PO-NOR-KA strojařům. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity. 2. Označování položek. 3. Struktura výrobků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO-NOR-KA strojařům. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity. 2. Označování položek. 3. Struktura výrobků"

Transkript

1 PO-NOR-KA strojařům Nové metody práce vyvinuté v PO-NOR-CE pro přípravu, sledování a kalkulaci výroby umožňují snižovat výrobní náklady v živnostenských firmách i ve společnostech vybavených informačním systémem. Proto jsme zpracovali příručku PO-NOR-KA strojařům, která je vysvětluje. Některá doporučení jsou revoluční a stávají se předmětem diskusí na informačních akcích, protože nedoporučují některé dlouhodobě užívané i uznávané způsoby práce. Je účelné dívat se na ně jako na náměty k přemýšlení. Uvedenou příručku si můžete vyžádat. V následujícím článku uvádíme stručně některá v ní obsažená témata. Při úvahách o automatizaci činností a rozhodování je účelné nejdříve určit a na vzorku prověřit "co vlastně doopravdy potřebujeme", a teprve následně zvolit přístup k řešení, respektive volit odpovídající SW. Stává se, že firma má více starostí s počítači (s informačním systémem), než s vlastní výrobou. Nejdříve máme hledat ideální řešení našich potřeb a teprve následně návrh porovnat se známými přístupy. Jinak nedosáhneme inovace vyššího řádu. Tento pracovní postup doporučují světoví racionalizátoři, v PO-NOR-CE se osvědčil. Dále uvádíme příklady, získané zkušenosti a přístup k řešení. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity V dobách plánované ekonomiky každý podnik měl téměř veškeré výrobní technologie včetně nástrojárny, opravárny, galvanovny, lakovny atd.. Vše zajišťoval ve vlastních provozech, jinak to nešlo a tato zvyklost přežívá. Firmy chtějí i nadále vlastnit technologie potřebné pro téměř úplné zajištění výroby. Ideální je však vyrábět jen to, na co máme moderní vysoce výkonné a přesné technologie (stroje), se kterými jsme schopni světové konkurence. Vše ostatní je výhodné zadávat do výroby jiným také specializovaným firmám. Jedině tímto způsobem vzniká ve specializovaných firmách objem výkonů, pro který se moderní drahá technologie vyplatí. Výhodné je rovněž co nejvíce materiálů nakupovat pro konkrétní zakázky až v čase potřeby a pouze v potřebném množství, hutní materiály již dělené a označené zakázkou. Některé progresivní firmy sklady plechů, tyčí i dalších hutních materiálů zcela zrušily. Pro rozhodování, co vyrábět a co nakupovat je nutné znát výrobní náklady na konkrétní technologie, činnosti, výrobky, zakázky viz bod Označování položek Pro dříve ručně vedené seznamy a kartotéky, které bylo možné seřadit jen dle jediné informace, se do této informace s cílem zrychlit vyhledávání vkládaly třídící a významové znaky. Pro označování výkresů i jiných položek tak vznikala dlouhá složená označení. Podobná označování nejrůznějších položek, určená pro vyhledávání v seznamu řazeném dle jediného označení, užíváme i zlepšujeme dodnes, přestože máme na počítačích k dispozici seznamy (databáze), do kterých můžeme jednotlivé informace uložit jako samostatné a přidat řadu dalších. Řadit a vybírat řádky pak můžeme dle libovolných dat a pro identifikaci položek, se kterou pracují všichni zaměstnanci firmy včetně administrativy, stačí sled šesti znaků. 3. Struktura výrobků Strukturu výrobku dodanou z konstrukční kanceláře považujeme za definitivní a ukládáme ji na počítače, přestože je výsledkem subjektivního názoru konstruktéra a pro většinu zakázkových výrob není vhodná. Pro uložení a zpracování dat na počítači má být určující to, co potřebuje výroba, nikoliv obecná teoretická představa konceptorů SW. Jde o výrobní náklady. Na to, jaká příprava výroby je optimální, je nutné se ptát dílenských technologů, mistrů a předních výrobních pracovníků.

2 Uložení skladby výrobků na počítač formou kusovníkových vazeb je nevýhodné. Konstruktér s cílem dosáhnout maximální stavebnicovost konstrukcí potřebuje vysokou četnost do sebe vstupujících drobných sestav a nezávislé součásti s vlastním výkresem a identifikátorem. Správci dat požadují vzhledem k vysoké pracnosti zapisování kusovníkových vazeb co nejmenší počet stupňů rozpadu. V některých firmách s vlastní konstrukcí je povolený v používaném informačním systému jen maximální počet stupňů. To znamená, že počítač (SW) paradoxně zdražuje výrobu. To, co by mohlo být zavedeno jako podnikové standardy vyráběné v dávkách výkonnou technologií, musíme konstruovat vždy znovu, ale hlavně vyrábět vlivem malé sériovosti nejdražší technologií kusové výroby. Polotovary vlastní výroby na sklad zvyšují majetek firmy, ekonomové se zvyšování zásob brání. Úspory výrobních nákladů vzniklé levnější výrobou (výkonnější technologií použitelnou jen při výrobě větší dávky) bývají řádově vyšší, než ztráty z takto zvýšených zásob. Navíc užívání hotových standardů snižuje průběžnou dobu výroby a tím i čas zásob. Výroba polotovarů na sklad také umožňuje vyvážit kapacitní disproporce. Teoretické řešení tohoto problému (co vyrábět v dávkách na sklad) je složité. Pro praxi obvykle stačí odborné odhady provedené ve spolupráci techniků s ekonomy. Během desítek roků jsme však takovou spolupráci nezaznamenali. Technici a ekonomové žijí už od školního vzdělání svůj odborný samostatný život. Ze struktury výrobku vyjádřené kusovníkovými vazbami počítač zajišťuje různé úlohy. Například sestaví dodatečně strukturní kusovník, neboli skladbu výrobku, kterou konstruktér navrhnul, zná ji, ale nemá vhodný prostředek pro její vyjádření na počítači. Pomocí kusovníkových vazeb se načítají počty kusů položek do výrobku, počítají se průběžné doby pro řízení výroby a provádějí se další úlohy. Pracovníci, kteří jsou na tento způsob uložení dat na počítači zvyklí, jej považují za nepostradatelné řešení, za páteř podnikových informací, která je desítky roků užívaná ve většině podniků s opakovanou výrobou. Při rozhodování o pořízení SW je však účelné analyzovat, které z úloh umožněných kusovníkovými vazbami ve firmě potřebujeme a nejdou-li zajistit racionálněji. Načítání počtu vyráběných položek výrobku je řešitelné bez větších problémů i ručně. Řízení výroby potřebuje okamžité operativní zásahy vzhledem ke krátkým průběžným dobám. Určující jsou absence pracovníků, poruchy výrobních zařízení, momentální nedostatek materiálu, nářadí, měřidel, změny termínů a další vlivy, na jejichž zapsání do počítače pro přepočítání plánu není čas. I nejdokonalejší programy pro řízení výroby nerespektují výhodnost skupinové výroby, dovednosti jednotlivých výrobních pracovníků, ani detailní vlastnosti výrobních pracovišť. Řízení výroby se proto zajišťuje převážně operativně, ručně. Pro tyto podmínky jsme vypracovali pomůcku - program SLEDZAK. Jako nejvýhodnější řešení se ukazuje sestavit pro každý výrobek i zakázku na počítači seznam jeho položek (rozpisku). Pro další provedení výrobku původní seznam překopírujeme pod identifikátor dalšího provedení a provedeme v něm jen příslušné změny. Toto řešení nepotřebuje konstrukční a jiné změny, které jsou nejsložitějším problémem zpracování dat. Je použito v programech LADY- KALK i v programu PONOR. 4. Výrobní postupy, výrobní průvodky Konstrukce zakázkově (kusově) vyráběných výrobků jsou kresleny převážně v sestavných výkresech, ze kterých vyplývá potřeba vzájemného slícování, svrtání, svaření, neboli společná výroba různých součástí. Programy pro přípravu výroby vznikly pro sériové výroby součástí na sklad (každá součást je vyměnitelná), ve kterých co konstruktérem určená součást, to vlastní shodně označený výrobní postup předepisující výrobu této jediné součásti. Toto řešení se neustále aplikuje i pro zakázkové výroby, které potřebují různé výrobní postupy. Například postup jediný souhrnný pro celý výrobek skupinový pro společnou výrobu položek podobných způsobem výroby (minimalizace nákladů) skupinový pro společnou výrobu vzájemně lícovaných součástí (nutné pro řízení výroby) pouze "technologický" (předmontáž, demontáž, cejchování, povrchové úpravy, ověřování, expedice). Výroba vše vyrobí při jakkoli vypracovaných postupech (což je zavádějící), ale při různé spotřebě výrobních nákladů. Výroba velkých celků probíhá technologicky. Základní kostra se již vyrábí, přestože celý projekt není dosud konstrukčně dokončený. Například pro výrobu potrubí, která prostupují celým zařízením,

3 je nutné vyrobit řadu různých přírub, prostupů, redukcí, těsnění, a výrobu každé takové "ekonomicky drobné" součásti je iracionální vyrábět dle vlastního výrobního postupu. Pro celé potrubí je výhodné vypracovat společný (souhrnný) výrobní postup, který předepisuje společnou výrobu všech součástí (skupina podobných, výroba je levnější). Tradiční uložení dat na počítač "co vyráběná součást, to vlastní výrobní postup je nevýhodné. Data na počítač potřebujeme uložit pro potřeby výroby: Postupy pro výrobu jediné položky kombinovat v rámci výrobku s postupy skupinovými i dalšími, které mohou předepisovat nejrůznější technologické a kontrolní činnosti. Uvedené řešení je zajištěno ve všech našich programech. V běžných programech i informačních systémech není zajištěna podpora pro racionální vypracování technologických postupů, přestože jejich úroveň výrazně ovlivňuje výrobní náklady. Jedinou pomůckou, která je obvykle k dispozici, je možnost vyhledání (podle zvolených kritérií i podle konstrukčního náčrtu) podobné dříve vyráběné položky a přejmout jejích postup. Pro zakázkové výroby je tato metoda využitelná pouze omezeně pro malé procento typických opakovaně vyráběných položek a je téměř nepoužitelná při změně výrobního programu: Do podniku se neustále nakupují nové stroje, nářadí, pomůcky, doplňují se přípravky, technologie se soustavně modernizuje, ale do dříve zpracovaných postupů se změny nepromítají. Zvolení kritérií a výběr vhodného podobného postupu je velmi subjektivní. Konstrukční hlediska nejsou vhodná, nezajišťují podobnost technologickou. Výběr podle technologických kritérií vyžaduje znát technologické parametry nové položky, které však paradoxně teprve hledáme. Zadáním pouze hrubých kritérií se vybere větší počet položek, ze kterých optimální použitelný postup musí vybrat technolog na základě svých subjektivních zkušeností a znalostí. V přípravě zakázkových výrob, kdy je potřeba zpracovávat velký počet postupů v časové tísni, je tento způsob příliš pracný. V programech LADY můžete použít pro vypracování výrobních postupů metodu RTP. Je to metoda, která nutí podnikové technology stanovit technologická pravidla, jejichž následné užívání standardizuje způsob výroby (zajišťuje jednotnost podobných postupů), omezuje nevhodná řešení, snižuje výrobní náklady, zvyšuje jakost výroby a výrazně snižuje pracnost vypracování nových výrobních postupů (sestavuje a ukládá je počítač). 5. Kalkulace výrobních nákladů Pro rozhodování, co a jak máme vyrábět a za kolik prodávat, potřebujeme znát veškeré náklady potřebné na zajištění každé zakázky. Výrobní náklady na konkrétní výrobek nebo zakázku rozdělujeme na náklady přímé (obvykle jen cena materiálů a výrobní mzdy) a náklady nepřímé (ostatní) vyjádřené obvykle formou režijní přirážky k výrobním mzdám. Přímé náklady, problémy Přímé náklady obvykle zjišťujeme před zahájením výroby (normativní, plánované) a skutečné (ceny vydaných materiálů a ve výrobě odpracované mzdy). Související problémy: Normativy a jiné nástroje pro výpočet potřebných výrobních hodin a z nich odvozených mezd jsou převážně jen pomůckami, z nichž každý kalkulant vypočte jinou hodnotu. Předpoklad, že strojní časy jsou spolehlivé (dodržování předepsaných řezných podmínek), obvykle neplatí. Řemeslník při obrábění sleduje tuhost stroje, obrobku, upínačů obrobku a nástrojů, tvar třísky, hluk, obrábění může různě optimalizovat. Platí to i o programech pro NC stroje. Normovaný čas na obsluhu operace je plnitelný v širokém rozptylu. Předpoklad, že výroba každého kusu po seřízení operace trvá stejně dlouho, je převážně mylný. S narůstajícím počtem kusů ve výrobní dávce klesá počet měření, nastavování třísek, pohledů na výkres, řemeslník volí pro daný počet kusů odpovídající seřízení operace.

4 Informace z dílny kolik času se na provedení operace spotřebovalo jsou zkreslené, až nepoužitelné. Pracovníci "zapisují" počet hodin na operaci v závislosti na normě, na dostatku práce, případně takový čas, který mohou při kontrole obhájit. Popsané problémy vyřeší spolehlivé normativy pro výpočty výrobní pracnosti (norem spotřeby času), ze kterých každému kalkulantovi vyjde z předepsaných jednoznačných vstupních dat shodný výsledek. Pro takto spolehlivě vypočtenou měrnou hodnotu můžeme bez obav užívat spolehlivé statisticky zjištěné opravné koeficienty. Na tomto principu pracují všechny normativy zpracované v PO-NOR-CE. Jejich stručný přehled uvádíme v bodě 6. Nepřímé náklady, problémy Hlavním parametrem pro určení nepřímých nákladů výrobku bývají výrobní mzdy, jejichž rozdílnosti mezi plánem (normou) a skutečností, ke kterým dojde vždy, ještě násobíme formou neúměrně vysoké režijní přirážky. Náklady na přípravu výroby (obchodní jednání, konstrukce, zásobování, technologie, nářadí) jsou závislé na počtu kusů výrobku po celou jeho životnost. Čím více kusů výrobku se bude vyrábět, tím nižší budou náklady připadající na jeden kus. Čím více kusů výrobku bude ve výrobní dávce (počet současně vyráběných kusů), tím nižší budou náklady na zajištění, řízení a obsluhu výroby připadající na jeden kus. Nevýrobní náklady nejsou násobkem výrobních mezd, ale režijní přirážky je tak vyjadřují. Správným řešením je výrobek a zakázku popsat (charakterizovat) jednoznačnými vstupními daty a vypracovat "normativy pracnosti technicko-hospodářských činností". Ti pracovníci, kteří se denně výrobními zakázkami zabývají (obchodník, konstruktér, zásobovač, technolog, mistr, kontrolor a další), spotřebu času na popsanou (charakterizovanou) zakázku odhadnou velmi přesně. Tyto odhady můžeme zpracovat formou normativů, a teprve následně vše ověřovat pomocí účetních hodnot. Nutné je opustit tradiční zvyklost přiřazovat nepřímé náklady k jednotlivým zakázkám (vypracovat normativ) jen z hodnot zpracovávaných v účetnictví. Účetní kalkulace nejsou pro tyto potřeby určeny. Sledují jednotlivé druhy nepřímých nákladů za celou firmu, nikoliv po zakázkách. Účelné je vypracovat kalkulace mimoúčetní, pro tyto potřeby určené, pomocí kterých náklady zjistíme přesněji. Má je provádět obchodník přijímající zakázky, nebo příprava výroby před zahájením výroby. Je v zájmu firmy, aby program pro takové kalkulace vypracovali ekonomové ve spolupráci s obchodníky a techniky. Příkladem je program KgCeny. V programu jsou normativy pro určení hodin práce na přípravu výroby a na zajištění výrobní dávky. Program je určený hlavně pro rychlou kalkulaci nabídek k výrobě, způsob vyjádření nevýrobních nákladů je však obecný. Součástí programu jsou také samostatné normativy pro výpočty: nákladů (ceny) na jednu hodinu práce pracovníka nákladů (ceny) na jednu hodinu práce konkrétního stroje (zařízení), které můžete využít při různých kalkulacích a ekonomických rozvahách. 6. Výpočet výrobní pracnosti Pro výpočty výrobních pracností jsme vypracovali několik typů normativů. Všechny pracují na principu spolehlivosti, výsledkem jsou "měrné" hodnoty, které můžeme bez obav násobit zjištěnými (spolehlivými, statisticky vypočtenými) koeficienty. Metoda LADY Obsahuje výpočet norem TBC (příprava operace) a TAC (čas za kus) pro jednotlivé výrobní operace a kumulované výpočty pro kalkulace svařenců. Seznam zajištěných výpočtů i popis metody je uveden v popisu programů. Při koncipivání metody jsme vycházeli z poznatků a potřeb zakázkových výrob a zvolili zásady: Počet vstupních dat (hodnot zadávaných z klávesnice) minimalizovat. Hodnoty vstupních dat musí být objektivní, jednoznačné, rychle a jednoduše zjistitelné

5 Určení sériovosti výroby nahradit vstupním údajem Počet kusů ve výrobní dávce a vypracovat matematické funkce, které výpočtené časy automaticky upraví. Pro vyjádření různých technicko-organizačních podmínek (specializace pracovišť, pracovníků a dalších podnikových vlivů) zavést opravný koeficient, který si může uživatel nastavit (normy naladit) pro své konkrétní pomínky. Metoda LADY je zajištěna ve všech programech LADY, v programu NormsW a PONOR. Kilogramová pracnost hutního polotovaru a pracnost montáže nakupovaného výrobku V programu LADY-KALK jsou v seznamu nakupovaných položek (ceníku) u každé položky hutního materiálu uloženy normy TBC a TAC za jeden kilogram tohoto polotovaru (tyče, plechu). Vzorce pro tyto výpočty jsou k dispozici. Čím je jeden metr tyče, nebo metr čtverečný plechu hmotnější (tlustší), tím je norma za kg nižší. Program ze zadaných rozměrů součásti vypočte množství i cenu materiálu a normy TBC a TAC. Pro výpočet nepotřebujeme výrobní operace (ani postupy), stačí informace o součástech: Polotovar, obrysové rozměry, počet kusů. Pracnost montáže motorů, ložisek, šroubů a jiných výrobků si uživatel do seznamu nakupovaných položek může zapsat (v podniku se obvykle podobné normativy užívají). Jsou-li uvedená data o vyráběných součástech a nakupovaných položkách k dispozici, program vypočte celkovou pracnost výrobku a ceny materiálů automaticky. Opravný koeficient se užívá jediný pro pracnost celého výrobku (statisticky nebo jinak zjištěný z minulé produkce). Měrná pracnost v programu KgCeny V programu je normativ, který počítá měrnou výrobní pracnost celého výrobku (zakázky) z jeho jednoduchého popisu. Z popisu sestavuje také třídící označení (určuje skupiny podobných výrobků). Při nové kalkulaci prohledává v seznamu dříve provedených kalkulací výrobky (zakázky) se shodným třídícím označením a průměr jejich opravných koeficientů na měrnou pracnost do nové kalkulace přejímá (nabízí). 7. Odměňování výrobních pracovníků Stále více firem používá nebo chce zavést úkolový systém odměňování, protože při pevných mzdách (ve světě nejběžnější řešení) se výkon dílny snížil. Výrobní pracovníci jsou povinni vykázat, kolik hodin pracovali na které zakázce, součásti, operaci, a za plnění norem bývají prémiováni. Někteří zaměstnavatelé užívají jednoduchý úkolový systém: "Kolik si vyděláš, tolik dostaneš". Zkušení a průbojní výrobní pracovníci to vítají, jsou tím podnikateli v rámci firmy: Přijmou zakázku za danou mzdu a je jejich záležitostí, za jak dlouho úkol splní a kolik si vydělají. Úkolový systém odměňování má nevýhody: Plnitelnost norem se pohybuje v širokém rozptylu od 80 do 160%, přestože tyto krajní hodnoty pracovníci nevykazují. Vždy existují "práce lepší a horší" a zavedení pracovníci vykonávají jen "práce lepší". Cílem pracovníků je co nejvíce vydělat, nikoliv plnit potřeby firmy. Někteří mistři dílen s úkolovým odměňováním označili jako nejstresovější záležitost rozdělování úkolů jednotlivým pracovním týmům a pracovníkům. Potřebná dělná spolupráce všech zaměstnanců firmy nemůže vzniknout. "Zavedení" pracovníci neprozrazují své zkušenosti ostatním, je to jejich Know-How. Vysoké mzdy jsou umožněny také kvalitou stroje, příslušenství, nářadí a užíváním neevidovaných dílenských pomůcek. Neboli zařízeními zaplacenými zaměstnavatelem, která nebývají k dispozici ostatním. Nové, zvláště mladé pracovníky firma nemůže získat, neboť slušný výdělek by dosáhli až po několika měsících. Během zkušební doby odejdou.

6 Ti nejlepší ve firmě dlouhodobě zaměstnaní pracovníci potřební pro technicky náročná řešení bývají starší a pomalejší. Vedení firmy jim mzdu "nějak" dorovnává, což bývá oprávněně? kritizováno ostatními. Úkolový systém vyžaduje řadu časově náročných technicko administrativních činností souvisejících se záznamy, tisky, sledováním a výpočty normovaných i odpracovaných hodin. Nevýrobní (režijní) náklady na zajištění úkolového systému mohou být vyšší, než stimulací výroby dosažené snížení nákladů přímých (výrobních). Se zaměstnáním pracovníka vznikají firmě (fixní) náklady, které téměř nezávisí na jeho výkonu. Pojištění, dovolené, svátky, podnikové vybavení a služby stojí přibližně 70 Kč na hodinu bez ohleduna to, jak pracovník pracuje. Potřebujeme, aby "pořádně" pracovali všichni, aby zkušení pracovníci předávali své znalosti a pomůcky ostatním, aby spolupracovali. Musí k tomu být stimulováni. Jejich měsíční příjem má být závislý na výkonu celé dílny. Liknaví pracovníci začnou v takových podmínkách pracovat pořádně nebo odejdou. Je vžitý názor, že výrobní náklady závisejí především na výkonu výrobních pracovníků. Důležitější je však úroveň práce TH pracovníků: Specializace jen na určité technologie, srozumitelnost výkresů, příprava výroby, skupinová výroba, vhodnost užívaných strojů, nářadí, měřidel, pomůcek, využití kapacit lidí i strojů, nepřetržitý provoz na drahých zařízeních, co se zadá do kooperace - to je práce TH pracovníků, která výrobní náklady ovlivňuje výrazněji. Odměňování změřeného výkonu by mělo být "celofiremní", od vedoucích pracovníků až po uklízeče. Potřebná jednoduchá a účinná řešení jsou možná jen při existenci spolehlivých normativů, z nich vypočtených a správně využitých výsledků. Normativní hodnoty zjistíme rychle před zahájením výroby a nemusíme ztrácet kapacity výrobních a TH pracovníků soustavným sledováním dat o tisícovkách "skutečných" hodnot různých podrobností (obvykle zkreslených, nespolehlivých). Nejjednodušší v praxi vyzkoušenou stimulací dílny je "zavalit ji prací", soustavně obcházet pracoviště s pokyny co spěchá více, a stimulovat pracovníky měsíční prémií odvozenou od dosaženého výkonu celé dílny Pokud Vás zde některá uvedená téma, názory a návrhy na řešení zaujaly, vyžádejte si u nás příručku PO-NOR-KA strojařům. Obsahuje podrobnější popis jednotlivých problematik včetně vysvětlujících příkladů, popisy jednotlivých nabízených programů i doporučení k výběru vhodného programu pro Vaše podmínky. Je výsledkem našich dlouholetých zkušeností získaných přímo v praxi i při spolupráci s desítkami strojírenských firem. Příručku Vám zašleme zdarma poštou, objednat můžete em, telefonicky, faxem.

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad

Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad Cvičení: Technologická standardizace SKUPINOVÁ TECHNOLOGIE. Lektor: Jan Frinta ÚKOL : Vytvořte komplexní součást a dále skupinový postup dle zásad uvedených v podkladech. Princip a jeho zopakování: Virtuální

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Provoz strojírenské firmy

Provoz strojírenské firmy Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, Zám. SM Ročník: 1; 2; 3 Zpracoval: Petrla Lubomír Modul: Provoz strojírenské

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3 www.bohemius.cz O PRODUKTU

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla a = A a. Je třeba rozlišovat dva případy:

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více