OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8"

Transkript

1

2

3 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 4 ROZSAH ZNALOSTÍ 5 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 7 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 8 Kapitola I Úvodní ustanovení 8 Kapitola II Vymezení základních pojmů 8 ČÁST DRUHÁ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A DATOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ČD 9 ČÁST TŘETÍ Kapitola I Pravidla pořizování MT a datových zařízení pro služební účely 9 Kapitola II Finanční limit za používání MT v měsíčním zúčtovacím období 11 Kapitola III Služební tarify používané v ČD, zacházení se SIM kartami 12 A. Podmínky pro převod SIM karty do evidence ČD: 12 B.Podmínky pro převod SIM karty z evidence ČD: 13 Kapitola IV Nákup a výměna MT nebo datového zařízení 13 Kapitola V Evidence MT a datových zařízení 14 Kapitola VI Služby MMS 14 Kapitola VII Povinnosti osoby pro MT 14 Kapitola VIII Povinnosti uživatele MT 15 PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ SLUŽEBNÍ TELEFONNÍ SÍTĚ 16 Kapitola I Všeobecné informace 16 Kapitola II Zřízení pevné linky a změny provozu pevných linek ŽSTS 972 xxx xxx 16 Kapitola III Informace a poruchy u pevných linek 972 xxx xxx 18 Kapitola IV Faxové služby 18 Kapitola V Finanční limit za používání účastnických stanic ŽSTS v měsíčním zúčtovacím období 18 Kapitola VI Kontaktní pro pevné linky 19 ČÁST ČTVRTÁ VYÚČTOVÁNÍ MĚSÍČNÍHO HOVORNÉHO A ÚHRADA NADLIMITU 20 Kapitola I Vyúčtování měsíčního hovorného 20 Kapitola II Úhrada nadlimitní částky 21 Kapitola III Reklamace vyúčtování služeb MT, datových zařízení a pevných linek 21 2/37

4 ČÁST PÁTÁ ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 22 ČÁST ŠESTÁ DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY A ZÁZNAMY 24 ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 25 ČÁST OSMÁ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 25 Kapitola I Interní dokumentace 25 Kapitola II Externí dokumentace 25 ČÁST DEVÁTÁ PŘÍLOHY 25 PŘÍLOHA Č. 1: PŘEHLED TARIFŮ UŽÍVANÝCH V ČD 26 PŘÍLOHA Č. 2: CENÍK SLUŽBY ČDT TELEFONNÍ SLUŽBY 27 PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB PRO MT 30 PŘÍLOHA Č. 4: DOHODA O ÚHRADĚ NADLIMITNÍ PLATBY ZA PROVOZ SLUŽEBNÍHO MOBILNÍHO TELEFONU 31 PŘÍLOHA Č. 5: DOHODA O ÚHRADĚ NADLIMITNÍ PLATBY ZA PROVOZ SLUŽEBNÍHO TELEFONU PEVNÉ LINKY 33 PŘÍLOHA Č.6: SEZNAM ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH KONTAKTNÍMI OSOBAMI PRO MT 35 3/37

5 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Předpis číslo č.j. účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 4/37

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka GŘ ČD Organizační složky řízené GŘ ČD Ostatní vnitřní složky ČD Funkce vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. ostatní zaměstnanci Znalost úplná informativní úplná informativní úplná informativní 5/37

7 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka GŘ ČD Organizační složky řízené GŘ ČD Ostatní vnitřní složky ČD Funkce vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení; všichni uživatelé služebního mobilního telefonu a/nebo datových zařízení; všichni uživatelé pevných linek; osoby. El. podoba Ano Ano Ano 6/37

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CDMA ČD ČD-T DPH ESN DEC GŘ GPRS GSM IČ IMEI KGŘ LN MMS MT NS OJ PIN RTP3 Ř O22 GŘ SAP SIM SMS SŽDC VJ VPN ŽSTS technologie určená pro digitální přenos dat, České dráhy, a.s., ČD - Telematika a.s., Daň z přidané hodnoty, výrobní (sériové) číslo datového zařízení, Generální ředitelství ČD, a.s., technologie pro mobilní datový přenos, celoplošný systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication) = mezinárodní standard pro celulární komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory, identifikační číslo ekonomického subjektu, v ČR má osm znaků, výrobní (sériové) číslo mobilního přístroje, Kancelář generálního ředitele, ČD, a.s. Lotus Notes, služba multimediálních zpráv, mobilní telefon, nákladové středisko, Organizační jednotka ČD, osobní identifikační číslo (personal identification number). Identifikátor, pomocí kterého je možné autorizovat např. SIM karty, aplikace pro evidenci a vyúčtování pevných linek, MT a datových zařízení, ředitel odboru informatiky GŘ, produkty systémové aplikace ve zpracování dat, účastnická identifikační karta (Subscriber Identity Module), služba krátkých textových zpráv, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Výkonná jednotka ČD, virtuální privátní síť = Virtual Private Network, služba určená pro firemní zákazníky, která propojuje MT firmy s pevnými linkami do virtuální sítě. Volání mezi jednotlivými telefony služební VPN jsou zpoplatňována za velmi výhodných podmínek. Železniční služební telefonní síť síť účastnických stanic pevných telefonních linek ve správě SŽDC. 7/37

9 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Tento předpis stanovuje pravidla pro pořizování, evidenci, používání a vyúčtování plateb za služební mobilní telefony a datová zařízení ČD a pravidla pro užívání pevných linek Železniční služební telefonní sítě. 2. Předpis je určena vedoucím zaměstnancům ČD na všech úrovních řízení, uživatelům služebních mobilních telefonů, datových zařízení, uživatelům pevných linek a zaměstnancům pověřeným správou agendy MT a pevných linek (m osobám). 3. Dnem účinnosti tohoto předpisu se zrušují: Opatření GŘ k využívání služeb operátorů mobilních telekomunikačních sítí, č.j /2004 O26. Opatření k založení uzavřené uživatelské skupiny mobilních telefonů v síti Eurotel Praha, s.r.o., č.j / Tabulka Evidence mobilních telefonů zaměstnanců ČD, a.s. k Evidence_MT_po_INGŘ-95-1.xls. Lokální off line evidence mobilních telefonů a pevných linek. Kapitola II Vymezení základních pojmů 4. Datové zařízení modem sloužící k připojení uživatele k internetu; 5. Garant ředitel, vrchní přednosta, popřípadě jím pověřená, obecně odpovědná za rozpočet nákladového střediska; 6. Hlavní pověřený zaměstnanec Odboru informatiky GŘ, určený pro komunikaci s poskytovatelem, respektive provozovatelem služby, který zastřešuje činnost ch osob; 7. Kontaktní pro MT zaměstnanec ČD pověřený spoluprací s provozovatelem. Jménem poskytovatele je oprávněn obstarávat MT, SIM, datová a jiná mobilní zařízení a příslušenství, aktivovat, deaktivovat příslušné služby v souladu s aktuální smlouvou s poskytovatelem, vyřizovat reklamace HW či služeb provozovatele; 8. Kontaktní pro pevné linky zaměstnanec ČD pověřený administraci pevných linek (zřízení, převod, zrušení, kontrola finančních limitů apod.) v NS; 9. Poskytovatel ČD-Telematika a.s., je smluvním partnerem provozovatele. ČD využívají služby provozovatele prostřednictvím poskytovatele; 10. Provozovatel je společnost (operátor) veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, se kterým má poskytovatel uzavřenou platnou rámcovou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb v mobilní síti provozovatele; 11. Roaming funkce mobilní sítě GSM umožňující používání MT i v GSM sítích zahraničních operátorů; 12. SAP číslo osobní číslo zaměstnance v systému SAP R/3 vedené jako personal number (pernr); 8/37

10 13. Služby třetích stran služby provozované cizím subjektem a poskytované prostřednictvím sítě provozovatele, tyto služby zahrnují všechny audiotextové služby, Premium SMS, dárcovské SMS a informační služby, které jsou účtovány zvýšeným tarifem dle speciálního ceníku; 14. Uživatel zaměstnanec ČD nebo externista používající přidělený služební MT, datové zařízení nebo pevnou telefonní linku. ČÁST DRUHÁ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A DATOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ČD 15. Všechny služební mobilní telefony (dále jen MT) ČD s paušálními programy v síti provozovatele jsou zařazeny do VPN s tarifními zvýhodněními poskytovaných služeb. MT s paušálním programem jsou proto pořizovány zásadně pro provozování v síti provozovatele. Pouze výjimečně, vyžadují-li to zvláštní podmínky k zajištění provozu ČD, může být pořízen MT pro provozování v síti jiného veřejného mobilního operátora. 16. Provoz služebních MT ČD s předplacenými kartami se nepřipouští. Kapitola I Pravidla pořizování MT a datových zařízení pro služební účely 17. Pořízení každého MT a datového zařízení využívaného v režimu předávaného MT a datového zařízení je u ČD podmíněno souhlasem garanta uděleným v písemné žádosti, kterou zašle elektronicky příslušné osobě. 18. Výjimky z pravidel přidělení MT a datového zařízení navrhuje garant a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. Takováto žádost je zaslána na ovou adresu: 19. Nárok na pořízení MT a datových zařízení pro služební účely v osobním užívání zaměstnancem je tímto předpisem stanoven: Skupina pracovní pozice / povolání Nárok na MT Finanční limit pro pořízení MT plná cena (dotovaná cena) Nárok na datové zařízení A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) BlackBerry, vlastní výběr bez omezení bez omezení Ano BlackBerry, B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta VJ vlastní výběr do výše limitu Kč Ano C zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ Nokia, Samsung Kč Ano 9/37

11 D vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí Nokia, Samsung Kč Ano E vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Nokia, Samsung 2000 Kč (1000 Kč) individuálně - zdůvodnění žádosti F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Nokia, Samsung 2000 Kč (1000 Kč) individuálně - zdůvodnění žádosti G ostatní zaměstnanci dle nabídky 600 Kč individuálně - zdůvodnění žádosti 20. Mobilní a datová zařízení, včetně příslušenství se pořizují v rámci nabídky provozovatele nebo prostřednictvím jeho smluvních partnerů. Pro skupiny E až G nakupuje MT výhradně dle cenové výhodnosti ve stanoveném limitu pořízení MT. 21. MT pro používání dvěma nebo více uživateli (skupinou uživatelů), kteří si MT při výkonu povolání (činnosti) předávají, se zřizuje jako: trvale používaný zaměstnanci určitého technologického pracoviště; dočasně nebo i trvale používaný zaměstnanci držícími domácí pohotovost pro zajištění provozu. MT využívaný více uživateli musí být evidován v majetkové evidenci ČD na jejich nejbližšího společného přímého nadřízeného. Tento zaměstnanec nepodepisuje dohodu o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního MT. 22. Kontaktní předává fyzicky MT nebo datové zařízení uživateli společně s vyplněným předávacím protokolem (na GŘ formulářem Výdejka Převodka ). Formulář se vyhotovuje a podepisuje ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží uživatel a jedno vyhotovení je evidováno a založeno v operativní evidenci ČD. 23. MT v osobním užívání zaměstnancem, se zařazují do skupiny VPN s přístupovým oprávněním bez omezení hovorů ve VPN a národních telekomunikačních sítích ČR. Skupině zaměstnanců kategorie A - C náleží přístupové oprávnění bez omezení hovorů ve VPN, v národních telekomunikačních sítích ČR, a k použití roamingu při zahraniční služební cestě. Výjimku z rozdělení přístupového oprávnění pro zaměstnance kategorie D G navrhuje garant prostřednictvím osoby pro MT a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. 24. Používání MT, síťových bran, modulů GSM a technických prostředků komunikace v technologických aplikacích, využívajících síť provozovatele nebo jiného veřejného operátora GSM, se řídí dokumentací příslušného projektu nebo produktu, schválenou manažerem projektu nebo produktovým manažerem a posouzenou odborem informatiky GŘ. 10/37

12 Kapitola II Finanční limit za používání MT v měsíčním zúčtovacím období 25. Horní hranice měsíčního finančního limitu za ceny služeb provozovatele z používání MT pro služební účely zaměstnancem se stanovuje tímto předpisem takto: Skupina A pracovní pozice / povolání člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) Finanční limit pro volání Kč B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ vrchní přednosta VJ Kč C D E F G zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty PO, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně ostatní zaměstnanci Kč Kč 600 Kč 400 Kč 150 Kč pasivní komunikace - 50 Kč Limity jsou stanoveny na základě potřeb vykonávané pracovní pozice a zkalkulovány na základě dlouhodobého sledování nákladů, přičemž 1x ročně dochází k verifikaci limitů odborem informatiky GR. Je-li paušálně doporučený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD pro konkrétního uživatele v důsledku jeho pracovně komunikačních potřeb nedostatečný, požadá přímý nadřízený zaměstnanec uživatele MT zdůvodněnou žádostí o navýšení měsíčního limitu na hovorné čerpaného uživatelem. Změnu výše měsíčního limitu (výjimku) navrhuje garant a schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. Žádost je zaslána na ovou adresu: Schválenou změnu provede v databázi RTP3. Uživatel MT je s výší přiděleného limitu seznámen vždy při podepsání Dohody o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního mobilního telefonu. 26. U MT používaných skupinou uživatelů je stanovena horní hranice měsíčního finančního limitu za ceny služeb z používání MT takto: dohledová pracoviště apod. 150,- Kč, domácí pohotovost 150,- Kč. Takto paušálně stanovený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD může být pro konkrétní MT v důsledku specifických komunikačních potřeb skupiny uživatelů přehodnocen příslušným garantem. 11/37

13 27. Pro MT používané v technologických systémech a aplikacích se měsíční finanční limit za ceny služeb z používání MT nestanovuje. 28. Měsíční finanční limit za ceny služeb z používání MT pro služební účely je stanoven bez DPH. Stanovení limitů, jakož i jeho změny jsou prováděny na základě návrhu příslušného garanta, resp. schválení ředitele odboru informatiky GŘ. Do měsíčního finančního limitu se započítává poplatek za program služeb, hovorné a další aktivované GSM služby poskytované provozovatelem. Do měsíčního finančního limitu nejsou zahrnuty a nezapočítávají se jednorázové poplatky za změnu a nastavení služeb, a dále poplatky za vedení a vystavení účtu, poplatek za detailní výpis uskutečněných hovorů apod. Do měsíčního finančního limitu se nezapočítávají přijaté služby třetích stran na konkrétní SIM v daném měsící. Náklady za vyúčtování těchto služeb jsou vždy hrazeny uživatelem v plné výši, a to formou srážky ze mzdy. 29. Pokud není MT přidělen k užívání jedné osobě (přidělení k užívání skupině uživatelů na funkčním místě, pohotovosti apod.), zavede příslušný garant místní opatření ke sledování hovorného a dodržování přiděleného měsíčního finančního limitu a vypořádání případného překročení limitu. Zároveň je určena odpovědná za užívaný MT i SIM (obvykle nejbližší přímý nadřízený skupiny uživatelů). 30. Náklady za používání MT do výše limitu hradí ČD a jsou účtovány k tíži nákladů nákladového střediska příslušného uživatele MT. Kapitola III Služební tarify používané v ČD, zacházení se SIM kartami 31. Tarify, které ČD využívá pro provoz MT a datových zařízení (viz Příloha č. 1 tohoto předpisu), se řídí všeobecnými podmínkami pro poskytování tarifů provozovatele a platnou smlouvou o zajištění poskytování služeb elektronických komunikací v mobilních sítích uzavřenou mezi ČD a poskytovatelem. Tarif je vždy zvolen tak, aby byl MT uživatelem využíván optimálně a nedocházelo k nežádoucím finančním nárůstům k tíži ČD. Každý uživatel je obeznámen s tarify, které používá a s podmínkami, které se k daným tarifům vztahují. 32. SIM karty, na které jsou tarify pro ČD vázány, jsou majetkem provozovatele. Všechny SIM karty jsou evidovány v programu RTP3. Převody SIM karet z / do užívání soukromé osoby povoluje na základě písemné žádosti žadatele a doporučení garanta. předá žadateli o převod příslušný formulář provozovatele. Žadatel o převod formulář vyplní a dodá osobě včetně kopií provozovatelem požadovaných dokumentů. Převod provádí příslušná. A. PODMÍNKY PRO PŘEVOD SIM KARTY DO EVIDENCE ČD: SIM karta nesmí být zatížená dotací. V případě, že dotace na převáděné SIM existuje, žádosti o převedení SIM do užívání pro služební potřebu zaměstnance nebude vyhověno do doby vypršení veškerých závazků plynoucích z dotace. ČD změní tarif na převáděné SIM kartě v souladu s platnými podmínkami provozovatele. Převod lze uskutečnit z fyzické či právnické osoby, a to pouze s jejím souhlasem. 12/37

14 B. PODMÍNKY PRO PŘEVOD SIM KARTY Z EVIDENCE ČD: Pokud je na převáděné SIM kartě aktivní dotace a zaměstnanec žádá o převod do soukromého užívání, pak tento na sebe přebírá dotační závazek, a to bez nároku na přidělení dotovaného HW, jež se k dané SIM kartě vztahuje. Převod se uskutečňuje na fyzickou či právnickou osobu. Kapitola IV Nákup a výměna MT nebo datového zařízení 33. MT a datová zařízení s paušálním programem jsou pořizovány zásadně pro provozování v síti provozovatele. Pouze výjimečně, vynucují-li si to technické podmínky provozu a provozovatel nemůže potvrdit požadovanou kvalitu pokrytí, může být pořízen MT nebo datové zařízení pro provozování v síti jiného veřejného mobilního operátora. 34. MT a datová zařízení pro provozování v síti provozovatele jsou nakupována v rámci programu Mobil plus s podepsáním smlouvy o užívání na 24 měsíců za nejnižší nabízenou cenu (cenu s největší slevou), nebo jsou MT a datová zařízení pořizována za nasmlouvanou cenu dle aktuálního ceníku provozovatele. Kontaktní podává informace o možném pořízení a ceně MT a datového zařízení. Převedení dotace kompenzované minimálním plněním za stanovené období z jedné SIM na druhou, resp. z jednoho datového zařízení na druhé, lze provést se souhlasem garanta a s vědomím uživatele, na jehož služební MT nebo datové zařízení se dotace převádí. 35. V případě poškození MT nebo datového zařízení v záruční lhůtě 24 měsíců od data pořízení se bez výjimky postupuje v rámci dohodnutých záručních podmínek. Opravy MT a datového zařízení po uplynutí záruční doby je možno zadávat pouze v ekonomicky odůvodněných případech, kdy nelze jiným způsobem získat rovnocennou náhradu vadného MT / datového zařízení nebo jeho části. V případě poruchy MT nebo datového zařízení s nárokovanou opravou předá uživatel požadavek na opravu, odsouhlasený garantem, spolu s vadným zařízením příslušné osobě k zajištění opravy. 36. Nárok uživatele na výměnu stávajícího služebního MT nebo datového zařízení za nový vzniká nejdříve za 24 měsíců od data pořízení. Výměna se provádí na základě písemné žádosti o výměnu mobilního telefonu nebo datového zařízení. Nárok na výměnu není automatický a každá takováto žádost je prověřována osobou. Výměna služebního MT nebo datového zařízení v kratším termínu je možná pouze v následujících případech: změna nároků uživatele na funkční možnosti MT nebo datového zařízení v souvislosti s výkonem práce, neodstranitelná porucha nezaviněná uživatelem, ztráta MT nebo datového zařízení nebo jeho poškození ze strany uživatele v těchto případech je nákup nového nebo oprava poškozeného MT nebo datového zařízení hrazena uživatelem. Podrobnější a konkrétní pokyny k odpovědnosti uživatele za škodu na majetku společnosti vymezuje Předpis o předepisování náhrad škod zaměstnancům podle zákoníku práce OP 21, odcizení MT nebo datového zařízení souvislosti odcizení a případné předepsání náhrady škody řeší škodní komise ČD. 13/37

15 Kapitola V Evidence MT a datových zařízení 37. Pro evidenci služebních MT a datových zařízení, pro sledování měsíčních plateb za jejich používání a pro kontrolu dodržování měsíčních finančních limitů je osobou využíván výhradně databázový programový produkt RTP3. Kmenová data v databázovém programovém produktu RTP3 zakládá a průběžně udržuje. V kmenových datech evidence služebních MT, datových zařízení a jejich uživatelů musí být zaneseny minimálně následující údaje: telefonní číslo MT (SIM) nebo datového zařízení, NS (SAP kód nákladového střediska), název nákladového střediska, kód zákazníka (přidělený provozovatelem) uživatelé (příjmení, jméno, titul uživatele), SAP číslo (osobní číslo uživatele ze systému SAP R/3), značka a typ MT nebo datového zařízení, IMEI MT nebo ESN DEC datového zařízení, datum přidělení MT nebo datového zařízení uživateli (rok, měsíc, den), datum pořízení MT nebo datového zařízení (rok, měsíc, den), platnost smlouvy (dotace) do (rok, měsíc, den), paušální tarifní program, přidělený měsíční finanční limit hovorného a dalších služeb z používání. Kapitola VI Služby MMS 38. Služby MMS nejsou na SIM aktivovány. Výjimečnou aktivaci provede pouze na základě zdůvodněné žádosti potvrzené garantem. Kapitola VII Povinnosti osoby pro MT 39. Kontaktní je zejména zodpovědná za: objednávky, nákup MT a datových zařízení a jejich příslušenství a doplňků pro služební účely, vedení evidence služebních MT a datových zařízení, jejich přístupových práv a uplatněných tarifních programů, přehledu uživatelů a jim stanovených měsíčních finančních limitů hovorného a ostatních služeb z používání MT a datového zařízení, zajištění pravidelných měsíčních výpisů s možností identifikace hovorů u MT, které využívá více uživatelů, zajišťování provozuschopnosti služebních MT a datových zařízení, sledování provozu MT, vyhodnocování efektivity zvoleného rozsahu služeb a finančního limitu, případně i tarifního programu a za jejich optimalizaci, posouzení, zda při změně uživatele MT je stávající program služeb pro nového uživatele vyhovující, 14/37

16 při ukončení pracovního poměru uživatele MT potvrdí svým podpisem na výstupním listě zaměstnanci ukončujícímu pracovní poměr vyrovnání závazku k MT a datovým zařízením. V případě zájmu dosavadního uživatele zajistí převedení smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb k příslušné SIM do soukromého držení uživatele. Podrobný výčet činností osoby je uveden v Příloze č. 6 tohoto předpisu. 40. Uživatelé MT jsou povinni zejména: Kapitola VIII Povinnosti uživatele MT a) Potvrdit převzetí MT nebo datového zařízení podpisem předávacího protokolu (na GŘ podpisem formuláře Výdejka Převodka ), b) používat služební MT efektivně se snahou využívat především VPN síť, c) neaktivovat služby, které nesouvisí s výkonem služební funkce uživatele (mobilní bankovnictví, atd.), d) chránit SIM kartu před možným zneužitím kódem PIN, e) ochraňovat MT a datové zařízení před poškozením a odcizením, f) ztrátu nebo odcizení služebního MT nebo datového zařízení neprodleně oznámit příslušné osobě a provozovateli (společnosti Telefonica O 2 Czech Republic na číslo , z MT volbou 11; ze zahraničí na číslo uživatel se operátorovi musí prokázat IČ ČD-T: ). Odcizení MT nebo datového zařízení neprodleně oznámit i Policii ČR. Bez průtahů předložit přímému nadřízenému zaměstnanci a osobě písemné objasnění, kdy a v jaké souvislosti ke ztrátě nebo odcizení došlo. Předat ihned po obdržení osobě zápis Policie ČR o nahlášení odcizení služebního MT a další dokumenty obdržené od Policie ČR. Kontaktovat příslušnou škodní komisi, g) oznámit osobě bez průtahů poruchu nebo poškození služebního MT nebo datového zařízení, h) nejméně dva pracovní dny před nástupem na služební cestu do zahraničí požádat osobu o aktivaci roamingu. Uživatelé datových služeb GPRS požádají o aktivaci datového roamingu. Uživatelé MT BlackBerry požádají o aktivaci BlackBerry roamingu a datového roamingu před každou cestou do zahraničí, i) předat MT nebo datové zařízení při ukončení pracovního poměru nebo rozhodnutí o odejmutí služebního MT nebo datového zařízení osobě. Nedodržení povinností a zásad uvedených pod písmeny a) až h) tohoto bodu bude klasifikováno jako porušení pracovní kázně zaměstnancem. 41. Zaměstnanci, který předávací protokol (na GŘ formulář Výdejka Převodka ) nepodepíše, nebudou MT nebo datové zařízení přiděleny, respektive mu musí být osobou odebrány. 15/37

17 ČÁST TŘETÍ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ SLUŽEBNÍ TELEFONNÍ SÍTĚ 42. Přidělení a změny provozu účastnické stanice Železniční služební telefonní sítě jsou podmíněny zasláním naskenované žádosti podepsané garantem příslušné osobě pevných linek, která odešle žádost elektronicky na ovou adresu Kapitola I Všeobecné informace 43. Uživatelé účastnických stanic Železniční služební telefonní sítě, číslovaných 972 xxx xxx, jsou zařazeni do VPN. 44. Zaměstnanci ČD používají telefonní přístroje: analogové, digitální. Typ telefonního přístroje je přidělen uživateli v závislosti na: pracovní pozici a pracovních potřebách uživatele, technických možnostech. 45. Uživatelé ŽSTS mají nastavena tato oprávnění volání: s omezením odchozí komunikace - pouze v rámci provolby 972 a VPN ČD, neomezená odchozí komunikace v rámci ČR - národní, neomezená odchozí komunikace v rámci i mimo ČR - mezinárodní. Kategorie oprávnění je u jednotlivých uživatelů nastavena na základě žádosti potvrzené garantem. 46. Uživatel je povinen zejména: používat účastnickou stanici ke služebním účelům, chránit telefonní přístroj před poškozením. 47. Technologické pevné linky jsou evidovány pod číslem NS nebo zakázky, pro jejichž potřeby byla linka zřízena. Za ohlašování změn těchto linek odpovídá manažer NS nebo zakázky. Informace o změnách zasílá do dvou dnů od změny příslušné osobě. Kapitola II Zřízení pevné linky a změny provozu pevných linek ŽSTS 972 xxx xxx 48. Nárok na pořízení pevné linky se stanovuje tímto předpisem takto. Skupina Pracovní pozice /povolání Pořízení pevné linky A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) Ano 16/37

18 B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta VJ Ano C D E zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty VJ vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru VJ, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně Ano Ne Ne F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista a zaměstnanci na pracovní pozici stejné úrovně G ostatní zaměstnanci Ne Ne Nárok na pořízení pevné linky mají také sekretariáty skupin A až C. Při nástupu nového zaměstnance kontakní pro pevné linky prověří oprávnění funkce nastupujícího zaměstnance k vybavení pevnou linkou. V případě potvrzeného nároku na vybavení příslušného pracoviště, zašle pro pevné linky garantem schválenou žádost o zřízení pevné linky na V žádosti bude uvedeno: jméno a příjmení nového uživatele, SAP číslo uživatele, název pozice funkce, adresa pracoviště, číslo podlaží, číslo místnosti, finanční limit hovorného, oprávnění. přidělení pevné linky pro skupiny D až G navrhuje garant, musí být řádně zdůvodněna. Výjimku schvaluje ředitel odboru informatiky GŘ. 49. Změna telefonního přístroje. V případě, že uživatel k výkonu práce potřebuje provést změnu analogového telefonního přístroje na digitální, garant zašle žádost o změnu na oddělení správní KGŘ. Ve výkonných a organizačních jednotkách na příslušného správce digitálních telefonních přístrojů. Pověřený zaměstnanec žádost schválí a zašle v elektronické podobě na ovou adresu Jestliže uživatel k výkonu práce digitální přístroj nepotřebuje, jeho přímý nadřízený zaměstnanec požádá o změnu digitálního telefonního přístroje na analogový elektronickou formou na ovou adresu 50. Přeložení pevné linky. V případě stěhování pracoviště, nadřízený vedoucí zaměstnanec požádá o přeložení pevné linky (pevných linek) em hlavní osobu nejméně pět pracovních dní před plánovanou změnou. Žádost musí obsahovat telefonní číslo pevné linky, adresu objektu, číslo podlaží a číslo kanceláře, do které má být jeho pevná linka přeložena. 17/37

19 51. Ukončení pracovního poměru: Při ukončení pracovního poměru je přímý nadřízený uživatele ukončujícího pracovní poměr povinen příslušné osobě em sdělit jméno a příjmení uživatele, na kterého přechází zodpovědnost za pevnou linku, nebo informaci, že pevná linka má být zrušena. Kontaktní pro pevné linky svým podpisem na výstupním listě potvrdí uživateli ukončujícímu pracovní poměr vyrovnání závazku k pevné lince. Kapitola III Informace a poruchy u pevných linek 972 xxx xxx 52. Informace o pevných linkách. V případě, že uživatel pevné linky nemá potřebné informace (PIN, limit, oprávnění) nebo se při nástupu do zaměstnání v provozu pevných linek neorientuje, může požádat o příslušné informace na telefonním čísle: Poruchy. V případě nefunkčnosti pevné linky uživatel neodkladně nahlásí poruchu na telefonním čísle: Kapitola IV Faxové služby 54. Za počet provozovaných faxových linek a jejich optimální využití je odpovědný garant. 55. Zřízení, změna a zrušení faxové přípojky se řeší obdobně jako u pevné linky viz Část třetí, Kapitola II tohoto předpisu. Kapitola V Finanční limit za používání účastnických stanic ŽSTS v měsíčním zúčtovacím období 56. Horní hranice měsíčního finančního limitu hovorného, mimo síť ŽSTS (972) a VPN, za používání účastnických stanic ŽSTS zaměstnancem se stanovuje tímto předpisem takto: Skupina pracovní pozice/ povolání Finanční limit pro volání ve veřejných telekomunikačních sítích (mimo síť 972 a VPN) oprávnění A člen dozorčí rady, člen představenstva, generální ředitel, náměstek GŘ, tajemník (generálního ředitele), odborný poradce (KGŘ) bez limitu mezinárodní B ředitel odboru GŘ, ředitel OJ, vrchní přednosta DKV Kč mezinárodní C D zástupce ředitele odboru GŘ, náměstek ředitele OJ, náměstek vrchního přednosty DKV vedoucí oddělení GŘ, vedoucí odboru DKV, vedoucí regionálního pracoviště, přednosta, odborný poradce 1000 Kč mezinárodní 800 Kč mezinárodní 18/37

20 E (mimo KGŘ), zástupce ČD v zahraničí, tiskový mluvčí vedoucí skupiny (GŘ), náměstek přednosty, vedoucí oddělení OJ a VJ, podnikový právník GŘ, asistent ředitele odboru, oborový specialista 600 Kč mezinárodní F ostatní vedoucí zaměstnanci, systémový specialista 400 Kč národní G ostatní zaměstnanci 300 Kč národní 0 Kč ČD Provoz technologických systémů a faxů není sledován limitem. Limity jsou stanoveny na základě potřeb vykonávané pracovní pozice a zkalkulovány na základě dlouhodobého sledování nákladů, přičemž 1x ročně dochází k verifikaci limitů odborem informatiky GŘ. Je-li doporučený limit hovorného a dalších služeb hrazených ČD pro konkrétního uživatele v důsledku jeho pracovně komunikačních potřeb nedostatečný, požadá přímý nadřízený zaměstnanec uživatele garanta, zdůvodněnou žádostí, o navýšení měsíčního limitu na hovorné čerpaného uživatelem. Garantem posouzená a podepsaná žádost je dále zaslána na ovou adresu Schválení žádosti s výjimkou limitu je v gesci ředitele odboru informatiky GŘ. Uživatel je s výší přiděleného limitu seznámen vždy při podepsání Dohody o úhradě nadlimitní platby za provoz služebního telefonu pevné linky. 57. Za každou pevnou linku v užívání pro vlastí potřeby ČD z titulu výkonu funkce provozovatele drážní dopravy a výkonu funkce provozovatele dráhy u drah ve vlastnictví ČD účtuje provozovatel ŽSTS k tíži NS paušální poplatek (viz Příloha č. 2 tohoto předpisu). 58. Za každou provozovanou pevnou linku ČD s kategorií národní a mezinárodní účtuje poskytovatel konektivity ČD-T k tíži NS hovorné do veřejných telefonních sítí dle platného ceníku (viz Příloha č. 2 tohoto předpisu). 59. Za pevné linky, využívané zaměstnanci ČD při obsluze dráhy na funkčních místech, vyjmenovaných ve Smlouvě o obsluze dráhy, provozovatel ŽSTS paušální poplatek neúčtuje. Kapitola VI Kontaktní pro pevné linky 60. Kontaktními mi pro pevné telefonní linky GŘ jsou zaměstnanci sekretariátů jednotlivých odborů a kanceláří generálního ředitele a náměstků generálního ředitele (sekretářky / asistentky). Kontaktní osobu jmenuje garant. 61. Kontaktní osoby ve výkonných a organizačních jednotkách jmenuje garant. 62. Do patnácti pracovních dnů od data jmenování oznámí své jmenování hlavní osobě em. Lhůta patnácti dnů platí i pro nahlášení případné změny v osobě. 63. Kontaktní zajišťuje především: objednávku, změnu, zrušení pevné linky. Žádosti zasílá elektronicky na ovou adresu 19/37

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH.

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Stránka 1/5 FlexiVoIP 10 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010 INTERNET - Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Měsíční paušál download / upload NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 499 Kč 4096

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015.

Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník je účinný ode dne 25. 4. 2015. I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I.1. I.2. I.3. Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu

Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu Částka k čerpání Hlasová schránka Loga, melodie a java Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné účtování Program služeb (Tarif) Převod

Více

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby

CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby CENÍK VOLÁNÍ doplňkové a volitelné služby 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se společností EURO OPERATOR a.s. smlouvu o poskytování služeb. Uživatel Osoba oprávněná Účastníkem

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 14. 2. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně DPH.

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Mezinárodní volání, SMS a MMS Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 4. září 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 4. září 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 4. září 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ účinnost od 15. 10. 2013 1/8 skupina Čez 1. Obecná část Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ

CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ CENÍK SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI ČEZ PRODEJ, s. r. o., POD ZNAČKOU MOBIL OD ČEZ účinnost od 1. 7. 2014 1/8 SKUPINA ČEZ 1. OBECNÁ ČÁST Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

Ceník NETBOX pro firmy platný od 1. 7. 2014 Veškeré ceny jsou bez DPH, které bude připočteno ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Ceník NETBOX pro firmy platný od 1. 7. 2014 Veškeré ceny jsou bez DPH, které bude připočteno ve výši stanovené platnými právními předpisy. INTERNET Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Stahování / odesílání Měsíční paušál NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 20 / 2 Mb/s

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Liberecká IS, a.s., IČO: 25 45 01 31 DIČ: CZ25450131 se sídlem Liberec

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet Platnost od 1. dubna 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

DATOVÉ SLUŽBY INTERNET PRO BYTOVÉ DOMY MIMO OPTICKOU SÍŤ

DATOVÉ SLUŽBY INTERNET PRO BYTOVÉ DOMY MIMO OPTICKOU SÍŤ DATOVÉ SLUŽBY INTERNET PRO BYTOVÉ DOMY NA OPTICKÉ SÍTI Tarify platné od 16.9.2010 Rychlost Zřízení (Kč) při smlouvě na 2 roky Cena/měs. (Kč) Optics Summer 2010-250 1 1:10 30/4 0 250 Optics Summer 2010-300

Více

Ceník tarifů a souvisejících služeb plné znění s platností od 13.2.2012, ceny uvedeny s DPH

Ceník tarifů a souvisejících služeb plné znění s platností od 13.2.2012, ceny uvedeny s DPH Ceník tarifů a souvisejících služeb plné znění s platností od 13.2.2012, ceny uvedeny s DPH SychrovNET s.r.o. - provozovna: Smetanova 1101, 755 01 Vsetín, tel.: 571 999 111, e-mail: info@sychrovnet.cz

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Program. Mládež v akci

Program. Mládež v akci Program Mládež v akci OBSAH Program Mládež v akci 3 Akce 1 Mládež pro Evropu 7 Akce 2 Evropská dobrovolná služba 1 Akce 3 Mládež ve světě 17 Akce 4 Systémy na podporu mládeže 21 Akce 5 Podpora evropské

Více

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4

Hlasové služby. Mobilní hlasové služby. Tarify. Profi na míru 4 Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více