APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka"

Transkript

1 APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka ,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, (vydáno dne 2014/12/11, platné pro sestavení APS Administrator )

2 1 Obsah 1 Obsah Popis produktu Instalace Podmínky instalace Instalace HTTP serveru Instalace produktu na Windows 2000 a XP Instalace produktu na Windows Vista Zpřístupnění databáze Vyzkoušení aplikace Práce s programem APS T&A.WEB Nastavení přístupových oprávnění Změna přihlašovacích údajů Složky Události Kalendář Přehled Uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami a/nebo ochranné servisní známky jejich příslušných vlastníků.

3 2 Popis produktu Programový modul APS T&A.WEB rozšiřuje programový balík APS Administrator o možnost prohlížení a správy docházky uživatelů ve vybraných organizačních složkách prostřednictvím webového prohlížeče. Program pracuje s docházkovými událostmi uživatelů, umožňuje zobrazit kalendářní a celkový měsíční přehled docházky. Uživateli s oprávněním ke správě docházky je umožněno vkládat, upravovat a mazat docházkové události uživatelů v příslušné složce. 3 Instalace 3.1 Podmínky instalace Instalaci je vhodné provést na počítači, který slouží jako server pro systém APS (tzn. ten, na kterém již je provozován databázový a komunikační server). Lze zvolit i jiné modely, pro ty je však nutná hlubší znalost práce databázových systémů, webových aplikací, atd. V této příručce nadále předpokládáme, že instalace je provedena na jednom počítači. Pro provoz aplikace APS 400 T&A.WEB je nutná databáze APS400nAdministrator, verze 23 nebo vyšší (od APS Administrator, verze ). 3.2 Instalace HTTP serveru APS T&A.WEB využívá technologii ASP.NET, verze 2.0. Doporučeným HTTP serverem proto je Internetová Informační Služba (IIS) společnosti Microsoft, verze 5.1 (nebo vyšší), s podporou ASP.NET 2.0. IIS je součástí instalace operačního systému Windows 2000 nebo Windows XP (vyjma edice Home), dále v systémech Windows Vista kromě edicí Windows Vista Home Basic a Starter. 3.3 Instalace produktu na Windows 2000 a XP Podpora IIS Při standardní instalaci Professional edicí není tato služba nainstalována a je nutné ji doinstalovat dodatečně. Potřebné položky jsou umístěny v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy v části Součásti systému Instalace podpory ASP.NET 2.0 Podporu aplikací ASP.NET je nutné na IIS zaregistrovat. Registrace se provede spuštěním registračního programu aspnet_regiis.exe, umístěného ve složce se součástmi prostředí.net. V systému Windows 2000 je umístěn zde: C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v V systému Windows XP zde: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v Pro instalaci podpory ASP.NET je nutné program spustit s parametrem -i, tedy: aspnet_regiis i Strana 3

4 3.3.3 Instalace webové aplikace APS T&A.WEB Celou složku obsahující součásti programu APS T&A.WEB (ta.web) zkopírujte do složky IIS, určené pro publikování informací na webu. Při výchozí konfiguraci IIS je tato složka umístěna zde: c:\inetpub\wwwroot Součásti aplikace tedy budou umístěny ve složce c:\inetpub\wwwroot\ta.web\ Při popisu instalace nadále předpokládáme, že výchozí pojmenování je zachováno. Poté je nutné IIS informovat o tom, že v dané složce je umístěna ASP.NET aplikace. To lze provést v ovládacím panelu IIS, dostupném např. v nabídce Nástroje pro správu. V seznamu objektů publikovaných serverem vyberte složku obsahující aplikaci APS T&A.WEB a otevřete okno Vlastnosti. Na záložce Adresář v sekci Nastavení aplikace stiskněte tlačítko Vytvořit (obr. 1). Obr. 1: Vlastnosti webové aplikace Vzhledem k možnosti běhu více verzí technologie ASP.NET na jednom serveru je vhodné na záložce ASP.NET zkontrolovat, zda je pro aplikaci APS T&A.WEB zvolena správná verze technologie ASP.NET (2.0.x) Konfigurace připojení k databázi Konfigurační parametry webové aplikace se nastavují v souboru Web.Config, umístěném ve složce aplikace. Jde o běžný konfigurační XML soubor, který lze upravovat např. v Poznámkovém bloku. V něm je nutné upravit jediný parametr, jímž je připojovací řetězec pro databázi (řetězec SERVER_NAME je nutné nahradit skutečným názvem databázového serveru): Strana 4

5 <connectionstrings> <add name = "SystemDatabase" connectionstring = "Data Source=SERVER_NAME; Initial Catalog = aps400nadministrator; Integrated Security = True" /> </connectionstrings> Nezapomeňte, že při výchozí instalaci oblíbeného SQL Serveru 2005 Express Edition je nainstalována tzv. pojmenovaná instance. SERVER_NAME pak je nutné zadat ve tvaru: COMPUTER_NAME\INSTANCE_NAME, kde COMPUTER_NAME je jméno počítače, na němž SQL server pracuje a INSTANCE_NAME je název konkrétní instance, obvykle SQLEXPRESS. 3.4 Instalace produktu na Windows Vista Podpora IIS Při standardní instalaci systému není tato služba nainstalována a je nutné ji doinstalovat dodatečně. Potřebné položky jsou umístěny v ovládacím panelu Programy a funkce v části Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows Instalace podpory ASP.NET 2.0 Podporu aplikací ASP.NET je nutné na IIS zaregistrovat. Registrace se provede spuštěním registračního programu aspnet_regiis.exe, umístěného ve složce se součástmi prostředí.net. V systému Windows Vista zde: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v Pro instalaci podpory ASP.NET je nutné program spustit s parametrem -i, tedy: aspnet_regiis i z příkazového řádku v kontextu správce Instalace webové aplikace APS T&A.WEB Celou složku obsahující součásti programu APS T&A.WEB (ta.web) zkopírujte do složky IIS, určené pro publikování informací na webu. Při výchozí konfiguraci IIS je tato složka umístěna zde: c:\inetpub\wwwroot Součásti aplikace tedy budou umístěny ve složce c:\inetpub\wwwroot\ta.web\ Při popisu instalace nadále předpokládáme, že výchozí pojmenování je zachováno. Poté je nutné IIS informovat o tom, že v dané složce je umístěna ASP.NET aplikace. To lze provést v ovládacím panelu IIS, dostupném např. v nabídce Správa počítače. V seznamu objektů publikovaných serverem vyberte složku obsahující aplikaci APS T&A.WEB a v kontextovém menu vyberte možnost Převést na aplikaci. Na záložce Adresář v sekci Nastavení aplikace stiskněte tlačítko Vytvořit (obr. 2). Strana 5

6 Obr. 2: Vytvoření webové aplikace Do pole Alias vyplňte jméno, pod kterým bude aplikace dostupná z internetového prohlížeče (obvykle ta.web). Z fondu aplikací je třeba vybrat možnost podporující.net Framework 2.0 (možnost lze obvykle ponechat na výchozí hodnotě DefaultAppPool, viz obr. 3). Nyní vyberte možnost Připojovací řetězce a upravte řetězec s názvem aps400nadministratorconnectionstring. Po výběru možnosti Server SQL vyplňte jméno serveru k atributu Server, k atributu Databáze vyplňte aps400nadministrator. Pověření lze standardně ponechat na výchozí hodnotě (obr. 4). Obr. 3: Přidání webové aplikace Obr. 4: Úprava připojovacího řetězce Nezapomeňte, že při výchozí instalaci oblíbeného SQL Serveru 2005 Express Edition je nainstalována tzv. pojmenovaná instance. Atributu Server je potom nutné zadat hodnotu ve tvaru: COMPUTER_NAME\INSTANCE_NAME, kde COMPUTER_NAME je jméno počítače, na němž SQL server pracuje a INSTANCE_NAME je název konkrétní instance, obvykle SQLEXPRESS. Strana 6

7 3.5 Zpřístupnění databáze Aby mohla webová aplikace APS T&A.WEB číst data z databáze APS400nAdministrator, je nutné ji zpřístupnit účtu ASPNET, pod kterým jsou standardně spouštěny aplikace využívající technologie ASP.NET. Zpřístupnění databáze se provede stejným způsobem, jako zpřístupnění libovolnému jinému uživateli (buď v programu APS Administrator, nebo jiným nástrojem pro správu databázového serveru). Byla-li účtu ASPNET oprávnění přiřazena ještě před rozšířením databáze (to je možné například díky provozu jiných webových rozšíření), není povolen přístup k nově vytvořeným objektům. Oprávnění je pak nutné rozšířit (v programu APS Administrator možnost Obnovit u účtu ASPNET). 3.6 Vyzkoušení aplikace Webová aplikace se spouští v okamžiku, kdy HTTP server přijme od klienta (v tomto případě jeho webového prohlížeče) vhodně formulovaný požadavek. Přímo na serveru spusťte webový prohlížeč a do panelu Adresa webového prohlížeče ve tvaru: Pokud je vše nakonfigurováno správně, zobrazí se úvodní stránka s přihlašovacím dialogem (obr. 5). V opačném případě je zobrazena stránka s chybovým hlášením a je nutné upravit konfiguraci. Obr. 5: Přihlašovací dialog Nejčastějšími chybami konfigurace webové aplikace jsou: Nesprávně zadané jméno SQL serveru, nenastavená přístupová oprávnění účtu ASPNET k databázi APS400nAdministrator, vypnuté síťové komunikační rozhraní SQL serveru (viz. instalační příručka programu APS Administrator). 4 Práce s programem APS T&A.WEB 4.1 Nastavení přístupových oprávnění Přístupová oprávnění daného uživatele úzce souvisejí s možností pracovat s programy APS Administrator a APS T&A. Samotné nastavení oprávnění se provádí ve vlastnostech uživatele a vlastnostech složky v programu APS Administrator. Uživateli se zakázaným přihlašováním nebo prázdnými přihlašovacími údaji není přístup na webové stránky umožněn. Uživateli bez kteréhokoliv z níže uvedených oprávnění se po přihlášení do programu zobrazí pouze vlastní docházková data bez možnosti jejich editace. Uživateli s oprávněním Uživatel je oprávněn upravovat vlastní docházku (WEB) je navíc umožněno editovat vlastní docházková data. Uživateli s oprávněním Uživatel je operátorem docházky se po přihlášení zobrazí organizační struktura uživatelů, bude mít možnost zobrazit si veškeré informace o Strana 7

8 docházce uživatelů ve složkách, ke kterým bude mít nastaveno oprávnění. Oprávnění zobrazit uživatele v dané složce se definuje v programu APS Administrator ve Vlastnostech organizační složky na záložce Oprávněné osoby (osobu lze přidat, pouze pokud má oprávnění Uživatel je operátorem nebo administrátorem docházky). Uživatel nemá možnost definovat docházkové stavy v programu APS T&A. Uživatel s oprávněním Uživatel je administrátorem docházky má stejná práva jako uživatel s oprávněním Uživatel je operátorem docházky, ale navíc má možnost definovat docházkové stavy v programu APS T&A. Uživatel s administrátorským oprávněním má všechna výše uvedená práva, navíc má možnost zobrazit informace o docházce uživatelů ve všech složkách. 4.2 Změna přihlašovacích údajů Po platném přihlášení může každý uživatel změnit své přihlašovací údaje volbou odkazu Nastavení (obr. 6).. Po změně přihlašovacího jména není vyžadováno nové přihlášení uživatele. 4.3 Složky Obr. 6: Změna přihlašovacích údajů Po přihlášení se na úvodní obrazovce zobrazí okno umožňující výběr uživatele z daných organizačních složek pro vybrané období (obr. 7). Obr. 7: Výběr složky a uživatele V levé horní části okna lze vybrat zobrazovanou složku z adresářové struktury vytvořené v programu APS Administrator. Možnost prohlížet obsah složky je indikována zámkem Strana 8

9 vedle názvu složky. Pokud je zámek otevřený se zelenou šipkou, uživatel má do složky přístup, pokud je zámek zamčený s červeným křížkem, uživatel do složky přístup nemá. Pokud je složka zobrazena šedou barvou, je vyloučena z vyhodnocování docházky. Pod výběrem organizační složky lze vybrat období, pro které jsou následovně zobrazeny docházkové záznamy. V pravé části je zobrazen seznam uživatelů, obsahuje-li složka nějaké uživatele a má-li přihlášený uživatel příslušná oprávnění. U uživatele je zobrazeno jméno, příjmení, titul, osobní číslo a pracoviště dle údajů zadaných v programu APS Administrator. Atribut zámek udává stav uzamčení docházky. Uživatele lze řadit dle libovolného sloupce. Pokud není zobrazen klíč signalizující uzamčení docházky, nebyla docházka doposud pro daného uživatele a měsíc uzamčena. Je-li zobrazen červený klíč, byla docházka uzamčena a není možné upravovat docházkové události daného uživatele a měsíc. Je-li zobrazen zelený klíč, byla docházka opět odemčena. U událostí upravených uživateli se znovu odemčenou docházkou je zobrazen stejný zelený klíč signalizující úpravu události po uzamčení docházky. 4.4 Události Po výběru uživatele ve složce nebo po přepnutí do obrazovky Událostí v menu Zobrazení se objeví obrazovka s docházkovými událostmi (obr. 8). Obr. 8: Docházkové události V levé části je zobrazeno několik nabídek. Vedle nápisu Osobní list se lze pomocí ikony dostat zpět na výběr složky a uživatelů. Pod nápisem osobní list je zobrazeno jméno, příjmení, titul a osobní číslo vybraného uživatele. Stav uzamčení docházky je indikován přítomností a barvou klíče, který zde má stejný význam jako v kap V nabídce Zobrazení lze vybrat mezi zobrazením Událostí (kap. 4.4), Kalendáře (kap. 4.5) a Přehledu (kap. 4.6). Pod touto nabídkou je opět možné vybrat zobrazované období a možnost vkládání události. Strana 9

10 V pravé části je zobrazen seznam všech událostí pro daný měsíc. Události jsou seřazeny podle Data a Času, kdy nastaly, v barevném schématu nastaveném v programu APS T&A. Každá událost dále obsahuje informaci o Názvu stavu, do kterého uživatele uvedla, Operátorovi, který událost vložil, pokud událost nenastala běžným způsobem (tzn. nastavenou identifikací na čtecím modulu) a ikonu klíče, pokud byla událost vložena po odemčení docházky. Pro vložení nové události zvolte možnost Nová událost či hvězdičku vedle data události. Pro editaci události klikněte na požadovanou událost (obr. 9). Po nastavení stavu, do kterého událost uživatele dovede, času, kdy událost nastala, a výběru data lze událost uložit. Pro smazání události zvolte možnost smazat. Pro návrat do předchozí obrazovky zvolte možnost zpět. Při vložení a úpravě události je do pole Operátor vloženo Obr. 9: Editace události přihlášeného uživatele, který událost upravil. Pokud tato změna nastane po odemčení docházky, je u události zobrazen zelený klíč. 4.5 Kalendář Po výběru možnosti Kalendář je zobrazen kalendářní přehled vybraného uživatele pro daný měsíc (obr. 10). Obr. 10: Kalendář Na obrazovce je zobrazen přehled docházky za celý měsíc vybraný v nabídce období. Hvězdičkou jsou označeny pracovní dny ve sloupci Datum, dále následuje sloupec Den se jménem dne, ve sloupci Typ jsou zobrazena jména událostí při zobrazených podrobnostech o dni. Sloupce Od a Do udávají čas první a poslední události daného dne. Ve sloupcích Odprac., Náhradní volno a Dovolená jsou zobrazeny doby trvání stavů započítávané do jednotlivých kategorií. Ve sloupci Saldo je uveden rozdíl mezi odpracovanou dobou a nastaveným úvazkem, sloupec Průběžné saldo udává průběžný součet salda od začátku měsíce. Ve sloupci Zobrazit lze zobrazit nebo skrýt podrobnosti o událostech každého dne. Strana 10

11 4.6 Přehled Po výběru možnosti Přehled je zobrazen celkový měsíční přehled docházky pro daného uživatele a měsíc (obr. 11). Obr. 11: Celkový měsíční přehled docházky Přehled je rozdělen do sloupců dle dne odpracování na pracovní den, sobotu + neděli a svátek. V posledním sloupci je zobrazen součet všech předchozích sloupců. Na jednotlivých řádcích je potom zobrazena celková odpracovaná doba, náhradní volno, dovolená, vypočtena celková pracovní doba daná úvazkem a celkové měsíční saldo. V podrobnostech jsou uvedeny stavy, které jsou nastaveny k zobrazení v měsíčním přehledu v programu APS T&A. Většina zobrazovaných informací v modulu APS T&A.WEB je přímo vázána na nastavení v programu APS T&A. V případě změny nastavení v tomto programu je následně stejně ovlivněno i zobrazování ve webovém modulu. Strana 11

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka

HiT.Access. Administrační program pro správu systému tf hit. Kompletní příručka HiT.Access Administrační program pro správu systému tf hit Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/11, platné

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

User manual - Ryant OtWIin 1.0.6.2

User manual - Ryant OtWIin 1.0.6.2 User manual - Ryant OtWIin 1.0.6.2 RYANT, s.r.o. Pražská 46, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 2011 1 ÚVOD... 3 2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 3 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA... 6 3.1 INSTALACE...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více