SME FIT: Business Support Programme II. PEDAGOGIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. PEDAGOGIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. PEDAGOGIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 1

2 PEDAGOGIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH OBSAH 1. Úvod 2. Pedagogická metodologie 3. Proces školení a komunikace 4. Průvodce plánováním školícího kurzu příloha ODBORNOST ŠKOLITELE SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ i) Struktura školících činnosti ii) Odborný profil příjemce školících činností iii) Rozvoj schopnosti pomocí školících činností 1) Schopnosti na ochranu místních, regionálních, národních teritorií a teritoria EU 2) Schopnosti ochraňovat sociální vztahy na lokální úrovni 3) Schopnosti finančně řídit organizaci zodpovědnou za aktivity tvorby projektů 4) Schopnosti řídit zdroje organizace 5) Schopnost řídit dynamiku Školícího systému z evropského hlediska 6) Schopnosti řídit právně-finančně-kontraktově-vztahové záležitosti 7) Plánování a programování činností 8) Schopnosti řídit, kontrolovat a oceňovat kvalitativní úrovně 9) Schopnosti řídit rozdílné Školící metody 10) Schopnosti řídit přístupné informace iv) Cíle a MODULY školení 1. Základní úlohy a moduly školení 2. Volitelné cíle a tréninkové moduly 3. Interaktivní používání webu 4. Činnosti souvisící s tvorbou projektů zaměřené na místní rozvoj 5. Výměny zkušeností a porovnání 2

3 PEDAGOGIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 1. Úvod Školící činnosti, zvlášť školení trvalé, potřebují jasně členěnou a metodickou referenční strukturu, aby byly správně vytvořené, plánované a zavedené. Aby se vytvořil školící systém s náležitými vazbami, které konkrétně a hmatatelně vyhovují potřebám pracovního trhu a duchu obchodu tak, aby zároveň vyhovovali i potřebám a požadavkům odborníků profesionálů, je pro jeho charakteristiky a trendy důležitý vztah ke struktuře a manažerským postupům podniku, stejně tak, jako i ke společensko ekonomickému kontextu území, ve kterém podnik působí, a má se uplatňovat čí vyžadovat odborná způsobilost, má se analyzovat a umístit do referenční struktury zaměřené na vypracování a plánování následných školících činností. Z tohoto důvodu by stejné školící vědomosti měly být součástí "globální interpretace" ekonomických a výrobních jevů. Jen v takovémto rámci bude odborné školení přímo směřovat na pracovní trh a pro svět obchodu, přičemž zanedbat tento fakt přináší nebezpečí, že budou následovat školení plánované bez reálných a konkrétních potřeb podniků a pracovníků. Školící činnosti mají za cíl naplnit potřeby ekonomiky řemeslníků a MSP s výhledem vyškolení lidských zdrojů schopných plánovat průběžné školící akce vhodné pro jejich potřeby. Tyto schopnosti mohou být v první řadě a především rozvinuté díky přesným a podrobným informacím o ekonomicko-výrobních charakteristikách těchto podniků a při poznání ekonomiky řemeslné výroby a teritoria, ve kterém působí tak, že až potom je možno podnikům garantovat užitečnost plánování a zavádění konkrétních školících činností. 3

4 2. Pedagogická metodologie /1/ Přístup "ze shora dolů" Přístup "ze zdola nahoru" školitel INFORMACE studenti ZKUŠENOSTI Z N A L O S T I školitel INFORMACE studenti ZKUŠENOSTI 2. Pedagogická metodologie /2/ Techniky aktivního učení, které dohromady vyvářejí spojenou výukovou metodologii, umožňují, že účastníci kurzu jsou plně zapojeni do výuky. S účastníky se nezachází jako s pasivními příjemci znalostí, ale jako s partnery už při plánování návrhu a v průběhu kurzu: aktivní výuková metodologie je navržena tak, aby rozpoznala znalosti, které účastníci kurzu již nabyli. Umožňuje, že kurz, lépe řečeno jeho cíle, metody a materiály berou v úvahu souhrnné znalosti účastníků. Tímto způsobem je aktivní výuka zaměřená na účastníka a školitel přebírá roli "průvodce", někoho, kdo pomáhá a vede účastníka při výuce. Některé nebezpečné veličiny: počet účastníků: čím menší je počet, tím více je možný přístup "ze zdola nahoru"; účastníci stejného pohlaví: čím více účastníků je stejného pohlaví, tím více je možný přístup "ze zdola nahoru": rozdíly mohou mít kulturní, jazykové, pracovní, geografické, věkové aspekty, aspekty rozdílů pohlaví; pokud rozdíly nejsou příliš vysoké, zastoupení obou pohlaví může diskusi obohatit a učinit ji tak interaktivní; když jsou rozdíly velké, je vhodnější přístup "ze shora dolů"; jednoduchost / složitost výukových témat: čím méně jsou témata výuky jednodušší a čím méně umožňují samostatné rozhodování, skupinový management, organizační, plánovací a interaktivní možnosti, tím více je potřeba přístupu "ze zdola nahoru". 4

5 2. Pedagogická metodologie /3/ první krok vědět proč vytvoření smyslu hledání důvodů sdílení struktury diskuse druhý krok vědět co úroveň obsahu kvantita obsahu organizace obsahu diskuse třetí krok vědět jak analyzování prezentace rozhodování diskuse E N D 5

6 3. Proces školení a komunikace /1/ Dosažení cílů výuky je přesně spojeno (na metodologické úrovni a úrovni vztahů) s motivací dospělých, což je zásadní podmínkou pro úspěch školícího kurzu. Z relačního hlediska motivace znamená získat souhlas účastníků, uplatnit vliv, umožnit studentovi přijmout různé postoje a chování. Účinná komunikace může být uspořádána do čtyř oblastí odbornosti (Qualigno, Casagrande, Castellano, 1192): Vědět, jak vysvětlit: být jasný a úplný, vysvětlit vše logickým způsobem Poslouchat: umožnění mluvení, projevení zájmu a zapojení, kontrola vlastního porozumění Odpovídat: zůstat v souladu s tématem, přizpůsobení mluvy účastníkům, řešení pochybností Přesvědčit: vzbudit zájem a pozornost, být přesvědčivý, získat souhlas 3. Proces školení a komunikace /2/ Řízení vztahu FÁZE skrytá otázka komunikační chování spouštěč "Kdo to je?" Představení Vyslovení účinných vět (k získání pozornosti účastníků) vazba "Jaký je můj vztah k tomu, co říká?" Spojení účinných vět a smyslu sdělení s něčím zajímavým pro účastníky (simuluje pozornost a aktivuje souhlas) ukázky "Proč neuvedeš příklad?" Uvedení příkladů vedoucích k ujasnění obsahu a jeho celistvosti závěr "Co vlastně budeme dělat?" Povzbudit k akci, jinými slovy, převedení konceptů do postoje 6

7 3. Proces školení a komunikace /3/ Prostředky aktivního poslechu: Dávat pozor, co účastník říká "Ano, chápu." "Jak vidíte ten problém." Pomoci účastníkovi s vysvětlením jeho názoru Povzbudit účastníka k lepšímu vysvětlené jeho názoru "Dobře, pokračujte, vysvětlete to." Umožnit účastníkovi pochopení způsobu, kterým bylo jeho tvrzení pochopeno ostatními "Takže, toto je Váš názor a podnětem je." Vybrat klíčové myšlenky z dlouhé diskuse "Jste si jistý, že bychom měli?" "Nemyslíte, že?" Reagovat zejména na pocity účastníka spíše, než jeho slova Shrnout předmět souhlasu a nesouhlasu jako základ další diskuse Vyjádřit obecný názor o pocitech skupiny "Zdá se, že se všichni shodli na " "Během diskuse vyšly najevo určité věci " Systematický přístup k procesu výuky Kruh rozšířené výuky aktuální znalost 2 aktuální znalost individuální výuka aktivní experimentování rozšířená změna přijatá znalost region výuky firemní výuka územní výuka abstraktní představa Zdroj: IRSEA, 2003, Kolb (1984) a OECD (2001) 7

8 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /1/ Proces plánování školícího kurzu se vztahuje na různé a přesně propojené fáze, jejichž kvalita od počátku vede k úspěšným či kritickým důsledkům posléze. V podstatě existují tři fáze: 1. analýza kontextu: prozkoumání a analýza kontextových potřeb (územní, organizační, individuální), zdrojů, schopností jednotným přístupem; 2. určení kontextu (nebo stanovení kurzu): vytvoření hodnotících scénářů vztahu mezi potenciálem a udržitelností kurzu; 3. volba způsobu provedení podle ohodnocených scénářů; Plánování školícího kurzu: přenesení zájmů a potřeb do specifických činností, nalezení relační a finanční podpory (dostupnými kroky); zavedení vybraných způsobů provedení (po ohodnocení jejich potenciálu / udržitelnosti v předchozí fázi). 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /2/ Analýza kontextu /1 První fáze plánování školícího kurzu se vztahuje na analýzu příslušných kontextů (územní, organizační, individuální) podle výukového přístupu, tedy na popsání jejich zdrojů, možností, problémů a překážek jako výukové a školící potřeby a zkoumání výukových potenciálů. Hlavními prvky pro navržení prostředí mohou být například (pokud jde o území): charakteristika sociálně-ekonomického kontextu; charakteristika vzdělávacího a školícího systému; charakteristika kapitálu lidí a znalostí; postoje, očekávání, výhled činností (charakteristika sociálně-kulturního kontextu); motivace a udržovací faktory; síť místní správy (charakteristika sociálního kapitálu); legislativa a finanční zdroje dostupné v oblasti a v rámci činností místního rozvoje a vyjednávací praxe ve vývoji. 8

9 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /3/ Analýza kontextu: analýza SWOT /1 Pedagogika vzdělávání dopělých Existují různé metodologické nástroje pro využití v této fázi: kvantitativní techniky (proces sběru statistických dat) jsou obecně využívány spolu s kvalitativními technikami (jako analýza SWOT a rozhovory s "privilegovanými svědky"): tímto způsobem je možné získat hloubkovou studii kontextu a charakteristického prostředí referencí, schopnou vyzdvihnout komplexní sociální dynamiku a specifické aspekty kontextu. Zejména analýza SWOT je velmi důležitým nástrojem, který umožňuje jít od jednoduchého popisu kontextu až ke kritickému výkladu problémů a potřeb směrem k identifikaci strategie způsobu provedení. Je to spojení pro Analýzu Síly/Slabosti//Možností/Hrozeb týkající se studie o silných a slabých bodech kontextu (územní, organizační, individuální), která se týká možností a omezení spojených s kontextem samotným pro určení programů způsobu provedení. Pro určení propojených potřeb a pro posílení společných projektů způsobu provedení je prostřednictvím tohoto kvalitativního nástroje možné prohloubit konkrétní problémy kontextu, např. místní sociálně-ekonomické systémy (včetně jejich produktivních struktur, trhu práce, vzdělávacích a školících systémů). 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /4/ Analýza kontextu: analýza SWOT /2 Tato analýza prochází jednoduchým seznamem znaků kontextu stanovením: zdrojů uvnitř konkrétního kontextu jako hlavní silné elementy a další či neutrální, jak a jak moc jsou využívány průběh činnosti a intensitu využití; vnitřní slabou stránku (např. pro území nedostatek infrastruktury, lidských zdrojů ) vnější příležitosti průběh činnosti, ve které má kontext dobré příležitosti získat konkurenční výhody a řídit své strategie; rizika zpochybnění prostředí, což může oslabit okolnosti výhod. Grafický popis bodů silných stránek/slabých stránek/příležitostí/hrozeb může být načrtnut následovně: Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 9

10 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /5/ Analýza SWOT: směrem ke stanovení Jednoduchá pravidla pro úspěšnou analýzu SWOT: Pedagogika vzdělávání dopělých být realistický ohledně silných a slabých stránek analyzovaného kontextu; analýza by měla rozlišovat to, kde je kontext v současné době (silné a slabé stránky) a kde by mohl být v budoucnosti (příležitosti a hrozby); být konkrétní; vyhnout se šedým oblastem; stručnost a jednoduchost analýzy SWOT; vyhnout se složitosti a přeanalyzování. Není jednoduché určit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby kontextu. Při aplikaci analýzy SWOT je důležité minimalizovat nebo vyhnout se jak slabým stránkám, tak hrozbám. Na slabé stránky by měl být brán zřetel, aby mohly být převedeny na silné. Stejně tak hrozby by měly být převedeny na příležitosti. Nakonec silné stránky a příležitosti by měly být spojeny za účelem optimalizace kontextového potenciálu. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /6/ Stanovení kontextu a volba způsobu provedení Rozvoj strategií způsobu provedení, které berou v úvahu SWOT profil, může být vytvořeno propojení těchto faktorů (také známých jako pojítko TOWS), viz. níže: Silné stránky (S) Slabé stránky (W) Příležitosti (O) S-O strategie W-O strategie Hrozby (T) S-T strategie W-T strategie S-O strategie sledují příležitosti, které dobře ladí se silnými stránkami kontextu; W-O strategie přemáhají slabé stránky, aby mohly sledovat příležitosti; S-T strategie určují způsoby (silné stránky), které analyzovaný kontext může využít ke snížení zranitelnosti vůči externím hrozbám; W-T strategie zakládají defenzivní plán pro ochranu slabých stránek kontextu proti tomu, aby se staly vysoce náchylné na vnější hrozby. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /7/ Po vybrání způsobu provedení školení k implementaci podle jeho udržitelnosti a potenciálu je následujícím krokem plánování kurzu; nejdříve je důležité zamyslet se nad tím, že plánování školícího kurzu (s výukovým přístupem) je vždy kontextový proces, protože: cíle jsou, přirozeně, kontextové a jsou určované: a) na základě očekávaného průběhu školícího kurzu jaok následek soudržnosti mezi potenciálem a udržitelností; b) na základě charakteristik kontextu, kde je průběh vykonáván; individuální a společné výukové podmínky jsou kontextové, protože jsou určované na základě daných závazků a zdrojů: 10

11 a) různosti a "tlaku", kterému je kontext vystaven; Pedagogika vzdělávání dopělých b) kontextové organizace, týkající se formálních pravidel, sociální sítě, sociální kontroly, " c) chování sociálních činitelů (schopnost učit se vzhledem ke společnému tvoření smyslu a důvěry); d) potenciálu lidských zdrojů; e) kulturních hodnot. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /8/ Je potřeba přečíst si analyzovaný kontext s využitím stanovovacího modelu a z něho určit charakteristiky školícího kurzu týkající se závazků a zdrojů a potřeb kontextu. Některé klíčové veličiny pro identifikaci během plánování jsou: hlavní činitelé (subjekty, které podporují školící kurz a navrhují hodnotící rámec pro očekávané výsledky); cíle školícího kurzu (zprostředkování mezi potřebami, požadavky, výukovým potenciálem); výhody (zprostředkování závazků a výukového potenciálu); obsah (zprostředkování mezi potřebami, požadavky a výukovým potenciálem výhod a hlavních činitelů); pracovní metodologie (zprostředkování mezi potřebami, požadavky a školícími potenciály); metodologie způsobu prezentování (zprostředkování mezi požadavky a nabídkou). Tyto veličiny jsou velice vzájemně propojené, takže plánování je nezbytně rekurzivní proces. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /9/ Model indexu pro plánování školícího kurzu předvídá některé klíčové elementy: 1. Představení 2. Záměry 3. Cíle 4. Příjemci 5. Obsah školících činností 6. Délka trvání 7. Didaktické metodologie 8. Koordinační systém 9. Monitorování 10. Prezentace 11. Smluvní model 11

12 12. Zdroje 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /10/ 1. Představení Představení by mělo obsahovat všechny nezbytné informace pro implementaci práce: elementy vyplývající z analýzy a stanovení kontextu, které jsou základem pro výběr školící činnosti; určení hlavních činitelů, určené jako subjekt, který podporuje školící kurz a navrhuje rámec pro očekávané výsledky; 2. Záměry Záměry by se měly zaměřit na vztahy mezi předvídané činnosti a problémy, které by se měly řešit, nebo změny, kterým by se mělo čelit. Jedna účinná metoda pro popsání záměru by mohla být důvodem, pokud jde o podporu analyzovaného kontextu (územní, organizační, individuální). V této fázi popis školící činnosti stále trvá na obecné úrovni, ale pomáhá spojit školící činnosti s ostatními činnostmi. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /11/ 3. Cíle Cíle se vztahují na celkové školící výsledky, kterých má být dosaženo naplánováním školícího kurzu. Určení cílů je rekurzivní proces, který potřebuje souvislé vzájemné propojení veličin za účelem záruky efektivity a "udržitelnosti" školící činnosti: potřeba kvalifikací (různost mezi současnými kvalifikacemi, pokud jde o intensitu a distribuci, a potřebnými kvalifikacemi podle určení kontextu); očekávání hlavních činitelů (očekávání bude odkaz pro hodnocení "kvality" školící činnosti); převedení přirozenosti kvalifikací pomocí školící činnosti (vztahy mezi nevyslovenými a zakódovanými znalostmi, pokud jde o přijatelné školící metodologie); výukový potenciál výhod (schopnost učit se podle individuálních, organizačních nebo sociálních charakteristik); dostupné zdroje (čas, peníze, struktury, ) podle školících potřeb. Navíc je důležité, že hlavní činitelé rozlišují: implicitní cíle, které jsou spojeny se změnami a vývojem kontextu a jsou základem pro hodnocení strategické efektivity; explicitní cíle, které jsou cílem výukového kontraktu s výhodami a cílem jejich ohodnocení. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /12/ 4. Příjemci Pro stanovení profilu příjemců je důležité uvážit různé veličiny: 12

13 stejnorodost vs. různorodost příjemců (podle stanovených cílů zaměřený na konkrétní jedince vs. různorodost respektující více sociálních činitelů); potřeba kvalifikací (pokud jde o distribuci v rámci územního kontextu zahrnutého do procesů, které jsou cílem školící činnosti); dostupnost sociální výuky (ochota jít dál směrem k integraci vs. převaha vnitřních konfliktů); přítomnost vůdců (schopných působit jako společný a jednotící bod reference) a souhlas školících návrhů v jejich úloze; dostupné zdroje (čas, peníze, struktury, ) podle školících potřeb. 5. Obsah školící činnosti Termín "školící činnost" se vztahuje na různé školící nástroje, které mohou být použity. "Školící kurz" je jedním z nejvíce používaných, ale není jediný. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /13/ Pro ilustraci uvádíme příklady pracovní metodologie: školící kurzy co se týče jednotlivých kontextů (organizační, územní); meziorganizační/územní školící kurzy; doprovod; studijní návštěvy; analýza minulých zkušeností; multimediální balíčky; sebe-školení; dálkové studium. Je potřeba vypracovat návrh předpokládaných činností, pokud možno chronologicky. Některé relevantní veličiny za účelem určení obsahu návrhu jsou: soudržnost s cíly, jak explicitní (obsah je bezprostřední a odůvodněný), tak implicitní; výukové metodologie, týkající se vztahu mezi před-třídními činnostmi a činnostmi s větším zapojením a zodpovědností na individuální a společné úrovni); lidské zdroje (koordinátor, lektor, učitel, expert, atd.); dostupné zdroje (čas, peníze, struktury, nástroje, vybavení), týkající se školících potřeb, hlavně tam, kde cíle mohou být rozvinuty skrze proces členěný do více školících způsobů provedení. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /14/ 6. Délka trvání Je důležité určit délku trvání jako celého kurzu, tak jednotlivých modulů, pro: správnou organizaci způsobu provedení (abychom se vyhnuli překrývání a problémům) navržení užitečných informací hlavně z kontextové analýzy; správné využití lidských zdrojů a nástrojů za účelem dosažení efektivity. 13

14 7. Didaktické metodologie Výběr didaktických metodologií se setkává s množstvím potřeb podle logiky vzájemné závislosti, co se týče obsahu. Zejména použití nástrojů "ze shora dolu" a "ze zdola nahoru" by mohlo záležet na některých veličinách: vztah mezi explicitními a implicitními cíly: zvýšit váhu implicitních cílů, zvýšit potřebu přijmout aktivní metodologie finalizované za účelem vypracování společného pojmového rámce pracujícího s hodnotami a chováním; vztah mezi potřebami výukových úrovní (od technických kvalifikací k organizačnímu chování a k představení nových společních hodnot) a rozdělení sociálního systému - zvýšit fragmentační úroveň, zvýšit potřebu využití třídy jako místa pro přetvoření a řešení problémů (stanovení úloh, vypracování vztahových protokolů); na druhé straně zvýšit soudržnost sociálního systému, zvýšit potřeby použití třídy jako místo pro aktivaci vnitřní dialektiky. vztah mezi jednotlivými školícími činnostmi a jinými rozvojovými činnostmi, působícími jak společnými, tak procedurálními způsoby (členění rozvrhu od přesného způsobu provedení k střednědobému plánování). 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /15/ 8. Koordinační systém Abychom dosáhli očekávaných výsledků, je potřeba správně určit zdroje a nástroje: subjekt zodpovědný za plánování školícího kurzu: schopný vykonávat veškeré potřebné činnosti zaměřené na zaručení dosažení výsledků; pro umožnění účinného způsobu provedení by pracovní nasazení mělo být explicitní a extenzivní; nástroje: je potřeba sbírat monitorovací materiály jednotlivých činností v konkrétních situacích, tudíž správný nástroj vykazování, který umožňuje plánování podmínek a vypracování přechodné a závěrečné zprávy. 9. Monitorování Mohou být vytvořeny různé druhy monitorovacích nástrojů, které dohlížejí krok po kroku na proces školícího kurzu. Například: procesní stav působení pro odhad určitých kroků implementace různých fází plánování školícího kurzu (činnosti prováděné a činnosti, které mají být prováděny); stav materiálního vývoje určení materiálních indikátorů (počet setkání atd.) pro odhad určitých kroků působení "kvantity" a "kvantity", který by měla působit); stav finančního vývoje určení položek / daného rozpočtu pro odhad určitých kroků vynaložených výdajů a výdajů, který by měly být vynaloženy. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /16/ 10. Marketing plánování školení 14

15 "Vnitřní marketing" plánování školícího kurzu by měl být považován za hlavní plánovací veličinu, oproti symbolickému smyslu, který přebírá, zejména když: mezi stanovenými potřebami a požadavky vyplývajícími z místa území či vyjádřené příjemci školící činnosti existují významné nedostatky; mezi příjemci existuje výrazné rozdělení sociálního systému (polarizace zájmů, konfliktně orientované prostředí) a hodnot (přítomnost protichůdných postavení); byl vybrán, aby se zaměřil na školící činnost pouze pro část příjemců, zatímco ostatní nezapojení lidé by mohli být pochopeni jako "vyloučení" ze systému nebo z vývojového procesu; byl vybrán, aby využíval vnitřní lidské zdroje, ale ve "slabé" pozici (ne sociální vektory) nebo vnitřních zdrojích (ne přirozeně ospravedlněných příjemci); pracujete v souvislosti s neobvyklými zdroji (krize), které by mohly vnímat školící činnost více jako "zbytečnou" než jako potřebnou investici pro zdokonalení složitých podmínek. 4. Průvodce plánováním školícího kurzu /16/ 11. Kontraktový model školení "Školící kontrakt" by mohl přispět k formalizaci vztahu s příjemcem. Měl by umožnit osobě, která ho podepíše, uvědomit si to, co má očekávat od různých hledisek: záměry; cíle; obsah; podmínky realizace; výhody a nevýhody. 12. Zdroje Je důležité provádět analýzu potřebných zdrojů z různých hledisek: uskutečnitelnost; rozpočtový výsledek; plánování a organizace činností, a prohloubit analýzu všech potřebných zdrojů: lidských (učitelé, sekretariát včetně zaměstnanců na částečný úvazek atd.), strukturální (kapacita třídy, vybavení atd.), finanční (rozpočet kurzu). 15

16 příloha ODBORNOST ŠKOLITELE SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ i) Struktura školících činností Pokud považujeme sociálně-ekonomický přístup jako nejlépe fungující pro identifikování, selekci a plánování školících činností zaměřených na ekonomický a sociální rozvoj daného sektoru nebo dané oblasti zahrnující nepřetržité školící akce s objektivními cíly rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů působících v takovémto kontextu, bude samozřejmé, že tradiční zkušenosti školitelů nebudou už dále postačující k urychlování plánovaných školících činností, které přímo souvisí a jsou užitečné pro hospodářský rozvoj jednotlivých podniků a ekonomických souvislostí, v rámci kterých působí (podle sektorů nebo oblastí). Jinými slovy, nebude možné přednášet a interpretovat pasáže, ve kterých školící činnost zamřená na rozvoj má být vybraná tak, že se riskuje při nejhorším abstraktnost a při nejlepším dokonce nesouvislost a potom neschopnost vytvořit pozitivní vlivy na lidi, podniky a odpovídající oblasti. Abychom lépe vysvětlili výše uvedené poznámky, je možné zvažovat souvislosti řemesla a malých podniků formou příkladů. Tento výrobní sektor reprezentuje základní a principielní element ekonomicko-výrobního systému kterékoliv země poskytující výrazně specifické a zvláštní strukturální a funkční charakteristiky, které neumožňují standardizaci a podobnosti s jinými výrobními sektory a regiony. Toto zevšeobecněné pravidlo je možné zavést též při aplikaci jakékoliv podpory a rozvojové politiky cílené na tento sektor: buď v rámci hospodářské politiky, fiskální a finanční politiky, ale i při politice zaměstnanosti a školení. Proto je podstatné, abychom měli hluboké vědomosti o sektoru a byli schopni identifikovat jeho zvláštnosti, co tvoří základní požadavek pro uvažování o užitečnosti školících činností. Na specifickém poli odborného školení tyto charakteristiky sui generis (svého druhu) získávají významnou důležitost, zvláště když se člověk pokouší identifikovat nebo analyzovat společenské jevy, potřebné a požadované odborné schopnosti a naplnění potřeb školení. Z toho vyplývá, že plánování školení zaměřené na řemeslo a malé podniky je třeba nutně zvážit v rámci této poznávací soustavy. Vyšší opsaný scénář jasně vyznačuje specifické trendy, které je potřebné dále rozvíjet a zkoumat s cílem dosáhnutí objektivního sjednocení mezi dvěma typologiemi schopností, které není možno držet více odděleně a separovaně a obmezovat je na dva profesionální profily, které by se v konečném důsledku mohli považovat jako jeden celek: návrhá ř průběžného školení a podporovatel ekonomického rozvoje. 16

17 Specifičtější důvody pro školení vztahující se k jednotlivým profesním profilům jsou založené hlavně na vylepšování tréninku a kvalifikačních schopností cestou informačních procesů a potřebných analýz ve spojení s plánem školení. Rámec poznávání, který podporuje tento profil, je vytvořený z vícerých elementů zahrnujících: dynamičnost mezi rozvojem výzkumu, určování Školící politiky a plánování, vzdělávání v ekonomických a výrobních kontextech - v tomto zvláštním případu, řemeslo a malé a střední podniky, možnosti a vazby systémů národních a systému EU, koncepty vzdělávání, školící potřeby a plánování v mezi-disciplinárním teoretickém rámci, politika školení, dohodnuté výkony a úloha sociálních partnerů a nedávná reforma Evropských strukturálních fondů. ii) Odborný profil přínosů školících činností Kontext, ve kterém se nachází odborný profil přínosů školících činností je vyznačený Evropskou červenou nití (European red thread), které zvláštní pozornost věnuje několik organizací, jak jsou Union of Social Partners, Školící organizace, univerzity, představitelé veřejných institucí. Leitmotivem je konsolidace území jako preferovaného místa, ve kterém se opětovně promyslí lokální rozvoj a zvlášť rozvoj MSP. Pozornost podpoře místního rozvoje byla dlouhou dobu i částí národních programů a evropské agendy, protože představuje společný jmenovatel procesů změn a nejen v ekonomické rovině. Pochopitelně, přístup k podpoře místního rozvoje nemůže být mezi-disciplinární: mnohé metody, nástroje a činnosti, které mohou podnítit tento proces, jsou různé povahy dokonce často jsou navzájem nezávislé. Školící činnost, kterou podporujeme je založená zvlášť na tréninkovém přístupu, například, zodpovězením, co možná nejlépe, následující otázky: jak může školení ze svého hlediska a přes náležité činnosti přispět k místnímu rozvoji. V tomto rámci a s těmito cíly školící činnost identifikuje nový profesionální profil, který by mohl sehrát významnou úlohu. Postavení společensko-ekonomického školitele, mimo jakéhokoliv terminologického problému, vyplývá z profesionálního profilu, který sdružuje dvě typologie schopností, které jsou tradičně považované a vykonávané odděleně: návrhář školících činností a více tradičních podporovatel místního rozvoje. 17

18 Jak už bylo uvedeno, pokud chápeme společensko-ekonomický přístup jako nejfunkčnější nástroj pro výběr a návrh činností směřujících k ekonomickému a společenskému rozvoji dané oblasti (ve které by Školící činnosti pro rozvoj a kvalifikaci lidských zdrojů měly být zahrnuté) bude pochopitelné, že víc nebo méně tradiční schopnosti školitele především jako navrhovatele školících činností nebudou více dostatečné pro navrhování školících činností, které jsou přímo příslušné a platné pro ekonomický rozvoj buď na sjednocené, sektorové nebo teritoriální úrovni. V kostce, pokud učíme číst a interpretovat ekonomický, sociální a kulturní kontext, ve kterém by se školící činnost plánovala cíleně pro rozvoj a podporu, při tom druhém bychom riskovali, ž budeme abstraktní a nekoncepční bez pozitivních výsledů na lidi, podniky a region. iii) Schopnosti rozvinuté v procesu školení 1) Schopnosti na ochranu místních, regionálních, národních teritorií a teritoria EU Tyto schopnosti zahrnují v sobě přímé vědomosti o obchodu a ekonomice se speciálním důrazem na "regionální ekonomiku", především na ekonomiku, která má vztah k rozvoji dané oblasti na národní a evropské úrovni. Schopnost ochraňovat regionální nebo národní teritorium zahrnuje také schopnost rozumět a vyhodnocovat ekonomické trendy z pozice mezinárodní, evropské a národní, jakož i z pozice sociálně-ekonomického rozvoje dané oblasti. 2) Schopnosti ochraňovat sociální vztahy na lokální úrovni Tyto schopnosti mají dvojitou orientaci: (a) schopnosti vytvořit vztahy s nezúčastněnými osobami zainteresovanými na rozvoji strategie odborného školení a politiky práce (např. ministerstva, regionální, provincionální úřady, bilaterální organizace, think tanks a univerzity, asociace podnikatelů a svazy atd.) (b) schopnosti vytvořit vztahy s institucemi sdružujícími spolu sociálně-ekonomické skupiny populace. 3) Schopnosti finančně řídit organizaci zodpovědnou za aktivity tvorby projektů V první řadě tyto schopnosti zahrnují přímě vědomosti organizační sociologie aplikované na systém, ve kterém sociálně-ekonomický školitel působí (regionální úřady, odborné Školící organizace, bilaterální organizace, podnikatelské organizace... ) obsahující právní a finanční vědomosti kdekoliv by se zmíněné organizace mohly analyzovat z ekonomického hlediska. 4) Schopnosti řídit zdroje organizace Každá struktura, ve které sociálně-ekonomický školitel působí, by měla být posuzovaná později než školící organizace vytvořená z hodnot a lidských zdrojů, které mají rozdílné projektové cíle a technické zkušenosti, které je možno nejlépe využít. 18

19 5) Schopnost řídit dynamiku Školícího systému z evropského hlediska Pedagogika vzdělávání dopělých Tyto schopnosti zahrnují vědomosti ze sociologie v rámci odborných systémů školení z evropského aspektu s výhledem vícerých bodů, které takto zvyšují kvalitu poskytovaného školení. Tyto vědomosti by měli být dostatečně široké, aby se využila každá příležitost formulovat projekty financované EU a pochopit rozdíly mezi odbornými školícími systémy přijatými v jiných zemích EU a také možnosti transformovat je do jiných kontextů. 6) Schopnosti řídit právně-finančně-kontraktově-vztahové záležitosti Tyto schopnosti zahrnují právní, finanční a kontraktově vztažné vědomosti, které mají hrát aktivní úlohu při určování finančních toků odborného školení a jsou schopné určit/definovat pravidla, dohody s jinými institucemi a lidmi, kteří jsou ve styku s těmito aktivitami připravení pro Školící činnosti. 7) Plánování a programování činností Tyto schopnosti zahrnují potřebu určit plánování a programování ekonomických a školících činností v dané oblasti s důrazem na obsah školení a jeho závažný dopad na lidi a podniky. 8) Schopnosti řídit, kontrolovat a oceňovat kvalitativní úrovně Tyto schopnosti jsou vyloženě propletené s předešlými a jsou zaměřené na posilnění nejen na důležitost monitorování Školící činnosti z právně-administrativního hlediska, ale zvlášť na monitorování kvality obsahu. 9) Schopnosti řídit rozdílné Školící metody Schopnosti pro efektivní řízení rozdílných školících metod počínajíce učením v školní třídě až po dálkové studium jsou extrémně důležité pro nejlepší návrhy školících činností. 10) Schopnosti řídit přístupné informace Schopnosti pro integrovaný management dostupných informací školících činností a podmínky ekonomického a zaměstnaneckého trhu dané oblasti týkající se řemeslných podniků a MSP jsou podstatné pro správné navrhování školících akcí zaměřených na ekonomický a sociální rozvoj dané oblasti. iv) Cíle a školící MODULY Školící činnost je zaměřená na konsolidaci třech hlavních typologií schopností, které by měli mít nezařazené osoby: (a) Schopnosti chránit místní a regionální teritorium a relevantní sociální vztahy z národních a evropských (EU) stanovisek (b) Schopnosti řídit dynamiku Školícího systému na evropské úrovni (c) Schopnosti organizovat rozdílné etapy Školící aktivity a plánování politiky práce v dané oblasti 19

20 Tyto tři oddělené schopnosti je možné vykonávat jako úlohy v rámci pátých složek, které vytvářejí školící činnost. 1. Základní úlohy a moduly školení Cíle základného školení mají směřovat k posilnění třech schopností uvedených výše, transformováním vědomostí rozdělených do rozdílných oblastí: 1. Schopnosti zaměřené na zabývání se místní ekonomikou a rozvojem Modely sociálně-ekonomického rozvoje, globalizace a globální zesíťovaná ekonomika Přenos vědomostí na modely popularizace mezinárodní ekonomie, jak je podtržen ve zprávách OSN prezentovaných při příležitosti Konference o ženách v Pekingu. Objasňování modelu volného obchodu a spojené ekonomiky a zdůrazněná v think tanks zodpovědných za technologický rozvoj ve Spojených státech a v Evropě. Dopady a smysl globalizace Rozdílné sociálně-ekonomické indikátory a analýzy pohybu lidí, zboží, technologií a kapitálu na mezinárodní úrovni. Mezinárodní trendy vztahující se na stav veřejné sociální starostlivosti. Problém nezaměstnanosti a rozdílných výdělků mezi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Ekonomie z pohledu rozdílů pohlaví Přechod dovedností zaměřený na kladení většího významu na rozdíly mezi muži a ženami založený na analýze zpráv a dokumentů ve prospěch hlavního proudu vývoje zabezpečovaného Evropským Společenstvím. Analýza ekonomických typologií prezentovaná zprávami OSN pokud jde o rozvojové země a vzhledem k rozdílům mezi muži a ženami (formální monetární ekonomie, neformální monetární ekonomie, neformální a nemonetární ekonomie) s výhledem na určení typologie sociálně-ekonomického rozvoje zvažované oblasti. Objasnění významu spekulativní ekonomiky, kriminální ekonomiky, etické ekonomiky z lokálního hlediska. Modely industrializace a organizace práce z pohledu MSP Prostředí a objasňování modelů industrializace (Modely Taylora, Forda a Toyoty význačné svojí flexibilní specializací) zaměřené na porozumění charakteristik dané oblasti. Objasňování hlavních změn týkajících se zaměstnání vykonávaných ženami a muži v rozvojových zemích, aby pochopili která zaměstnání mají vázanou odbornost, jsou komplexní nebo podceňované, anebo jsou komplexní a valorizované a pochopil se též jejich právní stav (atypické zaměstnání apod.) Technologický rozvoj z hlediska MSP Tento modul uvažuje orientaci technologické inovace (úloha elektroniky a informačních technologií) pro pochopení jak se rozdílné typologie MSP mohou podílet na těchto změnách. Analýza posunu od 20

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více