Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Dodávka systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Tento soubor obsahuje strukturovaný seznam nezbytných požadavků pro každý dílčí subprojekt projektu SPPU (na dílčích listech). Uchazeč musí vyplnit způsob plnění ke každému z požadavků - tj. žádný řádek nesmí zůstat nevyplněný. Uchazeč bude při vyplňování tohoto souboru postupovat podle níže uvedeného návodu: Ve sloupci "Pokrytí řešení" (pokud na listu existuje) je třeba vyplnit jednu z následujících možností: "out-of-the-box" (řešení tento požadavek splňuje svou nativní funkcionalitou), "parametrizace" (řešení tento požadavek splní v důsledku konfiguračního zásahu), "vývoj" (řešení tento požadavek splní po programových úpravách). Ve sloupci "Popis řešení" je třeba uvést detailní řešení daného požadavku. V případě zvolení možnosti "Vývoj" ve sloupci Pokrytí řešení je třeba popsat, které funkcionality budou předmětem dodatečného vývoje. Na listu Systémová ifrastruktura - je ve sloupci prioritní dodávka označena ta část infrastruktury, která je nezbytná pro provoz Objednatele a musí být dodána nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

2 ID Název požadavku Požadavek Popis řešení SI001 Projektový portál Zpřístupnění webové aplikace, ve které budou dostupné veškeré věcné i řídící dokumenty k projektu a evidována klíčová komunikace (schvalování a připomínkování dokumentů, změn, atd.) přístupné pro všechny členy všechprojektových týmů včetně odborných garantů za jednotivé moduly SI002 Projektový plán Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace celkového projektového plánu a plánu všech dílčích subprojektů (vč. plánu poskytování součinnosti zadavatele), udržování kalendáře projektu SI003 Risk list Vytvoření, pravidelná aktualizace a publikace na portálu seznamu projektových rizik SI004 Projektový reporting Vytvoření reportu (na týdenní bázi), který bude shrnovat dosavadní postup, rizika a úkoly projektu jako celku i všech subprojektů. SI005 Analýza a návrh Vytvoření dokumentu s analýzou a detailním návrhem (technickou specifikací) řešení ke každému subprojektu (kategorizovaný seznam funkčností, architektura řešení, infrastruktura řešení, popis integračních vazeb všech subprojektů, návrhy uživatelského rozhraní a prototyp). SI006 Testovací scénáře Vytvoření testovací strategie a testovacích scénářů a pokynů pro testování jednotlivých informačních systémů. SI007 Dodavatelské testy Systémové a integrační otestování vytvořeného IS, zpracování nalezených nedostatků, vytvoření protokolu o otestování s výstupní zprávou SI008 Uživatelské testy Organizace testování uživateli, jejich podpora, zpracování nalezených chyb a vypracování závěrečné zprávy z uživatelského testování SI009 Uživatelská dokumentace Vytvoření uživatelské dokumentace k výstupům všech subprojektů. V případě aplikací se bude uživatelská dokumentace přístupná přímo ve formě nápovědy. SI010 Uživatelské školení Školení pro správce systému a všechny uživatele v sídle zadavatele na všechny implementované funkcionality vytvořeného systému. SI011 Provozní dokumentace Vytvoření instalační a provozní dokumentace k výstupům všech subprojektů + strategie provozu a podpory IS.

3 ID Název požadavku Prioritní dodávka (do 2 měs. po podpisu smlouvy) Požadavek I001 UPS Provoz serverů a páteřních aktivních i pasivních prvků síťové infrastruktury bude chráněn v případě výpadku dodávky elektrické energie po dobu 30-ti minut pomocí UPS instalovaných v rámci systémové infrastruktury. Popis řešení (Konkrétní označení komponent, obchodní značku a typ, detailní popis parametrů dodaných komponent / řešení, včetně katalogových čísel apod.) I002 Klient - záruka Záruka na koncové stanice/notebooky/tablety bude minimálně 24 měsíců. I003 Síť - VPN V rámci síťových služeb musí být k dispozici VPN připojení pro min. 20 uživatelů. I004 Síť - WiFi - Vstup do interní sítě Síť WiFi nesmí pro externí uživatele umožnit vstup do sítě Unicre, pro interní zaměstnance ano. I005 WiFi Multimediální centra (Konferenční sál má 150m2, učebna 80m2) budou pokryta signálem WiFi. Součástí dodávky bude alespoň 2 access pointy (jeden pro každou z poslucháren). I006 Monitoring Součástí dodávky bude řešení pro centrální monitoring serverového prostředí, tj. fyzických komponent, základních služeb a součástí informačního systému. Monitoring bude poskytovat základní informace o využití infrastruktury (CPU, RAM, obsazený diskový prostor), podklady pro SLA reporting (dostupnost služeb apod.), bude umožňovat alerting (včetně např. mailových notifikací) a zpracování alertů z jednoho místa. Monitoring bude umožňovat kontrolovat aktuální stav prostředí i vyhodnocovat trendy v čase (tj. bude udržovat výstupy monitoringu po dobu minimálně několika měsíců). I007 Tiskárna - specifikace X Je požadována dodávka multifunkčních zařízení pro laserový tisk. Tiskárny budou dále disponovat funkcemi scanneru a kopírky. Celkem je požadováno 5 tiskáren tohoto typu určených pro očekávaný měsíční objem tisku na jedné tiskárně do stran/měsíc, rychlost minimálně 35 stran za minutu. Z celkového počtu budou 3 tiskárny pro černobílý tisk A4 a 1 tiskárna pro černobílý tisk A3 1 tiskárna pro barevný tisk A4 s možností jen černobílého tisku. Tiskárny budou připojeny k LAN síti, přes kterou budou dostupné jednotlivým uživatelům. Tiskárny budou Vybavené možností zabezpečení tisku - dokumenty budou po odeslání do tiskové fronty vytištěny na dané tiskárně až po autorizaci uživatelem např. pomocí PIN kódu. Tiskárny budou dodány včetně startovací sady tonerů a dalšího spotřebního materiálu. I008 Správa uživatelů X Každý uživatel bude v doméně, zaveden do LDAP a bude mu přiřazována IP adresa dle služby DHCP. I009 RAID V každém datovém úložišti musí být použity hardwarové RAID technologie (Raid1 / Raid5 / Raid10) pro zvýšení bezpečnosti dat

4 I010 Virtualizační platforma Virtualizační platforma musí zajišťovat vysokou dostupnost a snadnou rozšiřitelnost. I011 Zálohovací zařízení V rámci infrastruktury musí být instalováno zálohovací zařízení a musí být zavedeny procesy pro prevenci ztráty dat v případě vážných pohrom. I012 Zdvojení kritických komponent Všechny kritické komponenty (servery, switche, firewally, ) a/nebo jejich součásti (např. zdroje napájení, ventilátory, pevné disky apod.) musí být zdvojeny nebo zálohovány tak, aby byl eliminován slabý prvek v infrastruktuře (SPOF - single point of failure). I013 Notebooky X Součástí dodávky je 45 notebooků v následující minimální konfiguraci: - 4 GB RAM, 500 GB HDD, procesor dosahující skóre v benchmarku PassMark CPU Mark 4000 bodů nebo více, WiFi, ethernet (RJ-45), min 3 USB porty, HDMI výstup, dedikovaná grafická karta, případně integrovaná grafická karta pod podmínkou navýšení operační paměti o 2 GB - LCD v rozmezí 13,3-14 (1600x900), ne otočný - včetně dokovací stanice / replikátorem portů s klávesnicí, myší a LCD min 24''/1920x1080 (replikátor portů může být integrován v monitoru) - SW vybavením viz další požadavky I014 Pracovní stanice Součástí dodávky je 30 pracovních stanic typu "all-in-one" (s integrovaným monitorem), klávesnice a myši v následující minimální konfiguraci: - 4 GB RAM, 500 GB HDD, procesor dosahující skóre v benchmarku PassMark CPU Mark 2900 bodů nebo více, ethernet, grafická karta (i na desce / sdílená) - dotykové LCD alespoň x SW vybavením viz další požadavky I015 Přístupy koncových bodů X Koncové body musí mít prostřednictvím LAN sítě přístup k informačním systémům, tiskovému řešení a dalším sdíleným službám v rámci UniCRE a přístup k internetu. I016 Šifrování disků X Notebooky budou dále vybaveny nástrojem pro šifrování disků. I017 Vybavení koncových bodů X Dodávané koncové body (pracovní stanice a notebooky) musí být vybaveny: - operačním systémem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, ke kterým se bude prostřednictvím těchto koncových bodů přistupovat. - kancelářským balíkem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, který obsahuje zejména textový editor, tabulkový editor, nástroj na vytváření prezentací a ový klient - antivirovým nástrojem (viz dále) I018 Standardizované komponenty Infrastruktura musí být založena na standardizovaných komponentách (x86-64 serverech, diskových polích, zálohovacích zařízeních a síťových prvcích) tak, aby byla zajištěna interoperabilita se zařízeními podobného typu jiných výrobců, přenositelnost softwarové vrstvy mezi HW komponentami různých výrobců apod.

5 I019 Škálovatelnost infrastruktury ICT infrastruktura musí být navržena jako snadno škálovatelná, rozšiřitelná a přizpůsobitelná. Infrastruktura musí být vybudována na moderních technologiích vhodných k použití v podnikovém prostředí (provoz 24x7, vzdálená správa, redundance) s využitím virtualizace. I020 Vysoká dostupnost Celé prostředí musí být navržené pro vysokou dostupnost, takže na něm bude možné provozovat i systémy s požadavky na SLA (např. s dostupností 24x7). I021 Komponenty pro montáž do racku X Všechny serverové komponenty (páteřní switche, servery, pole, zálohovací knihovna ) musí být určeny k montáži do standardizovaného 19'' racku. I022 Fibre channel Pro propojení serverů s diskovým polem musí být použita technologie fibre channel o rychlosti 8 Gbps I023 Propojení serverů s diskovým polem Servery musí být připojeny k dedikovanému diskovému poli, na kterém budou centrálně uložena veškerá data prostředí UniCRE. I024 Páteřní síť X Páteř sítě (páteřní switche a serverová infrastruktura) musí být propojena páteřní sítí o rychlosti min 1 Gbps. I025 Připojení lokálních stanic Každý zaměstnanec musí být připojen pomocí přístupových switchů k interní síti rychlostí 1Gbps, síť musí zajišťovat služby pro alespoň 140 pracovních míst / 350 přípojných bodů. Potřebná strukturovaná kabeláž je v budově již instalována. Předpokládá se víceúrovňová struktura sítě (Core, access,...) I026 Síťová infrastruktura Síťová infrastruktura musí zajišťovat: - propojení vnitřní sítě UniCRE se sítí Internet (připojení k hraničnímu prvku ISP) - propojení jednotlivých budov / pracovišť UniCRE - přístup koncových bodů (pracovních stanic, tiskáren,...) a uživatelů ke sdíleným službám - zasíťování serverové infrastruktury I027 Topologie sítě Topologie sítě musí respektovat schéma zachycené v hlavním dokumentu. I028 VLAN Síťová infrastruktura musí podporovat rozdělení sítě na samostatné segmenty (VLAN), viz další související požadavky, a to včetně jejich trunkování. I029 Management server Dedikovaný fyzický management server bude splňovat minimálně následující parametry: konfiguraci alespoň 1x procesor, 16 GB RAM, 2 pevné disky alespoň 300 GB 10k RPM, ethernet rozhraní (min 2 porty) a FC rozhraní (2 porty), redundantní napájení a rozhraní pro vzdálenou správu nezávislé na stavu serveru, včetně včetně příslušné licence, je-li potřeba. Server bude dosahovat alespon 200 bodů v hodnotě SPECfp_rate_base2006 bechmarku spec.org.

6 I030 Servery X Součástí dodávky jsou servery pro virtualizaci v identické konfiguraci. Každý ze serverů bude osazen alespoň 128 GB RAM a 2 CPU, 2 pevnými disky 300 GB 15k, ethernet rozhraním (min 2 porty) a FC rozhraním (2 porty) a bude mít redundantní napájení a samostatné rozhraní pro vzdálenou správu nezávislé na stavu serveru a na operačním systému, včetně příslušné licence, je-li potřeba. Server bude dosahovat alespon 455 bodů v hodnotě SPECfp_rate_base2006 bechmarku spec.org. Počet serverů bude odpovídat požadavkům provozovaného informačního systému a jeho součástí na zdroje, minimálně však budou dodány 3 fyzické virtualizační servery. Servery budou dodány včetně příslušenství pro montáž do racku. I031 Síťové prvky X Součástí dodávky budou páteřní alespoň 24-portové switche (propojení serverové infrastruktury, zajištění konektivity do vnitřní a vnější sítě, propojení s pokusnou základnou) v počtu alespoň 2ks a přístupové switche pro připojení všech koncových bodů. Všechny páteřní / agregační síťové prvky musí být redundantní, tak aby byl eliminován slabý prvek v infrastruktuře (SPOF - single point of failure). Prvky v redundantním zapojení budou podporovat stohování (stacking). I032 Základní infrastruktura X Součástí dodávky musí být základní vybavení racku záložní UPS zdroje napájení splňující zde uvedené požadavky, rozvody (napájen, ethernet, FC...), konzole pro správu (KVM switch s dostatkem portů pro připojení všech instalovaných serverů, minimálně však osmi, včetně potřebné kabeláže + konzolová klávesnice a monitor o velikosti min 14''). Rackové skříně 19'' 42U jsou již v prostorách UniCRE instalovány. I033 Centrální databázový systém V rámci infrastruktury musí být instalován centrální databázový systém, na kterém budou provozovány databáze instalovaných systémů. Databázovou platformu je potřeba zvolit tak, aby na ní bylo možné přemigrovat stávající databázi ekonomického systému KTK. Kvůli usnadnění správy prostředí je potřeba minimalizovat počet provozovaných databázových platforem. I034 Operační systémy Ve virtualizovaném prostředí budou instalovány operační systémy vhodné pro provoz instalovaných informačních systémů nabízených v rámci tohoto VŘ. Součástí dodávky musí být licence pro všechny instance provozovaných operačních systémů. I035 Pásková knihovna Součástí dodávky je pásková knihovna s kapacitou 24 pásek a 2 páskových mechanik, osazená alespoň jednou páskovou mechanikou, alespoň 1 čistící páskou a alespoň 22 datovými páskami o nativní kapacitě 1,5 Tb/páska nekomprimovaně, podporující datové přenosy o rychlosti alespoň 100 MB/s. Pásková knihovna bude propojena s diskovými poli a servery pomocí SAN sítě s technologií Fiber Channel. Pásková knihovna bude disponovat mailslotem pro výměnu pásek bez dopadu na běžící zálohy, bude podporovat šifrování a čtení čárových kódů.

7 I036 SAN X Součástí dodávky je primární diskové pole o disponibilní kapacitě alespoň 10 TB v Raid10 (rozšiřitelné až na desítky TB) střední třídy osazené rychlými SAS disky. Pole bude umožňovat konfiguraci RAID skupin minimálně typu Raid5 a Raid10. Primární diskové pole bude přes SAN síť propojeno se serverovou farmou, záložním diskovým polem a páskovou knihovnou. Primární pole bude disponovat dvěma nezávislými řadiči a bude redundantně propojeno se serverovou farmou tak, aby výpadek jednoho z řadičů pole neměl dopad na provoz systémů. Každý řadič bude disponovat minimálně 2 porty s 8 Gbps fiber channel konektivitou. Uchazeč uvede další porty / typy konektivity, které navrhované pole nabízí. Cache řadičů bude zálohována baterií.výrobce navrhovaného diskového pole musí deklarovat kompatibilitu s ostatními komponentami SAN infrastruktury (zejména FC kartami serverů) a se základními komponentami softwarové vrstvy (zejména hypervizor a provozované operační systémy), včetně příslušného souborového systému. Pole musí být škálovatelné do kapacity i výkonu (např. doplněním expanzních jednotek) a musí podporovat clusterování s jiným polem stejného typu/modelu. Uchazeč uvede funkce nabízeného diskového pole (mirroring, snapshot, klonování, thin-provisioning,...) a jeho další vlastnosti. Nesmí být požadován žádný speciální HW, který by zvyšoval náročnost na správu a implementaci celého řešení, jako například použití speciálního inteligentniho switche apod. Diskové pole musí být možné připojit do standardní FC infrastruktury. Řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů. Pole bude umožňovat správu přes nezávislé management porty. Dodávka bude zahrnovat i rozhraní pro správu pole, včetně příslušné licence je-li potřeba. I037 SAN switche X Bude-li to topologie navrženého řešení vyžadovat, předpokládá se, že součástí dodávky budou potřebné fiber channel 8 Gbps SAN switche (2ks pro zajištění redundance) s dostatkem portů pro propojení všech komponent SAN infrastruktury (disková pole, zálohovací knihovna, servery) včetně min. 25% rezervy pro připojení dalších zařízení v budoucnu.

8 I038 Virtualizační platforma Na hardwarové infrastruktuře musí být instalována virtualizační platforma s následujícími vlastnostmi: - licenční pokrytí celé serverové farmy v nabízeném rozashu (tj. min 3 fyzické nody) - podpora běhu alespoň desítek virtuálních strojů - podpora clusterování s failover funkcemi (restart virtuálního serveru na jiném fyzickém nodu clusteru v případě výpadku původního fyzického serveru, přesun virtuálních serverů za běhu z důvodu servisních zásahů) - možnost alokace až 8 jader a 48 GB RAM každému virtuálnímu serveru - možnost připojení k více datovým úložištím zároveň s možností přesouvat virtuální stroje mezi nimi - centrální správa I039 Zálohovací řešení Součástí dodávky je zálohovací řešení založené na přímé replikaci polí a/nebo na vytváření a ukládání záloh přes zálohovací software na záložní diskové pole. V případě zálohovacího software je nutné pokrýt všechny instalované systémy (serverovou i aplikační vrstvu) a návazné služby (např. fileserver a databáze). Cílem je zajistit dostupnost zálohy staré max. 24 hodin na záložním diskovém poli, která bude sloužit pro obnovení provozu systému na záložním diskovém poli do 8 hodin od výpadku / havárie primárního diskového pole, a zároveň bude umožňovat ukládání záloh do archivu na páskovou knihovnu. Zálohovací řešení bude umožňovat definici zálohovacích úloh (zálohovaná entita vs. zálohovací okno), správu záloh (retenční doby) apod. Součástí dodávky budou licence zálohovacího systému pokrývající celé nabízené řešení (počty fyzických / virtuálních serverů, kapacita diskových polí apod.) I040 Záložní diskové pole Součástí dodávky je záložní diskové pole nezávislé na primárním poli (tj. případný výpadek primárního pole nesmí mít na záložní pole žádný vliv / dopad) o disponibilní kapacitě odpovídající minimálně kapacitě primárního diskového pole + kapacity pro fileserver (tj. celkem min 15 TB disponibilní kapacity) s možností dalšího rozšíření. U záložního diskového pole je možné použít disky s vyšší kapacitou / nižším výkonem a není podmínkou plná redundance všech komponent. Záložní diskové pole bude splňovat obnobné požadavky jako primární diskové pole. Záložní diskové pole musí být schopné převzít roli primárního diskového pole v případě nouzové situace (výpadek primárního diskového pole). Na záložní diskové pole budou ukládány kopie dat z primárního diskového pole, a to buď on-line (přímou replikací polí), nebo pomocí zálohovacího / DR řešení (dle návrhu uchazeče). Záložní diskové pole musí umožňovat provozovat vedle oddílu pro zálohy dat zároveň i oddíl pro souborový systém / fileserver.

9 I041 Management server Pro správu infrastruktury musí být použit dedikovaný fyzický management server, který je zároveň vstupním bodem pro vzdálené VPN připojení např. pro servisní partnery. I042 Použití fyzických serverů Ve výjmečných případech (např. u serverů pro systémy náročné na výpočty, které se vyznačují vysokou utilizací procesorů) musí být možné v rámci infrastruktury kombinovat virtualizované servery s fyzickými (tj. vyčlenit část hardware pro konkrétní úlohy). I043 Použití virtuálních serverů Fyzické servery budou sloužit pro instalaci virtualizačního hypervizoru a budou sloužit k provozu virtualizačního clusteru. I044 Použití virtuálních serverů Všechny provozované systémy musí být instalovány ve virtuálních serverech. Virtuální servery musí být rovnoměrně rozloženy napříč všemi fyzickými servery tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost celé infrastruktury. V případě selhání jednoho (resp. několika) fyzických serverů musí být postižené virtuální servery automaticky přesunuty na ostatní fyzické servery v rámci clusteru. Každý systém musí mít ve virtualizovaném prostředí vyčleněn vlastní prostor s přidělenými systémovými prostředky (paměť, procesorová jádra, diskový prostor). Virtualizace musí zajišťovat, že hostované systémy nejsou závislé na fyzickém hardware. Prostředky virtualizace zároveň musí umožňovat přizpůsobit míru sdílení / dedikování systémových prostředků mezi systémy - např. vyčlenit pro důležité systémy větší kapacitu, rychlejší část diskového pole atd. I045 Sizing infrastruktury Sizing infrastruktury musí být navržen tak, aby byly zajištěny všechny základní sdílené služby (síť, napájení, management atd.) a dostatek systémových zdrojů (servery, datová úložiště) pro nasazení informačních systémů dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení, včetně dostatečné kapacity pro failover operace (systémy musí být možné provozovat bez dopadu na uživatele i v případě výpadku jednoho fyzického nodu). Komponenty infrastruktury však musí být dimenzovány tak, aby byly snadno rozšiřitelné a v budoucnu bylo možné infrastrukturu rozvíjet bez zásahů (ve smyslu výměny / náhrady stávajících komponent) do již instalované infrastruktury.

10 I046 Antivirový systém X Koncové body (stanice a servery) musí být vybaveny antivirovým systémem, který plní funkce anti-malware (včetně obrany před technikami rootkit, přetečení zásobníku apod.), anti-spyware (včetně ochrany před logováním kláves) a lokálního firewallu. Antivirový systém musí disponovat centrální správou pro vzdálené nasazení, aktualizaci a správu antivirových agentů, plánování scanů a možností dočasně odstavit funkci antivirového agenta. Aktualizace je prováděna pomocí samostatného aktualizačního subsystému vybudovaného ve vnitřní síti UniCRE (jednotliví agenti si nestahují aktualizace z internetu, ale z lokálního serveru), s výjimkou situace kdy notebook nemá konektivitu k aktualizačnímu serveru ve vnitřní síti a aktualizuje se přímo z aktualizačních serverů výrobce. Součástí antivirového systému bude vybaven funkcí pro řízení přístupu k výměnným zařízením (USB, firewire apod.) včetně možnosti nastavit práva k zařízení (blokace, read-only, zápis) podle rolí (umožnit používat výměnná zařízení administrátorům). V rámci řízení přístupu musí být možné centrálně definovat výjimky (např. povolit přístup na konkrétní typ USB paměti). Antivirový software bude podporovat operační systémy dodávané v rámci tohoto projektu a bude instalován na pracovních stanicích, noteboocích i všech logických serverech. Celkem bude bude dodáno 140 licencí antiviru (vedle 75 nových koncových bodů také pro 65 stávajících stanic). Antivirové řešení bude dodáno včetně předplatného aktualizací minimálně na 3 roky. I047 Firewally pro síť UniCRE X Přístup do vnitřní sítě a přístup informačním systémům musí být chránen párem firewallů s podporou alespoň active/passive clusterování (pro zajištění vysoké dostupnosti) s odpovídající propustností (alespoň 400 Mbps). Firewally musí podporovat počet VLAN a paralelních VPN přístupů potřebných pro provoz infrastruktury a systémů odpovídajících ostatním požadavkům tohoto zadání a musí být dodány včetně příslušných licencí, jsou-li potřeba. VLAN spravované firewally musí být podporovány dodávanými switchi, tj. kompatibilní s L2 vrstvou, a to včetně trunkování VLAN. I048 I049 Firewall pro pracoviště Ústí nad Labem Izolace částí sítě pomocí VLAN Součástí dodávky bude 1 firewall pro pracoviště Ústí nad Labem, který nahradí stávající dosluhující firewall. Dodaný firewall bude kompatibilní s firewally v síti UniCRE tak, aby bylo možné mezi oběma lokalitami vytvořit virtuální síť (VPN) a obě pracoviště tak na síťové vrstvě transparentně propojit. Jednotlivé části sítě (minimálně přístupová síť, síť pokusné základny, WiFi síť, management síť, sítě jednotlivých provozovaných systémů) musí být od sebe izolovány pomocí VLAN, komunikace mezi VLAN bude řízena firewally. I050 Management zóna Management systémů musí být povolen pouze z dedikované management zóny. Přístup do ní musí být chráněn firewally, vzdalený přístup do management zóny je možný pouze pomocí šifrované VPN.

11 I051 Minimální nutná konfigurace Musí platit pravidlo minimální nutné konfigurace komunikace mezi zónami navzájem, Internetem a sítí UniCRE musí být omezena pouze na nezbytně nutnou úroveň. I052 Doménový server X V rámci infrastruktury musí být instalován doménový server poskytující adresářové služby pro celé ICT prostředí, zejména správu uživatelských účtů a jejich oprávnění. I053 Fileserver V rámci infrastruktury musí být instalován fileserver, který bude poskytovat souborové služby (uložení dokumentů apod.) jednotlivým uživatelům, projektům i provozu celého UniCRE (smlouvy apod.). Služby fileserveru mohou být poskytovány i přímo diskovým polem. Fileserver bude umožňovat minimálně vytvářet adresářovou strukturu a řídit přístupová práva k ní, v návaznosti na řadič domény a centrální správu uživatelů. I054 Síťové služby X V rámci infrastruktury musí být instalovány / konfigurovány základní síťové služby nezbytné pro provoz prostředí, zejména DNS, DHCP, NTP. I055 Služby management serveru Na dedikovaném management serveru budou nainstalována (resp. zpřístupněna) management rozhraní všech komponent ICT infrastruktury jako virtualizační platformy, antivirového systému, zálohovacího systému, tiskového systému, hardwarových komponent, síťových prvků atd. I056 Servisní podpora serverové infrastruktury Všechny komponenty serverové infrastruktury (switche, servery, disková pole, pásková knihovna...) musí být kryty servisní podporou na dobu minimálně 36 měsíců se reakční lhůtou v minimální úrovni "zahájení opravy následující pracovní den v místě instalace". Migrace stávajících systémů a dat do virtuálního prostředí (Datová úložiště, ERP, HR systém,...) I057 Virtualizace stávajících systémů I058 Antispamové řešení Mailová komunikace musí být chráněna antispamovým řešením typu Gateway (spam je filtrován na perimetru sítě a není propouštěn na mailserver). Antispamové řešení bude pokrývat všechny uživatele sítě UniCRE a předplatné aktualizací po dobu minimálně 3 let s možností dalšího prodloužení. Antispamové řešení bude disponovat centrální správou s možností reportingu, správy karantény, individuálního přístupu uživatelů do spamových košů přes LDAP účet a přímého stahování updatů signatur z internetu. Antispamové řešení bude kontrolovat mailovou komunikaci také na přítomnost virů, trojských koní a dalšího malware.

12 I059 Tablety Součástí dodávky jsou 3 tablety v následující minimální konfiguraci: - dotykový LCD alespoň 10 s rozlišením min. 1920x GB operační paměti, 64 GB vnitřní paměti (HDD), rozšiřitelná pomocí SD karty - WiFi, Bluetooth - fotoaparát, kamera - hmotnost max. 0,6 kg - kancelářský balík kompatibilní s kancelářským balíkem na PC a NTB - operační systém shodný s operačním systémem PC a NTB I060 I061 I062 Licencování serverových služeb Editace dokumentů přes prohlížeč Kancelářský balík pro stávající PC Všechny centrální (serverové) služby (LDAP) budou pokryty licencemi pro všech 140 stanic v síti UniCRE. Služby aplikační platformy, poštovního systému, antispamu a dalších uživatelské služby budou pokryty licencemi pro 115 pracovníků UniCRE. Dokumenty vytvořené nástroji kancelářského balíku na koncových bodech (textové dokumenty, tabulky, prezentace) bude možné editovat také přímo na serveru, pomocí klientské aplikace v prohlížeči. Cílem je zajistit, aby bylo možné upravovat dokumenty i vzdáleně, např. v situaci, kdy uživatel nemá zrovna přístup k pracovní stanici s licencovaným kancelářským balíkem. kancelářským balíkem kompatibilním s informačními systémy UniCRE, který obsahuje zejména textový editor, tabulkový editor, nástroj na vytváření prezentací a ový klient, bude kromě nově dodávaných koncových bodů dodán i pro 40 stávajících koncových bodů

13 ID Název požadavku Požadavek P001 Operační systém P002 Databázový stroj P003 Rozšiřelné komponenty P004 Správa rozšiřitelných komponent P005 Skriptovací rozhraní P006 Tvorba portálů P007 Workflow Platforma musí být provozována na operačním systému Windows Server nebo na vhodné distribuci operačního systému Linux. Platforma musí být provozována na databázovém stroji Microsoft SQL Server nebo Oracle. Platforma musí umožňovat vývoj rozšiřitelných komponent v objektovém programovacím jazyku.net nebo Java. Platforma musí umožňovat jednotnou správu rozšiřitelných komponent správcem pomocí uživatelského rozhraní. Platforma musí umožňovat administraci také pomocí skriptovacího rozhraní. Pomocí tohoto skriptovacího rozhraní je možné provádět všechny akce, které je možné provádět pomocí vizuálního rozhraní. Platforma musí umožňovat uživatelskou tvorbu portálů, kde pro každou roli ve společnosti bude možné zobrazit rozdílnou verzi portálu. Platforma musí podporovat vizuální modelování workflow přímo v prohlížeči a navázání těchto workflow na jednotlivé uchovávané entity v systému. Pokrytí řešení Out of the box Parametrizace Vývoj Popis řešení P008 Přístup k aplikacím P009 Integrace P010 CMS Aplikace na této platformě musejí být přístupné z webového prohlížeče a mobilních zařízení, kde pro mobilní zařízení musí být specializovaná verze zobrazení alespoň pro nejpoužívanější funkčnosti. Platforma musí podporovat tvorbu integračních vazeb na okolní systémy bez nutnosti vývoje v programovacím jazyce. Platforma musí umožňovat snadnou tvorbu aplikací pro správu obsahu (CMS) včetně bohatého formátování dokumentů (druhy a styly písma, seznamy,..), vkládání objektů (tabulka, obrázek, video) pomocí vestavěného editoru. Všechny aktivity musí být možné provádět z webového prohlížeče. Do obsahu stránek musí být možné vkládat nezávislé dynamické webové komponenty pro integraci s ostatními aplikacemi nemo pro zobrazení dat v informačním systému. Pro tvorbu stránek je možné vybírat rozložení stránek z několika přednastavených rozložení. P011 Procesování dokumentů P012 LDAP P013 Virtualizace Vytvářené dokumenty mohou být publikovány dle definovaných pravidel včetně podpory schvalování dokumentů před jejich zviditelněním ostatním uživatelům. Platforma musí podporovat přejímání uživatelů a uživatelských skupin z adresářové služby dostupné pomocí protokolu LDAP Platformu lze provozovat jak na fyzickém HW, tak na virtualizovaném prostředí VM Ware nebo Microsoft Hyper-V.

14 P014 Farmy P015 Práva na data P016 Vyhledávání P017 Administrační rozhraní P018 Logovoání P019 Auditní logování P020 Uchování dokumentů P021 Rozdělení portálů P022 Definice přístupových práv. P023 Reporting Platforma musí umožňovat tvorbu farmy serverů pro zajištění škálovatelnosti a vysoké dostupnosti, kdy jednotlivé komponenty mohou běžet pouze na vybraných serverech farmy. Platforma musí umožňovat nastaven uživatelských práv až na úroveň jednotlivých datových položek uchovávaných v informačním systému. Platforma musí obsahovat podporu pro vyhledávání v obsahu uloženém v databázích jednotlivých aplikací. Vyhledávání musí být jak full-textové, tak na úrovni atributů uložených entit a metadat uložených dokumentů. Platforma musí nabízet administrační rozhraní pro správu systémových nastavení platformy. Toto rozhraní musí být přístupné pomocí webového prohlížeče. Platforma musí umožňovat logovaní přidělených uživatelských oprávnění, logování svého provozu a debug log. Platforma musí umět uchovávat auditní log, ve kterém bude možné zjistit, jaké konkrétní operace prováděl konkrétní uživatel nad konkrétním objektem (dokument, stránka,...) Platforma musí podporovat uchování velkého množství dokumentů a příloh (miliony dokumentů a k nim přílohy) bez znatelného dopadu na výkon aplikací na této platformě. Platforma musí disponovat schopností provozu několika set oddělených portálů, kde každý portál disponuje jinými funkčnostmi a jsou na něm jiná přístupová práva. Platforma musí umožňovat řízení přístupových práv na základě rolí či skupin. Elementární práva na funkčnosti je možné seskupit do skupin oprávnění a tyto skupiny po té mapovat na uživatele či skupiny uživatelů. Platforma musí umožňovat reporting s použitím grafů, tabulek (s možností filtrování) a to jak z interních dat, tak z dat v externích datových zdrojích. Sestavy musí být možné tvořit uživatelsky pomocí webového prohlížeče nebo pomocí separátního nástroje. Sestavy musí umět přijímat externí parametry (URL, uživatelský vstup). Formát sestav musí být dostupný ve formátu HTML, PDF a Microsoft Excel. P024 Prezentace dat P025 Formáty dokumentů P026 Archivace dokumentů Platforma musí umožňovat zobrazení uložených dat různými způsoby - například jako kalendář, jako seznam úkolů nebo jako datovou mřížku. Platforma musí umožňovat uložení dokumentů MS Office, Open Office, PDF včetně metadat podle kterých je možné tyto dokumenty vyhledat v rámci celého IS. Platforma musí podporovat archivaci dokumentů do elektronického archivu na základě definovaných pravidel. Přístup do archivu musí být umožněn pouze omezenému počtu osob.

15 P027 Asynchronní úlohy P028 Integrace s MS Office P029 Verzování dokumentů P030 Uzamčení dokumentů P031 Úprava dokumentů ve webovém prohlížeči P032 Modelování entit P033 Nástroj pro přizpůsobení P034 Organizace dokumentů ze souborového manažeru OS Platforma musí podporovat běh asynchronních úloh. Asynchronní úlohy je možné spravovat a monitorovat v administrační konzoli. Platforma musí podporovat integraci s MS Office minimálně v podobě možnosti editovat metadata dokumentu v MS Office a tyto změny uložit na server. Platforma musí obsahovat funkcionalitu verzování dokumentů. Dokumenty mohou být hlavní a vedlejší verze. Verze je mezi sebou možné porovnávat a v případě potřeby je možné se vrátit ke starší verzi dokumentu. Platforma musí umožňovat uzamčení dokumentu za účelem úprav pro určitého uživatele. V době uzamčení dokumentu nemůže dokument nikdo jiný upravit, dokud není dokument původním uživatelem zase odemčen. Dokumenty ve formátu MS Office bude možné zobrazit a provádět základní úpravy přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti spouštět klientskou aplikaci. Platforma musí umožňovat tvořit uživatelské datové struktury a tyto struktury dále propojovat bez nutnosti zásahu dodavatele. Datové struktury mohou obsahovat atributy různých datových typů. K platformě musí být k dispozici nástroj pro pokročilé uživatele, který umožní provádět pokročilejší úpravy stránek a portálů, než jaké umožňuje webové uživatelské rozhraní. Platforma musí umožňovat organizaci dokumentů uložených v platformě pomocí standardní aplikace pro správu souborů v operačním souboru. P035 Mailové notifikace Platforma musí umožňovat zasílání ových notifikací na základě událostí v systému (přidělení úkolu, změna stavu dokumentu,..) P036 Úkoly v klientské aplikaci Platforma musí disponovat možností pracovat s úkoly v systému pomocí Microsoft Outlook nebo jiné klientské aplikace. P037 Integrace na poštovní systém Platforma musí umožňovat propojení s poštovním systémem, které umožní zobrazení kalendářů uložených v poštovním systému. P038 API Platforma musí disponovat otevřeným aplikačním programovým rozhraním dostupným pomocí webových služeb. Pomocí tohoto rozhraní bude možné manipulovat s uloženým obsahem i provádět administraci platformy.

16 P039 Adresářová služba Součástí dodávky platformy musí být dodávka adresářové služby. Adresářová služba musí mít schopnost uchování uživatelských účtů včetně údajů o uživatelů (jméno, příjmení, nadřízený, přihlašovací údaje, ,...). Musí také podporovat definici bezpečnostních politk. Dále musí být možné v adresářové službě uchovávat informace o dalších firemních zdrojích a jejich atributech (tiskárny, místnosti, projektory,...). Na adresářovou službu musí být možné se připojit pomocí protokolu LDAP. Evidované zdroje musí být možné seskupovat do pojmenovaných skupin. Tyto skupiny bude možné do sebe vnořovat (skupina ve skupině).

17 ID Název požadavku Požadavek S001 Obsah aktualit S002 Abstrakt aktuality S003 Potvrzení přečtení aktuality S004 Nepřečtené povinné sdělení S005 Zobrazování jen relevantních aktualit Systém zobrazí aktuální důležitá sdělení od vedení UniCRE, zprávy o důležitých akcích a událostech v UniCRE Aktuality budou zveřejněny jako seznam s nadpisem, datem vydání a krátkým úryvkem, který vystihuje obsah aktuality. Po kliknutí na nadpis se zobrazí kompletní aktualita. Systém bude rozlišovat běžná sdělení a sdělení vyžadující povinnost přečtení uživatelem. Povinná sdělení budou uživateli zvýrazněna jako nepřečtená, dokud si je uživatel nerozklikne a nezobrazí kompletní znění. Aktuality bude možné přiřazovat ke kategoriím. Aktuality z vybraných kategorií budou zobrazeny vybraným uživatelům na základě jejich přiřazení do skupin. Skupiny musí být evidovány centrálně a musí být dostupné v celém systému. Pokrytí řešení Out of the box Parametrizace Vývoj Popis řešení S006 Schvalovací mechanizmus aktivity - schvalování S007 Schvalovací mechanizmus aktivity - oprávnění S008 Doba života aktuality S009 Akce do kalendáře S010 Obsah kalendáře S011 Forma kalendáře S012 Obsah přehledu, detail akcí S013 Obsah přehledu, detail akcí Aktuality budou před svým zveřejněním procházet schvalovacím mechanizmem (dle druhu dokumentu jsou schvalovatelé přiřazeni automaticky, tyto je možné uživatelsky definovat, případně přidat další schvalovatele ručně pro konkrétní dokument). Budou existovat různé úrovně oprávnění pro práci s aktualitami (Autor, Redaktor, Administrátor, atd.). Tato oprávnění lze vytvářet, přidělovat uživatelům a upravovat rozsah oprávnění uživatelsky. Aktuality budou mít nastaveny dobu života, po kterou se zobrazují na portále. Akce, na kterých bude vyžadována účast zaměstnanců budou automaticky uloženy v kalendáři každého zaměstnance. Aktuální kalendář zobrazí kalendář na daný pracovní den s vyznačením plánovaných akcí (porady, jednání, služební cesty, ). Aktuální kalendář bude zobrazen jako aktuální, hodinově rozdělený, den. Systém umožní rozdělení akcí podle typu. Toto rozdělení je indikováno na akci barevně. Toto členění a přidělení barev lze uživatelsky definovat. Po přidržení kurzoru nad danou akcí se uživateli zobrazí úplné detaily o akci. S014 Obsah přehledu, detail akcí Po kliknutí na danou akci se uživatel přepne do osobní stránky, do kalendářového zobrazení, kde si bude moci nastavit různé kalendářové pohledy či zjistit a upravit detaily dané akce. S015 Připomenutí úkolu Systém umožní nastavit připomenutí úkolu - jak výchozí upozornění pro novou událost, tak pro každou událost zvlášť. S016 Označení úkolu Úkol bude označen jako nový do okamžiku, než si ho uživatel otevře a příjme / odmítne / deleguje jej.

18 S017 Přehled nedokončených úkolů S018 Rozsah zobrazených úkolů S019 Obsah přehledu, detail úkolu S020 Obsah přehledu, detail úkolu S021 Obsah přehledu, detail úkolu S022 notifikace S023 Úvodní obrazovka S024 Založení podle šablony S025 Seznámení se s interním sdělením S026 Potvrzení o seznámení se S027 Grafický manuál UniCRE Aktuální úkoly budou obsahovat přehled nedokončených úkolů, u nichž se blíží termín dokončení. Termín dokončení bude možné nastavit centrálně v administraci IIS jako relativní, tj. jako počet dnů od aktuálního data. Seznam úkolů bude obsahovat název úkolu, zadavatele a do kdy má být splněn. Úkol může obsahovat odkaz na další objekty IIS (dokument, žádanka) Po přidržení kurzoru nad daným úkolem se uživateli zobrazí detaily úkolu. Po kliknutí na řádek se uživatel přepne do osobní stránky, do komplexního pohledu na úkoly, kde si bude moci zobrazit či upravit všechny údaje o úkolu. ové notifikace systému musí mít jednoznačný příznak, aby šly v pošte filtrovat do zvláštní složky (začátek předmětu) Úvodní obrazovku IS UniCRE budou tvořit Aktuální informace. Systém musí být schopen založit interní sdělení podle definované šablony. Sýstém musí odpovědné osobě vybrat osoby, které mají být s interním sdělení seznámeny (všichni nebo vybraná skupina) a pro tyto osoby vytvořit úkoly na seznámení se s interním sdělením. Systém musí umožnit osobám doložitelně potvrdit, že se s interním sdělením seznámily - podpisový list s časovým razítkem. V systému bude k dispozici dokument, popisující jednotný vizuální styl UniCRE. S028 Vzhled informačního systému Vzhled IS UniCRE bude vzhledově sjednocen s grafickým manuálem UniCRE S029 Jednotné formuláře S030 Tiskové šablony S031 Šablony dokumentů Všechny formuláře v systému budou vzhledově sjednoceny s grafickým manuálem UniCRE Všechny tiskové šablony budou vzhledově sjednoceny s grafickým manuálem UniCRE Systém musí být schopen evidovat šablony různých druhů dokumentů (prezentace, dopis, fax, ) ve více jazykových mutacích (česky, anglicky). S032 Technická dokumentace k Záznam reprezentující přístroj v systému musí být propojen s technickou přístrojům dokumentací přístroje. S033 Revize dokumentů Všechny dokumenty mají nastavenu platnost a systém hlídá jejich pravidelné revize. S034 Filtrování dokumentace V systému lze filtrovat dokumentace dle různých kritérií (název, datum vytvoření, datum poslední změny). S035 Revize šablon Dodavatel provede revizi šablon UniCRE s přenosem do formátu MS Office 2013 S036 Odkazování na kapitoly S037 Podpisové listy Systém umožní odkazovat se v dokumentech na kapitoly jiných dokumentů. Systém umožní prokazatelné seznámení zaměstnanců s dokumentem.

19 S038 Tvorba dokumentů S039 Třídění dokumentace S040 Typy dokumentů S041 Založení a schválení dokumentu S042 Zpřístupnění rešerší S043 Filtrace rešerší S044 Linky na internetové zdroje S045 Linky na internetové zdroje S046 Žádanka o rešerši a MVS S047 Evidované informace S048 Výpůjčka knihy S049 Historie výpůjček S050 Kartotéka knihovního fondu S051 Jiné evidence S052 Evidence norem S053 Aktuality z výzkumu S054 Ukládání článků z monitorovaných zdrojů Systém musí umožnit připravovat dokument přímo v IS v utajeném režimu (vidí jen pracovníci, kterí jej připravují). Po dokončení dokumentu jej lze publikovat. V systému lze třídit dokumentaci dle různých kritérií (název, datum vytvoření, datum poslední změny). V dokumentaci budou uloženy následujícíc typy dokumentů: směrnice, nařízení ředitele, politiky, řády, jednotný vizuální styl, šablony dokumentů, firemní literatura (výroční zprávy, marketingové materiály), technická dokumentace (manuály k přístrojů, předpisy, atd.) Systém umožní založit uživateli dokument s vyplněním povinných informací. Takový dokument pak prochází schvalovacím procesem pro založení dokumentu a následným dovyplněním dalších informací do dokumentu. Dokument je možné revidovat různými uživateli. Konečný obsah dokumentu schvaluje Ředitel. Systém musí umožnit zobrazovat a prohledávat všechny rešerše a citace, které byly vytvořeny. Systém musí být schopen filtrovat rešerše a citace dle evidovaných kritérií. Knihovna musí obsahovat linky na zajímavé internetové zdroje související s tématy vědecké a pedagogické činnosti UniCRE. Kromě volných zdrojů, zde budou linky i na vybrané komerční zdroje a na obsahy vybraných monitorovaných vědeckých časopisů. Knihovna musí obsahovat odkazy na formuláře pro zajištění rešerše nebo meziknihovní výpůjčky. Systém musí být schopen v knižním fondu evidovat mininálně autora, název knihy, rok vydání. U výpůjčky bude systém evidovat jméno půjčujícího, datum výpůjčky, autora knihy, číslo knihy, název knihy. Dále je evidováno, zda je kniha vrácena nebo ne. K výpůjčce je možné přiřadit poznámku. Systém v nastavitelném intervalu historické výpůjčky knížek promaže. Knihovna musí obsahovat informace o knihovních fondech - kartotéka vlastního knihovního fondu. Systém bud evidovat další evidence formou jednoduché tabulky a umožní elektronický přístup k nim. Jde o evidence: Užitné vzory Ověřené technologie Funkční vzory Ochranné známky Systém musí být schopen evidovat normy Knihovna musí obsahovat aktuality z výzkumu, vědecké články nebo anotace k těmto článkům. Systém musí být schopen pravidelně ukládat články z vybraných monitorovaných světových vědeckých zdrojů.

20 S055 Evidence patentů S056 Přístup k publikacím S057 Řízení práce s publikací S058 Základní informace Systém musí být schopen evidovat patenty, úkoly nad nimi a hlídat důležité termíny (vypršení patentu, termín zaplacení poplatku, ) Systém řídí přístup k publikacím na základě práv. Například, management musí mít přístup ke všem publikacím. Systém musí podporovat proces tvorby publikace - vytvoření, revize, schválení, publikace, zařazení do knihovny, atd. Systém musí být schopen pro každou publikaci evidovat základní informace o ní. S059 Repozitář vlastních Repozitář musí obsahovat veškeré výzkumné a technické práce, vytvořené v rámci výzkumných prací UniCRE. S060 Repozitář vlastních U výzkumných prací s omezenou publicitou (pro komerční partnery) musí systém výzkumných prací umožnit nastavit přístupová práva. S061 Repozitář vlastních Knihovna musí být elektronickým repozitářem vlastních výzkumných prací, zpráv, výzkumných prací článků, atd. S062 Žádanka o rešerši Systém musí podporovat podání žádosti o provedení rešerše. S063 Informování o průběhu Systém musí průběžně informovat žadatele o průběhu vyřizování jeho požadavku. rešerše S064 Dodatečná komunikace Systém musí podporovat další komunikaci se zaměstnancem ohledně rešerše - upřesnění rešeršních podmínek, vyjasnění pojmů a podobně. S065 Odkaz na rešerši na stránce Systém musí vytvořenou rešerši odkázat na stránku žadatele v položce rešerše a uživatele citace. S066 Spolupráce s JabRef Systém musí být schopen spolupracovat se systémem JabRef, který eviduje rešerše ve formátu BibTeX. S067 Meziknihovní výpůjční služba Systém musí být schopen zajistit podání výpůjčky v rámci meziknihovní výpůjční služby. S068 Schvalování MVS Systém musí podporovat schvalovací proces pro výpůjčku v rámci meziknihovní výpůjční služby. S069 Informace o možnosti Systém musí být schopen informovat zaměstnance o možnosti vyzvednutí vyzvednutí požadované publikace. S070 Informace o postupu žádosti Systém musí být schopen zaměstnance průběžně informovat o postupu/stavu jeho žádosti. S071 Benefity Osobní stránka musí obsahovat přehled všech benefitů, na které má zaměstnanec nárok a stav jejich čerpání. S072 Historie čerpání benefitů Systém musí být schopen zobrazit historii čerpání benefitů. S073 Propojení s DMS Systém umožní napojení na DMS a vstup do jeho adresářů uživatele. S074 Prohledávání DMS Systém musí umožnit procházet a vyhledávat dokumenty uložené v DMS. S075 Vlastní a sdílené adresáře S076 Dovolená S077 Plánovaná dovolená S078 Zobrazení Uživateli musí být přístupné jeho vlastní adresáře a sdílené adresáře, ke kterým má přístup, například adresář projektu. Osobní stránka musí obsahovat přehled a čerpání dovolené zaměstnance. Systém musí umožnit generovat požadavek na zaměstnance, aby vyplnil svou plánovanou dovolenou. Systém musí uživateli zobrazovat jeho drobný majetek, jako jsou vstupní karty, klíče, mobily, notebooky, atd.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ver. 20150710 PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací řízení:

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Č.j. SVS/2013/018721-G Smluvní strany: Česká republika Státní veterinární správa se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ:

Více

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele V kapitolách níže je uveden detailní popis nabízeného řešení dodávky a implementace v rámci zakázky společně s podrobnou specifikací nabízených

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Stejně jako v minulém roce i letos lze

Stejně jako v minulém roce i letos lze IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 2, 2009 19 Již třetí ročník populární soutěže IT produkt roku odstartovala na sklonku loňského roku tuzemská redakce časopisu Computerworld, a nyní vám proto můžeme nabídnout

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze František Kořínek Návrh a implementace ekonomického systému pro malou firmu Bakalářská práce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více