Potrestaní řidiči si nedají říct. Čas bilancování. Prázdninový provoz knihovny MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potrestaní řidiči si nedají říct. Čas bilancování. Prázdninový provoz knihovny MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Čas bilancování Zanedlouho skončí čtyřleté volební období současného obvodního zastupitelstva. Nastává tedy čas posoudit, co se za ony čtyři roky ve Vratislavicích změnilo k lepšímu, a co se naopak zlepšit nepodařilo. Lze říci, že nesporně převažuje to pozitivní, tedy že zastupitelstvo jako celek obstálo. V pozitivním pohledu nelze opomenout členy rady a většinu členů pomocných orgánů výborů a komisí. Ovšem přijetí i těch prospěšných rozhodnutí často provázela obsáhlá diskuse, leckdy to na jednáních zastupitelstva i jiskřilo, ale vždy se k nějakému závěru dospělo. V průběhu volebního období došlo v zastupitelstvu i k roztržce, která vyústila ve změnu koaličního seskupení, což prospělo zejména v podobě výstupů z jednání zastupitelstva. Ne všichni zastupitelé se také na činnosti zastupitelstva podíleli stejným dílem. Jakým, to zčásti napoví jejich účast na jednáních za celé období, kterou zveřejníme v příštím ZPRAVODAJI. Pokračování na straně 2 Zvýší kapacitu mateřské školy Mezi současně probíhající velké investiční akce, zaměřené na zlepšení podmínek v zařízeních využívaných dětmi, jsou stavební úpravy s cílem rozšířit kapacitu mateřské školy v ulici Skloněná (na sídlišti). Cílem stavebních úprav je rozšíření kapacity mateřské školy na 104 dětí. Práce probíhají v souladu s harmonogramem, který je každý týden prověřován kontrolním dnem. Veškeré úsilí zainteresovaných pracovníků úřadu směřuje k tomu, aby stavební firma dodržela stanovený termín, tedy 31. srpna 2006 a tedy aby již 1. září mohly pracovnice mateřské školy přivítat v nově upravených prostorách své dětičky. -r- Prázdninový provoz knihovny Knihovna ve Vratislavicích v budově základní školy bude letos v provozu i o prázdninách. Výpůjční doba je v červenci a v srpnu každou středu od 9.00 do a od do hodin. Potrestaní řidiči si nedají říct Přistižení řidiči motorových vozidel, kteří jsou buď pod vlivem alkoholu, nebo nemají řidičské oprávnění, anebo spojí oba tyto skutky dohromady, jsou stále příčinou častých zásahů vratislavických policistů. Následující čtyři případy jsou toho dokladem: Dne 31. května ve 2:05 hod. v noci kontrolovala hlídka vratislavických policistů 25letého řidiče hondy z Liberce. Kromě toho, že nadýchal 1,36 promile, nevlastnil řidičský průkaz skupiny A, a navíc se i v minulých dvou letech řešily na libereckém magistrátu jeho problémy s alkoholem. Za ohrožení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky ( 201b) mu hrozí dva roky vězení nebo peněžitý trest. Trest až šest měsíců odnětí svobody nebo peněžitá sankce hrozí 35letému řidiči vozu Škoda Felicia, který byl kontrolován hlídkou ve Vratislavicích 3. června ve čtyři hodiny ráno. Řídil totiž auto, ačkoli mu byl vydán Okresním soudem v Jablonci nad Nisou zákaz, takže mařil výkon úředního rozhodnutí. Pokračování na straně 5

2 2 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Komunální volby Z celostátních sdělovacích prostředků je známé, že prezident republiky vyhlásil na dny 20. a 21. října 2006 komunální a senátní volby. Senátní volby se našeho obvodu tentokrát netýkají, takže začala příprava pouze voleb komunálních. Bližší informace budou postupně zveřejňovány, ale již nyní se mohou přihlašovat zájemci o práci ve volebních komisích. Konkrétně na úřadě městského obvodu ve Vratislavicích, v přízemí. -r- Čas bilancování Pokračování ze strany 1 Práci jednotlivých zastupitelů však především zhodnotí vedení politických stran a volebních seskupení, kdy budou sestavovat kandidátky pro nadcházející komunální volby. Práci zastupitelů, bez ohledu na jejich politickou příslušnost, budou možná posuzovat i někteří občané, které však více než dění v zastupitelstvu zajímají konkrétní výsledky. Ovšem tu musíme vycházet z toho, že většina lidí považuje všechno pozitivní jaksi za samozřejmé a ani si neuvědomují, jaké úsilí bylo leckdy nutné k prosazení konkrétní akce vynaložit. Jako příklad může posloužit chodník ke hřbitovu, kde jen zasvěcení vědí, jak obtížné bylo u řady institucí jeho realizaci prosadit. Jak tato nevelká akce byla přijata veřejností, mi nedávno potvrdil Rudolf Šulc z Liberce, který občas chodí na hřbitov opatrovat hrob své matky. Nejenže vyjádřil potřebnost chodníku z hlediska bezpečnosti chodců, ale pochvalně se zmínil o úpravě celé této časti komunikace. Vraťme se však k onomu bilancování. Výčet všeho, co bylo vykonáno je obsáhlý a zahrnuje jak akce velké rozsahem i finančně a týkající se celého obvodu, tak i zdánlivě malé, které přinesly užitek třeba jen několika občanům. O téměř všem se rozhodovalo v zastupitelstvu a protože jeho zasedání jsou veřejná, mohli být svědky jednání i občané. Bohužel v tomto směru není bilancování příznivé, neboť počet občanů na jednáních zastupitelstva byl malý a někdy nebyl dokonce ani jeden. Volební programy, připravované politickými stranami i seskupeními, by měly a jistě i budou vycházet z toho, co bylo vykonáno, tedy jak se podařilo naplnit obsah minulých volebních programů a v čem lze na to pozitivní navázat. J. Sedlák Ceník inzerce Formát 8 x 6, 4 x 12, 2,5 x 19 cm 400 Kč Formát 16 x 6, 8 x 12, 5 x 19 cm 650 Kč Formát A5 (19 x 12, 12 x 19) Kč Formát A4 (25 x 19) Kč Občanská inzerce (řádková) 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč Úsporněji ve výdajích Z objemu finančních prostředků se v podstatě odvíjí veškerá činnost městského obvodu. Finanční rozpočet i závěrečný účet projednává a schvaluje zastupitelstvo na základě podkladů připravených pracovníky úřadu a zejména radou městského obvodu. V té se financemi podrobněji zabývá místostarosta Mgr. Pavel Jeništa. Právě jeho jsme se zeptali co všechno pojem finance obnáší. Jaké jsou zdroje příjmů? V současné době tvoří příjmy část kapitálová a část daňová. S ohledem na to, že postupně bude ubývat prodej nemovitostí, tj. pozemků, domů, bytů a podobně, budou se v budoucnu kapitálové příjmy snižovat. Kapitálová část příjmů je tedy hodně pohyblivá. Naproti tomu daňové příjmy jsou poměrně stabilní, když závisí především na počtu obyvatel. Těch je v současné době ve Vratislavicích již více než a je předpoklad, že jich bude přibývat, Daňové příjmy obvodu se budou zvyšovat, ovšem zřejmě ne o tolik, o kolik budou ubývat příjmy kapitálové. Z toho plyne, že se budeme muset při tvorbě rozpočtu důsledně zabývat hledáním úspor ve výdajích. Máte již konkrétnější představu, kde hledat úspory? Oblastí, kde hledat výdajové úspory, je více a v některých jsme již začali. Tak například probíhá prověrka nájemních smluv s telefonními operátory. Konkrétně smlouva s firmou T Mobile, která byla uzavřena již před deseti lety a přestože obsahuje inflační doložku, je nájem nízký. Zahájili jsme proto s touto firmou jednání o aktualizaci smlouvy tak, aby byla obdobná nabídce konkurence. Tou je například firma Vodafone, která má snahu poskytovat služby UMTS pro Vratislavice. Rovněž s ní probíhá slibné jednání, protože se jedná o služby 3 G (třetí generace). Obdobně prověřujeme i jiné smlouvy. Věřím, že ne zcela úplná výhodnost některých smluv vyplynula pouze z neodbornosti předchozích vedení městského obvodu. Složitější je hledání úspor ve výdajích nezbytných a pravidelně se opakujících (mandatorních), jako jsou mzdy či některé služby. To je také cesta, jak zvýšit výnosy z majetku. Přesto i tu jsme kontrolou zjistili, že při zpracování mezd a účetnictví nebylo ve všech námi zřizovaných organizacích (škola, mateřské školy) postupováno standardně. To se podařilo změnit, čímž jsme ušetřili jednu pracovní sílu a tedy více než 100 tisíc korun za rok. Nejde vždy jen o úspory okamžité, ale například s místostarostou pro investice Ing. Jaroslavem Sýkorou jsme zastupitelstvu předložili řešení, které přinese velké úspory v budoucnu. Konkrétně je to pořízení tepelných čerpadel pro základní a mateřskou školu a koupě části světlovodného kabelu pro zajištění služeb celému městskému obvodu. Momentálně vyšší náklady na jejich pořízení se projeví úsporami v dalších letech. Nezdá se vám, že finanční rozpočet, rozpočtové změny v průběhu roku i závěrečný účet jsou vedeny příliš složitě? Uznávám, že uvedené poklady jsou zejména pro nezasvěceného zdánlivě složité a nepřehledné, ale tato forma je stanovena předpisy. Rozmělnění, zejména výdajů do mnoha položek, není samoúčelné, ale naopak poskytuje konkrétnější přehled o vynaložených finančních prostředcích. Mohu konstatovat, že zastupitelé mezi nezasvěcené nepatří a že se v předkládaných podkladech dokáží orientovat. J. Sedlák

3 2006/8 Vratislavický zpravodaj 3 Konkursní řízení na ředitele školy Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele základní školy ve Vratislavicích UNIMOG s cisternou Na víceúčelové zařízení, které využívá Technické středisko k údržbě komunikací, byla pořízena další nástavba cisterna. Je to nádrž o objemu litrů, na které jsou osazeny splachovací lišty a v její zadní části ozónovací tryska. V nejparnějších dnech letošního léta byla cisterna využívána ke kropení silnic, chodníků a dalších ploch včetně zeleně. Vyměnitelná nástavba se uplatní při ošetřování zelených ploch. -r- Podrobné podmínky, tedy požadavky na uchazeče a požadované doklady, jsou zveřejněny na úřední desce městského obvodu nebo k dispozici na úřadu městského obvodu. Přihlášky se přijímají do 8. září 2006 na adrese Městský obvod Liberec-Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, Liberec 30. Předpokládaný nástup do funkce je 1. října 2006 V MHD už na kartu Liberecká městská karta, o které jsme již informovali i ve ZPRAVODAJI, má již premiéru. Od 24. července je totiž možné ji využívat v městské hromadné dopravě. Podrobné informace jsou zveřejněny na všech zastávkách, na autobusovém nádraží MHD i ve všech kontaktních místech pro vystavení karty. Připomínáme, že jedním z kontaktních míst je také úřad městského obvodu ve Vratislavicích v přízemí, kde si lze kartu obstarat. -r- Na dovolenou s knihou Jak uvádíme na titulní straně, byl letos o prázdninách zaveden letní provoz knihovny. Poznatky jsou velmi pozitivní a ukázalo se, že to bylo rozhodnutí, které občané uvítali. Již před otevřením postává před vchodem několik nedočkavců a pak během provozní doby se v knihovně stále objevují další. Přinášejí přečtené a odnášejí si několik knih k přečtení. Pokud je přece jen volněji, pokračuje pracovnice knihovny v přeregistraci obsáhlého knižního fondu a zařazování nových knih, kterých každý měsíc přibývá. -r- Brigádníci v permanenci Brigádníci, vesměs studenti v rámci jejich letní aktivity, vypomáhají letos Technickému středisku během prázdnin tak jako v předchozích letech. V červenci to bylo osm a v srpnu jedenáct brigádníků, tedy více než v minulém roce. Vykonávali a vykonávají práce, které pracovníci střediska průběžně nestíhají. Jde zejména o vyřezávání náletových dřevin podél komunikací, úpravu záhonů v parcích, nátěry sloupků dopravních značek, zábradlí a další drobné činnosti. -r-

4 4 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Policie ČR informuje Policejní statistika za půl roku V prvním pololetí roku 2006 řešili policisté na obvodním oddělení ve Vratislavicích nad Nisou celkem 219 trestných činů, z nichž 123 bylo k datu objasněno (jedná se o 56,16 % objasněnosti). Ve statistice je zahrnutý celý policejní obvod, který není totožný s městskou částí Vratislavice. Vratislavičtí policisté mají na starosti i jiné lokality, např. na Kunratické, v Harcově, na Králově Háji. Výběr z jednotlivých druhů deliktů: Násilné trestné činy: 17 (13 objasněno, 76,47 %). Z toho např. 5x nebezpečné vyhrožování (obj. 100 %), 3x loupež (1 objasněna). Mravnostní: 2 jedno znásilnění, jedno pohlavní zneužívání (v obou případech objasněno). Majetkové: 125 (36 obj., 28,80 %). Z toho např. krádeže vloupáním 24 (4 obj., 16,67 %), z nichž do bytů 4 (2 obj., 50 %), do kiosků 2 (0 obj.). Krádeže prosté: 87 (27 obj., 30,68 %), z nich krádeže vozidel 26 (2 obj.), krádeže věcí z vozidel 24 (8 obj., 33,33 %). Maření výkonu úředního rozhodnutí: 20 (obj. 100 %). Hospodářské delikty: 14 (obj. 100 %). Z toho např. 4x podvod, 2x zpronevěra, 3x úvěrové podvody, 2x pojišťovací podvody. Srovnání se stejným obdobím roku 2005 (v případě procenta objasněnosti je nutno přihlédnout k faktu, že od spáchaných trestných činů uběhlo o rok víc času než u letošních): Celkem: 254 (158 obj., 62,20 %). Násilné: 16 (15 obj., 93,75 %). Z toho např. 2x nebezpečné vyhrožování (obj. 50 %), 2x loupež (obj. 100 %). Mravnostní: 2 (obj. 100 %). V obou případech znásilnění. Majetkové: 128 (36 obj., 28,13 %). Z toho např. krádeže vloupáním 34 (9 obj. 26,47 %), z nichž do bytů 6 (2 obj., 33,33 %), do kiosků 0. Krádeže prosté: 85 (21 obj., 24,71 %), z nich krádeže vozidel 32 (5 obj., 15,63 %), krádeže věcí z vozidel 18 (0 obj.). Maření výkonu úředního rozhodnutí: 16 (obj. 100 %). Hospodářské delikty: 68 (67 obj., 98,53 %). Z toho např. 2x podvod, 3x zpronevěra, 3x úvěrový podvod (1 neobj.), žádný pojišťovací podvod. -p- Z deníku městské policie Stop lhostejnosti Za první polovinu letošního roku řešili strážníci rochlického obvodního oddělení Městské policie Liberec na území Vratislavic 24 přestupků. Je to poměrně málo, zřejmě proto, že ne každý případ, ke kterému hlídka na základě oznámení občanem vyjede, je přestupkem. Málo přestupků je možná také proto, že lidé žijí spořádaněji, ale nepochybně i proto, že je ve Vratislavicích instalován kamerový systém snímaný na obvodním oddělení Policie ČR. Ať je to tak či onak, potěšitelné je, že občané nejsou k dění v obvodu lhostejní a že se na městskou policii obracejí třeba jen v případě podezření na páchání nějaké nepravosti. Takovým bylo například oznámení pana M. o podezření na krádež kovu v objektu Vratislavické kyselky, kde viděl pohybovat se dva muže. Vyslaná hlídka zjistila, že jsou to pracovníci firmy Kovo Vančura, najatí správcem objektu na stržení propadlé střechy. Také oznámení řidičky tramvaje paní Š., týkající se podezření z ohrožení silničního provozu pracovníky firmy Imstav, provádějících demolici starého domu v Tanvaldské ulici. Hlídka na místě zjistila, že akce probíhá na základě stavebního povolení a v souladu s bezpečnostním zajištěním. Daleko více oznámení však bylo plně oprávněných, o čemž svědčí následující příklady. Několik oznámení se týkalo nesprávně zaparkovaných aut. Hlídky ve dvou případech zajistily odtah vozidel, dále třem vozům byla nasazena botička a jedenkrát byla uložena bloková pokuta. Pes, konkrétně pudl, byl na oznámení paní M. G. nalezen v ulici Zámecký vrch a po odchycení byl předán do městského útulku. Upozornění se týkalo i uhynulých zvířat, konkrétně od paní T. Š. o uhynulé sýkorce v ulici Nad Školou. Policisté s pomocí ochranných pomůcek naložili do igelitového pytle a odvezli veterinářům. Uhynulou srnu na svém pozemku nalezl pan J. N. v ulici Sladovnické. Protože zvíře bylo na soukromém pozemku, odkázali policisté dotyčného pána na správce honitby. Fyzická napadení, například pana V. K. v Tanvaldské ulici útočníkem, který utekl, nebo pana H. ženou na tramvajové zastávce v ulici U Sila, oznámili sami napadení. Oba případy byly předány Policii ČR. Na podnapilou ženu, ležící u tramvajové zastávky U Lomu, upozornila paní P. Hlídka navíc u dotyčné zjistila zranění v obličeji a proto přivolala rychlou záchrannou službu. Rovněž na podnapilou ženu, ležící v kolejišti tramvaje v ulici U Sila, upozornil pan W. Tento případ byl humornější, neboť žena uvedla, že byla se synem na pivovarských slavnostech a že mírně podnapilá se rozhodla jít domů, ale zabloudila. Hlídka ženu předala synovi. Prověřeno bylo oznámení správce hřbitova o poškození několika hrobů. Po zjištění, že se jedná o trestnou činnost, byla věc předána Policii ČR. Na základě oznámení dispečera dopravního podniku zajistila hlídka J. W., který poškozoval plastová označení zastávek. Při kontrole okolí hlídka objevila také poškození veřejného telefonního automatu. Ke zjištěným činům se dotyčný přiznal a protože jeho počínání bylo trestným činem, byl zajištěný pachatel předán Policii ČR. Hlídky městské policie vykonávají i kontrolní činnost. V cukrárně a kavárně v ulici Za Cukrárnou strážníci zjistili, že v provozovně není vyznačen Zákaz kouření. Pracovnice kavárny byla pouze upozorněna s udání lhůty na nápravu. Při kontrole zahrádek v ulici Za Kinem byli v přístřešku na konci kolonie kontrolováni dva bezdomovci. Z ověření totožnosti na Policii ČR vyšlo najevo, že ze dvojice kontrolovaných byla B. Š. osobou celostátně pohřešovanou, zatímco P. P. byl bez závad. Zajištěnou ženu předala hlídka Policii ČR. jas SQUASH Vratislavice Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, solárium, půjčovna vybavení, občerstvení Novinka! Nejvýhodnější letní ceny! 100 Kč/hod tel.:

5 2006/8 Vratislavický zpravodaj 5 Potrestaní řidiči si nedají říct Pokračování ze strany 1 Od 1. července je jízda za volantem bez řidičského oprávnění posuzována už ne jako přestupek, ale jako trestný čin. V úterý 4. července na to v Tanvaldské ulici doplatil 26letý řidič vozu Mitsubishi, přistižený vratislavickými policisty. Hrozí mu jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Anonymní telefonát upozornil v sobotu 8. července vratislavické policisty, že u večerky před Prosečí zastavil vůz VW Golf a jeho šofér konzumuje alkohol. Hlídka se rozjela na místo, pachatel po jejím spatření nasedl do auta a hodlal ujet, ale po honičce byl dopaden. Kromě 0,54 promile u něj bylo zjištěno, že má zákaz řízení, takže mu ve zkráceném trestním řízení bylo sděleno podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. jsj Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Zázemí pro hřiště Rada městského obvodu rozhodla vytvořit alespoň minimální zázemí u hřiště při ulici Na Rozcestí. Konkrétně se jedná o zřízení provizorního sociálního zařízení, čímž umožní důstojnější využití tohoto oblíbeného hřiště. Současně byl schválen záměr vybudovat další hřiště v prostoru ulic Souběžná a Na Vrších. Bude to hřiště travnaté, které umožní širší provozování rekreačního sportu. js Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax:

6 6 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Rybník zarůstá Přestavba Rybník v ulici Na Rozcestí, který byl nedávno upraven, trpí letošním horkým počasím. Je to zejména v podobě zvýšeného výskytu vodních řas, které zhoršují kvaltu vody. Rybník je bezejmennou průtočnou nádrží o výměře zhruba 20 x 20 metrů, hlubokou 60 centimetrů. A napájenou bezejmenným potůčkem přitékajícím od zahrádkářské kolonie. Pracovníci Technického střediska řasy sice několikrát mechanicky odstraňovali, ale jejich úplná likvidace je i podle zkušenosti pracovníka rybářského svazu složitější. Rybník dále zarůstá i tak zvanými tvrdými porosty, jako je orobinec či některé druhy rákosu. O radu, jak rybník nejlépe vyčistit, se pracovníci úřadu radili s funkcionářem liberecké místní organizace Českého rybářského svazu J. Krupičkou. Ten doporučuje tvrdé porosty vysekat běžnou kosou těsně nade dnem nádrže. Na likvidaci řas buď chemické prostředky, nebo přisazením do rybníka menšího počtu dvouletých kaprů, kteří při vyhledávání potravy kalí dno a narušují souvislost vláknitých řas. Rovněž doporučuje osadit nádrž lekníny, které omezují přístup světla pod hladinu a tím i rozvoj řas. Uvádí však, že možnost získat dvouletého kapra bude až koncem září a že tuto rybu, ještě spolu s línem, sami osadí. Doporučuje se rovněž zvýšit hladinu až na jeden metr. Uvažuje se i o zarybnění tolstobikem nebo amurem, tedy druhy, které jsou k očištění podobných nádrží vhodné. Z uvedeného je patrné, že úřad městského obvodu vyvíjí úsilí jak na zlepšení kvality vody, tak i vizuálního vzhledu rybníka. js kina (IV) Seriál o připravované přestavbě budovy někdejšího kina dnes uzavíráme architektonickým řešením interiéru budovy, tedy návrhem architektů z firmy INOARCH Liberec, která studii rekonstrukce celé budovy zpracovala. V budově jsou k dispozici celkem čtyři podlaží, tedy suterén (1.P.P.), přízemí (1.N.P.), prvé patro (2.N.P.) a druhé patro (3.N.P.). 1.P.P. do suterénu je situován klub s barem, menším tanečním parketem a společenskou místností. Předpokládaná kapacita těchto prostor je zhruba padesát osob. Klub má samostatný vstup a může být propojen s hlavním sálem v přízemí přes schodiště u hlavního vstupu, případně přes boční schodiště z hlavního sálu. Bočním schodištěm je umožněn přístup k toaletám v suterénu, sloužícím jak účastníkům v klubu, tak i v hlavním sále. Obsluha bude mít k dispozici kuchyň pro přípravu občerstvení, případně pro přípravu dovezených teplých jídel. Personál bude mít i vlastní hygienické zázemí. 1.N.P. v přízemí bude především hlavní společenský sál, rozšířený o přistavené jeviště. Vstup bude veden foyerem se dvěma rovnoběžnými pulty, z nichž jeden poslouží obsluze šatny a druhý pro výdej nápojů a občerstvení pro větší počet lidí. Hlavní sál má trojlodní charakter s bočním osvětlením. Univerzální charakter hlavního sálu umožní pořádání výstav, tanečních zábav (kapacita 220 účastníků), módních přehlídek (260 účastníků) či jiných společenských a kulturních akcí, například koncertů (360 účastníků). Jevišťové pódium bude mobilní, smontovatelné ze dvanácti univerzálních boxů. Jejich různým seskupením bude možné vytvořit například přehlídkové molo, pódium uprostřed sálu a podobně. S bočními křídly má sál plochu 343 metrů čtverečných. Boční křídla budou osazena okny přes celou budovu, což umožní přirozené osvětlení sálu při akcích nevyžadujících osvětlení umělé. Zázemí kuchyně pro přípravu dovezených teplých jídel bude v suterénu, v přízemí i v prvém podlaží nad sebou a propojených nákladním výtahem. Šatna a hygienické zázemí pro personál bude v podkrovní místnosti ve druhém patře. 2.N.P. prvé patro bude obdobné jako přízemí zejména zázemím. Nad sálem bude vynesen balkón o ploše 45 metrů čtverečných. Bar může být širší a doplněný o barové stoličky. 3.N.P. ve druhém patře bude kancelář, menší zasedací místnost, kuchyňka s jídelním stolem, koupelna, toalety a šatna pro personál. Vrchní část krovu bude možné využít k technologickým účelům, například pro ohřev vody, zařízení vzduchotechniky a podobně. Tolik o vizi architektů, která se stane skutečností po dokončení probíhající fáze projektové přípravy. jas

7 2006/8 Vratislavický zpravodaj 7 Rekonstrukce kuchyně školy Začátkem července byla v základní škole započata rozsáhlá investiční akce, při které se především uskuteční rekonstrukce školní kuchyně. Podnětem pro tuto akci byl již zcela nevyhovující stav místnosti pro přípravu jídel, neodpovídající jak příslušným vyhláškám, tak zejména vlastnímu provozu. V části prvního nadzemního podlaží probíhá úprava a vybudování nového dispozičního uspořádání půdorysu kuchyně a instalace zcela nového technologického zařízení pro přípravu jídel. Součástí stavebních úprav je instalace nového topení, rozvodu vody, elektroinstalace a vzduchotechniky. Práce probíhají v souladu s harmonogramem tak, aby celá akce byla dokončena do 30. září Seriál kulturních a zábavních pořadů pro seniory a nejen pro ně, pořádaný vedením domova důchodců ve Vratislavicích pod názvem Kulturní léto seniorů, vstupuje srpnem do své druhé poloviny. Akce postupně dosáhla značného rozsahu a v tomto duchu probíhá i letošní už 11. ročník. Ještě se uskuteční následující pořady: Čtvrtek 10. srpna 2006 od 14 hodin Senioři se umí pobavit pořad pod tímto názvem bude provázet Big Band Luboše Ottla a jeho sólistů. Jako host vystoupí Josef Oplt, zpěvák z oblasti lidové muziky. Čtvrtek 24. srpna 2006 od 14 hodin To je léto, horké léto, léto jak má být Když pořadatelé vymýšleli toto moto pořadu, tak jistě netušili jak se do letošního počasí trefili. Účastníky tentokrát pobaví populární liberecká Celestýnka se svými sólisty a s hostem, jehož přítomnost bude Současně probíhá jednání s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci o povolení zajišťovat prozatímní výdej jídel pro školáky během měsíce září v místnosti stávající jídelny základní školy. Součástí rekonstrukce kuchyně je instalace nové trafostanice, která bude napájecím zdrojem jak pro novou kuchyň, tak i pro zamýšlenou výstavbu nového investičního souboru Centrum Vratislavice nad Nisou. Vzhledem k tomu, že trafostanice bude instalována u hlavního vchodu do školní budovy, vedle sportovního hřiště, bude v měsíci září využíván pro vstup do školní budovy boční vchod z Tanvaldské ulice. js Kulturní léto seniorů pro všechny překvapením. V průběhu pořadu bude zahájena výstava Na stárnutí nemám čas, která si již loni získala celostátní charakter i se zahraniční účastí. Čtvrtek 7. září 2006 od 14 hodin Loučíme se s létem Závěrečný pořad, provázený opět kapelou Big Band Luboše Ottla a jeho sólisty, bude vyvrcholením celé akce a současně první akcí Vratislavických slavností, které se uskuteční 16. září. Jméno hosta pořadatelé opět tají, ale slibují, že to bude milé překvapení. V průběhu zábavného odpoledne bude vyhodnocena výstava Na stárnutí nemám čas a předány ceny těm nejúspěšnějším. Pořady se konají v přírodním areálu domova a vstup i pro příchozí je zdarma. Stejně tak je tomu i na komorní koncerty, pořádané každou sobotu od 14 hodin až do 2. září v prostoru pod pergolou před Seniorskou kavárnou v areálu domova. -r- Součástí posledního pořadu Kulturního léta seniorů byla volba missis seniorka. Na snímku zleva: Růžena Kručínská DPS Jablonec n. N. (2. vícemissis), Marie Mocková DD Vratislavice n. N. (1. vícemissis), Marie Cidlinová DD Rokytnice (missis seniorka), Libuše Gebhautová loňská missis z DD Vratislavice n. N. Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Oznámení Otevíráme pro vás novou nekuřáckou restauraci Vinkolo (areá Squash centra Vratislavice) adresa: Zámecký vrch 1170 Vratislavive nad Nisou Tel.: Otevíráme denně: hodin Dětský koutek Grilovaná masa Saláty Těstoviny Plzeň a Gambrinus Káva Davidoff Těšíme se na vaši návštěvu!

8 8 Vratislavický zpravodaj 2006/8 O názvu Tyršův vrch, soše sv. Václava a tělovýchovném hnutí v první polovině 20. století Leckomu bude možná připadat, že uvedený titulek nemá souvislost, leč opak je pravdou. Než vysvětlím, kdo a kdy pojmenoval jedno z nejstarších míst Vratislavic na Tyršův vrch, je třeba se vrátit do minulosti. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří v roce 1862 založili tělovýchovnou organizaci Sokol, netušili, že se ve třicátých letech dvacátého století stane tato tělovýchovně společenská organizace nejmasovějším spolkem v tehdejším Československu. (Vedle Sokola existovaly ještě dva tělovýchovné spolky s menším rozsahem, a to Dělnická tělovýchovná jednota sdružující proletariát a katolická organizace OREL.) Snad v každé větší obci založili sokolové jednotu SOKOL a mnohde si i z vlastních prostředků postavili tělocvičnu. Jejich činnost nebyla jen ryze tělocvičná, ale také vzdělávací. Sokolové pořádali tělovýchovné akademie, vlastivědné vycházky a jednou za šest let společné cvičení všesokolský slet. Tělovýchovná jednota Sokol byla ve třicátých letech založena i u nás ve Vratislavicích, byť s malým počtem členů. V roce 1935 totiž žilo v obci jen 800 Čechů. Místem působení jednoty byl sál hostince U Hybšů při dnešní Tanvaldské ulici, na hranici obce s Prosečí. Členové se scházeli několikrát v týdnu a vedle základního cvičení pořádali různé kulturní akce jako akademie, hráli divadlo či pořádali taneční zábavy. Dvě stávající tělocvičny v obci patřily německému turnerskému hnutí. Jedna, tak zvaná stará, stála v Dlouhomostecké ulici za restaurací U Prasete, druhá je dnešní sokolovnou na okraji zámeckého parku. Vyvrcholením sokolského úsilí se stal X. všesokolský slet v Praze v červenci Na přebudovaný strahovský stadion se vešlo sto tisíc diváků a na plochu dvacet tisíc cvičenců v každé skladbě. Slet se stal všenárodní manifestací na obranu republiky proti fašistickému nebezpečí ze sousedního Německa. (Jako desetiletý cvičící žáček mám dodnes živé vzpomínky na neutuchající aplaus diváků na stadionu, na nadšení Pražanů a účastníků sletu v průvodu procházejícím Václavským náměstím před tribunou s prezidentem E. Benešem.) Z Vratislavic se tohoto sletu údajně zúčastnila skupina cvičících dorostenek. V době druhé světové války pak nacisté činnost Sokola zastavili a mnohé členy, působící v ilegalitě, krutě perzekvovali. Psal se rok Noví čeští dosídlenci Vratislavic se usnesli uspořádat 6. července vzpomínkovou akci na památku upálení Mistra Jana Husa a navázat tak na každoroční předválečnou tradici. Cílem průvodu obcí bylo návrší pod Císařským kamenem u sochy sv. Václava, zvané Schlenzberg. Manifestace se současně stala navázáním vzájemných vztahů nově příchozích obyvatel. Účastníci vyslechli projev zástupce obce, ve kterém mimo jiné navrhl přejmenovat toto místo spolu s přilehlou ulicí na Tyršův vrch. Tím vyjádřit poctu osobě vlastenecky a národně smýšlející a uctít poslední předválečnou národní událost, tedy X. všesokolský slet, konaný v idejích M. Tyrše. Na závěr přítomní zazpívali československou státní hymnu a zapálili vatru. Obdobnou akci organizovali sokolové následně každý rok v předvečer 5. července a vždy za účasti široké veřejnosti. Tradice skončila v roce 1953 rozpuštěním České obce sokolské. Uvedený svátek zmizel z kalendáře a obnoven byl až počátkem devadesátých let. Činnost Sokola obnovili noví obyvatelé Vratislavic dne 28. října 1945 v tělocvičně u zámeckého parku, kterou přejmenovali na sokolovnu. Prvním starostou se stal vedoucí závodu TOKO J. Ščůr, náčelníkem Weis a náčelnicí L. Valášková. O rok později přešla tělovýchovná jednota do závodní jednoty SOKOL TOKO. Členové Sokola nacvičovali skladby pro XI. všesokolský slet, zahájený v Praze na strahovském stadionu netradičně již 19. června 1948, který počtem diváků i cvičících převýšil slet před deseti lety. (Opět jsem stál na ploše na jedné z tisíců značek, ale již v mužské kategorii.) Jestliže se předválečný slet stal záměrnou protifašistickou demonstrací, byl XI. slet nikým neřízenou demonstrací protikomunistickou. Při průvodu došlo k politickému incidentu, když značná část sokolů odvrátila pod hlavní tribunou hlavu, a tak ignorovala nově zvoleného prezidenta K. Gottwalda. Někteří naopak provolávali hesla požadující návrat prezidenta Beneše. Státní bezpečnost poté zahájila zatýkání sokolských představitelů, kterých bylo poté celkem 185 odsouzeno. Odezvou protigottwaldovského vyznění sletu byl v prosinci 1952 parlamentem schválen zákon o jednotném řízení tělovýchovy a sportu. Tím byly likvidovány všechny autonomní organizace a Česká obec sokolská zrušena. Důsledkem byl nezájem pokračovat v tělovýchovném hnutí, mnoho tělovýchovných jednot včetně vratislavického Sokola se rozpadlo, ale to je již jiná kapitola. Sjednocená tělovýchova se každých pět let prezentovala hromadnými skladbami pod názvem Spartakiáda. Napodobenina a odvar předchozích sokolských sletů se lišily pouze v jednom. Zatímco na sletech cvičil každý zcela svobodně, dobrovolně a na vlastní náklady, cvičence na spartakiádu dodávaly školy a učiliště příkazem podle určitých potřebných počtů. Učitelé a cvičitelé do úmoru dřeli s cvičenci skladbu pod kontrolou vyšších orgánů. Jediným kladem snad bylo povinné vystoupení vojáků, zvyšující jejich fyzickou průpravu a odolnost, o kterou dnešní mladí vesměs nejeví zájem. Několik slov k soše sv. Václava Pro autentičnost tohoto vyprávění jsem se znovu vypravil prohlédnout si pomník sv. Václava. Leč marně jsem bloudil místy, kde měl stát. Teprve místní starousedlík Jaroslav Němec mě k němu dovedl. Socha je umístěna na žulovém, čtverhranném, asi dva metry vysokém podstavci. Samotná socha z pískovce je skoro v životní velikosti. Postava sv. Václava je situována severovýchodním směrem, pohledem na Prosečský hřeben a levým bokem ke středu obce. Sochu zakrývá mohutný jírovec (kaštan), jehož haluze ji poškozují. Na soklu je upevněna smaltovaná destička s nápisem Státem chráněná památka. Pan Němec připomenul, že od konce války, co pamatuje, se stát o památku nikdy nestaral. Spolu se sousedy alespoň trochu prořezává keře a odstraňuje suché větve. Stáří sochy jsem nikde nevypátral. V německé literatuře o Vratislavicích je jen nepatrná zmínka, že na okraji Schlenzberku stojí socha bohmischer Patron Sankt Wenzel, česky patron sv. Václav. Z dochované pohlednice ze třicátých let roste za sochou malý

9 2006/8 Vratislavický zpravodaj 9 stromek. Je proto možné předpokládat, že byl zasazen spolu s odhalením sochy. Jiná dedukce ke stáří sochy je tak trochu národnostní. Napadla mě a nechci ji nikomu vnucovat. Vratislavická menšina českého obyvatelstva po první světové válce uskutečnila sbírku k zakoupení a poté k odhalení sochy symbolizující českou národnost. Tehdejší německý starosta spolu s radními asi povolili umístění sochy pouze na okraji obce, a to na konci zalidněného návrší, a situování postavy bokem ke středu obce snad proto, aby jim nekoukala do talířů. To je ale jen moje prioritní představa historicky, nepodložená. Je-li tomu tak, pak ona socha má pro nás, dnešní obyvatele Vratislavic, z pohledu historie jedinečnou, vysoce morální a uměleckou hodnotu. Předpokládám, že rada městského obvodu spolu s vedoucím Technického střediska na nejbližším výjezdovém zasedání zjistí současný stav sochy a jejího okolí a pokusí se zkultivovat prostředí k uspokojení kolemjdoucích. Pak tu bude platit nejen Památka chráněná státem, ale památka zachráněná státem. František Jelínek Do přírody za zdravím Turisté působící při vratislavické organizaci Svazu důchodců zvou všechny zájemce o pohyb na zdravém vzduchu v přírodě ke společným výletům. Navíc může organizace zajistit pro zájemce devítidenní pobyt na Slovensku, konkrétně ve Velkém Mederu, kde je termální koupaliště. Nabídka je výsledkem kontaktu s odborovou organizací textilního závodu Hybler v Semilech. V průběhu pobytu lze podniknout i zájezdy k vodnímu dílu Gabčíkovo, do Dunajské Stredy či do Komárna. Pro nadcházející období jsou pak připraveny následující výlety: Středa 9. srpna Z nádraží ČD vlakem v 7.00 hod. do Višňové a odtud pod vedení F. Lánského na osm kilometrů dlouhou pěší trasu do Frýdlantu. Středa 16. srpna Vlakem z Liberce v 7.15 hod směrem na Jablonec až do Lučan a poté pěšky přes Maxov do Josefova Dolu. Deset kilometrů dlouhou trasu vede pan Třešňák. Středa 23. srpna Borek Vidlák Nebák Trosky, to je trasa zhruba 8 12 kilometrů dlouhá, kterou zájemci projdou s panem Hladíkem. Odjezd z libereckého nádraží ČD v 6.37 hod. Trasu lze podle počasí operativně upravit. Středa 30. srpna Vlakem z Liberce v 7.00 do Oldřichova v Hájích, odkud se turisté vydají pěšky Viničnou cestou do Hejnic. Deset kilometrů dlouhá trasa vede převážně lesem. Středa 6. září Opět vlakem v 7.00 hod z Liberce, tentokrát do Višňové, a poté s panem Třešňákem pěšky po osm kilometrů dlouhé trase do Černous. Pořadatelé těchto výletů přivítají navíc každého, kdo by jako průvodce byl ochoten pomoci s jejich organizací. Miloslav Špidlen, (redakčně upraveno) polečenská kronika V měsíci srpnu se významných životních výročí dožívají tito naši spoluobčané: 70 let Jaroslava Šefraná, Jarmila Lišaníková Berta Hlavová 80 let Jaroslav Fotr, Alena Roznerová Helena Chalupová, Františka Kyselová 85 let Marie Heidlassová, Jaroslav Kec Ludmila Vaňková 91 let Anna Hejralová 92 let Eliška Musilová, Jindřich Schejbal Jubilantům blahopřejeme! Dojatá jubilantka Sboru pro občanské záležitosti při městském obvodu došel milý dopis následujícího znění: Vážení přátelé, dovolte, abych vám vyslovila srdečný a upřímný dík za vaše milé blahopřaní a krásný dárek k mým 80. narozeninám. Udělali jste mi velkou radost a velice se omlouvám, že jsem vám nemohla připravit na oplátku alespoň malé pohoštění. Tuto dobu totiž pravidelně trávíme čas mimo domov. Byla jsem dojata a ještě jednou vám velice děkuji. Eva Voleníková

10 10 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Nový fotbalový prezident má smělé cíle Vladimír Braun: Chceme přilákat diváky a do pěti let postoupit do třetí ligy. Postupem do I.A třídy dosáhl fotbalový oddíl Jiskry Vratislavice historického úspěchu. Vratislavický fotbal se podle všeho nadechuje k netušeným možnostem. Své plány nastiňuje v následujícím rozhovoru nový prezident klubu Vladimír Braun. Muž, jemuž bude letos 40 let a je manažerem Paláce Syner, a. s., byl zvolen do fotbalové funkce na nedávné valné hromadě oddílu. Kromě toho je po odstoupení Mgr. Jaroslava Balatky zmocněn výkonem funkce předsedy celé tělovýchovné jednoty Jiskra Vratislavice. Nástupem Vladimíra Brauna došlo k navázání užší spolupráce TJ i fotbalového oddílu s úřadem městského obvodu. Co vás, pane Braune, vedlo ke vstupu do vratislavického fotbalu a potažmo sportu vůbec? Byl jsem původně osloven jiným klubem, jestli nechci pomoci prací v oddíle. To mě přivedlo k myšlence, že k pomoci mám určité prostředky, ale proč ji poskytovat jinde, když jsem Vratislavičák. Sice tak trochu přistěhovalec, protože jsem sem přišel až v roce 1989, ale Vratislavice jsou dnes mou srdeční záležitostí a rozhodl jsem se angažovat ve fotbalovém oddíle Jiskry. Jaké jsou vaše hlavní záměry? Jedná se o několik záležitostí. Rekonstrukce hřiště a následně celého areálu, posílení kádru, intenzivní práce na náborech mládeže, materiální vybavení a především snaha dostat na vratislavický fotbal více fanoušků. Který z těchto vytyčených úkolů je nejsložitější? Všechny jsou pracné, ale začněme třeba u náborů. Cílem je dosáhnout stavu, kdy budeme moci obsadit soutěže ve všech kategoriích. To znamená mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci, dospělí. Zatím proběhly dva nábory. Ve čtvrtek 22. června se jednalo o dorostence a přišlo tam 19 lidí. V úterý 27. června byl nábor žáků a k dosavadním přibylo sedm nových. Začátkem září chystáme další kolo náborů, zaměřené na nejmenší žáčky, kteří půjdou do první třídy. Rekonstrukce trávníku byla jednou z priorit. Jaký je časový horizont dalších úprav v areálu? Na celém hřišti bude položen nový travnatý koberec. Stojí téměř dva miliony korun a z toho 900 tisíc poskytne úřad městského obvodu. Ten také zakoupí a posléze oddílu zapůjčí do užívání traktůrek s kompletním příslušenstvím pro údržbu trávníku za 300 tisíc korun. Okolo hřiště se buduje vyšší oplocení až do výše skoro pět metrů, aby nezalétávaly míče. Toto vše bude hotovo do poloviny srpna, protože nová sezona začíná. Chceme také zkvalitnit prostředí pro hráče i diváky. Do podzimu by měla být hotová nová restaurace s veškerým zázemím pro hráče. To se podařilo díky dohodě s úřadem, získali jsme bývalou prodejnu Quatro, která bude přemístěna na hřiště. Teď je nutno dát do pořádku majetkové vztahy. Jednám s Pozemkovým fondem o pozemku za hřištěm kvůli výstavbě tréninkové hrací plochy. Ta by měla mít umělý povrch a regulérní rozměry pro mistrovská utkání, abychom v případě nepříznivého počasí mohli v budoucnu šetřit trávník na hlavní ploše. Zleva Martin Nýdrle zprostředkovatel pojišťovny Generali, Jan Mrkvan vedoucí oblastní kanceláře, Ing. Jaroslav Sýkora místostarosta Vratislavic, Vladimír Braun prezident fotbalového klubu a předseda TJ (Podrobnější údaje o připravované dostavbě areálu připravujeme pro některé z dalších čísel Vratislavického zpravodaje pozn. red.) Zlepšená spolupráce s úřadem městského obvodu se projevuje i v rámci celé tělovýchovné jednoty? Ano, například do nájmu od obce získala TJ Jiskra volejbalové kurty, takže je konečně může provozovat legitimně. Budou ale potřebovat úpravy, podle finančních možností. Pokud jde o tělovýchovnou jednotu, chtěl bych připomenout, že funkcí předsedy jsem pověřen po odstoupení Jardy Balatky do konání řádné valné hromady, která se uskuteční 21. září Tímto bych chtěl požádat všechny členy, aby se na tuto akci do tělocvičny TJ Jiskra dostavili v hojném počtu a aby se tímto tělovýchova ve Vratislavicích mohla posunout dál. Moje osobní představa je rozšířit činnost TJ o další aktivity a zaměřit se hodně na mládež. Pokud by byl zájem, uvítal bych třeba založení oddílů pingpongu, florbalu, jsou tu i volejbal, basketbal a případně další sporty. Aby tady děti měly smysluplné využití volného času, netrávily ho na ulicích, aby se Vratislavicím pokud možno vyhnuly problémy drog, aby tu nemuseli působit streetworkeři A od příštích prázdnin mám v úmyslu v rámci tělovýchovné jednoty připravit organizovanou aktivitu pro děti, ať už v podobě výletů, nebo sportovních a kulturních akcí. Vraťme se k fotbalovému oddílu. Jak je to s avizovaným zlepšením materiálního vybavení? Od nové sezony jsme zajistili pro všechna družstva Jiskry nové dresy, vždy dvě sady domácí a venkovní.

11 2006/8 Vratislavický zpravodaj 11 Budou jednotné pro všechny kategorie, aby hráči cítili sounáležitost s Vratislavicemi. Kromě toho v rámci spolupráce úřadu městského obvodu s pojišťovnou Generali došlo k dohodě o sponzorování vratislavického fotbalu žáků. Zástupci Generali předali v úterý 27. června v zasedací místnosti úřadu našim žákům sadu patnácti dresů plus dva brankářské a dva míče. A-mužstvo Jiskry se díky odstoupení Plavů dostalo do I.A třídy. Jak na tento postup hodláte reagovat? Jednáme o posílení kádru. Zatím se to podařilo na postu brankáře, od podzimní části sezony za Vratislavice bude chytat Josef Rampáček, který má zkušenosti z Turnova, z divize v Českém Dubu a naposledy působil v krajském přeboru v Hrádku nad Nisou. Jinak, cíle pro naše družstva hodlám vytyčit následovně: A-mužstvo by se do pěti let mělo dostat do třetí nejvyšší soutěže, tedy ČFL, B-mužstvo musí už v následující sezoně postoupit z nejnižší okresní soutěže do okresního přeboru a dorost bychom rádi viděli do dvou let v divizi. To jsou opravdu odvážné ambice. Třeba áčko by mělo podle vás během pěti sezon třikrát postoupit o soutěž výš? Nelze si klást malé cíle! Zmínil jste snahu o zvýšení divácké podpory vratislavických fotbalistů. Co pro to hodláte udělat? Tahle věc je asi nejdůležitější. Chtěl bych, aby diváci ve Vratislavicích chodili každý víkend na fotbal jako na zábavu, ať už na áčko, na béčko, nebo i na dorost. Divácká podpora je nutná, aby tu fotbalisté rádi hráli, aby se cítili Vratislavičáky, aby měli touhu dotáhnout zdejší fotbal výš. Hledáme lidi pro založení fanklubu na vytvoření dobré atmosféry, jsme schopni vybavit ho bubny a poskytnout členům některé výhody, například občerstvení nebo možnost výjezdů s mužstvem i na zápasy na hřiště soupeřů. Jinak, pro všechny diváky jsme už teď rozhodnuti stanovit symbolické vstupné 10 korun s tím, že vstupenky budou očíslované a na konci sezony proběhne slosování o ceny. Tou hlavní bude zájezd pro dvě osoby v hodnotě 20 tisíc korun. (jsj)

12 12 Vratislavický zpravodaj 2006/8 Vratisla atislavický fotbalf Tréninky žáků a přípravky a turnaj o Pohár starostky Vratislavičtí fotbaloví žáci budou hrát letos o třídu výše, v okresním přeboru. Proto je nutné začít trénovat dříve. Žáci zahájí tréninky ve středu 16. srpna, přípravka v úterý 22. srpna. Termíny tréninků: žáci středa a pátek hod., přípravka úterý a čtvrtek hod. Zda se bude trénovat na umělé hrací ploše u školy, nebo na hřišti Jiskry, bude upřesněno ve fotbalové skříňce u kostela. Muži A Příprava: Rozstání Vratislavice (17.30) Soustředění: v Doubí Příprava: Hodkovice Vratislavice (17.30) I.A třída: Vratislavice VTJ Ještěd Liberec (17.00) Jilemnice Vratislavice (17.00, autobus 14.45) Vratislavice Stráž pod Ralskem (17.00) Dubice u České Lípy Vratislavice (17.00, autobus 14.45) Vratislavice Lomnice nad Popelkou (17.00) Nový Oldřichov Vratislavice (16.30, autobus 14.15) Muži B Příprava: Dubnice u Stráže p. R. Vratislavice B Příprava: Vratislavice B dorost Vratislavic (17.30 v Doubí) Okresní soutěž: Český Dub B Vratislavice B (17.00) Vratislavice B Václavice (15.00) Osečná B Vratislavice B (17.00) volný los Hrádek nad Nisou B Vratislavice B (17.00) Vratislavice B VTJ Ještěd Liberec B (15.00) Dorost krajský přebor Vratislavice Lomnice nad Popelkou (9.30) Vratislavice Pěnčín-Turnov (15.15) Rapid Pavlovice Vratislavice (9.30) Vratislavice Desná (9.30) Mšeno Vratislavice (10.00 na umělé trávě v Jablonci n. N. Břízkách) Žáci Devátý ročník turnaje o Pohár starostky Vratislavic (9.00) Devátý ročník žákovského turnaje o Pohár starostky se uskuteční v neděli 27. srpna. Jiskra Vratislavice postaví družstva A i B, přijede loňský vítěz Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel. Hrát se bude na půl hřiště systémem každý s každým. Pravděpodobně proběhne i vložený zápas družstev vratislavické přípravky, obě v nových dresech od pojišťovny Generali. Pobočce této pojišťovny ve Vratislavicích oddíl srdečně děkuje, kromě nových dresů věnovala pro přípravku i dva míče. Fotbalový program Jiskry Vratislavice Okresní přebor: Hrádek nad Nisou Vratislavice Doubí Vratislavice (11.00) Vratislavice Hrádek nad Nisou (10.00) Vratislavice Bílý Kostel (10.00) Přípravka Okresní přebor (turnajová forma): venku Frýdlant Hejnice doma Nové Město pod Smrkem Vesec (9.00) venku Rozstání Bílý Kostel (9.30) na hřišti VTJ Ještěd, soupeři Stráž nad Nisou A Stráž nad Nisou B Pozn.: Časy a termíny utkání žáků a přípravek nebyly do uzávěrky upřesněny, mohou se změnit. Aktuální informace ve fotbalové skříňce u kostela! Pohár z Rádla získaly Vratislavice Po čtyřech letech se vratislavickým fotbalistům podařilo vyhrát krásný velký putovní pohár na tradičním letním turnaji v Rádle, kde se letos hrál již 33. ročník. Jiskru reprezentovalo béčko, bez jediného náhradníka, a i tak dokázalo triumfovat. Nejlepším střelcem byl Pokorný se 4 góly. Výsledky: Vratislavice B Kokonín 2:0, Jistebsko 4:0, Rádlo B 1:0, Rádlo A 2:2. Sestava: Lukáš Rokoský Soukup, Berka, Vlk, J. Preissler Gaubic, Dlouhý, S. Doležel, L. Stolín Pokorný, Průšek. Branky: Pokorný 4, Berka 3, Gaubic 2. bar Soustředění přípravky se připravuje (zatím nezávazně ) na pátek 1. září, zřejmě s přespáním ve stanech na pozemku pana Davida Tesaře na Tyršově vrchu. Zpráva pro rodiče a kluky: Počítejte s tím! bar TJ JISKRA Vratislavice Oddíl všeobecné gymnastiky změna v časech tréninků!! Zahajuje svoji pravidelnou činnost v úterý 19. září 2006 v hodin Tréninky pro rok 2006/2007: úterý ml. žákyně (roč ) st. žákyně (roč ) čtvrtek ml.ž ákyně (roč ) st. žákyně (roč ) Členský příspěvek na rok: 300 Kč Sportovní oblečení: tričko s krátkým rukávem (ne široké), kraťasy nebo elasťáky (na tělo), cvičky (hlavně ne botasky) nebo gymnastické cvičky (možnost pohybu špiček), ideální je gymnastický dres, delší vlasy prosíme vždy upravit do gumiček nebo sponkami. Náplň činnosti: 2krát týdně trénink v tělocvičně zaměřený hlavně na všeobecnou sportovní gymnastiku cvičení na nářadí, všeobecnou tělesnou zdatnost a všestranné dovednosti, míčové hry, základy atletiky. Víkendové jednodenní (ml. i st.) i dvoudenní srazy žactva v přírodě spojené s orientačními závody, hrami, lyžováním Účast na soutěžích a závodech pořádaných ČASPV na úrovni regionální, krajské i republikové (gymnastika, atletika, orientač. závod Medvědí stezka). Účast na turnajích v míčových hrách (vybíjená, přehazovaná, ringo, branball). Všechna děvčata, která mají zájem o pravidelné sportování a cvičení, zveme na naše tréninky a těšíme se v září na shledanou. Lenka Počerová Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více