Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)"

Transkript

1 MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy Energetické hospodárnosti měst a obcí) a jeden z nejaktivnějších členů. Opatření energetické hospodárnosti tvoří důležitou složku městské politiky za udržitelný rozvoj. Od roku 2000 má město kancelář energetické hospodárnosti. Speciální městská energetická databáze pomáhá administraci monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energie ve všech obecních místech. Pro období let , realizovalo město Dobrich velice úspěšně programy energetické hospodárnosti. Byly realizovány projekty zaměřené na renovaci škol a mateřských školek, změnu paliva k zemnímu plynu a rekonstrukce veřejného osvětlení. S účastí na projektu MODEL město znovu prokazuje svoji touhu rozvíjet se jako energeticky nezávislé město snížením spotřeby energie v městských sektorech a zvýšením povědomí místního společenství o udržitelné energii skrze informační kampaně. Pro další detaily prosím čtěte níže uvedené...

2 Krátká prezentace města Dobřich Město je situováno v kraji Dobrich v severo-východním Bulharsku. Je 512 km vzdálené od hlavního města Bulharska. Celková rozloha města je 109 km 2. Populace města je obyvatel. Morfologické a morfografické podmínky vytváří dobré prostředí pro rozptýlení škodlivých emisí do atmosféry, a tak má město relativně čisté ovzduší. Hlavními faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí jsou průmyslové aktivity, společenské aktivity a doprava. Hlavním zdrojem vody je podzemní voda. Město Dobrich je průmyslové město s relativně dobře rozvinutým zemědělstvím v okolních oblastech. V oblasti města Dobrich jsou skoro všechny druhy průmyslu. Rozvojové priority města jsou: vytvoření podmínek pro efektivní městskou ekonomiku a zvýšení životní úrovně obyvatel. Zdroje příjmů městského rozpočtu jsou z daní, dotací ze státního rozpočtu a jiných zdrojů (bankovních půjček, převodů z mimorozpočtových účtů atd.) Potenciál použití obnovitelných zdrojů ve městě není adekvátně zpracován. Vyjednávání týkající se konstrukce zařízení na produkci bioplynu z pevného městského odpadu byla vedena a ukázalo se, že někteří investoři mají o tuto doménu zájem. Město zamýšlí produkovat zelenou energii díky vybudování fotovoltaického parku na principu projektů PPP (public-private partnership). Přístup k udržitelnému energetickému rozvoji Město Dobrich je jedno ze zakladatelů EcoEnergy a jeden z nejaktivnějších členů této sítě. Městská kancelář energetické hospodárnosti byla uvedena do provozu 13 července roku Byla vybavena počítačem, tiskárnou a připojením na internet. Městský specialisté se podíleli na školení v Městském energetickém plánování a managementu. Město vytvořilo a pravidelně aktualizuje databázi městských míst a jejich spotřeb energie. Za posledních 10 let bylo realizováno mnoho projektů týkajících se energetické hospodárnosti v obecních budovách a ve veřejném osvětlení. Dobrich je prvním městem v Bulharsku, ve kterém se otevřelo informační středisko zaměřené na hospodárnost s energií. V centru budou obyvatelé moci získat informace o: možnostech inženýrství a organizačních opatření na zlepšení energetické hospodárnosti,

3 materiály týkající se hospodaření s energií, produkty, zařízení a technologie, energetický regulační rámec aktuálně platný v dané oblasti, možnosti financování projektů zabývajících se energetickou hospodárností ze specializovaných fondů a komerčních bank nebo prostřednictvím cílených národních a mezinárodních programů, dobré praxe a příklady úspěšně realizovaných projektů, atd. Centrum je nedílnou součástí všech iniciativ a závazků městské administrativy v poli propagace energetické hospodárnosti a jejím hlavním cílem je zvyšování povědomí o správném hospodařením s energií mezi obyvateli a zástupci malých a středních obchodů ve městě. Informačním centrum bude hlavním médiem místní samosprávy v oblasti organizace a směřování informačních kampaní a Dnů energetické hospodárnosti zaměřených na speciální témata, včetně organizace Městských dnů inteligentní energie - závazku k projektu MODEL. Jak město začalo: První Program městského hospodaření s energií byl schválený obecním úřadem v listopadu roku Cíle programu bylo snížení nákladů za energie a paliva v rámci rozpočtu města, snížení znečištění životního prostředí a zlepšení kvality energetických služeb. Za období bylo realizováno několik projektů zaměřených na energetickou efektivitu: Plynofikace, která bylo hrazena z městského rozpočtu; Energeticky hospodárná renovace systému veřejného osvětlení ve městě Dobrich; Energeticky hospodárná renovace mateřských školek; Plynofikace školských zařízení; Celková plynofikace města. V roce 2006 bylo město Dobrich zvoleno jako pilotní město, ve kterém bude vedena kampaň v rámci projektu Demostrace obnovení více-bytových budov (Demonstration Renewal of Multi-family Residential Buildings Project) identifikující potenciální místa pro nové projekty a příjemce dávek. Současná situace: Město Dobrich se jako partner nebo vedoucí podílí na projektech spojených s popularizací dobrých praxí ve zlepšování energetické hospodárnosti, rozvoji energeticky hospodárných strategií, řízení informačních kampaní, výměna dobrých praxí a realizace aktivit zaměřených na podporu implementace energeticky hospodárných opatření v privátním sektoru. Obecní úřad na konci dubna roku 2008 schválil Městský energetický program na období Strategickým cílem programu je zvýšení pohodlí v obecních budovách a dosažení požadavků norem souvisejících s vytápěním místností a osvětlením prostřednictvím realizace energeticky hospodárných opatření. Hlavním cílem Městského energetického programu je vytvoření nástroje pro realizaci městské politiky v oblasti hospodářství s energií a v používání obnovitelných zdrojů energie. Plně koresponduje s energetickou politikou na národní a regionální úrovni.

4 Hlavní úspěchy Město úspěšně vytvořilo a realizovalo energeticky hospodárné projekty. Ve všech obecních budovách je zavedený plyn. Různá opatření energetické hospodárnosti byla implementována na řadu budov. Energeticky hospodárný projekt rekonstrukce veřejného osvětlení byl realizován paralelně s úsporami na elektřině. Plánovaná je instalace softwaru automatického řízení pouličního osvětlení. Následkem účasti města na projektu Demostrace obnovení více-bytových budov, financovaného UNDP a Ministerstvem pro Místní Rozvoj a Veřejné Práce, dva pilotní projekty zaměřené na zlepšení energetické hospodárnosti v obytných budovách budou realizované. Výsledkem těchto aktivit je snížení nákladů za energie a zlepšení domácího pohodlí v budovách. Město Dobrich se pravidelně účastní každoročních soutěží vedených organizací EcoEnergy. V roce 2004 vyhrálo první cenu v soutěži pod titulem Nejlepší energeticky hospodárný městský program a v roce 2005 se umístilo jako druhé v soutěži pod titulem Energeticky hospodárná municipalita Návrhy pro ostatní města a obce Nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci aktivit pro zlepšení hospodaření s energií je členství místních samospráv v síti Městské energetické hospodárnosti EcoEnergy. Místní samosprávy potřebují spojit svou snahu, aby si vyměnily své poznatky a zkušenosti a studovat evropské zkušenosti za účelem zlepšení energetického zabezpečení a vytvoření podmínek pro jejich rozvoj v energeticky nezávislé města a obce. Je také velice důležité zaměřit místní veřejnost na konkrétní činnosti v poli udržitelné energie skrze dobře koncipované a řádně realizované informační kampaně. Další informace Kontaktní osoba: Detelina Nikolova Pozice: starostka Organizace: Město Dobrich Adresa: 12, Bulgaria str., City of Dobrich, Bulgaria Tel/Fax: / Webové stránky:

5 NÁRODNÍ KOORDINÁRTO PROJEKTU MODEL ZA BULHARSKO Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (Síť Městské Energetické Efektivity EcoEnergy) EcoEnergy je asociace Bulharských měst a obcí pro vzájemnou spolupráci a činnost ve formulaci místních politik pro efektivní používání tradičních a alternativních zdrojů energie a pro zajištění energetické bezpečnosti a možnostech udržitelného rozvoje měst. Hlavními směry v aktivitách asociace EcoEnergy jsou: Průzkum plánování a management místní energie jako hlavní nástroj městské energetické politiky; Školení místních samospráv a energetických manžerů; Šíření informací; Navštivte prosím naše webové stránky: Tato případová studie byla připravena asociací EcoEnergy jako součást projektu MODEL, který je podporován Evropskou Komisí (DG TREN EACI Agency) pod programem IEE stejně tak jako ADEME, francouzskou agenturou energetického managementu. Zodpovědnost za obsah tohoto zářivého příkladu leží v autorech. Nereprezentuje názor Evropského společenství. Evropská Komise není zodpovědná za jakékoliv nakládání s výše uvedenými informacemi. webové stránky projektu MODEL: MODEL Koordinátor projektu Oficiální partner S podporou:

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji Usnadnění přístupu k datům pro orgány veřejné správy za účelem lepší implementace a monitorování udržitelných energetických akčních plánů prostřednictvím efektivní spolupráce s poskytovateli dat Klíčové

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE. září 2014 ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2030 září 2014 Obsah Identifikační údaje... 5 Identifikace dodavatele... 5 Identifikace objednatele... 5 1. Manažerský souhrn... 6 1. 1. Přehled spotřeby... 6 1.

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 12 ČÍSLO 3 Základní forma podpory podle zákona je dvojí: preferenčními výkupními cenami nebo zelenými bonusy příplatky k běžné tržní ceně. Výrobci elektřiny mají možnost si formu

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1

INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1 INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů www.eumayors.eu 1 RE JSTŘÍK NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU MOŽNOST FINANCOVÁNÍ... 1. VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

30 návrhů Asociace Energy Cities

30 návrhů Asociace Energy Cities Evropská asociace místních samospráv plánujících svou energetickou budoucnost 30 návrhů Asociace Energy Cities k procesu energetické transformace měst a obcí Projekt Udržitelný rozvoj v Euroregionu Beskydy

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGIE PRO 5 OBCÍ MAS MEZILESÍ 01/2014 Obsah 1. Přehled tabulek:... 2 2. Přehled grafů:... 3 3. Seznam použitých zkratek... 4 Manažerský souhrn... 5 4. Celková strategie... 8 4.

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více