Vladimír Remek navštívil Mikulov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vladimír Remek navštívil Mikulov"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. května 2009 ČÍSLO 9 ROČNÍK X ZDARMA Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení Na posledním zasedání Zastupitelstva došlo ke sporu mezi radním Jaroslavem Smečkou a bývalým starostou Stanislavem Machem. Ten Smečku napadl, že během jeho působení ve funkci místostarosty Mikulova bylo zpronevěřeno pět milionů korun. Tyto finance měly být utopeny při výstavbě umělého trávníku a osvětlení areálu fotbalového klubu Pálava. Na toto údajné pochybení bývalého vedení města bylo poukázáno již před třemi lety, po nástupu současného vedení do funkce. Tenkrát bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Tento případ vyšetřovala břeclavská a později i krajská policie, ale odložila ho, uvedl starosta Rostislav Koštial. Bývalý starosta Mach svůj výrok ze zasedání Zastupitelstva odvolat nemíní. Od právníků z města, z krajského úřadu a neposlední řadě od Kontrolního výboru Zastupitelstva obdrželi zastupitelé právní výklad k zadání a realizaci této veřejné zakázky s doporučením, aby nepřijali z ministerstva dotaci 10 milionů korun z důvodu velké rizikovosti, protože byly porušeny právní předpisy. Dále zastupitelé obdrželi fakturační podklady, z nichž vyplývá nehospodárnost při výstavbě. Nyní se jen ptám, kdo konkrétně z minulého vedení (pokračování na str. 10) Vladimír Remek navštívil Mikulov V úterý 28. dubna zavítal do našeho města v rámci svého poslaneckého dne Vladimír Remek. Současný europoslanec, který se proslavil jako první československý kosmonaut, byl přijat u starosty Rostislava Koštiala, pobesedoval se studenty mikulovského Gymnázia a členy Senior klubu a také navštívil Regionální muzeum v Mikulově. 2Bobule se budou natáčet v Mikulově Producent Tomáš Vicant, režisér Vlad Lanne a hlavní kameraman Klaus Fuxjäger si přijeli do Mikulova vytipovat vhodná místa pro natáčení filmu 2Bobule. Volné pokračování úspěšné komedie Bobule se bude natáčet v Mikulově. V sobotu 18. dubna navštívili naše město producent Tomáš Vicant, režisér Vlad Lanne a hlavní kameraman Klaus Fuxjäger, aby si vytipovali vhodná místa pro nový film s názvem 2Bobule. Starosta Rostislav Koštial provedl tvůrce filmu po Mikulově a okolí, aby jim ukázal krásy našeho kraje. Jsem moc rád, že se tady bude film 2Bobule točit. Myslím, že Mikulov je ideálním dějištěm pro tento snímek, říká starosta Koštial. I producent Vican je s výsledkem hledání vhodných míst pro natáčení spokojen. Vytipovali jsme sedm míst v Mikulově a okolí. Bylo by jich víc, ale hledali jsme konkrétní lokality, do kterých bychom mohli zasadit jednotlivé scény, popisuje Vican. Natáčet se tak bude například před Dietrichsteinskou hrobkou, na Kočičí skalce, v záběrech se objeví také příjezd do Mikulova směrem od Klentnice a cesta na Svatý kopeček. Mikulov je pro mě srdcová záležitost. Asi před dvaceti lety jsem se vydal na zkušenou do Rakouska a Německa, a když jsem se potom Vladimíra Remka přivítal na radnici starosta Rostislav Koštial. Mikulovskému muzeu jsem věnoval dvě lahve vína, které mi moji kolegové a přátelé nechali vyrobit jako dárek vloni u příležitosti třicátého výročí mého letu do vesmíru, uvedl Remek. Sbírka muzea je tak nyní obohacena o Chardonnay vinaře Pavla Kosíka z Tvrdonic a Cabernet Moravia z vinařství Esterka v Čejkovicích. Vína mají speciální vinětu připomínající let prvního československého kosmonauta do vesmíru. Rozhovor čtěte na straně 4. vracel, první, co jsem na hranicích viděl, byl Mikulov a Pálava. Zažíval jsem hřejivý pocit u srdce, že teď jsem doma, a ten ve mně zůstal, vysvětluje Vican, proč si pro film 2Bobule vybral právě Mikulov. Kromě našeho města se bude natáčet i ve Velkých Bílovicích, Valticích, Novosedlích a dalších obcích jižní Moravy. (pokračování na str. 4) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila zásady podnájmu městských bytů dle návrhu Bytové komise s datem účinnosti , smlouvu o zabezpečení výkonu veřejné služby uzavřenou mezi městem Mikulov a firmou TEDOS, s. r. o. Nevyhověla žádosti p. Piáka o umožnění parkování motorového vozidla. Rozhodla neobnovit s panem K. Bernardem nájemní smlouvu na bytovou jednotku 1+1 na ulici Venušina v Mikulově, neobnovit s panem A. Holasem nájemní smlouvu na bytovou jednotku 1+0 na ulici Brněnská v Mikulově, pronajmout byt č. 3 o velikosti 2+1 na ulici Hraničářů panu P. Vojáčkovi. Rada města projednávala Souhlasí s realizací akce s názvem Zatočte s elektroodpadem, s podáním žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje na rekonstrukci dětského dopravního hřiště, souhlasí s přesunem autobusové zastávky MD od prodejny ALBERT do blízkosti nákupních center (LIDL, TESCO, COOP). Zřizuje podle 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Komisi pro dotace. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce města návrh pronajmout nebytový prostor v objektu č. or. 14 na Náměstí, č. p JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Postup při dopravní nehodě v roce 2009 Obecná pravidla o tom, jak postupovat v případě, když dojde v silničním provozu k dopravní nehodě, upravuje ustanovení 47 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Od však došlo k zásadní změně, podle které bude volána policie k dopravní nehodě: 1) pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění nebo k usmrcení osoby, 2) pokud při dopravní nehodě dojde na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující částku Kč (doposud to byla částka Kč), 3) pokud při dopravní nehodě dojde ke škodě na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.), policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, někoho z rodiny), ale jeho řidič měl účast na dopravní nehodě, 4) pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod..), 5) pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo životního prostředí tj. např. k úniku provozních kapalin z vozidla), 6) v případech, kdy druhý účastník dopravní nehody odmítá sepsat záznam o nehodě, je rovněž vhodné přivolat policii. V případech ostatních dopravních nehod bychom měli postupovat sami bez součinnosti policie a sepsat o nehodě záznam. Tiskopis (záznam o nehodě) je každý řidič, účastník silničního provozu, povinen vozit s sebou ve vozidle a patří tak do výbavy vozidla. V tomto záznamu o dopravní nehodě musí být uvedeno: popis času a místa vzniku dopravní nehody, příčina, průběh a následky dopravní nehody, identifikace účastníků nehody a zúčastněných vozidel, podpis všech účastníků dopravní nehody. Tento záznam o dopravní nehodě se pak odevzdává pojistiteli. Hana Čížková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov 2 Rezervační systém Od května je v Městském kině zaveden rezervační systém. Zájemci o filmová představení si tak mohou vstupenky objednat předem telefonicky na číslech (Pavlína Janderová) nebo (Sylva Chludilová). Zamluvené vstupenky je možné si vyzvednout vždy před samotným promítáním, nejpozději však patnáct minut před zahájením.

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 23/2009/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hodin. Bod č. 1 Zahájení ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné, ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulova, ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulova ze dne RNDr. Matušku, Ing. Macha. Bod č. 2 Prezentace nabídky A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. na rozšíření služeb při nakládání s odpady ZM bere na vědomí prezentaci A. S. A. EKO Znojmo, s. r. o. Bod č. 3 Kontrola Usnesení č. 21/2009/F ze dne a Usnesení č. 22/2009/F ze dne ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 21/2009/F ze dne a Usnesení č. 22/2009/F ze dne Bod č. 4 Zpráva o činnosti RM za období od do ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od do Bod č. 5 Rozpočtové opatření města Mikulova na rok 2009 ZM na základě doporučení RM schvaluje zprávu o rozpočtovém opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2009 v předloženém znění. Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti Bod č. 6/1 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č na ulici Brněnská, prodávající p. D. Junek, kupující město Mikulov ZM schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/24 na nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě pozemku p. č o výměře 121 m2 do vlastnictví města Mikulova, od prodávající p. D. Junková, a také kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. Bod č. 6/2 Návrh smlouvy o bezúplatném převodu městských hradeb včetně pozemků Město Mikulov Zastupitelstvo města p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 v k. ú. Mikulov na Moravě z vlastnictví ČR ÚZSVM do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně omezujících podmínek uvedených v čl. II a III. smlouvy budov bez č. p./č. ev. vedených katastrálním úřadem jako občanské vybavenosti (městské hradby) na pozemcích p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 a pozemků p. č. 304/1, 304/2 a 304/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Vrchlického z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mikulova ve znění předloženém ČR-ÚZSVM. Bod č. 6/3 Prodej nemovitostí pozemků p. č. 3347/294 a 3347/296 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Hliniště formou veřejné dražby dobrovolné ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemků p. č. 3347/294 a 3347/296 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Hliniště za nejvyšší nabídnutou cenu v dobrovolné veřejné dražbě za vyvolávací cenu Kč/m2. Bod č. 6/4 Převod pozemků p. č. 1982/1 až 5 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice 28. října z majetku obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, do vlastnictví města Mikulova ZM schvaluje: a) převod pozemků p. č. 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1982/4 a 1982/5 v k. ú. Mikulov na Moravě z majetku obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, a jejich nabytí do vlastnictví města Mikulova a uzavření smlouvy o jejich převodu ve znění návrhu, který je přílohou tohoto materiálu, b) prominout obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, úrok z prodlení při úhradě smluvní pokuty dle kupní smlouvy ze dne za dobu ode dne její splatnosti do dne jejího vypořádání způsobem dle návrhu kupní smlouvy dle písm. a) tohoto usnesení. Bod č. 7. Převod části silnice III/0522 Mikulov okružní ZM neschvaluje převzetí části silnice III/0522 ulice Pod Platanem, III/42120 ulice Pavlovská a III/0524 ulice Piaristů z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města Mikulova. Bod č. 7 a) Převod haly TJ Pálava na město Mikulov vypořádání DPH ZM souhlasí s poskytnutím dotace TJ Pálava na úhradu DPH vzniklého v souvislosti s převodem sportovní haly na město Mikulov formou přímé úhrady na účet finančního úřadu max. do výše Kč. Bod č. 8. Žádost o pořízení změny ÚP SÚ Mikulov v lokalitě ulice Erbenova ZM neschvaluje pořízení změny územního plánu SÚ Mikulov v lokalitě ulice Erbenova, dle žádosti pana S. Vařáka, bytem Mikulov. Bod č. 9 Žádost o pořízení změny č. 1 Regulačního plánu Mikulov, Pod Novou ZM schvaluje pořízení změny č. 1 regulačního plánu Mikulov, Pod Novou v rozsahu návrhu pana Ing. Petra Marcinčáka. Bod č. 10 Žádost o poskytnutí dotace na jednorázový projekt žadatel LIBRI, s. r. o., Praha ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace na jednorázový projekt žadatele: LIBRI, s. r. o., Praha, ve výši Kč, ZM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na jednorázový projekt žadatele: LIBRI, s.r.o., Praha, ve výši Kč. Bod č. 11 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu uzavřené mezi partnery projektu městem Mikulov, obcí Pasohlávky a Mikulovskem, dobrovolným svazkem obcí ZM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Bod č. 12 Otázky Ing. Macha ZM neschvaluje podat trestní oznámení na bývalé vedení radnice za zneužívání pravomoci veřejného činitele a špatné hospodaření se svěřenými prostředky, ZM nebere předložený materiál na vědomí. Bod č. 13 Dotazy členů ZM Bod č. 14 Dotazy občanů Bod č. 15 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova Prodej nemovitostí Město Mikulov vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mikulova přijatým na jeho zasedání č. 21/2009/F ze dne následující záměr prodeje bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Brněnská za minimální nabídkovou cenu Kč, jejíž součástí bude postoupení souboru pohledávek z nezaplaceného nájemného, a to formou veřejného výběrového řízení na určení pořadí z řad zájemců o koupi (dále jen výběrové řízení ). Zájemci o koupi nemovitostí budou podávat v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení se bude konat v zasedacím sále v přízemí nové budovy Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, Mikulov ve čtvrtek ve hodin. Podmínky výběrové řízení jsou uveřejněny na úřední desce Městského úřadu Mikulov a doplňující informace budou podány na MěÚ Mikulov, Majetkoprávním odboru města Mikulova na tel. čísle , MěÚ 3

4 O Velikonocích nepadaly jenom teplotní rekordy Turistické informační centrum (TIC) Mikulov zaznamenalo po dobu velikonočních svátků rekordní počet návštěvníků. V loňském roce navštívilo TIC sto šedesát šest turistů (v sobotu šedesát čtyři, v neděli sedmdesát dva, v pondělí dvacet dva) a v letošním roce se počet vyšplhal na rekordních sedm set třicet sedm návštěvníků (v sobotu dvě stě dvacet tři, v neděli dvě stě šedesát pět, v pondělí dvě stě čtyřicet devět). Ze zahraniční k nám zavítali převážně sousedé ze Slovenska a Rakouska. Nejčastějšími dotazy byly místopisné informace, informace o dopravních spojeních, zpřístupněných památkách, službách a dalších zajímavostech regionu. Věříme, že Velikonoce nám nastartovaly úspěšnou turistickou sezónu a pokud nám počasí bude přát, můžeme očekávat další rekordy. TIC Mikulov Pohled na Zemi shora člověka změní, říká kosmonaut Remek Minulé úterý navštívil Mikulov první a dosud jediný československý kosmonaut Vladimír Remek. Byl osmdesátým sedmým kosmonautem světa, prvním z jiné země než bývalého Sovětského svazu a Spojených států amerických. Strávil ve vesmíru osm dnů, 2. března 1978 po 16. hodině posádka lodi Sojuz 28 odstartovala a 10. března 1978 se vrátila zpět na Zemi. Dnes jste absolvoval besedy na Gymnáziu a v Klubu seniorů. Týkaly se spíše Vašeho letu do vesmíru nebo politické kariéry? Mluvili jsme spíše o kosmonautice. Jen v úvodu jsem představil své působení v Evropském parlamentu a podotkl jsem, že i tam se zabývám kosmonautikou. Účastníci besed měli zajímavé otázky. Zajímalo je, co je možné ve vesmíru vidět, jak probíhá výcvik, jak se kosmonauti stravují apod. Jak změní život člověka to, že se podívá na Zemi shora? Mě to změnilo hodně. Už za letu jsem myslel na to, že Země má konečný rozměr, že je relativně malá. Kosmická loď ji obletí za hodinu a půl. Najednou na ní nejsou žádné hranice mezi státy, jen ty přirozené. Tím jsem hodně dospěl a snažil jsem se to brát v úvahu i v dalším životě být nad věcí, mít nadhled, odstup a zajímat se o to, co se děje všude na světě. Vinařky se sešly na mikulovském zámku Bakchantky, spolek moravských vinařek, uspořádaly na mikulovském zámku ve dnech 23. a 24. dubna Mezinárodní sympozium vinařek, první sympozium svého druhu v České republice. Jeho účelem byla především výměna zkušeností mezi ženami, které se zabývají Dvoudenní vinařské sympozium, které se konalo na mikulovském zámku, bylo velice nezvyklé za stoly pro posluchače zasedly pouze ženy. Stát se kosmonautem je snem téměř každého malého kluka. Bylo to tak i u Vás? Ano, byl to můj klukovský sen. Moje generace zažila starty prvních kosmických lodí, takže si troufnu říct, že touha stát se kosmonautem byla tenkrát ještě daleko výraznější než dnes. Byla cesta ke splnění tohoto snu náročná? Byla i nebyla. Když si člověk opravdu něco přeje, nepřipadá mu nic příliš složité. První předpoklad byl chtít a ten jsem splnil. Také jsem pro to musel něco udělat, to jsem se také snažil. První kosmonauti a astronauti byli vybíráni z řad vojenských pilotů. Proto jsem se rozhodl být pilotem, abych měl šanci stát se kosmonautem. Ještě tam však byl třetí předpoklad a tím byla obrovská dávka štěstí. Máte na svůj let do vesmíru nějakou negativní vzpomínku? Po těch třiceti letech ne. Nepříjemné události, které se musely nečekaně řešit, nebyly katastrofické, takže na ně člověk časem zapomněl. Mám jen pozitivní vzpomínky na přípravu i na let. Sešla se skvělá parta lidí, která měla krásný cíl a úžasnou příležitost. A myslím, že jsme ji využili ku prospěchu Československa, potažmo dnes České republiky. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová vinohradnictvím, vinařstvím a vínem profesně. Zvány však byly také dámy, kterým se stalo vinařství a víno koníčkem. Celá akce nesla motto: Víno, tradice a ženy. Účastnicemi byly v naprosté většině ženy, měly jsme ale také vzácnou návštěvu, profesora Viléma Krause, významného a uznávaného odborníka v oblasti vinařství a vinohradnictví. Přednášel také pan Juraj Flamik z Nadace Partnerství a pozdravit nás přišel starosta Mikulova Rostislav Koštial a ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín, vypočítala prezidentka Bakchantek Vladimíra Seidlová jediné muže, kteří se akce zúčastnili. Pro vinařky byly přichystány přednášky na zajímavá témata a ve čtvrtek se konal společenský večer, na kterém je čekal výběr více než sto osmdesáti vzorků vín z Moravy, Čech a Slovenska. Bakchantky, spolek moravských vinařek, vznikly v roce 2002 na odborném vinařském zájezdu 4 (dokončení ze str. 1) 2Bobule se budou... Děj volného pokračování komedie se bude odehrávat dva roky poté a jeho podtext bude stejný jako v prvním díle. Opět chceme ukázat, jak je na jižní Moravě krásně, a vzkázat lidem z ostatních regionů: Přijeďte zažít stejné emoce, které vnímáte ve filmu! říká Vican. Natáčení bude probíhat od 25. května přibližně do 10. července tohoto roku. Premiéra filmu 2Bobule se uskuteční 22. října. Tvůrci snímku však zvažují uspořádání předpremiéry přímo v místě natáčení, v Mikulově. Vzpomněli na osvobození Mikulova U příležitosti 64. výročí osvobození Mikulova přišli ve středu 22. dubna mikulovští občané položit věnce k pomníku rudoarmějce na ulici Piaristů. Za vedení města přišel zesnulým sovětským vojákům poděkovat místostarosta Eduard Kulhavý, nechyběl ani předseda okresního výboru svazu bojovníků za svobodu Bořivoj Sedláček. Jsem vždy rád tady u vás, kde se nezapomíná na osvobození města. Už je tomu šedesát čtyři let, ale stále bychom o této události měli mluvit, protože spousta rodin se nedočkala otců a synů proto, abychom my mohli po válce žít tak, jak žijeme. Proto je správné, že se tady dokážeme sejít, zavzpomínat a položit kytice, sdělil přítomným Sedláček. v Řecku. Odtud pochází i název spolku odvozený od boha vína Bakcha. Hlavní náplní tohoto dobrovolného sdružení žen je vinařská osvěta a vzdělávání. Bakchantky pracují aktivně, což potvrzují jejich výsledky. Vloni jsme vydaly Kuchařku moravských vinařek, která je velice úspěšná. Naším společným dílem je i sympozium, které určitě budeme chtít zopakovat. A tím naše práce nekončí, už plánujeme další aktivity, nahlíží do budoucna prezidentka Seidlová. Byla bych velice ráda, kdyby se dalšího sympozia zúčastnilo více žen, které mají něco společného s vínem, uvedla Seidlová a na závěr popřála úspěšný vinařský rok všem vinařkám, ale i vinařům.

5 Pátek v 19 hodin GOMORA Program městského kina Krimi drama / přístupné od 15 let / 137 min. / Itálie Režie: Matteo Garrone Hrají: Ernesto Mahieux, Alfonso Santagata Vstupné: 60 Kč Brutálně syrová freska o cestách, jakými neapolská camorra ovládá všední život lidí. Jsme ve světě, kde jediným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc a jedinou řečí štěkot zbraní. Jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, s nebezpečným odpadem a dokonce i s oblékáním. Sobota v 19 hodin MILIONÁŘ Z CHATRČE Vstupné: 65 Kč Romantické drama / přístupné od 12 let / 120 min. / Velká Británie, USA Režie: Danny Boyle Hrají: Dev Patel, Freida Pinto, Ayush Mahesh Khedekar, Anil Kapoor, Irfan Khan Mladičký Ind Jamal Malik má jen to nejzákladnější vzdělání a pochází z chudobou prorostlého bombajského slumu, přesto dokázal to, co se před ním nepovedlo ani váženým doktorům či učitelům v indické mutaci vědomostní soutěže Chcete být milionářem? již zodpověděl otázku za deset milionů rupií a večer jej čeká otázka poslední, hodnocená dvojnásobnou částkou. Malik je teď však vyslýchán policií pro podezření z podvodu. Vypráví proto nekompromisním policistům svůj životní příběh, z něhož nejen vyplývá, odkud zná odpovědi na položené otázky, ale odkrývají se v něm i kruté okamžiky jeho dětství. Pátek v 19 hodin NOUZOVÝ VÝCHOD Vstupné: 65 Kč Romantické drama / přístupné od 15 let / 119 min. / USA, Velká Británie Režie: Sam Mendes Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins, Michael Shannon Mladí manželé Frank a April žijí poklidným životem americké střední třídy jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra ochránkyně domácího krbu a vychovatelky vlastních dětí. Chtěla by se stát herečkou, proto se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže, neboť ve městě políbeném múzami pro sebe tuší uplatnění. Ani Frankovi se monotónní kariéra v kanceláři nezamlouvá, jenže místo snění o Paříži se oddává alkoholu a vnadné kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány a touhy, upadá i jejich vztah, jež dospěje až do bodu mrazu. Sobota v 19 hodin MLČENÍ LORNY Vstupné: 60 Kč Drama / přístupné od 12 let / 105 min. / Belgie, Velká Británie, Francie, Itálie Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Hrají: Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet Mladá Albánka Lorna (Arta Dobroshiová) získala belgické občanství díky fingované svatbě s feťákem Claudym (Jérémie Rénier). Se svým přítelem Sokolem (Alban Ukaj), který většinu času jezdí po Evropě s tirákem, si chce v belgickém městě Liege otevřít malé bistro. Místní zloděj a podvodník Fabio (Fabrizio Rongione), který svatbu zorganizoval, se potřebuje Claudyho rychle zbavit, aby se Lorna mohla znovu provdat za ruského mafiána. Ten je ochoten za rychlé získání belgického občanství dobře zaplatit. Středa v 18 hodin v Kinoklubu NÁRODOPISNÝ DEN NA JIHU MORAVY Režie: Petr Kudela Vstupné: zdarma Premiéra filmu, který byl natáčen v Mikulově. Více informací naleznete na straně Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Benefiční koncert Zámek, začátek v 18 hodin Sdružení rodičů, přátel a dětí při ZŠ Valtická-Pavlovská, Regionální muzeum v Mikulově, město Mikulov a firma Epinien vás zvou na benefiční koncert Splňte nám sen. Vystoupí zpěvačka Petra Janů, děti ze ZŠ Pavlovská a kapela Bingo Band. Nebude chybět ani tombola. Hlavní cenou je zájezd v hodnotě 9 tisíc korun. Získané finanční prostředky budou věnovány na obnovu zahrady ZŠ na Pavlovské ulici. Pátek Koncert skupiny Quakvarteto Galerie Efram, začátek v 18 hodin Styl hudby Quakvarteta je záměrně neidentifikován, ale přesto je něčím jednoznačně charakteristický. Hudebníci používají akustické nástroje, perkuse a vokály, přičemž nechtějí zpívat písničky hlas je zvuková změna, jiná vůně, evokace hlubinného témbru duše. Pátek Pálavský okruh Nádraží, odjezd v a hodin Parní vlak Šlechtična letos dorazí do Mikulova v a v Na nádraží jej přivítají fanfárami mikulovští trubači a historické osobnosti Mikulova, například kardinál Ditrichštejn, Bílá paní a kapucíni, kteří pozvou turisty i místní na prohlídku mikulovských památek a na setkání sousedů Pod taneční horou, které se bude konat na Náměstí. Parní vlak bude z Mikulova odjíždět v směrem do Lednice. Poté se vrátí zpět do Mikulova a druhý odjezd přes Břeclav do Brna je naplánován na hodin. Pátek Setkání sousedů Pod taneční horou Náměstí, začátek v 11 hodin Do 17 hodin budou v centru města vystupovat folklorní soubory Pálavští senioři a jejich hosté ze Slovenska a Rakouska. Pátek Rockový večírek Kinoklub, začátek ve 21 hodin Vystoupí kapely Nantokanaru, My dog s bone, Jenprotendnešnídenband a na závěr Mr. Drum n Bass. Vstupné je 70 Kč. Neděle Koncert k Svátku matek Chrám sv. Jana Křtitele, začátek v 15 hodin Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov uvede vokální koncert. Čtvrtek Pohádkový les Zámecká zahrada, začátek v hodin Dům dětí a mládeže zve děti do devíti let na zábavné odpoledne plné soutěží s tématem Barevná řemesla. Za splnění úkolů čeká na přítomné sladká odměna. Sobota Vernisáž výstavy Galerie Efram, začátek v 16 hodin Miloslav Dolejš zahájí svou výstavu Virtuální svět, která potrvá do 6. června Čtvrtek Dílnička '09 Sál hotelu Galant, začátek v 10 hodin ZŠ Valtická a Vinařství Galant zve všechny děti a příznivce výtvarné tvorby na Dílničku '09. Děti budou tvořit v technikách: malba na sklo, drátkování, kresba pastelem a malba na hedvábí. Tématem letošního ročníku je Planeta Země. V budou vystaveny a vyhodnoceny nejlepší práce a v hodin proběhne slavnostní předání cen. Připravuje se: Výstava vín šampiónů Změna programu vyhrazena!

6 Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel: J A R N Í V Y C H Y T Á V K A VINCOOP MIKULOV Vinařské a zahrádkářské potřeby, Brněnská 32 (vchod z ulice Pod Hájkem), Mikulov ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT 50 různých druhů a balení pěstební substráty * kapalná, vodorozpustná a minerální hnojiva * travní směsi * speciální zeminy * truhlíky * květináče * semínka * cibuloviny * postřiky přípravky na ochranu rostlin * vázací materiál do vinohradů a sadů drát vázací (papír) délka 10 cm drát vázací (papír) délka 12 cm špageta vázací průměr 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: Pizza Perfecto Piaristů 8, Mikulov přijme kuchaře na HPP Nástup možný ihned Informace na tel.: (Ing. Lucie Šebestová) FIRMA KUBÍN ELEKTROMONTÁŽE NABÍZÍ: elektromontážní práce MaR montáž domácích telefonů výroba rozvaděčů revize elektroinstalace a hromosvodů zajištění havarijní služby elektro v Mikulově Kontakt: tel.: , Toužíte znát tajemství krásné pleti a dokonalého líčení? Studio VISAGE Vám nabízí: proměnu Vaší vizáže včetně fotografie Vaší proměny speciální lifting obličeje poradenství, analýza a ošetření pleti líčení pro každou příležitost kurzy líčení prodej antialergenní kosmetiky MARY KAY kontaktní místo pro spolupráci s MARY KAY Marcela Kuchyňková Studio VISAGE, Piaristů 26, Mikulov Tel.: nebo Pondělí čtvrtek: dle objednávek Pátek: hod. ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU NOVÝCH BYTŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ V MIKULOVĚ 1+1, 2+1, 3+1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE V SOBOTU OD 9.00 DO HOD. INFO NA TEL.: , Tesařské práce krovy pergoly pokryvačské práce montáž střešních oken (Velux) šalování železobetonových schodišť sádrokartonářské práce Lubomír Šabršula, Tel.:

7 Hotel Zámeček Mikulov I. Mikulovské vinné trhy sobota 23. května 2009 od hod. Mistrovství ČR Natažení koštýře vínem ze sudu na čas Fazulňačka Mezinárodní přehlídka fazulových polévek Exkluzivně duo EVA a VAŠEK Čtěte více na MVDr. Jiří Krabička tel.: Nově otevřená Veterinární ambulance pro malá domácí zvířata v Mikulově, Koněvova 2 Ordinační hodiny: Po, st, pá, so: 9 12 hod. Od září každodenní provoz s polední přestávkou. La Baraca Mexicana restaurace mexican food denní menu míchané nápoje 28. října, Mikulov, BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte Výstava vín šampiónů V sobotu 30. května od 14 hodin v sále předků na mikulovském zámku K ochutnávce vín zahraje a zazpívá cimbálová muzika Olina Svaz důchodců ČR informuje Místní organizace Svazu důchodců ČR pořádá dne 21. května 2009 zájezd do termálních lázní ve Veľkém Mederu. Odjezd bude v 6 hodin od Klubu seniorů na ulici Svobody. Přihlásit se můžete na telefonním čísle Částku 300 Kč za člena klubu (350 Kč za nečlena) je třeba zaplatit předem paní předsedkyni Haně Sedláčkové (Nová 2), denně po 18. hodině. dv Místní organizace Svazu důchodců České republiky zve své členy i nečleny na poutavou a ojedinělou akci návštěvu židovského hřbitova. Sejdeme se v úterý 26. května v 16 hodin v galerii Efram na Husově ulici. Její majitelka paní Sylva Chludilová nám umožní i návštěvu svého ateliéru a pak nás se zasvěceným výkladem provede židovským hřbitovem. Přivítáme všechny zájemce, i když zdaleka nejsou důchodového věku. Hana Sedláčková, předsedkyně MO SD ČR v Mikulově Poděkování Děkujeme panu MUDr. Zdeňku Pluháčkovi za profesionální i lidský přístup v péči o smrtelně nemocného Jindřicha Janečka. Rodina Janečkova 7

8 ČTENÁŘSKÝ MARATÓN Třída VII. A ZŠ Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav zorganizovala ve středu 22. dubna 2. ročník čtenářského maratónu. Cílem tohoto maratónu je zapojit do čtení co nejvíce žáků naší školy a najít vztah ke knížkám a čtení samotnému. Letos organizátoři vybrali Letopisy Narnie C. S. Lewise. Během maratónu účastníci stačili přečíst díly Čarodějův synovec, Lev, čarodějnice a skříň, Kůň a jeho chlapec, Princ Kaspian, Plavba jitřního poutníka a Poslední bitva. Čtenářského maratónu se zúčastnily téměř všechny třídy, nechyběli ani malí prvňáčci. Čtení bylo zahájeno na ulici Valtická v 8.00 hodin BAREVNÁ OSLAVA DESETILETÉ SPOLUPRÁCE Jarní výstavou dětských prací v Městské galerii na Náměstí oslavily mateřské školy Drasenhofen a mikulovský Zelený ráj 10. výročí své spolupráce. Vernisáže v rozkvetlém dvoře Sgrafitového domu se ve čtvrtek 16. dubna zúčastnilo asi osmdesát dětí, rodičů, učitelek obou škol a mnoho dalších hostů. Těsně po šestnácté hodině přivítala ze schodů vedoucích ke galerii všechny přítomné ředitelka MŠ Zelený ráj Renáta Březinová společně se starostou Mikulova Rostislavem Koštialem a místostarostkou Ilonou Žiškovou Vágnerovou. Z Rakouska přijela ředitelka MŠ Drasenhofen Maria Madner, starosta vesničky Josef Studeny a poslanec zemského sněmu Dolního Informace z mikulovských škol a podle rozpisu skončilo na ulici Pavlovská až druhý den 23. dubna v hodin. Někteří žáci četli jen pár minut, jiní v celkovém součtu dosáhli i hodinu. Sedmáci přespali ve škole a nesli nejdelší čtenářskou štafetu. Četli totiž celou noc a skončili až v 7.25 hodin ráno. Na ně pak navázaly děti z Pavlovské. Druhý ročník prodloužil čas maratónu, zatímco loni byl základní čas stanoven na dvacet jedna hodin a deset minut, letos jsme dosáhli nového rekordu dvaceti devíti hodin a třiceti minut. A na závěr několik nej. Nejmladšími čtenáři byli prvňáčci z obou budov. Nejdéle četla Denisa Večeřová z VIII. A třídy, celkem šedesát pět minut. Maratónu se zúčastnilo celkem dvě stě třicet žáků z šestnácti tříd, nejvíce ze VII. A devatenáct čtenářů. Přečetlo se dohromady dva tisíce patnáct stran. Sedmákům se pod vedením paní učitelky Jany Fojtíkové podařilo uspořádat pěknou akci, která se určitě vydařila, i když nebyla jednoduchá na organizaci. Kromě čtení se večer zpívalo a hrálo na kytaru a nechyběla dobrá zábava. Již teď se těšíme na další ročník. Překonají žáci nový čas dvacet devět hodin a třicet minut? Mgr. Jindřiška Kudrnová Rakouska, který velmi podporuje tyto formy příhraniční spolupráce, Mgr. Karl Wilfing. Aby všichni dobře rozuměli, překládání se ujala Jitka Foblová, která v rakouské školce učí češtinu. Jak se jí to daří, ukázaly rakouské děti během společného vystoupení s mikulovskými, když zazpívaly jednu písničku česky. My, dospělí, máme problémy s řečí, ale tyto děti už ho mít nebudou, shrnul přínos společného projektu těchto škol Josef Studeny. Potom už mohla školní inspektorka Christa Thenner přestřihnout stuhu s beruškami a výstavu tak otevřít všem zvědavým očím. Od vedení města Mikulova dostaly všechny učitelky pravý šampus. Dalším dárkem bylo bezplatné zapůjčení prostor Městské galerie, kde se tato barevná výstava konala do 26. dubna. Starosta Drasenhofenu potom na večer pozval všechny učitelky ke společnému posezení v jedné z mikulovských restaurací. Ačkoliv Renáta Březinová nazvala oslavu 10. výročí malou oslavou, mikulovský starosta jí oponoval: Není to malá oslava. Za tímto desetiletým výročím je obrovský kus práce. Ocenil tak všechny, kteří se snaží stavět jazykové brány mezi našimi národy. Jiřina Falková 8 ÚKLID TUROLDU V letošním roce se opět žáci Základní školy Mikulov, Školní 1, zapojili do přípravy oslav Dne Země. Nejdříve se zúčastnili výukového programu s názvem Odpady, pořádaného CEV Mikulov. Zde se seznámili s různými druhy odpadů a se způsoby jejich třídění. Poté následoval 16. dubna úklid Turoldu, do kterého se zapojili všichni žáci naší školy. Odměnou za jejich píli jim byla dobrá svačinka a příjemný pocit z užitečně stráveného dne v přírodě. DĚTI UKLÍZELY PÁLAVU Ve čtvrtek 16. dubna žáci ze 6. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E přivítali jaro úklidem Děvína. Počasí přálo, nálada byla výborná a úkol zcela jasný. Najít a posbírat vše, co do přírody nepatří a co zde zanechali nepořádní turisté. A tak se po necelých třech hodinách dětem podařilo odpadky naplnit čtyři objemné pytle. A co si šesťáci odnesli z úklidu přírody? Pocit dobře odvedené práce a vědomí, že již nikdy neodhodí žádný obal, plechovku či plastovou láhev na zem a že odpadky patří jen do koše. A bohužel v neposlední řadě také dojem, že návštěvníci Pálavy zrovna pořádkumilovní nejsou. zš MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA SVATÝ KOPEČEK Dne 22. dubna pozvala ZŠ Mikulov, Valtická 3 děti a učitele z Poysdorfu při příležitosti Dne Země ke společnému výstupu na Svatý kopeček. Tento mezinárodní výstup se už stává hezkou tradicí našich škol. Vyučující a žáci IBHS Poysdorf měli pro nás tentokrát překvapení přivezli nám kvetoucí jablůňku do školního arboreta, kterou jsme hned společně zasadili. Byli jsme moc rádi, že se opět vidíme. Nejvíce jsme si přáli, aby se u nás všichni cítili dobře a odnesli si pěkné zážitky a vzpomínky. Vyučující nás rozdělili do tří skupin s rakouskými dětmi. Po cestě nás čekalo několik úkolů. Nejvíce se nám líbilo, že jsme museli zazpívat písničku o jaru nebo o nějakém ptáčkovi. Moc nám to nešlo, tak jsme raději pokračovali k vrcholu Svatého kopečku. Zbývající úkoly byly jednodušší a my jsme tak mohli co nejvíce komunikovat s rakouskými dětmi. Byla to legrace, domlouvali jsme se rukama nohama, ale nakonec jsme se domluvili. Když jsme se jich zeptali, jestli se jim líbí okolí Pálavy, odpověděli: Es ist sehr schön hier, aber Sie müssen auch in unsere Schule nach Poysdorf kommen. Nechali jsme si to přeložit od jejich spolužáka, který umí česky. Byli jsme moc rádi, že nás chtějí také pozvat k nim do školy. Za to dopoledne, co jsme s nimi strávili, jsme se naučili od nich pár slovíček a oni zase některá od nás. Jsme moc rádi, že máme možnost scházet se na společných akcích s dětmi z Poysdorfu. Kateřina Kňourková, ZŠ Mikulov, Valtická 3

9 DĚTSKÁ SCÉNA 2009 Informace z mikulovských škol Do regionální přehlídky dětských recitátorů s názvem Dětská scéna 2009, která se konala 15. dubna ve Studiu dramatické výchovy v Brně, postoupily vítězky 1. a 2. kategorie oblastního kola Karolína Černovská (2. B) a Barbora Vavříková (4. B) ze ZŠ Mikulov, Hraničářů. Mezi dvaceti soutěžícími si v 1. kategorii výborně vedla Taneční přehlídka Stonožka V sobotu 25. dubna přilákal do Městského kina v Mikulově všechny nadšené tanečníky již 6. ročník taneční přehlídky Stonožka Karolína, jež byla za svůj přednes Morgensternovy básně Nová hra společně s dalšími čtyřmi dětmi oceněna knihou. Pro děti tohoto věku není celonárodní kolo pořádáno. Barboře ze 4. B, soutěžící ve 2. kategorii, se do celonárodního kola sice postoupit nepodařilo, nicméně ve velké konkurenci se se svou dramatizací textu z knihy H. Bořkovcové Cizí holka určitě neztratila. zš Na pódiu se vystřídalo na dvě stě osm tanečníků v osmnácti choreografiích. Zúčastnili se členové taneční skupiny při MKZ a ZŠ Drnholec, taneční zájmové útvary při DDM Mikulov, dívčí taneční klub při ZŠ Valtice pod vedením Lady Kománkové, který si v letošním roce odnesl putovní pohár za choreografii HS Musical Mix 2. Dále se představily skupiny Funny Angels z CVČ Lužánky, Star Children ze Sedlece, kroužek Popelky ze ZŠ Mikulov. Poděkování patří Bronislavě Šimčíkové, která se zhostila role moderátorky, dále Lukáši Michnovi za bezproblémovou obsluhu aparatury. Z řad sponzorů děkujeme městu Mikulov, Mikulovské rozvojové, s. r. o. a květinářství U Žabáka. Fotografie z taneční přehlídky naleznete na adrese: Dubna2009StonozkaVMikulove ddm Z Gymnázia ÚSPĚCH SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA DÍVEK Z GYMNÁZIA V pátek 3. dubna 2009 se uskutečnila v Brně soutěž Jihomoravského kraje v silovém čtyřboji (šplh, sedy-lehy, hod plným míčem, trojskok). Družstvo dívek z gymnázia ve složení R. Bělohoubková, M. Bartošíková, A. Svobodová, S. Šilingerová vybojovalo v této soutěži 1. místo se ziskem šest set čtrnáct bodů a postoupilo do republikového finále. V celkovém pořadí jednotlivkyň se Silvie Šilingerová umístila na 2. místě se ziskem dvě stě dvacet čtyři bodů. Ocenění za rozvoj Mikulova Starosta Rostislav Koštial v letošním roce opět ocenil osobnosti, které se podílejí na rozvoji města Mikulova. Obrázek od malířky Jarmily Červené, láhev vína pro pány či kytici pro dámy obdrželi z rukou starosty a obou místostarostů Marie Leskovjanová (na snímku se starostou Upozornění Mikulovská rozvojová nabízí vystavovatelům prostory Městské galerie na náměstí pro sezonu v roce V případě zájmu můžete volat na telefonní číslo nebo zasílat y na adresu Děvčata se účastnila této soutěže poprvé. V okresním přeboru družstev dívky získaly druhé místo a v celkovém pořadí jednotlivkyň byly Silvie Šilingerová druhá a Marie Bartošíková třetí. db Rostislavem Koštialem) za otevírání nových turistických cílů v Mikulově a Slavomír Měšťánek za každoroční pořádání Street party na Husově ulici. Květoslava Škápíková, Václav Hortvík a Jaromír Crhan si odnesli ocenění za rozvoj Mikulova v oblasti kultury, Jiří Šlanger, Josef Hrdlička a Petr Kospach za aktivity ve sportovním dění našeho města. Mikulov bavil Galantu V sobotu 25. dubna se ve slovenské Galantě uskutečnila tradiční akce Mikulov baví Galantu. Občanům našeho partnerského města se představil Národopisný spolek Pálava, Pálavští senioři, cimbálová muzika Píšťalenka a dechová hudba Mikulovanka. Připravena byla také ochutnávka vín z Mikulova a okolí. Návštěvníci akce byli s programem spokojeni. Vína z Moravy mají na Slovensku velmi dobrou pověst a dnešní ochutnávka ji potvrdila. Jen mě mrzí, že výběr červených vín byl menší než u vín bílých. Byla jsem na této akci i minulý rok a letos jsem se na ni velice těšila. Došla jsem spíše kvůli vínu, ale jsem spokojená i s programem, folklór k vínu patří. Jen by mohlo být zařazeno více přestávek, abychom měli prostor si povídat, zhodnotila akci Miriam Ambrušová z Galanty. Se spoluprácí obou partnerských měst je spokojen i místostarosta Galanty Ladislav Fekete, který uvedl: Jsem velice rád, že se nám daří uspořádat tuto hezkou akci. Především mě však 9 těší, že vztahy mezi našimi městy už nejsou partnerské, ale přátelské a věřím, že jsou natolik pevné, že je jen tak něco nezničí. Občané Galanty přijedou pobavit Mikulov v sobotu 23. května. Akce se uskuteční na mikulovském Náměstí od 17 hodin. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

10 Promítnou film o folklóru v Mikulově Ve středu 20. května bude v mikulovském Kinoklubu promítnut film Národopisný den na jihu Moravy, který byl natáčen kromě Tvrdonic, Mikulčic a Moravské Nové Vsi také v Mikulově. Záběry byly pořízeny na akci Trojfestival sousedé loni v létě. Film vznikl za podpory Ministerstva kultury, hejtmanství Jihomoravského kraje a součinnosti Regionální muzea v Mikulově a města Mikulova. Národopisný den na jihu Moravy je dokumentární film o neinscenovaném folkloru, zejména o hudbě, zpěvu, tanci a krojové kultuře. Tento díl je součástí volného seriálu, který se natáčí v různých městech České republiky od roku 1997, uvedl režisér filmu Petr Kudela. Mikulov je zvláštní v tom, že se sem folklór přelívá. Folklor se z míst, kde existuje tradičně, Mistrovství Amerických stafordšírských teriérů Dne 9. května od 9 hodin se bude v Mikulově již po šesté konat oficiální klubové mistrovství Amerických stafordšírských teriérů. Narozdíl od předchozích let nebude na parkovišti hotelu Eliška, ale na parkovišti před mikulovskou poštou. Přihlášeni jsou nejkrásnější stafordi z celé republiky i z okolních zemí. Něco k tomuto nádhernému a přece zatracovanému a obávanému plemeni. Pověst tohoto psa není nejlepší. Často si toto plemeno opatřují lidé, kteří nejsou schopni jej rozumně a důsledně vychovávat. Pořizují si jej jako čtyřnohou obranu a nebo si jej opatřili právě pro jeho špatnou pověst. Potom je nezvládají a psi odkládají do útulků. Psi se stávají neovladatelnými, protože jeho šílený pán ho takového přelívá maximálně do větších měst, ale že by se venkovský prostor zaplnil folklorem, který tam není původní, je dost zvláštní, popisuje Kudela, proč si pro natáčení snímku vybral právě naše město. Předpokladem je, že film bude v budoucnu odvysílán Českou televizí, zatím však nevíme kdy, říká Kudela. Diváci tak budou mít 20. května jedinečnou příležitost shlédnout pracovní premiéru filmu určenou pro účinkující a širokou veřejnost. Dokument trvá 1 hodinu a 20 minut. Film Národopisný den na jihu Moravy není prvním mikulovským dílem režiséra Kudely. V Mikulově jsem poprvé natáčel u příležitosti 800. výročí založení města Mikulova v roce 1974, vzpomíná Kudela. Od té doby v našem městě natočil již několik dokumentů. chtěl mít. Nechci se tu vůbec zmiňovat o psích zápasech. Pokud ale Americký stafordšírský teriér má dobrou výchovu, kvalitního a zodpovědného chovatele, není lepšího společníka a kamaráda. Dobře vedený staford je mimořádně věrné, přítulné zvíře, které nezná strach. Jako pes je skutečně rodinný, má nízký práh vzrušivosti, výborně se hodí k dětem, pro starší lidi i pro vozíčkáře. Je to výkonný pracovní pes, který vítězí po celém světě ve všech jemu odpovídajících disciplínách navzdory své špatné pověsti. Kdo pozná jejich chuť do života a poctivého výcviku, jejich lásku k lidem a dětem, musí je mít opravdu rád. Každý, kdo se zajímá o tyto velkohlavé psy, má možnost přesvědčit se u nás v Mikulově o tom, jací opravdu jsou. Ing. Eliška Volaříková (dokončení ze str. 1) Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení radnice byl za tento stav odpovědný. Myslím si, že toho nechci tak moc a že je to povinností každého zastupitele, říká Mach. Kontrolní výbor zjistil, že došlo k pochybení a porušení zákona, potvrzuje Machovo tvrzení předseda Kontrolního výboru Vojtěch Příbramský a dodává: Vadí mi, že na to zastupitelé nereagovali. Na posledním zasedání Zastupitelstva žádal Mach své kolegy, aby bylo podáno trestní oznámení jmenovitě na některé členy bývalého vedení města, tedy starostu Eduarda Kulhavého a místostarostu Jaroslava Smečku. Zastupitelé však tento návrh neodsouhlasili. Zastupitelstvu nepřísluší vyvozovat nějaká obvinění. Zvlášť když už byl případ jednou prošetřen policií a my nemáme v ruce žádné důkazy, myslí si starosta Koštial. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. V poslední fázi jsme si objednali posudek nezávislého soudního znalce v oboru stavebnictví a čekáme na výsledek. Ten by měl říct, zda hodnota díla odpovídá investovaným financím. Zastupitel Smečka vidí tento spor jako osobní pomstu ze strany Stanislava Macha a Vojtěcha Příbramského, který na zastupitelstvu Machovi sekundoval. Musím ještě zkonzultovat se svým právníkem, jakým směrem půjdeme, ale rozhodně budu tuto věc řešit v občansko-právním řízení. Mach s Příbramským nyní posouvají celou záležitost jiným směrem. Řešit budeme, kdo ukradl pět milionů. Pokud byl někdo poškozený, tak pouze město z přičinění Macha a Příbramského, kteří stáli za odmítnutím dotace, říká Smečka. Místostarosta Eduard Kulhavý se k věci odmítl vyjádřit. Řádková inzerce Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi čtyřpokojový byt v Mikulově za rozumnou cenu. Lokalita není podmínkou. Peníze máme připravené. Tel.: Hledám výměnu bytu s důchodcem v městském bydlení v Mikulově za byt 1+1 s balkonem a výtahem, 42 m2, v Brně Židenicích. Jedná se o pěkný byt v domě s pečovatelskou službou, nájemné včetně ostatních plateb je cca Kč. Tel.: Pronajmu nebytové prostory blízko centra v Mikulově. Tel.: Pronajmu od družstevní byt 4+1 na sídlišti v Mikulově. Tel Prodám chatu s výhledem na Mušovské jezero v D. Věstonicích, i celoroční bydlení, 5+1, sklípek, poz. 800 m2, oploceno, cena 1, 7 mil. Kč. Tel Mikulovské vinné trhy Hotel Zámeček pořádá v sobotu 23. května od 10 hodin slavnosti vína nazvané a opatřené ochrannou známkou Mikulovské vinné trhy. Jejich součástí bude i první mistrovství České republiky v natažení koštýře vína na čas. Důvodem pořádání vinných trhů je obrovský skok v kvalitě moravských vín, která právem konkurují světové špičce. Dalším neméně významným faktorem je to, že přes Mikulov ročně projíždí tisíce turistů ze severních zemí, kde víno vůbec nepěstují, popisuje hlavní myšlenku této akce majitel hotelu Zámeček Josef Ševčík. V hotelovém Moravském sklípku bude probíhat košt bílých vín za doprovodu cimbálové muziky, v samotném areálu pak degustace vín červených. K příjemné atmosféře celé akce přispěje také hudební duo Eva a Vašek. O občerstvení bude bohatě postaráno, neboť bude probíhat mezinárodní přehlídka kotlíkových fazolových polévek a v neposlední řadě budou v areálu stánky s dalším občerstvením, např. s bramboráky, trdelníky, grilovanými rybami apod. Spisovatel Lustig navštívil Týden židovské kultury Město Mikulov v letošním roce rozšířilo program týkající se židovské kultury z víkendu na celý týden. Slavnostní zahájení bylo provedeno v úterý 28. dubna v 17 hodin v Městské galerii na vernisáži dětských prací přihlášených do soutěže Mikulovské židovské pověsti. Svou přítomností malé malíře poctil také spisovatel židovského původu Arnošt Lustig. Němci umístili do Terezína, kde bylo místo pro pět tisíc osob, šedesát pět tisíc lidí. Nebyla tam voda, žádná lékařská péče, nikdy se dosyta nenajedli a měli strach, že je odvezou do Osvětimi, kam odjížděly plné dobytčí vagony lidí. Nikomu z nich se v té hrůze ani nesnilo, že by mohlo existovat město jako je Mikulov, které si na ně jednou vzpomene. Na lidi, jejichž popel rozvál vítr a jediná vzpomínka na ně je naše paměť, pronesl Lustig při zahájení vernisáže. Vernisáž zahájila místostarostka Ilona Žišková Vágnerová, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová a spisovatel Arnošt Lustig (zleva).

11 Pétangue v Mikulově poprvé V neděli 26. dubna se sešla skupinka začínajících hráčů hry pétanque v zámecké zahradě. Nepřízeň počasí nás neodradila, pravidla hry nebyla moc složitá a nároky na fyzickou kondici také ne. Nejen dospělí, ale i děti se do hry brzy zapojili a po prvních nesmělých začátcích se projevila u hráčů radost a nadšení ze hry. Nakonec se utkalo družstvo žen proti mužům, kteří zvítězili s malým rozdílem bodů. Pétanque je sport pro každého, pro všechny věkové kategorie, je to sport, který odráží jižanský pomalý styl života. Hráč musí prokázat dostatek trpělivosti a soustředěnosti. Jestli máte zájem vyzkoušet si pétanque, můžete přijít v sobotu 16. května od 15 hodin do zámecké zahrady. ddm Novotný plave za muže Mikulovský nadějný plavec Jakub Novotný začal před nedávnem závodit v kategorii mužů. Konkurence je tedy silnější a Jakub si musí zvykat na lepší výsledky svých soupeřů. Přesto se mu podařilo 28. března na Velké ceně Hodonína vybojovat druhé místo v disciplíně volný způsob a třetí příčku v disciplíně prsa. V soutěži Velká cena Kuřim získal místo v disciplíně delfín, volným způsobem si doplaval pro páté místo a v disciplíně prsa získal šesté místo. Sokol Nosislav FC Pálava Mikulov B 8:0 (4:0) V neděli 26. dubna nevyhrálo mikulovské béčko již čtvrté utkání po sobě. Předvedlo mizerný výkon a od průměrného soupeře dostalo další nadílku. Sestava: Kohoutek Beránek, Novosák, Hrabal, Hrušovský, Adamčo, Bělský, Kunc, Hlaváček (46. Gál) Holec, Barták. fc První vozatajské závody v Mikulově Opratím nejlépe vládnou ženy. Alespoň to naznačily sobotní vozatajské závody v Mikulově, kde první příčky patřily výhradně vozatajkám. V kombinované soutěži drezury a parkuru zvítězila Kateřina Sklenská z Moravského Krumlova, která je mistryní Evropy v maratonu čtyřspřeží. V následující soutěži obdržela žlutý flot vítěze Tatiana Fridrichová ze Skržic u Kroměříže. Lednický závodník Petr Myslík obsadil se svým spřežením třetí místo. Mikulov reprezentovalo spřežení vedené rakouskou závodnicí Simone Balon tažené dvojicí vraníků Borek a Jonáš ze stájí JK Mikulov. Závodnice se účastnila mimo soutěž a v parkuru ukázala, že v Mikulově vyrůstá další kočárová naděje. Jezdecký klub Mikulov pořádal vozatajské závody poprvé a pro organizátory to byl průzkum bojem, ve kterém si vyzkoušeli, co vozatajství obnáší a jestli si Mikulov najde v řadách vozatajů své příznivce. Byla to od Tomáše Hlavenky velká odvaha a já jsem velmi rád, že se mikulovský klub rozhodl kočárové závody uspořádat, podotkl předseda rozhodčích Josef Trojanec. Morava je kolébkou kočárového ježdění, avšak v posledních letech zde zanikají kluby a jezdci odcházejí jinam. A v letošním roce přišla další rána pro tento sport na Moravě, dlouholetý pořadatel vozatajských závodů v Moravském Krumlově musel z technických důvodů zrušit pořadatelství FC Pálava Mikulov FC Dosta Bystrc 1:0 (0:0) V sobotu 25. dubna čekal na naše hráče silný soupeř, který ve středeční dohrávce dokázal na svém hřišti porazit vedoucí Šardice. V úvodu utkání se do slibné šance dostával Šrámek, ovšem prováhal šanci vystřelit. Hosté hrozili z rohových kopů, po jednom z nich neudržel brankář Varga míč, který se odrazil k volnému hráči Bystrce, jehož střelu naštěstí opět Varga chytil. První poločas končí, jak už je na jaře tradiční, bez branek. Ve druhém poločase přišel na hřiště místo Soboty Šuba, několik slibně se rozvíjejících akcí Mikulovský dorost jel v neděli 26. dubna na hřiště favorita do Tasovic. K utkání odjížděl jen v jedenácti hráčích a pro velkou marodku a absenci hráčů museli být povoláni hráči starších žáků Varga a Holásek. Utkání začalo mírnou převahou Tasovic, se kterou si výborně chytající Varga dokázal až do dvacáté minuty poradit. Již ve zmíněné minutě byl bezbranný proti střele domácího útočníka, který vstřelil branku na 1:0. Vzápětí v šestnáctce domácích fauloval Šťastný a dostal červenou kartu. Od té doby hráli hráči Pálavy v deseti hráčích. Do druhého poločasu Pálava nastoupila s tím, že nemá co ztratit a na hře to bylo poznat. 11 a Mikulov může být do budoucna jediným pořadatelem takových soutěží na Moravě. Velkou příležitostí je také vazba na Rakousko, kde je spousta sportovních i hobby jezdců a hlavně sedláků, kteří drží vozatajskou tradici. Jestli se mikulovští rozhodnou pro pořádání vozatajských závodů i příští rok, měli by se na Rakušany obrátit. Mezinárodní konkurence by přilákala i více našich jezdců, zhodnotil první ročník vozatajských závodů Trojanec. Dle slov Tomáše Hlavenky to vypadá, že se v příštím roce můžeme těšit na další závody v této atraktivní jezdecké disciplíně. sol Do Mikulova přijela závodit také mistryně Evropy v maratonu čtyřspřeží Kateřina Sklenská. domácí Pálavy skončilo na pokutovém území hostí, kteří měli nadále místy až drtivou převahu. Tu korunovali i vstřelenou brankou, kterou ale rozhodčí pro postavení hráče mimo hru neuznal. Když už se zdálo, že si dnešní soupeři rozdělí body, přišla standardní situace, kterou v poslední minutě rozehrál Minařík, jehož centr do pokutového území hlavou prodlužuje nechytatelně k tyči Němec a domácí Pálava tímto gólem vyhrává 1:0. Sestava: Varga Garčic, Mikulenka, Svěchota, Gajdoš Koprivňanský, Němec, Holásek, Sobota (Šuba), Šrámek, Minařík. fc Sokol Tasovice FC Pálava Mikulov (dorost) 2:1 (1:0) Ač v deseti hráčích, byla daleko lepším mužstvem. V šedesáté druhé minutě paradoxně inkasovali po hrubých chybách v obraně a prohrávali 2:0. Hned po rozehrání Streit vybojoval míč, prosadil se proti dvěma hráčům a ideálně uvolnil Zámečníka, který mazácky nedal brankáři domácích šanci a snížil na 2:1. Od té doby byla Pálava daleko lepší a je jen škoda, že slibné akce a zejména střela Balaly neskončily brankou. Domácí jen za cenu odkopů a nedovolených zákroků vítězství ubránili. Sestava: P. Varga, F. Miker, D. Balala, P. Kantor, J. Holásek, E. Holka, M. Šťastný, M. Pukančík, P. Streit, F. Zámečník, L. Sobota. fc

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: BULHARSKO LETECKY z Brna a Ostravy Platí pro odlet , SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ hotel BEATRIS*** BS, TV, klima, bazén, lednička Kč OBZOR penzion MARIA** BS, TV, lednička Kč PRIMORSKO hotel GEORGIEVI*** BS, TV, lednička Kč SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ hotel ŠIPKA** S, TV, lednička Kč Děti do 12 let Kč CENY JSOU KOMPLETNÍ! Cena zahrnuje: ubytování s uvedenou stravou, leteckou dopravu, transfery, služby delegáta, pojištění CK, pobytové taxy, letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 26 Kč/os./den S snídaně, BS bez stravy, PP polopenze. Dítě se dvěma dospělými platí pouze letenku a taxy! topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 20. května 2009 Distribuce května 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 12. května 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 6. května 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více