Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Renata Klausová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová

2

3 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU NA PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNOU PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář MUDr. Josef Štorek Vedoucí práce Renata Klausová Vypracoval Čelákovice 2012

4

5 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě... Podpis

6 Děkuji vedoucímu práce MUDr. Josefu Štorkovi za jeho cenné rady a vedení mé absolventské práce. Děkuji mé rodině za inspiraci, trpělivost, technickou, odbornou a morální podporu při zpracování práce.

7 Obsah Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíle Civilizační choroby Poruchy způsobené civilizačními chorobami Historie civilizačních chorob Prehistorické civilizace Starověk Středověk První průmyslová revoluce století Druhá průmyslová revoluce 19. století století Civilizační choroby v souvislosti s klimatickými pásmy Polární oblasti Tropy a subtropy Mírné pásmo Civilizační choroby v souvislosti s kontinenty Oblasti s vysokým výskytem civilizačních chorob Oblasti s nulovým výskytem civilizačních chorob Vliv genetických faktorů na vznik civilizačních chorob Vliv stresu na vznik civilizačních chorob Autonomní nervový systém Hormonální systém Poruchy z nerovnováhy autonomního nervového systému Adaptační nemoci Mechanismus účinků adaptačních nemocí Vliv dlouhodobé společenské nestability... 20

8 2.7 Vliv kouření na vznik civilizačních chorob Fyzická aktivita a civilizační choroby Vliv fyzické aktivity na organismus Vliv stravy na fyzickou aktivitu Vliv tekutin na fyzickou aktivitu Strava a civilizační choroby Organické látky Anorganické látky Čerstvé syrové zeleninové šťávy Civilizační nemoci v přednemocniční neodkladné péči Příčiny náhlého postižení oběhového systému Ateroskleróza Hypertenze Hypertenzní krize Náhlá postižení oběhového systému Akutní koronární syndrom (AKS) Akutní levostranné srdeční selhání Akutní pravostranné srdeční selhání Cévní mozková příhoda ( iktus, mrtvice) Praktická část Vlastní šetření Hypotézy Metodika Analýza zjištěných výsledků Zhodnocení hypotéz Diskuze Závěr Summary Bibliografie Přílohy

9 Úvod Nemoci způsobené nesprávným životním stylem si vyžádají ve zdravotnictví ročně velké finanční náklady. Příčiny těchto nemocí mají jednoho společného ukazatele. Odklon člověka od přírody a přirozeného způsobu života. Zdravý životní styl je pro mě velice zajímavé téma. Když moje dcera ve věku 6 let onemocněla lupenkou a lékaři si s ní nevěděli rady, začala jsem se poprvé vážně zabývat alternativní medicínou, léčitelstvím, bylinkářstvím, zdravým životním stylem a zdravou stravou. Informace jsem většinou čerpala z cizojazyčné literatury a z osobních poznatků východní medicíny, převážně z indické jógy, čínského taoismu, tibetské medicíny, středoasijského léčitelství a z ruského lidového léčitelství. Díky mému zaměstnání letušky jsem procestovala velkou část světa, osobně se setkala s životními zvyklostmi, způsobem stravování mnoha etnických skupin obyvatelstva, poznala tisíce lidí mnoha národností, významných osobností i obyčejných lidí, lidi zdravé i nemocné. Třicet let u ČSA mi dalo takové znalosti o lidech a jejich problémech, jako bych vystudovala psychologii se sociologií a ještě k tomu kus dietologie. Proto některé kapitoly v mé práci nejsou čerpány z uvedené zdrojové literatury, ale jsou to vlastní poznatky a praktické zkušenosti na základě kterých jsem hluboce přesvědčena o tom, že většině civilizačních nemocí lze předejít pouhým dodržováním zdravého životního stylu a tím se do značné míry vyhnout nutnosti medikamentózní léčby a mnohdy zbytečným chirurgickým zákrokům. Toto přesvědčení mne inspirovalo k napsání absolventské práce na toto téma, přestože vím, že o zdravém životním stylu bylo a bude ještě mnohé napsáno. V mé práci se zabývám problematikou nezdravého životního stylu ve vztahu k civilizačním nemocem a jejich vlivu na přednemocniční lékařskou péči

10 Teoretická část je zaměřena na civilizační choroby, k jejichž akutním formám je zdravotnická záchranná služba volána nejčastěji, zejména na kardiovaskulární choroby. Poskytnutí první pomoci má svá specifika. Existuje málo chorob, které se dají z hlediska prevence tak ovlivnit jako kardiovaskulární choroby. Praktická část je analýzou sebraných dat, doplněnou o procentuální vyjádření související s problematikou civilizačních chorob. Nedílnou součástí absolventské práce jsou doporučení týkající se prevence civilizačních chorob ve vztahu ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Má práce si klade za cíl upozornit na problematiku civilizačních chorob a zhodnotit současný stav výjezdů. V souladu s obecnou teorií, vlastními zkušenostmi, praxí ve zdravotnických zařízeních a u zdravotní záchranné služby spolu s poznatky získaných na VOŠ MILLS mapuji současný stav podílu výjezdů zdravotnické záchranné služby z hlediska poskytnutí první pomoci v souvislosti s nedodržováním zdravého životního stylu obecně

11 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Zmapovat podíl výjezdů zdravotnické záchranné služby k případům způsobeným nedodržováním zdravého životního stylu širokou veřejností z celkového množství výjezdů za konkrétní období. 1.2 Dílčí cíle Zaměřit se na nejčastější civilizačních choroby zejména onemocnění srdce, cév, které jsou hlavní příčinou výjezdů zdravotnické záchranné služby. Provést šetření pomocí sběru dat o výskytu nejčastějších civilizačních chorob. Šetření vyhodnotit a graficky zpracovat. Potvrdit nebo vyvrátit dané hypotézy

12 2 Civilizační choroby Pod pojmem civilizační choroby se rozumí ty nemoci, které jsou způsobeny moderním stylem života, tedy civilizací se všemi jejími klady a zápory. Jsou důsledkem dlouhodobého a opakovaného působení následujících faktorů: nerespektování přirozeného řádu přírody, ekologie a klimatických pásem znečištění životního prostředí, vody a vzduchu způsobené technickým a průmyslovým rozvojem, kolektivizací, chemizací a specializací zemědělství nezdravý životní styl v souvislosti s jeho vyspělými technologiemi nezdravé zděděné stravovací návyky dlouhodobý stres nedostatek pohybové aktivity sedavý způsob života, zjednodušená práce nevhodná strava a pitný režim, rafinace potravin, velkochovy zvířat 2.1 Poruchy způsobené civilizačními chorobami Civilizační choroby - moderní biologická degenerace lidstva - zhoubně ovlivňují všechny systémy v organismu. Jsou způsobené především chybnou teorií o výživě a zvýšenou spotřebou živočišných a rafinovaných potravin. V přednemocniční neodkladné péči se s civilizačními chorobami setkáváme zejména v podobě následujících akutních stavů: - 8 -

13 Kardiovaskulární choroby akutní koronární syndrom cévní mozková příhoda hypertenze arytmie Poruchy pohybového systému artritida osteoporéza Respirační choroby obstrukční plicní nemoc asthma bronchiale zhoubné novotvary plic v terminálních stádiích Poruchy metabolismu diabetes mellitus Poruchy trávicího systému náhlé příhody břišní 2.2 Historie civilizačních chorob Prehistorické civilizace Celosvětové průzkumy zakládající se na objevech archeologie, antropologie, primatologie a srovnávací biologie nevykreslují člověka a jeho předky jako masožravce, ale spíše jako býložravce se zaměřením na plody. Základní složku výživy prehistorických civilizací tvořily po tisíciletí divoce - 9 -

14 rostoucí obiloviny, které byly později nahrazeny zdomácnělými obilovinami dle geografické polohy a podnebí : Asie - Dálný východ Asie - Střední východ Evropa Rusko Afrika Amerika rýže a jáhly ječmen a pšenice oves a žito pohanka čirok kukuřice Tyto potraviny doplňovaly boby a luštěniny, semena a ořechy, zelenina, mořské řasy, sezónní ovoce a jen malá množství ryb, drůbeže, masa či jiných živočišných produktů. Dle vědeckých studií soudobých přežívajících kultur z doby kamenné bylo zjištěno, že základní složku jejich potravy tvoří rostlinná strava s minimálním podílem živočišných potravin, cukru, alkoholu a soli. Civilizační nemoci se u těchto společenství nevyskytují Starověk Již od starověku si každá civilizace vytvářela vlastní způsob stravování, který byl v harmonii s místními podmínkami. Primitivní společenství, svázaná společnou potravou, mytologií a jazykem, se naučila přizpůsobovat se svému jedinečnému prostředí a zůstat v rovnováze s přírodou. Dle vědeckých studií ani tyto rané kultury téměř neznaly degenerativní choroby a často přetrvávaly po více než sto generací Středověk Až do středověku zůstávala skladba potravin na celém světě relativně neměnná. Nekvašený chléb z celých obilných zrn jako jsou celozrnné obiloviny (žito, pšenice, oves, ječmen), hnědá rýže, kukuřice, luštěniny,

15 zelenina a ovoce. Tyto plodiny byly základní potravinou všech civilizací, jež předcházeli té naší. Následkem stěhování národů, křižáckých výprav a zámořských objevů začaly potraviny, koření a povzbuzující prostředky překračovat hranice polokoulí a přirozených podnebních pásem, čímž došlo ke snížení přirozené imunity vůči chorobám a rozšíření epidemií První průmyslová revoluce století S nástupem první průmyslové revoluce vstoupily tradiční způsoby stravování, existující po tisíciletí do finálního stádia svého úpadku. Zavedení zemědělských strojů, pravidelného střídání plodin, minerálních hnojiv, zvýšilo zemědělské výnosy a vedlo k poklesu venkovské populace. Půda byla zabírána na pastviny pro dobytek, který se začal pěstovat zvlášť na maso a zvlášť na mléko, k obdělávání polí nastoupila technika. S úpadkem tradičních způsobů stravování a obdělávání půdy se objevila nesmírná spousta infekčních chorob, které se staly hlavní příčinou úmrtí v průmyslových zemích a jejich koloniích. Cukr, káva, čaj, kakao, čokoláda, alkohol, dříve produkty převážně tropických oblastí se staly celosvětově běžnou potravinou. Ve vyšších vrstvách, které holdovaly nestřídmostem začalo sice docházet k jednotlivým případům srdečních onemocnění, rakoviny a jiných degenerativních poruch, hlavními příčinami úmrtí té doby však byly infekční nemoci (tuberkulóza, průjmová onemocnění, záškrt, břišní tyfus, neštovice, černý kašel, spála, spalničky a skvrnitý tyfus) Druhá průmyslová revoluce 19. století O srdečních onemocněních a ostatních dnes běžných civilizačních nemocích se objevují první zmínky širšího rozsahu až s nástupem druhé průmyslové revoluce v druhé polovině devatenáctého století. S rozvojem železnice, docházelo k nepotřebě dobytka pro práci, rozvoji jeho

16 velkochovů, vzrůstu spotřeby masa, začaly se používat rostlinné oleje k výrobě margarinu a celkově vzrostla spotřeba tuku. Po zavedení válcových mlýnů koncem devatenáctého století se započalo s omýláním obilných zrn od otrub a obilných klíčků, což umožnilo výrobu bílé mouky. Vynález elektrické odstředivky na mléko, elektrické dojičky a dokonalejší proces chlazení daly vzniknout mlékárenskému průmyslu, současně se zdvojnásobila výroba cukru a pitná voda byla nahrazena sladkými minerálkami století Počátkem dvacátého století byly provedeny první výzkumy kardiovaskulárních chorob - věnčitých tepen, infarktu myokardu a byl zaveden termín pro kornatění tepen ateroskleróza. Se zvyšujícím se tempem vědeckého a technologického pokroku se stravovací zvyklosti měnily ještě podstatněji. Biologické pěstování plodin bylo nahrazeno chemickými hnojivy a pesticidy, rozvíjela se výroba rafinovaných, konzervovaných a sušených potraviny obohacených o umělá barviva, konzervační látky a začaly se vyrábět vitamíny, jejichž smyslem byl prodej těch složek výživy, které byly odstraněny při procesu čištění obilovin a rýže. K tomuto nárůstu přispěla také stoupající obliba kouření, alkoholu, drog, průmyslové znečištění, vzduchu, vody, sedavější způsob života, rozšíření automobilismu a jiných moderních technických vymožeností, umělé osvětlení, práce v noci apod. Fyzická práce byla postupně nahrazována technikou a celé obilné zrno, základní potravina lidstva, masem, mlékem, sýrem, cukrem a tukem. Nerespektování přirozeného řádu přírody, ekologie a klimatických pásem položily základy vzniku civilizačních chorob [KUSHI, 2002]

17 2.3 Civilizační choroby v souvislosti s klimatickými pásmy Se vznikem vyspělých civilizací, jejichž potrava se dopravovala ze vzdálených míst s naprosto odlišným podnebím a půdními poměry ztrácelo lidstvo stále více kontakt s přirozeným prostředím, jež jej obklopovalo. Rozvoj letecké dopravy, chladírenské lodní dopravy a televizní reklamy způsobil, že se přirozené hranice mezi kulturami zcela rozplynuly, což vedlo ke zmatení toho, co je a co není přirozené. Před negativními vlivy každého daného prostředí byli dříve lidé v něm žijící přirozeně chráněni vlastním genetickým vybavením organismu a místní stravou. Za minulá čtyři staletí však moderní civilizace zcela zapomněla na potraviny v přírodním stavu, začala přehlížet správné postupy přípravy jídel, ztratila smysluplný kontakt s ročními obdobími, denními a nočními cykly, počasím, půdou a většinou toho, co roste okolo nás. Nepřirozený svazek subpolární a subtropické stravy se stal skrytým biologickým základem mnohých civilizačních chorob Polární oblasti V severních zeměpisných šířkách, kde je krátké vegetační období lidé za tisíciletí dospěli k vyvážené stravě bohatší na živočišné a mořské potraviny. V chladných oblastech se živočišné potraviny často konzumovaly čerstvé a syrové zatímco rostlinné potraviny se tepelně upravovaly déle než v oblastech s teplejším podnebím a při jejich vaření a konzervování se používalo více soli. Tyto potraviny byly pro místní obyvatele zdrojem energie pro přežití v pustých oblastech sněhu, ledu, dlouhých zim a polárních nocí. Nedostatek slunečního světla potřebného pro syntézu vitamínu D kůží a následného ukládání vápníku do kostí byl v těchto oblastech kompenzován vysokým

18 obsahem vitamínu D v tuku mořských živočichů a světlou pletí místních obyvatel, která propouští až 70 procent slunečního záření Tropy a subtropy V jižních šířkách, kde se živočišné potraviny rychle kazí, lidé tíhly k úplnější vegetariánské stravě bohatší na koření, tekutiny, syrové ovoce a zeleninu zrající nepřetržitě po celý rok, obiloviny, luštěniny a rýže. Potraviny se vařily kratší dobu a častěji se konzumovaly v syrovém stavu. Tropické plody svým specifickým složením minerálních látek poskytovaly komplexní výživu a přirozeně ochlazovaly a chránily vše živé před horkým podnebím. Přirozenou ochranu před slunečním zářením v jižních oblastech zajišťovala místním obyvatelům tmavá pleť s nízkým stupněm absorbce ultrafialového záření Mírné pásmo Mezi těmito dvěma extrémy se nachází mírné pásmo se čtyřmi ročními obdobími, nabízející průměrnou, sezónní plodnost, středně vysokou teplotu a pravidelnější střídání dnů a nocí. Základní potraviny obyvatel mírného pásma tvořily po tisíciletí obiloviny, luštěniny, zelenina a ovoce s občasným podílem živočišných produktů. [KUSHI, 2002] 2.4 Civilizační choroby v souvislosti s kontinenty Oblasti s vysokým výskytem civilizačních chorob Dle celosvětových statistik civilizačních chorob je patrné, že moderní civilizace jako celek trpí hluboce zakořeněnou biologickou degenerací. Tímto trendem jsou postiženy zejména vyspělé populace Spojených států,

19 Kanady, Ruska, západní a východní Evropy, Japonska, Číny, Austrálie a rozvojových oblastí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Základní potravinou jsou v těchto zemích maso, tuk, cukr, mléčné výrobky, vejce, rafinované obiloviny Oblasti s nulovým výskytem civilizačních chorob V oblastech, kde lidé stále konzumují tradiční stravu typickou pro místní podmínky a kam příliš nepronikl moderní způsob života, se civilizační choroby téměř nevyskytují. Patří k nim Sibiř, Mongolsko, Arménská a Ázerbájdžánská republika ve Střední Asii a tropická Nová Guinea. Základní potravinou jsou v těchto oblastech brambory nebo obiloviny, celkově strava obsahuje 94 procent složených sacharidů (polysacharidů), 3 procenta bílkovin a 3 procenta tuku a vodu. Podobně je tomu mezi některými původními kulturami Severní Ameriky a Mexika, jejichž hlavní zdroj obživy tvoří kukuřice, fazole, dýně s občasným zařazením živočišných potravin. [KUSHI, 2002] 2.5 Vliv genetických faktorů na vznik civilizačních chorob Civilizační choroby jsou považovány za geneticky podmíněné, neboť fyzická a duševní kondice jedince je dána biologickou kvalitou rodičů, prarodičů a předků. Vědci zabývající se výzkumem genetiky však zjistili, že jediným skutečným faktorem, který ovlivňuje náš vývoj je duševní a fyzické působení matky, obzvláště její strava a životní styl v době těhotenství a následná skladba potravy a životní styl budoucího jedince. Je-li jeho strava složena převážně z přírodních obilovin a zeleniny s občasným příjmem živočišných produktů vznikne jedinec daleko silnější a odolnější než generace jeho rodičů, prarodičů a genetické dispozice jsou zcela potlačeny

20 Co se tedy ve skutečnosti přenáší z generace na generaci jsou nevhodné stravovací zvyklosti. [KUSHI, 2002] 2.6 Vliv stresu na vznik civilizačních chorob Autonomní nervový systém Autonomní nervový systém řídí vůlí neovladatelné reakce v organismu dvěma způsoby. Za normálních klidových tělesných podmínek a tělesné rovnováhy je aktivován tzv. parasympatický nervový systém řídící přirozenou snahu těla přizpůsobit se okolí prostřednictvím procesů trávení a dýchání. Při náhle vzniklé nerovnováze je aktivován tzv. sympatický nervový systém, který řídí poplachové reakce organismu. Ty jsou v historickém vývoji člověka zaměřeny na zvýšení fyzické aktivity a přípravu organismu bojovat nebo utíkat Hormonální systém Pod vlivem sympatiku ovlivňují metabolické děje v organismu takové pochody, které zvyšují látkovou výměnu v kosterních svalech a zlepšují pohybovou koordinaci prostřednictvím hormonálního systému. Vyplavením hormonů z nadledvin (katecholaminů - adrenalinu a noradrenalinu) je regulován zvýšený průtok krve centrálními orgány mozkem srdcem a plícemi a zároveň je stimulována přeměna zásob sacharidů (glykogenu) v játrech a tuků k aktivací energetických zdrojů a k tvorbě glukózy Poruchy z nerovnováhy autonomního nervového systému K zajištění optimální funkce organismu musí být činnost parasympatického a sympatického nervového systému v rovnováze. U

21 moderního člověka vystavenému neustálému stresu převládá převážně působení sympatické části autonomního nervového systému. Fyzická připravenost organismu bojovat či utíkat ovlivňující pohybový systém však není využita, neboť zátěž (hluk, nadměrná námaha, vysoká teplota, chlad, trauma, bolest, nevhodný denní režim, nedostatek spánku, zloba, strach, starosti, stres, zklamání, silné emoce, a jiné celkově negativní stavy) je převážně emočního charakteru. Při opakovaní těchto nepotřebných reakcí vzniká rozpor mezi připraveností organismu vydávat velké množství energie a jejím využitím. Do určité míry se lze pomocí hormonálních mechanismů zvýšené zátěži přizpůsobit (adaptace) a získat proti ní odolnost (rezistence). [DYLEVSKÝ, 2000, KUSHI 2002] Adaptační nemoci Dlouhodobá nerovnováha ve prospěch zvýšené aktivity sympatického systému může vyústit v nadměrnou činnost hormonálního systému a následně vyvolat řadu kaskádovitých reakcí v jiných orgánových systémech. Tímto způsobem vznikají tzv. adaptační nemoci charakteristické mikroskopickými a později makroskopickými hypoxiemi tkání (nedostatek kyslíku) vedoucí k vysokému krevnímu tlaku a pozvolnému celoorgánovému selhávání (insuficienci) formou zánětů, atrofií (zmenšení) nekróz (odumření) a karcinomů(nádorů) vyžadující náročnou celoživotní léčbu spojenou se zatěžováním nejen zdravotního systému. Nejtěžší terminální stádia adaptačních nemocí (nádorová onemocnění) končí předčasnou, mnohdy dlouhodobou bolestivou smrtí Mechanismus účinků adaptačních nemocí Kaskádovité reakce sympatického systému prostřednictvím hormonálního systému jsou následující:

22 Hormonální systém aktivace hormonu kortikothropinu (ACTH) ze zadního laloku hypofýzy (podvěsek mozkový) prostřednictvím hypothalamu (část mozku, řídící hormonální funkce organismu). zvýšená sekreční činnost dřeně nadledvin vylučování hormonu adrenalinu stimulace oběhového systému a dýchání a aktivace energetických zdrojů glykogenu v játrech a tuku zvýšená sekreční činnost kůry nadledvin o zvýšená tvorba hormonů glukokortikoidů (kortizol) zvýšená tvorba glukózy z jiných látek v játrech a v ledvinách (glukoneogeneze) nadbytek cukrů hyperglykémie, metabolické poruchy, obezita. Nerovnováha imunitního systému pokles imunity, potlačování obrany schopných reakcí v organismu vznik autoimunitních nemocí (alergie - astma bronchiale, anafylaktický šok, DM 1, revmatoidní artritida, osteoporóza aj.) o zvýšená tvorba hormonů mineralokortikoidů (aldosteron) zadržování (retence) vody a sodíku zvýšené vstřebávání vody a sodíku z moči zpět do krve výměnou za draslík a vodík hypertenze, edémy, hypernatremie, hypokalémie, hypokalcemie myopatie metabolická alkaloza v důsledku zvýšeného vylučování vodíkových(h) iontů, zvýšené vylučování draslíkových(k) a vápníkových(ca) iontů a bílkovin poruchy metabolismu minerálů a bílkovin jejich úbytek atrofie(řídnutí) svalů, kostí, acidobázická nerovnováha nadměrné zatěžování vylučovacího systému selhání ledvin smrt

23 vyčerpání rezerv nadledvinových hormonů hypoglykémie, hyperproteinemie, hyponatremie, hyperkalemie, hyperkalcemie, metabolická acidoza,akutní selhání nadledvin smrt Poruchy metabolismu bílkovin, cukrů, tuků diabetes mellitus, náhlé příhody břišní (viz dále trávicí systém) Vylučovací systém Reakce regulačních mechanismů na zvýšenou činnost mineralokortikoidů (aldosteronu) aktivace systému renin, angiotenzin (aldosteron se vylučuje pod vlivem angiotenzinu, který vznikl působením hormonu renin v ledvinách) metabolická alkaloza renální hypertenze Vyčerpáním ledvinových regulačních mechanismů vznik hypoglykémie, hyperproteinemie, hyponatremie, hyperkalemie, metabolická acidoza, akutní selhání ledvin smrt Trávicí systém poruchy sekreční činnosti sliznic žaludku a duodena (útlum tvorby mucinu), překrvení, edémy, akutní eroze sliznic gastritida enteritida žaludeční vředy (v místě malé kurvatury) a dvanáctníkové vředy (v prvním úseku za pylorem) rakovina žaludku, střev Oběhový systém hypertenze nedokrevnost srdečního svalu ischemická choroba srdeční, mozková, dolních končetin Pohlavní systém sexuální poruchy, záněty, atrofie, rakoviny pohlavních orgánů Nervový systém psychosomatické poruchy, neuritidy, parézy

24 Pohybový systém osteoporóza zlomeniny artritida, artróza Prevence stresu a zabránění rozvoji stresových (adaptačních) nemocí, jsou zásadním problémem moderní civilizace, vzniklým všeobecným nerespektováním přirozeného způsobu života. [STŘÍTESKÝ, 2001] Vliv dlouhodobé společenské nestability Velký vliv na vznik stresu má moderní společnost ve které žijeme. Dle současných ekonomických studií bylo zjištěno, že nejzdravější a nespokojenější jsou lidé v Dánsku, Finsku a Švédsku Ukázalo se, že pro zdraví a spokojenost lidí je rozhodující především důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Nikoli tedy jen ekonomická prosperita a růst HDP, ale také nemateriální kvality." Dlouhodobá stresující společenská nestabilita je skrytým základem pro vznik civilizačních chorob. [http://news.branyvnimani.cz/index.php?article_id=11662] 2.7 Vliv kouření na vznik civilizačních chorob Účinky tabáku a jeho role při zvyšování výskytu degenerativních chorob jsou nejlépe patrné na pozadí vlivu každodenní stravy. Současné lékařské studie ukazují, že u společenství lidí z různých míst na světě, kde je stále ještě praktikován tradiční způsob stravování založený na celozrnných obilovinách a zelenině s občasným příjmem živočišných produktů neexistuje mezi kouřením a srdečním onemocněním žádný vzájemný vztah. Naopak, tabák má v přiměřeném množství u těchto

25 společenství tišící účinek a zvyšuje odolnost před nachlazením, infekcemi a chronickými chorobami způsobené překyselením organismu, neboť jeho účinky jsou alkalizující. Tyto společenství používají tabák chemicky neošetřený přirozeně sušený po dobu minimálně 3 měsíců na slunci. Dnešní tabák obsahuje syntetická aditiva, je chemicky ošetřován a zpracováván pouze šestidenní horkovzdušnou technologií. Takto ošetřený tabák obsahuje mnoho chemických zplodin. Účinky tabáku na organismus vystavenému pravidelnému nadměrnému příjmu živočišných bílkovin, nasycených tuků a cukrů: zachytávání zplodin dehtu - v respiračním a oběhovém systému v podobě tuhých, hlenovitých částic zadržování oxidu uhelnatého (CO) v plicích slučování CO s hemoglobinem a vytěsňování z jeho vazeb kyslík omezený přísun kyslíku do všech tkání a orgánů v kombinaci s aterosklerózou vznik trombů a embolů v cévách vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, postupné celoorgánové selhávání v závislosti na časovém působení a množství přijímaného tabáku Stupeň synergismu (zesilování účinku) mezi tabákem a nadměrným množstvím tuku, cholesterolu a cukru pomáhá vysvětlit různý podíl srdečního onemocnění v odlišných společenstvích v souvislosti s všeobecně známými kontrahujícími ( stahujícími) účinky tabáku. [ KUSHI, 2002 ]

26 2.8 Fyzická aktivita a civilizační choroby Namáhavé aktivity na čerstvém vzduchu byly nedílnou součástí života lidí v tradičních společenstvích. Při prosté stravě složené z obilovin a zeleniny příležitostně obohacované o malé množství živočišných potravin dosahovali síly a vytrvalosti, které v současnosti zůstávají nepřekonány ( obchodní karavany, běžci - poslové zpráv aj.). Pravidelná středně namáhavá fyzická aktivita spojená s pobytem v přírodě, čistým vzduchem, dostatkem přiměřeného slunečního záření, vhodnou stravou a pitným režimem jsou důležitými faktory, které mohou vyvážit sedavý charakter moderního života a předejít tak rozvoji civilizačních chorob nebo je částečně kompenzovat. Dlouhodobá a opakovaná fyzická neaktivita způsobuje pozvolnou hypoxii (nedostatek kyslíku) všech tkání a vznik nejtěžších forem civilizačních chorob Vliv fyzické aktivity na organismus Soulad dechu a pohybu zlepšuje oxidaci (okysličování) všech tkání a přirozeně upravuje homeostázu (stálost vnitřní prostředí organismu). Zvýšená oxidace tkání způsobená zrychlenou výměnou plynů (zrychleným dýcháním) během fyzické aktivity vede k urychlení metabolických procesů, odstranění nadbytečného množství kyselin a zplodin z organismu, což má za následek zabránění katabolismu (rozkladu) bílkovin, cukrů a tuků, kompenzaci hypoglykémie a hyperglykémie, zmenšení důsledků neuropatií, zpomalení vzniku makro i mikroangiopatií, úpravu tepu, tlaku, snížení hypertenze, zvýšení hypotenze, redukci obezity, snížení zatížení kardiovaskulárního (oběhového) systému a větší pružnost srdce a orgánů

27 Nejvhodnější fyzickou aktivitou je minimálně 40 minut trvající fyzická činnost, která dynamicky zatěžuje celý organismus při normálním nebo mírně zvýšeném krevním tlaku do 140/90 mm Hg (běžné domácí a zahradní práce, rychlá chůze, plavání, tanec, jízda na kole, sportovní hry aj.) Proces odbourávání nadbytečných tuků může začít nejdřív až po vyčerpání zásob glykogenu uloženém ve svalech a v játrech, což je nejdříve po 40 minutách zvýšené fyzické aktivity při výše zmíněném krevním tlaku. Tam kde fyzická aktivita není možná (sedavé zaměstnání, stáří, nemoc, indispozice) jsou pro prevenci či stabilizaci zdravotního stavu vhodná alespoň pravidelná rehabilitační, relaxační, protahovací a dechová cvičení (joga, pilates, kalanetika aj.) a ostatní výše uvedené faktory v Vliv stravy na fyzickou aktivitu Pro udržení organismu v dobré fyzické kondici je optimální přijímat potraviny s nižším glykemickým indexem, to jest polysacharidy (celozrnné obiloviny, rýže, luštěniny) spolu s vlákninou (zeleninou) z důvodu dlouhodobého rovnoměrného přísunu energie po delší dobu bez pocitu hladu. Hlad vzniká jako reakce na pokles cukru v krvi po příjmu jednoduchých cukrů, kdy se z pankreasu (slinivka břišní) vyplaví velké množství hormonu inzulínu, jejímž výsledkem je paradoxně pokles cukru v krvi (brzy hlad), což zpětně negativně ovlivňuje svalovou zátěž. Příjem vysokého obsah tuků a bílkovin stravou je pro fyzickou aktivitu rovněž nevhodný zvláště z důvodu dlouhodobého trávení kombinované potravy, které způsobí odběr enormního množství energie, navození únavy po jídle a tím snížení výkonu. Při přiměřeném a pravidelném příjmu složitějších sacharidů v časovém úseku minimálně 24 až 48 hodin před fyzickou aktivitou se energie kumuluje ve formě glykogenu do svalů a do jater a nadbytečná glukóza, ukládající se do tukových zásob se téměř netvoří. Při potřebě energie tělo jako první využívá cukry ze svalů a jater, tukové zásoby používá jako poslední.. Množství takto získané energie vydrží

28 90 minut tělesné aktivity, pak dochází k útlumu. Pro optimální funkci svalů je nutné před fyzickou aktivitou jejich zahřátí, po výkonu dostatečná relaxace a postupné doplnění nových zásob polysacharidů na doplnění glykogenu do svalů. Potravu je nutné přijímat v klidu a dobře prožvýkat, jedině tak je zaručeno její stoprocentní využití pro organismus [ bližší vysvětlení a ]. Vláknina obsažená v zelenině je důležitým doplňkem polysacharidů. Je nestravitelná, čímž pomáhá urychlovat metabolismus, prodlužuje dobu přísunu energie a ještě více snižuje glykemický index. Dalším příznivým účinkem vlákniny je snížení krevních tuků cholesterolu i trigliceridů. Ve střevě dochází k vazbě cholesterolu a žlučových kyselin na složky vlákniny a k jejich vylučování do stolice. [http://www.celostnimedicina.cz/vyznam-vlakniny-vestrave.htm#ixzz1pxw5vavp ] Vliv tekutin na fyzickou aktivitu Pro svalovou aktivitu je charakteristické zvýšení teploty spojené se zvýšeným krevním průtokem kůží, který odvádí teplo a vzniká pocení, žízeň a zvýšené vylučování. Spolu s potem se ztrácí voda a sodík Močí se vylučuje převážně draslík. Průměrný člověk vydá denně cca 2-2,5 Iitrů vody, z toho 1-1,5 litru močí, cca 600 ml pocením a cca ml je spotřebováno metabolickými pochody. U sportovců je výdej tekutin vyšší, způsobený nadměrným pocením. U některých aktivit v extrémních klimatických podmínkách může být ztráta vody pocením až 4 litry např. maratónský běh. Pokud nedochází k vyrovnávání ztrát tekutin a minerálů dochází v organismu k dehydrataci, která se projevuje úbytkem především extracelulárních tekutin, tedy hlavně sodíku. Náhradní roztoky musí obsahovat vodu se slabým obsahem iontů. Chybou rehydratačního postupu při zvýšené tělesné aktivitě a nadměrném pocení je pouze náhrada vody bez optimálního zastoupení iontů, čímž se sníží hladina i těch minerálů, které

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více