Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz"

Transkript

1 Horský hotel Lesná najdete na náhorní plošině vrcholové části Krušných hor v nadmořské výšce více než 900 m. Přestože se v jeho těsné blízkosti rozkládaly usedlosti osady Lesná, je dům situován do severní části katastru osady Svahová. Pouze silnice je dělícím prvkem, jejíž linie od sebe odděluje katastry Lesné a Svahové, stejně tak od poloviny 19. století odděluje okresy Most a Chomutov, aby předtím tvořila hranici mezi panstvími Červený Hrádek a Nové Sedlo-Jezeří. Horský hotel Lesná navazuje na více než stoletou tradici v poskytování pohostinských služeb. Původní hostinec s malým hospodářstvím v dlouholetém držení rodiny Krohů byl zván U zeleného lesa, neboť jeho poloha tomu skutečně odpovídala. Během své existence prošel několika stavebními proměnami, aby nabyl dnešní podoby. Poslední rekonstrukce, realizovaná v několika etapách v předchozích letech, značně přispěla k rozšíření nabídky a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Do základní nabídky patří stravování a ubytování. Ve vnitřní části objektu jsou vybaveny dvě restaurace, kuřácká a nekuřácká, pro stávající kapacitu 25 a 60 míst, kterou lze rozšířit o posezení na přilehlé terase. Spolu s dalším posezením pod pergolou, která je samostatně umístěna na volném prostranství v blízkosti hotelu, je zajištěno dalších 35 míst. Rozsah ubytovací kapacity je 43 lůžek ve 14 pokojích. Členěny jsou do 2, 3, a 4 lůžkových pokojů. Z toho 9 pokojů je s vlastním sociálním zařízením, ostatní pokoje mají dobře vybavené společné sociální zařízení. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

2 Johann Christoph Müller ( ): Ladung (Lesná) a okolí na mapě Čech, 1720 K názvu pohoří Česká kotlina upoutávala pozornost kartografů a ostatních příchozích do české země od nepaměti svým nápadným tvarem. Byla vždy vymezena pásem hor obklopujících české území, v jejichž severním cípu vytékala řeka Labe. Název horstev byl původně jednotný. V 9. století nesl název Hircanus Saltus nebo Fergunna, v 11. století se objevuje označení Miriquidi, což značí Tmavý les. Tento název se dočteme v zápise kronikáře a biskupa Thietmara von Mersenburg u roku Od 12. století se pro uskupení horstev užívalo označení Saltus bohemicus nebo německy Böhmischer Wald (Beheimer Wald, Behmerwald, Böhmerwald), v české verzi Český les. K diferenciaci společného názvu došlo teprve během 16. století, kdy severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím. Začalo se jí říkat Erzgebirge. Poprvé se s tímto názvem setkáváme v saské kronice Petra Albina z roku Ve druhé čtvrtině 17. století se můžeme ještě setkat s názvem Míšeňské vrchy, ale již v roce 1669 se opět objevuje jejich německý název Erzgebirge, kterého užil kronikář Christian Lehmann ve své knize popisující hory v míšeňském území. Později vznikl český překlad Rudohoří, který se neujal ani po opakovaných snahách ještě na počátku 20. století. V roce 1847 se poprvé objevila další česká verze, jíž se ustálil dodnes užívaný název Krušné hory, který též vychází z hornické činnosti. Mnohdy je jeho výklad záměnou odvozován od nepříznivých přírodních podmínek.

3 Cesty k osídlení Krušné hory se svými jižními svahy spadajícími příkře do Čech byly dlouhou dobu řídce osídleny. Nevyhovující drsné přírodní podmínky tvořily do velké míry nepřekonatelnou překážku pro zemědělskou kolonizaci ve 12. až 14. století, která pronikala z nížinného prostředí postupně na jejich úpatí do nadmořské výšky kolem 300 m, na příhodnějších místech o něco výše. Ani následná hornická kolonizace výrazně neuspěla. Prospektoři sice postupovali s velkým úsilím proti proudu říček a potoků hlouběji do hor, aby nalezli cínové a jiné ryže, nebo aby odhalili rudní žíly stříbra a barevných kovů, ale až do poloviny 15. století bez výraznějšího úspěchu. Těžební činnost se zatím do té doby nerozvinula v plné šíři, i když nerostné bohatství bylo známé a prokazatelně využívané. Příkladem jsou Krupka, Přísečnice či okolí Klínů. Příhodnější situace byla na saské straně, kde se pohoří pozvolna zvedá ke svým vrcholovým partiím. Zde zemědělská a hornická kolonizace společně pronikly hlouběji do Krušnohoří již ve 2. polovině 12. století, kdy došlo k objevení vydatných stříbrných ložisek ve freiberském revíru a k následnému založení významného báňského města Freiberg. Ještě kolem roku 1100 bylo Krušnohoří ze značné části pokryto hustými lesy, které spolu s geografickou strukturou, vegetací a drsným podnebím ztěžovaly osídlení. Les tvořil částečně přirozený ochranný pás, který pokrýval hory kolem českého království od Šumavy přes Krušné hory po Krkonoše. Jenom po nemnohých cestách se dalo přejít přes hřeben ze Saska do Čech nebo zpět. Tyto přechody se nazývaly zemské brány. Nejstarší cesty přes hory byly také sídelními trasami. Z oblasti Magdeburgu přes Halle am Salle a Lipsko se směřovalo k většině průsmyků, od nich pak na Prahu. Vedle četného obchodního zboží byla na těchto českých stezkách přepravována především sůl, proto se mnohým cestám říká solné stezky. Přes Krušné hory vedlo několik hlavních cest, z nichž se vyčleňovaly četné odbočky či vznikaly propojky. Postupně se formovala dopravní síť, jejímž prostřednictvím se rozšiřoval počet přechodů. Pro oblast chomutovského a mosteckého Krušnohoří byla důležitá trasa z Waldenburgu přes Stollberg, Ehrenfriedersdorf, Wolkenstein a Reitzenhain do Chomutova. Jiná vedla z Chemnitz přes Zschopau, Zöblitz a Rübenau do Jirkova. Od nich východněji vedla česká stezka přes Leisnig, Oederan, Saydu a Purschenstein, Mníšek a Janov do Mostu. S přibývajícím osídlením souviselo také rozšiřování odboček, u kterých hledali obchodníci stále výhodnější přechody. Ještě dnes je dobře patrná cesta z Olbernhau přes Rothenthal, Brandov a Malý Háj jako odbočka z Pfaffrody do Mostu a Chomutova, která patří mezi hodnotné historické relikty. Tuto zemskou bránu střežil tzv. Loupežnický hrad (Raubschloss) u Brandova. Zmínky o hradu nenacházíme v psané listině a neznáme ani jeho jméno. Zůstal však zachován v několika místních pověstech o pokladech a místo dodnes připomíná Loupežnická skála. Teprve novodobý archeologický výzkum potvrdil existenci brandovského hradu. Archeologické nálezy datují jeho vznik do 2. poloviny 13. století a zánik požárem okolo přelomu 13. a 14. století. Vybudován byl na skalnaté ostrožně v blízkosti státní hranice nad soutokem bezejmenného potoka s Načetínským potokem. Šlo o malý hrad, který evidentně nebyl rezidenčním objektem, ale opěrným a strážním bodem, jenž náležel mezi

4 tzv. horské hrádky. Za jeho stavebníka lze považovat krále. Za současného stavu vědomostí nelze charakterizovat jeho stavební podobu, přesto je možné jeho rozsah identifikovat v terénu. Po požáru nebyl hrad obnoven. Tím přechod přes Načetínský potok ztratil význam pro spojení dálkové obchodní cesty. Existenci cesty to neohrozilo, protože byla zapsána jako celní silnice v českých zemských deskách. Používala se pro přepravu obilí ze Žateckého kraje do Saska. Z podhůří stoupala přes Pyšnou do Lesné, aby dále pokračovala přes Malý Háj a Brandov k jinému, zřejmě vhodnějšímu přechodu na Načetínském potoce. Úsek z Pyšné do Lesné byl považován za nejobtížnější. Prudké stoupání bylo velkou překážkou pro cestující obchodníky a formany, protože žádné spřežení nemohlo vytáhnout naložený povoz. Po strmém svahu musel být vynášen náklad na hřbetech zvířat, která se pro tento úsek měnila v soumary. Stejně obtížně zdolávali cestu z Pyšné do Lesné také pěší obchodníci. Funkce udržování a ochrany této cesty přešla zřejmě na hrad Nový Žeberk, který se někdy kolem roku 1330 stal nástupcem nedalekého hradu Starý Žeberk. Starý hrad byl vybudován pravděpodobně již koncem 12. století na vrcholu Žeberku (Seeberg, dnes pod názvem Jezerka), aby strážil na jedné straně rozlehlé území kolem Komořanského jezera, tzv. jezerskou krajinu, na druhé straně krušnohorskou krajinu k hranici s tehdejším míšeňským markrabstvím. Přesný důvod založení nového hradu zatím neznáme, mohl by souviset také s ochranou počínajícího rudného dolování v oblasti pohoří pod Medvědí skálou. Oba Žeberky ve 14. století vlastnili páni z Bergova. Jak potvrzuje kupní smlouva z roku 1383, byly oba hrady i s náležejícím zbožím prodány Otou z Bergova novému majiteli Těmovi z Koldic. Páni z Koldic často Nový Žeberk zastavovali. Roku 1437 držel panství Žeberk Vít ze Nový Žeberk u Pyšné ve skice celkové situace hradu na Zámeckém vrchu podle rozložení nalezených architektonických článků v terénu a hmotová rekonstrukce hradu s dominantou výstavného paláce.

5 Celkový pohled na rozložení zástavby obce Pyšná v nadmořské výšce kolem 655 m n. m. na snímku z prvních desetiletí 20. století. Těmito místy vedla středověká obchodní cesta, která přispěla k posunutí hranice osídlení do vyšších poloh na svazích české části Krušnohoří. Šumburka a kolem roku 1454 je koupil Albert z Konipas, majitel červenohrádeckého panství. Nový Žeberk i se svými zbytky náleží mezi hrady s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, které představovaly velmi úsporný typ šlechtického hradu již od druhé poloviny 13. století a užívaly se i v první polovině 14. století. Opevnění hradu nebylo nikdy v plném rozsahu dokončeno a hrad ztratil význam. Zda hrad ještě existoval a v jakém stavu byl při prodeji Albertu z Konipas v polovině 15. století, písemné prameny neprozrazují. Zanikl však nejpozději po roce Je to již doba, kdy mezitím vznikla řada nových cest, které zejména v období husitských válek nesloužily pouze obchodním účelům. O výhodnost obchodních cest mezi sebou zápasili držitelé jednotlivých panství, jejichž územím cesty procházely. Dnes nám nedostavěná podoba hradu, především jeho vnějšího opevnění, dává možnost nahlédnout do postupu těchto prací. Jejich přerušení a zánik hradu můžeme nejspíše spojovat s bouřlivými událostmi husitských válek. S Novým Žeberkem je spojena také geologická záhada, kterou je kuriózní výskyt úlomků až balvanů miocénních sladkovodních vápenců s měkkýší faunou u Pyšné, tedy vysoko v Krušných horách v nadmořské výšce 650 až 660 m. Prvně se o nich zmiňují geologové v letech 1891 a Dokonce odtud bylo odvezeno 500 kg vápence do Národního muzea v Praze k posouzení. V roce 1995

6 Záběr převzatý z barevného skleněného diapozitivu z přelomu 19. a 20. století prozrazuje původní stav a polohu první sakrální stavby v Lesné. Její stavební ráz, uplatnění krytiny z dřevěného šindele a začlenění do prostoru svědčí o souladu s okolní lidovou architekturou krušnohorských zemědělských usedlostí. Návrh řešení výstavby nového objektu zvonice v Lesné je ukázkou ze zpracované projektové dokumentace, která vychází z historických podkladů. Uplatnění zvonic v podobném provedení stavby dokládá jiná dobová dokumentace také v okolních obcích, například v Mikulovicích nebo ve Svahové.

7 Prostý horský hřbitov v Lesné sloužil svému účelu do zrušení počátkem 60. let 20. století, na snímku kolem roku Počátky zřízení hřbitova sahají do roku 1590, kdy pro tyto účely bylo vymezeno ohrazené místo a obyvatelům Lesné dáno povolení k jeho užívání. Dodnes zachován objekt bývalé márnice s využitím ke zcela jiným účelům. Na snímku z doby kolem roku 1900 za hřbitovem v pozadí u lesa hospodářské stavení čp. 22. zde nalezl kolektiv geologů dokonce neoválené kusy a balvany křídových biodetritických vápenců. Právě výskyt křídových vápenců přivedl kolektiv ke spojitosti vápenců s budováním Nového Žeberku, jehož zřícenina stojí asi 200 m jižně od výskytu exotických balvanů. Podle litologické povahy pocházejí křídové vápence nejspíše od Kučlína na Bílinsku, vzdáleného cca 22 km. Společně s nálezem kusů křídových sedimentů v prostoru Komořanského jezera, kde se též vápence nevyskytovaly, je zvýšena pravděpodobnost domněnky o původu podobného materiálu u Pyšné a motivuje zároveň původ komořanského výskytu. Oba výskyty leží totiž na spojnici Pyšné s Kučlínem, tedy s územím historických těžeben křídových slinických vápenců na Bílinsku. Výskyt nedaleko hradu tvořil zřejmě zásobu materiálu nespotřebovanou při stavbě a výskyt v areálu Komořanského jezera mohl být svědectvím o kolizi dopravního prostředku při transportu materiálu na stavbu novožeberského hradu. Střípky z historie dolování Střední část Krušných hor, v níž leží oblast Hory Svaté Kateřiny, byla vždy pokládána za území chudé na rudy. Výjimku tvořil zejména Kateřinský revír. Zdejší polymetalické ložisko mědi a stří-

8 Vodní mapa Lesné z roku 1824 má širší vypovídací hodnotu pro historii osady. Jsou z ní čitelné údaje o počtu i rozložení domů s katastry pozemků. Dokládá stabilizaci obce do podoby, která koresponduje s ostatními dochovanými materiály předchozího i následného období. V souladu s terénem je umístění hřbitova a zvonice, jejíž počátky existence se tímto posouvají hlouběji do minulosti, než přiznává obrazová dokumentace. V jejich blízkosti je praporkem označen objekt, který upozorňuje na polohu prvního hostince. Pozdější usedlost pod bývalým čp. 27 si i následně uchovala stavebně větší hmotovou dispozici, proto byla místními obyvateli do poloviny 20. století nazývána Schenk. Posledním objektem v dolní části mapy je vyznačena tzv. lobkovická hájovna.

9 bra, doprovázené ještě cínem a olovem, je zřejmě vázáno na intruzi variských granitů se známým mnohofázovým zrudněním. V Hoře Svaté Kateřiny sídlil horní úřad, který vznikl pravděpodobně brzy po založení města v roce 1528, protože první doklad o jeho činnosti je datován k roku Náleželo k němu území ohraničené zemskou hranicí a od ní lokalitami Kalek, Boleboř, Jirkov, Kundratice, Jezeří, Černice, Klíny, Osek, Hrad Osek, Dlouhá Louka, Fláje a Český Jiřetín. Vedle jmenovaných lokalit ležela uvnitř vymezené oblasti další horní díla v Gabrielině Huti, Brandově, Hoře Svaté Kateřiny, Malém Háji, Lesné, Pyšné, Červeném Hrádku a Nové Vsi v Horách. V rozmezí let je v Horní knize Hory Svaté Kateřiny zaneseno celkem 511 propůjček. Naproti tomu v následujícím období se setkáváme pouze s 58 propůjčkami, což dokládá markantní snížení spojené s úpadkem těžby. V letech registruje Horní kniha pouze pět propůjček, což vyjadřuje vysokou míru koncentrovanosti těžby a zřejmě i skutečnost, že všechny případy nejsou do Horní knihy již zaznamenávány. V oblasti Hory Svaté Kateřiny se těžila hlavně měď a stříbro. Vyplývá to nejen ze zpráv, které se nám dochovaly z počátku 20. let 17. století, ale též z 18. století. Oba kovy se těžily bezprostředně v blízkosti města, stříbro hlavně na východním svahu Městského vrchu, měď na jeho severozápadní straně. Důležitou oblastí byl též Sobolí vrch jižně od Hory Svaté Kateřiny a sousední Uhlířský vrch, kde se těžila jak měď, tak stříbro. Z dochované horní knihy Hory Svaté Kateřiny vyplývá, že v roce 1560 existovaly alespoň na krátkou dobu v blízkosti města i zlaté ryže. Je jich zde zaznamenáno celkem dvacet, a to v povodí Lesního potoka, tekoucího severním směrem od Malého Háje a vlévajícího se do Kateřinského potoka jižně od města. Rozkládaly se v blízkosti Uhlířského a Sobolího vrchu. Uvedené archivní prameny tak zcela přesvědčivě dokládají, že se zde zlato rýžovalo, i když jen po krátkou dobu a v omezené míře. Podobně se těžil zlatý kyz v blízkosti Brandova. Prameny též dokládají u Hory Svaté Kateřiny železo i kamenec, avšak již v místech poměrně vzdálených, železnou rudu blíže Brandova, kamenečné břidlice u Jirkova a Černic. Je jistou anomálií, že se v oblasti Hory Svaté Kateřiny setkáváme jen s malým výskytem cínu, kde představoval pouze okrajovou záležitost, přestože je jinak charakteristický pro Krušné hory. Rovněž v prostoru mezi Jezeřím a pohořím Medvědí skály se nachází četné propadliny a vyvýšeniny, které připomínají hornická díla. Zda se skutečně jedná o místa starého hornického dolování, nedá se již dnes zcela bezpečně říci. Silně však připomínají staré kutačky, štoly, haldy, výchozy větrných šachtic, průzkumné rozrážky, překopy apod. Hornická činnost v tomto území je připomínána ještě počátkem 19. století, a to doly na stříbro na Červeném potoce mezi vrchy Jedlová a Žeberk. Západněji od tohoto místa, v tzv. Karolinině údolí nedaleko Pyšné, byl otevřen roku 1835 stříbrný důl Jeroným (Sc. Hieronymuszeche), avšak bez většího úspěchu. Přesto byly ještě v 80. letech 20. století znatelné dva výchozy štol v údolí Kundratického potoka. Spolehlivé písemné zprávy o dolování železné rudy na Červené Jámě máme od roku Zápisy byly prováděny v Horní knize s označením Potvrzení starých propůjček, což svědčí o tom, že šlo o staré doly. Uvedená kniha je součástí hlavní Horní knihy, vedené báňským úřadem v Hoře Svaté Kateřiny. V propůjčce, o kterou žádal první uchazeč jako o povolení rudného dolování na Červené Jámě, se hovoří o Rote Fundtgrube in

10 Statistické tabulky zpracované roku 1861 pro soudní okres Hora Svaté Kateřiny doprovázela samostatná mapa pro situační zpřehlednění údajů v terénu. Dodnes je vhodným srovnávacím materiálem k porovnání s následným vývojem horského prostředí ve vymezeném území. der Kunnersdorfer Schlucht (o Červené nálezné jámě v kundratické rokli), která se nacházela západně od vrchu Jedlová, a o Rote Grube (o Červené Jámě). Zápisy o těchto lokalitách pocházejí z 12. dubna 1557, 21. prosince 1557 a 19. ledna 1558, kdy byla propůjčka písemně potvrzena. Z dalších zápisů pak vyplývá, že do konce 16. století se kutalo již na mnohých jiných místech kolem Červené Jámy mezi Jezeřím a Medvědí skálou. První zápis po ukončení třicetileté války byl proveden 12. května V něm se píše, že Červená nálezná jáma s nejbližší horní a dolní mírou, s dědičnou štolou a celou rudní síní v podloží, se zapůjčuje Kašparu Langemu, dřívějšímu důlnímu v saském Seiffenu, a jeho společníkům. Ti o dva roky později prodali propůjčený důl Augustovi Rothovi z Grünthalu, faktorovi saského kurfiřta. Ten vlastnil železárnu v Grünthalu, v Rothenthalu roku 1626 postavil drátovnu a v nově založené vsi Deutschneudorf nechal kolem roku 1632 postavit huť již s vysokou pecí. V roce 1638 si koupil důl v Brandově. Ruda z tohoto dolu mu nestačila pro provoz v obou železárnách, a proto přikoupil ještě Červenou Jámu. Smrt překazila jeho další, na tehdejší dobu velkorysé podnikatelské plány. Rothovi dědici se vzdali Červené Jámy a vrátili právo zpět české královské komoře. Právo získal v roce 1661 známý majitel červenohrádeckého panství Jan Adam Hrzán z Harasova. O výsledcích těžby pánů z Harasova jsou nedostatečně zachovány písemné zprávy. Doly, označené jako červenojamské, ležely sice na území panství Nové Sedlo- Jezeří, které Lobkovicové získali do vlastnictví jako nový majetek po Bílé hoře, ale o jejich využití projevili zájem teprve v roce V zápise o propůjčení práva

11 Stavební plán pro přestavbu vyhořelého obytného domu čp. 2 v Lesné pochází z roku Je jedním z dokladů, že ještě v posledních desetiletích 19. století se ve zdejším prostředí uplatňoval převážně tzv. chlévní typ domu (Wohnstallhaus), který z důvodů nepříznivých přírodních podmínek spojoval pod jednu střechu obytnou část s hospodářskou částí. V horské části východního Krušnohoří se tímto lišila vnitřní dispozice domu od jiných oblastí. Tento plán sloužil jako předloha pro současný model Krušnohorského lidového domu. na dolování hraběti Vilému Ferdinandu Popelovi z Lobkovic na Jezeří se píše o nálezné jámě s dědičnou štolou, nejbližšími pěti horními a dolními mírami a o právu těžit nejen železnou rudu, ale i případné zlato, stříbro, cín a jiné kovy v širokém okolí. Lobkovic plánoval velkorysou těžbu, proto zde zřídil doly většího rozsahu a při nich i osadu. Na Červené Jámě dal postavit ubytovnu s kantinou pro bydlení a zábavu hornické družiny a rodinných příslušníků těchto. Vytěženou rudu začal vozit cestou vedoucí z Červené Jámy nejprve údolím Červeného potoka a dále úbočím Jedláku přes Terezčinu vyhlídku ke zpracování ve Vysoké Peci. Dolování se však asi příliš nevyplácelo nebo rudné bohatství bylo brzy vyčerpáno, neboť obyvatelstvo se postupně stěhovalo do Vysoké pece, kde pokračovalo v dolování. Ubývání svateb a křtů na Červené Jámě

12 Historická budova lobkovické myslivny v Červené Jámě na cestě mezi Mikulovicemi a Lesnou, na snímku z roku Objekt restituován, nebyl však dále využíván. Pro zchátralost stržen koncem 90. let 20. století. V roce 1893 je popisován jako myslivna v malebném lesním temnu s velmi pěknou sbírkou paroží, která stojí u rybníčku oživeném zlatými rybkami. Nepatrné zbytky zdiva a zdobné vzrostlé stromy připomínaly po roce 2000 původní místo, kde po dlouhá desetiletí stála myslivna na bývalém panství Nové Sedlo-Jezeří. můžeme sledovat ve farních matrikách Nového Sedla. Osada zanikla v roce 1710, kdy je o ní v matrikách poslední zmínka. Název Červená Jáma zůstal zachován a místo osady zde byla později postavena myslivna Z historie obcí Pyšná se rozkládá na jižních svazích Krušných hor. Důvod jejího založení lze dnes těžko určit. Název vesnice Stolzenhan byl německého původu a v překladu zname-

13 nal pyšný či nádherný háj. Český název se začal používat od roku První dochovaná zpráva o její existenci je v kupní smlouvě z roku 1383, která se týkala prodeje Starého a Nového Žeberka. Ve výčtu majetku, který Ota z Bergova prodával Těmovi z Koldic, jsou uváděny také poplatky z Pyšné zu Stolzenhain. Koldicové několikráte majetek zastavili, takže i příslušné vesnice včetně Pyšné několikráte změnily držitele. Když kolem roku 1454 panství Žeberk koupil Albert z Konipas, majitel panství Červený Hrádek, zůstala Pyšná u tohoto panství s kratší přestávkou koncem 16. století až do roku 1850, kdy byl zrušen patrimoniální systém. V rámci nového správního uspořádání byla Pyšná několik let samostatnou obcí. Roku 1869 byla však přičleněna k obci Červený Hrádek. Od roku 1900 byla opět obcí. Poklesem počtu obyvatel po druhé světové válce ztratila statut obce, proto byla roku 1955 připojena k Boleboři a roku 1976 převedena k Vysoké Peci. Historie Pyšné je v mnohém spojena s krušnohorským dolováním v přímých či nepřímých souvislostech. Ve druhé polovině 16. století je Pyšná uváděna v jirkovské horní knize, kdy ručil také touto vesnicí Kryštof z Karlovic, majitel červenohrádeckého panství, za nezaplacený dluh na provozu kamenečného dolu v Jirkově. Po smrti Karlovice nemohli ani dědicové splatit věřitelům závazky, proto roku 1582 prodali vesnice Pyšnou a Drmaly Bohuslavu Felixovi z Lobkovic a na Hasištejně. Okolnosti vedly k tomu, že Pyšná byla kolem roku 1600 opět v majetku Červeného Hrádku. Snaha majitelů panství získávat finanční prostředky z důlních provozů vedla k tomu, že v prostoru Pyšné a severozápadně od Podhůří byly např. v 18. století otvírány doly, kde se těžily železné rudy ze žil, avšak v malých rozměrech, které zpracovávaly železárny ve Vysoké Peci. U Pyšné bylo dobýváno také ložisko magnetitu ve skarnu četnými šachtami a štolami. Ještě roku 1856 byla zmáhána jedna ze štol, zvaná Požehnání boží, k průzkumnému otevření stařin. Ložisko se zdálo nadějné, ale klesající provoz železáren nedával dostatečný podnět k jeho nákladnému otevření. V 18. století již úroveň rudného dolování nezajišťovala dostatečnou obživu, proto obyvatelé postupně hledali jiné zdroje. V Pyšné se obyvatelé 22 usedlostí snažili uživit alespoň chovem dobytka a obděláváním políček, na nichž se snažili pěstovat žito, oves a ječmen. Řemesla zastupoval jeden tesař a mlynář, který měl mlýn o jednom kole o nestálé vodě. Během 19. století obyvatelé pracovali nejen v zemědělství, ale vzrostl také význam chovu dobytka. Velký podíl na obživě měl les, kde se těžilo měkké dřevo pro zpracování v papírenském průmyslu a na palivo. Bukové dřevo se dopravovalo do vnitrozemí pro potřeby kolářů. V zimě si někteří obyvatelé přivydělávali zhotovováním dřevěných hraček a užitných předmětů. Na tehdejší dobu známá výroba soustružených dřevěných hraček byla provozována v údolí potoka Lužec, kde byl přeměněn na velkou soustružnickou dílnu bývalý mlýn zv. Aumühle. V roce 1869 žili v Pyšné 224 obyvatelé ve 34 domech. Od roku 1880 do 30. let 20. století počet obyvatel kolísavě klesal, protože docházelo k jeho odlivu do podhorské oblasti. Příhodnější pracovní příležitosti v rozvíjejícím se hnědouhelném průmyslu umožňovaly pro příchozí obyvatele z horské oblasti lepší sociální a životní podmínky. Svahová se rozkládá ve vrcholové části Krušných hor, kde jsou bohatá prameniště a podstatnou plochu katastru tvoří lesy. Od roku 1960 je částí obce Boleboř. Dříve nesla německý název Neuhaus. Český

14 Zástavba Pyšné kolem školy a kapličky v období mezi světovými válkami, kdy měla obec celkem 37 domů a počet obyvatel dosáhl výše 177 obyvatel. Okolní vrchy poměrně dobře chrání obec, takže nemá ve své nadmořské výšce drsné klima. Stráně východně od sídelní části spadají strmě do údolí Kundratického potoka, západně pak do údolí Nivského potoka, zvaného Lužec. název byl odvozen z polohy vesnice a začal se užívat od konce roku O vzniku Svahové se nedochovaly žádné zprávy. Pravděpodobně ji po roce 1554 založil Kryštof z Karlovic na svém červenohrádeckém panství, když v tomtéž roce zřídil kamencovnu a otevřel kamencový důl sv. Kryštof v Jirkově. Pro vysokou spotřebu palivového dříví při hutním provozu si opatřil pomocí úředních výměrů potřebné dříví tak, že ke kamencové huti byly přivtěleny dvě lesní parcely o dostatečné výměře. Podle dalšího ustanovení tohoto výměru měl majitel dolu právo používat k dopravě dříví až před huť tekoucích vod řeky Bíliny, Nivského potoka a sousedních rybníků. V místech horního toku Nivského potoka byla založena osada lesních dělníků pracujících pro kamencovnu s německým názvem Neuhaus. První doložená zpráva o osadě Neuhaus u Boleboře je z roku Když pak Karlovic roku 1577 prodal téměř celé panství svému nevlastnímu synovi Augustu z Gersdorfu, ponechal si pro sebe kamencovou huť, důl s právem těžby, určité pozemky a také osadu Neuhaus. Zdejší lesní území bylo součástí deskového statku Sv. Kryštof, které již po smrti Karlovice patřilo počátkem 17. století Georgu Meinlovi. Od něj jej koupilo podle písemné smlouvy město Jirkov. O tři roky později následovalo převedení dolu Sv. Kryštof se vším příslušenstvím na město Jirkov. Během třicetileté války ve Svahová zřejmě vylidnila, protože je uváděna teprve

15 Situační plán obce Pyšná s vymezením pozemkového majetku i s vyznačením okolních vrchů v období před rokem 1938 je dodnes vhodným podkladem pro současnou orientaci v terénu. Patří k podkladovým srovnávacím materiálům zejména po změně zástavby obce v posledních desetiletích. roku 1787 v Schallerově topografii Čech, kde osadě připisuje 18 domů patřících k panství Červený Hrádek, jehož majitelem byl Jindřich z Rothenhanu. Po jeho smrti zdědila panství dcera Gabriela, která byla provdána za hraběte Jiřího Buquoye. Byl to vysoce vzdělaný muž, který podporoval rozvoj průmyslu. Mimo jiné se zaměřil také na výrobu skla a otevřel na panství několik skláren. Jedna z nich pod jménem Georghütte (Jiřího huť) stávala v letech na západním okraji Svahové. Vyrábělo se v ní tabulové, zelené a kvalitní draselnovápenaté sklo. K pohonu sloužil dřevěný parní stroj, který zkonstruoval Buquoy. Když sklárna roku 1819 vyhořela, nebyla již obnovena. U Svahové se také na žíle v malé míře dobývala železná ruda, která byla dodávána do železáren ve Vysoké Peci. Obyvatelé se mohli jen omezeně věnovat zemědělství, protože zde byla neproduktivní půda. Na malých hospodářstvích se pěstoval oves a brambory, obhospodařovaly se louky pro senoseč, pastviny sloužily k chovu dobytka. Obyvatelé se více zabývali dřevorubectvím a dopravou dřeva do města, k tomu si přivydělávali hračkářskou výrobou. Rozvojem turistiky od konce 19. století osada ožila četnými výletníky a zájemci o lyžařský sport. S rozvojem rudného dolování na panství Červený Hrádek je spojeno zakládání nových vsí v okolí Hory Svaté Kateřiny. Majitel Šebestián z Veitmíle brzy po jejím povýšení na horní městečko v roce 1528 zakládá i hornický Brandov. Spolu s ním

16 Řadová zástavba patrovými horskými chalupami u kapličky v obci Svahová, která leží v nadmořské výšce 795 m. Snímek z 20. let 20. století dokládá, že i v této horské poloze byla obdělávána pole pro pěstování brambor, lnu a ovsa. byl založen zároveň Malý Háj. Obě tyto vesnice jsou doloženy archivním materiálem již roku Šebestián z Veitmíle nabyl po Červeném Hrádku v roce 1537 také mostecký hrad s veškerým zbožím, které k němu náleželo. Důležitou součástí tohoto majetku byly rozsáhlý pomezní les zv. Království (Königsreich), který se táhl podél levého břehu Svídnického potoka. Záhy po získání mosteckého hradu dal Šebestián mýtit v tomto lese na východ od Hory Svaté Kateřiny až ke Klínům. Z Mníšku, kde byla již v roce 1425 celnice mosteckého hradu, k níž náležel i dvůr, se postupně stávala ves. Doložená je hamfeštem Jana z Veitmíle, který jej datoval rokem Jan, který seděl na mosteckém hradě a byl synem Šebestiána z Veitmíle, určil tímto jméno vsi a výši daně, kterou byli osadníci povinni platit. Ve vsi bylo tehdy 17 gruntů. Téměř současně s Mníškem byla přiznána existence i Nové Vsi v Horách. Neomylně to dokládá hamfešt Anny a Magdaleny z Veitmíle z roku Obě majitelky, sestry Jana a dcery Šebestiána, v něm stanovily výši daní držitelům všech 48 usedlostí, které v této době ves měla. Zároveň určily, aby se nová osada jmenovala Rottendorf. Báňská kolonizace Krušnohoří, která v průběhu první poloviny 16. století vstoupila do své vrcholné fáze, neustávala ani ve druhé polovině téhož století. Na kolonizační úsilí Šebestiána z Veitmíle navázali také noví majitelé červenohrádeckého panství, páni z Karlovic. Rudolf z Karlovic, který držel panství v letech 1580 až 1582, založil hornickou obec

17 V katastru Svahové nad údolím Lužce stával velký Sporthotel, který vyhořel. V současné době je v obci Svahová Horský hotel Svahová. Rudolfce a zároveň i Zelený Důl. Jejich jména se objevují v archivních dokladech již roku V sousedství zboží mosteckého hradu a červenohrádeckého panství vznikly další dvě obce. V rozmezí let 1577 až 1586 zakládá Mikula Fictum z Ekštetu ves Mikulovice. Doložena je až v roce 1599, kdy byla sepsána listina u příležitosti koupě Mikulovic Jiříkem Hochhauzerem z Hochhauzeru, který držel hrad Hausberg nedaleko Černic. V roce 1578 koupil část panství Červený Hrádek Mikuláš Lang z Langenhartu. Ten na svém pozemku jihozápadně od Nové Vsi v Horách založil roku 1590 rovněž novou ves s názvem Langendorf. Sepsaná listina je nejstarším dokladem existence Lesné. K roku 1549 je Malý Háj uváděn jako malay heychen. Než se ustálil německý název Kleinhan, setkáváme se v historických pramenech s jeho několika tvary, které v sobě odrážejí obměnu druhé části vycházející z dialektu. Historický vývoj Malého Háje byl vždy spojován s Rudolicemi. Traduje se, že mezi první osadníky obou lokalit patřili uhlíři, kteří sem byli pozváni z německého Vestfálska, aby osídlili zdejších lesy. Přestože toto podání nelze podložit, souvisí to s faktem, že zpracování rud v okolních hutích se zhruba do poloviny 19. století neobešlo bez velké spotřeby dřevěného uhlí a tím i bez uhlířského řemesla. Ještě statistické tabulky v roce 1861 vykazují vysoká výrobní čísla u obcí ležících na hřebenech Krušných hor. Například pro Rudolice v Horách se uvádí krychlových stop. Na častá páleniště,

18 Na samém okraji lesa západně od kostela v Malém Háji stál typický krušnohorský dům, jeden z prvních obytných stavení v obci s čp. 2. Ve 20. letech jej získali němečtí sociální demokraté pro rozmanité turistické a sportovní činnosti svého spolku Naturfreunde (Přátelé přírody) a dostal název Zeidlerhütte (Zeidlerova chata). která prozrazovala uhlířská pracoviště, bylo možno narazit ve zdejších lesích ještě před první světovou válkou. Přesnější představu o životě obyvatel obcí Malý Háj a Rudolice nacházíme v Berní rule z roku 1654, která je po skončení třicetileté války prvním uceleným soupisem usedlostí v jednotlivých vsích a městech. Záznamy u obou vsí potvrzují jejich značené poškození válečnými útrapami. K Malému Háji je připsáno 14 chalupníků, z jejichž usedlostí jsou 4 pusté a jedna vyhořelá. K Rudolicím jsou připsáni 23 chalupníci, z jejichž usedlostí je 10 pustých. V Malém Háji byl jeden forman a v Rudolicích jeden mlynář s mlýnem na mouku o jednom kole. Závěrečné shrnutí vypovídá o mnohém. U Malého Háje je poznamenáno stavení špatné, rolí neužitečné vovesné, luk na mále, pastev po lesích dosti, z dobytka a dříví dělání svou nejlepší živnost mají, leží blízko hranic míšeňských, 1 ½ míle od Jirkova. U Rudolic obdobná poznámka, že tato ves má stavení špatné, rolí špatné vršité, luk na mále, položení mezi vlhkými horami a lesy, živnost jich nejlepší dřívím děláním. Této charakteristice odpovídal stav horského zemědělství i v následujících dvou stoletích. Drsné životní podmínky hlavně v zimních obdobích byly překážkou i ve společenském životě, jehož součástí byla pravidelná návštěva kostela. Pro tyto obce byl ještě v 18.

19 Kostel v Malém Háji byl postaven koncem 18. století na táhlém hřebeni v 850 m n. m. a je zasvěcen Nejsvětější Trojici. V jeho těsné blízkosti byla v téže době ke starší budově školy přistavěna fara. Kostel je dodnes významným krajinotvorným prvkem a zároveň orientačním bodem pro široké okolí. Záběr areálu kostela z doby kolem roku 1900 se v mnohém neliší od dnešního pohledu. Pouze krátce po první světové válce byl u kostela zřízen dodnes funkční hřbitov, který nahradil v roce 1932 zrušený starý hřbitov v Rudolicích. Ze záběru ubyla škola, jenž byla zbourána v první polovině 60. let 20. století. století nejbližší kostel v Hoře Svaté Kateřiny. K postavení kostela v Malém Háji došlo na popud císaře Josefa II. po roce 1766, když cestoval po Krušných horách. V tomto roce se při své cestě zastavil také v Malém Háji, kde jej shromáždění obyvatelného Malého Háje, Rudolic a Lesné požádali o zřízení školy v místě, protože pro nepřízeň počasí v zimních měsících nebylo možné navštěvovat školu v Hoře Svaté Kateřiny. Císař přislíbil nejen zřízení školy, ale také kostela. V roce 1767 byla dokončena stavba budovy školy, kde v přízemí byl byt pro učitele a v první patře učebna. Malohájská škola stála ve výšce 850 m n. m. Byla nejvýše položenou školou v mosteckém okrese, proto se jí přezdívalo vysoká škola. K ní byly přiškoleny děti z Malého Háje, Rudolic a Lesné. Přípravné práce pro stavbu kostela byly zastaveny vzniklou válkou o rakouské dědictví. Kostel byl postaven teprve během let 1789 až Vnitřní zařízení kostela si Malohájští přivezli z kláštera v Lounech, který tam zrušil císař Josef II. Podle opisu císařského nařízení bylo výslovně určeno, co má být vydáno pro kostel v Malém Háji. K nejkrásnějšímu vybavení patří hlavní oltář, který je vynikající uměleckou řezbářskou prací. Hlavní oltářní obraz tvoří vyobrazení Nejsvětější Trojice. Architektura oltáře je zdobena bíle štafírovanými dřevěnými

20 Pohled na Lesnou v době senoseče zachycuje celkové rozložení hospodářských usedlostí ve 30. letech 20. století, kdy se pro obec v roce 1934 uvádí 30 popisných čísel. Obývaných bylo pouze 18 domů s počtem 74 obyvatel, ostatní objekty předtím vyhořely nebo byly zbořeny. plastikami Čtrnácti pomocníků, které jsou rozmístěny kolem hlavního obrazu. Kvalitní uměleckou prací je kazatelna se čtyřmi obrazy evangelistů. Z dovezeného zařízení doplňují interiér kostela také varhany, zpovědnice a šest umělecky zpracovaných lavic. Ke škole byla přistavěna budova pro lokálního kaplana, pozdější fara. Přifařeny byly obce Malý Háj, Rudolice a Lesná. V polovině 19. století měly vsi Malý Háj 27 domů s 204 obyvateli a Rudolice 60 domů s 336 obyvateli. Živili se zemědělstvím, zejména pěstováním brambor, lnu a ovsa. Dostatečně rostoucí traviny na lukách byly vhodné pro chov dobytka. Mnozí z obyvatel byli dřevorubci, uhlíři, výrobci šindelů a přadláci lnu. Ve druhé polovině 19. století se i v tomto prostředí ujala hračkářská výroba, jejíž hlavním centrem byla Hora Svaté Kateřiny, jejíž části byly Malý Háj a Rudolice, což se nezměnilo dodnes. Počátky Lesné jsou spojeny s původním názvem Langendorf. Ten pochází z doby, kdy Mikuláš Lang z Langenhardtu nechal na svém majetku vykácet les mezi Pyšnou a Malým Hájem v nadmořské výšce kolem 911 metrů a založil ves o 6 gruntech. Podle sepsaného hamfeštu patřila ke každému domu na malohájské cestě plocha o 3 provazcích na šířku a délku, na Lesenské pláni (Hübladung) další plocha o stejných rozměrech, které i s novými domky byly přiděleny pro každého z osedlých. Potvrzeno bylo, že to mají i pro své dědi-

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů 1 Pohled na horní město Annaberg-Buchholz a horu Pöhlberg

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v.

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Sůl a její význam Zlato lze oželet, avšak bez soli se žít nedá." Cassiodor, Variae, 24 (537-538 př.n.l.) Čím je pro dnešní ekonomiku ropa

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Vysídlená obec: Pohoří na Šumavě

Vysídlená obec: Pohoří na Šumavě Úvod do studia a geografický proseminář 2008/2009 Proseminární práce Vysídlená obec: Pohoří na Šumavě Tomáš Pokorný I.GEKA říjen 2008 Obsah: Str. 1. Úvod 1 2. Stať 1 2. 1. Poloha obce 1 2. 2. Raná historie

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman

V popředí činný lom Babí Hřebínek na bazaltandezit, vzadu Vraní hory rovněž s činným lomen na ryolit (vlevo od nejvyššího vrcholu) foto: Petr Toman Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Jak jsme na to šli str. 1 Nerostné suroviny kolem nás:str. 1 Těžba jednotlivých surovin str. 2 Zlato na Rýchorách str. 5 Závěr: str. 5 Literatura str. 5 Nerostné suroviny

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy 3. mezinárodní montánněarcheologická konference v rámci projektu ArchaeoMontan programu Cíl 3 ArchaeoMontan 2014 Výsledky a výhledy 23. 25. října 2014 Kulturzentrum Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25,

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Metodicko-didaktický komentář Nerostné bohatství regionu Moravskotřebovska a Jevíčska pro II. stupeň ZŠ Mgr. Filip Kolbábek Nerostné bohatství Moravskotřebovska a Jevíčska ZÁPIS CITACÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ

Více

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Příspěvek v rámci konference MONUMENTA VIVA - PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET Chomutov, 11. - 12. 05. 2015 Kulturní

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více