projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca"

Transkript

1 projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Osnova kurzu Mgr. Radek Maca

2 Osnova Obsahová náplň kurzu Blokové schéma kurzu Vzdělávací záměry cíle kurzu naučit účastníka orientovat se v moderním uživatelském prostředí Windows naučit účastníka získávat informace z prostředí Internetu naučit účastníka zpracovávat informace pomocí textového editoru naučit účastníka řešit početní úlohy pomocí tabulkového procesoru naučit účastníka organizovat si práci pomocí organizeru naučit účastníka komunikovat s jinými uživateli prostřednictvím elektronické pošty

3 Osnova Rekvalifikační kurz pro úřad práce Určeno pro mírně pokročilé Celkem hodin: 80 Přehled jednotlivých tématických celků 1. Prostředí Windows a) Prostředí str. 10 pracovní plocha ikony okno složka str. 87 b) Spouštění programů str. 30 nabídka Start hlavní nabídka dialogová okna práce se soubory v aplikaci c) Správa souborů a složek str. 74 stromová struktura složek kopírování souborů přesuny souborů d) Spolupráce aplikací str. 361 spouštění více aplikací kopie dat mezi aplikacemi propojení aplikací 2. Textový editor a) Základy editace textu str. 212 základní pojmy orientace v dokumentu psaní a opravy textu blok a mazání textu b) Formátování znaků str. 225 parametry písma změny parametrů písma styl písma c) Formátování odstavců str. 229 zarovnání odsazení odrážky a seznamy tabulátory ohraničení a stínování styl odstavce d) Objekty v dokumentu str. 246 textová tabulka obrázek kreslený objekt formát objektů e) Finální úpravy textu str. 253 kopírování a přesuny pravopis formát dokumentu tisk str. 262 hromadná korespondence 3. Tabulkový procesor a) Základy editace buněk str. 286 základní pojmy operace se souborem orientace v dokumentu zápis a úprava dat v buňce formát buněk b) Vzorce str. 318 syntaxe číselné výrazy vzorce s proměnnými vzorce s funkcemi c) Skupinové změny dat str. 325 oblast změny formátu buněk kopie dat plnění dat přesuny dat d) Grafická prezentace dat str. 343 prvky grafu tvorba statistických grafů tvorba korelačních grafů editace prvků grafu e) Finální úpravy tabulky str. 330 uspořádání dat automatický filtr formát dokumentu tisk str Diář a) Kontakty str. 162 prostředí kontaktů nový kontakt editace kontaktu vyhledání kontaktu kategorie b) Kalendář str. 156 prostředí kalendáře nová činnost editace činnosti připomenutí činnosti vyhledání činnosti schůzka skupiny c) Úkoly str. 166 prostředí úkolů nový úkol editace úkolu úkoly pro skupinu 5. Hledání a zpracování dat z Internetu a) Pošta str. 138 adresář odesílání zpráv doručená pošta organizace pošty b) WWW stránky str. 53 prohlížení stránek vyhledávání stránek zpracování informací ze stránek

4 projekt Informační a komunikační technologie v kanceláři Pracovní listy Mgr. Radek Maca

5 Pracovní list 1 Téma Windows, Word Lekce 1 Objekty pracovní plochy, složka Pracovní soubory Čas 15 min Mezi základní operace s objekty v prostředí Windows patří přesuny objektů na ploše, vytváření nových objektů, spouštění programů a operace s okny. Úkol 1 a) Vytvořte na pracovní ploše následující stromovou strukturu: b) Vytvořte tři nové textové dokumenty MS Word a uložte je na pracovní plochu do souborů s názvy: Výrobky.doc, Místnost.doc a Občerstvení.doc. c) Přeneste soubor Výrobky.doc z pracovní plochy do složky FIRMA. d) Přeneste zbývající dva soubory Místnost.doc a Občerstvení.doc do složky FIRMA\PORADY\PŘÍPRAVA. e) Překontrolujte obsah složek FIRMA a PŘÍPRAVA.

6 Pracovní list 2 Téma Windows, Word Lekce 2 Průzkumník, Písmo, Bloky Pracovní soubory Nabídka, Čas, Porada, Prodej Čas 25 min Mezi základní operace s objekty v prostředí Windows patří tvorba struktury složek a manipulace s nimi. Nositeli dat jsou na disku soubory. Abychom dříve napsaný dokument našli, je třeba umět pracovat i se soubory a to jak v prostředí správce (aplikace Průzkumník), tak i v samotném uživatelském programu. Úkol 1 - Průzkumník a) Pomocí programu Průzkumník prozkoumejte obsah všech přístupných disků. b) Vytvořte na svém pevném disku (C:) složku ŠKOLENÍ a v ní pak následující stromovou strukturu složek: Úkol 2 Word editace a formátování textu a) V textovém editoru Word otevřete výše založený soubor výrobky.doc a napište do něj text (konce řádků nemusí odpovídat ukázce): Naše nabídka Všem zájemcům o levné a pohodlné auto české výroby nabízíme několik typů vozů Škoda Fabia. V následujícím přehledu najdete výběr z naší nabídky základních modelů aut s aktuálními cenami: Fabia Junior, 1 dm 3, 37 kw/50 k stojí Kč Fabia Classic, 1,4 dm 3, 44 kw/60 k stojí Kč Fabia Comfort, 1,4 dm 3, 44 kw/60 k stojí Kč Fabia Elegance, 1,4 dm 3, 50 kw/68 k stojí Kč b) Uložte takto změněný dokument do souboru ceník.doc do složky REKLAMA. Úkol 3 Word operace se soubory a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Nabídka. Změňte zobrazení lupy na 90% a uložte dokument do složky REFERATY pod stejným názvem. b) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Čas. Na konec dokumentu připište červeně větu: Budu se snažit dodržovat časové desatero. Vaše jméno Uložte takto pozměněný dokument do složky REFERATY pod názvem Můj čas. c) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Porada. Na začátek dokumentu připište nadpis: POZVÁNKA NA PORADU Dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod stejným názvem. d) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Prodej. Zmenšete zobrazení dokumentu lupou na 90% a doplňte do textu - má jen 24 hodin text: to je minut, resp sekund. Místo pomlček doplňte skutečné údaje. K výpočtu použijte kalkulačku z příslušenství Windows. Dokument uložte do složky REFERATY pod stejným názvem. Úkol 4 Windows Průzkumník a) Pomocí aplikace Průzkumník překontrolujte obsah složek REFERÁTY, REKLAMA a PŘÍPRAVA. b) Uzavřete všechny programy.

7 Pracovní list 3 Téma Word Lekce 3 Parametry odstavce Pracovní soubory Žádost Čas 20 min Mezi základní operace v textovém dokumentu patří úpravy a nastavení parametrů odstavce. Ty lze nastavit již před psaním textu nebo dodatečně na napsaném textu. Úkol 1 Parametry odstavce na napsaném textu a) V textovém editoru Word otevřete z pracovní diskety soubor Žádost. b) Upravte parametry odstavců a doplňte text tak, aby byl věrnou kopií následující ukázky: LOO: 0 cm zar: vlevo LOO: 10 cm zar: vlevo LOO: 8 cm zar: vlevo LOO: 0 cm zar: vlevo LOO: 0 cm 1.ř: ods.1,2 cm zar: blok před: 0 b za: 6 b LOO: 0 cm zar: vlevo c) Uložte hotový dokument do složky PERSONY pod názvem ŽádostJP, kde JP jsou iniciály vašeho Jména a Příjmení.

8 Pracovní list 4 Téma Word Lekce 4 Parametry odstavce Pracovní soubory Čas 20 min Na pracovních poradách se řeší takové problémy, které vyžadují odborné posouzení dalších pracovníků. Mají-li být skutečně efektivní, musí být předem dobře připraveny a z jejich průběhu pořízen zápis. Na běžné nebo operativní porady se většinou pozvánky neposílají stačí jen osobní pozvání. Na větší a důležité porady, kterých se zúčastňují i pozvaní hosté z jiných firem, se posílají pozvánky. Významné hosty může vedoucí pracovník pozvat i osobním dopisem, k němuž přiloží pozvánku. V textovém editoru vytvoříte pozvánku na školení. Úkol 1 Parametry odstavce na napsaném textu a) Založte nový textový dokument pro zápis pozvánky na školení. b) Pomocí textového editoru Word napište do tohoto dokumentu text pozvánky na poradu dle přiloženého vzoru. K číslování bodů programu použijte číslované seznamy. K odsazení časových údajů použijte tabulátory. c) Takto upravený dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod názvem Pozvánka. Ukázka pozvánky: P O Z V Á N K A na školení k využívání nových metod, postupů a programů pro výpočet mezd, které se bude konat od hodin v prostorách školícího střediska firmy KIX, Žďár nad Sázavou, ulice Dr. Chudého 1. Program: 1. Prezentace Zahájení Faktická zbytečnost vyplácení mezd Přestávka s osvěžením Předvedení a zaškolení Dotazy a diskuse Kulturní vložka Závěr Žďár nad Sázavou Dipl. Ing. Hyppolit Lakomec CSc. ekonomický ředitel a sekční šéf

9 Pracovní list 5 Téma Word Lekce 5 Tabulky v textu Pracovní soubory Čas 20 min Pracovníci, kteří se účastní porady (školení), se uvádějí jmenovitě v zápise z porady, při větším počtu účastníků se k zápisu přikládá prezenční listina. V textovém editoru vytvoříte prázdnou a předvyplněnou prezenční listinu na školení. Úkol 1 Word tabulky v textu a) Založte nový textový dokument pro zápis prezenční listiny na školení. b) Pomocí textového editoru Word napište do tohoto dokumentu text prezenční listiny dle přiloženého vzoru. Ke vložení teček použijte tabulátory s vodícími znaky. Pro seznam účastníků vložte do textu tabulku. Pro čísla účastníků použijte číslovaný seznam. Orámujte řádky tabulky nahoře a dole. c) Takto upravený dokument uložte do složky PŘÍPRAVA pod názvem Prez1. d) Vyplňte "prezenčku" údaji o účastnících kurzu a uložte takto změněný dokument do složky PŘÍPRAVA pod názvem Prez2. Ukázka prázdné prezenční listiny: PREZENČNÍ LISTINA ze školení..., které se konalo dne Poř. č. Jméno Příjmení Funkce Podpis

10 Pracovní list 6 Téma Word Lekce 6 Kopie dat, objekty v textu Pracovní soubory Nabídka, Čas, Prodej, Zápis Čas 20 min Zápisy z porad se mají vyhotovovat ještě týž den, kdy se porada konala. Zápisy se číslují podle druhu porady, rozmnožují se a posílají účastníkům porady. Zápisy se ukládají, neboť jsou jediným dokladem o jednání. Připravte v textovém editoru pro svého šéfa referát na poradu. Využijte přitom části textu, které jsou v dílčích souborech, zpestřete pak referát grafickými objekty. Podobně lze připravit i zápis z porady. Opakující se údaje lze místo psaní překopírovat. Úkol 1 Word, Malování, ClipArt kopie dat mezi dokumenty a) V textovém editoru Word založte nový textový dokument. b) Překopírujte do něj obsah souborů Nabídka, Čas a Prodej. c) K textu nabídky vložte obrázek klipart se sportovní tématikou. d) K textu o organizaci času vložte svůj nakreslený obrázek v programu Malování, např. hodiny (ručičkové, přesýpací, ). e) Pod text o prodeji vložte automatický tvar vodorovný svitek a dopište do něj svůj vlastní slogan o čase. f) Uložte takto poskládaný dokument do složky REFERATY pod názvem Využití času. Úkol 2 Word kopie dat mezi dokumenty a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Zápis. b) Překopírujte pomocí bloků ze souboru Pozvánka chybějící texty. Přesnější informace najdete v souboru Zápis (jsou psány modře). c) Do části s úkoly z porady vložte následující tabulku: Úkol Odpovídá Termín Získat nové zaměstnance především formou osobního přesvědčování Mokrá, Šťoural, Vlažná v den Tří králů. Vytvoření vnitropodnikové směrnice pro účetní střediska Suchá, Pyšný, Náfuka d) Uložte takto upravený dokument do složky ROZESÍLKA pod názvem Zápis.

11 Pracovní list 7 Téma Průzkumník, Word Lekce 7 Kopie souborů, styly odstavců Přídavky.xls; Mzdy.xls; Mzdy_dan.xls; Pracovní soubory Mzdy_trf.xls; Přítomni.doc Čas 20 min Mezi základní operace se soubory v prostředí Windows patří jejich kopírování a přesuny mezi složkami či disky. K tomu je třeba umět pracovat se správcem souborů Průzkumníkem. Při psaní nového dokumentu lze s výhodou používat šablony s vestavěnými styly. Uživateli pak odpadne spousta starostí s profesionálním vzhledem výsledného dokumentu. Překopírujte a přesuňte soubory mezi složkami a napište s využitím stylů odstavců svůj životopis. Úkol 1 Windows Průzkumník kopie a přesun souborů a) V prostředí aplikace Průzkumník překopírujte soubor Pridavky z kořenové složky diskety (A:\) do složky REFERATY soubor Pritomni z kořenové složky diskety do složky ROZESÍLKA soubory Mzdy, Mzdy_dan, Mzdy_trf z kořenové složky diskety do složky FINANCE b) V prostředí aplikace Průzkumník přesuňte soubor Mzdy ze složky FINANCE do složky DATA soubor Výrobky ze složky FIRMA do složky REKLAMA\TISK a následně ho překopírujte do složky REKLAMA\INTERNET. c) Zrušte složku FINANCE. Úkol 2: Word editace textu s využitím stylů a) V textovém editoru Word založte nový dokument pro text vašeho životopisu. b) Ukázka životopisu je na následujícím obrázku. Doplňte k jednotlivým částem textu názvy stylů, které byste mohli použít. c) Pomocí zvolených stylů napište text životopisu do nově založeného dokumentu. d) Uložte hotový dokument do složky PERSONY pod názvem ŽivotJP, kde JP jsou iniciály vašeho Jména a Příjmení.

12 Pracovní list 8 Téma Word Lekce 8 Hromadná korespondence Pracovní soubory Dopis Čas 30 min Zápisy z porad se mají vyhotovovat ještě týž den, kdy se porada konala. Zápisy se číslují podle druhu porady, rozmnožují se a posílají účastníkům porady. Zápisy se ukládají, neboť jsou jediným dokladem o jednání. Připravte v textovém editoru průvodní dopis k zápisu z porady tak, aby ho bylo možné vytisknout pomocí hromadné korespondence jako formulářový dopis. Na přiložené disketě najdete soubor Dopis, který obsahuje předepsaný průvodní dopis ze školení pro jednoho z účastníků. Úkol 1 Word Hromadná korespondence formulářový dopis a) V textovém editoru Word otevřete z diskety soubor Dopis. b) Spusťte pomocníka Hromadné korespondence příkazem Nástroje/Hromadná korespondence c) Zvolte nabídku Hlavní dokument - Vytvořit d) Vyberte Formulářové dopisy e) Potvrďte volbu Aktivní okno aktuální dokument Dopis je základní text - hlavní dokument. f) Zvolíme nabídku Zdroj dat - Data g) Vybereme existující zdroj dat, který je tvořen textovým dokumentem Přítomni. h) Upravte hlavní dokument (Dopis) vložením slučovacích polí pomocí stejnojmenné lišty v panelu nástrojů. Slučovací pole je vždy ohraničeno dvojitými závorkami: << jméno >>,<< příjmení >>, a má význam proměnné, do které se při tisku automaticky doplní údaje z tabulky dat Přítomni. Konečný tvar formulářového dopisu se slučovacími poli je na následujícím obrázku: <<Titul>> <<Jméno>> << Příjmení>> <<Funkce>> <<Firma>> Vážen<<Vážen_>> <<koleg_>>, Žďár nad Sázavou, ve dnech a jste se zúčastnil<<byl_>> školení k využívání nových metod, postupů a programů pro výpočet mezd. Ze závěrů porady vyplynuly některé konkrétní úkoly. Dovoluji si Vám je v příloze zaslat. Věřím, že se vytýčenými úkoly budete svědomitě zabývat. Srdečně Vás zdraví Dipl. Ing. Hyppolit Lakomec CSc. ekonomický ředitel a sekční šéf i) Provedeme Sloučení zdroje dat s hlavním dokumentem (např. pomocí ikon v panelu nástrojů hromadné korespondence lze i z pomocníka) do souboru - bude obsahovat kopie hlavního dokumentu (Dopis) s doplněnými daty jednotlivých účastníků). V praxi lze sloučit zdroj dat s hlavním dokumentem přímo na tiskárnu. j) Prohlédněte si nově vytvořený formulářový dopis pomocí náhledu před tiskem. k) Nově vytvořený formulářový dopis uzavřete bez uložení. l) Uložte takto upravený dokument Dopis do složky ROZESÍLKA. Úkol2: Word hromadná korespondence - rozeslání em a) Přidejte do tabulky Přítomni sloupec s ovými adresami počítačů v učebně. b) Rozešlete hromadně texty dopisů em.

13 Pracovní list 9 Téma Internet Explorer Lekce 9 Hledání informací na Internetu Pracovní soubory Čas 20 min Na Internetu je celá řada informací. K některým údajům se lze dostat jednoduše zadáním internetové adresy, jindy se musíme horko těžko prokousávat k hledané informaci. V tomto případě nám velmi usnadní vyhledávací servery. Oba způsoby si vyzkoušíte v následujících úkolech. 1. Známe adresu Prostřednictvím programu Internet Explorer najděte na Internetu požadované informace. Využijte adresu www stránek nebo vyhledávací služby na případně dalších. a) Přečtete si počasí na následující dva dny b) Vyhledejte recept podle vlastní chuti. Recept si opište a přineste domů. c) Navštivte stránky Bolka Polívky a zjistěte, jaké akce se konají na jeho farmě v Olšanech tento měsíc. d) Jaká je aktuální nabídka zájezdů do Španělska od Fischer Reisen? e) Sháníte barevný monitor. Zjistěte ceny v inzerátech nebo v el. obchodě. f) Vyhledejte spojení z vašeho města do Prahy (Brna, Olomouce, ) následující sobotu tak, abyste stihli představení v divadle, které začíná v 16:00 h. Počítejte na cestu od nádraží k divadlu 1 h. 2. Neznáme adresu g) Jaká je otevírací doba v pražské zoologické zahradě? h) Chcete si koupit auto do Kč. Najděte si vhodné. i) Co hrají příští víkend v Národním (regionálním) divadle? j) Jak jsou rozmístěny elektrárny v ČR? k) Zjistěte jména českých nositelů Nobelovy ceny, kdy a za co cenu dostali. l) Jaké je celkové pořadí mistrovství světa F1? m) Kdo je hlavou státu v Jihoafrické republice? n) Kdy vznikla britská hudební skupina Beatles? o) Kdy zemřel zpěvák skupiny Queen Freddy Mercury?

14 Pracovní list 10 Téma Internet Explorer Lekce 10 Zpracování informací z WWW stránek Pracovní soubory Čas 20 min O Internetu se někdy říká, že je to celosvětová knihovna. Na WWW stránkách lze najít obrovské množství informací. Abychom je nemuseli opisovat z monitoru, můžete je dále zpracovat pomocí počítače : 1. Přečíst a zapamatovat pouze v případě krátkých, momentálně potřebných informací (otvírací doba, odjezd vlaku, jméno starosty, ) 2. Vytisknout v případě předání informace třetí osobě (příkazem Soubor/Tisk) 3. Uložit jako soubor v případě dalšího zpracování na jiném počítači (příkazem Soubor/Uložit jako) 4. Stáhnout v ZIP (EXE, PDF) formátu v případě, kdy je soubor příliš velký, je sbalen archivačním programem. Stačí na něj poklepat a v následujícím dialogovém okně zvolit Uložit na disk. Zde si ho rozbalíte, překontrolujete antivirovým programem a pak otevřete. 5. Zkopírovat do jiné aplikace v případě výběru a použití dílčích informací a) Obrázek (PT myši na obrázku příkaz Kopírovat přejít do GE příkaz Úpravy/Vložit) nebo (PT myši na obrázku příkaz Uložit do souboru) b) Text nebo tabulku (označit tažením LT myši zdrojový text příkaz Úpravy/Kopírovat přejít do TE příkaz Úpravy/Vložit) Poznámka: Jestliže se do TE (textového editoru) vloží i tabulky, textová pole a jiné nepotřebné věci, použijte krok zpět (v nabídce Úpravy) a pak příkaz Úpravy/Vložit jinak Neformátovaný text. a) Zjistěte, kdy má otevřeno okresní knihovna (www.knihzdar.cz) b) Co je dnes večer v televizi? (www.czech-tv.cz) c) Kolegyně chce zjistit, jak jí jedou vlaky příští sobotu do Brna. Najděte příslušné informace a stránku uložte do složky ŠKOLENÍ. (http://idos.datis.cdrail.cz/connform.asp) d) Chcete svým zaměstnancům přinést informace o aktuální nabídce národního divadla. Najděte příslušné informace a uložte je na disketu. (www.narodni-divadlo.cz) e) Najděte na stránkách informace o přípravě na testy ECDL. Stáhněte si sylaby požadavků k jednotlivým testům. f) Najděte na stránkách příspěvky do časopisu Computer a stáhněte si článek o volně šiřitelném archivačním programu EasyZip. g) Přemýšlíte o koupi nového auta BMW. Najděte obrázky posledních modelů těchto aut a alespoň 3 si uložte na disk jako soubory. (www.bmw.cz) h) Před cestou na hrad je dobré si o něm něco přečíst. Najděte základní informace o 3 významných českých hradech a překopírujte tyto informace do textového editoru. (http://www.hrady.cz, )

15 Pracovní list 11 Téma Internet Explorer Lekce 11 Zpracování informací z WWW stránek Pracovní soubory Hledám práci Čas 20 min Při tvorbě nových dokumentů budete často používat části textů z dřívějška nebo z jiných zdrojů. Abychom nemuseli tyto pasáže opisovat, můžeme je pouze překopírovat. K tomu lze s výhodou použít schránku. Úkol 1 Úprava dokumentu pomocí šablon a) V textovém editoru Word otevřete s pracovního disku textový soubor Hledám práci. b) Upravte tento text pomocí stylů odstavců tak, aby vypadal jako na ukázce (žádejte od lektora). Úkol 2 Hledání pracovních příležitostí na Internetu a) Na základě textů uvedených v souboru Hledám práci zjistěte na www serveru jobs (http://www.jobs.cz), jaká jsou volná místa ve vašem oboru. b) Navštivte na tomto serveru nabídku Českého TELECOMu a překopírujte do nového textového dokumentu požadavky na pracovní zařazení nákupčí. c) Do téhož dokumentu překopírujte obdobné požadavky na nákupčího ve společnosti Česká pojišťovna, případně dalších. d) Uložte tento dokument na svůj pracovní disk do složky INTERNET pod názvem Nákupčí. e) Navštivte další www server zprostředkující práci prostřednictvím Internetu Budete nyní v roli personalisty a budete hledat zaměstnance pro dopravu a logistiku. Přejděte na kartu Hledat zaměstnance a zadejte příslušné požadavky. Po vyhledání nabídek si prohlédněte profil uchazeče o práci a překopírujte ho do nového textového dokumentu. f) Uložte tento dokument na svůj pracovní disk do složky INTERNET pod názvem Zájemci. Ukázka vyplněného formuláře pro úkol 1 e).

16 Pracovní list 12 Téma Outlook Lekce 12 Elektronická pošta Pracovní soubory Čas 20 min Jednou z nejčastější činností lidí na Internetu je posílání elektronických zpráv. Je to rychlé a levné, ale bezpečnost a spolehlivost trochu pokulhává. Přesto je však elektronická pošta jednou z nejpoužívanějších služeb Internetu. Vyzkoušejte si komunikaci s klientem prostřednictvím elektronické pošty. Každý z vás bude prodejcem pro svého kolegu ve směru šipky a současně klientem pro svého kolegu proti směru šipek (např. PC3 nabízí výrobky PC4 a současně kupuje výrobky od PC2) viz schéma: Úkol 1 Posílání a příjem běžných zpráv a) Pošlete svému prodejci (proti šipkám) . V němž ho požádáte o zaslání nabídky zboží. b) Až vám přijde s požadavkem klienta, odpovězte mu a nabídněte alespoň 3 druhy libovolného zboží i s cenou za kus. c) Až se vám vrátí odpověď od prodejce s nabídkou zboží, přepošlete tuto nabídku i svému klientovi (po směru šipky ten tedy dostane kromě vaší nabídky i nabídku vašeho prodejce), jako skvělou šanci koupit si i zboží od vašeho subdodavatele. d) Současně si objednejte 5 ks nabízeného zboží od svého prodejce. Objednávku pošlete svému prodejci. Úkol 2 Posílání a příjem zpráv s přílohami a) V textovém editoru Word vytvořte pomocí šablony Hlavičkový dopis text Dodacího listu se seznamem objednaného zboží a uložte tento dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Dodávka. b) Odešlete svému klientovi (po směru šipky) , k němuž připojíte přílohu soubor Dodávka. c) Až vám přijde od vašeho prodejce s přílohou, otevřete ji, přečtěte si ji a uložte ji do složky FIRMA na svém pevném disku pod stejným názvem. d) V Malování nebo ve Wordu pomocí automatických tvarů vytvořte šek na uvedenou finanční částku a uložte tento dokument do složky FINANCE pod názvem Šek. e) Pošlete svému prodejci , k němuž připojíte soubor Šek. Tím vlastně papírově uzavřete jeden obchodní případ. Pak už jen čekejte na objednané a zaplacené zboží. Poznámka: Dbejte důsledně na vyplňování předmětů zpráv, podle toho poznáte, co je obsahem zprávy a kdo vám ji vůbec poslal (abyste neodpovídali komukoliv na cokoliv).

17 Pracovní list 13 Téma Outlook Lekce 13 Kontakty, kalendář Pracovní soubory Čas 20 min Při práci s elektronickou poštou budete jistě čile korespondovat se stále stejnou skupinou klientů. Abychom nemuseli stále opisovat jejich ové adresy a pracně vyhledávat další informace o nich, je možné si pro každého zvlášť vytvořit elektronickou evidenční kartu kontakt. Elektronický diář umožňuje vést přehled pracovní doby a plánovat tak čas nejen sobě, ale i nadřízeným. Základními prvky přehledného diáře jsou události a úkoly. Lze u nich nastavit řadu parametrů, např. zvukové upozornění, opakování, apod. Úkol 1 Outlook práce s kontakty a) Ve složce Kontakty vytvořte dvě skupiny složek Firemní Soukromé b) Ve skupině Firemní vytvořte kontakty svých dvou sousedů po levé ruce. c) Ve skupině Soukromé vytvořte kontakty svých dvou sousedů po pravé ruce. d) Pošlete všem svým zaregistrovaným osobám , v němž se jich zeptáte na chybějící údaje (bydliště, telefony, čísla bot, e) Dojde-li vám s požadavky na vaše osobní údaje, neprodleně na ně odpovězte. Úkol 2 Outlook elektronický diář a) V elektronickém diáři zaznamenejte pomocí událostí program vašeho šéfa na příští týden. b) Vytvořte v úkolníku aspoň tři dlouhodobé úkoly (trvalé sledování pracovní doby, dodržování pitného režimu, sledování denních zpráv, )

18 Pracovní list 14 Téma Word, Internet Explorer, Outlook Lekce 14 Pozvánka na slavnostní zasedání Pracovní soubory Čas 20 min Při práci v kanceláři budete často komunikovat s klienty prostřednictvím elektronické pošty. Budete si s klienty vyměňovat nabídky, objednávky, pozvánky, apod. Připravte v textovém editoru pozvánku na slavnostní zasedání k výročí založení firmy, ve které pracujete a rozešlete ji svým obchodním partnerům. Úkol 1 Word pozvánka na slavnostní akci firmy a) V textovém editoru založte nový textový dokument. b) Vytvořte ozdobnou pozvánku na slavnostní zasedání firmy k 10. výročí jejího založení. Využijte různých automatických tvarů či ozdobných písem, najděte na Internetu vhodné obrázky a překopírujte je do pozvánky (např. u automobilky nějaký obrázek auta). c) Uložte tento spojený dokument na disk do složky FIRMA do souboru s názvem Oslava_JP, kde JP jsou iniciály vašeho jména a příjmení. Úkol 2 Word rozeslání pozvánek a jejich zpracování prostřednictvím u a) Spusťte svého klienta elektronické pošty (např. Outlook). b) Vytvořte a odešlete novou zprávu svým dvěma sousedům na kurzu, v nichž je stručně pozvete na oslavu výročí založení firmy. Jako přílohu vložte svou pozvánku. c) Až dostanete pozvánky od svých kolegů, uložte si všechny přílohy na svůj pevný disk do složky FIRMA. d) Spojte obdržené pozvánky do jednoho dokumentu a přidejte do něj ještě svoji verzi pozvánky. e) Uložte tento spojený dokument na disk do složky FIRMA do souboru s názvem Oslava. Příklad pozvánky: Pozvánka na výroční zasedání firmy ŠKODA AUTO Jménem představenstva firmy vás srdečně zvu na slavnostní zasedání k 10. výročí založení naší pobočky ve Žďáře nad Sázavou. Zasedání se uskuteční v Kulturním domě dne ve Žďáře nad Sázavou a bude zahájeno současně s příchodem jara. Kryštof Poďobaný Public Relations

19 Pracovní list 15 Téma Excel Lekce 15 Základy editace buněk Pracovní soubory Dat_typ Čas 20 min Při tvorbě tabulek je vhodné dodržovat pravidla přehlednosti a univerzálnosti. Každá tabulka by měla mít nadpis, jednotlivé údaje v řádcích a sloupcích by měly mít popisné vysvětlující texty (záhlaví) a ve vzorcích bychom měli psát odkazy na buňky. V následujícím úkolu si procvičíte psaní různých datových typů a nastavení formátu buněk. Úkol 1 Excel datové typy a) V tabulkovém procesoru otevřete z pracovní diskety soubor Dat_typ. b) Ve sloupcích B a C jsou příklady různých datových typů. Zapište do buněk D2:F5 další příklady podle obrázku. c) Uložte tento dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Datové typy. Úkol 2 Excel formát buněk a) V tabulkovém procesoru založte nový dokument. Vytvořte v něm následující tabulku pro inventarizaci majetku ve firmě. b) Uložte tabulku do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Kancelář.

20 Pracovní list 16 Téma Excel Lekce 16 Vzorce Pracovní soubory Prodej aut Čas 30 min Základním a nejdůležitějším prvkem tabulkových dokumentů je vzorec. Vždy začíná symbolem = a měl by obsahovat předpis, ze kterého Excel vypočte pomocí vstupních hodnot (argumentů) výslednou hodnotu (nejčastěji jednu). Jako argumenty je vhodné zadávat odkazy na buňky, aby byla tabulka univerzální a v případě změn vstupních hodnot nemusel uživatel pracně měnit i vzorce. V následujícím úkolu si procvičíte zadávání jednoduchých vzorců a funkcí. Úkol 1 Excel jednoduché vzorce a) Založte nový tabulkový dokument. b) Zadejte do tabulky údaje podle vzoru: c) Doplňte do buněk C4 a D4 vzorce pro výpočet DPH a ceny auta bez DPH. d) Klient chce koupit 3 auta. Doplňte příslušné údaje (vzorce) do buněk E4:H4. e) Jak byste vyřešili úlohu, pokud klient koupí 5 (7, 11, 13, 14, ) aut? f) Uložte tabulkový dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod názvem Cena auta. Úkol 2 Excel kopírování vzorců s odkazy a) Otevřete z pracovní diskety soubor Prodej aut. b) Doplňte do řádku 10 a sloupce H vzorce pro výpočet celkového počtu prodaných kusů. c) Doplňte do buněk C15:H19 vzorce pro výpočet celkových finančních částek, které utrží firma ŠKODA AUTO za prodej v jednotlivých regionech. d) Doplňte do řádků 22, 23 vzorce pro výpočet minimálního a maximálního počtu prodaných aut podle regionů a minimální, resp. maximální utržené částky v rámci regionu. e) Uložte tabulkový dokument do složky FIRMA na svém pevném disku pod stejným názvem.

21 Pracovní list 17 Téma Excel Lekce 17 Grafy Pracovní soubory Prodej aut Čas 20 min Potřebujeme-li rychlý náhled na číselná data v tabulce, mnohdy nám postačí grafické znázornění těchto dat. Tabulkový procesor umí vytvořit z číselných dat graf, který je s daty v tabulce těsně propojen. Při změnách v tabulce se graf automaticky přizpůsobí a naopak. Pro grafické znázornění můžeme využívat připravené statistické a korelační grafy jak rovinné, tak i prostorové. V následujícím úkolu vytvoříte statistické grafy znázorňující prodej aut v jednotlivých regionech. Úkol 1 Excel - grafy a) Otevřete soubor Prodej aut. b) Vytvořte rovinný sloupcový graf, který bude znázorňovat počty prodaných aut v rámci regionů. Prodej podle regionů ks HB JI PE TR ZR Fabia Junior Fabia Classic Fabia Comfort Fabia Elegance c) Změňte v tabulce počet prodaných aut Fabia Junior v okrese Třebíč (TR) na 14. Jak se změní graf? d) Vytvořte prostorový 3D pruhový graf, který bude znázorňovat počty prodaných aut podle typů auta. Prodej podle typů aut Fabia Elegance Fabia Comfort Fabia Classic ZR TR PE JI HB Fabia Junior ks e) Změňte v tabulce počet prodaných aut Fabia Comfort v okrese Pelhřimov (PE) na 16. Jak se změní oba grafy? f) Uložte takto změněný dokument do složky FIRMA na vašem pevném disku pod názvem Prodej aut graf.

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Pracovní listy Mgr. Radek Maca

Pracovní listy Mgr. Radek Maca Pracovní listy Mgr. Radek Maca Hardware a software 1. Na základě svých dosavadních znalostí doplňte do rámečků příklady vstupních a výstupních zařízení počítače. Vstupní zařízení: Výstupní zařízení: 2.

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů.

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů. PŘÍKLADY OTÁZEK A ÚKOLŮ TESTŮ PROGRAMU ECDL CORE Na této stránce jsou ukázky otázek a úkolů z testů programu ECDL Core. Nejde samozřejmě o konkrétní znění z aktuálně používané databáze testů QTB verze

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC

1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC Počítačový kurz Lektorky, autorky materiálů: J. Valentová, V. Iblová Obsah kurzu: 1. Základní obsluha PC, z čeho se PC skládá, správné držení myši, správné sezení u PC 2. Trénink pohybů ruky při ovládání

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2012 1 Nebojme se počítače METODIKA Radek Raška Soukromá střední

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Ukázka úkolů z databáze testů QTB5

Ukázka úkolů z databáze testů QTB5 Ukázka úkolů z databáze testů QTB5 V tomto dokumentu jsou ukázky úkolů z databáze testů QTB5. Samozřejmě nejde o konkrétní znění úkolů z databáze testů, ale o vymyšlená znění. Z každého modulu jsou na

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-208 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.)

Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Microsoft Word (opakování formátování, práce s objekty atd.) Mgr. Radka Hlaváčová VY_32_INOVACE_Inf.Hl.20-1 - Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání:

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více