Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma. Slovo úvodem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ 2014 - výtisk zdarma. Slovo úvodem"

Transkript

1 Plánské listy Noviny pro obyvatele obce Planá číslo 7/ výtisk zdarma Slovo úvodem Vážení spoluobčané, zima utekla jako voda a jaro je tady! Vlastně je tu skoro celou zimu. Ano, zima byla letos velice příjemná, pokud se teplot týká a každý další slunný den mne nabíjí energií. Na druhou stranu to má, doufám dočasně, i svá negativa, a to nedostatek vody voda chybí na zahrádkách, v řekách, no prostě všude. Doufejme, že se to již brzy vrátí do normálu a nebude to problém celého roku. Nabitou energii ale určitě budu potřebovat na poslední půlrok v úřadu. Dá se říct, že letošní rok bude v obci rokem stavebním. Probíhá nebo nás čeká celá řada stavebních a investičních akcí a to s sebou ponese nutnost určitých dopravních omezení a tím pádem potřeba pochopení, zejména ze strany vás, občanů. Jak jistě sledujete, pomalinku se již dokončuje rekonstrukce našeho kulturáku, zbývá opravdu málo dokončit hlavní sál, venkovní úpravy kolem budovy, začišťovací práce uvnitř a vybavení nábytkem. Takže opravdu spějeme do finále a musím říci, že už se strašně těším a to hned z několika důvodů: zaprvé, že to prostě a jednoduše po všech peripetiích bude za námi, za druhé chci věřit, že opravená budova nám všem bude sloužit minimálně dalších více jak 50 let a v neposlední řadě, že přinese pro každého z nás rozšíření a zkvalitnění služeb a možností trávení volného času. Již na přelom dubna a května je naplánována přeložka a zaústění kanalizace (investor pan Zdeněk Čermák), ihned nato bude následovat oprava části místních a účelových komunikací (dotace z Ministerstva dopravy na opravu komunikací po Povodni 2013). To s sebou ponese zásadní problém, doufám, že jen částečné, ne/průjezdnosti cesty kolem fotbalového hřiště směrem na ostrov. Budeme se snažit najít to nejlepší řešení společně se stavebníky, majiteli okolních pozemků a zahrádkáři na ostrově v části Litvínovic, ale už teď vím, že to bude hodně složité. Další velkou stavební akcí (investor Státní pozemkový úřad) by ještě letos mělo být vybudování dvou asfaltových komunikací v obci, cesty od konce fotbalového hřiště až na ostrov u rožnovského jezu a zcela nové cesty od hospody Na Letišti směrem dolů za fotbalové hřiště a její napojení na výše zmíněnou cestu na ostrov. Což opět přinese problémy s dostupností pozemků, zejména zahrádkářům na ostrově u rožnovského jezu. Dle posledních informací by se akce měla stihnout někdy na sklonku tohoto roku. Aby toho nebylo málo, strašně rádi bychom alespoň částečně začali s výstavbou potřebného a vysněného chodníku, který by bezpečně spojoval část u letiště a hlavní část obce. Návrh projektu již máme připraven a v nejbližších dnech, jakmile bude dostaven multifunkční dům a zprovozněna zasedačka, bychom ho rádi všem představili a prodiskutovali, než se pustíme do stavebních povolení. A navíc máme podány ještě další dvě žádosti o dotace, takže letos se opravdu nudit nebudeme. To vše samozřejmě něco stojí a musím říci, že rozpočet obce bude letos (a možná další dva roky) velmi velmi napjatý, nicméně bez dotací a půjček dnes nejsou schopny realizovat své potřebné investice ani větší města a obce. Naše zadlužení úvěrem na investiční akce tak není nic nenormálního a neobvyklého, spíše naopak. Současně věřím, že již v brzké době spustí provoz herna Galaxy, z jejíhož provozu očekáváme určité navýšení příjmů. Stejně tak jsme letos poprvé v historii, po dlouhých a někdy ostrých jednáních, která trvala od roku 2011, získali od Krajského úřadu finanční příspěvek jako kompenzaci za provoz letiště na našem katastru, respektive jako obec dotčená ochranným hlukovým pásmem jsme určitým způsobem limitováni ve svém ekonomickém, hospodářském a územním rozvoji. Pro letošní rok byl tento finanční příspěvek ze strany Jihočeského kraje určen ve výši ,-Kč. Toto beru a vnímám jako první vstřícný krok ze strany společnosti Jihočeské Letiště a.s., potažmo Jihočeského kraje k narovnání vzájemných vztahů a uvědomění si, že skoro již 20 let má obec díky hlukovým pásmům a projektu letiště minimální prostor na svůj rozvoj. Současně chci říci, že nemyslím, že tato částka je adekvátní a budu pro další roky požadovat její zásadní zvýšení. Pro porovnání a jako vzor se stačí podívat na obce okolo Temelína. ČEZ si jich jako provozovatel elektrárny váží a vnímá hodnotu zatížení jejich katastrů a jedná se tam o částky řádově o nulu vyšší. Současně s Jihočeským krajem řešíme ještě nefinanční kompenzace. Tou hlavní pro nás je konečné vyřešení problematiky školky pro naše děti. Doufám, že jsme na dobré cestě, abychom již na podzim mohli sdělit, že máme konečně spádovou školku. Jihočeský kraj s Nemocnicí ČB a.s. připravuje opravu objektu v areálu nemocnice, kde by měla být zřízena školka pro zaměstnance Jihočeského kraje a právě Nemocnice ČB a.s., tam bychom měli mít každoročně 1

2 k dispozici určitý počet míst pro naše děti. Jednání v současné době probíhají, a až budeme vědět více, budeme vás informovat. Dále bych rád zmínil každoroční setkání Planých. Letos jde již o 10. ročník, který se bude konat ve velmi blízké Plané nad Lužnicí, termín je stanoven na 21. června a nabídka na účast v různých sportech je velmi rozmanitá. Proto čekám, že by si mohl každý najít sport nebo zábavu, která ho osloví, a do Plané vyrazíme v hojném počtu. Bližší info je v článku dále ve zpravodaji. Svou účast můžete hlásit kdykoliv a jakkoliv u nás na úřadě. A poslední informace se týká dopravní obslužnosti MHD. Na popud žádostí několika občanů a také na setkáních s vámi jsme slyšeli požadavek na větší bezpečnost při zajíždění MHD do zastávky v obci i ve dnech prázdnin. Proto jsme se s Dopravním podnikem ČB dohodli, že při první změně jízdních řádů (vypadá to někdy na červen 2014) by se zajíždění do obce rozšířilo i na dny prázdnin. Tedy ve zkratce, všechny autobusy mezi 12 a 19 hodinou ve všední i prázdninové dny budou zajíždět do zastávky Planá, Náves střed. To bylo z toho lepšího a pozitivního asi vše, teď je na čase zmínit něco ne tak příjemného a tak ne, necháme si to třeba na příště a nyní jen zmíním pár věcí, které mě trápí a někdy mrzí. Pokud máte jakýkoliv nápad, námět či řešení, pokud potřebujete pomoci nebo se jen zeptat anebo vás jen něco trápí, přijďte přímo za námi na úřad, zavolejte, napište , řekněte to do očí. Vždy jsme se snažili odpovědět, reagovat a věci řešit. Je to pro mě stokrát lepší, i když ne vždy příjemné, než mluvit o lidech a problémech za zády a slyšet v hospodě to někdo říkal. Stejně tak mě nadále trápí současné místo pro kontejnery na tříděný odpad, kdy jejich umístění přímo na návsi není nejšťastnější. To samé se týká dlouhodobého parkování kamionu a lodi na návsi na obecním pozemku. Další jsou břízy kolem fotbalového hřiště, berou vláhu samotnému hřišti, nadzvedají plot a je z nich v okolí více škody než užitku. Chybí ten chodník k letišti! Opravit kapličku a hlavně hřbitov. Chybí mi tu lávka pro cyklisty a pěší do Rožnova je stále hodně toho, na čem je třeba pracovat. Takže práci zdar! Je třeba být pozitivní a hledat řešení. Tomáš Pintér starosta obce Aktuality z obecního úřadu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a , svůj hlas, můžete odevzdat v pátek 23. května od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 24. května od 8:00 do 14:00 hodin. V těchto volbách mají právo volit občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva (tj. infekční onemocnění nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům) a jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasují na voličský průkaz. Voliči hlasují na území Obce Planá ve stálém volebním okrsku. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede Obecní úřad Planá-ohlašovna obyvatel. Voličské průkazy Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu (např. z důvodu dovolené, plánované hospitalizace v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení, či z jiných důvodů), mohou nejpozději dne 8. května 2014 požádat o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. O vydání voličského průkazu lze písemně požádat na Obecním úřadě v Plané. Žádost o vydání voličského průkazu je 2 zveřejněna na webových stránkách obce nebo si ji lze vyzvednout a podat osobně. Žádost lze zaslat i poštou, avšak podpis voliče musí být úředně ověřen, případně ji lze zaslat elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Žádost musí být podána anebo úřadu doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 8. května 2014 do 16:00 hod. Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 8. května 2014 osobně voliči anebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad osobně nebo telefonicky na č a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, kde má trvalý pobyt. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlasování občanů členských států EU Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiného členského státu, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich překážka ve výkonu volebního práva, jsou po dobu nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na OÚ Planá, jsou zapsaní

3 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Hlasovací lístky OČKOVÁNÍ PSŮ Obecní úřad Planá oznamuje všem majitelům psů, že dne 26. dubna 2014 od 13:30 do 14:00 hodin před obecním úřadem bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Základní očkování Hlasovací lístky budou všem voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 20. května proti vzteklině stojí 80 Kč. Po dohodě s majitelem psa je možné aplikovat i kombinovanou vakcínu proti ostatním chorobám psů. Očkovací průkaz s sebou. SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Sběr odpadu se uskuteční na podzim. Termín Vám včas sdělíme. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vážení spoluobčané, touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Celkem se v obci vybralo 4.058Kč. E-BOX Obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Nyní máte opět možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn na chodbě obecního úřadu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. OBECNÍ KNIHOVNA A RESTAURACE V MULTIFUNKČNÍM DOMĚ V obci Planá bude po rekonstrukci multifunkčního domu otevřena nová obecní knihovna a zrenovovaná restaurace. Podrobnější informace pro zájemce o funkci knihovníka a o pronájmu restaurace budou ZMĚNY V MHD V červnu očekáváme změny jízdního řádu. Autobusy MHD číslo 19 směr Nové Homole budou zajíždět na zastávku Planá, Náves -střed každý den v týdnu včetně prázdnin v časovém rozmezí 12:00 19:00 DOTACE GRANTY Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 dotační titul č. 1. Žádost o poskytnutí investiční dotace na akci "Obnova kanalizace po povodni 2013 byla podána v loňském roce. Výsledky výběru budou zveřejněny během měsíce dubna Grantové programy Jihočeského kraje 2014 Na konci roku 2013 podala obec žádosti o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje opatření č. 3, dotační titul 8 Dotace úroků z úvěrů. a) Předfinancování dotace na projekt Multifunkční dům obce Planá b) Dofinancování projektu Multifunkční dům obce Planá 3 s předstihem zveřejněny na webových stránkách obce Planá a na vývěskách obce. S. Bábská hodin. Věříme, že tato změna povede k větší bezpečnosti občanů obce, kteří nebudou muset přecházet přes nebezpečný úsek silnice E 55. S. Bábská V rámci programu lze poskytnout finanční dotaci ve výši 70% roční splátky úroků z úvěru, kterou zaplatíme bankovnímu ústavu. Vyhodnocení podaných žádostí je plánováno koncem měsíce května Ministerstvo pro místní rozvoj Program: 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Obec požádala o dotaci ve výši ,-- Kč (70%), podíl obce ve výši ,-- Kč (30%), celkové náklady ,-- Kč. Záměrem podaného projektu s názvem Dětská venkovní klubovna je stavba dřevěného přístřešku pro trávení volnočasových aktivit dětí a dospělých na pozemku p. č. 360/1 (prostor mezi kabinami a plážovým kurtem). Žádost byla podána v únoru, předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných žádostí je koncem měsíce dubna.

4 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE Tak, jako každý rok i letos bylo na Obecním úřadě provedeno konečné přezkoumání hospodaření naší obce, podle zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání provedl kontrolor krajského úřadu. Závěr zprávy: 1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. MULTIFUNKČNÍ DŮM Na konci února se podařilo zkolaudovat severní část objektu, Obecní úřad tak od začátku března funguje na novém místě v budově a konečně ve svém. Do obecních bytů se vrátili nájemci a pomalu se dolaďuje prostor nové knihovny, veřejného internetu a čítárny. Tyto prostory již brzy uvidíte sami při prvních volbách letošního roku. Zbytek budovy se postupně dokončuje, před samotnou kolaudací je třeba nechat udělat změnu stavby před dokončením, protože oproti původnímu projektu došlo k drobným změnám. Osobně si myslím, že stavebně bude vše dokončeno na přelomu dubna a května, v té době, doufám, také zkolaudujeme a postupně budeme budovu zatěžkávat. Nově vznikne převážně hala pro sportovní využití, pro sporty volejbal, nohejbal, basketbal. Budou zde i branky na házenou a florbal, dva nové stoly na stolní tenis, žíněnky, žebřiny, lavičky atd. Tudíž sportovní využití haly bude opravdu všestranné a věřím, že si najde i další využití, než které jsem zmínil. Budou zde dvě šatny včetně sprch a WC, větší a menší, možno také rozdělit na muže a ženy. Pro kulturní a společenské akce zde bude vybavení: 32 stolů, 160 židlí, skládací podium 6x4m, zvuková aparatura, promítací a projekční plátna a přístroje. Přejeme si, aby využití bylo opravdu multifunkční a hlavně četnější než tomu bylo doposud. Souběžně pracujeme na rezervačním systému haly, posilovny a zasedacích místností připravujeme online systém na webových stránkách obce. V horních patrech vzniknou dvě nové zasedací místnosti (klubovny), které bychom chtěli využít pro naše spolky v obci, případně pro zasedání zastupitelstva či prezentaci projektů obce. Další místností v I. patře, v místech bývalého úřadu, bude posilovna skládající se z multifunkčního posilovacího stroje, běžeckého pásu, cross-trenažéru, dvou posilovacích lavic a benchpressu. Co se událo 2. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), 3. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2013 bude zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce při schvalování návrhu závěrečného účtu, nebo je k nahlédnutí na OÚ Planá. J. Schönbauer, předseda finančního výboru A málem bych zapomněl, bude zde opravená a nová obecní hospoda s menší úpravou dispozice oproti původní. Došlo ke zvětšení prostoru samotného sezení (cca 45 míst), naopak místo pro sklad a výčep bylo zmenšeno. Hospoda bude mít směrem ke mlýnu i letní vchod s možností realizace venkovního posezení s terasou a markýzou. V současné době se vyrábí nábytek včetně výčepního zařízení a stolice. Do konce dubna chceme, aby vše bylo hotovo. V současné době také připravujeme podmínky pro výběrové řízení na pronájem těchto prostor, takže zájemci sledujte naše obecní webové stránky. V ideálním případě bychom chtěli VŘ do konce dubna připravit a vyhlásit, do poloviny května by se mohli hlásit zájemci se svými nabídkami a do konce května bychom chtěli mít jasno a vybráno tak, aby se od mohla hospoda rozběhnout. Ještě bych se vrátil k cenám, sice jsme o nich finálně nemluvili a žádné nestanovili, ale měli by být jednoduché, transparentní a konkurenceschopné. Opravdu orientačně, cena pronájmu haly na 1 hodinu by se mohla pohybovat pro kolektivní sporty kolem ,-Kč, pro jednotlivce ping pong (1stůl) 100Kč nebo 50 Kč/osoba. Vstup do posilovny jednorázově 50,-Kč/osoba, měsíční permanentka ,-Kč a možná roční 1.000,-Kč. Vše ještě bude otázkou jednání, ale pokud budete mít jakékoliv návrhy nebo nápady, tak se určitě ozvěte, napište. Budeme za to vděčni. Tomáš Pintér, starosta obce Pokud není uvedeno jinak, autorem článků v sekci aktuality z obecního úřadu je místostarostka R. Sodomková ADVENT Dne se uskutečnilo každoroční setkání spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pohádku Vločka Sněhulka předvedl spolek Kašpárek. Mikuláš a čert přinesl dětem sladkou nadílku v podobě balíčků. Všichni bez rozdílu věku se mohli občerstvit cukrovím doneseným místními ženami alko i nealko punčem. Setkání se neslo v předvánočním duchu a občané se uvolnili před nadcházejícím vánočním stresem. Ti, kterým se ještě nechtělo domů, pokračovali v teple v restauraci Na Letišti. Obecní úřad Planá a SDH Planá 4

5 MDŽ V letošním roce se uskutečnilo v sobotu první setkání plánských žen v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne žen. Neformální posezení zorganizoval Obecní úřad v Plané v restauraci Na Letišti. Vzhledem k tomu, že se v naší obci nenachází školka, jejíž dětičky by maminkám, babičkám i ostatním ženám předvedly kulturní vložku, ujali se tohoto úkolu dva recitátoři z mužské části zastupitelstva obce. V retro stylu přednesli básně věnované ženám a za bouřlivého potlesku všichni zavzpomínali na doby minulé. Každá žena byla obdarována květinou, zákuskem a kávou. Nálada byla více než srdečná a všichni se již těší na setkání v příštím roce. S. Bábská 5

6 Kalendář akcí aneb na co se můžeme těšit DĚTSKÝ DEN V pátek 6. června bude uspořádán pro naše ratolesti dětský den na hřišti SK Planá. V srpnu bude uspořádáno sportovní odpoledne rozloučení s létem. Plakáty s termínem, časem a programem budou v dostatečném předstihu vyvěšeny na vývěskách obce. Obecní úřad Planá a SDH Planá MÁJKA Stavění májky tradičně pořádá SDH Planá Májka tentokrát bude postavena v areálu SK Planá. Všichni občané jsou srdečně zváni. J. Schönbauer DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Závody proběhnou jako každý rok od 13:00. Sraz závodníků bude v 12:30 u Rybářské chaty. Pro soutěžící jsou přichystané věcné ceny a pro doprovod občerstvení. Plakáty o soutěži budou vylepeny s předstihem. Za spolek Chyť a pusť L. Balogh SETKÁNÍ PLANÝCH X. setkání Planých se tentokrát koná dne v Plané nad Lužnicí. Město nabízí účast ve fotbalovém turnaji, v tenise žen i mužů, v plážovém volejbalu, v nohejbalu a v rybářských závodech. Zájemci o účast na setkání a reprezentaci obce v uvedených sportovních disciplínách a občané, kteří se chtějí setkání zúčastnit jen jako fanoušek, se nahlásí co nejdříve kvůli případnému objednání autobusu na obecním úřadě. S. Bábská MUZIKÁL MAMMA MIA Vážení spoluobčané, připravujeme pro Vás zájezd na muzikál MAMMA MIA! Termín v 15:00 hodin Kongresové centrum Praha. Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na písních skupiny ABBA se konečně představí v české premiéře. Živý orchestr, velkolepá výprava a obsazení nejznámějších českých umělců. A to poprvé v české verzi, autorem překladu a českých textů bude Adam Novák. Samozřejmostí je živý orchestr. Obsazení, vzhledem ke vzdálenosti premiéry, není dosud známé. V hlavních rolích se máme dle tiskové zprávy těšit na ty největší české hvězdy. Nechme se překvapit Oficiální premiéry proběhnou 12. a 13. prosince Ceny vstupenek na běžná představení jsou od 390 Kč do 1290 Kč (s nejlepším výhledem), náš předpoklad ceny za vstupenku je Kč. Dále cena za dopravu. Zde potřebujeme vědět počet lidiček, který mají o muzikál zájem. Zájemce žádáme, aby se nahlásili do na OÚ Planá buď telefonicky nebo pomocí u: J. Schönbauer Příspěvky zájmových organizací HASIČI Loňský rok jsme zakončili 7. prosince výroční valnou hromadou, kterou jsme uspořádali pro všechny naše členy v restauraci Na Letišti. Proběhla bilance za celý minulý rok a odsouhlasili jsme si plány na rok Sbor na konci roku evidoval 58 členů. Vzhledem probíhající rekonstrukci multifunkčního domu jsme letos neuspořádali hasičský ples. Na náš tradiční ples si bohužel musíme ještě jeden rok počkat. O to víc už se těšíme. I letos pro Vás připravujeme na 30. dubna tradiční pálení čarodějnic a stavění máje, oba dva dětské dny na začátku prázdnin a na konci léta. Letošní rok zahájí naše soutěžní družstva obvodovou soutěží našeho okrsku a to 12. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích od 13:00 hodin. Letos budeme pořádat již 10. ročník hasičské soutěže o putovní pohár OÚ, soutěž se bude konat 7. června od 13:00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Veškeré akce a další informace naleznete na našich webových stránkách Zveme všechny naše členy, spoluobčany a děti na připravované akce našeho sboru. J. Schönbauer 6

7 FOTBAL SK Planá se bude na jaře pokoušet o vylepšení své pozice v tabulce okresního přeboru a zaútočit na postup do I. B třídy. Po podzimu drží svěřenci trenéra Josefa Cimburka 4. místo. Mužstvo přes zimní pauzu nezahálelo a kromě početných tréninků a přátelských utkání absolvovalo třeba i soustředění ve Frymburku či spinningové lekce. Nejlepším střelcem týmu je po podzimu Špírek (9 branek). Balogh se pak s osmi přesnými trefami a pěti gólovými asistencemi stal nejproduktivnějším hráčem. Ani minutu nechyběli v sestavě dva železní muži - Sodomka a Křemen. Pro jarní část sezóny tým posílil o hráče z vyšších soutěží, mj. o Jana Pintéra. Více nově na Pro fanoušky SK uvádíme přehled domácích zápasů: 16. kolo - SO SK PLANÁ - H. STROPNICE 17: kolo - SO SK PLANÁ - BAVOROVICE B 17: kolo - ČT 8.5. SK PLANÁ - Č. DVORY 17: kolo - SO SK PLANÁ - HLUBOKÁ B 17: kolo - SO SK PLANÁ - MLADÉ 17: kolo - SO 7.6. SK PLANÁ - JANKOV B 10:00 HOKEJBAL Hokejbalisté SK Planá nezopakovali loňské prvenství a se soutěží se tento rok rozloučili už ve čtvrtfinále 2. ligy AHbK. V základní části skončili Plánští na pátém místě s bilancí deseti výher, jedné remízy a devíti porážek. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Vít Brejžek, který nasbíral 41 kanadských bodů (19+21). Nejlepším střelcem byl Špírek (26 branek), v bráně podával spolehlivé výkony Kölbl. Ve čtvrtfinále Planá narazila na rozjetý tým KN Interiéry, se kterým sehrála vyrovnané a napínavé zápasy. O vyřazení plánského mužstva rozhodlo až prodloužení odvetného duelu. Do září tedy mají hokejbalisté volno. Články za hokejbal a fotbal jsou zpracovány dle podkladů SK Planá STÁJ A+L PLANÁ Začíná nová jezdecká sezóna, tak i naše stáj nezahálí a připravila pro všechny milovníky drezurních a skokových soutěží HOBBY ZÁVODY 2014, které se konají každou druhou sobotu v měsíci od dubna do září. Doufáme, že se nám podaří navázat na loňské úspěchy, kdy se na zářijových závodech v soutěži OÚ PLANÁ podařilo pořádající stáji získat 1. místo. Tímto děkujeme za finanční podporu OÚ Planá na ceny pro jezdce a budeme rádi za další spolupráci. Více informací k soutěžím naleznete na TERMÍNY ZÁVODŮ: , , , , Za stáj A+L Planá Alena Čapčuchová Procházková Ostatní příspěvky NENECHTE SI PŘERŮST DLUHY PŘES HLAVU! Dnešní doba plná lákadel a moderních trendů vystavuje řadu z nás riziku půjček, úvěrů a hypoték a následnému zadlužení, které v některých případech může přerůst až v exekuci a dražbu majetku. Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých dostal do obdobné situace, neodkládejte tento problém na pozdější dobu, ani se nesnažte vytlouct klín klínem, zaplatit půjčku další půjčkou. Je několik možností, jak se z této finanční tísně dostat a vyvarovat se dluhové pasti! Byť by se na první pohled mohlo zdát, že zadlužení se týká pouze sociálně slabších spoluobčanů, mnohdy se s problémem tohoto druhu potýkají i lidé, o kterých byste si to vůbec nemysleli. 7

8 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s se dluhové problematice věnuje už řadu let. A protože dluhová problematika narostla za poslední roky několikanásobně, je naším primárním cílem prevence a poradenství již v počáteční fázi zadlužení. Na občanskou poradnu se může obrátit kdokoli, veškeré konzultace a pomoc při řešení problémů jsou poskytovány zdarma. S čím vším vám poradna může v oblasti dluhů poradit? * Zodpovíme otázky týkající se exekucí, oddlužení (osobní bankrot), ručitelství, finančních produktů, splátkových kalendářů aj. * Dozvíte se všechny možnosti, jak lze řešit zadlužení *Pomůžeme s vybraným způsobem řešení * Pomůžeme při komunikaci s věřiteli, exekutory * Pomůžeme správně vyplnit návrh na povolení oddlužení * Budeme spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení Poradíme a vysvětlíme: * Ručiteli, jak chránit svá práva / Věřiteli, jak vymoci svoji pohledávku * Zaměstnanci, jak vymoci dlužnou mzdu * S opravnými prostředky na soud, exekuční úřad (odvolání, odpor, námitka ) * Jak ochránit majetek nabytý v manželství (podnikání či rizikové chování druhého z manželů) * Jak nastavit reálné splátkové kalendáře * Jak postupovat při neschopnosti splácet * Smluvní podmínky a s nimi spojená rizika atd. Řešte svou dluhovou situaci včas a přijďte se poradit do občanské poradny! Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Riegrova 1756/51 (3. patro) České Budějovice Telefon: Mobil: Společenská rubrika Během ledna až června roku 2014 se v naší obci dožívají významných životních jubileí tito občané: Ladislav Šafránek, Lubomír Gireth, Blanka Špírková, Vladimír Rottner, Petr Vocedálek, Zdeňka Hošnová, Helena Brabcová. Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. OÚ Planá Důležité kontakty Obecní úřad: tel.: , starosta obce: Ing. Tomáš Pintér, tel.: , místostarosta obce: Růžena Sodomková, tel.: Úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00, 13:00-18:00 Redaktorka Plánských listů: Simona Bábská, Plánské listy jsou zaregistrovány pod evidenčním číslem MK ČR E

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

3) Byla provedena kontrola zápisu č. 24/2012 ze zasedání ZO ze dne Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO.

3) Byla provedena kontrola zápisu č. 24/2012 ze zasedání ZO ze dne Hlasování : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, SCHVÁLENO. Z á p i s č. 25/2012 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 08.10. 2012 OD 18,00 HODIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne , ve 14:00 hodin

ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne , ve 14:00 hodin ZÁPIS o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice konaného dne 14. 02. 2015, ve 14:00 hodin Starosta zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice ve 14:00 hodin a všechny přivítal. Bod č.

Více

V Ř E S K O V Á K červenec 2003

V Ř E S K O V Á K červenec 2003 V Ř E S K O V Á K červenec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již sedmé číslo Vřeskováka. Toto číslo obsahuje důležitá telefonní čísla pro případ mimořádných událostí požárů apod. Co se

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální.

SLOVO ÚVODEM. V ostatních příjmech jsou příjmy za prodej dresů a ty byly opět letos minimální. VÝROČNÍ ZPRÁVA FANKLUBU HC SLAVIA PRAHA Z. S. ZA SEZÓNU 2015/2016 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, letošní sezóna pro nás byla nová, jiná než-li ty předchozí. Po mnoha letech jsme se museli smířit

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. ) Schválený Upravený Skutečnost k 31.12.13 Třída 1 Daňové příjmy 10441 13044,4 13043,6 Třída 2 Nedaňové příjmy 1370,8

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ÚČETNÍ JEDNOTKA OBEC ŽIM Sídlo Žim 28, 415 01 Teplice IČ 00266663 Starosta Zdeněk Haramul 1. Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané, 1/ 2016 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky Srovnání českých a německých potravinářských výrobků TJ Sokol Němčičky Cena hejmana dvakrát do Němčiček

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN.

Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE OD 18,00 HODIN. Z á p i s č. 8/2016 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 22. 8. 2016 OD 18,00 HODIN. Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková.

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více