BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXIII/2013 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let Už tři roky bydlí mezi námi v Bystrci pan Viliam Korbačka, plukovník ve výslužbě, zahraniční voják, příslušník 2. československé samostatné Zápis dětí do mateřských škol V průběhu měsíců února a března proběhne v naší městské části přijímací řízení do MŠ s využitím elektronické podpory zápisu. Stěžejní V loňském roce se v naší městské části dlouhodobě projednával záměr investora vybudovat obchodní centrum v proluce mezi ul. Teyschlovou a ul. Říčanskou na Kamechách. Jedním z hlavních důvodů, proč městská část s výstavbou obchodního centra v této oblasti souhlasila byl velký deficit služeb v horní části Bystrce. Dalším, neméně důležitým důvodem bylo také řádné projednání investičního záměru se zapojením veřejnosti a akceptování všech požadavků městské části na úpravu projektu investorem. V prosinci minulého roku městskou část investor informoval, že společnost Kaufland od záměru vybudovat obchodní centrum na Kamechách ustupuje. Městská část tedy vyvolala jednání s vedením společnosti Kaufland, na kterém budou možnosti investic této společnosti v městské části Brno-Bystrc dále konzultována. (pokračování na str. 3) paradesantní brigády v Sovětském svazu, nositel mnoha řádů a vyznamenání. Pochází z Horehroní, přesně z obce Hronec, okres Brezno, dříve Banská Bystrica. Před nástupem na vojnu byl lesním praktikantem a jeho rozvětvená rodina, jak už tehdy říkali jeho rodiče, žije dodnes od Šumavy až k Tatrám. Na podzim roku 1942 narukoval na vojnu a v květnu 1943 byl z Dolního Kubína přesunut známými prasečáky na východní frontu až ke Krymu bojovat za Němce. Tato operace ale nebyla moc zdařilá. Němci museli ustupovat a slovenským vojákům v německé armádě se podařilo navázat spojení s druhou stranou a posléze přejít k sovětské armádě. (pokračování na str. 2) kritéria: věk dítěte, trvalý pobyt, délka docházky do MŠ, zůstávají nezměněna. Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích. 1. Vydávání přihlášek února 2013 (informace naleznete i na webových stránkách našich MŠ) Po vygenerování přihlášky na adrese: získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam chce svoje dítě přihlásit. (pokračování na str. 8) Vážení bystrčtí spoluobčané! Protože se jedná o první číslo v tomto roce, dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví, spokojenosti a úspěšný rok Začátek roku byl ve znamení přímé volby prezidenta. Toto období je ale také velmi významné pro naše školy. V lednu proběhl zápis do základních škol, v únoru a březnu to bude zápis do mateřských škol. Opět to bude prostřednictvím elektronické podpory zápisu. O termínech a průběhu se opět dozvíte v těchto novinách, informaci naleznete také na našich webových stránkách, webových stránkách našich MŠ a na adrese Takto nastavený systém chápeme jako účinný nástroj k transparentnímu průběhu přijímacího řízení do mateřských škol. Výsledkem je i vyšší počet dětí umístěných do mateřských škol již v 1. kole přijímacího řízení. Pro Bystrc je to o to významnější, že máme vážný deficit počtu míst do MŠ. Jednám proto se starosty ostatních MČ, abychom získali přehled o volných místech na jejich MŠ. Zatím mám takové signály z MČ Nový Lískovec a Brna-střed. Pro nás je jediným řešením výstavba šestitřídní mateřské školy v centrální části Kamechy, což je společný zásadní požadavek Bystrce a Žebětína. Uvažovaná mateřská škola by měla být variabilní, aby část mohla být upravena v případě předpokládaného poklesu porodnosti na první třídy ZŠ. Rada města Brna schválila na své červnové schůzi příslušný investiční záměr. Na mou žádost o podporu výstavby mi bylo panem primátorem sděleno, že v souvislosti s poklesem příjmové části rozpočtu města, se tato skutečnost odrazí i v časovém posunutí realizace některých investic. V případě, že se v roce 2013 najdou v rozpočtu města finanční zdroje, bude náš požadavek zařazen k projednání v orgánech města. O to více si ceníme, že se nám podařilo prosadit, také díky solidnímu přístupu investora, výstavbu dvoutřídní MŠ v rámci obytného komplexu Panorama. Nadále ale pro nás zůstává prioritou podpora komplexního řešení centrální části v Kamechách, včetně výstavby nákupního střediska a šestitřídní mateřské školy. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Co se událo, inzerce Bystrcké noviny 1/ Ohlédnutí za XXI. reprezentačním plesem ZMČ Brno-Bystrc V pátek 18. ledna 2013 se konal ve Společenském centru Bystrc XXI. reprezentační ples Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, který se stal již tradiční akcí bystrcké plesové sezony. Jako každý rok se setkal s velkým ohlasem a návštěvností ze strany veřejnosti. K tanci a poslechu hrála vynikající skupina Hurikán, jejíž repertoár zahrnoval širokou škálu tanečních skladeb z české i evropské hudební scény. Plný taneční parket v průběhu celého plesu byl důkazem kvality této kapely. V bohatém programu vystoupili tanečníci TŠ DANZA a kouzelnické duo Fernando, večerem provázel moderátor Viktor Janč. Ke zdařilému průběhu večera přispělo i slosování vstupenek. Za poskytnuté dary děkujeme těmto firmám: BYTASEN, spol. s r. o., KOMFORT a. s., BETACONTROL, s. r. o., Loydex s. r. o., Salon ŠUTA, ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s. r. o., FALKY s. r. o., Bohuslav KŘEČEK stavební a zemní práce, SMART comp., a. s., hotel SAN- TON, Karel Zeman zahradnické služby, OBI Brno, SMILE květiny a cukrárna, Miroslav Kratochvíl, TEXTIL Škrobánková, Servisní služby SVOBODA, spol. s r. o., Domácí potřeby STRAŠIL, Živý betlém v Bystrci Na Boží hod předvedla naše farnost živý betlém. Na přípravě a samotném provedení se podíleli mnozí malí i velcí. Maminky s dětmi pilně nacvičovaly samotnou scénku a mužská část naší farnosti postavila chýši pro Svatou rodinu. Další se Poděkování Farní charita v Bystrci co nejsrdečněji děkuje všem dárcům, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce pořádané ve dnech ledna Českou katolickou charitou po celé České republice. V naší farnosti koledovalo 5 tříkrálových skupinek především v blízkosti supermarketů. Celkem bylo v Bystrci vykoledováno Kč. Přispěním jste účinně pomohli bližním, kteří si sami pomoci nemohou (seniorům odkázaným na pomoc druhých, lidem s mentálním postižením a autismem, dobrovolníkům, lidem bez domova, sociálně slabým a matkám s dětmi v sociální tísni). Přesné využití, podporované projekty a podrobné výsledky sbírek najdete na stránkách Restaurace Přístav U Vodů, Caffe IDEA, s. r. o., Ecol guard s. r. o., ABAMO s. r. o., Restaurant La Corrida, MENHIR Ing. Ševčík, JAFRA Cosmetics, Century 21 realitní kancelář, Restaurace U štíra, LICHKA Eduard úklidové práce, Jiří VRBA kuchyně, SPOUSTOVÁ Iveta, MISS Cosmetic společnost Moniky Žídkové, PLYNOSER- VIS Prokeš, Prádelna a čistírna Alena Viktorová, Centrum zdraví a krásy Mgr. Iveta Čermáková, Jiří Šťáva, LUXON Ing. Cífka a Zelenina Jasminko. Bohdana Sekyrová, odbor kultury podíleli na přípravě celé akce ozvučením, občerstvením, hudebním doprovodem a ohněm pro zahřátí. Velké díky patří ZUŠ R. Chmelové za namalovanou Svatou rodinu v životní velikosti a panu Stehnovi za obětavé nasazení při zajištění ozvučení celé akce. V neposlední řadě patří dík také ZOO Brno za zapůjčení zvířat. Celou akci uvedl pan kaplan a moderoval pan Suchý. Hlavními účinkujícími byli ovšem naši nejmenší, kteří představovali pastýře, Svatou rodinu i tři krále a nakonec přinesli v průvodu do jesliček dary pochutiny, které byly po ukončení předány pracovníkům Charity, aby o svátcích udělaly radost potřebným. Celou akci i přes citelný chlad sledovaly desítky diváků, kterým jistě naši nejmenší předali velkou radost, která provází lidstvo již víc než dvě milénia. Fotografie a video z akce najdete na Pavel Vízner Mgr. Eva Máchová, pastorační asistentka ŘK farnost sv. Janů v Brně-Bystrci Viliam Korbačka oslavil 90 let (pokračování ze str. 1) Tento přechod se uskutečnil v místě Novaja Askanyja, severně od Krymu na Ukrajině. Odsud museli putovat pěšky cca 400 km, neboť železnice byla zničena. Za tohoto pochodu se zorganizoval Pluk slovenských dobrovolníků s tím, že bude jednat o vstup do československé jednotky v zahraničí. Poté byli už vlakem přemístěni do Usmanu jižně od Moskvy, kam až došla fronta. Tam se rozhodlo o vzniku 2. československé samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu. Paradesantní výcvik proběhl v Jefremově a po něm byli vojáci přesunuti do Proskurova a v srpnu 1944 do Karpatsko-dukelské operace. Po splnění úkolu na Dukle byla brigáda stažena a letecky přesunuta do Slovenského národního povstání. 24. února 1945, v blízkosti rodné obce, při průzkumu se sovětskou jednotkou byl Viliam Korbačka raněný. Konec války ho zastihl v Žilině. Po válce zůstal věrný armádě a působil převážně na Moravě, kde pomáhal zřizovat okresní vojenská velitelství a působil i na Vojenské akademii (katedra 105) v Brně, kde byl povýšen na kapitána. Do odchodu do důchodu (1978) pracoval jako náčelník okresní vojenské správy Brno-venkov. Je členem Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Do dalších let přejeme panu Korbačkovi především hodně zdraví a spokojenosti! Spolu již šedesát let Šedesáté výročí společného života (diamantová svatba) si připomněli na konci loňského roku manželé Pavla a Jiří Benešovi z Bystrce. K významnému životnímu jubileu jim přišli popřát starosta Vladimír Vetchý a místostarosta Miroslav Klimeš. Pan Jiří pochází z Kelčan na Kyjovsku a paní Pavla z Hodonína a do Brna přišli hned po svatbě. Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví, síly a pohody. Miroslav Klimeš, místostarosta Hostinec U Šťávů v Bystrci Menu od 69 Kč Pivo 10 Staropramen hod. 18 Kč Domácí kuchyně

3 Bystrcké noviny 1/ Z radnice 3 Nové nákupní centrum v Bystrci? (pokračování ze str. 1) Takřka současně však byla městská část Magistrátem města Brna požádána o vyjádření k prodeji částí pozemků 1938/550 a 1938/567, kde je záměrem jiného investora vybudovat nákupní centrum. Jedná se o pozemky při ul. Páteřní vedle obchodního centra Max. Investor se na tuto lokalitu již dříve neoficiálně dotazoval a byl se záměrem výstavby nákupního centra vedením městské části odmítnut. Investor tedy městskou část záměrně obešel a požádal Magistrát města Brna o prodej pozemků bez toho, aby zde cokoliv projednával či prezentoval tak, jak je to u seriózních investorů běžné. Většina pozemků je v majetku soukromého vlastníka a územní plán tyto pozemky definuje jako plochu návrhovou, smíšenou SV, tedy jako pozemky určené k výstavbě například administrativních budov, provozoven lehké výroby, služeb či obchodů. Co tedy dnes vypadá jako zeleň bohužel není zelení v územním plánu města Brna a jedna z mála možností, jak lze výstavbě nákupního centra v této lokalitě zabránit, je odmítnout prodej částí některých pozemků ve vlastnictví města Brna, které investor pro výstavbu obchodního centra potřebuje. 18. ledna 2013 pak městská část Brno-Bystrc obdržela žádost o zveřejnění oznámení záměru stavby Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc v k. ú. Bystrc, okr. Brno-město, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc. O prodeji pozemků rozhoduje statutární město Brno, městská část se bude k prodeji pozemků vyjadřovat na jednání RMČ dne Vedení městské části navrhuje usnesení v tomto znění: Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše ,72 m 2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum s prodejní plochou m 2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do obalové křivky rychlostní komunikace R43. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí. Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti a která by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena. LEGENDA: OBRYS ZÁJMOVÉ PLOCHY PRO OBJEKT OC OBRYS OBJEKTU OC NÁKLADNÍ RAMPA KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ, OSTRŮVKY Usnesení bylo doporučeno Komisí majetkovou a bytovou, záporné stanovisko k prodeji vyjádřila také Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování. O podporu usnesení požádá rada městské části také zastupitelstvo městské části na jeho zasedání Očekáváme, že statutární město Investor: FI Development CZ s. r. o. Klimentská 22, Praha 1 Projektant: Maloch spol. s. r. o. Zákoutí 29, Brno akce: Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc 01 PŘEHLEDNÁ SITUACE CHODNÍK DATUM: 10/2012 ZELEŇ PLOCHY ODPOČINKOVÉ ZÓNY PRO UMÍSTĚNÍ OBČERSTVENÍ, DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ atd. Brno, jehož součástí jsou i obyvatelé městské části Brno-Bystrc, a které o prodeji částí pozemků potřebných pro vybudování obchodního centra při ul. Páteřní rozhoduje, názor své městské části podpoří. Tomáš Přibislavský, místostarosta

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Dotazy a odpovědi Mám dotaz, jestli už existuje nějaké konečné rozhodnutí, zda se bude stavět parkovací dům na Černého a střešní nástavby na Filipově 8 12, 14 18? Popřípadě, kdy by o tom mělo být jasno. Pavel Podle posledních informací od dodavatelské firmy, je ve stádiu dokončení projektové dokumentace pro územní řízení a probíhají jednání na MMB o pronájmu a následném prodeji pozemku pod parkovacím domem. Vybudování parkovacích míst úzce souvisí s vybudováním nástaveb nad domy Filipova 8 12 a Filipova 14 18, bez nich není možno zahájit samotné budování nástaveb. Odhadnout časový horizont není dost dobře možné, dodavatel nás ujistil, že podniká všechny kroky, aby stavbu zahájil v co nejkratším čase. Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního Chtěla bych se zeptat, kde bude (zde na webových stránkách) uveřejněný seznam volných bytů k pronájmu (na úřední desce?) a jakou formou se má žádost o konkrétní byt napsat? (např. formulář ke stažení). Dana Seznam obecních bytů k pronájmu bude zveřejněn na našich webových stránkách, na úřední desce a v Bystrckých novinách v měsíci únoru Formuláře žádostí o pronájem bytu budou ke stažení na našich webových stránkách v záložce pod odborem bytového hospodářství. Iva Ševčíková, odbor bytového hospodářství Máte vypracován nějaký seznam, plán nebo něco takového, ze kterého jasně vyplývá, které obecní byty máte zájem v tomto i dalších, například dvou letech, prodat? Jana Schválené seznamy obecních domů doporučených k prodeji a seznamy obecních domů nedoporučených k prodeji ve městě Brně, včetně MČ Brno-Bystrc, naleznete na bytový odbor, dokumenty. Pro upřesnění uvádím, že v orgánech MČ Brno-Bystrc bude v letošním roce projednán návrh na přeřazení obecních domů Filipova 8, 10, 12, 14, 16, 18 apíškova 8, 10, 12 ze seznamu domů nedoporučených kprodeji do seznamu domů doporučených k prodeji. Uvedené domy nejsou regenerovány (předpoklad realizace nástaveb u domů na ul. Filipova). JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s Kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc, která byla schválena na 6/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne s účinností od , zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: Pronajmout obecní byt, na kterém je účetně vykázán dluh byt č. 23 v domě Opálkova 12, velikosti 1+0 o celkové výměře 27,70 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). byt č. 10 v domě Laštůvkova 61, velikosti 1+1 o celkové výměře 35,50 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). byt č. 10 v domě Černého 50, velikosti 1+1 o celkové výměře 34,78 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). byt č. 10 v domě Černého 52, velikosti 2+1 o celkové výměře 60,48 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh, mohou občané zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Uvedená Kritéria a formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a ke stažení na webových stránkách odbor bytového hospodářství. O Bystrci v Bystrci II Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna apodmínky zajišťování bytové náhrady. Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do skupiny 1 Ve skupině 1 jsou zařazeni žadatelé, kteří mají svěřené do výchovy děti do 18 let, pracující, s trvalým bydlištěm v Brně. byt č. 8 v domě Wollmanova 5, velikosti 2+1 o celkové výměře 55,30 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. byt č.19 v domě Ečerova 2,velikosti 2+1 ocelkové výměře 63,10 m 2 v 7. podlaží, I. kategorie. byt č. 4 v domě Vondrákova 19, velikosti 3+1 ocelkové výměře 72,10m 2 v 1. podlaží, I.kategorie. byt č. 14 v domě Kachlíkova 15, velikosti 3+1 o celkové výměře 77,50 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do skupiny 2 Ve skupině 2 jsou zařazeni žadatelé do 36 let, bezdětní, pracující, s trvalým bydlištěm v Brně. byt č. 23 v domě Opálkova 10, velikosti 1+0 o celkové výměře 27,70 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie. byt č. 33 v domě Černého 39, velikosti 1+0 o celkové výměře 27,70 m 2 v 7. podlaží, I. kategorie. Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem volného obecního bytu, mohou žadatelé zařazení do skupin 1 a2 zasílat v termínu od do na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Uvedené Kritéria aformuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60 a ke stažení na webových stránkách odbor bytového hospodářství. Seznam žadatelů o obecní byt podle skupin (čtvrtletně aktualizován), včetně přidělených bodů a data podání žádosti je uveřejněn na webových stránkách odbor bytového hospodářství. Žadatelé z uvedených skupin jsou povinni písemně ve stanoveném termínu oznámit městské části zájem okonkrétní zveřejněný obecní byt. Pokud tak neučiní, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o tento byt. Záměr MČ Brno Bystrc pronajmout byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu třiceti dnů od JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství V pondělí 18. února 2013 se uskuteční další, neformální, setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, která zajímají vás a se kterými se na nás obracíte. Setkání se bude konat v 18 hodin v restauraci A3 restaurant, Kubíčkova 8 (OC Max). Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve Tomáš Přibislavský, místostarosta

5 Bystrcké noviny 1/ Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 6/22. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: schválila: změnu organizační struktury odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno s platností od schéma organizační struktury ÚMČ Brno- Bystrc jako přílohy č. 12 OŘ ÚMČ Brno-Bystrc ze dne s platností od odměny za rok 2012 pro předsedy a členy komisí rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté dotace a odd Využití volného času dětí a mládeže nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 6690, 6845, 672/2, 673/2, 1244/2, 1703, 1873, id. 1/40 pozemku p. č. 1142/58, id. 1/14 pozemků p. č. 6867/1, 6867/2, id. 1/7 pozemku p. č a částem pozemků p. č a p. č. 1225/22 k. ú. Bystrc dodatky č. 1 k nájemním smlouvám k pozemkům p. č. 1762,1775, 1778, 1779, 1776, 1777 k. ú. Bystrc smlouvu o výpůjčce k pozemku p. č. 7228/7 k. ú. Bystrc výpůjčku části pozemku p. č. 7228/6, k. ú. Bystrc v okolí klubovny v areálu MŠ Sluníčko, Brno, Štouračova 23, místní organizaci JUNÁK na dobu od do Protokol o změně díla změnový list č. 1 na méněpráce ve výši Kč včetně DPH a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č /BH/2012 ceník inzerce v Bystrckých novinách pronájem bytu č. 10 v domě Laštůvkova 61, velikosti 1+1, bytu č. 20 v domě Teyschlova 32, velikosti 1+1, bytu č. 9 v domě Teyschlova 32, velikosti 3+1 vyvěšení záměru pronajmout byt č. 7 v domě Ečerova 4, vel. 2+1 za částku ve výši Kč souhlasila: u ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvkové organizace s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč s prodejem pozemků p. č. 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850/1, 6851/1, 6852/2, 6853, 6854, 6855/1, 6856/2, 6857/2, 6866/1, 6866/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6863/1, 6862/2, 6869/1, 6869/3, 6869/4, 6867/1 a 6867/2 k. ú. Bystrc vlastníkům garáží nacházejících se v garážovém dvoře, který se nachází na uvedených pozemcích s prodejem nebo pronájmem pozemku p. č k. ú. Bystrc vlastníkovi chaty na pozemku p. č. 4553/2 k. ú. Bystrc se zněním návrhu nařízení statutárního města Brna č. /2012, o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel, doručeným na MČ Brno Bystrc dne s výjimkou navýšení maximální ceny u dokončeného odtahu a u dokončeného odtahu s vrácením vozidla na původní místo stání vozidla souhlasila v souladu s Pravidly užívání prostor a vybavení Společenského centra, bod 2 b) s poskytnutím slevy nájemného na pronájem sálu Společenského centra ve výši 50% pro taneční nácviky DNS Brněnského Valášku na 2 hodiny týdně od listopadu 2012 do června 2013 zrušila: usnesení RMČ 6/20. bod (žádost o svěření pozemků k. ú. Bystrc) usnesení RMČ 6/11. bod (nesouhlas s prodejem pozemků k. ú. Bystrc do doby vypracování návrhu nového ÚPmB) usnesení R 6/ část 2) ceny inzerce v občasníku Bystrcké noviny pověřila: rozhodováním o zveřejňování záměrů městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek z úrovně městské části vedoucí příslušných odborů ÚMČ Brno-Bystrc i v těch případech, kde schválení smlouvy je v kompetenci Rady MČ Brno-Bystrc, s výjimkou záměrů v případech, kde je rozhodnutí o zveřejnění záměru svěřeno někomu jinému žádá: statutární město Brno o svěření pozemků p. č. 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/11, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/26, 31/27, 31/28, 31/29, 31/30, 31/44, 31/45, 31/47, 31/48, 31/50, 31/51, 31/52, 31/53, 31/54, 31/55, 31/56, 31/57, 31/59, 31/71, 31/72, 31/79, 31/81, 31/83, 31/84, 31/85, 31/86, 31/87, 31/88 k. ú. Bystrc statutární město Brno o svěření stavby technického vybavení kotelny č. popisné 1365 na pozemku p. č a 6496, vše v k. ú. Bystrc Dopravní podnik města Brna, a. s., ve smyslu požadavku občanů z ulice Heyrovského ze dne o provedení úprav protihlukové stěny podél tramvaje na ul. Obvodové za účelem snížení hlučnosti rozhodla: že byly prokázány závažné důvody, které znemožnily včasné odstranění vozidla z parkoviště na ul. Vejrostova při blokovém čištění dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč proto budou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit termíny zasedání v roce 2013 schválit odměny za rok 2012 pro členy výborů schválit 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012 (viz. 6/14. ZMČ dne ) schválit rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2013 (viz. 6/14. ZMČ dne ) schválit prominutí části pohledávky ve výši Kč, tj. 70% z pohledávky ve výši Kč ke dni (viz. 6/14. ZMČ dne ) schválit Seznam oprav a investic pro rok 2013 schválit Harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic pro rok 2013 schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, příjemce Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje schválit substituční smlouvu k zabezpečení povinností podle 29 odst. 1 a 69a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Bystrc a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje souhlasit se zněním dopisu týkajícího se změny kompetencí městských částí v návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší zrušit dnem usnesení Z 5/16 bod 3.13 odst. 2) (Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc) schválit s účinností od Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc. 6/20. mim. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: schválila: Dohodu o spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, se sídlem Čichnova 23, Brno smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci brouzdaliště v MŠ Laštůvkova 57/59 v MČ Brno-Bystrc přijetí daru 2ks kompozitní bezpečné branky v celkové hodnotě Kč od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovic, IČ: , za účelem dovybavení sportoviště na ZŠ Laštůvkova 77 v Brně Bystrci souhlasila s umožněním přístupu Městské policie Brno-Bystrc k metropolitní síti města Brna instalací optických kabelů a příslušných technologických zařízení do budovy radnice MČ Brno-Bystrc odvolala: člena Komise dopravní a bezpečnostní pana Jiřího Brabce a na jeho místo jmenovala pana Lubomíra Koubu členku Komise životního prostředí Bc. Kateřinu Herelovou a na její místo jmenovala JUDr. Evu Burdovou zrušila usnesení R 6/ , část 2) substituční smlouva mezi MČ Brno-Bystrc a ČR Hasičským záchranným sborem doporučila ZMČ Brno-Bystrc schválit substituční smlouvu k zabezpečení povinností podle 29 odst. 1 a 69a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- Bystrc a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. 6/14. ZMČ dne schválilo: prominutí části pohledávky ve výši Kč, tj. 70% z pohledávky ve výši Kč ke dni , představující úrok z prodlení a smluvní pokutu za prodlení s úhradou nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011, za podmínky úhrady zbývající částky ve výši Kč smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, příjemce Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje substituční smlouvu k zabezpečení povinností podle 29 odst. 1 a 69a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno- Bystrc a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje Seznam oprav a investic pro rok 2013 Harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic v roce 2013 odměny za rok 2012 pro členy výborů 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012 na straně příjmů a výdajů v celkové výši Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti pečovatelské služby aspod Kč, oblasti ostatních oprav aúdržby Kč, oblasti školství Kč, celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč, další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně příjmů avýdajů vcelkové výši Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši Kč v členění

6 6 Z radnice, názory Bystrcké noviny 1/ na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši Kč z toho do oblasti pečovatelské služby Kč, oblasti ostatních oprav a údržby Kč, oblasti školství Kč, celkovou částku na investice ve výši Kč z toho do oblasti bytového hospodářství Kč, oblasti ostatních investic Kč, oblasti školství Kč, splátky úvěru bytového hospodářství Kč, návrh tvorby apoužití peněžních fondů na rok 2013, návrh plánu nákladů avýnosů VHČ pro rok 2013 bytové hospodářství, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, výši odpisů zřízených příspěvkových organizací, další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * výchozí ceny bytových jednotek v obecních domech svěřených MČ Brno-Bystrc a doporučených k prodeji po bytových jednotkách súčinností od Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu vměstské části Brno-Bystrc asoučasně zrušilo OKÉNKO ZASTUPITELŮ příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady Kaufland pod Maxem O záměru společnosti Kaufland postavit obchod na Kamechách se hovoří od roku Záměr byl široce diskutován sobčany abyl jimi povětšinou kladně přijímán potřeba většího obchodu je na Kamechách nesporná. Loni v prosinci však bylo oznámeno, že Kaufland na stavbu na Kamechách rezignoval, a objevily se zprávy o plánu společnosti postavit místo na Kamechách supermarket pod obchodním domem MAX. Je zřejmé, že peněženky Bystrčanů jsou pro Kaufland příliš velkým lákadlem, než aby se stavby vbystrci vzdal zcela vyměnil jen lokalitu za takovou, která je pro něj výhodnější. Oproti Kamechám bude Kaufland pod MAXem stavebně levnější a také se v novém místě nebudou občané ke stavbě příliš vyjadřovat. S obyvateli rodinných domků si investor v případě potřeby dokáže snadněji poradit. V době psaní tohoto článku je načrtnutý scénář Pejskaři Vážení pejskaři, děkuji vám všem, co se o své pejsky staráte, uklízíte po nich a cvičíte je. Bohužel mám pocit, že je obrovské množství těch majitelů psů, co psí exkrementy nechávají ležet absolutně kdekoliv. Hodně nám to ukázala letošní teplá zima možná doufali, že sníh přikryje vše, ale on roztál... Nevím, proč bych měl svého syna neustále upozorňovat na to, že si skutečně ten poslední zbytek sněhu na hraní vzít nemůže, protože jsou tam buď vajgly nebo hovínka od psů, a musím stále dokola mírnit jeho nadšení pro sníh skutečně podařené svátky vánoční... Vrcholilo to zážitkem, kdy na sousedovo dítě vyběhla černá doga, sice s košíkem (bez vodítka), ale štěkající a skákající po dítěti. Majitelka na psa hulákala seč mohla, ale že by k usnesení Z 5/16 bod 3.13 odst. 2) termíny zasedání v roce 2013 (20. 2., , , , , ) Zasedání se budou konat od hod. v sále Společenského centra, Odbojářská 2 souhlasilo se zněním dopisu týkajícího se změny kompetencí městských částí v návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší zmocnilo PhDr. Jiřího Altmana, místostarostu městské části Brno-Bystrc podpisem nabídek k prodeji a konkrétních kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek a podílů na společných částech domů a pozemcích již velmi pravděpodobný. Pozemky pod MAXem vlastní v rozsahu necelých m 2 IMPERA Invest s. r. o. a v rozsahu cca m 2 město Brno. Pro realizaci by byl zřejmě nezbytný též prodej městských pozemků. Apodle informace místostarosty T. Přibislavského byla již městská část požádána Majetkovým odborem města Brna o stanovisko kprodeji pozemků pod MAXem pro výstavbu nákupního centra. Pro nás v Bystrci je klíčovou otázkou, zda Kaufland na místě pod MAXem chceme a potřebujeme. Rozhodující pravomoci má sice statutární město Brno (tedy celoměstská radnice) a nikoliv naše bystrcká Rada či Zastupitelstvo, nicméně jsme unás vbystrci již nějakou dobu zvyklí, a jsme za to velmi vděční, že se všechna rozhodnutí tak závažného charakteru dějí před zraky veřejnosti a po veřejném projednání. Jistě tomu bude tak i v tomto případě. Luboš Raus, Zelená pro Bystrc popoběhla a psa odvedla a přivázala, to ani náhodou. Když jsme se sousedem nezávisle na sobě poznamenali, že by paní měla mít psa na vodítku, když ji absolutně neposlouchá, ohradila se, že pes přece poslouchá, a šla dál. Jsou skutečně psi více než děti? Budou po nás psi skákat a běhat proti nám se zuřivým štěkáním? A pokud to jejich majiteli vytkneme, bude se s námi dohadovat, místo aby stáhl ocas mezi nohy, omluvil se a příště problému předešel? Možná by pomohlo zvednout poplatek za psa na pětinásobek, aby bylo na dohled (městská policie) a úklid. A s veřejnými pracemi bychom mohli začít právě u vybraných pejskařů Ale proč by měli platit více i ti slušní pejskaři... Přeji příjemný, čistý rok Ing. Tomáš Jára, ODS Brno-Bystrc 6/21. mim. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: schválila: rozpočtové opatření mezi třídou 4 Přijaté transfery a odd Předškolní zařízení v souladu se směrnicí MF ČR z prosince 2012, změnu zařazení výdajů roku 2012 na volbu prezidenta republiky na 6115 volby do územních zastupitelských sborů s ÚZ se seznámila se změnou metodiky pro zařazování výdajů roku 2012 na volbu prezidenta republiky souhlasila: u ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvkové organizace s přijetím následujícího účelově určeného daru od firmy Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o., odštěpný závod Brno, Řípská 13d, Brno, IČ: , peněžitý dar ve výši Kč na nákup sportovního vybavení (dresů) pro žáky školy u ZŠ Brno, Heyrovského 32, s přidělením finanční dotace z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci projektu Školní přírodní výuková zahrada s arboretem na Heyráku bez nutnosti spolufinancování projektu zřizovatelem. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Pozvánka na 6/15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc které se uskuteční ve středu 20. února 2013 od 16 hod. ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2 Předběžný program jednání: Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2013 Smlouva ovýstavbě, Dohoda ospolupráci s firmou KOMFORT, a. s., výstavba nových bytových jednotek formou nástavby na domě Píškova 8, 10, 12 v Brně schválení dohod o jejich ukončení Přeřazení obecních domů Filipova 8, 10, 12, 14, 16, 18 a domu Píškova 8, 10, 12 ze seznamu domů nedoporučených k prodeji do seznamu domů doporučených k prodeji Vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc ul. Páteřní Projednání úpravy směrné části Územního plánu města Brna ul. Šemberova Projednání úpravy směrné části Územního plánu města Brna lokalita Jelenice Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě Brně aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně Nové posouzení situace a konečné stanovisko kproblematice Vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou Zrušení usnesení Z 4/ , návrh 2 Výměna člena výboru Zastupitelstva na základě počtu jeho absencí v daném orgánu Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

7 Bystrcké noviny 1/ Z radnice, informace, názory 7 Jubilejní svatby MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany obřady jubilejních svateb: Zlatých 50 let společného života Diamantových 60 let společného života Platinových 70 let společného života na základě podané žádosti. Formulář žádosti Poděkování nadaci Zerafa Pečovatelská služba Vondrákova touto cestou srdečně děkuje nadaci Zerafa za přípravu a vedení vánočních dílen pro naše klienty. Také chceme poděkovat zahradnímu Trochu jiný svět je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno nebo na webových stránkách úřadu (Odbor sociální formuláře). Bližší informace na tel.: , Mgr. Pavel Nemecz, odbor sociální centru Čtyřlístek a zahradnickým službám Čtyřlístek z Bystrce, které poskytly přírodní materiál. Čtyři mladé ženy (bývalé spolužačky) s touhou dělat radost apomáhat potřebným, nedávno založily nadaci Zerafa. Je hezké, že jsou ochotné takto trávit svůj volný čas ivnaší uspěchané době. Přivezly materiál na vánoční dílny (chvojí, sušené květiny, svíčky, ozdoby atd.), věnovaly našim seniorům den ze své dovolené apřipravily tak všem krásné předadventní dopoledne. Každý z klientů si odnášel domů vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci a věřím, že i dobrý pocit nejen ze vzájemného setkání, ale i se setkání s mladší generací, která na naše seniory nezapomíná. Moc si této spolupráce vážíme a děkujeme! Z. Herníková, Centrum denních služeb Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7.30 do 17 hodin (v pátek jen do 14.30). Pavel Šoba, MP Brno nabízí volná místa: Kroužky pro miminka i předškolní děti v dopoledních a odpoledních hodinách Náplní kroužků jsou říkadla, pohybové aktivity, cvičení na nářadí a drobné výtvarné práce cena: 900 Kč/pololetí Miniškolka Maceška pro děti od 2 let Po Pá hod. 5 vstupů 1000 Kč, 10 vstupů 1900 Kč Bližší informace: E. Garzonová, mob.: Bližší informace: I. Fraňková, mob.: Nabídka Občanského sdružení spotřebitelů TEST Obrátilo se na nás Občanské sdružení spotřebitelů TEST s nabídkou spolupráce. Nejznámější její aktivitou je vydávání časopisu dtest s výsledky nezávislých testů zejména potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, finančních a jiných služeb. Kromě toho upozorňuje na nebezpečné výrobky, každý rok zodpovídá desetitisíce spotřebitelských dotazů ohledně reklamací, odstupování od smluv apod. a usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů také v dalších oblastech. Protože i občané naší obce se mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a ne vždy se to obejde bez komplikací, nabídku jsme přivítali. Je důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí proto i našim občanům bezplatně: poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon (pracovní dny 9 17 hodin, běžný telefonní tarif) či přes internet na databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách která je díky mobilní aplikaci dostupná kdekoliv vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další). RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Nepořádek kolem nás Vážení spoluobčané, také vám vadí plechovky od piva, krabičky od cigaret, obaly od sladkostí, slupky a zbytky od ovoce, použité kapesníčky?to vše a mnoho dalšího můžeme vidět na ulicích a trávnících jen pár minut po úklidu pracovníky městské části nebo dopravního podniku. Nepořádek nedělají jen bezdomovci, jeden z nich mi s úklidem dokonce pomáhal, než odešel bůhvíkam. Mně už je 76 let a žádnou práci nepovažuji za nedůstojnou. Kdykoliv vyjdu ven, mám v kapse rukavice na jedno použití a poházené odpadky sbírám. Chápu, že do něčeho takového se každému nechce a mladší na to nemají čas, ale udělat něco pro pěkné prostředí v našem okolí můžeme všichni. Jak? Nebudeme-li nepořádek sami rozmnožovat a povedeme-li k tomu i své ratolesti. Vaše spoluobyvatelka Bystrce

8 8 Zápis do MŠ, inzerce Bystrcké noviny 1/ Zápis dětí do mateřských škol (pokračování ze str. 1) Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103 Pro získání přihlášky některých z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. 2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013 probíhá v době od 8.00 do hodin na jednotlivých mateřských školách. Na adrese: budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců) Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. 3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013 Od tohoto data očekávají zákonní zástupci informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce: telefonicky prostřednictvím SMS em doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato. Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na Pro lepší informovanost a větší osvětu mezi rodiči je na MŠ Kapesní průvodce přijímacím řízením do mateřské školy, který je k dispozici zdarma. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Sportu ani cvičení se vzdávat nemusíte! Sportovní program FITMAMI, první fitness trénink pro všechny aktivní maminky, které se chtějí udržet v kondici a cvičit zároveň se svými dětmi na čerstvém vzduchu, rozšiřuje své působení v Brně. Od března 2013 budou lekce probíhat na Brněnské přehradě. Hlavním cílem FITMAMI je umožnit sportovat i maminkám malých dětí, jejichž možnosti navštěvovat klasická sportovní centra jsou omezeny. Pokud budete mít zájem hodiny v Brně vyzkoušet i vy, stačí jen přijít. Cvičení bude probíhat každé pondělí a pátek od 10 do 11 hodin. První termín lekce bude upřesněn podle počasí. Bližší informace na Těší se na vás FITMAMI Petra Brabcová, instruktorka ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, Brno Zápis do mateřské školy koná se ve dnech 21. a od do hod. v budově MŠ ve školní jídelně k zápisu je nutné přinést řádně vyplněnou přihlášku a evidenční list dítěte (tiskopisy lze vyzvednout od v kanceláři u p. Olgy Zimmelové, poplatek za přihlášku činí 100 Kč). Děkujeme a na všechny se moc těšíme. Mateřská škola Duha, Brno, Kachlíkova 21, p. o. Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2013/2014: V týdnu od 18. do 22. února zveme rodiče a děti na TÝDEN OTE- VŘENÝCH DVEŘÍ. Mateřskou školu můžete navštívit v době od 8.00 do hodin. Rádi vám školu ukážeme. Bližší informace najdete na: Anna Kimlová, řed. školy a kolektiv zaměstnanců Klub Jonášci Klub Jonáš v letošním roce slaví své 11. výročí. Od doby, kdy první děti překročily náš práh, se nám podařilo i něco víc, než jen připravit pro ně zábavu. Získali jsme i jejich důvěru. Co víc si přát! Nechceme však ustrnout jen v této aktivitě a tak se zrodil nápad založit nový klub. Klub Jonášci otevírá své dveře všem maminkám, ale i tatínkům s dětmi ve věku 0 6 let, kteří by si rádi poseděli a popovídali u šálku kávy nebo čaje, zatímco si jejich děti hrají s tetou. Tety pro ně mají spoustu nových her a nejrůznějších nápadů. Taková větší rodina, dalo by se říct. To je náš záměr. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 6. února 2013 od 9.30 hod. a zúčastní se ho major Armády spásy. Další klubové dny budou každou středu od 9.30 do hod. Těšíme se na vás i na vaše děti na adrese Kubíčkova 23. Bc. Alžběta Hanzlová, koordinátor Nízkoprahového centra pro děti a mládež Jonáš

9 Bystrcké noviny 1/ Školy, volný čas, inzerce 9 Můj kamarád V rámci prevence rizikového chování probíhá na naší škole projekt Můj kamarád. Jeho obsahem je spolupráce žáků šesté a první třídy. Každý prvňáček získal svého kamaráda a ochránce mezi staršími spolužáky. V listopadu proběhly dvě akce: Putování broučků temným lesem a Svátek slabikáře. Při první akci procházeli malí broučkové v doprovodu rodičů lesem. Vyzbrojeni lampiony a lucerničkami, různých tvarů a barev, se vydali do temného, tajuplného lesa. Panečku, ve tmě vše vypadalo úplně jinak! A to na všechny ještě v lese čekala překvapení, která starší kamarádi ze 6.A nachystali. Zkusili jste si někdy zavázat tkaničku na botě potmě? Dokázali byste hmatem poznat předmět schovaný v plátěném pytlíku? A skleničky plné voňavého koření byly často oříškem i pro doprovázející rodiče. Tyto a ještě další úkoly pro žáky 1. třídy připravili ochotní šesťáci. Všichni, kteří zdárně zvládli celou cestu temným lesem, byli odměněni diplomem za statečnost a drobnými cenami. Další akcí byl Svátek slabikáře. Jelikož naši prvňáčci již zvládli některá písmena, nastala chvíle předání první knihy, kterou si sami přečtou Slabikáře. Celý den byl velmi slavnostní, děti nejdříve musely prokázat, že znají všechna probraná písmena. V různých hrách a aktivitách skládaly písmenka ze svých těl, písmenka vyráběly a poznávaly hmatem, řešily jazykové hádanky. Nakonec z rukou svého velkého kamaráda dostaly děti Slabikář a klíč k jeho otevření. Spolu se hned pustili do čtení. Věřme, že se prvňáčkům bude čtení líbit a budou v něm nacházet radost a uspokojení. O úspěšnosti celého projektu vypovídá i přání jednoho prvňáčka: Přál bych si mít šesťáka za bráchu, aby si se mnou mohl hrát i doma. Mgr. Olga Novotná a Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova Čtení pomáhá Žáci naší školy jsou do projektu Čtení pomáhá zapojeni od jeho založení vdubnu Jedná se o charitativní projekt, ve kterém každé dítě, jež prokáže znalost některé z nabízených knih vyplněním krátkého testu, získá kredit 50 korun. Tyto peníze pak může věnovat na nominované dobročinné projekty Cvičná kuchyň pro vozíčkáře, Dostavba dětského minihřiště, Modré dveře (zaplacení pomůcek pro arteterapii), Léčba pro Jakuba (úhrada léčebného pobytu devítiletého Jakuba v Piešťanech), Slumová škola v Bangladéši (získání peněz na školu) a mnohé jiné. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun a děti se podílejí na rozhodnutí, kterému projektu budou peníze přiděleny. Účastí v projektu vedeme děti nejen k četbě, ale i k solidaritě s potřebnými, k úctě k člověku. Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŠ Vejrostova Vážení čtenáři, naše knihovna v Bystrci získala od ÚMČ Brno-Bystrc dotace na nákup nových knih. Tímto bychom chtěli úřadu za velmi pěkný dar poděkovat. Zároveň zveme všechny naše stávající i budoucí čtenáře k návštěvě naší knihovny na ul. Vondrákova 15, kde najdete spoustu nových ajistě zajímavých knih. Těšíme se na vaši návštěvu. Kolektiv knihovnic Knihovny Jiřího Mahena na pobočce v Bystrci. Otevírací doba: Po a St: a hod. Út: hod. Čt: hod. Pá: zavřeno. Edita Vališová, KJM Brno

10 10 Škola, volný čas Bystrcké noviny 1/ Návštěva ze Stuttgartu Škola podporující zdraví Základní škola Brno, Heyrovského 32 již potřetí obhájila titul Škola podporující zdraví na období od školního roku 2012/2013 do školního roku 2014/2015 a to na základě vypracování projektu SPONA2, který je především rámcovým dlouhodobým plánem a koresponduje se školním vzdělávacím programem školy. Projekt je zpracován podle jednotlivých pilířů podpory zdraví: I. pilíř Pohoda prostředí, II. pilíř Zdravé učení a III. pilíř Otevřené partnerství. Společným jmenovatelem všech Úspěchy florbalistů i z Bystrce Chtěl bych se s vámi podělit o radost komínského florbalu, na níž se velkou měrou podílejí i hráči z Bystrce, kteří v Sokole Komín trénují a hlavně skvěle hrají. Byla by tedy škoda, kdyby se zrovna v Bystrci o tom nevědělo. Od roku 2011 je ZŠ Vejrostova členem Sdružení pro podporu partnerství Brno Stuttgart. Naše spolupráce s touto organizací začala již v roce 2009, kdy si při oslavách 20. výročí partnerství Brno Stuttgart naši volejbalisté zahráli přátelské utkání se studenty stuttgartského gymnázia. V listopadu 2012 proběhla v Brně pod záštitou tohoto sdružení konference na téma Změny ve společnosti a jejich vliv na školství. Na toto velmi zajímavé téma byly předneseny referáty českých a německých zástupců škol. Změny ve společnosti přinesly za posledních dvacet let i problémy, které u nás dříve neexistovaly, a změnou náplně výuky na ně reaguje i naše škola. A tak zazněl příspěvek Finanční gramotnost jako povinný předmět na ZŠ Vejrostova. Vzít si leasing, úvěr, půjčku nebo hypotéku? Kolik si pořídit do domácnosti platebních karet? Jak se nenechat ošidit a nenaletět nátlaku reklamy? Na tyto otázky by měli naši absolventi umět samostatně odpovědět. Od loňského školního roku byl na naší škole zaveden pro žáky 9. ročníků povinný předmět Finanční gramotnost. Škola tak plní doporučení Ministerstva školství ČR, které tento předmět nabízí v Rámcovém vzdělávacím programu. Obsahem učiva předmětu Finanční gramotnost je naučit žáky orientovat se v dnešním složitém finančním světě a vyhnout se tak v budoucnosti případnému zadlužení a exekuci, jejichž počet mezi obyvateli České republiky narůstá. V následné diskuzi bylo zodpovězeno množství otázek. Ukázalo se, že jako učitelé máme stejné cíle i podobné problémy. V rámci této konference byl na naší škole přijat i člen německé delegace pan Fritz Sautter, bývalý ředitel stuttgartské střední školy. Při prohlídce naší školy, kterou mimo jiné velmi chválil, se zúčastnil výuky hudební výchovy, informatiky, matematiky a tělocviku. Naši žáci, kteří se učí německý jazyk, měli možnost si své konverzační dovednosti ověřit s rodilým mluvčím. Další společná konference bude probíhat příští rok zase ve Stuttgartu a mimo jiné zde již začnou přípravy na oslavy 25. výročí partnerství Brno Stuttgart, které připadají na rok Mgr. et Mgr. I. Machainová Do nové sezony jsme vstupovali s velkým optimismem. Část hráčů trénujících v Sokole Komín z kategorie mladší a starší žák přestoupila na Lesnou, kde má A tým Hattricku Brno hlavní tréninkové středisko. Z osmi zápasů mladších žáků je 5 výher, 2 remízy a 1 prohra. V Komíně pak zůstává líheň talentů v kategorii elévů a přípravek. Za zmínku stojí právě výkony elévů, kteří tvoří páteř A týmu a jsou to hlavně talenty z Bystrce. Jmenovitě: Adam Hemerka, Jirka Kozlíček, Radek Novotný, Lukáš Sedláček. Áčko odehrálo 22 zápasů a drtivě smetlo všechny, kteří jim stáli v cestě. Na kontě mají 19 výher a jen 3 remízy, které shodou náhod proběhly s vnitřní klubovou konkurencí, tedy naším B týmem. Skóre pak Recyklohraní Od roku 2008 je naše škola zapojena do programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole jsou umístěny nádoby na sběr vybitých baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Obsahy nádob jsou po naplnění pravidelně odváženy k recyklaci. Tento projekt naše žáky nejen vzdělává a motivuje v oblasti ekologie, ale přináší i možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Vždyť např. díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou ujede osobní automobil téměř 100 kilometrů. Sběr, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru nepotřebných elektrospotřebičů a baterií představuje tedy nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Pokud doma máte již nepotřebné malé elektrické přístroje (i např. rozbité hračky na baterky) nebo vybité baterie, mohou je děti odevzdat ve škole. Mgr. et Mgr. Irena Machainová, koordinátorka projektu, ZŠ Vejrostova témat projektu je zdraví jedince i kolektivu, tedy respekt k potřebám jedince a rozvoj komunikace a spolupráce. Tvorbě projektu SPONA2 předcházelo dotazníkové šetření. Cílem bylo získat přehled o názorech rodičovské veřejnosti, žáků samotných a pedagogů na klima naší školy. Jednoduše řečeno, chtěli jsme zjistit naše slabé a silné stránky. Evaluace se tedy stala důležitým výchozím materiálem pro sestavení projektu nového. Nezapomněli jsme také na principy dané programem podpory zdraví a to na respekt k potřebám jednotlivce a na rozvoj komunikace a spolupráce. V inovovaném projektu jsme tedy rozpracovali témata, která považujeme v nejbližší budoucnosti za stěžejní. V tomto místě zmíníme např. zkvalitnění a zvýšení estetičnosti prostorových podmínek, další vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy, činnost Školního poradenského pracoviště, rozpracování témat prevence ve výuce, začlenění témat osobnostní a sociální výchovy do výuky, spolupráci s kanceláří Brno-Zdravé město, činnost v Síti brněnských otevřených škol, zkvalitnění hygienického zázemí školy. Projekt Škola podporující zdraví SPONA2 je prioritou rozvoje školy v dalším tříletém období a je nedílnou součástí školního kurikula školního vzdělávacího programu. Alena Fialová hovoří za vše 158:39. V mládežnických kategoriích elévů a mladších žáků jsme tedy nejúspěšnější na jižní Moravě, a to nejen výsledky, ale i členskou základnou. Protože tam kde konkurence staví jeden možná dva týmy, tak my máme týmy tři až čtyři. A to i díky dětem z Bystrce. Stále ale potřebujeme doplnit hráče zejména ročníků Přijďte se proto podívat na naše tréninky v Komíně. Ročníky út, čt , ročníky út, čt hodin. K tomu jsme přidali všeobecnou sportovní přípravku pro děti od 4 let ve čtvrtek od hodin. Informace u trenéra: Mgr. Robert Válek, tel.:

11 Bystrcké noviny 1/ Volný čas, inzerce 11 Slavnosti moravského uzeného na hradě Veveří Ti nejlepší a nejvyhlášenější uzenáři z celé Moravy se na sobotu a neděli 9. a 10. února sjedou od 10 hod. na hrad Veveří, aby tu během Slavností moravského uzeného mohli všem návštěvníkům připomenout, jak má správně chutnat tato moravská specialita. Mistři uzenáři ovšem přivezou i spousty dalších dobrot moravské klobásky, paštiky, uzený bok, jitrnice, jelita a mnoho dalšího. Ochutnat budete moci také tradiční i pozapomenuté přílohy ovar s jablečným křenem, uzené se švestkovou omáčkou, prejt se zelím. Ledním medvíďatům se daří dobře Lední medvíďata, která se v brněnské ZOO narodila 24. listopadu minulého roku, jsou v pořádku a všichni, kdo sledují on-line přenos na webových stránkách mohou vidět, že přibývají na váze, mají otevřené oči a snaží se postavit na vlastní nohy. Každým dnem se v této snaze zdokonalují. Kolem osmého týdne by měla mít mláďata už plně funkční zrak i sluch a měla by se začít lépe orientovat v prostoru. Medvědice Cora se o ně stále vzorně stará, většinu dne je zahřívá vlastním tělem a v pravidelných intervalech je kojí. Mateřské mléko ledních medvědů obsahuje K tomu všemu budou pekaři přímo na místě péct čerstvé chlebové placky, ale najdete i tradiční koblížky nebo třeba boží milosti. Pro zahřátí se bude podávat moravská slivovice, svařené víno i pomerančový punč. V doprovodném programu uvidíte průvod masopustních masek, po areálu bude pod dozorem prováděn ten správný masopustní medvěd a mistři řezníci, uzenáři i kuchaři si pro vás připravili ukázky a povídání o správných postupech při přípravě různých druhů uzeného, klobás a celé masopustní gastronomii. Chybět nebude ani přednáška o správném porcování a základních úpravách masa. Stánky si na hradě postaví také další řemeslníci jako třeba hrnčíř, kovář, nebo bylinkář. Akci ve spolupráci se správou Státního hradu Veveří pořádají sdružení ECEAT, autor projektu Stezky dědictví, a farma Eden z Bystřice nad Pernštejnem. Dovolujeme si vážené návštěvníky upozornit, že zimní možnosti parkování na hradě Veveří jsou velmi omezené, pokud to tedy bude jen trochu možné, využijte prosím buď autobus MHD linky 303 ze zastávky Zoologická zahrada, popřípadě dopravu Masopustním speciálem, mikrobusem, který bude odjíždět vždy v celou a v půl z parkoviště u prodejny Penny market na ulici Píškova (zastávka Přístaviště). Petr Fedor, kastelán hradu Veveří 30,6 % tuku, což je nejvyšší procento mezi všemi šelmami. Důvodem je zřejmě potřeba nahradit medvíďatům velké energetické ztráty, spojené s udržováním stálé tělesné teploty v přírodě, kde jsou nepříznivé klimatické podmínky. Mláďata chovaná v zoologických zahradách začínají přijímat pevnou stravu ve 4. měsíci života. Aktuální video najdete na Dále sledujte on-line přenos na 3. Setkání včelařů zaměřené tentokrát zejména na včelařův rok a rozmnožování včel hovořit však budeme i o medu, vosku, propolisu a apiterapii. Setkání se koná v úterý 26. února 2013 od 17 hodin v malé zasedací místnosti ve Společenském centru Bystrc. Povídání se včelaři je spojené s ochutnávkou medu a medoviny. Vstup zdarma. Kontakt: Antonín Pavlíček, tel.: , Nejlepší záchranářský závod široko daleko Již sedmý ročník mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu GRAND PRIX MORAVIE pořádá Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Brno-město ve dnech března 2013 na Městském plaveckém stadionu Za Lužánkami. Ondřej Brunn, velitel PR MS VZS ČČK Brno-město Děti mohou prožít jarní prázdniny v ZOO Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku od 7 do 11 let atraktivní program na jarní prázdniny, které letos proběhnou února. Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních i kamčatských medvědech, pohled do zázemí zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají na děti každý den od 8 do 16 hodin. Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový přírůstek mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde se kluci a holky budou moci naučit, jak se správně starat o domácího mazlíčka (morče, králíka apod.). Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý týden, a to buď telefonicky na čísle nebo em na adrese Jeden den stojí 300 korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další důležité podrobnosti najdou zájemci o Jarní prázdniny v ZOO na našich webových stránkách Monika Brindzáková, tisková mluvčí ZOO Brno

12 12 Volný čas Bystrcké noviny 1/ Rádi byste měli doma nejlepšího chlapce z Mistrovství ČR mládeže? Nejlepší tým Mistrovství ČR 2011 byl z Kominíčku Ano, je zde šance. Letecko-modelářské kroužky v Bystroušce a v Kominíčku mají po čtyřech volných místech a od druhého pololetí přijmou nové členy. Pod vedením Ing. Koutného členové těchto kroužků pravidelně vítězí na Přeborech JMK a v žákovských kategoriích mezinárodní soutěže OPEN SCALE. Chlapci z Kominíčku byli také nejúspěšnějším týmem na Mistrovství ČR 2011 v Hořicích. Není nutné jen nosit medaile, pro někoho úplně stačí, když si postaví pěkný model a ten mu hezky létá. Hoši se naučí pečlivé práci a rozšíří si vědomosti z fyziky i matematiky. Zájemci se mohou hlásit u paní Jelenové v Bystroušce nebo Lokajové v Kominíčku Kontakt: tel Ing. Lubomír Koutný, vedoucí kroužku Polární noc podruhé: B Dva tisíce a ještě třináct bystrckých stupňů pod nulou čeká na všechny dobrodruhy 23. února. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 přichystal pro odvážné děti zbystrce aokolí druhý ročník Polární noci táboření na zamrzlé hladině Brněnské přehrady. S pomocí a radou zkušených táborníků strávíte nezapomenutelnou noc pod hvězdami, za zvuků praskajících ker a houkání sov. Co potřebujete? Spacák, karimatku, hrnek na čaj, odvahu, vhodný je i stan; pro děti dospělý doprovod. Co získáte? Zážitek, na který budou vaše děti dlouho vzpomínat, čaje co vypijete a pro každého účastníka osvědčení pravého bystrckého polárníka. Vstup na akci je volný, je však třeba se předem přihlásit Pokud by přehrada nezamrzla nebo se účastníci dohodli, akce se přesune na jiné vhodné místo. Podrobnosti najdete na stránkách Klubu rodičů Hana Jindrová, KRAP ZŠ Heyrovského 32, o. s. Centrum volného času Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc, tel.: Otevíráme nové kurzy Mohendžodáro Cvičení pro zdraví a krásu ženy vycházející ze starodávné indické tradice. Meditace, intuitivní tanec, ásany, cviky na posílení pánevního dna a mnoho dalšího. Zahajovací setkání v hodin. Přihlášky a informace: Ing. Blanka Černá, tel.: , Pro těhotné, maminky s miminky a batolaty: Cvičení po porodu, cvičení batolat 1 2 roky, cvičení pro těhotné a předporodní příprava, podpůrná skupina kojení. Přihlášky a informace: Viktorie Sieczková, tel.: Příměstský tábor o jarních prázdninách Denně od 8.30 do hod., cena 700 Kč, v ceně je jednoduchý teplý oběd a pitný režim, celotáborová hra Dobytí severního pólu. Vedoucí akce M. Šipr, tel.: M. Jelenová

13 Bystrcké noviny 1/ Bystrcká ohlédnutí, volný čas 13 Bystrcká ohlédnutí Rád bych se v tomto pravidelném okénku Bystrckých ohlédnutí pokusil připomenout některé z příběhů zapsaných v domech a ulicích naší městské části. První Bystrcké ohlédnutí je věnováno nejstarší dochované stavbě na našem historickém katastru. Farní kostel sv. Janů Bystrcký kostel sv. Janů je daleko starší, než na první pohled vypadá. Jeho nejstarší dochované části obvodové zdi západní části lodi pocházejí velmi pravděpodobně již z první poloviny 13. století. Před cca dvaceti lety se tu údajně našlo malé okénko uzavřené kamenným čtyřlistem. To kdysi mělo osvětlovat tzv. emporu, tedy tribunu v polopatře nad západní částí kostela, odkud mohl bohoslužbám přihlížet tehdejší pán a majitel Bystrce. Dnes už emporu ani okénko v kostele sv. Janů nenajdeme, během úprav v 19. století byly totiž nahrazeny a zakryty kruchtou s varhanami. Nejstarší podoba kostelíka byla podle všeho velmi prostá. Jednoduchá, nevelká bezvěžová stavba obdélníkového půdorysu s jižním vstupem, ke které na východě přiléhalo kněžiště v podobě odsazené půlkruhové apsidy, tedy v půdorysu podobném dnešnímu závěru kostela. První písemný doklad o bystrckém kostele je velmi pozdní, lze nalézt až k roku V roce 1592 pak zvonař Matyáš z Velkého Meziříčí ulil pro bystrcký kostel první historicky doložený zvon, pro který byla ke kostelu přistavěna věž, původně přibližně o polovinu nižší než dnes. Do konce 16. století byl doposud plochý strop v kostelní lodi nahrazen dodnes dochovanou klenbou. Z roku 1691 existují plány na celkovou přestavbu kostela, ke které ovšem nakonec nedošlo. O devatenáct let později, v roce 1710, byl do kostelní věže ulit druhý zvon. Bohužel oba zvony, stejně jako píšťaly varhan, byly v roce 1917 úřady rakouského-uherského mocnářství zabaveny jako cenný zdroj kovu pro válečné potřeby. Další plány na přestavbu bystrckého kostela se dochovaly z roku 1810, ale opět nebyly realizovány. Roku 1835 pak byl hřbitov, který se do té doby rozkládal okolo kostela, přeložen na místo dnešního starého hřbitova při ulici Vondrákova. Teprve roku 1843, až na minimálně třetí pokus, se bystrcký kostel dočkal podstatného rozšíření a přestavby. Na východě bylo zbořeno původní kněžiště a loď tak byla prodloužena k východu směrem k dnešní radnici, kde bylo postaveno nové dodnes dochované kněžiště s bočními přístavky. V roce 1862 byla do dnešní podoby zvýšena věž a další renovace proběhla podle nápisů na průčelí roku V té době bylo k severní zdi původní lodi přistavěno točité schodiště na hudební kruchtu a fasáda dostala dnešní historicko romantickou podobu. Konfiskované zvony byly po světové válce nahrazeny novými, ocelovými a roku 1923 dostala kostelní kruchta nové varhany. Věžní hodiny byly renovovány roku 1970 a o osm let později došlo ke generální opravě kostelních varhan. V roce 1990 se za značné pomoci farníků opravovala fasáda a roku 2000 byla na malou věž pořízena nová krytina z měděného plechu. Interiér kostela je dnes vybaven mobiliářem od kousků barokních až po časy moderní. Nejlepší způsob, jak jej ocenit, je ovšem osobní návštěva a prohlídka, kterou mohu jen doporučit. Na kostel sv. Janů můžeme být v Bystrci právem hrdi. Zdaleka ne každá obec se totiž může pochlubit tak pádným důkazem, že její historie se počítá už bezmála na osm staletí. Petr Fedor, místostarosta

14 14 Inzerce Bystrcké noviny 1/ Řádková inzerce Volný čas, děti DULAVIKI: Cvičení pro těhotné, po porodu, kojenců, batolat, SM systém, předporodní příprava, doprovod k porodu a další. Více na Pracovní příležitosti Přivýdělek Bystrc. Finanční služby Nabízíme zpracování daňové evidence, možnost zastoupení před správními úřady. Bez starostí a za dobrou cenu. Tel.: Půjčky podnikatelům posuzujeme podle obrazu, nedokládáte bezdlužnost FÚ a OSSZ. Dále půjčky zaměstnancům, důchodcům. ÚP více věřitelů. Tel.: Zpracování účetnictví, daňové evidence, daňových přiznání a mezd Bystrc. Kontakt: nebo tel.: Řemeslníci a služby Domácí péči o seniory nabízí pečovatelka. Tel.: Úspora el. energie, montáž pohybových čidel a svítidel do společných prostor domů. Kompletní el. servis. Tel.: Svářečské práce: ploty, branky, komínové lávky, schodiště, sněhové zábrany. Mob.: Klempířské a pokrývačské práce. www. pokryvame.cz Mob.: Instalatér voda topení včetně drobných oprav. Tel.: Podlahářské práce. Tel.: Přepisy 8mm filmů. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA Tel.: Malíř pokojů Brno. Tel.: Projekty staveb, rekonstrukce bytových jader. Tel.: Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: Čistím koberce. Tel.: BEDNA PC servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9, /www.bednapc.cz/ Tel.: Vodoinstalater. Tel.: Reality a nemovitosti Pronájem klempířské dílny i s prací Kč/měs. Mob.: Pronajmu garážové stání na ul. J. Obrovského. Tel.: Prodám garáž na ulici Foltýnova. Cena Kč. Tel.: Vyměním OB 3+1 v Kohoutovicích za OB 3+1 nebo 2+1 jdoucí do privatizace. Tel.: Pronajmu garáž v park. domě na ul. Kubíčkova. Tel.: Pronajmu garážové stání na ul. Chudčické. Tel.: Prodám 3+1 v Bystrci. Byt většího typu, 78 m 2. Tel.: Prodám mezonetový byt 3+1 v novostavbě v Žebětíně. Cena Kč. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Kubíčkova. Tel.: Koupím byt 2+1, 1+1. Peníze mám v hotovosti. Tel.: Přímá záj. koupí menší byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: Koupím garáž na ul. Laštůvkova. Tel.: Koupím byt 1+1 v zatepleném domě s balkonem nebo lodžií i ve standardu v Bystrci. Tel.: Pronajmu garáž v Bystrci 1, pod ul. Wollmanova. Tel.: Urgentně hledáme byt ke koupi v novostavbě nebo cihlové nástavbě. Tel.: Hledáme byt ke koupi v Bystrci s možností nastěhování do konce května. Tel.: Nabízím kompletní servis při prodeji a následné koupi nemovitosti v Bystrci a okolí. Řeším i energetickou náročnost nemovitostí. Volejte Jiřího Šmacha tel.: Různé CVČ BYSTROUŠKA otevře od února kurz ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY čtvrtek hod., příp hod. Přihlásit se můžete i do ostatních pokročilostí. Tel.: AJ + MAT, tel.: Rodilý mluvčí s dobrou znalostí českého jazyka nabízí výuku AJ. Pro všechny pokročilosti. Cena podle dohody, praxe 22 roků. Tel.: Koupím zápalkové, fezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23b, Brno. Dík za nabídku. Tel.: , mob.: Měření metabolického věku zdarma. Tel.: Doučím svědomitě MAT-FYZ tř., prima kvarta gym. Tel.: UPOZORNĚNÍ ztráta Vážení občané! Začátkem měsíce ledna byl nalezen svazek klíčů (patrně od auta) u pavilonu ZŠ Pramínek. Bližší informace na tel.: Dne byla na zastávce Nám. 28 dubna nalezena sportovní obuv, velikost 37,5 EU. Poctivý nálezce boty předal na bystrckou radnici, kde si je na recepci majitel/ka může vyzvednout.

15 Bystrcké noviny 1/ Kultura, inzerce 15 ZŠ Laštůvkova přijme hospodáře(ku) školy ZŠ Laštůvkova hledá pracovnici na pozici hospodář(ka)-ekonom(ka) školy. Podmínkou je znalost účetnictví příspěvkových organizací, včetně praxe. Vítána je znalost zpracování mezd. Nástup podle dohody. Zájemci mohou zaslat žádost s životopisem na Bližší informace podá ředitel školy na tel.: , Petr Křivka, ředitel školy Pozvánka do Společenského centra ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer K tanci i poslechu hraje kapela L. Kozderky TO JSME MY, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Vstupné: 70 Kč BESEDA U CIMBÁLU Začátek: hod. sobota Účinkují členové BROLNu pod vedením Františka Černého. Vstupné: 100 Kč / senioři 80 Kč ROUTE 66 Začátek: hod. úterý Cestopisná přednáška Zdeňka Juráska, který se Route 66 věnuje od roku 1998, kdy celou trasu této legendární americké silnice projel na kole. V roce 2007 založil Českou asociaci Route 66, která sdružuje české a slovenské fanoušky Route 66. Cílem asociace je propagovat slavnou americkou legendu mezi širokou veřejností v České republice a na Slovensku. ROUTE 66 je považována za nejslavnější silnici světa. Přestože vznikla teprve v roce 1926, stala součástí americké historie a objektem národní hrdosti. Termín Route 66 je obecně známý po celém světě. O Route 66 se zpívají písně, píšou knihy a točí filmy. Vstupné: 90 Kč / senioři, studenti 60 Kč BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL Začátek: hod. pátek Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk. Vstupné: 150 Kč KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB Začátek: hod. neděle Veselý karneval pro děti se soutěžemi a dětskou diskotékou. Vstupné: děti 40 Kč / dospělí 60 Kč ZUMBA v BYSTRCI Každé úterý na ZŠ Vejrostova hod. Každý čtvrtek na ZŠ Laštůvkova hod. Více na Cena: 80 Kč/lekce III. SETKÁNÍ VČELAŘŮ Začátek: hod. úterý Spojené s ochutnávkou medů a medoviny. Viz pozvánka na str Terrence McNally: FRANKIE A JOHNNY Začátek: hod. čtvrtek Představení Divadla v Rytířské, Praha. Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Že by ti dva měli ještě šanci...? Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. Předprodej od Vstupné: 260 a 230 Kč / sleva senioři 220 a 190 Kč ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA Začátek: hod. čtvrtek Koncert Předprodej od Vstupné: 220 Kč JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ Začátek: hod. neděle Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když v lidech převládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou. Představení pro rodiče s dětmi. Vstupné: děti 60 Kč / dospělí 80 Kč VÝSTAVA: Tapisérie ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po čt hod., ostatní dny 2 hodiny před začátkem jednotlivých pořadů, tel.: ). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na

16 16 Bystrcké noviny 1/ SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS ZAHÁJENÍ VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ neděle Viz článek na str. 1 a OTEVŘENÍ KLUBU JONÁŠCI středa Viz článek na str Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: 9.30 hod. Začátek: hod Hrad Veveří: so ne SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO Viz pozvánka na str. 11 Začátek: hod PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BYSTROUŠCE AZOO po pá Viz pozvánka na str. 11 a BYSTRCKÁ DOMÁCÍ ZABIJAČKA sobota OREA Wellness Hotel Santon na Brněnské přehradě Viz pozvánka na str. 12 Začátek: 8.00 hod Společenské centrum Bystrc: sobota BESEDA U CIMBÁLU Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: pátek BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL Začátek: hod POLÁRNÍ NOC PODRUHÉ: B sobota Viz článek na str Společenské centrum Bystrc: neděle KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB Společenské centrum Bystrc: úterý III. SETKÁNÍ VČELAŘŮ Viz pozvánka na str. 11 Začátek: hod. Začátek: hod UKONČENÍ VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK do MŠ čtvrtek Viz článek na str. 1 a Společenské centrum Bystrc: čtvrtek FRANKIE A JOHNNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK do MŠ čt pá Viz článek na str. 1 a 8 Začátek: hod PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE PÁŤÁK středa Viz pozvánka na str. 9 Začátek: 8.00 hod Setkání s občany pondělí O BYSTRCI V BYSTRCI II Viz pozvánka na str. 4 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: úterý ROUTE 66 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: čtvrtek ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa 6/15. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Viz pozvánka na str. 6 Začátek: hod ZÁPIS DO MŠ PRAMÍNEK čt pá Viz článek na str. 8 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: neděle JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ Začátek: hod. VÝSTAVA ve Společenském centru Bystrc: Tapisérie ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové Uzávěrka příštího čísla je již Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Život v Bystrci).

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne 10.12.2009 3153 / 100 10.12.2009 Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne 10.12.2009 1. 1. Návrh organizačních změn 1.2. Návrh

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více