E.ON Česká republika, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E.ON Česká republika, a.s."

Transkript

1 E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005

2 E.ON

3 budoucnost na dosah

4 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka IČ Telefon Sídlo Lannova 16 Fax České Budějovice Internet

5 3 Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti 11 Orgány společnosti 15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Zpráva dozorčí rady společnosti 33 Zpráva nezávislých auditorů 35 Účetní závěrka k Doplňující údaje

6 E.ON hrajeme fér

7 Michael Fehn předseda představenstva Uplynulý rok byl pro energetickou skupinu E.ON v České republice uspokojivý. Jednoznačně se nesl ve znamení implementace výsledků restrukturalizačního V tržním prostředí, které charakterizuje narůstající konkurenční tlak a pokračující liberalizace všech klientských segmentů, jsme i v uplynulém roce dokázali upevnit náš více jak 20% podíl na českém trhu s elektřinou. Příslušnost energetické skupiny E.ON k silné evropské podnikatelské skupině poznají naši zákazníci v budoucnu především podle kvality, rychlosti poskytování služeb a jejich širokého spektra. To, na čem můžeme stavět, je strategická kompetence E.ON v řízení komplexních liberalizovaných trhů a zkušenosti našich společností v regionech. Můžeme být právem hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Angažmá E.ON v České republice je proto dobrým důkazem toho, že i v rychlé době se mohou úspěšně prosazovat dlouhodobé strategie a zároveň uspokojovat nároky kapitálového trhu. Těchto úspěchů by však nebylo možné 5 Úvodní slovo předsedy představenstva projektu czech.on a naplňování požadavků Směrnice 2003/54/ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb. Obě výzvy jsme úspěšně zvládli ve velmi napjatém časovém rámci. Tím jsme jako první energetická společnost v České republice dokázali zrealizovat unbundling v souladu se všemi právními náležitostmi již v roce Rok 2005 byl také ve znamení příprav na závěrečnou fázi liberalizace od Ztráty zákazníků z roku 2004 se podařilo v roce 2005 značně snížit. Z toho vyplývá obrat energetické skupiny E.ON Czech ve výši cca. 24,5 Mld. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním včetně portfoliových efektů a výsledků z účasti na plynárenských společnostech ve výši cca. 3 Mld. Kč podle US GAAP. dosáhnout bez vysokého nasazení a podpory našich zaměstnanců a důvěry, kterou v nás vkládají naši partneři. Chtěl bych proto na tomto místě vyslovit poděkování za odvedenou práci také jménem vedení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Michael Fehn předseda představenstva E.ON Česká republika, a.s.

8 Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva

9 Strategie E.ON Česká republika, a.s., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za realizaci strategických rozhodnutí a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. E.ON Historie vývoje spolupráce Od roku 1915 Začátek dovozu hnědého uhlí ze severních Čech pro provoz německých uhelných elektráren společností Bayernwerk (předchůdcem E.ON Energie AG). Od roku 1972 Začátek společného obchodování s elektrickou energii mezi společností Bayernwerk a ČSSR. Od 80. let Společnost Bayernwerk začíná využívat pro přepravu zemního plynu také plynovod tehdejší ČSSR. Od roku 1992 Zahájení spolupráce v rámci technické komise pro paralelní provoz energetických systémů CENTREL a UCPTE. Od roku 1992 Společný vývoj opatření proti velkým poruchám, založení společných podniků MW stejnosměrná spojka společnosti Bayernwerk zajistila zapojení České republiky do energetického systému západní Evropy. Od roku 1998 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech Založení společnosti Bayernwerk Bohemia s.r.o. Od roku 2000 Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech od obcí a ostatních investorů Transakce s českou energetickou společností ČEZ a Energie AG Oberösterreich, Profil společnosti 7 převzetí majoritních podílů regionálních dodavatelů elektrické energie JME a JČE Dokončení projektu czech.on a tím odpovídající začlenění JME a JČE do skupiny E.ON Realizace a naplnění zákonem pozadovaného oddělení výroby, prodeje a distribuce elektřiny, tzv. unbundlingu a vytvoření tří samostatných společností skupiny E.ON Czech.

10 8 Významné události roku 2005 leden Vznik samostatných společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. Energetická skupina E.ON tím jako první energetická společnost v České republice zrealizovala unbundling. červenec Uskutečnily se mimořádné valné hromady společností JČE, a.s. a JME, a.s., které rozhodly o rozdělení sloučením těchto společností se společnostmi E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. únor Zaměstnanci společnosti se sešli na historicky prvním společenském plese energetické skupiny E.ON v Českých Budějovicích a v Brně. březen Rozhodnutí ÚOHS o vytvoření tzv. virtuální elektrárny akciové společnosti ČEZ na roky 2006 a Tzn. umožnění přístupu cizím subjektům k výrobním kapacitám elektřiny ČEZ o celkové kapacitě 400 MW. duben V pořadí první celokoncernový OneE.ON Day. Význam této akce spočívá ve sbližování a vzájemném poznávání se celého koncernu E.ON. květen Koncern E.ON prodal svou realitní divizi Viterra společnosti Deutsche Annington. Důvodem je naplňování strategie koncernu, zaměření se na své klíčové elektrárenské a plynárenské aktivity. červen Konaly se v pořadí první valné hromady energetické skupiny E.ON, tedy společností E.ON Česká republika, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a E.ON Energie, a.s. srpen Energetická společnost ČEZ uzavřela velkoobchodní aukci na dodávky elektřiny na rok 2006, tzv. virtuální elektrárnu. Energetická skupina E.ON zde pořídila téměř polovinu z nabídnutého množství elektřiny. září V Brně na Plynárenské ul. byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný dispečink 110 kv. říjen U příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se uskutečnila první tisková konference energetické skupiny E.ON. Uskutečnila se konference vedoucích zaměstnanců energetické skupiny E.ON TOP 100. listopad V Českých Budějovicích a v Brně proběhla setkání zaměstnanců energetické skupiny E.ON. prosinec Východní část České republiky postihla sněhová kalamita, která měla za následek rozsáhlé výpadky elektřiny.

11 Složení představenstva k bylo následující: Funkce Jmenován Poznámka Michael Fehn předseda členem je od Lorenz Pronnet místopředseda členem je od Peter Ficht člen Karel Dietrich-Nespěšný člen Složení dozorčí rady k bylo následující: Funkce Jmenován Poznámka Dr. Walter Hohlefelder předseda členem je od Dr. Bernhard Reutersberg místopředseda členem je od Konrad Kreutzer člen

12 E.ON energie je naší výzvou

13 11 Peter Ficht člen představenstva Karel Dietrich-Nespěšný člen představenstva Orgány společnosti Představenstvo společnosti, k 31. prosinci 2005 Michael Fehn, předseda představenstva Narodil se 16. prosince 1958 v Kronech, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Technické University v Mnichově se zaměřením na elektrotechniku. Od roku 1999 jednatel společnosti Bayerwerk Bohemia, s.r.o. a následně E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je předsedou představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Peter Ficht, člen představenstva Narodil se 12. listopadu 1959 v Norimberku, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Univerzity Erlangen, studijní obor právo. Od května 2004 je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s. a jednatelem E.ON Bohemia, s.r.o. V současné době je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s., je členem představenstva E.ON Česká republika, a.s. (od ) a členem dozorčí rady VČP, a.s. a SMP, a.s. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Maximilians-Universität se zaměřením na revizi a důvěrnickou správu banky. Od listopadu 2001 jednatel společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. Karel Dietrich-Nespěšný, člen představenstva Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil 3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987 odešel do Německa, kde ve Würzburgu vystudoval vysokou školu ekonomickou. Od roku 1998 pracoval pro společnost Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční společnosti EVO. V listopadu 1999 přešel v rámci koncernu do společnosti E.ON Bohemia zpět do České republiky. Od 1. ledna 2001 byl zaměstnancem akciové společnosti Jihomoravská energetika, a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele sekce Ekonomika a následně funkci místopředsedy představenstva.

14 12 Dozorčí rada společnosti, k Dr. Walter Hohlefelder, předseda dozorčí rady Narodil se 08. září 1945 v Bad Godesberg, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem právnické fakulty univerzity v Bonnu, svou disertační práci vypracoval na Vysoké škole správní ve Speyeru. Pracoval na spolkovém Ministerstvu vnitra, je odborníkem na oblast jaderné energetiky. Od roku 2000 je členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov. Konrad Kreuzer, člen dozorčí rady Narodil se 08. listopadu 1948 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem Mnichovské univerzity v oblasti práva a mangementu. Pracoval na Ministerstvu vnitra bavorské vlády. Od června 1997 vykonával funkci předsedy představenstva společnosti Bayernwerk Hungária Rt. Od října 2000 je předsedou představenstva společnosti E.ON Hungária Rt. Dr. Bernhard Reutersberg, místopředseda dozorčí rady Narodil se 23. února 1954 v Düsseldorfu, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem ekonomické fakulty Vestfálské Wilhelmovy univerzity v Münsteru. Svou disertační práci složil na dopravním institutu v Münsteru. Od roku 2000 vykonával funkci jednatele společnosti E.ON Vertrieb GmbH v Mnichově a od roku je 2001 členem představenstva společnosti E.ON Energie AG, Mnichov.

15

16 E.ON schopní jednotlivci tvoří silný tým

17 Zpráva představenstva 15 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Obecný úvod V rámci energetické skupiny E.ON zaujímá akciová společnost E.ON Česká republika pozici řídící a servisní společnosti. Součástí této skupiny jsou dále akciové společnosti E.ON Energie, která má na starosti péči o zákazníky, nákup a prodej elektřiny, a dále pak E.ON Distribuce, která se stará o distribuci elektřiny. Energetická skupina E.ON je součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100 % dceřinou společností E.ON AG, sídlícím v Düsseldorfu. Všechny tři společnosti jsou navzájem propojené servisními smlouvami, tzv. Service- -Level-Agreements (dále jen SLA), na základě kterých jsou hrazené jednotlivé výkony v rámci skupiny. Tato struktura neplní pouze zákonem dané požadavky na unbundling (oddělení prodeje a distribuce elektřiny), ale naplňuje zároveň 5 základních cílů energetické skupiny E.ON, kterými jsou: centrální řízení skupiny, jednotná organizační a komunikační struktura, jednotné procesy a jednotné poskytování komplexních služeb. Z důvodů již zmíněné reorganizace, na základě požadavků Evropské unie k realizaci unbundlingu, musely společnosti změnit a optimalizovat veškeré procesy a všechny informační systémy. S ohledem na optimalizaci procesů a zajištění interního růstu marží, zahájila energetická skupina E.ON v uplynulém roce projekt Orientace na zákazníka. Projekt od svého počátku, v listopadu 2005 optimalizuje obsluhu zákazníků a externích partnerů. Z důvodů optimalizace zákaznicky orientované obsluhy v regionech byla zavedena pozice Oblastních manažerů. Jejich úloha spočívá v zabezpečování kvality a stálé optimalizace orientace na zákazníka v regionech. Rozumíme tím: Pravidelnou komunikaci a péči o starosty a samosprávu Koordinace všech zástupců E.ON v regionu, tzn. zajištění zákaznicky orientované obsluhy v oblasti obchodu i distribuce Přebírání regionálních funkcí správy stížností Obsluha a využívání regionálních sítí, zejména regionálních médií a rozhodujících činitelů. Změnou prochází v současné době i vzhled faktur pro velkoodběratele, s cílem zajistit ještě větší míru přehlednosti a komfortu pro zákazníky. Jedním z dalších projektů vedoucí k optimalizaci obsluhy zákazníků je projekt Práce pod napětím. Tato metoda umožňuje provádět servisní práce na linkách vn rychle, pružně, efektivně a hospodárně, bez nutnosti jejich vypínání. Toto speciální know-how zavedla energetická skupina E.ON ve spolupráci se společností E.ON Bayern, která má v této oblasti rozsáhlé znalosti a zkušenosti. Poté, co zahájila práci první specializovaná skupina v Brně, jsou práce pod napětím prováděny již téměř denně. Zaznamenali jsme velmi pozitivní reakce našich zákazníků, neboť se tím značně snížil počet nutných přerušení dodávek z důvodů údržby nebo oprav.

18 Hospodářské výsledky V roce 2005 dosáhla energetická skupina E.ON obrat v celkové výši 24,5 Mld. Kč a celkový odbyt elektřiny 12,2 TWh. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 3 Mld. Kč dle US GAAP. IT Akciová společnost E.ON Česká republika zajišťuje na základě SLA služby v oblasti IT i pro ostatní společnosti energetické skupiny E.ON. Stěžejními úkoly roku 2005 v oblasti IT bylo dokončení harmonizace zákaznického systémů SAP R3 a SAP IS-U, dále pak harmonizace technického systému TOMS a geografického systému GIS, kdy za účasti klíčových uživatelů a projektového týmu došlo k řízeným změnám nastavení či rozšiřování funkcionalit. Obecně lze konstatovat, že specifická ostrovní řešení a jejich integrace do harmonizovaného jednoho systému nelze implementovat bez určitých časových prodlev. Proto během roku 2005 došlo k několika nutným odstávkám systému, Mezi další konkrétní projekty směřující 16 ke zlepšování obsluhy zákazníků patří zřízení bezplatné poruchové linky na čísle , jednotné pro celé distribuční území E.ON v Česku. Co se týče tvorby cen zákazníkům, je energetická skupina E.ON samozřejmě schopna nabízet atraktivní a na míru vytvořené podmínky. Cena za elektřinu se skládá z následujících složek nákupu elektřiny a případné výroby, přenosu v sítích vvn, distribuce ke koncovému zákazníkovi a komplexních služeb spojených s nákupem. Cenové rozdíly u konkurentů by neměly být výrazné, protože poplatky za užívání sítí jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) pro všechny účastníku na trhu za stejných podmínek a nákup elektrické energie se realizuje na základě transparentních výběrových řízení. Energetická skupina E.ON je zapojena do plnění požadavků Sarbanes-Oxley-Act (SOA) v rámci celého koncernu. Auditorská zpráva společnosti E.ON Audit Services pro SOA projekt 2005 nastavila pro energetickou skupinu E.ON zelenou. Pozitivní výsledek by však měl být brán s rezervou, neboť se jednalo o nižší stupeň přezkoumání (Dry Run), než tomu bude v případě roku Navíc byly některé procesy hodnoceny na oranžovou a musí být dále optimalizovány. Pro rok 2006 je plánováno mnohem větší provázání a zavedení procesů SOA pro oblast plynu. zejména počátkem roku, což vedlo k masivnímu zpoždění ve vyřizování zákaznických požadavků. Velmi rychle se však podařilo situaci zvládnout a před koncem roku byl již režim vyřizování požadavků zákazníků plně stabilizován.

19 Životní prostředí Předmět činností jednotlivých členů energetické skupiny E.ON je organizován tak, že akciové společnosti E.ON Distribuce a E.ON Energie přenesly, na základě výše uvedených smluv o poskytování služeb (SLA), na společnost E.ON Česká republika, a.s., povinnost zajistit pro ně podmínky pro poskytování hlavních předmětů jejich činností nebo některé z těchto činností i vykonávat. Vlastním výkonem ochrany životního prostředí byla pověřena mandátní smlouvou dceřiná společnost ECO trend, s.r.o., s bohatými zkušenostmi v oboru environmentálního managementu. Pro zajištění ochrany životního prostředí byly vypracovány a zavedeny potřebné vnitropodnikové předpisy, směrnice a prováděcí pokyny pro všechny dotčené oblasti životního prostředí. V části objektů energetické skupiny E.ON byly provedeny vstupní audity stavu péče o životní prostředí z hlediska všech jeho složek, kterých se činnost skupiny v těchto objektech dotýká. V roce 2005 se jednalo celkem o audity 55 objektů. V ostatních objektech a areálech byly v roce 2005 prováděny provozní dohlídky (celkem 51), zaměřené především na dodržování ustanovení právních norem a vnitřních předpisů, týkajících se jednotlivých složek životního prostředí, a na plnění povinností, stanovených v této oblasti příslušnými orgány státní správy. O všech těchto dohlídkách byly zpracovány protokoly s případnými návrhy potřebných nápravných opatření. Samozřejmostí jsou školení určených pracovníků dle požadavků a potřeby odpovědných pracovníků a platných právních předpisů. V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřila zejména na ekologicky šetrné provádění údržby ochranných pásem vedení distribuční soustavy v souladu s požadavky energetického zákona č. 458/2000 Sb. a rovněž zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. V rámci výstavby nových vedení či rekonstrukce stávajících vedení byla realizována i odpovídající technická opatření pro snižování negativních vlivů venkovních vedení distribuční soustavy na ptactvo. V roce 2005 bylo zahájeno prověřování nové technologie pro údržbu ochranných pásem nadzemního vedení elektrické energie s pomocí herbicidů. V odpadovém hospodářství byl kladen důraz na důslednou kontrolu a implementaci požadavků vyplývajících pro skupinu ze zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů, především na evidenci a nakládání s odpady a zvláště s nebezpečnými odpady. Související je dlouhodobá aktivita přezkoumávání zařízení, která mohou obsahovat nebo obsahují PCB. Cílem aktivity je dodržet zákonný termín, rok 2010, stanovený pro tyto kontroly. Podobný postup, v souladu s požadavky zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, byl zvolen při činnostech spojených s uváděním obalů na trh. Ve vodním hospodářství byl věnována pozornost plnění ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb. a souvisejících vodoprávních předpisů. Zavedená preventivní opatření přispěla k tomu, že vlivem provozních činností energetické skupiny E.ON nedošlo v roce 2005 ani k poškození, ani k ohrožení životního prostředí v dané oblasti. Při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky byla pro nakládání s těmito nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky zavedena taková opatření, aby mohla být tato pravidla při práci s těmito látkami a přípravky dodržena. V ochraně ovzduší bylo pro skupinu rovněž zajištěno plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší. V této souvislosti byla zajištěna aktualizace souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (Provozní řád) velkého zdroje znečišťování ovzduší Výtopny Mydlovary. Zpřísnění předpisů pro používání látek, které ovlivňují ozónovou vrstvu Země, vedlo k evidenci dotčených zařízení (především chladící a klimatizační zařízení), která mohou tyto látky obsahovat. Zákonem stanovené kontroly a vedení evidenční knihy zařízení provádí specializované servisní firmy. V roce 2005 bylo, na základě smlouvy o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, dokončeno zpracování analýz rizika pro objekty šesti rozvoden 17

20 18 (Dasný, Humpolec, Mydlovary, Písek, Veselí n. Lužnicí a Vimperk), starého závodu ve Strakonicích, areálu Vulkán, Výtopny Mydlovary a odkaliště Triangl. Lidské zdroje Průměrná mzda zaměstnanců akciové společnosti E.ON Česká republika dosáhla ve sledovaném roce Kč, průměr celé energetické skupiny E.ON pak dosáhl Kč. Těžiště personální práce spočívala v roce 2005 na jedné straně ve snižování stavů zaměstnanců, implementaci nové kolektivní smlouvy včetně jednání o jejím prodloužení, a realizace nového mzdového systému orientovaného na výkon. Na druhé straně se jednalo o zahájení rozvojového programu pro absolventy vysokých škol a zavedení programu personálního rozvoje a dalšího vzdělávání. Akciová společnost E.ON Česká republika v roce 2005 zaměstnávala zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu, celá energetická skupina E.ON pak zaměstnanců. Nová harmonizovaná kolektivní smlouva energetické skupiny E.ON vešla v platnost k a na konci téhož roku byla prodloužena o další 3 roky, s platností do To zaručuje energetické skupině E.ON velkou míru volnosti v plánování do budoucna. Plánovaný nárůst mezd leží 2 % nad plánovanou mírou inflace. Mimo to, věnovala energetická skupina E.ON v roce 2005 značnou pozornost vybudování portfolia absolventů škol. V tomto roce se tohoto rozvojového programu zúčastnilo celkem 11 absolventů. V tomto 2-letém programu jsou absolventi škol cíleně připravováni na další úkoly v rámci společnosti. Energetická skupina E.ON zahájila rovněž projekt zaměřený na praktikanty, podobný programu, který probíhá v mateřské společnosti E.ON Energie AG. Tohoto programu se v roce 2004 zúčastnili 4 praktikanti. Kromě uvedených programů využívají vybraní zaměstnanci vzdělávací programy koncernu, pokud jim to jejich jazykové znalosti dovolí. 3 zaměstnanci energetické skupiny E.ON se tak podílí na manažerském rozvojovém semináři mateřské společnosti E.ON Energie AG. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny především na realizaci školení v oblasti úrazové prevence. V důsledku těchto aktivit bylo v akciové společnosti E.ON Česká republika evidováno pouze 8 pracovních úrazů. Sociální zodpovědnost v regionech Energetická skupina E.ON si je plně vědoma své sociální role v regionech, kde působí a chápe svou sociální zodpovědnost v regionech, známou pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility), jako jednu z významných součástí firemní filosofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro děti a mládež, ve smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Ve spolupráci s Policií ČR a Národní protidrogovou centrálou se energetická skupina E.ON podílí na projektu Malé policejní akademie. Úkolem projektu je systematická a důsledná práce s dětmi vybraných tříd na druhém stupni základních škol. Cílem je pak preventivně přispět u dětí k osvojování si pozitivního sociální ho chování a odmítání porušování zákona. Program v sobě zahrnuje otázky týkající se šikany, záškoláctví, agresivity, náboženských hnutí a sekt, gamblerství, lidských práv, protispolečenských jevů, dětské kriminality, trestního práva, alkoholové a nealkoholové toxikomanie a další. Speciální výukové programy jsou zařazeny do hodin občanské a rodinné výchovy a vyučují je specialisté z řad policie a další odborníci. Pedagogové na jednotlivé programy následně navazují a tak se s uvedenými tématy pracuje po celý školní rok. V oblasti péče o handicapované občany můžeme uvést spolupráci s dětským centrem ARPIDA v jižních Čechách, které nabízí v rámci svého areálu komplexní péči v duchu ucelené rehabilitace zejména dětem, v některých oblastech též mládeži a mladým lidem, s tělesným

21 (motorickým) a kombinovaným postižením. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. Zástupci společnosti rovněž každoročně navštěvují Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole a předávají zde dárky dětem postiženým hematologickým a onkologickým onemocněním. Energetická skupina E.ON dlouhodobě rozvíjí své sponsorské aktivity s partnery především na jižní Moravě a v jižních Čechách. Vedle četných menších projektů regionálního významu patří mezi významné reklamní partnery z jižní Moravy extraligový hokejový tým HC Znojemští orli a velmi úspěšný tým ženských basketbalistek BK Gambrinus Sika Brno. Na území jižních Čech se energetická skupina E.ON věnuje rozvoji fotbalu. Vedle partnerství s SK Dynamo České Budějovice podporuje také mládežnický fotbal, kde významně přispívá k podpoře fotbalových klubů v celém regionu jižních Čech, reprezentovaných občanským sdružením Jihočeský fotbal. Cílem tohoto projektu je podpora dalšího rozvoje již nyní úspěšné práce s mládeží. Prostřednictvím série turnajů E.ON ČR Junior Cup chce nabídnout mladým fotbalistům možnost sportovního srovnání. Několik stovek dětí, ve věku od 10 let, zde bojuje o hodnotné ceny a postup mezinárodního fotbalového turnaje, který se každoročně koná v Německu za účasti nejprestižnějších evropských klubů. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Budoucí vývoj Stěžejním úkolem v roce 2006 je dokončení procesu restrukturalizace dle požadavků unbundlingu, a to důsledným provedením všech potřebných kroků s cílem ustálení nové organizační struktury a tím naplnění požadavků Směrnice 2003/54/ ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona č. 458/2000 Sb v platném znění. Energetická skupina E.ON tak chce naplnit základní model koncernu E.ON s jeho majetkovými účastmi, který odpovídá umístění podél kompletního řetězce tvorby hodnot. V současnosti je podíl vlastní výroby velice malý a prakticky veškerou elektřinu pro své zákazníky skupina nakupuje z cizích zdrojů. Zvýšení ceny při nákupu elektřiny, například při zvýšení cen u užitých surovin, dodavatelé přenášejí na skupinu. I z tohoto důvodu je stěžejní vysoký podíl vlastní výroby. Energetická skupina E.ON se bude i nadále snažit naplňovat svůj dlouhodobý strategický cíl, stát se největší integrovanou energetickou a plynárenskou společností v České republice, tedy zajišťovat dodávky elektřiny a plynu z jedné ruky. 19 Michael Fehn předseda představenstva

22 E.ON důvěra partnerů zavazuje

23 21 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo společnosti E.ON Česká republika, a.s. v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, PSČ České Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo, jako osobou ovládající a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 ( sledované účetní období ). E.ON Česká republika, a.s. byla během sledovaného účetního období řízena společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH (100% podíl k ). Společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG (obchodní podíl ve výši 99,998 %) a společnosti E.ON Energie AG (obchodní podíl ve výši 0,002 %). E.ON Czech Holding AG byla ovládána prostřednictvím managementu E.ON Energie AG (100% podíl). E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající společnost E.ON Česká republika, a.s. je členem skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz, Düsseldorf. E.ON Energie AG se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov měla prostřednictvím E.ON Czech Holding AG resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH během sledovaného účetního období podstatný vliv na řízení společnosti E.ON Česká republika, a.s. Konkrétní výše podílů držených společnostmi skupiny E.ON ve společnosti E.ON Česká republika, a.s. se v průběhu roku 2005 vyvíjely následujícím způsobem. V souvislosti s vklady částí podniků do společnosti E.ON Česká republika, a.s. uskutečněnými k 1. lednu 2005 společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Moravská elektroenergetická, a.s. a E.ON Bohemia, a.s., odpovídajícím zvýšením základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. a úpisem nově emitovaných akcií společnosti E.ON Česká republika, a.s. získali výše uvedení vkladatelé tyto podíly na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s.: Jihočeská energetika, a.s. podíl ve výši 27,72 %, Jihomoravská energetika, a.s. podíl ve výši 70,1 %, Moravská elektroenergetická podíl ve výši 1,81 % a E.ON Bohemia, s.r.o. podíl ve výši 0,14 %. Podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH činil 0,23 %. Dále se společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost procesů sloučení s rozdělujícími se společnostmi Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská elektroenergetická a.s. V návaznosti na tyto procesy, zejména zrušení rozdělujících se společností, se podíl společnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH dále zvýšil a k datu konání mimořádné valné hromady společnosti E.ON Česká republika, a.s. dne 21. října 2005 činil 90,11 %. Uvedená valná hromada rozhodla o přechodu všech akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH. Vlastnické právo k akciím přešlo na E.ON Czech Holding-GmbH dne 9. prosince 2005, 24:00 a podíl E.ON Czech Holding-GmbH na základním kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. se tím zvýšil na 100 %.

24 22 I. Ovládaná osoba Obchodní společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka II. Ovládající osoba Obchodní společnost E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, Mnichov, Spolková republika Německo. III. Ostatní propojené osoby Propojenými osobami ve smyslu 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou pouze společnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní úkony či ostatní opatření): E.ON AG E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s E.ON Energie, a.s. ECO-TREND s.r.o. Energetika servis s.r.o. Jihočeská energetika, a.s. Jihočeská plynárenská a.s. (ovládáná společnostmi E.ON Energie AG a Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft jednajícími ve shodě) Moravská elektroenergetická, a.s. Teplárna Tábor, a.s. IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního období Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění: Společnost Druh smlouvy Předmět plnění E.ON AG Smlouva o zpracování údajů Zpracování výsledků zaměstnanecké ankety společností E.ON AG jako zpracovatelem E.ON Bayern AG Smlouva o poskytnutí školení Poskytnutí školení a poradenské služby k práci pod napětím poskytovatelem E.ON Bayern AG E.ON Bohemia, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb (zejména finanční, kontrolingové, korporátní, administrativní a IT služby) dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Bohemia, s.r.o. E.ON Czech Holding AG Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb strategického poradenství v oblasti personalistiky poskytovatelem E.ON Czech Holding AG E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o poskytování služeb Poskytování služeb dodavatelem E.ON Česká republika, a.s. objednateli E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Dohoda o likviditě Vzájemné půjčky likvidních peněžních prostředků mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Česká republika, a.s. E.ON Česká republika, a.s. Výroční zpráva 2005 E.ON budoucnost na dosah 2 Základní informace o společnosti E.ON Česká republika, a.s., (dále jen ECR) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA E.ON Energie, a.s. 2006 Strana 1 Základní informace o společnosti E.ON Energie, a.s., (dále jen ECE) byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více