E.ON Česká republika, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E.ON Česká republika, a.s."

Transkript

1 E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005

2 E.ON

3 budoucnost na dosah

4 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka IČ Telefon Sídlo Lannova 16 Fax České Budějovice Internet

5 3 Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti 11 Orgány společnosti 15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Zpráva dozorčí rady společnosti 33 Zpráva nezávislých auditorů 35 Účetní závěrka k Doplňující údaje

6 E.ON hrajeme fér

7 Michael Fehn předseda představenstva Uplynulý rok byl pro energetickou skupinu E.ON v České republice uspokojivý. Jednoznačně se nesl ve znamení implementace výsledků restrukturalizačního V tržním prostředí, které charakterizuje narůstající konkurenční tlak a pokračující liberalizace všech klientských segmentů, jsme i v uplynulém roce dokázali upevnit náš více jak 20% podíl na českém trhu s elektřinou. Příslušnost energetické skupiny E.ON k silné evropské podnikatelské skupině poznají naši zákazníci v budoucnu především podle kvality, rychlosti poskytování služeb a jejich širokého spektra. To, na čem můžeme stavět, je strategická kompetence E.ON v řízení komplexních liberalizovaných trhů a zkušenosti našich společností v regionech. Můžeme být právem hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Angažmá E.ON v České republice je proto dobrým důkazem toho, že i v rychlé době se mohou úspěšně prosazovat dlouhodobé strategie a zároveň uspokojovat nároky kapitálového trhu. Těchto úspěchů by však nebylo možné 5 Úvodní slovo předsedy představenstva projektu czech.on a naplňování požadavků Směrnice 2003/54/ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb. Obě výzvy jsme úspěšně zvládli ve velmi napjatém časovém rámci. Tím jsme jako první energetická společnost v České republice dokázali zrealizovat unbundling v souladu se všemi právními náležitostmi již v roce Rok 2005 byl také ve znamení příprav na závěrečnou fázi liberalizace od Ztráty zákazníků z roku 2004 se podařilo v roce 2005 značně snížit. Z toho vyplývá obrat energetické skupiny E.ON Czech ve výši cca. 24,5 Mld. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním včetně portfoliových efektů a výsledků z účasti na plynárenských společnostech ve výši cca. 3 Mld. Kč podle US GAAP. dosáhnout bez vysokého nasazení a podpory našich zaměstnanců a důvěry, kterou v nás vkládají naši partneři. Chtěl bych proto na tomto místě vyslovit poděkování za odvedenou práci také jménem vedení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Michael Fehn předseda představenstva E.ON Česká republika, a.s.

8 Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva

9 Strategie E.ON Česká republika, a.s., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. E.ON Historie vývoje spolupráce Od roku 1915 Začátek dovozu hnědého uhlí ze severních Čech pro provoz německých uhelných elektráren společností Bayernwerk (předchůdcem E.ON Energie AG). Od roku 1972 Začátek společného obchodování s elektrickou energii mezi společností Bayernwerk a ČSSR. Od 80. let Společnost Bayernwerk začíná využívat pro přepravu zemního plynu také plynovod tehdejší ČSSR. Od roku 1992 Zahájení spolupráce v rámci technické komise pro paralelní provoz energetických systémů CENTREL a UCPTE. Od roku 1992 Společný vývoj opatření proti velkým poruchám, založení společných podniků MW stejnosměrná spojka společnosti Bayernwerk zajistila zapojení České republiky do energetického systému západní Evropy. Od roku 1998 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech Založení společnosti Bayernwerk Bohemia s.r.o. Od roku 2000 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech od obcí a ostatních investorů Transakce s českou energetickou společností ČEZ a Energie AG Oberösterreich, Profil společnosti 7 převzetí majoritních podílů regionálních dodavatelů elektrické energie JME a JČE Dokončení projektu czech.on a tím odpovídající začlenění JME a JČE do skupiny E.ON Realizace a naplnění zákonem pozadovaného oddělení výroby, prodeje a distribuce elektřiny, tzv. unbundlingu a vytvoření tří samostatných společností skupiny E.ON Czech.

10 8 Významné události roku 2005 leden Vznik samostatných společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. Energetická skupina E.ON tím jako první energetická společnost v České republice zrealizovala unbundling. červenec Uskutečnily se mimořádné valné hromady společností JČE, a.s. a JME, a.s., které rozhodly o rozdělení sloučením těchto společností se společnostmi E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. únor Zaměstnanci společnosti se sešli na historicky prvním společenském plese energetické skupiny E.ON v Českých Budějovicích a v Brně. březen Rozhodnutí ÚOHS o vytvoření tzv. virtuální elektrárny akciové společnosti ČEZ na roky 2006 a Tzn. umožnění přístupu cizím subjektům k výrobním kapacitám elektřiny ČEZ o celkové kapacitě 400 MW. duben V pořadí první celokoncernový OneE.ON Day. Význam této akce spočívá ve sbližování a vzájemném poznávání se celého koncernu E.ON. květen Koncern E.ON prodal svou realitní divizi Viterra společnosti Deutsche Annington. Důvodem je naplňování strategie koncernu, zaměření se na své klíčové elektrárenské a plynárenské aktivity. červen Konaly se v pořadí první valné hromady energetické skupiny E.ON, tedy společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. srpen Energetická společnost ČEZ uzavřela velkoobchodní aukci na dodávky elektřiny na rok 2006, tzv. virtuální elektrárnu. Energetická skupina E.ON zde pořídila téměř polovinu z nabídnutého množství elektřiny. září V Brně na Plynárenské ul. byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný dispečink 110 kv. říjen U příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se uskutečnila první tisková konference energetické skupiny E.ON. Uskutečnila se konference vedoucích zaměstnanců energetické skupiny E.ON TOP 100. listopad V Českých Budějovicích a v Brně proběhla setkání zaměstnanců energetické skupiny E.ON. prosinec Východní část České republiky postihla sněhová kalamita, která měla za následek rozsáhlé výpadky elektřiny.

11 Složení představenstva k bylo následující: Funkce Jmenován Poznámka Michael Fehn předseda členem je od Lorenz Pronnet místopředseda členem je od Peter Ficht člen Karel Dietrich-Nespěšný člen Složení dozorčí rady k bylo následující: Funkce Jmenován Poznámka Dr. Walter Hohlefelder předseda členem je od Dr. Bernhard Reutersberg místopředseda členem je od Konrad Kreutzer člen

12 E.ON energie je naší výzvou

13 11 Peter Ficht člen představenstva Karel Dietrich-Nespěšný člen představenstva Orgány společnosti Představenstvo společnosti, k 31. prosinci 2005 Michael Fehn, předseda představenstva Narodil se 16. prosince 1958 v Kronech, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Technické University v Mnichově se zaměřením na elektrotechniku. Od roku 1999 jednatel společnosti Bayerwerk Bohemia, s.r.o. a následně E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je předsedou představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Peter Ficht, člen představenstva Narodil se 12. listopadu 1959 v Norimberku, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Univerzity Erlangen, studijní obor právo. Od května 2004 je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s. a jednatelem E.ON Bohemia, s.r.o. V současné době je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s., je členem představenstva E.ON Česká republika, a.s. (od ) a členem dozorčí rady VČP, a.s. a SMP, a.s. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Maximilians-Universität se zaměřením na revizi a důvěrnickou správu banky. Od listopadu 2001 jednatel společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Karel Dietrich-Nespěšný, člen představenstva Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil 3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987 odešel do Německa, kde ve Würzburgu vystudoval vysokou školu ekonomickou. Od roku 1998 pracoval pro společnost Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční společnosti EVO. V listopadu 1999 přešel v rámci koncernu do společnosti E.ON Bohemia zpět do České republiky. Od 1. ledna 2001 byl zaměstnancem akciové společnosti Jihomoravská energetika, a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele sekce Ekonomika a následně funkci místopředsedy představenstva.

14 12 Dozorčí rada společnosti, k Dr. Walter Hohlefelder, předseda dozorčí rady Narodil se 08. září 1945 v Bad Godesberg, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem právnické fakulty univerzity v Bonnu, svou disertační práci vypracoval na Vysoké škole správní ve Speyeru. Pracoval na spolkovém Ministerstvu vnitra, je odborníkem na oblast jaderné energetiky. Od roku 2000 je členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov. Konrad Kreuzer, člen dozorčí rady Narodil se 08. listopadu 1948 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Mnichovské univerzity v oblasti práva a mangementu. Pracoval na Ministerstvu vnitra bavorské vlády. Od června 1997 vykonával funkci předsedy představenstva společnosti Bayernwerk Hungária Rt. Od října 2000 je předsedou představenstva společnosti E.ON Hungária Rt. Dr. Bernhard Reutersberg, místopředseda dozorčí rady Narodil se 23. února 1954 v Düsseldorfu, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem ekonomické fakulty Vestfálské Wilhelmovy univerzity v Münsteru. Svou disertační práci složil na dopravním institutu v Münsteru. Od roku 2000 vykonával funkci jednatele společnosti E.ON Vertrieb GmbH v Mnichově a od roku je 2001 členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov.

15

16 E.ON schopní jednotlivci tvoří silný tým

17 Zpráva představenstva 15 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Obecný úvod V rámci energetické skupiny E.ON zaujímá akciová společnost E.ON Česká republika pozici řídící a servisní společnosti. Součástí této skupiny jsou dále akciové společnosti E.ON Energie, která má na starosti péči o zákazníky, nákup a prodej elektřiny, a dále pak E.ON Distribuce, která se stará o distribuci elektřiny. Energetická skupina E.ON je součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100 % dceřinou společností E.ON AG, sídlícím v Düsseldorfu. Všechny tři společnosti jsou navzájem propojené servisními smlouvami, tzv. Service- -Level-Agreements (dále jen SLA), na základě kterých jsou hrazené jednotlivé výkony v rámci skupiny. Tato struktura neplní pouze zákonem dané požadavky na unbundling (oddělení prodeje a distribuce elektřiny), ale naplňuje zároveň 5 základních cílů energetické skupiny E.ON, kterými jsou: centrální řízení skupiny, jednotná organizační a komunikační struktura, jednotné procesy a jednotné poskytování komplexních služeb. Z důvodů již zmíněné reorganizace, na základě požadavků Evropské unie k realizaci unbundlingu, musely společnosti změnit a optimalizovat veškeré procesy a všechny informační systémy. S ohledem na optimalizaci procesů a zajištění interního růstu marží, zahájila energetická skupina E.ON v uplynulém roce projekt Orientace na zákazníka. Projekt od svého počátku, v listopadu 2005 optimalizuje obsluhu zákazníků a externích partnerů. Z důvodů optimalizace zákaznicky orientované obsluhy v regionech byla zavedena pozice Oblastních manažerů. Jejich úloha spočívá v zabezpečování kvality a stálé optimalizace orientace na zákazníka v regionech. Rozumíme tím: Pravidelnou komunikaci a péči o starosty a samosprávu Koordinace všech zástupců E.ON v regionu, tzn. zajištění zákaznicky orientované obsluhy v oblasti obchodu i distribuce Přebírání regionálních funkcí správy stížností Obsluha a využívání regionálních sítí, zejména regionálních médií a rozhodujících činitelů. Změnou prochází v současné době i vzhled faktur pro velkoodběratele, s cílem zajistit ještě větší míru přehlednosti a komfortu pro zákazníky. Jedním z dalších projektů vedoucí k optimalizaci obsluhy zákazníků je projekt Práce pod napětím. Tato metoda umožňuje provádět servisní práce na linkách vn rychle, pružně, efektivně a hospodárně, bez nutnosti jejich vypínání. Toto speciální know-how zavedla energetická skupina E.ON ve spolupráci se společností E.ON Bayern, která má v této oblasti rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Poté, co zahájila práci první specializovaná skupina v Brně, jsou práce pod napětím prováděny již téměř denně. Zaznamenali jsme velmi pozitivní reakce našich zákazníků, neboť se tím značně snížil počet nutných přerušení dodávek z důvodů údržby nebo oprav.

18 Hospodářské výsledky V roce 2005 dosáhla energetická skupina E.ON obrat v celkové výši 24,5 Mld. Kč a celkový odbyt elektřiny 12,2 TWh. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 3 Mld. Kč dle US GAAP. IT Akciová společnost E.ON Česká republika zajišťuje na základě SLA služby v oblasti IT i pro ostatní společnosti energetické skupiny E.ON. Stěžejními úkoly roku 2005 v oblasti IT bylo dokončení harmonizace zákaznického systémů SAP R3 a SAP IS-U, dále pak harmonizace technického systému TOMS a geografického systému GIS, kdy za účasti klíčových uživatelů a projektového týmu došlo k řízeným změnám nastavení či rozšiřování funkcionalit. Obecně lze konstatovat, že specifická ostrovní řešení a jejich integrace do harmonizovaného jednoho systému nelze implementovat bez určitých časových prodlev. Proto během roku 2005 došlo k několika nutným odstávkám systému, Mezi další konkrétní projekty směřující 16 ke zlepšování obsluhy zákazníků patří zřízení bezplatné poruchové linky na čísle , jednotné pro celé distribuční území E.ON v Česku. Co se týče tvorby cen zákazníkům, je energetická skupina E.ON samozřejmě schopna nabízet atraktivní a na míru vytvořené podmínky. Cena za elektřinu se skládá z následujících složek nákupu elektřiny a případné výroby, přenosu v sítích vvn, distribuce ke koncovému zákazníkovi a komplexních služeb spojených s nákupem. Cenové rozdíly u konkurentů by neměly být výrazné, protože poplatky za užívání sítí jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) pro všechny účastníku na trhu za stejných podmínek a nákup elektrické energie se realizuje na základě transparentních výběrových řízení. Energetická skupina E.ON je zapojena do plnění požadavků Sarbanes-Oxley-Act (SOA) v rámci celého koncernu. Auditorská zpráva společnosti E.ON Audit Services pro SOA projekt 2005 nastavila pro energetickou skupinu E.ON zelenou. Pozitivní výsledek by však měl být brán s rezervou, neboť se jednalo o nižší stupeň přezkoumání (Dry Run), než tomu bude v případě roku Navíc byly některé procesy hodnoceny na oranžovou a musí být dále optimalizovány. Pro rok 2006 je plánováno mnohem větší provázání a zavedení procesů SOA pro oblast plynu. zejména počátkem roku, což vedlo k masivnímu zpoždění ve vyřizování zákaznických požadavků. Velmi rychle se však podařilo situaci zvládnout a před koncem roku byl již režim vyřizování požadavků zákazníků plně stabilizován.

19 Životní prostředí Předmět činností jednotlivých členů energetické skupiny E.ON je organizován tak, že akciové společnosti E.ON Distribuce a E.ON Energie přenesly, na základě výše uvedených smluv o poskytování služeb (SLA), na společnost E.ON Česká republika, a.s., povinnost zajistit pro ně podmínky pro poskytování hlavních předmětů jejich činností nebo některé z těchto činností i vykonávat. Vlastním výkonem ochrany životního prostředí byla pověřena mandátní smlouvou dceřiná společnost ECO trend, s.r.o., s bohatými zkušenostmi v oboru environmentálního managementu. Pro zajištění ochrany životního prostředí byly vypracovány a zavedeny potřebné vnitropodnikové předpisy, směrnice a prováděcí pokyny pro všechny dotčené oblasti životního prostředí. V části objektů energetické skupiny E.ON byly provedeny vstupní audity stavu péče o životní prostředí z hlediska všech jeho složek, kterých se činnost skupiny v těchto objektech dotýká. V roce 2005 se jednalo celkem o audity 55 objektů. V ostatních objektech a areálech byly v roce 2005 prováděny provozní dohlídky (celkem 51), zaměřené především na dodržování ustanovení právních norem a vnitřních předpisů, týkajících se jednotlivých složek životního prostředí, a na plnění povinností, stanovených v této oblasti příslušnými orgány státní správy. O všech těchto dohlídkách byly zpracovány protokoly s případnými návrhy potřebných nápravných opatření. Samozřejmostí jsou školení určených pracovníků dle požadavků a potřeby odpovědných pracovníků a platných právních předpisů. V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřila zejména na ekologicky šetrné provádění údržby ochranných pásem vedení distribuční soustavy v souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a rovněž zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. V rámci výstavby nových vedení či rekonstrukce stávajících vedení byla realizována i odpovídající technická opatření pro snižování negativních vlivů venkovních vedení distribuční soustavy na ptactvo. V roce 2005 bylo zahájeno prověřování nové technologie pro údržbu ochranných pásem nadzemního vedení elektrické energie s pomocí herbicidů. V odpadovém hospodářství byl kladen důraz na důslednou kontrolu a implementaci požadavků vyplývajících pro skupinu ze zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů, především na evidenci a nakládání s odpady a zvláště s nebezpečnými odpady. Související je dlouhodobá aktivita přezkoumávání zařízení, která mohou obsahovat nebo obsahují PCB. Cílem aktivity je dodržet zákonný termín, rok 2010, stanovený pro tyto kontroly. Podobný postup, v souladu s požadavky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, byl zvolen při činnostech spojených s uváděním obalů na trh. Ve vodním hospodářství byl věnována pozornost plnění ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb. a souvisejících vodoprávních předpisů. Zavedená preventivní opatření přispěla k tomu, že vlivem provozních činností energetické skupiny E.ON nedošlo v roce 2005 ani k poškození, ani k ohrožení životního prostředí v dané oblasti. Při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky byla pro nakládání s těmito nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky zavedena taková opatření, aby mohla být tato pravidla při práci s těmito látkami a přípravky dodržena. V ochraně ovzduší bylo pro skupinu rovněž zajištěno plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší. V této souvislosti byla zajištěna aktualizace souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (Provozní řád) velkého zdroje znečišťování ovzduší Výtopny Mydlovary. Zpřísnění předpisů pro používání látek, které ovlivňují ozónovou vrstvu Země, vedlo k evidenci dotčených zařízení (především chladící a klimatizační zařízení), která mohou tyto látky obsahovat. Zákonem stanovené kontroly a vedení evidenční knihy zařízení provádí specializované servisní firmy. V roce 2005 bylo, na základě smlouvy o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, dokončeno zpracování analýz rizika pro objekty šesti rozvoden 17

20 18 (Dasný, Humpolec, Mydlovary, Písek, Veselí n. Lužnicí a Vimperk), starého závodu ve Strakonicích, areálu Vulkán, Výtopny Mydlovary a odkaliště Triangl. Lidské zdroje Průměrná mzda zaměstnanců akciové společnosti E.ON Česká republika dosáhla ve sledovaném roce Kč, průměr celé energetické skupiny E.ON pak dosáhl Kč. Těžiště personální práce spočívala v roce 2005 na jedné straně ve snižování stavů zaměstnanců, implementaci nové kolektivní smlouvy včetně jednání o jejím prodloužení, a realizace nového mzdového systému orientovaného na výkon. Na druhé straně se jednalo o zahájení rozvojového programu pro absolventy vysokých škol a zavedení programu personálního rozvoje a dalšího vzdělávání. Akciová společnost E.ON Česká republika v roce 2005 zaměstnávala zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu, celá energetická skupina E.ON pak zaměstnanců. Nová harmonizovaná kolektivní smlouva energetické skupiny E.ON vešla v platnost k a na konci téhož roku byla prodloužena o další 3 roky, s platností do To zaručuje energetické skupině E.ON velkou míru volnosti v plánování do budoucna. Plánovaný nárůst mezd leží 2 % nad plánovanou mírou inflace. Mimo to, věnovala energetická skupina E.ON v roce 2005 značnou pozornost vybudování portfolia absolventů škol. V tomto roce se tohoto rozvojového programu zúčastnilo celkem 11 absolventů. V tomto 2-letém programu jsou absolventi škol cíleně připravováni na další úkoly v rámci společnosti. Energetická skupina E.ON zahájila rovněž projekt zaměřený na praktikanty, podobný programu, který probíhá v mateřské společnosti E.ON Energie AG. Tohoto programu se v roce 2004 zúčastnili 4 praktikanti. Kromě uvedených programů využívají vybraní zaměstnanci vzdělávací programy koncernu, pokud jim to jejich jazykové znalosti dovolí. 3 zaměstnanci energetické skupiny E.ON se tak podílí na manažerském rozvojovém semináři mateřské společnosti E.ON Energie AG. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny především na realizaci školení v oblasti úrazové prevence. V důsledku těchto aktivit bylo v akciové společnosti E.ON Česká republika evidováno pouze 8 pracovních úrazů. Sociální zodpovědnost v regionech Energetická skupina E.ON si je plně vědoma své sociální role v regionech, kde působí a chápe svou sociální zodpovědnost v regionech, známou pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility), jako jednu z významných součástí firemní filosofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro děti a mládež, ve smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Ve spolupráci s Policií ČR a Národní protidrogovou centrálou se energetická skupina E.ON podílí na projektu Malé policejní akademie. Úkolem projektu je systematická a důsledná práce s dětmi vybraných tříd na druhém stupni základních škol. Cílem je pak preventivně přispět u dětí k osvojování si pozitivního sociální ho chování a odmítání porušování zákona. Program v sobě zahrnuje otázky týkající se šikany, záškoláctví, agresivity, náboženských hnutí a sekt, gamblerství, lidských práv, protispolečenských jevů, dětské kriminality, trestního práva, alkoholové a nealkoholové toxikomanie a další. Speciální výukové programy jsou zařazeny do hodin občanské a rodinné výchovy a vyučují je specialisté z řad policie a další odborníci. Pedagogové na jednotlivé programy následně navazují a tak se s uvedenými tématy pracuje po celý školní rok. V oblasti péče o handicapované občany můžeme uvést spolupráci s dětským centrem ARPIDA v jižních Čechách, které nabízí v rámci svého areálu komplexní péči v duchu ucelené rehabilitace zejména dětem, v některých oblastech též mládeži a mladým lidem, s tělesným

21 (motorickým) a kombinovaným postižením. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. Zástupci společnosti rovněž každoročně navštěvují Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole a předávají zde dárky dětem postiženým hematologickým a onkologickým onemocněním. Energetická skupina E.ON dlouhodobě rozvíjí své sponsorské aktivity s partnery především na jižní Moravě a v jižních Čechách. Vedle četných menších projektů regionálního významu patří mezi významné reklamní partnery z jižní Moravy extraligový hokejový tým HC Znojemští orli a velmi úspěšný tým ženských basketbalistek BK Gambrinus Sika Brno. Na území jižních Čech se energetická skupina E.ON věnuje rozvoji fotbalu. Vedle partnerství s SK Dynamo České Budějovice podporuje také mládežnický fotbal, kde významně přispívá k podpoře fotbalových klubů v celém regionu jižních Čech, reprezentovaných občanským sdružením Jihočeský fotbal. Cílem tohoto projektu je podpora dalšího rozvoje již nyní úspěšné práce s mládeží. Prostřednictvím série turnajů E.ON ČR Junior Cup chce nabídnout mladým fotbalistům možnost sportovního srovnání. Několik stovek dětí, ve věku od 10 let, zde bojuje o hodnotné ceny a postup mezinárodního fotbalového turnaje, který se každoročně koná v Německu za účasti nejprestižnějších evropských klubů. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Budoucí vývoj Stěžejním úkolem v roce 2006 je dokončení procesu restrukturalizace dle požadavků unbundlingu, a to důsledným provedením všech potřebných kroků s cílem ustálení nové organizační struktury a tím naplnění požadavků Směrnice 2003/54/ ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb v platném znění. Energetická skupina E.ON tak chce naplnit základní model koncernu E.ON s jeho majetkovými účastmi, který odpovídá umístění podél kompletního řetězce tvorby hodnot. V současnosti je podíl vlastní výroby velice malý a prakticky veškerou elektřinu pro své zákazníky skupina nakupuje z cizích zdrojů. Zvýšení ceny při nákupu elektřiny, například při zvýšení cen u užitých surovin, dodavatelé přenášejí na skupinu. I z tohoto důvodu je stěžejní vysoký podíl vlastní výroby. Energetická skupina E.ON se bude i nadále snažit naplňovat svůj dlouhodobý strategický cíl, stát se největší integrovanou energetickou a plynárenskou společností v České republice, tedy zajišťovat dodávky elektřiny a plynu z jedné ruky. 19 Michael Fehn předseda představenstva

22 E.ON důvěra partnerů zavazuje

23 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo společnosti E.ON Česká republika, a.s. v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, PSČ České Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo, jako osobou ovládající a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 ( sledované účetní období ). E.ON Česká republika, a.s. byla během sledovaného účetního období řízena společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH (100% podíl k ). Společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG (obchodní podíl ve výši 99,998 %) a společnosti E.ON Energie AG (obchodní podíl ve výši 0,002 %). E.ON Czech Holding AG byla ovládána prostřednictvím managementu E.ON Energie AG (100% podíl). E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající společnost E.ON Česká republika, a.s. je členem skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf. E.ON Energie AG se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov měla prostřednictvím E.ON Czech Holding AG resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH během sledovaného účetního období podstatný vliv na řízení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Konkrétní výše podílů držených společnostmi skupiny E.ON ve společnosti E.ON Česká republika, a.s. se v průběhu roku 2005 vyvíjely následujícím způsobem. V souvislosti s vklady částí podniků do společnosti E.ON Česká republika, a.s. uskutečněnými k 1. lednu 2005 společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Moravská elektroenergetická, a.s. a E.ON Bohemia, a.s., odpovídajícím zvýšením základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. a úpisem nově emitovaných akcií společnosti E.ON Česká republika, a.s. získali výše uvedení vkladatelé tyto podíly na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s.: Jihočeská energetika, a.s. podíl ve výši 27,72 %, Jihomoravská energetika, a.s. podíl ve výši 70,1 %, Moravská elektroenergetická podíl ve výši 1,81 % a E.ON Bohemia, s.r.o. podíl ve výši 0,14 %. Podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH činil 0,23 %. Dále se společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost procesů sloučení s rozdělujícími se společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská elektroenergetická a.s. V návaznosti na tyto procesy, zejména zrušení rozdělujících se společností, se podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH dále zvýšil a k datu konání mimořádné valné hromady společnosti E.ON Česká republika, a.s. dne 21. října 2005 činil 90,11 %. Uvedená valná hromada rozhodla o přechodu všech akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH. Vlastnické právo k akciím přešlo na E.ON Czech Holding-GmbH dne 9. prosince 2005, 24:00 a podíl E.ON Czech Holding-GmbH na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. se tím zvýšil na 100 %.

24 22 I. Ovládaná osoba Obchodní společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka II. Ovládající osoba Obchodní společnost E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo. III. Ostatní propojené osoby Propojenými osobami ve smyslu 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou pouze společnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní úkony či ostatní opatření): E.ON AG E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s E.ON Energie, a.s. ECO-TREND s.r.o. Energetika servis s.r.o. Jihočeská energetika, a.s. Jihočeská plynárenská a.s. (ovládáná společnostmi E.ON Energie AG a Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft jednajícími ve shodě) Moravská elektroenergetická, a.s. Teplárna Tábor, a.s. IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního období Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění: Společnost Druh smlouvy Předmět plnění E.ON AG Smlouva o zpracování údajů Zpracování výsledků zaměstnanecké ankety společností E.ON AG jako zpracovatelem E.ON Bayern AG Smlouva o poskytnutí školení Poskytnutí školení a poradenské služby k práci pod napětím poskytovatelem E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb (zejména finanční, kontrolingové, korporátní, administrativní a IT služby) dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb strategického poradenství v oblasti personalistiky poskytovatelem E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Dohoda o likviditě Vzájemné půjčky likvidních peněžních prostředků mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) 2 557 EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více