CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY"

Transkript

1 CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými právními předpisy České Republiky a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pronajímatel poskytuje pobyt všem zákazníkům. Osoby mladší 18. let mohou služby využívat pouze v doprovodu osoby či osob starších 18. let. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a zákazníkem vzniká na základě písemné objednávky, za kterou je považován řádně vyplněný "objednávkový formulář. Zákazník, který si pobyt objednal a vyplnil objednávkový formulář, odpovídá za smluvní závazky všech zúčastněných osob během celého pobytu 2. DOBA PRONÁJMU Letní sezónou se rozumí období od začátku května do konce října. V hlavní sezóně (červenec, srpen) jsou pronájmy nejméně týdenní (sobota - sobota). Mimo sezónu (květen, červen, září, říjen) jsou možné pobyty i kratší. Zimní sezónou se rozumí období od začátku listopadu do konce dubna. Hlavní sezóna je Silvestr, vánoce, únor a březen. Mimo sezóna jsou ostatní zimní termíny. Zimní pobyty (Silvestr, Vánoce) mohou mít specifické termíny. Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi hodinou a ukončení je poslední den pronájmu do 10. hodiny.

2 3. OBJEDNÁVKA A ÚHRADA POBYTU Pobyty lze objednat em nebo osobně, či na internetových stránkách. Na internetových stránkách je uveden aktuální stav obsazenosti objektu. První splátka je ve výši 50-60% celkové ceny pobytu (zaokrouhleno na celé tisíce) a musí být uhrazena nejpozději do data určené pronajímatelem. Upozorňujeme, že je nutné dodržet termín úhrady, neboť teprve po obdržení první splátky je objekt závazně zarezervuje. Při nezaplacení první splátky v termínu uvedeném bude pronajimatel považovat za zrušení objednávky a objekt bude vrácen do nabídky pro jiné zákazníky. Zaplacením první splátky se objednávka stane závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat všeobecné podmínky. Po doplacení celkové ceny pobytu, a to nejpozději do 30 dnů před zahájením pobytu, vystaví a bude zaslán zákazníkovi "voucher" (ubytovací poukaz) a popis cesty k objektu (jeli zákazníkem vyžádán), příp. další důležité informace tak, aby je měl zákazník k dispozici nejpozději do 15 dnů před zahájením pobytu. Pokud nebude celková cena pobytu doplacena v požadovaném termínu, vstupují v platnost stornovací podmínky. 4. CENA POBYTU Cena pobyte dle ceníku na internetových stránkách. Celkové ceny za pobyt jsou smluvní. Ceny pobytů neobsahují: cestovní pojištění a pojištění pro případ storna náklady na dopravu a parkování místní poplatek obecnímu úřadu z ubytovací kapacity cenu za spotřebovanou elektrickou energii, plyn příp. jiné palivo poplatek za ubytování domácího zvířete závěrečný úklid

3 5. UBYTOVACÍ POKYNY 1. NÁSTUP Začátek pronájmu objektu je v den nástupu (sobota) mezi 15. a 18. hodinou. Časový interval je nutno dodržet, jinak nemůžeme garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky. Při předání seznámí pronajímatel zákazníka s objektem a jeho inventářem a předá klíče od objektu. 2. KAUCE Při nástupu pobytu je požadována úhrada kauce ve výši 3000,- Kč. Pro skupiny více než 4 osob ve věkové kategorii od 18 do 28 let platí záloha ve výši Kč 2.000,- za každou osobu. Jestliže nebude kauce zaplacena, může být předání objektu odepřeno. Veškeré způsobené škody budou zúčtovány kaucí. Kauce bude vrácena při odevzdání klíčů po kontrole objektu. Pokud bude škoda vyšší než uhrazená kauce, bude řešena v rámci občansko-právního řízení. Doporučujeme uzavřít si na případné škody pojištění. 3. KOUŘENÍ V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Naše chalupa je určena zejména pro pobyty rodin s dětmi. Mějte prosím pochopení a zákaz dodržujte. V opačném případě může být pobyt bez náhrady pronajímatelem okamžitě ukončen. Kouřit můžete venku na zdravém vzduchu. Pršet na vás nebude. Je zde zastřešený altán s lavičkou a stolem. 4. POČET OSOB Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na voucheru a v žádném případě nesmí překročit maximální počet osob a to 8 osob. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude ubytován větší počet osob, má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

4 5. POBYT ZVÍŘAT Dopřejte svým mazlíčkům taky nějaký luxus a ubytujte je v některém z hotelů určených jen pro ně. Nemáme nic proti zvířatům, ale počet lidí alergických na zvířecí srst vzrůstá. Povoleny jsou pouze malá zvířata a to za poplatek 500Kč/zvíře/týden. Požadavek na ubytování domácího zvířete vždy uvádějte na objednávku. Zvíře musí být předem schváleno pronajímatelem. 6. BAZÉN Provoz bazénu je celoroční. Voda je vytopena min. na 25 C obvykle C. Po domluvě možnost zvýšit teplotu vody až na 30 C. Cena za zvýšení teploty se odvíjí dle ročního období. 7. ZÁSADY Během užívání objektu je nutno dodržovat následující zásady: nestěhovat nábytek ani jeho části v objektu či z objektu ven při odchodu řádně zamykat objekt šetřit vodou a energiemi řádně pečovat o svěřený majetek dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě 8. UKONČENÍ POBYTU Objekt je nutno opustit poslední den pronájmu do 10 hodin, a to řádně uklizený. Pronajímatel si překontroluje stav objektu, jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou kauci. 5. STORNO PODMÍNKY a) zrušení pobytu ze strany zákazníka Objednávku pobytu je možno zrušit pouze písemnou a naprosto jednoznačnou formou (dopis, fax, ), rozhodující je přitom okamžik přijetí storna.

5 Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt, vybírá pronajímatel stornovací poplatky. Jejich výše se stanovuje v závislosti na době zbývající do zahájení pobytu (den zahájení se nezapočítává), a to takto: 61 a více dní před začátkem pobytu 10 % z ceny pobytu dní před začátkem pobytu 30 % z ceny pobytu dní před začátkem pobytu 50-60% z ceny pobytu (dle první splátky) 14 dní a méně před začátkem pobytu % z ceny pobytu V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, neplatí storno poplatky. b) zrušení pobytu ze strany pronajímatele Pronajímatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V takovém případě vrátí pronajímetel zákazníkovi již zaplacenou cenu pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady. 6. ZMĚNY V OBJEDNÁVCE Změna jména zákazníka, počtu přihlášených osob (není-li překročen maximální počet osob), dodatečný požadavek na ubytování psa či dětskou postýlku je bez poplatku. 7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY Zákazník užívá objekt během pobytu na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod. Je proto nutné před odjezdem uzavřít cestovní pojištění. Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit pronajímateli či správci objektu (nejpozději v den odjezdu).

6 8. REKLAMACE Zákazník má právo případné nedostatky a závady zjištěné na objektu reklamovat u pronajímatele či správce objektu, který odpovídá za jeho stav. Jedná se zejména o závady technických zařízení (dodávka energií, vody, topení apod.) a vybavenosti objektu v rozporu s nabídkou. Pronajímatel či správce objektu má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu 9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných podmínek, že jim rozumí, že s nimi v plném rozsahu souhlasí, a to stvrzuje zasláním první splátky.

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností TOURTREND s.r.o. (IČ: 25516981), a dále podnikatelskými subjekty TOURTREND - Miloslav Meitner (IČ:

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Thai Tour, Bc. Jana Škodová,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Obecné podmínky provozování a pronájmu penzionu Mlýn Lidmaň

Obecné podmínky provozování a pronájmu penzionu Mlýn Lidmaň Obecné podmínky provozování a pronájmu penzionu Mlýn Lidmaň Obsah 1. Přijetí podmínek pronájmu... 2 2. Předmět a cena pronájmu... 2 3. Způsob platby a storno poplatky... 4 4. Ubytovací řád... 5 5. Pojištění

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné podmínky k zájezdům

Všeobecné podmínky k zájezdům Všeobecné podmínky k zájezdům Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře pux s.r.o. (dále jen CK nebo cestovní kancelář PUXtravel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Cestovní kancelář PAN EUROP spol.s r.o. (dále jen PAN EUROP nebo CK ) jako pořadatel /

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011 Všeobecné obchodní podmínky Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 19. 06. 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a služby HOTELU BERG s.r.o. Vztah mezi HOTELEM BERG s.r.o. a zákazníkem se řídí ustanovením zákona

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více