Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky"

Transkript

1 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 31. října 8 Čj. 8 / 83 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod předložení: Materiál se předkládá podle plánu práce bankovní rady ČNB na II. pololetí 8. Materiál se předkládá bez rozporu. Útvary, s nimiž byl materiál projednán: Sekce bankovních obchodů Sekce řízení rizik a podpory obchodů Zaměstnanci, kteří budou přizváni na jednání bankovní rady: Tomáš Holub, Petr Vojtíšek, Petr Král, Tibor Hlédik, Jiří Podpiera, Karel Bauer, Jan Schmidt, Kateřina Šmídková, Jan Frait Část I Předkládací zpráva Část II Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Příloha č. 1: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu Příloha č. : Nabídková strana ekonomiky Příloha č. 3: Aktuální konjunkturní vývoj Příloha č. : Peníze a úvěry Příloha č. 5: Nákladové faktory Příloha č. 6: Platební bilance Příloha č. 7: Aktuální vývoj na trhu nemovitostí Příloha č. 8: ČR a rozpočet EU Část III Tisková zpráva má standardní obsah a vyplyne z jednání bankovní rady. Předkladatel: Tomáš Holub Ředitel odboru: Tibor Hlédik Zpracovatel: Sekce měnová a statistiky

2 Část I Předkládací zpráva Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní rady na II. pololetí 8. Situační zpráva obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, Nabídková strana ekonomiky, Aktuální konjunkturní vývoj, Peníze a úvěry, Nákladové faktory, Platební bilance, Aktuální vývoj na trhu nemovitostí a ČR a rozpočet EU.

3 Část II O B S A H I. SHRNUTÍ... 1 I.1 Počáteční podmínky prognózy... 1 I. Vyznění prognózy... I.3 Odpočet od prognózy z 5. situační zprávy... 6 II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA... 8 II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného hospodářského vývoje... 8 II. Předpoklady modelových mechanismů II.3 Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí II. Předpoklady o vývoji fiskální politiky.. II.5 Vyznění prognózy. 5 III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE III.1 Rizika základního scénáře III. Prognózy ostatních institucí Příloha č. 1: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu Příloha č. : Nabídková strana ekonomiky Příloha č. 3: Aktuální konjunkturní vývoj Příloha č. : Peníze a úvěry Příloha č. 5: Nákladové faktory Příloha č. 6: Platební bilance Příloha č. 7: Aktuální vývoj na trhu nemovitostí Příloha č. 8: ČR a rozpočet EU Tabulkové přílohy

4 Část II I. SHRNUTÍ I.1 Počáteční podmínky prognózy Celková inflace ve třetím čtvrtletí 8 mírně poklesla a růst reálného HDP v dosavadním průběhu roku postupně zvolňuje, stejně jako růst zaměstnanosti a nominálních mezd. Současný ekonomický vývoj je tak hodnocen jako sestup z vrcholu hospodářského cyklu, který je doprovázen postupně odeznívajícími domácími proinflačními tlaky. Opačným, protiinflačním směrem působí minulé zhodnocení měnového kurzu, které domácí inflační tlaky více než kompenzuje. V souhrnu jsou tedy aktuální inflační tlaky hodnoceny jako protiinflační. Inflace ve třetím čtvrtletí 8 kolísala; v průměru oproti předchozímu čtvrtletí však mírně poklesla. Celková inflace se nadále nachází výrazně nad tolerančním pásmem inflačního cíle. Nad horním okrajem tolerančního pásma inflačního cíle se rovněž pohybuje i tzv. měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní. Potvrzuje se tak předpoklad předchozích prognóz, že inflace zůstane na vysokých hodnotách až do třetího čtvrtletí a že začne výrazněji klesat směrem k cíli až v posledním čtvrtletí letošního roku. Stávající vysoká meziroční inflace odráží zejména dopady změn regulovaných cen a nepřímých daní, jejichž celkový příspěvek do inflace v současnosti činí více než čtyři procentní body. Růst cen potravin ve třetím čtvrtletí mírně zrychlil vlivem opožděného promítání změn spotřebních daní do cen cigaret, růst cen pohonných hmot zpomalil. Korigovaná inflace bez pohonných hmot ve třetím čtvrtletí mírně zrychlila, zůstává však nejnižší složkou celkové inflace. Meziroční růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí 8 pokračoval ve svém zpomalování. Za snížením dynamiky HDP stálo prudké snížení tvorby hrubého kapitálu, nadále je nízký i růst spotřeby domácností. Naopak vysokou dynamiku si i přes výrazné posílení kurzu a slábnoucí růst zahraniční poptávky udržuje reálný vývoz. Příspěvek čistého vývozu k celkovému ekonomickému růstu je tak v současnosti dominantní. Ve třetím čtvrtletí 8 prognóza předpokládá zhruba stejné tempo ekonomického růstu jako ve druhém čtvrtletí. Vývoj na trhu práce odpovídá sestupné fázi hospodářského cyklu. Růst zaměstnanosti zpomaluje, když k růstu velkou měrou přispívá zaměstnávání cizích státních příslušníků a pracovníků v důchodovém věku. Pokračuje pokles počtu volných pracovních míst. V souladu s tím dochází k zpomalení růstu mezd. Snížení mzdové dynamiky je výrazné zejména ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku, které bylo ovlivněno daňovými optimalizacemi. Prognóza ČNB tento mimořádný vliv očišťuje, avšak i takto očištěné mzdy zpomalují tempo svého růstu. Ve třetím čtvrtletí letošního roku podle prognózy došlo k dalšímu poklesu tempa růstu nominálních mezd. Dovozní ceny v důsledku minulého zhodnocení měnového kurzu tlumí proinflační působení domácích faktorů. Dopad kurzového zhodnocení do dovozních cen byl však tlumen vysokou zahraniční inflací. Na základě pozorování výše popsaného vývoje a dalších informací jsou aktuální inflační tlaky hodnoceny jako protiinflační. Postupně odeznívající proinflační působení domácích nákladových faktorů (zejména mezd) je převáženo protiinflačním působením dovozních cen. 1

5 I. Vyznění prognózy Inflace začátkem příštího roku rychle poklesne k 3% inflačnímu cíli díky odeznění vlivu cenových šoků z přelomu let 7 a 8, protiinflačnímu působení minulého zhodnocení kurzu koruny a postupnému poklesu inflačních tlaků z domácí ekonomiky. Na přelomu let 9 a 1 se inflace již bude nacházet na úrovni % inflačního cíle platného od roku 1. Prognóza očekává poměrně prudké zpomalení ekonomického růstu. V letošním roce ekonomika ještě poroste relativně vysokým tempem, v příštím roce ale tempo růstu HDP poklesne pod 3 %. Nominální měnový kurz bude po počátečních výkyvech opět zvolna zhodnocovat. S prognózou je konzistentní pokles úrokových sazeb, následovaný jejich mírným růstem na přelomu let 9 a 1. Předpoklady prognózy Prognóza je založena na počátečních podmínkách shrnutých v části I.1 a na předpokladech ohledně budoucího zahraničního ekonomického vývoje, vývoje regulovaných cen, úprav nepřímých daní a vývoje veřejných rozpočtů. Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady zahraničních analytických týmů, a tržní výhledy. Aktuální prognóza je založena na říjnových datech Consensus Forecasts a na tržních výhledech platných v den uzavření tohoto šetření. Vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR je aproximován efektivním vývojem v zemích eurozóny. Jako indikátor vývoje cen energetických surovin používá prognóza ČNB výhled ceny ropy Brent, který je pro účel prognózy cen pohonných hmot doplněn o výhled ceny benzínu z trhů ARA. Prohloubení finanční krize v posledních měsících s sebou přineslo výrazné zhoršení výhledu hospodářského růstu všech světových ekonomik, země eurozóny nevyjímaje. Růst efektivního HDP v eurozóně v roce 8 je očekáván na úrovni 1,5 %, v roce 9 poklesne na,5 % a v roce 1 dojde k oživení růstu na 1, %. Zpomalování ekonomického růstu spolu s klesajícími cenami ropy, ostatních surovin a zemědělských komodit přispěje k postupnému poklesu zahraniční inflace. Pro rok 8 je očekáván růst efektivního ukazatele spotřebitelských cen v eurozóně o 3,1 %, pro rok 9 již jen o, % a pro rok 1 se očekává růst, %. Efektivní ukazatel růstu cen výrobců by po rekordně vysokém růstu v letošním roce ve výši 6, % měl v roce příštím klesnout na 3,1 %. Stejného růstu by měl dosáhnout i v roce 1. Světové finanční instituce a centrální banky včetně ECB bojují s probíhající finanční krizí kroky vedoucími k uvolnění měnové politiky. Implikovaná trajektorie zahraničních úrokových sazeb, očištěná o vliv kreditního rizika a aproximovaná sazbami EONIA 3M swap, tak výrazně poklesla. Tříměsíční eurové sazby očištěné o kreditní prémii by měly ve zbytku letošního roku a v roce 9 klesat, jejich opětovný nárůst je očekáván v roce 1. Očekávaná průměrná hodnota zahraničních úrokových sazeb je, % v letošním roce,,9 % v roce 9 a 3,3 % v roce 1. Očekávaná trajektorie kurzu USD/EUR byla vlivem probíhající repatriace amerických investic přehodnocena směrem k silnějšímu dolaru. Dolar by měl vůči euru z průměrné úrovně 1,37 USD/EUR v posledním čtvrtletí letošního roku postupně posilovat až k hodnotě 1,31 USD/EUR v roce 1. K výraznému přehodnocení směrem dolů došlo u výhledu cen ropy a benzínu. Cena ropy Brent by se měla na přelomu let 8 a 9 pohybovat blízko úrovně 8 USD/barel a poté mírně růst k úrovni okolo 9 USD/barel v roce 1.

6 Ačkoliv byl v této prognóze použitý výhled zahraničního vývoje zjišťován již po vystupňování finanční krize, existuje riziko dalšího zhoršení výhledu směrem k hlubšímu a dlouhodobějšímu hospodářskému poklesu v zahraničí. Toto riziko bylo zachyceno alternativním scénářem prognózy. Prognóza předpokládá vysoký příspěvek domácích regulovaných cen k celkové inflaci. Regulované ceny v následujících dvou letech porostou zejména vlivem deregulace nájemného a růstu cen elektřiny. V případě růstu nájemného v roce 1 prognóza nepředpokládá zvýšení nájemného až k maximální hranici odvozené ze současné legislativy a očekává, že průměrné zvýšení nájemného dosáhne zhruba 9 %. Po růstu o téměř 17 % ke konci roku 8 regulované ceny porostou koncem roku 9 o necelých 5 % a zhruba o 6 % koncem roku 1. Součástí předpokladů prognózy je i výhled primárních dopadů změn nepřímých daní, které jsou předmětem výjimek z plnění inflačního cíle. Primární dopady zvýšení daně z přidané hodnoty a harmonizace spotřebních a ekologických daní s pravidly EU z roku 8 budou v meziročním růstu spotřebitelských cen doznívat až do poloviny roku 9. Ke konci roku 8 dosáhne jejich dopad do neregulovaných cen 1, procentního bodu, koncem roku 9 však již bude nulový. Odhad deficitu vládního sektoru v roce 8 byl snížen na,8 % HDP a pro rok 9 naopak mírně zvýšen na 1, % HDP. Pro rok 1 je v prognóze předpokládán schodek ve výši 1,6 % HDP. Na základě zpřesněných údajů o hospodaření vládního sektoru v minulém roce byl pro letošní a příští rok snížen odhad vládních investic, naopak byl zvýšen odhad nominální spotřeby vlády a inkasa nepřímých daní. Nižší prognóza ekonomického růstu se ale promítla do snížení odhadu celkových daňových výnosů, nejvíce u výběru přímých daní a pojistného na sociální zabezpečení. Prohloubení deficitu v roce 1 souvisí zejména s poklesem inkasa daně z příjmu právnických osob v důsledku snížení její sazby a s dopady nového zákona o nemocenském pojištění. Vyznění prognózy Celková inflace se bude do konce roku 8 nacházet nad tolerančním pásmem inflačního cíle. Na počátku roku 9 inflace rychle poklesne a následně se postupně dostane až pod 3% inflační cíl. V horizontu měnové politiky, tj. na přelomu let 9 a 1, se celková inflace již bude nacházet na úrovni % inflačního cíle, platného od začátku roku 1. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, klesne v průběhu čtvrtého čtvrtletí 8 do horní poloviny tolerančního pásma inflačního cíle. Primární dopady změn nepřímých daní budou v prvním pololetí 9 postupně klesat a od třetího čtvrtletí 9, tj. i na horizontu měnové politiky ve čtvrtém čtvrtletí 9 a prvním čtvrtletí 1, je prognóza měnověpolitické inflace již shodná s prognózou celkové inflace. Ačkoliv příspěvek regulovaných cen do celkové inflace v roce 9 výrazně poklesne, nadále zůstane významný. V letech 9 a 1 se regulované ceny budou na celkové inflaci podílet zhruba jednou polovinou. Vývoj ostatních složek inflace bude ovlivněn postupným dopadem minulého zhodnocení měnového kurzu přes dovozní ceny a poklesem domácích cenových tlaků v důsledku zpomalení hospodářského růstu a růstu mezd. Korigovaná inflace bez pohonných hmot bude nejdříve vlivem stále proinflačního působení domácích nákladových tlaků stagnovat, na přelomu let 9 a 1 však spolu s odezněním těchto tlaků klesne pod %. Ceny sloučené skupiny potravin budou ještě v posledním čtvrtletí letošního roku 3

7 ovlivněny zpožděným promítnutím zvýšení spotřebních daní do cen cigaret. Po odeznění tohoto vlivu budou ceny potravin zpomalovat v důsledku poklesu světových cen zemědělských výrobků, potravin a minulého zhodnocení nominálního kurzu. V roce 1 pak obnoví mírný růst. Podobný vývoj je prognózován u cen pohonných hmot, které budou v roce 9 klesat vlivem současného poklesu cen ropy. V roce 1 se ceny pohonných hmot vrátí k mírnému růstu. S prognózou je konzistentní pokles úrokových sazeb, následovaný jejich mírným růstem na přelomu let 9 a 1. Pokles úrokových sazeb ve zbytku letošního roku a v první polovině roku 9 vyplývá z protiinflačního působení nákladových inflačních faktorů a také z krátkodobého výhledu zahraničních úrokových sazeb. S návratem inflace k cíli se prognózou implikovaná sazba navrací ke své politicky neutrální úrovni, která je předpokládána na úrovni 3 %. K opětovnému růstu úrokových sazeb v roce 1 přispívá též předpokládaný růst zahraničních úrokových sazeb a opětovné mírné zrychlení růstu regulovaných cen. V důsledku snížení domácích úrokových sazeb se neotevře kladný úrokový diferenciál vůči eurovým sazbám, což bude mírnit tlaky na zhodnocování měnového kurzu. Nominální měnový kurz tak bude po počátečních výkyvech zhodnocovat již jen mírně. Prognóza očekává poměrně prudké zpomalení ekonomického růstu. V letošním roce ekonomika ještě poroste relativně vysokým tempem,6 %. Zpožděné dopady zhodnoceného měnového kurzu spolu se zpomalováním zahraniční poptávky povedou ale v příštím roce k poklesu tempa růstu HDP až pod úroveň 3 %. V souladu s předpokládaným oživením růstu zahraniční poptávky v roce 1 dojde k mírnému oživení růstu reálného HDP, který se však bude stále pohybovat blízko 3 %. Spotřeba domácností v dosavadním průběhu roku zpomalovala zejména vlivem zvolnění růstu reálného disponibilního důchodu, ve kterém se projevil nárůst inflace a dopady fiskální reformy. Růst spotřeby se však již v posledním čtvrtletí roku začne mírně zvyšovat v důsledku mírného zvýšení tempa růstu reálných mezd, které bude odrážet zejména pokles inflace, a poklesu reálných úrokových sazeb. Růst reálných mezd bude pokračovat i v příštím roce, a dojde tak k urychlení růstu spotřeby i navzdory mírnému poklesu zaměstnanosti a zpomalení růstu nominálních mezd. V letech 8 spotřeba poroste tempem,9 %, v letech 9 a 1 se její růst mírně zvýší na 3,5 %. Tvorba hrubého kapitálu bude v letech 8 a 9 tlumena slabou zahraniční poptávkou. Ke zrychlení tempa růstu tvorby hrubého kapitálu dojde až v roce 1 v souvislosti s opětovným oživením v zahraničí. V souvislosti se současnou situací na finančních trzích prognóza předpokládá její negativní dopad na vývoj investic. Po letošním prudkém zpomalení růstu celkových investic na zhruba 1 % dojde v dalších letech k mírnému oživení růstu investic. V roce 9 porostou celkové investice zhruba % a v roce 1 zhruba % tempem. Zpomalení zahraničního růstu se nejvíce promítne do vývoje reálného vývozu. K poklesu růstu vývozu bude v nejbližších čtvrtletích přispívat i snížení cenové konkurenceschopnosti z důvodu rychlého zhodnocení reálného kurzu během druhé poloviny roku 7 a první poloviny roku 8. S pozvolným znovuoživením zahraniční poptávky a obnovením cenové konkurenceschopnosti dojde k opětovnému mírnému zrychlení vývozní dynamiky. Růst dovozu na začátku prognózy rovněž významně zpomaluje, toto zpomalení je však nižší než propad vývozní dynamiky. Příspěvek čistého vývozu k reálnému růstu HDP se tak v roce 9 prudce sníží a v letech 9 a 1 bude téměř nulový.

8 Na trhu práce bude zpomalení ekonomického růstu provázeno výrazným zvolněním růstu nominálních mezd, postupným poklesem zaměstnanosti a naopak nárůstem nezaměstnanosti. Tlaky na zpomalení mzdové dynamiky budou plynout zejména z poklesu ziskovosti výrobců při výrazném zhodnocení nominálního kurzu a současné úrovni nákladů práce. Průměrná nominální mzda v ekonomice tak v roce 8 poroste tempem 8, %, v roce 9 se její růst sníží na necelých 7 % a v roce 1 na necelých 6 %. Vyšších temp mzdového růstu bude dosahováno v podnikatelské sféře, avšak předstih tempa růstu v podnikatelské sféře před růstem v nepodnikatelské sféře se oproti letošnímu roku výrazně sníží. Tempo růstu zaměstnanosti bude postupně zpomalovat až k poklesu o 1,5 % v roce 1. V souladu s tím by měla postupně narůstat míra nezaměstnanosti. Alternativní scénář prognózy Základní scénář prognózy zachycuje z pohledu ČNB nejpravděpodobnější vývoj ekonomiky. Prognóza jednotlivých proměnných je však spojena s řadou nejistot. Vzhledem k aktuálním nejistotám spojeným s dopady finanční krize byl vedle základního scénáře zpracován alternativní scénář budoucího vývoje české ekonomiky, zachycující riziko nižšího zahraničního růstu doprovázeného výraznějším zpomalením domácí ekonomiky. Alternativní scénář vývoje zahraničního prostředí předpokládá výrazný propad zahraničního ekonomického růstu a s ním konzistentní pokles zahraniční inflace a zahraničních úrokových sazeb. V průměru o jeden procentní bod nižší zahraniční růst by vedl ke snížení dynamiky domácího vývozu a následně i ke snížení růstu reálné ekonomické aktivity v domácí ekonomice. Nižší růst HDP v alternativním scénáři vyvolává nižší růst nominálních mezd a nižší domácí inflační tlaky. Tento vliv je jen částečně kompenzován proinflačním působením snížené produktivity práce. Náhlý a výrazný propad zahraniční poptávky při stále rostoucí domácí poptávce v důsledku vyhlazení spotřeby vyústí v prohloubení deficitu běžného účtu a ve snížení čistých zahraničních aktiv. Zhoršení dluhové pozice země je reflektováno v růstu rizikové prémie. Vyšší prémie pak tlačí na nominální kurz koruny, který se oproti základnímu scénáři prognózy nachází na slabší úrovni. Implikovaná trajektorie sazeb je v alternativním scénáři jen mírně pod základním scénářem prognózy při výrazně nižším reálném růstu, neboť protiinflační působení nižší reálné ekonomické aktivity je kompenzováno proinflačním vlivem znehodnocení měnového kurzu. Protisměrné působení těchto faktorů a reakce centrální banky vedou k téměř nezměněným trajektoriím celkové a měnověpolitické inflace. Celková a měnověpolitická inflace (mzr. %) inflace měnověpolitická inflace horizont měnové politiky I/6 II III IV I/7 II III IV I/8 II III IV I/9 II III IV I/1 II III IV 5

9 Aktuální prognóza a její změny oproti 5. SZ 8 (sezonně očištěno) Q8 1Q9 Q9 3Q9 Q9 1Q1 CPI CPI bez primárních dopadů změn nepřímých daní HDP Nominální mzdy v podnikatelské sféře* Implikované sazby Zaměstnanost Míra nezaměstanosti** Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. *) Mzdy očištěné o daňové optimalizace **) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období) I.3 Odpočet od prognózy z 5. situační zprávy 7. SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ Hlavními faktory ovlivňujícími změnu prognózy jsou nově identifikované počáteční podmínky a změny trajektorií exogenních proměnných. Odchylka nově dostupných dat od prognózovaných hodnot spolu s revizí dat na minulosti určuje změnu v nastavení počátečních podmínek. Nejvýrazněji však na prognóze působí výhled exogenních veličin, zejména předpoklad nižšího růstu zahraniční poptávky a výrazně nižší výhled zahraničních úrokových sazeb. Nejvýznamnější domácí exogenní veličinou je nižší růst regulovaných cen v porovnání s minulou prognózou. Implikovaná trajektorie nominálních úrokových sazeb je v celém horizontu prognózy výrazně nižší oproti 5. SZ. Implikovanou trajektorii sazeb posouvá dolů především výhled vývoje v zahraničí, zvláště pak výrazně nižší výhled zahraničních úrokových sazeb. K nižší trajektorii sazeb do určité míry přispívá také prognóza regulovaných cen, která se posouvá dolů v důsledku nižších cen energií a nižšího výhledu deregulace nájmů. K nim se přidávají expertní úpravy v podobě vyšších efektivních nákladů financování investic. Krátkodobá prognóza kurzu pro.q 8 působí naopak ve směru vyšších úrokových sazeb. Meziroční růst celkové inflace je oproti prognóze z 5. SZ nižší téměř na celém horizontu prognózy při výrazně nižší implikované trajektorie sazeb. Prognóza čisté inflace se posouvá dolů, což odráží především nižší pozorovanou čistou inflaci ve 3.Q a více protiinflační působení zahraničí. Nižší prognóza růstu regulovaných cen umožňuje, ceteris paribus, nižší trajektorii sazeb. Nominální měnový kurz je na celém horizontu prognózy více zhodnocený oproti 5. SZ. Po počátečních výkyvech je tempo apreciace přibližně shodné s minulou SZ. Tempo růstu nominálních mezd na celém horizontu prognózy přehodnocujeme směrem dolů. Za změnou prognózy je především nižší výhled v zahraničí a s ním spojený nižší růst domácí reálné ekonomické aktivity. K tomu se přidává předpoklad pomalejšího návratu práci zhodnocující technologie k jejímu rovnovážnému růstu. Výrazně nižší růst reálného hrubého domácího produktu na horizontu prognózy souvisí především s negativním výhledem v zahraničí a dále s pomalejším růstem technologií na 6

10 prognóze. Nejvýraznější dopad propadu zahraniční poptávky lze pozorovat ve vývozu zboží a služeb, s významným dopadem na soukromou spotřebu a hrubou tvorbu kapitálu. PRIBOR 3M (v %, p.a.) Celková inflace (mzr. v %) SZ 5.SZ 6 7.SZ 5.SZ I/6 III I/7 III I/8 III I/9 III I/1 III I/6 III I/7 III I/8 III I/9 III I/1 III Měnový kurz (CZK/EUR) Růst HDP (mzr. v %) SZ 5.SZ SZ 5.SZ 3 3 I/6 III I/7 III I/8 III I/9 III I/1 III I/6 III I/7 III I/8 III I/9 III I/1 III Nominální mzdy (mzr. v %) SZ 5.SZ I/6 III I/7 III I/8 III I/9 III I/1 III 7

11 II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA II.1 Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného hospodářského vývoje Předpoklady minulé prognózy se z velké části naplňují. Ekonomika pokračuje v sestupu z vrcholu hospodářského cyklu na pozadí domácích proinflačních tlaků. Opačným, protiinflačním, směrem působí minulé zhodnocení měnového kurzu. V souhrnu jsou inflační tlaky, měřené mezerou reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních statků, hodnoceny jako protiinflační. Meziroční celková inflace ve 3.Q 8 dosáhla hodnoty 6,6 %, když se na ní nadále nejvíce podílely regulované ceny a změny nepřímých daní. Oproti předpokladům minulé prognózy byla celková meziroční inflace nižší z titulu čisté inflace 1. Odchylka čisté inflace odráží výrazně nižší než předpokládaný meziroční růst cen pohonných hmot a cen potravin. Korigovaná inflace bez PH byla naopak mírně vyšší než prognóza. Skutečnost a prognóza inflace z 5.SZ ve 3. čtvrtletí 8 Meziročně v % *) 3.čtvrtletí 8 Skutečnost Prognóza 5.SZ Index spotřebitelských cen Měnověpolitická inflace.7 5. Regulované ceny Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH cenách v p.b Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b Čistá inflace Z toho: Ceny potravin, nápoje, tabák Korigovaná inflace bez PH.3. Ceny pohonných hmot *) průměry za čtvrtletí Příspěvky k rozdílu v p.b Inflace CPI (mzr. v %) Růst regulovaných cen (mzr. v %) 8 6 Celková inflace MP inflace Inflační cíl I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 III I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 III Predikce růstu regulovaných cen se naplnila. Vysoký meziroční růst regulovaných cen odráží výrazné zvýšení cen energií, zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví a zvýšení 1 Čistá inflace je inflace CPI očištěná o změny v regulovaných cenách a primární dopady změn nepřímých daní. Tento koncept inflace byl znovu zaveden pro účely modelování modelem g3. Jeho význam je však pouze analytický (resp. prognostický), v reakční funkci centrální banky zůstává měnověpolitická inflace. 8

12 DPH z 5 na 9 % ze začátku letošního roku. Během třetího čtvrtletí došlo zejména k dalšímu zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti, a to o 9,7 %. Primární dopady změn nepřímých daní se podílely na meziroční inflaci celkem 1,8 p.b. Kromě změn spotřební daně na cigarety k nim přispělo i zvýšení nižší sazby DPH. V souladu s našimi předpoklady se lednová změna spotřební daně v cenách cigaret začala projevovat až ve třetím čtvrtletí. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, dosáhla ve třetím čtvrtletí,7 %, a nadále se tak nachází výrazně nad horní hranou tolerančního pásma bodového inflačního cíle. Meziroční čistá inflace byla mírně nižší než prognóza z 5. SZ. Její hlavní složka korigovaná inflace bez PH sice mírně převýšila prognózu, ale příspěvek tohoto vývoje do čisté inflace byl převážen nižším růstem cen potravin a cen pohonných hmot. Vývoj korigované inflace bez PH odráží pokračující pozvolna zrychlující meziroční růst cen neobchodovatelných statků při mírném meziročním poklesu cen statků obchodovatelných. Struktura inflace (mzr. v %, kromě regulovaných cen očištěno o vliv změn nepřímých daní) Obchodovatelné-potraviny, nápoje, tabák Obchodovatelné-ostatní bez PH Neobchodovatelné-regulované Neobchodovatelné-ostatní /1 1/ 1/3 1/ 1/5 1/6 1/7 1/8 Ve 3.Q sice meziroční růst cen potravin v souladu s minulou prognózou zrychlil (z titulu opožděného promítnutí změn spotřebních daní do cen cigaret), avšak méně, než předpokládala 5. SZ. V cenách potravin se totiž projevuje rychlý pokles světových cen zemědělských výrobců a potravin v posledních dvou měsících spolu s posilováním měnového kurzu. Další snížení růstu cen potravin na začátku čtvrtého čtvrtletí je signalizováno i týdenními šetřeními cen potravin. Meziroční růst cen pohonných hmot ve 3.Q výrazně zpomalil především z důvodu zhodnocení měnového kurzu a poklesu ceny ropy. Minulá prognóza předpokládala zhruba neměnný meziroční růst cen PH. Z aktuálních týdenních šetření vyplývá, že pokles cen pohonných hmot bude pokračovat i v říjnu za dva týdny spadající do říjnové inflace ceny poklesly o,1 %. Na základě pozorování čisté inflace spolu s vývojem ostatních veličin, a to zejména nominálního kurzu a reálné ekonomické aktivity, jsou celkové inflační tlaky, měřené mezerou reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních statků, hodnoceny jako protiinflační. Domácí faktory působí i nadále proinflačně, avšak jsou převáženy protiinflačním působením dovozních cen v důsledku minulého zhodnocení kurzu koruny. 9

13 Čistá inflace (mzr. v %) Mezera reálných mezních nákladů, spotřební statky (v %) SZ 5. SZ -1 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8-1 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Celkové inflační tlaky jsou reprezentovány mezerou reálných mezních nákladů v sektoru spotřebních statků (RMCC), která spoluurčuje současný a budoucí vývoj inflace. Nižší růst nominálních mezních nákladů než růst inflace v posledních třech čtvrtletích vedl k otevření záporné mezery a jejímu protiinflačnímu působení. Zpomalení růstu nominálních mezních nákladů v posledním roce odráží protiinflační působení dovozních cen vlivem minulého zhodnocení měnového kurzu a pozvolný pokles domácích nákladových inflačních tlaků. Zároveň mírně klesá příspěvek exportně specifické technologie k růstu nominálních mezních nákladů. Exportně specifická technologie v predikčním aparátu aproximuje tlaky, které se se zpožděním promítají do cen neobchodovatelných statků. Rozklad tempa růstu nominálních mezních nákladů v sektoru spotř. statků (mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 6 Exportně spec. tech. Inflace import. cen Inflace cen mezispotřeby Rozklad tempa růstu nom. mezních nákladů mezispotřeby (mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) Mzdy Cena kapitálu Práci zhodnoc. tech I/ I/ I/ I/6 I/8-1 I/ I/ I/ I/6 I/8 Reálné mezní náklady jsou převrácenou hodnotou ziskové marže výrobců. Růst nominálních nákladů výrobce bez odpovídajícího růstu ceny produkce způsobuje pokles obchodní marže, a tedy růst reálných mezních nákladů. Pokud by byly ceny v odvětví dokonale flexibilní, cena by byla v každém okamžiku tvořena konstantní přirážkou k mezním nominálním nákladům. O mezeře reálných mezních nákladů spotřebitelského sektoru hovoříme proto, že se jedná o odchylku od požadované úrovně reálných mezních nákladů. 1

14 Rozklad růstu zahraničních cen v CZK (mzč. v %, příspěvky v p.b., anualizováno) 1 Zahr. ceny Kurz -1 - I/ I/ I/ I/6 I/8 Protiinflační působení dovozních cen v posledních čtvrtletích navzdory prudkému posílení kurzu dále nesílilo, protože minulé zhodnocení kurzu bylo tlumeno vyšší zahraniční inflací. 3 Zhodnocení měnového kurzu při cenách vývozu strnulých v zahraniční měně nadále snižuje ceny vývozu v domácí měně, a vytváří tak tlak na vývozce směrem ke snižování jejich nákladů. Snižování vývozních cen v domácí měně je částečně tlumeno růstem cen zahraničních konkurentů. Deflátor dovozu (mzr. v %) Deflátor vývozu v EUR (mzr. v %) I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8-1 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 V průběhu 3.Q 8 dosáhl kurz koruny vůči euru průměrné hodnoty,9 CZK/EUR, což byla přibližně o 1,3 % silnější hodnota oproti prognóze z 5. SZ. Meziročně se jednalo o posílení o 13,7 %. V průběhu čtvrtletí byl však vývoj velmi nerovnoměrný. V prvních dvou dekádách července koruna ještě prudce posilovala až k hodnotě 3 CZK/EUR, poté opět poměrně prudce oslabovala až na cca 5 CZK/EUR přibližně v polovině září. Ve druhé polovině září opět poměrně rychle posílila až na cca CZK/EUR. V průběhu října pak bylo patrné opětovné znehodnocení koruny, ovšem při výrazné volatilitě kurzu. Průměrný kurz koruny v říjnu dosáhl hodnoty,8 CZK/EUR. Silné kolísání koruny bylo ovlivněno probíhající finanční krizí a souvisejícími změnami nálad na trhu i toků krátkodobého kapitálu. Krátkodobá prognóza měnového kurzu pro.q 8 předpokládá průměrnou úroveň kurzu,8 CZK/EUR. Tato úroveň byla stanovena s přihlédnutím k vývoji kurzu a k výraznému zhoršení sentimentu ohledně vývoje evropských a středoevropských ekonomik v polovině října. Zároveň v té době investoři preferovali přesun kapitálu z Evropy do 3 V důsledku vysoké dovozní náročnosti hrubé tvorby kapitálu klesá s poklesem dovozních cen i investiční deflátor. K oslabení kurzu přispěly komentáře členů BR o neudržitelnosti kurzového vývoje (meziroční posílení koruny až o 18 %) a následné snížení měnověpolitických sazeb. 11

15 USA, což vedlo k posílení dolaru. Posílení kurzu koruny a dalších středoevropských měn v závěru října však nasvědčuje tomu, že investoři obnovili svoji důvěru v středoevropský region, zejména v Českou republiku. Úrokové sazby na finančním trhu ve 3.Q 8 klesaly pod vlivem několika faktorů. Od počátku července byla výrazným faktorem rekordně posilující koruna a poté snížení klíčových sazeb ČNB o,5 p.b. s platností od V polovině září naplno propukla krize na zahraničních finančních trzích, která se na tuzemském trhu projevila postupným růstem sazeb PRIBOR a rozšířením spreadů bid-offer (vliv likviditní a rizikové prémie), výrazným poklesem forwardových sazeb FRA (očekávané snížení klíčových sazeb ČNB) i dlouhodobých sazeb IRS (obavy z výrazného zpomalení ekonomického růstu). Nárůst sazeb PRIBOR lze vysvětlit nárůstem kreditní prémie. Tuto prémii lze aproximovat rozdílem mezi sazbami PRIBOR a CZEONIA Index Swap 5 se stejnou splatností. U splatnosti 3M se tato prémie v současnosti pohybuje kolem,9 p.b. Pro srovnání v eurozóně se kreditní prémie (EURIBOR EONIA Index Swap) u splatnosti 3M pohybuje okolo 1,8 p.b. Zatímco sazby PRIBOR postupně rostou od počátku krize, sazby FRA a IRS až do poloviny října klesaly. Poté však sazby FRA a IRS, pravděpodobně v souvislosti s oslabením koruny a likvidací pozic investorů v zemích střední a východní Evropy, začaly také růst. Na konci října tyto sazby vykazovaly vysokou volatilitu, která úzce souvisela se zvýšenou volatilitou kurzu koruny. Celkově od začátku července úrokové sazby PRIBOR vzrostly podle splatnosti o,1 až, p.b., naopak sazby FRA se snížily o,5 až,8 p.b. a sazby IRS o,5 až,9 p.b. Průměrná hodnota sazby 3M PRIBOR za 3.Q 8 dosáhla 3,9 %, tj. byla o,3 p.b. vyšší oproti prognóze z 5.SZ. Průměrný spread 1R PRIBOR 3M PRIBOR za 3.Q 8 činil,1 p.b., mírně pozitivní sklon má výnosová křivka na peněžním trhu i k 3.1. Úrokový diferenciál (3M PRIBOR 3M EONIA Index Swap) ve 3.Q 8 činil -, p.b., k 3.1. dosahoval +1, p.b. 3M PRIBOR a 3M EONIA swap (% p.a.) 6 Nominální kurz (CZK/EUR) 5 3 3M PRIBOR 3M EONIA swap I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Působení domácích nákladových faktorů je nadále proinflační a vyprchává jen pozvolna. K postupnému nárůstu inflačních tlaků v sektoru mezispotřeby od druhé poloviny roku 7 5 CZEONIA Index Swap je úrokový derivát. Jedna protistrana platí fixní sazbu z dohodnuté jistiny, druhá protistrana platí plovoucí sazbu vypočtenou na základě zveřejněných sazeb CZEONIA. V rámci swapu si protistrany vyměňují pouze netto platby, jistina se na rozdíl od mezibankovních depozit nevyměňuje. Riziko selhání protistrany je tak minimální. 1

16 přispěl zejména rychlý růst nominálních mezd. Jejich proinflační působení bylo do té doby tlumeno růstem práci zhodnocující technologie. Tempo růstu této technologie však pozvolna zpomaluje a dostává se mírně pod svoje dlouhodobé hodnoty. Konzistentně s odhadem práci zhodnocující technologie zpomalil rovněž odhad tempa růstu tzv. agregátní implikované technologie a dále se přiblížil ke své dlouhodobé úrovni 5 %. Oproti minulé SZ není významně přehodnocena velikost domácích nákladových tlaků. Částečně se však mění jejich struktura v důsledku revize růstu hrubé tvorby kapitálu a mezd směrem dolů, a naopak spotřeby domácností směrem nahoru. Těmto pozorováním odpovídá nižší růst práci zhodnocující technologie. Počáteční podmínky, resp. struktura domácích nákladových inflačních tlaků, tak na prognóze působí oproti minulé SZ více proinflačně. Růst nominálních mezd v podnikatelském sektoru ve.q 8 v souladu s prognózou zpomalil. Zpomalení růstu mezd odráží postupné zpomalování růstu reálné ekonomické aktivity a vyprchání vlivu daňové optimalizace z prvního čtvrtletí, která souvisela se změnou daňového systému. Toto zpomalení však bylo mírně výraznější, než očekávala minulá prognóza. Směrem k nižšímu růstu mezd byly revidovány i údaje za první čtvrtletí. Základní scénář prognózy stejně jako v minulé SZ využívá řadu očištěnou o vliv daňové optimalizace. Růst nominálních mezd (mzč. v %, anualizováno) Mezera reálných mzdových nákladů (v %) 1 1 Upravená data, sa Oficiální data 7. SZ 5. SZ I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Pozn.: Upravená data zahrnují sezonní očištění a očištění o vliv daňové optimalizace. -6 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Pozn.: Kladná mezera reálných mzdových nákladů implikuje nižší reálné mzdy ve srovnání s jejich rovnovážnou úrovní a tlačí na budoucí růst nominálních mezd. Podle krátkodobé prognózy se meziroční růst sezonně neočištěné průměrné mzdy v podnikatelské sféře ve 3.Q 8 zvýší na 9,6 %, mezičtvrtletně však zpomalí. Vliv mimořádných faktorů bude ve 3.Q omezen na vyšší nemocnost z důvodu dočasně vyšších dávek v nemocnosti během třídenní karenční lhůty. Růst mezd v nepodnikatelském sektoru se bude pohybovat okolo 3 %. Průměrná mzda celkem vzroste ve třetím čtvrtletí o 8, % meziročně. Vysoký pozorovaný růst nominálních mezd v letošním roce umožnil i přes vysokou inflaci otevření mezery reálných mezd do záporných, tj. proinflačních hodnot. Počáteční pozice reálných mezd tak již nevytváří na prognóze tlaky na další zrychlení růstu nominálních mezd. Oproti minulé prognóze se proinflační působení reálných mezd mírně zvyšuje z důvodu odhadu nižšího růstu práci zhodnocující technologie. Ostatní data z trhu práce jsou v souladu s hodnocením počátečních podmínek a postupně se v nich začíná odrážet sestup z vrcholu hospodářského cyklu. Meziroční růst celkové 13

17 zaměstnanosti od začátku roku zpomaluje, a kopíruje tak se zpožděním hospodářský cyklus. 6 Sestup charakterizuje i pokles počtu volných pracovních míst. Sezonně očištěná míra registrované nezaměstnanosti v září zastavila svůj pokles. Vývoj Beveridgeovy křivky ale naznačuje i mírné zlepšování strukturálních charakteristik trhu práce. K uspokojení poptávky po práci přispívá stále velkou měrou zaměstnávání cizích státních příslušníků a pracovníků v důchodovém věku. Růst produktivity práce na úrovni národního hospodářství dosáhl v loňském roce svého vrcholu a ve.q 8 dále zpomalil na,7 %. Zpomalování růstu produktivity práce při relativně rychlém růstu mezd zvyšuje NJMN. Vývoj národohospodářské produktivity práce a NJMN je konzistentní s odhadem zpomalujícího růstu práci zhodnocující technologie a s hodnocením domácích nákladových tlaků jako proinflačních. NH produktivita práce (mzr. v %) Jednotkové mzdové náklady (mzr. v %) I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/ I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 Beveridgeova křivka (sezonně očištěné údaje v tisících) Počet volných prac. míst /8 1/ / /8 1/5 8 1/ 1/ 7 1/1 1/ 1/ / Počet nezaměstnaných osob Poznámka: Sezonně očištěné počty osob v tisících Mezera HDP a zaměstnanosti (v %) 1-1 Mezera HDP Mezera zaměstnanosti - I/96 I/98 I/ I/ I/ I/6 I/8 Poznámka: Mezery identifikovány pomocí HP filtru V souladu s minulou prognózou hospodářský růst dále zpomalil. Sezonně očištěný reálný HDP se ve.q meziročně zvýšil o,6 %. K růstu reálného HDP nejvíce přispěl čistý vývoz (, p.b.), jehož příspěvek k růstu se v posledních čtvrtletích zvyšoval. Příspěvky hrubé tvorby kapitálu (-1,3 p.b.) a spotřeby domácností (1,3 p.b.) oproti minulému roku podstatně klesly. Příspěvek spotřeby vlády byl nadále poměrně nízký. Z hlediska tvorby HDP má v současnosti zhruba dvoutřetinový příspěvek k meziročnímu růstu přidané hodnoty zpracovatelský průmysl a významný podíl má i skupina odvětví obchodu a nefinančních služeb. 7 6 Podle posledních měsíčních údajů došlo v srpnu již k meziročnímu poklesu zaměstnanosti v průmyslu. 7 Tento vývoj je znázorněn na grafu v Tabulkových a grafických přílohách, část Ekonomický růst (). 1

18 Oproti předpokladům minulé prognózy byl růst vývozu a spotřeby domácností mírně vyšší, tempo růstu hrubé tvorby kapitálu bylo naopak výrazně nižší. Zároveň s publikací nových dat byly zpřesněny i národní účty za první čtvrtletí. Nejvýznamnější změnou je snížení sezonně očištěného růstu hrubé tvorby kapitálu. 8 Pro třetí čtvrtletí 8 přepokládáme udržení sezonně očištěného meziročního tempa růstu HDP zhruba na úrovni z předchozího čtvrtletí (očekáváme růst o,7 %). V rámci výdajových složek HDP však dojde ke vzájemně kompenzujícím změnám. Podle prognózy má poklesnout příspěvek čistého vývozu, což je v souladu s aktuálními ukazateli zahraničního obchodu za srpen. V prognóze pro třetí čtvrtletí se snížil i příspěvek spotřeby vlády. Příspěvek hrubé tvorby kapitálu se po nečekaném propadu ve druhém čtvrtletí naopak ve třetím čtvrtletí zvýší. Porovnání predikce HDP z 5. SZ a publikované skutečnosti za.q 8 Ukazatel (s. c., sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce z 5. SZ Skutečnost Hrubý domácí produkt Q Spotřeba domácností Q Spotřeba vládních institucí Q Hrubá tvorba kapitálu Q v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu Q Zásoby vč. cenností (mld. Kč) Q Vývoz zboží a služeb Q Dovoz zboží a služeb Q Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) Q Průmyslová výroba červenec - srpen 8..1 Stavební výroba červenec - srpen 8..9 Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu červenec - srpen 8..1 Pro třetí čtvrtletí očekáváme zpomalení tempa růstu spotřeby domácností. Její vývoj v letošním roce odráží snížení růstu reálného disponibilního důchodu v důsledku zvýšené inflace. V souladu s tím dochází ke snížení míry hrubých úspor domácností. Spotřeba domácností, reálný disponibilní důchod, reálné mzdy a platy (mzr. v %, sezonně neočištěno) Spot řeba Reálný DD Reálné mzdy a platy I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 8 ČSÚ publikované sezonně očištěné údaje za 1.Q 8 byly přehodnoceny směrem nahoru. Důvodem tohoto rozporu je odlišný způsob sezonního očišťování oproti prognóze ČNB. Zatímco ČSÚ očišťuje zvlášť fixní investice a zásoby, a následně takto očištěné řady sečte dohromady, ČNB volí očištění hrubé tvorby kapitálu jako celku. Důvodem takto zvoleného postupu ČNB je vysoká volatilita časové řady zásob a fixních investic, doprovázená častými přesuny zásob do fixních investic a naopak. 15

19 Hrubá tvorba kapitálu v reálném vyjádření oproti loňskému roku v.q 8 výrazně poklesla, zatímco minulá prognóza předpokládala jen zpomalení tempa růstu. Překvapením byl meziroční propad tvorby zásob. Oproti tomu tempo růstu fixních investic pouze mírně zpomalilo (na, %). Podle informací ČSÚ se na růstu celkových fixních investic nejvíce podílely stroje a zařízení. Relativně chabé investiční aktivitě odpovídá i pokračující zpomalení růstu dovozů pro investiční účely a aktuální data o zhoršujícím se hospodaření nefinančních podniků (viz Příloha Nabídková strana ekonomiky). Investice (mzč. v %, anualizováno) Vývoz a dovoz (mzr. v %) Tempo růstu vývozu Tempo růstu dovozu -1 pozorování filtrace - I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 5 I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Vývoz rozklad na vliv růstu vývozních trhů a relativní ceny (mzr. v %, příspěvky v p.b.) 9 Předstih růstu vývozních cen v EUR před růstem PPI eurozóny (mzč., v p.b.) Poptávka Rel.ceny Ostatni I/ I/ I/ I/6 I/8 - I/ I/1 I/ I/3 I/ I/5 I/6 I/7 I/8 Navzdory slabší zahraniční poptávce si reálný vývoz zboží a služeb ve.q udržel poměrně rychlé tempo růstu z předchozího čtvrtletí, 13,5 % meziročně (přibližně o 1 p.b. více než prognóza z 5.SZ). Růst cen zahraničních konkurentů částečně kompenzuje ztrátu cenové konkurenceschopnosti z titulu minulého zhodnocení kurzu. Reálný dovoz ve stejném období naopak zpomalil tempo růstu na 8,9 % (o 1,6 p.b. méně než minulá prognóza). Na zvýšení čistého vývozu se nejvíce podílela bilance zboží, když došlo k výraznému zpomalení tempa růstu dovozu zboží (o 3,7 p.b.) při současném zrychlení růstu vývozu zboží (o, p.b., vývoj v nominálním vyjádření viz Příloha 6 Platební bilance). 9 Příspěvek růstu zahraničních trhů je vypočten za předpokladu udržení konstantního tržního podílu na světovém obchodu. Růst zahraničních trhů je v tomto případě aproximován konstantním násobkem růstu efektivního HDP obchodních partnerů. 1 Efektivní index průmyslových výrobců (PPI) eurozóny je jednou z možných agregátních veličin postihujících ceny zahraničních konkurentů. Vhodným indikátorem jsou rovněž průměrné dovozní ceny EU. Výhodou použití PPI - při podobnosti vývoje k průměrným dovozním cenám - je jeho přítomnost v šetření Consensus Forecasts. 16

20 Spotřeba vlády ve stálých cenách a po odečtení sezonních vlivů rostla meziročně ve.q 8 o 1,8 %, tj. mírně pomaleji než původní predikce. Ve 3.Q by reálná spotřeba vlády měla meziročně zhruba stagnovat. Pozorované nominální i reálné ekonomické proměnné slouží k identifikaci technologických strukturálních šoků (technologií). 11 Odhadované tempo tzv. implikované agregátní technologie postupně klesá a v současnosti se nachází mírně pod svou dlouhodobou 5% úrovní. Přehodnocení implikovaného agregátního tempa růstu oproti minulé prognóze reflektuje revizi jednotlivých komponent HDP, tempa růstu práci zhodnocující technologie a investičně specifické technologie. Růst práci zhodnocující technologie je revidován směrem k nižšímu růstu v důsledku revize (snížení) hrubé tvorby kapitálu a revize (snížení) nominálních mezd. Revidovaná data hrubé tvorby kapitálu spolu s vyšší spotřebou implikují při nižším růstu mezd a nezměněném vývoji cenových okruhů nižší odhad práci zhodnocující technologie, a tím více proinflační strukturu HDP. Nižší investiční aktivita je vysvětlena očekáváním nižší rentability kapitálu v důsledku nižší očekávané produktivity, neboť ostatní pozorované veličiny se nemění. Zpomalení tempa růstu technologií generuje, ceteris paribus, více proinflační působení domácích nákladových tlaků na prognóze 1. Více proinflační prostředí je naznačeno i pozorovaným vývojem složek inflace, když korigovaná inflace bez PH byla ve 3.Q vyšší oproti prognóze z 5.SZ. Revize hrubé tvorby kapitálu a její promítnutí do technologických trendů představuje jedno z hlavních rizik počátečních podmínek. Predikční aparát však promítá tuto novou informaci do technologických trendů pouze omezeně v důsledku práce s chybami měření, zohledňující vysokou volatilitu hrubé tvorby kapitálu. 13 Tempo růstu implikované agregátní technologie (mzr. v %) SZ 5. SZ Dlouhodobé tempo I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 III Tempo růstu práci zhodnocující technologie (mzr. v %) SZ 5. SZ Dlouhodobé tempo I/ III I/5 III I/6 III I/7 III I/8 III 11 Růstem technologie nazýváme situaci, kdy dochází k růstu objemu produkce bez navyšování výrobních faktorů práce a kapitálu. Růst technologie tak vyvolává růst reálného objemu produkce při její konstantní ceně nebo pokles ceny výstupu vůči cenám vstupů při konstantním reálném objemu. 1 Nižší tempo růstu práci zhodnocující technologie by již na historii vedlo k vyšší inflaci. To však není možné, neboť pozorovaná inflace se nemění. Proinflační příspěvek práci zhodnocující technologie je částečně kompenzován protiinflačními nákladovými šoky. Zároveň nižší pozorované reálné mzdy při vyšší spotřebě domácností vyžadují poptávkové šoky ve spotřebě. 13 Filtrovaná hodnota hrubé tvorby kapitálu je ovlivněna modelovou strukturou a vývojem ostatních veličin. 17

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 11 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 20. dubna 2007. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 20. dubna 2007. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne. dubna 7 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 4. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod předložení:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky. Část II. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 20.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky. Část II. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 20. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 20. května 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 5. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 22. července 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 24. června 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 24. června 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 24. června 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 6. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 18. února 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 18. února 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 18. února 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 2. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny v prosinci vykázaly nárůst o 0,4 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016

Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016 Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze 1. září 2015 Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016 Zpracoval: Tomáš Pavelka, Martin Fassmann 1 I. Vývoj

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. října 2004. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. října 2004. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 22. října 2004 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 10. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

3 Makroekonomický scénář

3 Makroekonomický scénář Kvantitativní makroekonomický scénář ilustruje očekávaný vývoj české ekonomiky. Tvorba scénáře byla vedena snahou o konzervativní a realistický přístup, který vyvažuje kladná i záporná rizika ekonomického

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Česká ekonomika po zpomalování tempa meziročního růstu HDP v průběhu roku 2011 přešla v 1. pololetí 2012 do mírného poklesu a i nadále

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více