MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem"

Transkript

1 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í duben 2015 Aktuality a zajímavosti Národní cena kariérového poradenství Centrum Euroguidance vyhlašuje sedmý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlásit se mohou školy, úřady práce, neziskové organizace, zaměstnavatelé, soukromí poskytovatelé kariérového poradenství a další zájemci o tuto oblast od 10. dubna do 10. června. Více informací najdete na Hrajeme si s etwinningem Aktivita etwinning, která podporuje on-line spolupráci škol, slaví v roce 2015 desáté výročí. Dům zahraniční spolupráce připravil pro české školy hru Hrajeme si s etwinningem, jejímž cílem je zábavnou formou propagovat etwinning, motivovat učitele k využívání technologií a zvýšit povědomí o bezpečném využívání internetu. Více informací najdete na Chystáme již sedmé číslo časopisu Krajiny češtiny Tématem nadcházejícího čísla elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, který vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, je Česká literatura aneb Moje oblíbená knížka. Více informací najdete na webu Získejte Evropskou jazykovou cenu Label 2015! Realizujete zajímavý a inovativní jazykový projekt? Přihlaste ho do soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label. Více informací včetně přihlášky najdete na webu cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label. Přihlášky zasílejte do 30. dubna. Nové webové stránky Eurodesku Evropská informační síť pro mládež Eurodesk spustila novou podobu svých webových stránek Nově na ní najdete přehlednou mapu všech zástupců Eurodesku po celé Evropě nebo odkaz na nově spuštěnou databázi mobilit Evropský týden mládeže je celoevropská akce, organizovaná Evropskou komisí, do které jsou zapojeny všechny země programu Erasmus+. V České republice ho organizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve dnech května 2015, ale související akce budou pokračovat až do června 2015 Hlavním cílem Evropského týdne mládeže 2015 je informovat cílovou skupinu o programu Erasmus+, zejména o možnostech v oblasti mládeže. Tématem letošního ročníku je Zapojení mládeže do pracovního, politického a obecně do komunitního života a bude zaměřen na Obsah strana 2» Žákům i učitelům středních škol nabízí Erasmus+ řadu příležitostí k mezinárodní spolupráci strana 3» INEX-SDA otevírá nabídku dobrovolnických projektů zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže se zviditelněním rozvoje podnikavosti (v oblasti sociálního podnikání) a aktivního politického dialogu. Již v tuto chvíli se mohou mladí lidé zapojit do soutěže Sociální podnikání očima mladých. Jejím cílem je zaměřit pozornost na činnost sociálních podniků v jejich okolí. Soutěžním příspěvkem může být reportáž ve formě videa, fotky či textu, která originálním způsobem představí sociální podnik a jeho činnost. Více informací o pravidlech strana 4» Evropská cena etwinning pro rok 2015 putovala i do Brna Jak mi Erasmus vzal šest kilo, aneb Hubněte s Erasmem! strana 5» Velkopavlovická analýza potřeb strana 6» Rozhovor s účastníky Evropské dobrovolné služby 2015 Ilustrační foto soutěže a možnosti přihlášení najdete na webu Přihlásit se do soutěže a zaslat svůj příspěvek je možné až do 15. dubna V rámci samotného týdne mládeže budou probíhat během prvního květnového týdne Dialogy mládeže v regionech zaměřené na diskuzi mladých lidí se zástupci krajů či úspěšnými podnikateli. Všechny aktivity spojené s Evropským týdnem mládeže budete moci najít na stránkách Red strana 7» Hledáte inspiraci ve vzdělávání dospělých? Zkuste EPALE! strana 8» Uzávěrky/Fotoreportáž Study in the Czech Republic na zahraničních veletrzích

2 Představujeme V rámci školního a odborného vzdělávání mohou program Erasmus+ využívat školy, jejich zřizovatelé a další organizace působící v této oblasti. Jednotlivci se přímo o podporu ucházet nemohou, granty získávají pouze instituce, které je následně využívají na mezinárodní spolupráci svých žáků a pedagogů. Žádosti o financování projektů se podávají v každé zapojené zemi národní agentuře, v České republice tedy Domu zahraniční spolupráce (DZS). U každé žádosti je důležité, aby kromě splnění formálních náležitostí brala v úvahu také priority vyhlášené Evropskou komisí. Proto je nutné si před jejím podáním přečíst podrobné informace, které obsahuje dokument Erasmus+ Programme Guide (Příručka k programu Erasmus+). Ta je k dispozici například na webu DZS Žákům i učitelům středních škol nabízí Erasmus+ řadu příležitostí k mezinárodní spolupráci Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ nabízí grantové příležitosti všem typům škol a dalším organizacím, které se zabývají vzděláváním. Pro ně je v oblasti školního a odborného vzdělávání určena zejména nabídka v rámci Klíčové akce 1 (Projekty mobility osob) a Klíčové akce 2 (Projekty spolupráce). Pro své projekty mohou české střední školy hledat partnery v některém z 28 členských států Evropské unie, zemích EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo také kandidátských zemích EU (Turecko a Makedonie). 2 Klíčová akce 1 Projekty mobilit osob Střední školy mohou využít granty na vzdělávací mobility jednotlivců, tedy zahraniční výjezdy spojené se vzděláváním nebo poznáváním zahraniční praxe. Projekty, do kterých se v odborném vzdělávání a přípravě mohou zapojit i žáci, jsou dlouhodobé a trvají jeden nebo dva roky. Jednotlivá mobilita pak může trvat od dvou dnů až do dvou měsíců. Výukové pobyty nabízejí učitelům možnost vyzkoušet si prostřednictvím pracovní stáže výuku v zahraničí. Získají tak osobní zkušenost s jiným pojetím vyučování, která je často inspiruje k zavádění inovací do vlastní výuky. Profesní rozvoj učitelé, ředitelé a další pracovníci škol se mohou zúčastnit v zahraničí aktivit podporujících jejich další odborný a kariérní růst (například kurzů a školení). Oblíbené je stínování (job-shadowing), kdy účastník pozoruje činnost svého profesního kolegy na zahraniční škole. V rámci odborného vzdělávání se může jednat i o praktické pracovní stáže nebo sdílení zkušeností přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol mohou vyjet na praktickou stáž v podniku či na odborné škole. Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Na dlouhodobou spolupráci prostřednictvím mezinárodních projektů se zaměřuje Klíčová akce 2. Střední školy tak mohou ve spolupráci se zahraničními partnery pracovat na společném tématu a vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se inspirovat a zvyšovat kvalitu ve vzdělávání. Součástí projektů mohou být i mobility, které ale musejí sloužit cílům partnerství (projektová setkání, workshopy, semináře či návštěvy a výměnné pobyty). Důležitou součástí KA 2 je také spolupráce na dálku prostřednictvím internetu. Do partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní a odborné vzdělávání, zachována zůstává také specifická podoba projektů regionální spolupráce. Strategická partnerství škol umožňují českým středním školám spolupracovat s partnery z různých evropských zemí. V rámci projektů plánovaných na 24 až 36 měsíců se mohou zástupci škol setkávat na schůzkách na jednotlivých školách, organizovat společné i místní aktivity a pracovat na výstupech projektu, které pak šíří dále i mimo zapojené instituce. Strategická partnerství různých typů vzdělávacích institucí vedle středních škol se mohou zapojit i další instituce věnující se vzdělávání. Jedná se například o vysoké školy, organizace zajišťující další vzdělávání učitelů, zřizovatele škol, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace nebo instituce činné na trhu práce, včetně malých a středních podniků. Cílem těchto partnerství je vytvářet a zavádět inovativní metody výuky nebo se podílet na společných výzkumech a analýzách. Ilustrační foto etwinning tato aktivita je zaměřena na podporu online spolupráce žáků i učitelů středních škol v rámci Evropské unie. Školy nezískávají peněžní granty, etwinning jim ale nabízí bezpečné prostředí pro spolupráci s využitím informačních a komunikačních technologií. Projekty, které vzniknou v rámci etwinningu, mohou sloužit i jako základ pro další spolupráci v rámci Strategického partnerství škol. Klíčová akce 3 Klíčová akce 3, tedy aktivity na podporu politických reforem, je zaměřena na dosažení cílů Strategie Evropa 2020, Strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a Evropské strategie pro mládež. Žádosti o tyto centralizované aktivity se podávají přímo u Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu (EACEA), která vyhlašuje tematické výzvy i termíny pro podávání žádostí. Středních škol se týká spíše zprostředkovaně, žadateli o grant jsou strategické vzdělávací instituce. Red

3 Pomáhat na Ukrajině, učit děti v Barmě: INEX-SDA otevírá nabídku dobrovolnických projektů Představujeme V pátek 13. března se českým dobrovolníkům otevřela nejširší nabídka dobrovolnických projektů v zahraničí. Sezóna tzv. workcampů začíná a je opravdu z čeho vybírat. Workcampy jsou nejčastější formát mezinárodního dobrovolnictví, který mladí Češi volí. Ročně jich s organizací INEX Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) vyjíždí kolem 700 do různých koutů světa. Ve skupině 5 20 dobrovolníků z různých zemí podporují neziskové projekty, které přispívají k životu a rozvoji lokálních komunit. Letní dobrovolnické projekty nejsou ale jen o pracovních výkonech. Neoddělitelnou složkou je také poznávání nových kultur a zvyklostí, získávání nových zkušeností a přátel, procvičování cizího jazyka. Díky členství v mezinárodních dobrovolnických organizacích Alliance of European Voluntary Service Organisations a Servis Civil International, má INEX-SDA nejbohatší nabídku workcampů z českých neziskových organizací. V tuto chvíli lze vybírat z více než 1600 workcampů v zahraničí, a další budou přibývat, říká Eva Macková ze sdružení INEX-SDA. Největší zájem bývá o dobrovolnictví v zemích západní Evropy Německu, Francii, Velké Británii, nebo Španělsku. Vyjet ale lze i do mnohých ze zemí Asie, Afriky nebo Ameriky. V loňském roce jsme zpřístupnili projekty v 53 zemích světa a letos to bude hodně podobné. Zajímá vás, jak takový workcamp probíhá očima účastníků? Workcampy jsou nejčastěji zaměřené na manuální či environmentální práce, rekonstrukci památek nebo práci s lidmi. Většina účastníků jsou mladí lidé mezi 18 až 26 lety, ale existují i workcampy pro rodiny, mladistvé, pro starší dobrovolníky i pro lidi s handicapem. Zájemcům doporučujeme prostudování nabídky v online databázi na našem webu, nebo přijít 7. dubna do Café Jedna, kde představíme možnosti mezinárodního dobrovolnictví. říká Eva Macková z INEX-SDA. Databázi nabídky volných míst na workcampech najdete na Marš do práce?! tak tohle v Horním Maršově neuslyšíte V následujících řádcích bych Vám ráda vylíčila některé své zážitky a dojmy z workcampu v Horním Maršově. Průběh pobytu naprosto předčil má očekávání. Připadá Vám, že workcampy v České republice nejsou tak zajímavé, jako ty za hranicemi? Tak čtěte dál a pravděpodobně změníte názor. Již během jízdy autobusem z Prahy do Horního Maršova jsem poznala velkou část našeho týmu. Mou pozornost záhy upoutala slečna sedící vpravo ode mne. Svědomitě vlepovala jízdenky a všemožné účtenky do svého zápisníku. Dala jsem se s ní do řeči a zjistila, že pochází z Taiwanu. Před námi seděly dvě slečny ze Srbska a pár z Francie. Následující den se k nám připojila i zbylá část týmu dvě slečny z Ruska a kluci z Litvy. Práce mohla začít! Ekocentrum Dotek, kde jsme bydleli, sídlí v budově bývalé fary. Zde jsme trávili většinu času, jelikož poslání naší mise spočívalo v údržbě komplexu. Co přesně bylo naší pracovní náplní? Sekání dřeva, úprava trávníku, plení, vytváření kamenných cest a dokonce i dojení koz! Dle viditelných výsledků jsme nabyli pocitu dobře odvedené práce. Odpoledne nás čekal pokaždé jiný program. Volný čas jsme věnovali hlavně turistice vzhledem tomu, že naše stanoviště bylo obklopeno horami. Obešli jsme několik turistických okruhů Krkonoš a samozřejmě dobyli Sněžku! Večerní zábavou v posledním týdnu bylo vzájemné představování si našich národních kuchyní. Nejvíce se předvedli kluci z Litvy, kteří připravili dokonce tři hlavní jídla a dezert! Dobrovolníci pomáhají s novou zahradou v ekocentru. Nikdy bych neřekla, že za pár dní získám tolik přátel a ještě poznám jinou kulturu a zvyky. Všem vřele doporučuji alespoň jednou za život vyjet na workcamp vždyť nelze nic ztratit. Naopak si odvezete mnoho zkušeností. Jmenuji se Vilena Taraskina a v červenci 2014 jsem se účastnila workcampu v Horním Maršově. Dobrovolnictví pro mě znamená neomezené možnosti. Člověk se nemůže vymlouvat na nedostatek vzdělání či peněz prostě buď chce, nebo nechce pomáhat. Red 3

4 Evropská cena etwinning pro rok 2015 putovala i do Brna Galerie projektů Žáci Klasického a španělského gymnázia z Brna-Bystrce při práci na projektu Aktivita etwinning vybírá každý rok nejlepší projekty, které získají evropskou cenu. V roce 2015 se vítězem věkové kategorie žáků mezi 16 a 19 lety stal projekt ettwinautas en las ciudades (in)visibles, jehož korodinátorem bylo Klasické a španělské gymnázium z Brna-Bystrce. Kromě české školy, na které se o projekt starala Olga Martínezová Cancelasová, se do spolupráce zapojili také partneři z Itálie, Norska a samozřejmě Španělska. Projekt etwinautas en las cuidades (in)visibles tedy etwinauti v (ne)viditelných městech vycházel z knihy italského spisovatele Itala Calvina Neviditelná města, inspirované cestopisem Marka Pola. Jeho hlavním cílem bylo ukázat studentům různá města neobvyklým způsobem: z hlediska matematiky, umění či literatury (odtud neviditelná a viditelná města). Učitelé společně vybrali v každé zemi jedno město a žáci z různých států pak vytvořili smíšené skupiny a řešili úkoly. V týmech objevovali a popisovali města a nacházeli souvislosti, ať už v architektuře, vědě či historii, a to pomocí matematiky, moderních technologií, filmu či literatury. Zapojení pedagogové také věnovali několik vyučovacích hodin práci na aktivitách, které měly přímý vztah k jejich předmětu, aby aktivity bylo možné snadno zařadit do učebních plánů. Aktivita etwinning podporuje spolupráci evropských škol založenou na využívání informačních a komunikačních technologií. Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá online spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Pro vstup do etwinningu se stačí zaregistrovat na portálu který existuje ve 25 jazykových verzích, a pak si vybrat z nepřeberné nabídky partnerů, zapojit se do projektu nebo webinářů či dalších online vzdělávacích aktivit pro učitele. 4 Jak mi Erasmus vzal šest kilo, aneb Hubněte s Erasmem! Tak zněl titulek vítězného příspěvku šestého ročníku soutěže Erasmus Label, který se konal v druhé polovině roku 2014 a jehož vítězem se stal Ondřej Laštovička, student Univerzity Palackého v Olomouci. Jelikož se loni naposledy soutěžilo v rámci Programu celoživotního učení, mohli se zapojit všichni studenti, kteří absolvovali studijní pobyt či stáž v rámci tohoto sedmiletého období. Do soutěže se přihlásilo třicet soutěžících, kteří napsali fejeton na téma Co mi Erasmus dal a vzal. Nejlepší díla byla uveřejněna na facebookovém profilu ERASMUS & SPOL. a v listopadu 2014 dostali jejich autoři ceny na pražské Valorizační konferenci Programu celoživotního učení a programu Mládež v akci. Při této příležitosti jsme si popovídali s vítězem soutěže Ondřejem Laštovičkou. Co Vás vedlo k tomu přihlásit se do soutěže Erasmus Label? Snaha si tak nějak pro sebe zrekapitulovat pět měsíců ve Finsku a zakončit tak blog, který jsem během Erasmu psal. Účast samotná byla spíš motivací neodsouvat to na neurčito. Proč jste si vybral pro svůj studijní pobyt právě Finsko? Co Vás přitahuje na studené Skandinávii? Vždycky mě lákaly severské státy obecně a Finsko byla v rámci mého studijního oboru jediná možnost. Zpětně jsem za ni ale strašně rád, protože tato země a hlavně Finové jsou v řadě ohledů poměrně hodně specifičtí. V jakém jazyce jste studoval, jak jste na tom vlastně před odjezdem byl s finštinou? Studoval jsem v angličtině a s finštinou jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. I proto jsem se těšil na její výuku, která byla zajímavým zpestřením a další možností poznat ostatní zahraniční studenty. Můžete srovnat přístup k výuce ve Finsku a ČR? Přijde mi, že se tam mnohem víc diskutuje, i když často mi to přišlo až zbytečné. Vyučující jsou pasivnější a neustále vyžadují od studentů zpětnou vazbu, často ve formě takzvaných assignmentů krátkých seminárních prací či domácích úkolů. Systém byl ale celkově nastaven trochu jinak, protože se nejednalo o klasickou univerzitu, ale o univerzitu aplikovaných věd, kde řada studentů při studiu pracovala a výuka tak byla vedena ve formě jakýchsi bloků. Jaký je Váš nejsilnější zážitek ze studijního pobytu? Polární záře! Co Vám studijní pobyt vzal, už víme, ale co jste si z něj naopak přinesl? Obrovskou životní zkušenost a dostatečný odstup na to, abych se mohl rozhodnout, co vlastně chci dál dělat. Co byste vzkázal našim čtenářům, kteří se na Erasmus pobyt teprve chystají? Ať jsou aktivní, nečekají na to, co jim kdo nabídne, využijí každé příležitosti a užijí si jedno z nejkrásnějších období studia! Aneta Žáčková, DZS Ondřej Laštovička

5 Velkopavlovická analýza potřeb Galerie projektů V polovině listopadu se ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka uskutečnilo první z cyklu tří školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska s názvem Marker CS. Školení je zaměřeno na zvýšení kvality tvorby vzdělávacích aktivit pro mládež a bylo podpořeno grantovým programem Erasmus +. Společná fotografie účastníků školení. Účastníci během jednoho odpoledne naplánovali strategii analýzy, různými způsoby provedli průzkum (skrze osobní kontakt na ulici, sociální sítě či studium předvolebních programů pro komunální volby) a připravili prezentaci svých závěrů na setkání se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou. Závěrečná prezentace výsledků byla doprovázena plodnou diskuzí, které pan starosta ochotně využil ke sdílení vlastních zkušeností a k okomentování výsledků. Pan starosta vysvětlil, že o mnohých zjištěních již město ví a plánuje jejich řešení, a zároveň přislíbil další práci s výsledky analýzy stavu a potřeb tak, aby se situace mladých lidí ve Velkých Pavlovicích i nadále zlepšovala. Jedním ze stěžejních témat 1. fáze byla analýza stavu prostředí a potřeb mladých lidí. Jedná se o průzkum prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (např. jaká zařízení, hřiště, možnosti aktivit jsou v obci k dispozici a co naopak chybí a je po tom všeobecně poptávka). Analýza potřeb cílové skupiny se pak orientuje spíše na to, co mladé lidi zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co by chtěli dělat a v čem se rozvíjet (to se může i dost lišit od toho, co nabízejí vedoucí různých aktivit). Cílem aktivit jednoho odpoledne školení tedy bylo vyzkoušet si zrealizovat analýzu stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích a porozumět její důležitosti jako prvního kroku při tvorbě vzdělávacích aktivit. Za poměrně krátkou časovou dotaci vzniklo z analýzy stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích několik konkrétních doporučení. Zmínit můžeme například návrh systematizovat aktivity pro mladé lidi ve Velkých Pavlovicích a propojit je skrze konkrétního zodpovědného koordinátora. Účastníci mimo jiné navrhovali zapojit do rozhodování o aktivitách ve městě více mladých lidí zastupujících různé zájmové skupiny tak, aby pořádané akce odpovídaly i jejich vkusu a zálibám. Na základě analýzy stavu a potřeb se také aktivity lépe plánují, jelikož analýza poukáže sama na jejich možné záměry a cíle, a mají také nepoměrně větší dopad na cílovou skupinu. Jak vidíte na příkladu našeho školení, analýza ani nemusí být organizačně náročná a není důležité na ni najímat odborníky s pečlivou přípravou vše zvládnete i z vlastních sil. Rozhodně doporučujeme: Zkuste to! Jakékoli dotazy lze směřovat na koordinátorku projektu Marker CS Lenku Polcerovou Školení využívalo neformální metody vzdělávání. Analýza stavu a potřeb se opakovaně prokazuje jako důležitý nástroj při plánování aktivit pro mladé lidi. Dokáže totiž odhalit, jaké aktivity v daném prostředí chybí a je po nich poptávka. Umí tak předem ošetřit, aby na aktivitách pořádaných pro mladé lidi byla dostatečná účast a nastavený program odpovídal tomu, co mladí lidé reálně hledají. 5

6 Rozhovor Co tě motivovalo pro dlouhodobou dobrovolnou službu v zahraničí? Zuzka: Dobrovolná služba v zahraniční mne lákala od momentu, kdy jsem se stala mentorem španělské dobrovolnice, která přijela do Českého Těšína v roce To, jak prožívala svůj pobyt zde v Česku, jak se potýkala s naší kulturou, poznávala nové lidi, cestovala a byla součástí projektu EDS (Evropská dobrovolná služba), bylo pro mne velkou inspirací něco podobného si vyzkoušet. Rok mezinárodním dobrovolníkem Na začátku září 2013 vyslala organizace Slezská diakonie do zahraničí tři české dobrovolníky. Manželský pár Zuzku a Kubu Smyčkovi do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Zuzka a Kuba působili v dánské Kodani od konce srpna 2013 do konce května 2014, tedy 9 měsíců. Zuzka působila na projektu s muslimskými ženami, imigrantkami. Kubův projekt byl na univerzitě a zaměřil se na vzdělávání studentů a dospělých. Martinův projekt trval rok, od října 2013 do září Martin pracoval s romskou mládeží a dětmi ve vyloučených lokalitách města Faro. Rozhovor s dobrovolníky o jejich zkušenosti z dobrovolné služby Vám teď přinášíme. Kuba: Vždycky jsem toužil zkusit si, jaké to je žít nějakou dobu v zahraničí. EDS se ukázala být velmi dobrým prostředkem, jak toho dosáhnout. Pro dobrovolnictví jsem se rozhodl, protože jsem předpokládal, že to bude příležitost, jak se setkat s novými lidmi, poznat je, jejich kulturu a ne jen věnovat veškerý čas práci a snaze zajistit si živobytí, jak by tomu zřejmě bylo v případě běžného zaměstnání. Dobrovolnictví totiž není jako full-time job (práce na plný úvazek), vesměs jde o prospěšnou práci s lidmi. Rozhodně nejde o peníze, ale o zkušenost. Martin: Již dlouhá léta jsem o EDS věděl a uvažoval o jejím využití, čekal jsem však na vhodnou dobu. A pravý čas přišel po dvou letech plného nasazení v televizi, kde jsem vykonával práci redaktora a moderátora romského magazínu, přišla nečekaná zpráva. Zrušili nám pořad, dle spekulací důvodem mohlo být nezískání dotace, na kterých byl magazín závislý. Důvodů však mohlo být mnoho, ten skutečný se však už nedozvíme. V mém osobním životě nastalo hodně nečekaných zvratů. Nejspíš jsem si přál před tou vší nejistotou utéct, odpočinout si, načerpat nový životní elán, poznat nové lidi a hlavně také pomoci, předat své zkušenosti, s očekáváním opuštění komfortní zóny zcela otevřen poznávat, učit se novým věcem jak se ukázalo tak i situacím. Co tě nejvíce fascinovalo na tvém projektu? Zuzka: V mém projektu bylo mnoho fascinujících momentů, hlavně proto, že jsem se dostala do prostředí muslimských přistěhovalců, pro které jsem předtím neměla moc pochopení. Celá devítiměsíční služba těmto lidem byla pro mou životní zkušenost výjimečná a již v současné době, půl roku na to, se aktivně zajímám o muslimské imigranty tady v Česku a snažím se spolupracovat s jednou organizací, která tyto lidi sdružuje velmi podobným způsobem, jako tomu bylo v Dánsku. Jsem vděčná, že v dnešní době, kdy je mezikulturní a mezináboženské téma velmi citlivou záležitostí, mohu i já něčím přispět. Kuba: Můj projekt by skvělý zejména z toho 6 Manželé Lucka a Kuba byli společně dobrovolníky v Dánsku. důvodu, že jsem si mohl vyzkoušet poprvé v životě v praxi práci ve školství a to rovnou v zemi, která má velmi propracovaný vzdělávací systém. Fascinoval mne obrovský prostor pro vlastní iniciativu, což je sice úžasná možnost pro seberealizaci, na druhou stranu je to však velká výzva, jelikož s volnou rukou dobrovolníka přichází také očekávání ze strany jeho projektu. Zajímá Vás, co dalšího dobrovolnicí zažili, co se naučili a jak dobrovolná služba změnila jejich život? Druhou část rozhovoru si můžete přečíst na Evropském portálu pro mládež v sekci Dobrovolnictví.. Martin: Můj projekt se zaměřoval na vytváření smysluplných aktivit pro chudé děti, které tvořili převážně Romové přistěhovalci bývalých kolonií, ale také Portugalci. Fascinující byla blízkost, lidskost, chceš pomoci, snažíš se všemi možnými silami. Ať jde o hraní si s pětiletým Rodrigem, který to vždy ocení, příprava workshopu o Romech v Česku nebo pomoc Imanuele, které nerozumíš ani slovo, na zahradě komunitního centra, transport přerozdělování balíčků potravinové banky chudým lidem. Dobro se násobí, úsměv při potu někdy i úzkost je oplacena úsměvem, pocit dobrovolného podílení se přibudování správné věci přináší pozitivní energii, i když ne vždy se situace vyvíjí podle našich očekávání. Nemůžeme změnit svět, ale i malé činy dobra jsou zázraky svět měnící. Sekundárně, jít po práci sledovat západ slunce k moři. Potkat komunitu fajn lidí, nové přátele, zastupující na rok rodinu, dá nenahraditelný pocit. Cestovat, poznávat zemi na konci Evropy, známou, korkem, dobrým vínem s rozmanitou kulturou a bohatou historií. Martin na dobrovolné službě v Portugalsku.

7 Hledáte inspiraci ve vzdělávání dospělých? Zkuste EPALE! Speciál EPALE je nová elektronická platforma, která od začátku letošního roku slouží odborníkům ve vzdělávání dospělých. Najdou na ní nejen nejnovější zprávy ze svého oboru nebo aktuální trendy, ale mohou také předat své zkušenosti kolegům prostřednictvím příspěvků či blogů. EPALE jim tak otevírá cestu k mezinárodní výměně zkušeností a umožňuje rovněž najít si partnera ze stále se rozšiřující nabídky organizací. Užitečnou pomůckou je také kalendář odborných akcí, kde uživatelé naleznou aktuální semináře a konference, které se konají jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropy. Platforma EPALE je virtuální prostředí pro setkávání profesionálů, organizací i zainteresovaných osob z oblasti vzdělávání dospělých, kterým nabízí řadu jedinečných prvků: Otevřený přístup. Aby bylo možné plně využívat všech možností databáze, je lepší se zdarma zaregistrovat, není to ale povinnost Vícejazyčný obsah. Do národních jazyků jsou přeloženy nejen hlavní stránky webu. Aktualizovaný kalendář. Díky němu lze vyhledávat kurzy, semináře, nové publikace a další zajímavé události v celé Evropě. Uživatelská tvorba obsahu. Uživatelé platfomy mají šanci zveřejňovat vlastní materiály, ale mohou také hodnotit příspěvky ostatních a ovlivnit tak podobu webu. TECHNOLOGIE PROMOCE EPALE (eplatform for Adult Learning in Europe tedy Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) má za svůj cíl vybudovat mezinárodní on-line komunitu všech zainteresovaných subjektů z této oblasti. Pokud vás tedy zajímá vzdělávání dospělých, platforma EPALE je tady právě pro vás. Co platforma EPALE umožňuje? Sdílení výukových materiálů. Získávání informací o akcích (konference, kurzy či semináře) v rámci celé Evropy. Hledání partnerských organizací. Navázání spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Aktivní zapojení do diskuzí a blogů. Získávání nejnovějších aktualit z oblasti vzdělávání dospělých. VĚDA UMĚNÍ & DESIGN ŠKOLA Webové stránky EPALE ec.europa.eu/epale jsou přístupné ve všech jednacích jazycích Evropské unie, v každé členské zemi tak mohou zájemci o nové trendy ve vzdělávání dospělých získat všechny důležité informace zveřejňované na této platformě v rodné řeči. V České republice se o EPALE, podobně jako o další mezinárodní programy z oblasti vzdělávání, stará Dům zahraniční spolupráce. Zajišťuje zejména obsahovou stránku platformy, jejíž česká verze se v současnosti neustále rozšiřuje. Zaregistrovaní účastníci se již nyní do EPALE mohou zapojit prostřednictvím diskusí, blogů či sociálních sítí a své příspěvky mohou také posílat na ovou adresu Tento projekt je financován s podporou Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Barbora Pavelková, Daniela Krtičková, DZS 7

8 Fotoreportáž Study in the Czech Republic na zahraničních veletrzích Na evropský veletrh EAIE, který se loni poprvé konal v ČR, zavítalo v září do Prahy přes návštěvníků z celého světa. ČR zastupovalo 20 škol. Při této příležitosti vznikly nové publikace pro zájemce o studium v ČR, které jsou k dispozici ke stažení na webu iniciativy. Iniciativa Study in the Czech Republic seznamuje zahraniční studenty a profesionály z oboru vysokoškolského vzdělávání s nabídkou českých univerzit, jejím úkolem je také podpora mezinárodních aktivit vysokoškolských institucí z České republiky. Počet studentů, kteří se zajímají o studium v zahraničí, se totiž na celém světě každoročně zvyšuje a české vysoké školy účastí na nejvýznamnějších veletrzích zvyšují svou konkurenceschopnost. Loni se zástupci iniciativy a českých škol zúčastnili tří nejvýznamnějších akcí. První byla květnová konference a veletrh NAFSA v San Diegu ve Spojených státech, které se zúčastnilo na odborníků z více než 90 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo šest vysokých škol. Poslední zastávkou byl listopadový asijsko-pacifický veletrh QS-APPLE, jenž se loni konal na Tchaj-wanu a který navštívila tisícovka profesionálů z oblasti vysokého školství. Letos se zástupci iniciativy Study in the Czech Republic i škol vypraví na stejné veletrhy, tedy 67. ročník NAFSA ( května do amerického Bostonu), 27. ročník EAIE ( září do skotského Glasgow) a 11. ročník QS-APPLE ( listopadu do australského Melbourne). V souvislosti s programem Věda bez hranic, zaměřeným na spolupráci s Brazílií, se chystá také účast na sérii zářijových veletrhů v brazilských městech Belo Horizonte, Sao Paulo a Rio de Janeiro. Více informací najdete na webu Markéta Vaisová, DZS Uzávěrky Podrobné informace najdete na a 15. duben Poslední možnost zaslat své příspěvky do soutěže Sociální podnikání očima mladých mobilita-osob-mladez/soutez 15. duben Aktion ČR Rakousko - jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské pedagogy na zimní semestr 2015/16 a termín pro předkládání návrhů projektů 30. duben Druhá výzva v roce 2015 pro podávání projektů Eramus+ mládež 30. duben Evropská jazyková cena Label podávání přihlášek na ocenění inovativních jazykových projektů 10. květen Europemobility Video Contest soutěž pro všechny, kteří chtějí sdílet své zážitky z mobilit 14. květen Centrální výzva pro předkládání projektů v oblasti Erasmus+ Sport: Partnerství pro spolupráci eacea.ec.europa.eu 29. květen Akademická informační agentura - stipendia na Slovensko pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky VŠ Konec května Akademická informační agentura - stipendia do Mexika pro studenty VŠ a postdoktorandy Červen Akademická informační agentura - stipendia do Peru pro studenty veřejných VŠ 15. červen CEEPUS - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na zimní semestr 2015/2016 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1, Tel.: , Redakční rada Tereza Krbcová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh a tisk: Knowlimits s. r. o., vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, em na:

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Program Erasmus+ programové období: 2014 2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

Na kafe s Erasmem+ 30. 11. 2015 Středočeský kraj, Praha

Na kafe s Erasmem+ 30. 11. 2015 Středočeský kraj, Praha Na kafe s Erasmem+ 30. 11. 2015 Středočeský kraj, Praha Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Erasmus+ projekty 2015-2017. 1. Keramka se učí v Evropě KA1 17 700 1. Art & Design in Our Lives KA2 62 000 SUPŠ Karlovy Vary 19 000

Erasmus+ projekty 2015-2017. 1. Keramka se učí v Evropě KA1 17 700 1. Art & Design in Our Lives KA2 62 000 SUPŠ Karlovy Vary 19 000 Erasmus+ projekty 2015-2017 1. Keramka se učí v Evropě KA1 17 700 1. Art & Design in Our Lives KA2 62 000 SUPŠ Karlovy Vary 19 000 Keramka se učí v Evropě Semináře pro nejazykové vyučující: Finsko + Rumunsko

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Obsah Představení Domu zahraniční spolupráce (DZS) Program Erasmus+ obecně Cíle, Struktura Odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+ Klíčová akce 2 Spolupráce na inovacích

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Launch konference EPALE v České republice Ve čtvrtek 21.5. 2015 se v pražském hotelu Duo konala konference ke spuštění nové

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více