Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu"

Transkript

1 Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma rodinami

2 Výzkumný projekt FF UP Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu Podněty: diskuse a změny v PP společenská závažnost tématu absence vědeckých výzkumů na toto téma možnost kontaktovat osoby z PP

3 Teoretická východiska Podrobné studium zahraniční odborné literatury o PP (vs. filtrování ) téma bio rodiny o kontaktu dětí s bio rodinou a stabilitě umístění v PP o dětech v PP a dospělých z PP se píše hodně, ale je málo výzkumů přímo s nimi jejich 2 zcela odlišné podoby (Cook-Fong, 2000; Farrugia et al., 2006) tzv. britský model PP: 80. léta, home is best Children Act 1989 kontakt, krátkodobost PP, návraty uznání chyb, po 2000 snaha o stabilitu umístění (Sinclair et al., 2005)

4 Teoretická východiska (pokrač.) Nejnovější zahraniční výzkumy: převažující názor o prospěšnosti kontaktu je revidován a upřesňován (Leathers, 2003; Macaskill, 2002; O Neill, 2004; Sinclair et al., 2005; Taplin, 2005 aj.) kontakt jako priorita z hlediska legislativy, ale mnohdy škodlivý pro dítě (Goodyer, 2011; Neil, Howe, 2004; Taussig, 2001) Jaká tři hlavní kritéria brát v úvahu? pravděpodobnost návratu dítěte do rodiny předchozí fungování rodiny a vztahy v ní názor dítěte

5 Hlavní cíle prezentované části výzkumu zjistit: Jak vnímají dospělí, vychovaní v pěstounské péči, význam vlastní, biologické rodiny a jaký k ní mají postoj? Jak vnímají vztahy v pěstounské rodině a jak hodnotí význam pěstounské rodiny pro svůj další život?

6 Výzkumný design kvalitativní metodologie, terénní výzkum hlavní metoda sběru dat: polostrukturované rozhovory metoda zpracování dat: obsahová analýza po transkripci textu respektování dobrovolné účasti a anonymity 50 osob vychovaných v PP průměrný věk: 27,5 r. průměrný věk příchodu do P rodiny: 5,5 r. průměrná délka pobytu v P rodině: 15,8 r.

7 Kraje Olomoucký Jihomoravský Moravskoslezský Pardubický Zlínský Ústecký 8% 4% 10% 42% 10% 26%

8 Etnický původ respondentů většinový původ romský původ poloromský původ jiný* 4% 14% 22% 60%

9 Partnerský vztah ANO NE Manželský vztah ANO NE 42% 22% 58% Děti 78% ANO NE 36% 64%

10 Výsledky analýzy otázek k biologické rodině (výběr) vnímané důvody umístění mimo vlastní rodinu vzpomínky na biologickou rodinu kontakt s biologickou rodinou význam biologických rodičů

11 Důvody umístění mimo vlastní rodinu Uváděno více důvodů (ze vzpomínek, informací): nevhodné podmínky pro výchovu, nezaměstnanost, dluhy (30 %) alkoholismus rodičů (28 %) fyzické týrání (26 %), sex. zneužívání (4 %) zanedbávání (uvádí jako důvod 24 %, ale z rozhovorů plyne, že ho zažili téměř všichni respondenti) promiskuita, agresivita a kriminální jednání v rodině neznámý důvod; nemožnost neschopnost nezájem se starat

12 Vzpomínky na biologickou rodinu téměř vždy negativní emoční náboj špatné zacházení ze strany rodičů, zažité trauma: násilí mezi rodiči, bití, týrání a zavírání dětí, hlad, opilost rodičů, sebevražda či zabití rodičů, pobyt na ulici ojedinělé pěkné vzpomínky jen na určité osoby (babička, sourozenci, děda, jedenkrát otec) popírání vzpomínek postupné vybavování vytěsněných traumatických vzpomínek (opakující se sen, později potvrzený)

13 Realizovaný kontakt s rodiči (50 % respondentů) kontakty byly buď jednorázové (soudní řízení) nebo postupně ustaly účelový kontakt rodičů po 18. roce věku dítěte často popisováno negativně prožívané jednání rodičů: nárokování si dítěte, popuzování proti pěstounům či druhému rodiči, obviňování, divadlo, tendence dělat jako by se nic nestalo, nespolehlivost rodičů obecné vyjádření: kontakt jako stres šok z kontaktu: bio rodič se objevil nečekaně, strach dítěte, někdy následovala scéna

14 Kontakt: názory, pocity, zkušenosti názor, že nezájem bio rodičů je pro dítě lepší odmítnutí, odpor, obavy při představě kontaktu přímé odmítnutí kontaktu s rodiči vlastní rozhodnutí setkat se s bio rodiči zpětně označeno jako chybné po umožnění kontaktu rodičem, který projevil zájem, nastalo zklamání často pocit naprosté cizoty při setkání s rodičem

15 Význam biologických rodičů VYROVNANÉ, ZRALÉ POSTOJE K RODIČŮM (48 %): Určitý vděk za život, neodsuzování (22 %) vděk za šanci na lepší život, za nezájem prolíná se s chápajícím postojem ( neměli na to ) Pozor: nejde o kladný vztah k bio rodiči, jen 5x je uvedena pěkná vzpomínka (většinou na otce, který nebyl primárním vychovatelem) Nulový význam rodičů (26 %) bio rodiče nemají žádný význam Tyto postoje převažují u osob, které žádný kontakt s bio rodiči neměly.

16 Význam biologických rodičů (pokrač.) ZATĚŽUJÍCÍ POSTOJE K RODIČŮM (52 %): Negativní emoce a postoj k rodičům odsouzení, opovržení odpor odstrašující příklad úzkost, emoční zmatek aj. strach z rodičů, rodiče jako směšní, odcizení Tyto postoje převažují u osob, které měly kontakt s bio rodinou.

17 Výsledky analýzy otázek k pěstounské rodině (výběr) přijetí do pěstounské rodiny kvalita a vývoj vztahů k pěstounům sourozenecké vztahy náročné a kritické situace v pěstounské rodině význam pěstounské rodiny

18 Osobní význam radost ze záchrany života výchova ve slušné a pracovité lidi bezpodmínečné přijetí a láska trpělivost a odvaha pěstounů plnohodnotné zastoupení bio rodiny dali mi možnosti podpora a pomoc zázemí a jistota smysl a hodnota života pěstouni jako vzor

19 Obecně důležité aspekty PP co děti v PP nejvíce potřebují

20 Diskuse prostředí bio rodin těžce dysfunkční (vnímané důvody odnětí, negativní a traumatické vzpomínky) čistě sociálně-ekonomické důvody (bída) se nevyskytly v případech kontaktu s bio rodinou téměř výhradně negativní dopad na psychiku respondentů vyrovnané postoje k bio rodičům spíše u respondentů, kteří kontakt v době PP neměli konflikt loajality popisován jako zmatek, nejistota (hrozí více u přechodné PP) pěstounská rodina vnímána jako domov, zázemí

21 Závěry implikace do praxe obezřetně zvažovat vhodnost kontaktu návrat dítěte do rodiny nutný předpoklad sanace rodiny riziko nestability ve vývoji prof. Matějček prostředí citové vřelé a stálé, uspokojování všech psychických potřeb dítěte dlouhodobá PP je vhodná a osvědčená u dětí, které se nedostanou do osvojení celý výzkum publikován v monografii: Sobotková, I., Očenášková, V. (2013). Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

22 Pěstounská péče má být o dítěti a jeho potřebách, ne o systému a jeho prioritách. Annabel Goodyer, Child-centred foster care, 2011 Děkujeme za pozornost.

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová Profesionální pěstoun jako rodič z povolání Jana Gieselová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá otázkou profesionalizace pěstounské péče. Snahou bude zachytit problematiku pěstounské

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE vydal za finanční podpory Brno, říjen 2008 2008 Triada-Poradenské centrum o. s., Brno, All rights reserved ISBN 978-80-254-3353-9

Více

Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení pro děti do tří let věku v kontextu současných změn

Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení pro děti do tří let věku v kontextu současných změn Sociální pedagogika / Social Education Ročník 2, číslo 1, str. 82-99, Duben 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.01.06 82 Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

ZÁVĚRY & DOPORUČENÍ DĚTI NA CESTĚ. Vliv náhradních forem péče na vývoj dětí a život dospělých. Souhrn základních nálezů

ZÁVĚRY & DOPORUČENÍ DĚTI NA CESTĚ. Vliv náhradních forem péče na vývoj dětí a život dospělých. Souhrn základních nálezů ZÁVĚRY & DOPORUČENÍ DĚTI NA CESTĚ Vliv náhradních forem péče na vývoj dětí a život dospělých Souhrn základních nálezů 1 Děti, které nemohou být vychovávány vlastními rodiči, jsou na cestě životem osamělé.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice. Vítězslava Sršňová

Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice. Vítězslava Sršňová Možnosti výchovného působení vychovatelů v dětských domovech v České republice Vítězslava Sršňová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá ústavní výchovou v České republice.

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY POTŘEBY PĚSTOUNSKÝCH RODIN V PARDUBICKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Boháčová Sociální práce léta studia (2009-2012) Vedoucí práce:

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice 1 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné,

Více

Cestou necestou, o.s.

Cestou necestou, o.s. Obsah 1. Kdo jsme a co děláme... 6 2. CENTRUM PRO RODINU... 9 2.1. Centrum v číslech:... 10 2.2. Důvody spolupráce:... 12 2.3. Jak se daří našim projektům... 14 2.3.1. Sanace rodiny... 14 2.3.2. Psychoterapie

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Ziembinská, DiS. Kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí v systému náhradní rodinné

Více

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí

Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení Bc. Lucie Slezáková Únor 1998 OBSAH Úvod 1 1. Charakteristika cílové skupiny 2 1.1. Charakteristika klientů výchovných ústavů 2 1.2.

Více

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Národní zpráva Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek Láskyplný domov pro každé dítě 2 Práva

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOMÁCÍ NÁSILÍ U ŽÁKŮ II. STUPNĚ ZŠ V M. TOUŠKOVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Lukešová Sociální práce (2009-2012) Vedoucí práce: JUDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Bc. Helena Polanská Práva a povinnosti pěstounských rodin na Chrudimsku

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Domácí násilí páchané na dětech Vedoucí bakalářské práce: Procházka Miroslav, Mgr., Ph.D Vypracoval: Petr Kalvas České Budějovice

Více

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa SPECIFIKA ŽEN MEZI LIDMI BEZ DOMOVA Olomouc, prosinec 2009 ISBN - 978-80-254-7561-4

Více