, když nesplníš to, co slúbíš. Když jsme v roce 2004 otevírali Domov pro seniory, slibovala jsem, že před zdí hřbitova vysadíme zeleň. Už tenkrát jsme nechali zpracovat projekt Ozelenění hřbitova, který řešil regeneraci zeleně uvnitř hřbitova i v jeho bezprostředním okolí. Hledali jsme vhodné dotační tituly a v roce 20 jsme podali žádost o dotaci z Evropských fondů. Ta však byla neúspěšná. Nevzdali jsme to, přepracovali projekt a znovu jsme požádali o dotaci v roce 202 na akci Regenerace urbanizované krajiny Ozelenění areálu hřbitova Kunovice v rámci Operačního programu životního prostředí. Tentokrát jsme byli úspěšní. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši cca,2 mil. Kč. Téměř 2/3 tvoří dotace z prostředků EU a zbylou část hradí město Kunovice z vlastního rozpočtu. Projekt přispěje ke zlepšení celkového estetického vzhledu hřbitova. Nejpodstatnější částí projektu je revitalizace a dosadba lipové aleje podél polní cesty jižně od hřbitova. V areálu dojde k drobným úpravám stávajících keřů a k výsadbě nových. Dalším významným prvkem bude vytvoření zeleného pásu podél východní zdi, čímž dojde k optickému oddělení areálu od okolní zástavby. To ocení zejména občané žijící v Domově pro seniory. A já tím konečně splním, co jsem slíbila. Mgr. Ivana Majíčková, MBA 2/204 strana 3

4 KUNOVJAN Starostčiny starosti i radosti Starostčiny starosti i radosti Se starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA jsme se na rozhovoru pro Kunovjan domlouvali poměrně dlouho. Podle toho se také odvíjela jeho délka. Hned na začátku musím upozornit, že následuje pouze jeho první část. Ta další bude v příštím čísle městského zpravodaje Kunovjan. Co vám poslední dobou nedělá radost? Skutečnost, že starosta nemá tolik moci či pravomoci, aby ovlivnila vše, co se obce či města týká. Silnice I/55 je toho zářným příkladem: bezprostředně ovlivňuje dění ve městě, ale město nemá páky na to, aby provedlo či prosadilo opatření, která by usnadnila či omezila dopravu, která občany obtěžuje a výrazným způsobem zhoršuje životní prostředí. Vždy musíme vyčkat, až stát, resp. Ministerstvo dopravy rozhodne. Teprve pak se můžeme domlouvat na spolupráci, třeba že se udělají souběžně s akcí prováděné státem další stavební úpravy, např. nájezdy k domům, bezbariérové přechody, parkovací místa. O to víc mne mrzí, že když se podaří dotlačit stát k úpravám na této komunikaci, které by přinesly Kunovjanům aspoň částečnou úlevu, tak sami Kunovjané v konečném důsledku svými odvoláními proti plánovaným úpravám celou akci prodlužují a možná ji dokonce zhatí. To, o čem mluvím, se týká dlouho chystané úpravy na křižovatce na třídě Vítězství a sjezdu z obchvatu I/50. v pozitivním smyslu pro ně samotné, je dnes tento termín mimo realitu musí se předělat projekt pro stavební povolení, Ředitelství silnic a dálnic musí vypsat veřejnou soutěž na dodavatele a pak teprve se může začít stavět. Tedy za předpokladu, že se opět někdo neodvolá. K tomu je nutné připočítat ještě zákonné lhůty pro odvolání, které ke každému administrativnímu kroku náleží. Kvůli negativnímu postoji majitelů čtyř nemovitostí se celá akce zasekla, a protože se nejednalo o jejich první odvolání, není vůbec jisté, kdy se k plánovaným úpravám bude moci přikročit. Nastal nějaký posun v případě obchvatu Kunovic, resp. propojení silnic I/55 a I/50 novou komunikací? Co se týká její realizace, tak nenastal. Studie leží stále na Ministerstvu dopravy. Tato komunikace je zakomponována ve strategických dokumentech Zlínského kraje to je pozitivní. Kromě současného ministra dopravy jsme jednali se všemi, Dokážete přesvědčit své spoluobčany, že jste pro danou věc udělala opravdu vše, co bylo možné? Dost dobře nemůžu jednomu každému vysvětlovat, co jsem všechno udělala v té či oné věci, kde, s kým a kolikrát jsem jednala. Myslím, že je to kromě jiného také otázka důvěry, kterou jsem od voličů v komunálních volbách dostala. Jednáme, snažíme se, žadoníme, apelujeme, prosíme, a to všechno s velmi nejistým výsledkem. Navíc je nutné vnímat i širší kontext všeho tohoto dění. Ať si každý spočítá, kolik ministrů dopravy se vyměnilo během období od posledních komunálních voleb. S každým ministrem přichází nová garnitura úředníků a odcházejí ti, kteří už třeba pochopili, proč potřebují kdesi v Kunovicích udělat obchvat za jednu miliardu korun, nebo aspoň upravit stávající silnici tak, aby se na ní nevytvářely kolony a město se tak každé odpoledne neměnilo v plynovou komoru. Obdobná situace je na Státním fondu životního prostředí, Povodí Moravy a dalších institucích důležitých při rozhodování o akcích, které se občanů Kunovic týkají velice bezprostředně. Co se tedy dá v dohledné době očekávat v souvislosti s řešením problému jménem Doprava? Moc jsem si přála, aby plánovaná realizace opatření na silnici I/55 byla zahájena v polovině roku 204 a vše nasvědčovalo tomu, že to je reálný předpoklad. Kvůli zmíněným odvoláním občanů, jejichž pozemků se tato opatření měla dotknout Každodenní odpolední obrázek z kunovické, třídy Vítězství kteří od roku 200 tuto funkci zastávali. Všichni vnímali, že by stavba silnice R55 výrazně ulehčila všem obcím nacházejícím se na silnici I/55. Jenže naplánovaná trasa byla napadena kvůli ochranné zóně Bzenecké doubravy a toto řešení se tak nejeví jako schůdné. Zlínský kraj tedy zvažuje, že by silnici R55 řešil na svém území, což ovšem znamená, že by tato komunikace končila ve Starém Městě, kde by se napojila na silnici I/50. Jsem přesvědčená, že v tom okamžiku by u nás nastal dopravní kolaps, a proto budu s navrhovaným řešením souhlasit pouze v tom případě, že se nejdřív vybuduje propojení silnic I/55 a I/50 tak, aby byla tranzitní doprava odvedena mimo město. Co vám naopak udělalo radost? Mám velkou radost z toho, že se nám v tomto období krize či minimálně hospodářské recese podařilo v rámci rozpočtu města významně ušetřit a dokonce na příští rok sestavit přebytkový rozpočet. Znamená to, že hospodaříme dobře. Významným způsobem nám v tomto směru pomohla změna v rozpočtovém určení daní, ale svůj velký podíl na celé situaci strana 4 2/204

5 KUNOVJAN má i zdejší rozvoj podnikání, tedy příchod nových firem do Kunovic, které zde vytvářejí pracovní místa a odvádějí daně, z nichž část se vrací do rozpočtu města. Týká se to především rozvoje průmyslové zóny v bývalém LETu, ale i činnosti Podnikatelského inkubátoru, který se na této situaci podílí, neboť řada firem zde má své sídlo a platí o nich to, co jsem právě řekla mají zaměstnance a platí daně. Navíc s otevřením inkubátoru a aktivitami s Panským dvorem spojenými došlo k oživení života ve městě, projevující se i v širších souvislostech. Bohužel to má i své negativní dopady intenzita dopravy se samozřejmě zvýšila. V této souvislosti mně trápí ulice Panská, která ve špičkových časech nestačí kapacitně a navíc je v dezolátním stavu. Již dvakrát jsme žádali o dotaci z ROP Střední Morava. K mému velkému zklamání byl projekt nazvaný Revitalizace veřejné infrastruktury ve městě Kunovice - cesta pro příští generace zamítnut. Nezbývá nám, než řešit úpravu ul. Panské z vlastních zdrojů a podle finančních možností zvažujeme o rozetapizování celé akce. A nedaly by se nějak přeskupit peníze v rozpočtu města tak, aby se velká investiční akce typu silnice v Panské ulici mohla udělat naráz? Nedávno jsme dělali anketu mezi občany k úplně jinému tématu, jednalo se o hřbitov a jeho další úpravy a rozvoj. Jedna z otázek se týkala vybudování smuteční síně. V jedné z odpovědí byla poznámka, že nemáme peníze na smuteční síň, ale na kulturu ano. Bylo mi z toho trochu smutno a musela jsem se hořce pousmát. Na kulturu dáváme z rozpočtu města ročně přibližně dva milióny korun a smuteční síň bude stát má minimálně dvacet miliónů. Kdybychom tedy na deset roků zrušili veškeré kulturní aktivity s městem spojené, pak bychom mohli po dvaceti letech stavět smuteční síň. To asi není ta správná cesta. Nová silnice v Panské ulici je obdobnou záležitostí jako smuteční síň. Znovu jsem si uvědomila, jak důležité jsou pro nás všechny dotace z Evropské unie, jakkoliv je jejich čerpání stále složitější a zpracování projektů náročnější. Budu dále o ně usilovat. Moravy jít a přesvědčovat ho o důležitosti chystaných kroků, nebo mám raději vyčkat, zda nový pan ministr neudělá další personální změnu. S předchozím vedením jsme se dohodli, že jakmile budeme mít vykoupené potřebné pozemky, Povodí Moravy zahájí přípravu projektu pro stavební povolení. Na ten jsme dokonce schválili příspěvek 5% nákladů. Je to absurdní situace, když město přispívá státní organizaci, jež má na starosti správu řeky, na zpracování projektu, který je součástí správy toku řeky, tedy státního majetku. Povodí Moravy by tedy mělo žádat o dotaci na budování protipovodňových opatření v Kunovicích, ale to budou moci učinit až po roce 204, protože ve stávajícím končícím období už žádná výzva na dané téma není. Původně jsem doufala, že bychom to všechno ještě v tomto období mohli stihnout, ale bohužel to nevyšlo. Zatím se podařilo prostřednictvím projektu Mikroregionu Dolní Poolšaví pokročit v budování výstražného systému, který bude automaticky informovat o stoupající hladině řeky Olšavy na jejím dolním toku i na jejích přítocích. Předpokládám, že v dubnu či květnu by to už mohlo fungovat. Svého času se slibně rozvíjely aktivity kolem letecké dopravy z Kunovic, pak poněkud ustoupily do pozadí v souvislosti s tím, že Zlínský kraj dal přednost letišti v Bochoři u Přerova. Jak situace vypadá dnes, když se tamní letiště v podstatě ruší? Kraj spolupracuje a jedná s majiteli kunovického letiště, tedy společností Aircraft Industries. Byla zpracována studie o možnosti fungování veřejné letecké dopravy, ale město Kunovice se těchto jednání bezprostředně neúčastní, spíš jsme v roli jakéhosi prostředníka. Samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby letiště opět fungovalo pro veřejnou dopravu a je dobře, že se tohle téma opět dostalo na stůl. Mít letiště s mezinárodním statutem zhruba pětatřicet kilometrů od krajského města, to by snad mohlo být dostatečně atraktivní i pro lidi, kteří mají na dané téma rozhodovací pravomoci, co říkáte? Dalším velkým tématem pro Kunovice jsou protipovodňová opatření. Je v tomto směru něco nového? Povodí Moravy má nového ředitele a dosud netuším, co to pro Kunovice a jejich plánovaná protipovodňová opatření znamená. Vzhledem k turbulencím na naší politické scéně si ani nejsem jistá, zda mám za stávajícím ředitelem Povodí Z oslavy 00. Výročí školy na Červené cestě Město Kunovice je zřizovatelem tří škol, co je v nich nového? Škola na Červené cestě prošla v minulých letech zásadní rekonstrukcí a opravou, stoleté výročí bylo oslaveno, jak náleží z toho mám radost. Stejně tak mne těší, že se podařilo zbourat ploty kolem celého objektu, že vstupní část je dnes otevřená s upraveným okolím i novou zastávkou pro školní autobus. Tím víc mě ale mrzí, že už kdosi měl potřebu shodit v zadní části objektu zídku. Nevím, proč někteří lidé potřebují cosi nového a pěkného poškodit a pokazit. Je to zvláštní trend, kterému nerozumím. Ačkoliv se to třeba na první pohled nezdá, ještě nás na Červené cestě čeká mnoho práce, prvním úkolem budou opravy sociálních zařízení. Velmi se těším na opravu mateřské školy, která by měla začít letos v dubnu. Všechno je nachystané, byla nám přidělena dotace a budeme tedy moci kromě jiného zateplit budovu. Druhou dotaci pro mateřskou školu jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí na vybudování výukové zahrady, kde si děti budou moci leccos zasadit, poznávat rostlinky a učit se, jak to vlastně v přírodě chodí. 2/204 strana 5

6 KUNOVJAN Ve škole U Pálenice se nám podařilo vyřešit jiný dlouhodobý problém, a to zateplení tělocvičny. Celou jednu stěnu této velké prostory tvořily skleněné panely, které sice propouštěly dostatek světla, ale byly tepelně naprosto nevhodným materiálem. Přestože se v tělocvičně protopila spousta peněz, nedala se ani pořádně vytopit. Přes prázdniny jsme tuto problematickou stěnu přestavěli, zabudovali jsme standardní okna. Vypadá to velmi dobře a určitě zde bude teplo i v zimě. Budeme dále pokračovat v zateplování celého objektu, ale vzhledem k malé výhodnosti dotací, budeme postupně využívat vlastní zdroje a práce budou probíhat po etapách. umožnili vznik hlídacího centra tím, že se o prostory v Komunitním centru dělí s Mateřským centrem Beruška, které své původní prostory přepustilo hlídacímu centru. V Komunitním centru je tak živo každý den od rána do večera a tak by to také mělo být. Bývalou sýpku jsme přece nákladně neopravovali proto, aby kromě knihovny ožívala po dvě odpoledne týdně. To by byl příliš velký luxus, který si nemůžeme dovolit. Musíme být dobrými hospodáři po všech stránkách. Hlídací centrum je tak trochu raritou, protože zde děti nemají tetu, ale strýčka. Je to mladý muž, který to s dětmi opravdu umí a děti ho mají velmi, velmi rády. Školy ale nejsou jen budovy, jsou to především žáci a učitelé. O čem podle vás například svědčí fakt, že paní učitelka Hlůšková ze ZŠ U Pálenice získala celostátní titul Zlatý Ámos? Svědčí to o tom nejdůležitějším, co by mělo v každé škole být: děti si váží svého kantora, mají ho rády, respektují jej a rozhodně to není proto, že by na ně byly kladeny malé nároky. Naopak. Žáci i učitelé jsou dnes partnery s pevně danými právy i povinnostmi. Za posledních dvacet let prošlo školství neuvěřitelnou změnou se vším pozitivním i negativním, co z toho plyne. To, co se ve škole U Pálenice v posledních letech děje, to je pozoruhodné, ale neděje se to samo. Chce to spoustu práce nad rámec povinností a zdá se, že se zde sešel sbor, který pod dobrým vedením pana ředitele je ochoten tuto práci navíc dělat. Odměnou za tuhle činnost nad rámec povinností někdy bývá vděk žáků, kteří si uvědomí, že úplně všechno nemusí být samozřejmé. Tedy aspoň někteří si tohle dokážou uvědomit. Komunitní centrum je místem společenského života všech generací Svou pozitivní roli hraje i to, že máme dvě základní školy. Vytváří se mezi nimi zdravá rivalita, ať chtějí či nechtějí, musí spolu soupeřit, jejich výsledky jsou rodiči a veřejností srovnávány a je to vlastně vizitka práce učitelských sborů. Nejde však o to, kdo je lepší a kdo horší, jde o vzájemnou inspiraci a posouvání úrovně obou škol směrem nahoru. V souvislosti se školami zmiňme ještě jedno zařízení, které není školou v pravém slova smyslu: hlídací centrum. Máte pravdu, není to školka. Vzniklo proto, že mateřská škola kapacitně nestačila a chtěli jsme vyhovět poptávce ze strany maminek. Hlídací centrum je alternativou ke klasické mateřské škole a jsem moc ráda, že ji můžeme rodičům nabídnout. V této souvislosti je nutné poděkovat našim seniorům, kteří Panský dvůr a Podnikatelská inkubátor jak se vám líbí? Pořád víc. Jak Panský dvůr, tak inkubátor. K samotnému objektu není moc co říkat kdo chce vidět, tak vidí. Podnikatelský inkubátor mi dělá radost v tom, že máme stále víc zájemců o zasídlení v něm. Nestačíme pokrývat poptávku i to o lecčems svědčí. Firmy přicházejí a odcházejí, ale to je v pořádku, tak to má skutečně fungovat. Každé zařízení tohoto druhu má jiný profil a charakter, i když všechny mají jako cíl podporu malých, středních a inovativních firem. Líbila by se mi větší profilace směrem k letectví, snad by zde jednou mohl sídlit i První moravský letecký klastr. Druhý směr se objevuje prostřednictvím projektu Slaďování rodinného a pracovního života. Hledáme a zprostředkováváme cesty, kterak skloubit profesní a rodinný život především ve vztahu k rodičům na rodičovské dovolené a rodinám s malými dětmi. Řekla bych, že se to přes počáteční rozpaky daří a díky tomuto projektu se začínají objevovat zajímavé vztahy a vazby i mezi lidmi, kteří by jinak do kontaktu asi nepřišli. Vzniká nový prostor pro mladé aktivní lidi, kteří jsou natolik sebevědomí, že chtějí být dobrými rodiči a zároveň profesionály ve svém oboru. To není snadné skloubit dohromady a většina lidí to řeší tak, že na jednu složku rezignuje buď dostane přednost rodina, nebo kariéra. Náhle se však ukazuje, že existuje i třetí varianta a té rozhodně chceme pomáhat. Dalším segmentem v kombinaci s Podnikatelským inkubátorem by mohlo být zemědělství, což by byl jakýsi návrat k původnímu profilu Panského dvora. Neznamená to, že by se zde opět choval dobytek a stavěly sýpky, spíš by šlo o možnou změnu přístupu veřejnosti k potravinám a věcem s touto problematikou souvisejících zdánlivě okrajově. Dnes zde sídlí minimálně dvě potravinářské firmy a uvědomme si, že například bioplynové stanice mající k zemědělství velmi úzkou vazbu bychom v brzké době v Kunovicích měli mít hned dvě. Čtvrtým rozměrem by pak mohla být další spolupráce s Evropským polytechnickým institutem, který se poměrně intenzivně věnuje oblasti internetového vzdělávání, tedy studia prostřednictvím virtuálního prostředí a videokonferencí. Je pravděpodobné, že tato cesta ke vzdělání bude mít v budoucnu stále větší význam a EPI tento trend jednoznačně zachytil. O budoucnost Podnikatelského inkubátoru skutečně obavy nemám, stále více se ukazuje, že jeho zřízení byl krok správným směrem. Jak bylo řečeno na začátku, rozhovor se starostkou Ivanou Majíčkovou bude mít pokračování v příštím čísle Kunovjanu. Zdeněk Kučera strana 6 2/204

7 Individuální přístup k dětem Hlídací centrum v Kunovicích oslavilo. ledna první rok své existence. Vzniklo díky projektu Slaďování na Kunovicku jako jeho doplňková aktivita a u rodičů se těší velké oblibě. Navštěvuje ho devět dětí ve věku 3 až 4 roky. Jak ale vypadá běžný chod hlídacího centra a co všechno dětem a potažmo jejich rodičům nabízí? V čem se liší od mateřské školy? Na to jsem se ptala učitele Kryštofa Pokorného, který je jako pedagog v podobném zařízení raritou, ale podle jeho slov se k pedagogice dostal díky brigádě v zařízení pro děti s autismem, které ho přivedlo až ke studiu speciální pedagogiky a následně do hlídacího centra v Kunovicích. Hlídací centrum má za sebou rok své působnosti, co se za ten rok povedlo? Centrum je specifické v tom, že sem dochází jen devět dětí, ale jinak je velmi podobné mateřské škole, protože má taktéž učební plán, jen vše probíhá v menším a hlavně individuálním měřítku. Jelikož se jedná o první takové centrum na Kunovicku, ze začátku byli rodiče mnohdy trochu nedůvěřiví, ale po roce už se všechno obrátilo a maminky, které dochází do Centra pro matky s dětmi Beruška nebo ty, které nás potkávají na procházce nebo na hřišti, už se chodí samy ptát, co centrum nabízí, jak s dětmi pracujeme a jak je možné děti přihlásit. Takže pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem. Jaký je tedy rozdíl mezi přístupem v klasické mateřské škole a v hlídacím centru? Službu odborné výchovy dětí zajišťuje v hlídacím centru soukromá Základní a mateřská škola Čtyřlístek, s. r. o. Jak už jsem zmínil, učební plány jsou stejné, protože jsou stanoveny MŠMT a musí se dodržovat, rozdíl je ale hlavně v individuálním přístupu k dětem, což v počtu devíti dětí ve třídě jde perfektně. Samozřejmě všechna cvičení a plnění úkolů děláme kolektivně, aby se děti naučily fungovat jako tým. V určitém věku ale dochází k tomu, že děti začnou při plnění některých úkolů vynikat anebo samotné začnou o něco projevovat daleko větší zájem, a v tu chvíli se přístup k nim mění, začlení se do skupiny nadaných děti a my se je snažíme v rozvíjení tohoto talentu podporovat. Stejně je to i naopak, pokud někdo v zadaném úkolu nevyniká, je možné ho podpořit a vyzvednout jiné jeho kvality. Osobně si myslím, že tento přístup by měl být do budoucna zaveden v každé školce nebo hlídacím centru. KUNOVJAN Můžete podrobněji popsat, jak vypadá takový individuální přístup k jednotlivým dětem? Individuální přístup se začal využívat díky studiu speciální pedagogiky, kdy se v rámci něj učí pedagogové rozeznat jednotlivá nadání dětí už v tomto předškolním věku, a tedy rozlišit způsob uvažování a jednání jednotlivých dětí. Sledujeme to prostřednictvím výtvarných prací či při plnění zadání jednoduchých úkolů a všechny tyto materiály zakládáme do osobní složky každého dítěte, následně je možné porovnáváním vidět, jak se dítě vyvíjí. Jednou za půl roku máme i individuální schůzku s rodiči, kdy jim ukazujeme práce dětí a vysvětlujeme, na co bychom se chtěli zaměřit v dalším rozvoji, případně upozorňujeme právě na nadání jednotlivých dětí. Jaké další služby hlídací centrum nabízí? Nabídka služeb se za rok působení příliš nezměnila, jen ji rodiče začali více využívat. Dětem v hlídacím centru nabízíme dvakrát týdně výuku angličtiny s rodilým mluvčím, což si myslím, že je pro děti přínos, a sám jsem zvědav, jak to děti budou zvládat. Je totiž známo, že ve věku tří let se dětem cizí jazyk učí podstatně lépe, berou to jako hru. Do hlídacího centra dojíždí i renomovaná logopedka, která se dětem věnuje. V tuto chvíli k ní dochází osm z devíti dětí. Těchto návštěv se mohou účastnit i rodiče, kteří pak mají možnost s dětmi praktikovat jednotlivá domácí cvičení. V roce 204 chceme tuto nabídku rozšířit o kurzy plavání, úskalí je ovšem v tom, že při tak malém počtu dětí v hlídacím centru je nutné, aby souhlasili s touto aktivitou všichni rodiče. Když už jsme u rodičů, jaká je spolupráce s nimi? Mě osobně hodně mile překvapila, protože je známo, že rodiče jsou takový trochu bubák pedagogů. Je to proto, že jak rodiče, tak pedagogové mají určitý systém, jak chtějí děti vychovávat, a buď si vzájemně sednou, nebo ne. Rodiče dětí v hlídacím centru jsou příjemní a občas nám vypomohou i v různých drobnostech nebo akcích. Teď naposled to byla například vánoční výzdoba. Pomohli nám, když jsme se učili poznávat ovoce a zeleninu, díky přispění každého rodiče jsme mohli dětem udělat i ochutnávku. Celkově si musím tu spolupráci s rodiči pochválit. Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Barbora Majíčková Vánoční sbírka Stejně jako v minulých letech i letos pořádalo město Kunovice vánoční sbírku, jejíž výtěžek je věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince. Sbírka se konala v období od 30. listopadu 203 do 4. ledna 204. Pokladnička byla umístěna v přízemí městského úřadu v pokladně. Tam mohli občané města vkládat své příspěvky. Pokladnička byla ale také u vstupu při některých prosincových kulturních akcích jako například při Sletu andělů, adventních koncertech či vánočním koncertu CM Kunovjan. Sbírka byla rozpečetěna za přítomnosti finančního výboru rady města a spočítána v sobotu 4. ledna 204. Celkový výtěžek ve výši 7.899,- Kč poslouží na nákup dalšího vybavení ke zkvalitnění služeb pro klienty Domova Na Bělince. Všem dárcům za příspěvky děkujeme! Kristýna Juřičková, odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu 2/204 strana 7

8 KUNOVJAN Základní škola U Pálenice Pálenice má talent Tanec jako vystřižený z finálového večera soutěže Star Dance. Ale taky třeba judo, lidového vypravěče nebo efektní hru na bicí. To vše viděli v předvánočním týdnu žáci prvního stupně naší školy při premiérovém ročníku soutěže Pálenice má talent. Do školy přitom nepřijely hvězdy show byznysu, vystačili jsme si s vlastními schopnostmi. Odvahu předvést své nadání a umění našla téměř padesátka soutěžících z řad našich žáků. Jejich skvělé výkony hodnotily dvě poroty, dětská a učitelská. Příjemnou atmosféru finále spoluvytvořili soutěžící i publikum a samozřejmě i vtipní a pohotoví moderátoři. Porota udělila tři první místa. Získali je Anička a Martin Holcnerovi za úchvatný společenský tanec, Tadeáš Skála a Nelly Olbertová za společné vystoupení na bicí a keyboard a Ondřej Třetina za hru na housle. Výsledky ale v tomto případě nejdůležitější nejsou. Velký potlesk a uznání si totiž zaslouží všichni účinkující, protože vystoupit před více než dvěma stovkami diváků a předvést svůj talent, to už chce opravdu kuráž. Jediná otázka vyplývající ze soutěže proto zní: A co druhý stupeň, najde taky odvahu předvést svůj talent? Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně poté, kdy si vyslechli požadavky našich žáků na novou vizáž jídelny. Rekonstrukce naplánovaná na letní prázdniny bude opravdu zásadní. Z jídelny zmizí nevyhovující skleněné stěny, změní se také prostorová dispozice. Výsledkem by mělo být esteticky maximálně příjemné prostředí odpovídající požadavkům doby. Krajové speciality Netradiční završení vlastivědného projektu o jednotlivých krajích České republiky předvedli žáci pátých tříd. Za přispění rodinných příslušníků páťáků vznikla přímo ve třídě unikátní hodovní síň, ve které mohli pozvaní návštěvníci ochutnat nejen různorodé potravinářské výrobky, ale i hotová jídla všemožných chutí. Na prostřených stolech se kupříkladu objevila valašská kyselica, pražská šunka, zvěřinový guláš, štědrovečerní kuba, bramboračka, pardubický perník, slovácké koláčky nebo olomoucké tvarůžky. A tak u nás ve škole už všichni vědí, do kterého kraje se vydat za nejlepší kulinářskou specialitou. Čteme s herci z divadla Podruhé v krátké době přijeli do naší školy herci Slováckého divadla se svým scénickým čtením. Ve školním klubu jako diváci usedli žáci prvních, druhých a pátých ročníků. Jiří Hejcman, Irena a David Vackovi ze Slováckého divadla předvedli ukázky z děl Karla Čapka a Miloše Macourka a inspirovali posluchače, aby si také zkusili, jaké je to být hercem. Zážitkové dny deváťáků Zlato z literární soutěže Příjemná tradice pokračuje. Má podobu úspěchů z literárních soutěží, ve kterých žáci naší školy opakovaně patří mezi ty nejúspěšnější ve Zlínském kraji. Poslední důkaz podala Eliška Martincová z deváté třídy. V pátek 3. prosince 203 v Luhačovicích převzala ocenění za vítězství v literární soutěži pořádané tamní střední odbornou školou. Do soutěže přitom přispěla téměř stovka literárních talentů nejen ze Zlínského kraje. O jak kvalitní a prestižní soutěž se jednalo, dokazuje mimo jiné fakt, že v porotě usedli Jan Cimický, Jiří Žáček a Karel Milička, všichni členové Akademie literatury české, což je společenství spisovatelů, literárních vědců a kritiků, kteří přispívají k rozvoji české literatury. Eliška Martincová v podobných soutěžích neuspěla poprvé a my pevně věříme, že zároveň neuspěla naposledy. Velké uznání si zaslouží také naše češtinářka Mgr. Libuše Kubenová, která dlouhodobě dokáže žáky pro psaní i pro zapojení do literárních soutěží nadchnout a jejich literární díla s nimi nezištně konzultuje. Chystáme novou jídelnu. Nejmodernější v kraji? Dost možná nejmodernější školní jídelnu ve Zlínském kraji by měli od září 204 mít právě žáci naší školy. Novou podobu jídelny navrhli studenti Fakulty multimediálních komunikací Neobvykle prožili naši deváťáci jedno prosincové dopoledne. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to může být na střední škole. Takzvané zážitkové dny, které pro žáky 9. tříd nachystala Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti, byly pro děti velmi zajímavé. Po krátkém přivítání byli žáci rozděleni do čtyř skupin, které postupně prošly jednotlivá stanoviště. Žáci nakoukli pod pokličku všech tří částí školy. U technických oborů zkusili zapojovat pneumatické a elektrické obvody, rýsovat v CADu, rozhýbat roboty a taky si zasoutěžili u počítačových her. Barmani a kuchaři s cukráři nachystali pro všechny občerstvení. Každý žák si taky pozorně nastudoval, jak na Vánoce krásně a originálně zabalit dárky pro své nejbližší. Na závěr si všichni vyzkoušeli základy zdravovědy. Dopoledne rychle uteklo a žáci jsou zase o něco moudřejší. A co se jim nejvíce líbilo? Tentokrát byly odpovědi velmi vyrovnané a dají se shrnout jedním slovem: Všechno. strana 8 2/204

9 Základní škola Červená cesta Vánoční odpoledne ve školní družině S malým předstihem si děti ve školní družině připomněly Vánoce. Oprášily známé koledy a přidaly i nové vánoční písně. Hrálo se a muzicírovalo o sto šest. Velkým zážitkem bylo vystoupení sourozeneckého houslového dua, Davida a Viktorky Pipalových. Na klavír krásně zahrála Alžbětka Bělohradová a Katka Hraděcká a s flétničkou se přidala i Anetka Lstibůrková. Anička Krchňáčková nám přednesla dojímavou pohádku a ostatní děti recitovaly vánoční básně a zpívaly koledy. Děkujeme laskavým maminkám, které připravily ochutnávku vánočního cukroví a poslaly na náš vánoční stůl ovoce a oříšky. Zůstalo i pro děti, které se nemohly středečního posezení zúčastnit. KUNOVJAN Konec roku jsme oslavili na bruslích V poslední školní den loňského roku jsme strávili netradičně. Vydali jsme se bruslit na zimní stadion v Uherském Ostrohu, kde pro nás sdružení rodičů naší školy pronajalo ledovou plochu. Hned v úvodu překvapil svým vystoupením náš spolužák z VI. třídy Martin Verbík, který nám předvedl svou soutěžní sestavu v krasobruslení, se kterou obsadil v celostátní soutěži ve své kategorii 3. místo. Za svou bravurní jízdu s náročnými skoky a piruetami sklidil velký potlesk. Pak už jsme si mohli i my ostatní vyzkoušet různé prvky z krasobruslení, ale brzy jsme pochopili, že je třeba mít spoustu odvahy a s velkou pílí trávit mnoho hodin na tréninku, abychom dosáhli nějakých menších úspěchů. A tak jsme toho celkem rychle zanechali a vyřádili se na ledové ploše obyčejným bruslením. Mírně unaveni, ale velmi spokojeni jsme se vrátili ke škole, kde jsme si popřáli spokojené a šťastné vánoční svátky a rozběhli se na prázdniny. Děvčata soutěžila v aerobiku Tak jako každý rok, i letos se děvčata ze školního kroužku aerobiku zúčastnila závodů jednotlivců. Každý víkend od listopadu do začátku prosince je čekalo časné vstávání, příprava na cvičení a samotný závod, který byl pro dívky zkouškou jejich šikovnosti, fyzické kondice a píle při přípravě na trénincích. Soutěž Aerobic tour je postupová soutěž a nejlepší se představili ve velkém finále, které se konalo 8. ledna v Otrokovicích. Na trénincích pod dohledem trenérek Alžběty Havlíčkové a Venduly Poláškové děvčata pilně trénovala základní kroky a svou fyzickou kondici, aby byla schopna uspět na závodech. A tak se letos holkám obzvláště dařilo. Na prvních závodech v Tlumačově do finále postoupila Terezie Blažková a Tereza Ondrová a obě se podělily 7. až 8. místo. Závody v Otrokovicích dopadly také velmi úspěšně. Do finále postoupila Terezka Bartošíková, Esterka Pavlíčková, Andrejka Janovská, Johanka Suchánková, Saninka Tibenská, Sabinka Peterková a Verunka Bistrá, která skončila na 8. až 9. místě. Terezka Ondrová obsadila 0. až. místo. Závodila i naše trenérka Alžběta Havlíčková, která skončila na 7. místě. V Uherském Ostrohu do finále postoupily Lucinka Halová, Johanka Suchánková, Julinka Drobiszová, ta byla na 9. místě, Renatka Tibenská, Terezka Ondrová, Terezka Blažková a Verunka Bistrá skončily na 7. místě. Závody ve Velké nad Veličkou byly opět úspěšné na postupy do finále. Postoupila Julinka Drobiszová, Johanka Suchánková, Verunka Bistrá měla 2. místo a Terezka Ondrová vybojovala krásné 5. místo. Na posledních závodech tohoto roku ve Vnorovech postoupily do finále Johanka Suchánková, která si domů odvezla zlatou medaili, Julinka Drobiszová, Andrejka Janovská, Lucinka Halová, Terezka Ondrová, Verunka Bistrá a Terezka Blažková. Děvčata se také zúčastnila kategorie Talent, tedy zumba, kde do finále postoupila Johanka Suchánková, Lucinka Halová, Andrejka Janovská, Pavlínka Míšková a Verča Ondrová. Všem holčičkám moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a další úspěchy v aerobiku. Velkou pochvalu si zaslouží všechny dívky, které se závodů aerobiku jednotlivců zúčastnily:. třída Monička Babrnáková, Simonka Babrnáková, Terezka Bartošíková, Esterka Pavlíčková, 2. třída Lucinka Halová, Andrejka Janovská, Barunka Plesnerová, 3. třída Julinka Drobiszová, Saninka Horenská, Johanka Suchánková, 5. třída Pavlínka Míšková, Renatka Tibenská, Saninka Tibenská, 6. třída Sabinka Peterková, 7. třída Verunka Bistrá, Terezka Blažková, Terezka Ondrová a Verunka Ondrová. Nová trička deváťáků Začátkem školního roku jsme si uvědomili, že už jsme deváťáci, a tak jsme začali přemýšlet nad absolventskými tričky, která by nám i po letech připomínala poslední rok na základní škole. Na barvě jsme se domluvili rychle, s obrázky a popisky to však bylo mnohem horší. Deváťáci z ostatních škol už dávno absolventská trička měli, a tak jsme se nad sebou zamysleli a pár přestávek věnovali snad nekonečnému handrkování a překřikování, protože nikdo nemohl za žádnou cenu prosadit svůj názor. Asi po třech měsících jsme se konečně domluvili. Teda...domluvili..., nechali jsme dát na naše slavné tričko od každého kousek, co se komu líbilo, takže nakonec jsme byli všichni spokojení. Naše třídní paní učitelka Mečiarová nám trička objednala a pak už jsme netrpělivě čekali, kdy nám trička doručí. Konečně jsme se těsně před Vánoci dočkali. Všem se nám trička moc líbila a určitě nás s nimi ještě mockrát uvidíte. 2/204 strana 9

10 KUNOVJAN Pololetní ohlédnutí za naší činností Stejně jako dětem v ostatních školách končí první pololetí školního roku 203/204, tak i žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště pobočky v Kunovicích završují své umělecké počínání pololetním vysvědčením a jakýmsi pomyslným zúčtováním svých činností, které měli možnost za toto období prezentovat na veřejnosti. A že jich skutečně nebylo málo! Zkusme se tedy na chvíli ohlédnout zpět v čase a některé z aktivit si připomenout. Školní rok jsme přivítali na Panském dvoře a o pár týdnů později jsme na jeho nádvoří vystoupili v rámci Dne otevřených památek v programu akce Než nám klobouk i léto odletí, vystoupili zde žáci hudebního, tanečního i literárně dramatického oboru s loutkovým představením Obrazy ze života Ilji Muromce a podvečer pak patřil divadelnímu představení našich starších žáků s názvem Jenůfka, které se Žesťový kvartet kunovické Zušky Lottiho. Ostatní žáci hudebního i tanečního oboru spolu s recitátory oboru literárně dramatického a dětmi z přípravné hudební nauky vystoupili na již tradičním Vánočním koncertu ZUŠky ve společenském sále Panského dvora. Taneční obor se pak prezentoval na společném vánočním koncertu v Uherském Hradišti a o zlaté neděli si přišli kunovičtí zpěváčci za doprovodu paní učitelky Hany Kvasničkové společně s žesťovým kvartetem a všemi folklorními soubory z Kunovic zazpívat u vánočního stromu na nádvoří Panského dvora. Měsíc leden je pak věnován pololetním besídkám, aby i zde žáci potvrdili své schopnosti oceněné na konci ledna pololetním vysvědčením. Z divadelního představení Jenůfka uskutečnilo ve Slovácké búdě. Počátkem listopadu se konala. besídka pro rodiče v prostorách pobočky na Mládežnické ulici. Žesťový kvartet ve složení Václav Martinec, Martin Jurča, Martin Šilhavík a Vojtěch Šiler přivítal na nádvoří Panského dvora slavnostními fanfárami přicházející lampionový průvod a stejně tak svými skladbami na stejném místě doprovodili program i žáci hry na keyboard. V měsíci listopadu potěšili svým vystoupením na Kateřinském setkání naše seniory ve sportovní hale a pak už přišel adventní čas a s ním i mnohá další vystoupení. Nejdříve na Sletu andělů, poté v Uherském Hradišti na srazu Mikulášů a ve spolupráci s farností a oběma pěveckými scholami jsme uspořádali v kostele sv. Petra a Pavla. adventní koncert, na němž se poprvé po opravě rozezněly kostelní varhany, za které usedly naše vyučující Petra Foltýnová a Lucie Adamcová, aby zahrály svůj repertoár či doprovodily hlas trubky žáků Václava Martince například v Sonátě sv. Marka Es dur a v Rondu od G. F. Händela Františka Ševečka nebo violoncello Václava Adamce Sonáta F dur largo. Výše jmenovaný žesťový kvartet zaplnil chrámový prostor nádhernou souhrou čtyř prolínajících se hlasů ve Wintzově Intrádě i spirituálu Jdi a řekni to. Studentka II. stupně sólového zpěvu Eva Osohová osvěžujícím způsobem předvedla za doprovodu Ireny Černíčkové tři skladby Kohoutek Zdeňka Fibicha, Dolina, dolina Vítězslava Nováka a roztomilou Pur dicesti Antonia Vánoční zpívání na Panském dvoře Děkuji všem rodičům a dalším přátelům ZUŠky za stálou přízeň a za dosavadní práci. Chci poděkovat i všem našim učitelům a jejich žákům. Je třeba mnoha sil a odhodlání k chuti něco nového se naučit a umět dávat dál. Ať se jim tedy daří, rádi a se zájmem se i nadále umělecky vzdělávají, aby tak mohli mezi nás šířit krásu hudby, slova a umění vůbec. Mgr. Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ v Kunovicích strana 0 2/204

11 Dotace pro hasiče města Kunovice KUNOVJAN V únoru 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na opravu vysokozdvižné požární plošiny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kunovice. Příjemce dotace město Kunovice zároveň muselo mít finanční spoluúčast na uvedené akci ve výši minimálně 30 % z celkových výdajů akce. To pro město Kunovice znamenalo výdaj ,- Kč určený na opravu uvedené požární plošiny. V dubnu 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice, kategorie JPO II/, v roce 203. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na odměny členům, kteří mají s městem Kunovice uzavřenu dohodu o členství v jednotce za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky. V září 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice. Z poskytnutých finančních prostředků byla zabezpečena oprava kalového čerpadla Honda v celkové hodnotě ,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že po odečtení výše uvedené dotace zaplatilo město Kunovice zbývající finanční částku 2.280,- Kč. Dále v září 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice při provádění povodňových prací mimo územní obvod svého zřizovatele v červnu 203. Za uvedené finanční prostředky byly pořízeny následující věcné prostředky: ks člun ,- Kč ks přívěsný vozík na člun ,- Kč 2 ks vozidlový mikrofon s klipsem 3.200,- Kč 4 ks externí mikrofon s reproduktorem 3.620,- Kč 3 ks Motorola CP ,- Kč 4 ks rychlonabíječ pro CP Commercial 2.496,- Kč ks Maxton RPC-M300X.525,- Kč ks programovací software CP/CM 390,- Kč 2 ks oblek WORK ,- Kč 2 ks rukavice Check UP a rukavice 3 mm 4.433,- Kč 3 ks kukla.037,- Kč 2 ks přepravní taška 878,- Kč 2 ks podoblek Thermo.727,- Kč 2 ks házecí pytlík (5 m a 20 m).3,- Kč Růžičky na Regiontouru V listopadu 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice za uskutečněný zásah na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS mimo územní obvod svého zřizovatele a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy. Za uvedené finanční prostředky byly pořízeny následující věcné prostředky: ks osvětlovací balon a stativ ,- Kč ks baterie Stabat 2V, 00Ah 2.599,- Kč oprava motoru Ford Tranzit 3.309,- Kč oprava motorové pily a oprava topení Avia 3.580,- Kč Z uvedených finančních částek u většiny dotací vyplývá, že po odečtení poskytnutých dotací zaplatilo zbývající finanční částky město Kunovice. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí V pátek 7. ledna 204 se město Kunovice prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 204 v Brně ukázkou výroby růžiček pro Jízdu králů 204. Své umění předváděly paní Zdeňka Schneiderová a paní Božena Stašková. Od 3. února vždy od 4 hodin začíná výroba růžiček pro letošní jízdu králů na Pálenici. Můžete si přijít vyzkoušet, zda to svedete stejně dobře jako naše tetičky. vaj 2/204 strana

12 ABFAHRT KUNOVJAN Odjezdy vlaků z železniční stanice KUNOVICE Platí od do ODJEZ Platí od d Vlak Poznámky 4.0 Os (4.20) jede v, nejede XII.; ; 4.5 Os BOJKOVICE(4.48) jede.i Os (6.36) jede v, nejede XII Os VIZOVICE(6.3) Kunovice- v a 23., 24.XII., - Otrokovice jede v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X., nejede XII.; Otrokovice-Vizovice jede v, nejede XII.; ; Os (5.26) Kunovice-Uher, nejede ; 5.44 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice- Veselí n. Mor.jede v, nejede 3.XII.; 6.34, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Veselí n. Mor. Brno hl.n. v a; Veselí n Mor. Brno hl.n. v a; Os (6.00) Kunovice-, nejede , a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; ; Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII. 6.6 Os (6.26) Kunovice-, a XII.; v a; v a Os (6.50) -STARÉ, a XII.; Veselí n. Mor Veselí n. Mor.v XII Os (7.26) jede v, nejede XII.; ; 6.36 Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.47 Os CE(7.26) jede v, a XII.; ; 6.49 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí n. Mor.u 7.00 Os (7.) jede v, nejede XII.; Os (7.30) jede v, a 28.XII., nejede., 8.V., 28.X.; 7.27 Os (7.30) jede v a., 8.V., 28.X., nejede 28.XII Os BOJKOVICE(8.34) jede v, nejede XII Os (8.30) Bojkovice Bojkovice Os BYLNICE(9.52) ; 9.27 Os (9.37) ; Os (0.8) jede v, nejede XII Os (0.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(.55) ; Os (.37) ; Os (2.8) jede v, nejede XII Os (2.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(3.55) jede v; 2.34 Os BYLNICE(3.52) jede v a; Os (3.5) 3.46 Os (5.24) jede v, nejede XII.; ; 4.27 Os (4.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(5.55) jede v, a do 26.VI. a od.ix. a 27.XII., strana 2 2., 9.V., nejede.i., 30.IV., 7.V., od 28.VI. do 2/204 jede v, nejede XII.; ;; V

13 22.05 Os 2.27 Os (2.30) jede v, nejede XII. JEZD 2.34 Os BYLNICE(3.55) jede v; 2.34 Os BYLNICE(3.52) jede v a; 22.3 Os DEPARTURE KUNOVJAN 3.27 Os (3.5) 3.46 Os (5.24) jede v, nejede XII.; ; 4.27 Vlak Os (4.30) jede v, nejede 23. Poznámky 3.XII Sp Os (6.04) BYLNICE(5.55) jede v, a do 26.VI. a od.ix. a 27.XII., Kunovice-Bylnice jede v a.i., 30.IV., 7.V.,.203 do , 24.XII., -, 28.X., e jede 3., 24.XII., jede - 23., 28.X., e., jede 28.X.; e 3.XII.; eselí jede 23. n.., jede 28.X.; 23. e., 3.XII.; 28.X.; eselí n. jede 23. a., X.;.203 do a 23., 28.X.; vice, 28.X.; vice 27.XII., I. do 2., 9.V., nejede.i., 30.IV., 7.V., od 28.VI. do 3.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; Bylnice- a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 4.35 Vlak Os (4.39) jede v, nejede 23. Poznámky 3.XII.; ;; 5.07 Os (5.2) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.36 Sp (6.04) 4.VII. Kunovice-Bylnice 29.VIII.; jede v a.i., 30.IV., 7.V., 5.26 Os (6.06) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 3.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 4.VII. Bylnice- 29.VIII. a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 5.27 Os (5.37) jede v; Os (5.37) (5.2) jede jede v v a; a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 5.46 Os PITÍN ZASTÁVKA(6.46) jede v, nejede XII Os (6.06) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 6.27 Os (6.48) jede 4.VII. v, 29.VIII. nejede XII Os BYLNICE(7.55) (5.37) jede v; Os Os (7.5) (5.37) jede v a; Os Os BYLNICE(9.5) PITÍN ZASTÁVKA(6.46) jede v, nejede XII. jede v, nejede XII Os Os (9.7) (6.48) jede v, nejede XII. Uherský Brod- a, 6.34 Os BYLNICE(7.55) nejede 24., 25., 3.XII., 20.IV., 5.VII., 6.XI (8.48) jede v, nejede XII Os (7.5) Sp Os BYLNICE(20.40) BYLNICE(9.5) Bojkovice-Bylnice jede v, nejede 23. nejede 3.XII. 24., 25., 3.XII., 20.IV., 6.XI.; Os Os (9.35) (9.7) Uherský Brod- a, nejede 24., 25., 3.XII., 20.IV., 5.VII., 6.XI VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) v a do 26.VI. a od.ix. a XII., 8.37 Os (8.48) jede v, nejede XII. 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede 20.XII., od 9.23 Sp BYLNICE(20.40) Bojkovice-Bylnice nejede 24., ;; 25., 3.XII., 20.IV., 9.26 Sp BRNO HL.N.(2.03) VLÁRA 6.XI.; 9.25 Os (9.35) 9.26 Os VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) nejede v22. a do 29.XII., 26.VI. 20.IV., a od.ix.., 8.V., a VI. 29.XII., 9.26 Sp BRNO HL.N.(2.03) VLÁRA Kunovice- Veselí n. Mor.jede v a 20.XII., 27.VI., 20.IV., 24.VIII.,., 26.X., 8.V., 6.XI.; 26.X., 6.XI., Veselí n. nejede Mor.-Brno 20.XII., hl.n. od jede v a 27.VI., nejede 22. ;; 29.XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Kunovice- Veselí n. Mor.jede v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. ; 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí n. Mor.-Brno hl.n. jede v a 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 29.XII., 8.V., 29.VI. 20.IV., 24.VIII.,., 8.V., 26.X., 5.VII., 6.XI.; 26.X., 6.XI.; Veselí n. Mor.-Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; Bylnice Veselí n. Mor.; Veselí n. Mor. Brno ; hl.n. v a Os UHERSKÝ BROD(20.4) jede v, nejede XII.; Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice- Veselí n. Mor.jede v, nejede Os UHERSKÝ BROD(20.4) jede v, nejede XII.; Sp Os BRNO (20.48) HL.N.(22.33) Kunovice- jede v, nejede Veselí 22. n. Mor.jede 29.XII., v, 20.IV., nejede., 8.V., XII., 5.VII., 26.X., 20.IV., 6.XI.;., 8.V., 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí n. ;Mor.-Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; Bylnice Veselí n. Mor.; Veselí n. Mor. Brno hl.n. Uherský v a Brod 3.XII.; Uherský Brod, 5.VII., 26.X., 6.XI.; ; v a v a, 20.IV., Uherský Brod 6.XI. 3.XII.; Uherský Brod, 2.03 Os (2.06) jede v, nejede XII.; Os (20.48) jede v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 2.20 Os (2.29) nejede XII.; 2.03 Os (2.06) jede v, nejede XII.; 2.23 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os Os VESELÍ N. MOR.(22.40) (2.29) Kunovice- a, nejede nejede XII.; - Veselí n. Mor.jede v, v a 20.IV., a 6.XI., nejede 3.XII. v a, 20.IV., 6.XI Os B(22.55) jede v a, nejede XII., 20.IV., 2.23 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; 6.XI.; ; Os VESELÍ N. MOR.(22.40) Kunovice- a, nejede - Veselí n. Mor.jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII Os B(22.55) jede v a, nejede XII., 20.IV., 6.XI.; ; 27.XII., I. do 2/204 strana 3

14 ABFAHRT KUNOVJAN Odjezdy vlaků z železniční zastávky KUNOVICE Platí od do ODJE Platí od Vlak Poznámky 2.09 Os (2.4) jede 28., 29.VI.; ; 4.2 Os HODONÍN(5.04) jede.i.; ; 4.34 Os (6.36) Kunovice zastávka- v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Uherské -, nejede XII Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; 5.46 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede 3.XII.; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; 5.46 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 24., 3.XII.,., 8.V., 28.X Os (6.50) - HRAD, a XII.; Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou v 3.XII Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.52 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí nad Moravou 7.29 Os (7.50) 7.42 Os BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os (8.5) 8.22 Os (8.27) ;; 8.45 Sp BRNO HL.N.(0.33) 9.4 Sp jede v, nejede 23.XII. 3.I., 30.VI. 29.VIII.; (9.27) 9.38 Os BRNO HL.N.(.48) ;; 0.22 Os (0.27) jede v, nejede 3.XII.; ;; 0.22 Os (0.27) jede v, a 3.XII.; ;; 0.45 Sp BRNO HL.N.(2.33).4 Sp v a; (.27).38 Os BRNO HL.N.(3.48) ;; 2.22 Os (2.27) ;; 2.45 Sp BRNO HL.N.(4.33) v a; 3.4 Sp (3.27) 3.38 Os BRNO HL.N.(5.48) ;; 4.02 Os (4.07) jede v, nejede XII Os (4.39) jede v, nejede XII.; ;; strana 4 2/204

15 .203 do KUNOVJAN Vlak Poznámky 4.22 Os (4.27) jede v, a XII.; ;; 4.28 Os VESELÍ NAD MORAVOU(4.45) jede v, nejede XII Sp BRNO HL.N.(6.33) 5.4 Sp v a (5.27) 5.VII., 6.XI Os BRNO HL.N.(7.48) ;; 6.22 Os (6.27) ;; 6.45 Sp BRNO HL.N.(8.33) v a KUNOVICE ZASTÁVKA 5.VII., 6.XI. 7.4 Sp (7.27) 7.38 Os BRNO HL.N.(9.48) Platí od do Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; ABFAHRT ODJEZD DEPARTURE ;; 8.2 Vlak Os Vlak nejede 24., 25., 3.XII.; (8.33) ;; ;; 8.46 Sp BRNO HL.N.(20.33) 4.45 Sp BRNO Kyjov-Brno HL.N.(6.33) hl.n. nejede 24.XII.; Poznámky Poznámky 2.09 Os (2.4) jede 28., 29.VI.; ; 4.2 Os HODONÍN(5.04) jede.i.; ; 4.34 Os (6.36) Kunovice zastávka- v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Uherské -, nejede XII. 9.5 Sp BYLNICE(20.40) 5.38 Os BRNO Bojkovice-Bylnice HL.N.(7.48) nejede ;; 24., 25., 3.XII., 4.56 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; 5.46 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede 20.IV., 6.XI.; 9.29 Os VESELÍ NAD v, nejede MORAVOU(9.44) 3.XII.; jede v a do 26.VI. a od.ix. a 22. Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; 5.46 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 24., 3.XII.,., 8.V., 28.X Os (6.50) - HRAD, a XII.; Veselí nad Moravou 29.XII., 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede ;; ;; Veselí nad 9.29 Sp BRNO HL.N.(2.03) 8.46 Sp BRNO Kunovice HL.N.(20.33) zastávka-veselí Kyjov-Brno nad hl.n. Moravou nejede 24.XII.; jede Moravou v 3.XII Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.52 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí nad Moravou 7.29 Os (7.50) 7.42 Os BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os (8.5) 8.22 Os (8.27) ;; 8.45 Sp BRNO HL.N.(0.33) 9.4 Sp (9.27) 9.38 Os BRNO HL.N.(.48) ;; 0.22 Os (0.27) jede v, nejede 3.XII.; ;; 0.22 Os (0.27) jede v, a 3.XII.; ;; 0.45 Sp BRNO HL.N.(2.33).4 Sp v a; jede v, nejede 23.XII. 3.I., 30.VI. 29.VIII.; v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 20.IV., 6.XI.; 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a ;; 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.52) Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.52) Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede (.27).38 Os BRNO HL.N.(3.48) ;; 2.22 Os (2.27) ;; 2.45 Sp BRNO HL.N.(4.33) v a; v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou- Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou- Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; 5.VII., 6.XI. Bylnice Veselí nad Moravou;Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 5.VII., 6.XI Os HULÍN(2.56) jede 3.XII.; ; 2.5 (3.27) Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os - VESELÍ NAD MORAVOU(22.40) jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII. 3.4 Sp 3.38 Os BRNO HL.N.(5.48) ;; 4.02 Os (4.07) jede v, nejede XII Os (4.39) jede v, nejede XII.; ;; 4.22 Os (4.27) jede v, a XII.; 4.28 Os VESELÍ NAD MORAVOU(4.45) jede v, nejede XII. 5.4 Sp (5.27) v a 5.VII., 6.XI Os (6.27) ;; 6.45 Sp BRNO HL.N.(8.33) v a 5.VII., 6.XI. 7.4 Sp (7.27) 7.38 Os BRNO HL.N.(9.48) Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; 8.2 Os (8.33) nejede 24., 25., 3.XII.; ;; 9.5 Sp BYLNICE(20.40) Bojkovice-Bylnice nejede 24., 25., 3.XII., 9.29 Os VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) jede v a do 26.VI. a od.ix. a XII., 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede 9.29 Sp BRNO HL.N.(2.03) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede Bylnice Veselí nad Moravou;Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 2.05 Os HULÍN(2.56) jede 3.XII.; ; 2.5 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os - VESELÍ NAD MORAVOU(22.40) jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII. Druh vlaku Sp Os Osobní vlak Omezení jízdy pracovní dny - dny v - Další informace o vlaku možností rezervace místa pro jízdní kolo povinnou rezervací místa pro jízdní kolo kapacity) možností rezervace místa pro jízdní kolo povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. 2. Sp a Os - ozíku cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou odjezdu avování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku vlak zastavuje jen pro výstup vlak zastavuje jen pro nástup vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání 2/204 povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. 2. Sp a Os - strana 5

16 KUNOVJAN Společenská kronika PODĚKOVÁNÍ SPORTOVCŮM Jubilanti měsíce V průběhu měsíce ledna 204 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 90 let Marie Sovová 70 let František Géba Marie Frýzová Milada Mikulincová Jan Krčma Pavel Vavřina Sňatky V měsíci únoru 204 oslaví 50 let společného života manželé Marie a František Šulcovi manželé Ludmila a Ladislav Bartošíkovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Úmrtí V průběhu měsíce listopadu loňského roku zemřeli tito naši spoluobčané: Antonie Veselá Terezie Halámková Rosalie Pluhařová Chtěli bychom je z celého srdce vyjádřit našim házenkářkám a fotbalistům a také všem jejich příznivcům, kteří se podíleli na výtěžku z benefičního utkání těchto dvou kolektivních sportů, konaného v předvánočním čase. Vybralo se krásných Kč, které podpoří sportovní a rehabilitační aktivity, jimiž se snažíme alespoň trošku obohatit a zpříjemnit žití našich zdravotně handicapovaných děcek. Klienti a zaměstnanci z Bělinky Tříkrálové koledování 4. putování k betlému Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Slova zmíněné koledy korespondují s naší tradiční vánoční poutí. Také náš menší zástup 2 poutníků (2 dospělých a 9 dětí) se vydal do nedalekých Popovic 28. prosince loňského roku. Dříve, než skupina začala putovat, podívala se na krásný ručně vyrobený betlém rodiny Prokešovy. Další zastávka byla hned na začátku Popovic v pěstitelské pálenici, kde se všichni mohli podívat na výrobu pálenek. Putovalo se obtížně, protože i když nemrzlo a žádný sníh nás na naší pouti v tento vánoční čas neuvítal, foukal nám na cestu silný vítr, ale občas i svítilo sluníčko. U cíle naší pouti jsme zazpívali koledy Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny, Jak jsi krásné, neviňátko Tichá noc, Chtíc, aby spal a Pásli ovce Valaši a pozorně jsme sledovali krásný betlémek. Nezapomněli jsme na společnou fotografii před chrámem. Po náročné cestě nechybělo občerstvení, které pro nás připravila rodina pana Vlachynského, který je hlavním organizátorem této pouti. Upřímné poděkování za organizaci patří jemu a KCM. ZD Za příznivého počasí, s posvěcenou křídou a s požehnáním P. Jaroslava Polácha vyšlo v sobotu 4. ledna do ulic našeho města 23 skupinek koledníků. Děti s dospělým doprovodem a pokladničkami České charity již po čtrnácté koledovaly a za odměnu dostaly nejen finanční příspěvek do pokladničky, ale také nějakou sladkost. O tom, že jsou v našem městě lidé štědří, svědčí částka ,- Kč, která byla následně předána Ing. Jakešovi, řediteli Oblastní charity Uherské Hradiště. Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli na tříkrálovou sbírku. Velké poděkování patří vedoucím skupinek, rodičům dětí, Mgr. Andree Olbertové, P. Jaroslavu Poláchovi, tetičkám, které připravily výbornou snídani pro koledníky, ale také všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě i zabezpečení letošní tříkrálové sbírky. Marie Habartíková strana 6 2/204

17 KUNOVJAN Vítání občánků V klenbovém sále Panského dvora v sobotu 2. září 203 slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, nové občánky města Kunovice. Jsou jimi: Karolína Miklendová, Jakub Šmíd, Tomáš Holuj, Eda Huspenina, Tobiáš Horsák, Laura Kašná, Nela Kučíková, Matouš Sedláček, Jakub Zelík, Eliška Zálešáková, Martin Zapletal, Ema Orságová, Lukáš Hlůšek, Alžběta Horáčková, Tomáš Čabla. Obřad zahájila děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Mgr. Pavly Hrdlíkové a Mgr. Romany Hanušákové, hudební doprovod obstarala paní Hana Kvasničková. Ivana Lůčná, matrika 2/204 strana 7

18 KUNOVJAN DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY - zapůjčení dioptrických brýlí na čtení - půjčení deštníků při špatném počasí - možnost zakoupení igelitových tašek - možnost zapůjčení CD/DVD, které jsou přílohami knih Jsme i na sociálních sítích Facebook, Twitter a blog! Z nabídky MIC DVD Hody s právem Kč KNIHY J. Holcman: Stroj se (ne)zadrhl (9 fejetonů, 3 balady) 90 Kč J. Jilík: Jdu Slováckem krásným II. 265 Kč J. Borek: Pouť za lipovou Thálií 50 Kč B. Žižlavský, V. Kořínek: Chřiby, hledání hrobu sv. Metoděje 80 Kč J. Jilík: Olšava ví svoje 259 Kč R. Smutný: Vlastislav Mareček, S pokorou vítězů 250 Kč Kunovice na Facebooku Město Kunovice má svůj oficiální profil na sociální síti Facebook. Zde mohou zájemci sledovat aktuální dění ve městě, připravované akce a také se zde mohou podělit o své názory, zkušenosti a zajímavosti týkající se města Kunovice. Hlášení městského rozhlasu Vážení občané, pokud chcete dostávat hlášení městského rozhlasu ovou poštou, sdělte, prosím, svou ovou adresu v Městském informačním centru v Kunovicích nebo napište na adresu Kristýna Juřičková odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu strana 8 2/204

19 KUNOVJAN KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE leden 204 Čtvrtek 6. února 9:00-0:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Pátek 7. února 7:00-8:00 hod. Kafíčko se starostkou. patro Komunitního centra Čtvrtek 3. února 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Pátek 4. února 6:30-7:30 hod. I podzim života může být pestrý. patro Komunitního centra Pondělí 7. února 0:00-:00 hod. Dopoledne s pohádkou, promítání pohádky + tematické tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra Úterý 8. února 7:00-8:00 hod. Poradna pro pečující o dlouhodobě nemocné a pozůstalé. patro Komunitního centra Čtvrtek 20. února 9:00-0:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Úterý 25. února 6:00-7:00 hod. Kvalitnější prožití stáří je to možné aneb Zdá se vám, že už nejste, co jste bývali? (beseda s Mgr. Martou Beníčkovou). patro Komunitního centra Čtvrtek 27. února 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do 2.00 hod. Věra Huspeninová V pondělí 6. a v úterý 7. prosince se v prostorách Komunitního centra již potřetí uskutečnilo vánoční pečení. Sešlo se zde na 50 dětí školního i předškolního věku, které si vyzkoušely vykrajování, pečení samotné i zdobení perníčků, jež poté s chutí snědly. K jedinečné atmosféře celé akce přispěly jak tóny vánočních koled a vůně čerstvě upečeného cukroví, tak i medvěd Hamánek, který dětem po celou dobu pomáhal. Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti Hamé, s. r. o., za poskytnutí sponzorských darů pro děti. Věra Huspeninová 2/204 strana 9

20 KUNOVJAN Zimní poetický večer v Panském dvoře Lenka Karhanová: Ptáci zpívají o vzpomínce na ráj, voda vypráví o cestě k moři, vítr s korunami stromů mají svůj nápěv A člověk, zasažen světlem i stínem, touhou i lhostejností, láskou i strachem může napsat báseň a bojovat za svůj příběh života skrze sílu slova. Ano, tento netradiční večer se stal první vlaštovkou na cestě k poezii, k poetickému setkávání všech, kteří vnímají okolní svět a vztahy v něm trochu jiným způsobem. Už samo prostředí, v němž se toto poetické setkání uskutečnilo, a to klenbový sál Panského dvora, vybízí k podobným střetnutím. Vždyť tyto zdi, byť po náročné rekonstrukci, by mohly povídat! Ale i v současnosti jsou tyto prostory využívány nejrůznějším způsobem často bývají zaplněny výtvarným uměním při různých výstavách, ke komorním koncertům je tento sál také jako stvořený, neboť hudba si zde libuje v různých zákoutích a klenbách a stejně tak se tu líbí i lásce, která je všudypřítomná při svatebních obřadech a je tu s námi i při vítání nových občánků našeho města. S úctou a důstojností jsou zde přijímáni významní hosté města a pravidelně jsou zde také v závěru školního roku přijati a vyznamenáni úspěšní žáci našich škol. Tolik tedy o místě samotném, které 0. ledna nabídlo své nitro poezii, hudbě i obrazům. Všechna tři umění v sobě skrývají velký potenciál. Vždyť tryskají z hloubky nitra, přetékají všednost a obyčejnost, nabízejí možnost nahlédnout do intimních částí duše a rozdávají se v naději, že mohou obdařit někoho dalšího. To vše páteční poetický večer nabízel. Vpravdě renesanční bytost paní Lenka Karhanová Hromadová, jež také často tvoří pod pseudonymem Magdaléna Lenka Karhanová (vlevo) s Olgou Strašákovou při poetickém večeru Vernerová, je tou osobou, která byla na poetickém večeru představena a jejíž dílo se stalo součástí večera. V loňském listopadu vydala knihu s názvem Sbírky básní, která obsahuje tři básnické sbírky Noční motýl před svítáním, Denní motýl po svítání a Polední motýl. Tato kniha je doplněna mnohými obrazy z tvůrčí dílny autorky a tvoří tak příjemné ilustrace k jejím básnickým textům. Ostatně některé z nich (v barevné verzi) byly v klenbovém sále přítomny a staly se příjemnými společníky večera, kterým zněly básně v podání Olgy Strašákové i samotné autorky za klavírního doprovodu autorčiny dcery Kristin Karhanové. Věřím, že se společně prožité okamžiky v přítomnosti poezie staly příjemnými a zanechaly v posluchačích vlídné pohlazení a lehounké dýchnutí na zkřehlou duši. Ostatně o tom snad svědčilo i to, že po ukončení pořadu zůstali všichni příznivci poezie ještě na místě a ve ztišení v sobě nechali onu zvláštní atmosféru doznívat. Kéž by takových setkání bylo více A jak píše autorka ve své knize: báseň by mohla působit na člověka jako pohlazení motýlích křídel, ale také jako blesk, který obsahem svých slov zasáhne čtenáře u dveří jeho třinácté komnaty, která skrývá těžší a delší cestu, než kterou člověk urazil třeba ve vědě a technice. Je to cesta srdce, které je sídlem citů, které nás učí lásce mnohdy i proti naší vůli a proti našemu egu. Pokud ale člověk uzná za důležité také své city a přizná se k nim, může napsat báseň, nebo se stane, že ona si náhodou najde jeho. Mnozí své city vnímají, ale neumí jim propůjčit slova. Ale jsou i tací, kteří považují své city za slabost, kterou před světem musí skrýt. I pro ně jsou psány básně. Básně jsou natolik důležitou, nově pojmenovanou realitou, že si nakonec samy u básníka vynutily svoji formu a tvar, a to v podobě sbírek, které se vám mohou dostat do rukou. Chtěly vzlétnout do světa lidí, aby tam stejně jako motýli hledaly svůj cíl ost Foto:Pavel Princ KCM srdečně zve všechny děti i dospělé na tradiční country-karneval! KDE: Farní domeček v Kunovicích KDY: neděle 2. února 204 od 4:30 CO VÁS ČEKÁ: Hudební skupina POOL Ukázky country tanců, soutěže a odměny Každá maska si odnese odměnu! Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a zároveň se něco nového naučit. Těšíme se na vás. Vstupné dobrovolné strana 20 2/204

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více