Modul 1 Základní pojmy informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 1 Základní pojmy informačních technologií"

Transkript

1

2 Modul 1 Základní pojmy informačních technologií Dále je uveden sylabus pro modul 1, Základní pojmy informačních technologií, který je základem teoretického testu. Tento modul se skládá z jedenácti kategorií. Test obsahuje otázky ze všech kategorií. Cíle modulu Modul 1 Základní pojmy informačních technologií (IT) - předpokládá uchazečovu základní znalost technického vybavení (hardware) a jeho porozumění pojmům informačních technologií (jako jsou např. uchovávání dat a paměť), souvislostem mezi používanými aplikacemi a používání informačních sítí v počítačové praxi. Uchazeč by měl být rovněž schopen ocenit význam používání informačních systémů v každodenních rutinních pracích a vliv osobních počítačů na zdraví člověka. Dále by měl mít základní přehled o bezpečnosti a právních problémech souvisejících s počítačem. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 1.1 Úvod do počítačové terminologie 1.2 Hardware (technické vybavení) 1.3 Software (programové Hardware, Software, Informační technologie Rozumět základním pojmům hardware (HW), software (SW) a informačním technologiím (IT) Typy počítačů Znát a rozlišovat různé typy počítačů (střediskový mainframe, mini, síťový, osobní, přenosný laptop, do dlaně - palmtop, do ruky handheld, osobní digitální asistent PDA) podle kapacity, rychlosti, ceny a typických uživatelů. Rozumět výrazům inteligentní a neinteligentní terminál Hlavní části počítače Znát hlavní části osobního počítače: procesor (CPU), pevný disk, sběrnice, vstupní/výstupní zařízení, druhy paměti, výměnná paměťová zařízení (diskety, zip disk, CD- ROM, CD-RW, DVD). Rozumět výrazu periferní zařízení Výkon počítače Znát, který z faktorů má vliv na výkon počítače, jako je např. rychlost procesoru, cache procesoru, rychlost sběrnice, velikost RAM, cache RAM Data Charakterizovat soubor, adresář/složka Procesor (Central Processing Unit CPU) Vstupní (input) zařízení Výstupní (output) zařízení Rozumět pojmu procesor (CPU) a vědět k čemu slouží výpočty, logické řízení, okamžitý přístup k paměti atd. Vědět, že rychlost CPU se měří v megahertzech (MHz) nebo gigahertzech (GHz) Znát hlavní zařízení používaná pro vkládání dat do počítače, jako je např. myš, klávesnice, trackball, scanner, touchpad, světelné pero, joystick, digitální kamera, mikrofon, mluvené slovo Znát nejběžnější výstupní zařízení k zobrazování výsledků práce počítače, např. různé zobrazovací jednotky (VDU), obrazovka nebo monitor, obvykle dostupné tiskárny, kreslicí zařízení (plotter), reproduktory, hlasové syntezátory. Vědět, kde a jak se tato zařízení používají Druhy SW Znát význam termínů SW operačního systému a aplikační SW a vědět, jaký je mezi nimi rozdíl. vybavení) Operační systém Rozumět hlavním funkcím operačního systému a být schopen uvést jeho příklady.

3 1.4 Uchovávání dat 1.5 Informační sítě Aplikační SW Vyjmenovat všeobecně známá aplikační programová vybavení včetně jejich využití, např. textové procesory, tabulkové kalkulátory, databáze, mzdové systémy, prezentační nástroje, desktop publishing (stolní typografie) a multimediální aplikace Grafické uživatelské prostředí Znát pojem grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface GUI). Vysvětlit hlavní výhody grafického uživatelského rozhraní Vývoj systémů Vědět, jak se vyvíjejí počítačové systémy. Rozlišovat jednotlivé fáze používané zpravidla při vývoji počítačových Zařízení určená k uchovávání dat systémů, tj. průzkum, analýza, programování a testování Umět porovnat hlavní typy zařízení určených k uchování dat podle rychlosti, ceny a kapacity, např. interní/externí pevný disk, zip disk, datová páska (cartridge), DVD, CD- ROM, CD-RW, disketa Vědět, jak se zformátuje disk Druhy pamětí Umět rozlišit jednotlivé typy počítačové paměti např.: RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory). Vědět, kdy se která používá. Rozumět pojmu BIOS, jaké je jeho využití a kde se v PC nachází Velikost paměti Vědět, jak se měří velikost paměti počítače (bit, byte, kb, MB, GB, TB). Znát vztah mezi velikostí paměti LAN a WAN Telefonní síť ve výpočetní technice Elektronická pošta a jednotlivými znaky, soubory a adresáři/složkami Znát definice LAN (Local Area Network) a WAN (Wide Area Network) Znát výhody práce ve skupinách a sdílení zdrojů po síti. Vyjmenovat výhody sdílení zdrojů, tiskáren, databází, dokumentů, sdílených informací a komunikace Rozumět používání telefonní sítě ve výpočetní technice. Pochopit termíny PSDN (Public Switched Data Network), ISDN (Integrated Service Digital Network), ADSL (Asynchronous Digital Services Line), WAP (Wireless Application Protocol), satelitní komunikace. Znát způsob jak mobilním telefonem poslat a odpovědět na textovou zprávu. Rozumět termínům fax, modem, digitální, analogový, baud, (měřeno v bps bitech ze sekundu) Rozumět termínu elektronická pošta a znát její využití. Vědět, co je potřeba k odeslání a přijetí u. Znát složení a strukturu ové adresy. Rozumět výhodám a nevýhodám ových systémů Internet Vědět, co je to Internet. Rozumět koncepci Internetu a některým z jeho hlavních způsobů využití. Rozumět termínům ISP (Internet Service Provider) a HTTP (Hypertext Transfer Protocol. Vědět co je URL (Uniform Resource Locator). Vědět, jaký je rozdíl mezi Internetem a World Wide Web (www), co je to hyperlink. Vědět, k čemu slouží vyhledávač (search engine) a jak se používá Intranet, Vědět co je to Intranet.

4 1.6 Informační technologie v každodenním životě 1.7 E-Working 1.8 Zdraví a bezpečnost 1.9 Životní prostředí Extranet Vědět co je to Extranet Rozumět rozdílu mezi Internetem a Intranetem Rozumět rozdílu mezi Internetem a Extranetem Informační Znát některá využití informačních technologií technologie v v domácnosti, např.: hobby, domácí účetnictví, práce domácnosti z domova, projekty a domácí úkoly, používání u a Internetu Informační Vědět, jaké je využití kancelářských aplikací, uvést příklady technologie v práci a systémů založených na výpočetní technice používaných ve vzdělání v obchodu, průmyslu, státní správě a ve vzdělávací sféře. Být schopen rozhodnout a zdůvodnit, proč je v některých případech pro práci výhodnější počítač a jindy provede úkol lépe člověk Informační Být si vědom využití informačních technologií v každodenní technologie v denním praxi, např. v supermarketech, knihovnách nebo v lékařské životě ordinaci, různé vyžití čipové karty (smart card) apod E-Commerce Rozumět pojmu E-Commerce Znát výhody a nevýhody E-Commerce Rozumět termínu teleworking Vědět co je chráněná stránka (protected site) Vědět co je digitální podpis Vědět co je šifrování E-Learning Rozumět termínu E-Learning Znát výhody a nevýhody E-Learningu Ergonomie Vědět, jaké prvky a praktiky mohou pomoci vytvořit dobré pracovní prostředí jako např. časté přestávky při práci s počítačem, správná poloha obrazovky, židle a klávesnice, přiměřené osvětlení a větrání Bezpečnostní Znát zdravotní a bezpečnostní předpisy při práci opatření s počítačem, např. zajištění bezpečnosti napájecích kabelů, nepřetěžování napájecích míst Újmy na zdraví Vědět o poškozeních běžných ve špatném pracovním prostředí, např. poškození z opakovaného přetěžování (RSI), syndrom opakovaného přetížení, poškození očí způsobené jasem obrazovky, problémy způsobené špatným držením těla Otázky životního prostředí 1.10 Bezpečnost Bezpečnostní opatření Znát otázky životního prostředí, např.: recyklace tonerového zásobníku tiskárny, recyklace tištěných materiálů, používání úsporných režimů u systémů a monitorů, CD-ROM a promítání nápovědy pomůže snížit počet tištěných materiálů Vědět, co se stane při výpadku elektrického proudu vašim datům a souborům. Vědět, co je rázové přepětí v el. síti. Vědět, co je záložní zdroj (UPS). Znát smysl a význam zálohování a zálohovacího software na výměnná zařízení Vědět, jak chránit osobní počítač před vetřelci. Vědět, jakým způsobem chránit počítač, např. požíváním vhodných hesel. Rozumět pojmu firewall.

5 1.11 Copyright a zákon Znát smysl uzamykání a odemykání diskety Počítačové viry Rozumět termínu vir používaném v souvislosti s počítačem. Vědět, jakým způsobem se může vir dostat do počítače. Být si vědom nebezpečí při stahování souborů na vlastní počítač. Vědět něco o antivirových programech Copyright Vědět, co je to autorské právo k SW a mít povědomí o hlavních bezpečnostních a právních aspektech spojených s kopírováním, sdílením a půjčováním disket a dalších médií, např. CD a zip disk. Vědět, co může způsobit přenos souborů přes síť. Rozumět otázkám autorského práva spojeného se stahováním informací z internetu. Znát význam termínů shareware, freeware (bezplatný SW) a uživatelská licence Zákon na ochranu dat Vědět, co je zákon na ochranu dat (Data Protection Act) v zemi uživatele. Rozumět důsledkům tohoto zákona. Popsat některé možnosti využití osobních dat.

6 Modul 2 Práce s počítačem a správa souborů V následující kapitole můžete nalézt sylabus modulu 2, Práce s počítačem a správa souborů, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Cíle modulu Modul 2 Práce s počítačem a správa souborů - požaduje od uchazeče, aby byl schopen předvést své znalosti a schopnosti využívat základních funkcí počítače a operačního systému. Uchazeč by měl být schopen efektivně pracovat v prostředí desktopu. Měl by být schopen spravovat a organizovat soubory a adresáře/složky na svém počítači a vědět, jakým způsobem pořídit kopie, přesunout nebo smazat jednotlivé soubory, adresáře nebo složky. Uchazeč předvede svoji znalost práce s ikonami a okny na ploše obrazovky. Uchazeč rovněž předvede schopnost využívat vyhledávací funkce, jednoduché nástroje editace a různé možnosti tisku, které nabízí operační systém. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 2.1 Začínáme pracovat s počítačem 2.2 Hardware, software 2.3 Prostředí pracovní plochy První kroky s počítačem Instalování hardware Instalování software Odinstalování software Práce s ikonami Práce s okny Zapnutí počítače Správné vypnutí počítače Restart počítače Vědět, kde a kdy se zobrazují základní systémové informace (operační systém, typ procesoru, instalovaná RAM atd.) Vědět, kde se lze podívat na konfiguraci pracovní plochy: datum a čas, nastavení hodnot, volby zobrazení pracovní plochy (např. volby pozadí, nastavení obrazovky, volby spořiče obrazovky, atd.) Rozpoznat nejpoužívanější typy souborů v adresáři/složce, např.: textové, tabulkové, databázové, prezentační a obrázkové soubory Formátování výměnných diskových médií, např.: diskety, zip disku, atd Použití funkcí on-line nápovědy Vědět, jak nainstalovat software pro nové hardwarové zařízení Vědět, jak nainstalovat software na počítač Vědět, jak odinstalovat software z počítače Vybírat a přesouvat ikony po pracovní ploše. Rozlišovat základní ikony: pevný disk, strom adresářů, adresáře/složky a soubory, odpadkový zásobník/koš Umět vytvořit zástupce nebo alias menu Rozlišovat rozdílné části oken pracovní plochy: titulní lišta, panel nástrojů, pruh nabídky, stavový řádek, rolovací pruh Porozumět, jak lze okna pracovní plochy zmenšovat, zvětšovat, měnit měřítko a zavírat Přesunovat se mezi otevřenými okny.

7 2.4 Organizace souborů 2.5 Antivirová kontrola 2.6 Jednoduchá editace Adresáře/složky Otevření souboru ze složky na disku Porozumět základní struktuře adresářů/složek počítače Tvorba adresářů/složek a dalších podadresářů/podsložek Prohlížení adresářů/složek, možná kritéria pohledu: jméno, velikost, datum poslední aktualizace atd Spočítat počet souborů ve složce (včetně souborů v podsložkách) Spočítat počet souborů určitého typu ve složce Zobrazení jednotlivých atributů souborů, např.: jméno, velikost, typ souboru, datum poslední modifikace souboru atd Přejmenování souborů a adresářů/složek Komprimování souborů umístěných v adresáři na disku Komprimace souborů Rozbalení komprimovaných souborů umístěných v adresáři na disku Kopírování, přesouvání a mazání Vybrání jednoho nebo několika souborů v rámci sousedící nebo nesousedící skupiny Kopírování souborů v rámci adresářů/složek za účelem vytvoření duplicitních kopií Přesouvání souborů mezi adresáři/složkami Tvorba záložních kopií souborů, složek na výměnné zařízení Vymazání souborů z adresáře/složky Odstranění adresářů/složek Obnovení souborů, adresářů/složek z odpadkový zásobníku/koše Vyhledávání Viry 2.7 Řízení tisku Tisk Využití aplikace pro editaci textu Odstranění souborů, adresářů/složek z odpadkový zásobníku/koše Použití nástrojů pro vyhledávání souboru nebo adresáře/ složky Vyhledávání podle jména, data vzniku, typu souboru nebo adresáře/složky Spustit antivirový program ke skenování určitého disku, složek nebo souborů Použít základních voleb antivirového programu Odstranit viry ze složek či souborů Spuštění aplikace pro editování a vytvoření textového souboru Uložení souboru do určitého adresáře/složky na disk Ukončení práce s aplikací na editování textu Vytisknout dokument Vytisknout dokument do souboru Změna přednastavené tiskárny v seznamu nainstalovaných tiskáren Sledování postupu tisku pomocí manažera tisku z pracovní plochy.

8 Modul 3 Textový editor Další kapitola obsahuje sylabus modulu 3, Textový editor, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Cíle modulu Modul 3 Textový editor - požaduje, aby byl uchazeč schopen používat textový procesor na osobním počítači. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a úpravou dokumentu připraveného k distribuci a musí je umět používat. Uchazeč by měl být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí souvisejících s ovládáním textového editoru, jako je tvorba tabulek, používání obrázků a grafických objektů v rámci dokumentu, vkládání objektů a využívání nástrojů hromadné korespondence. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 3.1 Začínáme pracovat s textovým editorem 3.2 Základní operace První kroky s textovým editorem Úprava základních nastavení Změny v dokumentech Vkládání dat Editování dat Spuštění textového editoru Otevření jednoho nebo několika dokumentů Vytvoření nového dokumentu Uložení dokumentu do určitého adresáře/složky na disk Vytvoření dokumentu za použití existující šablony Uložení dokumentu pod jiným názvem na disk Přepínání mezi otevřenými dokumenty Používání funkcí on-line nápovědy Zavírání dokumentů Ukončení práce s textovým editorem Změna režimu zobrazení stránky Rozdělení okna aplikace na horní a dolní Odstranění rozdělení okna aplikace Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení) Změna panelu nástrojů Uložení existujícího dokumentu v jiných formátech (soubor txt, rtf, šablona dokumentu) nebo v jiných SW verzích Uložení dokumentu ve formátu vhodném pro prezentaci na stránce Web Vložení textu (písmen, číslic, mezer, interpunkce) Použití automatického číslování stránek v dokumentu Vložení speciálních znaků a symbolů Vložení datumu do dokumentu manuálně či pomocí automaticky aktualizovatelného datového pole Použití příkazu zpět či znovu Použití opakovaného příkazu Použití kontroly pravopisu Výběr dat Výběr znaku, slova, řádky, věty, odstavce nebo celého Kopírování, přesouvání a mazání dokumentu Kopírování textu v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty Přesouvání textu v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty.

9 3.3 Formátování 3.4 Složitější funkce Mazání textu Odstranění značky konec stránky Vyhledávání určitého znaku, slova nebo fráze Vyhledávání a nahrazování Nahrazení určitého znaku, slova nebo fráze Formátování textu Formátování odstavce Obecné formátování Změna velikosti a typů písma Používání kurzívy, tučného a podtrženého písma Zobrazení sledování změn v textu Použití různých barev v textu Použití zarovnání textu (vlevo, na střed, vpravo a do bloku) Změna vzdálenosti mezi znaky v textu Používat automatické či manuální rozdělování slov Odsazení odstavce zleva, zprava, první řádky a ukotvení odstavce Možnost nastavení řádkování odstavce (jednoduché, dvojité či ostatní vhodná nastavení) Možnost nastavení mezer před a za odstavci Vložit či odstranit odstavec Manuální vložení konce řádky nebo stránky v dokumentu Používání a nastavení tabulátorů: doleva, na střed, doprava a podle desetinné čárky Použití vodícího znaku a zarážek Používání ohraničení a stínování odstavce Používání odrážek a číslování v jednoduchém seznamu Změna stylu odrážek a číslování jednoduchého seznamu Styly Používání již nadefinovaných stylů v dokumentu Záhlaví a zápatí Vložení textu do záhlaví a zápatí dokumentu Vložení polí (např. datum, čas) do záhlaví a zápatí dokumentu Vzhled stránky Změna vzhledu stránky celého dokumentu, např.: orientace stránky, velikost stránky Používání tabulek Obrázky a grafické objekty Změna velikosti okrajů celého dokumentu, např.: nahoře, dole, vlevo, vpravo Vytvořit tabulku Vybrání řádku, sloupku či jednotlivých buněk tabulky Změna atributů buněk, např.: formátování, velikost buňky, barva Vkládání a mazání řádků a sloupců Nastavení ohraničení a stínování buněk v tabulce Nastavení ohraničení tabulky Vložení obrázku nebo grafického souboru do dokumentu Vybrat obrázek v dokumentu Kopírovat nebo přesouvat obrázek v dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty Změnit velikost obrázku Odstranit obrázek.

10 3.5 Tisk Hromadná korespondence Otevřít nebo vytvořit hlavní dokument pro hromadnou korespondenci Otevřít nebo vytvořit zdroj dat pro hromadnou korespondenci Slučování dokumentů pro dopisy nebo adresové štítky Příprava pro tisk Náhled dokumentu Volby tisku Změna základních tiskových voleb: tisk celého dokumentu, zvolených stránek či zvoleného počtu kopií Tisk dokumentu na nainstalované tiskárně Tisk dokumentu do souboru.

11 Modul 4 Tabulkový procesor oblasti. Dále je uveden sylabus modulu 4, Tabulkový procesor, který je podkladem pro praktické testy v této Cíle modulu Modul 4 Tabulkový procesor - požaduje, aby uchazeč rozuměl základní koncepci tabulkového procesoru a byl schopen používat tuto aplikaci na osobním počítači. Musí znát základní operace spojené s tvorbou, formátováním a používáním tabulky a musí být schopen je provádět. Uchazeč by měl umět provést standardní matematické a logické operace s použitím základních vzorců a funkcí. Dále má být schopen předvést použití některých pokročilejších funkcí spojených s ovládáním tabulkového procesoru jako např. vkládání objektů a tvorbu grafů a diagramů. Termín sešit je používán ve smyslu tabulkový soubor, tedy skupina pracovních listů. A pracovním listem rozumíme jeden list tabulkového souboru, se kterým uchazeč pracuje. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 4.1 Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem 4.2 Základní operace První kroky s tabulkovým procesorem Úprava základních nastavení Změna sešitu nebo pracovního listu Spuštění tabulkového procesoru Otevření jednoho nebo několika sešitů Vytvoření nového sešitu Uložení sešitu do určitého adresáře/složky na disk Uložení sešitu pod jiným názvem na disk Přepínání mezi otevřenými sešity Používání funkcí on-line nápovědy Zavírání sešitů Ukončení práce s tabulkovým procesorem Změna režimu zobrazení sešitu Rozdělení okna aplikace na horní a dolní, levé a pravé Odstranění rozdělení okna aplikace Používání různých měřítek pohledů (zvětšení/zmenšení) Změna panelu nástrojů Uložení existujícího sešitu v jiných formátech (soubor txt, šablona) nebo v jiných SW verzích Ukládání sešitů ve formátech vhodných pro prezentaci na stránce Web Vkládání dat Vložení čísla, datumu a textu do buňky Editování dat Editování obsahu sešitu Použití příkazu zpět či znovu Výběr buněk Kopírování, přesouvání a mazání Použití opakovaného příkazu Výběr buňky nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících buněk Výběr řádku nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících řádků Výběr sloupce nebo určitého počtu sousedících nebo nesousedících sloupců Kopírování obsahu buněk v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity.

12 4.3 Vzorce 4.4 Formátování přesouvání a mazání Používání nástroje na automatické kopírování nebo kopírování s přírůstkem Přesouvání obsahu buněk v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Vymazání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk Vyhledávání a Vyhledávání určitého obsahu buňky. nahrazování Nahrazení určitého obsahu buňky Řádky a sloupce Vkládání řádků a sloupců Odstranění řádků a sloupců Změna výšky řádku a šířky sloupce Skrytí nebo zobrazení řádků nebo sloupců Uzamknout nadpis řádku nebo sloupce Třídění dat Třídění dat vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně Aritmetické vzorce Odkazy na buňky Práce s funkcemi Formátování buněk (čísla/datum) Formátování buněk (obsah) Formátování buněk ( zarovnání obsahu, ohraničení) Záhlaví a zápatí Přesunout data v řádcích do sloupců Přesunout data ve sloupcích do řádků Vytváření vzorců pomocí odkazů na buňky a aritmetických operátorů (sčítání, odečítání, násobení, dělení) Rozpoznání základních chybových hlášení souvisejících se vzorci Použití relativního odkazu na buňku ve vzorcích Použití absolutního odkazu na buňku ve vzorcích Použití různých typů odkazů na buňku ve vzorcích Vytváření vzorců pomocí funkcí SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, KDYŽ (výběr jedné ze dvou hodnot) Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno s určitým počtem desetinných míst Formátování čísla v buňce tak, aby bylo nebo nebylo zobrazeno s oddělováním tisíců Formátování datumu v buňce tak, aby bylo zobrazeno s rozdílnými datovými styly Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno s různými symboly měny Formátování čísla v buňce tak, aby bylo zobrazeno jako procenta Změna velikosti a typu písma obsahu buňky Formátování obsahu buněk (tučné, kurzíva, podtrhnout) Nastavení různých barev obsahu buňky Změna orientace obsahu buňky Zalomení obsahu buňky Zarovnání obsahu buněk ve vybraném rozsahu buněk: vlevo, na střed, vpravo, nahoru a dolů Sloučení více buněk v jednu Ohraničení a stínování buňky Vložení textu do záhlaví či zápatí pracovního listu Vložení automatického číslování stránek, datumu, času, názvu souboru, názvu pracovního listu do záhlaví či zápatí.

13 4.5 Diagramy, grafy 4.6 Tisk Vzhled pracovního listu Práce s pracovními listy 4.5.1Používání diagramů, grafů Změna okrajů (horní, dolní, levý, pravý, záhlaví, zápatí) pracovního listu Přizpůsobení vzhledu stránky tak, aby se obsah pracovního listu vešel na jednu stránku Změna orientace pracovního listu (na výšku, na šířku, formát papíru) Opakovaný tisk řádku na každou tisknutou stránku pracovního listu Vložení nového pracovního listu Přejmenování pracovního listu Kopírování pracovního listu v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Přesouvání pracovního listu v rámci sešitu nebo mezi otevřenými sešity Odstranění pracovního listu Vytvoření různých typů diagramů či grafů na základě dat v sešitu (sloupcové, pruhové, spojnicové a výsečové grafy) Přidání názvu nebo popisek dat do diagramu/grafu Změna barvy pozadí diagramu/grafu Změna barev jednotlivých sloupců, pruhů, spojnic nebo jednotlivých výsečí diagramu/grafu Změna typu diagramu/grafu Kopírování diagramu/grafu v rámci sešitu Přesunutí, změna velikosti či odstranění diagramu/grafu Příprava pro tisk Náhled sešitu Volby tisku Tisk určitého počtu kopií pracovního listu Tisk vybraného rozsahu buněk pracovního listu, celého pracovního listu či celého sešitu Tisk sešitu do souboru Tisk vybraného grafu ze sešitu.

14 Modul 5 Databáze/systémy pro úschovu dat Následující kapitola obsahuje sylabus modulu 5, Databáze/systémy pro uchování dat, který je podkladem pro praktické testy v této oblasti. Modul se skládá ze dvou částí, tvorby nové databáze a použití existující databáze k vyhledání a zobrazení požadovaných informací. Cíle modulu Modul 5 Databáze/systémy pro úschovu dat - požaduje, aby uchazeč rozuměl základní koncepci databází a byl schopen je používat na osobním počítači. Modul je rozdělen na 2 části: v první části testu je zahrnut návrh jednoduché databáze s využitím standardního databázového balíčku, ve druhé části musí uchazeč předvést svoji schopnost získat informace z existující databáze pomocí nástrojů pro dotazy, výběry a třídění. Uchazeč by měl být rovněž schopen vytvořit a upravit sestavy. Kategorie Oblast znalostí Znalosti 5.1 Teorie databáze 5.2 Začínáme pracovat s databází 5.3 Tvorba databáze Pojem databáze První kroky s databází Rozumět pojmu relační databáze Rozumět následujícím pojmům: pole, typy datových polí, vlastnosti polí, záznamy, tabulky, formuláře, dotazy a sestavy Rozumět pojmu primární klíč Rozumět pojmu index Rozumět pojmu referenční integrita Spuštění databázové aplikace Otevření nové nebo přihlášení se do již existující databáze Uložení databáze do určitého adresáře/složky na disk Uložení zálohové kopie databáze do určitého adresáře/složky na disk Používání funkcí on-line nápovědy Uzavření databáze Uzavření databázové aplikace Změna režimů pohledu (tabulka, formulář, sestava) Úprava základních nastavení Změna panelu nástrojů Základní operace Definování klíčů Návrh tabulky Vytvoření a pojmenování tabulky a jednotlivých polí a specifikace jejich datových typů Vkládání dat do tabulky Použití příkazu zpět Přecházení mezi záznamy v tabulce (na další, předchozí, první, poslední) a vyhledání určitého záznamu v tabulce Definování primárního klíče Nastavení indexu pole s nebo bez duplicity Změna nastavení atributů pole, např. velikost pole, datový typ Změna šířky jednotlivých sloupců v tabulce Zobrazení nebo skrytí sloupců v tabulce Uzamknutí nebo odemknutí sloupců v tabulce Přesunutí sloupce v návrhovém zobrazení tabulky Práce s tabulkou Otevření tabulky.

15 5.4 Získávání informací Tabulkové relace Formuláře Základní operace Dotazy Přidání záznamu do tabulky Přidání pole do již existující tabulky Úprava dat v poli Odstranění dat v poli, polí, záznamů a celé tabulky Uložení tabulky pod jiným názvem Uzavření tabulky Vytvoření relace typu 1:N mezi tabulkami Odstranění relace mezi databázemi Použití referenční integrity na relaci typu 1:N Odstranění referenční integrity z relace typu 1:N Vytvoření a pojmenování formuláře Vkládání záznamů do tabulky pomocí formuláře Vložení obrázku nebo grafického souboru do formuláře Změna umístění objektů v návrhu formuláře Přecházení mezi záznamy ve formuláři (na další, předchozí, první, poslední) a vyhledání určitého záznamu ve formuláři Třídění polí ve formuláři vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně Změna umístění objektů v návrhu formuláře. Viz Přidání textu do záhlaví nebo zápatí formuláře Uzavření formuláře Otevření formuláře Nalezení záznamu podle zadaných kritérií Filtr použitý na data zobrazovaná v tabulce, formuláři, dotazu Odstranění filtru z tabulky, formuláře a dotazu Vytvoření a pojmenování dotazu vycházejícího z jednoduché tabulky s určitými kritérii Vytvoření a pojmenování dotazu vycházejícího z více tabulek s určitými kritérii Přidání kritéria do dotazu pomocí následujících operátorů: < (menší než), <= (menší nebo rovno), > (větší než), >= (větší nebo rovno), = (rovno), <> (není rovno), Between (mezi) Přidání kritéria do dotazu pomocí tvůrce výrazů Odstranění kritéria z dotazu Přidání polí do dotazu Odstranění polí z dotazu Skrytí nebo zobrazení polí v dotaze Přesunutí polí v návrhovém zobrazení dotazu Spuštění dotazu Uložení a uzavření dotazu. 5.5 Třídění dat Třídění záznamů Třídění dat v tabulce, formuláři, dotazu, sestavě vzestupně nebo sestupně numericky nebo abecedně.

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

Informační technologie - Test

Informační technologie - Test KIN/ITT Informační technologie - Test STUDIJNÍ OPORA TOMÁŠ DOLANSKÝ verze 2013 Obsah 1 Základní informace... 2 2 Základní charakteristika... 2 2.1 Vyhodnocení a zápočet... 2 2.2 Opravný termín... 4 2.3

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA

MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA MATURITNÍ OKRUHY Z IKT PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. HARDWARE Co je to Hardware? Co je to PC? Co jsou přenosná multimediální zařízení? Popište hlavní části PC. Popište komunikační porty PC. Popište parametry

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více