3/2008 říjen. Podzimní vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2008 říjen. Podzimní vydání"

Transkript

1 3/2008 říjen Podzimní vydání

2 Rozhovor 2 V nedávné době jsem slyšel stížnosti na majitele psů, kteří po svých miláčcích neodklízí výkaly. Tento problém je v českých městech již dávno evergreenem. Jaká je tedy situace tady u nás? Uvažujete například o zřízení odpadkových košů se sáčky na psí výkaly? Máte pravdu, toto je dnes problém nejen ve městech, ale i na vesnicích. Odpadkové koše se sáčky na výkaly? Stačilo by, kdyby si každý, kdo venčí svého miláčka, uvědomil tento problém a vzal si sáček z domu. Pár, ale opravdu jen pár, našich spoluobčanů se tak chová. Za to jim děkuji a věřím, že si vezmou příklad i ti druzí. Letos se uskutečnil pravděpodobně poslední ročník akce Víno-Burčák-Jazz. Čím si vysvětlujete, že se u nás nikdy nepodařilo nalákat na velmi kvalitní hudební obsazení dostatečný počet diváků? Mám dojem, že to není jen problém této akce. Jazz je hudba, která nemá tak velký okruh posluchačů. Agentura Regina, která tuto akci pořádá, zajišťuje finanční prostředky formou sponzorských darů a pokud akce není dostatečně navštívená, pak se těžko shání i finanční prostředky. Takže zřejmě to byla opravdu na delší dobu poslední akce tohoto typu. Na druhé straně se v obci během léta objevila řada hudebních akcí, pořádaná především provozovateli restauračních zařízení. Uměla byste si v budoucnu v obci představit koncerty i většího charakteru nebo třeba hudební festival? Letní taneční a poslechové večery byly proti jazzu spíše oddechovým žánrem. A k létu patří. Koncert většího typu či hudební festival v obci? Určitě by to mohla být zajímavá akce, i když nevím, zda bychom mohli poskytnout vhodné prostory. Sokolovna se sice využít dá, ale je třeba pro kvalitní poslech provést úpravy. Co byste říkala na možnost uspořádat v obci letní kino nebo divadelní představení pod širým nebem? To by mohlo být zajímavější a technicky možná i méně náročné. Navíc se nabízí i prostor u sokolovny, kde by se mohl vytvořit amfiteátr V říjnu se uskuteční volby do zastupitelstev Pravidelné hovory se starostkou Ing. Janou Krutákovou krajů. Uvažujete i Vy, že byste po skončení svého starostování pokračovala ve vyšší politice? Tak o tom neuvažuji. Jsem sice na kandidátce hnutí NEZÁVISLÍ, ale to má zcela jiné pozadí než vstup do velké politiky. Kraje jsou samosprávní instituce, která mimo jiné spravuje silnice II. a III. třídy, zajišťuje dopravní obslužnost v kraji a v neposlední řadě rozděluje finanční prostředky obcím a občanským sdružením např. v oblasti sociální, v oblasti školství, sportu, volnočasových aktivit, v oblasti obnovy venkova apod. Bohužel toto rozdělování se zatím dělo bez starostů, kteří nejsou členy politických stran zastoupených v krajském zastupitelstvu. A protože po komunálních volbách je velká část starostů s označením nez., dohodli jsme se spolu s podnikateli a dalšími na vytvoření kandidátky nezávislých. Naším cílem je být natolik úspěšnými, abychom měli zástupce v krajském zastupitelstvu a mohli tak spoluvytvářet náš kraj. Domnívám se, že jako starostové, kteří jsou na poslední příčce pomyslného politického žebříčku, známe potřeby našich občanů, obcí a kraje opravdu dobře. Mám dojem, že jako občan málo registruji význam sdružení Regionu Podluží. Jak Vy osobně hodnotíte spolupráci obcí v rámci Regionu Podluží? Zkuste vyjmenovat největší klady a zápory, které našim občanům z toho plynou. Svazek obcí Region Podluží tvoří v současné době celkem 14 obcí. Starý a Nový Poddvorov, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky, Lužice, Moravský Žižkov, Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec, Tvrdonice, Kostice, Lanžhot a Ladná. V posledních dvou letech je hlavním cílem sdružení propagace celého Podluží. V loňském roce se provedlo dokončení informačního systému v obcích, které ještě označeny nebyly, v současné době se projednává návrh projektu na vybudování cyklostezek, zpracovává se projekt na rozhlednu, která by měla stát na Novém Poddvorově. Připravuje se spolu s Hodonínskem soubor propagačních materiálů. V oblasti kultury se pak konají každým rokem setkání dětských folklorních souborů a mužských sborů.

3 Rozhovor a informace pro občany 3 O prázdninách lidé často ve volných chvílích sahají po knížkách, na které během roku nemají čas. Jakou knihou nebo knihami jste si Vy zpříjemnila léto? Těch odborných a hutných materiálů za celý rok musím přečíst opravdu dost a tak volím lehčí, oddechový žánr. Jak často navštěvujete zdejší knihovnu a jak jste spokojená s jejím využitím? Knihovnu navštěvuji nepravidelně, jak to dovolí čas. Myslím, že naše knihovna je srovnatelná s knihovnami v podobně velkých obcích. Bohužel, v porovnání, které provádí okresní knihovna, jsme co do počtu čtenářů až někde na konci. Ale k tomu možná více mohou říct naše knihovnice. Takže námět třeba do příštího čísla. Nemůžu se nezeptat, jak se vydařilo letošní Vinobraní, které se termínově krylo jak se znojemským, tak i s mikulovským Vinobraním. Naše vinobraní je v porovnání s Mikulovem nebo Znojmem mnohem komornější. Sami návštěvníci si pochvalují atmosféru vinných sklepů, zkrátka jsou přímo v centru a ne někde na náměstí. Letos naše vinobraní navštívilo 950 platících návštěvníků, což je zatím rekord. A navíc nám po letech trochu přálo i počasí. Protože se Vás dotazuji pravidelně již 3 roky, napadlo mě, že by bylo zajímavé si role trochu prohodit. Existuje nějaká otázka, na kterou byste se chtěla zeptat místních občanů? Tak tuto myšlenku určitě využiji. Hned v příštím čísle se určitě nějaká otázka objeví. Otázky připravil Petr Kluska Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv Vážení spoluobčané, Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života vaší obce. Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MORAVSKA mezera NOVA mezera VES mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy: JMK MORAVSKA NOVA VES informace ano novak stepan*krizikova*20 Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo SMS ve tvaru: JMK mezera MORAVSKA mezera NOVA mezera VES mezera INFORMACE mezera NE Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera MORAVSKA mezera NOVA mezera VES mezera INFORMACE mezera STAV Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

4 Z úřadu městyse 4 Zpráva o činnosti rady městyse za uplynulé období Rada městyse projednala: dopis vedoucí DPS p. Kalabisové návrh Agentury ochrany přírody a krajiny na vznik Chráněné krajinné oblasti soutok nabídku rozšíření zpracovatelské nabídky od a.s. Hantály Velké Pavlovice návrh smlouvy na pronájem pozemků od společnosti GMARtie situaci v pečovatelské službě v Moravské Nové Vsi Rada městyse schválila: uzavření smlouvy na nájem sokolského hřiště v době konání hodů s Pavlem Novým z Rajhradic uzavření nájemní smlouvy na obecní byt s panem Milošem Hrnčářem možnost zakoupení 1 dotovaného parkovacího stání za 3.000,- Kč na ul. U Sokolovny krátkodobý pronájem veřejného prostranství u sokolovny dne udělení souhlasu se vstupem na pozemku pro Palivový kombinát Ústí nad Labem, středisko MND poskytnutí účelové dotace ekologickému kroužku ZŠ Moravská Nová Ves ve výši 3.555,- Kč návrh zápisu do kroniky za rok 2007 a udělení odměny ve výši ,- Kč kronikářce p. Valachovičové vyřazení 47 knih z knihovního fondu podle seznamu uzavření nájemní smlouvy na sokolské hřiště v době od 25. do poskytnutí příspěvku ve výši 2.500,- Kč manželům Janečkovým, Hliník 336 zakoupení nádob na tříděný odpad o objemu 80 litrů vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucí Služby Moravská Nová Ves s. r. o. vykácení 1 ks smrku na pozemku p.č. KN 64/1 navýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemných na částku 29,28 Kč/m2/měs. Rada městyse zamítla: žádost o skácení 2 ks okrasných stromků na pozemku p.č. KN 804. Rada městyse vzala na vědomí: informace ve věci rekonstrukce školní budovy čp. 4. informace ve věci výměny oken v MŠ informace o zahájení řízení o povolení lesní činnosti v ptačí oblasti Tvrdonicko soutok. informace Hantály a.s. o výchovně vzdělávacím programu pro žáky 9.tříd Zastupitelstvo městyse schválilo: pořízení změny č. 1 územního plánu v následujícím období 2. pololetí letošního roku rozdělení rezervního fondu MŠ ve výši ,78 Kč a to na ,- Kč, které budou použity na úhradu nákladů na výměnu oken a zbývající částka ,78 Kč zůstane v rezervním fondu MŠ rozhodnutí Ministerstva financí o přidělení státní dotace na opravu ZŠ, budovy č. 4 na ul. Školní ve výši ,-Kč. Zastupitelstvo městyse zamítlo: obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Připravila Ing. Jana Krutáková, starostka

5 informace pro občany 5 Upozornění na platby za stočné Všechny občany, kteří ještě nevyužívají možnosti placení stočného prostřednictvím sdruženého inkasa SIPO, vyzýváme touto cestou, aby této možnosti využili. V současné době platí zálohy na stočné prostřednictvím inkasa SIPO celkem 455 domácností Městyse Moravská Nová Ves. Placení stočného tímto způsobem Vám doporučujeme především z toho důvodu, že Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. provádí odpočty vodoměrů pouze jedenkrát ročně a Vy musíte na zaplacení stočného podle spotřeby na faktuře od Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s. nejen myslet, ale také zaplatit po předložení této faktury najednou poměrně vysokou částku. Upozorňujeme na úpravu stočného od pro občany na 21,- Kč za m 3 odvedené odpadní vody, kterou schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání v I. čtvrtletí letošního roku. Rozhodnete-li se platit stočné zálohově, nahlaste číslo sdruženého inkasa SIPO na úřadě městyse oddělení správy poplatků nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci. Vyúčtování plateb stočného hrazeného zálohami za období II. pololetí r a I. pololetí r bude provedeno a zasláno do 31. října Termín zaplacení pro všechny občany, kteří platí stočné v hotovosti podle předložené faktury od Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s., je do 30. září Občany, kteří neplatí stočné zálohově v SIPO a nemají dosud vyrovnány platby za předchozí období, upozorňujeme touto cestou, aby tak neprodleně učinili, jinak je bude nucen úřad městyse vymáhat prostřednictvím svého právního zástupce exekuční cestou. Salajková Ilona oddělení správy poplatků Správa hřbitova (citace z Časopisu Moderní obec - únor 2007) Problémy hřbitovního práva a právní rady veřejného ochránce práv Zákon o pohřebnictví ve svém ustanovení 16 odst. 1 uvádí, že provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen provozovatel pohřebiště). Samotné užívací vztahy jsou pak ve smyslu 25 zákona o pohřebnictví kvalifikovány jako vztahy nájemní. Citované ustanovení 25 zákona o pohřebnictví výslovně stanoví, že nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje. V případě, že jde o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Nájemce musí vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Jestliže nájemcem je právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště. Nájem hrobu je součástí dědictví Ochránce práv opakovaně upozorňuje na to, že právo nájmu k hrobovému místu, stejně jako vlastnické právo k hrobovému zařízení (pomník, deska či jiné trvalé ozdoby hrobu) musí být předmětem dědického řízení. Soud, zpravidla na základě dědické dohody, určí, na koho právo nájmu hrobového místa

6 informace pro občany 6 a vlastnické právo k hrobovému zařízení přechází. (Konec citace) Provozovatelem veřejného pohřebiště v Moravské Nové Vsi je Městys Moravská Nová Ves. Nájemní smlouvy na hrobová místa v Moravské Nové Vsi jsou z větší části již s nájemci uzavřeny písemně. Ty nájemce, kteří ještě písemnou nájemní smlouvu na hrobové místo uzavřenu nemají, bych chtěla požádat o to, aby se dostavili na úřad městyse a domluvili se na dalším postupu v této věci. Buď budou hrobové místo i nadále užívat a uzavřou písemnou nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa a nebo o další pronájem již nemají zájem a budou požadovat ukončení nájmu. Pro pohřebiště v Moravské Nové Vsi je stanovena tlecí doba 12 let. Pokud dojde k dalšímu uložení zemřelého do hrobu, je nutno tuto skutečnost oznámit na úřadě městyse a musí dojít k prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo. I toto prodloužení smlouvy musí mít písemnou podobu. Smlouvy lze uzavírat na úřadě městyse v pondělí a ve středu vždy od hod. a odpoledne od hod. Lze se domluvit i telefonicky na jiném termínu. Čísla telefonů: nebo Osoba pověřená k uzavírání nájemních smluv na pronájem hrobových míst je Eliška Hřebačková (kancelář v 1. patře budovy úřadu městyse). Eliška Hřebačková Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les Ochrana dřevin je jedním z jedenácti hlavních prvků ochrany přírody vymezených v zákoně o ochraně přírody. Tato ochrana se vztahuje na všechny dřeviny rostoucí mimo les. Není tedy možné jen tak skácet jakoukoli dřevinu bez patřičného povolení, ať už roste kdekoli. Majitelem dřeviny je vždy majitel pozemku, na kterém dřevina roste. Pouze majitel (případně uživatel se souhlasem majitele) je oprávněn požádat příslušný úřad o vydání povolení k pokácení dřeviny. Pro obvod Moravské Nové Vsi je oprávněným subjektem k vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Úřad městyse Moravská Nová Ves. Žádost o povolení se podává na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami. Tuto žádost si můžete stáhnout na webových stránkách nebo ji obdržíte na úřadě. V žádosti musí být uveden důvod kácení dřevin. Nutnost povolování kácení dřevin se nevztahuje na stromy s obvodem kmenu do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, případně křoviny do 40 m 2 plochy, pokud rostou na soukromém pozemku ve vlastnictví fyzických osob. U dřevin rostoucích na veřejných prostranstvích je nutné povolení vždy. Kácení dřevin se povoluje zpravidla v době vegetačního klidu, což je období zhruba od 1. října do 15. března. Z tohoto důvodu je vhodné, aby občané, kteří mají v úmyslu nějaké dřeviny kácet, podali žádost v tomto termínu. Další případné dotazy Vám rádi zodpovíme na úřadě. Petr Dvořáček úřad městyse Výměna občanských průkazů Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (růžové barvy) vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008 Žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji podávejte do 30. listopadu Pro občany narozené před platí výjimka OP, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, zůstávají nadále platné, pokud souhlasí všechny údaje povinně do OP zapisované. Tato výměna nepodléhá správnímu poplatku. OP se strojově čitelnými údaji (zelené barvy) platí po dobu v nich uvedenou. Marie Šedivá - matrikářka

7 informace pro občany 7 Jak cestovat veřejnou dopravou od prosince 2008 Od poloviny prosince čeká obyvatele Hodonínska, Veselska a Břeclavska změna ve veřejné dopravě. I do této oblasti se totiž rozšíří Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (zkráceně IDS JMK). Co lidem tato změna přinese? Na prvním místě je možné jmenovat jednotnou jízdenku. Cestující, který jede například z Ratíškovic do Brna si totiž dnes nejdřív musí koupit jízdenku u řidiče autobusu, potom na nádraží jízdenku na vlak a pokud v Brně nejede jen do centra, pak i jízdenku na městskou dopravu. Po zavedení IDS JMK to bude mít snadnější. Již u řidiče autobusu si koupí jedinou jízdenku, která mu bude platit jak na autobus, tak na vlak a navíc i na městskou dopravu v Brně. Když pak porovná cenu, kterou zaplatí dnes a po zavedení IDS JMK, zjistí, že od prosince zaplatí za cestu méně. Při kupování jízdenek u řidiče se proti dnešku nic nezmění. Cestující nahlásí řidiči cílovou stanici a ten mu prodá odpovídající jízdenku. Znalý cestující pak může urychlit odbavení tak, že řidiči rovnou nahlásí na kolik zón a jakou jízdenku požaduje. Pokud s sebou nechcete nosit denně hotovost, můžete si vybrané jízdenky nakoupit předem a stejně jako v brněnské městské dopravě si je označit u řidiče v označovači při nástupu. Vaše případné čipové karty zůstávají nadále v platnosti. Lze s nimi platit u dopravce, který je vydal. Mezi cenou jízdenek placených v hotovosti a kartou není žádný rozdíl. V IDS JMK si velmi vážíme pravidelných cestujících. Jsou pro ně připraveny výhodné předplatní jízdenky s měsíční, čtvrtletní nebo roční platností. Cestování s nimi vyjde až o čtvrtinu levněji než při použití jízdenek kupovaných každý den. Předplatní jízdenky přitom fungují trošku jinak, než jste dosud byli zvyklí. Neprodávají se pro určitý počet jízd, ale umožňují neomezený počet cest v předplaceném území (zónách) po určitou dobu. Pokud tak například obyvatel Hustopečí jezdí denně do práce do Brna, může si o víkendu bez jakéhokoliv dalšího placení dojet například za známými do Dolních Bojanovic nebo třeba do Šakvic. Pro děti a studenty máme připraven dostatečný sortiment zlevněných předplatních jízdenek. Pro jejich zakoupení mohou využít své dosavadní žákovské průkazy. Tyto jízdenky však neprodává řidič, ale je zapotřebí si je koupit v některém předprodejním místě např. na železniční stanici případně autobusovém nádraží nebo i na poště. Řidiči jednorázové zlevněné jízdenky pro žáky a studenty neprodávají. Pokud Vaše děti nejezdí denně, mohou využít univerzální žákovské jízdenky zakoupené předem na železničních stanicích nebo autobusových nádražích. IDS JMK cestujícím nepřinese jen ekonomické úspory. Velkou výhodou bude i tzv. garance návazností. Dnes například cestující z Tvrdonic u Břeclavi, kteří jeli do Valtic nebo Mikulova, neměli jistotu, zda na ně navazující spoj v případě zpoždění počká. V IDS JMK je tomu jinak. V každém jízdním řádu je přesně stanoveno, které další autobusy či vlaky na příslušný spoj navazují a tyto spoje musí po maximální možnou dobu čekat. Pokud se tak nestane, mohou být příslušní dopravci finančně postiženi. Další záležitostí, kterou cestující ocení, je výrazné zpřehlednění vedení linek i jízdních řádů. Podle jediné mapy se snadno pozná, jakou linku máte na své cestě využít, a rovnou si můžete spočítat, kolik za cestu zaplatíte. V jízdních řádech jsou nově odděleny odjezdy v pracovní dny a o víkendech. Odpadají tak časté zmatky a nejistota, zda vyhlédnutý spoj skutečně jede či ne. Výhodou nového řešení dopravní obsluhy autobusy IDS JMK je zavedení jednotného pravidla pro víkendy všechny obce musí mít o víkendu minimálně 3 páry spojů (sobota, neděle, státem uznané svátky), což je jistě pozitivní změna pro mnohé obce, které v současné době žádné spojení o víkendech nemají a jejich občané jsou odkázáni pouze na osobní automobil. Velký důraz je v IDS JMK kladen na informovanost cestujících. Na webových stránkách lze najít všechny potřebné informace pro cestování v IDS JMK, plánky sítě, platné jízdní řády k vytištění, ceníky jízdného i tipy jak ušetřit. S předstihem si již nyní můžete zkusit vyhledat spojení platné od poloviny prosince na webové adrese: Jízdní řády však mohou být ještě drobně upraveny. Cestující, kteří potřebují zjistit informace o spojení, mohou využít jednotnou

8 informace pro občany 8 non-stop telefonní informační linku na čísle Na tuto linku lze rovněž volat v případě, kdy se cestující setká s nějakým problémem v dopravě. Dispečeři společnosti KORDIS JMK, která má IDS JMK na starosti, se vždy snaží cestujícím pomoci. V případě složitějšího dotazu lze poslat na adresu: Před spuštěním systému každá domácnost v nově zaintegrované oblasti obdrží speciální informační leták s plánkem sítě, ceníkem a návodem, jak s IDS JMK cestovat. KNIŽNÍ NOVINKY Obecní knihovna v Moravské Nové Vsi představila svým čtenářům tyto knižní novinky: Červenec 2008 Crosse Tania Dívka od řeky Forsyth Mstitel Frederick Hlaváčková Iva Lepší pozdě než nikdy Gross Andrew Modrá zóna Mc Naught Ráj Judith Hoffman Jilliane Bezesné noci Hooper Kay Dotek strachu Johnston Joan Drsný cizinec Barrett Maria Zneuctění Woodová Sedm démonů Barbara Johansenová Iris Ošklivé káčátko Dailey Janet Dotek větru Dailey Janet Iluze Clarková M. Neznámý v pozadí Higgins Clarková M. Kdo musí z kola ven Higgins Lowell Elizabeth Safírová kletba Dreyer Eileen Budu tvůj stín Hoyt Elizabeth Havraní princ Patterson James A pavouk přichází Brown Sandra Špinavá hra Srpen 2008 Nesvadbová Barbara Lichstensteinová Olivia Deaver Jeffery Deaver Jeffery Deaver Jeffery Porterová Jane Price Katie Barclayová Alex Parrish P. J. Kovetz Lisa Beth Minotová Susan Martini Manuela Keleová- Vasilková Táňa Atkinsonová Patricia Proctor Candice Pohádkář Paní Živagová z Queens parku Dvanáctá karta Iluze Tanečník Recept na lásku Crystal Návštěvník Les smrti Úterní erotický klub Ten večer Záře purpurové hory Střípky Tekuté slunce Černý rytíř PODĚKOVÁNÍ Městys Moravská Nová Ves děkuje paní Anně Matúškové za obnovení malby boží muky (viz. foto na titulní straně).

9 historie 9 Atletika v Moravské Nové Vsi (2. část) I když jsme v minulém čísle přišli v historii atletiky v Moravské Nové Vsi až do roku 1966, na chvíli se vrátíme zpět. V publikaci Moravská Nová Ves, která vyšla v roce 2001, je uvedena zmínka o atletice. Není zde přímo uvedeno datum, ale podle předešlého textu se jedná asi o rok V tomto roce měl vzniknout v Moravské Nové Vsi atletický oddíl, jehož vedoucím byl již zmíněný profesor Kamil Bílek a dále Josef Prudina, důstojník. Členy byli: Pavel Pšovský, JUDr Jan Polách, Karel Frýdek, František Helešic, Josef a Vojta Petrjánošovi. Zúčastňovali se okresních a krajských soutěží a dosahovali dobrých výsledků. Po druhé světové válce se oddíl rozpadl. A nyní se vrátíme k pokračování počaté historie. Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let minulého století na sebe upozornil Milan Kopuletý. I když pocházel z Týnce, chodil do Moravské Nové Vsi do školy a zde také provozoval svoji činnost. Měl neobyčejné sprinterské vlohy, ale dovedl si poradit i s koulí, výškou i dálkou. Již ve svých 12 letech na sebe upozornil okresními rekordy na 50 m (6,9) a 600 m (1:44,0), rovněž v krajských tabulkách mu patřila první místa v těchto disciplínách. V roce 1979 byl nemocen, teprve v září zaběhl 60 m za 7,8. Pak začal trénovat s trenérem Mazourem, v roce 1980 se v dresu Lokomotivy Břeclav stal žákovským mistrem republiky a 60 m zaběhl za 7,2. V následujícím roce se zlepšil ve výšce na 170 cm a v roce 1982 byl členem mistrovské štafety 4x100 m, která navíc překonala československý rekord mladšího dorostu (44,69). Jako sedmnáctiletý dorostenec zaběhl jako jeden z prvních v okrese 100 m pod 11 vteřin (10,9) a byl šestý, nejlepším v ČSSR. Vlivem zaměstnání se poměrně brzy vzdal aktivní činnosti. V polovině 80. let na sebe upozornil všestranný Hřebačka, který vyhrál v roce 1985 Břeclavskou laťku v kategorii žáků. V roce 1986 vyhrál okresní finále Běhu Mladé fronty Jiří Vrábel, velmi dobře běhal i kratší tratě. V roce 1989 podávali dobré výkony školáci z Moravské Nové Vsi při okresním finále populární soutěže Pohár českého rozhlasu. V kategorii mladších žáků obsadil na 1000 m první místo Vašek a v míčku Maršálek. Na podzim vyhrála tradiční Běh Nového života mladší žákyně Netopilíková časem 49,1 na 300 metrů. Velmi dobrý kolektiv složili v roce 1993 mladší žáci a skončili v okresním finále Poháru rozhlasu na třetím místě, v kraji byli sedmí. Navrátil hodil míčkem 68,50, Jarošek 64,20, štafeta vyhrála 4x60m za 33,3. Rok 1997 znamenal pro celek starších žáků zisk třetího místa v okresním finále další populární soutěži v atletickém čtyřboji. V dalších letech se již začíná projevovat příchod učitele Jiřího Komínka, který důrazným způsobem ovlivnil další rozvoj atletiky na škole i v obci. Projevilo se to na okresních přeborech v roce 1998, kde vyhrál kouli Hasil (11,55) ve starších žácích, v mladších žákyních pak 300 m Kratochvílová (50,4). Kolektiv starších žáků obsadil v okresním finále páté místo ve čtyřboji a čtvrté v Poháru rozhlasu. Ladislav Klim Břeclav Ilustrační foto:

10 historie 10 Cyril Hluchý v čele Slovácké brigády brání nově vzniklou Československou republiku... Po vyhlášení Československé republiky v roce 1918 neměla vláda po ruce akceschopnou armádu a u nás na jižní Moravě začali zvedat hlavu Němci, zvláště v Mikulově a Znojmě. 3. listopadu 1918 Němci manifestačně vyhlásili připojení jižní Moravy k Rakousku. Dokonce požádali rakouskou vládu o pomoc. V noci ze 4. na 5. listopadu dorazilo do Mikulova asi 350 námořníků. Dekretem brněnského Národního výboru byla 4. listopadu 1918 ustavena v Hodoníně tzv. Slovácká brigáda. Byla to vlastně dobrovolnická vojenská jednotka, do jejíhož čela byl jmenován bývalý setník Cyril Hluchý z Moravské Nové Vsi. Narodil se v rolnické rodině v roce 1883, měl ještě sedm sourozenců. Vystudoval českou reálku v Hodoníně, kde v roce 1902 i maturoval. Vstoupil dobrovolně na vojnu, během ní působil v Polsku, Dalmácii a rakouské Vídni. Dne 5. listopadu se bývalí rakouští důstojníci, pokrokoví učitelé, studenti a inteligence, vesměs ze Slovácka, sešli v Besedním domě v Hodoníně, kde byl zřízen štáb brigády a velitelský sbor tří praporů, v němž působili další občané Mor. Nové Vsi. Velitelem 1. praporu byl nadporučík František Nosterský, jeho pobočníkem byl por. Jakub Hluchý a 1. rotě 2. praporu velel por. Vladimír Vrána. Do vojska se hlásili bývalí vojenští zběhové, marodéři, příslušníci zelených kádrů, prostě ti, co odmítali bojovat za císaře. Přidávali se k nim i mladí, kteří se vraceli z fronty. Vojáci měli na čepicích písmena SB a rozmarýn, jejich velitel škpt. Cyril Hluchý nosil upravený slovácký kroj. Dne 17. listopadu 1918 byla provedena slavnostní přísaha. Před budovou hodonínské radnice nastoupil kombinovaný prapor, vedený npor. Fr. Nosterským a z balkonu radnice promluvil škpt. Cyril Hluchý. Cyril Hluchý jako setník rakouské armády Slavnostní přísaha Slovácké brigády před hodonínskou radnicí Přísahu přečetl npor. Jandásek. Vojáci přísahali na hodonínský sokolský prapor a již příští den odjížděli první vojáci do Břeclavi. Hlavním úkolem Slovácké brigády bylo zabezpečení železničního uzlu a ochrana státní hranice. Proto

11 Historie a kultura 11 se i štáb SB přesunul do Břeclavi Již 9. listopadu byly osvobozeny Hustopeče, vstoupila vojska SB do Pohořelic a poslední listopadový den je vítali občané Lednice, Bulhar, Hlohovce, Charvatské Nové Vsi a Poštorné. Německá národní a občanská ochrana spolu s námořníky většinou ustupovala bez boje. Námořníci nakonec vypověděli poslušnost, rabovali ve vesnicích i v Mikulově, aby nasytili hladovějící rodiny ve Vídni. A tak 16. prosince vstoupila vojska SB bez boje i do Mikulova. Týž den bylo čs. vojskem osvobozeno i město Znojmo. Do Valtic a Úval nesměli vojáci vstoupit, čekalo se až na mírovou smlouvu v Paříži. Vojáci SB vykonávají pohraniční službu a o volnu pořádají večírky, hrají divadlo a čistý výnos věnují na zhotovení brigádního praporu. Ten jim vyšívají šikovné ruce děvčat z Moravské Nové Vsi. Dlouho byl prapor nezvěstný, ale od roku 1936 je prapor uložen v Památníku národního odboje v Praze. V únoru 1919 je Cyril Hluchý povýšen na majora a v polovině března se štáb SB vrací do Hodonína. U lidu byli vojáci SB velmi oblíbeni, často je nazývali cifrovanou brigádou. Brigáda je přebudována na Slovácký pluk, major Hluchý vykonává jen funkci poradce. Pluk je přesunut na Slovensko k vykonávání pořádkové a strážní služby na hranicích. Francouzský generál Pellé, který přijel na Slovensko na kontrolu, označil Slovácký pluk za jeden z nejlepších útvarů našeho vojska. V roce 1920 je major Cyril Hluchý penzionován. Zemřel v roce 1964 a je pochován v Novém Jičíně. V roce 1920 je rozpuštěn i Slovácký pluk Může nás těšit, že důstojnický sbor Slovácké brigády pod vedením Cyrila Hluchého dokázal vybudovat v krátké době ukázněné vojsko, které hájilo zájmy naší mladé Československé republiky. Je na nás, aby jejich záslužná a obětavá práce neupadla v zapomnění. Svatopluk Rutar Poslední sbohem akci Burčák - víno- jazz jsme dali ve sklepní uličce Zátiší. Akce odešla v pokoji po 4 letech pro specifickou nemoc s diagnózou Jazz. Všem truchlícím oznamujeme, že nám také ukápla slza sentimentu a nezdaru a zároveň děkujeme všem, kteří nás měli aspoň trochu rádi. Děkujeme za několikaletou podporu sponzorům a úřadu městyse. Věříme v reinkarnaci a místo znovuzrození včas oznámíme. Za projevené přátelství ze srdce děkuje Regina Lanová

12 spolky stupně ZŠ, místní junáci, paní Lanová a maminky z našeho Broučka. Těšíme se na další rok! Pane zmrzlináři, prosím kornout zmrzliny, která by mi vydržela celé prázdniny! Sladká tečka za končícím školním rokem. Hoj, rytíři, do zbraně, hoj, rytíři, hrr na ně! Dobře meče nabrousíme, nepřátele porazíme! Na prázdninovém výletě v Lednici byli udatní Broučci pasováni do stavu rytířského. Soutěžení, táborák, libá vůně špekáčků - dozvuky prázdnin, které se pomalu chýlí ke konci Dny volna nám zpestřil již tradiční cyklus prázdninových her. Na tomto jedinečném projektu se podílejí obce Rabensburg, Kúty, Lakšárská Nová Ves a Moravská Nová Ves. V areálu u sokolovny si rakouské, slovenské i české děti mohly zasoutěžit, něco hezkého vyrobit nebo jen tak zaskotačit na skákacím hradu. Zdobení košíků sušenými květinami, modelování ze slaďoučkého marcipánu, zdobení kšiltovek i malování na obličej slavily velký úspěch. Na vše dohlížely paní učitelky

13 spolky 13 Zoologická zahrada to je prostě paráda! Vyjedeme na výlet, procestujem celý svět. Žirafa až do oblak a papoušek krásný pták! Skvělé sloní sprchování, lvu se nikdo neubrání. Ryby baští lachtani, honí nás tu klokani. Lemuři jsou roztomilí, mami, počkej, ještě chvíli! Tygr dříme v stínu stromů, tučňáci a alou domů! ZOO v Lešné nás opravdu uchvátilo! Abychom se všem pochlubili, namalovali jsme své zážitky z prázdnin křídami na chodník. Myslím, že déšť už obrázky smyl, tak jako nové krásné zážitky smyjí ty staré! Ale vzpomínky a radost v srdci zůstanou! Mgr. Jana Tichá TÁTOVÉ A MÁMY PŘIJĎTE SI HRÁT S NÁMI - každé pondělí 9 11 hod. - každou středu hod. - ve školní družině (budova MŠ) - přezůvky a hračku s sebou Inzerce: Účetní poradenství: Nabízím: vedení daňové evidence vedení účetnictví pro podnikatelské i nevýdělečné subjekty zpracování mezd a podkladů pro DPH, silniční daň, aj. zpracování závěrky vč. vypracování daňového přiznání pro fyzické i právnické osoby zastupování na úřadech Cena dohodou. Kontakt: Olga Molnárová, Dvorní 10, Lužice tel.: ,

14 Spolky 14 SKAUTSKÝ TÁBOR Ve čtvrtek jsme se rozloučili s domovem a namířili jsme do krásné přírody poblíž Polničky u Žďáru nad Sázavou, kde se jako každoročně konal skautský tábor. Všichni jsme se těšili na dobrodružství, překvapení, zábavu i nové poznatky, které nás čekají. Něco málo z táborové kroniky... První táborový den se hlavně stavělo a vybalovalo. Další den už se tábor proměnil v Londýn se všemi patřičnými monumenty. Děti se rozdělily do 4 skupin, které představovaly londýnské čtvrtě. Pak čtvrtě mezi sebou soutěžily v různých disciplínách o to, kdo z nich je nejlepší. Ráno se šlo na dřevo a odpoledne se londýnští museli zaregistrovat u tamější policie. Každý si vyrobil poštovní schránku, aby mu mohla chodit pošta. Třetí den nás čekala výstava obrazů a vzácných klenotů královny Viktorie. Bohužel ale někdo během výstavy ukradl nejvzácnější předmět viktoriánský briliant... Děti se pak snažily zloděje dopadnout. Ten za sebou sice zanechával stopy, ale chytit ho nebylo zase tak jednoduché, protože obyvatelům Londýna škodil, jak se dalo. Jednou například otrávil vodu, podruhé dětem ukradl jejich kamarády plyšáky a pak dokonce unesl jednoho z londýnských obyvatel. Jednoho dne děti dostaly zprávu o tom, že se ve městě o půlnoci koná výstava voskových figurín a zloděj by se jí měl zúčastnit. Proto si výstavu nemohl nikdo nechat ujít. Mezitím, co si všichni prohlíželi figuríny, jedna z nich nečekaně ožila a snažila se uprchnout. Chvilku byli všichni v šoku, ale pak se vzpamatovali a snažili se zloducha chytit. Nakonec všechno dobře dopadlo, zločinec byl dopaden a uvězněn. Děti dostaly od premiéra tučnou odměnu v podobě liber, za které si pak mohly vydražit všelijaké dobroty. Tak takto vypadala celotáborová hra, kterou si letos vedoucí pro malé táborníky připravili. Děti se rozhodně nenudily, protože kromě celotáborovky pomáhaly v kuchyni, sekaly a řezaly dřevo, v noci obcházely a hlídaly tábor s baterkou v ruce a samozřejmě nemohly chybět tradiční táboráky a výlety. Myslím, že se letošní tábor opravdu vydařil, přestože skoro každý den jsme se probouzeli do deštivého rána. Ale k Londýnu přece déšť patří... Klára Sobotková

15 Spolky 15 zve děti od třetí do osmé třídy do svých oddílů. Zažijete spousty legrace, poznáte nové kamarády, naučíte se poznávat přírodu a být k ní ohleduplnější, pojedete s námi na nejrůznější výpravy do blízkého i vzdáleného prostředí. Hnutí Brontosaurus Moravská Nová Ves Oddíl Kamzíci Je určen pro všechny kluky. Oddílovky jsou každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 na klubovně Brontosaura (nad poštou). Vedoucí oddílu je Ctibor Brančík (Tel: ), instruktoři jsou Radek Vaněk, Jakub Bartoš. Celoroční hra vás zavede do prostředí velké bankovní loupeže. Oddíl Sněženky Je zase určen všem holkám. Oddílovky pořádáme každý pátek od 16:00 do 18:00 na klubovně Brontosaura. Vedoucí oddílu jsou Michaela Jančálková (Tel: ), Zora Brančíková a instruktorka Agáta Maděřičová. Naše celoroční hra je zaměřena na putování po naší galaxii a přežití na vyhasnuté planetě Zemi. Od října pro vás také otevíráme klub deskových her Čtyřlístek. Přijďte se k nám každý pátek inteligentně pobavit a procvičit si logiku, taktické myšlení a spousty jiných vlastností, které deskové hry určitě rozvíjejí. Začínáme vždy od 18:00 a k dispozici vám budou nejrůznější hry, jaké si jenom dokážete představit (Osadníci z Katanu, Carcassone, Cink, Bank, Halali, Ligretto, ) Ke koupi budou nejrůznější pochutiny, toasty, aj. Vstupné za večer je 10 Kč - pro nečleny a pro členy Brontosaura je to 5 Kč. Info: Martina Machová (Tel: ) Připravila Zora Brančíková Inzerce: ZAHÁJEN PRODEJ VČELÍHO MEDU Kříž Zdeněk Na Řádku 664 Moravská Nová Ves PŘIJĎTE MEZI NÁS A NEBUDETE LITOVAT!

16 Spolky 16 Mažoretky Neonky Konec prázdnin znamená pro mnohé otravný začátek školního roku, ale asi pro 40 děvčat z Moravské Nové Vsi a jejího okolí to značí začátek jejich oblíbeného kroužku, který jim o prázdninách určitě už tolik chyběl. Se starými a zkušenými mažoretkami jsme se sešly již o prázdninách, abychom si zopakovaly naše skladby a mohly s nimi vyjet do Rakouska ukončit prázdniny. Máme to tam hrozně rády a je to příjemné zakončení jedné,,mažoretkové sezóny a začátek další. Tento rok jsme se rozhodly přibrat nové mažoretky do těch nejmenších řad a sešlo se nám opravdu spousta šikovných holčiček, které už teď můžeme pochválit za to, jak se pilně každý trénink snaží naučit pochodovat nebo točit paličkou. Začínáme s nimi nacvičovat novou skladbičku na školní ples, který si nenechte ujít a přijďte je tam podpořit. Po dlouhých letech působení v mažoretkách, hlavně co se nejstarší skupiny týče, nás letos pár kamarádek opustilo. Chtěly bychom proto oslovit starší děvčata, třeba i ta, která už v minulosti chodila a stýská se jim: Přijďte, tréninky jsou pořád v sobotu od 14:00. Soustředění v Itálii Tento rok se našim mažoretkám vyskytla šance strávit týden u Jadranského moře a my jsme ji samozřejmě využily. Všechny jsme se neskutečně těšily, jak si u moře odpočineme od školy a od veškerého shonu ohledně Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V sobotu večer jsme zavřely kufry, zkontrolovaly kostýmy, zabalily řízky a mohlo se jet na cestu do slunné Itálie. Jaké bylo naše překvapení, když se při příjezdu žádná slunná Itálie nekonala, místo toho jenom pršelo a vypadalo to bledě. Statečně jsme tedy vytlačily naše zavadla, někdy až do čtvrtého patra, a ubytovaly se. Hotel byl příjemně zařízený a docela útulný. Nevýhodou byly snad jenom ty schody a výtah, který většinou nejezdil. Na to si člověk ale velice rychle zvykl a potom už mu to ani nepřipadalo tak strastiplné. Pro některé nic zvláštního, ale pro některé zážitek na celý život, se stal pohled na velikou modrou louži. Ti, co jezdí k moři pravidelně, jenom zoufale hleděli na tu zakalenou vodu plnou řas, ovšem tací, kteří byli u moře poprvé, se nemohli dočkat až ochutnají jeho slanou příchuť. Bylo takřka nemožné některé děti dostat z vody, tak moc je moře upoutalo. Na nedalekou pláž jsme poté chodily vždy dvakrát denně a užily si zde spousty legrace. Všem se na tváři objeví úsměv, když si vzpomenou na hry ve vodě, vyrábění písečných obrázků, zahrabávání rodinných příslušníků do písku, hraní volejbalu či honění se po pláži s vodní pistolí. Další věc, kterou jsme si vážně užívaly, byly večerní hotelové diskotéky. Mohly jsme se na nich vyblbnout do sytosti a potom jít příjemně unavené do postelí. Na našem soustředění nás také čekalo i vystoupení před italským obecenstvem. Skoro každý den jsme trénovaly, takže jsme byly dokonale připravené. Jedno odpoledne jsme pak vystupovaly v našem letovisku a podruhé jsme jely autobusem do vzdálenějšího města. Doprovázely nás také mažoretky z Hustopeč a Pohořelic. Jak se náš pobyt v Itálii krátil, škaredilo se i počasí. Tak jsme se rozhodly vyjet si na výlet do zábavního parku Italských miniatur. Mohly jste tam najít všechny italské, ale i světové památky ve zmenšených vydáních. Snad každý se fotil u Eiffelovy věže, Atomia či na gondolách z Benátek. K dalším atrakcím pak patřila i vodní dráha, vystřelovací koule nebo projížďka vláčkem. Tento den si mažoretky skutečně užily, ale ten největší zážitek na ně čekal až na cestě domů. Navštívily jsme totiž místní Delfinárium a shlédly bohatý program plný akrobatických kousků šesti delfínů. Soustředění v Itálii patřilo k těm nejhezčím zážitkům s mažoretkami, které se za celý rok staly. Budeme na ně rády ještě dlouho vzpomínat. Připravila Zora Brančíková Neonky hledají nové mažoretky s náčiním pom pom. Pokud ti je 13 nebo až 20 let, máš ráda pohyb formou tance a nevadí ti vystoupení před lidmi, pak je tu šance přímo pro tebe. Přijď se podívat na náš trénink každou sobotu od 14:00 do tělocvičny Základní školy v MNV. Na každou novou členku se moc těšíme! Info:

17 Kynologie 17 JSME MISTŘI Stovky našlapaných kilometrů, nejdřív bez psa, potom se psem, stovky hodin na cvičáku i mimo něj, tisíce kilometrů na kole i autem, zkoušky a nakonec výběrový závod zavinily, že jsme si já a můj pes Ferda vybojovali účast na mistrovství světa záchranných psů ve stopování. V pondělí v hod. jsme v Mikulově opustili republiku a mířili na místo určení. Cesta probíhala dobře až do poloviny, pak se rozkmitalo řízení. Při prohlídce jsem na nic nepřišel, a proto jsme pomalu pokračovali a do Samoboru v Chorvatsku jsme přijeli sice se zpožděním, ale včas. V hod. jsme se prezentovali u pořadatele a pejsci byli prohlédnuti veterinářem a prohlášeni zdravými. Pak jsme se ubytovali. Bydlení jsme měli zajištěno asi 5 minut pěšky od stadionu. Psi mohli bydlet s námi na pokojích, což pro ně byla obrovská výhoda. V celém domě byla totiž klimatizace. Odpoledne měla celá naše parta vyhrazenu půlhodinu na trénink. To proto, abychom si my i psi omrkli plac a překážky. Kvůli horku jsme ale celý čas nevyužili. V úterý se losovala startovní čísla. Já si vždycky přeji číslo co nejnižší. Povedlo se mi vytáhnout jedničku. Vlastní závod začínal ve čtvrtek a ve čtvrtek ráno jsme také nastupovali na stopu. Aby nikdo nikomu nemohl prozradit tvar stopy, losuje se na místě, kdo na kterou stopu nastoupí a kdy. Tady to s naším štěstím už bylo horší. Šli jsme jako poslední v největším horku, a podle jiných, i v nejhorším terénu. Po ohlášení rozhodčímu, jak pes označuje nalezené předměty a osobu na konci, mi ukázali, kde máme začít hledat začátek. Když jsem viděl to roští, okamžitě jsem odepnul psa od stopovačky a začal jsem ji smotávat. Docela mě bavilo vidět, jak si všichni myslí, že to vzdávám. Když jsem ale oznámil, že jdeme na volno, byli překvapeni ještě víc. I když jde pes bez šňůry, musí jít stále stejnou rychlostí a tak, aby mu psovod v pohodě stačil. Musí se za ním držet 10 metrů. Ferda našel začátek stopy rychle a po označení identifikačního předmětu se s chutí vydal po stopě. Pracoval hezky a bodově získal ztráty za změnu rytmu při přecházení z vysokého roští do trávy a naopak, malé ověřování směru na lomech a v poslední části stopy, když už spěchal na konec a přešel předmět. K osobě na konci stopy došel za dvacet minut od uvedení a bylo na něm vidět, že je v pohodě a že má na víc. Tvar a terén byl podobný tomu, co normálně trénujeme. Rozdíl byl jenom v tom, že v nácviku nastupuje někdy i po km u kola. Za vypracování získal 177 bodů, stejně jako před ním fenka pana Olivy z Brna. Přesto, že se příští dny ochladilo a občas i sprchlo, už žádný jiný pes stopu nedokončil. My s Ferdou jsme se pak překonali, jak na poslušnosti, tak v obratnosti a fenku Helen Milana Olivy, která sice byla papírově lepší, ale už byla unavená, jsme porazili celkem o 8 bodů. Že jsme mistři světa mi došlo až na bedně, když hráli českou hymnu. Bylo to 5 let práce, ale stálo to za to. Jan Pokorný

18 Prostrom o.s. 18 O Kyjovce Obvykle to, co máme nejvíce na očích, uniká naší pozornosti. Snad právě proto, že jsme si už zvykli. Například všichni víme, že pod naší krásnou jihomoravskou vsí teče řeka Kyjovka. Jen málokdo z nás ale o této říčce ví něco bližšího, a to je jistě zbytečná škoda. Pojďme se radši na pár zajímavostí a faktů podívat: Řeka Kyjovka pramení u obce Staré Hutě ve Chřibech a ústí do řeky Dyje pod Lanžhotem. Celá délka toku činí 86,7 kilometrů a oblast povodí, tj. velikost plochy, kterou říčka odvodňuje zabírá 665,8 km2 (podle ČHMÚ). Takže naše Kyjovka není žádný malý potůček. Těch se do ní vlévá hned několik levostranné přítoky jsou Kratinka a Hruškovice, pravostranné pak Šardický a Mutěnický potok, Prušánka a Svodnice. Řeka Kyjovka (v horní části svého toku nazývaná též Stupava) je téměř v celé délce svého toku splavná. Samozřejmě ne s parníkem, ale malý člun se vejde. S výjimkou úseku Koryčanské přehrady. Tady dole u nás je to rozhodně zajímavý a netradiční zážitek, plavit se po ní, ale chce to někdy pevné nervy. Na své si při takové cestě přijdou nejen vodní nadšenci, ale každý, kdo má vztah k přírodě. Úsek mezi Lužicemi a Mikulčicemi nepřináší žádné mimořádné dobrodružství, kromě občasného najetí na mělčinu. Cesta z Moravské do Týnce patří zase mezi nejhezčí části, protože vede pod klenbou zelených stromů. K pěknému zážitku přispívá i možnost podívat se zblízka na práci bobrů. Zajímavých zvířátek uvidíte celou řadu, a to nemyslím jen kačeny a husy pod Týncem. Vodou rejdí ondatry a nad hlavou vám předvádí svá letecká čísla ledňáček říční. Trasa z Týnce do Tvrdonic je několikrát přehrazena náplavami, takže to chce i trochu štěstí a zkušenosti, jinak se asi vykoupáte. Kostice vás na jaře přivítají záplavou žlutých kosatců a než se nadějete, jste pod železničním mostem v Lanžhotě. Tady už je čas vysednout, protože dál do lesa je kolem vody hotová džungle. Jen místo moskytů jsou tady komáři. V Kyjovce žije i několik druhů mlžů, kteří nám sice přijdou běžní, ale přesto jsou přísně chráněni. Například velevrub malířský, škeble rybničná a nebo jmenovkyně řeky kyjovka říční. Jinak na tyhle škeblovité potvůrky se sem jezdí dívat odborníci z celé České republiky, protože prý jinde tak velké a hezké nejsou. Hezkou plavbu přejeme. Alena Dohnalová

19 škola 19 A zase škola, co nás čeká... V červnu, na konci školního roku, se setkávají tradičně předškolní děti s kamarády z 1. třídy. Předškoláci si prohlédnou školu, 1. třídu, školní hřiště i budovu vyššího stupně. Letos přišly děti z mateřské školy na zkoušku s aktovkami, aby si zkusily jak to bude opravdu 1. září. Každé oddělení mateřské školy si připravilo pestrý program, který předvedlo prvňáčkům, a ti na oplátku četli, počítali, recitovali a zpívali. Na školním hřišti se zase prvňáčci snažili ukázat co nejlepší výkony v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Odvážní předškoláci si zkusili také některé disciplíny a školáci tak měli velmi zdatné soupeře. Na první školní den se určitě všichni těšili a seznámení se školou už v červnu jim jistě pomohlo překonat ostych a třeba i nějakou slzičku. Děti přivítal ve škole pan ředitel, zástupce obce a členové pěveckého kroužku z třídy. Ani jsme se nenadáli a máme už měsíc pilné práce za sebou. Starší děti se potýkají s opakováním a prvňáčci zápasí s prvními písmenky a číslicemi. 1. stupeň pro zpestření výuky absolvoval cvičení v přírodě, na kterém děti intenzivně nacvičovaly štafetový běh. Budeme obhajovat 1. místo o putovní pohár B. Zháněla. Od října také kromě pravidelné výuky budou probíhat zájmové kroužky. Z pestré nabídky si jistě každé dítě vybere podle zájmu. Co nás čeká... znalosti, dovednosti, sportovní výsledky, zábava i písemky podle vzdělávacího programu Základní škola a Škola pro život. Předškoláci a školáci Předškoláci v první třídě Skok vysoký Za kolektiv 1. stupě Mgr. Vlasta Frýdková Už školáci

20 škola 20 Krátce z druhého stupně Na 2. st. jsme rozšířili škálu zájmových útvarů o hru na nástroj, sebeobranu a sportovní hry. Nový kolega PaedDr. L. Schwartz, který sebeobranu vede, zároveň posílil řadu našich vyučujících AJ. Škola se stále intenzivněji orientuje na vypracovávání projektů. V současné době dokončujeme čtenářskou gramotnost, zpestření výuky AJ, a největší projekt, na základě kterého budeme rekonstruovat půdní prostory školy a modernizovat její vybavení. Více na webu školy. Mgr. Jan Svítil ředitel školy Fotografie akcí z úvodu školního roku Exkurze deváťáků do Prahy Žáci na výchovném koncertě Countrio Co je nového v MŠ Sluníčko? V letošním školním roce bude naši mateřskou školu navštěvovat 81 dětí ve třech věkově smíšených třídách, tzn. v každé třídě jsou děti ve věku od 3 do 6 let. Ve třídě Kuřátek se o ně bude starat p. uč. Ivana Konečková a p. ředitelka Marie Salajková, u Medvídků p. uč. Jana Kosíková a p. uč. Pavlína Salajková a Zajíčky má na starosti p. uč. Karla Klusková a p. uč. Kristýna Prajková. Vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu počtu dětí, bylo nutné přijmout dvě nové pedagogické pracovnice, p. uč. Prajkovou a p. uč. Salajkovou, které po dobu nemoci p. ředitelky provizorně suplují ve všech třídách. Ostatní nepedagogický kolektiv zůstal beze změn: úklid zajišťují p. Radomíra Zvědělíková a p. Jana Frýdková, ve školní jídelně pracuje pět kuchařek - p. Miroslava Vašíčková, p. Jana Košutová, p. Marie Jagošová, p. Marcela Bolfíková a p. Emílie Čulenová a vedoucí stravování p. Irena Zemánková. Letos se bude vařit pro 360 strávníků. Novým zaměstnancem se stal p. Žůrek, který zastává funkci údržbáře a topiče. Během prázdnin byla provedena výměna oken a vstupních dveří, jelikož původní byla již v nevyhovujícím stavu. Do budoucna plánuje zřizovatel provést zateplení celé budovy. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, přizpůsobeným věkově smíšeným skupinám. Děti hojně využívají bohatě vybavenou zahradu, která jim umožňuje dostatek přirozeného pohybu. Ve spolupráci s rodiči je pro děti připraveno spousta zábavy a legrace. Na podzim je čeká tradiční Drakiáda, společně s maminkou a tatínkem budou kouzlit s ovocem a zeleninou, oblečou zahradu do podzimního šatu, překvapí je maňásková pohádka, přijde dokonce Mikuláš s čertem a andělem a na konci roku samozřejmě Ježíšek. Takže se naše děti mají na co těšit! Ivana Konečková

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Atletický klub Mikulčice pořádá

Atletický klub Mikulčice pořádá Atletický klub Mikulčice pořádá 39. ročník silničního běhu V E L K Á M O R A V A Mikulčice - sobota 13. dubna 2013 mládež od 9.00 hodin, dospělí v 11.15 hodin -------------------------------------------------------

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015

Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 Místo, datum: Pardubice, 20.7.2015 Přítomni za OORM: CR: J. Čechlovský, R. Pecková, B. Vašková PA: M. Nováková, H. Košťálová UO: R. Rajnet SY: nikdo se nedostavil nikdo se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

1. část: životní prostředí kolem nás, nadměrná spotřeba znamená nadměrnou produkci odpadků.

1. část: životní prostředí kolem nás, nadměrná spotřeba znamená nadměrnou produkci odpadků. Realizace projektu atraktivní uměleckou formou motivuje děti k aktivnímu postoji při řešení ekologických a společenských problémů naší doby. Několik málo jedinců nedokáže zabránit ničení životního prostředí,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více