Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Tento soubor obsahuje strukturovaný seznam nezbytných požadavků pro každý dílčí subprojekt projektu SPPU (na dílčích listech). Uchazeč musí vyplnit způsob plnění ke každému z požadavků - tj. žádný řádek nesmí zůstat nevyplněný. Uchazeč bude při vyplňování tohoto souboru postupovat podle níže uvedeného návodu: Ve sloupci "Pokrytí řešení" (pokud na listu existuje) je třeba vyplnit jednu z následujících možností: "out-of-the-box" (řešení tento požadavek splňuje svou nativní funkcionalitou), "parametrizace" (řešení tento požadavek splní v důsledku konfiguračního zásahu), "vývoj" (řešení tento požadavek splní po programových úpravách). Ve sloupci "Popis řešení" je třeba uvést detailní řešení daného požadavku. V případě zvolení možnosti "Vývoj" ve sloupci Pokrytí řešení je třeba popsat, které funkcionality budou předmětem dodatečného vývoje. Na listu Systémová ifrastruktura - je ve sloupci prioritní dodávka označena ta část infrastruktury, která je nezbytná pro provoz Objednatele a musí být dodána nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

2 ID Název požadavku Požadavek Popis řešení SI001 Projektový portál Zpřístupnění webové aplikace, ve které budou dostupné veškeré věcné i řídící dokumenty k projektu a evidována klíčová komunikace (schvalování a připomínkování dokumentů, změn, atd.) přístupné pro všechny členy všechprojektových týmů včetně odborných garantů za jednotivé moduly SI002 Projektový plán Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace celkového projektového plánu a plánu všech dílčích subprojektů (vč. plánu poskytování součinnosti zadavatele), udržování kalendáře projektu SI003 Risk list Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace na portálu seznamu projektových rizik SI004 Projektový reporting Vytvoření reportu (na týdenní bázi), který bude shrnovat dosavadní postup, rizika a úkoly projektu jako celku i všech subprojektů. SI005 Analýza a návrh Vytvoření dokumentu s analýzou a detailním návrhem (technickou specifikací) řešení ke každému subprojektu (kategorizovaný seznam funkčností, architektura řešení, infrastruktura řešení, popis integračních vazeb všech subprojektů, návrhy uživatelského rozhraní a prototyp). SI006 Testovací scénáře Vytvoření testovací strategie a testovacích scénářů a pokynů pro testování jednotlivých informačních systémů. SI007 Dodavatelské testy Systémové a integrační otestování vytvořeného IS, zpracování nalezených nedostatků, vytvoření protokolu o otestování s výstupní zprávou SI008 Uživatelské testy Organizace testování uživateli, jejich podpora, zpracování nalezených chyb a vypracování závěrečné zprávy z uživatelského testování SI009 Uživatelská dokumentace Vytvoření uživatelské dokumentace k výstupům všech subprojektů. V případě aplikací se bude uživatelská dokumentace přístupná přímo ve formě nápovědy. SI010 Uživatelské školení Školení pro správce systému a všechny uživatele v sídle zadavatele na všechny implementované funkcionality vytvořeného systému. SI011 Provozní dokumentace Vytvoření instalační a provozní dokumentace k výstupům všech subprojektů + strategie provozu a podpory IS.

3 ID Název požadavku Prioritní dodávka (do 2 měs. po podpisu smlouvy) Požadavek I001 UPS Provoz serverů a páteřních aktivních i pasivních prvků síťové infrastruktury bude chráněn v případě výpadku dodávky elektrické energie po dobu 30-ti minut pomocí UPS instalovaných v rámci systémové infrastruktury. Popis řešení (Konkrétní označení komponent, obchodní značku a typ, detailní popis parametrů dodaných komponent / řešení, včetně katalogových čísel apod.) I002 Klient - záruka Záruka na koncové stanice/notebooky/tablety bude minimálně 24 měsíců. I003 Síť - VPN V rámci síťových služeb musí být k dispozici VPN připojení pro min. 20 uživatelů. I004 Síť - WiFi - Vstup do interní sítě Síť WiFi nesmí pro externí uživatele umožnit vstup do sítě Unicre, pro interní zaměstnance ano. I005 WiFi Multimediální centra (Konferenční sál má 150m2, učebna 80m2) budou pokryta signálem WiFi. Součástí dodávky bude alespoň 2 access pointy (jeden pro každou z poslucháren). I006 Monitoring Součástí dodávky bude řešení pro centrální monitoring serverového prostředí, tj. fyzických komponent, základních služeb a součástí informačního systému. Monitoring bude poskytovat základní informace o využití infrastruktury (CPU, RAM, obsazený diskový prostor), podklady pro SLA reporting (dostupnost služeb apod.), bude umožňovat alerting (včetně např. mailových notifikací) a zpracování alertů z jednoho místa. Monitoring bude umožňovat kontrolovat aktuální stav prostředí i vyhodnocovat trendy v čase (tj. bude udržovat výstupy monitoringu po dobu minimálně několika měsíců). I007 Tiskárna - specifikace X Je požadována dodávka multifunkčních zařízení pro laserový tisk. Tiskárny budou dále disponovat funkcemi scanneru a kopírky. Celkem je požadováno 5 tiskáren tohoto typu určených pro očekávaný měsíční objem tisku na jedné tiskárně do stran/měsíc, rychlost minimálně 35 stran za minutu. Z celkového počtu budou 3 tiskárny pro černobílý tisk A4 a 1 tiskárna pro černobílý tisk A3 1 tiskárna pro barevný tisk A4 s možností jen černobílého tisku. Tiskárny budou připojeny k LAN síti, přes kterou budou dostupné jednotlivým uživatelům. Tiskárny budou Vybavené možností zabezpečení tisku - dokumenty budou po odeslání do tiskové fronty vytištěny na dané tiskárně až po autorizaci uživatelem např. pomocí PIN kódu. Tiskárny budou dodány včetně startovací sady tonerů a dalšího spotřebního materiálu. I008 Správa uživatelů X Každý uživatel bude v doméně, zaveden do LDAP a bude mu přiřazována IP adresa dle služby DHCP. I009 RAID V každém datovém úložišti musí být použity hardwarové RAID technologie (Raid1 / Raid5 / Raid10) pro zvýšení bezpečnosti dat

4 I010 Virtualizační platforma Virtualizační platforma musí zajišťovat vysokou dostupnost a snadnou rozšiřitelnost. I011 Zálohovací zařízení V rámci infrastruktury musí být instalováno zálohovací zařízení a musí být zavedeny procesy pro prevenci ztráty dat v případě vážných pohrom. I012 Zdvojení kritických komponent Všechny kritické komponenty (servery, switche, firewally, ) a/nebo jejich součásti (např. zdroje napájení, ventilátory, pevné disky apod.) musí být zdvojeny nebo zálohovány tak, aby byl eliminován slabý prvek v infrastruktuře (SPOF - single point of failure). I013 Notebooky X Součástí dodávky je 45 notebooků v následující minimální konfiguraci: - 4 GB RAM, 500 GB HDD, procesor dosahující skóre v benchmarku PassMark CPU Mark 4000 bodů nebo více, WiFi, ethernet (RJ-45), min 3 USB porty, HDMI výstup, dedikovaná grafická karta, případně integrovaná grafická karta pod podmínkou navýšení operační paměti o 2 GB - LCD v rozmezí 13,3-14 (1600x900), ne otočný - včetně dokovací stanice / replikátorem portů s klávesnicí, myší a LCD min 24''/1920x1080 (replikátor portů může být integrován v monitoru) - SW vybavením viz další požadavky I014 Pracovní stanice Součástí dodávky je 30 pracovních stanic typu "all-in-one" (s integrovaným monitorem), klávesnice a myši v následující minimální konfiguraci: - 4 GB RAM, 500 GB HDD, procesor dosahující skóre v benchmarku PassMark CPU Mark 2900 bodů nebo více, ethernet, grafická karta (i na desce / sdílená) - dotykové LCD alespoň x SW vybavením viz další požadavky I015 Přístupy koncových bodů X Koncové body musí mít prostřednictvím LAN sítě přístup k informačním systémům, tiskovému řešení a dalším sdíleným službám v rámci UniCRE a přístup k internetu. I016 Šifrování disků X Notebooky budou dále vybaveny nástrojem pro šifrování disků. I017 Vybavení koncových bodů X Dodávané koncové body (pracovní stanice a notebooky) musí být vybaveny: - operačním systémem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, ke kterým se bude prostřednictvím těchto koncových bodů přistupovat. - kancelářským balíkem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, který obsahuje zejména textový editor, tabulkový editor, nástroj na vytváření prezentací a ový klient - antivirovým nástrojem (viz dále) I018 Standardizované komponenty Infrastruktura musí být založena na standardizovaných komponentách (x86-64 serverech, diskových polích, zálohovacích zařízeních a síťových prvcích) tak, aby byla zajištěna interoperabilita se zařízeními podobného typu jiných výrobců, přenositelnost softwarové vrstvy mezi HW komponentami různých výrobců apod.

5 I019 Škálovatelnost infrastruktury ICT infrastruktura musí být navržena jako snadno škálovatelná, rozšiřitelná a přizpůsobitelná. Infrastruktura musí být vybudována na moderních technologiích vhodných k použití v podnikovém prostředí (provoz 24x7, vzdálená správa, redundance) s využitím virtualizace. I020 Vysoká dostupnost Celé prostředí musí být navržené pro vysokou dostupnost, takže na něm bude možné provozovat i systémy s požadavky na SLA (např. s dostupností 24x7). I021 Komponenty pro montáž do racku X Všechny serverové komponenty (páteřní switche, servery, pole, zálohovací knihovna ) musí být určeny k montáži do standardizovaného 19'' racku. I022 Fibre channel Pro propojení serverů s diskovým polem musí být použita technologie fibre channel o rychlosti 8 Gbps I023 Propojení serverů s diskovým polem Servery musí být připojeny k dedikovanému diskovému poli, na kterém budou centrálně uložena veškerá data prostředí UniCRE. I024 Páteřní síť X Páteř sítě (páteřní switche a serverová infrastruktura) musí být propojena páteřní sítí o rychlosti min 1 Gbps. I025 Připojení lokálních stanic Každý zaměstnanec musí být připojen pomocí přístupových switchů k interní síti rychlostí 1Gbps, síť musí zajišťovat služby pro alespoň 140 pracovních míst / 350 přípojných bodů. Potřebná strukturovaná kabeláž je v budově již instalována. Předpokládá se víceúrovňová struktura sítě (Core, access,...) I026 Síťová infrastruktura Síťová infrastruktura musí zajišťovat: - propojení vnitřní sítě UniCRE se sítí Internet (připojení k hraničnímu prvku ISP) - propojení jednotlivých budov / pracovišť UniCRE - přístup koncových bodů (pracovních stanic, tiskáren,...) a uživatelů ke sdíleným službám - zasíťování serverové infrastruktury I027 Topologie sítě Topologie sítě musí respektovat schéma zachycené v hlavním dokumentu. I028 VLAN Síťová infrastruktura musí podporovat rozdělení sítě na samostatné segmenty (VLAN), viz další související požadavky, a to včetně jejich trunkování. I029 Management server Dedikovaný fyzický management server bude splňovat minimálně následující parametry: konfiguraci alespoň 1x procesor, 16 GB RAM, 2 pevné disky alespoň 300 GB 10k RPM, ethernet rozhraní (min 2 porty) a FC rozhraní (2 porty), redundantní napájení a rozhraní pro vzdálenou správu nezávislé na stavu serveru, včetně včetně příslušné licence, je-li potřeba. Server bude dosahovat alespon 200 bodů v hodnotě SPECfp_rate_base2006 bechmarku spec.org.

6 I030 Servery X Součástí dodávky jsou servery pro virtualizaci v identické konfiguraci. Každý ze serverů bude osazen alespoň 128 GB RAM a 2 CPU, 2 pevnými disky 300 GB 15k, ethernet rozhraním (min 2 porty) a FC rozhraním (2 porty) a bude mít redundantní napájení a samostatné rozhraní pro vzdálenou správu nezávislé na stavu serveru a na operačním systému, včetně příslušné licence, je-li potřeba. Server bude dosahovat alespon 455 bodů v hodnotě SPECfp_rate_base2006 bechmarku spec.org. Počet serverů bude odpovídat požadavkům provozovaného informačního systému a jeho součástí na zdroje, minimálně však budou dodány 3 fyzické virtualizační servery. Servery budou dodány včetně příslušenství pro montáž do racku. I031 Síťové prvky X Součástí dodávky budou páteřní alespoň 24-portové switche (propojení serverové infrastruktury, zajištění konektivity do vnitřní a vnější sítě, propojení s pokusnou základnou) v počtu alespoň 2ks a přístupové switche pro připojení všech koncových bodů. Všechny páteřní / agregační síťové prvky musí být redundantní, tak aby byl eliminován slabý prvek v infrastruktuře (SPOF - single point of failure). Prvky v redundantním zapojení budou podporovat stohování (stacking). I032 Základní infrastruktura X Součástí dodávky musí být základní vybavení racku záložní UPS zdroje napájení splňující zde uvedené požadavky, rozvody (napájen, ethernet, FC...), konzole pro správu (KVM switch s dostatkem portů pro připojení všech instalovaných serverů, minimálně však osmi, včetně potřebné kabeláže + konzolová klávesnice a monitor o velikosti min 14''). Rackové skříně 19'' 42U jsou již v prostorách UniCRE instalovány. I033 Centrální databázový systém V rámci infrastruktury musí být instalován centrální databázový systém, na kterém budou provozovány databáze instalovaných systémů. Databázovou platformu je potřeba zvolit tak, aby na ní bylo možné přemigrovat stávající databázi ekonomického systému KTK. Kvůli usnadnění správy prostředí je potřeba minimalizovat počet provozovaných databázových platforem. I034 Operační systémy Ve virtualizovaném prostředí budou instalovány operační systémy vhodné pro provoz instalovaných informačních systémů nabízených v rámci tohoto VŘ. Součástí dodávky musí být licence pro všechny instance provozovaných operačních systémů. I035 Pásková knihovna Součástí dodávky je pásková knihovna s kapacitou 24 pásek a 2 páskových mechanik, osazená alespoň jednou páskovou mechanikou, alespoň 1 čistící páskou a alespoň 22 datovými páskami o nativní kapacitě 1,5 Tb/páska nekomprimovaně, podporující datové přenosy o rychlosti alespoň 100 MB/s. Pásková knihovna bude propojena s diskovými poli a servery pomocí SAN sítě s technologií Fiber Channel. Pásková knihovna bude disponovat mailslotem pro výměnu pásek bez dopadu na běžící zálohy, bude podporovat šifrování a čtení čárových kódů.

7 I036 SAN X Součástí dodávky je primární diskové pole o disponibilní kapacitě alespoň 10 TB v Raid10 (rozšiřitelné až na desítky TB) střední třídy osazené rychlými SAS disky. Pole bude umožňovat konfiguraci RAID skupin minimálně typu Raid5 a Raid10. Primární diskové pole bude přes SAN síť propojeno se serverovou farmou, záložním diskovým polem a páskovou knihovnou. Primární pole bude disponovat dvěma nezávislými řadiči a bude redundantně propojeno se serverovou farmou tak, aby výpadek jednoho z řadičů pole neměl dopad na provoz systémů. Každý řadič bude disponovat minimálně 2 porty s 8 Gbps fiber channel konektivitou. Uchazeč uvede další porty / typy konektivity, které navrhované pole nabízí. Cache řadičů bude zálohována baterií.výrobce navrhovaného diskového pole musí deklarovat kompatibilitu s ostatními komponentami SAN infrastruktury (zejména FC kartami serverů) a se základními komponentami softwarové vrstvy (zejména hypervizor a provozované operační systémy), včetně příslušného souborového systému. Pole musí být škálovatelné do kapacity i výkonu (např. doplněním expanzních jednotek) a musí podporovat clusterování s jiným polem stejného typu/modelu. Uchazeč uvede funkce nabízeného diskového pole (mirroring, snapshot, klonování, thin-provisioning,...) a jeho další vlastnosti. Nesmí být požadován žádný speciální HW, který by zvyšoval náročnost na správu a implementaci celého řešení, jako například použití speciálního inteligentniho switche apod. Diskové pole musí být možné připojit do standardní FC infrastruktury. Řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. Pole bude umožňovat správu přes nezávislé management porty. Dodávka bude zahrnovat i rozhraní pro správu pole, včetně příslušné licence je-li potřeba. I037 SAN switche X Bude-li to topologie navrženého řešení vyžadovat, předpokládá se, že součástí dodávky budou potřebné fiber channel 8 Gbps SAN switche (2ks pro zajištění redundance) s dostatkem portů pro propojení všech komponent SAN infrastruktury (disková pole, zálohovací knihovna, servery) včetně min. 25% rezervy pro připojení dalších zařízení v budoucnu.

8 I038 Virtualizační platforma Na hardwarové infrastruktuře musí být instalována virtualizační platforma s následujícími vlastnostmi: - licenční pokrytí celé serverové farmy v nabízeném rozashu (tj. min 3 fyzické nody) - podpora běhu alespoň desítek virtuálních strojů - podpora clusterování s failover funkcemi (restart virtuálního serveru na jiném fyzickém nodu clusteru v případě výpadku původního fyzického serveru, přesun virtuálních serverů za běhu z důvodu servisních zásahů) - možnost alokace až 8 jader a 48 GB RAM každému virtuálnímu serveru - možnost připojení k více datovým úložištím zároveň s možností přesouvat virtuální stroje mezi nimi - centrální správa I039 Zálohovací řešení Součástí dodávky je zálohovací řešení založené na přímé replikaci polí a/nebo na vytváření a ukládání záloh přes zálohovací software na záložní diskové pole. V případě zálohovacího software je nutné pokrýt všechny instalované systémy (serverovou i aplikační vrstvu) a návazné služby (např. fileserver a databáze). Cílem je zajistit dostupnost zálohy staré max. 24 hodin na záložním diskovém poli, která bude sloužit pro obnovení provozu systému na záložním diskovém poli do 8 hodin od výpadku / havárie primárního diskového pole, a zároveň bude umožňovat ukládání záloh do archivu na páskovou knihovnu. Zálohovací řešení bude umožňovat definici zálohovacích úloh (zálohovaná entita vs. zálohovací okno), správu záloh (retenční doby) apod. Součástí dodávky budou licence zálohovacího systému pokrývající celé nabízené řešení (počty fyzických / virtuálních serverů, kapacita diskových polí apod.) I040 Záložní diskové pole Součástí dodávky je záložní diskové pole nezávislé na primárním poli (tj. případný výpadek primárního pole nesmí mít na záložní pole žádný vliv / dopad) o disponibilní kapacitě odpovídající minimálně kapacitě primárního diskového pole + kapacity pro fileserver (tj. celkem min 15 TB disponibilní kapacity) s možností dalšího rozšíření. U záložního diskového pole je možné použít disky s vyšší kapacitou / nižším výkonem a není podmínkou plná redundance všech komponent. Záložní diskové pole bude splňovat obnobné požadavky jako primární diskové pole. Záložní diskové pole musí být schopné převzít roli primárního diskového pole v případě nouzové situace (výpadek primárního diskového pole). Na záložní diskové pole budou ukládány kopie dat z primárního diskového pole, a to buď on-line (přímou replikací polí), nebo pomocí zálohovacího / DR řešení (dle návrhu uchazeče). Záložní diskové pole musí umožňovat provozovat vedle oddílu pro zálohy dat zároveň i oddíl pro souborový systém / fileserver.

9 I041 Management server Pro správu infrastruktury musí být použit dedikovaný fyzický management server, který je zároveň vstupním bodem pro vzdálené VPN připojení např. pro servisní partnery. I042 Použití fyzických serverů Ve výjmečných případech (např. u serverů pro systémy náročné na výpočty, které se vyznačují vysokou utilizací procesorů) musí být možné v rámci infrastruktury kombinovat virtualizované servery s fyzickými (tj. vyčlenit část hardware pro konkrétní úlohy). I043 Použití virtuálních serverů Fyzické servery budou sloužit pro instalaci virtualizačního hypervizoru a budou sloužit k provozu virtualizačního clusteru. I044 Použití virtuálních serverů Všechny provozované systémy musí být instalovány ve virtuálních serverech. Virtuální servery musí být rovnoměrně rozloženy napříč všemi fyzickými servery tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost celé infrastruktury. V případě selhání jednoho (resp. několika) fyzických serverů musí být postižené virtuální servery automaticky přesunuty na ostatní fyzické servery v rámci clusteru. Každý systém musí mít ve virtualizovaném prostředí vyčleněn vlastní prostor s přidělenými systémovými prostředky (paměť, procesorová jádra, diskový prostor). Virtualizace musí zajišťovat, že hostované systémy nejsou závislé na fyzickém hardware. Prostředky virtualizace zároveň musí umožňovat přizpůsobit míru sdílení / dedikování systémových prostředků mezi systémy - např. vyčlenit pro důležité systémy větší kapacitu, rychlejší část diskového pole atd. I045 Sizing infrastruktury Sizing infrastruktury musí být navržen tak, aby byly zajištěny všechny základní sdílené služby (síť, napájení, management atd.) a dostatek systémových zdrojů (servery, datová úložiště) pro nasazení informačních systémů dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení, včetně dostatečné kapacity pro failover operace (systémy musí být možné provozovat bez dopadu na uživatele i v případě výpadku jednoho fyzického nodu). Komponenty infrastruktury však musí být dimenzovány tak, aby byly snadno rozšiřitelné a v budoucnu bylo možné infrastrukturu rozvíjet bez zásahů (ve smyslu výměny / náhrady stávajících komponent) do již instalované infrastruktury.

10 I046 Antivirový systém X Koncové body (stanice a servery) musí být vybaveny antivirovým systémem, který plní funkce anti-malware (včetně obrany před technikami rootkit, přetečení zásobníku apod.), anti-spyware (včetně ochrany před logováním kláves) a lokálního firewallu. Antivirový systém musí disponovat centrální správou pro vzdálené nasazení, aktualizaci a správu antivirových agentů, plánování scanů a možností dočasně odstavit funkci antivirového agenta. Aktualizace je prováděna pomocí samostatného aktualizačního subsystému vybudovaného ve vnitřní síti UniCRE (jednotliví agenti si nestahují aktualizace z internetu, ale z lokálního serveru), s výjimkou situace kdy notebook nemá konektivitu k aktualizačnímu serveru ve vnitřní síti a aktualizuje se přímo z aktualizačních serverů výrobce. Součástí antivirového systému bude vybaven funkcí pro řízení přístupu k výměnným zařízením (USB, firewire apod.) včetně možnosti nastavit práva k zařízení (blokace, read-only, zápis) podle rolí (umožnit používat výměnná zařízení administrátorům). V rámci řízení přístupu musí být možné centrálně definovat výjimky (např. povolit přístup na konkrétní typ USB paměti). Antivirový software bude podporovat operační systémy dodávané v rámci tohoto projektu a bude instalován na pracovních stanicích, noteboocích i všech logických serverech. Celkem bude bude dodáno 140 licencí antiviru (vedle 75 nových koncových bodů také pro 65 stávajících stanic). Antivirové řešení bude dodáno včetně předplatného aktualizací minimálně na 3 roky. I047 Firewally pro síť UniCRE X Přístup do vnitřní sítě a přístup informačním systémům musí být chránen párem firewallů s podporou alespoň active/passive clusterování (pro zajištění vysoké dostupnosti) s odpovídající propustností (alespoň 400 Mbps). Firewally musí podporovat počet VLAN a paralelních VPN přístupů potřebných pro provoz infrastruktury a systémů odpovídajících ostatním požadavkům tohoto zadání a musí být dodány včetně příslušných licencí, jsou-li potřeba. VLAN spravované firewally musí být podporovány dodávanými switchi, tj. kompatibilní s L2 vrstvou, a to včetně trunkování VLAN. I048 I049 Firewall pro pracoviště Ústí nad Labem Izolace částí sítě pomocí VLAN Součástí dodávky bude 1 firewall pro pracoviště Ústí nad Labem, který nahradí stávající dosluhující firewall. Dodaný firewall bude kompatibilní s firewally v síti UniCRE tak, aby bylo možné mezi oběma lokalitami vytvořit virtuální síť (VPN) a obě pracoviště tak na síťové vrstvě transparentně propojit. Jednotlivé části sítě (minimálně přístupová síť, síť pokusné základny, WiFi síť, management síť, sítě jednotlivých provozovaných systémů) musí být od sebe izolovány pomocí VLAN, komunikace mezi VLAN bude řízena firewally. I050 Management zóna Management systémů musí být povolen pouze z dedikované management zóny. Přístup do ní musí být chráněn firewally, vzdalený přístup do management zóny je možný pouze pomocí šifrované VPN.

11 I051 Minimální nutná konfigurace Musí platit pravidlo minimální nutné konfigurace komunikace mezi zónami navzájem, Internetem a sítí UniCRE musí být omezena pouze na nezbytně nutnou úroveň. I052 Doménový server X V rámci infrastruktury musí být instalován doménový server poskytující adresářové služby pro celé ICT prostředí, zejména správu uživatelských účtů a jejich oprávnění. I053 Fileserver V rámci infrastruktury musí být instalován fileserver, který bude poskytovat souborové služby (uložení dokumentů apod.) jednotlivým uživatelům, projektům i provozu celého UniCRE (smlouvy apod.). Služby fileserveru mohou být poskytovány i přímo diskovým polem. Fileserver bude umožňovat minimálně vytvářet adresářovou strukturu a řídit přístupová práva k ní, v návaznosti na řadič domény a centrální správu uživatelů. I054 Síťové služby X V rámci infrastruktury musí být instalovány / konfigurovány základní síťové služby nezbytné pro provoz prostředí, zejména DNS, DHCP, NTP. I055 Služby management serveru Na dedikovaném management serveru budou nainstalována (resp. zpřístupněna) management rozhraní všech komponent ICT infrastruktury jako virtualizační platformy, antivirového systému, zálohovacího systému, tiskového systému, hardwarových komponent, síťových prvků atd. I056 Servisní podpora serverové infrastruktury Všechny komponenty serverové infrastruktury (switche, servery, disková pole, pásková knihovna...) musí být kryty servisní podporou na dobu minimálně 36 měsíců se reakční lhůtou v minimální úrovni "zahájení opravy následující pracovní den v místě instalace". Migrace stávajících systémů a dat do virtuálního prostředí (Datová úložiště, ERP, HR systém,...) I057 Virtualizace stávajících systémů I058 Antispamové řešení Mailová komunikace musí být chráněna antispamovým řešením typu Gateway (spam je filtrován na perimetru sítě a není propouštěn na mailserver). Antispamové řešení bude pokrývat všechny uživatele sítě UniCRE a předplatné aktualizací po dobu minimálně 3 let s možností dalšího prodloužení. Antispamové řešení bude disponovat centrální správou s možností reportingu, správy karantény, individuálního přístupu uživatelů do spamových košů přes LDAP účet a přímého stahování updatů signatur z internetu. Antispamové řešení bude kontrolovat mailovou komunikaci také na přítomnost virů, trojských koní a dalšího malware.

12 I059 Tablety Součástí dodávky jsou 3 tablety v následující minimální konfiguraci: - dotykový LCD alespoň 10 s rozlišením min. 1920x GB operační paměti, 64 GB vnitřní paměti (HDD), rozšiřitelná pomocí SD karty - WiFi, Bluetooth - fotoaparát, kamera - hmotnost max. 0,6 kg - kancelářský balík kompatibilní s kancelářským balíkem na PC a NTB - operační systém shodný s operačním systémem PC a NTB I060 I061 I062 Licencování serverových služeb Editace dokumentů přes prohlížeč Kancelářský balík pro stávající PC Všechny centrální (serverové) služby (LDAP) budou pokryty licencemi pro všech 140 stanic v síti UniCRE. Služby aplikační platformy, poštovního systému, antispamu a dalších uživatelské služby budou pokryty licencemi pro 115 pracovníků UniCRE. Dokumenty vytvořené nástroji kancelářského balíku na koncových bodech (textové dokumenty, tabulky, prezentace) bude možné editovat také přímo na serveru, pomocí klientské aplikace v prohlížeči. Cílem je zajistit, aby bylo možné upravovat dokumenty i vzdáleně, např. v situaci, kdy uživatel nemá zrovna přístup k pracovní stanici s licencovaným kancelářským balíkem. kancelářským balíkem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, který obsahuje zejména textový editor, tabulkový editor, nástroj na vytváření prezentací a ový klient, bude kromě nově dodávaných koncových bodů dodán i pro 40 stávajících koncových bodů

13 ID Název požadavku Požadavek P001 Operační systém P002 Databázový stroj P003 Rozšiřelné komponenty P004 Správa rozšiřitelných komponent P005 Skriptovací rozhraní P006 Tvorba portálů P007 Workflow Platforma musí být provozována na operačním systému Windows Server nebo na vhodné distribuci operačního systému Linux. Platforma musí být provozována na databázovém stroji Microsoft SQL Server nebo Oracle. Platforma musí umožňovat vývoj rozšiřitelných komponent v objektovém programovacím jazyku.net nebo Java. Platforma musí umožňovat jednotnou správu rozšiřitelných komponent správcem pomocí uživatelského rozhraní. Platforma musí umožňovat administraci také pomocí skriptovacího rozhraní. Pomocí tohoto skriptovacího rozhraní je možné provádět všechny akce, které je možné provádět pomocí vizuálního rozhraní. Platforma musí umožňovat uživatelskou tvorbu portálů, kde pro každou roli ve společnosti bude možné zobrazit rozdílnou verzi portálu. Platforma musí podporovat vizuální modelování workflow přímo v prohlížeči a navázání těchto workflow na jednotlivé uchovávané entity v systému. Pokrytí řešení Out of the box Parametrizace Vývoj Popis řešení P008 Přístup k aplikacím P009 Integrace P010 CMS Aplikace na této platformě musejí být přístupné z webového prohlížeče a mobilních zařízení, kde pro mobilní zařízení musí být specializovaná verze zobrazení alespoň pro nejpoužívanější funkčnosti. Platforma musí podporovat tvorbu integračních vazeb na okolní systémy bez nutnosti vývoje v programovacím jazyce. Platforma musí umožňovat snadnou tvorbu aplikací pro správu obsahu (CMS) včetně bohatého formátování dokumentů (druhy a styly písma, seznamy,..), vkládání objektů (tabulka, obrázek, video) pomocí vestavěného editoru. Všechny aktivity musí být možné provádět z webového prohlížeče. Do obsahu stránek musí být možné vkládat nezávislé dynamické webové komponenty pro integraci s ostatními aplikacemi nemo pro zobrazení dat v informačním systému. Pro tvorbu stránek je možné vybírat rozložení stránek z několika přednastavených rozložení. P011 Procesování dokumentů P012 LDAP P013 Virtualizace Vytvářené dokumenty mohou být publikovány dle definovaných pravidel včetně podpory schvalování dokumentů před jejich zviditelněním ostatním uživatelům. Platforma musí podporovat přejímání uživatelů a uživatelských skupin z adresářové služby dostupné pomocí protokolu LDAP Platformu lze provozovat jak na fyzickém HW, tak na virtualizovaném prostředí VM Ware nebo Microsoft Hyper-V.

14 P014 Farmy P015 Práva na data P016 Vyhledávání P017 Administrační rozhraní P018 Logovoání P019 Auditní logování P020 Uchování dokumentů P021 Rozdělení portálů P022 Definice přístupových práv. P023 Reporting Platforma musí umožňovat tvorbu farmy serverů pro zajištění škálovatelnosti a vysoké dostupnosti, kdy jednotlivé komponenty mohou běžet pouze na vybraných serverech farmy. Platforma musí umožňovat nastaven uživatelských práv až na úroveň jednotlivých datových položek uchovávaných v informačním systému. Platforma musí obsahovat podporu pro vyhledávání v obsahu uloženém v databázích jednotlivých aplikací. Vyhledávání musí být jak full-textové, tak na úrovni atributů uložených entit a metadat uložených dokumentů. Platforma musí nabízet administrační rozhraní pro správu systémových nastavení platformy. Toto rozhraní musí být přístupné pomocí webového prohlížeče. Platforma musí umožňovat logovaní přidělených uživatelských oprávnění, logování svého provozu a debug log. Platforma musí umět uchovávat auditní log, ve kterém bude možné zjistit, jaké konkrétní operace prováděl konkrétní uživatel nad konkrétním objektem (dokument, stránka,...) Platforma musí podporovat uchování velkého množství dokumentů a příloh (miliony dokumentů a k nim přílohy) bez znatelného dopadu na výkon aplikací na této platformě. Platforma musí disponovat schopností provozu několika set oddělených portálů, kde každý portál disponuje jinými funkčnostmi a jsou na něm jiná přístupová práva. Platforma musí umožňovat řízení přístupových práv na základě rolí či skupin. Elementární práva na funkčnosti je možné seskupit do skupin oprávnění a tyto skupiny po té mapovat na uživatele či skupiny uživatelů. Platforma musí umožňovat reporting s použitím grafů, tabulek (s možností filtrování) a to jak z interních dat, tak z dat v externích datových zdrojích. Sestavy musí být možné tvořit uživatelsky pomocí webového prohlížeče nebo pomocí separátního nástroje. Sestavy musí umět přijímat externí parametry (URL, uživatelský vstup). Formát sestav musí být dostupný ve formátu HTML, PDF a Microsoft Excel. P024 Prezentace dat P025 Formáty dokumentů P026 Archivace dokumentů Platforma musí umožňovat zobrazení uložených dat různými způsoby - například jako kalendář, jako seznam úkolů nebo jako datovou mřížku. Platforma musí umožňovat uložení dokumentů MS Office, Open Office, PDF včetně metadat podle kterých je možné tyto dokumenty vyhledat v rámci celého IS. Platforma musí podporovat archivaci dokumentů do elektronického archivu na základě definovaných pravidel. Přístup do archivu musí být umožněn pouze omezenému počtu osob.

15 P027 Asynchronní úlohy P028 Integrace s MS Office P029 Verzování dokumentů P030 Uzamčení dokumentů P031 Úprava dokumentů ve webovém prohlížeči P032 Modelování entit P033 Nástroj pro přizpůsobení P034 Organizace dokumentů ze souborového manažeru OS Platforma musí podporovat běh asynchronních úloh. Asynchronní úlohy je možné spravovat a monitorovat v administrační konzoli. Platforma musí podporovat integraci s MS Office minimálně v podobě možnosti editovat metadata dokumentu v MS Office a tyto změny uložit na server. Platforma musí obsahovat funkcionalitu verzování dokumentů. Dokumenty mohou být hlavní a vedlejší verze. Verze je mezi sebou možné porovnávat a v případě potřeby je možné se vrátit ke starší verzi dokumentu. Platforma musí umožňovat uzamčení dokumentu za účelem úprav pro určitého uživatele. V době uzamčení dokumentu nemůže dokument nikdo jiný upravit, dokud není dokument původním uživatelem zase odemčen. Dokumenty ve formátu MS Office bude možné zobrazit a provádět základní úpravy přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti spouštět klientskou aplikaci. Platforma musí umožňovat tvořit uživatelské datové struktury a tyto struktury dále propojovat bez nutnosti zásahu dodavatele. Datové struktury mohou obsahovat atributy různých datových typů. K platformě musí být k dispozici nástroj pro pokročilé uživatele, který umožní provádět pokročilejší úpravy stránek a portálů, než jaké umožňuje webové uživatelské rozhraní. Platforma musí umožňovat organizaci dokumentů uložených v platformě pomocí standardní aplikace pro správu souborů v operačním souboru. P035 Mailové notifikace Platforma musí umožňovat zasílání ových notifikací na základě událostí v systému (přidělení úkolu, změna stavu dokumentu,..) P036 Úkoly v klientské aplikaci Platforma musí disponovat možností pracovat s úkoly v systému pomocí Microsoft Outlook nebo jiné klientské aplikace. P037 Integrace na poštovní systém Platforma musí umožňovat propojení s poštovním systémem, které umožní zobrazení kalendářů uložených v poštovním systému. P038 API Platforma musí disponovat otevřeným aplikačním programovým rozhraním dostupným pomocí webových služeb. Pomocí tohoto rozhraní bude možné manipulovat s uloženým obsahem i provádět administraci platformy.

16 P039 Adresářová služba Součástí dodávky platformy musí být dodávka adresářové služby. Adresářová služba musí mít schopnost uchování uživatelských účtů včetně údajů o uživatelů (jméno, příjmení, nadřízený, přihlašovací údaje, ,...). Musí také podporovat definici bezpečnostních politk. Dále musí být možné v adresářové službě uchovávat informace o dalších firemních zdrojích a jejich atributech (tiskárny, místnosti, projektory,...). Na adresářovou službu musí být možné se připojit pomocí protokolu LDAP. Evidované zdroje musí být možné seskupovat do pojmenovaných skupin. Tyto skupiny bude možné do sebe vnořovat (skupina ve skupině).

17 ID Název požadavku Požadavek S001 Obsah aktualit S002 Abstrakt aktuality S003 Potvrzení přečtení aktuality S004 Nepřečtené povinné sdělení S005 Zobrazování jen relevantních aktualit Systém zobrazí aktuální důležitá sdělení od vedení UniCRE, zprávy o důležitých akcích a událostech v UniCRE Aktuality budou zveřejněny jako seznam s nadpisem, datem vydání a krátkým úryvkem, který vystihuje obsah aktuality. Po kliknutí na nadpis se zobrazí kompletní aktualita. Systém bude rozlišovat běžná sdělení a sdělení vyžadující povinnost přečtení uživatelem. Povinná sdělení budou uživateli zvýrazněna jako nepřečtená, dokud si je uživatel nerozklikne a nezobrazí kompletní znění. Aktuality bude možné přiřazovat ke kategoriím. Aktuality z vybraných kategorií budou zobrazeny vybraným uživatelům na základě jejich přiřazení do skupin. Skupiny musí být evidovány centrálně a musí být dostupné v celém systému. Pokrytí řešení Out of the box Parametrizace Vývoj Popis řešení S006 Schvalovací mechanizmus aktivity - schvalování S007 Schvalovací mechanizmus aktivity - oprávnění S008 Doba života aktuality S009 Akce do kalendáře S010 Obsah kalendáře S011 Forma kalendáře S012 Obsah přehledu, detail akcí S013 Obsah přehledu, detail akcí Aktuality budou před svým zveřejněním procházet schvalovacím mechanizmem (dle druhu dokumentu jsou schvalovatelé přiřazeni automaticky, tyto je možné uživatelsky definovat, případně přidat další schvalovatele ručně pro konkrétní dokument). Budou existovat různé úrovně oprávnění pro práci s aktualitami (Autor, Redaktor, Administrátor, atd.). Tato oprávnění lze vytvářet, přidělovat uživatelům a upravovat rozsah oprávnění uživatelsky. Aktuality budou mít nastaveny dobu života, po kterou se zobrazují na portále. Akce, na kterých bude vyžadována účast zaměstnanců budou automaticky uloženy v kalendáři každého zaměstnance. Aktuální kalendář zobrazí kalendář na daný pracovní den s vyznačením plánovaných akcí (porady, jednání, služební cesty, ). Aktuální kalendář bude zobrazen jako aktuální, hodinově rozdělený, den. Systém umožní rozdělení akcí podle typu. Toto rozdělení je indikováno na akci barevně. Toto členění a přidělení barev lze uživatelsky definovat. Po přidržení kurzoru nad danou akcí se uživateli zobrazí úplné detaily o akci. S014 Obsah přehledu, detail akcí Po kliknutí na danou akci se uživatel přepne do osobní stránky, do kalendářového zobrazení, kde si bude moci nastavit různé kalendářové pohledy či zjistit a upravit detaily dané akce. S015 Připomenutí úkolu Systém umožní nastavit připomenutí úkolu - jak výchozí upozornění pro novou událost, tak pro každou událost zvlášť. S016 Označení úkolu Úkol bude označen jako nový do okamžiku, než si ho uživatel otevře a příjme / odmítne / deleguje jej.

18 S017 Přehled nedokončených úkolů S018 Rozsah zobrazených úkolů S019 Obsah přehledu, detail úkolu S020 Obsah přehledu, detail úkolu S021 Obsah přehledu, detail úkolu S022 notifikace S023 Úvodní obrazovka S024 Založení podle šablony S025 Seznámení se s interním sdělením S026 Potvrzení o seznámení se S027 Grafický manuál UniCRE Aktuální úkoly budou obsahovat přehled nedokončených úkolů, u nichž se blíží termín dokončení. Termín dokončení bude možné nastavit centrálně v administraci IIS jako relativní, tj. jako počet dnů od aktuálního data. Seznam úkolů bude obsahovat název úkolu, zadavatele a do kdy má být splněn. Úkol může obsahovat odkaz na další objekty IIS (dokument, žádanka) Po přidržení kurzoru nad daným úkolem se uživateli zobrazí detaily úkolu. Po kliknutí na řádek se uživatel přepne do osobní stránky, do komplexního pohledu na úkoly, kde si bude moci zobrazit či upravit všechny údaje o úkolu. ové notifikace systému musí mít jednoznačný příznak, aby šly v pošte filtrovat do zvláštní složky (začátek předmětu) Úvodní obrazovku IS UniCRE budou tvořit Aktuální informace. Systém musí být schopen založit interní sdělení podle definované šablony. Sýstém musí odpovědné osobě vybrat osoby, které mají být s interním sdělení seznámeny (všichni nebo vybraná skupina) a pro tyto osoby vytvořit úkoly na seznámení se s interním sdělením. Systém musí umožnit osobám doložitelně potvrdit, že se s interním sdělením seznámily - podpisový list s časovým razítkem. V systému bude k dispozici dokument, popisující jednotný vizuální styl UniCRE. S028 Vzhled informačního systému Vzhled IS UniCRE bude vzhledově sjednocen s grafickým manuálem UniCRE S029 Jednotné formuláře S030 Tiskové šablony S031 Šablony dokumentů Všechny formuláře v systému budou vzhledově sjednoceny s grafickým manuálem UniCRE Všechny tiskové šablony budou vzhledově sjednoceny s grafickým manuálem UniCRE Systém musí být schopen evidovat šablony různých druhů dokumentů (prezentace, dopis, fax, ) ve více jazykových mutacích (česky, anglicky). S032 Technická dokumentace k Záznam reprezentující přístroj v systému musí být propojen s technickou přístrojům dokumentací přístroje. S033 Revize dokumentů Všechny dokumenty mají nastavenu platnost a systém hlídá jejich pravidelné revize. S034 Filtrování dokumentace V systému lze filtrovat dokumentace dle různých kritérií (název, datum vytvoření, datum poslední změny). S035 Revize šablon Dodavatel provede revizi šablon UniCRE s přenosem do formátu MS Office 2013 S036 Odkazování na kapitoly S037 Podpisové listy Systém umožní odkazovat se v dokumentech na kapitoly jiných dokumentů. Systém umožní prokazatelné seznámení zaměstnanců s dokumentem.

19 S038 Tvorba dokumentů S039 Třídění dokumentace S040 Typy dokumentů S041 Založení a schválení dokumentu S042 Zpřístupnění rešerší S043 Filtrace rešerší S044 Linky na internetové zdroje S045 Linky na internetové zdroje S046 Žádanka o rešerši a MVS S047 Evidované informace S048 Výpůjčka knihy S049 Historie výpůjček S050 Kartotéka knihovního fondu S051 Jiné evidence S052 Evidence norem S053 Aktuality z výzkumu S054 Ukládání článků z monitorovaných zdrojů Systém musí umožnit připravovat dokument přímo v IS v utajeném režimu (vidí jen pracovníci, kterí jej připravují). Po dokončení dokumentu jej lze publikovat. V systému lze třídit dokumentaci dle různých kritérií (název, datum vytvoření, datum poslední změny). V dokumentaci budou uloženy následujícíc typy dokumentů: směrnice, nařízení ředitele, politiky, řády, jednotný vizuální styl, šablony dokumentů, firemní literatura (výroční zprávy, marketingové materiály), technická dokumentace (manuály k přístrojů, předpisy, atd.) Systém umožní založit uživateli dokument s vyplněním povinných informací. Takový dokument pak prochází schvalovacím procesem pro založení dokumentu a následným dovyplněním dalších informací do dokumentu. Dokument je možné revidovat různými uživateli. Konečný obsah dokumentu schvaluje Ředitel. Systém musí umožnit zobrazovat a prohledávat všechny rešerše a citace, které byly vytvořeny. Systém musí být schopen filtrovat rešerše a citace dle evidovaných kritérií. Knihovna musí obsahovat linky na zajímavé internetové zdroje související s tématy vědecké a pedagogické činnosti UniCRE. Kromě volných zdrojů, zde budou linky i na vybrané komerční zdroje a na obsahy vybraných monitorovaných vědeckých časopisů. Knihovna musí obsahovat odkazy na formuláře pro zajištění rešerše nebo meziknihovní výpůjčky. Systém musí být schopen v knižním fondu evidovat mininálně autora, název knihy, rok vydání. U výpůjčky bude systém evidovat jméno půjčujícího, datum výpůjčky, autora knihy, číslo knihy, název knihy. Dále je evidováno, zda je kniha vrácena nebo ne. K výpůjčce je možné přiřadit poznámku. Systém v nastavitelném intervalu historické výpůjčky knížek promaže. Knihovna musí obsahovat informace o knihovních fondech - kartotéka vlastního knihovního fondu. Systém bud evidovat další evidence formou jednoduché tabulky a umožní elektronický přístup k nim. Jde o evidence: Užitné vzory Ověřené technologie Funkční vzory Ochranné známky Systém musí být schopen evidovat normy Knihovna musí obsahovat aktuality z výzkumu, vědecké články nebo anotace k těmto článkům. Systém musí být schopen pravidelně ukládat články z vybraných monitorovaných světových vědeckých zdrojů.

20 S055 Evidence patentů S056 Přístup k publikacím S057 Řízení práce s publikací S058 Základní informace Systém musí být schopen evidovat patenty, úkoly nad nimi a hlídat důležité termíny (vypršení patentu, termín zaplacení poplatku, ) Systém řídí přístup k publikacím na základě práv. Například, management musí mít přístup ke všem publikacím. Systém musí podporovat proces tvorby publikace - vytvoření, revize, schválení, publikace, zařazení do knihovny, atd. Systém musí být schopen pro každou publikaci evidovat základní informace o ní. S059 Repozitář vlastních Repozitář musí obsahovat veškeré výzkumné a technické práce, vytvořené v rámci výzkumných prací UniCRE. S060 Repozitář vlastních U výzkumných prací s omezenou publicitou (pro komerční partnery) musí systém výzkumných prací umožnit nastavit přístupová práva. S061 Repozitář vlastních Knihovna musí být elektronickým repozitářem vlastních výzkumných prací, zpráv, výzkumných prací článků, atd. S062 Žádanka o rešerši Systém musí podporovat podání žádosti o provedení rešerše. S063 Informování o průběhu Systém musí průběžně informovat žadatele o průběhu vyřizování jeho požadavku. rešerše S064 Dodatečná komunikace Systém musí podporovat další komunikaci se zaměstnancem ohledně rešerše - upřesnění rešeršních podmínek, vyjasnění pojmů a podobně. S065 Odkaz na rešerši na stránce Systém musí vytvořenou rešerši odkázat na stránku žadatele v položce rešerše a uživatele citace. S066 Spolupráce s JabRef Systém musí být schopen spolupracovat se systémem JabRef, který eviduje rešerše ve formátu BibTeX. S067 Meziknihovní výpůjční služba Systém musí být schopen zajistit podání výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby. S068 Schvalování MVS Systém musí podporovat schvalovací proces pro výpůjčku v rámci meziknihovní výpůjční služby. S069 Informace o možnosti Systém musí být schopen informovat zaměstnance o možnosti vyzvednutí vyzvednutí požadované publikace. S070 Informace o postupu žádosti Systém musí být schopen zaměstnance průběžně informovat o postupu/stavu jeho žádosti. S071 Benefity Osobní stránka musí obsahovat přehled všech benefitů, na které má zaměstnanec nárok a stav jejich čerpání. S072 Historie čerpání benefitů Systém musí být schopen zobrazit historii čerpání benefitů. S073 Propojení s DMS Systém umožní napojení na DMS a vstup do jeho adresářů uživatele. S074 Prohledávání DMS Systém musí umožnit procházet a vyhledávat dokumenty uložené v DMS. S075 Vlastní a sdílené adresáře S076 Dovolená S077 Plánovaná dovolená S078 Zobrazení Uživateli musí být přístupné jeho vlastní adresáře a sdílené adresáře, ke kterým má přístup, například adresář projektu. Osobní stránka musí obsahovat přehled a čerpání dovolené zaměstnance. Systém musí umožnit generovat požadavek na zaměstnance, aby vyplnil svou plánovanou dovolenou. Systém musí uživateli zobrazovat jeho drobný majetek, jako jsou vstupní karty, klíče, mobily, notebooky, atd.

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT

Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka ICT Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv)

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) Příloha č. 2 Smlouvy č.j.: 788/30-2015 PŘÍLOHA Č. 2: UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) V rámci zajištění internetové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 Určeno všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebo se jiným způsobem přihlásili k účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Smlouva o outsourcingu ICT

Smlouva o outsourcingu ICT Smlouva o outsourcingu ICT uzavřená dle 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Článek 1 - Smluvní strany Nemocnice Český Krumlov a.s. se sídlem Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů

Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů Příloha 8: Zadávací dokumentace pro systém elektronických formulářů Server bude serverová databázová aplikace, která umožňuje řídit oběh elektronických dokumentů po organizaci, a případně mimo ni. Umožní

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více