Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR"

Transkript

1 Finanční řízení projektů 7. RP aktuality v ČR listopad 2008 Lenka Lepičová CZELO - Brusel, TC AV ČR Kateřina Slavíková NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR Finanční řízení projektů 7. RP 1 Systém na podporu přípravy projektů Vracení DPH u projektů 7. RP Možnost dofinancování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV Finanční řízení projektů 7. RP 2 1

2 Systém na podporu přípravy projektů Finanční řízení projektů 7. RP 3 Podpora přípravy projektů Podpora českých týmů, které se podílejí na přípravě vybraných typů projektů v rámci specifických programů Spolupráce, Myšlenky a Kapacity Financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Administrací je pověřeno Technologické centrum AV ČR Pro rok 2009 informace o systému podpory přípravy projektů budou zveřejněny během první poloviny roku Finanční řízení projektů 7. RP 4 2

3 Uznatelné náklady Náklady, které nejsou financovány jiným přispěvatelem Cestovní náklady Náklady na organizaci přípravných jednání o návrhu projektu, jeho managementu, konsorciální smlouvě apod. Náklady vzniklé max. 12 měsíců před uzávěrkou (u dvoukolového hodnocení je rozhodující uzávěrka 2. kola; výjimkou jsou náklady vzniklé předkladatelům ERV po uzávěrce 2. kola hodnocení lze uznat náklady řešitele spojené s pohovorem před hodnotící komisí) Finanční řízení projektů 7. RP 5 Neuznatelné náklady Náklady: na zvýšení odborné úrovně žadatele (studie, rešerše apod.) na právní ochranu znalostí, s nimiž vstupuje účastník do přípravy projektu mzdové režijní investiční na reprezentaci celní poplatky apod. Finanční řízení projektů 7. RP 6 3

4 Kontakty Technologické centrum AV ČR Ing. Eva Svobodová Rozvojová Praha 6 Tel.: Fax: Finanční řízení projektů 7. RP 7 Vracení DPH u projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 8 4

5 Vracení DPH u evropských VaV projektů Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 81 vracení daně v rámci zahraniční pomoci 81, odstavec 2: Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje 59a), pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů Oficiální stanovisko MF daň na vstupu bude vracena při splnění ostatních zákonných podmínek i v případě, bude-li hrazena z jiných zdrojů, např. pokud ji uhradí sám žadatel) Finanční řízení projektů 7. RP 9 Žádost o vracení DPH (1) Žádost na MŠMT (potvrzení o původu prostředků) a příslušný finanční úřad Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo (pokud není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká) Žádat lze jen o část zaplacené DPH Finanční řízení projektů 7. RP 10 5

6 Žádost o vracení DPH (2) 1. Žádost o vystavení potvrzení adresovanou na ředitele odboru Ing. Jana Marka, CSc. na adresu MŠMT 2. Kopie podepsaného kontraktu (smlouvy), na jejímž základě byly přijaty prostředky od EU 3. Čestné prohlášení řešitele projektu, že na výdaje byly použity prostředky EU na podporu výzkumu a vývoje a přístroje a služby pořízené z těchto prostředků nebudou sloužit ke komerčním účelům Finanční řízení projektů 7. RP 11 Žádost o vracení DPH (3) 4. Kopie platebních dokladů nebo faktur na dodané zboží nebo služby doložené výpisem z bankovního účtu, kopie dokladů plateb v hotovosti. 5. Žádost doložit dále tabulkou, v níž: - 1. sloupec: číslo platebního dokladu nebo faktury, - 2. sloupec: dodavatel přístroje nebo služby, - 3. sloupec: o jaký druh služby nebo zboží se jedná, - 4. sloupec: celková uhrazená částka (včetně DPH), - 5. sloupec: celková uhrazená DPH pro daný případ. (4. a 5. sloupec je nutné sečíst) Řádky obsahují jednotlivé případy, u nichž nositel žádá o vrácení DPH. Poslední řádek sumarizuje všechny případy. Finanční řízení projektů 7. RP 12 6

7 Podávání žádostí, kontakt Žádost o vydání potvrzení o původu prostředků Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ing. Jan Marek, CSc. ředitel odboru 32 Karmelitská Praha 1 Informace a vydávání potvrzení Ing. Bedřich Pekárek Tel.: Mobil: Fax.: Finanční řízení projektů 7. RP 13 Žádost o vrácení daně na FÚ Žádost o vrácení daně musí být doložena: daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem dokladem o zaplacení daně potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná Finanční řízení projektů 7. RP 14 7

8 Možnost dofinancování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV Finanční řízení projektů 7. RP 15 Pravidla pro poskytnutí institucionální podpory Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) Finanční řízení projektů 7. RP 16 8

9 Podmínky poskytnutí dotace (1) Mezinárodní program výzkumu a vývoje Žádost je v souladu s použitím veřejným prostředků Projekt zahájen nejdříve Uchazeč splňuje definici výzkumné organizace* Formální a věcná správnost žádosti úplnost, včetně všech podpisů a příloh *dle Rámce společenství na podporu výzkumu a vývoje, odst. 2,2, písm. d) Finanční řízení projektů 7. RP 17 Podmínky poskytnutí dotace (2) Podání žádosti elektronickou formou na webová aplikace e-projekt + listinná podoba na MŠMT Programy splňující podmínku dofinancování: 7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti 7B - Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství 7C - Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 7E - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Jedná se o programu EHP/Norsko a přidělení kódu Nezpůsobilé: Hraniční programy econtentplus, eparticipation a Intelligent Energy Europe The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Finanční řízení projektů 7. RP 18 9

10 Podmínky poskytnutí dotace (3) Pro rok 2009 jsou plánovány 4 výzvy pro podávání žádostí o dofinancování, první na přelom lede/únor 2009 Bude zveřejněn seznam zamítnutých žádostí z předchozích kol s odůvodněním Na stránkách MŠMT bude uveřejněn soupis programů, které vyhovují podmínkám dofinancování Kontakt na MŠMT: Mgr. Monika Šlajerová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 Praha 1 Tel Finanční řízení projektů 7. RP 19 Děkujeme za pozornost Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 CZELO-Czech Liaison Office for R&D Rue du Trône 98,B-1050 Brussels Technologické centrum AV ČR (L.Lepičová, K.Klusáčková, K.Slavíková) Finanční řízení projektů 7. RP 20 10

Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS

Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS Praktický seminář JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FINANČNÍ ZPRÁVY INSTIUCIONÁLNÍ PODPORY ZA ROK 2009 ZÁPIS DATUM KONÁNÍ: 13. ledna 2010 MÍSTO KONÁNÍ: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6, 165 02 ČAS

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA ENVIROMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU/VYUŽITÍ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍHO, KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES11 PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V RÁMCI PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

Škola podporující zdraví v roce 2015

Škola podporující zdraví v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Škola podporující zdraví v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více