MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem"

Transkript

1 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í duben 2015 Aktuality a zajímavosti Národní cena kariérového poradenství Centrum Euroguidance vyhlašuje sedmý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlásit se mohou školy, úřady práce, neziskové organizace, zaměstnavatelé, soukromí poskytovatelé kariérového poradenství a další zájemci o tuto oblast od 10. dubna do 10. června. Více informací najdete na Hrajeme si s etwinningem Aktivita etwinning, která podporuje on-line spolupráci škol, slaví v roce 2015 desáté výročí. Dům zahraniční spolupráce připravil pro české školy hru Hrajeme si s etwinningem, jejímž cílem je zábavnou formou propagovat etwinning, motivovat učitele k využívání technologií a zvýšit povědomí o bezpečném využívání internetu. Více informací najdete na Chystáme již sedmé číslo časopisu Krajiny češtiny Tématem nadcházejícího čísla elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, který vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, je Česká literatura aneb Moje oblíbená knížka. Více informací najdete na webu Získejte Evropskou jazykovou cenu Label 2015! Realizujete zajímavý a inovativní jazykový projekt? Přihlaste ho do soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label. Více informací včetně přihlášky najdete na webu cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label. Přihlášky zasílejte do 30. dubna. Nové webové stránky Eurodesku Evropská informační síť pro mládež Eurodesk spustila novou podobu svých webových stránek Nově na ní najdete přehlednou mapu všech zástupců Eurodesku po celé Evropě nebo odkaz na nově spuštěnou databázi mobilit Evropský týden mládeže je celoevropská akce, organizovaná Evropskou komisí, do které jsou zapojeny všechny země programu Erasmus+. V České republice ho organizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve dnech května 2015, ale související akce budou pokračovat až do června 2015 Hlavním cílem Evropského týdne mládeže 2015 je informovat cílovou skupinu o programu Erasmus+, zejména o možnostech v oblasti mládeže. Tématem letošního ročníku je Zapojení mládeže do pracovního, politického a obecně do komunitního života a bude zaměřen na Obsah strana 2» Žákům i učitelům středních škol nabízí Erasmus+ řadu příležitostí k mezinárodní spolupráci strana 3» INEX-SDA otevírá nabídku dobrovolnických projektů zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže se zviditelněním rozvoje podnikavosti (v oblasti sociálního podnikání) a aktivního politického dialogu. Již v tuto chvíli se mohou mladí lidé zapojit do soutěže Sociální podnikání očima mladých. Jejím cílem je zaměřit pozornost na činnost sociálních podniků v jejich okolí. Soutěžním příspěvkem může být reportáž ve formě videa, fotky či textu, která originálním způsobem představí sociální podnik a jeho činnost. Více informací o pravidlech strana 4» Evropská cena etwinning pro rok 2015 putovala i do Brna Jak mi Erasmus vzal šest kilo, aneb Hubněte s Erasmem! strana 5» Velkopavlovická analýza potřeb strana 6» Rozhovor s účastníky Evropské dobrovolné služby 2015 Ilustrační foto soutěže a možnosti přihlášení najdete na webu Přihlásit se do soutěže a zaslat svůj příspěvek je možné až do 15. dubna V rámci samotného týdne mládeže budou probíhat během prvního květnového týdne Dialogy mládeže v regionech zaměřené na diskuzi mladých lidí se zástupci krajů či úspěšnými podnikateli. Všechny aktivity spojené s Evropským týdnem mládeže budete moci najít na stránkách Red strana 7» Hledáte inspiraci ve vzdělávání dospělých? Zkuste EPALE! strana 8» Uzávěrky/Fotoreportáž Study in the Czech Republic na zahraničních veletrzích

2 Představujeme V rámci školního a odborného vzdělávání mohou program Erasmus+ využívat školy, jejich zřizovatelé a další organizace působící v této oblasti. Jednotlivci se přímo o podporu ucházet nemohou, granty získávají pouze instituce, které je následně využívají na mezinárodní spolupráci svých žáků a pedagogů. Žádosti o financování projektů se podávají v každé zapojené zemi národní agentuře, v České republice tedy Domu zahraniční spolupráce (DZS). U každé žádosti je důležité, aby kromě splnění formálních náležitostí brala v úvahu také priority vyhlášené Evropskou komisí. Proto je nutné si před jejím podáním přečíst podrobné informace, které obsahuje dokument Erasmus+ Programme Guide (Příručka k programu Erasmus+). Ta je k dispozici například na webu DZS Žákům i učitelům středních škol nabízí Erasmus+ řadu příležitostí k mezinárodní spolupráci Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ nabízí grantové příležitosti všem typům škol a dalším organizacím, které se zabývají vzděláváním. Pro ně je v oblasti školního a odborného vzdělávání určena zejména nabídka v rámci Klíčové akce 1 (Projekty mobility osob) a Klíčové akce 2 (Projekty spolupráce). Pro své projekty mohou české střední školy hledat partnery v některém z 28 členských států Evropské unie, zemích EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo také kandidátských zemích EU (Turecko a Makedonie). 2 Klíčová akce 1 Projekty mobilit osob Střední školy mohou využít granty na vzdělávací mobility jednotlivců, tedy zahraniční výjezdy spojené se vzděláváním nebo poznáváním zahraniční praxe. Projekty, do kterých se v odborném vzdělávání a přípravě mohou zapojit i žáci, jsou dlouhodobé a trvají jeden nebo dva roky. Jednotlivá mobilita pak může trvat od dvou dnů až do dvou měsíců. Výukové pobyty nabízejí učitelům možnost vyzkoušet si prostřednictvím pracovní stáže výuku v zahraničí. Získají tak osobní zkušenost s jiným pojetím vyučování, která je často inspiruje k zavádění inovací do vlastní výuky. Profesní rozvoj učitelé, ředitelé a další pracovníci škol se mohou zúčastnit v zahraničí aktivit podporujících jejich další odborný a kariérní růst (například kurzů a školení). Oblíbené je stínování (job-shadowing), kdy účastník pozoruje činnost svého profesního kolegy na zahraniční škole. V rámci odborného vzdělávání se může jednat i o praktické pracovní stáže nebo sdílení zkušeností přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol mohou vyjet na praktickou stáž v podniku či na odborné škole. Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Na dlouhodobou spolupráci prostřednictvím mezinárodních projektů se zaměřuje Klíčová akce 2. Střední školy tak mohou ve spolupráci se zahraničními partnery pracovat na společném tématu a vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se inspirovat a zvyšovat kvalitu ve vzdělávání. Součástí projektů mohou být i mobility, které ale musejí sloužit cílům partnerství (projektová setkání, workshopy, semináře či návštěvy a výměnné pobyty). Důležitou součástí KA 2 je také spolupráce na dálku prostřednictvím internetu. Do partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní a odborné vzdělávání, zachována zůstává také specifická podoba projektů regionální spolupráce. Strategická partnerství škol umožňují českým středním školám spolupracovat s partnery z různých evropských zemí. V rámci projektů plánovaných na 24 až 36 měsíců se mohou zástupci škol setkávat na schůzkách na jednotlivých školách, organizovat společné i místní aktivity a pracovat na výstupech projektu, které pak šíří dále i mimo zapojené instituce. Strategická partnerství různých typů vzdělávacích institucí vedle středních škol se mohou zapojit i další instituce věnující se vzdělávání. Jedná se například o vysoké školy, organizace zajišťující další vzdělávání učitelů, zřizovatele škol, pedagogicko-psychologické poradny, neziskové organizace nebo instituce činné na trhu práce, včetně malých a středních podniků. Cílem těchto partnerství je vytvářet a zavádět inovativní metody výuky nebo se podílet na společných výzkumech a analýzách. Ilustrační foto etwinning tato aktivita je zaměřena na podporu online spolupráce žáků i učitelů středních škol v rámci Evropské unie. Školy nezískávají peněžní granty, etwinning jim ale nabízí bezpečné prostředí pro spolupráci s využitím informačních a komunikačních technologií. Projekty, které vzniknou v rámci etwinningu, mohou sloužit i jako základ pro další spolupráci v rámci Strategického partnerství škol. Klíčová akce 3 Klíčová akce 3, tedy aktivity na podporu politických reforem, je zaměřena na dosažení cílů Strategie Evropa 2020, Strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a Evropské strategie pro mládež. Žádosti o tyto centralizované aktivity se podávají přímo u Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu (EACEA), která vyhlašuje tematické výzvy i termíny pro podávání žádostí. Středních škol se týká spíše zprostředkovaně, žadateli o grant jsou strategické vzdělávací instituce. Red

3 Pomáhat na Ukrajině, učit děti v Barmě: INEX-SDA otevírá nabídku dobrovolnických projektů Představujeme V pátek 13. března se českým dobrovolníkům otevřela nejširší nabídka dobrovolnických projektů v zahraničí. Sezóna tzv. workcampů začíná a je opravdu z čeho vybírat. Workcampy jsou nejčastější formát mezinárodního dobrovolnictví, který mladí Češi volí. Ročně jich s organizací INEX Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) vyjíždí kolem 700 do různých koutů světa. Ve skupině 5 20 dobrovolníků z různých zemí podporují neziskové projekty, které přispívají k životu a rozvoji lokálních komunit. Letní dobrovolnické projekty nejsou ale jen o pracovních výkonech. Neoddělitelnou složkou je také poznávání nových kultur a zvyklostí, získávání nových zkušeností a přátel, procvičování cizího jazyka. Díky členství v mezinárodních dobrovolnických organizacích Alliance of European Voluntary Service Organisations a Servis Civil International, má INEX-SDA nejbohatší nabídku workcampů z českých neziskových organizací. V tuto chvíli lze vybírat z více než 1600 workcampů v zahraničí, a další budou přibývat, říká Eva Macková ze sdružení INEX-SDA. Největší zájem bývá o dobrovolnictví v zemích západní Evropy Německu, Francii, Velké Británii, nebo Španělsku. Vyjet ale lze i do mnohých ze zemí Asie, Afriky nebo Ameriky. V loňském roce jsme zpřístupnili projekty v 53 zemích světa a letos to bude hodně podobné. Zajímá vás, jak takový workcamp probíhá očima účastníků? Workcampy jsou nejčastěji zaměřené na manuální či environmentální práce, rekonstrukci památek nebo práci s lidmi. Většina účastníků jsou mladí lidé mezi 18 až 26 lety, ale existují i workcampy pro rodiny, mladistvé, pro starší dobrovolníky i pro lidi s handicapem. Zájemcům doporučujeme prostudování nabídky v online databázi na našem webu, nebo přijít 7. dubna do Café Jedna, kde představíme možnosti mezinárodního dobrovolnictví. říká Eva Macková z INEX-SDA. Databázi nabídky volných míst na workcampech najdete na Marš do práce?! tak tohle v Horním Maršově neuslyšíte V následujících řádcích bych Vám ráda vylíčila některé své zážitky a dojmy z workcampu v Horním Maršově. Průběh pobytu naprosto předčil má očekávání. Připadá Vám, že workcampy v České republice nejsou tak zajímavé, jako ty za hranicemi? Tak čtěte dál a pravděpodobně změníte názor. Již během jízdy autobusem z Prahy do Horního Maršova jsem poznala velkou část našeho týmu. Mou pozornost záhy upoutala slečna sedící vpravo ode mne. Svědomitě vlepovala jízdenky a všemožné účtenky do svého zápisníku. Dala jsem se s ní do řeči a zjistila, že pochází z Taiwanu. Před námi seděly dvě slečny ze Srbska a pár z Francie. Následující den se k nám připojila i zbylá část týmu dvě slečny z Ruska a kluci z Litvy. Práce mohla začít! Ekocentrum Dotek, kde jsme bydleli, sídlí v budově bývalé fary. Zde jsme trávili většinu času, jelikož poslání naší mise spočívalo v údržbě komplexu. Co přesně bylo naší pracovní náplní? Sekání dřeva, úprava trávníku, plení, vytváření kamenných cest a dokonce i dojení koz! Dle viditelných výsledků jsme nabyli pocitu dobře odvedené práce. Odpoledne nás čekal pokaždé jiný program. Volný čas jsme věnovali hlavně turistice vzhledem tomu, že naše stanoviště bylo obklopeno horami. Obešli jsme několik turistických okruhů Krkonoš a samozřejmě dobyli Sněžku! Večerní zábavou v posledním týdnu bylo vzájemné představování si našich národních kuchyní. Nejvíce se předvedli kluci z Litvy, kteří připravili dokonce tři hlavní jídla a dezert! Dobrovolníci pomáhají s novou zahradou v ekocentru. Nikdy bych neřekla, že za pár dní získám tolik přátel a ještě poznám jinou kulturu a zvyky. Všem vřele doporučuji alespoň jednou za život vyjet na workcamp vždyť nelze nic ztratit. Naopak si odvezete mnoho zkušeností. Jmenuji se Vilena Taraskina a v červenci 2014 jsem se účastnila workcampu v Horním Maršově. Dobrovolnictví pro mě znamená neomezené možnosti. Člověk se nemůže vymlouvat na nedostatek vzdělání či peněz prostě buď chce, nebo nechce pomáhat. Red 3

4 Evropská cena etwinning pro rok 2015 putovala i do Brna Galerie projektů Žáci Klasického a španělského gymnázia z Brna-Bystrce při práci na projektu Aktivita etwinning vybírá každý rok nejlepší projekty, které získají evropskou cenu. V roce 2015 se vítězem věkové kategorie žáků mezi 16 a 19 lety stal projekt ettwinautas en las ciudades (in)visibles, jehož korodinátorem bylo Klasické a španělské gymnázium z Brna-Bystrce. Kromě české školy, na které se o projekt starala Olga Martínezová Cancelasová, se do spolupráce zapojili také partneři z Itálie, Norska a samozřejmě Španělska. Projekt etwinautas en las cuidades (in)visibles tedy etwinauti v (ne)viditelných městech vycházel z knihy italského spisovatele Itala Calvina Neviditelná města, inspirované cestopisem Marka Pola. Jeho hlavním cílem bylo ukázat studentům různá města neobvyklým způsobem: z hlediska matematiky, umění či literatury (odtud neviditelná a viditelná města). Učitelé společně vybrali v každé zemi jedno město a žáci z různých států pak vytvořili smíšené skupiny a řešili úkoly. V týmech objevovali a popisovali města a nacházeli souvislosti, ať už v architektuře, vědě či historii, a to pomocí matematiky, moderních technologií, filmu či literatury. Zapojení pedagogové také věnovali několik vyučovacích hodin práci na aktivitách, které měly přímý vztah k jejich předmětu, aby aktivity bylo možné snadno zařadit do učebních plánů. Aktivita etwinning podporuje spolupráci evropských škol založenou na využívání informačních a komunikačních technologií. Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá online spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Pro vstup do etwinningu se stačí zaregistrovat na portálu který existuje ve 25 jazykových verzích, a pak si vybrat z nepřeberné nabídky partnerů, zapojit se do projektu nebo webinářů či dalších online vzdělávacích aktivit pro učitele. 4 Jak mi Erasmus vzal šest kilo, aneb Hubněte s Erasmem! Tak zněl titulek vítězného příspěvku šestého ročníku soutěže Erasmus Label, který se konal v druhé polovině roku 2014 a jehož vítězem se stal Ondřej Laštovička, student Univerzity Palackého v Olomouci. Jelikož se loni naposledy soutěžilo v rámci Programu celoživotního učení, mohli se zapojit všichni studenti, kteří absolvovali studijní pobyt či stáž v rámci tohoto sedmiletého období. Do soutěže se přihlásilo třicet soutěžících, kteří napsali fejeton na téma Co mi Erasmus dal a vzal. Nejlepší díla byla uveřejněna na facebookovém profilu ERASMUS & SPOL. a v listopadu 2014 dostali jejich autoři ceny na pražské Valorizační konferenci Programu celoživotního učení a programu Mládež v akci. Při této příležitosti jsme si popovídali s vítězem soutěže Ondřejem Laštovičkou. Co Vás vedlo k tomu přihlásit se do soutěže Erasmus Label? Snaha si tak nějak pro sebe zrekapitulovat pět měsíců ve Finsku a zakončit tak blog, který jsem během Erasmu psal. Účast samotná byla spíš motivací neodsouvat to na neurčito. Proč jste si vybral pro svůj studijní pobyt právě Finsko? Co Vás přitahuje na studené Skandinávii? Vždycky mě lákaly severské státy obecně a Finsko byla v rámci mého studijního oboru jediná možnost. Zpětně jsem za ni ale strašně rád, protože tato země a hlavně Finové jsou v řadě ohledů poměrně hodně specifičtí. V jakém jazyce jste studoval, jak jste na tom vlastně před odjezdem byl s finštinou? Studoval jsem v angličtině a s finštinou jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. I proto jsem se těšil na její výuku, která byla zajímavým zpestřením a další možností poznat ostatní zahraniční studenty. Můžete srovnat přístup k výuce ve Finsku a ČR? Přijde mi, že se tam mnohem víc diskutuje, i když často mi to přišlo až zbytečné. Vyučující jsou pasivnější a neustále vyžadují od studentů zpětnou vazbu, často ve formě takzvaných assignmentů krátkých seminárních prací či domácích úkolů. Systém byl ale celkově nastaven trochu jinak, protože se nejednalo o klasickou univerzitu, ale o univerzitu aplikovaných věd, kde řada studentů při studiu pracovala a výuka tak byla vedena ve formě jakýchsi bloků. Jaký je Váš nejsilnější zážitek ze studijního pobytu? Polární záře! Co Vám studijní pobyt vzal, už víme, ale co jste si z něj naopak přinesl? Obrovskou životní zkušenost a dostatečný odstup na to, abych se mohl rozhodnout, co vlastně chci dál dělat. Co byste vzkázal našim čtenářům, kteří se na Erasmus pobyt teprve chystají? Ať jsou aktivní, nečekají na to, co jim kdo nabídne, využijí každé příležitosti a užijí si jedno z nejkrásnějších období studia! Aneta Žáčková, DZS Ondřej Laštovička

5 Velkopavlovická analýza potřeb Galerie projektů V polovině listopadu se ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka uskutečnilo první z cyklu tří školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska s názvem Marker CS. Školení je zaměřeno na zvýšení kvality tvorby vzdělávacích aktivit pro mládež a bylo podpořeno grantovým programem Erasmus +. Společná fotografie účastníků školení. Účastníci během jednoho odpoledne naplánovali strategii analýzy, různými způsoby provedli průzkum (skrze osobní kontakt na ulici, sociální sítě či studium předvolebních programů pro komunální volby) a připravili prezentaci svých závěrů na setkání se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou. Závěrečná prezentace výsledků byla doprovázena plodnou diskuzí, které pan starosta ochotně využil ke sdílení vlastních zkušeností a k okomentování výsledků. Pan starosta vysvětlil, že o mnohých zjištěních již město ví a plánuje jejich řešení, a zároveň přislíbil další práci s výsledky analýzy stavu a potřeb tak, aby se situace mladých lidí ve Velkých Pavlovicích i nadále zlepšovala. Jedním ze stěžejních témat 1. fáze byla analýza stavu prostředí a potřeb mladých lidí. Jedná se o průzkum prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (např. jaká zařízení, hřiště, možnosti aktivit jsou v obci k dispozici a co naopak chybí a je po tom všeobecně poptávka). Analýza potřeb cílové skupiny se pak orientuje spíše na to, co mladé lidi zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co by chtěli dělat a v čem se rozvíjet (to se může i dost lišit od toho, co nabízejí vedoucí různých aktivit). Cílem aktivit jednoho odpoledne školení tedy bylo vyzkoušet si zrealizovat analýzu stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích a porozumět její důležitosti jako prvního kroku při tvorbě vzdělávacích aktivit. Za poměrně krátkou časovou dotaci vzniklo z analýzy stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích několik konkrétních doporučení. Zmínit můžeme například návrh systematizovat aktivity pro mladé lidi ve Velkých Pavlovicích a propojit je skrze konkrétního zodpovědného koordinátora. Účastníci mimo jiné navrhovali zapojit do rozhodování o aktivitách ve městě více mladých lidí zastupujících různé zájmové skupiny tak, aby pořádané akce odpovídaly i jejich vkusu a zálibám. Na základě analýzy stavu a potřeb se také aktivity lépe plánují, jelikož analýza poukáže sama na jejich možné záměry a cíle, a mají také nepoměrně větší dopad na cílovou skupinu. Jak vidíte na příkladu našeho školení, analýza ani nemusí být organizačně náročná a není důležité na ni najímat odborníky s pečlivou přípravou vše zvládnete i z vlastních sil. Rozhodně doporučujeme: Zkuste to! Jakékoli dotazy lze směřovat na koordinátorku projektu Marker CS Lenku Polcerovou Školení využívalo neformální metody vzdělávání. Analýza stavu a potřeb se opakovaně prokazuje jako důležitý nástroj při plánování aktivit pro mladé lidi. Dokáže totiž odhalit, jaké aktivity v daném prostředí chybí a je po nich poptávka. Umí tak předem ošetřit, aby na aktivitách pořádaných pro mladé lidi byla dostatečná účast a nastavený program odpovídal tomu, co mladí lidé reálně hledají. 5

6 Rozhovor Co tě motivovalo pro dlouhodobou dobrovolnou službu v zahraničí? Zuzka: Dobrovolná služba v zahraniční mne lákala od momentu, kdy jsem se stala mentorem španělské dobrovolnice, která přijela do Českého Těšína v roce To, jak prožívala svůj pobyt zde v Česku, jak se potýkala s naší kulturou, poznávala nové lidi, cestovala a byla součástí projektu EDS (Evropská dobrovolná služba), bylo pro mne velkou inspirací něco podobného si vyzkoušet. Rok mezinárodním dobrovolníkem Na začátku září 2013 vyslala organizace Slezská diakonie do zahraničí tři české dobrovolníky. Manželský pár Zuzku a Kubu Smyčkovi do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Zuzka a Kuba působili v dánské Kodani od konce srpna 2013 do konce května 2014, tedy 9 měsíců. Zuzka působila na projektu s muslimskými ženami, imigrantkami. Kubův projekt byl na univerzitě a zaměřil se na vzdělávání studentů a dospělých. Martinův projekt trval rok, od října 2013 do září Martin pracoval s romskou mládeží a dětmi ve vyloučených lokalitách města Faro. Rozhovor s dobrovolníky o jejich zkušenosti z dobrovolné služby Vám teď přinášíme. Kuba: Vždycky jsem toužil zkusit si, jaké to je žít nějakou dobu v zahraničí. EDS se ukázala být velmi dobrým prostředkem, jak toho dosáhnout. Pro dobrovolnictví jsem se rozhodl, protože jsem předpokládal, že to bude příležitost, jak se setkat s novými lidmi, poznat je, jejich kulturu a ne jen věnovat veškerý čas práci a snaze zajistit si živobytí, jak by tomu zřejmě bylo v případě běžného zaměstnání. Dobrovolnictví totiž není jako full-time job (práce na plný úvazek), vesměs jde o prospěšnou práci s lidmi. Rozhodně nejde o peníze, ale o zkušenost. Martin: Již dlouhá léta jsem o EDS věděl a uvažoval o jejím využití, čekal jsem však na vhodnou dobu. A pravý čas přišel po dvou letech plného nasazení v televizi, kde jsem vykonával práci redaktora a moderátora romského magazínu, přišla nečekaná zpráva. Zrušili nám pořad, dle spekulací důvodem mohlo být nezískání dotace, na kterých byl magazín závislý. Důvodů však mohlo být mnoho, ten skutečný se však už nedozvíme. V mém osobním životě nastalo hodně nečekaných zvratů. Nejspíš jsem si přál před tou vší nejistotou utéct, odpočinout si, načerpat nový životní elán, poznat nové lidi a hlavně také pomoci, předat své zkušenosti, s očekáváním opuštění komfortní zóny zcela otevřen poznávat, učit se novým věcem jak se ukázalo tak i situacím. Co tě nejvíce fascinovalo na tvém projektu? Zuzka: V mém projektu bylo mnoho fascinujících momentů, hlavně proto, že jsem se dostala do prostředí muslimských přistěhovalců, pro které jsem předtím neměla moc pochopení. Celá devítiměsíční služba těmto lidem byla pro mou životní zkušenost výjimečná a již v současné době, půl roku na to, se aktivně zajímám o muslimské imigranty tady v Česku a snažím se spolupracovat s jednou organizací, která tyto lidi sdružuje velmi podobným způsobem, jako tomu bylo v Dánsku. Jsem vděčná, že v dnešní době, kdy je mezikulturní a mezináboženské téma velmi citlivou záležitostí, mohu i já něčím přispět. Kuba: Můj projekt by skvělý zejména z toho 6 Manželé Lucka a Kuba byli společně dobrovolníky v Dánsku. důvodu, že jsem si mohl vyzkoušet poprvé v životě v praxi práci ve školství a to rovnou v zemi, která má velmi propracovaný vzdělávací systém. Fascinoval mne obrovský prostor pro vlastní iniciativu, což je sice úžasná možnost pro seberealizaci, na druhou stranu je to však velká výzva, jelikož s volnou rukou dobrovolníka přichází také očekávání ze strany jeho projektu. Zajímá Vás, co dalšího dobrovolnicí zažili, co se naučili a jak dobrovolná služba změnila jejich život? Druhou část rozhovoru si můžete přečíst na Evropském portálu pro mládež v sekci Dobrovolnictví.. Martin: Můj projekt se zaměřoval na vytváření smysluplných aktivit pro chudé děti, které tvořili převážně Romové přistěhovalci bývalých kolonií, ale také Portugalci. Fascinující byla blízkost, lidskost, chceš pomoci, snažíš se všemi možnými silami. Ať jde o hraní si s pětiletým Rodrigem, který to vždy ocení, příprava workshopu o Romech v Česku nebo pomoc Imanuele, které nerozumíš ani slovo, na zahradě komunitního centra, transport přerozdělování balíčků potravinové banky chudým lidem. Dobro se násobí, úsměv při potu někdy i úzkost je oplacena úsměvem, pocit dobrovolného podílení se přibudování správné věci přináší pozitivní energii, i když ne vždy se situace vyvíjí podle našich očekávání. Nemůžeme změnit svět, ale i malé činy dobra jsou zázraky svět měnící. Sekundárně, jít po práci sledovat západ slunce k moři. Potkat komunitu fajn lidí, nové přátele, zastupující na rok rodinu, dá nenahraditelný pocit. Cestovat, poznávat zemi na konci Evropy, známou, korkem, dobrým vínem s rozmanitou kulturou a bohatou historií. Martin na dobrovolné službě v Portugalsku.

7 Hledáte inspiraci ve vzdělávání dospělých? Zkuste EPALE! Speciál EPALE je nová elektronická platforma, která od začátku letošního roku slouží odborníkům ve vzdělávání dospělých. Najdou na ní nejen nejnovější zprávy ze svého oboru nebo aktuální trendy, ale mohou také předat své zkušenosti kolegům prostřednictvím příspěvků či blogů. EPALE jim tak otevírá cestu k mezinárodní výměně zkušeností a umožňuje rovněž najít si partnera ze stále se rozšiřující nabídky organizací. Užitečnou pomůckou je také kalendář odborných akcí, kde uživatelé naleznou aktuální semináře a konference, které se konají jak v České republice, tak i v ostatních zemích Evropy. Platforma EPALE je virtuální prostředí pro setkávání profesionálů, organizací i zainteresovaných osob z oblasti vzdělávání dospělých, kterým nabízí řadu jedinečných prvků: Otevřený přístup. Aby bylo možné plně využívat všech možností databáze, je lepší se zdarma zaregistrovat, není to ale povinnost Vícejazyčný obsah. Do národních jazyků jsou přeloženy nejen hlavní stránky webu. Aktualizovaný kalendář. Díky němu lze vyhledávat kurzy, semináře, nové publikace a další zajímavé události v celé Evropě. Uživatelská tvorba obsahu. Uživatelé platfomy mají šanci zveřejňovat vlastní materiály, ale mohou také hodnotit příspěvky ostatních a ovlivnit tak podobu webu. TECHNOLOGIE PROMOCE EPALE (eplatform for Adult Learning in Europe tedy Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) má za svůj cíl vybudovat mezinárodní on-line komunitu všech zainteresovaných subjektů z této oblasti. Pokud vás tedy zajímá vzdělávání dospělých, platforma EPALE je tady právě pro vás. Co platforma EPALE umožňuje? Sdílení výukových materiálů. Získávání informací o akcích (konference, kurzy či semináře) v rámci celé Evropy. Hledání partnerských organizací. Navázání spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Aktivní zapojení do diskuzí a blogů. Získávání nejnovějších aktualit z oblasti vzdělávání dospělých. VĚDA UMĚNÍ & DESIGN ŠKOLA Webové stránky EPALE ec.europa.eu/epale jsou přístupné ve všech jednacích jazycích Evropské unie, v každé členské zemi tak mohou zájemci o nové trendy ve vzdělávání dospělých získat všechny důležité informace zveřejňované na této platformě v rodné řeči. V České republice se o EPALE, podobně jako o další mezinárodní programy z oblasti vzdělávání, stará Dům zahraniční spolupráce. Zajišťuje zejména obsahovou stránku platformy, jejíž česká verze se v současnosti neustále rozšiřuje. Zaregistrovaní účastníci se již nyní do EPALE mohou zapojit prostřednictvím diskusí, blogů či sociálních sítí a své příspěvky mohou také posílat na ovou adresu Tento projekt je financován s podporou Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Barbora Pavelková, Daniela Krtičková, DZS 7

8 Fotoreportáž Study in the Czech Republic na zahraničních veletrzích Na evropský veletrh EAIE, který se loni poprvé konal v ČR, zavítalo v září do Prahy přes návštěvníků z celého světa. ČR zastupovalo 20 škol. Při této příležitosti vznikly nové publikace pro zájemce o studium v ČR, které jsou k dispozici ke stažení na webu iniciativy. Iniciativa Study in the Czech Republic seznamuje zahraniční studenty a profesionály z oboru vysokoškolského vzdělávání s nabídkou českých univerzit, jejím úkolem je také podpora mezinárodních aktivit vysokoškolských institucí z České republiky. Počet studentů, kteří se zajímají o studium v zahraničí, se totiž na celém světě každoročně zvyšuje a české vysoké školy účastí na nejvýznamnějších veletrzích zvyšují svou konkurenceschopnost. Loni se zástupci iniciativy a českých škol zúčastnili tří nejvýznamnějších akcí. První byla květnová konference a veletrh NAFSA v San Diegu ve Spojených státech, které se zúčastnilo na odborníků z více než 90 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo šest vysokých škol. Poslední zastávkou byl listopadový asijsko-pacifický veletrh QS-APPLE, jenž se loni konal na Tchaj-wanu a který navštívila tisícovka profesionálů z oblasti vysokého školství. Letos se zástupci iniciativy Study in the Czech Republic i škol vypraví na stejné veletrhy, tedy 67. ročník NAFSA ( května do amerického Bostonu), 27. ročník EAIE ( září do skotského Glasgow) a 11. ročník QS-APPLE ( listopadu do australského Melbourne). V souvislosti s programem Věda bez hranic, zaměřeným na spolupráci s Brazílií, se chystá také účast na sérii zářijových veletrhů v brazilských městech Belo Horizonte, Sao Paulo a Rio de Janeiro. Více informací najdete na webu Markéta Vaisová, DZS Uzávěrky Podrobné informace najdete na a 15. duben Poslední možnost zaslat své příspěvky do soutěže Sociální podnikání očima mladých mobilita-osob-mladez/soutez 15. duben Aktion ČR Rakousko - jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské pedagogy na zimní semestr 2015/16 a termín pro předkládání návrhů projektů 30. duben Druhá výzva v roce 2015 pro podávání projektů Eramus+ mládež 30. duben Evropská jazyková cena Label podávání přihlášek na ocenění inovativních jazykových projektů 10. květen Europemobility Video Contest soutěž pro všechny, kteří chtějí sdílet své zážitky z mobilit 14. květen Centrální výzva pro předkládání projektů v oblasti Erasmus+ Sport: Partnerství pro spolupráci eacea.ec.europa.eu 29. květen Akademická informační agentura - stipendia na Slovensko pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky VŠ Konec května Akademická informační agentura - stipendia do Mexika pro studenty VŠ a postdoktorandy Červen Akademická informační agentura - stipendia do Peru pro studenty veřejných VŠ 15. červen CEEPUS - termín pro podávání přihlášek na mobility v rámci sítí CEEPUS na zimní semestr 2015/2016 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1, Tel.: , Redakční rada Tereza Krbcová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh a tisk: Knowlimits s. r. o., vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, em na:

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass leden 2014 Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass europass.cz Životopis Europass má jednotnou strukturu v celé Evropě, obsahově pokrývá všechny oblasti, které potenciálního zaměstnavatele zajímají

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů

Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů ríjen 2013 Ilustrační foto Díky Erasmu poznaly Evropu již tři miliony studentů CO najdete uvnitř str. 2 > Finští školáci překvapí návštěvníka aktivitou i poctivostí > Národní cena kariérového poradenství

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

red Nic za to nechci...

red Nic za to nechci... ríjen 2011 Dobrovolníci a dobrovolnice kam se podíváte! Představte si, kolik je v Evropské unii dobrovolníků. Myslíte milion? Možná deset milionů? Je to mnohem více. V EU se totiž dobrovolnické činnosti

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label 20 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20... 3 Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries...

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Informační centra. pro mládež

Informační centra. pro mládež Informační centra Informační centra pro mládež pro mládež v EU vinformační ČR a poradenské služby Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail:

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více