Potrestaní řidiči si nedají říct. Čas bilancování. Prázdninový provoz knihovny MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potrestaní řidiči si nedají říct. Čas bilancování. Prázdninový provoz knihovny MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Čas bilancování Zanedlouho skončí čtyřleté volební období současného obvodního zastupitelstva. Nastává tedy čas posoudit, co se za ony čtyři roky ve Vratislavicích změnilo k lepšímu, a co se naopak zlepšit nepodařilo. Lze říci, že nesporně převažuje to pozitivní, tedy že zastupitelstvo jako celek obstálo. V pozitivním pohledu nelze opomenout členy rady a většinu členů pomocných orgánů výborů a komisí. Ovšem přijetí i těch prospěšných rozhodnutí často provázela obsáhlá diskuse, leckdy to na jednáních zastupitelstva i jiskřilo, ale vždy se k nějakému závěru dospělo. V průběhu volebního období došlo v zastupitelstvu i k roztržce, která vyústila ve změnu koaličního seskupení, což prospělo zejména v podobě výstupů z jednání zastupitelstva. Ne všichni zastupitelé se také na činnosti zastupitelstva podíleli stejným dílem. Jakým, to zčásti napoví jejich účast na jednáních za celé období, kterou zveřejníme v příštím ZPRAVODAJI. Pokračování na straně 2 Zvýší kapacitu mateřské školy Mezi současně probíhající velké investiční akce, zaměřené na zlepšení podmínek v zařízeních využívaných dětmi, jsou stavební úpravy s cílem rozšířit kapacitu mateřské školy v ulici Skloněná (na sídlišti). Cílem stavebních úprav je rozšíření kapacity mateřské školy na 104 dětí. Práce probíhají v souladu s harmonogramem, který je každý týden prověřován kontrolním dnem. Veškeré úsilí zainteresovaných pracovníků úřadu směřuje k tomu, aby stavební firma dodržela stanovený termín, tedy 31. srpna 2006 a tedy aby již 1. září mohly pracovnice mateřské školy přivítat v nově upravených prostorách své dětičky. -r- Prázdninový provoz knihovny Knihovna ve Vratislavicích v budově základní školy bude letos v provozu i o prázdninách. Výpůjční doba je v červenci a v srpnu každou středu od 9.00 do a od do hodin. Potrestaní řidiči si nedají říct Přistižení řidiči motorových vozidel, kteří jsou buď pod vlivem alkoholu, nebo nemají řidičské oprávnění, anebo spojí oba tyto skutky dohromady, jsou stále příčinou častých zásahů vratislavických policistů. Následující čtyři případy jsou toho dokladem: Dne 31. května ve 2:05 hod. v noci kontrolovala hlídka vratislavických policistů 25letého řidiče hondy z Liberce. Kromě toho, že nadýchal 1,36 promile, nevlastnil řidičský průkaz skupiny A, a navíc se i v minulých dvou letech řešily na libereckém magistrátu jeho problémy s alkoholem. Za ohrožení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky ( 201b) mu hrozí dva roky vězení nebo peněžitý trest. Trest až šest měsíců odnětí svobody nebo peněžitá sankce hrozí 35letému řidiči vozu Škoda Felicia, který byl kontrolován hlídkou ve Vratislavicích 3. června ve čtyři hodiny ráno. Řídil totiž auto, ačkoli mu byl vydán Okresním soudem v Jablonci nad Nisou zákaz, takže mařil výkon úředního rozhodnutí. Pokračování na straně 5

2 2 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Komunální volby Z celostátních sdělovacích prostředků je známé, že prezident republiky vyhlásil na dny 20. a 21. října 2006 komunální a senátní volby. Senátní volby se našeho obvodu tentokrát netýkají, takže začala příprava pouze voleb komunálních. Bližší informace budou postupně zveřejňovány, ale již nyní se mohou přihlašovat zájemci o práci ve volebních komisích. Konkrétně na úřadě městského obvodu ve Vratislavicích, v přízemí. -r- Čas bilancování Pokračování ze strany 1 Práci jednotlivých zastupitelů však především zhodnotí vedení politických stran a volebních seskupení, kdy budou sestavovat kandidátky pro nadcházející komunální volby. Práci zastupitelů, bez ohledu na jejich politickou příslušnost, budou možná posuzovat i někteří občané, které však více než dění v zastupitelstvu zajímají konkrétní výsledky. Ovšem tu musíme vycházet z toho, že většina lidí považuje všechno pozitivní jaksi za samozřejmé a ani si neuvědomují, jaké úsilí bylo leckdy nutné k prosazení konkrétní akce vynaložit. Jako příklad může posloužit chodník ke hřbitovu, kde jen zasvěcení vědí, jak obtížné bylo u řady institucí jeho realizaci prosadit. Jak tato nevelká akce byla přijata veřejností, mi nedávno potvrdil Rudolf Šulc z Liberce, který občas chodí na hřbitov opatrovat hrob své matky. Nejenže vyjádřil potřebnost chodníku z hlediska bezpečnosti chodců, ale pochvalně se zmínil o úpravě celé této časti komunikace. Vraťme se však k onomu bilancování. Výčet všeho, co bylo vykonáno je obsáhlý a zahrnuje jak akce velké rozsahem i finančně a týkající se celého obvodu, tak i zdánlivě malé, které přinesly užitek třeba jen několika občanům. O téměř všem se rozhodovalo v zastupitelstvu a protože jeho zasedání jsou veřejná, mohli být svědky jednání i občané. Bohužel v tomto směru není bilancování příznivé, neboť počet občanů na jednáních zastupitelstva byl malý a někdy nebyl dokonce ani jeden. Volební programy, připravované politickými stranami i seskupeními, by měly a jistě i budou vycházet z toho, co bylo vykonáno, tedy jak se podařilo naplnit obsah minulých volebních programů a v čem lze na to pozitivní navázat. J. Sedlák Ceník inzerce Formát 8 x 6, 4 x 12, 2,5 x 19 cm 400 Kč Formát 16 x 6, 8 x 12, 5 x 19 cm 650 Kč Formát A5 (19 x 12, 12 x 19) Kč Formát A4 (25 x 19) Kč Občanská inzerce (řádková) 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Úsporněji ve výdajích Z objemu finančních prostředků se v podstatě odvíjí veškerá činnost městského obvodu. Finanční rozpočet i závěrečný účet projednává a schvaluje zastupitelstvo na základě podkladů připravených pracovníky úřadu a zejména radou městského obvodu. V té se financemi podrobněji zabývá místostarosta Mgr. Pavel Jeništa. Právě jeho jsme se zeptali co všechno pojem finance obnáší. Jaké jsou zdroje příjmů? V současné době tvoří příjmy část kapitálová a část daňová. S ohledem na to, že postupně bude ubývat prodej nemovitostí, tj. pozemků, domů, bytů a podobně, budou se v budoucnu kapitálové příjmy snižovat. Kapitálová část příjmů je tedy hodně pohyblivá. Naproti tomu daňové příjmy jsou poměrně stabilní, když závisí především na počtu obyvatel. Těch je v současné době ve Vratislavicích již více než a je předpoklad, že jich bude přibývat, Daňové příjmy obvodu se budou zvyšovat, ovšem zřejmě ne o tolik, o kolik budou ubývat příjmy kapitálové. Z toho plyne, že se budeme muset při tvorbě rozpočtu důsledně zabývat hledáním úspor ve výdajích. Máte již konkrétnější představu, kde hledat úspory? Oblastí, kde hledat výdajové úspory, je více a v některých jsme již začali. Tak například probíhá prověrka nájemních smluv s telefonními operátory. Konkrétně smlouva s firmou T Mobile, která byla uzavřena již před deseti lety a přestože obsahuje inflační doložku, je nájem nízký. Zahájili jsme proto s touto firmou jednání o aktualizaci smlouvy tak, aby byla obdobná nabídce konkurence. Tou je například firma Vodafone, která má snahu poskytovat služby UMTS pro Vratislavice. Rovněž s ní probíhá slibné jednání, protože se jedná o služby 3 G (třetí generace). Obdobně prověřujeme i jiné smlouvy. Věřím, že ne zcela úplná výhodnost některých smluv vyplynula pouze z neodbornosti předchozích vedení městského obvodu. Složitější je hledání úspor ve výdajích nezbytných a pravidelně se opakujících (mandatorních), jako jsou mzdy či některé služby. To je také cesta, jak zvýšit výnosy z majetku. Přesto i tu jsme kontrolou zjistili, že při zpracování mezd a účetnictví nebylo ve všech námi zřizovaných organizacích (škola, mateřské školy) postupováno standardně. To se podařilo změnit, čímž jsme ušetřili jednu pracovní sílu a tedy více než 100 tisíc korun za rok. Nejde vždy jen o úspory okamžité, ale například s místostarostou pro investice Ing. Jaroslavem Sýkorou jsme zastupitelstvu předložili řešení, které přinese velké úspory v budoucnu. Konkrétně je to pořízení tepelných čerpadel pro základní a mateřskou školu a koupě části světlovodného kabelu pro zajištění služeb celému městskému obvodu. Momentálně vyšší náklady na jejich pořízení se projeví úsporami v dalších letech. Nezdá se vám, že finanční rozpočet, rozpočtové změny v průběhu roku i závěrečný účet jsou vedeny příliš složitě? Uznávám, že uvedené poklady jsou zejména pro nezasvěceného zdánlivě složité a nepřehledné, ale tato forma je stanovena předpisy. Rozmělnění, zejména výdajů do mnoha položek, není samoúčelné, ale naopak poskytuje konkrétnější přehled o vynaložených finančních prostředcích. Mohu konstatovat, že zastupitelé mezi nezasvěcené nepatří a že se v předkládaných podkladech dokáží orientovat. J. Sedlák

3 2006/8 Vratislavický zpravodaj 3 Konkursní řízení na ředitele školy Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele základní školy ve Vratislavicích UNIMOG s cisternou Na víceúčelové zařízení, které využívá Technické středisko k údržbě komunikací, byla pořízena další nástavba cisterna. Je to nádrž o objemu litrů, na které jsou osazeny splachovací lišty a v její zadní části ozónovací tryska. V nejparnějších dnech letošního léta byla cisterna využívána ke kropení silnic, chodníků a dalších ploch včetně zeleně. Vyměnitelná nástavba se uplatní při ošetřování zelených ploch. -r- Podrobné podmínky, tedy požadavky na uchazeče a požadované doklady, jsou zveřejněny na úřední desce městského obvodu nebo k dispozici na úřadu městského obvodu. Přihlášky se přijímají do 8. září 2006 na adrese Městský obvod Liberec-Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, Liberec 30. Předpokládaný nástup do funkce je 1. října 2006 V MHD už na kartu Liberecká městská karta, o které jsme již informovali i ve ZPRAVODAJI, má již premiéru. Od 24. července je totiž možné ji využívat v městské hromadné dopravě. Podrobné informace jsou zveřejněny na všech zastávkách, na autobusovém nádraží MHD i ve všech kontaktních místech pro vystavení karty. Připomínáme, že jedním z kontaktních míst je také úřad městského obvodu ve Vratislavicích v přízemí, kde si lze kartu obstarat. -r- Na dovolenou s knihou Jak uvádíme na titulní straně, byl letos o prázdninách zaveden letní provoz knihovny. Poznatky jsou velmi pozitivní a ukázalo se, že to bylo rozhodnutí, které občané uvítali. Již před otevřením postává před vchodem několik nedočkavců a pak během provozní doby se v knihovně stále objevují další. Přinášejí přečtené a odnášejí si několik knih k přečtení. Pokud je přece jen volněji, pokračuje pracovnice knihovny v přeregistraci obsáhlého knižního fondu a zařazování nových knih, kterých každý měsíc přibývá. -r- Brigádníci v permanenci Brigádníci, vesměs studenti v rámci jejich letní aktivity, vypomáhají letos Technickému středisku během prázdnin tak jako v předchozích letech. V červenci to bylo osm a v srpnu jedenáct brigádníků, tedy více než v minulém roce. Vykonávali a vykonávají práce, které pracovníci střediska průběžně nestíhají. Jde zejména o vyřezávání náletových dřevin podél komunikací, úpravu záhonů v parcích, nátěry sloupků dopravních značek, zábradlí a další drobné činnosti. -r-

4 4 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Policie ČR informuje Policejní statistika za půl roku V prvním pololetí roku 2006 řešili policisté na obvodním oddělení ve Vratislavicích nad Nisou celkem 219 trestných činů, z nichž 123 bylo k datu objasněno (jedná se o 56,16 % objasněnosti). Ve statistice je zahrnutý celý policejní obvod, který není totožný s městskou částí Vratislavice. Vratislavičtí policisté mají na starosti i jiné lokality, např. na Kunratické, v Harcově, na Králově Háji. Výběr z jednotlivých druhů deliktů: Násilné trestné činy: 17 (13 objasněno, 76,47 %). Z toho např. 5x nebezpečné vyhrožování (obj. 100 %), 3x loupež (1 objasněna). Mravnostní: 2 jedno znásilnění, jedno pohlavní zneužívání (v obou případech objasněno). Majetkové: 125 (36 obj., 28,80 %). Z toho např. krádeže vloupáním 24 (4 obj., 16,67 %), z nichž do bytů 4 (2 obj., 50 %), do kiosků 2 (0 obj.). Krádeže prosté: 87 (27 obj., 30,68 %), z nich krádeže vozidel 26 (2 obj.), krádeže věcí z vozidel 24 (8 obj., 33,33 %). Maření výkonu úředního rozhodnutí: 20 (obj. 100 %). Hospodářské delikty: 14 (obj. 100 %). Z toho např. 4x podvod, 2x zpronevěra, 3x úvěrové podvody, 2x pojišťovací podvody. Srovnání se stejným obdobím roku 2005 (v případě procenta objasněnosti je nutno přihlédnout k faktu, že od spáchaných trestných činů uběhlo o rok víc času než u letošních): Celkem: 254 (158 obj., 62,20 %). Násilné: 16 (15 obj., 93,75 %). Z toho např. 2x nebezpečné vyhrožování (obj. 50 %), 2x loupež (obj. 100 %). Mravnostní: 2 (obj. 100 %). V obou případech znásilnění. Majetkové: 128 (36 obj., 28,13 %). Z toho např. krádeže vloupáním 34 (9 obj. 26,47 %), z nichž do bytů 6 (2 obj., 33,33 %), do kiosků 0. Krádeže prosté: 85 (21 obj., 24,71 %), z nich krádeže vozidel 32 (5 obj., 15,63 %), krádeže věcí z vozidel 18 (0 obj.). Maření výkonu úředního rozhodnutí: 16 (obj. 100 %). Hospodářské delikty: 68 (67 obj., 98,53 %). Z toho např. 2x podvod, 3x zpronevěra, 3x úvěrový podvod (1 neobj.), žádný pojišťovací podvod. -p- Z deníku městské policie Stop lhostejnosti Za první polovinu letošního roku řešili strážníci rochlického obvodního oddělení Městské policie Liberec na území Vratislavic 24 přestupků. Je to poměrně málo, zřejmě proto, že ne každý případ, ke kterému hlídka na základě oznámení občanem vyjede, je přestupkem. Málo přestupků je možná také proto, že lidé žijí spořádaněji, ale nepochybně i proto, že je ve Vratislavicích instalován kamerový systém snímaný na obvodním oddělení Policie ČR. Ať je to tak či onak, potěšitelné je, že občané nejsou k dění v obvodu lhostejní a že se na městskou policii obracejí třeba jen v případě podezření na páchání nějaké nepravosti. Takovým bylo například oznámení pana M. o podezření na krádež kovu v objektu Vratislavické kyselky, kde viděl pohybovat se dva muže. Vyslaná hlídka zjistila, že jsou to pracovníci firmy Kovo Vančura, najatí správcem objektu na stržení propadlé střechy. Také oznámení řidičky tramvaje paní Š., týkající se podezření z ohrožení silničního provozu pracovníky firmy Imstav, provádějících demolici starého domu v Tanvaldské ulici. Hlídka na místě zjistila, že akce probíhá na základě stavebního povolení a v souladu s bezpečnostním zajištěním. Daleko více oznámení však bylo plně oprávněných, o čemž svědčí následující příklady. Několik oznámení se týkalo nesprávně zaparkovaných aut. Hlídky ve dvou případech zajistily odtah vozidel, dále třem vozům byla nasazena botička a jedenkrát byla uložena bloková pokuta. Pes, konkrétně pudl, byl na oznámení paní M. G. nalezen v ulici Zámecký vrch a po odchycení byl předán do městského útulku. Upozornění se týkalo i uhynulých zvířat, konkrétně od paní T. Š. o uhynulé sýkorce v ulici Nad Školou. Policisté s pomocí ochranných pomůcek naložili do igelitového pytle a odvezli veterinářům. Uhynulou srnu na svém pozemku nalezl pan J. N. v ulici Sladovnické. Protože zvíře bylo na soukromém pozemku, odkázali policisté dotyčného pána na správce honitby. Fyzická napadení, například pana V. K. v Tanvaldské ulici útočníkem, který utekl, nebo pana H. ženou na tramvajové zastávce v ulici U Sila, oznámili sami napadení. Oba případy byly předány Policii ČR. Na podnapilou ženu, ležící u tramvajové zastávky U Lomu, upozornila paní P. Hlídka navíc u dotyčné zjistila zranění v obličeji a proto přivolala rychlou záchrannou službu. Rovněž na podnapilou ženu, ležící v kolejišti tramvaje v ulici U Sila, upozornil pan W. Tento případ byl humornější, neboť žena uvedla, že byla se synem na pivovarských slavnostech a že mírně podnapilá se rozhodla jít domů, ale zabloudila. Hlídka ženu předala synovi. Prověřeno bylo oznámení správce hřbitova o poškození několika hrobů. Po zjištění, že se jedná o trestnou činnost, byla věc předána Policii ČR. Na základě oznámení dispečera dopravního podniku zajistila hlídka J. W., který poškozoval plastová označení zastávek. Při kontrole okolí hlídka objevila také poškození veřejného telefonního automatu. Ke zjištěným činům se dotyčný přiznal a protože jeho počínání bylo trestným činem, byl zajištěný pachatel předán Policii ČR. Hlídky městské policie vykonávají i kontrolní činnost. V cukrárně a kavárně v ulici Za Cukrárnou strážníci zjistili, že v provozovně není vyznačen Zákaz kouření. Pracovnice kavárny byla pouze upozorněna s udání lhůty na nápravu. Při kontrole zahrádek v ulici Za Kinem byli v přístřešku na konci kolonie kontrolováni dva bezdomovci. Z ověření totožnosti na Policii ČR vyšlo najevo, že ze dvojice kontrolovaných byla B. Š. osobou celostátně pohřešovanou, zatímco P. P. byl bez závad. Zajištěnou ženu předala hlídka Policii ČR. jas SQUASH Vratislavice Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, solárium, půjčovna vybavení, občerstvení Novinka! Nejvýhodnější letní ceny! 100 Kč/hod tel.:

5 2006/8 Vratislavický zpravodaj 5 Potrestaní řidiči si nedají říct Pokračování ze strany 1 Od 1. července je jízda za volantem bez řidičského oprávnění posuzována už ne jako přestupek, ale jako trestný čin. V úterý 4. července na to v Tanvaldské ulici doplatil 26letý řidič vozu Mitsubishi, přistižený vratislavickými policisty. Hrozí mu jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Anonymní telefonát upozornil v sobotu 8. července vratislavické policisty, že u večerky před Prosečí zastavil vůz VW Golf a jeho šofér konzumuje alkohol. Hlídka se rozjela na místo, pachatel po jejím spatření nasedl do auta a hodlal ujet, ale po honičce byl dopaden. Kromě 0,54 promile u něj bylo zjištěno, že má zákaz řízení, takže mu ve zkráceném trestním řízení bylo sděleno podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. jsj Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Zázemí pro hřiště Rada městského obvodu rozhodla vytvořit alespoň minimální zázemí u hřiště při ulici Na Rozcestí. Konkrétně se jedná o zřízení provizorního sociálního zařízení, čímž umožní důstojnější využití tohoto oblíbeného hřiště. Současně byl schválen záměr vybudovat další hřiště v prostoru ulic Souběžná a Na Vrších. Bude to hřiště travnaté, které umožní širší provozování rekreačního sportu. js Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax:

6 6 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Rybník zarůstá Přestavba Rybník v ulici Na Rozcestí, který byl nedávno upraven, trpí letošním horkým počasím. Je to zejména v podobě zvýšeného výskytu vodních řas, které zhoršují kvaltu vody. Rybník je bezejmennou průtočnou nádrží o výměře zhruba 20 x 20 metrů, hlubokou 60 centimetrů. A napájenou bezejmenným potůčkem přitékajícím od zahrádkářské kolonie. Pracovníci Technického střediska řasy sice několikrát mechanicky odstraňovali, ale jejich úplná likvidace je i podle zkušenosti pracovníka rybářského svazu složitější. Rybník dále zarůstá i tak zvanými tvrdými porosty, jako je orobinec či některé druhy rákosu. O radu, jak rybník nejlépe vyčistit, se pracovníci úřadu radili s funkcionářem liberecké místní organizace Českého rybářského svazu J. Krupičkou. Ten doporučuje tvrdé porosty vysekat běžnou kosou těsně nade dnem nádrže. Na likvidaci řas buď chemické prostředky, nebo přisazením do rybníka menšího počtu dvouletých kaprů, kteří při vyhledávání potravy kalí dno a narušují souvislost vláknitých řas. Rovněž doporučuje osadit nádrž lekníny, které omezují přístup světla pod hladinu a tím i rozvoj řas. Uvádí však, že možnost získat dvouletého kapra bude až koncem září a že tuto rybu, ještě spolu s línem, sami osadí. Doporučuje se rovněž zvýšit hladinu až na jeden metr. Uvažuje se i o zarybnění tolstobikem nebo amurem, tedy druhy, které jsou k očištění podobných nádrží vhodné. Z uvedeného je patrné, že úřad městského obvodu vyvíjí úsilí jak na zlepšení kvality vody, tak i vizuálního vzhledu rybníka. js kina (IV) Seriál o připravované přestavbě budovy někdejšího kina dnes uzavíráme architektonickým řešením interiéru budovy, tedy návrhem architektů z firmy INOARCH Liberec, která studii rekonstrukce celé budovy zpracovala. V budově jsou k dispozici celkem čtyři podlaží, tedy suterén (1.P.P.), přízemí (1.N.P.), prvé patro (2.N.P.) a druhé patro (3.N.P.). 1.P.P. do suterénu je situován klub s barem, menším tanečním parketem a společenskou místností. Předpokládaná kapacita těchto prostor je zhruba padesát osob. Klub má samostatný vstup a může být propojen s hlavním sálem v přízemí přes schodiště u hlavního vstupu, případně přes boční schodiště z hlavního sálu. Bočním schodištěm je umožněn přístup k toaletám v suterénu, sloužícím jak účastníkům v klubu, tak i v hlavním sále. Obsluha bude mít k dispozici kuchyň pro přípravu občerstvení, případně pro přípravu dovezených teplých jídel. Personál bude mít i vlastní hygienické zázemí. 1.N.P. v přízemí bude především hlavní společenský sál, rozšířený o přistavené jeviště. Vstup bude veden foyerem se dvěma rovnoběžnými pulty, z nichž jeden poslouží obsluze šatny a druhý pro výdej nápojů a občerstvení pro větší počet lidí. Hlavní sál má trojlodní charakter s bočním osvětlením. Univerzální charakter hlavního sálu umožní pořádání výstav, tanečních zábav (kapacita 220 účastníků), módních přehlídek (260 účastníků) či jiných společenských a kulturních akcí, například koncertů (360 účastníků). Jevišťové pódium bude mobilní, smontovatelné ze dvanácti univerzálních boxů. Jejich různým seskupením bude možné vytvořit například přehlídkové molo, pódium uprostřed sálu a podobně. S bočními křídly má sál plochu 343 metrů čtverečných. Boční křídla budou osazena okny přes celou budovu, což umožní přirozené osvětlení sálu při akcích nevyžadujících osvětlení umělé. Zázemí kuchyně pro přípravu dovezených teplých jídel bude v suterénu, v přízemí i v prvém podlaží nad sebou a propojených nákladním výtahem. Šatna a hygienické zázemí pro personál bude v podkrovní místnosti ve druhém patře. 2.N.P. prvé patro bude obdobné jako přízemí zejména zázemím. Nad sálem bude vynesen balkón o ploše 45 metrů čtverečných. Bar může být širší a doplněný o barové stoličky. 3.N.P. ve druhém patře bude kancelář, menší zasedací místnost, kuchyňka s jídelním stolem, koupelna, toalety a šatna pro personál. Vrchní část krovu bude možné využít k technologickým účelům, například pro ohřev vody, zařízení vzduchotechniky a podobně. Tolik o vizi architektů, která se stane skutečností po dokončení probíhající fáze projektové přípravy. jas

7 2006/8 Vratislavický zpravodaj 7 Rekonstrukce kuchyně školy Začátkem července byla v základní škole započata rozsáhlá investiční akce, při které se především uskuteční rekonstrukce školní kuchyně. Podnětem pro tuto akci byl již zcela nevyhovující stav místnosti pro přípravu jídel, neodpovídající jak příslušným vyhláškám, tak zejména vlastnímu provozu. V části prvního nadzemního podlaží probíhá úprava a vybudování nového dispozičního uspořádání půdorysu kuchyně a instalace zcela nového technologického zařízení pro přípravu jídel. Součástí stavebních úprav je instalace nového topení, rozvodu vody, elektroinstalace a vzduchotechniky. Práce probíhají v souladu s harmonogramem tak, aby celá akce byla dokončena do 30. září Seriál kulturních a zábavních pořadů pro seniory a nejen pro ně, pořádaný vedením domova důchodců ve Vratislavicích pod názvem Kulturní léto seniorů, vstupuje srpnem do své druhé poloviny. Akce postupně dosáhla značného rozsahu a v tomto duchu probíhá i letošní už 11. ročník. Ještě se uskuteční následující pořady: Čtvrtek 10. srpna 2006 od 14 hodin Senioři se umí pobavit pořad pod tímto názvem bude provázet Big Band Luboše Ottla a jeho sólistů. Jako host vystoupí Josef Oplt, zpěvák z oblasti lidové muziky. Čtvrtek 24. srpna 2006 od 14 hodin To je léto, horké léto, léto jak má být Když pořadatelé vymýšleli toto moto pořadu, tak jistě netušili jak se do letošního počasí trefili. Účastníky tentokrát pobaví populární liberecká Celestýnka se svými sólisty a s hostem, jehož přítomnost bude Současně probíhá jednání s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci o povolení zajišťovat prozatímní výdej jídel pro školáky během měsíce září v místnosti stávající jídelny základní školy. Součástí rekonstrukce kuchyně je instalace nové trafostanice, která bude napájecím zdrojem jak pro novou kuchyň, tak i pro zamýšlenou výstavbu nového investičního souboru Centrum Vratislavice nad Nisou. Vzhledem k tomu, že trafostanice bude instalována u hlavního vchodu do školní budovy, vedle sportovního hřiště, bude v měsíci září využíván pro vstup do školní budovy boční vchod z Tanvaldské ulice. js Kulturní léto seniorů pro všechny překvapením. V průběhu pořadu bude zahájena výstava Na stárnutí nemám čas, která si již loni získala celostátní charakter i se zahraniční účastí. Čtvrtek 7. září 2006 od 14 hodin Loučíme se s létem Závěrečný pořad, provázený opět kapelou Big Band Luboše Ottla a jeho sólisty, bude vyvrcholením celé akce a současně první akcí Vratislavických slavností, které se uskuteční 16. září. Jméno hosta pořadatelé opět tají, ale slibují, že to bude milé překvapení. V průběhu zábavného odpoledne bude vyhodnocena výstava Na stárnutí nemám čas a předány ceny těm nejúspěšnějším. Pořady se konají v přírodním areálu domova a vstup i pro příchozí je zdarma. Stejně tak je tomu i na komorní koncerty, pořádané každou sobotu od 14 hodin až do 2. září v prostoru pod pergolou před Seniorskou kavárnou v areálu domova. -r- Součástí posledního pořadu Kulturního léta seniorů byla volba missis seniorka. Na snímku zleva: Růžena Kručínská DPS Jablonec n. N. (2. vícemissis), Marie Mocková DD Vratislavice n. N. (1. vícemissis), Marie Cidlinová DD Rokytnice (missis seniorka), Libuše Gebhautová loňská missis z DD Vratislavice n. N. Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Oznámení Otevíráme pro vás novou nekuřáckou restauraci Vinkolo (areá Squash centra Vratislavice) adresa: Zámecký vrch 1170 Vratislavive nad Nisou Tel.: Otevíráme denně: hodin Dětský koutek Grilovaná masa Saláty Těstoviny Plzeň a Gambrinus Káva Davidoff Těšíme se na vaši návštěvu!

8 8 Vratislavický zpravodaj 2006/8 O názvu Tyršův vrch, soše sv. Václava a tělovýchovném hnutí v první polovině 20. století Leckomu bude možná připadat, že uvedený titulek nemá souvislost, leč opak je pravdou. Než vysvětlím, kdo a kdy pojmenoval jedno z nejstarších míst Vratislavic na Tyršův vrch, je třeba se vrátit do minulosti. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří v roce 1862 založili tělovýchovnou organizaci Sokol, netušili, že se ve třicátých letech dvacátého století stane tato tělovýchovně společenská organizace nejmasovějším spolkem v tehdejším Československu. (Vedle Sokola existovaly ještě dva tělovýchovné spolky s menším rozsahem, a to Dělnická tělovýchovná jednota sdružující proletariát a katolická organizace OREL.) Snad v každé větší obci založili sokolové jednotu SOKOL a mnohde si i z vlastních prostředků postavili tělocvičnu. Jejich činnost nebyla jen ryze tělocvičná, ale také vzdělávací. Sokolové pořádali tělovýchovné akademie, vlastivědné vycházky a jednou za šest let společné cvičení všesokolský slet. Tělovýchovná jednota Sokol byla ve třicátých letech založena i u nás ve Vratislavicích, byť s malým počtem členů. V roce 1935 totiž žilo v obci jen 800 Čechů. Místem působení jednoty byl sál hostince U Hybšů při dnešní Tanvaldské ulici, na hranici obce s Prosečí. Členové se scházeli několikrát v týdnu a vedle základního cvičení pořádali různé kulturní akce jako akademie, hráli divadlo či pořádali taneční zábavy. Dvě stávající tělocvičny v obci patřily německému turnerskému hnutí. Jedna, tak zvaná stará, stála v Dlouhomostecké ulici za restaurací U Prasete, druhá je dnešní sokolovnou na okraji zámeckého parku. Vyvrcholením sokolského úsilí se stal X. všesokolský slet v Praze v červenci Na přebudovaný strahovský stadion se vešlo sto tisíc diváků a na plochu dvacet tisíc cvičenců v každé skladbě. Slet se stal všenárodní manifestací na obranu republiky proti fašistickému nebezpečí ze sousedního Německa. (Jako desetiletý cvičící žáček mám dodnes živé vzpomínky na neutuchající aplaus diváků na stadionu, na nadšení Pražanů a účastníků sletu v průvodu procházejícím Václavským náměstím před tribunou s prezidentem E. Benešem.) Z Vratislavic se tohoto sletu údajně zúčastnila skupina cvičících dorostenek. V době druhé světové války pak nacisté činnost Sokola zastavili a mnohé členy, působící v ilegalitě, krutě perzekvovali. Psal se rok Noví čeští dosídlenci Vratislavic se usnesli uspořádat 6. července vzpomínkovou akci na památku upálení Mistra Jana Husa a navázat tak na každoroční předválečnou tradici. Cílem průvodu obcí bylo návrší pod Císařským kamenem u sochy sv. Václava, zvané Schlenzberg. Manifestace se současně stala navázáním vzájemných vztahů nově příchozích obyvatel. Účastníci vyslechli projev zástupce obce, ve kterém mimo jiné navrhl přejmenovat toto místo spolu s přilehlou ulicí na Tyršův vrch. Tím vyjádřit poctu osobě vlastenecky a národně smýšlející a uctít poslední předválečnou národní událost, tedy X. všesokolský slet, konaný v idejích M. Tyrše. Na závěr přítomní zazpívali československou státní hymnu a zapálili vatru. Obdobnou akci organizovali sokolové následně každý rok v předvečer 5. července a vždy za účasti široké veřejnosti. Tradice skončila v roce 1953 rozpuštěním České obce sokolské. Uvedený svátek zmizel z kalendáře a obnoven byl až počátkem devadesátých let. Činnost Sokola obnovili noví obyvatelé Vratislavic dne 28. října 1945 v tělocvičně u zámeckého parku, kterou přejmenovali na sokolovnu. Prvním starostou se stal vedoucí závodu TOKO J. Ščůr, náčelníkem Weis a náčelnicí L. Valášková. O rok později přešla tělovýchovná jednota do závodní jednoty SOKOL TOKO. Členové Sokola nacvičovali skladby pro XI. všesokolský slet, zahájený v Praze na strahovském stadionu netradičně již 19. června 1948, který počtem diváků i cvičících převýšil slet před deseti lety. (Opět jsem stál na ploše na jedné z tisíců značek, ale již v mužské kategorii.) Jestliže se předválečný slet stal záměrnou protifašistickou demonstrací, byl XI. slet nikým neřízenou demonstrací protikomunistickou. Při průvodu došlo k politickému incidentu, když značná část sokolů odvrátila pod hlavní tribunou hlavu, a tak ignorovala nově zvoleného prezidenta K. Gottwalda. Někteří naopak provolávali hesla požadující návrat prezidenta Beneše. Státní bezpečnost poté zahájila zatýkání sokolských představitelů, kterých bylo poté celkem 185 odsouzeno. Odezvou protigottwaldovského vyznění sletu byl v prosinci 1952 parlamentem schválen zákon o jednotném řízení tělovýchovy a sportu. Tím byly likvidovány všechny autonomní organizace a Česká obec sokolská zrušena. Důsledkem byl nezájem pokračovat v tělovýchovném hnutí, mnoho tělovýchovných jednot včetně vratislavického Sokola se rozpadlo, ale to je již jiná kapitola. Sjednocená tělovýchova se každých pět let prezentovala hromadnými skladbami pod názvem Spartakiáda. Napodobenina a odvar předchozích sokolských sletů se lišily pouze v jednom. Zatímco na sletech cvičil každý zcela svobodně, dobrovolně a na vlastní náklady, cvičence na spartakiádu dodávaly školy a učiliště příkazem podle určitých potřebných počtů. Učitelé a cvičitelé do úmoru dřeli s cvičenci skladbu pod kontrolou vyšších orgánů. Jediným kladem snad bylo povinné vystoupení vojáků, zvyšující jejich fyzickou průpravu a odolnost, o kterou dnešní mladí vesměs nejeví zájem. Několik slov k soše sv. Václava Pro autentičnost tohoto vyprávění jsem se znovu vypravil prohlédnout si pomník sv. Václava. Leč marně jsem bloudil místy, kde měl stát. Teprve místní starousedlík Jaroslav Němec mě k němu dovedl. Socha je umístěna na žulovém, čtverhranném, asi dva metry vysokém podstavci. Samotná socha z pískovce je skoro v životní velikosti. Postava sv. Václava je situována severovýchodním směrem, pohledem na Prosečský hřeben a levým bokem ke středu obce. Sochu zakrývá mohutný jírovec (kaštan), jehož haluze ji poškozují. Na soklu je upevněna smaltovaná destička s nápisem Státem chráněná památka. Pan Němec připomenul, že od konce války, co pamatuje, se stát o památku nikdy nestaral. Spolu se sousedy alespoň trochu prořezává keře a odstraňuje suché větve. Stáří sochy jsem nikde nevypátral. V německé literatuře o Vratislavicích je jen nepatrná zmínka, že na okraji Schlenzberku stojí socha bohmischer Patron Sankt Wenzel, česky patron sv. Václav. Z dochované pohlednice ze třicátých let roste za sochou malý

9 2006/8 Vratislavický zpravodaj 9 stromek. Je proto možné předpokládat, že byl zasazen spolu s odhalením sochy. Jiná dedukce ke stáří sochy je tak trochu národnostní. Napadla mě a nechci ji nikomu vnucovat. Vratislavická menšina českého obyvatelstva po první světové válce uskutečnila sbírku k zakoupení a poté k odhalení sochy symbolizující českou národnost. Tehdejší německý starosta spolu s radními asi povolili umístění sochy pouze na okraji obce, a to na konci zalidněného návrší, a situování postavy bokem ke středu obce snad proto, aby jim nekoukala do talířů. To je ale jen moje prioritní představa historicky, nepodložená. Je-li tomu tak, pak ona socha má pro nás, dnešní obyvatele Vratislavic, z pohledu historie jedinečnou, vysoce morální a uměleckou hodnotu. Předpokládám, že rada městského obvodu spolu s vedoucím Technického střediska na nejbližším výjezdovém zasedání zjistí současný stav sochy a jejího okolí a pokusí se zkultivovat prostředí k uspokojení kolemjdoucích. Pak tu bude platit nejen Památka chráněná státem, ale památka zachráněná státem. František Jelínek Do přírody za zdravím Turisté působící při vratislavické organizaci Svazu důchodců zvou všechny zájemce o pohyb na zdravém vzduchu v přírodě ke společným výletům. Navíc může organizace zajistit pro zájemce devítidenní pobyt na Slovensku, konkrétně ve Velkém Mederu, kde je termální koupaliště. Nabídka je výsledkem kontaktu s odborovou organizací textilního závodu Hybler v Semilech. V průběhu pobytu lze podniknout i zájezdy k vodnímu dílu Gabčíkovo, do Dunajské Stredy či do Komárna. Pro nadcházející období jsou pak připraveny následující výlety: Středa 9. srpna Z nádraží ČD vlakem v 7.00 hod. do Višňové a odtud pod vedení F. Lánského na osm kilometrů dlouhou pěší trasu do Frýdlantu. Středa 16. srpna Vlakem z Liberce v 7.15 hod směrem na Jablonec až do Lučan a poté pěšky přes Maxov do Josefova Dolu. Deset kilometrů dlouhou trasu vede pan Třešňák. Středa 23. srpna Borek Vidlák Nebák Trosky, to je trasa zhruba 8 12 kilometrů dlouhá, kterou zájemci projdou s panem Hladíkem. Odjezd z libereckého nádraží ČD v 6.37 hod. Trasu lze podle počasí operativně upravit. Středa 30. srpna Vlakem z Liberce v 7.00 do Oldřichova v Hájích, odkud se turisté vydají pěšky Viničnou cestou do Hejnic. Deset kilometrů dlouhá trasa vede převážně lesem. Středa 6. září Opět vlakem v 7.00 hod z Liberce, tentokrát do Višňové, a poté s panem Třešňákem pěšky po osm kilometrů dlouhé trase do Černous. Pořadatelé těchto výletů přivítají navíc každého, kdo by jako průvodce byl ochoten pomoci s jejich organizací. Miloslav Špidlen, (redakčně upraveno) polečenská kronika V měsíci srpnu se významných životních výročí dožívají tito naši spoluobčané: 70 let Jaroslava Šefraná, Jarmila Lišaníková Berta Hlavová 80 let Jaroslav Fotr, Alena Roznerová Helena Chalupová, Františka Kyselová 85 let Marie Heidlassová, Jaroslav Kec Ludmila Vaňková 91 let Anna Hejralová 92 let Eliška Musilová, Jindřich Schejbal Jubilantům blahopřejeme! Dojatá jubilantka Sboru pro občanské záležitosti při městském obvodu došel milý dopis následujícího znění: Vážení přátelé, dovolte, abych vám vyslovila srdečný a upřímný dík za vaše milé blahopřaní a krásný dárek k mým 80. narozeninám. Udělali jste mi velkou radost a velice se omlouvám, že jsem vám nemohla připravit na oplátku alespoň malé pohoštění. Tuto dobu totiž pravidelně trávíme čas mimo domov. Byla jsem dojata a ještě jednou vám velice děkuji. Eva Voleníková

10 10 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Nový fotbalový prezident má smělé cíle Vladimír Braun: Chceme přilákat diváky a do pěti let postoupit do třetí ligy. Postupem do I.A třídy dosáhl fotbalový oddíl Jiskry Vratislavice historického úspěchu. Vratislavický fotbal se podle všeho nadechuje k netušeným možnostem. Své plány nastiňuje v následujícím rozhovoru nový prezident klubu Vladimír Braun. Muž, jemuž bude letos 40 let a je manažerem Paláce Syner, a. s., byl zvolen do fotbalové funkce na nedávné valné hromadě oddílu. Kromě toho je po odstoupení Mgr. Jaroslava Balatky zmocněn výkonem funkce předsedy celé tělovýchovné jednoty Jiskra Vratislavice. Nástupem Vladimíra Brauna došlo k navázání užší spolupráce TJ i fotbalového oddílu s úřadem městského obvodu. Co vás, pane Braune, vedlo ke vstupu do vratislavického fotbalu a potažmo sportu vůbec? Byl jsem původně osloven jiným klubem, jestli nechci pomoci prací v oddíle. To mě přivedlo k myšlence, že k pomoci mám určité prostředky, ale proč ji poskytovat jinde, když jsem Vratislavičák. Sice tak trochu přistěhovalec, protože jsem sem přišel až v roce 1989, ale Vratislavice jsou dnes mou srdeční záležitostí a rozhodl jsem se angažovat ve fotbalovém oddíle Jiskry. Jaké jsou vaše hlavní záměry? Jedná se o několik záležitostí. Rekonstrukce hřiště a následně celého areálu, posílení kádru, intenzivní práce na náborech mládeže, materiální vybavení a především snaha dostat na vratislavický fotbal více fanoušků. Který z těchto vytyčených úkolů je nejsložitější? Všechny jsou pracné, ale začněme třeba u náborů. Cílem je dosáhnout stavu, kdy budeme moci obsadit soutěže ve všech kategoriích. To znamená mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci, dospělí. Zatím proběhly dva nábory. Ve čtvrtek 22. června se jednalo o dorostence a přišlo tam 19 lidí. V úterý 27. června byl nábor žáků a k dosavadním přibylo sedm nových. Začátkem září chystáme další kolo náborů, zaměřené na nejmenší žáčky, kteří půjdou do první třídy. Rekonstrukce trávníku byla jednou z priorit. Jaký je časový horizont dalších úprav v areálu? Na celém hřišti bude položen nový travnatý koberec. Stojí téměř dva miliony korun a z toho 900 tisíc poskytne úřad městského obvodu. Ten také zakoupí a posléze oddílu zapůjčí do užívání traktůrek s kompletním příslušenstvím pro údržbu trávníku za 300 tisíc korun. Okolo hřiště se buduje vyšší oplocení až do výše skoro pět metrů, aby nezalétávaly míče. Toto vše bude hotovo do poloviny srpna, protože nová sezona začíná. Chceme také zkvalitnit prostředí pro hráče i diváky. Do podzimu by měla být hotová nová restaurace s veškerým zázemím pro hráče. To se podařilo díky dohodě s úřadem, získali jsme bývalou prodejnu Quatro, která bude přemístěna na hřiště. Teď je nutno dát do pořádku majetkové vztahy. Jednám s Pozemkovým fondem o pozemku za hřištěm kvůli výstavbě tréninkové hrací plochy. Ta by měla mít umělý povrch a regulérní rozměry pro mistrovská utkání, abychom v případě nepříznivého počasí mohli v budoucnu šetřit trávník na hlavní ploše. Zleva Martin Nýdrle zprostředkovatel pojišťovny Generali, Jan Mrkvan vedoucí oblastní kanceláře, Ing. Jaroslav Sýkora místostarosta Vratislavic, Vladimír Braun prezident fotbalového klubu a předseda TJ (Podrobnější údaje o připravované dostavbě areálu připravujeme pro některé z dalších čísel Vratislavického zpravodaje pozn. red.) Zlepšená spolupráce s úřadem městského obvodu se projevuje i v rámci celé tělovýchovné jednoty? Ano, například do nájmu od obce získala TJ Jiskra volejbalové kurty, takže je konečně může provozovat legitimně. Budou ale potřebovat úpravy, podle finančních možností. Pokud jde o tělovýchovnou jednotu, chtěl bych připomenout, že funkcí předsedy jsem pověřen po odstoupení Jardy Balatky do konání řádné valné hromady, která se uskuteční 21. září Tímto bych chtěl požádat všechny členy, aby se na tuto akci do tělocvičny TJ Jiskra dostavili v hojném počtu a aby se tímto tělovýchova ve Vratislavicích mohla posunout dál. Moje osobní představa je rozšířit činnost TJ o další aktivity a zaměřit se hodně na mládež. Pokud by byl zájem, uvítal bych třeba založení oddílů pingpongu, florbalu, jsou tu i volejbal, basketbal a případně další sporty. Aby tady děti měly smysluplné využití volného času, netrávily ho na ulicích, aby se Vratislavicím pokud možno vyhnuly problémy drog, aby tu nemuseli působit streetworkeři A od příštích prázdnin mám v úmyslu v rámci tělovýchovné jednoty připravit organizovanou aktivitu pro děti, ať už v podobě výletů, nebo sportovních a kulturních akcí. Vraťme se k fotbalovému oddílu. Jak je to s avizovaným zlepšením materiálního vybavení? Od nové sezony jsme zajistili pro všechna družstva Jiskry nové dresy, vždy dvě sady domácí a venkovní.

11 2006/8 Vratislavický zpravodaj 11 Budou jednotné pro všechny kategorie, aby hráči cítili sounáležitost s Vratislavicemi. Kromě toho v rámci spolupráce úřadu městského obvodu s pojišťovnou Generali došlo k dohodě o sponzorování vratislavického fotbalu žáků. Zástupci Generali předali v úterý 27. června v zasedací místnosti úřadu našim žákům sadu patnácti dresů plus dva brankářské a dva míče. A-mužstvo Jiskry se díky odstoupení Plavů dostalo do I.A třídy. Jak na tento postup hodláte reagovat? Jednáme o posílení kádru. Zatím se to podařilo na postu brankáře, od podzimní části sezony za Vratislavice bude chytat Josef Rampáček, který má zkušenosti z Turnova, z divize v Českém Dubu a naposledy působil v krajském přeboru v Hrádku nad Nisou. Jinak, cíle pro naše družstva hodlám vytyčit následovně: A-mužstvo by se do pěti let mělo dostat do třetí nejvyšší soutěže, tedy ČFL, B-mužstvo musí už v následující sezoně postoupit z nejnižší okresní soutěže do okresního přeboru a dorost bychom rádi viděli do dvou let v divizi. To jsou opravdu odvážné ambice. Třeba áčko by mělo podle vás během pěti sezon třikrát postoupit o soutěž výš? Nelze si klást malé cíle! Zmínil jste snahu o zvýšení divácké podpory vratislavických fotbalistů. Co pro to hodláte udělat? Tahle věc je asi nejdůležitější. Chtěl bych, aby diváci ve Vratislavicích chodili každý víkend na fotbal jako na zábavu, ať už na áčko, na béčko, nebo i na dorost. Divácká podpora je nutná, aby tu fotbalisté rádi hráli, aby se cítili Vratislavičáky, aby měli touhu dotáhnout zdejší fotbal výš. Hledáme lidi pro založení fanklubu na vytvoření dobré atmosféry, jsme schopni vybavit ho bubny a poskytnout členům některé výhody, například občerstvení nebo možnost výjezdů s mužstvem i na zápasy na hřiště soupeřů. Jinak, pro všechny diváky jsme už teď rozhodnuti stanovit symbolické vstupné 10 korun s tím, že vstupenky budou očíslované a na konci sezony proběhne slosování o ceny. Tou hlavní bude zájezd pro dvě osoby v hodnotě 20 tisíc korun. (jsj)

12 12 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Vratisla atislavický fotbalf Tréninky žáků a přípravky a turnaj o Pohár starostky Vratislavičtí fotbaloví žáci budou hrát letos o třídu výše, v okresním přeboru. Proto je nutné začít trénovat dříve. Žáci zahájí tréninky ve středu 16. srpna, přípravka v úterý 22. srpna. Termíny tréninků: žáci středa a pátek hod., přípravka úterý a čtvrtek hod. Zda se bude trénovat na umělé hrací ploše u školy, nebo na hřišti Jiskry, bude upřesněno ve fotbalové skříňce u kostela. Muži A Příprava: Rozstání Vratislavice (17.30) Soustředění: v Doubí Příprava: Hodkovice Vratislavice (17.30) I.A třída: Vratislavice VTJ Ještěd Liberec (17.00) Jilemnice Vratislavice (17.00, autobus 14.45) Vratislavice Stráž pod Ralskem (17.00) Dubice u České Lípy Vratislavice (17.00, autobus 14.45) Vratislavice Lomnice nad Popelkou (17.00) Nový Oldřichov Vratislavice (16.30, autobus 14.15) Muži B Příprava: Dubnice u Stráže p. R. Vratislavice B Příprava: Vratislavice B dorost Vratislavic (17.30 v Doubí) Okresní soutěž: Český Dub B Vratislavice B (17.00) Vratislavice B Václavice (15.00) Osečná B Vratislavice B (17.00) volný los Hrádek nad Nisou B Vratislavice B (17.00) Vratislavice B VTJ Ještěd Liberec B (15.00) Dorost krajský přebor Vratislavice Lomnice nad Popelkou (9.30) Vratislavice Pěnčín-Turnov (15.15) Rapid Pavlovice Vratislavice (9.30) Vratislavice Desná (9.30) Mšeno Vratislavice (10.00 na umělé trávě v Jablonci n. N. Břízkách) Žáci Devátý ročník turnaje o Pohár starostky Vratislavic (9.00) Devátý ročník žákovského turnaje o Pohár starostky se uskuteční v neděli 27. srpna. Jiskra Vratislavice postaví družstva A i B, přijede loňský vítěz Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel. Hrát se bude na půl hřiště systémem každý s každým. Pravděpodobně proběhne i vložený zápas družstev vratislavické přípravky, obě v nových dresech od pojišťovny Generali. Pobočce této pojišťovny ve Vratislavicích oddíl srdečně děkuje, kromě nových dresů věnovala pro přípravku i dva míče. Fotbalový program Jiskry Vratislavice Okresní přebor: Hrádek nad Nisou Vratislavice Doubí Vratislavice (11.00) Vratislavice Hrádek nad Nisou (10.00) Vratislavice Bílý Kostel (10.00) Přípravka Okresní přebor (turnajová forma): venku Frýdlant Hejnice doma Nové Město pod Smrkem Vesec (9.00) venku Rozstání Bílý Kostel (9.30) na hřišti VTJ Ještěd, soupeři Stráž nad Nisou A Stráž nad Nisou B Pozn.: Časy a termíny utkání žáků a přípravek nebyly do uzávěrky upřesněny, mohou se změnit. Aktuální informace ve fotbalové skříňce u kostela! Pohár z Rádla získaly Vratislavice Po čtyřech letech se vratislavickým fotbalistům podařilo vyhrát krásný velký putovní pohár na tradičním letním turnaji v Rádle, kde se letos hrál již 33. ročník. Jiskru reprezentovalo béčko, bez jediného náhradníka, a i tak dokázalo triumfovat. Nejlepším střelcem byl Pokorný se 4 góly. Výsledky: Vratislavice B Kokonín 2:0, Jistebsko 4:0, Rádlo B 1:0, Rádlo A 2:2. Sestava: Lukáš Rokoský Soukup, Berka, Vlk, J. Preissler Gaubic, Dlouhý, S. Doležel, L. Stolín Pokorný, Průšek. Branky: Pokorný 4, Berka 3, Gaubic 2. bar Soustředění přípravky se připravuje (zatím nezávazně ) na pátek 1. září, zřejmě s přespáním ve stanech na pozemku pana Davida Tesaře na Tyršově vrchu. Zpráva pro rodiče a kluky: Počítejte s tím! bar TJ JISKRA Vratislavice Oddíl všeobecné gymnastiky změna v časech tréninků!! Zahajuje svoji pravidelnou činnost v úterý 19. září 2006 v hodin Tréninky pro rok 2006/2007: úterý ml. žákyně (roč ) st. žákyně (roč ) čtvrtek ml.ž ákyně (roč ) st. žákyně (roč ) Členský příspěvek na rok: 300 Kč Sportovní oblečení: tričko s krátkým rukávem (ne široké), kraťasy nebo elasťáky (na tělo), cvičky (hlavně ne botasky) nebo gymnastické cvičky (možnost pohybu špiček), ideální je gymnastický dres, delší vlasy prosíme vždy upravit do gumiček nebo sponkami. Náplň činnosti: 2krát týdně trénink v tělocvičně zaměřený hlavně na všeobecnou sportovní gymnastiku cvičení na nářadí, všeobecnou tělesnou zdatnost a všestranné dovednosti, míčové hry, základy atletiky. Víkendové jednodenní (ml. i st.) i dvoudenní srazy žactva v přírodě spojené s orientačními závody, hrami, lyžováním Účast na soutěžích a závodech pořádaných ČASPV na úrovni regionální, krajské i republikové (gymnastika, atletika, orientač. závod Medvědí stezka). Účast na turnajích v míčových hrách (vybíjená, přehazovaná, ringo, branball). Všechna děvčata, která mají zájem o pravidelné sportování a cvičení, zveme na naše tréninky a těšíme se v září na shledanou. Lenka Počerová Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 11 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Modernizace železničních přejezdů Libor Rygál tajemníkem O snaze vedení městského obvodu o modernizaci železničních

Více

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 5 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Politika jako zboží Pro poněkud nepatřičné přirovnání se nabízí několik příkladů, které jsou s blížícími se volbami

Více

Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den.

Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den. 5 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Zběžný pohled občana Není to poprvé, co jsem prohlásila, že napíšu článek do našeho ZPRAVODAJE, ať to, co vidím ve

Více

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou:

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou: 2 2008 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Obyvatel Vratislavic přibývá Podle údajů z matriky městského obvodu měly k 31. prosinci 2007 Vratislavice 7 482 obyvatel.

Více

Vratislavický zpravodaj

Vratislavický zpravodaj 6 2004 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 6 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 dětský den VE vratislavicích PŘILÁKAL STOVKY dětí ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÍRNÁ ZIMA ŠETŘILA KASU VRATISLAVIC

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 4 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 25. VRATISLAVICKÝ BĚHOUN PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2012 HASIČI A UPLYNULÝ ROK 2012 TIPY NA PĚŠÍ VÝLETY KULTURNÍ CENTRUM 101010

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 1 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NOVĚ VYSTAVENÉ VOZY V PAMÁTNÍKU F. PORSCHEHO KŘEST NOVÉ KNIHY O VRATISLAVICÍCH MĚSTO KOBERCŮ

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 8 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 ZÁMECKÝ PARK STŘEŽÍ STROMOVOUS OPRAVY SILNIC VE VRATISLAVICÍCH POKRAČUJÍ DODATEČNÝ ZÁPIS DO MŠ SÍDLIŠTĚ REKONSTRUKCE

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 17 20. ZÁŘÍ 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Už zase do školy...? Někdo rád, někdo nerad, ale začátek září s sebou vždy a nevyhnutelně přinese začátek školního

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 STŘÍPKY Z HISTORIE PIŠTE RADNÍM JARNÍ SVOZ ODPADU DOPISY ČTENÁŘŮ ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH DĚTÍ V HIP HOPU 9 4 8 10

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. září 2008 V tomto čísle najdete: Počet obyvatel k 30. 06. 2008 str. 3 2. rozpočtová změna str. 3 4 Policie ČR informuje str. 7 Ředitelé škol o zahájení

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ

Více

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉHO OBVODU: WWW.NESTEMICE.EU ROSTOU NÁM NOVÉ NADĚJE ÚDRŽBA ZELENĚ V

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více