Zbraslavské noviny 8/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbraslavské noviny 8/2011"

Transkript

1 Zbraslavské noviny 8/2011 cena 5 Kč Devět let po povodni Rozmarné léto Kalendář 2012

2 Zbraslavské noviny 8/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, na straně 5 srpnových Zbraslavských novin najdete zprávu o činnosti městské policie. Jsem rád, že se nám podařilo obnovit reportování o její činnosti prostřednictvím našich novin. Hlavně jsem ale rád, že na Zbraslavi působí. Upozorňuji hlavně na fotografie, které ke svému článku městští policisté dodali, byť o aktivitách na nich zachycených se nezmiňují. Jde o čištění jednoho z narkomanských doupat konkrétně toho na Závisti - která jsou bohužel k nalezení nejen na Zbraslavi. Sbírání použitých stříkaček a jehel, identifikování podezřelých osob a zajištění objektů před nezvanými návštěvníky, to jsou činnosti, díky kterým se snad nebudeme muset bát pouštět své děti z dohledu za křoví či na pískoviště. Protože odhozená použitá stříkačka s jehlou skutečně není ideální hračka, ale vysvětlete to malému dítěti Činnost městské policie tak skutečně není omezena jen na hlídání parkování na náměstí a měření rychlosti u Zbraslavanky; nicméně jak by asi vypadalo náměstí, kdyby si každý parkoval, jak chce, bez ohledu na značky, a kolik by se jezdilo Zbraslaví, kdyby neexistovala hrozba postihu? Buďme proto rádi, že obecní policii na Zbraslavi máme. Z pravidelného reportu její práce se postupně dozvíme o činnostech a aktivitách, které jsou jejich denním chlebem, a někoho by možná ani nenapadlo, jak užitečná práce to je. Naším cílem je samozřejmě zefektivnit a optimalizovat činnost strážníků městské policie tak, aby v budoucnu jejich reporty mohly popisovat pouze činnost preventivní, protože k té represivní nebudou důvody. Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi Editorial: Díky za náměty Vážení čtenáři, na základě mých výzev k zasílání námětů, jak by se od podzimu měly změnit Zbraslavské noviny, přišlo několik zajímavých podnětů. Spolu s připravenými materiály a impulsy získanými z každodenních zbraslavských interakcí jistě vznikne nový zajímavý celek. S jedním místním podnikatelem jsme vzpomínali, že jeho prodejna a opravna automobilů je jedním z mála zbraslavských míst, kde již více než 40 let probíhá stále stejná podnikatelská činnost. V návaznosti na tuto rozpravu a retro námět pak vzniklo i budoucí téma: jak se žije na Zbraslavi nejrůznějším skupinám obyvatel. Podnikateli a živnostníky počínaje a malými dětmi v kočárku konče. V dalším námětu byla žádost o připomenutí slavných rodáků. Takové seriály ve Oznámení Zbraslavských novinách již byly, ale jistě nebude na škodu mnohé zopakovat a rozšířit, třeba o žádané německé rodáky. Stejně tak se pokusíme s ohledem na legislativu vzkřísit rubriku Matrika, která informovala o sňatcích, úmrtích a nově narozených obyvatelích Zbraslavi. Souhlasím, že pro mnohé je to jediná možnost, jak se dozvědět, co je s jejich přáteli a známými nového (pokud není využita společenské rubrika). V letním redukovaném čísle Zbraslavských novin zavzpomínáme srovnávacími fotografiemi na povodeň před devíti roku, a protože letošní způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, pokusíme se dojem napravit reprízou reportáže ze zbraslavské plovárny, kam Vladislav Vančura chodil pro inspiraci ke svému Rozmarnému létu. Karel Tejkal, předseda redakční rady Zbraslavských novin Hlavní město Praha usnesením rady hl. Města Prahy č. 945 ze dne vyhlašuje granty hl. města Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici: v informačním středisku magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 (přízemí budovy) v odboru kancelář ředitele magistrátu, oddělení služeb veřejnosti, Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1 (přízemí budovy) ke stažení na internetu: Termín podání žádostí: do Velkoobjemové kontejnery Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha - Zbraslav na červenec a srpen Na Vrškách K Peluňku - plácek na Mlíčníku Romana Blahníka Návoz kontejneru - dle smlouvy v pátek do 16:00 hodin - snaha o zavezení již dopoledne, ale není závazné. Odvoz v sobotu ráno po 6:00 hodin. FOTO měsíce: Světlo u Zbraslavanky Přijeli jste po několika dnech z dovolené a zdálo se vám kolem Zbraslavanky něco zvláštní? Více světla a prostoru? Pokud jste ještě narazili na pokácené kmeny a všimli si nových pařezů, tak jste pochopili, že část stromů kolem ulice Elišky Přemyslovny byla vykácena. Podle informací odboru místního hospodářství provedla Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve dnech kácení vzrostlých dřevin z důvodu jejich havarijního stavu a ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Stromy budou nahrazeny na jaře

3 8/2011 Zbraslavské noviny Z jednání rady městské části od do Rekonstrukce víceúčelového hřiště (Aleš Háněl, Pavel Synek) Rada projednala zápis výběrové a hodnotící komise a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci víceúčelového hřiště Základní školy Vladislava Vančury - II. etapa ve výši ,18 Kč se společností VRŠA - SPORT, s. r. o. Rekonstrukce křižovatky Rada na základě žádosti investora OMI MHMP souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení stavby. Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulice E. Přemyslovny s ulicí U Pumpy. Rekonstrukce řeší odvodnění této komunikace, přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí komunikace, úpravu veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Cílem rekonstrukce komunikace je kromě odstranění dopravních závad na komunikaci zejména zlepšení estetické úrovně a vymezení dopravního režimu na komunikaci. Vybudování provizorní objízdné komunikace Rada na základě žádosti investora OMI MHMP souhlasila s předloženou projektovou dokumentací stavby splaškové kanalizace v ulici K Radotínu, kde je nezbytné vybudování provizorní objízdné komunikace. Důvodem tohoto řešení je úzká vozovka a nutnost zachování příjezdu vozidel do Lipenecké tržnice po celou dobu výstavby kanalizace. Objízdná komunikace bude sloužit pouze po dobu výstavby, následně bude terén uveden do původního stavu. Vyhláška upravující volný pohyb psů (Aleš Háněl, Pavel Synek) Odbor místního hospodářství předložil radě návrh vyhlášky upravující volný pohyb psů v okolí cyklostezek, dětských hřišť a sportovišť, okolí škol a mateřských škol, nemocnic a domů s peč. službou do vzdálenosti 20 metrů. Rada se zněním návrhu vyhlášky souhlasila a uložila OMH podniknout kroky vedoucí k jeho projednání v Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Využití Městské zahrady pro svatební obřad (Aleš Háněl, Pavel Synek) Rada projednala žádost a souhlasila s využitím Městské zahrady za účelem konání svatebního obřadu dne s tím, že zahrada bude po obřadu žadatelem uklizena. Souhlas s převzetím sponzorských darů (Aleš Háněl, Filip Toušek) Na základě žádosti MŠ Nad Parkem souhlasila Rada s převzetím peněžitých a hmotných darů v celkové hodnotě Kč věnovaných sponzory této školce ve školním roce 2010/2011. Výběrového řízení - odstranění vlhkosti Rada vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na odstranění vlhkosti suterénního zdiva v bytovém domě Nad Parkem 874 a zároveň schválila text výzvy k podání nabídek. Sluneční město - dostavba Rada obdržela nabídku firmy Bohemia REAL INVEST, s. r. o., na výstavbu bytových domů v lokalitě Sluneční město a poskytnutí části prostor pro potřeby mateřské školy. Rada s návrhem firmy BRI na řešení problematiky mateřských školek výstavbou bytových domů v lokalitě Sluneční město nesouhlasila. Občerstvení U Hlubučků Rada projednala stanovisko k dočasné stavbě na pozemku č. p. 1314/78 - Občerstvení U Hlubučků a nesouhlasila s prodloužením povolení dočasné stavby na tomto pozemku. Odepsání dluhu na nájemném (Aleš Háněl, Alexandra Klímová) Rada projednala odepsání dluhu na nájemném a službách po zemřelém nájemci ve výši ,- Kč v bytovém domě Lomařská 824. Jelikož zemřelý nezanechal žádný majetek a dědické řízení bylo zastaveno, je dluh nevymahatelný. Rada souhlasila s odepsáním dluhu a zároveň s vyklizením předmětného bytu na náklady MČ. Centrum sportu a mládeže HAVLÍN Rada projednala možné získání pozemků a budov v lokalitě pod Havlínem a pověřila starostu jednáním s majiteli nemovitostí v této lokalitě se záměrem získat pozemky a objekty za podmínek akceptovatelných pro MČ a dále prověřit možnosti realizace městského centra sportu a mládeže HAV- LÍN na těchto pozemcích. Zvýšení rozpočtu - rekonstrukce ZŠ Nad Parkem Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci ve výši Kč, poskytnutou z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy. Dotace je určena pro ZŠ Nad Parkem na rekonstrukci - sanita, elektrorozvody. Po uzávěrce: Pexeso se stěhuje Podle informací na internetových stránkách rodinného centra Pexeso došlo dne 27. července k uzavření nájemní smlouvy k jeho novému působišti. Od září 2011 bude centrum fungovat na adrese Žitavského 497, Zbraslav. Jedná se o zadní trakt zdravotního střediska. 3

4 Zbraslavské noviny 8/2011 Slavnosti Slunce Akce vzniklá na základě mezinárodní spolupráce při projektu TRAMP před třemi lety O co v projektu jde? Zorganizovat pod záštitou MČ Praha- -Zbraslav festival neziskových, zájmových či jinak aktivních organizací a sdružení, působících na Zbraslavi Zorganizovat jej jako místní akci vlastními silami bez použití agentur a vysokých rozpočtů Seznámit tak veřejnost s pestrou paletou možností pro seberealizaci, zázemí, aktivitu Podpořit spolupráci mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi a dalšími sdruženími Jak je projekt koncipován? Program je realizován v horních prostorách ZŠ Vladislava Vančury. Je rozdělen do dvou současně probíhajících částí. V aule školy probíhají vystoupení zástupců jednotlivých organizací. Na venkovním prostranství školního dvora jsou rozestavěny stánky, kde se jednotlivé organizace mohou prezentovat většinou formou interaktivní prezentace. Příjemnou atmosféru a zázemí nabízí tradičně také mobilní kavárna. Letos bylo možné shlédnout vystoupení malých baletek i gymnastek ze ZŠ V. Vančury, zpěv sboru FrangulaChorus, moderní tanec starších školaček ZŠ a street dance dospívajících tanečnic z Rodinného centra Pexeso. Taneční vystoupení skoro profesionálních tanečníků školního věku z KATu, ale i dojemný taneční potěr z Pexesa. U stánků na venkovní ploše bylo možné například vyzkoušet test vědomostí o Zbraslavi, připravený sdružením ZbraslavInfo, seznámit se s činností skautského klubu Junák, koupit si zajímavý šperk z dílny KLASu, vyrobit kouzelný škapulíř, mini loďku či katamarán, anebo namalovat slunce u stánku Pexesa. Malí výtvarníci mohli dát svá výtvarně pojatá sluníčka do soutěže a vyhrát zajímavé ceny (loutky, balonky, pamlsky). Plná aula, nabitý program, potleskem ocenění vystupující a realizace stanoveného poslání projektu, to jsou výsledky, které jistě potěší hlavní organizátory projektu - Klub aktivního stáří při ASČR, Rodinné centrum Pexeso, ZŠ Zbraslav, Junák a SouthPrague. Net. Děkujeme jim za spolupráci a MČ Praha-Zbraslav za podporu. Už nyní se těšíme na další ročník! Akce proběhla pár dní před začátkem prázdnin A nyní je už srpen Ale i tak je před námi ještě spousta krásných letních dní, a proto přejeme čtenářům, aby si je příjemně a ve zdraví užili. Milena Svobodová, KLAS, a Michaela Bernardová, PEXESO 4

5 8/2011 Zbraslavské noviny Zpráva o činnosti městské policie narušitelům veřejného pořádku. Zpestřením celého dne jistě bylo uspořádání celé řady soutěží, mezi něž patřila například i střelba z paintballových zbraní. Z té si děti odnesly zajímavé dárky, které pro tyto účely zajistilo oddělení prevence MP. O bezpečnost školáků při jejich pravidelné docházce do školního zařízení se pak během měsíce června starala skupina policistů stojících každé všednodenní ráno na přechodech pro chodce, a to jak neřízených, tak i řízených, a s úsměvem zajišťovala bezpečný přechod přes vozovku. V průběhu měsíce června pak bylo provedeno pět dopravně bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na dodržování stanovené rychlosti řidičů motorových vozidel. Celkem při těchto akcích bylo zjištěno 23 přestupců, jejichž přestupky byly na místě řešeny v blokovém řízení. Že bylo po celou dobu dbáno na zdraví Za poslední tři měsíce má naše městská policie na kontě několik zajímavých a věříme, že i prospěšných akcí. Uveďme některé z nich: Koncem měsíce května zajištění dětského dne pořádaným ZŠ Vladislava Vančury Praha 5 Zbraslav, na hřišti školního komplexu v ulici Nad Parkem. Strážníci detašovaného pracoviště MP Radotín za podpory OŘ MP Prahy 5 zajistili ukázku techniky a výstroje používané při výkonu služby MP. Předvedli například ukázku ochranných prostředků používaných při zákroku proti zvlášť nebezpečným pachatelům nezřídka ozbrojeným střelnou zbraní, které při své práci používají strážníci pohotovostního útvaru, jakož i vybavení a výstroj příslušníků poříčního útvaru. Dále proběhla ukázka výcviku služebních psů, jejímž vyvrcholením byl zákrok se zadržením pachatele. Neméně zajímavá byla i ukázka jízdní skupiny. V náročném parkúru, který zde členky jízdní skupiny na svých koních předvedly, ukázaly schopnost nekompromisního zásahu proti i bezpečí ostatních občanů, dokazuje odchyt nebezpečného psa, německého ovčáka, ke kterému došlo dne na Zbraslavském náměstí. Dne byl pak za spolupráce bezpečnostní služby v prodejně potravin obchodního řetězce Lidl zadržen pachatel drobné krádeže, který si chtěl odcizením jednoho balíčku rumových pralinek přilepšit. Jeho jednání však sledoval zkušený pracovník bezpečnostní agentury, který jej před odchodem z prodejny nekompromisně zadržel. V měsíci červnu pak byl zaznamenán nárůst rušení nočního klidu s výjezdem strážníků MP, zvláště pak v místě konání diskotéky U Přístaviště. Všechny tyto výjezdy končily domluvou, upozornění pachatelé přestupku svého jednání bez prodlevy zanechali a bylo provedeno opatření k obnovení veřejného pořádku. Zpracoval: str. Pavel Borner 5

6 Na plovárně pana Šůry Zbraslavské noviny 8/2011 Není pravda, že Antonín Šůra, plavčí mistr Lázeňského klubu ve Zbraslavi, neuměl plavat. Také nebyl záletník a vypadal úplně jinak než Rudolf Hrušínský ve slavném Menzelově filmu Rozmarné léto. Starý Šůra bejval jůra, nic se ale nestalo. Navrch popraskala kůra, srdce uvnitř zůstalo. Přesto že je trochu zvadlý a ve hřbetě ohnutý, zachraňuje holky padlý, poctivý i zbouchnutý. Zachraňuje rád a lehce. Kdo by tohle nevěděl. Když se holce z vody nechce, naseká jí přes prdel. My ho máme stejně rádi i s tím jeho herbergem. Vždyť jsme jeho kamarádi: Jarda Mottl s Neubergem. I o tom vyprávěla posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha vnučka populárního a váženého zbraslavského občana Marie Hrdličková. V archivu Českého rozhlasu žije plovárna žertováním hostů, vzpomínkami doktorky Ludmily Vančurové a básníka Jaroslava Seiferta, jak se právě na Šůrově plovárně pod Vančurovým vedením marně učil plavat. Uchovány jsou i dosud neznámé verše slavného Jardy Mottla právě o Antonínu Šůrovi. 6

7 8/2011 Zbraslavské noviny O mistru plavčím Antonínu Šůrovi napsala v roce 1973 článek do dobových novin bývalá zbraslavská učitelka a kronikářka Božena Hofmeisterová. I po téměř čtyřiceti letech čteme její řádky s potěšením a pýchou a dojímají nás i fotografie z rodinného archivu hrdé vnučky Marie Hrdličkové. Rozhlasový pořad si k na vození pravého Rozmarného léta můžete pustit na odkaze: Pražské Ostende na Závisti Když se rozhořelo léto, bývalo před několika desítkami let velice rušno na řece u zbraslavské Závisti. Na scénu vystoupil pán a král zbraslavských vod plavčík Antonín Šůra, neomezený vládce vodní říše. Sám o sobě říkával, že patří do roku vltavských hastrmanů, kteří sloužili staré řece plných 150 let. Jeho otec a strýc byli lodními kapitány, jeho syn Václav a Josef byli plavčíky, kapitány a poříčními strážci. Řeka ozvučená Smetanovou symfonickou hudbou provázela je od kolébky až do hrobu. Antonín Šůra se narodil roku 1876 a zemřel, když mu bylo 82 let. Každým rokem, když letní slunko začalo zlatit řeku, byl ve svém živlu. Z haldy prken vykouzlil, jak mávnutím čarovného proutku, na každém břehu Vltavy po jedné plovárně. Jakmile je vyšperkoval novým nátěrem, změnil ihned profesi stavitele za pedagogickou. Jeho Á dvě - tři, á dvě - tři hlaholilo přes řeku a zasvěcovalo stovky malých i velkých do tajů plaveckého sportu. Mezi svými žáky nerad vídával dámy barokních proporcí. Na ty bral zvlášť přísné pedagogické měřítko a často takovou příliš tučnou rybičku uvázanou na prutě řádně potopil. Jeho plovárna nebyla ledajaká, byla dostaveníčkem literátů, umělců a filmařů. Téměř všechny tyto hosty tam přivedl každodenní návštěvník Šůrových lázní spisovatel Vladislav Vančura. Antonínův plovoucí podnik zvěčnil pak v knížce Rozmarné léto se stejně rozmarnými obrázky Josefa Čapka. Příběh přešel pak z knížky na stříbrné plátno kin. Jen filmový představitel Šůrův neodpovídá ani v nejmenším skutečnému hrdinovi povídky. Antonín Šůra (v povídce přejmenovaný na Důru) byl vysoký, štíhlý, do bronzova opálený, vždy bezvadně oblečený v bílém. Díky filmařům, které Vančura do jeho podniku přiváděl, octl se zbraslavský plavčík v několika filmech. Koníčkáře od kolotoče hrál ve filmu Sedmý den budu odpočívat, ve filmu Na slunečné stráni hrál nezaměstnaného. Nebyl však se svěřenými rolemi spokojen. Říkával, že s pravým gustem by si zahrál spíše voraře, pytláka, plavce, nakladače, zkrátka vodního vlka. Mezi pilné návštěvníky lázní patřil herec Jindřich Plachta. MUDr. Ludmila Vančurová ve své knížce Dvacet šest krásných let věnuje Plachtovi a Šůrovi tuto vzpomínku: Poznali jsme Šůru ještě s tmavými, mohutnými kníry. Za léta zestříbrněly, a tak jednou Vladislav ukazoval Plachtovi Antonína Šůru, jak pro nás jel z druhého břehu převoznickou loďkou a upozorňoval, že jemu nese na uvítanou v zubech rybu. Opravdu z dálky vypadal stříbrný knír jako důkladná bělice... Další stálý návštěvník býval Saša Rašilov, takto zbraslavský občan, a za ním se táhla do Antonínova vodního podniku celá parta pražských herců: Pištěk, Steimar, Nedošínská, Vondráčková aj. Když se společnost zdržela do doby, kdy do vltavského údolí sestoupily modravé stíny stmívání, proměnil se člen Národního divadla Karel Hruška ve vodníka, pěl v rákosí o rusalce bledé a barevnými baterkami improvizoval rej bludiček. Plovárna bývala ve svátečních dnech svědkem slavných výletů na Závist. Když dýchavičný parníček vychrlil zástupy výletníků, nestačily je oba Šůrovy podniky pojmout do svých prostor. Zachoval se pohlední lístek z té doby s nápisem: Pražské Ostende na Závisti. Antonín Šůra zachránil od utonutí přes 70 lidí. Když šlo o lehkomyslného plavce, uštědřil mu po vytažení ještě řádný výprask, jadrné kázání a doprovod domů. Pro sebevrahy volil tátovskou domluvu, načež se s manželkou ujali nešťastníka s laskavou péčí, včetně suchého oblečení a pohoštění čajem s rumem. O mnohém zachránci třeba jen jediného lidského života pějí se chvály v denním tisku, kdežto náš zbraslavský hrdina, který tolikrát nasadil vlastní život, zůstal širší veřejnosti neznám a neoceněn. Nejen léto, ale i zima na řece plně zaměstnala Antonína. Když ledový krunýř spoutal řeku, nastoupil Šůra další profesi ledaře. Místní pivovarské sklepy nenasytně hltaly tuny ledových ker, aby předaly chlad řeky perlivému moku. Když mráz překlenul bezpečným ledovým mostem řeku, upravoval a vzorně udržoval kluziště pro dětský nárůdek bruslařů. Kdyby starý pán, už léta odpočívající pod ochranným křídlem havlínského kostelíka, dnes vstal, byl by jistě smutný. Kaskáda vodních přehrad proměnila teplotu a laskavou náruč řeky v nepřátelsky chladnou a odmítavou. Jeho vodní království docela zaniklo a jen hrstka dříve narozených vzpomíná vděčně na bílého strážce řeky líbezné a klidné, záludné a vraždící, z jejíhož studeného objetí navrátil tolik nešťastníků životu. 5 Foto: archiv Marie Hrdličkové 7

8 Zbraslavské noviny 8/2011 Po potopě zeď Před devíti roky zasáhla Českou republiku povodeň století, možná tisíciletí, jak tvrdily novinové titulky. Pochopitelně se nevyhnula ani Zbraslavi, o čemž dnes jasně vypovídají tabulky s ryskami hladin dvou největších potop minulosti na domě na nábřeží. Dalším dokladem minulé povodně je protipovodňová zeď, která obepnula Zbraslav. Táhne se od lomu podél slapské silnice až k zámku a díky betonové konstrukci a mobilním zábranám by měla chránit Zbraslav proti stoleté vodě. Stála 270 milionů korun, do provozu byla slavnostně uvedena vloni v září a zjara již byla připravena čelit první velké hrozící povodni. Podle posledních zpráv ve veřejných sdělovacích prostředcích však není dodnes protipovodňová zeď zkolaudována, což značně komplikuje život lidem žijícím v záplavovém pásmu, které je stále vedeno v územních plánech jako záplavové, byť je chráněno zdí. O tomto problému jsme informováni a víme, že se řeší na úrovni investora, kterým je Hlavní město Praha. Komplikace je v tom, že část pozemků u mostu Závodu míru má jiného majitele, než toho, kdo dal souhlas ke stavbě, a to již v době stavebního řízení. Naše městská část bude maximálně součinná v tom, aby se vše urychleně vyřešilo, byť zeď již dnes fyzicky slouží a chrání. S ohledem na legislativu je však pochopitelně třeba vše vyřešit i formálně, aby všichni, kdo kolem Vltavy žijí, mohli užívat stejných práv, jako ti, kdo jsou v nezátopové oblasti, objasnil příčinu problémů starosta Zbraslavi Aleš Háněl. 8

9 8/2011 Zbraslavské noviny INZERCE: 9

10 Zbraslavské noviny 8/2011 Šikovné ruce našich seniorů v Lysé n/l. Ve dnech 16. až 19. června 2011 se v Lysé nad Labem konal již 12. ročník výstavy Senior Handicap: aktivní život spojené se soutěží Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Této soutěže se zúčastnil i KLAS ASČR Zbraslav. Mezi oceněnými výrobky byla i sada loutek vyrobených ve výtvarném kroužku. Toto ocenění nás velmi potěšilo i vzhledem k tomu, že se výstavy zúčastnilo celkem 62 seniorských organizací s 1500 prací. Milena Svobodová, KLAS INZERCE: TENTO INZERÁT VYJDE JEN NA 500 Kč! Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha Zbraslav, prostřednictvím tajemnice redakce Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: , Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace na CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA Kč MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ 10

11 8/2011 Zbraslavské noviny INZERCE: Řádková inzerce Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH. Služby Nabízím tenisové tréninky pro děti. Děti se zabaví, naučí se základy tenisu a mohou si najít nové kamarády. Pro více informací volejte na tel Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, zpracování daní pro menší firmy i OSVČ. Spolehlivost, rozumné ceny. R. Lišková, tel Ing. Doležal SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci Volejte denně od 9:00 do 22:00 Tel J. Pleskač voda, topení. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel KADEŘNICKÝ SALON M v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ od Po So - volejte Kadeřnictví a holičství Siero (u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondělí Blahopřání a čtvrtek od 15 do 18 hodin, bez objednání (možno i objednat). Tel , PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CES- TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. M. Levá, U Národní galerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00. Tel , VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZEC- KÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: , ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁ- VĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace a zaměření přímo u Vás doma, zkracování kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 Zbraslav , Blahopřání MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, štěrkování. Tel , PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě plné moci a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Nemovitosti Koupím byt 2+KK nebo větší 1+1, DV nebo OV, Praha 5 Zbraslav. Platím hotově. Tel Prodám chatu v zahrádkářské kolonii na Praze 5 Zbraslavi. Tel. č po 19. hodině. Dne oslaví své 90. narozeniny pan František Doležal. Dne oslaví Milada a František Doležalovi 65. výročí svatby. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví. Rodina Doležalova, Konopáčova a Marsínova Dne 12. srpna se dožívá náš kamarád a přítel p. František Doležal ze Zbraslavi obdivuhodného věku, a to 90ti let. Náš milý fanoušku, víš, že všichni obdivujeme Tvoji vitalitu a pracovitost, kterou ve svém věku vládneš. A proto Ti přejeme do dalších let, aby Tě Tvoje příslovečná energie neopouštěla, abys byl zdravý, čilý, aby Tě kytičky a pěstování okurek, zeleniny a všechno, co zahrada poskytuje, i nadále zajímalo a rovněž tak abys stále čile mohl běhat po lese a sbírat houby. Krásné narozeniny Ti upřímně přejí nedělní přátelé. sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin UJP PRAHA a.s. přijme pracovníka pro všeobecnou údržbu s výhledem řízení malého kolektivu. Požadujeme: ÚSO příp. SŠ technického směru, praxe ve sváření vítána. Kontakt: tel.: , Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12 ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, , Praha 5. Předseda redakční rady: Karel Tejkal, tajemnice redakce Blanka Velemínská. Editor a jazykové korektury: Lukáš Novák. Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: Inzerce: Přijímá na redakční adrese tajemnice. Sazba: Petr Vlček. Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 2. září

12 Zbraslavské noviny 8/2011 Kalendář 2012 Redakce Zbraslavských novin připravuje na základě výzev v minulých číslech kalendář Zbraslav Jako ukázku a inspiraci přinášíme příspěvky, které nám zaslali naši čtenáři, a to včetně snímku Pavla Průchy na titulní stránce. Myslíte si, že máte podobné, či dokonce lepší? Pošlete nám do konce září na adresu redakce svá díla a 13 nejlepších vyjde s uvedením jména autora v kalendáři na příští rok. Autorský výtisk je samozřejmostí. FOTO: Petr hejduk FOTO: Tereza Nonnemannová 12

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 6. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, Z. Wildová, O. Šlocar

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 8. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 7. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.20 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více