projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca"

Transkript

1 projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca

2 Osnova Obsahová náplň kurzu Blokové schéma kurzu Vzdělávací záměry cíle kurzu naučit účastníka orientovat se v moderním uživatelském prostředí Windows naučit účastníka získávat informace z prostředí Internetu naučit účastníka zpracovávat informace pomocí textového editoru naučit účastníka řešit početní úlohy pomocí tabulkového procesoru naučit účastníka organizovat si práci pomocí organizeru naučit účastníka komunikovat s jinými uživateli prostřednictvím elektronické pošty

3 Osnova Rekvalifikační kurz pro úřad práce Určeno pro mírně pokročilé Celkem hodin: 80 Přehled jednotlivých tématických celků 1. Prostředí Windows a) Prostředí str. 10 pracovní plocha ikony okno složka str. 87 b) Spouštění programů str. 30 nabídka Start hlavní nabídka dialogová okna práce se soubory v aplikaci c) Správa souborů a složek str. 74 stromová struktura složek kopírování souborů přesuny souborů d) Spolupráce aplikací str. 361 spouštění více aplikací kopie dat mezi aplikacemi propojení aplikací 2. Textový editor a) Základy editace textu str. 212 základní pojmy orientace v dokumentu psaní a opravy textu blok a mazání textu b) Formátování znaků str. 225 parametry písma změny parametrů písma styl písma c) Formátování odstavců str. 229 zarovnání odsazení odrážky a seznamy tabulátory ohraničení a stínování styl odstavce d) Objekty v dokumentu str. 246 textová tabulka obrázek kreslený objekt formát objektů e) Finální úpravy textu str. 253 kopírování a přesuny pravopis formát dokumentu tisk str. 262 hromadná korespondence 3. Tabulkový procesor a) Základy editace buněk str. 286 základní pojmy operace se souborem orientace v dokumentu zápis a úprava dat v buňce formát buněk b) Vzorce str. 318 syntaxe číselné výrazy vzorce s proměnnými vzorce s funkcemi c) Skupinové změny dat str. 325 oblast změny formátu buněk kopie dat plnění dat přesuny dat d) Grafická prezentace dat str. 343 prvky grafu tvorba statistických grafů tvorba korelačních grafů editace prvků grafu e) Finální úpravy tabulky str. 330 uspořádání dat automatický filtr formát dokumentu tisk str Diář a) Kontakty str. 162 prostředí kontaktů nový kontakt editace kontaktu vyhledání kontaktu kategorie b) Kalendář str. 156 prostředí kalendáře nová činnost editace činnosti připomenutí činnosti vyhledání činnosti schůzka skupiny c) Úkoly str. 166 prostředí úkolů nový úkol editace úkolu úkoly pro skupinu 5. Hledání a zpracování dat z Internetu a) Pošta str. 138 adresář odesílání zpráv doručená pošta organizace pošty b) WWW stránky str. 53 prohlížení stránek vyhledávání stránek zpracování informací ze stránek

4 projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Pracovní listy Mgr. Radek Maca

5 Pracovní list 1 Téma Windows, Word Lekce 1 Objekty pracovní plochy, složka Pracovní soubory Čas 15 min Mezi základní operace s objekty v prostředí Windows patří přesuny objektů na ploše, vytváření nových objektů, spouštění programů a operace s okny. Úkol 1 a) Vytvořte na pracovní ploše následující stromovou strukturu: b) Vytvořte tři nové textové dokumenty MS Word a uložte je na pracovní plochu do souborů s názvy: Výrobky.doc, Místnost.doc a Občerstvení.doc. c) Přeneste soubor Výrobky.doc z pracovní plochy do složky FIRMA. d) Přeneste zbývající dva soubory Místnost.doc a Občerstvení.doc do složky FIRMA\PORADY\PŘÍPRAVA. e) Překontrolujte obsah složek FIRMA a PŘÍPRAVA.

6 Pracovní list 2 Téma Windows, Word Lekce 2 Průzkumník, Písmo, Bloky Pracovní soubory Nabídka, Čas, Porada, Prodej Čas 25 min Mezi základní operace s objekty v prostředí Windows patří tvorba struktury složek a manipulace s nimi. Nositeli dat jsou na disku soubory. Abychom dříve napsaný dokument našli, je třeba umět pracovat i se soubory a to jak v prostředí správce (aplikace Průzkumník), tak i v samotném uživatelském programu. Úkol 1 - Průzkumník a) Pomocí programu Průzkumník prozkoumejte obsah všech přístupných disků. b) Vytvořte na svém pevném disku (C:) složku ŠKOLENÍ a v ní pak následující stromovou strukturu složek: Úkol 2 Word editace a formátování textu a) V textovém editoru Word otevřete výše založený soubor výrobky.doc a napište do něj text (konce řádků nemusí odpovídat ukázce): Naše nabídka Všem zájemcům o levné a pohodlné auto české výroby nabízíme několik typů vozů Škoda Fabia. V následujícím přehledu najdete výběr z naší nabídky základních modelů aut s aktuálními cenami: Fabia Junior, 1 dm 3, 37 kw/50 k stojí Kč Fabia Classic, 1,4 dm 3, 44 kw/60 k stojí Kč Fabia Comfort, 1,4 dm 3, 44 kw/60 k stojí Kč Fabia Elegance, 1,4 dm 3, 50 kw/68 k stojí Kč b) Uložte takto změněný dokument do souboru ceník.doc do složky REKLAMA. Úkol 3 Word operace se soubory a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Nabídka. Změňte zobrazení lupy na 90% a uložte dokument do složky REFERATY pod stejným názvem. b) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Čas. Na konec dokumentu připište červeně větu: Budu se snažit dodržovat časové desatero. Vaše jméno Uložte takto pozměněný dokument do složky REFERATY pod názvem Můj čas. c) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Porada. Na začátek dokumentu připište nadpis: POZVÁNKA NA PORADU Dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod stejným názvem. d) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Prodej. Zmenšete zobrazení dokumentu lupou na 90% a doplňte do textu - má jen 24 hodin text: to je minut, resp sekund. Místo pomlček doplňte skutečné údaje. K výpočtu použijte kalkulačku z příslušenství Windows. Dokument uložte do složky REFERATY pod stejným názvem. Úkol 4 Windows Průzkumník a) Pomocí aplikace Průzkumník překontrolujte obsah složek REFERÁTY, REKLAMA a PŘÍPRAVA. b) Uzavřete všechny programy.

7 Pracovní list 3 Téma Word Lekce 3 Parametry odstavce Pracovní soubory Žádost Čas 20 min Mezi základní operace v textovém dokumentu patří úpravy a nastavení parametrů odstavce. Ty lze nastavit již před psaním textu nebo dodatečně na napsaném textu. Úkol 1 Parametry odstavce na napsaném textu a) V textovém editoru Word otevřete z pracovní diskety soubor Žádost. b) Upravte parametry odstavců a doplňte text tak, aby byl věrnou kopií následující ukázky: LOO: 0 cm zar: vlevo LOO: 10 cm zar: vlevo LOO: 8 cm zar: vlevo LOO: 0 cm zar: vlevo LOO: 0 cm 1.ř: ods.1,2 cm zar: blok před: 0 b za: 6 b LOO: 0 cm zar: vlevo c) Uložte hotový dokument do složky PERSONY pod názvem ŽádostJP, kde JP jsou iniciály vašeho Jména a Příjmení.

8 Pracovní list 4 Téma Word Lekce 4 Parametry odstavce Pracovní soubory Čas 20 min Na pracovních poradách se řeší takové problémy, které vyžadují odborné posouzení dalších pracovníků. Mají-li být skutečně efektivní, musí být předem dobře připraveny a z jejich průběhu pořízen zápis. Na běžné nebo operativní porady se většinou pozvánky neposílají stačí jen osobní pozvání. Na větší a důležité porady, kterých se zúčastňují i pozvaní hosté z jiných firem, se posílají pozvánky. Významné hosty může vedoucí pracovník pozvat i osobním dopisem, k němuž přiloží pozvánku. V textovém editoru vytvoříte pozvánku na školení. Úkol 1 Parametry odstavce na napsaném textu a) Založte nový textový dokument pro zápis pozvánky na školení. b) Pomocí textového editoru Word napište do tohoto dokumentu text pozvánky na poradu dle přiloženého vzoru. K číslování bodů programu použijte číslované seznamy. K odsazení časových údajů použijte tabulátory. c) Takto upravený dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod názvem Pozvánka. Ukázka pozvánky: P O Z V Á N K A na školení k využívání nových metod, postupů a programů pro výpočet mezd, které se bude konat od hodin v prostorách školícího střediska firmy KIX, Žďár nad Sázavou, ulice Dr. Chudého 1. Program: 1. Prezentace Zahájení Faktická zbytečnost vyplácení mezd Přestávka s osvěžením Předvedení a zaškolení Dotazy a diskuse Kulturní vložka Závěr Žďár nad Sázavou Dipl. Ing. Hyppolit Lakomec CSc. ekonomický ředitel a sekční šéf

9 Pracovní list 5 Téma Word Lekce 5 Tabulky v textu Pracovní soubory Čas 20 min Pracovníci, kteří se účastní porady (školení), se uvádějí jmenovitě v zápise z porady, při větším počtu účastníků se k zápisu přikládá prezenční listina. V textovém editoru vytvoříte prázdnou a předvyplněnou prezenční listinu na školení. Úkol 1 Word tabulky v textu a) Založte nový textový dokument pro zápis prezenční listiny na školení. b) Pomocí textového editoru Word napište do tohoto dokumentu text prezenční listiny dle přiloženého vzoru. Ke vložení teček použijte tabulátory s vodícími znaky. Pro seznam účastníků vložte do textu tabulku. Pro čísla účastníků použijte číslovaný seznam. Orámujte řádky tabulky nahoře a dole. c) Takto upravený dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod názvem Prez1. d) Vyplňte "prezenčku" údaji o účastnících kurzu a uložte takto změněný dokument do složky PŘÍPRAVA pod názvem Prez2. Ukázka prázdné prezenční listiny: PREZENČNÍ LISTINA ze školení..., které se konalo dne Poř. č. Jméno Příjmení Funkce Podpis

10 Pracovní list 6 Téma Word Lekce 6 Kopie dat, objekty v textu Pracovní soubory Nabídka, Čas, Prodej, Zápis Čas 20 min Zápisy z porad se mají vyhotovovat ještě týž den, kdy se porada konala. Zápisy se číslují podle druhu porady, rozmnožují se a posílají účastníkům porady. Zápisy se ukládají, neboť jsou jediným dokladem o jednání. Připravte v textovém editoru pro svého šéfa referát na poradu. Využijte přitom části textu, které jsou v dílčích souborech, zpestřete pak referát grafickými objekty. Podobně lze připravit i zápis z porady. Opakující se údaje lze místo psaní překopírovat. Úkol 1 Word, Malování, ClipArt kopie dat mezi dokumenty a) V textovém editoru Word založte nový textový dokument. b) Překopírujte do něj obsah souborů Nabídka, Čas a Prodej. c) K textu nabídky vložte obrázek klipart se sportovní tématikou. d) K textu o organizaci času vložte svůj nakreslený obrázek v programu Malování, např. hodiny (ručičkové, přesýpací, ). e) Pod text o prodeji vložte automatický tvar vodorovný svitek a dopište do něj svůj vlastní slogan o čase. f) Uložte takto poskládaný dokument do složky REFERATY pod názvem Využití času. Úkol 2 Word kopie dat mezi dokumenty a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Zápis. b) Překopírujte pomocí bloků ze souboru Pozvánka chybějící texty. Přesnější informace najdete v souboru Zápis (jsou psány modře). c) Do části s úkoly z porady vložte následující tabulku: Úkol Odpovídá Termín Získat nové zaměstnance především formou osobního přesvědčování Mokrá, Šťoural, Vlažná v den Tří králů. Vytvoření vnitropodnikové směrnice pro účetní střediska Suchá, Pyšný, Náfuka d) Uložte takto upravený dokument do složky ROZESÍLKA pod názvem Zápis.

11 Pracovní list 7 Téma Průzkumník, Word Lekce 7 Kopie souborů, styly odstavců Přídavky.xls; Mzdy.xls; Mzdy_dan.xls; Pracovní soubory Mzdy_trf.xls; Přítomni.doc Čas 20 min Mezi základní operace se soubory v prostředí Windows patří jejich kopírování a přesuny mezi složkami či disky. K tomu je třeba umět pracovat se správcem souborů Průzkumníkem. Při psaní nového dokumentu lze s výhodou používat šablony s vestavěnými styly. Uživateli pak odpadne spousta starostí s profesionálním vzhledem výsledného dokumentu. Překopírujte a přesuňte soubory mezi složkami a napište s využitím stylů odstavců svůj životopis. Úkol 1 Windows Průzkumník kopie a přesun souborů a) V prostředí aplikace Průzkumník překopírujte soubor Pridavky z kořenové složky diskety (A:\) do složky REFERATY soubor Pritomni z kořenové složky diskety do složky ROZESÍLKA soubory Mzdy, Mzdy_dan, Mzdy_trf z kořenové složky diskety do složky FINANCE b) V prostředí aplikace Průzkumník přesuňte soubor Mzdy ze složky FINANCE do složky DATA soubor Výrobky ze složky FIRMA do složky REKLAMA\TISK a následně ho překopírujte do složky REKLAMA\INTERNET. c) Zrušte složku FINANCE. Úkol 2: Word editace textu s využitím stylů a) V textovém editoru Word založte nový dokument pro text vašeho životopisu. b) Ukázka životopisu je na následujícím obrázku. Doplňte k jednotlivým částem textu názvy stylů, které byste mohli použít. c) Pomocí zvolených stylů napište text životopisu do nově založeného dokumentu. d) Uložte hotový dokument do složky PERSONY pod názvem ŽivotJP, kde JP jsou iniciály vašeho Jména a Příjmení.

12 Pracovní list 8 Téma Word Lekce 8 Hromadná korespondence Pracovní soubory Dopis Čas 30 min Zápisy z porad se mají vyhotovovat ještě týž den, kdy se porada konala. Zápisy se číslují podle druhu porady, rozmnožují se a posílají účastníkům porady. Zápisy se ukládají, neboť jsou jediným dokladem o jednání. Připravte v textovém editoru průvodní dopis k zápisu z porady tak, aby ho bylo možné vytisknout pomocí hromadné korespondence jako formulářový dopis. Na přiložené disketě najdete soubor Dopis, který obsahuje předepsaný průvodní dopis ze školení pro jednoho z účastníků. Úkol 1 Word Hromadná korespondence formulářový dopis a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Dopis. b) Spusťte pomocníka Hromadné korespondence příkazem Nástroje/Hromadná korespondence c) Zvolte nabídku Hlavní dokument - Vytvořit d) Vyberte Formulářové dopisy e) Potvrďte volbu Aktivní okno aktuální dokument Dopis je základní text - hlavní dokument. f) Zvolíme nabídku Zdroj dat - Data g) Vybereme existující zdroj dat, který je tvořen textovým dokumentem Přítomni. h) Upravte hlavní dokument (Dopis) vložením slučovacích polí pomocí stejnojmenné lišty v panelu nástrojů. Slučovací pole je vždy ohraničeno dvojitými závorkami: << jméno >>,<< příjmení >>, a má význam proměnné, do které se při tisku automaticky doplní údaje z tabulky dat Přítomni. Konečný tvar formulářového dopisu se slučovacími poli je na následujícím obrázku: <<Titul>> <<Jméno>> << Příjmení>> <<Funkce>> <<Firma>> Vážen<<Vážen_>> <<koleg_>>, Žďár nad Sázavou, ve dnech a jste se zúčastnil<<byl_>> školení k využívání nových metod, postupů a programů pro výpočet mezd. Ze závěrů porady vyplynuly některé konkrétní úkoly. Dovoluji si Vám je v příloze zaslat. Věřím, že se vytýčenými úkoly budete svědomitě zabývat. Srdečně Vás zdraví Dipl. Ing. Hyppolit Lakomec CSc. ekonomický ředitel a sekční šéf i) Provedeme Sloučení zdroje dat s hlavním dokumentem (např. pomocí ikon v panelu nástrojů hromadné korespondence lze i z pomocníka) do souboru - bude obsahovat kopie hlavního dokumentu (Dopis) s doplněnými daty jednotlivých účastníků). V praxi lze sloučit zdroj dat s hlavním dokumentem přímo na tiskárnu. j) Prohlédněte si nově vytvořený formulářový dopis pomocí náhledu před tiskem. k) Nově vytvořený formulářový dopis uzavřete bez uložení. l) Uložte takto upravený dokument Dopis do složky ROZESÍLKA. Úkol2: Word hromadná korespondence - rozeslání em a) Přidejte do tabulky Přítomni sloupec s ovými adresami počítačů v učebně. b) Rozešlete hromadně texty dopisů em.

13 Pracovní list 9 Téma Internet Explorer Lekce 9 Hledání informací na Internetu Pracovní soubory Čas 20 min Na Internetu je celá řada informací. K některým údajům se lze dostat jednoduše zadáním internetové adresy, jindy se musíme horko těžko prokousávat k hledané informaci. V tomto případě nám velmi usnadní vyhledávací servery. Oba způsoby si vyzkoušíte v následujících úkolech. 1. Známe adresu Prostřednictvím programu Internet Explorer najděte na Internetu požadované informace. Využijte adresu www stránek nebo vyhledávací služby na případně dalších. a) Přečtete si počasí na následující dva dny b) Vyhledejte recept podle vlastní chuti. Recept si opište a přineste domů. c) Navštivte stránky Bolka Polívky a zjistěte, jaké akce se konají na jeho farmě v Olšanech tento měsíc. d) Jaká je aktuální nabídka zájezdů do Španělska od Fischer Reisen? e) Sháníte barevný monitor. Zjistěte ceny v inzerátech nebo v el. obchodě. f) Vyhledejte spojení z vašeho města do Prahy (Brna, Olomouce, ) následující sobotu tak, abyste stihli představení v divadle, které začíná v 16:00 h. Počítejte na cestu od nádraží k divadlu 1 h. 2. Neznáme adresu g) Jaká je otevírací doba v pražské zoologické zahradě? h) Chcete si koupit auto do Kč. Najděte si vhodné. i) Co hrají příští víkend v Národním (regionálním) divadle? j) Jak jsou rozmístěny elektrárny v ČR? k) Zjistěte jména českých nositelů Nobelovy ceny, kdy a za co cenu dostali. l) Jaké je celkové pořadí mistrovství světa F1? m) Kdo je hlavou státu v Jihoafrické republice? n) Kdy vznikla britská hudební skupina Beatles? o) Kdy zemřel zpěvák skupiny Queen Freddy Mercury?

14 Pracovní list 10 Téma Internet Explorer Lekce 10 Zpracování informací z WWW stránek Pracovní soubory Čas 20 min O Internetu se někdy říká, že je to celosvětová knihovna. Na WWW stránkách lze najít obrovské množství informací. Abychom je nemuseli opisovat z monitoru, můžete je dále zpracovat pomocí počítače : 1. Přečíst a zapamatovat pouze v případě krátkých, momentálně potřebných informací (otvírací doba, odjezd vlaku, jméno starosty, ) 2. Vytisknout v případě předání informace třetí osobě (příkazem Soubor/Tisk) 3. Uložit jako soubor v případě dalšího zpracování na jiném počítači (příkazem Soubor/Uložit jako) 4. Stáhnout v ZIP (EXE, PDF) formátu v případě, kdy je soubor příliš velký, je sbalen archivačním programem. Stačí na něj poklepat a v následujícím dialogovém okně zvolit Uložit na disk. Zde si ho rozbalíte, překontrolujete antivirovým programem a pak otevřete. 5. Zkopírovat do jiné aplikace v případě výběru a použití dílčích informací a) Obrázek (PT myši na obrázku příkaz Kopírovat přejít do GE příkaz Úpravy/Vložit) nebo (PT myši na obrázku příkaz Uložit do souboru) b) Text nebo tabulku (označit tažením LT myši zdrojový text příkaz Úpravy/Kopírovat přejít do TE příkaz Úpravy/Vložit) Poznámka: Jestliže se do TE (textového editoru) vloží i tabulky, textová pole a jiné nepotřebné věci, použijte krok zpět (v nabídce Úpravy) a pak příkaz Úpravy/Vložit jinak Neformátovaný text. a) Zjistěte, kdy má otevřeno okresní knihovna (www.knihzdar.cz) b) Co je dnes večer v televizi? (www.czech-tv.cz) c) Kolegyně chce zjistit, jak jí jedou vlaky příští sobotu do Brna. Najděte příslušné informace a stránku uložte do složky ŠKOLENÍ. (http://idos.datis.cdrail.cz/connform.asp) d) Chcete svým zaměstnancům přinést informace o aktuální nabídce národního divadla. Najděte příslušné informace a uložte je na disketu. (www.narodni-divadlo.cz) e) Najděte na stránkách informace o přípravě na testy ECDL. Stáhněte si sylaby požadavků k jednotlivým testům. f) Najděte na stránkách příspěvky do časopisu Computer a stáhněte si článek o volně šiřitelném archivačním programu EasyZip. g) Přemýšlíte o koupi nového auta BMW. Najděte obrázky posledních modelů těchto aut a alespoň 3 si uložte na disk jako soubory. (www.bmw.cz) h) Před cestou na hrad je dobré si o něm něco přečíst. Najděte základní informace o 3 významných českých hradech a překopírujte tyto informace do textového editoru. (http://www.hrady.cz, )

15 Pracovní list 11 Téma Internet Explorer Lekce 11 Zpracování informací z WWW stránek Pracovní soubory Hledám práci Čas 20 min Při tvorbě nových dokumentů budete často používat části textů z dřívějška nebo z jiných zdrojů. Abychom nemuseli tyto pasáže opisovat, můžeme je pouze překopírovat. K tomu lze s výhodou použít schránku. Úkol 1 Úprava dokumentu pomocí šablon a) V textovém editoru Word otevřete s pracovního disku textový soubor Hledám práci. b) Upravte tento text pomocí stylů odstavců tak, aby vypadal jako na ukázce (žádejte od lektora). Úkol 2 Hledání pracovních příležitostí na Internetu a) Na základě textů uvedených v souboru Hledám práci zjistěte na www serveru jobs (http://www.jobs.cz), jaká jsou volná místa ve vašem oboru. b) Navštivte na tomto serveru nabídku Českého TELECOMu a překopírujte do nového textového dokumentu požadavky na pracovní zařazení nákupčí. c) Do téhož dokumentu překopírujte obdobné požadavky na nákupčího ve společnosti Česká pojišťovna, případně dalších. d) Uložte tento dokument na svůj pracovní disk do složky INTERNET pod názvem Nákupčí. e) Navštivte další www server zprostředkující práci prostřednictvím Internetu Budete nyní v roli personalisty a budete hledat zaměstnance pro dopravu a logistiku. Přejděte na kartu Hledat zaměstnance a zadejte příslušné požadavky. Po vyhledání nabídek si prohlédněte profil uchazeče o práci a překopírujte ho do nového textového dokumentu. f) Uložte tento dokument na svůj pracovní disk do složky INTERNET pod názvem Zájemci. Ukázka vyplněného formuláře pro úkol 1 e).

16 Pracovní list 12 Téma Outlook Lekce 12 Elektronická pošta Pracovní soubory Čas 20 min Jednou z nejčastější činností lidí na Internetu je posílání elektronických zpráv. Je to rychlé a levné, ale bezpečnost a spolehlivost trochu pokulhává. Přesto je však elektronická pošta jednou z nejpoužívanějších služeb Internetu. Vyzkoušejte si komunikaci s klientem prostřednictvím elektronické pošty. Každý z vás bude prodejcem pro svého kolegu ve směru šipky a současně klientem pro svého kolegu proti směru šipek (např. PC3 nabízí výrobky PC4 a současně kupuje výrobky od PC2) viz schéma: Úkol 1 Posílání a příjem běžných zpráv a) Pošlete svému prodejci (proti šipkám) . V němž ho požádáte o zaslání nabídky zboží. b) Až vám přijde s požadavkem klienta, odpovězte mu a nabídněte alespoň 3 druhy libovolného zboží i s cenou za kus. c) Až se vám vrátí odpověď od prodejce s nabídkou zboží, přepošlete tuto nabídku i svému klientovi (po směru šipky ten tedy dostane kromě vaší nabídky i nabídku vašeho prodejce), jako skvělou šanci koupit si i zboží od vašeho subdodavatele. d) Současně si objednejte 5 ks nabízeného zboží od svého prodejce. Objednávku pošlete svému prodejci. Úkol 2 Posílání a příjem zpráv s přílohami a) V textovém editoru Word vytvořte pomocí šablony Hlavičkový dopis text Dodacího listu se seznamem objednaného zboží a uložte tento dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Dodávka. b) Odešlete svému klientovi (po směru šipky) , k němuž připojíte přílohu soubor Dodávka. c) Až vám přijde od vašeho prodejce s přílohou, otevřete ji, přečtěte si ji a uložte ji do složky FIRMA na svém pevném disku pod stejným názvem. d) V Malování nebo ve Wordu pomocí automatických tvarů vytvořte šek na uvedenou finanční částku a uložte tento dokument do složky FINANCE pod názvem Šek. e) Pošlete svému prodejci , k němuž připojíte soubor Šek. Tím vlastně papírově uzavřete jeden obchodní případ. Pak už jen čekejte na objednané a zaplacené zboží. Poznámka: Dbejte důsledně na vyplňování předmětů zpráv, podle toho poznáte, co je obsahem zprávy a kdo vám ji vůbec poslal (abyste neodpovídali komukoliv na cokoliv).

17 Pracovní list 13 Téma Outlook Lekce 13 Kontakty, kalendář Pracovní soubory Čas 20 min Při práci s elektronickou poštou budete jistě čile korespondovat se stále stejnou skupinou klientů. Abychom nemuseli stále opisovat jejich ové adresy a pracně vyhledávat další informace o nich, je možné si pro každého zvlášť vytvořit elektronickou evidenční kartu kontakt. Elektronický diář umožňuje vést přehled pracovní doby a plánovat tak čas nejen sobě, ale i nadřízeným. Základními prvky přehledného diáře jsou události a úkoly. Lze u nich nastavit řadu parametrů, např. zvukové upozornění, opakování, apod. Úkol 1 Outlook práce s kontakty a) Ve složce Kontakty vytvořte dvě skupiny složek Firemní Soukromé b) Ve skupině Firemní vytvořte kontakty svých dvou sousedů po levé ruce. c) Ve skupině Soukromé vytvořte kontakty svých dvou sousedů po pravé ruce. d) Pošlete všem svým zaregistrovaným osobám , v němž se jich zeptáte na chybějící údaje (bydliště, telefony, čísla bot, e) Dojde-li vám s požadavky na vaše osobní údaje, neprodleně na ně odpovězte. Úkol 2 Outlook elektronický diář a) V elektronickém diáři zaznamenejte pomocí událostí program vašeho šéfa na příští týden. b) Vytvořte v úkolníku aspoň tři dlouhodobé úkoly (trvalé sledování pracovní doby, dodržování pitného režimu, sledování denních zpráv, )

18 Pracovní list 14 Téma Word, Internet Explorer, Outlook Lekce 14 Pozvánka na slavnostní zasedání Pracovní soubory Čas 20 min Při práci v kanceláři budete často komunikovat s klienty prostřednictvím elektronické pošty. Budete si s klienty vyměňovat nabídky, objednávky, pozvánky, apod. Připravte v textovém editoru pozvánku na slavnostní zasedání k výročí založení firmy, ve které pracujete a rozešlete ji svým obchodním partnerům. Úkol 1 Word pozvánka na slavnostní akci firmy a) V textovém editoru založte nový textový dokument. b) Vytvořte ozdobnou pozvánku na slavnostní zasedání firmy k 10. výročí jejího založení. Využijte různých automatických tvarů či ozdobných písem, najděte na Internetu vhodné obrázky a překopírujte je do pozvánky (např. u automobilky nějaký obrázek auta). c) Uložte tento spojený dokument na disk do složky FIRMA do souboru s názvem Oslava_JP, kde JP jsou iniciály vašeho jména a příjmení. Úkol 2 Word rozeslání pozvánek a jejich zpracování prostřednictvím u a) Spusťte svého klienta elektronické pošty (např. Outlook). b) Vytvořte a odešlete novou zprávu svým dvěma sousedům na kurzu, v nichž je stručně pozvete na oslavu výročí založení firmy. Jako přílohu vložte svou pozvánku. c) Až dostanete pozvánky od svých kolegů, uložte si všechny přílohy na svůj pevný disk do složky FIRMA. d) Spojte obdržené pozvánky do jednoho dokumentu a přidejte do něj ještě svoji verzi pozvánky. e) Uložte tento spojený dokument na disk do složky FIRMA do souboru s názvem Oslava. Příklad pozvánky: Pozvánka na výroční zasedání firmy ŠKODA AUTO Jménem představenstva firmy vás srdečně zvu na slavnostní zasedání k 10. výročí založení naší pobočky ve Žďáře nad Sázavou. Zasedání se uskuteční v Kulturním domě dne ve Žďáře nad Sázavou a bude zahájeno současně s příchodem jara. Kryštof Poďobaný Public Relations

19 Pracovní list 15 Téma Excel Lekce 15 Základy editace buněk Pracovní soubory Dat_typ Čas 20 min Při tvorbě tabulek je vhodné dodržovat pravidla přehlednosti a univerzálnosti. Každá tabulka by měla mít nadpis, jednotlivé údaje v řádcích a sloupcích by měly mít popisné vysvětlující texty (záhlaví) a ve vzorcích bychom měli psát odkazy na buňky. V následujícím úkolu si procvičíte psaní různých datových typů a nastavení formátu buněk. Úkol 1 Excel datové typy a) V tabulkovém procesoru otevřete z pracovní diskety soubor Dat_typ. b) Ve sloupcích B a C jsou příklady různých datových typů. Zapište do buněk D2:F5 další příklady podle obrázku. c) Uložte tento dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Datové typy. Úkol 2 Excel formát buněk a) V tabulkovém procesoru založte nový dokument. Vytvořte v něm následující tabulku pro inventarizaci majetku ve firmě. b) Uložte tabulku do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Kancelář.

20 Pracovní list 16 Téma Excel Lekce 16 Vzorce Pracovní soubory Prodej aut Čas 30 min Základním a nejdůležitějším prvkem tabulkových dokumentů je vzorec. Vždy začíná symbolem = a měl by obsahovat předpis, ze kterého Excel vypočte pomocí vstupních hodnot (argumentů) výslednou hodnotu (nejčastěji jednu). Jako argumenty je vhodné zadávat odkazy na buňky, aby byla tabulka univerzální a v případě změn vstupních hodnot nemusel uživatel pracně měnit i vzorce. V následujícím úkolu si procvičíte zadávání jednoduchých vzorců a funkcí. Úkol 1 Excel jednoduché vzorce a) Založte nový tabulkový dokument. b) Zadejte do tabulky údaje podle vzoru: c) Doplňte do buněk C4 a D4 vzorce pro výpočet DPH a ceny auta bez DPH. d) Klient chce koupit 3 auta. Doplňte příslušné údaje (vzorce) do buněk E4:H4. e) Jak byste vyřešili úlohu, pokud klient koupí 5 (7, 11, 13, 14, ) aut? f) Uložte tabulkový dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Cena auta. Úkol 2 Excel kopírování vzorců s odkazy a) Otevřete z pracovní diskety soubor Prodej aut. b) Doplňte do řádku 10 a sloupce H vzorce pro výpočet celkového počtu prodaných kusů. c) Doplňte do buněk C15:H19 vzorce pro výpočet celkových finančních částek, které utrží firma ŠKODA AUTO za prodej v jednotlivých regionech. d) Doplňte do řádků 22, 23 vzorce pro výpočet minimálního a maximálního počtu prodaných aut podle regionů a minimální, resp. maximální utržené částky v rámci regionu. e) Uložte tabulkový dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod stejným názvem.

21 Pracovní list 17 Téma Excel Lekce 17 Grafy Pracovní soubory Prodej aut Čas 20 min Potřebujeme-li rychlý náhled na číselná data v tabulce, mnohdy nám postačí grafické znázornění těchto dat. Tabulkový procesor umí vytvořit z číselných dat graf, který je s daty v tabulce těsně propojen. Při změnách v tabulce se graf automaticky přizpůsobí a naopak. Pro grafické znázornění můžeme využívat připravené statistické a korelační grafy jak rovinné, tak i prostorové. V následujícím úkolu vytvoříte statistické grafy znázorňující prodej aut v jednotlivých regionech. Úkol 1 Excel - grafy a) Otevřete soubor Prodej aut. b) Vytvořte rovinný sloupcový graf, který bude znázorňovat počty prodaných aut v rámci regionů. Prodej podle regionů ks HB JI PE TR ZR Fabia Junior Fabia Classic Fabia Comfort Fabia Elegance c) Změňte v tabulce počet prodaných aut Fabia Junior v okrese Třebíč (TR) na 14. Jak se změní graf? d) Vytvořte prostorový 3D pruhový graf, který bude znázorňovat počty prodaných aut podle typů auta. Prodej podle typů aut Fabia Elegance Fabia Comfort Fabia Classic ZR TR PE JI HB Fabia Junior ks e) Změňte v tabulce počet prodaných aut Fabia Comfort v okrese Pelhřimov (PE) na 16. Jak se změní oba grafy? f) Uložte takto změněný dokument do složky FIRMA na vašem pevném disku pod názvem Prodej aut graf.

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Mediální gramotnost a ICT

Mediální gramotnost a ICT Mediální gramotnost a ICT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc. Jan Šimek jan.simek@pfc-group.com Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008 Úvod a představení Cíle Rozvoj znalostí

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS WORD 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v rámci

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více