ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013"

Transkript

1 Městys Koloveč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Městys Koloveč ulice, č.p. U Staré fary 142 obec Koloveč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Počet členů zastupitelstva Městyse Koloveč: 9 Starosta: Místostarostka: Kontrolní výbor: předseda : členové : Finanční výbor : předseda: členové: Člen zastupitelstva : Ing. Václav Pergl Jana Peclová Martin Volf Josef Kaše Václav Kříž Miroslav Brožovský Mgr. Jitka Gabrielová Petr Hájek Ing. Milan Mastný Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 14

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,16 Nedaňové příjmy , , ,57 Kapitálové příjmy 2 000, , ,00 Přijaté transfery , , ,10 Příjmy celkem , , ,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , Daně z příjmů právnických osob , , ,51 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,40 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 1 000, , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,96 15 Majetkové daně , , ,96 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 420, , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 121, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000, ,00 800, Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,36 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , Přijaté neinvestiční dary 2 000, , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 000, , ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 14

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 232 Ostatní nedaňové příjmy , , ,18 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,18 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků 2 000, , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 000, , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 000, , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 000, , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů 1 000, , , Převody z vlastních fondů 1 000, , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,10 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,10 Příjmy celkem (třídy ) , , ,83 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 14

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,59 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 2 000, , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomůcky 3 500, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 1 000, , Nájemné za půdu 250,00 250,00 244, Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 17, Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 3 806, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Ostatní nákupy , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,65 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 14

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5222 Neinv.transf.občanským sdružením , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000, , , Převody vlastním fondům 1 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 563, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500, , , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 7 740, , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,74 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , , Investiční transf.přísp.a podobným organizacím , , ,00 63 Investiční transfery , , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,59 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,24 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 14

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,28- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,04 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,24- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,28- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,28- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 14

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Inventarizace majetku: Inventarizace majetku byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2013 starosty městyse Koloveč ze dne v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., Směrnicí o inventarizaci majetku závazků městyse Koloveč. Na základě zjišťovacího protokolu o vykonaných stavebních pracích - projekt: Nový sběrný dvůr, Rekonstrukce místních komunikací ( v ulici Jabloňová a v části ulice Dlouhá v Kolovči, na pozemcích KN, parcelní č. 1436/1, 1436/2, 1437/4, 1502, 2220 a 1647/1 v k.ú. Koloveč, v části ulice Sportovní na části pozemku KN, č. parcely 1632/3 v k.ú. Koloveč) provedeno zařazení dlouhodobého hmotného majetku v období 12/2013 v celkové hodnotě ,74 Kč. Sběrné místo na odpad v pořizovací hodnotě ,00 Kč Rekonstrukce místní komunikace ulice Sportovní a Dlouhá v pořizovací hodnotě ,33 Kč Místní komunikace ulice Jabloňová v pořizovací hodnotě ,41 Kč Přehled přírůstků a úbytků v roce 2013 DHM, DDHM, DDNM Popis majetku Přírůstek v Kč Hodnota Úbytek v Kč Hodnota AKU kamna Stiebel eltro ETS KW (2 ks) ,00 0,00 AKU kamna Stiebel eltro ETS KW (2 ks) ,02 0,00 Zpevnění plochy na ukl.žel.šrotu+přístupová cesta 0, ,90 Skříň policová s dveřmi PRACTICAL(archivní TJ Slavoj) 4 416,50 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN 785/ ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč -LV 1- KN 928/ ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1- KN 798/ ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1- KN 939/ ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1- KN ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN , ,59 Světelná technika (2 ks) - kulturní sál 7 853,00 0,00 Hasičské přilby (12 ks) ,00 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV1 - KN 169 0,00 560,00 Kontejner - nádoba na odpad (2 ks, hřbitov) ,00 0,00 Zahradní traktor ,00 0,00 Motorová sekačka 8 500,00 0,00 Lesní hospodářský plán ,00 0,00 Kontejner 0, ,00 Hasic. prilba F 200 Schuberth 0, ,04 Kontejner na odpad (černý kontejner - 2 ks) Zichov ,00 0,00 Tlakové láhve Wrthington ocel - 4 ks ,50 0,00 Dýchací přístroj Fenzy Aeris Type II - 2 ks ,00 0,00 Maska Panoramask F - 8 ks ,00 0,00 Sběrné místo na odpad ,00 0,00 Místní komunikace - ulice Jabloňová ,41 0,00 Dýchací přístroj S7 (nalezený majetek při inventuře) 4 500,00 0,00 Dýchací přístroj S5 (majetek nalezený při řádné inventuře) 3 000,00 0,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV KN 1371 (komplexní poz.úpr.) 2 248,37 0,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV KN č (komplexní poz.úpr.) ,00 0,00 Rekonstrukce MK-Sportovní a Dlouhá ,80 0,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 14

8 Přírůstek v Kč Úbytek v Kč Hodnota Hodnota Rekonstrukce MK-Sportovní a Dlouhá ,53 0,00 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN 2208/1 0,00 10,17 Parcela k.ú. Koloveč - LV1 - KN 94/4(rozděl. pozemku na KN 94/4,94/7) 0,00 71,40 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN ,00 86,26 Slunečník + stojan na slunečník 0, ,00 Stůl odkládací bez /1 0, ,00 Dýchací ppřístroj S 5 0, ,00 Vzduch. dýchací přístroj Saturn S5 0, ,00 Dýchací přístroj Saturn S 7 0, ,00 Dýchací přístroj S7 0, ,00 Kopírka Minolta DI , ,00 Úhlová bruska 0, ,00 Kalkulačka Casio RF 510- Kaš 0, ,77 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 540/10 B 0,00 4,07 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN ,00 15,82 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN ,00 62,15 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 540/14 B 0,00 111,15 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN ,00 132,72 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1003/37 0,00 134,31 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 540/14 A 0,00 169,68 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1003/36 0,00 244,20 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 540/10 C 0,00 302,25 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 600/14 0,00 366,60 Parcela k.ú. Koloveč - LV 1 - KN ,00 506,16 Parcela k.ú. Koloveč - LV1 - KN ,00 700,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 540/10 A 0, ,11 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1009/2 0, ,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1004/17 0, ,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1004/20 0, ,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1004/14 0, ,00 Parcela k.ú. Únějovice - LV 371 -KN č. 1004/16 0, ,00 CELKEM přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku , ,35 Přírůstky a úbytky Jiného drobného a nehmotného majetku v roce 2013 Popis Přírůstky v Kč Úbytky v Kč Židle konferenční Taurus bordó (20 ks) 9 655,80 0,00 Jídelní stůl (10 ks) ,70 0,00 Baterie k radiostanicím aku p ro Maxon SL mAh (4 ks) 5 444,00 0,00 Baterie k radiostanicím aku pro Maxon SL25 (2 ks) 2 116,00 0,00 Program KPO 6 - Plná verze 2 960,00 0,00 Baterie k radiostanicím aku pro Maxon SL55+ (4 ks) 6 524,50 0,00 EUROLITE ESX-4 DMX Switch pack 2 290,00 0,00 Venkovní osvětlení (terasa restaurace Šumava) - 8 kusů 6 048,00 0,00 Držák svítilny (12 ks) 9 002,00 0,00 Pokladnička kov. 0,00 50,00 Příruční pokladna 0,00 185,00 Váza na květiny - miska 0,00 304,00 Vařič 0,00 470,00 Obraz olej Haltrava 0,00 500,00 Obraz olej-les u Všerub 0,00 500,00 Varná konvice 0,00 659,00 Stůl dřevěný 0,00 425,00 Celkem , ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 14

9 Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Výsledek inventarizace Účet Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Kulturní předměty , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , Oprávky ke stavbám , Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , Materiál na skladě 4.259, Zboží na skladě 9.554, Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti 721, Opravné položky k odběratelům , Běžné účty , Pokladna , Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti 3.609, Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci , Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení. a zdravotní pojištění , Jiné přímé daně (srážková a zálohová daň) , Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 2.803, Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 4.627, Ostatní krátkodobé pohledávky , Náklady příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty , Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , Nerozdělený zisk , Dlouhodobé úvěry , Ostatní dlouhodobé závazky , Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek , Vyřazené pohledávky , Dlouhodobé podmínky pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí , DPP ze vztahu k jiným zdrojům , Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 6.929, Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva , Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,59 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 14

10 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,70 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,87 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,76 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,21 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,70- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,76- Materiál Materiál na skladě 4 981,00 722, ,00 Zboží Zboží na skladě , , ,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 721,80-721,80- Opravné položky k odběratelům 2 659, , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů 1 000, , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000, , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7 740, , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0, Plzeňský kraj - dotace na pečovatelku 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x dotace na pojistné pro os. vykon. veřejné práce 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce ,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x , Náhrady mezd v době nemoci x 0,00 x 1 584, ,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 1 240, Čerpání dotace na pečovatelku ,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 14

11 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní nákupy j.n. x 0,00 x , Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,10 x ,10 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 302, Služby zpracování dat x 0,00 x 726, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 607, Pohoštění x 0,00 x 1 320, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 2 000,00- x 2 000, VOLBY PREZIDENTA ČR , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 338, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 2 662, Pohoštění x 0,00 x 924, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 0, , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 5 740,00- x 5 735, , ,00-0, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Městys Koloveč hospodařil od na základě usnesení ZM Koloveč ze dne podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočet městyse Koloveč na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem městyse dne jako přebytkový ( ,00 Kč) s příjmy ,00 Kč, výdaji , 00 Kč (výdaje ,00 Kč, splátky úvěru ,00 Kč). Zastupitelstvo městyse Koloveč vzalo na vědomí, projednalo a schválilo rozpočtová opatření č za rok Příjmy za rok 2013 činily ,83 Kč. Výdaje za rok 2013 činily ,59 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2013 činí ,70 Kč. Městys Koloveč obdržel v roce 2013 tyto transfery: - Dotace na volby prezidenta republiky (Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu) ve výši ,00 Kč - Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ve výši ,00 Kč - Dotace na poskytování sociálních služeb (MPSV,UZ 13305, reg.č ) ve výši ,00 Kč Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 14

12 - Účelová dotace na poskytování sociální služby pečovatelská služba (smlouva č , z rozpočtu kraje) ve výši ,00 Kč - Finanční příspěvek Zpracování lesního hospodářského plánu (Ministerstvo zemědělství UZ 29017, Čj. 95/2013-CZ032) ve výši ,00 Kč - Účelová neinvestiční dotace Pokrytí mimořádných fin.prostředků pro JSDHO nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 věcné vybavení (usnesení č. 318/13, z rozpočtu kraje) ve výši ,00 Kč - Účelová neinvestiční dotace Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013 akce Oprava hasičské zbrojnice v Kolovči a na Zíchově (HS 3/2013, z rozpočtu kraje) ve výši ,00 Kč Celková výše poskytnutých transferů v roce 2013 činila ,00 Kč. Veškeré uvedené transfery byly v řádném termínu vyúčtovány. Nevyčerpaná neinvestiční dotace na volby ve výši 4.627,00 Kč byla vrácena v řádném termínu. Všechny transfery byly použity na účel, pro který byly poskytnuty. Městysi Koloveč byl poskytnut příspěvek z Úřadu práce (na základě DOHODY o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. DOHODA č. PDO-VN-64/2013,PDO-VN-50/2013,PDO-VN-49/2013, DODATEK č. 1 - č. PDO-VN-49/2013. Výše příspěvku v roce 2013 činila ,00 Kč (15% hrazeno ze státního rozpočtu ČR ,50 Kč, 85% hrazeno z prostředků ESF ,50 Kč). Celková poskytnutá finanční částka ,00 Kč. Byla přidělana finanční částka na věcné vybavení neinvestiční povahy pro JSDH Koloveč z rozpočtu PK ve výši ,00 Kč. Na základě Pravidel pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2013 byly uhrazeny výdaje JSDH Koloveč za uskutečněné zásahy 1.758,00 Kč, za věcné vybavení neinvestiční povahy 9.161,00 Kč, celková částka ,00 Kč. Městys Koloveč přijal v roce 2013 finanční dar v celkové hodnotě ,00 Kč na nákup hasičských zásahových přileb - od firmy PLETEX Koloveč finanční dar ve výši ,00 Kč, Markéta Kohoutová - Nakládání s nebezpečnými odpady Zbiroh 5.000,00 Kč, CORPSTAV s.r.o. Praha ,00 Kč. V roce 2013 dále městys Koloveč přijal finanční dar ve výši 2.000,00 Kč od fi. Silnice a.s. Horšovský Týn (pořádání plesu městyse), od fi. Kartáčovna, spol. s r.o ,00 Kč (na rozvoj městyse Koloveč). Na základě smlouvy o zajištění reklamy a propagace poskytnuta finanční částka ve výši 3.000,00 Kč (ples městyse Koloveč). Městys Koloveč poskytl v roce 2013 finanční příspěvky občanským sdružením v celkové výši ,00 Kč. finanční příspěvek zdravotně postiženým ve výši 8.000,00 Kč. - Pionýrská skupina Kolo Koloveč 3.000,00 Kč - Bowling club Zichov pukls o.s ,00 Kč - Český kynologický svaz Koloveč 8.000,00 Kč - Divadelní soubor Kolofantí ,00 Kč Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 14

13 - TJ Slavoj Koloveč ,00 Kč - JSDH Zichov 2.000,00 Kč - Pořádání fotbalového turnaje přípravek a žáků 3.000,00 Kč - Pořádání Dne dětí 3.000,00 Kč - Tradiční rybářské závody u příležitosti Zíchovské pouti 1.000,00 Kč - Kulturní akce Těšíme se na prázdniny 3.000,00 Kč - Pořádání Kolovečského trojboje 2.000,00 Kč - Pořádání volejbalového turnaje smíšených týmů 2.000,00 Kč - Pořádání Rozsvícenecké na Zíchově 1.000,00 Kč - Svaz postižených civilizačními chorobami 2.000,00 Kč - Základní škola speciální DČCE Merklín Diakonie 4.000,00 Kč - Raná péče Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky 2.000,00 Kč Městys Koloveč uhradil v roce 2013 sankci za porušení rozpočtové kázně vyměřenou FÚ územní pracoviště Domažlice (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010, Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011, Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2012) ve výši 3.563,00 Kč. Bylo vyměřeno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od do ve výši 2.803,00 Kč. Úřad Městyse Koloveč řádně splácí úvěr u České spořitelny (Smlouva o úvěru č , splátkový kalendář), poskytnutý v roce 2006 na financování projektu Bytové domy Koloveč - zateplení a stavební úpravy, měsíční splátky ,00 Kč. Výše úvěru k činí ,00 Kč. Stav finančních prostředků městyse Koloveč k GE Money Bank Komerční banka Česká spořitelna Česká národní banka ,61 Kč ,37 Kč ,80 Kč 843,48 Kč Hospodaření příspěvkových organizací: Základní škola Koloveč: Neinvestiční příspěvek městyse Koloveč činil v roce ,00 Kč - z toho ZŠ (včetně odpisů) ,00 Kč - z toho JZŠ (včetně odpisů) ,00 Kč - z toho ŠD ,00 Kč Investiční dotace Základní škole Koloveč na nákup vypalovací pece Nabertherm TOP 100 s příslušenstvím, v souladu s ust. 31 odst. 1 písm. b) zákona, činila v roce ,00 Kč Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 14

14 Výsledek hospodaření ZŠ Koloveč - hlavní činnost ,59 Kč - hospodářská činnost 6.759,60 Kč CELKEM přebytek ,19 Kč Mateřská škola Koloveč: Neinvestiční příspěvek městyse Koloveč činil v roce ,00 Kč - z toho MŠ Koloveč, pracoviště Koloveč (včetně odpisů) ,00 Kč - z toho JMŠ Koloveč, pracoviště Koloveč (včetně odpisů) ,00 Kč - z toho MŠ Koloveč, pracoviště Těšovice ,00 Kč - z toho JMŠ Koloveč, pracoviště Těšovice ,00 Kč Výsledek hospodaření MŠ Koloveč : - hlavní činnost ,18 Kč - hospodářská činnost ,20 Kč CELKEM přebytek ,38 Kč Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Leiderová v.r. Marie Leiderová v.r. Ing. Václav Pergl v.r. Vystaveno na úřední desce Městyse Koloveč a zveřejněno na dne: Sejmuto z úřední desky Městyse Koloveč a z dne: Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14/ 14

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012

Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012 Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo 00637203

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí regionu Ruda ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69601488 název Svazek obcí regionu Ruda ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí aglomerace KSZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75112086 název Svazek obcí aglomerace KSZ ulice, č.p. č.p. 95 obec Zlámanec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC (20012011/01012011) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D023 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69744009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 DSO Chodska liga Klenci 98 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 68780206 název DSO Chodska liga Klenci 98 MO ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Dušejovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71234624 název Mikroregion Dušejovsko ulice, č.p. Dušejov 109 obec Dušejov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71160582 název Svazek obcí pro plynofikaci

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 30. 04. 2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Licence: D2GN XCRGBZUC/ZUC (31122014 / 07062012) Obec Tehovec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43750648 název Obec Tehovec ulice, č.p.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více