Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest"

Transkript

1 VŠE, Fakulta informatiky a statistiky Informační studie: Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest Autoři: Miloš Maryška, Hanka Steinová, Karel Svrček, Jan Zubíček Praha, prosinec

2 Úvod... 4 O nás... 4 Co je to výzkum veřejného mínění?... 5 Cíl výzkumu a jeho předmět... 6 Služby firem v oblasti hypotečních úvěrů... 6 Obecná charakteristika hypotéky... 7 Základní charakteristika hypotečních úvěrů... 7 Základní podmínky poskytnutí hypotéky... 7 Výše a doba splatnosti hypotéky... 7 Podpora hypoték státem... 8 Další povinnosti žadatele... 8 Jaké mohou být účely financování... 8 Výhody hypotéky... 8 Druhy hypotečních úvěrů... 9 Klasická hypotéka... 9 Hypoteční úvěr kombinovaný s kapitálovým životním pojištěním... 9 Hypotéky bez úspor... 9 Produktové balíčky Základní charakteristiky pro výzkum Otázky pokládané bankám Banky zahrnuté do informační studie Výzkum Vstupní informace Podmínky pro poskytnutí hypotéky: GE Capital bank Odpovědi na základní otázky Stručné shrnutí základních požadavků GE Capital Bank Další údaje z GE Capital bank Komerční banka Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje prozrazené Komerční bankou HÚ Klasik HÚ Plus Další údaje zjištěné v Komerční bance HVB bank Odpovědi na otázky Další důležité poznámky k hypotékám, které jsou poskytovaným touto bankou: Shrnující a doplňující údaje Majordomus Další údaje zjištěné v HVB bank Wüstenrot Odpovědi na otázky Další údaje zjištěné v hypoteční bance Wüstenrot Česko-Moravská hypoteční banka Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje HÚ občanům HÚ Progres HÚ Další údaje zjištěné v Česko-Moravské hypoteční bance

3 Česká spořitelna Odpovědi na otázky Shrnující a doplňující údaje Hypotéka BONUS TOP Bydlení Další údaje zjištěné v hypoteční bance Česká spořitelna Výběr správné volby Potřebné doklady Hodnocení podle úrokové sazby Hodnocení podle souhrnných požadavků na úvěr Hodnocení bank podle jejich přístupu ke klientům Informační zdroje Přílohy

4 O nás Úvod VVM, A.S. se zabývá výzkumem a analýzou veřejného mínění, názory obyvatel zejména se zaměřením na politické, ekonomické a sociální otázky v kontextu vývoje české společnosti a s ohledem na vlivy, kterými je tento vývoj formován. Zjištění svých výzkumů prezentuje VVM, A.S. formou tiskových zpráv (vycházejí téměř každý den) a tiskových konferencí, které jsou pořádány na půdě Akademie věd České republiky vždy k aktuálním tématům společenského a politického života. Přímá kontinuita VVM, A.S. se odvozuje již od roku 1967, kdy vznikl Ústav pro výzkum veřejného mínění jako jeden z ústavů tehdejší Československé akademie věd. Tento byl později přetransformován na akciovou společnost s představou tvorby nezávislých výzkumů. První předchůdci VVM, A.S. existovali již v letech a fungovali v rámci ministerstva informací ČSR v oddělení zabývající se výzkumem veřejného mínění, které se snažilo ve své práci využít tehdy nejmodernějších metod vypracovaných Gallupovým ústavem. Jedním ze záměrů VVM, A.S. je zvyšování úrovně výzkumu veřejného mínění prováděného v České republice, zvyšování kvality prezentace zjištěných výsledků, rozšiřování povědomí české veřejnosti o výzkumech veřejného mínění a výzkumech v oblasti společenských věd obecně. Výsledky naší práce prezentujeme jak na odborných fórech, tak i prostřednictvím médií nejširší veřejnosti. VVM, A.S. poskytují konzultace v oblasti výzkumu veřejného mínění také jednotlivým složkám státní správy, samosprávy a rovněž soukromým subjektům. Součástí výzkumného záměru je také řešit metodologické a teoretické problémy související s prováděním výzkumů veřejného mínění, a to zejména: problematika konstrukce výběrového souboru, socioekonomický a kulturně geografický faktor rozložení populace, fungování a efektivní management tazatelské sítě, teorie dotazování, zajištění reprezentativity zkoumaného vzorku a formulační, sémantická a obsahová analýza používaných výzkumných nástrojů. Kromě svého vlastního výzkumného programu spolupracuje VVM, a.s. při provádění sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění se špičkovými jak českými tak i zahraničními pracovišti, jmenujme zejména spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, University of Michigan, USA a v neposlední řadě Gallup Organization. 4

5 Co je to výzkum veřejného mínění? Výzkum veřejného mínění slouží ke zjištění názoru skupiny, a to ne pouze aktivnímu, tedy tomu, který je slyšet, ale i pasivnímu, který je latentní a nemusí být ani přesně samotnými členy této skupiny formulován. Úkol agentur provádějících výzkumy veřejného mínění tedy spočívá ve formulaci společenského problému a správném zpracování tohoto problému do podoby otázek, které jsou pokládány respondentům ve výzkumu. Kvalitu zjištěných výsledků podmiňují nejvíce dva faktory: správně položené otázky (které jsou také správně interpretovány) a sestavený soubor respondentů, tedy těch, kteří na tyto otázky odpovídají. O výběrových procedurách se naštěstí tentokrát bavit nemusíme, protože pokud víme, oba subjekty, které výzkumy stranických preferencí pravidelně provádějí a publikují (tedy STEM, TNS Factum) provádějí výběr respondentů výzkumu stejnou výběrovou procedurou. Jaký je rozdíl mezi zjištěným veřejným míněním a skutečným chováním? Zásadní. Problém je jednak v tom, kdo je respondentem výzkumů veřejného mínění, nebo spíše v tom, kdo svou účast na výzkumu odmítne. I když jich nebývá mnoho, bývají to lidé se specifickými názory. Když se oslovení výzkumů zúčastní, nemusejí vypovídat to, co si ve skutečnosti myslí, aby veřejně nepřiznali své např. extremistické názory. Metody výzkumu veřejného mínění jsou v zásadě dvojí: metody kvantitativní, které se snaží odpovědět na otázku KOLIK? (kolik lidí má tento názor a kolik má názor opačný), a metody kvalitativní zjišťující PROČ? (proč tento názor mají). V běžné práci bývají používány spíše metody kvantitativní a z nich zejména ta, které se říká rozhovor, nebo také face-toface interview. Výzkum tedy vypadá tak, že tazatelé dostanou k vyplnění připravený dotazník, podle předem daných instrukcí najdou respondenty výzkumu, ptají se jich postupně na otázky v dotazníku a zaznamenávají do něj odpovědi dotazovaného. Každý subjekt provádějící výzkum veřejného mínění má dvojí kapitál. Prvním je znalost používaných metod (ať už standardizovaných nebo vlastní know-how), druhým je tazatelská síť. Obojí kapitál může být zcela bezcenný, ale pouze pokud jsou oba vysoce kvalitní, jsou takové taky výsledky prováděného výzkumu. VVM, A.S. používá při svých šetřeních reprezentativní vzorek populace starší 15 let, zpravidla se jedná o soubor respondentů kteří jsou do výzkumu vybráni na základě metody kvótního výběru. Ad-hoc provádí VVM, A.S. také výzkumy s větším souborem respondentů a používá také pravděpodobnostních výběrových metod, vždy podle potřeb konkrétního výzkumu. Tazatelskou síť VVM, A.S. tvoří cca. 800 školených externích spolupracovníků. 5

6 Cíl výzkumu a jeho předmět Cílem studie je vytvořit takový přehled hypoték poskytovanými bankovními domy na území České republiky, aby si čitatel časopisu mohl bez jakýchkoliv problémů a pomůcek zjistit, jakou by si mohl vzít se svým příjmem přibližně hypotéku, jaká bude výše její splátky a jaké k jejímu získání potřebuje mít doklady a další náležitosti. Není možné zjistit výši úvěru, kterou by byla banka ochotna poskytnou pro každou výši platu a proto bylo zjištěno jen několik základních výší hypoték. Tyto výše pak byly propojeny regresní křivkou, která umožní přibližné zjištění výše hypotéky, na kterou daná osoba se svým příjmem má možnost dosáhnout. Je samozřejmé, že žadatel může požádat o jakoukoliv výši hypotéky, ovšem banka by tuto výši mohla odmítnou s odůvodněním nedostatečné solventnosti klienta. Za základní vzorek rodin, pro které budou sbírány relevantní údaje o hypotékách jsou: dvoučlenná rodina bez dětí (tedy jen bezdětní manželé) a tříčlenná rodina (manželé a jedno dítě, zde nebyl brán zřetel, zda jde o dítě ve věku kojence nebo vysokoškolského studenta). Důvodem pro toto je, že některé banky segregaci vztahující se ke stáří členů rodiny sice provádějí, ale většina bank bere v potaz pouze počet členů domácnosti.) Na závěr studie bude uveden příklad získání hypotéky pro tříčlennou rodinu 13 (manželé a dítě ve věku 20 let, používá se zkratka 2+1. Rodina chce postavit dům za Kč 6. V současnosti má našetřeno Kč. Příjem rodiny je za oba rodiče celkem Kč. Dobu splatnosti plánují na 25 let. Nejprve se budeme zabývat tím, co to je hypotéka a v čem spočívá a poté porovnáme jednotlivé možnosti, jejich podmínky, výhody a cenu. Oblast hypotečních úvěrů je natolik rozsáhlá, že není možné získat absolutně všechny údaje o této oblasti a rovněž to není ani cílem této zakázky. Služby firem v oblasti hypotečních úvěrů Na českém trhu je v současnosti 8 bank, které poskytují hypoteční úvěry. Už tak je s vyřízením dokladů potřebných k uzavření hypotéky mnoho starostí. Jak se má klient tak narychlo zorientovat na hypotečním trhu? K lepší orientaci na tomto trhu vzniklo několik firem, které se zabývají vyřízením hypotečního úvěru u jedné z hypotečních bank. Jejich služby zahrnují zejména 14 : Úvodní konzultaci kdy posoudí možnosti klienta v závislosti na žádané hypotéce, zohlední individuální přání při volbě hypotečního financování. Provedou klienta procesem shromažďování podkladů pro vyřízení hypotečního úvěru a vyplňováním formulářů Pomohou zajistit průchodnost požadovaného hypotečního úvěru ve zvolené hypoteční bance 6

7 Zastupují klienta při stálé komunikaci s bankou během přípravy Žádosti o hypoteční úvěr a zajistí i její oficiální podání Zajistí administrativní komunikaci mezi jednotlivými účastníky hypotečního vztahu včetně třetích stran (investoři, vykonávající výstavbu), vybaví dokumenty pro jednotlivé strany úvěru, čímž zajišťují zrychlení a plynulost projednávání hypotéky Výhodou těchto zprostředkovatelských firem je bezesporu úspora času, výběr nejvhodnější hypoteční banky s ohledem na požadavky a možnosti klienta, některé přinášejí i finanční zvýhodnění z HÚ a své služby odborníků v realitní sféře zdarma. Obecná charakteristika hypotéky Základní charakteristika hypotečních úvěrů Hypotéka je dlouhodobý úvěr poskytovaný jak fyzickým, tak i právnickým osobám za účelem investice do nákupu, realizace výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti. Nemovitost, na jejíž nákup, rekonstrukci či stavbu je hypotéka poskytována, musí být v osobním vlastnictví žadatele o úvěr, ze zákona pak musí být tato nemovitost zastavena ve prospěch hypoteční banky. 1 Hypoteční úvěry jsou standardně poskytovány do výše 70% odhadní ceny nemovitosti, některé banky poskytují hypoteční úvěry až do výše 100% odhadní ceny. Základní podmínky poskytnutí hypotéky Základní podmínkou pro poskytnutí hypotéky je nemovitost v osobním vlastnictví žadatele o hypotéku a dostatečná bonita žadatele (tj. schopnost klienta splácet úvěr). Vlastnictví k nemovitosti prokazuje žadatel výpisem z katastru nemovitostí, příp. smlouvou o koupi nemovitosti a bonitu potvrzením o výši příjmů, příp. předložením daňových přiznání u OSVČ a právnických osob. V případě stavby předkládá žadatel o úvěr navíc smlouvy o provedení stavebních prací. Dále je žadatel povinen poskytnout bance údaje o všech dalších závazcích, které splácí, uzavřít pojištění nemovitosti, která je předmětem úvěru, a většinou také uzavřít životní pojištění. 2 Výše a doba splatnosti hypotéky Splatnost je zpravidla 5-25 let. Některé instituce nabízejí i možnost rozložit splácení úvěru na dobu 30 let. Výše hypotéky a její doba splatnosti je dána zejména: schopností klienta úvěr splácet obecně platí, že měsíční příjem klienta musí být roven nebo být vyšší než: součet výdajů životní minimum rodiny + splátka úvěru + 25% rezerva z výše měsíční splátky + další výdaje (splátky půjček, leasing, daň z nemovitosti, atd) hodnotou zastavené nemovitosti (stanovuje ji odhadce pověřený bankou) prokazatelnou výší investice do nemovitosti 7

8 věkem klienta. Klient si zvolí délku pevného úročení hypotečního úvěru (od jednoho roku do deseti let), kterou může v průběhu splácení po dohodě s bankou měnit. Podpora hypoték státem V současnosti stát podporuje poskytování hypoték fyzickým osobám takto: státní podpora (úrokové zvýhodnění) na nově postavené nemovitosti, je určována každoročně, v současné době není vzhledem k nízkým úrokovým mírám poskytována vůbec, úvěry pro mladé do 36 let ve výši max. 200 tis. Kč, s dobou splatnosti 10 let a úrokovou sazbou 3% p.a. (podmínkou je, že žadatel nevlastní žádnou jinou nemovitost) státní podpora (úrokové zvýhodnění) pro mladé do 36 let při nákupu starší nemovitosti ve výši 3% p.a. z úroků z úvěru poskytovaná pouze do určité výše úvěru v závislosti na druhu nemovitosti (podmínkou je, že žadatel nevlastní žádnou jinou nemovitost) možnost odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru z daňového základu, a to max. do výše 300 tis. Kč na všechny poplatníky v jedné domácnosti Další povinnosti žadatele Pokud je žadatelem fyzická osoba, je vyžadováno životní pojištění. Může být akceptováno stávající životní pojištění. Samozřejmě musí být pojištěn i zastavený objekt (minimálně pro případ živelné pohromy a požáru). Jaké mohou být účely financování nákup bytu a rodinného domu (max. 3 bytové jednotky) do osobního vlastnictví výstavba nemovitosti, rekonstrukce, modernizace, dostavba, přístavba, atd. bytu nebo rodinného domu vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti (dědický podíl nebo SJM společné jmění manželů) refinancování (hypotékou se splácí jiný úvěr, poskytnutý na nemovitost) Výhody hypotéky okamžitý zdroj peněz na investice do nemovitosti okamžitý efekt vlastního bydlení neplatíte nájem někomu cizímu, platíte svoje bydlení dlouhodobost (rozložení splátek snížení měsíční splátka) dlouhodobá garance výše úrokové sazby, která snižuje závislost na inflaci možnost využití státních podpor 8

9 státní finanční podpory standardně 2% a více závisí na výši průměrných úrokových měr úvěrů (v tuto chvíli podpora nastavena na 0% z důvodu nízkých úrokových měr) snížení základu daně o zaplacené úroky Klasická hypotéka Druhy hypotečních úvěrů Při financování nemovitosti běžným hypotečním úvěrem musí klient tento úvěr splácet pravidelnými platbami sestávajícími z úroku a jistiny. Navíc musí uzavřít pojistku proti neschopnosti splácet úvěr. Bez této úvěrové životní pojistky žádná banka hypoteční úvěr neposkytne. Výše klasického hypotečního úvěru je omezena hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta splácet úvěr. Ze zákona banka poskytuje hypoteční úvěr ve výši 70% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. Hypoteční úvěr kombinovaný s kapitálovým životním pojištěním Tento produkt umožňuje bezpečně profinancovat nemovitost a v případě nepředvídatelných situací zabezpečit klientovu rodinu. Klient má možnost zažádat o HÚ k již sjednanému životnímu pojištění nebo uzavřít životní pojištění a současně zažádat o HÚ. Na rozdíl od běžné hypotéky, při propojení hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním hradí klient bance pouze úroky z úvěru (které si odečítá z daní) a splátky jistiny hradí pojišťovně. Po uplynutí doby, na kterou je tato pojistka sjednána, se z ní splatí jistina hypotečního úvěru a pojišťovna vyplatí klientovi kapitálové navýšení životní pojistky. Výhody optimální kombinace úvěru a životního pojištění: Hypotéky bez úspor po celou dobu splatnosti hypotéčního úvěru se splácí pouze úroky z úvěru a životní pojištění hypoteční úvěr je splacen na konci sjednané doby z klientovy životní pojistky a klient obdrží podíly na výnosech úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu a snížit tak daňové zatížení je možné využít státní finanční podporu po celou dobu je klient a jeho rodina zajištěna Tento typ hypotéčního úvěru nabízí na českém trhu dvě bankovní instituce Českomoravská hypotéční banka (HÚ 100) a Česká spořitelna (HÚ Bonus). Žadatel může od banky dostat až 100% odhadní ceny nemovitosti. Zájemce tak získá možnost zažádat o hypotéku i v případě, že nemá žádné úspory. Tato možnost s sebou však nese určité problémy. Může se například stát, že odhadní cena nemovitosti bude nižší než cena kupní. Pak nepůjde o stoprocentní hypotéku a klientovi bude část peněz chybět. 9

10 Dalším problémem mohou být vyšší náklady oproti hypotékám s nenulovou akontací. Banka musí nějak pokrýt větší riziko, a proto jsou u "stoprocentních hypoték" náročnější požadavky na bonitu klienta a vyšší je i úroková sazba. Klientův příjem tak v tomto případě musí činit i o několik tisícovek korun více, než by bylo nutné pro získání klasické hypotéky, přičemž se také musí počítat s měsíčními splátkami vyššími o několik set korun. Produktové balíčky Hypoteční balíčky dnes již nejsou novinkou, ale s touto službou přišly Komerční banka a ČSOB. Při jejich vzniku Komerční banka zvýhodnila hypoteční balíček nejnižší úrokovou sazbou 3,4 procenta s fixací na jeden rok a 4,3 procenta s fixací na pět let. 12 Podmínkou bylo, aby si klient založil v Komerční bance běžný účet, uzavřel pojištění úvěrované nemovitosti a životní pojištění. Pojištěný klient představuje pro banku nižší riziko, proto má levnější úvěr. Také Československá obchodní banka odstartovala nabídku produktového balíčku pod názvem ČSOB Hypoteční konto, v němž kombinuje produkty banky s produktem dceřiné Českomoravské hypoteční banky a ČSOB Pojišťovny. Tento balíček obsahoval: běžný účet u ČSOB hypoteční úvěr pro fyzické osoby Českomoravské hypoteční banky mezinárodní platební kartu možnost sjednání zvýhodněných pojišťovacích produktů (Pojištění nemovitosti a domácnosti - sleva 10 % z pojistného, ČSOB Životní pojištění - snížení vstupního poplatku o 20 %). To, že význam hypotéky v České republice stoupá, potvrzuje výrok Dirka Hinze, vrchního ředitele ČSOB zodpovědného za oblast retailové klientely: Hypotéka je jedním z nejdůležitějších bankovních produktů, neboť zakládá dlouhodobý vztah klienta s bankou a zvláště nyní, kdy jsou úrokové sazby na historickém minimu, chceme zatraktivnit naši nabídku. Proto svým klientům v rámci hypotečního balíčku nabízíme zvýhodněné podmínky u produktů, které úzce souvisí s poskytnutím hypotéky. Snažíme se klientovi dokázat, že stojíme o dlouhodobý vztah založený nejen na hypotéce, ale hlavně na naší schopnosti nabídnout správné a výhodné řešení pro každou životní situaci. 1 Je možno říci, že i když hypoteční balíčky dnes již nejsou novinkou, tak jejich význam rozhodně neklesá a klienti se o ně zajímají mnohem více než o samostatné hypotéky. 10

11 Základní charakteristiky pro výzkum Otázky pokládané bankám 1. jaké jsou potřebné osobní doklady k získání hypotečního úvěru (potvrzení o příjmu) 2. je-li nějak stanoveno stáří žadatele (šlo o zjištění, jestli se banky dopouští diskriminace) 3. jaké jsou možnosti ručení a jaká je požadována výše ručení (nemovitost, ručitel...) 4. potřebné doklady k předmětné nemovitosti 5. jaké jsou podmínky pro půjčku (násobek živ. minima, rezerva na poplatky) 6. májí-li banky zvýhodnění (pro mladé, pro zaměstnance) 7. výše poplatků za zpracování a vedení hypotéky a veškeré poplatky spojené se získáním a vedením hypotéky 8. jaká je aktuální aktuální úroková sazba 9. na jakou dobu je možné fixovat úrokovou míru z hypotečního úvěru (3,5,10 let) 10. jakou výši hypotéky je banka ochotna poskytnout (zadavatelem byl dán požadavek na zjištění hypoték ve výši 0,5; 1; 2 a 5 mil.) 11. způsob výpočtu splátek 12. jakou délku splácení banka umožňuje (zadavatel požadoval zjistit hypotéky při rozložení splátek na 10, 15, 20, 25 roků) 13. jaký je způsob čerpání hypotéky (hotovost na účet žadatele, proplácení faktur dodavateli...) 14. možné rozložení hypotéky (jde o rozložení spoluúčastnictví 70% nebo 100%) 4 Banky zahrnuté do informační studie Komerční banka, a.s., GE Capital bank, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. HVB bank, a.s. ČMHB, a.s Wüstenrot, a.s. 11

12 Výzkum Vstupní informace Jako vstupní informace jsme použili informace získané osobním kontaktem s hypotečními bankéři (tak tomu bylo například v bankách: GE Capital Bank a Komerční bance) a elektronická komunikace proběhla s ostatními bankami. Podmínky pro poskytnutí hypotéky: Podmínky jsou seřazeny podle dotazníku, který je uveden výše a jsou uvedeny samostatně pro každou banku. Jednotlivé studované banky jsou: GE Capital bank Odpovědi na základní otázky byly v GE Capital bank dány takovéto: 1. doklady - požadovány tři druhy: doklady osoby = OP + nějaký další doklad totožnosti (ŘP, RL, pas) některé banky zajímá stav základní vojenské služby (pakliže mám modrou knížku tak ji chtějí okopírovat, což je protizákonné) jsou tu fakta umožňující danou banku zažalovat za diskriminaci, další doklady v příloze doklady o výši příjmu = potvrzení za předcházející rok, u podnikatelů se vyžadují dvě poslední daňová přiznání (nelze uzavírat hypotéku ve zkušební či výpovědní lhůtě), další doklady v příloze doklady k nemovitosti výpis z katastru nemovitostí k nemovitosti, kterou chceme kupovat, katastrální mapa a nabývací listiny k dané nemovitosti, potvrzení že na nemovitosti, kterou chceme použít jako záruku neváznou žádná břemena 2. stáří žadatele věk žadatele omezen není. Jediné omezení je, že hypotéka musí být splacena celá do věku 65 let 3. možnosti ručení lze ručit danou nemovitostí nebo jakoukoliv jinou (nelze ručit bytem v bytovém družstvu či termínovaným vkladem). GE jako jediná banka umožňuje hypotékou financovat nákup družstevního bytu, pokud je ovšem ručeno jinou nemovitostí 4. podmínky pro půjčku určuje se bonita klienta a to prostřednictvím výše příjmu (musí být předloženy údaje o případných splátkách leasingu, jiných hypoték či dluhů,...) 12

13 koeficient bonity zohledňuje i to, zda-li má žadatel o hypotéku běžný účet u GE Capital, ale nemá to nějaký významný vliv je nutné předložit i poslední tři výpisy z běžného účtu, který žadatel vlastní zjišťuje se, zdali je žadatel schopen ze svého příjmu požadovanou výši hypotéky splatit, pokud ano, tak se pokračuje dál a pokud ne tak je možnost, že se nabídne hypotéka na nižší částku hypotéka může být poskytnuta i dvěma osobám, které nejsou manželi (druh, družka,...) 5. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance zvýhodnění banka sama osobě neposkytuje, je však poskytována státní podpora pro mladé do 36 let na výstavbu či koupi bytu/domu pro jednu rodin, v současné době je státní podpora rovna 0% (dříve byla stanovena na 2% - současná výše je odůvodněna výší samotného úročení hypotéky, které začíná na 3,89% p.a.) 6. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu základem je poplatek za odhad nemovitosti. GE spolupracuje s komorou odhadců České republiky, kde je jmenován odhadce nezávisle na výběru banky, je jmenován Komorou odhadců ČR. Důvodem je zrychlení provedení odhadu a vyvrácení možných spekulacích o podhodnocení nemovitosti ve prospěch banky. Poplatek za provedení odhadu se platí přímo odhadci neboť banka není jeho zaměstnavatelem. poplatek za zpracování hypotéky je stanoven na 0,7% z výše požadovaného úvěru (minimálně Kč maximálně však Kč) za správu úvěrového účtu je stanoven poplatek v průměru 100 Kč za měsíc, k tomu je třeba připočítat poplatek za vedení běžného účtu, který se automaticky zřizuje s poskytnutím hypotéky a z kterého se tato hypotéka platí (poplatek je 30 Kč za měsíc) u hypotečního úvěru Premium je vše bez poplatku a úroková sazba je stanovena v současnosti na 4,6% s fixací na 5 let 7. úroková sazba k říjnu úroková sazba závisí na výši úvěru hypotéka Premium má nastaveno 4,6% s 5-ti letou fixací čím kratší je fixace tím nižší je úroková míra hypotéka Standard má při jednoleté fixaci úrokovou míru 5,29% a při fixaci na 5 let je úroková míra 5,99% p.a. hypotéka Optimum má úrokovou sazbu 7% (v této částce jsou však zahrnuty veškeré poplatky jako je pojištění nemovitosti i životní pojištění žadatele) je určena hlavně pro podnikatele, které ji zahrnují do daňového základu GE spolupracuje s pojišťovnou CARDIF PRO VITA - tato pojišťovna nemá pobočky a spolupracuje jen s GE poskytuje nejlevnější životní pojištění 13

14 8. fixace úrokové míry fixace je stanovena na 1 nebo 5 let, po uplynutí dohodnuté doby je možno stanovit novou fixaci 9. výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena (průměrná hypotéka v poskytovaná v Praze je Kč) 10. splatnost hypotéky maximální doba splácení je stanovena na 30 let a minimální délka je 5 let 11. způsob čerpání hypotéky peníze klient nikdy nedostane do rukou (GE proplácí faktury), GE převede peníze na účet žadatele jen v případě zálohových faktur, kde je výše stanovena na maximálně Kč (používá se v případě stavby svépomocí) hypotéku je možné začít čerpat na základě vkladu do katastru nemovitostí 12. čerpání hypotéky výše hypotéky je stanovena na maximálně 85% z tržní hodnoty nemovitosti Minimální výše úvěru je stanovena na Kč a horní hranice stanovena není. Stručné shrnutí základních požadavků GE Capital Bank výše úvěru: Kč a více. možnost poskytnutí : do 85% z ceny nemovitosti úroková míra: od 3,89% fixace úrok. sazby: 1 rok/ 5 let splatnost: 5-20 let poplatky: zpracování úvěru 0,7% (min Kč, max Kč) vedení účtu 200 Kč vyřízení úvěru: 5 dnů Hypotéka je pojištěna. Může si půjčit i více osob dohromady, maximálně však čtyři. Minimální výše vlastních prostředků může být snížena ze 30% na 15% v programu "Dostupné bydlení". Po uplynutí 12-ti měsíců je možné jednorázově splatit až 25 % původní výše hypotečního úvěru. Po každých 6-ti měsících pak lze mimořádnou splátku, maximálně v této výši, opakovat. Banka poskytuje poradenství zdarma. 14

15 Další údaje z GE Capital bank Pohlédneme-li na tabulky níže uvedené, můžeme si utvořit jasnou představu o minimální výši měsíčního příjmu rodiny a rovněž i o výši splátek, které rodina musí každý měsíc zaplatit. Rovněž je zde uvedena i grafická interpretace tabulek s minimálními příjmy. Důvodem je snazší porovnání, než je porovnávání v tabulce. V příloze jsou uvedeny příklady, jak vypadá a jaké všechny údaje obsahuje dokument s vypočtenými údaji. Minimální příjmy pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální příjmy pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální velikost příjmů pro jednotlivé výše půjčky v případě 2+0 Minimální velikost příjmů pro jednotlivé výše půjčky v případě rodiny Výše příjmu tis. 1 mi.l 2 mil. 5 mil. Výše příjmu tis. 1 mil. 2 mil. 5 mil Roky Roky Údaje zjištěné v GE Capital bank,a.s. byly získány osobním rozhovorem s hypotečním bankéřem panem Bedřichem Synkem. 15

16 Odpovědi na otázky 1. doklady bankou vyžadované: Komerční banka doklady totožnosti za všechny spolužadatele včetně rodných čísel dětí doklady vztahující se k příjmům klienta (potvrzení o pracovním příjmu ze závislé činnosti za poslední rok, daňové přiznání za poslední zdaňovací období a doklad o zaplacení daně za příslušná období doklady vztahující se ke klientovi pojistná smlouva o životním a úrazovém pojištění, pokud je uzavřeno. Dále to jsou smlouvy a doklady o nesplacených půjčkách či jiných závazcích doklady vztahující se k objektu úvěru (popřípadě i objektu zástavy) a k zajištění úvěru výpis z katastru nemovitostí (ne starší 1 měsíce, týkající se nemovitosti, která bude sloužit k zajištění úvěru), nabývací titul nemovitosti (např. kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení apod.), snímek z katastrální mapy a pojistná smlouva o pojištění zastavované nemovitosti proti živelným a jiným rizikům včetně dokladu o zaplacení pojistného, je-li nemovitost k datu žádosti pojištěna 2. stáří žadatele tato banka stáří žadatele neuvádí, dá se předpokládat, že jako ostatní banky bude mít věk omezen splacením celé hypotéky do věku 65 let klienta 3. možnosti ručení hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území České republiky a nesmí být zatížená předcházejícím zástavním právem ani omezením převoditelnosti a musí být pojištěna 4. podmínky pro půjčku určuje se bonita klienta a to prostřednictvím výše příjmu (musí být předloženy údaje o případných splátkách leasingu, jiných hypoték či dluhů,...), rozhodné období pro určení bonity jsou příjmy za poslední tři měsíce koeficient bonity zohledňuje i to, zdali má žadatel o hypotéku běžný účet u KB, ale nemá to silný vliv zjišťuje se, zdali je žadatel schopen ze svého příjmu předpokládanou splátku hypotéky uhradit, pokud ano, tak se pokračuje dál a pokud ne tak je možnost, že se nabídne hypotéka na nižší částku 5. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance zaměstnanci banky nebyli ochotni sdělit údaj týkající se zvýhodnění zaměstnanců a zvýhodnění mladých poskytuje stát, ovšem díky nízkým úrokovým sazbám je v současnosti nastavena státní podpora na 0% 16

17 6. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu (údaje jsou čerpány ze sazebníku KB platného od ) vyhodnocení žádosti o úvěr je zpoplatněno částkou Kč. zpracování samotného úvěru se stanoví následujícím způsobem: 0.8% z úvěrového rámce, minimálně však Kč, maximálně Kč. je možné požádat o expresní vyřízení úvěru, které je zpoplatněno 0.2% z celkového úvěru, minimálně Kč, maximálně Kč. spravování úvěru se státní finanční podporou je zpoplatněno částkou 150 Kč měsíčně. spravování úvěru bez státní finanční podpory je zpoplatněno částkou 100 Kč měsíčně. 7. úroková sazba k říjnu úroková sazba závisí na výši úvěru sazby začínají na 4,96% a nejčastější výše je 5,46% 8. fixace úrokové míry fixace je stanovena na 1 nebo 5 let, po uplynutí dohodnuté doby je možno stanovit novou fixaci 9. výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena 10. splatnost hypotéky maximální doba splácení je stanovena na 30 let a minimální délka je 5 let 11. způsob čerpání hypotéky hypotéku je možné začít čerpat na základě vkladu do katastru nemovitostí 12. čerpání hypotéky výše hypotéky je stanovena na maximálně 90% z tržní hodnoty nemovitosti Shrnující a doplňující údaje prozrazené Komerční bankou KB si stanovila podmínku, že klient musí mít u KB běžný účet. Zpracování úvěru trvá 3 týdny, žadatel však může využít expresního zpracování do 7 dnů. KB dále nabízí možnost rozšířit počet žadatelů až na 4 fyzické osoby (max. však 2 domácnosti). Pokud jde o další služby, které banka nabízí, posouzení nemovitosti je zdarma, zatímco za poradenství si účtuje 250 Kč za 30 minut. Plus. Komerční banka má na trhu dva produkty, a to hypotéční úvěr Klasik a hypotéční úvěr HÚ Klasik výše úvěru: od možnost poskytnutí: do 70% ceny nemovitosti úroková míra: od 5,46% splatnost: 5-30 let 17

18 fixace úrokové míry: 1-5 let poplatky: zpracování úvěru 0,8% (min. 4000, max ) expresní příplatek 0,2% (min. 2000, max ) v příp. neschválení poplatek je nevratný vedení účtu 150 Kč HÚ Plus výše úvěru: od možnost poskytnutí: do 90% ceny nemovitosti úroková míra: od 6,23% splatnost: 5-30 let poplatky: zpracování úvěru 0,8% (min. 4000, max ) expresní příplatek 0,2% (min. 2000, max ) v příp. neschválení poplatek je nevratný vedení účtu 150 Kč Další údaje zjištěné v Komerční bance Pohlédneme-li na tabulky níže uvedené můžeme si utvořit jasnou představu o minimální výši měsíčního příjmu rodiny a rovněž i o výši splátek, které rodina musí každý měsíc zaplatit. Rovněž je zde uvedena i grafická interpretace tabulek s minimálními příjmy. Důvodem je snazší porovnání, než porovnávání v tabulce. V příloze jsou uvedeny příklady, jak vypadá a jaké všechny údaje obsahuje dokument s vypočtenými údaji. Minimální plat pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , , Minimální plat pro rodinu Výše splátky pro rodinu Milionu/let Milionu/let , ,

19 Hypoté ka 2+0 Hypoteka Výše platu ,5 mil. 2 mil. 2 mil. 5 mil. Výše platu ,5 mil. 1 mil. 2 mil. 5 mil Roky Roky Výše uvedené údaje byli získány osobním kontaktem s panem Tomášem Maryškou, zástupcem ředitele Komerční banky,a.s., expozitura Varnsdorf. Odpovědi na otázky HVB bank 1. banka vyžaduje při žádosti o úvěr doklady, které dělí na dvě skupiny: osobní doklady a další doklady předkládané žadatelem doklady vztahující se k nemovitosti, již chce získat či rekonstruovat podrobný seznam dokladů je uveden v příloze k této studii 2. stáří žadatele banka na svých internetových stránkách nemá uvedeny žádné údaje týkající se věku, jenž musí žadatel splňovat 3. možnosti ručení Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt (i nově stavěný či kupovaný), na jehož financování se hypoteční úvěr použije. 4. zvýhodnění pro mladé a zaměstnance pro zaměstnance ani mladé žádné zvýhodnění poskytováno není. 19

20 5. poplatky za zpracování hypotéky a vedení hypotečního účtu nejsou uvedeny 6. Fixace úrokové sazby fixovat úrokovou sazbu má klient možnost standardně při podpisu úvěrové smlouvy dobu platnosti úrokové sazby (tzv. období fixace) si můžete zvolit v rozsahu od 1 do 15 let. Na délce fixace je výrazně závislá výše úrokové sazby. Dobu platnosti úrokové sazby můžete v průběhu splácení po dohodě s bankou změnit 7. úroková sazba k říjnu Výše úrokové sazby je stanovena individuálně na základě Vámi vybraných parametrů úvěru, posouzení návratnosti a hodnoty zastavené nemovitosti. Aktuální úroveň úrokových sazeb závislou na délce její fixace a splatnosti hypotečního úvěru, můžete zjistit orientačně v Majordomus kalkulátoru, začínají již na úrovni 5%. 8. Výše hypotéky hypotéky jsou poskytovány od výše Kč a horní hranice není stanovena 9. splatnost hypotéky banka nabízí možnost rozložení splácení úvěru do delšího časového období. Nejkratší doba splácení úvěru je 5 roků, nejdelší pak 30 let. 10. způsob čerpání hypotéky Čerpání hypotečního úvěru je opět plně závislé na Vašem rozhodnutí a Vašich potřebách. Čerpat poskytnutý úvěr můžete buď jednorázově (především u financování koupě nemovitosti), nebo postupně až po dobu dvou let od podpisu smlouvy o hypotečním úvěru (zejména u výstavby nemovitosti). 11. čerpání hypotéky Ze zákona banka poskytuje hypoteční úvěr ve výši 70% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. Výše úvěru od Majordoma však tento limit může překročit banka Vám tak poskytneme financování až do 85% tržní ceny stanovené odhadcem. Další důležité poznámky k hypotékám, které jsou poskytovaným touto bankou: Pojištění Nemovitost, která je předmětem zajištění hypotečního úvěru musí být vždy pojištěna proti živelným pohromám na takovou částku, která by v případě vzniku pojistné události mohla plně nahradit výši nákladů nutných k obnovení původního stavu nemovitosti. Banka doporučuje využít pojištění u partnerské pojišťovny HVB bank Kooperativy. V individuálních případech může banka vyžadovat i další druh pojištění. (např. životní pojištění, ) 20

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Město Židlochovice STATUT Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Zastupitelstvo města Židlochovice tímto vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni"

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni VYHLÁŠKA č. 4/1998 1 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni" Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo na svém 29. zasedání konaném dne 10. 9. 1998

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 6.. 05 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Příloha usnesení č. 102/12/2015

Příloha usnesení č. 102/12/2015 Příloha usnesení č. 102/12/2015 Zastupitelstvo obce se na svém 12. zasedání dne 3.12.2015 vydalo v souladu s ustanovením 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více