Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH"

Transkript

1 w Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zprávy z obce, Informace o bezpečnostní situaci v obci, Třídění odpadů se stále vyplácí, Bioplynová stanice v ZD Bohuňovice, Otázky čtenářů, SDH Trusovice, Společenská rubrika, Černá kronika, Fotografie Bohuňovice - historické foto SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KRUH PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE OTÁZKY - FOTBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 10) INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH ZPRÁVA MLADÝCH HASIČÚ SDH TRUSOVICE (strana 6) (strana 11) TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 7) (strana 12) PŘEJMENOVÁNÍ ULIC ČERNÁ KRONIKA (strana 8) (strana 13) ČZS BOHUŇOVICE FOTOGRAFIE (strana 9) (strana 14)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 3/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Properus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 20. července Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 1. září 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková Bohumíra Coufalová, Mgr. Jana Faltysová, Ing. Jaroslav Müller, Ing. Jiří Petřek, Jitka Smrčková, Vojtěch Smrček, SDH Trusovice. Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce - Bohuňovickým občanům odkaz Mojmíra Fryčáka Předposlední květnový den jsem absolvoval státní závěrečné zkoušky. Skvělou náladu po jejich ukončení jsem sdílel s několika přáteli v sousedním Štarnově. V tom nás nečekaně zastihla smutná zpráva o úmrtí Mojmíra Fryčáka. Pro Bohuňovice, a nejen pro ně, to byl nesmírně cenný a významný člověk. Od roku 1998 byl aktivním členem zastupitelstva obce, mandát získal také krátce v tomto volebním období. Byl předsedou TJ Sokol Bohuňovice, kde se zasloužil o významnou modernizaci a rozvoj areálu. Pro naši obec věnoval nespočet hodin času a mnoho úsilí. K této problematice napsal také spoustu článků, jejichž vydání by jistě zaplnilo tento zpravodaj na několik desítek čísel. Posledním veřejně publikovaným příspěvkem Mojmíra Fryčáka byl článek s názvem Bohuňovickým občanům odkaz prezidenta Václava Havla. Na závěr si dovolím alespoň nějaké názory připomenout. Odkaz Mojmíra Fryčáka tu bude i nadále... (Michal Prutyszyn) Mojmír Fryčák k výsledku komunálních voleb v roce Ta rána byla slyšet až tady v bazénu ve Velkých Losinách. Volební výsledek v Bohuňovicích dal průchod emocím a způsobil, že se na několika místech v obci slavilo. Jedním z nich byl jistě i obecní úřad. A myslím, že kdyby v pondělí nebyl úřední den a zaměstnanci OÚ nebyli placeni z veřejných peněz, vyrazili by zcela jistě slavit někam do vinného sklípku. I jejich úleva je pochopitelná. Svým podporovatelům chci potvrdit, že jsem se ve funkci zastupitele vždy snažil hájit tradiční hodnoty našich tří spojených obcí. Tím jsem nabízel alernativu pro v průměru více než třetinu voličů, kteří mě vytrvale po 4 volební období volili. Za tuto podporu a důvěru děkuji. Jinak vzhledem k poměru výsledku voleb v obci a zvolenému nadpisu není co vysvětlovat či obhajovat. Voliči, byť ve stylu není důležité, jak se věci mají, ale jak zvenčí vypadají, si většinou hlasů vybrali, jakou obec dnes chtějí. Vše bylo již řečeno a napsáno. Přeju všem dobrou paměť... Mojmír Fryčák k demokracii v obci...také to není tak dávno, kdy dnes někteří pravicoví komunální politici aktivně působili v lidových milicích, ve výborech lidových kontrol a navštěvo- vali večerní marx leninské univerzity. A protože si ještě dnes nevědí rady s principy demokracie, s oblibou se vracejí k principům používání totalitní moci. Opět jde především o moc a peníze, opět jde především o to, dosáhnout svého za každou cenu. A opět tato moc poslouží především bohatým a kamarádům bez skrupulí. Cena je velká. Tou cenou jsou znásilněná demokracie a morálka. Metody se nezměnily. V případě majoritní moci je třeba neumožnit kontrolu, zavést cenzuru, podat žalobu, zakázat nepohodlné a dosáhnout poslušnosti neposlušných. Nejlépe tím, že jsou předvoláni, ovlivněni, zavázáni, zastrašeni a nebo jim není jinak umožněno vyslovovat svůj názor dle Listiny základních práv a svobod, prostě je potřeba jejich názor i je samé izolovat. Jiný názor než názor vládnoucí garnitury je potlačován a nebrán na vědomí a to i za cenu lží a polopravd, za cenu demagogie a manipulace, často za cenu obav a strachu. Toto může být zejména v komunální politice považováno za zvláště opovrženíhodné... Mojmír Fryčák k územnímu plánu V roce 1990 jsem působil v Collegiu Carolinu ve Spolkové republice Německo. Bylo to vědecké pracoviště zaměřené na historii a novodobé dějiny českých zemí, které sídlilo v Mnichově. Jeho ředitel Profesor Ferdinand Seibt si mě jednou někdy v únoru zavolal a požádal mě, zdali bych mu nepomohl přeložit soukromý dopis, který právě obdržel. Udělal jsem to rád zejména proto, že dole stálo : v Hrádečku Václav Havel. Tato krátká návštěva skončila přednáškou pana profesora o Václavu Havlovi jako bojovníkovi za změnu ústavy Československa a některých zákonů. Zejména těch, které pošlapávají lidská práva. Hovořil o potřebě přímé demokracie, zákonu o referendu a o tom, že duch zákona stojí vždy nad jeho literou. Václav Havel podle těchto zásad vždy žil a také proto jeho laskavý úsměv nebyl nikdy falešný. Když se přenesu o 20 let později do Bohuňovic, musím konstatovat, že jsme ve zkoušce přímé demokracie propadli. Referendum nereferendum, prosazeno 8 hlasy pamatujte si prosím, čí hlasy to byly - schválení územního plánu i s letištěm. Je to pro mě veliké zklamání...

3 3. strana Zprávy z obce Ve zprávách z obce, které pro čtenáře pravidelně sestavuji, nepodávám zpravidla informace o událostech a akcích, které organizují zájmové skupiny či další subjekty, nebo které se v obci stanou bez vůle a zásahu samosprávy. Proto jsou dominantní částí mnou zpracovávaných zpráv z obce závěry z jednání rady obce. Rada obce je výkonným orgánem zastupitelstva obce a společně s pracovníky obecního úřadu realizuje úkoly a potřeby obyvatel obce a další úkoly. Na přehledu toho, co rada obce projednávala a jaké přijala k projednávaným materiálům závěry, je dobře vidět, co se také v obci událo, byť to v mnoha případech není příliš vidět. Od minulého čísla časopisu jednala rada obce pětkrát. V měsíci dubnu 2012 proběhla tři jednání rady a v květnu dvě jednání rady. V dubnu proběhla dvě zasedání ZO č. 12 a 13. Z materiálů, které rada obce projednala a vzala na vědomí či schválila, jsem usnesení seřadil opět podle oblastí, kterých se týkají. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - proběhlou kontrolu FÚ na přijatou dotaci ze SROP a MF v r na akci Pilotní projekt mikroregionu Šternbersko datová distribuční síť Bohuňovice - informace SFŽP o provedené konsolidaci projektů v rámci OPŽP Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice rekonstrukce stokové sítě I. etapa, modernizace kalové koncovky ČOV, akceptační číslo , a Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, akceptační číslo , s tím, že obec Bohuňovice vyjadřuje souhlas s uvedenými skutečnostmi - rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje o darování věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Bohuňovice a převzetí čtyř dýchacích přístrojů pro zásahovou jednotku hasičů od Olomouckého kraje za přítomnosti hejtmana kraje - že Obec Štarnov se jako partner projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa zavazuje uhradit skutečný podíl na výdajích projektu na území Obce Štarnov i výdaje na udržitelnosti projektu na území Obce Štarnov K investicím a dotacím rada obce schválila: - uzavření smlouvy o dílo s firmou BM asistent s.r.o. na vypracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu na střední Moravě na cyklostezku z Bohuňovic do Štarnova dle předloženého návrhu - uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení na dodávku kompostérů dle nabídky firmy ARS rozvojová agentura s.r.o., později konečné zadání výběrového řízení na dodávku kompostérů, odsouhlasené poskytovatelem dotace, včetně harmonogramu průběhu VŘ - přijetí daru od Olomouckého kraje 4 ks kompletů dýchací techniky pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč a předložené znění darovací smlouvy s Olomouckým krajem na dýchací techniku pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč - prověření možného obsahu žádosti o dotaci do 32. výzvy ROP na Fyzickou revitalizaci území, později záměr projektu pro žádost o dotaci do výzvy z ROP na Fyzickou revitalizaci území obsahující především studii úpravy kolem KD a zázemí na hřišti v Trusovicích - přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra ve výši ,- Kč určené na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JPO II, na odbornou přípravu a na zásahy - v souvislosti s posunem termínu dokončení akce Modernizace a intenzifikace ČOV uzavření dodatku č. 1 smlouvy na technický dozor v předloženém znění - finanční podíl Obce Bohuňovice v roli investora projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% způsobilých výdajů projektu do předpokládané výše ,- Kč - úhradu udržitelnost projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa v předpokládané výši ,- Kč/ km/rok, to je za 5 let celkem ,- Kč K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - tři nabídky od úklidových firem na kompletní úklid Kulturního domu v požadovaném rozsahu K opravám a údržbě rada obce schválila: - úhradu opravy čerpadla na závlahu hřiště dle žádosti oddílu kopané TJ Sokol Bohuňovice - podání žádosti o přesun a opravu poškozené rozvodné skříně NN a VO v ulici Pod Lipami se současným závazkem úhrady nákladů na realizaci - zajištění opravy obou Božích muk dle nabídky pana Jiřího Chodila K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k finanční plán CZ Bohuňovice, s.r.o. na rok 2012 K obecnímu majetku rada obce schválila: - nákup tří ks fotopastí dle předložené nabídky - pořízení oddělovacího GP na oddělení pásu zeleně podél nově opravené komunikace III. tř. s cílem zabránit kolizi korun stromů se zemědělskou technikou - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům p.č. 41/3 a 408/1 v k.ú. Bohuňovice v souvislosti se stavbou nového vedení NN - smlouvu s ZD Bohuňovice, s.r.o. o umístění a provedení stavby Rozšíření a rekonstrukce senážního žlabu v předloženém znění - účetní závěrku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2011 a hospodářský výsledek za r převedení výsledné ztráty společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. roku 2011 ve výši ,18 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. na realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie dle

4 4. strana předložené nabídky, s doplněním dle doporučení rady - smlouvu s T-Mobile Czech Republic a.s. o uzavření budoucí nájemní smlouvy na zařízení umístěné na vrcholu budoucího věžového vodojemu v předloženém znění s doplněním dle doporučení rady - smlouvu č. IV /6 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni umístění vedení NN v souvislosti s připojením budoucího RD paní Šulcové K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - zaslané připomínky ing. Ženčici ke konkurzní komisi včetně vysvětlující odpovědi - kritiku zápisu z rady obce č. 32 od pana Bati včetně odpovědi - návrhy p. Bati ze dne k jednacímu řádu zastupitelstva obce s tím, že rada nedoporučuje měnit návrh JŘ, který byl zastupitelům zaslán již a od ostatních zastupitelů již nebyl dále připomínkován K podnětům a tématu zastupitelstva obce rada obce schválila: - plán zimní údržby zpracovaný na základě úkolu ZO z 11. veřejného zasedání ZO - v souladu s usnesením ZO č. 13 ze dne žádost na Magistrát města Olomouce o pořízení územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - poskytnout půjčku 60 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení dle žádosti pana Petra Kostky st. - vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k schválit celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad - schválit půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu - schválit úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická schválit smlouvu č. UZSVM/ OOL/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění - schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, v předloženém znění V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že do konkurzního řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice se přihlásilo celkem 7 uchazečů a uchazeček - zápis o průběhu konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice V oblasti školství rada obce schválila: - jmenování komise pro konkurz na ředitele školy ve složení: Bc. Eva Keclíková předsedkyně (za zřizovatele), pan Petr Šimša (za zřizovatele), Mgr. Michal Hlaváček (za Českou školní inspekci), Mgr. Miroslava Utíkalová (za Olomoucký kraj), p. Jiří Jaroš (za Školskou radu), Doc. PhDr. Miloslava Mikulíková, CSs. (za pedagogy školy), RNDr. Anna Dobrovolná (ředitelka obdobné školy) - čerpání prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Bohuňovice na nákup přídavného zařízení k VARI systému ve výši 4 990,- Kč Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - protokol o provedené kontrole opatření ČIŽP k zalesnění obecních pozemků, které jsou dle evidence katastru nemovitostí lesním pozemkem, později zahájení správního řízení ČIŽP ve věci zalesnění pozemků p.č. 310/6 a 380/1 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se obec ve lhůtě 10 dní vyjádří k rozhodnutí v souladu se správním řádem - potřebu zrušení OZV č. 6/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroje v souvislosti s novelou zákona o loteriích s tím, že zrušovací vyhláška bude připravena ke schválení pro nejbližší veřejné zasedání ZO - průběh a výsledek veřejné výzvy na obsazení pracovního místa referenta/referentky na OÚ Bohuňovice - návrh dopravního značení objížďky v souvislosti s realizací závor na železničním přejezdu u nádraží a návrhy posunů a doplnění stálého dopravního značení v blízkosti přejezdu Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - podání žádosti o organizaci veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci v počtu tří osob - poskytnutí dočasného ubytování v Centru zdraví rodině z Bohuňovic zasažené požárem RD spojeným s úmrtím člena rodiny - příspěvek na nákup knih do místní knihovny ve výši ,- Kč - příspěvek na folklórní akci Matičky Bohuňovice 2012 ve výši 4 370,-Kč (Bohuňovice s Trusovicemi 2 200,- Kč, Moravská Loděnice 2 170,-Kč) dle předložených žádostí a dokladů - příspěvek ve výši 3 000,- Kč formou daru pro Střední školu a Základní školu DC90, s.r.o., která vzdělává žáky se speciálními potřebami, m.j. i jednoho žáka z naší obce - přijetí dotace 6 000,- Kč z Ministerstva Kultury na projekt Knihovna 21. století (K21) na rok provedení internetové aukce na zjištění ceny elektřiny a plynu pro r pro obec a jím zřízené organizace dle nabídky firmy Nákupní společnost, s.r.o. - propagaci obce v příloze Cesty městy v regionálním deníku dle předložené nabídky Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo dvakrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 12 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k II. Schvaluje 1. Půjčku z FRB v r pro žadatele pana Petra Kostku st., Loděnická 402, ve výši ,- Kč 2. Záměr realizace projektu

5 5. strana Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa společně s Obcí Štarnov na základě předložené smlouvy o partnerství a spolupráci 3. Spolufinancování realizace a udržitelnosti projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% předpokládaných nákladů, což je ,- Kč za předpokladu schválení smlouvy o partnerství a spolupráci a spolufinancování akce zastupitelstvem Obce Štarnov 4. Změnu nájemní smlouvy na prostory školní družiny v Centru zdraví na výši 450,- Kč/m2 pronajaté plochy 5. Obnovení pronájmu Kulturního domu pro prodejce zboží, které nepoškodí Kulturní dům III. Ukládá 1. Starostovi obce přizvat na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce zástupce Policie ČR k debatě o bezpečnosti a prevenci bezpečnosti obce T: nejbližší zasedání ZO Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Informace zástupce Policie ČR k bezpečností situaci v obci a okolí II. Schvaluje 1. Celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad 2. Cenu obecních pozemků pro podnikatelské účely za Marketem ZUZKA a v bývalé výrobně cementového zboží ve výši 500,- Kč/m2 3. Půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu 4. Úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická Smlouvu č. UZSVM/OO- L/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění III. Ukládá 1. Radě obce svolat pracovní schůzku zastupitelů k projednání jednacího řádu O: rada obce T: Radě obce zajistit zpracování územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka O: rada obce Krátce se zmíním o aktuálních akcích, které byly v mezidobí ukončeny, nebo stále probíhají. Byla ukončena komunikace III. třídy v Trusovicích. Na té se obec podílela úhradou chodníků a parkovacích zálivů, na veřejném osvětlení a podílem na dešťové kanalizaci v celkovém objemu cca 2.6 mil. Kč. Ostatní je investice Olomouckého kraje. Dle ohlasů veřejnosti je dílo zdařilé, začala běžet záruční doba v trvání 5 let. Největší akce loňského roku, která pokračuje letos - Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod podpořená dotací z Operačního programu životní prostředí, byla stavebně dokončena a ke dni 31. května 2012 předána způsobilá pro zkušební provoz. Zkušební provoz bude zahájen po vydání příslušného rozhodnutí a bude trvat jeden rok. Teprve po něm bude akce zcela dokončena a dílo začne být řádně provozováno. Je však třeba konstatovat, že již v průběhu zkušebního provozu musí čistírna pracovat bezvadně a plnit předepsané parametry na vyčištěnou vodu. Další akce podpořená z Operačního programu životní prostředí se nazývá Likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci Bohuňovice. Jde o nákup kompostérů pro obyvatele, kteří projevili a smluvně potvrdili svůj zájem o kompostér. Hodnocení nabídek je plánováno na 12. června Po výběru dodavatele se budou kompostéry předávat občanům. V současné době běží výběr zhotovitele na rekonstrukci elektrorozvodů v základní škole. Podle výsledku výběrového řízení bude rozhodnuto, jak velkou část celé akce, která dosahuje v rozpočtových nákladech ceny téměř 3 mil. Kč, budeme realizovat o letošních prázdninách. Akci lze rozdělit až na 3 etapy. Čtenářům z řad obyvatel obce jistě neunikly další drobnější akce, které v obci probíhají a které realizuje obec svými prostředky a pracovníky, nebo za pomoci smluvně zajištěných firem a živnostníků. Z výčtu drobných akci si dovolím uvést, že byly zahájeny úpravy zábradlí a lávky u Kulturního domu, SSOK zahájila opravy komunikace III. tř., bylo dokončeno doplňování značení ulic, dokončeno oplocení rybníka, dokončena přislíbená úprava travnaté plochy v ul. 6. května u uličky, vytaženy nepotřebné betonové sloupy kolem chodníku v parku, provedeno odvodnění místní komunikace ve spolupráci s p. Svozilem u jeho RD a opravena kontrolní šachta naproti zbrojnice v Bohuňovicích. V ZUŠ byly opraveny schody a pracuje se na fasádě ze strany sousedního dvora. Průběžně na základě našich výzev realizujeme záruční opravy dříve dokončených akcí. V současné době se rovněž opravuje vandaly poškozené odpočívadlo u cyklostezky na Hlušovice, což je klasický příklad zbytečně vynakládaných veřejných prostředků, které by nebylo třeba vynaložit, pokud by si několik vandalů nevybíjelo svou sílu na cizím majetku. Probíhají však i akce, které nezajišťuje ani neobjednala obec. Příkladem je překládání rozvodů O2 v ulici V Drahách. Obec při této akci pouze vytváří tlak na zhotovitele, aby minimalizoval dopady na obyvatele bydlící v ulici a aby po dokončení díla bylo vše uvedeno do původního stavu. Je poměrně obvyklé, že zhotovitel má s obcí i s obyvateli ulice problémy, protože jeho představy o provádění a dokončení díla se v mnoha případech liší od našich požadavků. Tolik zprávy z obce. Přeji všem krásné dovolené a pozitivní mysl. Ing. Jiří Petřek starosta obce

6 6. strana Informace o bezpečnostní situaci v Bohuňovicích počet Rok 2009 Rok 2010 Rok Q 2012 Trestné činy Přestupky, řešené obecní policií Z toho v dopravě Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Z toho ostatní Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Přestupky, řešené PČR Z toho újezdy od čerpací stanice Naše média se v poslední době jen hemží zprávami o zvyšující se kriminalitě, nedostatku peněz na provoz policie, případně o přeplněnosti věznic. Je skutečně tato situace tak dramatická, jak ji často katastroficky popisují novináři? Krátce vám statistickými údaji shrneme protiprávní činnost, k níž došlo v uplynulých letech v Bohuňovicích, resp. v katastru obce. Z tabulky je patrno, že počet trestných činů, které jsou spáchány na území obce, je víceméně konstantní. Nedobře v tomto kontextu vyznívá 11 trestných činů, evidovaných Policií ČR v 1. čtvrtletí tohoto roku. Z 22 trestných činů, které jsou evidovány jako spáchané na území obce Bohuňovice v roce 2011, je příkladmo 7 krádeží vloupáním, 2 krádeže prosté, 4 zanedbání povinné výživy a 2 loupeže. V 1.čtvrtletí roku 2012 jsou to 2 krádeže vloupáním, 5 krádeží prostých, 1 zanedbání povinné výživy. Přestupky řeší jak Policie ČR, tak Obecní policie. Obecní strážník je na místě zpravidla bezprostředně, proto lze také vysoký počet přestupkových jednání řešit domluvou, tedy mírnou formou sankce. I u přestupků je patrná tendence roku 2012, a to zvyšování jejich počtu. Policie ČR řeší jako časté přestupky proti majetku, takzvané újezdy od čerpacích stanic, kdy řidič natankuje palivo a bez zaplacení s ním odjede. Poněvadž v katastru obce stojí taková čerpací stanice, počet těchto přestupků poněkud zkresluje statistiku, přičemž toto dění nemůže být ze strany obce nijak ovlivněno. Porovnáním indexu kriminality, což je poměr spáchaných trestných činů a počtu obyvatel dané lokality, vztažený na obyvatel, dospíváme k příznivému konstatování, že naše obec je relativně bezpečná. Zatímco například v centru Olomouce je tento index 628, pro obyvatele Šternberka má hodnotu 137 a pro bohuňovického občana pouze 86. Je-li podle tohoto indexu lidmi kriminalita vnímána, pak je zřejmé, že je u nás příznivé místo pro poklidný život. Je na místě upozornit občany, že i do budoucna se obecní policie zaměří zejména na postihování nedbalých řidičů a parkování v obci, znečišťování veřejných prostranství psími a koňskými exkrementy, na kontroly hřbitova, obecně nešvary, které obec sužují. Obec bude postupně vybavena i technickými zařízeními, jako jsou fotopasti a kamery, jednak preventivně s cílem především znejistit případného pachatele přestupku či trestného činu, který může být pozorován i v noci, jednak represivně, když tato technika může pomoci odhalit pachatele protiprávního jednání. V oblasti přestupků v dopravě opět předpokládáme spolupráci s Městskou policií ve Šternberku při měření povolené rychlosti. Nemůžeme být všude a postihovat absolutně vše, co se občanům nelíbí. Všichni musíme být pamětliví zásady: kde moje právo končí, právo jiného začíná. Prvořadým cílem obecní policie není bezpodmínečně sankcionovat každé protiprávní dění, ale vést občany k vzájemné toleranci, úctě k druhému a jeho právům a předcházet tak porušování zákonů a vyhlášek. Za Obecní policii Bohuňovice strážník ing. Jaroslav Müller

7 7. strana Třídění odpadů se stále vyplácí Množství odpadu, který obec Bohuňovice vytřídila v roce 2011 a předala k využití najdete v následující tabulce. V přehledu je také uveden objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a. s. Tuny Částka (Kč) Rok 2011 celkem 89, ,50 1. kvartál , ,50 2. kvartál , ,50 3. kvartál , ,50 4. kvartál , ,00 Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2011: vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů 68 % obyvatel ČR aktivně třídlo odpady bylo 72 % obalů využito a recyklováno zdroj: Má to smysl, třiďte odpad! - třiďte správně Kam by jste vyhodili stará CD/DVD a videokazety? Kam patří stará CD/DVD? Odpovědi se různí. Např. společnost Eko-kom uvádí, že CD patří do směsného odpadu, pouze plastový obal vhoďte do žlutého kontejneru. Jiné zdroje uvádějí, že je možné staré CD a DVD (od září loňského roku) vyhazovat do sběrných kontejnerů na elektroodpad společnosti REMA Systém, které se ovšem v naší obci nenacházejí. Kam tedy s nimi? Je tu údajně ještě jedna varianta, (ta ovšem není předešlými organizacemi prezentována jako správná). Webové stránky nalezeno.cz uvádějí možnost žlutých kontejnérů, kam údajně patří samotné nosiče včetně jejich obalů. Podle odhadů vzniká v ČR ročně několik desítek milionů nepotřebných kusů. Doba rozložení CD na skládce se navíc odhaduje na 1 milión let. A co s videokazetami (VHS)? Ty rozhodně do nádob na plast nevhazujte, patří do směsného odpadu. Nebo je můžete někomu darovat. Kam patří úsporná žárovka? V žádném případě nevyhazujte úsporné žárovky do koše! Použité zářivky jsou totiž nebezpečným odpadem. Zářivky (úsporné žárovky) obsahují malé množství rtuti. Kam tedy patří? Možností je hned několik. Nejjednodušší možností je jejich odevzdání v obchodě, kde se dají koupit zářivky nové (obchod s elektronikou, supermarket,...). Další možností je odnést nefunkční kusy do sběrného dvora (např. Sběrný dvůr v areálu Pila v Bohuňovicích). Podmínkou je, aby byly zářivky celé a nepoškozené. (red)

8 8. strana Přejmenování některých ulic v Bohuňovicích Chtěl bych uvést na pravou míru prosáklé informace o tom, že se budou přejmenovávat ulice v Bohuňovicích. Jedná se o to, že díky tomu, že se tento problém léta podceňoval a nijak neřešil je stávající situace taková, že se dnes jen málokdo v naší obci vyzná, a to myslím i místní občany. Nechápu, proč se nemyslelo na nové názvy ulic už při jejich vzniku, při vytváření územního plánu nebo při územních studiích. Jako příklad uvedu ulici V Drahách, na její odnož, vedoucí zadem ke hřbitovu, nebo ulice Pod Lipami, která má několik odnoží. Výmol a Lhotka jsou čtvrti bez pojmenovaných ulic a další. Lokality Za humny jsou zde tři, najít někoho v ulici Trusovická nebo U Stavu je bez detektivního nadání jestli ne nemožné, tedy určitě velice obtížné. Je v tom nepřehledno a trošku to připomíná Kocourkov. Někdo tady zaspal a zapříčinil tento nynější, zvláštní stav. V některých městech lidé bojují za jiné názvy ulic. Například z důvodů připomínky nějakého význačného místního občana nebo události. Důvodů může být mnoho a jmen také. Myslím si, že i v Bohuňovicích by se našli významní místní občané, zasluhující si stálou připomínku pro následující generace. Ale aby se sousedící ulice jmenovaly všechny stejně, to je přinejmenším nezvyklé. Může to dokonce signalizovat určitou slabost ducha, nebo nezájem občanů o svoji obec, o svůj domov. První reakce většiny občanů na přejmenování ulic je více-méně stejný; kdo to zase vymyslel takovou pitominu. Není to reakce nijak překvapivá, protože se může zdát, že je to jenom zbytečné vyhledávání problémů tam, kde vlastně ani nejsou. Jsou zde však i takoví občané, kteří se změny nebojí a naopak volají po tom, aby jejich ulice měla svůj vlastní, specifický název a měli tak svoji vlastní identitu. Mají už dokonce i připravené nové názvy. Celá tato akce není nijak direktivní. Je to návrh a nabídka občanům, kterým není lhostejné, kde bydlí. Je však potřeba tento problém konečně otevřít a začít nějak řešit komplexně. Není to nijak časově podmíněno, lhůta je otevřená. Formou anket a průzkumů se zjistí objektivní stav a zájem občanů na to, dát tento nynější stav nějakým způsobem do pořádku, nebo ne. Je to skutečně nelehká a snad i bolestivá operace, která s sebou zákonitě přináší i spoustu nemalých problémů, jako je např. vyřízení nových dokladů. Proto je zde dán velký prostor k debatám a dotazům a také na obecním úřadu by měl být vyčleněn pracovník, který bude v této problematice nápomocen. Snad až vyvanou první emoce, nebude se zdát získání nového jména své ulice takovým problémem a bude se dát debatovat objektivně a věcně, s určitým nadhledem a z hlediska dlouhodobého časového horizontu. Nikde není psané, že se musí přejmenovávat ulice všechny. Prozatím se tímto prvním krokem tento problém pouze otevřel a až podle reakcí a názorů občanů se udělají další kroky. Je samozřejmě snaha o to, aby byla celá tato akce co nejméně bolestivá, a obec bude nápomocná, jak to jen půjde. Výsledek by měl být takový, že Bohuňovice budou přehledné a v názvech ulic budou zakotveny i dějinné události a význační místní spoluobčané. Pokud si na nějaké osobnosti, které by neměly upadnout v zapomnění a zaslouží si věčnou připomínku vzpomenete, nenechávejte si to pro sebe. Své názory a náměty zatím můžete posílat do redakce zpravodaje. Jiří Baťa (red) Moravská Loděnice Třída Palackého a Třída Františka Josefa

9 9. strana Konala se za slunečného podvečera ve čtvrtek za hojné účasti zahrádkářů,podlipáků a několika zvídavých občanů,kteří měli zájem prohlédnout si,jak se vyrábí elektrická energie v místní bioelektrárně. Ing.Václav Fryčák nás ochotně provedl celým araálem a přidal vysoce odbornou přednášku o výrobě elektrické energie z biomasy. Materiálem na výrobu bioplynu je kukuřičná siláž a hovězí kejda. Denní spotřeba je asi 220g siláže a 10m3 kejdy. Technologický postup:denní krmení siláží do zásobníku,dále postupné dávkování do fermentoru,odtud do dofermentoru a odtud do zásobníku. ČZS Bohuňovice Prohlídka bioplynové stanice v ZD v Bohuňovicích Ve fermentoru a dofermentoru vzniká rozkadem siláže a kejdy za pomoci anaerobních mezofilníchbakterií při teplotě 40 st.c bioplyn.ten je odváděn jako palivo ke dvěma motorům,které roztáčí generátory na výrobu elektrického proudu, který je dodáván do sítě. Konečný produkt je opět jako hnojivo dodáván na pole. Děkujeme Ing.Václavu Fryčákovi za velice odbornou přednášku. Návštěva bioelektrárny opravdu stála za to. Za výbor ČZS Vojtěch Smrček Výšlap na Bradlo V sobotu za krásného ranního sluníčka se nás sešla hojná parta nepeciválů na Bohuňovickém nádraží,kde jsme po zakoupení jízdenek posečkali na příjezd vlaku,který nás odvezl k cíli našeho výletu-do Libiny,ze které jsme se vydali po svých. Šli jsme po modrých značkách na známý vrchol Bradlo čnějící 600 m n.m. Po příjezdu domů se mi zrodila tato rýmovačka: Jednou nás tak napadlo,vyšlápnout si na Bradlo. Dojeli jsme do Libiny,vystoupili,nabrali síly, kopec velký vyšlápli jsme a nahoře vydechli jsme. Pak špekáčky opékali, u kytary zabékali. Kdo až na horu si vyšel,i přes mírnou mlhu daleké okolí viděl. A na cestě zpáteční stavili jsme se-kdo ví??? Přece v pěkné restauraci oběd taky pivo dát si. Bylo to tak, ne jinak. Z Hradečné domů nás zas vezl vlak. A že počasí nám přálo, podniknout to za to stálo. Za podlipáky Jitka Smrčková (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje.

10 10. strana Kruh přátel hudby v Bohuňovicích Kruh přátel hudby uvedl v neděli 12. května májový koncert. V podání sester Kristiny a Terezie Fialových zazněly skladby pro violu a klavír od starých mistrů i současných hudebních skladatelů. Mladé nadané umělkyně pocházejí z hudební rodiny a mají za sebou mnoho úspěchů na českých i zahraničních významných pódiích. Kristina Fialová začala hrát na klavír ve 4 letech pod vedením své matky a v 7 letech na housle pod vedením profesora P. Kyncla. V 15 letech byla přijata na konzervatoř v Brně. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží, jako sólistka i komorní hráčka spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci a známými orchestry, zúčastňuje se hudebních festivalů. V současné době studuje hru na violu na Akademii múzických umění v Praze. V Bohuňovicích hrála na vzácnou italskou violu z roku Terezie Fialová začala na klavír hrát v 5 letech a o rok později i na housle. S oběma nástroji se úspěšně zúčastnila mezinárodních soutěží a pokračovala ve studiu na brněnské konzervatoři. Jako houslistka podnikla několik významných hudebních turné. Nyní se již věnuje klavírní hře, studuje stejně jako sestra Kristina na AMU v Praze a současně i na vysoké hudební škole v Hamburku. Za sebou má významné úspěchy v mezinárodních soutěžích, vystupuje jako sólistka s předními hudebními tělesy, spolupracuje se známými umělci v oblasti vážné hudby. Sestry Fialovy si získaly bohuňovické publikum nejen vynikajícím provedením jednotlivých skladeb, ale také svou srdečností a bezprostředností. Za svůj výkon sklidily právem dlouhotrvající potlesk. Za KPH Bohuňovice Mgr. Jana Faltysová Otázky pro fotbalový oddíl Sokol Bohuňovice Po velkém úspěchu, kterým je bezesporu postup do vyšší soutěže 1 A třída jsme se domnívali, my sportovní fanoušci Bohuňovic, že se něco zajímavého dozvíme co se postupem změní v oddíle, ale nevíme nic. Jestli se podaří udržet stávající kádr, jestli přijdou nějaké posily z jiných oddílů, jakou skupinu budeme hrát? Budeme chodit na Hlubočky, Bělkovice a nebo na Jeseník, Štíty, Štěpánov? Prostě veřejnost fotbalová se nic nedozví, a to je špatné. Kdy více se dá zvednout zájem o fotbal i pro mladé, když né po takovém úspěchu. Rozlosování soutěže už samozřejmě je, ale nástěnka fotbalového oddílu je stále prázdná - proč? Členové oddílu, zkuste něco pro fanoušky udělat, abychom i my věděli více o nastávající sezóně! Funkcionáři fotbaloví přece nechcete, abychom věděli více o oddílech cizích, okolních a o vlastním Bohuňovickém vůbec nic. fanoušci Odpověď redakce zpravodaje Dle dostupných informací na webových stránkách fotbalbohunovice.cz, první mistrovské utkání v 1.A třídě skupiny B proběhne na domacím hřišti v 16:30 se soupeřem z Lipníka nad Bečvou. (red)

11 11. strana Zpráva mladých hasičů SDH Trusovice Celou zimu jsme se scházeli v naší klubovně a trénovali tam na halové soutěže. Od dubna 2012 jsme již začali trénovat na hřišti. Připravovali jsme se na první závod Okresní ligy v požárním útoku, který se konal v Loučanech. Tam naši mladší žáci běželi poprvé v nové sestavě a umístili se v půlce startovního pole. Tento výsledek není pro naše nejmladší jako začátek určitě špatný. Starším žákům se tam však bohužel zatím nedařilo. Další soutěží, na kterou jsme se pečlivě připravovali, bylo druhé kolo okresní hry Plamen. Tady se soutěžilo ve více disciplínách a mladší se zde umístili dvakrát na prvním místě, a to ve štafetách. V požárním útoku obsadili 4. místo a z podzimního 1. kola se jim do výsledků započítalo jejich vloni dosažené 3. místo. Celkovým součtem těchto umístění se vyšplhali na celkové 1. místo. Porazili tak družstvo z Nové Hradečné, které za nimi skončilo na druhém místě se ztrátou 12 bodů. I starší kategorie si vedla výborně. Svým druhým místem si v celkovém hodnocení naši borci zajistili postup na krajské kolo. Tam bude soutěžit 10 (vždy dva zástupci z každého okresu) nejlepších týmů z Olomouckého kraje o svůj postup do republikového kola. Obě naše družstva svými skvělými výkony potěšili své trenéry a odměnili je tak za jejich nelehkou práci. Další akcí byla pohárová soutěž v Dubu nad Moravou, která se konala 13. května. Zde naši starší žáci vyhráli a tím všem ukázali, že letos budou zřejmě silnými soupeři, se kterými se musí počítat. Mladší žáci, pravděpodobně ještě unavení ze svého výkonu na Plameni, obsadili předposlední místo. Zatím poslední soutěží, na kterou jsme letos na jaře vyrazili, byla v sobotu soutěž starších v Bludově. Tam jsme ve štafetě na 4x60m získali 1 místo a v požárním útoku 7. místo. V celkovém hodnocení to našim starším vyšlo na krásné třetí místo. O den později jsme v neděli na okresní lize v Drahlově slavili další úspěch v podobě druhého místa starších a pěkného, sedmého místa pro naše nejmladší. Je nutné pochválit všechny členy našeho trusovického družstva za jejich velkou snahu a skutečně vysoké nasazení. Pořád je ale co zlepšovat a drobné neúspěchy na soutěžích jsou velkou motivací pro další tréninky. Tak naše soutěž, kterou jsme pořádali v Trusovicích, se vyvedla výborně. Po dlouhé době se podařilo vyhrát domácímu družstvu a to sice staršákům. Ani mladší si nevedli špatně, když skončili těsně pod medailovým umístěním na 5 místě. Další soutěž okresní ligy na kterou jsme vyrazili byla v Hlubočkách. Starší tam ukázali svou formu před krajskou soutěží. Porazit nedokázali pouze družstvo z Velkého Újezdu, takže skončili na 2. místě. Další víkend byl také velmi náročný. V pátek jsme vyrazili na krajskou soutěž do Šumperka, kde byl branný závod požární všestrannosti. První den se nám ale nedařilo a naše 7. místo nás postavilo do těžké pozice a oddálilo šanci na vítězství. Druhým dnem soutěž pokračovala, ovšem bohužel - i nadále naše smůla pokračovala. Jako první byla štafeta požárních dvojic. Na chvíli to sice vypadalo, že by se nám mohlo dařit postoupit o něco výše snad až na pohárová místa. To když jsme si doběhli pro 3 místo ve štafetě CTIF. Ale nakonec jsme obsadili až 8. Místo. I v další disciplíně to vypadalo nadějně. Ovšem pouze do 3. úseku, kde došlo Zpráva mladých hasičů - červen 2012 (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje. k pádu našeho borce. Ale i přes tento pád náš čas stačil na pěkné druhé místo, kdy nás družstvo Bludova porazilo o pouhé 4 desetiny sekundy. Tyto disciplíny trvaly až do oběda. Po obědě se běžely poslední 2 disciplíny. V těch jsme obsadili 4. místo, kdy na 3. místo jsme ztráceli 1 bod. Bohužel v požárním útoku CTIF se nám opět nezadařilo a výsledkem bylo 7. Místo. Všichni byli nažhaveni na královskou a dlouho očekávanou disciplínu - požární útok. Naše družstvo to mělo velmi rychle rozběhlé. Avšak opět zakročila smůla, a to rozpojení hadice. Bylo z toho 5. místo. Sečteno a podtrženo - celkovým součtem umístění jsme obsadili 6. místo z celkově 9 družstvech. Zde bych se však pozastavil. Můžeme říct z 9 družstev, ale také můžeme říci 6. z celého Olomouckého kraje, což je podle mne umístění pěkné. Tento víkend však ještě nekončil a v neděli nás čekal závod okresní ligy. Obě družstva dělil maličký kousek od medailí. Mladší 5. a starší 4. místo. Zároveň v tento den byla i krajská soutěž dorostu v Šumperku, kde o postup na mistrovství republiky bojoval jeden náš dorostenec. Málem se mu to podařilo, jenže jednou chybou na testu Požární ochrany se dostal až na celkově 7. místo. Nezbývá tedy doufat, že příští rok se bude dařit všem lépe a podaří se družstvu nebo jednotlivcům už na mistrovství republiky probojovat. Po týdenním odpočinku, kdy jsme měli jen dva lehké tréninky, jsme vyrazili na další soutěž okresní ligy. Tentokrát se nám opět dařilo a hlavně mladší si zaslouží pochvalu za krásné druhé místo. Starší obsadili třetí místo. To je sice slušným umístěním, ale oni sami si mysleli na místo první. Nezbývá, než se pokusit o podobné a lepší výsledky příští týden, kdy nás čeká poslední soutěž před prázdninami. Všichni, včetně vedoucích, se na ni už moc těšíme. SDH Trusovice

12 12. strana Naši jubilanti květen - červen Společenská rubrika Vodička Miroslav 6. Května let Běhal František Loděnická let Veselská Marie Loděnická let Mráčková Libuše U Stavu let Kameníček Jiří Za Humny let Húževka Juraj U Sokolovny let Kolisko Bohumil Pod Mlékárnou let Čáp Milan 6. Května let Čtvrtlíková Anežka Za Pilou let Veselská Jaromíra Výmol let Mrtvá Ludmila Trusovická let Müller František U Stavu let Poláček Jan U Stavu let Vozníčková Dobroslava Trusovická let Grúz Jiří U Stavu let Pudl Zdeněk Trusovická let Lakva Vladimír 6. Května let Janeček Pavel U Stavu let Stanislav Sklenář Trusovická let Občánkové naší obce březen Němečková Ester Trusovická Šušlík Martin Na Zahrádkách duben Šustek Marek Výmol květen Dmytriw Kryštof 6. Května Březinová Valentína Na Zahrádkách Balut Matias Pod Mlékárnou Úmrtí bohuňovických občanů Šrámková Eva Trusovická let Purová Jarmila 6. Května let Běhalová Danuše Loděnická let Neplechová Věra Loděnická let Śrámek Rudolf Trusovická let Fryčák Mojmír Pod Lipami let

13 13. strana Černá kronika Při přistání zapomněl pilot vysunou podvozek V sobotu 6. května přistálo na letišti v Bohuňovicích malé letadlo, jehož pilot zapomněl vysunout podvozek. Při přistání tak došlo k poškození spodní části letadla a vrtule. Nikdo nebyl zraněn. Alkohol byl u pilota vyloučen provedenou dechovou zkouškou. U Bohuňovic došlo k dopravní nehodě V sobotu 16. června v ranních hodinách došlo u Bohuňovic k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce u benzínové pumpy. Na místě musely zasahovat jednotky hasičů HZS Šternberk a JSDH Bohuňovice. Jedna osoba byla zraněna. Pozici ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice obhájila Mgr. Jana Divišová Rada obce Bohuňovice vzala na vědomí názor konkurzní komise na místo ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice z 10. května Na základě tohoto rada obce uložila starostovi obce jmenovat s účinností od ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice dosavadní ředitelku školy - Mgr. Janu Divišovou. Zastupitelstvo obce si schválilo nový jednací řád Zastupitelstvo obce si na svém 14. veřejném zasedání schválilo nový jednací řád. Novinkou je například jmenovité hlasování - v zápisech z jednání se dozvíte jak a kdo ze zastupitelů hlasoval. Veřejná jednání se také budou zpravidla konat v kulturním domě. Nový jednací řád naleznete na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce zahájilo schůzi minutou ticha Zastupitelé a další přítomní občané na úvodu 14. jednání dne 7. června uctili symbolickou minutou ticha památku za bývalého zastupitele pana Mgr. Mojmíra Fryčáka, který zemřel 30. května 2012 na následky těžké nemoci. Krátké zprávy z obce Zvýhodněné vstupné na bazén Od 1. června nabízí Centrum zdraví zvýhodněné vstupné do vodní zóny za cenu vstupu na 1,5 hodiny. Vstupné na 3 hodiny zakoupíte již za 85,- Kč/65,- Kč. Akce platí na období červen-červenec Olomoucký kraj poskytl obci dýchací přístroje Obec Bohuňovice obdržela pro zásahovou jednotku hasičů čtyři nové dýchací přístroje v ceně ,- Kč. Za účasti hejtmana byla předána darovaná technika v Třeštine. Rekonstrukce elektrorozvodů NN a slaboproudu Počátkem prázdnin byla v místní základní škole zahájena generální rekonstrukce elektrorozvodů. Veřejnou zakázku malého rozsahu získala firma ELPREMO spol. s.r.o. s nabídkou ,- Kč. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 1. září 2012 své příspěvky můžete posílat na

14 ČSZ Bohuňovice - Výšlap na Bradlo SDH Trusovice

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.11.2009 Program: 1. Projednání návrhu MS Vinořská s.r.o.: - rozdělení pozemku novým

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více