Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma. Slovo úvodem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma. Slovo úvodem"

Transkript

1 Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, zima utekla jako voda a jaro je tady! Vlastně je tu skoro celou zimu. Ano, zima byla letos velice příjemná, pokud se teplot týká a každý další slunný den mne nabíjí energií. Na druhou stranu to má, doufám dočasně, i svá negativa, a to nedostatek vody voda chybí na zahrádkách, v řekách, no prostě všude. Doufejme, že se to již brzy vrátí do normálu a nebude to problém celého roku. Nabitou energii ale určitě budu potřebovat na poslední půlrok v úřadu. Dá se říct, že letošní rok bude v obci rokem stavebním. Probíhá nebo nás čeká celá řada stavebních a investičních akcí a to s sebou ponese nutnost určitých dopravních omezení a tím pádem potřeba pochopení, zejména ze strany vás, občanů. Jak jistě sledujete, pomalinku se již dokončuje rekonstrukce našeho kulturáku, zbývá opravdu málo dokončit hlavní sál, venkovní úpravy kolem budovy, začišťovací práce uvnitř a vybavení nábytkem. Takže opravdu spějeme do finále a musím říci, že už se strašně těším a to hned z několika důvodů: zaprvé, že to prostě a jednoduše po všech peripetiích bude za námi, za druhé chci věřit, že opravená budova nám všem bude sloužit minimálně dalších více jak 50 let a v neposlední řadě, že přinese pro každého z nás rozšíření a zkvalitnění služeb a možností trávení volného času. Již na přelom dubna a května je naplánována přeložka a zaústění kanalizace (investor pan Zdeněk Čermák), ihned nato bude následovat oprava části místních a účelových komunikací (dotace z Ministerstva dopravy na opravu komunikací po Povodni 2013). To s sebou ponese zásadní problém, doufám, že jen částečné, ne/průjezdnosti cesty kolem fotbalového hřiště směrem na ostrov. Budeme se snažit najít to nejlepší řešení společně se stavebníky, majiteli okolních pozemků a zahrádkáři na ostrově v části Litvínovic, ale už teď vím, že to bude hodně složité. Další velkou stavební akcí (investor Státní pozemkový úřad) by ještě letos mělo být vybudování dvou asfaltových komunikací v obci, cesty od konce fotbalového hřiště až na ostrov u rožnovského jezu a zcela nové cesty od hospody Na Letišti směrem dolů za fotbalové hřiště a její napojení na výše zmíněnou cestu na ostrov. Což opět přinese problémy s dostupností pozemků, zejména zahrádkářům na ostrově u rožnovského jezu. Dle posledních informací by se akce měla stihnout někdy na sklonku tohoto roku. Aby toho nebylo málo, strašně rádi bychom alespoň částečně začali s výstavbou potřebného a vysněného chodníku, který by bezpečně spojoval část u letiště a hlavní část obce. Návrh projektu již máme připraven a v nejbližších dnech, jakmile bude dostaven multifunkční dům a zprovozněna zasedačka, bychom ho rádi všem představili a prodiskutovali, než se pustíme do stavebních povolení. A navíc máme podány ještě další dvě žádosti o dotace, takže letos se opravdu nudit nebudeme. To vše samozřejmě něco stojí a musím říci, že rozpočet obce bude letos (a možná další dva roky) velmi velmi napjatý, nicméně bez dotací a půjček dnes nejsou schopny realizovat své potřebné investice ani větší města a obce. Naše zadlužení úvěrem na investiční akce tak není nic nenormálního a neobvyklého, spíše naopak. Současně věřím, že již v brzké době spustí provoz herna Galaxy, z jejíhož provozu očekáváme určité navýšení příjmů. Stejně tak jsme letos poprvé v historii, po dlouhých a někdy ostrých jednáních, která trvala od roku 2011, získali od Krajského úřadu finanční příspěvek jako kompenzaci za provoz letiště na našem katastru, respektive jako obec dotčená ochranným hlukovým pásmem jsme určitým způsobem limitováni ve svém ekonomickém, hospodářském a územním rozvoji. Pro letošní rok byl tento finanční příspěvek ze strany Jihočeského kraje určen ve výši ,-Kč. Toto beru a vnímám jako první vstřícný krok ze strany společnosti Jihočeské Letiště a.s., potažmo Jihočeského kraje k narovnání vzájemných vztahů a uvědomění si, že skoro již 20 let má obec díky hlukovým pásmům a projektu letiště minimální prostor na svůj rozvoj. Současně chci říci, že nemyslím, že tato částka je adekvátní a budu pro další roky požadovat její zásadní zvýšení. Pro porovnání a jako vzor se stačí podívat na obce okolo Temelína. ČEZ si jich jako provozovatel elektrárny váží a vnímá hodnotu zatížení jejich katastrů a jedná se tam o částky řádově o nulu vyšší. Současně s Jihočeským krajem řešíme ještě nefinanční kompenzace. Tou hlavní pro nás je konečné vyřešení problematiky školky pro naše děti. Doufám, že jsme na dobré cestě, abychom již na podzim mohli sdělit, že máme konečně spádovou školku. Jihočeský kraj s Nemocnicí ČB a.s. připravuje opravu objektu v areálu nemocnice, kde by měla být zřízena školka pro zaměstnance Jihočeského kraje a právě Nemocnice ČB a.s., tam bychom měli mít každoročně 1

2 k dispozici určitý počet míst pro naše děti. Jednání v současné době probíhají, a až budeme vědět více, budeme vás informovat. Dále bych rád zmínil každoroční setkání Planých. Letos jde již o 10. ročník, který se bude konat ve velmi blízké Plané nad Lužnicí, termín je stanoven na 21. června a nabídka na účast v různých sportech je velmi rozmanitá. Proto čekám, že by si mohl každý najít sport nebo zábavu, která ho osloví, a do Plané vyrazíme v hojném počtu. Bližší info je v článku dále ve zpravodaji. Svou účast můžete hlásit kdykoliv a jakkoliv u nás na úřadě. A poslední informace se týká dopravní obslužnosti MHD. Na popud žádostí několika občanů a také na setkáních s vámi jsme slyšeli požadavek na větší bezpečnost při zajíždění MHD do zastávky v obci i ve dnech prázdnin. Proto jsme se s Dopravním podnikem ČB dohodli, že při první změně jízdních řádů (vypadá to někdy na červen 2014) by se zajíždění do obce rozšířilo i na dny prázdnin. Tedy ve zkratce, všechny autobusy mezi 12 a 19 hodinou ve všední i prázdninové dny budou zajíždět do zastávky Planá, Náves střed. To bylo z toho lepšího a pozitivního asi vše, teď je na čase zmínit něco ne tak příjemného a tak ne, necháme si to třeba na příště a nyní jen zmíním pár věcí, které mě trápí a někdy mrzí. Pokud máte jakýkoliv nápad, námět či řešení, pokud potřebujete pomoci nebo se jen zeptat anebo vás jen něco trápí, přijďte přímo za námi na úřad, zavolejte, napište , řekněte to do očí. Vždy jsme se snažili odpovědět, reagovat a věci řešit. Je to pro mě stokrát lepší, i když ne vždy příjemné, než mluvit o lidech a problémech za zády a slyšet v hospodě to někdo říkal. Stejně tak mě nadále trápí současné místo pro kontejnery na tříděný odpad, kdy jejich umístění přímo na návsi není nejšťastnější. To samé se týká dlouhodobého parkování kamionu a lodi na návsi na obecním pozemku. Další jsou břízy kolem fotbalového hřiště, berou vláhu samotnému hřišti, nadzvedají plot a je z nich v okolí více škody než užitku. Chybí ten chodník k letišti! Opravit kapličku a hlavně hřbitov. Chybí mi tu lávka pro cyklisty a pěší do Rožnova je stále hodně toho, na čem je třeba pracovat. Takže práci zdar! Je třeba být pozitivní a hledat řešení. Tomáš Pintér starosta obce Aktuality z obecního úřadu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a , svůj hlas, můžete odevzdat v pátek 23. května od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. května od 8:00 do 14:00 hodin. V těchto volbách mají právo volit občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva (tj. infekční onemocnění nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) a jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasují na voličský průkaz. Voliči hlasují na území Obce Planá ve stálém volebním okrsku. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede Obecní úřad Planá-ohlašovna obyvatel. Voličské průkazy Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu (např. z důvodu dovolené, plánované hospitalizace v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení, či z jiných důvodů), mohou nejpozději dne 8. května 2014 požádat o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. O vydání voličského průkazu lze písemně požádat na Obecním úřadě v Plané. Žádost o vydání voličského průkazu je 2 zveřejněna na webových stránkách obce nebo si ji lze vyzvednout a podat osobně. Žádost lze zaslat i poštou, avšak podpis voliče musí být úředně ověřen, případně ji lze zaslat elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Žádost musí být podána anebo úřadu doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 8. května 2014 do 16:00 hod. Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 8. května 2014 osobně voliči anebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad osobně nebo telefonicky na č a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, kde má trvalý pobyt. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlasování občanů členských států EU Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiného členského státu, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva, jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na OÚ Planá, jsou zapsaní

3 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Hlasovací lístky OČKOVÁNÍ PSŮ Obecní úřad Planá oznamuje všem majitelům psů, že dne 26. dubna 2014 od 13:30 do 14:00 hodin před obecním úřadem bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Základní očkování Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 20. května proti vzteklině stojí 80 Kč. Po dohodě s majitelem psa je možné aplikovat i kombinovanou vakcínu proti ostatním chorobám psů. Očkovací průkaz s sebou. SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Sběr odpadu se uskuteční na podzim. Termín Vám včas sdělíme. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení spoluobčané, touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Celkem se v obci vybralo 4.058Kč. E-BOX Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Nyní máte opět možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn na chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. OBECNÍ KNIHOVNA A RESTAURACE V MULTIFUNKČNÍM DOMĚ V obci Planá bude po rekonstrukci multifunkčního domu otevřena nová obecní knihovna a zrenovovaná restaurace. Podrobnější informace pro zájemce o funkci knihovníka a o pronájmu restaurace budou ZMĚNY V MHD V červnu očekáváme změny jízdního řádu. Autobusy MHD číslo 19 směr Nové Homole budou zajíždět na zastávku Planá, Náves -střed každý den v týdnu včetně prázdnin v časovém rozmezí 12:00 19:00 DOTACE GRANTY Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 dotační titul č. 1. Žádost o poskytnutí investiční dotace na akci "Obnova kanalizace po povodni 2013 byla podána v loňském roce. Výsledky výběru budou zveřejněny během měsíce dubna Grantové programy Jihočeského kraje 2014 Na konci roku 2013 podala obec žádosti o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje opatření č. 3, dotační titul 8 Dotace úroků z úvěrů. a) Předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům obce Planá b) Dofinancování projektu Multifunkční dům obce Planá 3 s předstihem zveřejněny na webových stránkách obce Planá a na vývěskách obce. S. Bábská hodin. Věříme, že tato změna povede k větší bezpečnosti občanů obce, kteří nebudou muset přecházet přes nebezpečný úsek silnice E 55. S. Bábská V rámci programu lze poskytnout finanční dotaci ve výši 70% roční splátky úroků z úvěru, kterou zaplatíme bankovnímu ústavu. Vyhodnocení podaných žádostí je plánováno koncem měsíce května Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Obec požádala o dotaci ve výši ,-- Kč (70%), podíl obce ve výši ,-- Kč (30%), celkové náklady ,-- Kč. Záměrem podaného projektu s názvem Dětská venkovní klubovna je stavba dřevěného přístřešku pro trávení volnočasových aktivit dětí a dospělých na pozemku p. č. 360/1 (prostor mezi kabinami a plážovým kurtem). Žádost byla podána v únoru, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je koncem měsíce dubna.

4 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE Tak, jako každý rok i letos bylo na Obecním úřadě provedeno konečné přezkoumání hospodaření naší obce, podle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání provedl kontrolor krajského úřadu. Závěr zprávy: 1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. MULTIFUNKČNÍ DŮM Na konci února se podařilo zkolaudovat severní část objektu, Obecní úřad tak od začátku března funguje na novém místě v budově a konečně ve svém. Do obecních bytů se vrátili nájemci a pomalu se dolaďuje prostor nové knihovny, veřejného internetu a čítárny. Tyto prostory již brzy uvidíte sami při prvních volbách letošního roku. Zbytek budovy se postupně dokončuje, před samotnou kolaudací je třeba nechat udělat změnu stavby před dokončením, protože oproti původnímu projektu došlo k drobným změnám. Osobně si myslím, že stavebně bude vše dokončeno na přelomu dubna a května, v té době, doufám, také zkolaudujeme a postupně budeme budovu zatěžkávat. Nově vznikne převážně hala pro sportovní využití, pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal. Budou zde i branky na házenou a florbal, dva nové stoly na stolní tenis, žíněnky, žebřiny, lavičky atd. Tudíž sportovní využití haly bude opravdu všestranné a věřím, že si najde i další využití, než které jsem zmínil. Budou zde dvě šatny včetně sprch a WC, větší a menší, možno také rozdělit na muže a ženy. Pro kulturní a společenské akce zde bude vybavení: 32 stolů, 160 židlí, skládací podium 6x4m, zvuková aparatura, promítací a projekční plátna a přístroje. Přejeme si, aby využití bylo opravdu multifunkční a hlavně četnější než tomu bylo doposud. Souběžně pracujeme na rezervačním systému haly, posilovny a zasedacích místností připravujeme online systém na webových stránkách obce. V horních patrech vzniknou dvě nové zasedací místnosti (klubovny), které bychom chtěli využít pro naše spolky v obci, případně pro zasedání zastupitelstva či prezentaci projektů obce. Další místností v I. patře, v místech bývalého úřadu, bude posilovna skládající se z multifunkčního posilovacího stroje, běžeckého pásu, cross-trenažéru, dvou posilovacích lavic a benchpressu. Co se událo 2. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), 3. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2013 bude zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce při schvalování návrhu závěrečného účtu, nebo je k nahlédnutí na OÚ Planá. J. Schönbauer, předseda finančního výboru A málem bych zapomněl, bude zde opravená a nová obecní hospoda s menší úpravou dispozice oproti původní. Došlo ke zvětšení prostoru samotného sezení (cca 45 míst), naopak místo pro sklad a výčep bylo zmenšeno. Hospoda bude mít směrem ke mlýnu i letní vchod s možností realizace venkovního posezení s terasou a markýzou. V současné době se vyrábí nábytek včetně výčepního zařízení a stolice. Do konce dubna chceme, aby vše bylo hotovo. V současné době také připravujeme podmínky pro výběrové řízení na pronájem těchto prostor, takže zájemci sledujte naše obecní webové stránky. V ideálním případě bychom chtěli VŘ do konce dubna připravit a vyhlásit, do poloviny května by se mohli hlásit zájemci se svými nabídkami a do konce května bychom chtěli mít jasno a vybráno tak, aby se od mohla hospoda rozběhnout. Ještě bych se vrátil k cenám, sice jsme o nich finálně nemluvili a žádné nestanovili, ale měli by být jednoduché, transparentní a konkurenceschopné. Opravdu orientačně, cena pronájmu haly na 1 hodinu by se mohla pohybovat pro kolektivní sporty kolem ,-Kč, pro jednotlivce ping pong (1stůl) 100Kč nebo 50 Kč/osoba. Vstup do posilovny jednorázově 50,-Kč/osoba, měsíční permanentka ,-Kč a možná roční 1.000,-Kč. Vše ještě bude otázkou jednání, ale pokud budete mít jakékoliv návrhy nebo nápady, tak se určitě ozvěte, napište. Budeme za to vděčni. Tomáš Pintér, starosta obce Pokud není uvedeno jinak, autorem článků v sekci aktuality z obecního úřadu je místostarostka R. Sodomková ADVENT Dne se uskutečnilo každoroční setkání spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pohádku Vločka Sněhulka předvedl spolek Kašpárek. Mikuláš a čert přinesl dětem sladkou nadílku v podobě balíčků. Všichni bez rozdílu věku se mohli občerstvit cukrovím doneseným místními ženami alko i nealko punčem. Setkání se neslo v předvánočním duchu a občané se uvolnili před nadcházejícím vánočním stresem. Ti, kterým se ještě nechtělo domů, pokračovali v teple v restauraci Na Letišti. Obecní úřad Planá a SDH Planá 4

5 MDŽ V letošním roce se uskutečnilo v sobotu první setkání plánských žen v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen. Neformální posezení zorganizoval Obecní úřad v Plané v restauraci Na Letišti. Vzhledem k tomu, že se v naší obci nenachází školka, jejíž dětičky by maminkám, babičkám i ostatním ženám předvedly kulturní vložku, ujali se tohoto úkolu dva recitátoři z mužské části zastupitelstva obce. V retro stylu přednesli básně věnované ženám a za bouřlivého potlesku všichni zavzpomínali na doby minulé. Každá žena byla obdarována květinou, zákuskem a kávou. Nálada byla více než srdečná a všichni se již těší na setkání v příštím roce. S. Bábská 5

6 Kalendář akcí aneb na co se můžeme těšit DĚTSKÝ DEN V pátek 6. června bude uspořádán pro naše ratolesti dětský den na hřišti SK Planá. V srpnu bude uspořádáno sportovní odpoledne rozloučení s létem. Plakáty s termínem, časem a programem budou v dostatečném předstihu vyvěšeny na vývěskách obce. Obecní úřad Planá a SDH Planá MÁJKA Stavění májky tradičně pořádá SDH Planá Májka tentokrát bude postavena v areálu SK Planá. Všichni občané jsou srdečně zváni. J. Schönbauer DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Závody proběhnou jako každý rok od 13:00. Sraz závodníků bude v 12:30 u Rybářské chaty. Pro soutěžící jsou přichystané věcné ceny a pro doprovod občerstvení. Plakáty o soutěži budou vylepeny s předstihem. Za spolek Chyť a pusť L. Balogh SETKÁNÍ PLANÝCH X. setkání Planých se tentokrát koná dne v Plané nad Lužnicí. Město nabízí účast ve fotbalovém turnaji, v tenise žen i mužů, v plážovém volejbalu, v nohejbalu a v rybářských závodech. Zájemci o účast na setkání a reprezentaci obce v uvedených sportovních disciplínách a občané, kteří se chtějí setkání zúčastnit jen jako fanoušek, se nahlásí co nejdříve kvůli případnému objednání autobusu na obecním úřadě. S. Bábská MUZIKÁL MAMMA MIA Vážení spoluobčané, připravujeme pro Vás zájezd na muzikál MAMMA MIA! Termín v 15:00 hodin Kongresové centrum Praha. Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na písních skupiny ABBA se konečně představí v české premiéře. Živý orchestr, velkolepá výprava a obsazení nejznámějších českých umělců. A to poprvé v české verzi, autorem překladu a českých textů bude Adam Novák. Samozřejmostí je živý orchestr. Obsazení, vzhledem ke vzdálenosti premiéry, není dosud známé. V hlavních rolích se máme dle tiskové zprávy těšit na ty největší české hvězdy. Nechme se překvapit Oficiální premiéry proběhnou 12. a 13. prosince Ceny vstupenek na běžná představení jsou od 390 Kč do 1290 Kč (s nejlepším výhledem), náš předpoklad ceny za vstupenku je Kč. Dále cena za dopravu. Zde potřebujeme vědět počet lidiček, který mají o muzikál zájem. Zájemce žádáme, aby se nahlásili do na OÚ Planá buď telefonicky nebo pomocí u: J. Schönbauer Příspěvky zájmových organizací HASIČI Loňský rok jsme zakončili 7. prosince výroční valnou hromadou, kterou jsme uspořádali pro všechny naše členy v restauraci Na Letišti. Proběhla bilance za celý minulý rok a odsouhlasili jsme si plány na rok Sbor na konci roku evidoval 58 členů. Vzhledem probíhající rekonstrukci multifunkčního domu jsme letos neuspořádali hasičský ples. Na náš tradiční ples si bohužel musíme ještě jeden rok počkat. O to víc už se těšíme. I letos pro Vás připravujeme na 30. dubna tradiční pálení čarodějnic a stavění máje, oba dva dětské dny na začátku prázdnin a na konci léta. Letošní rok zahájí naše soutěžní družstva obvodovou soutěží našeho okrsku a to 12. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích od 13:00 hodin. Letos budeme pořádat již 10. ročník hasičské soutěže o putovní pohár OÚ, soutěž se bude konat 7. června od 13:00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Veškeré akce a další informace naleznete na našich webových stránkách Zveme všechny naše členy, spoluobčany a děti na připravované akce našeho sboru. J. Schönbauer 6

7 FOTBAL SK Planá se bude na jaře pokoušet o vylepšení své pozice v tabulce okresního přeboru a zaútočit na postup do I. B třídy. Po podzimu drží svěřenci trenéra Josefa Cimburka 4. místo. Mužstvo přes zimní pauzu nezahálelo a kromě početných tréninků a přátelských utkání absolvovalo třeba i soustředění ve Frymburku či spinningové lekce. Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Špírek (9 branek). Balogh se pak s osmi přesnými trefami a pěti gólovými asistencemi stal nejproduktivnějším hráčem. Ani minutu nechyběli v sestavě dva železní muži - Sodomka a Křemen. Pro jarní část sezóny tým posílil o hráče z vyšších soutěží, mj. o Jana Pintéra. Více nově na Pro fanoušky SK uvádíme přehled domácích zápasů: 16. kolo - SO SK PLANÁ - H. STROPNICE 17: kolo - SO SK PLANÁ - BAVOROVICE B 17: kolo - ČT 8.5. SK PLANÁ - Č. DVORY 17: kolo - SO SK PLANÁ - HLUBOKÁ B 17: kolo - SO SK PLANÁ - MLADÉ 17: kolo - SO 7.6. SK PLANÁ - JANKOV B 10:00 HOKEJBAL Hokejbalisté SK Planá nezopakovali loňské prvenství a se soutěží se tento rok rozloučili už ve čtvrtfinále 2. ligy AHbK. V základní části skončili Plánští na pátém místě s bilancí deseti výher, jedné remízy a devíti porážek. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Vít Brejžek, který nasbíral 41 kanadských bodů (19+21). Nejlepším střelcem byl Špírek (26 branek), v bráně podával spolehlivé výkony Kölbl. Ve čtvrtfinále Planá narazila na rozjetý tým KN Interiéry, se kterým sehrála vyrovnané a napínavé zápasy. O vyřazení plánského mužstva rozhodlo až prodloužení odvetného duelu. Do září tedy mají hokejbalisté volno. Články za hokejbal a fotbal jsou zpracovány dle podkladů SK Planá STÁJ A+L PLANÁ Začíná nová jezdecká sezóna, tak i naše stáj nezahálí a připravila pro všechny milovníky drezurních a skokových soutěží HOBBY ZÁVODY 2014, které se konají každou druhou sobotu v měsíci od dubna do září. Doufáme, že se nám podaří navázat na loňské úspěchy, kdy se na zářijových závodech v soutěži OÚ PLANÁ podařilo pořádající stáji získat 1. místo. Tímto děkujeme za finanční podporu OÚ Planá na ceny pro jezdce a budeme rádi za další spolupráci. Více informací k soutěžím naleznete na TERMÍNY ZÁVODŮ: , , , , Za stáj A+L Planá Alena Čapčuchová Procházková Ostatní příspěvky NENECHTE SI PŘERŮST DLUHY PŘES HLAVU! Dnešní doba plná lákadel a moderních trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček, úvěrů a hypoték a následnému zadlužení, které v některých případech může přerůst až v exekuci a dražbu majetku. Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal do obdobné situace, neodkládejte tento problém na pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik možností, jak se z této finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové pasti! Byť by se na první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká pouze sociálně slabších spoluobčanů, mnohdy se s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kterých byste si to vůbec nemysleli. 7

8 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se dluhové problematice věnuje už řadu let. A protože dluhová problematika narostla za poslední roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství již v počáteční fázi zadlužení. Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli, veškeré konzultace a pomoc při řešení problémů jsou poskytovány zdarma. S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit? * Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj. * Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit zadlužení *Pomůžeme s vybraným způsobem řešení * Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory * Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení * Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení Poradíme a vysvětlíme: * Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak vymoci svoji pohledávku * Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu * S opravnými prostředky na soud, exekuční úřad (odvolání, odpor, námitka ) * Jak ochránit majetek nabytý v manželství (podnikání či rizikové chování druhého z manželů) * Jak nastavit reálné splátkové kalendáře * Jak postupovat při neschopnosti splácet * Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika atd. Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do občanské poradny! Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Riegrova 1756/51 (3. patro) České Budějovice Telefon: Mobil: Společenská rubrika Během ledna až června roku 2014 se v naší obci dožívají významných životních jubileí tito občané: Ladislav Šafránek, Lubomír Gireth, Blanka Špírková, Vladimír Rottner, Petr Vocedálek, Zdeňka Hošnová, Helena Brabcová. Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. OÚ Planá Důležité kontakty Obecní úřad: tel.: , starosta obce: Ing. Tomáš Pintér, tel.: , místostarosta obce: Růžena Sodomková, tel.: Úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00, 13:00-18:00 Redaktorka Plánských listů: Simona Bábská, Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2009

V Ř E S K O V Á K duben 2009 V Ř E S K O V Á K duben 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, minulé číslo Vřeskováka bylo vytištěno bez našeho symbolu - sedícího Vřeskováka. Nebyl to úmysl, ale při kopírování se vloudil tiskařský šotek.od

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.0.2011 Přítomni: Beneš, Houdek, Ježek, Marek, Nehézová, Polanka, Nepřítomni:Kotrch, Hosté:Ing. Radek Vačkář Schválený program

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více