Modul 1 Základní pojmy informačních technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 1 Základní pojmy informačních technologií"

Transkript

1

2 Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Dále je uveden sylabus pro modul 1, Základní pojmy informačních technologií, který je základem teoretického testu. Tento modul se skládá z jedenácti kategorií. Test obsahuje otázky ze všech kategorií. Cíle modulu Modul 1 Základní pojmy informačních technologií (IT) - předpokládá uchazečovu základní znalost technického vybavení (hardware) a jeho porozumění pojmům informačních technologií (jako jsou např. uchovávání dat a paměť), souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi. Uchazeč by měl být rovněž schopen ocenit význam používání informačních systémů v každodenních rutinních pracích a vliv osobních počítačů na zdraví člověka. Dále by měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 1.1 Úvod do počítačové terminologie 1.2 Hardware (technické vybavení) 1.3 Software (programové Hardware, Software, Informační technologie Rozumět základním pojmům hardware (HW), software (SW) a informačním technologiím (IT) Typy počítačů Znát a rozlišovat různé typy počítačů (střediskový mainframe, mini, síťový, osobní, přenosný laptop, do dlaně - palmtop, do ruky handheld, osobní digitální asistent PDA) podle kapacity, rychlosti, ceny a typických uživatelů. Rozumět výrazům inteligentní a neinteligentní terminál Hlavní části počítače Znát hlavní části osobního počítače: procesor (CPU), pevný disk, sběrnice, vstupní/výstupní zařízení, druhy paměti, výměnná paměťová zařízení (diskety, zip disk, CD- ROM, CD-RW, DVD). Rozumět výrazu periferní zařízení Výkon počítače Znát, který z faktorů má vliv na výkon počítače, jako je např. rychlost procesoru, cache procesoru, rychlost sběrnice, velikost RAM, cache RAM Data Charakterizovat soubor, adresář/složka Procesor (Central Processing Unit CPU) Vstupní (input) zařízení Výstupní (output) zařízení Rozumět pojmu procesor (CPU) a vědět k čemu slouží výpočty, logické řízení, okamžitý přístup k paměti atd. Vědět, že rychlost CPU se měří v megahertzech (MHz) nebo gigahertzech (GHz) Znát hlavní zařízení používaná pro vkládání dat do počítače, jako je např. myš, klávesnice, trackball, scanner, touchpad, světelné pero, joystick, digitální kamera, mikrofon, mluvené slovo Znát nejběžnější výstupní zařízení k zobrazování výsledků práce počítače, např. různé zobrazovací jednotky (VDU), obrazovka nebo monitor, obvykle dostupné tiskárny, kreslicí zařízení (plotter), reproduktory, hlasové syntezátory. Vědět, kde a jak se tato zařízení používají Druhy SW Znát význam termínů SW operačního systému a aplikační SW a vědět, jaký je mezi nimi rozdíl. vybavení) Operační systém Rozumět hlavním funkcím operačního systému a být schopen uvést jeho příklady.

3 1.4 Uchovávání dat 1.5 Informační sítě Aplikační SW Vyjmenovat všeobecně známá aplikační programová vybavení včetně jejich využití, např. textové procesory, tabulkové kalkulátory, databáze, mzdové systémy, prezentační nástroje, desktop publishing (stolní typografie) a multimediální aplikace Grafické uživatelské prostředí Znát pojem grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface GUI). Vysvětlit hlavní výhody grafického uživatelského rozhraní Vývoj systémů Vědět, jak se vyvíjejí počítačové systémy. Rozlišovat jednotlivé fáze používané zpravidla při vývoji počítačových Zařízení určená k uchovávání dat systémů, tj. průzkum, analýza, programování a testování Umět porovnat hlavní typy zařízení určených k uchování dat podle rychlosti, ceny a kapacity, např. interní/externí pevný disk, zip disk, datová páska (cartridge), DVD, CD- ROM, CD-RW, disketa Vědět, jak se zformátuje disk Druhy pamětí Umět rozlišit jednotlivé typy počítačové paměti např.: RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory). Vědět, kdy se která používá. Rozumět pojmu BIOS, jaké je jeho využití a kde se v PC nachází Velikost paměti Vědět, jak se měří velikost paměti počítače (bit, byte, kb, MB, GB, TB). Znát vztah mezi velikostí paměti LAN a WAN Telefonní síť ve výpočetní technice Elektronická pošta a jednotlivými znaky, soubory a adresáři/složkami Znát definice LAN (Local Area Network) a WAN (Wide Area Network) Znát výhody práce ve skupinách a sdílení zdrojů po síti. Vyjmenovat výhody sdílení zdrojů, tiskáren, databází, dokumentů, sdílených informací a komunikace Rozumět používání telefonní sítě ve výpočetní technice. Pochopit termíny PSDN (Public Switched Data Network), ISDN (Integrated Service Digital Network), ADSL (Asynchronous Digital Services Line), WAP (Wireless Application Protocol), satelitní komunikace. Znát způsob jak mobilním telefonem poslat a odpovědět na textovou zprávu. Rozumět termínům fax, modem, digitální, analogový, baud, (měřeno v bps bitech ze sekundu) Rozumět termínu elektronická pošta a znát její využití. Vědět, co je potřeba k odeslání a přijetí u. Znát složení a strukturu ové adresy. Rozumět výhodám a nevýhodám ových systémů Internet Vědět, co je to Internet. Rozumět koncepci Internetu a některým z jeho hlavních způsobů využití. Rozumět termínům ISP (Internet Service Provider) a HTTP (Hypertext Transfer Protocol. Vědět co je URL (Uniform Resource Locator). Vědět, jaký je rozdíl mezi Internetem a World Wide Web (www), co je to hyperlink. Vědět, k čemu slouží vyhledávač (search engine) a jak se používá Intranet, Vědět co je to Intranet.

4 1.6 Informační technologie v každodenním životě 1.7 E-Working 1.8 Zdraví a bezpečnost 1.9 Životní prostředí Extranet Vědět co je to Extranet Rozumět rozdílu mezi Internetem a Intranetem Rozumět rozdílu mezi Internetem a Extranetem Informační Znát některá využití informačních technologií technologie v v domácnosti, např.: hobby, domácí účetnictví, práce domácnosti z domova, projekty a domácí úkoly, používání u a Internetu Informační Vědět, jaké je využití kancelářských aplikací, uvést příklady technologie v práci a systémů založených na výpočetní technice používaných ve vzdělání v obchodu, průmyslu, státní správě a ve vzdělávací sféře. Být schopen rozhodnout a zdůvodnit, proč je v některých případech pro práci výhodnější počítač a jindy provede úkol lépe člověk Informační Být si vědom využití informačních technologií v každodenní technologie v denním praxi, např. v supermarketech, knihovnách nebo v lékařské životě ordinaci, různé vyžití čipové karty (smart card) apod E-Commerce Rozumět pojmu E-Commerce Znát výhody a nevýhody E-Commerce Rozumět termínu teleworking Vědět co je chráněná stránka (protected site) Vědět co je digitální podpis Vědět co je šifrování E-Learning Rozumět termínu E-Learning Znát výhody a nevýhody E-Learningu Ergonomie Vědět, jaké prvky a praktiky mohou pomoci vytvořit dobré pracovní prostředí jako např. časté přestávky při práci s počítačem, správná poloha obrazovky, židle a klávesnice, přiměřené osvětlení a větrání Bezpečnostní Znát zdravotní a bezpečnostní předpisy při práci opatření s počítačem, např. zajištění bezpečnosti napájecích kabelů, nepřetěžování napájecích míst Újmy na zdraví Vědět o poškozeních běžných ve špatném pracovním prostředí, např. poškození z opakovaného přetěžování (RSI), syndrom opakovaného přetížení, poškození očí způsobené jasem obrazovky, problémy způsobené špatným držením těla Otázky životního prostředí 1.10 Bezpečnost Bezpečnostní opatření Znát otázky životního prostředí, např.: recyklace tonerového zásobníku tiskárny, recyklace tištěných materiálů, používání úsporných režimů u systémů a monitorů, CD-ROM a promítání nápovědy pomůže snížit počet tištěných materiálů Vědět, co se stane při výpadku elektrického proudu vašim datům a souborům. Vědět, co je rázové přepětí v el. síti. Vědět, co je záložní zdroj (UPS). Znát smysl a význam zálohování a zálohovacího software na výměnná zařízení Vědět, jak chránit osobní počítač před vetřelci. Vědět, jakým způsobem chránit počítač, např. požíváním vhodných hesel. Rozumět pojmu firewall.

5 1.11 Copyright a zákon Znát smysl uzamykání a odemykání diskety Počítačové viry Rozumět termínu vir používaném v souvislosti s počítačem. Vědět, jakým způsobem se může vir dostat do počítače. Být si vědom nebezpečí při stahování souborů na vlastní počítač. Vědět něco o antivirových programech Copyright Vědět, co je to autorské právo k SW a mít povědomí o hlavních bezpečnostních a právních aspektech spojených s kopírováním, sdílením a půjčováním disket a dalších médií, např. CD a zip disk. Vědět, co může způsobit přenos souborů přes síť. Rozumět otázkám autorského práva spojeného se stahováním informací z internetu. Znát význam termínů shareware, freeware (bezplatný SW) a uživatelská licence Zákon na ochranu dat Vědět, co je zákon na ochranu dat (Data Protection Act) v zemi uživatele. Rozumět důsledkům tohoto zákona. Popsat některé možnosti využití osobních dat.

6 Modul 2 Práce s počítačem a správa souborů V následující kapitole můžete nalézt sylabus modulu 2, Práce s počítačem a správa souborů, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Cíle modulu Modul 2 Práce s počítačem a správa souborů - požaduje od uchazeče, aby byl schopen předvést své znalosti a schopnosti využívat základních funkcí počítače a operačního systému. Uchazeč by měl být schopen efektivně pracovat v prostředí desktopu. Měl by být schopen spravovat a organizovat soubory a adresáře/složky na svém počítači a vědět, jakým způsobem pořídit kopie, přesunout nebo smazat jednotlivé soubory, adresáře nebo složky. Uchazeč předvede svoji znalost práce s ikonami a okny na ploše obrazovky. Uchazeč rovněž předvede schopnost využívat vyhledávací funkce, jednoduché nástroje editace a různé možnosti tisku, které nabízí operační systém. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 2.1 Začínáme pracovat s počítačem 2.2 Hardware, software 2.3 Prostředí pracovní plochy První kroky s počítačem Instalování hardware Instalování software Odinstalování software Práce s ikonami Práce s okny Zapnutí počítače Správné vypnutí počítače Restart počítače Vědět, kde a kdy se zobrazují základní systémové informace (operační systém, typ procesoru, instalovaná RAM atd.) Vědět, kde se lze podívat na konfiguraci pracovní plochy: datum a čas, nastavení hodnot, volby zobrazení pracovní plochy (např. volby pozadí, nastavení obrazovky, volby spořiče obrazovky, atd.) Rozpoznat nejpoužívanější typy souborů v adresáři/složce, např.: textové, tabulkové, databázové, prezentační a obrázkové soubory Formátování výměnných diskových médií, např.: diskety, zip disku, atd Použití funkcí on-line nápovědy Vědět, jak nainstalovat software pro nové hardwarové zařízení Vědět, jak nainstalovat software na počítač Vědět, jak odinstalovat software z počítače Vybírat a přesouvat ikony po pracovní ploše. Rozlišovat základní ikony: pevný disk, strom adresářů, adresáře/složky a soubory, odpadkový zásobník/koš Umět vytvořit zástupce nebo alias menu Rozlišovat rozdílné části oken pracovní plochy: titulní lišta, panel nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, rolovací pruh Porozumět, jak lze okna pracovní plochy zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat Přesunovat se mezi otevřenými okny.

7 2.4 Organizace souborů 2.5 Antivirová kontrola 2.6 Jednoduchá editace Adresáře/složky Otevření souboru ze složky na disku Porozumět základní struktuře adresářů/složek počítače Tvorba adresářů/složek a dalších podadresářů/podsložek Prohlížení adresářů/složek, možná kritéria pohledu: jméno, velikost, datum poslední aktualizace atd Spočítat počet souborů ve složce (včetně souborů v podsložkách) Spočítat počet souborů určitého typu ve složce Zobrazení jednotlivých atributů souborů, např.: jméno, velikost, typ souboru, datum poslední modifikace souboru atd Přejmenování souborů a adresářů/složek Komprimování souborů umístěných v adresáři na disku Komprimace souborů Rozbalení komprimovaných souborů umístěných v adresáři na disku Kopírování, přesouvání a mazání Vybrání jednoho nebo několika souborů v rámci sousedící nebo nesousedící skupiny Kopírování souborů v rámci adresářů/složek za účelem vytvoření duplicitních kopií Přesouvání souborů mezi adresáři/složkami Tvorba záložních kopií souborů, složek na výměnné zařízení Vymazání souborů z adresáře/složky Odstranění adresářů/složek Obnovení souborů, adresářů/složek z odpadkový zásobníku/koše Vyhledávání Viry 2.7 Řízení tisku Tisk Využití aplikace pro editaci textu Odstranění souborů, adresářů/složek z odpadkový zásobníku/koše Použití nástrojů pro vyhledávání souboru nebo adresáře/ složky Vyhledávání podle jména, data vzniku, typu souboru nebo adresáře/složky Spustit antivirový program ke skenování určitého disku, složek nebo souborů Použít základních voleb antivirového programu Odstranit viry ze složek či souborů Spuštění aplikace pro editování a vytvoření textového souboru Uložení souboru do určitého adresáře/složky na disk Ukončení práce s aplikací na editování textu Vytisknout dokument Vytisknout dokument do souboru Změna přednastavené tiskárny v seznamu nainstalovaných tiskáren Sledování postupu tisku pomocí manažera tisku z pracovní plochy.

8 Modul 3 Textový editor Další kapitola obsahuje sylabus modulu 3, Textový editor, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Cíle modulu Modul 3 Textový editor - požaduje, aby byl uchazeč schopen používat textový procesor na osobním počítači. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu připraveného k distribuci a musí je umět používat. Uchazeč by měl být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako je tvorba tabulek, používání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu, vkládání objektů a využívání nástrojů hromadné korespondence. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 3.1 Začínáme pracovat s textovým editorem 3.2 Základní operace První kroky s textovým editorem Úprava základních nastavení Změny v dokumentech Vkládání dat Editování dat Spuštění textového editoru Otevření jednoho nebo několika dokumentů Vytvoření nového dokumentu Uložení dokumentu do určitého adresáře/složky na disk Vytvoření dokumentu za použití existující šablony Uložení dokumentu pod jiným názvem na disk Přepínání mezi otevřenými dokumenty Používání funkcí on-line nápovědy Zavírání dokumentů Ukončení práce s textovým editorem Změna režimu zobrazení stránky Rozdělení okna aplikace na horní a dolní Odstranění rozdělení okna aplikace Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení) Změna panelu nástrojů Uložení existujícího dokumentu v jiných formátech (soubor txt, rtf, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích Uložení dokumentu ve formátu vhodném pro prezentaci na stránce Web Vložení textu (písmen, číslic, mezer, interpunkce) Použití automatického číslování stránek v dokumentu Vložení speciálních znaků a symbolů Vložení datumu do dokumentu manuálně či pomocí automaticky aktualizovatelného datového pole Použití příkazu zpět či znovu Použití opakovaného příkazu Použití kontroly pravopisu Výběr dat Výběr znaku, slova, řádky, věty, odstavce nebo celého Kopírování, přesouvání a mazání dokumentu Kopírování textu v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty Přesouvání textu v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty.

9 3.3 Formátování 3.4 Složitější funkce Mazání textu Odstranění značky konec stránky Vyhledávání určitého znaku, slova nebo fráze Vyhledávání a nahrazování Nahrazení určitého znaku, slova nebo fráze Formátování textu Formátování odstavce Obecné formátování Změna velikosti a typů písma Používání kurzívy, tučného a podtrženého písma Zobrazení sledování změn v textu Použití různých barev v textu Použití zarovnání textu (vlevo, na střed, vpravo a do bloku) Změna vzdálenosti mezi znaky v textu Používat automatické či manuální rozdělování slov Odsazení odstavce zleva, zprava, první řádky a ukotvení odstavce Možnost nastavení řádkování odstavce (jednoduché, dvojité či ostatní vhodná nastavení) Možnost nastavení mezer před a za odstavci Vložit či odstranit odstavec Manuální vložení konce řádky nebo stránky v dokumentu Používání a nastavení tabulátorů: doleva, na střed, doprava a podle desetinné čárky Použití vodícího znaku a zarážek Používání ohraničení a stínování odstavce Používání odrážek a číslování v jednoduchém seznamu Změna stylu odrážek a číslování jednoduchého seznamu Styly Používání již nadefinovaných stylů v dokumentu Záhlaví a zápatí Vložení textu do záhlaví a zápatí dokumentu Vložení polí (např. datum, čas) do záhlaví a zápatí dokumentu Vzhled stránky Změna vzhledu stránky celého dokumentu, např.: orientace stránky, velikost stránky Používání tabulek Obrázky a grafické objekty Změna velikosti okrajů celého dokumentu, např.: nahoře, dole, vlevo, vpravo Vytvořit tabulku Vybrání řádku, sloupku či jednotlivých buněk tabulky Změna atributů buněk, např.: formátování, velikost buňky, barva Vkládání a mazání řádků a sloupců Nastavení ohraničení a stínování buněk v tabulce Nastavení ohraničení tabulky Vložení obrázku nebo grafického souboru do dokumentu Vybrat obrázek v dokumentu Kopírovat nebo přesouvat obrázek v dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty Změnit velikost obrázku Odstranit obrázek.

10 3.5 Tisk Hromadná korespondence Otevřít nebo vytvořit hlavní dokument pro hromadnou korespondenci Otevřít nebo vytvořit zdroj dat pro hromadnou korespondenci Slučování dokumentů pro dopisy nebo adresové štítky Příprava pro tisk Náhled dokumentu Volby tisku Změna základních tiskových voleb: tisk celého dokumentu, zvolených stránek či zvoleného počtu kopií Tisk dokumentu na nainstalované tiskárně Tisk dokumentu do souboru.

11 Modul 4 Tabulkový procesor oblasti. Dále je uveden sylabus modulu 4, Tabulkový procesor, který je podkladem pro praktické testy v této Cíle modulu Modul 4 Tabulkový procesor - požaduje, aby uchazeč rozuměl základní koncepci tabulkového procesoru a byl schopen používat tuto aplikaci na osobním počítači. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a používáním tabulky a musí být schopen je provádět. Uchazeč by měl umět provést standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců a funkcí. Dále má být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí spojených s ovládáním tabulkového procesoru jako např. vkládání objektů a tvorbu grafů a diagramů. Termín sešit je používán ve smyslu tabulkový soubor, tedy skupina pracovních listů. A pracovním listem rozumíme jeden list tabulkového souboru, se kterým uchazeč pracuje. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 4.1 Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem 4.2 Základní operace První kroky s tabulkovým procesorem Úprava základních nastavení Změna sešitu nebo pracovního listu Spuštění tabulkového procesoru Otevření jednoho nebo několika sešitů Vytvoření nového sešitu Uložení sešitu do určitého adresáře/složky na disk Uložení sešitu pod jiným názvem na disk Přepínání mezi otevřenými sešity Používání funkcí on-line nápovědy Zavírání sešitů Ukončení práce s tabulkovým procesorem Změna režimu zobrazení sešitu Rozdělení okna aplikace na horní a dolní, levé a pravé Odstranění rozdělení okna aplikace Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení) Změna panelu nástrojů Uložení existujícího sešitu v jiných formátech (soubor txt, šablona) nebo v jiných SW verzích Ukládání sešitů ve formátech vhodných pro prezentaci na stránce Web Vkládání dat Vložení čísla, datumu a textu do buňky Editování dat Editování obsahu sešitu Použití příkazu zpět či znovu Výběr buněk Kopírování, přesouvání a mazání Použití opakovaného příkazu Výběr buňky nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících buněk Výběr řádku nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících řádků Výběr sloupce nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících sloupců Kopírování obsahu buněk v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity.

12 4.3 Vzorce 4.4 Formátování přesouvání a mazání Používání nástroje na automatické kopírování nebo kopírování s přírůstkem Přesouvání obsahu buněk v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Vymazání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk Vyhledávání a Vyhledávání určitého obsahu buňky. nahrazování Nahrazení určitého obsahu buňky Řádky a sloupce Vkládání řádků a sloupců Odstranění řádků a sloupců Změna výšky řádku a šířky sloupce Skrytí nebo zobrazení řádků nebo sloupců Uzamknout nadpis řádku nebo sloupce Třídění dat Třídění dat vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně Aritmetické vzorce Odkazy na buňky Práce s funkcemi Formátování buněk (čísla/datum) Formátování buněk (obsah) Formátování buněk ( zarovnání obsahu, ohraničení) Záhlaví a zápatí Přesunout data v řádcích do sloupců Přesunout data ve sloupcích do řádků Vytváření vzorců pomocí odkazů na buňky a aritmetických operátorů (sčítání, odečítání, násobení, dělení) Rozpoznání základních chybových hlášení souvisejících se vzorci Použití relativního odkazu na buňku ve vzorcích Použití absolutního odkazu na buňku ve vzorcích Použití různých typů odkazů na buňku ve vzorcích Vytváření vzorců pomocí funkcí SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, KDYŽ (výběr jedné ze dvou hodnot) Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno s určitým počtem desetinných míst Formátování čísla v buňce tak, aby bylo nebo nebylo zobrazeno s oddělováním tisíců Formátování datumu v buňce tak, aby bylo zobrazeno s rozdílnými datovými styly Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno s různými symboly měny Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno jako procenta Změna velikosti a typu písma obsahu buňky Formátování obsahu buněk (tučné, kurzíva, podtrhnout) Nastavení různých barev obsahu buňky Změna orientace obsahu buňky Zalomení obsahu buňky Zarovnání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk: vlevo, na střed, vpravo, nahoru a dolů Sloučení více buněk v jednu Ohraničení a stínování buňky Vložení textu do záhlaví či zápatí pracovního listu Vložení automatického číslování stránek, datumu, času, názvu souboru, názvu pracovního listu do záhlaví či zápatí.

13 4.5 Diagramy, grafy 4.6 Tisk Vzhled pracovního listu Práce s pracovními listy 4.5.1Používání diagramů, grafů Změna okrajů (horní, dolní, levý, pravý, záhlaví, zápatí) pracovního listu Přizpůsobení vzhledu stránky tak, aby se obsah pracovního listu vešel na jednu stránku Změna orientace pracovního listu (na výšku, na šířku, formát papíru) Opakovaný tisk řádku na každou tisknutou stránku pracovního listu Vložení nového pracovního listu Přejmenování pracovního listu Kopírování pracovního listu v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Přesouvání pracovního listu v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Odstranění pracovního listu Vytvoření různých typů diagramů či grafů na základě dat v sešitu (sloupcové, pruhové, spojnicové a výsečové grafy) Přidání názvu nebo popisek dat do diagramu/grafu Změna barvy pozadí diagramu/grafu Změna barev jednotlivých sloupců, pruhů, spojnic nebo jednotlivých výsečí diagramu/grafu Změna typu diagramu/grafu Kopírování diagramu/grafu v rámci sešitu Přesunutí, změna velikosti či odstranění diagramu/grafu Příprava pro tisk Náhled sešitu Volby tisku Tisk určitého počtu kopií pracovního listu Tisk vybraného rozsahu buněk pracovního listu, celého pracovního listu či celého sešitu Tisk sešitu do souboru Tisk vybraného grafu ze sešitu.

14 Modul 5 Databáze/systémy pro úschovu dat Následující kapitola obsahuje sylabus modulu 5, Databáze/systémy pro uchování dat, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Modul se skládá ze dvou částí, tvorby nové databáze a použití existující databáze k vyhledání a zobrazení požadovaných informací. Cíle modulu Modul 5 Databáze/systémy pro úschovu dat - požaduje, aby uchazeč rozuměl základní koncepci databází a byl schopen je používat na osobním počítači. Modul je rozdělen na 2 části: v první části testu je zahrnut návrh jednoduché databáze s využitím standardního databázového balíčku, ve druhé části musí uchazeč předvést svoji schopnost získat informace z existující databáze pomocí nástrojů pro dotazy, výběry a třídění. Uchazeč by měl být rovněž schopen vytvořit a upravit sestavy. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 5.1 Teorie databáze 5.2 Začínáme pracovat s databází 5.3 Tvorba databáze Pojem databáze První kroky s databází Rozumět pojmu relační databáze Rozumět následujícím pojmům: pole, typy datových polí, vlastnosti polí, záznamy, tabulky, formuláře, dotazy a sestavy Rozumět pojmu primární klíč Rozumět pojmu index Rozumět pojmu referenční integrita Spuštění databázové aplikace Otevření nové nebo přihlášení se do již existující databáze Uložení databáze do určitého adresáře/složky na disk Uložení zálohové kopie databáze do určitého adresáře/složky na disk Používání funkcí on-line nápovědy Uzavření databáze Uzavření databázové aplikace Změna režimů pohledu (tabulka, formulář, sestava) Úprava základních nastavení Změna panelu nástrojů Základní operace Definování klíčů Návrh tabulky Vytvoření a pojmenování tabulky a jednotlivých polí a specifikace jejich datových typů Vkládání dat do tabulky Použití příkazu zpět Přecházení mezi záznamy v tabulce (na další, předchozí, první, poslední) a vyhledání určitého záznamu v tabulce Definování primárního klíče Nastavení indexu pole s nebo bez duplicity Změna nastavení atributů pole, např. velikost pole, datový typ Změna šířky jednotlivých sloupců v tabulce Zobrazení nebo skrytí sloupců v tabulce Uzamknutí nebo odemknutí sloupců v tabulce Přesunutí sloupce v návrhovém zobrazení tabulky Práce s tabulkou Otevření tabulky.

15 5.4 Získávání informací Tabulkové relace Formuláře Základní operace Dotazy Přidání záznamu do tabulky Přidání pole do již existující tabulky Úprava dat v poli Odstranění dat v poli, polí, záznamů a celé tabulky Uložení tabulky pod jiným názvem Uzavření tabulky Vytvoření relace typu 1:N mezi tabulkami Odstranění relace mezi databázemi Použití referenční integrity na relaci typu 1:N Odstranění referenční integrity z relace typu 1:N Vytvoření a pojmenování formuláře Vkládání záznamů do tabulky pomocí formuláře Vložení obrázku nebo grafického souboru do formuláře Změna umístění objektů v návrhu formuláře Přecházení mezi záznamy ve formuláři (na další, předchozí, první, poslední) a vyhledání určitého záznamu ve formuláři Třídění polí ve formuláři vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně Změna umístění objektů v návrhu formuláře. Viz Přidání textu do záhlaví nebo zápatí formuláře Uzavření formuláře Otevření formuláře Nalezení záznamu podle zadaných kritérií Filtr použitý na data zobrazovaná v tabulce, formuláři, dotazu Odstranění filtru z tabulky, formuláře a dotazu Vytvoření a pojmenování dotazu vycházejícího z jednoduché tabulky s určitými kritérii Vytvoření a pojmenování dotazu vycházejícího z více tabulek s určitými kritérii Přidání kritéria do dotazu pomocí následujících operátorů: < (menší než), <= (menší nebo rovno), > (větší než), >= (větší nebo rovno), = (rovno), <> (není rovno), Between (mezi) Přidání kritéria do dotazu pomocí tvůrce výrazů Odstranění kritéria z dotazu Přidání polí do dotazu Odstranění polí z dotazu Skrytí nebo zobrazení polí v dotaze Přesunutí polí v návrhovém zobrazení dotazu Spuštění dotazu Uložení a uzavření dotazu. 5.5 Třídění dat Třídění záznamů Třídění dat v tabulce, formuláři, dotazu, sestavě vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně.

16 5.6 Import, Export dat 5.7 Editování dat 5.8 Zprostředkování dat 5.9 Tisk Import dat Export dat Kopírování a odstraňování Sestavy Příprava pro tisk Volby tisku Vložení pracovního listu souboru tabulkového procesoru jako nové tabulky do databáze Kopírování, přesouvání záznamů z pracovního souboru tabulkového procesoru do již existující databázové tabulky Vyexportování tabulky do textového souboru nebo do souboru tabulkového procesoru do určitého adresáře/složky na disk Vyexportování tabulky ve formátu vhodném pro prezentaci na stránce Web Kopírování tabulky, formuláře, dotazu a sestavy pod jiným názvem Odstranění tabulky, formuláře, dotazu a sestavy Odstranění záznamů v tabulce, formuláři nebo dotaze Použití příkazu zpět Vytvoření a pojmenování sestavy vycházející z tabulky nebo dotazu Zobrazení polí s určitým pořadím v sestavě Skrytí nebo zobrazení popisků či polí v sestavě Přesunutí objektů v návrhovém zobrazení sestavy Přidání textu do záhlaví nebo zápatí sestavy Vložení grafického souboru do sestavy Seskupování určitých datových polí v sestavě vzestupně nebo sestupně Slučování určitých datových polí ke zjištění součtu, minima, maxima a průměru Uložení a uzavření sestavy Otevření sestavy Náhled tabulky, formuláře a sestavy Změna orientace stránky (na výšku, na šířku) nebo velikosti stránky tabulky, formuláře, dotazu nebo sestavy Tisk stránky, vybraného/ných záznamu/ů nebo celé tabulky Tisk stránky, určitých stránek nebo celého formuláře Tisk stránky, určitých stránek nebo všech záznamů dotazu Tisk stránky, určitých stránek nebo celé sestavy Tisk sestavy relací mezi tabulkami Tisk databáze do souboru.

17 Modul 6 Prezentace Následující kapitola obsahuje sylabus modulu 6, Prezentace, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Cíle modulu Modul 6 Prezentace - požaduje, aby uchazeč předvedl svoji schopnost využívat prezentační nástroje osobního počítače. Uchazeč musí umět provést základní úkoly, jako je tvorba, formátování a příprava prezentací pro distribuci a předvedení. Uchazeč prokáže, že umí vytvořit různé prezentace pro různé posluchače a situace. Rovněž prokáže znalost základních operací s grafikou a tabulkami, používání různých efektů počítačové prezentace - slide show. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 6.1 Začínáme pracovat s prezentací 6.2 Vytváření prezentací 6.3 Vkládání informací 6.4 Diagramy, grafy První kroky s prezentacemi Úprava základních nastavení Změna prezentace Snímky Přednastavený návrh prezentace Vkládání textu Spuštění aplikace na vytváření prezentací Otevření jedné nebo několika prezentací Vytvoření nové prezentace Uložení prezentace do určitého adresáře/složky na disk Uložení prezentace pod určitým názvem na disk Přepínání mezi otevřenými prezentacemi Používání funkcí on-line nápovědy Uzavření prezentace Ukončení práce s aplikací na vytváření prezentací Změna režimu zobrazení prezentace Rozpoznat, který z různých režimů zobrazení prezentace je použit Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení) Změna panelu nástrojů Uložení existující prezentace v jiných formátech (rtf, šablona prezentace, formát souboru grafických dat) nebo v jiných SW verzích Uložení prezentace ve formátu vhodném pro prezentaci na stránce Web Přidání nového snímku s určitým rozvržením, např.: titulní snímek, graf s textem, seznam s odrážkami, tabulka Změna rozvržení snímku Použití přednastavených návrhů k vytvoření nové nebo upravení staré prezentace Změna návrhu prezentace na jiný přednastavený návrh Vložení textu do prezentace v zobrazení normální nebo osnova Vložení poznámek pro přednášejícího k jednotlivým snímkům prezentace Vložení obrázku z galerie klipartů Obrázky, grafické soubory Vložení grafického souboru do snímku Používání diagramů, grafů Vytvoření nebo modifikace různých typů vestavěných diagramů/ grafů (sloupcové, pruhové, spojnicové a výsečové) na snímku.

18 6.4.2 Organizační diagram Titulní snímek Kreslené objekty 6.5 Formátování Formátování textu 6.6 Editování dat Editování dat Kopírování, přesouvání, mazání a změna velikosti Změna barvy pozadí diagramu/grafu Změna barev jednotlivých sloupců, pruhů, spojnic nebo jednotlivých výsečí diagramu/grafu Změna typu diagramu/grafu Vytvoření organizačního diagramu s určitou hierarchií. (Použití různých druhů přednastavených organizačních diagramů nebo vytvoření vlastního organizačního diagramu použitím nástrojů ke kreslení.) Změna hierarchické struktury organizačního diagramu Přidání nebo odstranění funkcí manažera nebo podřízených z organizačního diagramu Kopírování obrázku na titulní snímek Odstranění obrázku z titulního snímku Použití automatického číslování snímků u všech snímků prezentace Vložení textu do zápatí prezentace Vložení různých druhů kreslených objektů do prezentace, např.: čára, křivka, šipka, obdélník, čtverec, kruh, textové pole Změna počátku šipky a typu kótovací šipky Změna barvy pozadí, barvy, šířky a typu čáry kreslených objektů Přidání textu ke kresleným objektům Přidání stínu ke kresleným objektům Otáčení nebo překlopení kreslených objektů na snímku Seskupit či oddělit jednotlivé objekty Přenést objekt dopředu nebo dozadu Zarovnání objektu doleva, na střed, doprava, nahoru a dolů Změna velikosti a typů písma Používání kurzívy, tučného a podtrženého písma Změnit velikost písma (např. všechna velká) Používání různých barev textu Zarovnání textu na snímku doleva, na střed a doprava Použití stínování textu Změna stylu odrážek a číslování seznamu Kopírování formátování určité části textu.????formátu? Použití příkazu zpět či znovu Použití opakovaného příkazu Použití kontroly pravopisu Kopírování textu, obrázků, kreslených objektů, grafů a snímků v rámci jedné prezentace nebo mezi otevřenými prezentacemi Vícenásobné kopírování objektu se zachováním řádkování.

19 6.7 Efekty počítačové prezentace 6.8 Vzhled počítačové prezentace 6.9 Tisk a distribuce Přesouvání textu, obrázků, kreslených objektů, grafů a snímků v rámci jedné prezentace nebo mezi otevřenými prezentacemi Změna pořadí textu s odrážkami použitím metody drag and drop (chytni a upusť) v zobrazení normální nebo osnova Změna velikosti obrázku, kresleného objektu a grafu v prezentaci Proporcionální změna velikosti obrázku, kresleného objektu a grafu v prezentaci Odstranění textu, obrázku, kresleného objektu a grafu ze snímku Odstranění snímku Nastavení Nastavení animace textu nebo obrázku na snímku. animace Změna nastavené animace textu nebo obrázku Přechod snímků Nastavení různých efektů přechodu snímku Změna nastaveného efektu přechodu snímku Přidání zvuku k přechodu snímku Přidání časování k automatickému přechodu všech snímků Prezentování Skrytí nebo zobrazení snímků Spuštění prezentace z libovolného snímku Vzhled snímku Tisk Výběr příslušného výstupního formátu pro prezentaci snímků: pro zpětný projektor, pro podklady posluchačům, pro diapozitivy 35 mm, pro datový projektor Změna vzhledu snímku: orientace snímku, velikost stránky Změna základních nastavení tisku: tisk celé prezentace, jednotlivých snímků, určitého počtu kopií prezentace Tisk podkladů snímků Tisk snímků v poznámkovém formátu Tisk snímků ve formátu osnovy Tisk prezentace do souboru.

20 Modul 7 Služby informačních sítí V následující kapitole můžete nalézt sylabus Modulu 7, Služby informačních sítí, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Tento modul se skládá ze dvou částí. První se zabývá používáním Internetu a vyhledáváním informací, druhá elektronickou poštou. Cíle modulu Modul 7 Služby informačních sítí - modul je rozdělen do dvou částí. První část - informace - požaduje, aby uchazeč uměl pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci Webových prohlížečů a vyhledávacích programů, výsledky hledání označil záložkami, vytisknul Webové stránky a výsledky hledání. Druhá část - komunikace - požaduje, aby byl uchazeč schopen používat elektronickou poštu k odesílání a přijímání zpráv, připojovat dokumenty nebo soubory ke zprávě a organizovat a spravovat složky nebo adresáře zpráv v rámci SW elektronické pošty. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 7.1 Začínáme pracovat s Internetem 7.2 Web navigace 7.3 Vyhledávání Web stránek První kroky s Internetem Úprava základních nastavení Přístup na Web adresu Ovládání přístupu k Web stránkám Používání vyhledávacích 7.4 Záložky Používání záložek 7.5 Diskusní skupiny Spuštění Internetového prohlížeče Porozumění složení a struktuře Web adresy Uložení Web stránky na disk Uložení Web stránky na disk pod určitým názvem do určitého adresáře/složky na disk Změna domovské stránky Internetového prohlížeče Používání funkcí on-line nápovědy Uzavření Internetového prohlížeče Změna režimu zobrazení prohlížeče Změna panelu nástrojů Zapnutí nebo vypnutí zobrazení obrázků na Web stránce Spuštění URL (Uniform Resource Locator) Otevření textového (hyperlink) nebo grafického odkazu Otevření jedné nebo několika Web stránek Přepínání dopředu nebo dozadu mezi otevřenými Web stránkami Ukončení stahování Web stránky Aktualizace Web stránky Výběr vhodného vyhledávacího nástroje Použití klíčového slova při hledání informací. nástrojů Kombinování vyhledávacích kritérií Záložka Web stránky Otevření Web stránky označené záložkou Vytvoření záložkové složky Přidání Web stránek do záložkové složky Využívání diskusních skupin Odstranění záložek Zaslání zprávy do diskusní skupiny Zaslání odpovědi na zprávu v diskusní skupině Použití klíčového slova k vyhledání informací v diskusní skupině.

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0

European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0 European Computer Driving Licence Sylabus verze 3.0 Copyright 1999 The ECDL Foundation Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě bez povolení ECDL Foundation.

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Concepts ICT SYLABUS 5.0 (M1) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.4.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Vzdělávací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials New SYLABUS 1.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více