Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. září 2008 ČÍSLO 16 ROČNÍK IX ZDARMA Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo V roli krále se letos po dlouhých letech neobjevil mikulovský občan. foto: Kamil Kašpárek Jedenašedesátý ročník Pálavského vinobraní, kterým žil Mikulov od pátku 12. do neděle 14. září, je minulostí. Burčák tekl proudem, program bavil mladé i starší a počasí Mikulovu přálo. Třicetitisícová návštěvnost potvrzuje, že se letošní ročník slavnosti vína organizátorům opravdu vydařil. Ani fakt, že se Znojemské vinobraní konalo ve stejném termínu, Pálavské vinobraní neohrozil. Je škoda, že se termíny našeho a Znojemského vinobraní potkaly. Spousta návštěvníků by určitě ráda přijela k nám do Mikulova i do Znojma. Pálavské vinobraní je pravidelně vždy druhý víkend v září. Před ním i po něm se již léta konají jiné tradiční akce, říká místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Pálavské vinobraní tradičně nabízelo program různých žánrů. Sobotní historický průvod letos poprvé zajišťovala agentura Gryff, a Michala Solaříka tak po letech v roli krále Václava IV. vystřídal pro mikulovské neznámý obličej. Po loňských stížnostech na historický průvod jsme se rozhodli jej zprofesionalizovat. Agentura Gryff si vyžádala, aby se v,hlavních rolích objevili její členové, vysvětluje hlavní produkční Ludmila Marcinčáková změnu, která se setkala jak s příznivými, tak i s negativními ohlasy ze strany mikulovských občanů. V historickém průvodu letos kráčela stovka účastníků a krojový průvod čítal na 90 lidí. Opravdu podařenou novinkou tohoto ročníku bylo stanové městečko, které se nacházelo na Vídeňské ulici v prostorách internátu Středního odborného učiliště. Byl o ně obrovský zájem, během oslav se v něm ubytovalo na 400 lidí. Nepočítali jsme s takovým zájmem, pro příští rok stanové městečko určitě ještě vylepšíme, uvedla místostarostka. Myslím, že to byl skvělý nápad, a jsem pyšná na to, že se nám ho podařilo zrealizovat. Už nyní máme příslib, že příští rok můžeme stanové městečko opět postavit ve stejných prostorách, dodala místostarostka. Na závěr poděkovala všem, kteří se na organizaci slavnosti vína podíleli. Jsem ráda, že produkční tým nasadil veškeré síly a dal do Pálavského vinobraní kousek srdíčka. Stejně tak děkuji všem partnerům a sponzorům, bez kterých by se tato akce v takovém rozsahu neobešla. km (více o Pálavském vinobraní na str. 3) Pořad ve špičkovém hereckém a pěveckém obsazení bude mít premiéru v Mikulově Režisér J. A. Pitínský připravuje komponovaný večer se slovem a klasickou hudbou inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou. Pořad Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání, též Devatero sloupů opěrných ve špičkovém pěveckém i hereckém obsazení bude mít premiéru 7. října v 19 hodin na mikulovském zámku. Poté se dílo představí už jen jednou 9. října v 19 hodin v Besedním domě v Brně. Vysokými tamaryšky byli metaforicky označováni rabínové, jejichž pradávná slova v interpretaci Jana Potměšila tvoří textovou složku pořadu, říká J. A. Pitínský. Režisér s dramaturgem Janem Špačkem se při sestavování scénáře inspirovali zejména knihou Devět bran Jiřího Langera, který je autorem i vzletných podnázvů pořadu ty vedle rabínů označují i jejich modlitby. V těch názvech je něco nejistého, ale i něco výsostného a jakoby ztajeného, říká Pitínský, podle něhož jsou nádherné Langrovy texty v prostotě, jadrnosti a v tiché, obyčejné, skryté velikosti v souladu i v kontrastu k Šostakovičově hudbě. Pořad se v Mikulově odehraje v předvečer výročí tragické události: přesně před 70 lety, 8. října v roce 1938, totiž město obsadila hitlerovská vojska. Nastalo nelítostné vyhánění občanů s židovskou národností, které urychlovali zejména mikulovští henleinovci: do Hitlerovy návštěvy 27. října chtěli mít totiž Mikulov judenrein, bez Židů. Obyvatelé židovské čtvrti, po staletí přispívající ke kultuře a vzestupu města, ztratili během několika následujících dní a hodin svůj domov. Jejich majetek byl za účasti bývalých sousedů arizován, domy (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Přestupky v dopravě stání v protisměru Zájmem všech účastníků v silničním provozu je zvyšování bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě. A každý účastník ví, že aby byla silnice bezpečná, je potřeba dodržovat pravidla v silničním provozu. Ve městě Mikulově se vyskytl nešvar v podobě zastavení a stání s vozidlem v protisměru, zejména se jedná o ulice 22. dubna nebo Pavlovská. Dle 25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění Jak je přesný radar Každý radar, který Policie ČR, vojenská policie nebo obecní policie používá k měření rychlosti vozidel, musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcím vyhláškám. Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován. Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, respektive ± 3 procenta při rychlostech nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h, Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o., CULTUS je nová odborná škola, kterou založili učitelé s dlouholetou úspěšnou praxí. Zřizovatelé školy doplňují nabídku oborů, jež v okrese Břeclav chybí, a jsou velmi perspektivní. Poskytují možnost okamžitého uplatnění v praxi, pokud absolventi nebudou chtít dále studovat. Všechny obory nabízejí možnost vzdělání pro chlapce i dívky a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. Škola zabezpečuje v tomto školním roce vzdělání v Mikulově, a to v areálu Gymnázia Mikulov a SOU Mikulov. V denním studiu škola nabízí obory propagační výtvarnictví propagační grafika, tvarování průmyslových výrobků průmyslový design a strojírenství se zaměřením na počítačové technologie a obnovitelné novel zastavit a stát na pozemní komunikaci smí řidič s vozidlem vpravo ve směru jízdy. Z toho vyplývá, že řidič, který svoje vozidlo zaparkuje ve směru své jízdy vlevo, se dopouští přestupku dle 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona a za tento přestupek je možno uložit pokutu ve správním řízení od Kč do Kč a v blokovém řízení do Kč. Mgr. Jarmila Pavlíková, odborný zaměstnanec odboru dopravy a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních limitů. Proto je například překročení rychlosti 70 km/h prokázané až tehdy, zobrazí-li radar rychlost nejméně 74 km/h a podobně. Jestliže vyjde najevo, že uvedená minimální tolerance nebyla v jednotlivých případech dodržena a obecní policie pokutovala v blokovém řízení i překročení nižší, bude ministerstvo dopravy okamžitě iniciovat uplatnění mimořádných opravných prostředků pro porušení zákona (přezkumné řízení), ke kterému jsou příslušné krajské úřady a v hlavním městě Praze ministerstvo dopravy. V tomto duchu byly osloveny jednotlivé krajské úřady. Mgr. Jarmila Pavlíková, JUDr. Hana Čížková Nová škola v Mikulově připravuje studenty na digitální životní styl zdroje energií, v dálkovém studiu pak obory strojírenství se zaměřením na obnovitelné zdroje energií a provozní techniku. Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o., CULTUS vstupuje od 1. září 2008 do Autodesk Academia Programu a stává se školicím střediskem Autodesk. Autodesk Academia Program umožní škole efektivně využívat software, studentům přináší zdarma studentské licence softwaru a zejména zvyšování profesních dovedností a možnost získání celosvětově platného a uznávaného certifikátu Autodesk Certificate of Completion. Škola stále ještě přijímá studenty do tříd všech oborů denního i dálkového studia pro zahájený školní rok 2008/2009. Více informací naleznete na Mgr. Ivan Čech, ředitel školy Turistické informační centrum Mikulov zkvalitňuje své služby Za podpory Jihomoravského kraje probíhá již třetím rokem projekt s názvem Zkvalitnění služeb Turistického informačního centra Mikulov (TIC). Hlavním cílem projektu je zkvalitnit stávající poskytované služby TIC, zejména prodloužit otevírací dobu v hlavní turistické sezóně (červen září), prohloubit vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti cestovního ruchu, zlepšit informovanost o cestovním ruchu v Jihomoravském kraji a zabezpečit sběr a zveřejňování informací o zajímavých místech, atrakcích, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na portálu cestovního ruchu a na cykloportálu tic Vzdělávání pracovníků turistických informačních center v CHKO Pálava a BR Dolní Morava Za podpory Ministerstva životního prostředí ČR probíhá již od začátku letošního roku projekt s názvem Vzdělávání pracovníků turistických informačních center v CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace pracovníků turistických informačních center, kteří výrazně napomáhají rozvoji šetrné turistiky v dané lokalitě. Pracovníci sedmi turistických informačních center (Břeclav, Hustopeče, Lednice, Mikulov, Pasohlávky, Valtice, Velké Pavlovice) absolvují odborná školení zaměřená na ochranu přírody, praktické turistické informace na území CHKO, podporu rozvoje šetrné turistiky, vhodné typy turistiky v CHKO, přípravu a realizaci turistických programů aj. Školení je doplněno terénními exkurzemi pod vedením odborníků z řad Agentury ochrany přírody ČR Správa CHKO Pálava, BR Dolní Morava, o. p. s, RRA JMK, Centra ekologické výchovy Pálava aj. V současné době probíhají přípravy pro podzimní cyklus školení, které bude zaměřeno na cykloturistiku, rozvoj šetrné turistiky, naučné stezky a organizační strukturu cestovního ruchu v rámci ČR. Zhodnocení výsledků celého projektu je plánováno formou závěrečného semináře na konci listopadu v Mikulově. tic (dokončení ze str. 1) Pořad ve špičkovém hereckém... a památky zabrány. Stará synagoga se proměnila ve skladiště, na hřbitově byla zřízena střelnice Židovský Mikulov, nazývaný vzletně,svatou obcí a,městem a matkou v Izraeli, byl i se všemi jeho rodáky odsunut do zkázy a nebytí, říká dramaturg Jan Špaček. I proto bude mikulovská premiéra věnována památce JUDr. Richarda Teltschera (* 1888 v Miklově, 1974 v Londýně). Přední mikulovský patriot, mecenáš, vinař a noblesní zakladatel tehdy nejvýznamnějšího židovského muzea v Evropě proslul jako reprezentant kultury, která nemůže být zapomenuta, říká Jan Špaček. Vstupenky na obě představení jsou v prodeji v TIC v Mikulově a BKC v Brně, lístky stojí 140 a 180 korun v Mikulově, 220 a 280 Kč v Brně. Pro studenty a důchodce je připravena sleva: za 110 Kč pořídí vstupenku do Mikulova a za 180 do Brna. mb, km 2 OZNÁMENÍ Kancelář produkčních odboru kultury (Ludmila Marcinčáková a Jan Doležal) je přestěhována do prostor Městského kina (vchod z ulice Česká). Od začátku října zde bude sídlit také redakce Zpravodaje. Pokud bude vchod do Městského kina uzamčen, klepejte na okno kanceláře. km

3 Letošní Pálavské vinobraní nabídlo opět o něco bohatší program Krále Václava IV. a jeho družinu jsme vždy viděli v sobotu přijet na mikulovské náměstí. Letos poprvé byla v pátek večer družina zbrojnošů mikulovským purkmistrem Rostislavem Koštialem vyslána, aby krále vysvobodila z vídeňského zajetí. Foto: Kamil Kašpárek V zámecké zahradě nechybělo řemeslné tržiště, oživené rytířskými kláními, šermířskými souboji či ukázkami práce se sokoly. Návštěvníci si také mohli posedět v historické krčmě. Foto: Kristýna Michnová Při letošním Pálavském vinobraní Mikulov praskal ve švech do Mikulova se přijelo podívat na 30 tisíc návštěvníků. Foto: Kamil Kašpárek Vrcholem pátečního programu na amfiteátru bylo vystoupení Anety Langerové a skupiny Tata bojs. Bubeník a zpěvák Milan Cais (na snímku) za bicími předváděl téměř akrobatické kousky. Návštěvníci obsadili amfiteátr do posledního volného místa. Stejně tak tomu bylo při sobotním programu, v němž se vystřídaly kapely Buty, Air Fare, Horkýže Slíže, Gipsy.cz, Ready Kirken a Clou. Foto: Kristýna Michnová Nedělní výstup na Svatý kopeček byl letos orientován především na děti u čtyř ze sedmi zastavení na ně čekaly pohádkové postavy a příběhy. U zbývajících tří zastávek se účastníci výstupu dozvěděli něco z historie Mikulova a na vrcholu bylo připraveno losování o poukázky na nákup ve Freeportu. Foto: Kamil Kašpárek Letošní novinkou bylo rozšíření nedělního programu. Hana a Petr Ulrychovi a jejich skupina Javory (na snímku) se těšili obrovskému zájmu. Náměstí bylo při jejich vystoupení plné. Návštěvníky také zaujalo pouliční představení Draceana v podání Cirkusu Sacra. V odpoledních hodinách probíhala na Náměstí Mezinárodní přehlídka dechových hudeb Zlatý hrozen a na amfiteátru se mezitím střídaly revivalové kapely. Foto: Kristýna Michnová PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ 2008 GENERÁLNÍ PARTNER: EXKLUZIVNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNER: GARANT 2. VÝSTUPU NA SV. KOPEÈEK: PARTNER: SOU MIKULOV HLAVNÍ SPONZOR: SPONZOR: Vojtìch Vymyslický s.r.o. senátor Ing. Jan Hajda HOTEL **** GALANT MEDIÁLNÍ PARTNER: 3

4 Mikulov bude hostit Moravský hudební festival Ve dnech 28. září až 12. října se v několika městech Jihomoravského kraje bude konat 1. ročník putovního Moravského hudebního festivalu. Jeden z koncertů na téma Jazz v duchovní hudbě se uskuteční 3. října od 19 hodin v zámeckém sále v Mikulově. Projekt je zamýšlen jako pocta Jaromíru Hniličkovi. O brněnském patriotovi, vynikajícím trumpetistovi, aranžéru, skladateli a v neposlední řadě nejstarší žijící legendě orchestru Gustava Broma se není třeba dlouze rozepisovat. Jaromír Hnilička (nar. 1932) je bezesporu velkou osobností české hudební scény. V sedmdesátých letech minulého století napsal mimo jiné Jazzovou mši, se kterou sklidil v západní Evropě obrovský úspěch. Začátkem roku 2007 autor dílo začal rozšiřovat o rovinu komorního orchestru. Skloubením big bandu, komorního orchestru a pěveckého sboru reaguje na tendence a proudy dnešní doby. Každé těleso si zachovává svou tvář a pohybuje se ve sféře sobě vlastní. Autor styly propojuje, a vzniká tak naprosto ojedinělá skladba, která maže rozdíly mezi styly a generacemi. Autor se bude prezentovat také jako sólista na trubku a v jeho originálním podání budeme mít možnost slyšet zpověď vyzrálého jazzmana. Propojením legendárního člena orchestru Gustava Broma s nastupující mladou generací B Side Bandu, energickým sborem Ars Brunensis Chorus, a to vše podtrženo vynikajícími hráči z Filharmonie Brno, vzniká projekt reprezentující město Brno, potažmo Jihomoravský kraj, na nejvyšší umělecké úrovni. Mluveného slova se ujme herec Ladislav Lakomý. V první polovině koncertu zazní skladba Petra Ebena Variace na svatováclavský chorál v podání vynikajícího žesťového souboru BRASS6 a od brněnského skladatele Miloše Štědroně skladba Introitus, kterou autor věnuje Jaromíru Hniličkovi. Více informací naleznete na stránce buj Poděkování Děkuji Pohřební službě Chromý za důstojné rozloučení se zesnulým panem Josefem Tomanem z Mikulova dne 13. srpna 2008 a za květinové dary. Manželka Poděkování Jménem bývalých zaměstnanců VÍNA MIKULOV bych chtěla touto cestou poděkovat generálnímu řediteli a.s. Bohemia Sekt Ing. Josefu Vozdeckému a řediteli Vína Mikulov Ing. Jaroslavu Hlaváčovi za umožnění setkání bývalých zaměstnanců (důchodců) v prostorách Vína Mikulov. Setkání se uskutečnilo v pátek 5. září. Po poutavém výkladu Ing. Jaroslava Hlaváče o modernizaci závodu a používaných nových technologiích ve výrobě, od zpracování hroznů až po finální výrobek, nám bylo umožněno si všechno prohlédnout za plného provozu výroby. Mnozí z nás svá bývalá pracoviště ani nepoznali. S obdivem jsme sledovali nejen nové moderní vybavení, ale také novou jídelnu pro zaměstnance a krásné čisté prostředí v celém areálu Vína Mikulov. Velký dík patří také předsedovi odborové organizace panu Emilu Rosíkovi za organizaci tohoto setkání. Ing. Anna Dvořáková Mikulov má mistra ČR ve vaření gulášů V sobotu 6. září proběhlo na výstavišti v Přerově 4. Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů. Klání, ve kterém se utkalo 41 týmů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, se zúčastnil také kuchařský tým hotelu Zámeček Mikulov pod vedením šéfkuchaře Matěje Kovacse. A vyhrál, co se dalo! Podmínky soutěže byly jasné: Uvařit na přírodním ohni během pěti hodin minimálně 30 porcí. Dvacetičlenná odborná porota poté u každého ze šedesáti druhů gulášů hodnotila nejen chuť, ale také nápaditost, celkový vzhled, způsob přípravy a v neposlední řadě i pořádek, čistotu a výzdobu pracoviště. A stánek hotelu Zámeček si za Matějův kovářský guláš z hovězí roštěnky a vepřových jater odvezl domů do Mikulova zlatý pohár mistra ČR 2008 ve vaření kotlíkových gulášů, Mini reakce na mega vinobraní Dlouhé měsíce příprav, a než se člověk otočí, je po největším svátku burčáku a s ním spojených radovánkách, hlavně kulturních. Dovolíme si pár připomínek k letošní organizaci. Jsme dvě maminky a při hledání náplně volného času pro naše dvě sedmileté dcery jsme s potěšením zjistily, že ZŠ Hraničářů nabízí možnost několika forem zdravotního cvičení vycházejících z bojového umění Tai chi. Holky to zkusily a byly nadšené, obzvlášť když se jim naskytla možnost vystoupit spolu s dospělými na letošním vinobraní. Celá skupina měla k dispozici dva vstupy, v hod. a ve hod. pod názvem Qi Gong meditace v pohybu. A opravdu se tvrdě připravovala. Bohužel První vstup byl z neznámých důvodů posunut a začal o 15 min. dříve (většina pozvaných to nestihla) a druhý byl zrušen před samým začátkem, aniž by na to dopředu kdokoliv upozornil... Řeknete si malichernost, vždyť většinu lidí zajímají hvězdy, jako je Gipsy.cz nebo Clou, a ne pár skutečně úžasných, ne však celorepublikově známých lidí. 1. místo za nejlepší tým a 1. místo za zajímavé použití surovin při přípravě guláše. Vítězství se tedy dá považovat za absolutní. Poděkování patří firmě Mountfield v Přerově a Mikulově, která vítěznému týmu zapůjčila altán. lm Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce Avšak pro babičky, tety, zkrátka rodinu a kamarády, které jsme pozvaly, protože jsme se chtěly děvčaty pochlubit, pro ty bylo tohle vystoupení velmi důležité. Chtěly jsme také ukázat širší veřejnosti, jaké jsou v Mikulově možnosti pro děti i dospělé a kolik prospěšného by mohli v dnešní hektické době pro své zdraví udělat. Časový prostor na patnáctiminutovou ukázku opravdu byl. Závěrem Prarodiče jedné z vystupujících holčiček nejsou příznivci burčáku ani Ready Kirken, ale zaplatili 400 Kč vstupné jen proto, aby viděli svou vnučku. Hned odešli, protože večerní program na amfiteátru toho pro starší generaci moc nenabízel. Jedna z dospělých účinkujících měla po noční směně a čekala tu zbytečně celé odpoledne na večerní vystoupení. Jistěže není jednoduché takovou velkou akci dokonale organizačně zvládnout. Ale nabízí se otázka, jestli domácí účinkující amatéři, když už dostali prostor pro svou prezentaci na takové velké akci, jakou bezesporu Pálavské vinobraní je, jsou bráni jako druhořadí a podle toho se s nimi jedná. Vlnková, Charvátová 4

5 Pátek v hod. Program městského kina AKTA X: CHCI UVĚŘIT Vstupné: 65 Kč Sci-fi thriller / přístupný od 12 let / 105 min. / USA / titulky Režie: Chris Carter Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Na příběh jako takový je zatím uvaleno informační embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. Sobota v hod. SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ Vstupné: 65 Kč Romantický příběh / přístupný / 110 min. / ČR/Albánie Režie: Piro Milkani Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Töpfer Děj filmu se odehrává v roce 1961, kdy partička studentů FAMU (Čech, Slovák, Albánec) natáčí v Českém Šternberku absolventský film o továrně na motorky. Konfrontace bohémství a vnímavosti mladých filmařů s českým venkovem, setkání s celou škálou postav (hrabě, šéf policejní stanice, ředitelka hotelu, předák ve fabrice atd.) tvoří jednu dějovou vrstvu příběhu. Další pak představuje osobní drama albánského studenta Lekeho, pocházejícího ze země zcela izolované od zbytku Evropy, rozpolceného pocitem sounáležitosti se svou vlastí a rodinou, zejména vazbou na matku, a okouzlením životním stylem, erotickou nevázaností a bezstarostností české zlaté mládeže. Pátek v hod. BATHORY Vstupné: 70 Kč Historické drama / přístupné od 12 let / 140 min. / ČR Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných panen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. Můžeme tak sledovat osudy Alžběty Bathoriové v nejdražším středoevropském filmu. Alžběta podle pověstí zavraždila na 600 obětí, mezi kterými byly především mladé dívky a ženy, na svém slovenském sídle Čachtice. Sobota v hod. KUNG FU PANDA Vstupné: 65 Kč Animovaná komedie / přístupná / 92 min. / USA / dabing Režie: Mark Osborne, John Stevenson Hrají: Jackie Chan, Jack Black, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Ian McShane, Angelina Jolie Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, neuctivé a flákačské pandě Po, která se musí naučit kung-fu, aby zachránila Údolí klidu před zlým sněžným leopardem Tai Lungem. Příběh se odehrává ve staré Číně a převrátí neměnný svět bojových umění vzhůru nohama. Sobota v hod. PROSÍME PŘETOČTE Vstupné: 60 Kč Komedie / sci-fi / přístupná / 102 min. / USA Režie: Michel Gondry Hrají: Jack Black, Mos Def, Mia Farrow, Danny Glover, Melonie Diaz, John Tormey Jerry pracuje na skládce a ze dne na den žije svůj nudný život. Jednoho dne se rozhodne zviditelnit tím, že sabotuje jadernou elektrárnu. Plán mu nevyjde a v továrně si ozáří mozek, který začne vysílat elektromagnetické vlny. Bohužel pro jeho nejlepšího přítele Mikea, který pracuje ve videopůjčovně svým zářením začne mazat kazety. Klukům nezbývá, než s pár dolary v kapse uchopit kameru a točit filmy 5 Poznačte si do kalendáře Neděle Roš hašana 5769 Synagoga, začátek v 16 hodin Regionální muzeum v Mikulově zve všechny návštěvníky a zájemce o židovskou kulturu v neděli 28. září v 16 hodin do mikulovské synagogy na Husově ulici. Přijďte s námi oslavit příchod židovského nového roku (Roš hašana) 5769 a zároveň ukončit výstavní sezónu 2008 v synagoze. Pozváni jsou autoři jednotlivých výstav a k příjemné atmosféře přispěje kapela Ruah s tradičními židovskými písněmi podanými, dle vlastních slov, lehce netradičně. Ochutnejte s námi podle židovské tradice jablka s medem, která jistě přinesou nastávající nový rok sladký a šťavnatý! rmm Pátek Moravský hudební festival Zámecký sál, začátek v 19 hodin Jeden z koncertů putovního Moravského hudebního festivalu se bude konat také v Mikulově. Více informací naleznete na straně 4 a na Sobota Orientální povídání Městská knihovna, začátek v 16 hodin Městská knihovna vás zve na další pokračování orientálního povídání. Dozvíte se více o historii a stylech orientálního (břišního) tance, zajímavosti o kostýmech a taneční kultuře. Různé druhy orientálního tance (flamenco arabae, moderní egyptský tanec, indický tanec, orient salsa...) vám představí tanečnice Narin z taneční školy Aysun. Vstupné je dobrovolné. Týden Týden knihoven Městská knihovna Městská knihovna v Mikulově pro vás opět připravila týden knihoven, ve kterém budou mít zájemci možnost seznámit se blíže s její činností. V pondělí 6. října bude v knihovně den otevřených dveří. Od 6. do 10. října zde budou probíhat exkurze žáků ZŠ, besedy o knihách a spisovatelích, internet pro seniory a začátečníky, kdy zaměstnanci knihovny vysvětlí zájemcům první kroky při práci s internetem (je nutné se v knihovně předem domluvit) a ve středu 8. října v 15 hodin se bude konat společné čtení pro děti. Týden knihoven bude ukončen v sobotu 11. října burzou vyřazených knih, která se bude konat od 8 do 12 hodin. Úterý Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání Zámecký sál, začátek v 19 hodin Komponovaný pořad se slovem a klasickou hudbou inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou v režii J. A. Pitínského bude mít premiéru v mikulovském zámeckém sále. Více informací se dozvíte na straně 4 a na Každé pondělí od Power joga Sál DDM, začátek v hodin Power joga je cvičení zaměřené na zpevnění zejména horní části zad, hýždí, břicha a paží včetně zápěstí a dále na protažení hlavně zadní a vnitřní strany stehen a svalů podél páteře. Zlepšuje fyzickou kondici protahuje zkrácené a posiluje ochablé svaly, zlepšuje a zpevňuje držení těla, a působí tak preventivně proti bolestem zad učí psychické koncentraci, vnímání a ovládání těla, správně a účinně dýchat. S sebou vhodné sportovní oblečení, ručník nebo podložku, cvičí se naboso, před cvičením je doporučeno asi 2 hod. nejíst. Kurzovné je 30 Kč/hod. Každý čtvrtek od Aerobik Sál DDM, začátek v hodin Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Připravuje se: Podzimní koncert Změna programu vyhrazena!

6 MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ byty od 1 + kk (27,9 m 2 ) do 3 + kk (118,1 m 2 ) vysoký standard, parkovací stání, balkony, terasy bydlení uprostřed nádherné přírody nedaleko historického centra města Mikulov atraktivní a snadno dostupná lokalita Pouze 72 bytů v celém areálu! tel.: ,

7 Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: Víno a hrozny v pokrmech mezinárodní kuchyně BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , nový CAFFEBAR FELICITA MIKULOV, NÁDRAŽNÍ 9 - SÍDLIŠTĚ 40 ORIGINÁLNÍCH RECEPTUR KÁVY OVOCNÉ POHÁRY LIMO ČERNOHORSKÉ PIVO 7 Přijmu sádrokartonáře s praxí. I živnostníky. Tel.: JOSEF SOVIŠ K Vápence 5, Mikulov, (u Mountfieldu) Tel.: servis osobních i nákladních vozidel příprava vozidel na STK měření emisí PO, ST ÚT, ČT PÁ

8 BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY + KOBERCE PVC Větrná 3, Mikulov (sídliště bývalá stáčená drogerie) Nabízíme: záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny. Vzorkový prodej koberců a pvc, tkané koberce, koupelnové soupravy, garnýže, rohože a jiné doplňky. Obšíváme záclony na prodejně. Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. Otevírací doba: Po Pá , So Zdeňka Babicová, tel.: Přijmeme do Mikulova pracovníky: na úklid strojem (15 19 hod.) pro strážní službu (směny) na úklid sněhu v zim. období s vlastní technikou Požadujeme fyzic. zdatnost, vhodné pro důchodce i ČID. tel.: Lakrosový turnaj Lacrosse Club OSTO6 Mikulov si Vás dovoluje o víkendu pozvat na lakrosový turnaj O burčákový džbánek, který se bude hrát na umělé trávě na hřišti FC Pálava. Mikulovský feminář aneb Cesty Tento víkend skončila společná výstava studentek vysokých výtvarných škol završující týdenní soustředění nazvané Mikulovský feminář. Je to už potřetí, co jsme se sjely do Mikulova, abychom tu uspořádaly netradiční plenér. Díky ochotě místních církevních představených máme k dispozici krásnou, leč zanedbanou historickou budovu na náměstí vedle hrobky. Zde se nachází tzv. Štukový sál, nádherná místnost s valenou klenbou zdobenou štukami, který dříve sloužil jako výstavní síň. Jedním z cílů naší výstavy je také upozornit na alarmující stav této budovy a naznačit možnost jejího využití. Naším zájmem bylo také zpřístupnit zahradu domu. Jednu z jejích zdí jsme vloni vyzdobily sgrafitem, letos přibylo několik fresek. Pestrost vystavených prací je zaručna tím, že studujeme různé obory, i když převládá grafika. Letos se nás sešlo pět, zblízka i zdaleka. Marie Chlebovská, studentka restaurování na VŠVU Bratislava, se pustila právě do zmiňovaných fresek. Na stromě se houpaly a tancovaly její papírové figurky. Petra Koláčková, studentka výtvarné výchovy a vizuální tvorby na PdF MU Brno, se představila suchými jehlami a linoryty na téma pověstí Tišnovska a postav z Mikulovského bestiáře. Olga Turnaje se zúčastní 16 týmů z celé České republiky včetně mistrů republiky a vítězů 1. pražské ligy a moravské ligy. Kromě pořadatelů z OSTO6 si zde svou ostrou premiéru odbude tým El Chupacabra druhý mikulovský tým juniorů. Turnaj se uskuteční za podpory města Mikulova, FC Pálava a Svazu amatérských hráčů lakrosu SAHL. Všichni návštěvníci se mohou těšit na bohaté (nejen burčákové) občerstvení. JacK Pluháčková z ateliéru grafiky a ilustrace na VŠVU Bratislava vystavila dřevořezy s indickými motivy, inspirované verši básníka Kálidásy. Je také autorkou animovaných částí filmu. Zuzana Šuleřová, studentka ateliéru Kov a šperk na VŠVU Bratislava, vystavila železné šperky evokující neustálé jízdy vlakem tam a zpátky, dále pracovala s nalezenými materiály a fotografiemi, dokumentujícími průběh femináře. Zahraniční účastnicí byla japonská grafička Yoshiko Tsubouchi, která žije střídavě v Tokiu a Bratislavě. Pod barokními štukami zářily její barevné lepty s tematikou nostalgického putování. Mapy, lodě, balóny a také bratislavské věže s mnoha tajuplnými detaily. Všech pět účastnic se objevilo v krátkém filmu natočeném v zatopeném místním lomu, který svými vápencovými stěnami a azurovou vodou evokuje zahraniční dovolenková letoviska. Jde o kombinaci videa a malované animace. Čtyři dámy v plážovém outfitu dovádějí na břehu, zatímco animovaná Yoshiko coby potapěč zkoumá vodní hlubiny. I když je úprava prostor omezena našimi skromnými možnostmi, líbí se nám neformálnost takového vystavování, zažily jsme mnoho radosti ze společné práce a setkání a věříme, že za rok uspořádáme další ročník femináře. Olga Pluháčková 8 OZNÁMENÍ PRO KLIENTY KURKOVÁ BLANKA otevírá k kancelář pojišťovacího poradenství ve spolupráci s pojišťovnami: a další dle potřeb klienta. Úřední doba: Po a st Pá Adresa: Náměstí č. 31 (2. podlaží nad trafikou), Mikulov Kontakt: , Řádková inzerce Chcete až Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Do nově otevřeného **** hotelu přijmeme do HPP údržbáře. Práce v pěkném prostředí, v mladém kolektivu. Tel.: pí Marianová STAVEBNÍ SDRUŽENÍ Ing. Stanislav Mach & Ing. Pavel Báťa, Pod platanem 25, Mikulov přijme do pracovního poměru řidiče nákladního automobilu MAN. Zájemci se mohou hlásit na tel. č Nástup možný ihned.

9 Klavírní kurzy očima pořadatele Sdružení hudebníků města Mikulova a Základní umělecká škola Mikulov pod záštitou Města Mikulova pořádaly srpna 2008 již devátý ročník prázdninových klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat. Kromě výuky a různých aktivit pro frekventanty byly součástí kurzů programy pro mikulovskou veřejnost. Jako zdařilý se ukázal nápad pořádat koncerty v zámeckých prostorách. Již zahajovací koncert Puella tria v nástupní hale dodal tomuto počinu punc výjimečnosti. Věkově mladý, ale umělecky vyzrálý komorní soubor v obsazení Terezie Fialová klavír, Jan Fišer housle a Markéta Vrbková violoncello, zaujal ohňostrojem tónů a emocionálním nábojem provedených skladeb. Účast mikulovského starosty Rostislava Koštiala, který na zahajovacím večeru přivítal účastníky kurzů, pedagogický sbor i posluchače, byla dokladem, že představitelé města si váží práce v dnes již opomíjené disciplíně vážné hudby. Klavírní recitál Ivo Kahánka se konal 19. srpna v podvečer v zámeckém sále. Mladý český pianista, laureát mezinárodní soutěže Pražské jaro a držitel dalších významných ocenění, svým virtuozním výkonem pohladil na duši a potěšil adepty klavírní hry, ukázal možnosti tohoto nástroje technickou bravurou a tónovou barevností. Na koncertech 21. a 22. srpna vystoupila převážná část účastníků kurzů nejen rozdílného věku, ale i technické a výrazové vyspělosti. Přeplněné sály posluchačů odměňovaly dlouhými ovacemi nádherné výkony účinkujících hudebníků, nejen profesionálů patřících do první umělecké ligy, ale také začínajícího hudebního dorostu. Lze si jen přát, aby podobných aktivit, kde se mládež uplatňuje svými uměleckými výkony (a nejen ukazuje své naolejované svaly), bylo co nejvíce. Jako člověk působící v tomto oboru již delší dobu vím, kolik úsilí, píle a talentu je potřeba, aby dětská naivita, křehká, průzračná, plná energie, byla spoutaná a usměrněná k vrcholným uměleckým výkonům, které jsme měli možnost slyšet nejen na koncertech účastníků kurzů. Dovolte mi konstatovat, že celý tento projekt se svou úrovní zařadil mezi dominanty kulturního dění v našem překrásném městě. Chtěl bych všem, kteří se podíleli na této úspěšné akci, ze srdce poděkovat jménem svým i za hlavního organizátora Sdružení hudebníků města Mikulova. Poděkování také patří sponzorům a mediálním partnerům, jimiž byli: Město Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově, manželé Volaříkovi, pan Vladimír Michna, SOU Mikulov, Vyhodovy lahůdky, ZD Sedlec, Ubytovna U Zajíce, Hotel Galant, Penzion Fontána, Penzion Niké, Clarina music-yamaha, Hlas Palavy a Český rozhlas 3 Vltava. Karol Porubský Amatérské týmy soutěžily o Řád zlaté vařečky Hotel Zámeček uspořádal v sobotu 6. září 1. ročník Gulášového festivalu. Osmnáct amatérských soutěžních týmů se zde ucházelo o Řád zlaté vařečky a hodnotné ceny. Jejich úkolem bylo uvařit v kotli nad ohněm Mikulovské kapucínky Lenka Vítová, Jitka Chromá, Jana Paprstková a Vlaďka Wunschová. foto: archiv Jitka Chromá guláš z libovolných surovin. A tak mohli návštěvníci za lidových 20 korun za porci ochutnat kromě tradičního hovězího a vepřového guláše také guláš jelení, kozí, pirátský a mnoho dalších. Zatímco soutěžní týmy se od 14 hodin intenzivně snažily, aby právě jejich guláš byl ten nejlepší, návštěvníci se mohli zúčastnit degustace vín v Moravském vinném sklípku nebo sledovat doprovodný program Mužáky z Březí a Velkých Pavlovic a karnevalovou muzikálovou show. Zřejmě i nádherné zářijové počasí přispělo k účasti několika set lidí. Moc se mi tady líbí, ochutnala jsem pět druhů gulášů a všechny byly výborné. Je tady úžasná atmosféra, libovala si Martina Otrusinová, která na akci společně s přáteli dorazila až z Ostravy. V 17 hodin se otevřely kotlíky. Z návštěvníků jsme náhodně sestavili pětičlennou porotu, která obdržela po vzorku z každého kotlíku a hodnotila vzhled, barvu, konzistenci šťávy, křehkost masa, chuť, aroma a celkový dojem, uvedl pořadatel Josef Ševčík. Tato kritéria podle poroty nejlépe splnil tým Josefa Švejdy a Karla Michny z Velkých Pavlovic, kteří si odvezli motorový postřikovač značky Stihl. Jeden z týmů nepřijel vyhrát, ale zúčastnit se. Byl to tým senátora Hajdy, který rozdával guláš za dobrovolný příspěvek, a ten následně věnoval mikulovskému Biliculu. Nejlepším z mikulovských týmů se staly Kapucínky, které vsadily kromě chuti také na preciznost. Ke každé porci rozdávaly panáka slivovice a chléb ozdobený vlaječkou s kapucínským erbem. Oblečeny byly v kapucínských kostýmech zapůjčených z mikulovského Divadelního spolku. Získaly čtvrté místo. Přihlásily jsme se kvůli legraci, nevěřily jsme, že dopadneme tak dobře. Jsme kamarádky, které spolu nikdy nevařily, a guláš jsme dělaly tak, jako bychom ho připravovaly pro svou vlastní rodinu, řekla za ženský tým Jitka Chromá. Akci až do pozdních nočních hodin provázela hudební skupina Plus, takže i o zábavu bylo postaráno. Drobné nedostatky v podobě front na pivo či malé kapacity míst k sezení jsou jen důkazem toho, že guláš má opravdu mnoho příznivců a pořadatel s tím bude jistě příště počítat. lm, km Kampanila očima cizince Jedním z našich největších zážitků letošního léta byla návštěva Mikulova a požitek ze skvělých koncertů vynikajících sborů z mnoha částí Evropy. První koncert se konal v pátek 5. září v chrámu sv. Jana Křtitele, kde maďarský sbor Cantemus uvedl skvělý program. Krásné skladby působivě zněly ve výborné akustice nádherného kostela. Sobota přinesla další překvapení, kdy jsme si v Dietrichsteinské hrobce poslechli polský sbor Senza Rigore, který řídila vynikající sbormistryně Jolanta Szybalska-Matzak. Skvělý projev tohoto sboru zněl ve slunečném sobotním dopoledni přímo andělskými tóny. Sobotní večer přinesl další překvapení příjemným vystoupením řady sborů v Rajské zahradě mikulovského gymnázia. Zpěváci prokázali velice vysokou úroveň svých vystoupení. Přestože jsou to amatéři, člověk by věřil, že jsou to profesionálové. Bylo předvedeno mnoho rozdílných hudebních žánrů, od klasické hudby po humorně pojatou swingovou hudbu s papírovými nástroji. Místní sbor Virtuosi di Mikulov nám poskytl hluboký zážitek díky profesionálnímu vedení sbormistryně Zuzany Pirnerové. Vše bylo v tomto horkém letním večeru zábavné a příjemné. Děvčata z královéhradeckého dětského sboru Jitro byla oblečena v krásných červených šatech s bílými halenkami, což bylo velmi působivé. Postaraly se o další půvabný zážitek z tohoto kouzelného večera. 9 Neděle byla závěrečným dnem Kampanily s koncertem v chrámu sv. Jana Křtitele. Byl zahájen bohoslužbou, v níž probošt hovořil velmi dlouho a my dánští posluchači jsme mu nerozuměli. Ale koncert byl dobrý. Zahájily ho dívenky v červenobílém a po nich Spevácky zbor slovenských učiteľov se sbormistrem Štefanem Sedlickým uvedl velmi kvalitní program. Je to sbor vysoké úrovně. Závěrečná skladba Te Deum Antonína Dvořáka v podání více jak stovky zpěváků a Mladých brněnských symfoniků pod taktovkou Lubomíra Mátla byla nesmírně působivá a zněla v chrámu výborně. Kampanila nám poskytla hluboké zážitky, které přeneseme do Dánska. Díky, Mikulove. Niels Aage Larsen, Hjoerring, Dánsko

10 Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , Nabídka kroužků DDM Mikulov na rok 2008/2009 Název kroužku Místo konání / čas Věk Zápisné Pro naše nejmenší Klub dětí a maminek DDM úterý, čtvrtek Kč Angličtina Slůňátka DDM středa do 6 let 400 Kč Kinder keramika DDM úterý let 600 Kč Baby dance DDM čtvrtek let 400 Kč Pohybové činnosti, sport Mažoretky ZŠ Hraničářů úterý I. stupeň 400 Kč Top Dancers Little DDM úterý let 400 Kč Top Dancers DDM úterý let 400 Kč Taneční přípravka DDM pátek let 400 Kč Hip hop ml. DDM pondělí let 400 Kč Hip hop st. DDM pondělí let 400 Kč Break dance DDM po, st, čt let 400 Kč Streetdance DDM středa, pátek let 400 Kč Základní sportovní příprava ZŠ Hraničářů úterý let 400 Kč Volejbal dívky ZŠ Hraničářů pondělí let 400 Kč Míčové hry ZŠ Hraničářů čtvrtek I. stupeň 400 Kč Stolní tenis DDM středa let 400 Kč Country DDM čtvrtek let 400 Kč Sebeobrana a fit cvičení ZŠ Valtická pátek let 400 Kč Střelecký DDM čtvrtek let 400 Kč Volejbal kadetky ZŠ Hraničářů pondělí Gymnázium úterý let Kč Power jóga DDM pondělí dospělí Volejbal Gymnázium úterý dospělí Kč Aerobic DDM čtvrtek dospělí Jazykové aktivity Angličtina ZŠ Hraničářů středa od 2. třídy 400 Kč Němčina ZŠ Hraničářů pátek od 2. třídy 400 Kč Tvořivé činnosti Šikulky DDM čtvrtek let 500 Kč Pilné včeličky DDM středa let 500 Kč Výtvarníček DDM čtvrtek let 500 Kč Keramika DDM pondělí let 600 Kč Keramika DDM středa dospělí Kč Hudební činnost Kytara DDM úterý let 400 Kč Flétna ZŠ Hraničářů úterý let 400 Kč Přírodovědné aktivity a jiné Jezdecký Cihelna Mikulov sobota, neděle 8 18 let Kč GO DDM středa let 400 Kč Novinoví šotci DDM pondělí let 400 Kč Počítače DDM úterý let 400 Kč Dramatický DDM den a čas upřesníme 9 12 let 400 Kč Více informací získáte na tel.: , Činnost kroužků byla zahájena od 22. září Platba zápisného je stanovena na celý školní rok. Změny jsou vyhrazeny. ŘÍJEN V DDM DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ října v DDM FOTOSOUTĚŽ Památky a příroda v barvách podzimu Zajímavé obrázky přírody a památek v podzimním hávu, uzávěrka do 31. října, určeno pro děti ZŠ a studenty SŠ MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 8. října (středa) v soutěž pro naše nejmenší BRIGÁDA NA PÁLAVĚ října přijďte na pohodový víkend do Mikulova spojený s úklidem dřevin kolem jedné ze zřícenin nad Pernou, přihlášky do PEDAGOG TURNAJ VE VOLEJBALE 5. ročník 22.října (středa) od v tělocvičně na Gymnáziu Mikulov P O D Z I M N Í P R Á Z D N I N Y CESTOVNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY října prázdninové putování se spoustou překvapení spojené s přespáním v Brně, cena 680 Kč, přihlášky do VÝLET DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ LAA AN DER THAYA 27. října (pondělí), přihlášky do , akce se uskuteční při počtu alespoň 30 osob. Vstupné: děti 5,20 Euro, dospělí 10,80 Euro, děti do 3 let zdarma, doprava 140 Kč, děti do 6 let 70 Kč. Odjezd: v 9.00 hod. od DDM, návrat asi ve hod. PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KLUBU U MAMUTA října v nabídce je kulečník, počítačová učebna, stolní fotbal, sledování DVD, stolní hry MIKULOVSKÁ SVĚTÝLKA 31. října (pátek) v Halloweenské výtvarné tvoření Žádáme všechny členy našich kroužků, aby přihlášky a zápisné odevzdali do v kanceláři DDM Mikulov! SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ TÁBOR V pondělí ráno se poprvé sešly děti, které se přihlásily na příměstský sportovně-turistický tábor. Celkem jich mělo nastoupit 24, ale nakonec jich bylo jen 18. To už na ně čekaly tři instruktorky Jitka, Verča a Jana, které se těšily na práci s dětmi. Nejprve jsme se seznámili, většina dětí se už znala z jiných táborů a ze školy. Hráli jsme různé míčové hry na hřišti školy Valtická. Po obědě jsme se vrátili do DDM a pokračovali v zábavě, děti si zahrály hru na kraby nebo pantomimu. V úterý se nám opět vydařilo počasí, proto jsme dopoledne vyrazili na Pony ranč, kde se děti svezly na koni a odpoledne se šly vyřádit na koupaliště. Další den nás čekal výlet do ZOO v Brně. Některé děti mají dokonce zážitek z první jízdy naší slavnou šalinou. V ZOO jsme mohli vidět spoustu exotických zvířat a také nedávno narozená mláďátka medvěda ledního. Zrovna se koupala i s matkou. Ve čtvrtek podnikly děti výpravu na Svatý kopeček a odpoledne hrály honbu za pokladem, musely hledat po Mikulově otázky a indicie a podle nich najít poklad v podobě různých sladkostí. Poslední den děti strávily hraním her na hřišti a soutěžením. Vyrobily si také svá vlastní trička na památku. Odpoledne jsme opět vyrazili na koupaliště a děti zde převzaly diplomy a pamětní listy. Po pěti dnech strávených spolu jsme se všichni skamarádili, zasmáli se, trošku jsme si i zazlobili, ale určitě to bylo fajn. Už se těšíme na další tábor! ddm 10

11 LETNÍ TÁBOR PODHRADÍ NAD DYJÍ Ve dnech srpna proběhl letní tábor v rekreačním středisku Dřevotvar v Podhradí nad Dyjí. Toto rekreační středisko se nachází uprostřed lesů a přímo pod táborem protéká řeka Dyje. Turnusu se zúčastnilo na 80 dětí. Během pobytu děti plnily úkoly celotáborové hry Pod pirátskou vlajkou. Po příjezdu se všichni piráti ubytovali do dřevěných chatek. Odpoledne byli rozděleni do 6 oddílů. Vyrobili si své oddílové vlajky, každý pirát svůj šátek v barvě svého oddílu. Společně potom vymýšleli své pirátské pokřiky, kterými se zdravili při každém večerním nástupu. První večer proběhla již tradičně seznamovací, tentokrát pirátská diskotéka pod širým nebem. Každý den děti plnily různé úkoly. Přenášely poklad, který tvořilo pět nafouknutých neposedných balónků a další věci nalezené v lese. Poradily si s šifrou mistra kuchaře, na jehož Dům dětí a mládeže Mikulov konci se v kotlíku objevila výborná pirátská polévka. Musely najít ztracenou mapu, podnikly výměnný obchod v přístavu, kde bylo jejich úkolem sehnat dopis či pohlednici s co nejstarším razítkem. A opravdu úkol zvládly na jedničku. Podařilo se jim nalézt pohlednici s razítkem Děti absolvovaly i test postřehu a zkoušku orientace, kdy poslepu pouze s jedním vidoucím procházely bludiště. Vyzkoušely si složit bermudský čtverec. Vymyslely a umělecky ztvárnily píseň námořníků, která musela obsahovat slova rum a 14 námořníků. Podnikly stíhací závod za svým instruktorem a spoustu dalších úkolů. Kolik bodů oddíl získal, o tolik políček popojela jeho lodička k vytčenému cíli. Nechyběla ani noční hra, ani táboráky s opékáním. Podnikli jsme také celodenní výlet do nedaleké Jemnice. Zde jsme navštívili muzeum místní čajovny. Každý z nás si mohl vybrat a odnést s sebou sypaný čaj. Samozřejmě, že naše výletníky nejvíce zajímaly obchůdky, kde si mohli nakoupit dárečky pro své nejbližší. Se sousedním táborem jsme domluvili turnajové nedělní odpoledne. Soutěžilo se v kopané, vybíjené, přehazované, ve volejbale, v ping-pongu a v plavání. Děti, které se neúčastnily přímých bojů, povzbuzovaly své kamarády urputným pokřikem a máváním táborové vlajky. Počasí nám přálo, a proto se táborníci chodili skoro denně koupat buď do řeky Dyje pod naším táborem, nebo dováděli u splavu v nedalekém Podhradí. Každý den proběhlo také bodování čistoty, některé maminky by se divily, jak jejich jindy nepořádné ratolesti umí hezky ustlat svůj pelíšek. Nejdál se svou lodičkou doplul a vítězem celotáborové hry se stal oddíl číslo 2 Saláti pod vedením Ivy. A o tom, že se tábor i tentokrát vydařil a většině dětí se líbil, svědčí také děkovný maminky Ráczové, který nám udělal radost. Děkujeme. ddm Taneční studio Morava informuje TS Morava pro zájemce o tanec připravilo: Taneční přípravka pro děti se zájmem o párový sportovní tanec od 6 do 14 let. Každé pondělí od do 17 hod. Tělocvična ZŠ Valtická, vchod ze dvora. Začínáme 29. září. Taneční pro studenty gymnázií, středních škol a SOU. Naučíte se základy společenských tanců a chování ve společnosti. Začínáme 30. září v 18 hod. Areál Gymnázia a SOU Mikulov Purkyňův sál. Hlavní vchod SOU. Taneční pro dospělé (i začátečníky). Zopakujete si a doučíte se vše, co se vám bude hodit pro nadcházející plesovou sezónu. Začínáme 30. září ve 20 hod. Areál Gymnázia a SOU Mikulov Purkyňův sál. Hlavní vchod SOU. Více informací získáte na na tel. č (Václav Kosmák), a na ové adrese (Jitka Kosmáková). tsm FC Pálava Mikulov B Sokol Přibice 1:4 (0:0) Od první minuty zápasu byli hosté z Přibic aktivnější. Již ve 3. minutě orazítkovali spojnici tyče a břevna a v dalším průběhu často zkoušeli pozornost mikulovského brankáře. Ve 22. minutě se zranil Petr Fiala, který musel odstoupit, a jak se později ukázalo, byla to pro domácí citelná ztráta, která měla vliv na průběh utkání. Hned v úvodu druhého poločasu se hosté prosadili, když potrestali chybnou rozehrávku mikulovské zálohy a ujali se vedení 1:0. Po vedoucím gólu hosté polevili a domácí se toho snažili využít. Převzali aktivitu a dostali se do šancí. Zejména dvě příležitosti Zámečníka volaly po gólu. FC Pálava Mikulov Palavan Bavory 0:2 (0:0) V sobotu 6. září se za krásného slunečného počasí a před 380 platícími diváky odehrálo derby, které mělo ještě jednu zvláštnost, že se mistrovské utkání hrálo zároveň jako krajský pohár. První poločas se odehrával vesměs ve středu hřiště, kdy Bavory měly mírnou převahu. Hosté zahrozili Machalou, který sám na hranici pokutového území daleko přestřeluje branku Pálavy. Na druhé straně Kauer zahrává z levé strany trestný kop a Kubánkovu hlavičku obránce hostí Krška hlavou odvrací na roh. Bavory zahrozily Baštýřem, který uvolnil Vlacha, na jeho střelu přes celou branku už Machala nedosáhl. Bavory zahrozily trestným kopem, který zahrál Kubánek, našel Baštýře, a ten, ač nikým neatakován, střílí vedle branky. Poslední příležitost prvního poločasu měly opět Bavory, kdy Vlach nahrál Ráztočnému, který vysunul Holmana, ale jeho unáhlená střela končí opět mimo branku. 11 Snahu mikulovských přibrzdil rozhodčí, který odpískal v 62. minutě sporný pokutový kop, kterým hosté zvýšili na 2:0. Naděje domácích oživil v 66. minutě Kubánek, který snížil na 2:1 z trestného kopu. Bohužel hned následoval sled chyb v mikulovské obraně, které hosté využili ke zvýšení na 3:1. Tento moment rozhodl utkání, domácí rezignovali a jenom díky několika zázračným zákrokům brankáře Šimoníka inkasovali už jenom jednou. Sestava: Šimoník-Novosák, Fiala P. (22. Konečný), Kubánek, Janek (77. Krčil), Hatlapatka, Kunc (53. Adamčo), Valenta, Zámečník-Šťastný, Hrušovský. fc palava Vstup do druhého poločasu se lépe podařil hostům, kteří zahrávali rohový kop Kubánkem, a po skrumáži v pokutovém území se míč odrazil na ruku domácího obránce. Rozhodčí Virčík odpískal pokutový kop, který Šmíd proměnil a mužstvo Bavor vedlo 0:1. Hráči Bavor měli stále mírnou převahu a měli ke vstřelení branky blíže. Machala uvolnil Ráztočného a ten zbrkle zahodil brankovou příležitost. Bavory se nakonec dočkaly, kdy střídající Ferreira si naběhl na centr Furcha a zvýšil na 0:2. Bavory si vítězství zasloužily. Sestava: Franzberger, Polášek (77. Hatlapatka), Holec, Kubánek, Gaňa, Stehlík, Šťastný (80. Zámečník), Poredský, Jabůrek, Kauer (70. Valenta), Žárský. fc palava REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov nářadí, nástroje, spojovací materiál, hutní materiál, svařovací potřeby, krbová kamna, topení plyn-voda, montáž, prodej Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: LONDÝN+ WINDSOR ,-Kč Cena obsahuje: bus, 2 ubytování se snídaní, trajekt, tunel, průvodce, pojištění LV CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN PAŘÍŽ + VERSAILLES ,-Kč Cena obsahuje: bus, 2 ubytování se snídaní, průvodce, pojištění LV RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Zajišťování správy společenství vlastníků jednotek Realitní kancelář Nabídka: Vyměním nový městský byt 1+KK, KL s vestavěnými spotřebiči v 1 patře za městský byt 1+2 v Mikulově. Tel.: PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Přijmeme: Vedoucí prodeje a zásobování Požadavky: alespoň vyučen v oboru s maturitou, základní znalost práce na PC/Mac, částečná znalost NJ nebo AJ, organizační a řídící schopnosti. Nabízíme: pevnou pracovní dobu, stabilní pracovní prostředí, solidní ohodnocení, následně příspěvky na pojištění a další. Nabídky zasílejte na: nebo volejte tel.: nebo Příští číslo vychází: 8. října 2008 Distribuce října 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 30. září 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 24. září 2008

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

O rtyňskou zvonici 2014

O rtyňskou zvonici 2014 Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky O rtyňskou zvonici 2014 Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů v tancích lidových, moderních, společenských,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka 20.02.2013 - Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři,

Aktuality. Zápis do kroužků ALCEDA na školní rok 2014/2015. Milí čtenáři, Aktuality Milí čtenáři, Nový školní rok jsme zahájili opravdu na plno! Instruktoři realizují jeden pobytový program za druhým, proběhly dva běhy adaptačních programů pro 160 studentů SOŠ J. Sousedíka.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více