12/ Dohoda s Českou poštou platí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/ Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové vyrovnání s církvemi schváleno XV. CFK Vážené primátorky a starostky, vážení starostové a primátoři, dovolte, abych opět po roce doslova zkratkovitě zrekapituloval naše svazové aktivity, a to jak na poli společenském, tak především legislativním. Nečekejte přitom v žádném případě vyčerpávající přehled veškerého dění. Ten ostatně dostáváte aktuálně elektronickým zpravodajem a shrnující informace pak prostřednictvím měsíčníku Informační servis. Nepřeberné informace jsou umisťovány na svazový web. Domácí veřejné svazové dění bylo zahájeno tradičně krajskými setkáními, kterých se v průběhu měsíců února až dubna zúčastnilo 1213 představitelů obecních samospráv plus další hosté, a to jak z krajské úrovně, tak z Parlamentu ČR. V březnu se konalo další jednání s vládou ČR, jemuž předcházelo předání nůžek pro stát. Měsíc duben se nesl ve znamení již XIX. Kongresu starostů a primátorů při mezinárodním veletrhu URBIS v Brně. Z nejvýznamnějších tuzemských akcí Svazu máme v živé paměti XV. celostátní finanční konferenci, která proběhla závěrem listopadu v Praze. K tomu připočtěme řadu kulatých stolů (například v únoru nesmírně závažný k narovnání vztahů mezi státem a církvemi), seminářů, aktivních účastí na konferencích pořádaných ať již svazovým Institutem pro udržitelný rozvoj (otázky sociálního začleňování, problematika životního prostředí) za finančního přispění Nadačního fondu Svazu, tak jinými subjekty. Na zahraničním poli pak byl událostí číslo jedna 25. sněm CEMR ve španělském Cádizu, který se nesl ve znamení debat na téma decentralizace, demokracie a rozvoj. Nesmíme opominout další mezinárodní aktivity, od pracovního setkání předsednictev našeho Svazu a ZMOS, až po účasti na pracovních skupinách CEMR či spolupráci na projektech, které rozvíjejí twinningovou spolupráci či napomáhají rozvíjejícím se demokraciím. Co říci k legislativě? Opět stovky právních předpisů, stovky jednání na ministerstvech či v Parlamentu: herní zákon, veřejnoprávní kontrola, účetnictví, veřejná služba, podivná Sociální reforma I, regionální školství, veřejné zakázky, základní registry, nefunkční dopravní registry, veřejné opatrovnictví, rozpočtová odpovědnost, snahy o zdanění internetového sázení, příprava na budoucí čerpání fondů EU, financování hasičů, dokončení reformy veřejné správy, protikorupční novela zákona o obcích, DPH, sociální začleňování, rušení toho či onoho, na druhou stranu zatěžování obcí tím či oním. Práce nekončící, nad hlavu pro zaměstnance Kanceláře, o Vás aktivních ve svazových komisích, ani nemluvě. Bez Vás by nebylo ničeho, Vám patří hlavní dík. Ostatně právě propojení místních politiků s odborníky naší Kanceláře je věcí, kterou se můžeme chlubit, jsme jednoznačně na evropské špici. Přitom letošní rok se nesl obměnou mnoha zaměstnanců Kanceláře, nutno dodat, že ve většině případů z osobních důvodů. Všichni však děláme vše pro to, aby kvalita práce, měla stále vzestupnou tendenci. Závěrem dva osobní komentáře. Za prvé, jsem šťasten za církevní restituce. Věřím, že již nic nezvrátí proces, který umožní obcím, diskriminovaným více než dvacetiletou chabou činností předchozích představitelů státu, rozvíjet se podle vlastních představ. Za druhé RUD. Nemusí vyhovovat všem, jde však o životaschopný kompromis, který vyjednat nebylo vůbec snadné. Poučme se pro budoucí legislativní práci z toho, že na přích mezi starosty vydělává obvykle někdo jiný. Respektujme názory druhých, nehanobme se navzájem. A poděkujme všem, kteří za obecní samosprávu v jakémkoliv dresu bojují a v daném volebním období i mohou nejvíce vykonat. Šťastné a poklidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013 přeje jménem Vaší svazové Kanceláře Jaromír Jech, výkonný místopředseda

2 Aktuality ve zkratce z nového RUD a spíše si vytvářeli na obcích finanční rezervu, jelikož v příštích letech výdaje obcí rozhodně porostou. MF ostatně už dnes doporučuje snížit teoretické propočty příjmů z RUD o 7 %, což potvrzuje dlouhodobé doporučení Svazu. Z diskuse dotaz směřující ke způsobu financování prezidentských voleb: Jan Zikl sdělil, že v prvním a druhém lednovém týdnu budou potřebné finance k zajištění volby prezidenta republiky distribuovány z ministerstva financí na kraje. Ty by měly následně zaslat peníze obcím. Nestane-li se tak, obce musí kraje urgovat. Dny malých obcí 6. listopad 2012, Praha 38. dny malých obcí měly své první kolo tentokrát v Prostějově, druhé pak tradičně v Praze na Smíchově. V úvodu dostali slovo předsedové Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Oba se krátce vyjádřili ke schválené novele zákona o rozpočtovém určení daní, kterou označili za velký úspěch své činnosti. Dan Jiránek přitom znovu upozornil, že koeficienty byly sice nově nastaveny, jak moc si ale obce ve finále pomohou, ovlivní také to, kolik daní se v letošním roce skutečně vybere. Poslanec Stanislav Polčák, který také vystoupil v úvodním bloku, poznamenal, že zákon o rozpočtovém určení daní není metodou, jak daně vybrat, nýbrž návodem, jak je rozdělit. Přijetí nového zákona rovněž považuje za obrovský úspěch, už z toho důvodu, že pokud by se tak nestalo, příští rok by byl pro mnoho obcí doslova kritický. Krátce se vyjádřil také k novele zákona o obcích, kterou označil spíše než za protikorupční za pro-byrokratickou. Ujistil přítomné, že sám pro ni ruku určitě nezvedne. Standardně pak následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byli přítomní seznámeni s podpůrnými programy ministerstva, připomněli si, co přinesla novela zákona o veřejných zakázkách a vyslechli novinky z odboru stavebního řádu. Z Ministerstva zemědělství pak dostali informace o jeho stávající a budoucí podpoře venkova. Blok Ministerstva vnitra byl zaměřen na reformu veřejné správy (velký prostor jsme jí věnovali v INS č. 10, str. 6-9), přímou volbu starostů podle náměstka Veselského stále nebylo stanoveno kritérium, které by určovalo, ve kterých obcích by starostu měli volit přímo a ve kterých ne, a dále na aktuální problémy obcí v souvislosti se svobodným přístupem k informacím viz str. 8, 9. Velká pozornost byla věnována vystoupení Jana Zikla, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, který hovořil o rozpočtovém určení daní a o zákonu o pravidlech rozpočtové kázně. Konstatoval, že zhruba 4500 obcí vzrostou příjmy o 15 až 30 %. Varoval přitom starosty, aby se nenechali příliš opít vidinou velkých příjmů Návazné jednání s představiteli MMR k tématu přípravy na budoucí čerpání fondů EU 19. listopad 2012, Praha Na základě bilaterální dohody ze dne 2. října 2012 o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se v listopadu uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu. Výsledkem dlouhodobé spolupráce a komunikace je např. zapracování principiálních východisek rámce územní a urbánní dimenze dle návrhů Svazu do podkladů pro přípravu Dohody o partnerství mezi ČR a Evropskou komisí. Stále však nebyla uspokojujícím způsobem upravena Strategie regionálního rozvoje, která je jedním ze základních strategických dokumentů pro vyjednávání podmínek čerpání. Zde Svaz požadoval zapracovat především základní kategorizaci, která by zohledňovala rozdílné potřeby jednotlivých typů území a konkrétní směry rozvoje včetně územně definovaných priorit. V této oblasti tak bude i nadále pokračovat úsilí Svazu v rámci pracovních jednání s odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Další debaty se budou týkat i specifikace role měst a obcí v samotné implementaci včetně integrovaných řešení pro jednotlivé úrovně území. Zde má Svaz rovněž připraveny konkrétní návrhy, jedním z nich je integrovaný rozvoj menších obcí na úrovni území správních obvodů ORP. Jde Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 12/2012 strana 2

3 o systémové řešení, kdy je možné v následujících sedmi letech zajistit rovnoměrný a vyvážený rozvoj základních veřejných služeb po celé ČR a vyjednat pro tyto účely rozumný objem finančních prostředků v rámci územní dimenze pro období čerpání fondů Tomuto tématu by mělo být věnováno příští jednání vrcholných zástupců obou organizací, naplánované na počátek ledna Další zapojení Svazu se předpokládá jak na úrovni samotné přípravy operačních programů a metodiky pro jejich tvorbu, tak metodiky pro řízení územních intervencí. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Dotační politika MMR se mění v politiku úvěrovou 16. listopad 2012, Plzeň Necelá stovka starostů se sešla na XIV. řádném Sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, aby diskutovala o aktuálních problémech samospráv. V popředí jejich zájmu byla koncepce reformy veřejné správy a dopady zákona o veřejných zakázkách na města a obce. V rámci programu vystoupil také náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který představil novou koncepci bytové politiky. Upozornil na změny týkající se podpor poskytovaných ze Státního fondu rozvoje bydlení, které se přesouvají z oblasti nenávratných podpor do oblasti úvěrů viz str. 12. Snižuje se i vázací doba, a to na dobu 10 let. Zmínil i úvahy MMR ke zřízení centrálního stavebního úřadu a zřízení detašovaných pracovišť. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu prezentovala aktuální legislativu a práci Svazu při prosazování požadavků obcí a měst. Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel 21. listopad 2012, Praha Zástupci Svazu byli přizváni na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů EU Poslanecké sněmovny P ČR. Na programu jednání bylo především projednání návrhů změn zák. č. 250/2000 Sb. ( malých rozpočtových pravidel ) a projednání návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti (tzv. finanční ústavy). Přítomni byli také zástupci Ministerstva financí, se kterými, jakožto autory návrhů těchto zákonů, byly diskutovány nejspornější body předložených návrhů. Svaz uplatnil v rámci připomínkových řízení velké množství zásadních připomínek k předloženým návrhům. Na zasedání byly opět připomenuty a podařilo se je zohlednit v usnesení podvýboru. Jednání dospělo k závěrům, že MF opětovně zváží rozsah úprav v novele malých rozpočtových pravidel zejména v případě zveřejňování informací o poskytování peněžních prostředků z územních rozpočtů, které jsou pro obce a kraje velmi administrativně náročné (především v případě malých částek) a dále zváží vlastní navrhované změny v účetnictví a hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou svým rozsahem poměrně zásadní, a upraví je. V případě návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti musí MF nejprve legislativně vymezit pojmy celkové příjmy a dluh a k návrhu současně předložit znění prováděcího předpisu, na který se návrh odkazuje. Do doby, než MF splní zadané podmínky, navrhuje podvýbor projednávání přerušit, ale dosud nebyl předložen. Za SMO ČR se zúčastnily jednání Mgr. Ludmila Němcová a Ing. Markéta Horníčková z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPA SE CHYSTÁ NA DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ Ministři financí zemí Evropské unie (ECO- FIN) v těchto dnech diskutují o dopadech zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Tato daň, kterou zavedly nebo se chystají zavést některé evropské země, zdaní transakce s finančními instrumenty, jako jsou akcie společností, dluhopisy a další nástroje peněžního trhu, prováděné institucemi usazenými v členských státech EU. K návrhu se zatím připojilo 11 států včetně Francie, Německa, Itálie, Španělska a Slovenska. Daň by měla podle Evropské komise zajistit, aby finanční sektor přispíval do veřejného rozpočtu, a spolupodílel se tak na nákladech na boj s finanční krizí. Měla by také podpořit odpovědnější obchodování. Naše frakce EKR (Evropští konzervativci a reformisté) je z principu proti zavádění další daně a nové formě redistribuce, která se navíc dotkne všech účastníků finančního trhu a nezohledňuje to, zda se chovají odpovědně nebo ne. Odpovědnost za chyby jednotlivých finančních institucí se tak přenáší na všechny účastníky obchodování. Manuel Barroso si sice slibuje od zavedení daně přínos ve výši 57 miliard eur, ale ten se vůbec nemusí uskutečnit. Jednak proto, že jako u většiny daní i u této existuje možnost se jim částečně vyhnout, jednak proto, že se část finančních transakcí přesune jinam například na trhy v Asii či Americe. Když už by měla být daň zavedena, mělo by to být globálně. V tomto duchu argumentuje i Velká Británie, která návrh nepodporuje a jejíž finanční centrum v Londýně by utrpělo nejvíc. Česká republika se na rozdíl od Slovenska k iniciativě nepřipojila a daň se zavést nechystá. Nicméně požaduje zvážení důsledků, jež by zavedení této daně přineslo. Zůstávají nezodpovězeny otázky týkající se svrchovanosti daňové politiky jednotlivých států, rozsahu působnosti daně a konkrétních povinností vyplývajících pro členské státy EU a jejich finanční instituce. EU by rovněž měla zajistit, že realizace nebude zasahovat do tržního prostředí členských států, které zůstanou stát mimo, a nenaruší fungování jednotného trhu EU. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 12/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 2. LISTOPADU 2012 V PRAZE Po kontrole plnění úkolů z posledního zasedání se členové Předsednictva tentokráte více zabývali vstupy a výstupy ze Svazu. K datu zasedání Předsednictva byly zaznamenány dva vstupy a rovněž dva výstupy (aktuální stav členské základny je tedy 2500 obcí zastupujících obyvatel), nicméně k byly avizovány další tři výstupy. Přítomní byli trochu zaskočeni tím, že v jednom případě bylo v odůvodnění uvedeno, že činnost Svazu je politizována. Toto tvrzení je velmi zarážející, jelikož starostové, kteří se aktivně zapojují do svazové práce a jsou členy jeho komisí i řídících orgánů, vždy byli, a i nadále jsou, stoupenci různých politických stran, a tudíž k politizování žádného problému na půdě Svazu nikdy ani dojít nemohlo. Veškerá usnesení z jednání komisí i Předsednictva a Rady Svazu jsou tedy přijímána napříč politickým spektrem a směřují čistě k obhajobě zájmů samosprávy. Ostatně Svaz za zájmy měst a obcí lobbuje u každé vlády, lhostejno, zda je zrovna levicová či pravicová. Podobná tvrzení jsou proto lživá a zřejmě i účelová. Velkou pozornost věnovali přítomní také předloženým podkladovým materiálům ekonomické povahy. Nejprve projednali zprávu o hospodaření Svazu k 30. září 2012, jež by na vědomí měla vzít také Rada Svazu, a poté se zabývali návrhem rozpočtu na rok Jaromír Jech konstatoval, že rozpočet byl připraven jako vyrovnaný s tím, že schodek bude vyrovnán převodem z rezervního fondu. Hlavními důvody schodku jsou finanční participace Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel (ukončení projektu v roce 2013), spoluúčast Svazu na dalších plánovaných projektech, které Předsednictvo projednávalo již na svém zasedání dne 21. září, spoluúčast na dotaci MMR ČR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce Svoji roli sehraje i zohlednění inflace a navýšení sazeb DPH. Přítomní členové Předsednictva se zamýšleli nad možnostmi, jak navržený schodek rozpočtu ponížit a navrhli určitá opatření. Po jejich zapracování doporučili návrh rozpočtu ke schválení Radě viz str. 6. Dalším stěžejním bodem jednání byla příprava na setkání vedení Svazu s vládou ČR, ke kterému dochází na základě uzavřené dohody jednou ročně už od roku Kancelář Svazu již připravila několik podkladových materiálů k bodům, které je třeba s členy vlády projednat. Na programu jednání by tedy měly být: koncepce dokončení reformy veřejné správy, na kterou bude kladen zvláštní důraz, dále financování jednotek sboru dobrovolných hasičů, věcný záměr zákona o odpadech, posilování prvků většinového systému pro volby do zastupitelstev obcí, příprava nového programovacího období, otázka veřejného opatrovnictví a funkčnost Agentury pro sociální začleňování. Členové Předsednictva doporučili k projednání ještě další témata, a to reformu financování regionálního školství, reorganizaci služeben Policie ČR, reorganizaci poštovní sítě, novelu zákona o obcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dostatečný časový prostor byl vyhrazen tradičně pro aktuální legislativu. Předsednictvo jednalo např. o reformě veřejné správy, přičemž konstatovalo, že Svaz bude i nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území, ale na druhé straně bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon. Znovu potvrdilo, že není pro zavedení přímé volby starostů, nýbrž pro posilování většinových prvků volebního systému, doporučilo zorganizovat kulatý stůl na téma novely zákona o obcích, kde zůstává řada problematických bodů, na program krajských setkání pak zařadit i problematiku veřejných zakázek a stejně tak jako svazové komory doporučilo připravit návrh dopisu, který by obce zaslaly na Ministerstvo financí v případě, že nebudou chtít zřídit účet u ČNB pro prostředky z RUD. Diskutovalo se také o návrhu zákona o lobbingu, který by měl zakotvit jeho právní regulaci. Podle tohoto zákona by se lobbistou stal také Svaz. Přítomní konstatovali, že je poněkud paradoxní, že snaha o efektivnější fungování veřejné správy má být považována za lobbing nebo že starosta se v některých situacích může v podstatě stát lobbujícím i lobbovaným zároveň. V rámci přípravy na budoucí využívání fondů EU v období Předsednictvo již na minulém zasedání souhlasilo s rozpracováním řešení integrovaného rozvoje menších obcí na úrovni územního obvodu obcí s rozšířenou působností. Nyní mu byly předloženy Teze spolupráce těchto svazků obcí, do kterých byly zapracovány připomínky z jednání komor Svazu a vazba na kraje. Předsednictvo souhlasilo s prosazováním návrhu vzniku informační servis č. 12/2012 strana 4

5 speciálních svazků obcí (právnických osob) totožných s územím správního obvodu ORP v rámci celé ČR. Zdůraznilo, že svazky obcí by do budoucna mohly řešit nejen rozvoj daného území a koordinaci aktivit spadajících do samostatné působnosti, ale i výkon některých agend v působnosti přenesené. Fungování takovýchto svazků by navíc bylo dobrým argumentem proti tlaku na slučování obcí, zejména tomu ekonomickému, kterému je třeba stále čelit. Předsednictvo bylo dále seznámeno s materiálem, který vypracovala Agentura pro sociální začleňování nesoucí název Evaluace postupu veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011 (podrobněji viz INS č. 11). Tento materiál v podstatě srovnává aktivitu státu a obcí, přičemž samozřejmě vyzdvihuje opatření státu, přestože v mnoha případech tato opatření nemohla mít na určité zklidnění situace tak silný vliv. Agentura v mnohých případech vystupovala vůči obcím direktivně a dnes píše o snížené ochotě samosprávy přijmout údajně zásadní a důležitá opatření. Města a obce na Šluknovsku pak ukazuje ve špatném světle. Materiál prošel pouze zkráceným připomínkovým řízením a kritizované subjekty (města a obce) se k němu nemohly vyjádřit. Jedná se tedy o jednostranné a zavádějící hodnocení. Problematika sociálního začleňování bude jedním z témat při jednání zástupců Svazu s vládou ČR, kde by měly zaznít postoje Svazu agenturu zrušit nebo alespoň zcela nově personálně obsadit, zřídit celostátní registr přestupků, regulovat otevírací doby u bazarů, zastaváren a sběren, kde lze vykupovat kradené věci, stanovit hygienické normy pro poskytování pronájmů (zejména stanovit normu max. počtu osob na m 2, a to i v ubytovnách). Standardně Předsednictvo projednalo také změny ve složení komisí, stanovilo termíny zasedání v roce 2013, věnovalo se přípravě celostátní finanční konference a několik věcí zmínilo i v bodě různé. Hovořilo se zejména o novém občanském zákoníku, podle kterého bude třeba nově stylizovat smlouvy o dílo, o pronájmu, nájemní smlouvy atd. Starostové by uvítali vypracování vzorových smluv (alespoň těch základních), legislativní oddělení by je mělo připravit ve spolupráci s Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, a s úředníky ministerstva spravedlnosti. Lenka Zgrajová Rada Svazu RADA SVAZU JEDNALA 23. LISTOPADU 2012 V PRAZE programech po roce 2013, který pravděpodobně nebude předmětem dotace MMR. Výkonný místopředseda Jaromír Jech připomněl specifiku svazových rozpočtů, které v průběhu roku nelze operativně upravovat, na rozdíl od obecního rozpočtu, jelikož úpravy musí schvalovat Rada, která ale zasedá pouze Rada Svazu, stejně tak jako Předsednictvo, se nejprve věnovala kontrole úkolů a stavu členské základny, seznámila se se zprávou o hospodaření k 30. září 2012 a vyslechla si podrobný komentář výkonného místopředsedy Jecha k návrhu rozpočtu Svazu na příští rok, který následně schválila. Návrh rozpočtu vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok Nejvýznamněji je ovlivněn finanční participací Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel, finanční spoluúčastí na dotaci MMR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních dvakrát ročně. Proto je rozpočet koncipován co nejvíce reálně. I v minulých letech byl rozpočet většinou stavěn jako schodkový, úsporným hospodařením se ale většinou dařilo dosáhnout přebytku. informační servis č. 12/2012 strana 5

6 Stručná rekapitulace: Příjmy v roce 2013 Vlastní příjmy Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem Nevlastní příjmy na mezinárodní aktivity Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity Příjmy uvažované Příjmy celkem (bez převodu z rezervního fondu) Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Výdaje v roce 2013 Provozní výdaje Výdaje na mezinárodní aktivity Výdaje na akce pořádané Svazem Participace Svazu na mimosvazových aktivitách Participace Svazu na projektech na tuzem. aktivity Akce uvažované Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pozn.: Rezervní fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. K činil ,05 Kč. V další části zasedání vzala Rada na vědomí stav příprav finanční konference a informaci o realizaci projektu Vzdělaný zastupitel, kde bylo kvitováno, že do e-learningového kurzu se mohou nově zapojit i úředníci. Větší prostor byl věnován tezím formování meziobecní spolupráce v území správního obvodu ORP (podrobněji k tématu v příštím zpravodaji), které by měly podpořit starosty při rozhodování o rozvoji své obce v rámci širšího území. Stejně tak jako Předsednictvo i Rada souhlasila s prosazováním návrhu vzniku speciálních svazků obcí (právnických osob; což už dnes umožňuje zákon o obcích) totožných s územím správního obvodu ORP. V příštím plánovacím období by svazky řešily integrovaný rozvoj daného území. Zároveň by ale vytvářely, za využití evropských dotací, podmínky pro skutečnou a efektivní meziobecní spolupráci a koordinaci činností v samosprávné působnosti obcí. Předseda Svazu Dan Jiránek přitom poznamenal, že dnes bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících na jejich katastru, natož v rámci širšího území. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která např. chce podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé. Podle předsedy Jiránka je nutné, aby obce měly přehled o tom, jaké aktivity se budou na jejich území či v okolí rozvíjet a měly by je mít možnost také ovlivnit. Obce ostatně za rozvoj území zodpovídají. Z aktuální legislativy: V rámci reformy veřejné správy Rada Svazu zásadně nesouhlasí s ukončením existence obcí s pověřeným obecním úřadem, s plošným rušením stavebních a matričních úřadů a s odnímáním výkonu státní správy na obcích I. typu. Stát ať finančně ohodnotí jednotlivé výkony a obec ať si řekne, zda agendu za daných podmínek vykonávat chce, případně si ji i doplatí, nebo nechce. Starosta Antonín Lízner v následné diskusi poznamenal, že starosty už uráží, že jsou ze strany ministerských úředníků, kteří stále oklešťují výkon státní správy na menších obcích, považováni za blbce, jež nesvedou vést ani jednoduchou agendu. Taková tvrzení je třeba doložit. Rada Svazu znovu potvrdila, že v současné době nepodporuje přímou volbu starostů. Pozice starosty, který stojí mimo zastupitelstvo, je podle ní příliš problematická. Podporuje však posílení většinových prvků volebního systému, na což bude kladen i velký důraz při jednání zástupců Svazu s vládou ČR. Pokud by tlaky na přímou volbu přesto trvaly, pak Svaz bude prosazovat, aby přímá volba byla uplatněna ve všech typech obcí, i v krajích. Podrobně byla diskutována také připravovaná novela zákona o obcích, a to zejména otázka povinného zpeněžování majetku veřejnou dražbou a veřejnou soutěží, podání žaloby člena zastupitelstva na náhradu škody, zveřejňování záměru dispozice s nemovitým majetkem a okruh povinně zveřejňovaných smluv (podrobněji viz str. 15). Primátor Jan Mareš asi za všechny přítomné přitom konstatoval, že je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu tohoto zákona nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády. Dále byly projednávány veřejné zakázky (zákon se bude opětovně novelizovat v příštím roce, Svaz uplatní připomínky získané od měst a obcí z praxe), zákon o rozpočtové odpovědnosti (je k němu nutno vydat prováděcí předpis), změna struktury finančních ředitelství viz str. 14 a některé otázky týkající se vzájemné úhrady neinvestičních výdajů mezi obcemi za dojíždějící žáky nejčastější dotazy jsme zodpověděli na str. 10, 11. Závěrem Rada schválila termíny svých zasedání v roce Zasedat bude opět v pátek, a to 19. dubna a 6. prosince. Lenka Zgrajová informační servis č. 12/2012 strana 6

7

8 Informujeme Svobodný přístup k informacím z hlediska obcí Může dnes obec pořizovat zvukový či obrazový záznam z jednání zastupitelstva? Může tak činit i přítomná veřejnost? A jak je to se zpřístupňováním pořízených zápisů? Na tyto i řadu dalších otázek odpověděla starostům Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na Dnech malých obcí v Praze. Účastníky asi nejvíce zajímala pravidla pro poskytování informací o platech a odměnách. Pořizování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Je čistě na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda bude ze svých zasedání pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. Jeho pořízení není podmíněno souhlasem zaznamenávaných. Záznam dle archivního zákona je možné považovat za dokument a nakládat s ním tedy dle archivních předpisů a skartačního plánu (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), nebo je možné jej považovat za pracovní podklad pro pořízení zápisu, poté je však nutné záznam zničit. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva si může pořizovat i kterýkoli občan, jelikož jednání je podle 93 odst. 3 zákona o obcích veřejné, což potvrdil i Městský soud v Praze dne 13. března Každý si tedy může pro své účely na zastupitelstvu jednání nahrávat, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení jsou dotčena její osobní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby u soudu ve věcech občanskoprávních. K pořizování zvukových i obrazových záznamů není třeba ani souhlasu zastupitelstva, ani přítomných nahrávaných osob. Zastupitelstvo by mohlo vydat zákaz pouze v případě, že by pořizováním záznamu docházelo k rušení průběhu zasedání. Zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Zákon o obcích zatím žádné výslovné oprávnění neobsahuje. I přes rozsudek Městského soudu v Praze je ale i nadále sporné, zda lze záznamy bez jakéhokoli omezení zveřejňovat (nejde o projevy osobní povahy) nebo zda je nutný souhlas zaznamenávaných. Úřad pro ochranu osobních údajů anonymizaci záznamů z důvodu ochrany osobních údajů důsledně požaduje. Bez legislativní změny nebo bez precedentního soudního rozhodnutí tudíž není možné dát jednoznačnou odpověď. Anonymizaci lze však doporučit nebo zajistit alespoň konkludentní souhlas zaznamenávaných (informační tabule u vstupu do jednací místnosti). On-line přenosy jsou bez omezení. Obdobně pravidla pro zveřejňování platí i pro ostatní osoby, které za případné nezákonné zveřejnění nesou také plnou odpovědnost (typicky za zásahy osobnostních práv osob, jejichž údaje v záznamech zazní). Zpřístupňování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady Při zveřejňování zápisů (na internetu) je vždy nutné zajistit anonymizaci všech zákonem chráněných a zaznamenaných údajů, zejména těch osobních (viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů). V zásadě platí, že zápis i usnesení je možné zveřejnit v té podobě, v jaké by je bylo možné poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádat o poskytnutí informace (zápis, usnesení zastupitelstva, rady) podle zákona o svobodném přístupu k informacím může občan obce nebo osoba, která má podle 16 zákona o obcích právo na přímý vstup. Ti tedy mají právo získat dokumenty bez omezení. U ostatních osob je opět nutná anonymizace. Zápisy z rady obce poskytovat nelze. Její zasedání je neveřejné. Poskytnout se mohou až po anonymizaci zákonem chráněných údajů (NSS 6 As 40/ ). Judikatura tedy rozlišuje poskytnutí neanonymizovaného zápisu občanovi obce a anonymizovaného ostatním osobám. Je však otázkou, zda s ohledem na předpisy k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů ze zastupitelstva není již tento názor překonán. Má-li totiž každý právo si záznam o průběhu celého zasedání sám pořídit, pak není důvodu, aby obec svůj záznam komukoli vydala, a to bez omezení. Platí-li ale toto pravidlo pro záznam, pak by zřejmě mělo platit i pro celý zápis, jenž by ale pochopitelně neměl obsahovat nic, co na zasedání skutečně nezaznělo. Poskytování informací o platech a odměnách Podle 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které veřejné prostředky poskytl. To se ale nevztahuje na poskytování prostředků podle zákonů v oblasti sociální, zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, a výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Platy, včetně odměn, zaměstnanců mají povahu osobního údaje, přitom se však jedná o poskytování veřejných prostředků. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011 jsou tyto informace poskytovatelné na základě již zmiňovaného 8b InfZ (v kauze se jednalo o plat vedoucího odboru informatiky ve Zlíně). V teorii se hovoří o tzv. testu informační servis č. 12/2012 strana 8

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů

II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů II. setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků městských a obecních úřadů Poskytování informací o platech zaměstnanců obcí; zákon o svobodném přístupu k informacím (praktické poznatky a příklady)

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více