PO-NOR-KA strojařům. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity. 2. Označování položek. 3. Struktura výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO-NOR-KA strojařům. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity. 2. Označování položek. 3. Struktura výrobků"

Transkript

1 PO-NOR-KA strojařům Nové metody práce vyvinuté v PO-NOR-CE pro přípravu, sledování a kalkulaci výroby umožňují snižovat výrobní náklady v živnostenských firmách i ve společnostech vybavených informačním systémem. Proto jsme zpracovali příručku PO-NOR-KA strojařům, která je vysvětluje. Některá doporučení jsou revoluční a stávají se předmětem diskusí na informačních akcích, protože nedoporučují některé dlouhodobě užívané i uznávané způsoby práce. Je účelné dívat se na ně jako na náměty k přemýšlení. Uvedenou příručku si můžete vyžádat. V následujícím článku uvádíme stručně některá v ní obsažená témata. Při úvahách o automatizaci činností a rozhodování je účelné nejdříve určit a na vzorku prověřit "co vlastně doopravdy potřebujeme", a teprve následně zvolit přístup k řešení, respektive volit odpovídající SW. Stává se, že firma má více starostí s počítači (s informačním systémem), než s vlastní výrobou. Nejdříve máme hledat ideální řešení našich potřeb a teprve následně návrh porovnat se známými přístupy. Jinak nedosáhneme inovace vyššího řádu. Tento pracovní postup doporučují světoví racionalizátoři, v PO-NOR-CE se osvědčil. Dále uvádíme příklady, získané zkušenosti a přístup k řešení. 1. Úzká specializace výrobců je základem prosperity V dobách plánované ekonomiky každý podnik měl téměř veškeré výrobní technologie včetně nástrojárny, opravárny, galvanovny, lakovny atd.. Vše zajišťoval ve vlastních provozech, jinak to nešlo a tato zvyklost přežívá. Firmy chtějí i nadále vlastnit technologie potřebné pro téměř úplné zajištění výroby. Ideální je však vyrábět jen to, na co máme moderní vysoce výkonné a přesné technologie (stroje), se kterými jsme schopni světové konkurence. Vše ostatní je výhodné zadávat do výroby jiným také specializovaným firmám. Jedině tímto způsobem vzniká ve specializovaných firmách objem výkonů, pro který se moderní drahá technologie vyplatí. Výhodné je rovněž co nejvíce materiálů nakupovat pro konkrétní zakázky až v čase potřeby a pouze v potřebném množství, hutní materiály již dělené a označené zakázkou. Některé progresivní firmy sklady plechů, tyčí i dalších hutních materiálů zcela zrušily. Pro rozhodování, co vyrábět a co nakupovat je nutné znát výrobní náklady na konkrétní technologie, činnosti, výrobky, zakázky viz bod Označování položek Pro dříve ručně vedené seznamy a kartotéky, které bylo možné seřadit jen dle jediné informace, se do této informace s cílem zrychlit vyhledávání vkládaly třídící a významové znaky. Pro označování výkresů i jiných položek tak vznikala dlouhá složená označení. Podobná označování nejrůznějších položek, určená pro vyhledávání v seznamu řazeném dle jediného označení, užíváme i zlepšujeme dodnes, přestože máme na počítačích k dispozici seznamy (databáze), do kterých můžeme jednotlivé informace uložit jako samostatné a přidat řadu dalších. Řadit a vybírat řádky pak můžeme dle libovolných dat a pro identifikaci položek, se kterou pracují všichni zaměstnanci firmy včetně administrativy, stačí sled šesti znaků. 3. Struktura výrobků Strukturu výrobku dodanou z konstrukční kanceláře považujeme za definitivní a ukládáme ji na počítače, přestože je výsledkem subjektivního názoru konstruktéra a pro většinu zakázkových výrob není vhodná. Pro uložení a zpracování dat na počítači má být určující to, co potřebuje výroba, nikoliv obecná teoretická představa konceptorů SW. Jde o výrobní náklady. Na to, jaká příprava výroby je optimální, je nutné se ptát dílenských technologů, mistrů a předních výrobních pracovníků.

2 Uložení skladby výrobků na počítač formou kusovníkových vazeb je nevýhodné. Konstruktér s cílem dosáhnout maximální stavebnicovost konstrukcí potřebuje vysokou četnost do sebe vstupujících drobných sestav a nezávislé součásti s vlastním výkresem a identifikátorem. Správci dat požadují vzhledem k vysoké pracnosti zapisování kusovníkových vazeb co nejmenší počet stupňů rozpadu. V některých firmách s vlastní konstrukcí je povolený v používaném informačním systému jen maximální počet stupňů. To znamená, že počítač (SW) paradoxně zdražuje výrobu. To, co by mohlo být zavedeno jako podnikové standardy vyráběné v dávkách výkonnou technologií, musíme konstruovat vždy znovu, ale hlavně vyrábět vlivem malé sériovosti nejdražší technologií kusové výroby. Polotovary vlastní výroby na sklad zvyšují majetek firmy, ekonomové se zvyšování zásob brání. Úspory výrobních nákladů vzniklé levnější výrobou (výkonnější technologií použitelnou jen při výrobě větší dávky) bývají řádově vyšší, než ztráty z takto zvýšených zásob. Navíc užívání hotových standardů snižuje průběžnou dobu výroby a tím i čas zásob. Výroba polotovarů na sklad také umožňuje vyvážit kapacitní disproporce. Teoretické řešení tohoto problému (co vyrábět v dávkách na sklad) je složité. Pro praxi obvykle stačí odborné odhady provedené ve spolupráci techniků s ekonomy. Během desítek roků jsme však takovou spolupráci nezaznamenali. Technici a ekonomové žijí už od školního vzdělání svůj odborný samostatný život. Ze struktury výrobku vyjádřené kusovníkovými vazbami počítač zajišťuje různé úlohy. Například sestaví dodatečně strukturní kusovník, neboli skladbu výrobku, kterou konstruktér navrhnul, zná ji, ale nemá vhodný prostředek pro její vyjádření na počítači. Pomocí kusovníkových vazeb se načítají počty kusů položek do výrobku, počítají se průběžné doby pro řízení výroby a provádějí se další úlohy. Pracovníci, kteří jsou na tento způsob uložení dat na počítači zvyklí, jej považují za nepostradatelné řešení, za páteř podnikových informací, která je desítky roků užívaná ve většině podniků s opakovanou výrobou. Při rozhodování o pořízení SW je však účelné analyzovat, které z úloh umožněných kusovníkovými vazbami ve firmě potřebujeme a nejdou-li zajistit racionálněji. Načítání počtu vyráběných položek výrobku je řešitelné bez větších problémů i ručně. Řízení výroby potřebuje okamžité operativní zásahy vzhledem ke krátkým průběžným dobám. Určující jsou absence pracovníků, poruchy výrobních zařízení, momentální nedostatek materiálu, nářadí, měřidel, změny termínů a další vlivy, na jejichž zapsání do počítače pro přepočítání plánu není čas. I nejdokonalejší programy pro řízení výroby nerespektují výhodnost skupinové výroby, dovednosti jednotlivých výrobních pracovníků, ani detailní vlastnosti výrobních pracovišť. Řízení výroby se proto zajišťuje převážně operativně, ručně. Pro tyto podmínky jsme vypracovali pomůcku - program SLEDZAK. Jako nejvýhodnější řešení se ukazuje sestavit pro každý výrobek i zakázku na počítači seznam jeho položek (rozpisku). Pro další provedení výrobku původní seznam překopírujeme pod identifikátor dalšího provedení a provedeme v něm jen příslušné změny. Toto řešení nepotřebuje konstrukční a jiné změny, které jsou nejsložitějším problémem zpracování dat. Je použito v programech LADY- KALK i v programu PONOR. 4. Výrobní postupy, výrobní průvodky Konstrukce zakázkově (kusově) vyráběných výrobků jsou kresleny převážně v sestavných výkresech, ze kterých vyplývá potřeba vzájemného slícování, svrtání, svaření, neboli společná výroba různých součástí. Programy pro přípravu výroby vznikly pro sériové výroby součástí na sklad (každá součást je vyměnitelná), ve kterých co konstruktérem určená součást, to vlastní shodně označený výrobní postup předepisující výrobu této jediné součásti. Toto řešení se neustále aplikuje i pro zakázkové výroby, které potřebují různé výrobní postupy. Například postup jediný souhrnný pro celý výrobek skupinový pro společnou výrobu položek podobných způsobem výroby (minimalizace nákladů) skupinový pro společnou výrobu vzájemně lícovaných součástí (nutné pro řízení výroby) pouze "technologický" (předmontáž, demontáž, cejchování, povrchové úpravy, ověřování, expedice). Výroba vše vyrobí při jakkoli vypracovaných postupech (což je zavádějící), ale při různé spotřebě výrobních nákladů. Výroba velkých celků probíhá technologicky. Základní kostra se již vyrábí, přestože celý projekt není dosud konstrukčně dokončený. Například pro výrobu potrubí, která prostupují celým zařízením,

3 je nutné vyrobit řadu různých přírub, prostupů, redukcí, těsnění, a výrobu každé takové "ekonomicky drobné" součásti je iracionální vyrábět dle vlastního výrobního postupu. Pro celé potrubí je výhodné vypracovat společný (souhrnný) výrobní postup, který předepisuje společnou výrobu všech součástí (skupina podobných, výroba je levnější). Tradiční uložení dat na počítač "co vyráběná součást, to vlastní výrobní postup je nevýhodné. Data na počítač potřebujeme uložit pro potřeby výroby: Postupy pro výrobu jediné položky kombinovat v rámci výrobku s postupy skupinovými i dalšími, které mohou předepisovat nejrůznější technologické a kontrolní činnosti. Uvedené řešení je zajištěno ve všech našich programech. V běžných programech i informačních systémech není zajištěna podpora pro racionální vypracování technologických postupů, přestože jejich úroveň výrazně ovlivňuje výrobní náklady. Jedinou pomůckou, která je obvykle k dispozici, je možnost vyhledání (podle zvolených kritérií i podle konstrukčního náčrtu) podobné dříve vyráběné položky a přejmout jejích postup. Pro zakázkové výroby je tato metoda využitelná pouze omezeně pro malé procento typických opakovaně vyráběných položek a je téměř nepoužitelná při změně výrobního programu: Do podniku se neustále nakupují nové stroje, nářadí, pomůcky, doplňují se přípravky, technologie se soustavně modernizuje, ale do dříve zpracovaných postupů se změny nepromítají. Zvolení kritérií a výběr vhodného podobného postupu je velmi subjektivní. Konstrukční hlediska nejsou vhodná, nezajišťují podobnost technologickou. Výběr podle technologických kritérií vyžaduje znát technologické parametry nové položky, které však paradoxně teprve hledáme. Zadáním pouze hrubých kritérií se vybere větší počet položek, ze kterých optimální použitelný postup musí vybrat technolog na základě svých subjektivních zkušeností a znalostí. V přípravě zakázkových výrob, kdy je potřeba zpracovávat velký počet postupů v časové tísni, je tento způsob příliš pracný. V programech LADY můžete použít pro vypracování výrobních postupů metodu RTP. Je to metoda, která nutí podnikové technology stanovit technologická pravidla, jejichž následné užívání standardizuje způsob výroby (zajišťuje jednotnost podobných postupů), omezuje nevhodná řešení, snižuje výrobní náklady, zvyšuje jakost výroby a výrazně snižuje pracnost vypracování nových výrobních postupů (sestavuje a ukládá je počítač). 5. Kalkulace výrobních nákladů Pro rozhodování, co a jak máme vyrábět a za kolik prodávat, potřebujeme znát veškeré náklady potřebné na zajištění každé zakázky. Výrobní náklady na konkrétní výrobek nebo zakázku rozdělujeme na náklady přímé (obvykle jen cena materiálů a výrobní mzdy) a náklady nepřímé (ostatní) vyjádřené obvykle formou režijní přirážky k výrobním mzdám. Přímé náklady, problémy Přímé náklady obvykle zjišťujeme před zahájením výroby (normativní, plánované) a skutečné (ceny vydaných materiálů a ve výrobě odpracované mzdy). Související problémy: Normativy a jiné nástroje pro výpočet potřebných výrobních hodin a z nich odvozených mezd jsou převážně jen pomůckami, z nichž každý kalkulant vypočte jinou hodnotu. Předpoklad, že strojní časy jsou spolehlivé (dodržování předepsaných řezných podmínek), obvykle neplatí. Řemeslník při obrábění sleduje tuhost stroje, obrobku, upínačů obrobku a nástrojů, tvar třísky, hluk, obrábění může různě optimalizovat. Platí to i o programech pro NC stroje. Normovaný čas na obsluhu operace je plnitelný v širokém rozptylu. Předpoklad, že výroba každého kusu po seřízení operace trvá stejně dlouho, je převážně mylný. S narůstajícím počtem kusů ve výrobní dávce klesá počet měření, nastavování třísek, pohledů na výkres, řemeslník volí pro daný počet kusů odpovídající seřízení operace.

4 Informace z dílny kolik času se na provedení operace spotřebovalo jsou zkreslené, až nepoužitelné. Pracovníci "zapisují" počet hodin na operaci v závislosti na normě, na dostatku práce, případně takový čas, který mohou při kontrole obhájit. Popsané problémy vyřeší spolehlivé normativy pro výpočty výrobní pracnosti (norem spotřeby času), ze kterých každému kalkulantovi vyjde z předepsaných jednoznačných vstupních dat shodný výsledek. Pro takto spolehlivě vypočtenou měrnou hodnotu můžeme bez obav užívat spolehlivé statisticky zjištěné opravné koeficienty. Na tomto principu pracují všechny normativy zpracované v PO-NOR-CE. Jejich stručný přehled uvádíme v bodě 6. Nepřímé náklady, problémy Hlavním parametrem pro určení nepřímých nákladů výrobku bývají výrobní mzdy, jejichž rozdílnosti mezi plánem (normou) a skutečností, ke kterým dojde vždy, ještě násobíme formou neúměrně vysoké režijní přirážky. Náklady na přípravu výroby (obchodní jednání, konstrukce, zásobování, technologie, nářadí) jsou závislé na počtu kusů výrobku po celou jeho životnost. Čím více kusů výrobku se bude vyrábět, tím nižší budou náklady připadající na jeden kus. Čím více kusů výrobku bude ve výrobní dávce (počet současně vyráběných kusů), tím nižší budou náklady na zajištění, řízení a obsluhu výroby připadající na jeden kus. Nevýrobní náklady nejsou násobkem výrobních mezd, ale režijní přirážky je tak vyjadřují. Správným řešením je výrobek a zakázku popsat (charakterizovat) jednoznačnými vstupními daty a vypracovat "normativy pracnosti technicko-hospodářských činností". Ti pracovníci, kteří se denně výrobními zakázkami zabývají (obchodník, konstruktér, zásobovač, technolog, mistr, kontrolor a další), spotřebu času na popsanou (charakterizovanou) zakázku odhadnou velmi přesně. Tyto odhady můžeme zpracovat formou normativů, a teprve následně vše ověřovat pomocí účetních hodnot. Nutné je opustit tradiční zvyklost přiřazovat nepřímé náklady k jednotlivým zakázkám (vypracovat normativ) jen z hodnot zpracovávaných v účetnictví. Účetní kalkulace nejsou pro tyto potřeby určeny. Sledují jednotlivé druhy nepřímých nákladů za celou firmu, nikoliv po zakázkách. Účelné je vypracovat kalkulace mimoúčetní, pro tyto potřeby určené, pomocí kterých náklady zjistíme přesněji. Má je provádět obchodník přijímající zakázky, nebo příprava výroby před zahájením výroby. Je v zájmu firmy, aby program pro takové kalkulace vypracovali ekonomové ve spolupráci s obchodníky a techniky. Příkladem je program KgCeny. V programu jsou normativy pro určení hodin práce na přípravu výroby a na zajištění výrobní dávky. Program je určený hlavně pro rychlou kalkulaci nabídek k výrobě, způsob vyjádření nevýrobních nákladů je však obecný. Součástí programu jsou také samostatné normativy pro výpočty: nákladů (ceny) na jednu hodinu práce pracovníka nákladů (ceny) na jednu hodinu práce konkrétního stroje (zařízení), které můžete využít při různých kalkulacích a ekonomických rozvahách. 6. Výpočet výrobní pracnosti Pro výpočty výrobních pracností jsme vypracovali několik typů normativů. Všechny pracují na principu spolehlivosti, výsledkem jsou "měrné" hodnoty, které můžeme bez obav násobit zjištěnými (spolehlivými, statisticky vypočtenými) koeficienty. Metoda LADY Obsahuje výpočet norem TBC (příprava operace) a TAC (čas za kus) pro jednotlivé výrobní operace a kumulované výpočty pro kalkulace svařenců. Seznam zajištěných výpočtů i popis metody je uveden v popisu programů. Při koncipivání metody jsme vycházeli z poznatků a potřeb zakázkových výrob a zvolili zásady: Počet vstupních dat (hodnot zadávaných z klávesnice) minimalizovat. Hodnoty vstupních dat musí být objektivní, jednoznačné, rychle a jednoduše zjistitelné

5 Určení sériovosti výroby nahradit vstupním údajem Počet kusů ve výrobní dávce a vypracovat matematické funkce, které výpočtené časy automaticky upraví. Pro vyjádření různých technicko-organizačních podmínek (specializace pracovišť, pracovníků a dalších podnikových vlivů) zavést opravný koeficient, který si může uživatel nastavit (normy naladit) pro své konkrétní pomínky. Metoda LADY je zajištěna ve všech programech LADY, v programu NormsW a PONOR. Kilogramová pracnost hutního polotovaru a pracnost montáže nakupovaného výrobku V programu LADY-KALK jsou v seznamu nakupovaných položek (ceníku) u každé položky hutního materiálu uloženy normy TBC a TAC za jeden kilogram tohoto polotovaru (tyče, plechu). Vzorce pro tyto výpočty jsou k dispozici. Čím je jeden metr tyče, nebo metr čtverečný plechu hmotnější (tlustší), tím je norma za kg nižší. Program ze zadaných rozměrů součásti vypočte množství i cenu materiálu a normy TBC a TAC. Pro výpočet nepotřebujeme výrobní operace (ani postupy), stačí informace o součástech: Polotovar, obrysové rozměry, počet kusů. Pracnost montáže motorů, ložisek, šroubů a jiných výrobků si uživatel do seznamu nakupovaných položek může zapsat (v podniku se obvykle podobné normativy užívají). Jsou-li uvedená data o vyráběných součástech a nakupovaných položkách k dispozici, program vypočte celkovou pracnost výrobku a ceny materiálů automaticky. Opravný koeficient se užívá jediný pro pracnost celého výrobku (statisticky nebo jinak zjištěný z minulé produkce). Měrná pracnost v programu KgCeny V programu je normativ, který počítá měrnou výrobní pracnost celého výrobku (zakázky) z jeho jednoduchého popisu. Z popisu sestavuje také třídící označení (určuje skupiny podobných výrobků). Při nové kalkulaci prohledává v seznamu dříve provedených kalkulací výrobky (zakázky) se shodným třídícím označením a průměr jejich opravných koeficientů na měrnou pracnost do nové kalkulace přejímá (nabízí). 7. Odměňování výrobních pracovníků Stále více firem používá nebo chce zavést úkolový systém odměňování, protože při pevných mzdách (ve světě nejběžnější řešení) se výkon dílny snížil. Výrobní pracovníci jsou povinni vykázat, kolik hodin pracovali na které zakázce, součásti, operaci, a za plnění norem bývají prémiováni. Někteří zaměstnavatelé užívají jednoduchý úkolový systém: "Kolik si vyděláš, tolik dostaneš". Zkušení a průbojní výrobní pracovníci to vítají, jsou tím podnikateli v rámci firmy: Přijmou zakázku za danou mzdu a je jejich záležitostí, za jak dlouho úkol splní a kolik si vydělají. Úkolový systém odměňování má nevýhody: Plnitelnost norem se pohybuje v širokém rozptylu od 80 do 160%, přestože tyto krajní hodnoty pracovníci nevykazují. Vždy existují "práce lepší a horší" a zavedení pracovníci vykonávají jen "práce lepší". Cílem pracovníků je co nejvíce vydělat, nikoliv plnit potřeby firmy. Někteří mistři dílen s úkolovým odměňováním označili jako nejstresovější záležitost rozdělování úkolů jednotlivým pracovním týmům a pracovníkům. Potřebná dělná spolupráce všech zaměstnanců firmy nemůže vzniknout. "Zavedení" pracovníci neprozrazují své zkušenosti ostatním, je to jejich Know-How. Vysoké mzdy jsou umožněny také kvalitou stroje, příslušenství, nářadí a užíváním neevidovaných dílenských pomůcek. Neboli zařízeními zaplacenými zaměstnavatelem, která nebývají k dispozici ostatním. Nové, zvláště mladé pracovníky firma nemůže získat, neboť slušný výdělek by dosáhli až po několika měsících. Během zkušební doby odejdou.

6 Ti nejlepší ve firmě dlouhodobě zaměstnaní pracovníci potřební pro technicky náročná řešení bývají starší a pomalejší. Vedení firmy jim mzdu "nějak" dorovnává, což bývá oprávněně? kritizováno ostatními. Úkolový systém vyžaduje řadu časově náročných technicko administrativních činností souvisejících se záznamy, tisky, sledováním a výpočty normovaných i odpracovaných hodin. Nevýrobní (režijní) náklady na zajištění úkolového systému mohou být vyšší, než stimulací výroby dosažené snížení nákladů přímých (výrobních). Se zaměstnáním pracovníka vznikají firmě (fixní) náklady, které téměř nezávisí na jeho výkonu. Pojištění, dovolené, svátky, podnikové vybavení a služby stojí přibližně 70 Kč na hodinu bez ohleduna to, jak pracovník pracuje. Potřebujeme, aby "pořádně" pracovali všichni, aby zkušení pracovníci předávali své znalosti a pomůcky ostatním, aby spolupracovali. Musí k tomu být stimulováni. Jejich měsíční příjem má být závislý na výkonu celé dílny. Liknaví pracovníci začnou v takových podmínkách pracovat pořádně nebo odejdou. Je vžitý názor, že výrobní náklady závisejí především na výkonu výrobních pracovníků. Důležitější je však úroveň práce TH pracovníků: Specializace jen na určité technologie, srozumitelnost výkresů, příprava výroby, skupinová výroba, vhodnost užívaných strojů, nářadí, měřidel, pomůcek, využití kapacit lidí i strojů, nepřetržitý provoz na drahých zařízeních, co se zadá do kooperace - to je práce TH pracovníků, která výrobní náklady ovlivňuje výrazněji. Odměňování změřeného výkonu by mělo být "celofiremní", od vedoucích pracovníků až po uklízeče. Potřebná jednoduchá a účinná řešení jsou možná jen při existenci spolehlivých normativů, z nich vypočtených a správně využitých výsledků. Normativní hodnoty zjistíme rychle před zahájením výroby a nemusíme ztrácet kapacity výrobních a TH pracovníků soustavným sledováním dat o tisícovkách "skutečných" hodnot různých podrobností (obvykle zkreslených, nespolehlivých). Nejjednodušší v praxi vyzkoušenou stimulací dílny je "zavalit ji prací", soustavně obcházet pracoviště s pokyny co spěchá více, a stimulovat pracovníky měsíční prémií odvozenou od dosaženého výkonu celé dílny Pokud Vás zde některá uvedená téma, názory a návrhy na řešení zaujaly, vyžádejte si u nás příručku PO-NOR-KA strojařům. Obsahuje podrobnější popis jednotlivých problematik včetně vysvětlujících příkladů, popisy jednotlivých nabízených programů i doporučení k výběru vhodného programu pro Vaše podmínky. Je výsledkem našich dlouholetých zkušeností získaných přímo v praxi i při spolupráci s desítkami strojírenských firem. Příručku Vám zašleme zdarma poštou, objednat můžete em, telefonicky, faxem.

TPV racionalizace. Časy dávkové tb a směnové tc práce

TPV racionalizace. Časy dávkové tb a směnové tc práce TPV racionalizace Časy dávkové t a směnové t práce 1. Úvod: Zásady Normy spotřeby pracovního času udávají spotřebu práce a jsou výchozími údaji při plánování a řízení podniku. Na základě objektivních norem

Více

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

Je nutno vycházet z technických, ekonomických i personálních možností podniku.

Je nutno vycházet z technických, ekonomických i personálních možností podniku. Otázka: Výrobní program podniku, technická příprava, normy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Klárka Inovace součástí práce konstruktérů i technologů změny, technické novinky, či opatření, která vedou ke zdokonalpvání

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

1. Metoda ABC (Activity Based Costing)

1. Metoda ABC (Activity Based Costing) 1. Metoda ABC (Activity Based Costing) Klasická kalkulace ÚVN nezjišťuje příčinu vzniku nákladů, neumožňuje účinně snižovat náklady, všechny složky režijních nákladů chápe tak, že vznikají v přímé souvislosti

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Cena z pohledu účastníků stavebního řízení

Cena z pohledu účastníků stavebního řízení Cena z pohledu účastníků stavebního řízení Ing. Markéta Frančíková Problematika na stavebním trhu je často diskutovaným tématem, a to nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Stavebnictví v posledních deseti

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:...

KALKULACE Pojem a druhy kalkulací Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen Z hlediska času rozlišujeme:... KALKULACE KALKULACE... 1 1. Pojem a druhy kalkulací... 1 2. Kalkulace jsou podkladem pro stanovení cen... 2 2.1. Z hlediska času rozlišujeme:... 2 2.2. Předběžná kalkulace se může dále členit na:... 2

Více

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí

Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Procházkova 430 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel: +420 494 323 575 Fax: +420 494 323 386 E-mail: tfa@tfa.cz www.tfa.cz Stavebními kameny pro vývoj upínacího systému USS jsou dlouholeté zkušenosti v oboru

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF OBORY VZDĚLÁNÍ otevírané od školního roku 2016/2017 Úvodní slovo TOS VARNSDORF a.s. patří ve svém oboru mezi přední světové firmy. Aby udržel své postavení, ročně

Více

Příklady modelů lineárního programování

Příklady modelů lineárního programování Příklady modelů lineárního programování Příklad 1 Optimalizace výroby konzerv. Podnik vyrábí nějaký výrobek, který prodává v 1 kg a 2 kg konzervách, přičemž se řídí podle následujících velmi zjednodušených

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky Obchodní přirážka Žádná maloobchodní firma by nemohla přežít, kdyby nabízela zboží k prodeji za ceny, za které je nakoupila. O jakou částku může prodejní cena zboží převyšovat nákupní cenu, jak jsme již

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář (kód: -001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: ) Týká se povolání: Truhlář nábytkář; Truhlář Kvalifikační

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř drakař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř drakař (kód: 23-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Kalkulační třídění nákladů.

Kalkulační třídění nákladů. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulační třídění nákladů. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času 1 Kalkulační systém 1. Propočtová K 2. Plánová K 3. Operativní 4. Základní 5. K ceny 6. Výsledná

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 23-032-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení

Více

LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT

LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT LOGISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ A KAPACIT Pro stanovení výrobního plánu musíme vycházet z požadovaného množství, ze skladby jednotlivých operací potřebných na zhotovení zakázky a musíme brát v úvahu požadovaný

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3,

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3, Kalkulace nákladů Činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen. Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, polotovar, služba),

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik opravář Kvalifikační

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

I N O V A C E A G E N D Y DPH V NO T I A B U S I N E S S S E R V E R

I N O V A C E A G E N D Y DPH V NO T I A B U S I N E S S S E R V E R Vykazování DPH nově Zásadní změna zpracování DPH v Notia Business Server (od verze 8.003.x) 13.10.2010 Úprava funkcí pro práci s výkazy dph, která je součástí právě uvedené verze, představuje největší

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář Kvalifikační úroveň

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Opravář strojů a zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér;

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

CENÍK ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA

CENÍK ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA CENOVÉ PODMÍNKY 2013/ I. CENÍK 800-786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ TECHNIKA I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění Ceník je členěn do následujících částí: Část A - Zřízení konstrukcí Část A 01

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H)

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: H) Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: 23-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

Projektový atelier jak na to. Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina

Projektový atelier jak na to. Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina Projektový atelier jak na to Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina Ing. Vít Kosina předseda představenstva ARCHA inženýrská agentura a.s. www.archa.eu manažer výstavby Univerzitní

Více

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování 3 Mechanik přístrojů a strojů (kód: 2-02-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 2) Týká se povolání: Mechanik strojů a zařízení Kvalifikační

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Výkresy sestavení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Výkresy sestavení Výkres sestavení je určen pro sestavení montážní jednotky, přičemž za montážní jednotku je

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Servisní technik zemědělské mechanizace (kód: M)

Servisní technik zemědělské mechanizace (kód: M) Servisní technik zemědělské mechanizace (kód: 41-100-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský mechanizátor Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců (kód: 33-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Štípač kamene (kód: 36-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

SM 3 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE

SM 3 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE SM 3 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE OBSAH 1. TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE.. 4 1.1 DRUHY TECHNICKÉ DOKUMENTACE... 4 1.2 DRUHY TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE... 5 1.3 DRUHY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ... 6 1.4 ZÁSADY TVORBY

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více