Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. září 2008 ČÍSLO 16 ROČNÍK IX ZDARMA Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo V roli krále se letos po dlouhých letech neobjevil mikulovský občan. foto: Kamil Kašpárek Jedenašedesátý ročník Pálavského vinobraní, kterým žil Mikulov od pátku 12. do neděle 14. září, je minulostí. Burčák tekl proudem, program bavil mladé i starší a počasí Mikulovu přálo. Třicetitisícová návštěvnost potvrzuje, že se letošní ročník slavnosti vína organizátorům opravdu vydařil. Ani fakt, že se Znojemské vinobraní konalo ve stejném termínu, Pálavské vinobraní neohrozil. Je škoda, že se termíny našeho a Znojemského vinobraní potkaly. Spousta návštěvníků by určitě ráda přijela k nám do Mikulova i do Znojma. Pálavské vinobraní je pravidelně vždy druhý víkend v září. Před ním i po něm se již léta konají jiné tradiční akce, říká místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Pálavské vinobraní tradičně nabízelo program různých žánrů. Sobotní historický průvod letos poprvé zajišťovala agentura Gryff, a Michala Solaříka tak po letech v roli krále Václava IV. vystřídal pro mikulovské neznámý obličej. Po loňských stížnostech na historický průvod jsme se rozhodli jej zprofesionalizovat. Agentura Gryff si vyžádala, aby se v,hlavních rolích objevili její členové, vysvětluje hlavní produkční Ludmila Marcinčáková změnu, která se setkala jak s příznivými, tak i s negativními ohlasy ze strany mikulovských občanů. V historickém průvodu letos kráčela stovka účastníků a krojový průvod čítal na 90 lidí. Opravdu podařenou novinkou tohoto ročníku bylo stanové městečko, které se nacházelo na Vídeňské ulici v prostorách internátu Středního odborného učiliště. Byl o ně obrovský zájem, během oslav se v něm ubytovalo na 400 lidí. Nepočítali jsme s takovým zájmem, pro příští rok stanové městečko určitě ještě vylepšíme, uvedla místostarostka. Myslím, že to byl skvělý nápad, a jsem pyšná na to, že se nám ho podařilo zrealizovat. Už nyní máme příslib, že příští rok můžeme stanové městečko opět postavit ve stejných prostorách, dodala místostarostka. Na závěr poděkovala všem, kteří se na organizaci slavnosti vína podíleli. Jsem ráda, že produkční tým nasadil veškeré síly a dal do Pálavského vinobraní kousek srdíčka. Stejně tak děkuji všem partnerům a sponzorům, bez kterých by se tato akce v takovém rozsahu neobešla. km (více o Pálavském vinobraní na str. 3) Pořad ve špičkovém hereckém a pěveckém obsazení bude mít premiéru v Mikulově Režisér J. A. Pitínský připravuje komponovaný večer se slovem a klasickou hudbou inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou. Pořad Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání, též Devatero sloupů opěrných ve špičkovém pěveckém i hereckém obsazení bude mít premiéru 7. října v 19 hodin na mikulovském zámku. Poté se dílo představí už jen jednou 9. října v 19 hodin v Besedním domě v Brně. Vysokými tamaryšky byli metaforicky označováni rabínové, jejichž pradávná slova v interpretaci Jana Potměšila tvoří textovou složku pořadu, říká J. A. Pitínský. Režisér s dramaturgem Janem Špačkem se při sestavování scénáře inspirovali zejména knihou Devět bran Jiřího Langera, který je autorem i vzletných podnázvů pořadu ty vedle rabínů označují i jejich modlitby. V těch názvech je něco nejistého, ale i něco výsostného a jakoby ztajeného, říká Pitínský, podle něhož jsou nádherné Langrovy texty v prostotě, jadrnosti a v tiché, obyčejné, skryté velikosti v souladu i v kontrastu k Šostakovičově hudbě. Pořad se v Mikulově odehraje v předvečer výročí tragické události: přesně před 70 lety, 8. října v roce 1938, totiž město obsadila hitlerovská vojska. Nastalo nelítostné vyhánění občanů s židovskou národností, které urychlovali zejména mikulovští henleinovci: do Hitlerovy návštěvy 27. října chtěli mít totiž Mikulov judenrein, bez Židů. Obyvatelé židovské čtvrti, po staletí přispívající ke kultuře a vzestupu města, ztratili během několika následujících dní a hodin svůj domov. Jejich majetek byl za účasti bývalých sousedů arizován, domy (pokračování na str. 2) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Přestupky v dopravě stání v protisměru Zájmem všech účastníků v silničním provozu je zvyšování bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě. A každý účastník ví, že aby byla silnice bezpečná, je potřeba dodržovat pravidla v silničním provozu. Ve městě Mikulově se vyskytl nešvar v podobě zastavení a stání s vozidlem v protisměru, zejména se jedná o ulice 22. dubna nebo Pavlovská. Dle 25 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění Jak je přesný radar Každý radar, který Policie ČR, vojenská policie nebo obecní policie používá k měření rychlosti vozidel, musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, a jeho prováděcím vyhláškám. Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován. Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, respektive ± 3 procenta při rychlostech nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h, Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o., CULTUS je nová odborná škola, kterou založili učitelé s dlouholetou úspěšnou praxí. Zřizovatelé školy doplňují nabídku oborů, jež v okrese Břeclav chybí, a jsou velmi perspektivní. Poskytují možnost okamžitého uplatnění v praxi, pokud absolventi nebudou chtít dále studovat. Všechny obory nabízejí možnost vzdělání pro chlapce i dívky a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. Škola zabezpečuje v tomto školním roce vzdělání v Mikulově, a to v areálu Gymnázia Mikulov a SOU Mikulov. V denním studiu škola nabízí obory propagační výtvarnictví propagační grafika, tvarování průmyslových výrobků průmyslový design a strojírenství se zaměřením na počítačové technologie a obnovitelné novel zastavit a stát na pozemní komunikaci smí řidič s vozidlem vpravo ve směru jízdy. Z toho vyplývá, že řidič, který svoje vozidlo zaparkuje ve směru své jízdy vlevo, se dopouští přestupku dle 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona a za tento přestupek je možno uložit pokutu ve správním řízení od Kč do Kč a v blokovém řízení do Kč. Mgr. Jarmila Pavlíková, odborný zaměstnanec odboru dopravy a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních limitů. Proto je například překročení rychlosti 70 km/h prokázané až tehdy, zobrazí-li radar rychlost nejméně 74 km/h a podobně. Jestliže vyjde najevo, že uvedená minimální tolerance nebyla v jednotlivých případech dodržena a obecní policie pokutovala v blokovém řízení i překročení nižší, bude ministerstvo dopravy okamžitě iniciovat uplatnění mimořádných opravných prostředků pro porušení zákona (přezkumné řízení), ke kterému jsou příslušné krajské úřady a v hlavním městě Praze ministerstvo dopravy. V tomto duchu byly osloveny jednotlivé krajské úřady. Mgr. Jarmila Pavlíková, JUDr. Hana Čížková Nová škola v Mikulově připravuje studenty na digitální životní styl zdroje energií, v dálkovém studiu pak obory strojírenství se zaměřením na obnovitelné zdroje energií a provozní techniku. Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o., CULTUS vstupuje od 1. září 2008 do Autodesk Academia Programu a stává se školicím střediskem Autodesk. Autodesk Academia Program umožní škole efektivně využívat software, studentům přináší zdarma studentské licence softwaru a zejména zvyšování profesních dovedností a možnost získání celosvětově platného a uznávaného certifikátu Autodesk Certificate of Completion. Škola stále ještě přijímá studenty do tříd všech oborů denního i dálkového studia pro zahájený školní rok 2008/2009. Více informací naleznete na Mgr. Ivan Čech, ředitel školy Turistické informační centrum Mikulov zkvalitňuje své služby Za podpory Jihomoravského kraje probíhá již třetím rokem projekt s názvem Zkvalitnění služeb Turistického informačního centra Mikulov (TIC). Hlavním cílem projektu je zkvalitnit stávající poskytované služby TIC, zejména prodloužit otevírací dobu v hlavní turistické sezóně (červen září), prohloubit vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti cestovního ruchu, zlepšit informovanost o cestovním ruchu v Jihomoravském kraji a zabezpečit sběr a zveřejňování informací o zajímavých místech, atrakcích, službách, produktech, programech a akcích cestovního ruchu na portálu cestovního ruchu a na cykloportálu tic Vzdělávání pracovníků turistických informačních center v CHKO Pálava a BR Dolní Morava Za podpory Ministerstva životního prostředí ČR probíhá již od začátku letošního roku projekt s názvem Vzdělávání pracovníků turistických informačních center v CHKO Pálava a BR Dolní Morava. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace pracovníků turistických informačních center, kteří výrazně napomáhají rozvoji šetrné turistiky v dané lokalitě. Pracovníci sedmi turistických informačních center (Břeclav, Hustopeče, Lednice, Mikulov, Pasohlávky, Valtice, Velké Pavlovice) absolvují odborná školení zaměřená na ochranu přírody, praktické turistické informace na území CHKO, podporu rozvoje šetrné turistiky, vhodné typy turistiky v CHKO, přípravu a realizaci turistických programů aj. Školení je doplněno terénními exkurzemi pod vedením odborníků z řad Agentury ochrany přírody ČR Správa CHKO Pálava, BR Dolní Morava, o. p. s, RRA JMK, Centra ekologické výchovy Pálava aj. V současné době probíhají přípravy pro podzimní cyklus školení, které bude zaměřeno na cykloturistiku, rozvoj šetrné turistiky, naučné stezky a organizační strukturu cestovního ruchu v rámci ČR. Zhodnocení výsledků celého projektu je plánováno formou závěrečného semináře na konci listopadu v Mikulově. tic (dokončení ze str. 1) Pořad ve špičkovém hereckém... a památky zabrány. Stará synagoga se proměnila ve skladiště, na hřbitově byla zřízena střelnice Židovský Mikulov, nazývaný vzletně,svatou obcí a,městem a matkou v Izraeli, byl i se všemi jeho rodáky odsunut do zkázy a nebytí, říká dramaturg Jan Špaček. I proto bude mikulovská premiéra věnována památce JUDr. Richarda Teltschera (* 1888 v Miklově, 1974 v Londýně). Přední mikulovský patriot, mecenáš, vinař a noblesní zakladatel tehdy nejvýznamnějšího židovského muzea v Evropě proslul jako reprezentant kultury, která nemůže být zapomenuta, říká Jan Špaček. Vstupenky na obě představení jsou v prodeji v TIC v Mikulově a BKC v Brně, lístky stojí 140 a 180 korun v Mikulově, 220 a 280 Kč v Brně. Pro studenty a důchodce je připravena sleva: za 110 Kč pořídí vstupenku do Mikulova a za 180 do Brna. mb, km 2 OZNÁMENÍ Kancelář produkčních odboru kultury (Ludmila Marcinčáková a Jan Doležal) je přestěhována do prostor Městského kina (vchod z ulice Česká). Od začátku října zde bude sídlit také redakce Zpravodaje. Pokud bude vchod do Městského kina uzamčen, klepejte na okno kanceláře. km

3 Letošní Pálavské vinobraní nabídlo opět o něco bohatší program Krále Václava IV. a jeho družinu jsme vždy viděli v sobotu přijet na mikulovské náměstí. Letos poprvé byla v pátek večer družina zbrojnošů mikulovským purkmistrem Rostislavem Koštialem vyslána, aby krále vysvobodila z vídeňského zajetí. Foto: Kamil Kašpárek V zámecké zahradě nechybělo řemeslné tržiště, oživené rytířskými kláními, šermířskými souboji či ukázkami práce se sokoly. Návštěvníci si také mohli posedět v historické krčmě. Foto: Kristýna Michnová Při letošním Pálavském vinobraní Mikulov praskal ve švech do Mikulova se přijelo podívat na 30 tisíc návštěvníků. Foto: Kamil Kašpárek Vrcholem pátečního programu na amfiteátru bylo vystoupení Anety Langerové a skupiny Tata bojs. Bubeník a zpěvák Milan Cais (na snímku) za bicími předváděl téměř akrobatické kousky. Návštěvníci obsadili amfiteátr do posledního volného místa. Stejně tak tomu bylo při sobotním programu, v němž se vystřídaly kapely Buty, Air Fare, Horkýže Slíže, Gipsy.cz, Ready Kirken a Clou. Foto: Kristýna Michnová Nedělní výstup na Svatý kopeček byl letos orientován především na děti u čtyř ze sedmi zastavení na ně čekaly pohádkové postavy a příběhy. U zbývajících tří zastávek se účastníci výstupu dozvěděli něco z historie Mikulova a na vrcholu bylo připraveno losování o poukázky na nákup ve Freeportu. Foto: Kamil Kašpárek Letošní novinkou bylo rozšíření nedělního programu. Hana a Petr Ulrychovi a jejich skupina Javory (na snímku) se těšili obrovskému zájmu. Náměstí bylo při jejich vystoupení plné. Návštěvníky také zaujalo pouliční představení Draceana v podání Cirkusu Sacra. V odpoledních hodinách probíhala na Náměstí Mezinárodní přehlídka dechových hudeb Zlatý hrozen a na amfiteátru se mezitím střídaly revivalové kapely. Foto: Kristýna Michnová PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ 2008 GENERÁLNÍ PARTNER: EXKLUZIVNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNER: GARANT 2. VÝSTUPU NA SV. KOPEÈEK: PARTNER: SOU MIKULOV HLAVNÍ SPONZOR: SPONZOR: Vojtìch Vymyslický s.r.o. senátor Ing. Jan Hajda HOTEL **** GALANT MEDIÁLNÍ PARTNER: 3

4 Mikulov bude hostit Moravský hudební festival Ve dnech 28. září až 12. října se v několika městech Jihomoravského kraje bude konat 1. ročník putovního Moravského hudebního festivalu. Jeden z koncertů na téma Jazz v duchovní hudbě se uskuteční 3. října od 19 hodin v zámeckém sále v Mikulově. Projekt je zamýšlen jako pocta Jaromíru Hniličkovi. O brněnském patriotovi, vynikajícím trumpetistovi, aranžéru, skladateli a v neposlední řadě nejstarší žijící legendě orchestru Gustava Broma se není třeba dlouze rozepisovat. Jaromír Hnilička (nar. 1932) je bezesporu velkou osobností české hudební scény. V sedmdesátých letech minulého století napsal mimo jiné Jazzovou mši, se kterou sklidil v západní Evropě obrovský úspěch. Začátkem roku 2007 autor dílo začal rozšiřovat o rovinu komorního orchestru. Skloubením big bandu, komorního orchestru a pěveckého sboru reaguje na tendence a proudy dnešní doby. Každé těleso si zachovává svou tvář a pohybuje se ve sféře sobě vlastní. Autor styly propojuje, a vzniká tak naprosto ojedinělá skladba, která maže rozdíly mezi styly a generacemi. Autor se bude prezentovat také jako sólista na trubku a v jeho originálním podání budeme mít možnost slyšet zpověď vyzrálého jazzmana. Propojením legendárního člena orchestru Gustava Broma s nastupující mladou generací B Side Bandu, energickým sborem Ars Brunensis Chorus, a to vše podtrženo vynikajícími hráči z Filharmonie Brno, vzniká projekt reprezentující město Brno, potažmo Jihomoravský kraj, na nejvyšší umělecké úrovni. Mluveného slova se ujme herec Ladislav Lakomý. V první polovině koncertu zazní skladba Petra Ebena Variace na svatováclavský chorál v podání vynikajícího žesťového souboru BRASS6 a od brněnského skladatele Miloše Štědroně skladba Introitus, kterou autor věnuje Jaromíru Hniličkovi. Více informací naleznete na stránce buj Poděkování Děkuji Pohřební službě Chromý za důstojné rozloučení se zesnulým panem Josefem Tomanem z Mikulova dne 13. srpna 2008 a za květinové dary. Manželka Poděkování Jménem bývalých zaměstnanců VÍNA MIKULOV bych chtěla touto cestou poděkovat generálnímu řediteli a.s. Bohemia Sekt Ing. Josefu Vozdeckému a řediteli Vína Mikulov Ing. Jaroslavu Hlaváčovi za umožnění setkání bývalých zaměstnanců (důchodců) v prostorách Vína Mikulov. Setkání se uskutečnilo v pátek 5. září. Po poutavém výkladu Ing. Jaroslava Hlaváče o modernizaci závodu a používaných nových technologiích ve výrobě, od zpracování hroznů až po finální výrobek, nám bylo umožněno si všechno prohlédnout za plného provozu výroby. Mnozí z nás svá bývalá pracoviště ani nepoznali. S obdivem jsme sledovali nejen nové moderní vybavení, ale také novou jídelnu pro zaměstnance a krásné čisté prostředí v celém areálu Vína Mikulov. Velký dík patří také předsedovi odborové organizace panu Emilu Rosíkovi za organizaci tohoto setkání. Ing. Anna Dvořáková Mikulov má mistra ČR ve vaření gulášů V sobotu 6. září proběhlo na výstavišti v Přerově 4. Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů. Klání, ve kterém se utkalo 41 týmů z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, se zúčastnil také kuchařský tým hotelu Zámeček Mikulov pod vedením šéfkuchaře Matěje Kovacse. A vyhrál, co se dalo! Podmínky soutěže byly jasné: Uvařit na přírodním ohni během pěti hodin minimálně 30 porcí. Dvacetičlenná odborná porota poté u každého ze šedesáti druhů gulášů hodnotila nejen chuť, ale také nápaditost, celkový vzhled, způsob přípravy a v neposlední řadě i pořádek, čistotu a výzdobu pracoviště. A stánek hotelu Zámeček si za Matějův kovářský guláš z hovězí roštěnky a vepřových jater odvezl domů do Mikulova zlatý pohár mistra ČR 2008 ve vaření kotlíkových gulášů, Mini reakce na mega vinobraní Dlouhé měsíce příprav, a než se člověk otočí, je po největším svátku burčáku a s ním spojených radovánkách, hlavně kulturních. Dovolíme si pár připomínek k letošní organizaci. Jsme dvě maminky a při hledání náplně volného času pro naše dvě sedmileté dcery jsme s potěšením zjistily, že ZŠ Hraničářů nabízí možnost několika forem zdravotního cvičení vycházejících z bojového umění Tai chi. Holky to zkusily a byly nadšené, obzvlášť když se jim naskytla možnost vystoupit spolu s dospělými na letošním vinobraní. Celá skupina měla k dispozici dva vstupy, v hod. a ve hod. pod názvem Qi Gong meditace v pohybu. A opravdu se tvrdě připravovala. Bohužel První vstup byl z neznámých důvodů posunut a začal o 15 min. dříve (většina pozvaných to nestihla) a druhý byl zrušen před samým začátkem, aniž by na to dopředu kdokoliv upozornil... Řeknete si malichernost, vždyť většinu lidí zajímají hvězdy, jako je Gipsy.cz nebo Clou, a ne pár skutečně úžasných, ne však celorepublikově známých lidí. 1. místo za nejlepší tým a 1. místo za zajímavé použití surovin při přípravě guláše. Vítězství se tedy dá považovat za absolutní. Poděkování patří firmě Mountfield v Přerově a Mikulově, která vítěznému týmu zapůjčila altán. lm Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce Avšak pro babičky, tety, zkrátka rodinu a kamarády, které jsme pozvaly, protože jsme se chtěly děvčaty pochlubit, pro ty bylo tohle vystoupení velmi důležité. Chtěly jsme také ukázat širší veřejnosti, jaké jsou v Mikulově možnosti pro děti i dospělé a kolik prospěšného by mohli v dnešní hektické době pro své zdraví udělat. Časový prostor na patnáctiminutovou ukázku opravdu byl. Závěrem Prarodiče jedné z vystupujících holčiček nejsou příznivci burčáku ani Ready Kirken, ale zaplatili 400 Kč vstupné jen proto, aby viděli svou vnučku. Hned odešli, protože večerní program na amfiteátru toho pro starší generaci moc nenabízel. Jedna z dospělých účinkujících měla po noční směně a čekala tu zbytečně celé odpoledne na večerní vystoupení. Jistěže není jednoduché takovou velkou akci dokonale organizačně zvládnout. Ale nabízí se otázka, jestli domácí účinkující amatéři, když už dostali prostor pro svou prezentaci na takové velké akci, jakou bezesporu Pálavské vinobraní je, jsou bráni jako druhořadí a podle toho se s nimi jedná. Vlnková, Charvátová 4

5 Pátek v hod. Program městského kina AKTA X: CHCI UVĚŘIT Vstupné: 65 Kč Sci-fi thriller / přístupný od 12 let / 105 min. / USA / titulky Režie: Chris Carter Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. Na příběh jako takový je zatím uvaleno informační embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. Sobota v hod. SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ Vstupné: 65 Kč Romantický příběh / přístupný / 110 min. / ČR/Albánie Režie: Piro Milkani Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Töpfer Děj filmu se odehrává v roce 1961, kdy partička studentů FAMU (Čech, Slovák, Albánec) natáčí v Českém Šternberku absolventský film o továrně na motorky. Konfrontace bohémství a vnímavosti mladých filmařů s českým venkovem, setkání s celou škálou postav (hrabě, šéf policejní stanice, ředitelka hotelu, předák ve fabrice atd.) tvoří jednu dějovou vrstvu příběhu. Další pak představuje osobní drama albánského studenta Lekeho, pocházejícího ze země zcela izolované od zbytku Evropy, rozpolceného pocitem sounáležitosti se svou vlastí a rodinou, zejména vazbou na matku, a okouzlením životním stylem, erotickou nevázaností a bezstarostností české zlaté mládeže. Pátek v hod. BATHORY Vstupné: 70 Kč Historické drama / přístupné od 12 let / 140 min. / ČR Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných panen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné plátno. Můžeme tak sledovat osudy Alžběty Bathoriové v nejdražším středoevropském filmu. Alžběta podle pověstí zavraždila na 600 obětí, mezi kterými byly především mladé dívky a ženy, na svém slovenském sídle Čachtice. Sobota v hod. KUNG FU PANDA Vstupné: 65 Kč Animovaná komedie / přístupná / 92 min. / USA / dabing Režie: Mark Osborne, John Stevenson Hrají: Jackie Chan, Jack Black, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Ian McShane, Angelina Jolie Animovaná komedie pro celou rodinu o líné, neuctivé a flákačské pandě Po, která se musí naučit kung-fu, aby zachránila Údolí klidu před zlým sněžným leopardem Tai Lungem. Příběh se odehrává ve staré Číně a převrátí neměnný svět bojových umění vzhůru nohama. Sobota v hod. PROSÍME PŘETOČTE Vstupné: 60 Kč Komedie / sci-fi / přístupná / 102 min. / USA Režie: Michel Gondry Hrají: Jack Black, Mos Def, Mia Farrow, Danny Glover, Melonie Diaz, John Tormey Jerry pracuje na skládce a ze dne na den žije svůj nudný život. Jednoho dne se rozhodne zviditelnit tím, že sabotuje jadernou elektrárnu. Plán mu nevyjde a v továrně si ozáří mozek, který začne vysílat elektromagnetické vlny. Bohužel pro jeho nejlepšího přítele Mikea, který pracuje ve videopůjčovně svým zářením začne mazat kazety. Klukům nezbývá, než s pár dolary v kapse uchopit kameru a točit filmy 5 Poznačte si do kalendáře Neděle Roš hašana 5769 Synagoga, začátek v 16 hodin Regionální muzeum v Mikulově zve všechny návštěvníky a zájemce o židovskou kulturu v neděli 28. září v 16 hodin do mikulovské synagogy na Husově ulici. Přijďte s námi oslavit příchod židovského nového roku (Roš hašana) 5769 a zároveň ukončit výstavní sezónu 2008 v synagoze. Pozváni jsou autoři jednotlivých výstav a k příjemné atmosféře přispěje kapela Ruah s tradičními židovskými písněmi podanými, dle vlastních slov, lehce netradičně. Ochutnejte s námi podle židovské tradice jablka s medem, která jistě přinesou nastávající nový rok sladký a šťavnatý! rmm Pátek Moravský hudební festival Zámecký sál, začátek v 19 hodin Jeden z koncertů putovního Moravského hudebního festivalu se bude konat také v Mikulově. Více informací naleznete na straně 4 a na Sobota Orientální povídání Městská knihovna, začátek v 16 hodin Městská knihovna vás zve na další pokračování orientálního povídání. Dozvíte se více o historii a stylech orientálního (břišního) tance, zajímavosti o kostýmech a taneční kultuře. Různé druhy orientálního tance (flamenco arabae, moderní egyptský tanec, indický tanec, orient salsa...) vám představí tanečnice Narin z taneční školy Aysun. Vstupné je dobrovolné. Týden Týden knihoven Městská knihovna Městská knihovna v Mikulově pro vás opět připravila týden knihoven, ve kterém budou mít zájemci možnost seznámit se blíže s její činností. V pondělí 6. října bude v knihovně den otevřených dveří. Od 6. do 10. října zde budou probíhat exkurze žáků ZŠ, besedy o knihách a spisovatelích, internet pro seniory a začátečníky, kdy zaměstnanci knihovny vysvětlí zájemcům první kroky při práci s internetem (je nutné se v knihovně předem domluvit) a ve středu 8. října v 15 hodin se bude konat společné čtení pro děti. Týden knihoven bude ukončen v sobotu 11. října burzou vyřazených knih, která se bude konat od 8 do 12 hodin. Úterý Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání Zámecký sál, začátek v 19 hodin Komponovaný pořad se slovem a klasickou hudbou inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou v režii J. A. Pitínského bude mít premiéru v mikulovském zámeckém sále. Více informací se dozvíte na straně 4 a na Každé pondělí od Power joga Sál DDM, začátek v hodin Power joga je cvičení zaměřené na zpevnění zejména horní části zad, hýždí, břicha a paží včetně zápěstí a dále na protažení hlavně zadní a vnitřní strany stehen a svalů podél páteře. Zlepšuje fyzickou kondici protahuje zkrácené a posiluje ochablé svaly, zlepšuje a zpevňuje držení těla, a působí tak preventivně proti bolestem zad učí psychické koncentraci, vnímání a ovládání těla, správně a účinně dýchat. S sebou vhodné sportovní oblečení, ručník nebo podložku, cvičí se naboso, před cvičením je doporučeno asi 2 hod. nejíst. Kurzovné je 30 Kč/hod. Každý čtvrtek od Aerobik Sál DDM, začátek v hodin Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Připravuje se: Podzimní koncert Změna programu vyhrazena!

6 MODERNÍ BYDLENÍ V MIKULOVĚ byty od 1 + kk (27,9 m 2 ) do 3 + kk (118,1 m 2 ) vysoký standard, parkovací stání, balkony, terasy bydlení uprostřed nádherné přírody nedaleko historického centra města Mikulov atraktivní a snadno dostupná lokalita Pouze 72 bytů v celém areálu! tel.: ,

7 Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: Víno a hrozny v pokrmech mezinárodní kuchyně BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , nový CAFFEBAR FELICITA MIKULOV, NÁDRAŽNÍ 9 - SÍDLIŠTĚ 40 ORIGINÁLNÍCH RECEPTUR KÁVY OVOCNÉ POHÁRY LIMO ČERNOHORSKÉ PIVO 7 Přijmu sádrokartonáře s praxí. I živnostníky. Tel.: JOSEF SOVIŠ K Vápence 5, Mikulov, (u Mountfieldu) Tel.: servis osobních i nákladních vozidel příprava vozidel na STK měření emisí PO, ST ÚT, ČT PÁ

8 BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY + KOBERCE PVC Větrná 3, Mikulov (sídliště bývalá stáčená drogerie) Nabízíme: záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny. Vzorkový prodej koberců a pvc, tkané koberce, koupelnové soupravy, garnýže, rohože a jiné doplňky. Obšíváme záclony na prodejně. Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. Otevírací doba: Po Pá , So Zdeňka Babicová, tel.: Přijmeme do Mikulova pracovníky: na úklid strojem (15 19 hod.) pro strážní službu (směny) na úklid sněhu v zim. období s vlastní technikou Požadujeme fyzic. zdatnost, vhodné pro důchodce i ČID. tel.: Lakrosový turnaj Lacrosse Club OSTO6 Mikulov si Vás dovoluje o víkendu pozvat na lakrosový turnaj O burčákový džbánek, který se bude hrát na umělé trávě na hřišti FC Pálava. Mikulovský feminář aneb Cesty Tento víkend skončila společná výstava studentek vysokých výtvarných škol završující týdenní soustředění nazvané Mikulovský feminář. Je to už potřetí, co jsme se sjely do Mikulova, abychom tu uspořádaly netradiční plenér. Díky ochotě místních církevních představených máme k dispozici krásnou, leč zanedbanou historickou budovu na náměstí vedle hrobky. Zde se nachází tzv. Štukový sál, nádherná místnost s valenou klenbou zdobenou štukami, který dříve sloužil jako výstavní síň. Jedním z cílů naší výstavy je také upozornit na alarmující stav této budovy a naznačit možnost jejího využití. Naším zájmem bylo také zpřístupnit zahradu domu. Jednu z jejích zdí jsme vloni vyzdobily sgrafitem, letos přibylo několik fresek. Pestrost vystavených prací je zaručna tím, že studujeme různé obory, i když převládá grafika. Letos se nás sešlo pět, zblízka i zdaleka. Marie Chlebovská, studentka restaurování na VŠVU Bratislava, se pustila právě do zmiňovaných fresek. Na stromě se houpaly a tancovaly její papírové figurky. Petra Koláčková, studentka výtvarné výchovy a vizuální tvorby na PdF MU Brno, se představila suchými jehlami a linoryty na téma pověstí Tišnovska a postav z Mikulovského bestiáře. Olga Turnaje se zúčastní 16 týmů z celé České republiky včetně mistrů republiky a vítězů 1. pražské ligy a moravské ligy. Kromě pořadatelů z OSTO6 si zde svou ostrou premiéru odbude tým El Chupacabra druhý mikulovský tým juniorů. Turnaj se uskuteční za podpory města Mikulova, FC Pálava a Svazu amatérských hráčů lakrosu SAHL. Všichni návštěvníci se mohou těšit na bohaté (nejen burčákové) občerstvení. JacK Pluháčková z ateliéru grafiky a ilustrace na VŠVU Bratislava vystavila dřevořezy s indickými motivy, inspirované verši básníka Kálidásy. Je také autorkou animovaných částí filmu. Zuzana Šuleřová, studentka ateliéru Kov a šperk na VŠVU Bratislava, vystavila železné šperky evokující neustálé jízdy vlakem tam a zpátky, dále pracovala s nalezenými materiály a fotografiemi, dokumentujícími průběh femináře. Zahraniční účastnicí byla japonská grafička Yoshiko Tsubouchi, která žije střídavě v Tokiu a Bratislavě. Pod barokními štukami zářily její barevné lepty s tematikou nostalgického putování. Mapy, lodě, balóny a také bratislavské věže s mnoha tajuplnými detaily. Všech pět účastnic se objevilo v krátkém filmu natočeném v zatopeném místním lomu, který svými vápencovými stěnami a azurovou vodou evokuje zahraniční dovolenková letoviska. Jde o kombinaci videa a malované animace. Čtyři dámy v plážovém outfitu dovádějí na břehu, zatímco animovaná Yoshiko coby potapěč zkoumá vodní hlubiny. I když je úprava prostor omezena našimi skromnými možnostmi, líbí se nám neformálnost takového vystavování, zažily jsme mnoho radosti ze společné práce a setkání a věříme, že za rok uspořádáme další ročník femináře. Olga Pluháčková 8 OZNÁMENÍ PRO KLIENTY KURKOVÁ BLANKA otevírá k kancelář pojišťovacího poradenství ve spolupráci s pojišťovnami: a další dle potřeb klienta. Úřední doba: Po a st Pá Adresa: Náměstí č. 31 (2. podlaží nad trafikou), Mikulov Kontakt: , Řádková inzerce Chcete až Kč měsíčně a bez práce? Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte kdykoliv Do nově otevřeného **** hotelu přijmeme do HPP údržbáře. Práce v pěkném prostředí, v mladém kolektivu. Tel.: pí Marianová STAVEBNÍ SDRUŽENÍ Ing. Stanislav Mach & Ing. Pavel Báťa, Pod platanem 25, Mikulov přijme do pracovního poměru řidiče nákladního automobilu MAN. Zájemci se mohou hlásit na tel. č Nástup možný ihned.

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. března 2010 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ZDARMA Zastupitelé schválili rozpočet až napodruhé Mikulovští zastupitelé 8. března na druhý pokus schválili návrh rozpočtu města pro letošní

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Mikulov vzdal hold vínu

Mikulov vzdal hold vínu Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. září 2010 ČÍSLO 17 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulov vzdal hold vínu Přes čtyřicet tisíc lidí přijelo uplynulý víkend do Mikulova, aby pozdravili krále Václava IV., ochutnali letošní

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

(pokračování na str. 2)

(pokračování na str. 2) Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

Mikulov má protižebráckou vyhlášku

Mikulov má protižebráckou vyhlášku Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 21. března 2007 ČÍSLO 6 ROČNÍK VIII ZDARMA Největší akcí roku bude rekonstrukce školky Letošní rok nebude na investiční výstavbu v našem městě příliš bohatý.

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Volby v Mikulově vyhráli komunisté. Metodisté po šedesáti letech ve vlastním

Volby v Mikulově vyhráli komunisté. Metodisté po šedesáti letech ve vlastním Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Volby v Mikulově vyhráli komunisté V pátek 15. a v sobotu 16. října proběhly volby do zastupitelstev obcí. K volbám přišlo v Mikulově

Více