VII. ples města Kunovice v retro stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VII. ples města Kunovice v retro stylu"

Transkript

1 ROČNÍK 25 2/204 CENA 0 Kč VII. ples města Kunovice v retro stylu NAPIŠTE NÁM: Fotogalerie na str. 23

2 KUNOVJAN Přečtěte si: Rozhovor se starostkou Hlídací centrum Aktuálně ze škol Dotace hasičům Jízdní řády ČD Společenská kronika Vítání občánků Komunitní centrum Haló, tady Bělinka str. 4-6 str. 7 str. 8-0 str. str. 2-6 str. 6 str. 7 str. 8-9 str. 2 XVII. ples města Kunovice str. 23 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 36, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 333 Náklad: 000 výtisků Vychází měsíčně2 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 28. února 204, uzávěrka redakčních příspěvků 0. února 204. Vybráno z usnesení 48. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené dne mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., týkající se aktualizace provozních změn Dohodu o přeúčtování nákladů za elektrickou energii uzavíranou mezi městem Kunovice a obcí Ostrožská Nová Ves na veřejném osvětlení cyklostezky z Kunovic do Ostrožské Nové Vsi Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne mezi Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 77, Kunovice, a městem Kunovice na pronájem pozemků p. č. 3679/ a p. č. 3679/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a panem Josefem Novákem, Slavkov, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr kancelář ozn. B.05a k Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Kunovice a SNOTY, s. r. o., Panská 25, Kunovice, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 25 Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, mezi městem Kunovice a firmou OptimiDoc, s. r. o., Sedláčkova 22, Brno, od Smlouvu mezi měs- tem Kunovice a Pěveckým sbo- SCHŮZE RADY MĚSTA rem Dvořák Uherský Brod se 20. února 204 sídlem Mariánské náměstí 20. března , Uherský Brod, IČ Smlouvu o prodeji ZASEDÁNÍ tisku na prodej zpravodaje Ku- ZASTUPITELSTVA MĚSTA novjan mezi městem Kunovice 3. února 204 a Regionem Slovácko sdru- žením pro rozvoj cestovního ruchu, se sídlem Masarykovo náměstí 2, Uherské Hradiště, IČ Smlouvu o prodeji tisku na prodej zpravodaje Kunovjan mezi městem Kunovice a Jednotou spotřební družstvo v Uherském Ostrohu se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh, IČ zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice a seznam zájemců k předložení nabídky zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a služeb v rámci akce Učíme se od přírody úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice a seznam zájemců k předložení nabídky Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod Brno, Minská 8, Brno, IČ , na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby Kunovice kanalizace a vodovod, ul. Polní Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. č. 754S/06/200 ze dne na kopírovací stroj Aficio 205 RICOH mezi městem Kunovice a firmou IM- PROMAT CZ, s. r. o., Praha 4, U Hellady 697/4, IČ Smlouvu o spolupráci mezi městem Kunovice a CEREK evidence jízdních kol, s. r. o., týkající se přístupu do Centrálního registru jízdních kol pro ČR BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 2. prosince 203 informace o aktuálním stavu účtů města Kunovice k informace o zajištění Plesu města Kunovice konaného dne 8. ledna 204 informaci o stavu pohledávek města k výsledky ankety k rozšíření hřbitova v Kunovicích uskutečněné v listopadu 203 informace o průběhu hodnocení veřejné zakázky na služby Svoz odpadů na území města Kunovice se stavem k zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., za rok 203 strana 2 2/204

3 ZVEŘEJŇUJE: záměr města na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 372/ a p. č. 3249/ v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění kabelu NN záměr města na převod pozemku p. č. 32/2 o výměře 40 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na převod pozemku p. č. 77 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Vybráno z usnesení 3. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou FLOR- STYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: , na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice, hrazené z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí Smlouvu o svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Kunovice mezi městem Kunovice a firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: Smlouvu o svozu a likvidaci komunálního a biologicky rozložitelného odpadu na území města Kunovice mezi městem Kunovice a firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: Smlouvu o svozu a likvidaci odpadů ze sběrného dvora mezi městem Kunovice a firmou Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: KUNOVJAN PROMÍJÍ: nájemné za pronájem sportovní haly Sdružení rodičů při ZŠ Kunovice, U Pálenice 620, Kunovice , IČ , při Plese rodičů dne 25. ledna 204 nájemné za pronájem kulturního zařízení Pálenice Sdružení rodičů při ZŠ Kunovice, U Pálenice 620, Kunovice , IČ , při nácviku polonézy na Ples rodičů 204 BERE NA VĚDOMÍ: cenové nabídky firem Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílkova 24, Brno, IČ: , ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 772 Olomouc, IČ: , FLORSTYL, s. r. o., Panská 25, Kunovice, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na služby v rámci akce Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice. část svoz a likvidace tříděného odpadu cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , a JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice 2. část svoz a likvidace komunálního a biologicky rozložitelného odpadu cenové nabídky firem RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 45, Uherský Brod, IČ: , Odpady-Třídění-Recyklace, a. s., Průmyslová 53, Uherské Hradiště, IČ: , JOGA LUHAČOVICE, s. r. o., Uherskobrodská 984, Luhačovice, IČ: , a Sběrné suroviny UH, s. r. o., Průmyslová 47, Uherské Hradiště, IČ: , a dále Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Protokol o posouzení kvalifikace na výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení Svoz odpadů na území města Kunovice 3. část svoz a likvidace tříděného odpadů ze sběrného dvora Radniční okénko Sliby se mají plnit Moje babička mi říkávala: Nikomu sa nezalúbíš, když nesplníš to, co slúbíš. Když jsme v roce 2004 otevírali Domov pro seniory, slibovala jsem, že před zdí hřbitova vysadíme zeleň. Už tenkrát jsme nechali zpracovat projekt Ozelenění hřbitova, který řešil regeneraci zeleně uvnitř hřbitova i v jeho bezprostředním okolí. Hledali jsme vhodné dotační tituly a v roce 20 jsme podali žádost o dotaci z Evropských fondů. Ta však byla neúspěšná. Nevzdali jsme to, přepracovali projekt a znovu jsme požádali o dotaci v roce 202 na akci Regenerace urbanizované krajiny Ozelenění areálu hřbitova Kunovice v rámci Operačního programu životního prostředí. Tentokrát jsme byli úspěšní. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši cca,2 mil. Kč. Téměř 2/3 tvoří dotace z prostředků EU a zbylou část hradí město Kunovice z vlastního rozpočtu. Projekt přispěje ke zlepšení celkového estetického vzhledu hřbitova. Nejpodstatnější částí projektu je revitalizace a dosadba lipové aleje podél polní cesty jižně od hřbitova. V areálu dojde k drobným úpravám stávajících keřů a k výsadbě nových. Dalším významným prvkem bude vytvoření zeleného pásu podél východní zdi, čímž dojde k optickému oddělení areálu od okolní zástavby. To ocení zejména občané žijící v Domově pro seniory. A já tím konečně splním, co jsem slíbila. Mgr. Ivana Majíčková, MBA 2/204 strana 3

4 KUNOVJAN Starostčiny starosti i radosti Starostčiny starosti i radosti Se starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA jsme se na rozhovoru pro Kunovjan domlouvali poměrně dlouho. Podle toho se také odvíjela jeho délka. Hned na začátku musím upozornit, že následuje pouze jeho první část. Ta další bude v příštím čísle městského zpravodaje Kunovjan. Co vám poslední dobou nedělá radost? Skutečnost, že starosta nemá tolik moci či pravomoci, aby ovlivnila vše, co se obce či města týká. Silnice I/55 je toho zářným příkladem: bezprostředně ovlivňuje dění ve městě, ale město nemá páky na to, aby provedlo či prosadilo opatření, která by usnadnila či omezila dopravu, která občany obtěžuje a výrazným způsobem zhoršuje životní prostředí. Vždy musíme vyčkat, až stát, resp. Ministerstvo dopravy rozhodne. Teprve pak se můžeme domlouvat na spolupráci, třeba že se udělají souběžně s akcí prováděné státem další stavební úpravy, např. nájezdy k domům, bezbariérové přechody, parkovací místa. O to víc mne mrzí, že když se podaří dotlačit stát k úpravám na této komunikaci, které by přinesly Kunovjanům aspoň částečnou úlevu, tak sami Kunovjané v konečném důsledku svými odvoláními proti plánovaným úpravám celou akci prodlužují a možná ji dokonce zhatí. To, o čem mluvím, se týká dlouho chystané úpravy na křižovatce na třídě Vítězství a sjezdu z obchvatu I/50. v pozitivním smyslu pro ně samotné, je dnes tento termín mimo realitu musí se předělat projekt pro stavební povolení, Ředitelství silnic a dálnic musí vypsat veřejnou soutěž na dodavatele a pak teprve se může začít stavět. Tedy za předpokladu, že se opět někdo neodvolá. K tomu je nutné připočítat ještě zákonné lhůty pro odvolání, které ke každému administrativnímu kroku náleží. Kvůli negativnímu postoji majitelů čtyř nemovitostí se celá akce zasekla, a protože se nejednalo o jejich první odvolání, není vůbec jisté, kdy se k plánovaným úpravám bude moci přikročit. Nastal nějaký posun v případě obchvatu Kunovic, resp. propojení silnic I/55 a I/50 novou komunikací? Co se týká její realizace, tak nenastal. Studie leží stále na Ministerstvu dopravy. Tato komunikace je zakomponována ve strategických dokumentech Zlínského kraje to je pozitivní. Kromě současného ministra dopravy jsme jednali se všemi, Dokážete přesvědčit své spoluobčany, že jste pro danou věc udělala opravdu vše, co bylo možné? Dost dobře nemůžu jednomu každému vysvětlovat, co jsem všechno udělala v té či oné věci, kde, s kým a kolikrát jsem jednala. Myslím, že je to kromě jiného také otázka důvěry, kterou jsem od voličů v komunálních volbách dostala. Jednáme, snažíme se, žadoníme, apelujeme, prosíme, a to všechno s velmi nejistým výsledkem. Navíc je nutné vnímat i širší kontext všeho tohoto dění. Ať si každý spočítá, kolik ministrů dopravy se vyměnilo během období od posledních komunálních voleb. S každým ministrem přichází nová garnitura úředníků a odcházejí ti, kteří už třeba pochopili, proč potřebují kdesi v Kunovicích udělat obchvat za jednu miliardu korun, nebo aspoň upravit stávající silnici tak, aby se na ní nevytvářely kolony a město se tak každé odpoledne neměnilo v plynovou komoru. Obdobná situace je na Státním fondu životního prostředí, Povodí Moravy a dalších institucích důležitých při rozhodování o akcích, které se občanů Kunovic týkají velice bezprostředně. Co se tedy dá v dohledné době očekávat v souvislosti s řešením problému jménem Doprava? Moc jsem si přála, aby plánovaná realizace opatření na silnici I/55 byla zahájena v polovině roku 204 a vše nasvědčovalo tomu, že to je reálný předpoklad. Kvůli zmíněným odvoláním občanů, jejichž pozemků se tato opatření měla dotknout Každodenní odpolední obrázek z kunovické, třídy Vítězství kteří od roku 200 tuto funkci zastávali. Všichni vnímali, že by stavba silnice R55 výrazně ulehčila všem obcím nacházejícím se na silnici I/55. Jenže naplánovaná trasa byla napadena kvůli ochranné zóně Bzenecké doubravy a toto řešení se tak nejeví jako schůdné. Zlínský kraj tedy zvažuje, že by silnici R55 řešil na svém území, což ovšem znamená, že by tato komunikace končila ve Starém Městě, kde by se napojila na silnici I/50. Jsem přesvědčená, že v tom okamžiku by u nás nastal dopravní kolaps, a proto budu s navrhovaným řešením souhlasit pouze v tom případě, že se nejdřív vybuduje propojení silnic I/55 a I/50 tak, aby byla tranzitní doprava odvedena mimo město. Co vám naopak udělalo radost? Mám velkou radost z toho, že se nám v tomto období krize či minimálně hospodářské recese podařilo v rámci rozpočtu města významně ušetřit a dokonce na příští rok sestavit přebytkový rozpočet. Znamená to, že hospodaříme dobře. Významným způsobem nám v tomto směru pomohla změna v rozpočtovém určení daní, ale svůj velký podíl na celé situaci strana 4 2/204

5 KUNOVJAN má i zdejší rozvoj podnikání, tedy příchod nových firem do Kunovic, které zde vytvářejí pracovní místa a odvádějí daně, z nichž část se vrací do rozpočtu města. Týká se to především rozvoje průmyslové zóny v bývalém LETu, ale i činnosti Podnikatelského inkubátoru, který se na této situaci podílí, neboť řada firem zde má své sídlo a platí o nich to, co jsem právě řekla mají zaměstnance a platí daně. Navíc s otevřením inkubátoru a aktivitami s Panským dvorem spojenými došlo k oživení života ve městě, projevující se i v širších souvislostech. Bohužel to má i své negativní dopady intenzita dopravy se samozřejmě zvýšila. V této souvislosti mně trápí ulice Panská, která ve špičkových časech nestačí kapacitně a navíc je v dezolátním stavu. Již dvakrát jsme žádali o dotaci z ROP Střední Morava. K mému velkému zklamání byl projekt nazvaný Revitalizace veřejné infrastruktury ve městě Kunovice - cesta pro příští generace zamítnut. Nezbývá nám, než řešit úpravu ul. Panské z vlastních zdrojů a podle finančních možností zvažujeme o rozetapizování celé akce. A nedaly by se nějak přeskupit peníze v rozpočtu města tak, aby se velká investiční akce typu silnice v Panské ulici mohla udělat naráz? Nedávno jsme dělali anketu mezi občany k úplně jinému tématu, jednalo se o hřbitov a jeho další úpravy a rozvoj. Jedna z otázek se týkala vybudování smuteční síně. V jedné z odpovědí byla poznámka, že nemáme peníze na smuteční síň, ale na kulturu ano. Bylo mi z toho trochu smutno a musela jsem se hořce pousmát. Na kulturu dáváme z rozpočtu města ročně přibližně dva milióny korun a smuteční síň bude stát má minimálně dvacet miliónů. Kdybychom tedy na deset roků zrušili veškeré kulturní aktivity s městem spojené, pak bychom mohli po dvaceti letech stavět smuteční síň. To asi není ta správná cesta. Nová silnice v Panské ulici je obdobnou záležitostí jako smuteční síň. Znovu jsem si uvědomila, jak důležité jsou pro nás všechny dotace z Evropské unie, jakkoliv je jejich čerpání stále složitější a zpracování projektů náročnější. Budu dále o ně usilovat. Moravy jít a přesvědčovat ho o důležitosti chystaných kroků, nebo mám raději vyčkat, zda nový pan ministr neudělá další personální změnu. S předchozím vedením jsme se dohodli, že jakmile budeme mít vykoupené potřebné pozemky, Povodí Moravy zahájí přípravu projektu pro stavební povolení. Na ten jsme dokonce schválili příspěvek 5% nákladů. Je to absurdní situace, když město přispívá státní organizaci, jež má na starosti správu řeky, na zpracování projektu, který je součástí správy toku řeky, tedy státního majetku. Povodí Moravy by tedy mělo žádat o dotaci na budování protipovodňových opatření v Kunovicích, ale to budou moci učinit až po roce 204, protože ve stávajícím končícím období už žádná výzva na dané téma není. Původně jsem doufala, že bychom to všechno ještě v tomto období mohli stihnout, ale bohužel to nevyšlo. Zatím se podařilo prostřednictvím projektu Mikroregionu Dolní Poolšaví pokročit v budování výstražného systému, který bude automaticky informovat o stoupající hladině řeky Olšavy na jejím dolním toku i na jejích přítocích. Předpokládám, že v dubnu či květnu by to už mohlo fungovat. Svého času se slibně rozvíjely aktivity kolem letecké dopravy z Kunovic, pak poněkud ustoupily do pozadí v souvislosti s tím, že Zlínský kraj dal přednost letišti v Bochoři u Přerova. Jak situace vypadá dnes, když se tamní letiště v podstatě ruší? Kraj spolupracuje a jedná s majiteli kunovického letiště, tedy společností Aircraft Industries. Byla zpracována studie o možnosti fungování veřejné letecké dopravy, ale město Kunovice se těchto jednání bezprostředně neúčastní, spíš jsme v roli jakéhosi prostředníka. Samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby letiště opět fungovalo pro veřejnou dopravu a je dobře, že se tohle téma opět dostalo na stůl. Mít letiště s mezinárodním statutem zhruba pětatřicet kilometrů od krajského města, to by snad mohlo být dostatečně atraktivní i pro lidi, kteří mají na dané téma rozhodovací pravomoci, co říkáte? Dalším velkým tématem pro Kunovice jsou protipovodňová opatření. Je v tomto směru něco nového? Povodí Moravy má nového ředitele a dosud netuším, co to pro Kunovice a jejich plánovaná protipovodňová opatření znamená. Vzhledem k turbulencím na naší politické scéně si ani nejsem jistá, zda mám za stávajícím ředitelem Povodí Z oslavy 00. Výročí školy na Červené cestě Město Kunovice je zřizovatelem tří škol, co je v nich nového? Škola na Červené cestě prošla v minulých letech zásadní rekonstrukcí a opravou, stoleté výročí bylo oslaveno, jak náleží z toho mám radost. Stejně tak mne těší, že se podařilo zbourat ploty kolem celého objektu, že vstupní část je dnes otevřená s upraveným okolím i novou zastávkou pro školní autobus. Tím víc mě ale mrzí, že už kdosi měl potřebu shodit v zadní části objektu zídku. Nevím, proč někteří lidé potřebují cosi nového a pěkného poškodit a pokazit. Je to zvláštní trend, kterému nerozumím. Ačkoliv se to třeba na první pohled nezdá, ještě nás na Červené cestě čeká mnoho práce, prvním úkolem budou opravy sociálních zařízení. Velmi se těším na opravu mateřské školy, která by měla začít letos v dubnu. Všechno je nachystané, byla nám přidělena dotace a budeme tedy moci kromě jiného zateplit budovu. Druhou dotaci pro mateřskou školu jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí na vybudování výukové zahrady, kde si děti budou moci leccos zasadit, poznávat rostlinky a učit se, jak to vlastně v přírodě chodí. 2/204 strana 5

6 KUNOVJAN Ve škole U Pálenice se nám podařilo vyřešit jiný dlouhodobý problém, a to zateplení tělocvičny. Celou jednu stěnu této velké prostory tvořily skleněné panely, které sice propouštěly dostatek světla, ale byly tepelně naprosto nevhodným materiálem. Přestože se v tělocvičně protopila spousta peněz, nedala se ani pořádně vytopit. Přes prázdniny jsme tuto problematickou stěnu přestavěli, zabudovali jsme standardní okna. Vypadá to velmi dobře a určitě zde bude teplo i v zimě. Budeme dále pokračovat v zateplování celého objektu, ale vzhledem k malé výhodnosti dotací, budeme postupně využívat vlastní zdroje a práce budou probíhat po etapách. umožnili vznik hlídacího centra tím, že se o prostory v Komunitním centru dělí s Mateřským centrem Beruška, které své původní prostory přepustilo hlídacímu centru. V Komunitním centru je tak živo každý den od rána do večera a tak by to také mělo být. Bývalou sýpku jsme přece nákladně neopravovali proto, aby kromě knihovny ožívala po dvě odpoledne týdně. To by byl příliš velký luxus, který si nemůžeme dovolit. Musíme být dobrými hospodáři po všech stránkách. Hlídací centrum je tak trochu raritou, protože zde děti nemají tetu, ale strýčka. Je to mladý muž, který to s dětmi opravdu umí a děti ho mají velmi, velmi rády. Školy ale nejsou jen budovy, jsou to především žáci a učitelé. O čem podle vás například svědčí fakt, že paní učitelka Hlůšková ze ZŠ U Pálenice získala celostátní titul Zlatý Ámos? Svědčí to o tom nejdůležitějším, co by mělo v každé škole být: děti si váží svého kantora, mají ho rády, respektují jej a rozhodně to není proto, že by na ně byly kladeny malé nároky. Naopak. Žáci i učitelé jsou dnes partnery s pevně danými právy i povinnostmi. Za posledních dvacet let prošlo školství neuvěřitelnou změnou se vším pozitivním i negativním, co z toho plyne. To, co se ve škole U Pálenice v posledních letech děje, to je pozoruhodné, ale neděje se to samo. Chce to spoustu práce nad rámec povinností a zdá se, že se zde sešel sbor, který pod dobrým vedením pana ředitele je ochoten tuto práci navíc dělat. Odměnou za tuhle činnost nad rámec povinností někdy bývá vděk žáků, kteří si uvědomí, že úplně všechno nemusí být samozřejmé. Tedy aspoň někteří si tohle dokážou uvědomit. Komunitní centrum je místem společenského života všech generací Svou pozitivní roli hraje i to, že máme dvě základní školy. Vytváří se mezi nimi zdravá rivalita, ať chtějí či nechtějí, musí spolu soupeřit, jejich výsledky jsou rodiči a veřejností srovnávány a je to vlastně vizitka práce učitelských sborů. Nejde však o to, kdo je lepší a kdo horší, jde o vzájemnou inspiraci a posouvání úrovně obou škol směrem nahoru. V souvislosti se školami zmiňme ještě jedno zařízení, které není školou v pravém slova smyslu: hlídací centrum. Máte pravdu, není to školka. Vzniklo proto, že mateřská škola kapacitně nestačila a chtěli jsme vyhovět poptávce ze strany maminek. Hlídací centrum je alternativou ke klasické mateřské škole a jsem moc ráda, že ji můžeme rodičům nabídnout. V této souvislosti je nutné poděkovat našim seniorům, kteří Panský dvůr a Podnikatelská inkubátor jak se vám líbí? Pořád víc. Jak Panský dvůr, tak inkubátor. K samotnému objektu není moc co říkat kdo chce vidět, tak vidí. Podnikatelský inkubátor mi dělá radost v tom, že máme stále víc zájemců o zasídlení v něm. Nestačíme pokrývat poptávku i to o lecčems svědčí. Firmy přicházejí a odcházejí, ale to je v pořádku, tak to má skutečně fungovat. Každé zařízení tohoto druhu má jiný profil a charakter, i když všechny mají jako cíl podporu malých, středních a inovativních firem. Líbila by se mi větší profilace směrem k letectví, snad by zde jednou mohl sídlit i První moravský letecký klastr. Druhý směr se objevuje prostřednictvím projektu Slaďování rodinného a pracovního života. Hledáme a zprostředkováváme cesty, kterak skloubit profesní a rodinný život především ve vztahu k rodičům na rodičovské dovolené a rodinám s malými dětmi. Řekla bych, že se to přes počáteční rozpaky daří a díky tomuto projektu se začínají objevovat zajímavé vztahy a vazby i mezi lidmi, kteří by jinak do kontaktu asi nepřišli. Vzniká nový prostor pro mladé aktivní lidi, kteří jsou natolik sebevědomí, že chtějí být dobrými rodiči a zároveň profesionály ve svém oboru. To není snadné skloubit dohromady a většina lidí to řeší tak, že na jednu složku rezignuje buď dostane přednost rodina, nebo kariéra. Náhle se však ukazuje, že existuje i třetí varianta a té rozhodně chceme pomáhat. Dalším segmentem v kombinaci s Podnikatelským inkubátorem by mohlo být zemědělství, což by byl jakýsi návrat k původnímu profilu Panského dvora. Neznamená to, že by se zde opět choval dobytek a stavěly sýpky, spíš by šlo o možnou změnu přístupu veřejnosti k potravinám a věcem s touto problematikou souvisejících zdánlivě okrajově. Dnes zde sídlí minimálně dvě potravinářské firmy a uvědomme si, že například bioplynové stanice mající k zemědělství velmi úzkou vazbu bychom v brzké době v Kunovicích měli mít hned dvě. Čtvrtým rozměrem by pak mohla být další spolupráce s Evropským polytechnickým institutem, který se poměrně intenzivně věnuje oblasti internetového vzdělávání, tedy studia prostřednictvím virtuálního prostředí a videokonferencí. Je pravděpodobné, že tato cesta ke vzdělání bude mít v budoucnu stále větší význam a EPI tento trend jednoznačně zachytil. O budoucnost Podnikatelského inkubátoru skutečně obavy nemám, stále více se ukazuje, že jeho zřízení byl krok správným směrem. Jak bylo řečeno na začátku, rozhovor se starostkou Ivanou Majíčkovou bude mít pokračování v příštím čísle Kunovjanu. Zdeněk Kučera strana 6 2/204

7 Individuální přístup k dětem Hlídací centrum v Kunovicích oslavilo. ledna první rok své existence. Vzniklo díky projektu Slaďování na Kunovicku jako jeho doplňková aktivita a u rodičů se těší velké oblibě. Navštěvuje ho devět dětí ve věku 3 až 4 roky. Jak ale vypadá běžný chod hlídacího centra a co všechno dětem a potažmo jejich rodičům nabízí? V čem se liší od mateřské školy? Na to jsem se ptala učitele Kryštofa Pokorného, který je jako pedagog v podobném zařízení raritou, ale podle jeho slov se k pedagogice dostal díky brigádě v zařízení pro děti s autismem, které ho přivedlo až ke studiu speciální pedagogiky a následně do hlídacího centra v Kunovicích. Hlídací centrum má za sebou rok své působnosti, co se za ten rok povedlo? Centrum je specifické v tom, že sem dochází jen devět dětí, ale jinak je velmi podobné mateřské škole, protože má taktéž učební plán, jen vše probíhá v menším a hlavně individuálním měřítku. Jelikož se jedná o první takové centrum na Kunovicku, ze začátku byli rodiče mnohdy trochu nedůvěřiví, ale po roce už se všechno obrátilo a maminky, které dochází do Centra pro matky s dětmi Beruška nebo ty, které nás potkávají na procházce nebo na hřišti, už se chodí samy ptát, co centrum nabízí, jak s dětmi pracujeme a jak je možné děti přihlásit. Takže pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem. Jaký je tedy rozdíl mezi přístupem v klasické mateřské škole a v hlídacím centru? Službu odborné výchovy dětí zajišťuje v hlídacím centru soukromá Základní a mateřská škola Čtyřlístek, s. r. o. Jak už jsem zmínil, učební plány jsou stejné, protože jsou stanoveny MŠMT a musí se dodržovat, rozdíl je ale hlavně v individuálním přístupu k dětem, což v počtu devíti dětí ve třídě jde perfektně. Samozřejmě všechna cvičení a plnění úkolů děláme kolektivně, aby se děti naučily fungovat jako tým. V určitém věku ale dochází k tomu, že děti začnou při plnění některých úkolů vynikat anebo samotné začnou o něco projevovat daleko větší zájem, a v tu chvíli se přístup k nim mění, začlení se do skupiny nadaných děti a my se je snažíme v rozvíjení tohoto talentu podporovat. Stejně je to i naopak, pokud někdo v zadaném úkolu nevyniká, je možné ho podpořit a vyzvednout jiné jeho kvality. Osobně si myslím, že tento přístup by měl být do budoucna zaveden v každé školce nebo hlídacím centru. KUNOVJAN Můžete podrobněji popsat, jak vypadá takový individuální přístup k jednotlivým dětem? Individuální přístup se začal využívat díky studiu speciální pedagogiky, kdy se v rámci něj učí pedagogové rozeznat jednotlivá nadání dětí už v tomto předškolním věku, a tedy rozlišit způsob uvažování a jednání jednotlivých dětí. Sledujeme to prostřednictvím výtvarných prací či při plnění zadání jednoduchých úkolů a všechny tyto materiály zakládáme do osobní složky každého dítěte, následně je možné porovnáváním vidět, jak se dítě vyvíjí. Jednou za půl roku máme i individuální schůzku s rodiči, kdy jim ukazujeme práce dětí a vysvětlujeme, na co bychom se chtěli zaměřit v dalším rozvoji, případně upozorňujeme právě na nadání jednotlivých dětí. Jaké další služby hlídací centrum nabízí? Nabídka služeb se za rok působení příliš nezměnila, jen ji rodiče začali více využívat. Dětem v hlídacím centru nabízíme dvakrát týdně výuku angličtiny s rodilým mluvčím, což si myslím, že je pro děti přínos, a sám jsem zvědav, jak to děti budou zvládat. Je totiž známo, že ve věku tří let se dětem cizí jazyk učí podstatně lépe, berou to jako hru. Do hlídacího centra dojíždí i renomovaná logopedka, která se dětem věnuje. V tuto chvíli k ní dochází osm z devíti dětí. Těchto návštěv se mohou účastnit i rodiče, kteří pak mají možnost s dětmi praktikovat jednotlivá domácí cvičení. V roce 204 chceme tuto nabídku rozšířit o kurzy plavání, úskalí je ovšem v tom, že při tak malém počtu dětí v hlídacím centru je nutné, aby souhlasili s touto aktivitou všichni rodiče. Když už jsme u rodičů, jaká je spolupráce s nimi? Mě osobně hodně mile překvapila, protože je známo, že rodiče jsou takový trochu bubák pedagogů. Je to proto, že jak rodiče, tak pedagogové mají určitý systém, jak chtějí děti vychovávat, a buď si vzájemně sednou, nebo ne. Rodiče dětí v hlídacím centru jsou příjemní a občas nám vypomohou i v různých drobnostech nebo akcích. Teď naposled to byla například vánoční výzdoba. Pomohli nám, když jsme se učili poznávat ovoce a zeleninu, díky přispění každého rodiče jsme mohli dětem udělat i ochutnávku. Celkově si musím tu spolupráci s rodiči pochválit. Projekt Slaďování na Kunovicku je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Barbora Majíčková Vánoční sbírka Stejně jako v minulých letech i letos pořádalo město Kunovice vánoční sbírku, jejíž výtěžek je věnován Domovu pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Na Bělince. Sbírka se konala v období od 30. listopadu 203 do 4. ledna 204. Pokladnička byla umístěna v přízemí městského úřadu v pokladně. Tam mohli občané města vkládat své příspěvky. Pokladnička byla ale také u vstupu při některých prosincových kulturních akcích jako například při Sletu andělů, adventních koncertech či vánočním koncertu CM Kunovjan. Sbírka byla rozpečetěna za přítomnosti finančního výboru rady města a spočítána v sobotu 4. ledna 204. Celkový výtěžek ve výši 7.899,- Kč poslouží na nákup dalšího vybavení ke zkvalitnění služeb pro klienty Domova Na Bělince. Všem dárcům za příspěvky děkujeme! Kristýna Juřičková, odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu 2/204 strana 7

8 KUNOVJAN Základní škola U Pálenice Pálenice má talent Tanec jako vystřižený z finálového večera soutěže Star Dance. Ale taky třeba judo, lidového vypravěče nebo efektní hru na bicí. To vše viděli v předvánočním týdnu žáci prvního stupně naší školy při premiérovém ročníku soutěže Pálenice má talent. Do školy přitom nepřijely hvězdy show byznysu, vystačili jsme si s vlastními schopnostmi. Odvahu předvést své nadání a umění našla téměř padesátka soutěžících z řad našich žáků. Jejich skvělé výkony hodnotily dvě poroty, dětská a učitelská. Příjemnou atmosféru finále spoluvytvořili soutěžící i publikum a samozřejmě i vtipní a pohotoví moderátoři. Porota udělila tři první místa. Získali je Anička a Martin Holcnerovi za úchvatný společenský tanec, Tadeáš Skála a Nelly Olbertová za společné vystoupení na bicí a keyboard a Ondřej Třetina za hru na housle. Výsledky ale v tomto případě nejdůležitější nejsou. Velký potlesk a uznání si totiž zaslouží všichni účinkující, protože vystoupit před více než dvěma stovkami diváků a předvést svůj talent, to už chce opravdu kuráž. Jediná otázka vyplývající ze soutěže proto zní: A co druhý stupeň, najde taky odvahu předvést svůj talent? Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně poté, kdy si vyslechli požadavky našich žáků na novou vizáž jídelny. Rekonstrukce naplánovaná na letní prázdniny bude opravdu zásadní. Z jídelny zmizí nevyhovující skleněné stěny, změní se také prostorová dispozice. Výsledkem by mělo být esteticky maximálně příjemné prostředí odpovídající požadavkům doby. Krajové speciality Netradiční završení vlastivědného projektu o jednotlivých krajích České republiky předvedli žáci pátých tříd. Za přispění rodinných příslušníků páťáků vznikla přímo ve třídě unikátní hodovní síň, ve které mohli pozvaní návštěvníci ochutnat nejen různorodé potravinářské výrobky, ale i hotová jídla všemožných chutí. Na prostřených stolech se kupříkladu objevila valašská kyselica, pražská šunka, zvěřinový guláš, štědrovečerní kuba, bramboračka, pardubický perník, slovácké koláčky nebo olomoucké tvarůžky. A tak u nás ve škole už všichni vědí, do kterého kraje se vydat za nejlepší kulinářskou specialitou. Čteme s herci z divadla Podruhé v krátké době přijeli do naší školy herci Slováckého divadla se svým scénickým čtením. Ve školním klubu jako diváci usedli žáci prvních, druhých a pátých ročníků. Jiří Hejcman, Irena a David Vackovi ze Slováckého divadla předvedli ukázky z děl Karla Čapka a Miloše Macourka a inspirovali posluchače, aby si také zkusili, jaké je to být hercem. Zážitkové dny deváťáků Zlato z literární soutěže Příjemná tradice pokračuje. Má podobu úspěchů z literárních soutěží, ve kterých žáci naší školy opakovaně patří mezi ty nejúspěšnější ve Zlínském kraji. Poslední důkaz podala Eliška Martincová z deváté třídy. V pátek 3. prosince 203 v Luhačovicích převzala ocenění za vítězství v literární soutěži pořádané tamní střední odbornou školou. Do soutěže přitom přispěla téměř stovka literárních talentů nejen ze Zlínského kraje. O jak kvalitní a prestižní soutěž se jednalo, dokazuje mimo jiné fakt, že v porotě usedli Jan Cimický, Jiří Žáček a Karel Milička, všichni členové Akademie literatury české, což je společenství spisovatelů, literárních vědců a kritiků, kteří přispívají k rozvoji české literatury. Eliška Martincová v podobných soutěžích neuspěla poprvé a my pevně věříme, že zároveň neuspěla naposledy. Velké uznání si zaslouží také naše češtinářka Mgr. Libuše Kubenová, která dlouhodobě dokáže žáky pro psaní i pro zapojení do literárních soutěží nadchnout a jejich literární díla s nimi nezištně konzultuje. Chystáme novou jídelnu. Nejmodernější v kraji? Dost možná nejmodernější školní jídelnu ve Zlínském kraji by měli od září 204 mít právě žáci naší školy. Novou podobu jídelny navrhli studenti Fakulty multimediálních komunikací Neobvykle prožili naši deváťáci jedno prosincové dopoledne. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to může být na střední škole. Takzvané zážitkové dny, které pro žáky 9. tříd nachystala Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti, byly pro děti velmi zajímavé. Po krátkém přivítání byli žáci rozděleni do čtyř skupin, které postupně prošly jednotlivá stanoviště. Žáci nakoukli pod pokličku všech tří částí školy. U technických oborů zkusili zapojovat pneumatické a elektrické obvody, rýsovat v CADu, rozhýbat roboty a taky si zasoutěžili u počítačových her. Barmani a kuchaři s cukráři nachystali pro všechny občerstvení. Každý žák si taky pozorně nastudoval, jak na Vánoce krásně a originálně zabalit dárky pro své nejbližší. Na závěr si všichni vyzkoušeli základy zdravovědy. Dopoledne rychle uteklo a žáci jsou zase o něco moudřejší. A co se jim nejvíce líbilo? Tentokrát byly odpovědi velmi vyrovnané a dají se shrnout jedním slovem: Všechno. strana 8 2/204

9 Základní škola Červená cesta Vánoční odpoledne ve školní družině S malým předstihem si děti ve školní družině připomněly Vánoce. Oprášily známé koledy a přidaly i nové vánoční písně. Hrálo se a muzicírovalo o sto šest. Velkým zážitkem bylo vystoupení sourozeneckého houslového dua, Davida a Viktorky Pipalových. Na klavír krásně zahrála Alžbětka Bělohradová a Katka Hraděcká a s flétničkou se přidala i Anetka Lstibůrková. Anička Krchňáčková nám přednesla dojímavou pohádku a ostatní děti recitovaly vánoční básně a zpívaly koledy. Děkujeme laskavým maminkám, které připravily ochutnávku vánočního cukroví a poslaly na náš vánoční stůl ovoce a oříšky. Zůstalo i pro děti, které se nemohly středečního posezení zúčastnit. KUNOVJAN Konec roku jsme oslavili na bruslích V poslední školní den loňského roku jsme strávili netradičně. Vydali jsme se bruslit na zimní stadion v Uherském Ostrohu, kde pro nás sdružení rodičů naší školy pronajalo ledovou plochu. Hned v úvodu překvapil svým vystoupením náš spolužák z VI. třídy Martin Verbík, který nám předvedl svou soutěžní sestavu v krasobruslení, se kterou obsadil v celostátní soutěži ve své kategorii 3. místo. Za svou bravurní jízdu s náročnými skoky a piruetami sklidil velký potlesk. Pak už jsme si mohli i my ostatní vyzkoušet různé prvky z krasobruslení, ale brzy jsme pochopili, že je třeba mít spoustu odvahy a s velkou pílí trávit mnoho hodin na tréninku, abychom dosáhli nějakých menších úspěchů. A tak jsme toho celkem rychle zanechali a vyřádili se na ledové ploše obyčejným bruslením. Mírně unaveni, ale velmi spokojeni jsme se vrátili ke škole, kde jsme si popřáli spokojené a šťastné vánoční svátky a rozběhli se na prázdniny. Děvčata soutěžila v aerobiku Tak jako každý rok, i letos se děvčata ze školního kroužku aerobiku zúčastnila závodů jednotlivců. Každý víkend od listopadu do začátku prosince je čekalo časné vstávání, příprava na cvičení a samotný závod, který byl pro dívky zkouškou jejich šikovnosti, fyzické kondice a píle při přípravě na trénincích. Soutěž Aerobic tour je postupová soutěž a nejlepší se představili ve velkém finále, které se konalo 8. ledna v Otrokovicích. Na trénincích pod dohledem trenérek Alžběty Havlíčkové a Venduly Poláškové děvčata pilně trénovala základní kroky a svou fyzickou kondici, aby byla schopna uspět na závodech. A tak se letos holkám obzvláště dařilo. Na prvních závodech v Tlumačově do finále postoupila Terezie Blažková a Tereza Ondrová a obě se podělily 7. až 8. místo. Závody v Otrokovicích dopadly také velmi úspěšně. Do finále postoupila Terezka Bartošíková, Esterka Pavlíčková, Andrejka Janovská, Johanka Suchánková, Saninka Tibenská, Sabinka Peterková a Verunka Bistrá, která skončila na 8. až 9. místě. Terezka Ondrová obsadila 0. až. místo. Závodila i naše trenérka Alžběta Havlíčková, která skončila na 7. místě. V Uherském Ostrohu do finále postoupily Lucinka Halová, Johanka Suchánková, Julinka Drobiszová, ta byla na 9. místě, Renatka Tibenská, Terezka Ondrová, Terezka Blažková a Verunka Bistrá skončily na 7. místě. Závody ve Velké nad Veličkou byly opět úspěšné na postupy do finále. Postoupila Julinka Drobiszová, Johanka Suchánková, Verunka Bistrá měla 2. místo a Terezka Ondrová vybojovala krásné 5. místo. Na posledních závodech tohoto roku ve Vnorovech postoupily do finále Johanka Suchánková, která si domů odvezla zlatou medaili, Julinka Drobiszová, Andrejka Janovská, Lucinka Halová, Terezka Ondrová, Verunka Bistrá a Terezka Blažková. Děvčata se také zúčastnila kategorie Talent, tedy zumba, kde do finále postoupila Johanka Suchánková, Lucinka Halová, Andrejka Janovská, Pavlínka Míšková a Verča Ondrová. Všem holčičkám moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a další úspěchy v aerobiku. Velkou pochvalu si zaslouží všechny dívky, které se závodů aerobiku jednotlivců zúčastnily:. třída Monička Babrnáková, Simonka Babrnáková, Terezka Bartošíková, Esterka Pavlíčková, 2. třída Lucinka Halová, Andrejka Janovská, Barunka Plesnerová, 3. třída Julinka Drobiszová, Saninka Horenská, Johanka Suchánková, 5. třída Pavlínka Míšková, Renatka Tibenská, Saninka Tibenská, 6. třída Sabinka Peterková, 7. třída Verunka Bistrá, Terezka Blažková, Terezka Ondrová a Verunka Ondrová. Nová trička deváťáků Začátkem školního roku jsme si uvědomili, že už jsme deváťáci, a tak jsme začali přemýšlet nad absolventskými tričky, která by nám i po letech připomínala poslední rok na základní škole. Na barvě jsme se domluvili rychle, s obrázky a popisky to však bylo mnohem horší. Deváťáci z ostatních škol už dávno absolventská trička měli, a tak jsme se nad sebou zamysleli a pár přestávek věnovali snad nekonečnému handrkování a překřikování, protože nikdo nemohl za žádnou cenu prosadit svůj názor. Asi po třech měsících jsme se konečně domluvili. Teda...domluvili..., nechali jsme dát na naše slavné tričko od každého kousek, co se komu líbilo, takže nakonec jsme byli všichni spokojení. Naše třídní paní učitelka Mečiarová nám trička objednala a pak už jsme netrpělivě čekali, kdy nám trička doručí. Konečně jsme se těsně před Vánoci dočkali. Všem se nám trička moc líbila a určitě nás s nimi ještě mockrát uvidíte. 2/204 strana 9

10 KUNOVJAN Pololetní ohlédnutí za naší činností Stejně jako dětem v ostatních školách končí první pololetí školního roku 203/204, tak i žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště pobočky v Kunovicích završují své umělecké počínání pololetním vysvědčením a jakýmsi pomyslným zúčtováním svých činností, které měli možnost za toto období prezentovat na veřejnosti. A že jich skutečně nebylo málo! Zkusme se tedy na chvíli ohlédnout zpět v čase a některé z aktivit si připomenout. Školní rok jsme přivítali na Panském dvoře a o pár týdnů později jsme na jeho nádvoří vystoupili v rámci Dne otevřených památek v programu akce Než nám klobouk i léto odletí, vystoupili zde žáci hudebního, tanečního i literárně dramatického oboru s loutkovým představením Obrazy ze života Ilji Muromce a podvečer pak patřil divadelnímu představení našich starších žáků s názvem Jenůfka, které se Žesťový kvartet kunovické Zušky Lottiho. Ostatní žáci hudebního i tanečního oboru spolu s recitátory oboru literárně dramatického a dětmi z přípravné hudební nauky vystoupili na již tradičním Vánočním koncertu ZUŠky ve společenském sále Panského dvora. Taneční obor se pak prezentoval na společném vánočním koncertu v Uherském Hradišti a o zlaté neděli si přišli kunovičtí zpěváčci za doprovodu paní učitelky Hany Kvasničkové společně s žesťovým kvartetem a všemi folklorními soubory z Kunovic zazpívat u vánočního stromu na nádvoří Panského dvora. Měsíc leden je pak věnován pololetním besídkám, aby i zde žáci potvrdili své schopnosti oceněné na konci ledna pololetním vysvědčením. Z divadelního představení Jenůfka uskutečnilo ve Slovácké búdě. Počátkem listopadu se konala. besídka pro rodiče v prostorách pobočky na Mládežnické ulici. Žesťový kvartet ve složení Václav Martinec, Martin Jurča, Martin Šilhavík a Vojtěch Šiler přivítal na nádvoří Panského dvora slavnostními fanfárami přicházející lampionový průvod a stejně tak svými skladbami na stejném místě doprovodili program i žáci hry na keyboard. V měsíci listopadu potěšili svým vystoupením na Kateřinském setkání naše seniory ve sportovní hale a pak už přišel adventní čas a s ním i mnohá další vystoupení. Nejdříve na Sletu andělů, poté v Uherském Hradišti na srazu Mikulášů a ve spolupráci s farností a oběma pěveckými scholami jsme uspořádali v kostele sv. Petra a Pavla. adventní koncert, na němž se poprvé po opravě rozezněly kostelní varhany, za které usedly naše vyučující Petra Foltýnová a Lucie Adamcová, aby zahrály svůj repertoár či doprovodily hlas trubky žáků Václava Martince například v Sonátě sv. Marka Es dur a v Rondu od G. F. Händela Františka Ševečka nebo violoncello Václava Adamce Sonáta F dur largo. Výše jmenovaný žesťový kvartet zaplnil chrámový prostor nádhernou souhrou čtyř prolínajících se hlasů ve Wintzově Intrádě i spirituálu Jdi a řekni to. Studentka II. stupně sólového zpěvu Eva Osohová osvěžujícím způsobem předvedla za doprovodu Ireny Černíčkové tři skladby Kohoutek Zdeňka Fibicha, Dolina, dolina Vítězslava Nováka a roztomilou Pur dicesti Antonia Vánoční zpívání na Panském dvoře Děkuji všem rodičům a dalším přátelům ZUŠky za stálou přízeň a za dosavadní práci. Chci poděkovat i všem našim učitelům a jejich žákům. Je třeba mnoha sil a odhodlání k chuti něco nového se naučit a umět dávat dál. Ať se jim tedy daří, rádi a se zájmem se i nadále umělecky vzdělávají, aby tak mohli mezi nás šířit krásu hudby, slova a umění vůbec. Mgr. Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ v Kunovicích strana 0 2/204

11 Dotace pro hasiče města Kunovice KUNOVJAN V únoru 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na opravu vysokozdvižné požární plošiny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Kunovice. Příjemce dotace město Kunovice zároveň muselo mít finanční spoluúčast na uvedené akci ve výši minimálně 30 % z celkových výdajů akce. To pro město Kunovice znamenalo výdaj ,- Kč určený na opravu uvedené požární plošiny. V dubnu 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice, kategorie JPO II/, v roce 203. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo na odměny členům, kteří mají s městem Kunovice uzavřenu dohodu o členství v jednotce za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky. V září 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice. Z poskytnutých finančních prostředků byla zabezpečena oprava kalového čerpadla Honda v celkové hodnotě ,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že po odečtení výše uvedené dotace zaplatilo město Kunovice zbývající finanční částku 2.280,- Kč. Dále v září 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice při provádění povodňových prací mimo územní obvod svého zřizovatele v červnu 203. Za uvedené finanční prostředky byly pořízeny následující věcné prostředky: ks člun ,- Kč ks přívěsný vozík na člun ,- Kč 2 ks vozidlový mikrofon s klipsem 3.200,- Kč 4 ks externí mikrofon s reproduktorem 3.620,- Kč 3 ks Motorola CP ,- Kč 4 ks rychlonabíječ pro CP Commercial 2.496,- Kč ks Maxton RPC-M300X.525,- Kč ks programovací software CP/CM 390,- Kč 2 ks oblek WORK ,- Kč 2 ks rukavice Check UP a rukavice 3 mm 4.433,- Kč 3 ks kukla.037,- Kč 2 ks přepravní taška 878,- Kč 2 ks podoblek Thermo.727,- Kč 2 ks házecí pytlík (5 m a 20 m).3,- Kč Růžičky na Regiontouru V listopadu 203 rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Kunovice ve výši ,- Kč určené na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice za uskutečněný zásah na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS mimo územní obvod svého zřizovatele a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy. Za uvedené finanční prostředky byly pořízeny následující věcné prostředky: ks osvětlovací balon a stativ ,- Kč ks baterie Stabat 2V, 00Ah 2.599,- Kč oprava motoru Ford Tranzit 3.309,- Kč oprava motorové pily a oprava topení Avia 3.580,- Kč Z uvedených finančních částek u většiny dotací vyplývá, že po odečtení poskytnutých dotací zaplatilo zbývající finanční částky město Kunovice. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí V pátek 7. ledna 204 se město Kunovice prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 204 v Brně ukázkou výroby růžiček pro Jízdu králů 204. Své umění předváděly paní Zdeňka Schneiderová a paní Božena Stašková. Od 3. února vždy od 4 hodin začíná výroba růžiček pro letošní jízdu králů na Pálenici. Můžete si přijít vyzkoušet, zda to svedete stejně dobře jako naše tetičky. vaj 2/204 strana

12 ABFAHRT KUNOVJAN Odjezdy vlaků z železniční stanice KUNOVICE Platí od do ODJEZ Platí od d Vlak Poznámky 4.0 Os (4.20) jede v, nejede XII.; ; 4.5 Os BOJKOVICE(4.48) jede.i Os (6.36) jede v, nejede XII Os VIZOVICE(6.3) Kunovice- v a 23., 24.XII., - Otrokovice jede v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X., nejede XII.; Otrokovice-Vizovice jede v, nejede XII.; ; Os (5.26) Kunovice-Uher, nejede ; 5.44 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice- Veselí n. Mor.jede v, nejede 3.XII.; 6.34, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Veselí n. Mor. Brno hl.n. v a; Veselí n Mor. Brno hl.n. v a; Os (6.00) Kunovice-, nejede , a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; ; Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII. 6.6 Os (6.26) Kunovice-, a XII.; v a; v a Os (6.50) -STARÉ, a XII.; Veselí n. Mor Veselí n. Mor.v XII Os (7.26) jede v, nejede XII.; ; 6.36 Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.47 Os CE(7.26) jede v, a XII.; ; 6.49 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí n. Mor.u 7.00 Os (7.) jede v, nejede XII.; Os (7.30) jede v, a 28.XII., nejede., 8.V., 28.X.; 7.27 Os (7.30) jede v a., 8.V., 28.X., nejede 28.XII Os BOJKOVICE(8.34) jede v, nejede XII Os (8.30) Bojkovice Bojkovice Os BYLNICE(9.52) ; 9.27 Os (9.37) ; Os (0.8) jede v, nejede XII Os (0.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(.55) ; Os (.37) ; Os (2.8) jede v, nejede XII Os (2.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(3.55) jede v; 2.34 Os BYLNICE(3.52) jede v a; Os (3.5) 3.46 Os (5.24) jede v, nejede XII.; ; 4.27 Os (4.30) jede v, nejede XII Os BYLNICE(5.55) jede v, a do 26.VI. a od.ix. a 27.XII., strana 2 2., 9.V., nejede.i., 30.IV., 7.V., od 28.VI. do 2/204 jede v, nejede XII.; ;; V

13 22.05 Os 2.27 Os (2.30) jede v, nejede XII. JEZD 2.34 Os BYLNICE(3.55) jede v; 2.34 Os BYLNICE(3.52) jede v a; 22.3 Os DEPARTURE KUNOVJAN 3.27 Os (3.5) 3.46 Os (5.24) jede v, nejede XII.; ; 4.27 Vlak Os (4.30) jede v, nejede 23. Poznámky 3.XII Sp Os (6.04) BYLNICE(5.55) jede v, a do 26.VI. a od.ix. a 27.XII., Kunovice-Bylnice jede v a.i., 30.IV., 7.V.,.203 do , 24.XII., -, 28.X., e jede 3., 24.XII., jede - 23., 28.X., e., jede 28.X.; e 3.XII.; eselí jede 23. n.., jede 28.X.; 23. e., 3.XII.; 28.X.; eselí n. jede 23. a., X.;.203 do a 23., 28.X.; vice, 28.X.; vice 27.XII., I. do 2., 9.V., nejede.i., 30.IV., 7.V., od 28.VI. do 3.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; Bylnice- a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 4.35 Vlak Os (4.39) jede v, nejede 23. Poznámky 3.XII.; ;; 5.07 Os (5.2) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.36 Sp (6.04) 4.VII. Kunovice-Bylnice 29.VIII.; jede v a.i., 30.IV., 7.V., 5.26 Os (6.06) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 3.VIII., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 4.VII. Bylnice- 29.VIII. a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 5.27 Os (5.37) jede v; Os (5.37) (5.2) jede jede v v a; a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 4.VII. 29.VIII.; 5.46 Os PITÍN ZASTÁVKA(6.46) jede v, nejede XII Os (6.06) jede v a 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 2., 9.V., 6.27 Os (6.48) jede 4.VII. v, 29.VIII. nejede XII Os BYLNICE(7.55) (5.37) jede v; Os Os (7.5) (5.37) jede v a; Os Os BYLNICE(9.5) PITÍN ZASTÁVKA(6.46) jede v, nejede XII. jede v, nejede XII Os Os (9.7) (6.48) jede v, nejede XII. Uherský Brod- a, 6.34 Os BYLNICE(7.55) nejede 24., 25., 3.XII., 20.IV., 5.VII., 6.XI (8.48) jede v, nejede XII Os (7.5) Sp Os BYLNICE(20.40) BYLNICE(9.5) Bojkovice-Bylnice jede v, nejede 23. nejede 3.XII. 24., 25., 3.XII., 20.IV., 6.XI.; Os Os (9.35) (9.7) Uherský Brod- a, nejede 24., 25., 3.XII., 20.IV., 5.VII., 6.XI VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) v a do 26.VI. a od.ix. a XII., 8.37 Os (8.48) jede v, nejede XII. 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede 20.XII., od 9.23 Sp BYLNICE(20.40) Bojkovice-Bylnice nejede 24., ;; 25., 3.XII., 20.IV., 9.26 Sp BRNO HL.N.(2.03) VLÁRA 6.XI.; 9.25 Os (9.35) 9.26 Os VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) nejede v22. a do 29.XII., 26.VI. 20.IV., a od.ix.., 8.V., a VI. 29.XII., 9.26 Sp BRNO HL.N.(2.03) VLÁRA Kunovice- Veselí n. Mor.jede v a 20.XII., 27.VI., 20.IV., 24.VIII.,., 26.X., 8.V., 6.XI.; 26.X., 6.XI., Veselí n. nejede Mor.-Brno 20.XII., hl.n. od jede v a 27.VI., nejede 22. ;; 29.XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Kunovice- Veselí n. Mor.jede v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. ; 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí n. Mor.-Brno hl.n. jede v a 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 29.XII., 8.V., 29.VI. 20.IV., 24.VIII.,., 8.V., 26.X., 5.VII., 6.XI.; 26.X., 6.XI.; Veselí n. Mor.-Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; Bylnice Veselí n. Mor.; Veselí n. Mor. Brno ; hl.n. v a Os UHERSKÝ BROD(20.4) jede v, nejede XII.; Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice- Veselí n. Mor.jede v, nejede Os UHERSKÝ BROD(20.4) jede v, nejede XII.; Sp Os BRNO (20.48) HL.N.(22.33) Kunovice- jede v, nejede Veselí 22. n. Mor.jede 29.XII., v, 20.IV., nejede., 8.V., XII., 5.VII., 26.X., 20.IV., 6.XI.;., 8.V., 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí n. ;Mor.-Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; Bylnice Veselí n. Mor.; Veselí n. Mor. Brno hl.n. Uherský v a Brod 3.XII.; Uherský Brod, 5.VII., 26.X., 6.XI.; ; v a v a, 20.IV., Uherský Brod 6.XI. 3.XII.; Uherský Brod, 2.03 Os (2.06) jede v, nejede XII.; Os (20.48) jede v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 2.20 Os (2.29) nejede XII.; 2.03 Os (2.06) jede v, nejede XII.; 2.23 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os Os VESELÍ N. MOR.(22.40) (2.29) Kunovice- a, nejede nejede XII.; - Veselí n. Mor.jede v, v a 20.IV., a 6.XI., nejede 3.XII. v a, 20.IV., 6.XI Os B(22.55) jede v a, nejede XII., 20.IV., 2.23 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; 6.XI.; ; Os VESELÍ N. MOR.(22.40) Kunovice- a, nejede - Veselí n. Mor.jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII Os B(22.55) jede v a, nejede XII., 20.IV., 6.XI.; ; 27.XII., I. do 2/204 strana 3

14 ABFAHRT KUNOVJAN Odjezdy vlaků z železniční zastávky KUNOVICE Platí od do ODJE Platí od Vlak Poznámky 2.09 Os (2.4) jede 28., 29.VI.; ; 4.2 Os HODONÍN(5.04) jede.i.; ; 4.34 Os (6.36) Kunovice zastávka- v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Uherské -, nejede XII Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; 5.46 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede v, nejede 3.XII.; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; 5.46 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 24., 3.XII.,., 8.V., 28.X Os (6.50) - HRAD, a XII.; Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou v 3.XII Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.52 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí nad Moravou 7.29 Os (7.50) 7.42 Os BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os (8.5) 8.22 Os (8.27) ;; 8.45 Sp BRNO HL.N.(0.33) 9.4 Sp jede v, nejede 23.XII. 3.I., 30.VI. 29.VIII.; (9.27) 9.38 Os BRNO HL.N.(.48) ;; 0.22 Os (0.27) jede v, nejede 3.XII.; ;; 0.22 Os (0.27) jede v, a 3.XII.; ;; 0.45 Sp BRNO HL.N.(2.33).4 Sp v a; (.27).38 Os BRNO HL.N.(3.48) ;; 2.22 Os (2.27) ;; 2.45 Sp BRNO HL.N.(4.33) v a; 3.4 Sp (3.27) 3.38 Os BRNO HL.N.(5.48) ;; 4.02 Os (4.07) jede v, nejede XII Os (4.39) jede v, nejede XII.; ;; strana 4 2/204

15 .203 do KUNOVJAN Vlak Poznámky 4.22 Os (4.27) jede v, a XII.; ;; 4.28 Os VESELÍ NAD MORAVOU(4.45) jede v, nejede XII Sp BRNO HL.N.(6.33) 5.4 Sp v a (5.27) 5.VII., 6.XI Os BRNO HL.N.(7.48) ;; 6.22 Os (6.27) ;; 6.45 Sp BRNO HL.N.(8.33) v a KUNOVICE ZASTÁVKA 5.VII., 6.XI. 7.4 Sp (7.27) 7.38 Os BRNO HL.N.(9.48) Platí od do Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; ABFAHRT ODJEZD DEPARTURE ;; 8.2 Vlak Os Vlak nejede 24., 25., 3.XII.; (8.33) ;; ;; 8.46 Sp BRNO HL.N.(20.33) 4.45 Sp BRNO Kyjov-Brno HL.N.(6.33) hl.n. nejede 24.XII.; Poznámky Poznámky 2.09 Os (2.4) jede 28., 29.VI.; ; 4.2 Os HODONÍN(5.04) jede.i.; ; 4.34 Os (6.36) Kunovice zastávka- v, a 24.XII.,., 8.V., 28.X.; Uherské -, nejede XII. 9.5 Sp BYLNICE(20.40) 5.38 Os BRNO Bojkovice-Bylnice HL.N.(7.48) nejede ;; 24., 25., 3.XII., 4.56 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.09) jede v, nejede XII Os BYLNICE(7.8) jede v, a XII Os BYLNICE(7.25) jede v, nejede XII.; 5.46 Sp BRNO HL.N.(7.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede 20.IV., 6.XI.; 9.29 Os VESELÍ NAD v, nejede MORAVOU(9.44) 3.XII.; jede v a do 26.VI. a od.ix. a 22. Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a; 5.46 Os VESELÍ NAD MORAVOU(5.59) jede v a 24., 3.XII.,., 8.V., 28.X Os (6.50) - HRAD, a XII.; Veselí nad Moravou 29.XII., 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede ;; ;; Veselí nad 9.29 Sp BRNO HL.N.(2.03) 8.46 Sp BRNO Kunovice HL.N.(20.33) zastávka-veselí Kyjov-Brno nad hl.n. Moravou nejede 24.XII.; jede Moravou v 3.XII Sp BRNO HL.N.(8.34) 6.52 Os VESELÍ NAD MORAVOU(7.08) jede v, nejede XII.; Veselí nad Moravou 7.29 Os (7.50) 7.42 Os BRNO HL.N.(9.48) ; v a 8.02 Os (8.5) 8.22 Os (8.27) ;; 8.45 Sp BRNO HL.N.(0.33) 9.4 Sp (9.27) 9.38 Os BRNO HL.N.(.48) ;; 0.22 Os (0.27) jede v, nejede 3.XII.; ;; 0.22 Os (0.27) jede v, a 3.XII.; ;; 0.45 Sp BRNO HL.N.(2.33).4 Sp v a; jede v, nejede 23.XII. 3.I., 30.VI. 29.VIII.; v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 20.IV., 6.XI.; 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a ;; 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., v a 20.XII., 27.VI., nejede XII., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.52) Os VESELÍ NAD MORAVOU(20.52) Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede (.27).38 Os BRNO HL.N.(3.48) ;; 2.22 Os (2.27) ;; 2.45 Sp BRNO HL.N.(4.33) v a; v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., v, nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou- Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; 5.VII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou- Brno hl.n. nejede 24., 25., 3.XII.; 5.VII., 6.XI. Bylnice Veselí nad Moravou;Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 5.VII., 6.XI Os HULÍN(2.56) jede 3.XII.; ; 2.5 (3.27) Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os - VESELÍ NAD MORAVOU(22.40) jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII. 3.4 Sp 3.38 Os BRNO HL.N.(5.48) ;; 4.02 Os (4.07) jede v, nejede XII Os (4.39) jede v, nejede XII.; ;; 4.22 Os (4.27) jede v, a XII.; 4.28 Os VESELÍ NAD MORAVOU(4.45) jede v, nejede XII. 5.4 Sp (5.27) v a 5.VII., 6.XI Os (6.27) ;; 6.45 Sp BRNO HL.N.(8.33) v a 5.VII., 6.XI. 7.4 Sp (7.27) 7.38 Os BRNO HL.N.(9.48) Veselí nad Moravou-Brno hl.n. nejede 24.XII.; 8.2 Os (8.33) nejede 24., 25., 3.XII.; ;; 9.5 Sp BYLNICE(20.40) Bojkovice-Bylnice nejede 24., 25., 3.XII., 9.29 Os VESELÍ NAD MORAVOU(9.44) jede v a do 26.VI. a od.ix. a XII., 20.IV.,., 8.V., 26.X., 6.XI., nejede 9.29 Sp BRNO HL.N.(2.03) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Veselí nad Moravou-Brno hl.n. jede v a 27.VI., nejede XII., 20.IV.,., 8.V., 29.VI. 24.VIII., 26.X., 6.XI.; Sp BRNO HL.N.(22.33) Kunovice zastávka-veselí nad Moravou jede Bylnice Veselí nad Moravou;Veselí nad Moravou Brno hl.n. v a 2.05 Os HULÍN(2.56) jede 3.XII.; ; 2.5 Sp BYLNICE(22.40) nejede , XII.; Os - VESELÍ NAD MORAVOU(22.40) jede v, a 20.IV., 6.XI., nejede 3.XII. Druh vlaku Sp Os Osobní vlak Omezení jízdy pracovní dny - dny v - Další informace o vlaku možností rezervace místa pro jízdní kolo povinnou rezervací místa pro jízdní kolo kapacity) možností rezervace místa pro jízdní kolo povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. 2. Sp a Os - ozíku cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou odjezdu avování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku vlak zastavuje jen pro výstup vlak zastavuje jen pro nástup vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání 2/204 povinnou rezervací místa pro jízdní kolo. 2. Sp a Os - strana 5

16 KUNOVJAN Společenská kronika PODĚKOVÁNÍ SPORTOVCŮM Jubilanti měsíce V průběhu měsíce ledna 204 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 90 let Marie Sovová 70 let František Géba Marie Frýzová Milada Mikulincová Jan Krčma Pavel Vavřina Sňatky V měsíci únoru 204 oslaví 50 let společného života manželé Marie a František Šulcovi manželé Ludmila a Ladislav Bartošíkovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Úmrtí V průběhu měsíce listopadu loňského roku zemřeli tito naši spoluobčané: Antonie Veselá Terezie Halámková Rosalie Pluhařová Chtěli bychom je z celého srdce vyjádřit našim házenkářkám a fotbalistům a také všem jejich příznivcům, kteří se podíleli na výtěžku z benefičního utkání těchto dvou kolektivních sportů, konaného v předvánočním čase. Vybralo se krásných Kč, které podpoří sportovní a rehabilitační aktivity, jimiž se snažíme alespoň trošku obohatit a zpříjemnit žití našich zdravotně handicapovaných děcek. Klienti a zaměstnanci z Bělinky Tříkrálové koledování 4. putování k betlému Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Slova zmíněné koledy korespondují s naší tradiční vánoční poutí. Také náš menší zástup 2 poutníků (2 dospělých a 9 dětí) se vydal do nedalekých Popovic 28. prosince loňského roku. Dříve, než skupina začala putovat, podívala se na krásný ručně vyrobený betlém rodiny Prokešovy. Další zastávka byla hned na začátku Popovic v pěstitelské pálenici, kde se všichni mohli podívat na výrobu pálenek. Putovalo se obtížně, protože i když nemrzlo a žádný sníh nás na naší pouti v tento vánoční čas neuvítal, foukal nám na cestu silný vítr, ale občas i svítilo sluníčko. U cíle naší pouti jsme zazpívali koledy Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny, Jak jsi krásné, neviňátko Tichá noc, Chtíc, aby spal a Pásli ovce Valaši a pozorně jsme sledovali krásný betlémek. Nezapomněli jsme na společnou fotografii před chrámem. Po náročné cestě nechybělo občerstvení, které pro nás připravila rodina pana Vlachynského, který je hlavním organizátorem této pouti. Upřímné poděkování za organizaci patří jemu a KCM. ZD Za příznivého počasí, s posvěcenou křídou a s požehnáním P. Jaroslava Polácha vyšlo v sobotu 4. ledna do ulic našeho města 23 skupinek koledníků. Děti s dospělým doprovodem a pokladničkami České charity již po čtrnácté koledovaly a za odměnu dostaly nejen finanční příspěvek do pokladničky, ale také nějakou sladkost. O tom, že jsou v našem městě lidé štědří, svědčí částka ,- Kč, která byla následně předána Ing. Jakešovi, řediteli Oblastní charity Uherské Hradiště. Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli na tříkrálovou sbírku. Velké poděkování patří vedoucím skupinek, rodičům dětí, Mgr. Andree Olbertové, P. Jaroslavu Poláchovi, tetičkám, které připravily výbornou snídani pro koledníky, ale také všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě i zabezpečení letošní tříkrálové sbírky. Marie Habartíková strana 6 2/204

17 KUNOVJAN Vítání občánků V klenbovém sále Panského dvora v sobotu 2. září 203 slavnostně přivítala starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, nové občánky města Kunovice. Jsou jimi: Karolína Miklendová, Jakub Šmíd, Tomáš Holuj, Eda Huspenina, Tobiáš Horsák, Laura Kašná, Nela Kučíková, Matouš Sedláček, Jakub Zelík, Eliška Zálešáková, Martin Zapletal, Ema Orságová, Lukáš Hlůšek, Alžběta Horáčková, Tomáš Čabla. Obřad zahájila děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Mgr. Pavly Hrdlíkové a Mgr. Romany Hanušákové, hudební doprovod obstarala paní Hana Kvasničková. Ivana Lůčná, matrika 2/204 strana 7

18 KUNOVJAN DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY - zapůjčení dioptrických brýlí na čtení - půjčení deštníků při špatném počasí - možnost zakoupení igelitových tašek - možnost zapůjčení CD/DVD, které jsou přílohami knih Jsme i na sociálních sítích Facebook, Twitter a blog! Z nabídky MIC DVD Hody s právem Kč KNIHY J. Holcman: Stroj se (ne)zadrhl (9 fejetonů, 3 balady) 90 Kč J. Jilík: Jdu Slováckem krásným II. 265 Kč J. Borek: Pouť za lipovou Thálií 50 Kč B. Žižlavský, V. Kořínek: Chřiby, hledání hrobu sv. Metoděje 80 Kč J. Jilík: Olšava ví svoje 259 Kč R. Smutný: Vlastislav Mareček, S pokorou vítězů 250 Kč Kunovice na Facebooku Město Kunovice má svůj oficiální profil na sociální síti Facebook. Zde mohou zájemci sledovat aktuální dění ve městě, připravované akce a také se zde mohou podělit o své názory, zkušenosti a zajímavosti týkající se města Kunovice. Hlášení městského rozhlasu Vážení občané, pokud chcete dostávat hlášení městského rozhlasu ovou poštou, sdělte, prosím, svou ovou adresu v Městském informačním centru v Kunovicích nebo napište na adresu Kristýna Juřičková odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu strana 8 2/204

19 KUNOVJAN KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE leden 204 Čtvrtek 6. února 9:00-0:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Pátek 7. února 7:00-8:00 hod. Kafíčko se starostkou. patro Komunitního centra Čtvrtek 3. února 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Pátek 4. února 6:30-7:30 hod. I podzim života může být pestrý. patro Komunitního centra Pondělí 7. února 0:00-:00 hod. Dopoledne s pohádkou, promítání pohádky + tematické tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra Úterý 8. února 7:00-8:00 hod. Poradna pro pečující o dlouhodobě nemocné a pozůstalé. patro Komunitního centra Čtvrtek 20. února 9:00-0:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let). patro Komunitního centra 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Úterý 25. února 6:00-7:00 hod. Kvalitnější prožití stáří je to možné aneb Zdá se vám, že už nejste, co jste bývali? (beseda s Mgr. Martou Beníčkovou). patro Komunitního centra Čtvrtek 27. února 7:00-8:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory). patro Komunitního centra Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do 2.00 hod. Věra Huspeninová V pondělí 6. a v úterý 7. prosince se v prostorách Komunitního centra již potřetí uskutečnilo vánoční pečení. Sešlo se zde na 50 dětí školního i předškolního věku, které si vyzkoušely vykrajování, pečení samotné i zdobení perníčků, jež poté s chutí snědly. K jedinečné atmosféře celé akce přispěly jak tóny vánočních koled a vůně čerstvě upečeného cukroví, tak i medvěd Hamánek, který dětem po celou dobu pomáhal. Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti Hamé, s. r. o., za poskytnutí sponzorských darů pro děti. Věra Huspeninová 2/204 strana 9

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj

KUNOVJAN Městský zpravodaj KUNOVJAN Městský zpravodaj Číslo: 3/2015 JAN HRUBÝ se ke 100. výročí narození dočká v Kunovicích svého památníku. Bližší informace naleznete na str. 20. ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Přečtěte si: Přestupní

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. U Pálenice mají novou jídelnu. Mìstský zpravodaj. CENA 10 Kè 10/2014 ROÈNÍK 25. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 10/2014 CENA 10 Kè U Pálenice mají novou jídelnu Od 2. září 2014 mají žáci Základní školy U Pálenice k dispozici novou jídelnu, která se po prázdninové rekonstrukci stala jednou

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 4/2015 www.mesto-kunovice.cz Vstřícní zaměstnavatelé v regionu opravdu jsou! Záhady kolem jízdy králů IV. Vzpomínka na 100. výročí narození Jana Hrubého Paní

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč

Rozhovor na plese. Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 2 ÚNOR 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Rozpočet města 2010 str. 4-5 Zimní údržba komunikací str. 6 Ples města Kunovice str. 7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Jaký bude Panský

Více

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.

KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel. www.mesto-kunovice.cz Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! OTEVÍRACÍ DOBA: Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.: 572 549 361 Přečtěte

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Dvacet let s Kunovským létem

Dvacet let s Kunovským létem ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2014 foto: Petra Chaloupková Foťte naše město 2013 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vánoční koncert dětského pěveckého

Více

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz

Kojetínský. zpravodaj. Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč. Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008. www.kojetin.cz Kojetínský zpravodaj Ročník IX Číslo 4 duben 2008 6,- Kč Uzavírky silnic na území města Kojetín v roce 2008 V roce 2008 budou současně probíhat na území města a nejbližším okolí 3 akce, které ovlivní průjezdnost

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více