Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest"

Transkript

1 VŠE, Fakulta informatiky a statistiky Informační studie: Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest Autoři: Miloš Maryška, Hanka Steinová, Karel Svrček, Jan Zubíček Praha, prosinec

2 Úvod... 4 O nás... 4 Co je to výzkum veřejného mínění?... 5 Cíl výzkumu a jeho předmět... 6 Služby firem v oblasti hypotečních úvěrů... 6 Obecná charakteristika hypotéky... 7 Základní charakteristika hypotečních úvěrů... 7 Základní podmínky poskytnutí hypotéky... 7 Výše a doba splatnosti hypotéky... 7 Podpora hypoték státem... 8 Další povinnosti žadatele... 8 Jaké mohou být účely financování... 8 Výhody hypotéky... 8 Druhy hypotečních úvěrů... 9 Klasická hypotéka... 9 Hypoteční úvěr kombinovaný s kapitálovým životním pojištěním... 9 Hypotéky bez úspor... 9 Produktové balíčky Základní charakteristiky pro výzkum Otázky pokládané bankám Banky zahrnuté do informační studie Výzkum Vstupní informace Podmínky pro poskytnutí hypotéky: GE Capital bank Odpovědi na základní otázky Stručné shrnutí základních požadavků GE Capital Bank Další údaje z GE Capital bank Komerční banka Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje prozrazené Komerční bankou HÚ Klasik HÚ Plus Další údaje zjištěné v Komerční bance HVB bank Odpovědi na otázky Další důležité poznámky k hypotékám, které jsou poskytovaným touto bankou: Shrnující a doplňující údaje Majordomus Další údaje zjištěné v HVB bank Wüstenrot Odpovědi na otázky Další údaje zjištěné v hypoteční bance Wüstenrot Česko-Moravská hypoteční banka Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje HÚ občanům HÚ Progres HÚ Další údaje zjištěné v Česko-Moravské hypoteční bance

3 Česká spořitelna Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje Hypotéka BONUS TOP Bydlení Další údaje zjištěné v hypoteční bance Česká spořitelna Výběr správné volby Potřebné doklady Hodnocení podle úrokové sazby Hodnocení podle souhrnných požadavků na úvěr Hodnocení bank podle jejich přístupu ke klientům Informační zdroje Přílohy

4 O nás Úvod VVM, A.S. se zabývá výzkumem a analýzou veřejného mínění, názory obyvatel zejména se zaměřením na politické, ekonomické a sociální otázky v kontextu vývoje české společnosti a s ohledem na vlivy, kterými je tento vývoj formován. Zjištění svých výzkumů prezentuje VVM, A.S. formou tiskových zpráv (vycházejí téměř každý den) a tiskových konferencí, které jsou pořádány na půdě Akademie věd České republiky vždy k aktuálním tématům společenského a politického života. Přímá kontinuita VVM, A.S. se odvozuje již od roku 1967, kdy vznikl Ústav pro výzkum veřejného mínění jako jeden z ústavů tehdejší Československé akademie věd. Tento byl později přetransformován na akciovou společnost s představou tvorby nezávislých výzkumů. První předchůdci VVM, A.S. existovali již v letech a fungovali v rámci ministerstva informací ČSR v oddělení zabývající se výzkumem veřejného mínění, které se snažilo ve své práci využít tehdy nejmodernějších metod vypracovaných Gallupovým ústavem. Jedním ze záměrů VVM, A.S. je zvyšování úrovně výzkumu veřejného mínění prováděného v České republice, zvyšování kvality prezentace zjištěných výsledků, rozšiřování povědomí české veřejnosti o výzkumech veřejného mínění a výzkumech v oblasti společenských věd obecně. Výsledky naší práce prezentujeme jak na odborných fórech, tak i prostřednictvím médií nejširší veřejnosti. VVM, A.S. poskytují konzultace v oblasti výzkumu veřejného mínění také jednotlivým složkám státní správy, samosprávy a rovněž soukromým subjektům. Součástí výzkumného záměru je také řešit metodologické a teoretické problémy související s prováděním výzkumů veřejného mínění, a to zejména: problematika konstrukce výběrového souboru, socioekonomický a kulturně geografický faktor rozložení populace, fungování a efektivní management tazatelské sítě, teorie dotazování, zajištění reprezentativity zkoumaného vzorku a formulační, sémantická a obsahová analýza používaných výzkumných nástrojů. Kromě svého vlastního výzkumného programu spolupracuje VVM, a.s. při provádění sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění se špičkovými jak českými tak i zahraničními pracovišti, jmenujme zejména spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, University of Michigan, USA a v neposlední řadě Gallup Organization. 4

5 Co je to výzkum veřejného mínění? Výzkum veřejného mínění slouží ke zjištění názoru skupiny, a to ne pouze aktivnímu, tedy tomu, který je slyšet, ale i pasivnímu, který je latentní a nemusí být ani přesně samotnými členy této skupiny formulován. Úkol agentur provádějících výzkumy veřejného mínění tedy spočívá ve formulaci společenského problému a správném zpracování tohoto problému do podoby otázek, které jsou pokládány respondentům ve výzkumu. Kvalitu zjištěných výsledků podmiňují nejvíce dva faktory: správně položené otázky (které jsou také správně interpretovány) a sestavený soubor respondentů, tedy těch, kteří na tyto otázky odpovídají. O výběrových procedurách se naštěstí tentokrát bavit nemusíme, protože pokud víme, oba subjekty, které výzkumy stranických preferencí pravidelně provádějí a publikují (tedy STEM, TNS Factum) provádějí výběr respondentů výzkumu stejnou výběrovou procedurou. Jaký je rozdíl mezi zjištěným veřejným míněním a skutečným chováním? Zásadní. Problém je jednak v tom, kdo je respondentem výzkumů veřejného mínění, nebo spíše v tom, kdo svou účast na výzkumu odmítne. I když jich nebývá mnoho, bývají to lidé se specifickými názory. Když se oslovení výzkumů zúčastní, nemusejí vypovídat to, co si ve skutečnosti myslí, aby veřejně nepřiznali své např. extremistické názory. Metody výzkumu veřejného mínění jsou v zásadě dvojí: metody kvantitativní, které se snaží odpovědět na otázku KOLIK? (kolik lidí má tento názor a kolik má názor opačný), a metody kvalitativní zjišťující PROČ? (proč tento názor mají). V běžné práci bývají používány spíše metody kvantitativní a z nich zejména ta, které se říká rozhovor, nebo také face-toface interview. Výzkum tedy vypadá tak, že tazatelé dostanou k vyplnění připravený dotazník, podle předem daných instrukcí najdou respondenty výzkumu, ptají se jich postupně na otázky v dotazníku a zaznamenávají do něj odpovědi dotazovaného. Každý subjekt provádějící výzkum veřejného mínění má dvojí kapitál. Prvním je znalost používaných metod (ať už standardizovaných nebo vlastní know-how), druhým je tazatelská síť. Obojí kapitál může být zcela bezcenný, ale pouze pokud jsou oba vysoce kvalitní, jsou takové taky výsledky prováděného výzkumu. VVM, A.S. používá při svých šetřeních reprezentativní vzorek populace starší 15 let, zpravidla se jedná o soubor respondentů kteří jsou do výzkumu vybráni na základě metody kvótního výběru. Ad-hoc provádí VVM, A.S. také výzkumy s větším souborem respondentů a používá také pravděpodobnostních výběrových metod, vždy podle potřeb konkrétního výzkumu. Tazatelskou síť VVM, A.S. tvoří cca. 800 školených externích spolupracovníků. 5

6 Cíl výzkumu a jeho předmět Cílem studie je vytvořit takový přehled hypoték poskytovanými bankovními domy na území České republiky, aby si čitatel časopisu mohl bez jakýchkoliv problémů a pomůcek zjistit, jakou by si mohl vzít se svým příjmem přibližně hypotéku, jaká bude výše její splátky a jaké k jejímu získání potřebuje mít doklady a další náležitosti. Není možné zjistit výši úvěru, kterou by byla banka ochotna poskytnou pro každou výši platu a proto bylo zjištěno jen několik základních výší hypoték. Tyto výše pak byly propojeny regresní křivkou, která umožní přibližné zjištění výše hypotéky, na kterou daná osoba se svým příjmem má možnost dosáhnout. Je samozřejmé, že žadatel může požádat o jakoukoliv výši hypotéky, ovšem banka by tuto výši mohla odmítnou s odůvodněním nedostatečné solventnosti klienta. Za základní vzorek rodin, pro které budou sbírány relevantní údaje o hypotékách jsou: dvoučlenná rodina bez dětí (tedy jen bezdětní manželé) a tříčlenná rodina (manželé a jedno dítě, zde nebyl brán zřetel, zda jde o dítě ve věku kojence nebo vysokoškolského studenta). Důvodem pro toto je, že některé banky segregaci vztahující se ke stáří členů rodiny sice provádějí, ale většina bank bere v potaz pouze počet členů domácnosti.) Na závěr studie bude uveden příklad získání hypotéky pro tříčlennou rodinu 13 (manželé a dítě ve věku 20 let, používá se zkratka 2+1. Rodina chce postavit dům za Kč 6. V současnosti má našetřeno Kč. Příjem rodiny je za oba rodiče celkem Kč. Dobu splatnosti plánují na 25 let. Nejprve se budeme zabývat tím, co to je hypotéka a v čem spočívá a poté porovnáme jednotlivé možnosti, jejich podmínky, výhody a cenu. Oblast hypotečních úvěrů je natolik rozsáhlá, že není možné získat absolutně všechny údaje o této oblasti a rovněž to není ani cílem této zakázky. Služby firem v oblasti hypotečních úvěrů Na českém trhu je v současnosti 8 bank, které poskytují hypoteční úvěry. Už tak je s vyřízením dokladů potřebných k uzavření hypotéky mnoho starostí. Jak se má klient tak narychlo zorientovat na hypotečním trhu? K lepší orientaci na tomto trhu vzniklo několik firem, které se zabývají vyřízením hypotečního úvěru u jedné z hypotečních bank. Jejich služby zahrnují zejména 14 : Úvodní konzultaci kdy posoudí možnosti klienta v závislosti na žádané hypotéce, zohlední individuální přání při volbě hypotečního financování. Provedou klienta procesem shromažďování podkladů pro vyřízení hypotečního úvěru a vyplňováním formulářů Pomohou zajistit průchodnost požadovaného hypotečního úvěru ve zvolené hypoteční bance 6

7 Zastupují klienta při stálé komunikaci s bankou během přípravy Žádosti o hypoteční úvěr a zajistí i její oficiální podání Zajistí administrativní komunikaci mezi jednotlivými účastníky hypotečního vztahu včetně třetích stran (investoři, vykonávající výstavbu), vybaví dokumenty pro jednotlivé strany úvěru, čímž zajišťují zrychlení a plynulost projednávání hypotéky Výhodou těchto zprostředkovatelských firem je bezesporu úspora času, výběr nejvhodnější hypoteční banky s ohledem na požadavky a možnosti klienta, některé přinášejí i finanční zvýhodnění z HÚ a své služby odborníků v realitní sféře zdarma. Obecná charakteristika hypotéky Základní charakteristika hypotečních úvěrů Hypotéka je dlouhodobý úvěr poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám za účelem investice do nákupu, realizace výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti. Nemovitost, na jejíž nákup, rekonstrukci či stavbu je hypotéka poskytována, musí být v osobním vlastnictví žadatele o úvěr, ze zákona pak musí být tato nemovitost zastavena ve prospěch hypoteční banky. 1 Hypoteční úvěry jsou standardně poskytovány do výše 70% odhadní ceny nemovitosti, některé banky poskytují hypoteční úvěry až do výše 100% odhadní ceny. Základní podmínky poskytnutí hypotéky Základní podmínkou pro poskytnutí hypotéky je nemovitost v osobním vlastnictví žadatele o hypotéku a dostatečná bonita žadatele (tj. schopnost klienta splácet úvěr). Vlastnictví k nemovitosti prokazuje žadatel výpisem z katastru nemovitostí, příp. smlouvou o koupi nemovitosti a bonitu potvrzením o výši příjmů, příp. předložením daňových přiznání u OSVČ a právnických osob. V případě stavby předkládá žadatel o úvěr navíc smlouvy o provedení stavebních prací. Dále je žadatel povinen poskytnout bance údaje o všech dalších závazcích, které splácí, uzavřít pojištění nemovitosti, která je předmětem úvěru, a většinou také uzavřít životní pojištění. 2 Výše a doba splatnosti hypotéky Splatnost je zpravidla 5-25 let. Některé instituce nabízejí i možnost rozložit splácení úvěru na dobu 30 let. Výše hypotéky a její doba splatnosti je dána zejména: schopností klienta úvěr splácet obecně platí, že měsíční příjem klienta musí být roven nebo být vyšší než: součet výdajů životní minimum rodiny + splátka úvěru + 25% rezerva z výše měsíční splátky + další výdaje (splátky půjček, leasing, daň z nemovitosti, atd) hodnotou zastavené nemovitosti (stanovuje ji odhadce pověřený bankou) prokazatelnou výší investice do nemovitosti 7

8 věkem klienta. Klient si zvolí délku pevného úročení hypotečního úvěru (od jednoho roku do deseti let), kterou může v průběhu splácení po dohodě s bankou měnit. Podpora hypoték státem V současnosti stát podporuje poskytování hypoték fyzickým osobám takto: státní podpora (úrokové zvýhodnění) na nově postavené nemovitosti, je určována každoročně, v současné době není vzhledem k nízkým úrokovým mírám poskytována vůbec, úvěry pro mladé do 36 let ve výši max. 200 tis. Kč, s dobou splatnosti 10 let a úrokovou sazbou 3% p.a. (podmínkou je, že žadatel nevlastní žádnou jinou nemovitost) státní podpora (úrokové zvýhodnění) pro mladé do 36 let při nákupu starší nemovitosti ve výši 3% p.a. z úroků z úvěru poskytovaná pouze do určité výše úvěru v závislosti na druhu nemovitosti (podmínkou je, že žadatel nevlastní žádnou jinou nemovitost) možnost odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru z daňového základu, a to max. do výše 300 tis. Kč na všechny poplatníky v jedné domácnosti Další povinnosti žadatele Pokud je žadatelem fyzická osoba, je vyžadováno životní pojištění. Může být akceptováno stávající životní pojištění. Samozřejmě musí být pojištěn i zastavený objekt (minimálně pro případ živelné pohromy a požáru). Jaké mohou být účely financování nákup bytu a rodinného domu (max. 3 bytové jednotky) do osobního vlastnictví výstavba nemovitosti, rekonstrukce, modernizace, dostavba, přístavba, atd. bytu nebo rodinného domu vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti (dědický podíl nebo SJM společné jmění manželů) refinancování (hypotékou se splácí jiný úvěr, poskytnutý na nemovitost) Výhody hypotéky okamžitý zdroj peněz na investice do nemovitosti okamžitý efekt vlastního bydlení neplatíte nájem někomu cizímu, platíte svoje bydlení dlouhodobost (rozložení splátek snížení měsíční splátka) dlouhodobá garance výše úrokové sazby, která snižuje závislost na inflaci možnost využití státních podpor 8

9 státní finanční podpory standardně 2% a více závisí na výši průměrných úrokových měr úvěrů (v tuto chvíli podpora nastavena na 0% z důvodu nízkých úrokových měr) snížení základu daně o zaplacené úroky Klasická hypotéka Druhy hypotečních úvěrů Při financování nemovitosti běžným hypotečním úvěrem musí klient tento úvěr splácet pravidelnými platbami sestávajícími z úroku a jistiny. Navíc musí uzavřít pojistku proti neschopnosti splácet úvěr. Bez této úvěrové životní pojistky žádná banka hypoteční úvěr neposkytne. Výše klasického hypotečního úvěru je omezena hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta splácet úvěr. Ze zákona banka poskytuje hypoteční úvěr ve výši 70% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. Hypoteční úvěr kombinovaný s kapitálovým životním pojištěním Tento produkt umožňuje bezpečně profinancovat nemovitost a v případě nepředvídatelných situací zabezpečit klientovu rodinu. Klient má možnost zažádat o HÚ k již sjednanému životnímu pojištění nebo uzavřít životní pojištění a současně zažádat o HÚ. Na rozdíl od běžné hypotéky, při propojení hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním hradí klient bance pouze úroky z úvěru (které si odečítá z daní) a splátky jistiny hradí pojišťovně. Po uplynutí doby, na kterou je tato pojistka sjednána, se z ní splatí jistina hypotečního úvěru a pojišťovna vyplatí klientovi kapitálové navýšení životní pojistky. Výhody optimální kombinace úvěru a životního pojištění: Hypotéky bez úspor po celou dobu splatnosti hypotéčního úvěru se splácí pouze úroky z úvěru a životní pojištění hypoteční úvěr je splacen na konci sjednané doby z klientovy životní pojistky a klient obdrží podíly na výnosech úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu a snížit tak daňové zatížení je možné využít státní finanční podporu po celou dobu je klient a jeho rodina zajištěna Tento typ hypotéčního úvěru nabízí na českém trhu dvě bankovní instituce Českomoravská hypotéční banka (HÚ 100) a Česká spořitelna (HÚ Bonus). Žadatel může od banky dostat až 100% odhadní ceny nemovitosti. Zájemce tak získá možnost zažádat o hypotéku i v případě, že nemá žádné úspory. Tato možnost s sebou však nese určité problémy. Může se například stát, že odhadní cena nemovitosti bude nižší než cena kupní. Pak nepůjde o stoprocentní hypotéku a klientovi bude část peněz chybět. 9

10 Dalším problémem mohou být vyšší náklady oproti hypotékám s nenulovou akontací. Banka musí nějak pokrýt větší riziko, a proto jsou u "stoprocentních hypoték" náročnější požadavky na bonitu klienta a vyšší je i úroková sazba. Klientův příjem tak v tomto případě musí činit i o několik tisícovek korun více, než by bylo nutné pro získání klasické hypotéky, přičemž se také musí počítat s měsíčními splátkami vyššími o několik set korun. Produktové balíčky Hypoteční balíčky dnes již nejsou novinkou, ale s touto službou přišly Komerční banka a ČSOB. Při jejich vzniku Komerční banka zvýhodnila hypoteční balíček nejnižší úrokovou sazbou 3,4 procenta s fixací na jeden rok a 4,3 procenta s fixací na pět let. 12 Podmínkou bylo, aby si klient založil v Komerční bance běžný účet, uzavřel pojištění úvěrované nemovitosti a životní pojištění. Pojištěný klient představuje pro banku nižší riziko, proto má levnější úvěr. Také Československá obchodní banka odstartovala nabídku produktového balíčku pod názvem ČSOB Hypoteční konto, v němž kombinuje produkty banky s produktem dceřiné Českomoravské hypoteční banky a ČSOB Pojišťovny. Tento balíček obsahoval: běžný účet u ČSOB hypoteční úvěr pro fyzické osoby Českomoravské hypoteční banky mezinárodní platební kartu možnost sjednání zvýhodněných pojišťovacích produktů (Pojištění nemovitosti a domácnosti - sleva 10 % z pojistného, ČSOB Životní pojištění - snížení vstupního poplatku o 20 %). To, že význam hypotéky v České republice stoupá, potvrzuje výrok Dirka Hinze, vrchního ředitele ČSOB zodpovědného za oblast retailové klientely: Hypotéka je jedním z nejdůležitějších bankovních produktů, neboť zakládá dlouhodobý vztah klienta s bankou a zvláště nyní, kdy jsou úrokové sazby na historickém minimu, chceme zatraktivnit naši nabídku. Proto svým klientům v rámci hypotečního balíčku nabízíme zvýhodněné podmínky u produktů, které úzce souvisí s poskytnutím hypotéky. Snažíme se klientovi dokázat, že stojíme o dlouhodobý vztah založený nejen na hypotéce, ale hlavně na naší schopnosti nabídnout správné a výhodné řešení pro každou životní situaci. 1 Je možno říci, že i když hypoteční balíčky dnes již nejsou novinkou, tak jejich význam rozhodně neklesá a klienti se o ně zajímají mnohem více než o samostatné hypotéky. 10

11 Základní charakteristiky pro výzkum Otázky pokládané bankám 1. jaké jsou potřebné osobní doklady k získání hypotečního úvěru (potvrzení o příjmu) 2. je-li nějak stanoveno stáří žadatele (šlo o zjištění, jestli se banky dopouští diskriminace) 3. jaké jsou možnosti ručení a jaká je požadována výše ručení (nemovitost, ručitel...) 4. potřebné doklady k předmětné nemovitosti 5. jaké jsou podmínky pro půjčku (násobek živ. minima, rezerva na poplatky) 6. májí-li banky zvýhodnění (pro mladé, pro zaměstnance) 7. výše poplatků za zpracování a vedení hypotéky a veškeré poplatky spojené se získáním a vedením hypotéky 8. jaká je aktuální aktuální úroková sazba 9. na jakou dobu je možné fixovat úrokovou míru z hypotečního úvěru (3,5,10 let) 10. jakou výši hypotéky je banka ochotna poskytnout (zadavatelem byl dán požadavek na zjištění hypoték ve výši 0,5; 1; 2 a 5 mil.) 11. způsob výpočtu splátek 12. jakou délku splácení banka umožňuje (zadavatel požadoval zjistit hypotéky při rozložení splátek na 10, 15, 20, 25 roků) 13. jaký je způsob čerpání hypotéky (hotovost na účet žadatele, proplácení faktur dodavateli...) 14. možné rozložení hypotéky (jde o rozložení spoluúčastnictví 70% nebo 100%) 4 Banky zahrnuté do informační studie Komerční banka, a.s., GE Capital bank, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. HVB bank, a.s. ČMHB, a.s Wüstenrot, a.s. 11

12 Výzkum Vstupní informace Jako vstupní informace jsme použili informace získané osobním kontaktem s hypotečními bankéři (tak tomu bylo například v bankách: GE Capital Bank a Komerční bance) a elektronická komunikace proběhla s ostatními bankami. Podmínky pro poskytnutí hypotéky: Podmínky jsou seřazeny podle dotazníku, který je uveden výše a jsou uvedeny samostatně pro každou banku. Jednotlivé studované banky jsou: GE Capital bank Odpovědi na základní otázky byly v GE Capital bank dány takovéto: 1. doklady - požadovány tři druhy: doklady osoby = OP + nějaký další doklad totožnosti (ŘP, RL, pas) některé banky zajímá stav základní vojenské služby (pakliže mám modrou knížku tak ji chtějí okopírovat, což je protizákonné) jsou tu fakta umožňující danou banku zažalovat za diskriminaci, další doklady v příloze doklady o výši příjmu = potvrzení za předcházející rok, u podnikatelů se vyžadují dvě poslední daňová přiznání (nelze uzavírat hypotéku ve zkušební či výpovědní lhůtě), další doklady v příloze doklady k nemovitosti výpis z katastru nemovitostí k nemovitosti, kterou chceme kupovat, katastrální mapa a nabývací listiny k dané nemovitosti, potvrzení že na nemovitosti, kterou chceme použít jako záruku neváznou žádná břemena 2. stáří žadatele věk žadatele omezen není. Jediné omezení je, že hypotéka musí být splacena celá do věku 65 let 3. možnosti ručení lze ručit danou nemovitostí nebo jakoukoliv jinou (nelze ručit bytem v bytovém družstvu či termínovaným vkladem). GE jako jediná banka umožňuje hypotékou financovat nákup družstevního bytu, pokud je ovšem ručeno jinou nemovitostí 4. podmínky pro půjčku určuje se bonita klienta a to prostřednictvím výše příjmu (musí být předloženy údaje o případných splátkách leasingu, jiných hypoték či dluhů,...) 12

13 koeficient bonity zohledňuje i to, zda-li má žadatel o hypotéku běžný účet u GE Capital, ale nemá to nějaký významný vliv je nutné předložit i poslední tři výpisy z běžného účtu, který žadatel vlastní zjišťuje se, zdali je žadatel schopen ze svého příjmu požadovanou výši hypotéky splatit, pokud ano, tak se pokračuje dál a pokud ne tak je možnost, že se nabídne hypotéka na nižší částku hypotéka může být poskytnuta i dvěma osobám, které nejsou manželi (druh, družka,...) 5. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance zvýhodnění banka sama osobě neposkytuje, je však poskytována státní podpora pro mladé do 36 let na výstavbu či koupi bytu/domu pro jednu rodin, v současné době je státní podpora rovna 0% (dříve byla stanovena na 2% - současná výše je odůvodněna výší samotného úročení hypotéky, které začíná na 3,89% p.a.) 6. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu základem je poplatek za odhad nemovitosti. GE spolupracuje s komorou odhadců České republiky, kde je jmenován odhadce nezávisle na výběru banky, je jmenován Komorou odhadců ČR. Důvodem je zrychlení provedení odhadu a vyvrácení možných spekulacích o podhodnocení nemovitosti ve prospěch banky. Poplatek za provedení odhadu se platí přímo odhadci neboť banka není jeho zaměstnavatelem. poplatek za zpracování hypotéky je stanoven na 0,7% z výše požadovaného úvěru (minimálně Kč maximálně však Kč) za správu úvěrového účtu je stanoven poplatek v průměru 100 Kč za měsíc, k tomu je třeba připočítat poplatek za vedení běžného účtu, který se automaticky zřizuje s poskytnutím hypotéky a z kterého se tato hypotéka platí (poplatek je 30 Kč za měsíc) u hypotečního úvěru Premium je vše bez poplatku a úroková sazba je stanovena v současnosti na 4,6% s fixací na 5 let 7. úroková sazba k říjnu úroková sazba závisí na výši úvěru hypotéka Premium má nastaveno 4,6% s 5-ti letou fixací čím kratší je fixace tím nižší je úroková míra hypotéka Standard má při jednoleté fixaci úrokovou míru 5,29% a při fixaci na 5 let je úroková míra 5,99% p.a. hypotéka Optimum má úrokovou sazbu 7% (v této částce jsou však zahrnuty veškeré poplatky jako je pojištění nemovitosti i životní pojištění žadatele) je určena hlavně pro podnikatele, které ji zahrnují do daňového základu GE spolupracuje s pojišťovnou CARDIF PRO VITA - tato pojišťovna nemá pobočky a spolupracuje jen s GE poskytuje nejlevnější životní pojištění 13

14 8. fixace úrokové míry fixace je stanovena na 1 nebo 5 let, po uplynutí dohodnuté doby je možno stanovit novou fixaci 9. výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena (průměrná hypotéka v poskytovaná v Praze je Kč) 10. splatnost hypotéky maximální doba splácení je stanovena na 30 let a minimální délka je 5 let 11. způsob čerpání hypotéky peníze klient nikdy nedostane do rukou (GE proplácí faktury), GE převede peníze na účet žadatele jen v případě zálohových faktur, kde je výše stanovena na maximálně Kč (používá se v případě stavby svépomocí) hypotéku je možné začít čerpat na základě vkladu do katastru nemovitostí 12. čerpání hypotéky výše hypotéky je stanovena na maximálně 85% z tržní hodnoty nemovitosti Minimální výše úvěru je stanovena na Kč a horní hranice stanovena není. Stručné shrnutí základních požadavků GE Capital Bank výše úvěru: Kč a více. možnost poskytnutí : do 85% z ceny nemovitosti úroková míra: od 3,89% fixace úrok. sazby: 1 rok/ 5 let splatnost: 5-20 let poplatky: zpracování úvěru 0,7% (min Kč, max Kč) vedení účtu 200 Kč vyřízení úvěru: 5 dnů Hypotéka je pojištěna. Může si půjčit i více osob dohromady, maximálně však čtyři. Minimální výše vlastních prostředků může být snížena ze 30% na 15% v programu "Dostupné bydlení". Po uplynutí 12-ti měsíců je možné jednorázově splatit až 25 % původní výše hypotečního úvěru. Po každých 6-ti měsících pak lze mimořádnou splátku, maximálně v této výši, opakovat. Banka poskytuje poradenství zdarma. 14

15 Další údaje z GE Capital bank Pohlédneme-li na tabulky níže uvedené, můžeme si utvořit jasnou představu o minimální výši měsíčního příjmu rodiny a rovněž i o výši splátek, které rodina musí každý měsíc zaplatit. Rovněž je zde uvedena i grafická interpretace tabulek s minimálními příjmy. Důvodem je snazší porovnání, než je porovnávání v tabulce. V příloze jsou uvedeny příklady, jak vypadá a jaké všechny údaje obsahuje dokument s vypočtenými údaji. Minimální příjmy pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální příjmy pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální velikost příjmů pro jednotlivé výše půjčky v případě 2+0 Minimální velikost příjmů pro jednotlivé výše půjčky v případě rodiny Výše příjmu tis. 1 mi.l 2 mil. 5 mil. Výše příjmu tis. 1 mil. 2 mil. 5 mil Roky Roky Údaje zjištěné v GE Capital bank,a.s. byly získány osobním rozhovorem s hypotečním bankéřem panem Bedřichem Synkem. 15

16 Odpovědi na otázky 1. doklady bankou vyžadované: Komerční banka doklady totožnosti za všechny spolužadatele včetně rodných čísel dětí doklady vztahující se k příjmům klienta (potvrzení o pracovním příjmu ze závislé činnosti za poslední rok, daňové přiznání za poslední zdaňovací období a doklad o zaplacení daně za příslušná období doklady vztahující se ke klientovi pojistná smlouva o životním a úrazovém pojištění, pokud je uzavřeno. Dále to jsou smlouvy a doklady o nesplacených půjčkách či jiných závazcích doklady vztahující se k objektu úvěru (popřípadě i objektu zástavy) a k zajištění úvěru výpis z katastru nemovitostí (ne starší 1 měsíce, týkající se nemovitosti, která bude sloužit k zajištění úvěru), nabývací titul nemovitosti (např. kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení apod.), snímek z katastrální mapy a pojistná smlouva o pojištění zastavované nemovitosti proti živelným a jiným rizikům včetně dokladu o zaplacení pojistného, je-li nemovitost k datu žádosti pojištěna 2. stáří žadatele tato banka stáří žadatele neuvádí, dá se předpokládat, že jako ostatní banky bude mít věk omezen splacením celé hypotéky do věku 65 let klienta 3. možnosti ručení hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území České republiky a nesmí být zatížená předcházejícím zástavním právem ani omezením převoditelnosti a musí být pojištěna 4. podmínky pro půjčku určuje se bonita klienta a to prostřednictvím výše příjmu (musí být předloženy údaje o případných splátkách leasingu, jiných hypoték či dluhů,...), rozhodné období pro určení bonity jsou příjmy za poslední tři měsíce koeficient bonity zohledňuje i to, zdali má žadatel o hypotéku běžný účet u KB, ale nemá to silný vliv zjišťuje se, zdali je žadatel schopen ze svého příjmu předpokládanou splátku hypotéky uhradit, pokud ano, tak se pokračuje dál a pokud ne tak je možnost, že se nabídne hypotéka na nižší částku 5. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance zaměstnanci banky nebyli ochotni sdělit údaj týkající se zvýhodnění zaměstnanců a zvýhodnění mladých poskytuje stát, ovšem díky nízkým úrokovým sazbám je v současnosti nastavena státní podpora na 0% 16

17 6. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu (údaje jsou čerpány ze sazebníku KB platného od ) vyhodnocení žádosti o úvěr je zpoplatněno částkou Kč. zpracování samotného úvěru se stanoví následujícím způsobem: 0.8% z úvěrového rámce, minimálně však Kč, maximálně Kč. je možné požádat o expresní vyřízení úvěru, které je zpoplatněno 0.2% z celkového úvěru, minimálně Kč, maximálně Kč. spravování úvěru se státní finanční podporou je zpoplatněno částkou 150 Kč měsíčně. spravování úvěru bez státní finanční podpory je zpoplatněno částkou 100 Kč měsíčně. 7. úroková sazba k říjnu úroková sazba závisí na výši úvěru sazby začínají na 4,96% a nejčastější výše je 5,46% 8. fixace úrokové míry fixace je stanovena na 1 nebo 5 let, po uplynutí dohodnuté doby je možno stanovit novou fixaci 9. výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena 10. splatnost hypotéky maximální doba splácení je stanovena na 30 let a minimální délka je 5 let 11. způsob čerpání hypotéky hypotéku je možné začít čerpat na základě vkladu do katastru nemovitostí 12. čerpání hypotéky výše hypotéky je stanovena na maximálně 90% z tržní hodnoty nemovitosti Shrnující a doplňující údaje prozrazené Komerční bankou KB si stanovila podmínku, že klient musí mít u KB běžný účet. Zpracování úvěru trvá 3 týdny, žadatel však může využít expresního zpracování do 7 dnů. KB dále nabízí možnost rozšířit počet žadatelů až na 4 fyzické osoby (max. však 2 domácnosti). Pokud jde o další služby, které banka nabízí, posouzení nemovitosti je zdarma, zatímco za poradenství si účtuje 250 Kč za 30 minut. Plus. Komerční banka má na trhu dva produkty, a to hypotéční úvěr Klasik a hypotéční úvěr HÚ Klasik výše úvěru: od možnost poskytnutí: do 70% ceny nemovitosti úroková míra: od 5,46% splatnost: 5-30 let 17

18 fixace úrokové míry: 1-5 let poplatky: zpracování úvěru 0,8% (min. 4000, max ) expresní příplatek 0,2% (min. 2000, max ) v příp. neschválení poplatek je nevratný vedení účtu 150 Kč HÚ Plus výše úvěru: od možnost poskytnutí: do 90% ceny nemovitosti úroková míra: od 6,23% splatnost: 5-30 let poplatky: zpracování úvěru 0,8% (min. 4000, max ) expresní příplatek 0,2% (min. 2000, max ) v příp. neschválení poplatek je nevratný vedení účtu 150 Kč Další údaje zjištěné v Komerční bance Pohlédneme-li na tabulky níže uvedené můžeme si utvořit jasnou představu o minimální výši měsíčního příjmu rodiny a rovněž i o výši splátek, které rodina musí každý měsíc zaplatit. Rovněž je zde uvedena i grafická interpretace tabulek s minimálními příjmy. Důvodem je snazší porovnání, než porovnávání v tabulce. V příloze jsou uvedeny příklady, jak vypadá a jaké všechny údaje obsahuje dokument s vypočtenými údaji. Minimální plat pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální plat pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , ,

19 Hypoté ka 2+0 Hypoteka Výše platu ,5 mil. 2 mil. 2 mil. 5 mil. Výše platu ,5 mil. 1 mil. 2 mil. 5 mil Roky Roky Výše uvedené údaje byli získány osobním kontaktem s panem Tomášem Maryškou, zástupcem ředitele Komerční banky,a.s., expozitura Varnsdorf. Odpovědi na otázky HVB bank 1. banka vyžaduje při žádosti o úvěr doklady, které dělí na dvě skupiny: osobní doklady a další doklady předkládané žadatelem doklady vztahující se k nemovitosti, již chce získat či rekonstruovat podrobný seznam dokladů je uveden v příloze k této studii 2. stáří žadatele banka na svých internetových stránkách nemá uvedeny žádné údaje týkající se věku, jenž musí žadatel splňovat 3. možnosti ručení Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt (i nově stavěný či kupovaný), na jehož financování se hypoteční úvěr použije. 4. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance pro zaměstnance ani mladé žádné zvýhodnění poskytováno není. 19

20 5. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu nejsou uvedeny 6. Fixace úrokové sazby fixovat úrokovou sazbu má klient možnost standardně při podpisu úvěrové smlouvy dobu platnosti úrokové sazby (tzv. období fixace) si můžete zvolit v rozsahu od 1 do 15 let. Na délce fixace je výrazně závislá výše úrokové sazby. Dobu platnosti úrokové sazby můžete v průběhu splácení po dohodě s bankou změnit 7. úroková sazba k říjnu Výše úrokové sazby je stanovena individuálně na základě Vámi vybraných parametrů úvěru, posouzení návratnosti a hodnoty zastavené nemovitosti. Aktuální úroveň úrokových sazeb závislou na délce její fixace a splatnosti hypotečního úvěru, můžete zjistit orientačně v Majordomus kalkulátoru, začínají již na úrovni 5%. 8. Výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena 9. splatnost hypotéky banka nabízí možnost rozložení splácení úvěru do delšího časového období. Nejkratší doba splácení úvěru je 5 roků, nejdelší pak 30 let. 10. způsob čerpání hypotéky Čerpání hypotečního úvěru je opět plně závislé na Vašem rozhodnutí a Vašich potřebách. Čerpat poskytnutý úvěr můžete buď jednorázově (především u financování koupě nemovitosti), nebo postupně až po dobu dvou let od podpisu smlouvy o hypotečním úvěru (zejména u výstavby nemovitosti). 11. čerpání hypotéky Ze zákona banka poskytuje hypoteční úvěr ve výši 70% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. Výše úvěru od Majordoma však tento limit může překročit banka Vám tak poskytneme financování až do 85% tržní ceny stanovené odhadcem. Další důležité poznámky k hypotékám, které jsou poskytovaným touto bankou: Pojištění Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotečního úvěru musí být vždy pojištěna proti živelným pohromám na takovou částku, která by v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka doporučuje využít pojištění u partnerské pojišťovny HVB bank Kooperativy. V individuálních případech může banka vyžadovat i další druh pojištění. (např. životní pojištění, ) 20

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení Smlouva o výhradním obchodním zastoupení uzavřená ve smyslu ust. 652 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami Obchodní zástupce: Bella Donna

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více