Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma. Slovo úvodem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma. Slovo úvodem"

Transkript

1 Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, zima utekla jako voda a jaro je tady! Vlastně je tu skoro celou zimu. Ano, zima byla letos velice příjemná, pokud se teplot týká a každý další slunný den mne nabíjí energií. Na druhou stranu to má, doufám dočasně, i svá negativa, a to nedostatek vody voda chybí na zahrádkách, v řekách, no prostě všude. Doufejme, že se to již brzy vrátí do normálu a nebude to problém celého roku. Nabitou energii ale určitě budu potřebovat na poslední půlrok v úřadu. Dá se říct, že letošní rok bude v obci rokem stavebním. Probíhá nebo nás čeká celá řada stavebních a investičních akcí a to s sebou ponese nutnost určitých dopravních omezení a tím pádem potřeba pochopení, zejména ze strany vás, občanů. Jak jistě sledujete, pomalinku se již dokončuje rekonstrukce našeho kulturáku, zbývá opravdu málo dokončit hlavní sál, venkovní úpravy kolem budovy, začišťovací práce uvnitř a vybavení nábytkem. Takže opravdu spějeme do finále a musím říci, že už se strašně těším a to hned z několika důvodů: zaprvé, že to prostě a jednoduše po všech peripetiích bude za námi, za druhé chci věřit, že opravená budova nám všem bude sloužit minimálně dalších více jak 50 let a v neposlední řadě, že přinese pro každého z nás rozšíření a zkvalitnění služeb a možností trávení volného času. Již na přelom dubna a května je naplánována přeložka a zaústění kanalizace (investor pan Zdeněk Čermák), ihned nato bude následovat oprava části místních a účelových komunikací (dotace z Ministerstva dopravy na opravu komunikací po Povodni 2013). To s sebou ponese zásadní problém, doufám, že jen částečné, ne/průjezdnosti cesty kolem fotbalového hřiště směrem na ostrov. Budeme se snažit najít to nejlepší řešení společně se stavebníky, majiteli okolních pozemků a zahrádkáři na ostrově v části Litvínovic, ale už teď vím, že to bude hodně složité. Další velkou stavební akcí (investor Státní pozemkový úřad) by ještě letos mělo být vybudování dvou asfaltových komunikací v obci, cesty od konce fotbalového hřiště až na ostrov u rožnovského jezu a zcela nové cesty od hospody Na Letišti směrem dolů za fotbalové hřiště a její napojení na výše zmíněnou cestu na ostrov. Což opět přinese problémy s dostupností pozemků, zejména zahrádkářům na ostrově u rožnovského jezu. Dle posledních informací by se akce měla stihnout někdy na sklonku tohoto roku. Aby toho nebylo málo, strašně rádi bychom alespoň částečně začali s výstavbou potřebného a vysněného chodníku, který by bezpečně spojoval část u letiště a hlavní část obce. Návrh projektu již máme připraven a v nejbližších dnech, jakmile bude dostaven multifunkční dům a zprovozněna zasedačka, bychom ho rádi všem představili a prodiskutovali, než se pustíme do stavebních povolení. A navíc máme podány ještě další dvě žádosti o dotace, takže letos se opravdu nudit nebudeme. To vše samozřejmě něco stojí a musím říci, že rozpočet obce bude letos (a možná další dva roky) velmi velmi napjatý, nicméně bez dotací a půjček dnes nejsou schopny realizovat své potřebné investice ani větší města a obce. Naše zadlužení úvěrem na investiční akce tak není nic nenormálního a neobvyklého, spíše naopak. Současně věřím, že již v brzké době spustí provoz herna Galaxy, z jejíhož provozu očekáváme určité navýšení příjmů. Stejně tak jsme letos poprvé v historii, po dlouhých a někdy ostrých jednáních, která trvala od roku 2011, získali od Krajského úřadu finanční příspěvek jako kompenzaci za provoz letiště na našem katastru, respektive jako obec dotčená ochranným hlukovým pásmem jsme určitým způsobem limitováni ve svém ekonomickém, hospodářském a územním rozvoji. Pro letošní rok byl tento finanční příspěvek ze strany Jihočeského kraje určen ve výši ,-Kč. Toto beru a vnímám jako první vstřícný krok ze strany společnosti Jihočeské Letiště a.s., potažmo Jihočeského kraje k narovnání vzájemných vztahů a uvědomění si, že skoro již 20 let má obec díky hlukovým pásmům a projektu letiště minimální prostor na svůj rozvoj. Současně chci říci, že nemyslím, že tato částka je adekvátní a budu pro další roky požadovat její zásadní zvýšení. Pro porovnání a jako vzor se stačí podívat na obce okolo Temelína. ČEZ si jich jako provozovatel elektrárny váží a vnímá hodnotu zatížení jejich katastrů a jedná se tam o částky řádově o nulu vyšší. Současně s Jihočeským krajem řešíme ještě nefinanční kompenzace. Tou hlavní pro nás je konečné vyřešení problematiky školky pro naše děti. Doufám, že jsme na dobré cestě, abychom již na podzim mohli sdělit, že máme konečně spádovou školku. Jihočeský kraj s Nemocnicí ČB a.s. připravuje opravu objektu v areálu nemocnice, kde by měla být zřízena školka pro zaměstnance Jihočeského kraje a právě Nemocnice ČB a.s., tam bychom měli mít každoročně 1

2 k dispozici určitý počet míst pro naše děti. Jednání v současné době probíhají, a až budeme vědět více, budeme vás informovat. Dále bych rád zmínil každoroční setkání Planých. Letos jde již o 10. ročník, který se bude konat ve velmi blízké Plané nad Lužnicí, termín je stanoven na 21. června a nabídka na účast v různých sportech je velmi rozmanitá. Proto čekám, že by si mohl každý najít sport nebo zábavu, která ho osloví, a do Plané vyrazíme v hojném počtu. Bližší info je v článku dále ve zpravodaji. Svou účast můžete hlásit kdykoliv a jakkoliv u nás na úřadě. A poslední informace se týká dopravní obslužnosti MHD. Na popud žádostí několika občanů a také na setkáních s vámi jsme slyšeli požadavek na větší bezpečnost při zajíždění MHD do zastávky v obci i ve dnech prázdnin. Proto jsme se s Dopravním podnikem ČB dohodli, že při první změně jízdních řádů (vypadá to někdy na červen 2014) by se zajíždění do obce rozšířilo i na dny prázdnin. Tedy ve zkratce, všechny autobusy mezi 12 a 19 hodinou ve všední i prázdninové dny budou zajíždět do zastávky Planá, Náves střed. To bylo z toho lepšího a pozitivního asi vše, teď je na čase zmínit něco ne tak příjemného a tak ne, necháme si to třeba na příště a nyní jen zmíním pár věcí, které mě trápí a někdy mrzí. Pokud máte jakýkoliv nápad, námět či řešení, pokud potřebujete pomoci nebo se jen zeptat anebo vás jen něco trápí, přijďte přímo za námi na úřad, zavolejte, napište , řekněte to do očí. Vždy jsme se snažili odpovědět, reagovat a věci řešit. Je to pro mě stokrát lepší, i když ne vždy příjemné, než mluvit o lidech a problémech za zády a slyšet v hospodě to někdo říkal. Stejně tak mě nadále trápí současné místo pro kontejnery na tříděný odpad, kdy jejich umístění přímo na návsi není nejšťastnější. To samé se týká dlouhodobého parkování kamionu a lodi na návsi na obecním pozemku. Další jsou břízy kolem fotbalového hřiště, berou vláhu samotnému hřišti, nadzvedají plot a je z nich v okolí více škody než užitku. Chybí ten chodník k letišti! Opravit kapličku a hlavně hřbitov. Chybí mi tu lávka pro cyklisty a pěší do Rožnova je stále hodně toho, na čem je třeba pracovat. Takže práci zdar! Je třeba být pozitivní a hledat řešení. Tomáš Pintér starosta obce Aktuality z obecního úřadu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a , svůj hlas, můžete odevzdat v pátek 23. května od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. května od 8:00 do 14:00 hodin. V těchto volbách mají právo volit občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva (tj. infekční onemocnění nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) a jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasují na voličský průkaz. Voliči hlasují na území Obce Planá ve stálém volebním okrsku. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede Obecní úřad Planá-ohlašovna obyvatel. Voličské průkazy Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu (např. z důvodu dovolené, plánované hospitalizace v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení, či z jiných důvodů), mohou nejpozději dne 8. května 2014 požádat o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. O vydání voličského průkazu lze písemně požádat na Obecním úřadě v Plané. Žádost o vydání voličského průkazu je 2 zveřejněna na webových stránkách obce nebo si ji lze vyzvednout a podat osobně. Žádost lze zaslat i poštou, avšak podpis voliče musí být úředně ověřen, případně ji lze zaslat elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Žádost musí být podána anebo úřadu doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 8. května 2014 do 16:00 hod. Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 8. května 2014 osobně voliči anebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad osobně nebo telefonicky na č a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, kde má trvalý pobyt. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlasování občanů členských států EU Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiného členského státu, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva, jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na OÚ Planá, jsou zapsaní

3 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Hlasovací lístky OČKOVÁNÍ PSŮ Obecní úřad Planá oznamuje všem majitelům psů, že dne 26. dubna 2014 od 13:30 do 14:00 hodin před obecním úřadem bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Základní očkování Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 20. května proti vzteklině stojí 80 Kč. Po dohodě s majitelem psa je možné aplikovat i kombinovanou vakcínu proti ostatním chorobám psů. Očkovací průkaz s sebou. SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Sběr odpadu se uskuteční na podzim. Termín Vám včas sdělíme. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení spoluobčané, touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Celkem se v obci vybralo 4.058Kč. E-BOX Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Nyní máte opět možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn na chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. OBECNÍ KNIHOVNA A RESTAURACE V MULTIFUNKČNÍM DOMĚ V obci Planá bude po rekonstrukci multifunkčního domu otevřena nová obecní knihovna a zrenovovaná restaurace. Podrobnější informace pro zájemce o funkci knihovníka a o pronájmu restaurace budou ZMĚNY V MHD V červnu očekáváme změny jízdního řádu. Autobusy MHD číslo 19 směr Nové Homole budou zajíždět na zastávku Planá, Náves -střed každý den v týdnu včetně prázdnin v časovém rozmezí 12:00 19:00 DOTACE GRANTY Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 dotační titul č. 1. Žádost o poskytnutí investiční dotace na akci "Obnova kanalizace po povodni 2013 byla podána v loňském roce. Výsledky výběru budou zveřejněny během měsíce dubna Grantové programy Jihočeského kraje 2014 Na konci roku 2013 podala obec žádosti o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje opatření č. 3, dotační titul 8 Dotace úroků z úvěrů. a) Předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům obce Planá b) Dofinancování projektu Multifunkční dům obce Planá 3 s předstihem zveřejněny na webových stránkách obce Planá a na vývěskách obce. S. Bábská hodin. Věříme, že tato změna povede k větší bezpečnosti občanů obce, kteří nebudou muset přecházet přes nebezpečný úsek silnice E 55. S. Bábská V rámci programu lze poskytnout finanční dotaci ve výši 70% roční splátky úroků z úvěru, kterou zaplatíme bankovnímu ústavu. Vyhodnocení podaných žádostí je plánováno koncem měsíce května Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Obec požádala o dotaci ve výši ,-- Kč (70%), podíl obce ve výši ,-- Kč (30%), celkové náklady ,-- Kč. Záměrem podaného projektu s názvem Dětská venkovní klubovna je stavba dřevěného přístřešku pro trávení volnočasových aktivit dětí a dospělých na pozemku p. č. 360/1 (prostor mezi kabinami a plážovým kurtem). Žádost byla podána v únoru, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je koncem měsíce dubna.

4 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE Tak, jako každý rok i letos bylo na Obecním úřadě provedeno konečné přezkoumání hospodaření naší obce, podle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání provedl kontrolor krajského úřadu. Závěr zprávy: 1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. MULTIFUNKČNÍ DŮM Na konci února se podařilo zkolaudovat severní část objektu, Obecní úřad tak od začátku března funguje na novém místě v budově a konečně ve svém. Do obecních bytů se vrátili nájemci a pomalu se dolaďuje prostor nové knihovny, veřejného internetu a čítárny. Tyto prostory již brzy uvidíte sami při prvních volbách letošního roku. Zbytek budovy se postupně dokončuje, před samotnou kolaudací je třeba nechat udělat změnu stavby před dokončením, protože oproti původnímu projektu došlo k drobným změnám. Osobně si myslím, že stavebně bude vše dokončeno na přelomu dubna a května, v té době, doufám, také zkolaudujeme a postupně budeme budovu zatěžkávat. Nově vznikne převážně hala pro sportovní využití, pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal. Budou zde i branky na házenou a florbal, dva nové stoly na stolní tenis, žíněnky, žebřiny, lavičky atd. Tudíž sportovní využití haly bude opravdu všestranné a věřím, že si najde i další využití, než které jsem zmínil. Budou zde dvě šatny včetně sprch a WC, větší a menší, možno také rozdělit na muže a ženy. Pro kulturní a společenské akce zde bude vybavení: 32 stolů, 160 židlí, skládací podium 6x4m, zvuková aparatura, promítací a projekční plátna a přístroje. Přejeme si, aby využití bylo opravdu multifunkční a hlavně četnější než tomu bylo doposud. Souběžně pracujeme na rezervačním systému haly, posilovny a zasedacích místností připravujeme online systém na webových stránkách obce. V horních patrech vzniknou dvě nové zasedací místnosti (klubovny), které bychom chtěli využít pro naše spolky v obci, případně pro zasedání zastupitelstva či prezentaci projektů obce. Další místností v I. patře, v místech bývalého úřadu, bude posilovna skládající se z multifunkčního posilovacího stroje, běžeckého pásu, cross-trenažéru, dvou posilovacích lavic a benchpressu. Co se událo 2. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), 3. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2013 bude zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce při schvalování návrhu závěrečného účtu, nebo je k nahlédnutí na OÚ Planá. J. Schönbauer, předseda finančního výboru A málem bych zapomněl, bude zde opravená a nová obecní hospoda s menší úpravou dispozice oproti původní. Došlo ke zvětšení prostoru samotného sezení (cca 45 míst), naopak místo pro sklad a výčep bylo zmenšeno. Hospoda bude mít směrem ke mlýnu i letní vchod s možností realizace venkovního posezení s terasou a markýzou. V současné době se vyrábí nábytek včetně výčepního zařízení a stolice. Do konce dubna chceme, aby vše bylo hotovo. V současné době také připravujeme podmínky pro výběrové řízení na pronájem těchto prostor, takže zájemci sledujte naše obecní webové stránky. V ideálním případě bychom chtěli VŘ do konce dubna připravit a vyhlásit, do poloviny května by se mohli hlásit zájemci se svými nabídkami a do konce května bychom chtěli mít jasno a vybráno tak, aby se od mohla hospoda rozběhnout. Ještě bych se vrátil k cenám, sice jsme o nich finálně nemluvili a žádné nestanovili, ale měli by být jednoduché, transparentní a konkurenceschopné. Opravdu orientačně, cena pronájmu haly na 1 hodinu by se mohla pohybovat pro kolektivní sporty kolem ,-Kč, pro jednotlivce ping pong (1stůl) 100Kč nebo 50 Kč/osoba. Vstup do posilovny jednorázově 50,-Kč/osoba, měsíční permanentka ,-Kč a možná roční 1.000,-Kč. Vše ještě bude otázkou jednání, ale pokud budete mít jakékoliv návrhy nebo nápady, tak se určitě ozvěte, napište. Budeme za to vděčni. Tomáš Pintér, starosta obce Pokud není uvedeno jinak, autorem článků v sekci aktuality z obecního úřadu je místostarostka R. Sodomková ADVENT Dne se uskutečnilo každoroční setkání spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pohádku Vločka Sněhulka předvedl spolek Kašpárek. Mikuláš a čert přinesl dětem sladkou nadílku v podobě balíčků. Všichni bez rozdílu věku se mohli občerstvit cukrovím doneseným místními ženami alko i nealko punčem. Setkání se neslo v předvánočním duchu a občané se uvolnili před nadcházejícím vánočním stresem. Ti, kterým se ještě nechtělo domů, pokračovali v teple v restauraci Na Letišti. Obecní úřad Planá a SDH Planá 4

5 MDŽ V letošním roce se uskutečnilo v sobotu první setkání plánských žen v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen. Neformální posezení zorganizoval Obecní úřad v Plané v restauraci Na Letišti. Vzhledem k tomu, že se v naší obci nenachází školka, jejíž dětičky by maminkám, babičkám i ostatním ženám předvedly kulturní vložku, ujali se tohoto úkolu dva recitátoři z mužské části zastupitelstva obce. V retro stylu přednesli básně věnované ženám a za bouřlivého potlesku všichni zavzpomínali na doby minulé. Každá žena byla obdarována květinou, zákuskem a kávou. Nálada byla více než srdečná a všichni se již těší na setkání v příštím roce. S. Bábská 5

6 Kalendář akcí aneb na co se můžeme těšit DĚTSKÝ DEN V pátek 6. června bude uspořádán pro naše ratolesti dětský den na hřišti SK Planá. V srpnu bude uspořádáno sportovní odpoledne rozloučení s létem. Plakáty s termínem, časem a programem budou v dostatečném předstihu vyvěšeny na vývěskách obce. Obecní úřad Planá a SDH Planá MÁJKA Stavění májky tradičně pořádá SDH Planá Májka tentokrát bude postavena v areálu SK Planá. Všichni občané jsou srdečně zváni. J. Schönbauer DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Závody proběhnou jako každý rok od 13:00. Sraz závodníků bude v 12:30 u Rybářské chaty. Pro soutěžící jsou přichystané věcné ceny a pro doprovod občerstvení. Plakáty o soutěži budou vylepeny s předstihem. Za spolek Chyť a pusť L. Balogh SETKÁNÍ PLANÝCH X. setkání Planých se tentokrát koná dne v Plané nad Lužnicí. Město nabízí účast ve fotbalovém turnaji, v tenise žen i mužů, v plážovém volejbalu, v nohejbalu a v rybářských závodech. Zájemci o účast na setkání a reprezentaci obce v uvedených sportovních disciplínách a občané, kteří se chtějí setkání zúčastnit jen jako fanoušek, se nahlásí co nejdříve kvůli případnému objednání autobusu na obecním úřadě. S. Bábská MUZIKÁL MAMMA MIA Vážení spoluobčané, připravujeme pro Vás zájezd na muzikál MAMMA MIA! Termín v 15:00 hodin Kongresové centrum Praha. Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na písních skupiny ABBA se konečně představí v české premiéře. Živý orchestr, velkolepá výprava a obsazení nejznámějších českých umělců. A to poprvé v české verzi, autorem překladu a českých textů bude Adam Novák. Samozřejmostí je živý orchestr. Obsazení, vzhledem ke vzdálenosti premiéry, není dosud známé. V hlavních rolích se máme dle tiskové zprávy těšit na ty největší české hvězdy. Nechme se překvapit Oficiální premiéry proběhnou 12. a 13. prosince Ceny vstupenek na běžná představení jsou od 390 Kč do 1290 Kč (s nejlepším výhledem), náš předpoklad ceny za vstupenku je Kč. Dále cena za dopravu. Zde potřebujeme vědět počet lidiček, který mají o muzikál zájem. Zájemce žádáme, aby se nahlásili do na OÚ Planá buď telefonicky nebo pomocí u: J. Schönbauer Příspěvky zájmových organizací HASIČI Loňský rok jsme zakončili 7. prosince výroční valnou hromadou, kterou jsme uspořádali pro všechny naše členy v restauraci Na Letišti. Proběhla bilance za celý minulý rok a odsouhlasili jsme si plány na rok Sbor na konci roku evidoval 58 členů. Vzhledem probíhající rekonstrukci multifunkčního domu jsme letos neuspořádali hasičský ples. Na náš tradiční ples si bohužel musíme ještě jeden rok počkat. O to víc už se těšíme. I letos pro Vás připravujeme na 30. dubna tradiční pálení čarodějnic a stavění máje, oba dva dětské dny na začátku prázdnin a na konci léta. Letošní rok zahájí naše soutěžní družstva obvodovou soutěží našeho okrsku a to 12. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích od 13:00 hodin. Letos budeme pořádat již 10. ročník hasičské soutěže o putovní pohár OÚ, soutěž se bude konat 7. června od 13:00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Veškeré akce a další informace naleznete na našich webových stránkách Zveme všechny naše členy, spoluobčany a děti na připravované akce našeho sboru. J. Schönbauer 6

7 FOTBAL SK Planá se bude na jaře pokoušet o vylepšení své pozice v tabulce okresního přeboru a zaútočit na postup do I. B třídy. Po podzimu drží svěřenci trenéra Josefa Cimburka 4. místo. Mužstvo přes zimní pauzu nezahálelo a kromě početných tréninků a přátelských utkání absolvovalo třeba i soustředění ve Frymburku či spinningové lekce. Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Špírek (9 branek). Balogh se pak s osmi přesnými trefami a pěti gólovými asistencemi stal nejproduktivnějším hráčem. Ani minutu nechyběli v sestavě dva železní muži - Sodomka a Křemen. Pro jarní část sezóny tým posílil o hráče z vyšších soutěží, mj. o Jana Pintéra. Více nově na Pro fanoušky SK uvádíme přehled domácích zápasů: 16. kolo - SO SK PLANÁ - H. STROPNICE 17: kolo - SO SK PLANÁ - BAVOROVICE B 17: kolo - ČT 8.5. SK PLANÁ - Č. DVORY 17: kolo - SO SK PLANÁ - HLUBOKÁ B 17: kolo - SO SK PLANÁ - MLADÉ 17: kolo - SO 7.6. SK PLANÁ - JANKOV B 10:00 HOKEJBAL Hokejbalisté SK Planá nezopakovali loňské prvenství a se soutěží se tento rok rozloučili už ve čtvrtfinále 2. ligy AHbK. V základní části skončili Plánští na pátém místě s bilancí deseti výher, jedné remízy a devíti porážek. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Vít Brejžek, který nasbíral 41 kanadských bodů (19+21). Nejlepším střelcem byl Špírek (26 branek), v bráně podával spolehlivé výkony Kölbl. Ve čtvrtfinále Planá narazila na rozjetý tým KN Interiéry, se kterým sehrála vyrovnané a napínavé zápasy. O vyřazení plánského mužstva rozhodlo až prodloužení odvetného duelu. Do září tedy mají hokejbalisté volno. Články za hokejbal a fotbal jsou zpracovány dle podkladů SK Planá STÁJ A+L PLANÁ Začíná nová jezdecká sezóna, tak i naše stáj nezahálí a připravila pro všechny milovníky drezurních a skokových soutěží HOBBY ZÁVODY 2014, které se konají každou druhou sobotu v měsíci od dubna do září. Doufáme, že se nám podaří navázat na loňské úspěchy, kdy se na zářijových závodech v soutěži OÚ PLANÁ podařilo pořádající stáji získat 1. místo. Tímto děkujeme za finanční podporu OÚ Planá na ceny pro jezdce a budeme rádi za další spolupráci. Více informací k soutěžím naleznete na TERMÍNY ZÁVODŮ: , , , , Za stáj A+L Planá Alena Čapčuchová Procházková Ostatní příspěvky NENECHTE SI PŘERŮST DLUHY PŘES HLAVU! Dnešní doba plná lákadel a moderních trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček, úvěrů a hypoték a následnému zadlužení, které v některých případech může přerůst až v exekuci a dražbu majetku. Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal do obdobné situace, neodkládejte tento problém na pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik možností, jak se z této finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové pasti! Byť by se na první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká pouze sociálně slabších spoluobčanů, mnohdy se s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kterých byste si to vůbec nemysleli. 7

8 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se dluhové problematice věnuje už řadu let. A protože dluhová problematika narostla za poslední roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství již v počáteční fázi zadlužení. Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli, veškeré konzultace a pomoc při řešení problémů jsou poskytovány zdarma. S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit? * Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj. * Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit zadlužení *Pomůžeme s vybraným způsobem řešení * Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory * Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení * Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení Poradíme a vysvětlíme: * Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak vymoci svoji pohledávku * Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu * S opravnými prostředky na soud, exekuční úřad (odvolání, odpor, námitka ) * Jak ochránit majetek nabytý v manželství (podnikání či rizikové chování druhého z manželů) * Jak nastavit reálné splátkové kalendáře * Jak postupovat při neschopnosti splácet * Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika atd. Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do občanské poradny! Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Riegrova 1756/51 (3. patro) České Budějovice Telefon: Mobil: Společenská rubrika Během ledna až června roku 2014 se v naší obci dožívají významných životních jubileí tito občané: Ladislav Šafránek, Lubomír Gireth, Blanka Špírková, Vladimír Rottner, Petr Vocedálek, Zdeňka Hošnová, Helena Brabcová. Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. OÚ Planá Důležité kontakty Obecní úřad: tel.: , starosta obce: Ing. Tomáš Pintér, tel.: , místostarosta obce: Růžena Sodomková, tel.: Úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00, 13:00-18:00 Redaktorka Plánských listů: Simona Bábská, Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj únor 2014 Informace z radnice Od poloviny listopadu probíhají jednání s investorem, který má zájem o naši průmyslovou zónu v lokalitě za nádražím směrem k hlavní silnici. Jedná

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více