Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové,

2 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny 2) Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality sociálněprávní ochrany dětí 3) Vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny 4) Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny 5) Podpora vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionální pěstounská péče)

3 Klíčové aktivity projektu 6) Vytvoření vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin 7) Doprovodné aktivity zaměřené na implementaci výstupů projektu a přenos dobré praxe 8) Národní kampaň Právo na dětství 9) Zajištění procesu transformace na úrovni MPSV a krajů

4 Klíčová aktivita č. 3 Vytvoření a pilotní ověřování nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny

5 Obsah klíčové aktivity č Rozvoj metod pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny 3.2 Vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte a pilotní ověřování nástrojů v praxi 3.3 Vytvoření metodiky přímé práce s klienty pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

6 3.1 Rozvoj metod pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny vytvoření kompletního rámce vyhodnocování situace dítěte a rodiny (při tvorbě se bude vycházet jak z českých, tak zahraničních metodik) rámec bude obsahovat jak vyhodnocení situace ohroženého dítěte, tak situaci rodiny a jejího širšího prostředí

7 K vyhodnocovacímu rámci vznikne metodika Průvodce vyhodnocováním situace dítěte a rodiny = manuál pro pracovníky v přímé práci

8 3.2 Vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte a pilotní ověřování nástrojů v praxi v návaznosti na systém vyhodnocování situace dítěte a rodiny vznikne nový postup pro vytváření individuální plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD ) IPOD stanoví účel poskytování sociálně právní ochrany, dále opatření, která umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo v náhradním rodinném prostředí, příp. další opatření, která napomohou bezpečnému, všestrannému rozvoji dítěte

9 pro potřeby tvorby a aplikace IPOD vznikne metodika Průvodce individuálním plánem ochrany dítěte - tato bude sloužit zejména pracovníkům v přímé péči (pro OSPOD, ale také pro pověřené osoby)

10 Pilotní ověřování nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti Vyhodnocovací rámec situace dítěte i IPOD budou spolu s vytvořenými metodikami pilotně ověřovány ve všech krajích zapojených do projektu (Královéhradeckém, Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském) a vybraných ORP daných krajů. V rámci 5 krajských úřadů a 30 vybraných ORP dojde k: proškolení pracovníků, pilotnímu ověřování, připomínkování, zapracování do legislativy (prováděcí vyhláškou), vyškolení 15 lektorů/pracovníků SPOD.

11 3.3 Vytvoření metodiky přímé práce s klienty pro OSPOD v rámci této aktivity bude vytvořena metodika přímé práce s klientem obsahem metodiky budou jak tradiční metody práce s klientem, tak nové metody sociální práce metodika bude ve formě teoretických textů doplněných o příklady dobré praxe stane se přehledným návodem pro pracovníky OSPOD

12 Příklady nových metod sociální práce vedení případové konference specifická práce se zneužívaným a týraným dítětem case management přímá práce s dítětem komunikace s klientem SPOD

13 Klíčová aktivita č.5 Podpora vzniku nových typů pracovních pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné péče (profesionální pěstounská péče)

14 Obsah klíčové aktivity č. 5 vytvoření jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče a jeho pilotní ověření v praxi vytvoření jednotného systém výběru a odborné přípravy pěstounů a jeho pilotní ověření v praxi realizace mediální kampaně - oslovení potencionálních zájemců o pěstounskou péči vytvoření Manuálu výkonu náhradní rodinné péče

15 Tvorba jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče a jeho pilotní ověření v praxi

16 Současný stav výkonu pěstounské péče V ČR probíhá různě úspěšně nábor pěstounů, rozličná příprava a občasné doprovázení po převzetí dítěte do péče - neexistuje jednotný systém výkonu pěstounské péče. Cílem projektu je sjednotit používané metody a pilotně ověřit přípravy a provázení pěstounů dle modelu PRIDE.

17 Model PRIDE Parent Resources for Information Development Education systém pro nábor, výběr, přípravu a doprovázení náhradních rodin

18 Proč PRIDE? Adaptabilnost - původ v USA, modifikován v desítkách zemí (Skandinávie, Polsko, Slovensko, Bulharsko, aj.) Inovativnost - využívá nejnovějších poznatků z oblasti náhradního rodičovství Komplexnost - zaměřuje se na ty, kteří pěstouny vybírají, na pěstouny samotné i na návazné služby, které mohou pěstouni využít Dlouhodobá podpora - pěstouni jsou doprovázení před i v průběhu výkonu pěstounské péče

19 Přínos modelu PRIDE Adaptace PRIDE na národní podmínky pomůže vytvořit ucelený systém výkonu profesionální pěstounské péče. Dojde k: definování nových typů pěstounské péče (krátkodobá, dlouhodobá, respitní) a specifikování specializace (pro handicapované děti, děti minoritního etnika, atp.), definování požadavků na výkon pěstounské péče (profil pěstouna - osobnostní charakteristika, předpoklady pro výkon, odborné znalosti),

20 Přínos modelu PRIDE vytvoření pravidel pro spolupráci zainteresovaných subjektů (OSPOD, pěstouni, dítě, návazné služby, osoby, organizace), proškolení lektorů pro aplikaci modelu PRIDE (psychologové, pracovníci OSPOD, atp.).

21 Pilotní ověření a vyhodnocení kampaň/nábor zájemců o pěstounskou péči výběr pěstounů z přihlášených zájemců vyškolení pěstounů dle modelu PRIDE, uzavření dohod o výkonu pěstounské péče (20 pěstounů pro Královéhradecký kraj) zprostředkování pěstounské péče spolupráce všech zainteresovaných subjektů (OSPOD, pěstouni, dítě, návazné služby, osoby, organizace)

22 Pilotní ověření a vyhodnocení Součástí pilotního ověřování bude i vznik, resp. rozvoj služeb na podporu pěstounů při výkonu pěstounské péče. Sledovány budou: rozsah, obsah služeb, vč. zpětné vazby od orgánů SPO, způsob komunikace s dalšími složkami sítě služeb, efektivita a nákladovost jednotlivých služeb a činností a možnosti jejich následného financování. 22

23 Vytvoření jednotného systém výběru a odborné přípravy pěstounů

24 Výběr a příprava Systém výběru i přípravy je založen na modelu PRIDE a přenosu dalších zahraničních zkušeností. adaptace výběru a příprav na naše podmínky zpracování metodiky výběrů budoucích pěstounů zpracování metodiky příprav pěstounů pilotní ověřování příprav a výběru pěstounů připomínkování procesu odborníky

25 Vytvoření, realizace a ověření osvětové a náborové mediální kampaně pro zájemce o náhradní rodinnou péči

26 Osvětová a náborová mediální kampaň Cílem kampaně je zvýšit povědomí o pěstounské péči, oslovit potencionální zájemce o pěstounskou péči a vytvářet pozitivní obraz této profese u široké veřejnosti. Vypracovaná komunikační strategie bude pilotně ověřena, současně bude vyhodnocen její dopad, přičemž dojde k zapracování připomínek či změn pro její další využití.

27 Manuál výkonu náhradní rodinné péče

28 Obsah manuálu definice nových typů a specializace pěstounské péče, požadavky na výkon pěstounské péče stanovení způsobu podpory pěstounů (minimální rámec podpory) pravidla pro spolupráci jednotlivých složek systému popis systému výběru zájemců o pěstounské péče popis systému odborné přípravy pěstounů (před převzetím dítěte do péče i v průběhu pěstounské péče)

29 Děkuji za pozornost Mgr. Bohuslava Skořepová

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj

Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj projekt Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 30. ledna 2013 Přítomni: Petra Benešová Mgr. Blanka Brandová

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Komunikační strategie pro informační kampaň Právo na dětství

Komunikační strategie pro informační kampaň Právo na dětství 23.3.2014 Komunikační strategie pro informační kampaň Právo na dětství OBSAH 1. ÚVOD 2. CÍLOVÉ SKUPINY 3. KOMUNIKAČNÍ TÉMATA PRO INFORMAČNÍ KAMPAŇ NSPD 4. KONTAKTNÍ BODY SE ZNAČKOU V INFORMAČNÍ KAMPANI

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013

Aktuální otázky. Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 TRIADA Poradenské centrum, o.s. Organizace založena v roce 2003 jako občanské sdružení registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486, od

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více