Vladimír Remek navštívil Mikulov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimír Remek navštívil Mikulov"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. května 2009 ČÍSLO 9 ROČNÍK X ZDARMA Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení Na posledním zasedání Zastupitelstva došlo ke sporu mezi radním Jaroslavem Smečkou a bývalým starostou Stanislavem Machem. Ten Smečku napadl, že během jeho působení ve funkci místostarosty Mikulova bylo zpronevěřeno pět milionů korun. Tyto finance měly být utopeny při výstavbě umělého trávníku a osvětlení areálu fotbalového klubu Pálava. Na toto údajné pochybení bývalého vedení města bylo poukázáno již před třemi lety, po nástupu současného vedení do funkce. Tenkrát bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Tento případ vyšetřovala břeclavská a později i krajská policie, ale odložila ho, uvedl starosta Rostislav Koštial. Bývalý starosta Mach svůj výrok ze zasedání Zastupitelstva odvolat nemíní. Od právníků z města, z krajského úřadu a neposlední řadě od Kontrolního výboru Zastupitelstva obdrželi zastupitelé právní výklad k zadání a realizaci této veřejné zakázky s doporučením, aby nepřijali z ministerstva dotaci 10 milionů korun z důvodu velké rizikovosti, protože byly porušeny právní předpisy. Dále zastupitelé obdrželi fakturační podklady, z nichž vyplývá nehospodárnost při výstavbě. Nyní se jen ptám, kdo konkrétně z minulého vedení (pokračování na str. 10) Vladimír Remek navštívil Mikulov V úterý 28. dubna zavítal do našeho města v rámci svého poslaneckého dne Vladimír Remek. Současný europoslanec, který se proslavil jako první československý kosmonaut, byl přijat u starosty Rostislava Koštiala, pobesedoval se studenty mikulovského Gymnázia a členy Senior klubu a také navštívil Regionální muzeum v Mikulově. 2Bobule se budou natáčet v Mikulově Producent Tomáš Vicant, režisér Vlad Lanne a hlavní kameraman Klaus Fuxjäger si přijeli do Mikulova vytipovat vhodná místa pro natáčení filmu 2Bobule. Volné pokračování úspěšné komedie Bobule se bude natáčet v Mikulově. V sobotu 18. dubna navštívili naše město producent Tomáš Vicant, režisér Vlad Lanne a hlavní kameraman Klaus Fuxjäger, aby si vytipovali vhodná místa pro nový film s názvem 2Bobule. Starosta Rostislav Koštial provedl tvůrce filmu po Mikulově a okolí, aby jim ukázal krásy našeho kraje. Jsem moc rád, že se tady bude film 2Bobule točit. Myslím, že Mikulov je ideálním dějištěm pro tento snímek, říká starosta Koštial. I producent Vican je s výsledkem hledání vhodných míst pro natáčení spokojen. Vytipovali jsme sedm míst v Mikulově a okolí. Bylo by jich víc, ale hledali jsme konkrétní lokality, do kterých bychom mohli zasadit jednotlivé scény, popisuje Vican. Natáčet se tak bude například před Dietrichsteinskou hrobkou, na Kočičí skalce, v záběrech se objeví také příjezd do Mikulova směrem od Klentnice a cesta na Svatý kopeček. Mikulov je pro mě srdcová záležitost. Asi před dvaceti lety jsem se vydal na zkušenou do Rakouska a Německa, a když jsem se potom Vladimíra Remka přivítal na radnici starosta Rostislav Koštial. Mikulovskému muzeu jsem věnoval dvě lahve vína, které mi moji kolegové a přátelé nechali vyrobit jako dárek vloni u příležitosti třicátého výročí mého letu do vesmíru, uvedl Remek. Sbírka muzea je tak nyní obohacena o Chardonnay vinaře Pavla Kosíka z Tvrdonic a Cabernet Moravia z vinařství Esterka v Čejkovicích. Vína mají speciální vinětu připomínající let prvního československého kosmonauta do vesmíru. Rozhovor čtěte na straně 4. vracel, první, co jsem na hranicích viděl, byl Mikulov a Pálava. Zažíval jsem hřejivý pocit u srdce, že teď jsem doma, a ten ve mně zůstal, vysvětluje Vican, proč si pro film 2Bobule vybral právě Mikulov. Kromě našeho města se bude natáčet i ve Velkých Bílovicích, Valticích, Novosedlích a dalších obcích jižní Moravy. (pokračování na str. 4) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila zásady podnájmu městských bytů dle návrhu Bytové komise s datem účinnosti , smlouvu o zabezpečení výkonu veřejné služby uzavřenou mezi městem Mikulov a firmou TEDOS, s. r. o. Nevyhověla žádosti p. Piáka o umožnění parkování motorového vozidla. Rozhodla neobnovit s panem K. Bernardem nájemní smlouvu na bytovou jednotku 1+1 na ulici Venušina v Mikulově, neobnovit s panem A. Holasem nájemní smlouvu na bytovou jednotku 1+0 na ulici Brněnská v Mikulově, pronajmout byt č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Hraničářů panu P. Vojáčkovi. Rada města projednávala Souhlasí s realizací akce s názvem Zatočte s elektroodpadem, s podáním žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje na rekonstrukci dětského dopravního hřiště, souhlasí s přesunem autobusové zastávky MD od prodejny ALBERT do blízkosti nákupních center (LIDL, TESCO, COOP). Zřizuje podle 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Komisi pro dotace. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce města návrh pronajmout nebytový prostor v objektu č. or. 14 na Náměstí, č. p JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Postup při dopravní nehodě v roce 2009 Obecná pravidla o tom, jak postupovat v případě, když dojde v silničním provozu k dopravní nehodě, upravuje ustanovení 47 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Od však došlo k zásadní změně, podle které bude volána policie k dopravní nehodě: 1) pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby, 2) pokud při dopravní nehodě dojde na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující částku Kč (doposud to byla částka Kč), 3) pokud při dopravní nehodě dojde ke škodě na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.), policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, někoho z rodiny), ale jeho řidič měl účast na dopravní nehodě, 4) pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod..), 5) pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo životního prostředí tj. např. k úniku provozních kapalin z vozidla), 6) v případech, kdy druhý účastník dopravní nehody odmítá sepsat záznam o nehodě, je rovněž vhodné přivolat policii. V případech ostatních dopravních nehod bychom měli postupovat sami bez součinnosti policie a sepsat o nehodě záznam. Tiskopis (záznam o nehodě) je každý řidič, účastník silničního provozu, povinen vozit s sebou ve vozidle a patří tak do výbavy vozidla. V tomto záznamu o dopravní nehodě musí být uvedeno: popis času a místa vzniku dopravní nehody, příčina, průběh a následky dopravní nehody, identifikace účastníků nehody a zúčastněných vozidel, podpis všech účastníků dopravní nehody. Tento záznam o dopravní nehodě se pak odevzdává pojistiteli. Hana Čížková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov 2 Rezervační systém Od května je v Městském kině zaveden rezervační systém. Zájemci o filmová představení si tak mohou vstupenky objednat předem telefonicky na číslech (Pavlína Janderová) nebo (Sylva Chludilová). Zamluvené vstupenky je možné si vyzvednout vždy před samotným promítáním, nejpozději však patnáct minut před zahájením.

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 23/2009/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hodin. Bod č. 1 Zahájení ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné, ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulova, ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulova ze dne RNDr. Matušku, Ing. Macha. Bod č. 2 Prezentace nabídky A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. na rozšíření služeb při nakládání s odpady ZM bere na vědomí prezentaci A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. Bod č. 3 Kontrola Usnesení č. 21/2009/F ze dne a Usnesení č. 22/2009/F ze dne ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 21/2009/F ze dne a Usnesení č. 22/2009/F ze dne Bod č. 4 Zpráva o činnosti RM za období od do ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od do Bod č. 5 Rozpočtové opatření města Mikulova na rok 2009 ZM na základě doporučení RM schvaluje zprávu o rozpočtovém opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2009 v předloženém znění. Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti Bod č. 6/1 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č na ulici Brněnská, prodávající p. D. Junek, kupující město Mikulov ZM schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/24 na nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě pozemku p. č o výměře 121 m2 do vlastnictví města Mikulova, od prodávající p. D. Junková, a také kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. Bod č. 6/2 Návrh smlouvy o bezúplatném převodu městských hradeb včetně pozemků Město Mikulov Zastupitelstvo města p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 v k. ú. Mikulov na Moravě z vlastnictví ČR ÚZSVM do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně omezujících podmínek uvedených v čl. II a III. smlouvy budov bez č. p./č. ev. vedených katastrálním úřadem jako občanské vybavenosti (městské hradby) na pozemcích p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 a pozemků p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Vrchlického z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mikulova ve znění předloženém ČR-ÚZSVM. Bod č. 6/3 Prodej nemovitostí pozemků p. č. 3347/294 a 3347/296 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Hliniště formou veřejné dražby dobrovolné ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 3347/294 a 3347/296 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Hliniště za nejvyšší nabídnutou cenu v dobrovolné veřejné dražbě za vyvolávací cenu Kč/m2. Bod č. 6/4 Převod pozemků p. č. 1982/1 až 5 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice 28. října z majetku obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: a) převod pozemků p. č. 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1982/4 a 1982/5 v k. ú. Mikulov na Moravě z majetku obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, a jejich nabytí do vlastnictví města Mikulova a uzavření smlouvy o jejich převodu ve znění návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, b) prominout obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, úrok z prodlení při úhradě smluvní pokuty dle kupní smlouvy ze dne za dobu ode dne její splatnosti do dne jejího vypořádání způsobem dle návrhu kupní smlouvy dle písm. a) tohoto usnesení. Bod č. 7. Převod části silnice III/0522 Mikulov okružní ZM neschvaluje převzetí části silnice III/0522 ulice Pod Platanem, III/42120 ulice Pavlovská a III/0524 ulice Piaristů z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Mikulova. Bod č. 7 a) Převod haly TJ Pálava na město Mikulov vypořádání DPH ZM souhlasí s poskytnutím dotace TJ Pálava na úhradu DPH vzniklého v souvislosti s převodem sportovní haly na město Mikulov formou přímé úhrady na účet finančního úřadu max. do výše Kč. Bod č. 8. Žádost o pořízení změny ÚP SÚ Mikulov v lokalitě ulice Erbenova ZM neschvaluje pořízení změny územního plánu SÚ Mikulov v lokalitě ulice Erbenova, dle žádosti pana S. Vařáka, bytem Mikulov. Bod č. 9 Žádost o pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Mikulov, Pod Novou ZM schvaluje pořízení změny č. 1 regulačního plánu Mikulov, Pod Novou v rozsahu návrhu pana Ing. Petra Marcinčáka. Bod č. 10 Žádost o poskytnutí dotace na jednorázový projekt žadatel LIBRI, s. r. o., Praha ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace na jednorázový projekt žadatele: LIBRI, s. r. o., Praha, ve výši Kč, ZM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na jednorázový projekt žadatele: LIBRI, s.r.o., Praha, ve výši Kč. Bod č. 11 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu uzavřené mezi partnery projektu městem Mikulov, obcí Pasohlávky a Mikulovskem, dobrovolným svazkem obcí ZM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Bod č. 12 Otázky Ing. Macha ZM neschvaluje podat trestní oznámení na bývalé vedení radnice za zneužívání pravomoci veřejného činitele a špatné hospodaření se svěřenými prostředky, ZM nebere předložený materiál na vědomí. Bod č. 13 Dotazy členů ZM Bod č. 14 Dotazy občanů Bod č. 15 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova Prodej nemovitostí Město Mikulov vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mikulova přijatým na jeho zasedání č. 21/2009/F ze dne následující záměr prodeje bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Brněnská za minimální nabídkovou cenu Kč, jejíž součástí bude postoupení souboru pohledávek z nezaplaceného nájemného, a to formou veřejného výběrového řízení na určení pořadí z řad zájemců o koupi (dále jen výběrové řízení ). Zájemci o koupi nemovitostí budou podávat v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení se bude konat v zasedacím sále v přízemí nové budovy Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, Mikulov ve čtvrtek ve hodin. Podmínky výběrové řízení jsou uveřejněny na úřední desce Městského úřadu Mikulov a doplňující informace budou podány na MěÚ Mikulov, Majetkoprávním odboru města Mikulova na tel. čísle , MěÚ 3

4 O Velikonocích nepadaly jenom teplotní rekordy Turistické informační centrum (TIC) Mikulov zaznamenalo po dobu velikonočních svátků rekordní počet návštěvníků. V loňském roce navštívilo TIC sto šedesát šest turistů (v sobotu šedesát čtyři, v neděli sedmdesát dva, v pondělí dvacet dva) a v letošním roce se počet vyšplhal na rekordních sedm set třicet sedm návštěvníků (v sobotu dvě stě dvacet tři, v neděli dvě stě šedesát pět, v pondělí dvě stě čtyřicet devět). Ze zahraniční k nám zavítali převážně sousedé ze Slovenska a Rakouska. Nejčastějšími dotazy byly místopisné informace, informace o dopravních spojeních, zpřístupněných památkách, službách a dalších zajímavostech regionu. Věříme, že Velikonoce nám nastartovaly úspěšnou turistickou sezónu a pokud nám počasí bude přát, můžeme očekávat další rekordy. TIC Mikulov Pohled na Zemi shora člověka změní, říká kosmonaut Remek Minulé úterý navštívil Mikulov první a dosud jediný československý kosmonaut Vladimír Remek. Byl osmdesátým sedmým kosmonautem světa, prvním z jiné země než bývalého Sovětského svazu a Spojených států amerických. Strávil ve vesmíru osm dnů, 2. března 1978 po 16. hodině posádka lodi Sojuz 28 odstartovala a 10. března 1978 se vrátila zpět na Zemi. Dnes jste absolvoval besedy na Gymnáziu a v Klubu seniorů. Týkaly se spíše Vašeho letu do vesmíru nebo politické kariéry? Mluvili jsme spíše o kosmonautice. Jen v úvodu jsem představil své působení v Evropském parlamentu a podotkl jsem, že i tam se zabývám kosmonautikou. Účastníci besed měli zajímavé otázky. Zajímalo je, co je možné ve vesmíru vidět, jak probíhá výcvik, jak se kosmonauti stravují apod. Jak změní život člověka to, že se podívá na Zemi shora? Mě to změnilo hodně. Už za letu jsem myslel na to, že Země má konečný rozměr, že je relativně malá. Kosmická loď ji obletí za hodinu a půl. Najednou na ní nejsou žádné hranice mezi státy, jen ty přirozené. Tím jsem hodně dospěl a snažil jsem se to brát v úvahu i v dalším životě být nad věcí, mít nadhled, odstup a zajímat se o to, co se děje všude na světě. Vinařky se sešly na mikulovském zámku Bakchantky, spolek moravských vinařek, uspořádaly na mikulovském zámku ve dnech 23. a 24. dubna Mezinárodní sympozium vinařek, první sympozium svého druhu v České republice. Jeho účelem byla především výměna zkušeností mezi ženami, které se zabývají Dvoudenní vinařské sympozium, které se konalo na mikulovském zámku, bylo velice nezvyklé za stoly pro posluchače zasedly pouze ženy. Stát se kosmonautem je snem téměř každého malého kluka. Bylo to tak i u Vás? Ano, byl to můj klukovský sen. Moje generace zažila starty prvních kosmických lodí, takže si troufnu říct, že touha stát se kosmonautem byla tenkrát ještě daleko výraznější než dnes. Byla cesta ke splnění tohoto snu náročná? Byla i nebyla. Když si člověk opravdu něco přeje, nepřipadá mu nic příliš složité. První předpoklad byl chtít a ten jsem splnil. Také jsem pro to musel něco udělat, to jsem se také snažil. První kosmonauti a astronauti byli vybíráni z řad vojenských pilotů. Proto jsem se rozhodl být pilotem, abych měl šanci stát se kosmonautem. Ještě tam však byl třetí předpoklad a tím byla obrovská dávka štěstí. Máte na svůj let do vesmíru nějakou negativní vzpomínku? Po těch třiceti letech ne. Nepříjemné události, které se musely nečekaně řešit, nebyly katastrofické, takže na ně člověk časem zapomněl. Mám jen pozitivní vzpomínky na přípravu i na let. Sešla se skvělá parta lidí, která měla krásný cíl a úžasnou příležitost. A myslím, že jsme ji využili ku prospěchu Československa, potažmo dnes České republiky. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová vinohradnictvím, vinařstvím a vínem profesně. Zvány však byly také dámy, kterým se stalo vinařství a víno koníčkem. Celá akce nesla motto: Víno, tradice a ženy. Účastnicemi byly v naprosté většině ženy, měly jsme ale také vzácnou návštěvu, profesora Viléma Krause, významného a uznávaného odborníka v oblasti vinařství a vinohradnictví. Přednášel také pan Juraj Flamik z Nadace Partnerství a pozdravit nás přišel starosta Mikulova Rostislav Koštial a ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín, vypočítala prezidentka Bakchantek Vladimíra Seidlová jediné muže, kteří se akce zúčastnili. Pro vinařky byly přichystány přednášky na zajímavá témata a ve čtvrtek se konal společenský večer, na kterém je čekal výběr více než sto osmdesáti vzorků vín z Moravy, Čech a Slovenska. Bakchantky, spolek moravských vinařek, vznikly v roce 2002 na odborném vinařském zájezdu 4 (dokončení ze str. 1) 2Bobule se budou... Děj volného pokračování komedie se bude odehrávat dva roky poté a jeho podtext bude stejný jako v prvním díle. Opět chceme ukázat, jak je na jižní Moravě krásně, a vzkázat lidem z ostatních regionů: Přijeďte zažít stejné emoce, které vnímáte ve filmu! říká Vican. Natáčení bude probíhat od 25. května přibližně do 10. července tohoto roku. Premiéra filmu 2Bobule se uskuteční 22. října. Tvůrci snímku však zvažují uspořádání předpremiéry přímo v místě natáčení, v Mikulově. Vzpomněli na osvobození Mikulova U příležitosti 64. výročí osvobození Mikulova přišli ve středu 22. dubna mikulovští občané položit věnce k pomníku rudoarmějce na ulici Piaristů. Za vedení města přišel zesnulým sovětským vojákům poděkovat místostarosta Eduard Kulhavý, nechyběl ani předseda okresního výboru svazu bojovníků za svobodu Bořivoj Sedláček. Jsem vždy rád tady u vás, kde se nezapomíná na osvobození města. Už je tomu šedesát čtyři let, ale stále bychom o této události měli mluvit, protože spousta rodin se nedočkala otců a synů proto, abychom my mohli po válce žít tak, jak žijeme. Proto je správné, že se tady dokážeme sejít, zavzpomínat a položit kytice, sdělil přítomným Sedláček. v Řecku. Odtud pochází i název spolku odvozený od boha vína Bakcha. Hlavní náplní tohoto dobrovolného sdružení žen je vinařská osvěta a vzdělávání. Bakchantky pracují aktivně, což potvrzují jejich výsledky. Vloni jsme vydaly Kuchařku moravských vinařek, která je velice úspěšná. Naším společným dílem je i sympozium, které určitě budeme chtít zopakovat. A tím naše práce nekončí, už plánujeme další aktivity, nahlíží do budoucna prezidentka Seidlová. Byla bych velice ráda, kdyby se dalšího sympozia zúčastnilo více žen, které mají něco společného s vínem, uvedla Seidlová a na závěr popřála úspěšný vinařský rok všem vinařkám, ale i vinařům.

5 Pátek v 19 hodin GOMORA Program městského kina Krimi drama / přístupné od 15 let / 137 min. / Itálie Režie: Matteo Garrone Hrají: Ernesto Mahieux, Alfonso Santagata Vstupné: 60 Kč Brutálně syrová freska o cestách, jakými neapolská camorra ovládá všední život lidí. Jsme ve světě, kde jediným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc a jedinou řečí štěkot zbraní. Jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, s nebezpečným odpadem a dokonce i s oblékáním. Sobota v 19 hodin MILIONÁŘ Z CHATRČE Vstupné: 65 Kč Romantické drama / přístupné od 12 let / 120 min. / Velká Británie, USA Režie: Danny Boyle Hrají: Dev Patel, Freida Pinto, Ayush Mahesh Khedekar, Anil Kapoor, Irfan Khan Mladičký Ind Jamal Malik má jen to nejzákladnější vzdělání a pochází z chudobou prorostlého bombajského slumu, přesto dokázal to, co se před ním nepovedlo ani váženým doktorům či učitelům v indické mutaci vědomostní soutěže Chcete být milionářem? již zodpověděl otázku za deset milionů rupií a večer jej čeká otázka poslední, hodnocená dvojnásobnou částkou. Malik je teď však vyslýchán policií pro podezření z podvodu. Vypráví proto nekompromisním policistům svůj životní příběh, z něhož nejen vyplývá, odkud zná odpovědi na položené otázky, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeho dětství. Pátek v 19 hodin NOUZOVÝ VÝCHOD Vstupné: 65 Kč Romantické drama / přístupné od 15 let / 119 min. / USA, Velká Británie Režie: Sam Mendes Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins, Michael Shannon Mladí manželé Frank a April žijí poklidným životem americké střední třídy jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra ochránkyně domácího krbu a vychovatelky vlastních dětí. Chtěla by se stát herečkou, proto se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže, neboť ve městě políbeném múzami pro sebe tuší uplatnění. Ani Frankovi se monotónní kariéra v kanceláři nezamlouvá, jenže místo snění o Paříži se oddává alkoholu a vnadné kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány a touhy, upadá i jejich vztah, jež dospěje až do bodu mrazu. Sobota v 19 hodin MLČENÍ LORNY Vstupné: 60 Kč Drama / přístupné od 12 let / 105 min. / Belgie, Velká Británie, Francie, Itálie Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Hrají: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet Mladá Albánka Lorna (Arta Dobroshiová) získala belgické občanství díky fingované svatbě s feťákem Claudym (Jérémie Rénier). Se svým přítelem Sokolem (Alban Ukaj), který většinu času jezdí po Evropě s tirákem, si chce v belgickém městě Liege otevřít malé bistro. Místní zloděj a podvodník Fabio (Fabrizio Rongione), který svatbu zorganizoval, se potřebuje Claudyho rychle zbavit, aby se Lorna mohla znovu provdat za ruského mafiána. Ten je ochoten za rychlé získání belgického občanství dobře zaplatit. Středa v 18 hodin v Kinoklubu NÁRODOPISNÝ DEN NA JIHU MORAVY Režie: Petr Kudela Vstupné: zdarma Premiéra filmu, který byl natáčen v Mikulově. Více informací naleznete na straně Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Benefiční koncert Zámek, začátek v 18 hodin Sdružení rodičů, přátel a dětí při ZŠ Valtická-Pavlovská, Regionální muzeum v Mikulově, město Mikulov a firma Epinien vás zvou na benefiční koncert Splňte nám sen. Vystoupí zpěvačka Petra Janů, děti ze ZŠ Pavlovská a kapela Bingo Band. Nebude chybět ani tombola. Hlavní cenou je zájezd v hodnotě 9 tisíc korun. Získané finanční prostředky budou věnovány na obnovu zahrady ZŠ na Pavlovské ulici. Pátek Koncert skupiny Quakvarteto Galerie Efram, začátek v 18 hodin Styl hudby Quakvarteta je záměrně neidentifikován, ale přesto je něčím jednoznačně charakteristický. Hudebníci používají akustické nástroje, perkuse a vokály, přičemž nechtějí zpívat písničky hlas je zvuková změna, jiná vůně, evokace hlubinného témbru duše. Pátek Pálavský okruh Nádraží, odjezd v a hodin Parní vlak Šlechtična letos dorazí do Mikulova v a v Na nádraží jej přivítají fanfárami mikulovští trubači a historické osobnosti Mikulova, například kardinál Ditrichštejn, Bílá paní a kapucíni, kteří pozvou turisty i místní na prohlídku mikulovských památek a na setkání sousedů Pod taneční horou, které se bude konat na Náměstí. Parní vlak bude z Mikulova odjíždět v směrem do Lednice. Poté se vrátí zpět do Mikulova a druhý odjezd přes Břeclav do Brna je naplánován na hodin. Pátek Setkání sousedů Pod taneční horou Náměstí, začátek v 11 hodin Do 17 hodin budou v centru města vystupovat folklorní soubory Pálavští senioři a jejich hosté ze Slovenska a Rakouska. Pátek Rockový večírek Kinoklub, začátek ve 21 hodin Vystoupí kapely Nantokanaru, My dog s bone, Jenprotendnešnídenband a na závěr Mr. Drum n Bass. Vstupné je 70 Kč. Neděle Koncert k Svátku matek Chrám sv. Jana Křtitele, začátek v 15 hodin Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov uvede vokální koncert. Čtvrtek Pohádkový les Zámecká zahrada, začátek v hodin Dům dětí a mládeže zve děti do devíti let na zábavné odpoledne plné soutěží s tématem Barevná řemesla. Za splnění úkolů čeká na přítomné sladká odměna. Sobota Vernisáž výstavy Galerie Efram, začátek v 16 hodin Miloslav Dolejš zahájí svou výstavu Virtuální svět, která potrvá do 6. června Čtvrtek Dílnička '09 Sál hotelu Galant, začátek v 10 hodin ZŠ Valtická a Vinařství Galant zve všechny děti a příznivce výtvarné tvorby na Dílničku '09. Děti budou tvořit v technikách: malba na sklo, drátkování, kresba pastelem a malba na hedvábí. Tématem letošního ročníku je Planeta Země. V budou vystaveny a vyhodnoceny nejlepší práce a v hodin proběhne slavnostní předání cen. Připravuje se: Výstava vín šampiónů Změna programu vyhrazena!

6 Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel: J A R N Í V Y C H Y T Á V K A VINCOOP MIKULOV Vinařské a zahrádkářské potřeby, Brněnská 32 (vchod z ulice Pod Hájkem), Mikulov ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT 50 různých druhů a balení pěstební substráty * kapalná, vodorozpustná a minerální hnojiva * travní směsi * speciální zeminy * truhlíky * květináče * semínka * cibuloviny * postřiky přípravky na ochranu rostlin * vázací materiál do vinohradů a sadů drát vázací (papír) délka 10 cm drát vázací (papír) délka 12 cm špageta vázací průměr 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: Pizza Perfecto Piaristů 8, Mikulov přijme kuchaře na HPP Nástup možný ihned Informace na tel.: (Ing. Lucie Šebestová) FIRMA KUBÍN ELEKTROMONTÁŽE NABÍZÍ: elektromontážní práce MaR montáž domácích telefonů výroba rozvaděčů revize elektroinstalace a hromosvodů zajištění havarijní služby elektro v Mikulově Kontakt: tel.: , Toužíte znát tajemství krásné pleti a dokonalého líčení? Studio VISAGE Vám nabízí: proměnu Vaší vizáže včetně fotografie Vaší proměny speciální lifting obličeje poradenství, analýza a ošetření pleti líčení pro každou příležitost kurzy líčení prodej antialergenní kosmetiky MARY KAY kontaktní místo pro spolupráci s MARY KAY Marcela Kuchyňková Studio VISAGE, Piaristů 26, Mikulov Tel.: nebo Pondělí čtvrtek: dle objednávek Pátek: hod. ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU NOVÝCH BYTŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ V MIKULOVĚ 1+1, 2+1, 3+1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE V SOBOTU OD 9.00 DO HOD. INFO NA TEL.: , Tesařské práce krovy pergoly pokryvačské práce montáž střešních oken (Velux) šalování železobetonových schodišť sádrokartonářské práce Lubomír Šabršula, Tel.:

7 Hotel Zámeček Mikulov I. Mikulovské vinné trhy sobota 23. května 2009 od hod. Mistrovství ČR Natažení koštýře vínem ze sudu na čas Fazulňačka Mezinárodní přehlídka fazulových polévek Exkluzivně duo EVA a VAŠEK Čtěte více na MVDr. Jiří Krabička tel.: Nově otevřená Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata v Mikulově, Koněvova 2 Ordinační hodiny: Po, st, pá, so: 9 12 hod. Od září každodenní provoz s polední přestávkou. La Baraca Mexicana restaurace mexican food denní menu míchané nápoje 28. října, Mikulov, BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte Výstava vín šampiónů V sobotu 30. května od 14 hodin v sále předků na mikulovském zámku K ochutnávce vín zahraje a zazpívá cimbálová muzika Olina Svaz důchodců ČR informuje Místní organizace Svazu důchodců ČR pořádá dne 21. května 2009 zájezd do termálních lázní ve Veľkém Mederu. Odjezd bude v 6 hodin od Klubu seniorů na ulici Svobody. Přihlásit se můžete na telefonním čísle Částku 300 Kč za člena klubu (350 Kč za nečlena) je třeba zaplatit předem paní předsedkyni Haně Sedláčkové (Nová 2), denně po 18. hodině. dv Místní organizace Svazu důchodců České republiky zve své členy i nečleny na poutavou a ojedinělou akci návštěvu židovského hřbitova. Sejdeme se v úterý 26. května v 16 hodin v galerii Efram na Husově ulici. Její majitelka paní Sylva Chludilová nám umožní i návštěvu svého ateliéru a pak nás se zasvěceným výkladem provede židovským hřbitovem. Přivítáme všechny zájemce, i když zdaleka nejsou důchodového věku. Hana Sedláčková, předsedkyně MO SD ČR v Mikulově Poděkování Děkujeme panu MUDr. Zdeňku Pluháčkovi za profesionální i lidský přístup v péči o smrtelně nemocného Jindřicha Janečka. Rodina Janečkova 7

8 ČTENÁŘSKÝ MARATÓN Třída VII. A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve středu 22. dubna 2. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu je zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení samotnému. Letos organizátoři vybrali Letopisy Narnie C. S. Lewise. Během maratónu účastníci stačili přečíst díly Čarodějův synovec, Lev, čarodějnice a skříň, Kůň a jeho chlapec, Princ Kaspian, Plavba jitřního poutníka a Poslední bitva. Čtenářského maratónu se zúčastnily téměř všechny třídy, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno na ulici Valtická v 8.00 hodin BAREVNÁ OSLAVA DESETILETÉ SPOLUPRÁCE Jarní výstavou dětských prací v Městské galerii na Náměstí oslavily mateřské školy Drasenhofen a mikulovský Zelený ráj 10. výročí své spolupráce. Vernisáže v rozkvetlém dvoře Sgrafitového domu se ve čtvrtek 16. dubna zúčastnilo asi osmdesát dětí, rodičů, učitelek obou škol a mnoho dalších hostů. Těsně po šestnácté hodině přivítala ze schodů vedoucích ke galerii všechny přítomné ředitelka MŠ Zelený ráj Renáta Březinová společně se starostou Mikulova Rostislavem Koštialem a místostarostkou Ilonou Žiškovou Vágnerovou. Z Rakouska přijela ředitelka MŠ Drasenhofen Maria Madner, starosta vesničky Josef Studeny a poslanec zemského sněmu Dolního Informace z mikulovských škol a podle rozpisu skončilo na ulici Pavlovská až druhý den 23. dubna v hodin. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli i hodinu. Sedmáci přespali ve škole a nesli nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až v 7.25 hodin ráno. Na ně pak navázaly děti z Pavlovské. Druhý ročník prodloužil čas maratónu, zatímco loni byl základní čas stanoven na dvacet jedna hodin a deset minut, letos jsme dosáhli nového rekordu dvaceti devíti hodin a třiceti minut. A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov. Nejdéle četla Denisa Večeřová z VIII. A třídy, celkem šedesát pět minut. Maratónu se zúčastnilo celkem dvě stě třicet žáků z šestnácti tříd, nejvíce ze VII. A devatenáct čtenářů. Přečetlo se dohromady dva tisíce patnáct stran. Sedmákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci, která se určitě vydařila, i když nebyla jednoduchá na organizaci. Kromě čtení se večer zpívalo a hrálo na kytaru a nechyběla dobrá zábava. Již teď se těšíme na další ročník. Překonají žáci nový čas dvacet devět hodin a třicet minut? Mgr. Jindřiška Kudrnová Rakouska, který velmi podporuje tyto formy příhraniční spolupráce, Mgr. Karl Wilfing. Aby všichni dobře rozuměli, překládání se ujala Jitka Foblová, která v rakouské školce učí češtinu. Jak se jí to daří, ukázaly rakouské děti během společného vystoupení s mikulovskými, když zazpívaly jednu písničku česky. My, dospělí, máme problémy s řečí, ale tyto děti už ho mít nebudou, shrnul přínos společného projektu těchto škol Josef Studeny. Potom už mohla školní inspektorka Christa Thenner přestřihnout stuhu s beruškami a výstavu tak otevřít všem zvědavým očím. Od vedení města Mikulova dostaly všechny učitelky pravý šampus. Dalším dárkem bylo bezplatné zapůjčení prostor Městské galerie, kde se tato barevná výstava konala do 26. dubna. Starosta Drasenhofenu potom na večer pozval všechny učitelky ke společnému posezení v jedné z mikulovských restaurací. Ačkoliv Renáta Březinová nazvala oslavu 10. výročí malou oslavou, mikulovský starosta jí oponoval: Není to malá oslava. Za tímto desetiletým výročím je obrovský kus práce. Ocenil tak všechny, kteří se snaží stavět jazykové brány mezi našimi národy. Jiřina Falková 8 ÚKLID TUROLDU V letošním roce se opět žáci Základní školy Mikulov, Školní 1, zapojili do přípravy oslav Dne Země. Nejdříve se zúčastnili výukového programu s názvem Odpady, pořádaného CEV Mikulov. Zde se seznámili s různými druhy odpadů a se způsoby jejich třídění. Poté následoval 16. dubna úklid Turoldu, do kterého se zapojili všichni žáci naší školy. Odměnou za jejich píli jim byla dobrá svačinka a příjemný pocit z užitečně stráveného dne v přírodě. DĚTI UKLÍZELY PÁLAVU Ve čtvrtek 16. dubna žáci ze 6. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E přivítali jaro úklidem Děvína. Počasí přálo, nálada byla výborná a úkol zcela jasný. Najít a posbírat vše, co do přírody nepatří a co zde zanechali nepořádní turisté. A tak se po necelých třech hodinách dětem podařilo odpadky naplnit čtyři objemné pytle. A co si šesťáci odnesli z úklidu přírody? Pocit dobře odvedené práce a vědomí, že již nikdy neodhodí žádný obal, plechovku či plastovou láhev na zem a že odpadky patří jen do koše. A bohužel v neposlední řadě také dojem, že návštěvníci Pálavy zrovna pořádkumilovní nejsou. zš MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA SVATÝ KOPEČEK Dne 22. dubna pozvala ZŠ Mikulov, Valtická 3 děti a učitele z Poysdorfu při příležitosti Dne Země ke společnému výstupu na Svatý kopeček. Tento mezinárodní výstup se už stává hezkou tradicí našich škol. Vyučující a žáci IBHS Poysdorf měli pro nás tentokrát překvapení přivezli nám kvetoucí jablůňku do školního arboreta, kterou jsme hned společně zasadili. Byli jsme moc rádi, že se opět vidíme. Nejvíce jsme si přáli, aby se u nás všichni cítili dobře a odnesli si pěkné zážitky a vzpomínky. Vyučující nás rozdělili do tří skupin s rakouskými dětmi. Po cestě nás čekalo několik úkolů. Nejvíce se nám líbilo, že jsme museli zazpívat písničku o jaru nebo o nějakém ptáčkovi. Moc nám to nešlo, tak jsme raději pokračovali k vrcholu Svatého kopečku. Zbývající úkoly byly jednodušší a my jsme tak mohli co nejvíce komunikovat s rakouskými dětmi. Byla to legrace, domlouvali jsme se rukama nohama, ale nakonec jsme se domluvili. Když jsme se jich zeptali, jestli se jim líbí okolí Pálavy, odpověděli: Es ist sehr schön hier, aber Sie müssen auch in unsere Schule nach Poysdorf kommen. Nechali jsme si to přeložit od jejich spolužáka, který umí česky. Byli jsme moc rádi, že nás chtějí také pozvat k nim do školy. Za to dopoledne, co jsme s nimi strávili, jsme se naučili od nich pár slovíček a oni zase některá od nás. Jsme moc rádi, že máme možnost scházet se na společných akcích s dětmi z Poysdorfu. Kateřina Kňourková, ZŠ Mikulov, Valtická 3

9 DĚTSKÁ SCÉNA 2009 Informace z mikulovských škol Do regionální přehlídky dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2009, která se konala 15. dubna ve Studiu dramatické výchovy v Brně, postoupily vítězky 1. a 2. kategorie oblastního kola Karolína Černovská (2. B) a Barbora Vavříková (4. B) ze ZŠ Mikulov, Hraničářů. Mezi dvaceti soutěžícími si v 1. kategorii výborně vedla Taneční přehlídka Stonožka V sobotu 25. dubna přilákal do Městského kina v Mikulově všechny nadšené tanečníky již 6. ročník taneční přehlídky Stonožka Karolína, jež byla za svůj přednes Morgensternovy básně Nová hra společně s dalšími čtyřmi dětmi oceněna knihou. Pro děti tohoto věku není celonárodní kolo pořádáno. Barboře ze 4. B, soutěžící ve 2. kategorii, se do celonárodního kola sice postoupit nepodařilo, nicméně ve velké konkurenci se se svou dramatizací textu z knihy H. Bořkovcové Cizí holka určitě neztratila. zš Na pódiu se vystřídalo na dvě stě osm tanečníků v osmnácti choreografiích. Zúčastnili se členové taneční skupiny při MKZ a ZŠ Drnholec, taneční zájmové útvary při DDM Mikulov, dívčí taneční klub při ZŠ Valtice pod vedením Lady Kománkové, který si v letošním roce odnesl putovní pohár za choreografii HS Musical Mix 2. Dále se představily skupiny Funny Angels z CVČ Lužánky, Star Children ze Sedlece, kroužek Popelky ze ZŠ Mikulov. Poděkování patří Bronislavě Šimčíkové, která se zhostila role moderátorky, dále Lukáši Michnovi za bezproblémovou obsluhu aparatury. Z řad sponzorů děkujeme městu Mikulov, Mikulovské rozvojové, s. r. o. a květinářství U Žabáka. Fotografie z taneční přehlídky naleznete na adrese: Dubna2009StonozkaVMikulove ddm Z Gymnázia ÚSPĚCH SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA DÍVEK Z GYMNÁZIA V pátek 3. dubna 2009 se uskutečnila v Brně soutěž Jihomoravského kraje v silovém čtyřboji (šplh, sedy-lehy, hod plným míčem, trojskok). Družstvo dívek z gymnázia ve složení R. Bělohoubková, M. Bartošíková, A. Svobodová, S. Šilingerová vybojovalo v této soutěži 1. místo se ziskem šest set čtrnáct bodů a postoupilo do republikového finále. V celkovém pořadí jednotlivkyň se Silvie Šilingerová umístila na 2. místě se ziskem dvě stě dvacet čtyři bodů. Ocenění za rozvoj Mikulova Starosta Rostislav Koštial v letošním roce opět ocenil osobnosti, které se podílejí na rozvoji města Mikulova. Obrázek od malířky Jarmily Červené, láhev vína pro pány či kytici pro dámy obdrželi z rukou starosty a obou místostarostů Marie Leskovjanová (na snímku se starostou Upozornění Mikulovská rozvojová nabízí vystavovatelům prostory Městské galerie na náměstí pro sezonu v roce V případě zájmu můžete volat na telefonní číslo nebo zasílat y na adresu Děvčata se účastnila této soutěže poprvé. V okresním přeboru družstev dívky získaly druhé místo a v celkovém pořadí jednotlivkyň byly Silvie Šilingerová druhá a Marie Bartošíková třetí. db Rostislavem Koštialem) za otevírání nových turistických cílů v Mikulově a Slavomír Měšťánek za každoroční pořádání Street party na Husově ulici. Květoslava Škápíková, Václav Hortvík a Jaromír Crhan si odnesli ocenění za rozvoj Mikulova v oblasti kultury, Jiří Šlanger, Josef Hrdlička a Petr Kospach za aktivity ve sportovním dění našeho města. Mikulov bavil Galantu V sobotu 25. dubna se ve slovenské Galantě uskutečnila tradiční akce Mikulov baví Galantu. Občanům našeho partnerského města se představil Národopisný spolek Pálava, Pálavští senioři, cimbálová muzika Píšťalenka a dechová hudba Mikulovanka. Připravena byla také ochutnávka vín z Mikulova a okolí. Návštěvníci akce byli s programem spokojeni. Vína z Moravy mají na Slovensku velmi dobrou pověst a dnešní ochutnávka ji potvrdila. Jen mě mrzí, že výběr červených vín byl menší než u vín bílých. Byla jsem na této akci i minulý rok a letos jsem se na ni velice těšila. Došla jsem spíše kvůli vínu, ale jsem spokojená i s programem, folklór k vínu patří. Jen by mohlo být zařazeno více přestávek, abychom měli prostor si povídat, zhodnotila akci Miriam Ambrušová z Galanty. Se spoluprácí obou partnerských měst je spokojen i místostarosta Galanty Ladislav Fekete, který uvedl: Jsem velice rád, že se nám daří uspořádat tuto hezkou akci. Především mě však 9 těší, že vztahy mezi našimi městy už nejsou partnerské, ale přátelské a věřím, že jsou natolik pevné, že je jen tak něco nezničí. Občané Galanty přijedou pobavit Mikulov v sobotu 23. května. Akce se uskuteční na mikulovském Náměstí od 17 hodin. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

10 Promítnou film o folklóru v Mikulově Ve středu 20. května bude v mikulovském Kinoklubu promítnut film Národopisný den na jihu Moravy, který byl natáčen kromě Tvrdonic, Mikulčic a Moravské Nové Vsi také v Mikulově. Záběry byly pořízeny na akci Trojfestival sousedé loni v létě. Film vznikl za podpory Ministerstva kultury, hejtmanství Jihomoravského kraje a součinnosti Regionální muzea v Mikulově a města Mikulova. Národopisný den na jihu Moravy je dokumentární film o neinscenovaném folkloru, zejména o hudbě, zpěvu, tanci a krojové kultuře. Tento díl je součástí volného seriálu, který se natáčí v různých městech České republiky od roku 1997, uvedl režisér filmu Petr Kudela. Mikulov je zvláštní v tom, že se sem folklór přelívá. Folklor se z míst, kde existuje tradičně, Mistrovství Amerických stafordšírských teriérů Dne 9. května od 9 hodin se bude v Mikulově již po šesté konat oficiální klubové mistrovství Amerických stafordšírských teriérů. Narozdíl od předchozích let nebude na parkovišti hotelu Eliška, ale na parkovišti před mikulovskou poštou. Přihlášeni jsou nejkrásnější stafordi z celé republiky i z okolních zemí. Něco k tomuto nádhernému a přece zatracovanému a obávanému plemeni. Pověst tohoto psa není nejlepší. Často si toto plemeno opatřují lidé, kteří nejsou schopni jej rozumně a důsledně vychovávat. Pořizují si jej jako čtyřnohou obranu a nebo si jej opatřili právě pro jeho špatnou pověst. Potom je nezvládají a psi odkládají do útulků. Psi se stávají neovladatelnými, protože jeho šílený pán ho takového přelívá maximálně do větších měst, ale že by se venkovský prostor zaplnil folklorem, který tam není původní, je dost zvláštní, popisuje Kudela, proč si pro natáčení snímku vybral právě naše město. Předpokladem je, že film bude v budoucnu odvysílán Českou televizí, zatím však nevíme kdy, říká Kudela. Diváci tak budou mít 20. května jedinečnou příležitost shlédnout pracovní premiéru filmu určenou pro účinkující a širokou veřejnost. Dokument trvá 1 hodinu a 20 minut. Film Národopisný den na jihu Moravy není prvním mikulovským dílem režiséra Kudely. V Mikulově jsem poprvé natáčel u příležitosti 800. výročí založení města Mikulova v roce 1974, vzpomíná Kudela. Od té doby v našem městě natočil již několik dokumentů. chtěl mít. Nechci se tu vůbec zmiňovat o psích zápasech. Pokud ale Americký stafordšírský teriér má dobrou výchovu, kvalitního a zodpovědného chovatele, není lepšího společníka a kamaráda. Dobře vedený staford je mimořádně věrné, přítulné zvíře, které nezná strach. Jako pes je skutečně rodinný, má nízký práh vzrušivosti, výborně se hodí k dětem, pro starší lidi i pro vozíčkáře. Je to výkonný pracovní pes, který vítězí po celém světě ve všech jemu odpovídajících disciplínách navzdory své špatné pověsti. Kdo pozná jejich chuť do života a poctivého výcviku, jejich lásku k lidem a dětem, musí je mít opravdu rád. Každý, kdo se zajímá o tyto velkohlavé psy, má možnost přesvědčit se u nás v Mikulově o tom, jací opravdu jsou. Ing. Eliška Volaříková (dokončení ze str. 1) Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení radnice byl za tento stav odpovědný. Myslím si, že toho nechci tak moc a že je to povinností každého zastupitele, říká Mach. Kontrolní výbor zjistil, že došlo k pochybení a porušení zákona, potvrzuje Machovo tvrzení předseda Kontrolního výboru Vojtěch Příbramský a dodává: Vadí mi, že na to zastupitelé nereagovali. Na posledním zasedání Zastupitelstva žádal Mach své kolegy, aby bylo podáno trestní oznámení jmenovitě na některé členy bývalého vedení města, tedy starostu Eduarda Kulhavého a místostarostu Jaroslava Smečku. Zastupitelé však tento návrh neodsouhlasili. Zastupitelstvu nepřísluší vyvozovat nějaká obvinění. Zvlášť když už byl případ jednou prošetřen policií a my nemáme v ruce žádné důkazy, myslí si starosta Koštial. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. V poslední fázi jsme si objednali posudek nezávislého soudního znalce v oboru stavebnictví a čekáme na výsledek. Ten by měl říct, zda hodnota díla odpovídá investovaným financím. Zastupitel Smečka vidí tento spor jako osobní pomstu ze strany Stanislava Macha a Vojtěcha Příbramského, který na zastupitelstvu Machovi sekundoval. Musím ještě zkonzultovat se svým právníkem, jakým směrem půjdeme, ale rozhodně budu tuto věc řešit v občansko-právním řízení. Mach s Příbramským nyní posouvají celou záležitost jiným směrem. Řešit budeme, kdo ukradl pět milionů. Pokud byl někdo poškozený, tak pouze město z přičinění Macha a Příbramského, kteří stáli za odmítnutím dotace, říká Smečka. Místostarosta Eduard Kulhavý se k věci odmítl vyjádřit. Řádková inzerce Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi čtyřpokojový byt v Mikulově za rozumnou cenu. Lokalita není podmínkou. Peníze máme připravené. Tel.: Hledám výměnu bytu s důchodcem v městském bydlení v Mikulově za byt 1+1 s balkonem a výtahem, 42 m2, v Brně Židenicích. Jedná se o pěkný byt v domě s pečovatelskou službou, nájemné včetně ostatních plateb je cca Kč. Tel.: Pronajmu nebytové prostory blízko centra v Mikulově. Tel.: Pronajmu od družstevní byt 4+1 na sídlišti v Mikulově. Tel Prodám chatu s výhledem na Mušovské jezero v D. Věstonicích, i celoroční bydlení, 5+1, sklípek, poz. 800 m2, oploceno, cena 1, 7 mil. Kč. Tel Mikulovské vinné trhy Hotel Zámeček pořádá v sobotu 23. května od 10 hodin slavnosti vína nazvané a opatřené ochrannou známkou Mikulovské vinné trhy. Jejich součástí bude i první mistrovství České republiky v natažení koštýře vína na čas. Důvodem pořádání vinných trhů je obrovský skok v kvalitě moravských vín, která právem konkurují světové špičce. Dalším neméně významným faktorem je to, že přes Mikulov ročně projíždí tisíce turistů ze severních zemí, kde víno vůbec nepěstují, popisuje hlavní myšlenku této akce majitel hotelu Zámeček Josef Ševčík. V hotelovém Moravském sklípku bude probíhat košt bílých vín za doprovodu cimbálové muziky, v samotném areálu pak degustace vín červených. K příjemné atmosféře celé akce přispěje také hudební duo Eva a Vašek. O občerstvení bude bohatě postaráno, neboť bude probíhat mezinárodní přehlídka kotlíkových fazolových polévek a v neposlední řadě budou v areálu stánky s dalším občerstvením, např. s bramboráky, trdelníky, grilovanými rybami apod. Spisovatel Lustig navštívil Týden židovské kultury Město Mikulov v letošním roce rozšířilo program týkající se židovské kultury z víkendu na celý týden. Slavnostní zahájení bylo provedeno v úterý 28. dubna v 17 hodin v Městské galerii na vernisáži dětských prací přihlášených do soutěže Mikulovské židovské pověsti. Svou přítomností malé malíře poctil také spisovatel židovského původu Arnošt Lustig. Němci umístili do Terezína, kde bylo místo pro pět tisíc osob, šedesát pět tisíc lidí. Nebyla tam voda, žádná lékařská péče, nikdy se dosyta nenajedli a měli strach, že je odvezou do Osvětimi, kam odjížděly plné dobytčí vagony lidí. Nikomu z nich se v té hrůze ani nesnilo, že by mohlo existovat město jako je Mikulov, které si na ně jednou vzpomene. Na lidi, jejichž popel rozvál vítr a jediná vzpomínka na ně je naše paměť, pronesl Lustig při zahájení vernisáže. Vernisáž zahájila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová a spisovatel Arnošt Lustig (zleva).

11 Pétangue v Mikulově poprvé V neděli 26. dubna se sešla skupinka začínajících hráčů hry pétanque v zámecké zahradě. Nepřízeň počasí nás neodradila, pravidla hry nebyla moc složitá a nároky na fyzickou kondici také ne. Nejen dospělí, ale i děti se do hry brzy zapojili a po prvních nesmělých začátcích se projevila u hráčů radost a nadšení ze hry. Nakonec se utkalo družstvo žen proti mužům, kteří zvítězili s malým rozdílem bodů. Pétanque je sport pro každého, pro všechny věkové kategorie, je to sport, který odráží jižanský pomalý styl života. Hráč musí prokázat dostatek trpělivosti a soustředěnosti. Jestli máte zájem vyzkoušet si pétanque, můžete přijít v sobotu 16. května od 15 hodin do zámecké zahrady. ddm Novotný plave za muže Mikulovský nadějný plavec Jakub Novotný začal před nedávnem závodit v kategorii mužů. Konkurence je tedy silnější a Jakub si musí zvykat na lepší výsledky svých soupeřů. Přesto se mu podařilo 28. března na Velké ceně Hodonína vybojovat druhé místo v disciplíně volný způsob a třetí příčku v disciplíně prsa. V soutěži Velká cena Kuřim získal místo v disciplíně delfín, volným způsobem si doplaval pro páté místo a v disciplíně prsa získal šesté místo. Sokol Nosislav FC Pálava Mikulov B 8:0 (4:0) V neděli 26. dubna nevyhrálo mikulovské béčko již čtvrté utkání po sobě. Předvedlo mizerný výkon a od průměrného soupeře dostalo další nadílku. Sestava: Kohoutek Beránek, Novosák, Hrabal, Hrušovský, Adamčo, Bělský, Kunc, Hlaváček (46. Gál) Holec, Barták. fc První vozatajské závody v Mikulově Opratím nejlépe vládnou ženy. Alespoň to naznačily sobotní vozatajské závody v Mikulově, kde první příčky patřily výhradně vozatajkám. V kombinované soutěži drezury a parkuru zvítězila Kateřina Sklenská z Moravského Krumlova, která je mistryní Evropy v maratonu čtyřspřeží. V následující soutěži obdržela žlutý flot vítěze Tatiana Fridrichová ze Skržic u Kroměříže. Lednický závodník Petr Myslík obsadil se svým spřežením třetí místo. Mikulov reprezentovalo spřežení vedené rakouskou závodnicí Simone Balon tažené dvojicí vraníků Borek a Jonáš ze stájí JK Mikulov. Závodnice se účastnila mimo soutěž a v parkuru ukázala, že v Mikulově vyrůstá další kočárová naděje. Jezdecký klub Mikulov pořádal vozatajské závody poprvé a pro organizátory to byl průzkum bojem, ve kterém si vyzkoušeli, co vozatajství obnáší a jestli si Mikulov najde v řadách vozatajů své příznivce. Byla to od Tomáše Hlavenky velká odvaha a já jsem velmi rád, že se mikulovský klub rozhodl kočárové závody uspořádat, podotkl předseda rozhodčích Josef Trojanec. Morava je kolébkou kočárového ježdění, avšak v posledních letech zde zanikají kluby a jezdci odcházejí jinam. A v letošním roce přišla další rána pro tento sport na Moravě, dlouholetý pořadatel vozatajských závodů v Moravském Krumlově musel z technických důvodů zrušit pořadatelství FC Pálava Mikulov FC Dosta Bystrc 1:0 (0:0) V sobotu 25. dubna čekal na naše hráče silný soupeř, který ve středeční dohrávce dokázal na svém hřišti porazit vedoucí Šardice. V úvodu utkání se do slibné šance dostával Šrámek, ovšem prováhal šanci vystřelit. Hosté hrozili z rohových kopů, po jednom z nich neudržel brankář Varga míč, který se odrazil k volnému hráči Bystrce, jehož střelu naštěstí opět Varga chytil. První poločas končí, jak už je na jaře tradiční, bez branek. Ve druhém poločase přišel na hřiště místo Soboty Šuba, několik slibně se rozvíjejících akcí Mikulovský dorost jel v neděli 26. dubna na hřiště favorita do Tasovic. K utkání odjížděl jen v jedenácti hráčích a pro velkou marodku a absenci hráčů museli být povoláni hráči starších žáků Varga a Holásek. Utkání začalo mírnou převahou Tasovic, se kterou si výborně chytající Varga dokázal až do dvacáté minuty poradit. Již ve zmíněné minutě byl bezbranný proti střele domácího útočníka, který vstřelil branku na 1:0. Vzápětí v šestnáctce domácích fauloval Šťastný a dostal červenou kartu. Od té doby hráli hráči Pálavy v deseti hráčích. Do druhého poločasu Pálava nastoupila s tím, že nemá co ztratit a na hře to bylo poznat. 11 a Mikulov může být do budoucna jediným pořadatelem takových soutěží na Moravě. Velkou příležitostí je také vazba na Rakousko, kde je spousta sportovních i hobby jezdců a hlavně sedláků, kteří drží vozatajskou tradici. Jestli se mikulovští rozhodnou pro pořádání vozatajských závodů i příští rok, měli by se na Rakušany obrátit. Mezinárodní konkurence by přilákala i více našich jezdců, zhodnotil první ročník vozatajských závodů Trojanec. Dle slov Tomáše Hlavenky to vypadá, že se v příštím roce můžeme těšit na další závody v této atraktivní jezdecké disciplíně. sol Do Mikulova přijela závodit také mistryně Evropy v maratonu čtyřspřeží Kateřina Sklenská. domácí Pálavy skončilo na pokutovém území hostí, kteří měli nadále místy až drtivou převahu. Tu korunovali i vstřelenou brankou, kterou ale rozhodčí pro postavení hráče mimo hru neuznal. Když už se zdálo, že si dnešní soupeři rozdělí body, přišla standardní situace, kterou v poslední minutě rozehrál Minařík, jehož centr do pokutového území hlavou prodlužuje nechytatelně k tyči Němec a domácí Pálava tímto gólem vyhrává 1:0. Sestava: Varga Garčic, Mikulenka, Svěchota, Gajdoš Koprivňanský, Němec, Holásek, Sobota (Šuba), Šrámek, Minařík. fc Sokol Tasovice FC Pálava Mikulov (dorost) 2:1 (1:0) Ač v deseti hráčích, byla daleko lepším mužstvem. V šedesáté druhé minutě paradoxně inkasovali po hrubých chybách v obraně a prohrávali 2:0. Hned po rozehrání Streit vybojoval míč, prosadil se proti dvěma hráčům a ideálně uvolnil Zámečníka, který mazácky nedal brankáři domácích šanci a snížil na 2:1. Od té doby byla Pálava daleko lepší a je jen škoda, že slibné akce a zejména střela Balaly neskončily brankou. Domácí jen za cenu odkopů a nedovolených zákroků vítězství ubránili. Sestava: P. Varga, F. Miker, D. Balala, P. Kantor, J. Holásek, E. Holka, M. Šťastný, M. Pukančík, P. Streit, F. Zámečník, L. Sobota. fc

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: BULHARSKO LETECKY z Brna a Ostravy Platí pro odlet , SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ hotel BEATRIS*** BS, TV, klima, bazén, lednička Kč OBZOR penzion MARIA** BS, TV, lednička Kč PRIMORSKO hotel GEORGIEVI*** BS, TV, lednička Kč SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ hotel ŠIPKA** S, TV, lednička Kč Děti do 12 let Kč CENY JSOU KOMPLETNÍ! Cena zahrnuje: ubytování s uvedenou stravou, leteckou dopravu, transfery, služby delegáta, pojištění CK, pobytové taxy, letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 26 Kč/os./den S snídaně, BS bez stravy, PP polopenze. Dítě se dvěma dospělými platí pouze letenku a taxy! topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 20. května 2009 Distribuce května 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 12. května 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 6. května 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU Brno, 22. 5. 2014 - zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství - 2002-4 podpora výsadby vinic - od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: Rada Vinařského

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více