Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: č.j.: S 5978/2013-OZŘP Účinnost od 1. července 2013 ve znění: změny č. 1 (účinnost od 1. září 2014) změny č. 2 (účinnost od 1. července 2015) změny č. 3 (účinnost od 1. července 2016) Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň přístupu A

2 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor základního řízení provozu Dlážděná 1003/ Praha 1 Ukládací znak: Skartační znak a lhůta: A - 10 Náklad: Vydáno pouze v elektronické podobě Rok vydání:

3 OBSAH OBSAH... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ... 5 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 6 ČÁST PRVNÍ... 7 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 7 Kapitola I Úvodní ustanovení... 7 Kapitola II Základní pojmy... 8 Kapitola III Obecná ustanovení... 9 ČÁST DRUHÁ VŠEOBECNÉ POKYNY K ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACI Kapitola I Zpracování základní dopravní dokumentace a určení odpovědnosti Kapitola II Schvalování základní dopravní dokumentace Kapitola III Znalost základní dopravní dokumentace Kapitola IV Úpravy základní dopravní dokumentace A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. ZMĚNA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE C. NOVELIZACE ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE D. ROZKAZ ŘEDITELE K ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACI Kapitola V Platnost, zveřejnění a uložení základní dopravní dokumentace ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Zmocňovací ustanovení Kapitola II Zrušovací ustanovení a účinnost SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

4 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH *) Změna Předpis číslo účinnost od opravil dne podpis č.j září 2014 zapracováno S 19624/2014-O července zapracováno S 18012/2015-O července S 18461/2016- zapracováno SŽDC-O *) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 4

5 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka GŘ SŽDC a organizační jednotky SŽDC Pracovní činnosti zaměstnanci, kteří se zabývají normotvornou nebo předpisovou činností zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování a zveřejňování ZDD zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za správnost a úplnost dodaných podkladů k ZDD zaměstnanci, kteří řídí, organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby přednosta PO, ředitel CDP zaměstnanci určení přednostou PO, ředitelem CDP ostatní zaměstnanci PO, CDP určení v rozsahu znalostí v ZDD zaměstnanci, kteří zpracovávají smlouvy Znalost informativní: celý předpis úplná: celý předpis úplná: část první část druhá kapitola I úplná: celý předpis úplná: celý předpis úplná: celý předpis úplná: část druhá kapitola III, IV úplná: část první čl. 3 CPS odpovědný za dodání podkladů pro ZDD určení zaměstnanci CPS, kteří mají odpovědnost za správnost a úplnost dodaných podkladů k ZDD úplná: celý předpis 5

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CDP.. Centrální dispečerské pracoviště CPS.. Cizí právní subjekt DK. Dopravní kontrolor DOZ.. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení GŘ. Generální ředitelství ObŘ.. Obsluhovací řád OJ.. Organizační jednotka 1 OŘ. Oblastní ředitelství PND3 Prováděcí nařízení pro trať D3 PNDOZ. Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením PNRB Prováděcí nařízení pro trať vybavenou radioblokem PO. Provozní obvod PPŘ.. Přípojový provozní řád PŘV.. Provozní řád vlečky RŘ k ZDD Rozkaz ředitele k ZDD SŘ. Staniční řád SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ZDD.. Základní dopravní dokumentace ŽST... Železniční stanice 1 V době schválení předpisu je to oblastní ředitelství 6

7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) vydává na základě ustanovení 11 odst. 4 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, předpis SŽDC D5 - Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace (dále jen tento předpis ) - kterým stanovuje způsob zpracování, schvalování, provádění úprav a zveřejňování základní dopravní dokumentace (dále jen ZDD ) a odpovědnost za dodání podkladů. 2. Dodržování ustanovení tohoto předpisu, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazné pro každého zaměstnance SŽDC, který zpracovává nebo se podílí na tvorbě ZDD. 3. Dodržování ustanovení tohoto předpisu, včetně všech k němu vydaných souvisejících dokumentů, je závazné pro cizí právní subjekty (dále jen CPS ), které se podílejí nebo se mají podílet na tvorbě ZDD. Pokud není CPS tato závaznost stanovena právním předpisem nebo normou, musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázány smluvně. CPS se rozumí fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou se SŽDC v pracovněprávním vztahu podle ustanovení právního předpisu (například Zákoník práce) Na doplňky. 7

8 Kapitola II Základní pojmy 6. Základní dopravní dokumentace (dále jen ZDD ) je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček, včetně všech příloh. 7. Dokument ZDD je společný název pro jednotlivé části ZDD (např. staniční řád, příloha č. 1, apod.). 8. Čistopis ZDD je originál dokumentu ZDD v listinné podobě, jehož listy jsou označeny předepsaným způsobem (razítko) a který je na schvalovacím listu vlastnoručně podepsán určenými zaměstnanci. 9. Opis ZDD je listinná kopie čistopisu dokumentu ZDD nebo stanoveným způsobem vyhotovený opis (výpis) ZDD, ve kterém na schvalovacím listu mohou být vlastnoruční podpisy určených zaměstnanců nahrazeny jménem a příjmením s doložkou v. r. 10. Zpracovatel SŽDC je zaměstnanec SŽDC určený ke zpracování ZDD a s oprávněním zveřejňovat ZDD na portálu provozování dráhy. 11. Zpracovatel ZDD je zaměstnanec určený ke zpracování ZDD. Zpracovatel ZDD může být zároveň zpracovatelem SŽDC. 12. Staniční řád (dále jen SŘ ) je souhrn místních opatření pro výkon dopravní služby ve stanici nebo výhybně včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. SŘ upravuje podmínky pro výkon dopravní služby. 13. Obsluhovací řád (dále jen ObŘ ) je souhrn opatření, obsahující místní ustanovení o technologických postupech činností na odbočce, nákladišti, účelovém kolejišti, hradle, hlásce, závorářském stanovišti, kolejové splítce nebo pracovní koleji 2 včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. ObŘ upravuje podmínky pro výkon dopravní služby. 14. Prováděcí nařízení je souhrn opatření pro výkon dopravní služby pro konkrétní trať. Prováděcí nařízení jsou: a) Prováděcí nařízení pro trať D3 (dále jen PND3 ) je souhrn opatření pro výkon dopravní služby pro konkrétní trať D3; b) Prováděcí nařízení pro trať vybavenou radioblokem (dále jen PNRB ) je souhrn opatření pro výkon dopravní služby pro konkrétní trať vybavenou radioblokem; c) Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (dále jen PNDOZ ) je souhrn opatření pro výkon dopravní služby pro konkrétní trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením. 2 TNŽ OBLAST: Doprava a řízení provozu - Kolej používaná při stavbě nebo údržbě železniční trati nebo železničního zařízení. 8

9 15. Přípojový provozní řád (dále jen PPŘ ) obsahuje údaje potřebné pro organizování a provozování drážní dopravy na styku dráhy celostátní nebo dráhy regionální a vlečky. 16. Provozní řád vlečky (dále jen PŘV ) obsahuje údaje o vlečce provozované SŽDC, které jsou potřebné pro organizování a provozování drážní dopravy na vlečce a na styku drah. 17. Portál provozování dráhy je elektronické úložiště SŽDC, které slouží ke zveřejňování dokumentů SŽDC včetně určeného místa pro ZDD Na doplňky. Kapitola III Obecná ustanovení 21. Tento předpis obsahuje jednotné zásady pro zpracování a schvalování ZDD. Jednotlivé pokyny a vzory pro sestavu ZDD jsou zpracovány v prováděcím opatření SŽDC D5-1 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček (dále jen SŽDC D5-1 ), v prováděcím opatření SŽDC D5-2 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení (dále jen SŽDC D5-2 ) a v prováděcím opatření SŽDC D5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a provozní řády místních rádiových sítí (dále jen SŽDC D5-3 ). 22. ZDD se zpracovává: a) SŘ - pro každou dopravnu s kolejovým rozvětvením vyjma odboček. Je-li to účelné, může ředitel organizační jednotky 3 (dále jen ředitel OJ ) rozhodnout, že se SŘ zpracovává i pro jednotlivá nádraží, popř. samostatné obvody v určené stanici; b) ObŘ - pro každou odbočku (mimo odbočky, které jsou součástí staničního zabezpečovacího zařízení a nelze je předat na místní řízení), účelové kolejiště, nákladiště, pracovní kolej, závorářské stanoviště na širé trati, hradlo, hlásku nebo kolejovou splítku; c) PND3 - pro každou trať provozovanou dle předpisu SŽDC D3; d) PNRB - pro každou trať vybavenou radioblokem; e) PNDOZ - pro každou trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením (dále jen trať DOZ ) řízenou z Centrálního dispečerského pracoviště (dále jen CDP ); f) PPŘ - pro každou vlečku, s níž má SŽDC sjednanou smlouvu o styku drah; g) PŘV - pro každou vlečku, kde je SŽDC provozovatelem dráhy - vlečky. 3 V době schválení předpisu je to ředitel oblastního ředitelství. 9

10 23. Na základě návrhu dopravního kontrolora (dále jen DK ) může ředitel OJ rozhodnout, že pro: a) více dopraven, popř. stanovišť, bude zpracován společný SŘ nebo ObŘ. Takto zpracovaný SŘ nebo ObŘ musí být přehledný a srozumitelný. b) vlečku s jednoduchými poměry se údaje z PPŘ stanoví v příslušných článcích SŘ (ObŘ, PND3, PNRB) a není nutno zpracovávat samostatný PPŘ. Takto zapracovaný PPŘ do SŘ (ObŘ, PND3, PNRB) musí být přehledný a srozumitelný. c) účelové kolejiště s jednoduchými poměry se údaje z ObŘ stanoví v příslušných článcích SŘ a není nutno zpracovávat samostatný ObŘ. Takto zapracovaný ObŘ do SŘ musí být přehledný a srozumitelný. d) více tratí provozovaných podle předpisu SŽDC D3 bude zpracováno jedno společné PND3 a to jen za podmínky, že všechny tratě mají stejné sídlo dirigujícího dispečera. Takto zpracované PND3 musí být přehledné a srozumitelné. 24. Pro trať s DOZ řízenou z CDP musí být zpracováno PNDOZ. ZDD v řízené oblasti musí být zachována, a musí být zajištěn vzájemný soulad mezi ZDD v řízené oblasti a PNDOZ. 25. Čistopis ZDD, včetně příloh a úprav ZDD, které pozbyly platnosti, musí být od doby skončení jejich platnosti uschovány na příslušné OJ (CDP) po dobu stanovenou Řádem R2 - Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 10

11 ČÁST DRUHÁ VŠEOBECNÉ POKYNY K ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACI Kapitola I Zpracování základní dopravní dokumentace a určení odpovědnosti 26. V této části jsou uvedena pouze všeobecná ustanovení platná pro základní dopravní dokumentaci. Konkrétní, případně odchylná ustanovení jsou uvedena v jednotlivých prováděcích opatřeních k SŽDC D5 v pokynech k jednotlivým dokumentům. 27. ZDD (kromě PNDOZ) a její úpravy vypracuje a vydává OJ. PNDOZ a jeho úpravy vypracuje a vydává CDP. Odpovědnost za správnost jednotlivých článků a příloh ZDD je stanovena pro každý případ zvlášť v jednotlivých prováděcích opatřeních k SŽDC D Návrh ZDD vypracuje určený zpracovatel ZDD ve spolupráci s určenými zaměstnanci OJ, CDP, provozních obvodů (dále jen PO ), útvarů a CPS odpovědnými za dodání podkladů. PND3, PNRB, které zasahuje do obvodů více OJ (PO), vypracuje OJ, v jehož obvodu je sídlo příslušného dirigujícího dispečera nebo dispečera radiobloku, ve spolupráci s příslušnými OJ (PO). 29. Každý útvar, CDP, CPS a OJ odpovědná za dodání podkladů v dostatečném předstihu požádá zpracovatele ZDD o zpracování nebo zrušení potřebných článků nebo příloh ZDD včetně potřebných změn. Každý útvar, CDP, CPS a OJ odpovědná za dodání podkladů pro ZDD je povinna je zpracovat v souladu se skutečným stavem a v souladu s vnitřními předpisy SŽDC. Podklady je povinna dodat zpracovateli alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti ZDD, nejpozději však v termínu určeném zpracovatelem ZDD. 30. Zpracovatel ZDD odpovídá za zpracování ZDD dle vzorů pro sestavu částí ZDD uvedených v jednotlivých prováděcích opatřeních k SŽDC D5 a dále za správnost zapracování všech připomínek. U článků a příloh ZDD, u kterých má odpovědnost za správnost jiný zpracovatel, odpovídá za jeho identické zapracování do návrhu ZDD. Neodpovídá-li znění textu článku nebo přílohy ZDD zaslané jiným útvarem, CDP, CPS nebo OJ skutečnosti nebo je v rozporu s vnitřními předpisy SŽDC, zašle ho zpracovatel ZDD zpět odesílateli k přepracování. Konečné znění textu článku nebo přílohy zaslané jiným útvarem, CDP, CPS nebo OJ uloží zpracovatel ZDD na místě určeném ředitelem OJ (ředitelem CDP). Každý útvar, CDP, CPS a OJ odpovídá za znění jednotlivých článků a příloh ZDD, u kterých jim je v SŽDC D5-1 stanovena odpovědnost za úplnost a správnost. Přednosta PO (ředitel CDP) odpovídá za soulad ZDD s ustanovením dokumentů a předpisů SŽDC. DK odpovídá za srozumitelnost ZDD včetně souladu souvisejících ustanovení článků ZDD sousedních dopraven. 11

12 31. Čistopis ZDD musí být zpracován ve formátu A4, není-li u příslušného vzoru pro zpracování uvedeno jinak. Jednotlivé listy musí být spojeny tak, aby je bylo možno snadno vyjmout při změnách. V záhlaví každého listu (kromě titulního a schvalovacího listu) musí být na vnějším okraji uveden název dokumentu ZDD a začátek účinnosti. V názvu dokumentu ZDD mohou být uvedeny zkratky, které jsou v textu dokumentu používány a vysvětleny. Název dokumentu ZDD může být přiměřeně zkrácen. V zápatí každého listu (kromě titulního a schvalovacího listu) musí být uvedeno číslo příslušné strany. Celkový počet stran v dokumentu bude uveden pouze na schvalovacím listu, na jiném místě ZDD se neuvádí. Označení oddílu a jeho název musí být psány velkými písmeny. Umísťují se na střed řádku mezi stanovenými okraji stránky. Čísla a názvy článků (příloh) musí být uvedeny podtrženým tučným písmem 25 mm od levého a pravého okraje, znění jednotlivých článků musí být uvedeno mm od levého a 25 mm od pravého okraje. Tabulky v obsahu článku musí být umístěny na střed řádku mezi stanovenými okraji stránky. Údaje v ZDD zpracované dle příslušných ustanovení norem, vyhlášek, popř. dle pokynů, musí být zpracovány jasně, stručně a výstižně, nesmějí se v nich opakovat ustanovení norem, vyhlášek a předpisů, výnosů apod., které zaměstnanci musí znát k výkonu své pracovní činnosti. Pokud by se údaje k některým článkům (přílohám) ZDD opakovaly, není nutno je již uvádět, ale uvede se odkaz na příslušný článek (přílohu) ZDD. 32. Opisy jednotlivých dokumentů ZDD mohou být zpracovány v oboustranném formátu A4, popřípadě A5. Jednotlivé listy se spojí tak, aby je bylo možno snadno vyjmout při změnách. 33. Pro sestavu a obsah ZDD dále platí jednotlivá prováděcí opatření k SŽDC D Na doplňky. Kapitola II Schvalování základní dopravní dokumentace 36. Na OJ zpracovaný návrh ZDD předloží zpracovatel ZDD příslušnému přednostovi PO a DK k posouzení, popř. opravení a doplnění. Zpracovatel ZDD po zapracování všech připomínek podepíše ZDD na schvalovacím listu a předloží dokument k podpisu přednostovi PO a následně DK. Souhlasí-li DK se zněním ZDD, označí před svým podpisem všechny listy čistopisu ZDD (kromě schvalovacího listu) razítkem OJ s evidenčním číslem (vlevo od záhlaví). Po podpisech přednosty PO a DK předloží zpracovatel ZDD ke schválení určenému schvalovateli. 12

13 37. Na CDP zpracovaný návrh PNDOZ předloží zpracovatel ZDD příslušnému DK k posouzení, popř. opravení a doplnění. Zpracovatel ZDD po zapracování všech připomínek podepíše PNDOZ na schvalovacím listu a předloží dokument k podpisu DK. Souhlasí-li DK se zněním PNDOZ, označí před svým podpisem všechny listy čistopisu PNDOZ (kromě schvalovacího listu) razítkem OJ s evidenčním číslem (vlevo od záhlaví). Po podpisu DK předloží zpracovatel ZDD PNDOZ ke schválení řediteli CDP. 38. PND3 nebo PNRB, které zasahuje do obvodů více OJ (PO), odsouhlasuje OJ (PO) v jehož obvodu je sídlo příslušného dirigujícího dispečera nebo dispečera radiobloku. 39. Na schvalovacích listech příloh ZDD mohou být počty řádků pro podpisy od vzorů uvedených v SŽDC D5-1 upraveny podle potřebného počtu podpisů podle tabulky pro zpracování příloh v SŽDC D Jednotlivé dokumenty ZDD včetně jejich úprav schvaluje ředitel OJ (ředitel CDP), není-li v jednotlivých prováděcích opatřeních k SŽDC D5 stanoveno jinak Na doplňky. Kapitola III Znalost základní dopravní dokumentace 46. Pro příslušné pracovní zařazení zaměstnanců PO stanoví rozsah znalostí ZDD přednosta PO. Pro příslušné pracovní zařazení zaměstnanců CDP stanoví rozsah znalostí ZDD ředitel CDP. Znalost ZDD i jejich úprav potvrdí zaměstnanci PO (CDP) v příslušné příloze ZDD. 47. Pro příslušné pracovní zařazení zaměstnanců OJ stanoví rozsah znalostí ZDD ředitel OJ. Znalost ZDD i jejich úprav, potvrdí zaměstnanci OJ na předepsaném tiskopisu pro potvrzování znalosti ZDD, který je uveden v SŽDC D5-1. Tiskopis s podpisy zaměstnanců, kteří potvrdili znalost ZDD i jejich úprav, musí být uložen na místě určeném ředitelem OJ. 48. Dopravce dle uvedeného rozsahu znalostí stanoví rozsah znalostí ZDD pro jednotlivá pracovní zařazení svým vlastním opatřením nebo vnitřním předpisem. Na základě smlouvy o provozování drážní dopravy může být rozsah znalostí pro dopravce upraven. 49. Zaměstnancům ostatních útvarů a CPS určí rozsah znalostí ZDD pro příslušné pracovní zařazení jejich příslušný vedoucí zaměstnanec Na doplňky. 13

14 Kapitola IV Úpravy základní dopravní dokumentace A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 52. Úpravy ZDD se provádějí: a) změnou, b) novelizací, c) RŘ k ZDD. 53. Pro zpracování a schvalování úprav ZDD platí stejná ustanovení jako pro zpracování a schvalování ZDD. Pokyny k provedení úprav ZDD podle článku 52 a) a b) musí obsahovat způsob provedení úpravy a přehled dokumentů, které se ruší, včetně jejich č.j. Tyto pokyny musí být uvedeny na zadní straně nového schvalovacího listu Na doplňky. B. ZMĚNA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE 56. Schválené změny se číslují pořadovými čísly zvlášť pro jednotlivé dokumenty a zapisují se v Záznamu o změnách dotčených dokumentů. 57. Změny ZDD mohou být prováděny pouze výměnou listů včetně schvalovacího listu. V záhlaví vyměňovaných listů musí být uvedeno označení jako na ostatních listech s označením pořadového čísla změny a data účinnosti. Změněný text musí být označen na vnější straně listu svislou čarou. V případě, že text změny bude rozsahem větší než původní text, zařadí se nový list. Použije se číslo listu, ke kterému obsahově patří a který se doplní písmenovým indexem (např. 3a, 3b, apod.). V případě, že text změny bude rozsahem menší než původní text a následující strany nebudou změnou přečíslovány, prázdné listy uvnitř dokumentu s původním číselným označením musí být v ZDD ponechány s poznámkou Strana neobsazena Na doplňky. C. NOVELIZACE ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE 61. Při schvalování novelizované ZDD se tato schvaluje jako celek. Přílohy ZDD, které není nutno novelizovat, zůstávají v platnosti v původním formátu a s původním datem účinnosti. Titulní listy všech příloh musí být v souladu s novelizovaným dokumentem ZDD. 14

15 Na doplňky. D. ROZKAZ ŘEDITELE K ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACI 66. Je-li třeba na určité (přechodné) období provést úpravu ZDD, OJ (CDP) vypracuje RŘ k ZDD. RŘ k ZDD nesmí být vypracován k PPŘ a PŘV. V názvu tohoto rozkazu musí být uvedeno, ke kterému dokumentu ZDD je rozkaz vypracován a jeho pořadové číslo vydání k danému dokumentu ZDD v kalendářním roce. V RŘ k ZDD musí být uvedeno časové vymezení účinnosti. 67. Pro RŘ k ZDD platí následující zásady: a) nesmí nařizovat provedení rukopisných změn, nálepek v textu nebo výměnu listů ZDD; b) u příslušných článků (příloh) ZDD musí být proveden odkaz na RŘ k ZDD. Odkaz musí být proveden obyčejnou tužkou a musí být odstraněn po skončení platnosti RŘ k ZDD; c) RŘ k ZDD s jeho pořadovým označením (např. RŘ k SŘ č.1/2013) a uvedením začátku jeho účinnosti se zapíše v Záznamu o změnách příslušného dokumentu. Po skončení jeho účinnosti se do Záznamu o změnách zapíše i konec jeho účinnosti; d) text jednoho RŘ k ZDD nesmí být upravován jiným (dalším) RŘ k ZDD; e) v odůvodněných případech (dlouhodobé stavební rekonstrukce kolejiště nebo zabezpečovacího zařízení) může ředitel OJ povolit úpravu SŘ formou novelizace a současného doplnění RŘ k ZDD, který se bude měnit v závislosti na prováděné stavbě. V takovém případě musí být RŘ k ZDD doplněn změnovým listem; f) maximální doba platnosti RŘ k ZDD, kromě důvodů podle písmene e), je 12 měsíců od data účinnosti. V odůvodněných případech může ředitel OJ dobu platnosti na základě požadavku přednosty PO prodloužit pouze jednou maximálně o 6 měsíců. Prodloužení platnosti RŘ k ZDD se provede přidáním nového schvalovacího listu k původnímu RŘ k ZDD. Vzor pro schvalovací list RŘ k ZDD je uveden v SŽDC D Na doplňky. 15

16 Kapitola V Platnost, zveřejnění a uložení základní dopravní dokumentace 71. Za platnost ZDD odpovídá ředitel OJ (CDP). 72. ZDD i její úpravy musí být zpracována a zveřejněna nejméně 7 dnů před nabytím jejich účinnosti. 73. Opis ZDD v elektronické verzi včetně úprav musí být zveřejněn v nepřepisovatelném formátu na portálu provozování dráhy. Za včasné zveřejnění platné ZDD je odpovědný zpracovatel SŽDC. Zpracovatel SŽDC odpovídá i za zveřejnění těch příloh ZDD, které mu byly zaslány zpracované a schválené dle tabulky pro zpracování uvedené v jednotlivých prováděcích opatřeních k SŽDC D5 jiným zpracovatelem ZDD. 74. Čistopis ZDD uloží určený zaměstnanec OJ (CDP) na místě určeném ředitelem OJ (CDP). U čistopisu ZDD nebo na místě určeném v SŽDC D5-1 musí být uloženy všechny platné i zrušené úpravy ZDD včetně schvalovacích listů (viz Skartační řád) a pokynů k provedení změn. 75. Zpracovatel ZDD vyhotoví převedením přepisovatelného formátu do nepřepisovatelného opis ZDD a ten zašle příslušným přednostům PO a ředitelům CDP. Pro potřeby PO (CDP) vyhotoví potřebný počet opisů přednosta PO (ředitel CDP). Odpovědnost za aktuálnost a úplnost opisů ZDD na jednotlivých pracovištích PO má přednosta PO. Odpovědnost za aktuálnost a úplnost opisů ZDD na jednotlivých pracovištích CDP má ředitel CDP. Ředitel OJ (CDP) určí, zda a jakým způsobem se bude ukládat potvrzení o příjmu ZDD přednostou PO (ředitelem CDP). 76. Opisy ZDD musí být přístupné na všech pracovištích obsazených zaměstnancem PO (CDP), kteří mají určenou znalost ZDD a k nahlédnutí těm zaměstnancům, jichž se týkají. Pokud má více zaměstnanců (i v různých pracovních zařazeních) společné pracoviště, mohou mít ZDD společnou. 77. Opis ZDD, který je uložen na pracovišti zaměstnance PO (CDP), musí obsahovat: a) titulní list pro každý dokument ZDD; b) seznam příloh týkajících se daného pracoviště, ve kterém se uvedou všechny platné přílohy vedené k ZDD. Je-li příloha ZDD uložena na jiném místě (např. pouze elektronicky), nemá v opisu ZDD založen titulní ani schvalovací list. Přednosta PO (ředitel CDP) uvede v seznamu příloh ZDD odkaz na místo, kde je celá příloha ZDD uložena. 16

17 78. Je-li zpracována jedna společná příloha SŘ resp. ObŘ pro více dopraven (např. trať DOZ) nebo pro celý obvod OJ (PO), může být u jednotlivých opisů ZDD uložen pouze její výpis. Výpis musí obsahovat nejméně schvalovací list a listy s textem přílohy, které se dané ŽST týkají. Výpis dále musí: a) být označen nápisem VÝPIS umístěným v záhlaví schvalovacího listu; b) mít pod označením VÝPIS uvedený datum zpracování a skutečný počet stran; c) mít vedle označení VÝPIS razítko zpracovatele, jméno, příjmení a podpis zpracovatele výpisu. 79. Má-li zaměstnanec PO nepřetržitě přístup k výpočetní technice s připojením do datové sítě SŽDC, mohou být z rozhodnutí ředitele OJ po dohodě s přednostou PO vedeny přílohy (části příloh) SŘ, resp. ObŘ pouze elektronicky na portálu provozování dráhy. Na CDP o elektronickém vedení příloh (částí příloh) k PNDOZ rozhoduje ředitel CDP. V těchto případech musí být stanoveny podmínky pro přístup k ZDD při poruše výpočetní techniky s připojením do datové sítě SŽDC nebo výpadku elektrické energie Na doplňky. 17

18 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Zmocňovací ustanovení 86. K vydávání výjimek z tohoto předpisu je zmocněn jeho gestorský útvar. Z ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů, není možno výjimky udělovat. 87. Pro povolování výjimek z tohoto předpisu a zpracování žádostí o výjimky platí v plném rozsahu vztažná ustanovení předpisu SŽDC N1 (prozatímní). 88. Oprávněným k podávání výkladu k ustanovením tohoto předpisu je jeho gestorský útvar Na doplňky. Kapitola II Zrušovací ustanovení a účinnost 91. Dnem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje směrnice SŽDC (ČD) D5 Směrnice pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace, č.j.: 40521/11-O11, vydaná s účinností od , včetně všech vydaných změn. 92. Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. července

19 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY Vyhláška č. 173/1995 Sb. SŽDC D5-1 SŽDC D5-2 SŽDC D5-3 Řád R2 - kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů - Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády, provozní řády vleček - Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích zařízení - Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení k předpisům pro obsluhu sdělovacích zařízení a provozní řády místních rádiových sítí Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 19

20 20

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst Schváleno generálním

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Věc: Pokyn pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích u SŽDC

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Pokyn generálního ředitele č. 5/2016

Pokyn generálního ředitele č. 5/2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 5/2016 Věc: Poskytování příspěvku v rámci studentského programu SŽDC NádraŽák Č.j.: 36 284/2016-SŽDC-O10

Více

Pokyn generálního ředitele č. 13/2017

Pokyn generálního ředitele č. 13/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 13/2017 Věc: Pravidla pro používání obchodní firmy, nového loga a jednotného vizuálního

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4.

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 12/2010 ve znění změny č. 1 až 4. Věc: Provozní

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU Změna č. 1 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH...4 ČÁST PRVNÍ ZÁVAZNÁ KVALIFIKACE

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016

SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016 SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016 Tvorba, evidence a archivace smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Působnost směrnice III. Zpracování návrhu smlouvy IV.

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Směrnice č.: 1 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 2 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 23.02.2017 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. Dne: 23.02.2017 Zpracovatel:

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Směrnice rektorky SR 01/2015

Směrnice rektorky SR 01/2015 SR 01/2015 Strana č. 1 z 9 Směrnice rektorky SR 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 1. 2015 1. 1. 2015 Podpis: Ing.

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR

Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Písemný pracovní postup č. 1

Písemný pracovní postup č. 1 Etická komise Masarykova onkologického ústavu Ž l u t ý k o p e c 7, 6 5 6 5 3 B r n o Písemný pracovní postup č. 1 Název: Tvorba písemných pracovních postupů Obsah: 1. ÚČEL 2. OBLAST PLATNOSTI 3. POJMY

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy

Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D6 Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy Schváleno generálním ředitelem

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014 - změna č. 1 Schváleno náměstkem generálního

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

České dráhy, a. s. Předpis. pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s.

České dráhy, a. s. Předpis. pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s. České dráhy, a. s. ČD M 1 Předpis pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a. s. Úroveň přístupu C Část třetí, kapitola V úroveň přístupu A České dráhy,

Více

Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění změny č.1 (účinnost od 1. července 2014)

Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění změny č.1 (účinnost od 1. července 2014) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn prvního náměstka generálního ředitele č. 2/2013 ve znění č.1 (účinnost od 1. července 2014) Věc: Poskytování příspěvku

Více

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008,

Strana 1 / /2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 11. února 2008, 52/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Ministerstvo financí stanoví

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 489/2006 Sb., č. 63/2008 Sb. a č. 205/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Rozhodnutí generálního ředitele č. 3/2014

Rozhodnutí generálního ředitele č. 3/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Rozhodnutí generálního ředitele 3/2014 Věc: Zrušení některých řídicích aktů Čj.: S 23180/2014-O26 Ukládací znak: 01.3.2

Více

SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky

SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky SBÍRKA SLUŽEBNÍCH PŘEDPISŮ státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky Ročník 2015 V Praze dne 15. prosince 2015 Částka 11 OBSAH 11. Služební předpis státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis pro provoz náhradních. zdrojů elektrické energie

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis pro provoz náhradních. zdrojů elektrické energie Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie Schváleno dne: 04. 11. 2010 č.j.: S 50492/10 - OAE Účinnost

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Úvodní ustanovení Čl. 1

PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Úvodní ustanovení Čl. 1 PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. 2. Podpisový řád stanoví: 2.1.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Sbírka zákonů č. 433 / 2013 Strana 7325 433 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 135 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07

Metodický pokyn č. 4. Kurzy k OZ D-07 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 4 Kurzy k OZ D-07 Číslo jednací 36 754/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 210 /2012 Spisový znak/ Skartační A.4. / A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Věc Č.j. : Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

Pokyn generálního ředitele č. 5/2014

Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 1/14 Pokyn generálního ředitele č. 5/2014 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 5. listopadu 2014 č.j.: S 46931/2014-O14 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor automatizace

Více

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu

Zajištění interního auditu. Část první Statut útvaru interního auditu Rektorský výnos č. 9/2008 Zajištění interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE Obec: Chrudichromy Adresa: Chrudichromy 48 IČO: 00841790 Směrnici schválil: zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2015 Směrnice č. 4 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE I. Obecná ustanovení

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení

ČD T 113 Účinnost od. České dráhy ČD T 113. Předpis. pro vypracování traťových schémat. zabezpečovacích zařízení ČD T 113 Účinnost od České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 1 České dráhy ČD T 113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení Schváleno

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více