vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9"

Transkript

1 vydává: Obecní úřad Trhová Kamenice ročník 35 říjen 2006 číslo 9 Stalo se v říjnu uvedla firma Sony na trh první CD přehrávač na světě s označením CDP ve 20 hodin 28 minut a 34 sekundy SEČ vzlétla na oběžnou dráhu první umělá družice Země Sputnik I.Družice tvaru koule o průměru 58 cm a hmotnosti 83.6 kg se pohybovala ve výši až 900 km nad povrchem Země. Doba jednoho obletu Země trvala 1 hodinu a 35 minut vyšel ve Velké Británii první single skupiny Beatles- Love Me Do měl v New Yorku premiéru první zvukový film hudební snímek Jazzový zpěvák. První slova, která zazněla z filmového plátna zněla Ty, mami, poslechni si tohle překročil americký pilot Charles Yeager s letadlem Bell X-1 poprvé v dějinách letectví rychlost zvuku ukončila v Praze provoz poslední trolejbusová linka ( Strahov. Vršovice). Důvodů ke zrušení pražské trolejbusové dopravy bylo několik, některé z nich se veřejnost v 70. letech nedozvěděla: nutnost zařadit do provozu nadbytečné autobusy, které se nečekaně neuplatnily v exportu, a také požadavek nejvyšších úřadů, aby bylo v Praze pro Vážení čtenáři Trhovokamenického občasníku, Toto číslo je plné bilancování po uplynutí čtyřletého volebního období. Nebudu opakovat to, co se dočtete dále, jen bych chtěla poděkovat věrným pomocníkům- paní Evě Málkové a panu Josefu Janotkovi, kteří pomáhali od začátku až do konce. Já se loučím coby zastupitel obce, byla to pro mne zajímavá zkušenost. Jsem ráda, že jsem pro to, co jsem před čtyřmi lety uváděla jako své priority, mohla něco udělat. Některé věci nešly tak rychle, jak bych si přála, ale podle volebních programů, které si přečtete, se některé určitě uskuteční v období následujícím. Blanka Němcová případ války co nejvíce hromadných evakuačních vozidel tedy autobusů vzlétl v balonu první člověk, francouzský fyzik Jean Francois Pilatre de Rozier. Průkopník balonového létání se po několik minut vznášel ve výšce 26 metrů, ale již o měsíc později, , ulétl v balonu vzdálenost 12 kilometrů překonal Američan Garry Gabelich s vozem Blue Flame rychlost 1000 km/h se naplno rozzářila první Edisonova žárovka Francouz André-Jacques Garnerin seskočil z balonu z 600 m výšky s padákem z plachtoviny a bezpečně přistál se na Václavském náměstí poprvé rozsvítily elektrické lucerny. Lidé, kteří se toho večera vraceli z divadel a zábavních podniků, hlasitě jásali a provolávali slávu přítomnému inženýru Křižíkovi, jehož firma osvětlení instalova la. Poslední Čas někam letí, pořád dál... A říjen klepe na dveře Včera podzimní už vítr vál Kdo vezme svetr,půjde a ty dveře otevře Ráno je mlha, večer brzy tma.. Však i ten podzim spoustu krásy má Sedneš si večer kolem stolu A svoláš všechny "Je tma, pojďte rychle domů" A povíš všem, jak dnes to bylo prima I kočka si zas líně přede Však víš... mem Obsah zajišťuje kulturní komise při Obecním úřadě v Trhové Kamenici, odpovědný redaktor Ing. Blanka Němcová.

2 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čtyři roky utekly jako voda a nezadržitelně se přiblížil konec volebního období Musím přiznat, že to byly čtyři roky, které uběhly nejrychleji v celém mém dosavadním životě. Rád bych se v tomto článku alespoň ve stručnosti ohlédl za uplynulým obdobím a pokusil se zhodnotit činnost a práci obecního zastupitelstva. Chtěl bych připomenout, že zastupitelstvo obce pracovalo v tomto složení: Pavel Kábele, ing. Iva Dostálová, Jan Svoboda, Oldřich Pilný, ing. Blanka Němcová, Miroslava Zdražilová, Milan Linhart. V průběhu celého období jsme se snažili dodržet čtrnáctidenní cyklus pracovních seminářů z důvodů operativnějšího řešení konkrétních úkolů a činností spojených s vedením obce. Celkem jsme se sešli na 78 pracovních jednáních. V průběhu prvního roku volebního období se nám podařilo mimo jiné zprovoznit rozhlednu, která se během krátké doby stala vyhledávaným turistickým cílem mnoha návštěvníků. Hned v jarních měsících byly vybrány některé lokality veřejné zeleně( jako například náměstí, prostor pod sokolovnou v Husově ulici, zahrada u zdravotního střediska atd.) a současně byla zahájena jejich pravidelná údržba. V celé obci se dokončovaly poslední terénní úpravy po provedené plynofikaci. Mezi nejvýznamnější akce tohoto období patřila bezesporu výstavba komunikace k novým rodinným domkům v lokalitě Svárov, výstavba víceúčelového hřiště u základní školy, vybudování dvou bytů v půdních prostorách budovy obecního úřadu a výstavba bezbariérového vstupu v domě s pečovatelskou službou. Na všechny tyto akce se nám podařilo získat alespoň částečnou dotaci ze státních fondů. Dotaci ze státního fondu životního prostředí jsme obdrželi i na výstavbu retenční nádrže Chobot, která byla realizována na přelomu let Významnou událostí tohoto roku bylo i slavnostní otevření muzea Trhové Kamenice v nově zrekonstruovaných prostorách objektu bývalé fary u příležitosti oslav 150. výročí jmenování Trhové Kamenice městem. V tomto roce se výrazně změnila i podoba a obsahová část Trhovokamenického občasníku, ve kterém se začaly objevovat nové rubriky a témata. Za zmínku jistě stojí i oprava dvou čekáren v místní části Rohozná, plynofikace zdravotního střediska, obecního úřadu a domu s pečovatelskou službou. Během celého roku probíhaly intenzivně práce na změně územního plánu obce. V následujícím roce byla zahájena první etapou velice významná akce, a to výstavba chodníku k místnímu hřbitovu. Tato akce byla zčásti financovaná z prostředků programu obnovy venkova. Byl úspěšně zkolaudován a uveden do provozu rybník Chobot, v jarních měsících bylo uvedeno do provozu již zmíněné víceúčelové hřiště, které od té doby pravidelně slouží ke sportovnímu vyžití jak dětí naší školy, tak široké veřejnosti. V tomto roce se dále podařilo zrealizovat pravidelný svoz tuhého komunálního odpadu z místní části Kameničky, zplynofikovat prostory mateřské školy, částečně zrekonstruovat a obnovit dopravní značení na místních komunikacích. Naše obec zakoupila traktor, který je plně využíván pro veškeré stavební aktivity obce, práce v lese a samozřejmě v maximální míře i na údržbu komunikací v zimním období. V tomto roce pokračovaly aktivity spojené se změnou územního plánu a navíc byly zahájeny práce na komplexních pozemkových úpravách obce Rohozná. V průběhu třetího volebního roku jsme se zaměřili převážně na činnosti spojené s bytovou výstavbou. Byly kompletně vybudovány inženýrské sítě (kanalizace, elektrifikace včetně veřejného osvětlení) v Táborské ulici, byly vybudovány komunikace k parcelám v Rohozné a v ulici Podzahrady. Pokračovala realizace chodníku ke hřbitovu, a to výstavbou kanalizačního potrubí včetně vpustí v celé délce plánovaného chodníku. Významnou akcí byla i rekonstrukce mostu přes Chrudimku a s tím spojená oprava lávky a vyčištění koryta řeky v zastavěné části, které mělo velký význam při pravidelném jarním tání sněhu. V tomto roce se nám dále podařilo zplynofikovat tři byty v půdních prostorách MŠ, opravit střechu na zdravotním středisku a zrealizovat systém svozu komunálního odpadu z místních částí Zubří a Hluboká. Po mnoha letech se na náměstí vrátilo konání tradiční pouti. Vydali jsme informační brožuru o Trhové Kamenici, která se úspěšně prodává turistům a návštěvníkům jak místního muzea, tak rozhledny. V letošním závěrečném roce volebního období jsme si jako hlavní cíl vytyčili dokončení poslední etapy výstavby chodníku na hřbitov, která právě probíhá a měla by být dokončena ještě v podzimních měsících. Na tuto akci se podařilo stejně jako na předchozí etapy získat dotaci z programu obnovy venkova. V této době začínáme realizovat akci vodovod Okružní, jejímž cílem je zajistit dodávku pitné vody pro 14 rodinných domků. Z krajských prostředků se podařilo získat dotaci a následně i vybudovat nové sociální zařízení v prostorách muzea. Vzhledem k nástupu nové praktické lékařky bylo nutné zhotovit dělící příčku v čekárně zdravotního střediska. Díky tomu, že se v minulých letech podařilo zajistit svoz komunálního odpadu ze všech místních částí, bylo možné odstranit z těchto lokalit nevzhledné a drahé kontejnery a zahájit provoz sběrného dvora, který slouží jak místním občanům, tak samozřejmě i rekreantům a chatařům. Významná pozornost byla v letošním roce věnována i údržbě naší sokolovny, kde byla opravena a vymalována šatna, přísálí s výměnou svítidel, opravena římsa na severní straně, částečně opravena venkovní omítka. Dále byl vybudován odvodňovací žlab, který zamezil prosakování vlhkosti do šatny a do začátku topné sezony nás ještě čeká úprava topení celého objektu. Před nedávnou dobou se nám podařilo dokončit úpravu komunikace v místní části Rohozná. V průběhu tohoto volebního období se postupně díky krajským dotacím podařilo dovybavit jednotku sboru dobrovolných hasičů zásahovými kabáty a přilbami, což jistě přispěje k větší bezpečnosti jejich členů při zásahu. Každoročně byl organizován zájezd pro naše starší spoluobčany, který se těší velkému zájmu. Ve spolupráci s Mikroregionem Hlinecko probíhá již několikátý rok program ekologické výchovy dětí naší základní školy. Jak základní škola, tak i mateřská škola se během tohoto volebního období přetransformovaly na příspěvkové organizace se samostatným hospodařením, na jejichž činnost

3 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 3 obec jako zřizovatel vynakládá každoročně nemalé prostředky. Neodmyslitelnou součástí života v obci se stalo místní muzeum, kde kromě stálé expozice probíhá každoročně celá řada výstav, vernisáží a dalších kulturních akcí včetně adventních koncertů. Významnou součástí hospodaření obce je správa a údržba obecních lesů. Během uplynulého období se nám podařilo rozšířit celkovou výměru lesa o téměř 4 ha díky novému zalesnění luk. Celková těžba se vyšplhala na hodnotu m3 a zalesnili jsme téměř 13 ha včetně vylepšení již založených kultur. Celkové vynaložené náklady na správu lesů přesáhly částku 5,6 mil. Kč a výnosy činily téměř 9,2 mil. Kč. Čistý zisk se tedy přiblížil k částce 3,6 mil. Kč, která byla průběžně zahrnuta do rozpočtu obce. Neměl bych v tomto bilancování opomenout i akce, které se z různých důvodů zrealizovat nepodařilo, a to například rekonstrukce objektu základní školy, zprovoznění a rekonstrukce kašny na náměstí nebo modernizace veřejného rozhlasu. Závěrečné zhodnocení naší práce musím samozřejmě nechat na každém z vás. Já bych rád touto cestou poděkoval celému zastupitelstvu i všem zaměstnancům obecního úřadu za práci, kterou v tomto období pro naši obec vykonali. Poděkování jistě patří i všem členům jednotlivých komisí a výborů, kteří svou měrou přispěli ke zlepšení úrovně života v naší obci. V neposlední řadě děkuji i vám všem spoluobčanům za vaše konkrétní a podnětné připomínky a náměty, které jsem se snažil využít při své práci ve prospěch obce a za trpělivost v situacích, kdy se v některých případech nepodařilo vyřešit vše podle vašich představ. Na úplný závěr bych vám rád popřál do dalšího období hodně štěstí v osobním i pracovním životě a spokojený život v naší obci. Věřím, že svůj pozitivní vztah k obci a zájem o další zlepšování úrovně života tady vyjádříte hojnou účastí v nadcházejících komunálních volbách. Pavel Kábele INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VOLBY 2006 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Trhová Kamenice a voleb do Senátu Parlamentu ČR 1. Volby do zastupitelstva obce Trhová Kamenice a volby do Senátu PČR se uskuteční v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční v pátek dne 27. října 2006 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 28. října 2006 od 8:00 do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1) je volební místnost: Obecní úřad Trhová Kamenice, Raisovo nám. čp Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství ČR lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR obdrží volič hlasovací lístky v den voleb ve volební místnosti. Voličům,kteří se nebudou moci ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, bude umožněno hlasování doma do přenosné volební urny. Tento požadavek musí voliči nahlásit včas na Obecním úřadě v Trhové Kamenici. KOMUNÁLNÍ VOLBY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám při příležitosti blížícího se termínu konání komunálních voleb představil kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů a US- DEU. 1. Pavel Kábele, 38 let, starosta obce, Trhová Kamenice, bez pol. příslušnosti 2. Miroslava Zdražilová, 41 let, ekonomka, Trhová Kamenice, bez pol. příslušnosti 3. Milan Linhart, 32 let, soukromý podnikatel, Rohozná, bez pol. příslušnosti 4. Věra Pilařová, 43 let, vedoucí pošty, Trhová Kamenice, bez pol. příslušnosti 5. Hynek Odvárka, 33 let, řidič, Trhová Kamenice, bez pol. příslušnosti 6. Josef Miška, 59 let, důchodce, Rohozná, bez pol. příslušnosti 7. Daniel Morávek, 34 let, soukromý podnikatel, Trhová Kamenice, bez pol. příslušnosti 8. Jan Svoboda, 41 let, ředitel firmy, Trhová Kamenice, člen US-DEU Jsme sdružení, které se skládá z části z lidí, kteří již mají určitou zkušenost s komunální politikou a z části z lidí, kteří jsou úplnými nováčky a jsou tedy schopni přinést na konkrétní otázky jiný úhel pohledu. Věříme, že výsledkem spolupráce zkušeností a nového pozitivního elánu může být schopné vedení obce. Ve svém volebním programu jsme se snažili zaměřit na všechny aktivity vedoucí k naplnění potřeb občanů Trhové Kamenice. Mezi hlavní body patří: podpora nových stavebních míst příprava pozemků zejména v lokalitě Svárov rekonstrukce místní základní školy nové šatny, vytápění, zateplení budovy rekonstrukce a modernizace veřejného rozhlasu a jeho rozšíření do místních částí, tzn i do všech našich osad opravy povrchu místních komunikací a chodníků důkladná revize majetku obce a jeho následné využití dle základních povinností a potřeb obce přemístění místní knihovny do kvalitnějších prostor obecního muzea

4 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 4 aktivnější přístup k dodržování veřejných vyhlášek obce ve spolupráci s městskou policií - nedovolené parkování, neoprávněné užívání obecních pozemků, volné pobíhání psů atd. dokončení sportovního areálu u základní školy osvětlení, technické zázemí, koše na basketbal Nechceme vám ve svém předvolebním prohlášení slibovat věci, o kterých víme dopředu, že jsou nesplnitelné a nerealizovatelné. S ohledem na daný časový horizont i finanční možnosti obce se snažíme o reálný odhad toho, co jsme schopni splnit. Za Sdružení nezávislých kandidátů a US-DEU Pavel Kábele Sdružení nezávislých kandidátů Vážení spoluobčané, V měsíci říjnu se budou konat volby do obecního zastupitelstva, ve kterých se stejně jako před čtyřmi lety bude ucházet o Vaše hlasy Sdružení nezávislých kandidátů. Hlavní úkoly a cíle našeho sdružení jsme vyjádřili v programu, který se v průběhu měsíce října dostane do Vašich domácností. Proto bychom prostor, který nám byl vymezen v Trhovokamenickém občasníku, chtěli využít pro seznámení s našimi kandidáty a s některými důležitými body volebního programu. Začněme tedy jednotlivými kandidáty: Mgr. Radek Meloun, věk 42, povolání učitel, člen zastupitelstva v letech , od roku 1998 člen stavební komise Oldřich Pilný, člen KSČM, věk 61 let, důchodce, člen zastupitelstva od roku 1994, člen stavební komise, vedoucí kina v Trhové Kamenici od roku 1968 Olga Doubalová, věk 45 let, povolání průvodkyně muzea v Trhové Kamenici Leoš Sobotka, věk 45, povolání montér Luděk Šafář, člen KSČM, věk 56 let, invalidní důchodce, člen stavební komise Růžena Secká, věk 38 let, povolání vedoucí provozovny Ing. Josef Janotka, věk 43 let, manager, člen kulturní komise při OU Trhová Kamenice A jaké jsou naše hlavní cíle? 1. Peníze z fondů Budeme vyvíjet maximální snahu o získávání finančních prostředků, které se obcím nabízejí z fondů krajského úřadu, ministerstev a strukturálních fondů EU. Rozdělování peněz obcím ze strany státu považujeme za velmi nerovnoprávné, neboť jsou zvýhodňovány velké obce na úkor malých, proto se hodláme připojit k iniciativě některých obcí Zlínského kraje, která požaduje zákonnou změnu tohoto systému financování.. 2. Obytná zóna Svárov Velký důraz klademe na urychlené zainvestování zóny pro výstavbu rodinných domů v části Svárov. Trhová Kamenice potřebuje příliv především mladých rodin s dětmi. Nízké počty dětí v Trhové Kamenici by mohly v budoucnu ohrozit provozování základní školy. 3. Místní komunikace Místní komunikace jsou v naší obci dlouhodobě ve špatném stavu. Náklady na jejich opravy se zcela nepochybně budou pohybovat v řádech miliónů. Budeme proto usilovat o získání dotací k jejich celkové rekonstrukci. 4. Pozemky pro podnikání Územní plán počítá s rozvojem podnikání na pozemcích, které jsou ve vlastnictví soukromých majitelů. Chceme vyvolat jednání o jejich prodeji či směně. 5. Sport Sport je nedílnou součástí dnešní společnosti. Považujeme ho za aktivitu, kterou by především mládež měla vyplňovat svůj volný čas. Význam sportu pro rozvoj osobnosti a pro zdravý životní styl je všeobecně známý. Proto se chceme zaměřit na pomoc těm, kteří s mládeží pracují a kteří se o mládež starají. 6. Patnáctičlenné zastupitelstvo Cílem našeho sdružení je stav, kdy v Trhové Kamenici bude zvýšen počet zastupitelů tak, aby bylo možné se vrátit k třístupňovému řízení obce, to znamená obecní zastupitelstvo - obecní rada - starosta. Rozhodování ve větším počtu považujeme za demokratičtější a správnější. Co na závěr? Věříme, že s Vaší pomocí budeme moci po volbách začít naplňovat náš program. Cesta k vytýčeným úkolům určitě nebude jednoduchá. Jsme ale pevně přesvědčeni, že dlouhodobá a koncepční práce přinese v budoucnu své plody. Rádi bychom Vás také pozvali na předvolební setkání, které se uskuteční v úterý 17. října od 19 hodin v Sokolovně, kde Vás podrobněji seznámíme s naším programem, případně zodpovíme Vaše dotazy. INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Pozvánka Ve středu 4. října 2006 se koná od hodin v místní sokolovně veřejné zasedání zastupitelstva obce Program: 1) Zpráva o činnosti Kominík 2) Rozpočtové změny 3) Prodej, směna a nákup pozemků 4) Různé 5) Rozprava Upozorňujeme Vás, že ve dnech 12. a 13. října 2006 bude v Trhové Kamenici probíhat čistění komínů dle Vašich objednávek.

5 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 5 Svoz železa a nebezpečného odpadu V pátek proběhne svoz nebezpečného odpadu, který se předává osobně do přistaveného auta: v hod. na náměstí v hod. na Zářeči v hod. v Rohozné Svoz železa se uskuteční v pondělí v časných ranních hodinách. Své požadavky hlaste na obecním úřadě. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslaví svá kulatá životní výročí, hodně zdraví, radosti a životní pohody. 50 let Věra Gráfová, Trhová Kamenice Pavel Rybenský, Trhová Kamenice 93 let Jaroslav Vetešník, Trhová Kamenice 94 let Jarmila Melounová, Trhová Kamenice předala prvňáčkům knížku jako dárek od obecních úřadů. Na lavicích měli malí školáci připraveny balíčky se školními potřebami. Žáčci se seznámili i s paní vychovatelkou Lucií Tichou, která je provedla školní družinou. Po slavnostním zahájení měly děti se svými rodiči možnost prohlédnout si v místním muzeu nově instalovanou výstavu loutek. První školní den bude dětem připomínat malé dřevěné zvířátko, které zde dostaly. Chlapci a děvčata z prvního stupně navštívili v místním muzeu výstavu Z pohádky do pohádky. Připomněli si své oblíbené pohádky a pohádkové postavy. Někteří si dokonce zazpívali písničky. Výstava všechny pohladila na duši. Ekocentrum Paleta uspořádalo ve středu 13. září. pro 1. a 2. třídu velmi poutavou besedu o léčivých rostlinách. Děti se seznámily se sušenými bylinkami (šalvěj, dobromysl, máta, pelyněk, lípa) a dozvěděly se, k čemu se jednotlivé bylinky používají. Součástí programu byla ochutnávka léčivých čajů. Na závěr měli žáci možnost uvařit si každý svůj léčivý čaj. Ve dnech 13. až 15. září. se čtvrťáci zúčastnili prožitkového kurzu ve Svratouchu. Při různých VÝDEJNA LÉČIV INFORMUJE Upozorňujeme Vás na změnu provozní doby ve výdejně léčiv v Trhové Kamenici. Provozní doba Pondělí 8:00 13:00 13:30 14:30 Úterý 8:00 12:30 Středa 8:00 12:30 13:00 16:30 Čtvrtek 8:00 12:30 13:00 14:00 Pátek 8:00 12:30 Zodpovědný vedoucí: PharmDr. Ivan Starý Tel.: zábavných aktivitách v přírodě si vyzkoušeli, jestli dokáží spolupracovat a domluvit se při řešení Z NAŠÍ ŠKOLY Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a 4. září škola přivolala do lavic všechny své žáčky. Slavnostní zahájení nového roku se konalo ve školní jídelně za účasti zástupců Obecních úřadů Trhová Kamenice a Vysočina. V doprovodu rodičů přišlo poprvé do školy čtrnáct prvňáčků. Přivítala je paní ředitelka Mgr. Miroslava Pšornová, paní zástupkyně Mgr. Radka Melounová a paní třídní učitelka Mgr. Věra Mokrá. Paní starostka Vysočiny Hana Štolová potěšila děti sladkostmi a několika milými slovy. Na děti se v jejich první školní den přišel rovněž podívat i pan starosta Pavel Kábele. Paní Lucja Němcová

6 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 6 problémů. Věříme, že tento pobyt přispěl ke zlepšení vzájemných vztahů dětí ve třídě. Od 18. do 20. září se uskutečnil další sportovněprožitkový kurz ve Svratouchu pod názvem Toulky mezi skalami Žďárských vrchů. Tato akce byla finančně podpořena Pardubickým krajem. Děti odlišného věku si společně zvyšovaly tělesnou zdatnost při turistických výletech spojených s poznáváním přírodních krás našeho regionu. Také si vyzkoušely svou odvahu při slaňování, plnily zábavné úkoly a hrály různé hry. Všichni se velmi snažili a vzájemně si pomáhali. Páťáci poslali své příspěvky do výtvarné soutěže Magazínku COOP Příběhy vlaštovek Barborky a Kryštůfka. 3., 5. a 6. třída se také zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené SOU včelařským v Nasavrkách na témata : Co nám včela dává. a Jezte med. Věříme, že následující školní rok bude pro všechny úspěšný. Mgr. Lýdie Karská Sběr papíru Ve škole opět proběhne ve dnech 31. října až 2. listopadu již tradiční sběr papíru. Bližší informace vám rádi sdělí žáci zdejší školy. MATEŘINKA Ohlédnutí V měsíci září začal i pro nás nový školní rok. V MŠ jsme přivítali nové i známé kamarády 4. září Podívat se na nás a popřát nám samé hezké chvíle přišli pan starosta a paní starostka z Vysočiny. 19. září. jsme se setkali s rodiči na první rodičovské schůzce. 21. září. jsme navštívili výstavu loutek v museu na faře, která se dětem nesmírně líbila. Nejvíc loutkám přály, aby se brzy mohly proběhnout po jevišti a udělat tak sobě i všem dětem ještě více radosti pěknou pohádkou. A jak to ve školce vlastně chodí? (pro ty, co to již zapomněli) Ráno si hrajeme, když se všichni sejdou, tak se pěkně přivítáme, povíme si, co je nového a co budeme dělat, procvičíme jazýček, aby se v puse dobře ohýbal a celé tělo, aby nás nic nebolelo. Potom si hrajeme, povídáme, malujeme, stříháme, modelujeme, počítáme, zpíváme, cvičíme a tancujeme, chodíme na procházky i na pískoviště, na výstavy a do divadla, přitom nám vytráví a po dobrém obědě hupky do postýlek. Poslechnem si pohádku jde to jako na drátku. Na chvilečku zavřem očka, však se mámy každý dočká. Po svačině už jsou tu, maminky i tatínkové, babičky i dědečkové. Ahoj školko, zamávám ti, ráno se ti všichni vrátí. Budou si tu zase hrát, ty se budeš usmívat. Připravujeme na říjen: Drakiádu Bejbytaneční FARNÍ OKÉNKO Návštěva Benedikta XVI.v rodné zemi Sdělovací prostředky v celém světě v těchto dnech věnovaly pozornost napjaté atmosféře v muslimském světě, zjitřené projevem papeže na univerzitě v Regensburgu, v němž citoval byzantského císaře, odmítajícího spojování náboženství se svatou válkou - džihádem. Co však bylo hlavním tématem, se kterým Josef Ratzinger do rodného Bavorska přijel a jaká byla atmosféra jeho návštěvy? Na to jsem se zeptal paní Zdeny, která se spolu se skupinou českých věřících pouti do Bavorska zúčastnila. Dozvěděla jsem se o tom z letáčku, který rozesílalo Poutní centrum Biskupství královéhradeckého spolu s Českomoravskou Fatimou v Koclířově u Svitav týden před odjezdem a hned jsem se přihlásila. Odjížděli jsme autobusem z Hradce Králové o půlnoci ze soboty na neděli 10.září se zastávkou v Praze a Plzni. Ještě v noci asi 25 km před Rozvadovem se autobus střetl s přebíhající srnkou, přičemž došlo k poškození čelní části kapoty. Následovalo kontaktování policie a provizorní oprava.. I přes toto zdržení jsme se včas dostali do Mnichova na mši svatou, kterou papež celebroval pro čtvrt milionu věřících. Zážitek to byl nezapomenutelný. Oltář stál pod křížem s nejstarším zpodobením Krista z konce devátého století. Organizace byla perfektní, účastníci všech věkových skupin vzájemně ohleduplní. Byla tam s námi také děvčata od Michalovců, která se po měsíčním pobytu v Mnichově vracela domů a ještě se chtěla v neděli zúčastnit tohoto setkání. Průběh mše svaté jsem mohla sledovat v brožurce pro účastníky, i když německy moc neumím. Vlastní promluvu nám v autobuse přiblížili ti šťastnější, kteří si ji překládali do češtiny a zaznamenali na papír. Vycházela z evangelního vyprávění o hluchoněmém člověku, kterého Ježíš uzdravil. Papež poukázal na to, že často nemáme uši

7 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 7 a oči pro Boha a žijeme bez Něho. Svět však potřebuje Boha. My potřebujeme Boha. Druhé setkání s papežem se uskutečnilo v úterý v Řezně, ve městě, které sehrálo velkou roli i v dějinách našeho národa, protože zde v roce 845 přijalo křest čtrnáct českých vévodů. Při mši svaté zazněla jedna z přímluv v češtině. Po skončení obřadu nás již čekal návrat domů. S paní Zdenou Čtvrtečkovou mluvil Pavel Čtvrtečka LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO V dnešní době se jistě mnoho z nás potýká s důsledky nevhodných stravovacích návyků. Pro zdraví celého těla má nezanedbatelný význam složení střevní mikroflóry. Dříve nebyl lidským střevům přikládán žádný zásadní význam, byla považována za pouhou cestu, kterou se přijatá potrava vylučuje z organismu. Tento názor se ale v průběhu let změnil na základě vývoje vědeckých poznatků. Zatímco v tenkém střevě dochází k trávení potravy prostřednictvím trávicích enzymů a poté ke vstřebávání živin, v tlustém střevě se zpětně vstřebává voda a minerální látky. Zbylý odpad, který představují nestrávené zbytky a toxické látky, je pak vylučován stolicí. Tlusté střevo je přirozeně osídleno čtyřmi sty až pěti sty druhy bakterií. Složení této střevní mikroflóry je u každého jedince individuální a také se může měnit v závislosti na celkové kondici, při užívání léků, podle průběhu nemoci či složení stravy. Role lidských bakterií je pro organismus významná, některé se podílejí na trávení cukrů, jiné představují důležitý zdroj vitamínu K, který ovlivňuje krevní srážlivost. Důležitá je rovnováha bakteriálního osídlení, v případě nedostatečného zastoupení některého druhu může docházet k potížím. Při nastolení rovnováhy v zažívacím traktu pomáhají takzvaná probiotika. Jsou to živé mikroorganismy, jejichž užívání má příznivý vliv na zdravotní stav a umožňuje předcházet některým chorobám event. mírnit jejich průběh. K nejznámějším zástupcům patří mikroorganismy rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. Nejdostupnějším zdrojem probiotik jsou zejména jogurty a zakysané mléčné výrobky, k dispozici jsou i přípravky ve formě kapslí. Obecně lze říci, že tyto výrobky je nutno uchovávat v ledničce a mají i kratší dobu trvanlivosti. Probiotika pomáhají upravit složení střevní i poševní mikroflóry, v organismu se podílí na tvorbě některých aminokyselin, tvoří peptidy, které mohou inaktivovat škodlivé mikroby, také mají schopnost potlačit růst hnilobných bakterií. Mají významné preventivní účinky, uvádí se, že snižují výskyt rizika vzniku alergií a infekcí u kojenců. Nezanedbatelná je jejich role při léčbě průjmových onemocnění, například po léčbě antibiotiky nebo po změně stravovacích návyků. Představují jednoduchý způsob, jak nastolit rovnováhu v těle, zlepšit funkci imunitního systému a tak předcházet nemocem. V organismu jsou dobře tolerována a nemají žádné prokazatelné vedlejší účinky. Budete-li je pravidelně používat, budete si chránit svoje zdraví. PharmDr. Jitka Mičulková PROGRAM KINA ŘÍJEN října v 18hod. 13. října v 18hod. 20. října v 18hod. 27. října v 18hod. Garfield 2 Film USA. Jeho královská výsost je zpět. Rodinná komedie. Shrek 2 Film USA. Bylo, ale možná nebylo Animovaná komedie. Rozchod Film USA. Komu budete fandit vy? Romantická komedie. Miami Vice Film USA. Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Akční thriller. POZOR, začátky představení jsou opět od 18hodin POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU Tip na výlet Ml. příst. Vst. 20/40,-Kč Ml. příst. Vst. 20/40,-Kč Ml. příst. Vst. 20/40,-Kč Ml. příst. Vst. 20/40,-Kč V sobotu 7.října bude žít skanzen na Veselém Kopci ve znamení brambor. Bramborová sobota je název víkendové akce, kde se návštěvníci dozví vše o bramborách jako součásti lidového jídelníčku. Bude možné ochutnat tradiční bramborová jídla a dozvědět se mnoho zajímavého o pěstování a uskladnění brambor přímo od odborníků. Otevřeno je v čase od 10:00 do 15:00 hodin. Pojďte s námi za kulturou Úterý 3. října zavítá do Hlinska divadelní společnost Háta Olgy Želenské a na prknech Komorního divadla v Hlinsku představí svou komedii POSTEL PRO HOSTY aneb Můj dům, můj hrad. Začátek je v 18:00 hodin. Hrají/alternace: I.Andrlová/A.Gondíková, L.Benešová/L.Zedníčková, V.Jeníková/O.Želenská, L.Molínová/M.Nohýnková, P.Gelnar/M.Zounar, Z.Mahdal/Z.Pantůček Vstupné 190 a 188 Kč Rovněž v hlinecké orlovně se bude konat dne 6. října od 18:00 hodin koncert dechové hudby Hlinečanka a jejich hostí, kterými jsou Orchestr Kroměřížské státní konzervatoře (řídí profesor R.Beran) a Krajánek (ZUŠ Hlinsko)

8 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 8 V neděli 15. října je sál městského muzea rezervován pro koncert písničkáře Jaroslava Hutky. Pořádá Sdružení přátel dobré hudby a začátek je naplánovaný na 17:00 hodin. V úterý 17. října rozvlní molo Komorního divadla v Hlinsku půvaby a ladnost skryté pod jednoduchým názvem Podzimní módní přehlídka p. Horské. Jako host přislíbila svou účast paní Naďa Konvalinková. Celým cečerem vás bude provázet Slávka Stulíková. K vidění budou modely ateliérů: Donát, Hlavová, Pletfit, Tavor, Nedomová. Začátek je v 18:00 hodin a vstupné 40 Kč. Na sobotu 21. října je připraveno soutěžní folkové rallye Hlinecká skleněnka uvádí Jarek Hampejs 9:00 21:00 hod. Na dva dny, 27. a 28.října vykvete v Hlinsku XVIII.Hlinecká chryzantéma, a to vždy od 9:00 hodin do 16:00 hodin. Vystavené květy budou pořadatelé prodávat v sobotu od 16:00 hodin. ŘÁDKY ZAHRÁDKÁŘŮM Říjen zpravidla bývá ve znamení sklizní. Nyní se ukáže jaký byl rok. Mnohé jsme mohli ovlivnit správným pěstováním, řezem, přihnojením nebo včasným zásahem proti chorobám a škůdcům. Určitě velmi důležitý je výběr druhu a kultivaru pro naše podmínky, ať už jde o květiny, zeleninu nebo ovocné dřeviny. Říjen je ovšem také obdobím výsadeb. Než však půjdeme na nákup, je potřeba se podívat do literatury, poptat se u sousedů nebo zajít do některé ze zahrádkářských poraden. V této době již nepřihnojujeme růže a pelargónie, které chceme nechat přezimovat, aby stihly nové výhony řádně vyzrát Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy jiřin. Pokvetou nám, dokud je nespálí mráz. Pálení shrabaného listí již dávno není v módě. Lépe je zhodnotíme zkompostováním společně s ostatními rostlinnými zbytky ze zahrady (posečená tráva, natě a podobně ). Pokud chceme mít dobrý kompost, musíme se o něj také řádně starat, to znamená 2 3 krát jej za rok přerovnat, přeházet. Vhodné je též prohodit jej třeba dusíkatým vápnem, které nám napomůže se zárodky chorob na rostlinných zbytcích obsaženými. SLOUPEK HISTORIE Pokračování z minulého čísla. Podle rukopisu Františka Mrkvičky zpracoval, upravil a doplnil Bohumil Hospodka Kapitola II. Kronika o K. V. Raisovi a jeho přátelích Kantor komediant Rais se omluvil, mohl přijít až po vyučování, ale nedá mu to, musí se svěřit. A pověděl, na čem se včera ustanovil. Macháček pozorně poslouchal. Když kolega skončil, pohladil si vážně bradu a řekl: Souhlasím s vámi, pane kolego. Letošní sčítání lidu ukáže, že tu v Kamenici máme dobrou čtvrtinu obyvatelstva analfabetů. Všechno je dobré, co nám v boji s jeho zaostalostí pomůže. Knihovna, besídky, divadla a plesy, to je všechno správné, ale mně se nejvíc líbí, že chcete v tom spolku pěstovat i hudbu a sborový zpěv. Vy máte rád divadlo, mým koníčkem je zas muzika. Pane kolego, vaše myšlenka je zdravá, vítám ji, ve sboru ji doporučím a i já sám rád pomohu. Stavte se ještě odpoledne. Zatím nashledanou. Přes kamenické náměstí od školy k Cellarovu domu, kde je Raisova pátá dívčí, je hezkých pár set kroků, ale dnes je mládenec nepočítal. Zářil radostí. Macháček je nejen ve škole, ale i ve společnosti a v okresní školní radě skutečnou autoritou a jeho slova něco znamenají. Ví se o něm, že se k učitelským zkouškám odvážil už jako mladíček šestnáctiletý. A když ho předseda pro ten nedostatečný věk k zelenému stolu nepustil, že se vypravil do Prahy na hudební školu. Zamiloval si ho slovutný buditel Václav Kliment Klicpera a držel nad ním ochrannou ruku. I ve šlechtických rodinách, kde byl vychovatelem, se lecčemu přiučil. Ale nejvíc se sousedům líbilo, že byl učitelem hudby Zdeňky Havlíčkové, sirotka po brixenském mučedníkovi. Havlíček byl národním světcem železnohorského venkovského lidu. Vždyť on pan Havlíček, když musel tehdá do Kutné Hory před porotu, jel zrovna přes naši Trhovou Kamenici a potom přes Lipku a Modletín na Čáslav, poučoval svého nájemníka první Raisův domácí mistr Karel Linhart. A náš pan řídící učil Havlíčkovu dcerku na klavír! Za Macháčkem půjde lékař Brebera, oba kněží, půjdou kolegové z okolních škol a všichni lesníci. A sousedy, vlasaře a tkalce, živnostníky a chalupníky ať si vezme na starost Rais sám a pan Čeněk Lát mu pomůže. Paní hostinská byla kuchařka vyhlášená, ale tentokrát Rais ani nevěděl, co jim nosí na stůl. Zasvěcoval kolegy do svého plánu a pro každého měl zvláštní úlohu. Julius Tichovský, kdopak jiný, si vezme na starost besední Thalii, František Tuláček, který měl rád turistiku, bude organizovat výlety na památná místa v okolí a kolega Bohumil Brebera je znamenitý kreslíř a právě této dovednosti budou stále potřebovat. Slečna Marie Hrozná jistě neodřekne,

9 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 9 když jí při pěveckých akademiích vždy vyberou hezké sopránové sólo. Na 3. prosince 1880 svolal Rais ke Knížeti informační schůzku, pozval jen školu a několik známých, vyložil úkol spolku a vybídl účastníky, aby vybrali vhodné jméno. Macháček navrhoval Klicperu, svého někdejšího dobrodince, farář Chvála hlasoval pro Hálka a slečně Anně Lauře Zábské se líbilo jméno Josef Kajetán Tyl, kterého si nesmírně váží oba staří vlastenci na zámku ve Svobodných Hamrech - generál Zach i inženýr Nevole. Někdo doporučoval Čelakovského, jiný zas Kollára a jen Rais mlčel, všem zdvořile naslouchal a přikyvoval. Nakonec se ujal slova sám: Můžeme souhlasit se všemi jmény, řekl, navrhujete muže o náš český národ zasloužilé, ale většina z nich už bohužel odpočívá na našem Slavíně. Božena Němcová nebo miláček našeho lidu Josef Kajetán Tyl - jaképak měli životní osudy! Kráčeli cestami trnitými a bída jako neodbytný stín se vlekla všude za nimi. A dnes zdobíme jejich obrazy květinami. Je to už naše národní slabost, že oslavujeme své velikány až po jejich smrti. Proto bych rád, abychom do čela našeho spolku vepsali jméno spisovatele dosud žijícího. Navrhuji, aby se nazýval Vzdělávací beseda Neruda. Proč jsem se rozhodl pro jméno spisovatele Povídek malostranských? Protože našemu lidu je drahé všechno, co napíše, ať jsou to už povídky nebo verše, ale ještě více si cení jeho populární fejetony, které zábavným a vtipným způsobem vychovávají a vedou k pokroku. A takový program máme přece i my na mysli, když přemýšlíme o našem dosud nepokřtěném spolku. Prosím hlasujme. Neprojde-li náš milý zakladatel fejetonu, pak ať je to aspoň Vítězslav Hálek. Ještě před hlasováním si vyžádal slovo farář Chvála a velebil Hálka, který je prý lidovější než Neruda. Neprozradil, proč nemá Nerudu rád! V prosinci 1871 vyšel v Národních listech ironický fejeton o papežské neomylnosti, která byla nedávno před tím prohlášena za církevní dogma, a starý venkovský kněz mu loajálně věřil. Autorem toho fejetonu byl právě Neruda. Ale v té schůzi zůstal osamocen, přijat byl návrh Raisův, a tak byla toho dne 3. prosince 1880 kamenická beseda pokřtěna. Opatrný pan řídící upozornil, že bude slušné, když slavného spisovatele požádají o souhlas. To aby už zařídil pan jednatel. A tak hned druhý den odevzdával Rais paní doktorové Gabriele Breberové, ženě MUDr. Brebery a zároveň c. k. poštmistra, která v oněch idylických dobách plétávala v kanceláři pošty punčochy a pamatovávala nějakým párem vždy i na něho, dost obšírné psaní, adresované Mistru Janu Nerudovi, spisovateli a redaktoru v Praze. Byla v tom listě zdvořilá žádost kamenických občanů, aby směli svůj spolek ověnčit jeho jménem. Byl tu i stručný nástin besedních stanov a nakonec připojil pisatel zdvořilou doušku, že si jako projev veliké úcty dovoluje přiložit svou básnickou prvotinu. Byla to drobná knížečka epigramů, kterou si ten odvážný mladíček toho roku 1880 vydal vlastním nákladem. Jmenovala se Trny a byla věnována českému učitelstvu v upomínku. Vytiskl ji J. Otto v Praze. Autor se podepsal pseudonymem Prokop Bodlák, který dobře znali čtenáři jeho fejetonů v Poslu z východních Čech, a který si pak podržel i pro své pozdější příspěvky v Šotku a v Palečku. Že je Jan Neruda jeho velikou láskou, to ostatně dokázal už v roce 1879, když mu v červencovém čísle chrudimského čtrnáctideníku Posel z východních Čech věnoval srdečný fejeton s názvem Jan Neruda. Tehdy se podepsal K. H. Hůrský. Ale ani to nebyl jeho první novinářský článek. První Raisovou tištěnou prací vůbec byl podčárník Na horách, který mu v dubnu 1878 otiskli v Poslu z Budče. Byl označen pouhou šifrou KR. Do literární práce se Rais tedy dal hned první rok svého učitelování v Kamenici, jakmile se jen po svých pedagogických úkolech porozhlédl. V těch Trnech, které tedy Janu Nerudovi věnoval, byly kratičké básničky o rakouské škole a o české politice. Psal je směle a vtipně ten jednadvacetiletý učitelský mládenec, kterému do výchovné práce nahlížel nejen místní farář, ale nad níž bdělo i podezíravé oko c. a k. okresního hejtmana Töpleho. Autor Trnů znal přece z učitelského ústavu základní zákon, který ustanovoval, že školy obecné a měšťanské jsou zřízeny k tomu, aby dítky v mravnosti a zbožnosti vychovávaly a ducha jejich vyvíjely. A přece se odváží v té své knížečce takto veršovat: Vzhůru hlavy, bez přetvářky přímo hleďme třeba k nebi, podlízati vzácným pánům není nám už zapotřebí. Nebo: Proč nedáte do konkurzu vždycky přímo v čele, že vám třeba muzikanta, a ne učitele. Církevnímu vlivu ve škole patří následující verše: Škola vinna této zkázy! mnozí páni v Čechu praví. Nuže, proč to slovem mocným z kazatelen neopraví? Sype se to na nás špíny a posměšků hejno husté, že v pokoře nelíbáme ledajaké ruce tlusté. Nechte flauzů, nechte křiku, je vám třeba troch cviku. Pusťte do tříd ony pány, to poznáte metodiku! Na poště, v nízkém stavení v městečku na Horním konci byl teď Rais denním hostem. Chodil si pro psaní z Prahy. Paní doktorová ho nikdy nenechala u okénka, musel dovnitř, do velkého pokoje, který byl zároveň i kanceláří. Musel si aspoň na chvíli sednout a vypravovat, co slečna Karlička Burešová v Brandýse, ta věrná duše, nikdy nezapomene na přání k svátkům, i na jmeniny pamatuje, co ta se tu u ní na poště nasedávala, a nejvíc ten první rok, když zůstával hned naproti přes ulici, u krejčího Karla Linharta. A vážně a starostlivě pokyvovala stará paní hlavou, když si Rais stěžoval, že mají o Karlinku strach, on i starý pan Bureš, její otec, protože slečna v dopisech naříká, že ji pobolívá na prsou a že kašle.

10 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 10 Zprvu si oba mysleli, že v tom letošním studeném podzimu prochladla a že obtíže přejdou, ale lépe není, zrovna naopak, nemocné je hůře a už se ani nemůže dočkat vánočních prázdnin. Ve škole ji všechno přemáhá a vysiluje a potřebuje si odpočinout. Pletací dráty přestaly cvakat, paní Gabriela se zamyšleně zadívala do okna, na němž odpolední mráz začal malovat vějíře kapradin. Bojíme se, aby to nebyly - řekl ještě tiše Rais, ale nedopověděl, že se s panem Burešem strachují, nejsou-li to souchotiny. Musí se přijít o těch svátcích ukázat, nařídila paní, muž ji důkladně prohlédne a doufejme, že to nebude nic vážného. A pozdravujte slečnu, pane učiteli, a že se už na ni moc těším. Kapitola III. Co jste si to nešťastného vzpomněl? Rais si ze staré pošty odnášel Karliččiny dopisy, sedávali nad nimi se starým pánem, přemýšleli o každém slovíčku, hledali zprávy veselejší a těšili se aspoň z toho, že se choroba nezhoršuje. Jen z Prahy pořád ještě nic. Neruda mlčel. Ten den, kdy paní poštmistrová konečně podala svému dennímu hostu obálku drobnějšího formátu s kaligraficky napsanou adresou a v rohu s pražským razítkem, ten den neměl v kanceláři stání. Musel domů, chtěl si přečíst dopis sám. Vždyť je to psaní od Jana Nerudy, jeho nejdražšího básníka! Ruka se mu trochu chvěje rozčilením a zvědavostí, když vyndává z obálky dvoustránkovou zprávu, odpověď na svou žádost. Čte: Velectěný pane! Že jsem dosud na ctěný Váš list neodpověděl, nestalo se z nezdvořilé liknavosti. Ale choroba má tíží; musím ovšem přes všechno konat své práce, a vykonám-li je, jsem rád, když nohu natáhnu zas na pohovku. Tolik na nutnou omluvu. Avšak co jste si to nešťastného vzpomněl s tím "Nerudou"! Věřte, že co zde řeknu není žádná strojená skromnost, nejsemť žádnou mužskou koketou. Ta celá věc běží ale veškerým mým životním a českým náhledům proti srsti. Za celé čtvrtstoletí své činnosti převzal jsem hodnosti jen dvě: svého času sekretářství výboru Národního divadla a před třemi lety předsednictví Spolku žurnalistického - a obě jen proto, že by téhož času - to mohu říci - nebylo jedno ani druhé mé činnosti postrádati mohlo. Nesmírně a vděčně rád přenechával jsem jiným radost z voleb a hodností, vždyť tak mnohý by ani ničeho nepodnikl, kdyby nebyl vyznamenán. U nás je však toho oslavování živých, to vynášení autorit do závratných až výší, tak mnoho, že člověku až nechutno. Proč jste nezvolili jméno někoho ze zesnulých? Snad Čelakovský? Snad Hálek? Snad jiné Vám krajinsky bližší? Předložte sobě ještě jednou dvě věci: a) Že i neradno volit jméno někoho - bohudík - ještě živoucího; b) že jméno - slovo i název "Neruda" není mi pěkné. Kdo ví, zda by členy spolku někdy nemrzelo, kdyby jim někdo posměšně říkal kdy "nerůd". A zvolíte-li jméno jiné, dám rád dvacet zlatých na účely spolku Vašeho. Uplácím Vás, jak vidíte. Prosím: dobře rozvažte, změňte úmysl svůj a proveďte tedy změnu tak, aby nastávajícímu spolku neškodilo nic. Pak mi dejte vítanou zprávu, že mohu příspěvek svůj Vám zaslati. Skládám celou věc do rukou Vašich. Učiňte po řečeném dle nejlepší rozvahy své. Upřímné díky za Váš svižný spisek. A srdečný pozdrav. Váš k službám ochotný Jan Neruda. Rais čte podruhé, čte potřetí, až umí dopis zpaměti. Má radost, básník neodmítá, a budou-li žádost opakovat, jistě nakonec svolí. A ještě něčemu se usmívá. Ve schůzi horlil, že oslavujeme své velikány až po jejich smrti, a tu ho Neruda poučuje, že je to v naší české společnosti právě opačně, že vynášíme současníky tak vysoko, že je to nechutné. Pravdu má tedy on, je v popředí našeho národního ruchu, zná dobře i rub veřejného života. Co tomu řekne dobrák farář Chvála, až bude dopis v Besedě číst. Mne obzvláště těší, poznamená, že Neruda zavrhuje oslavování živých. To jsem měl obzvláště na mysli, když jsem navrhoval jméno jiné. - Stejně soudil o Nerudově odpovědi i pan řídící. Svolávat kvůli tomu schůzi? To není nutné, rozhodneme presidiálně. Pište, pane kolego, ještě jednou. Věřím, že druhá odpověď už bude kladná. A tenhle dopis dobře schovejte. Je to památnost. Na školské výstavě se jím pochlubíme. To budou Hlinečtí závidět! Zas nás Kamenice předhonila, řekne pan ředitel Rozvoda, mají básníka a kompositora, a teď si dokonce dopisují se samotným Nerudou! Jako bych ho slyšel. Šla tedy z městečka pod Zeleným táborem do Prahy druhá žádost a její výsledek byl opravdu příznivý. Jan Neruda svolil a svým kmotřencům poslal i svou fotografii s podpisem. C. k. místodržitelství v Praze schválilo dne 9. února 1881 stanovy - i ty vypracoval neúnavný zakladatel - a Vzdělávací beseda Neruda v Trhové Kamenici mohla zahájit svou činnost. (foto - Fotokopie originálu přebalu besedních stanov tak, jak ho nadepsal K. V. Rais) Provedla hned řádné volby. Předsednictví přijal MUDr. Antonín Brebera, místopředsedou se stal pan řídící Macháček, Rais jednatelem, Tuláček převzal správu knihovny a farář Chvála pokladnu. Páter Pitter se nebránil, když ho pověřili funkcí režiséra. Takže výbor Vzdělávací besedy byl:

11 Číslo 9/2006 Trhovokamenický občasník strana 11 Předseda MUDr. Bohumil Brebera, Místopředseda Václav Macháček, řídící učitel, Jednatel Karel Václav Rais, správce knihovny František Tuláček, pokladník Jan Chvála, farář, režisér páter Antonín Porter A v tomto složení se Nerudovci pustili do práce. Veřejnosti se představili bezplatným Nerudovým večerem. Na sále U knížete vítala návštěvníky velká básníkova podobizna, nad ní se vinulo ozdobné heslo Osvětou k svobodě, učitel Emanuel Brabera ho provedl v národních barvách a spodek zakrývala čerstvá zeleň. Plakáty slibovaly vybraný pořad, hezká kvarteta, sólové zpěvy a deklamace a Raisovu přednášku o křestním kmotru Besedy. Hostů se sešlo mnoho. Přinesli lavice i ze šenkovny, a přece ještě nestačily a poslední návštěvníci tvořili hustou řadu kolem zdí. Purkmistr František Schulz členství ve výboru sice nepřijal, ale dnes se tvářil vlídně, usmíval se do houštiny černých vousů, přecházel po sále, vítal se s lesníky z Rohozné i z Petrkov, podával ruku učitelům z Možděnice, ze Ctětína i z Bradla a zas se vracel k dlouhému podiu, kde se Macháček ještě o čemsi radil s hudebníky. V první řadě sedadel vstal vysoký, silný pán s věncem světlých vousů na bradě, pan doktor Brebera, a vystoupil na řečniště. Vyložil, proč došlo k založení spolku, a seznámil s programem, který budou uskutečňovat. Chceme pěstovat všechno, sliboval, dobrou hudbu i ušlechtilé divadlo, populární přednášky i společenské plesy, ale nejvíce nám leží na srdci zdravá četba, protože to je cestička, po které se dostane národní osvěta i do poslední chaloupky v našich horách. Naše Kamenicko nespalo, když slepý vůdce šikoval své boží bojovníky, naši předkové se bouřili proti vrchnosti, když je týrala robotou, a mnozí z nás se pamatujeme na Svatodušní svátky roku 1848, kdy se naši mužové chystali odejet se zbraní v ruce obležené Praze na pomoc. V Čechách i na Moravě, všude se rozvíjí společenský život, vznikají národní spolky, besedy, jednoty a ani naše hory nesmějí zůstat pozadu. A pozval všechny přítomné, aby vstoupili do řad nového spolku, že se pro každého najde práce podle jeho schopností. Pan předseda se vrátil na své místo a u klavíru se objevila urostlá, hezká bruneta, velkých, černých očí a přednášela Nerudovu Matku. Nový rohozenský lesní adjunkt Zindulka se naklonil k choti svého pána a šeptem se zeptal: Milostpaní, kdo je ta dáma? Líbí se vám? To je sestra pana učitele Zábského. Má na Zářečí kupecký krám. Slýchám, že se u ní schází celá mladá Kamenice. I pan Rais prý rád v pokojíčku za krámem sedával, než se zamiloval do své švitořivé kolegyně Burešové. Ale teď poslouchejme. Slečna Anna Laura recituje opravdu pěkně. Hezká černovláska byla herečka rozená. Starý ochotnický spolek, který se po založení Besedy rozešel, měl v ní nejvydatnější sílu. Měla silný, zvučný hlas, a když přednášela závěr básně Ach Panno, k dětem půjdu zas přes všechna pekel muka! Rci mně, ó Panno, kdyby v tom i věčná byla vina, zda byla bys kdy mohla ty snad opustiti syna? nezůstalo v sále snad jediné oko suché. Ve třetí řadě seděli Rohozenští. Lesní pan Ferdinand Werner, dobrý už padesátník kulatého, zarudlého obličeje, veselých, modrých očí, s prošedivělými vousy, zastřiženými po myslivecku do špičky. Vedle něho paní, o nějakých dvacet let mladší, vysoká, hezká žena plného obličeje, tmavých, živých očí, pěkně krojených rtů a vlnitých kaštanových vlasů, rozdělených nad levým spánkem úzkou pěšinkou. Nalevo od ní adjunkt Leopold Zindulka, mladík vysokého čela, světlých očí pod oblouky silného obočí a podelšího nosu. Nad plným rtem malý světlý knírek. Uniforma lesní zeleně seděla na něm jako ulitá. Paní fořtová si osušila drobným kapesníčkem oči; vůně jemné voňavky ovála okolí. Na svého mladého souseda se obrátila se škádlivou poznámkou: Škoda, že kamenické lesy nepatří do našeho revíru, viďte? Ale takový vynalézavý mládenec jako vy, ten si už najde nějakou záminku i do cizího hájemství. Ztratil jsem, prosím, někde knoflík od uniformy. Snad ho dostanu v krámku u slečny Zábské. Tak honem zítra pro něj. To vás tak libáňský lesmistr Sommer nesmí spatřit. U něho musí být pořádek jako na vojně, v kanceláři, v lese i ve vystupování. Schází vám knoflík, a vidíte, a už můžete mít pokažené avánsmá. (avanse - postup v zaměstnání, povýšení - pozn. B.H.) Zítra vám vymohu u manžela služební cestu do Kamenice a vy mi budete za to vypravovat, jak se vám v krámku slečny Anny Laury líbilo. Rohozenští zmlkli, protože na estrádě už stál pan učitel Rais. Jednadvacetiletý muž štíhlé, drobné postavy, oblečen v tmavošedých šatech, vážným krokem kráčel k pódiu. Mírně se uklonil a oznámil, že bude vypravovat o životě a dosavadní spisovatelské činnosti Nerudově. Ó, to byl znamenitý řečník! Však si ho hlinečtí kolegové často zvou do svých schůzí, aby jim vysvětlil moderní proudy v české poesii nebo aby pojednal o některém významnějším didaktickém problému. Pro to umění si ho také zamiloval i říšský a zemský poslanec Karel Adámek; zve ho do své domácnosti, otvírá mu svou bohatou knihovnu a pobízí, ať si vybere, co ho zajímá a co ke svému studiu potřebuje. Ty oči, ty jeho překrásné oči! horuje slečna Gábi Kabeláčová. Viděl jste kdy něžnější pomněnky? obrací se s otázkou na učitelského kandidáta Františka Hrnčíře ze Dřevíkova. Jen Jaroslav Vrchlický prý má krásnější, poučuje obdivovatelku Hrnčíř, který kamarádí s Raisem a chystá se jít po jeho stopách také na český Parnas, zatím jenom v prostičkých historických povídkách v chrudimském čtrnáctideníku. (Foto - Řídící učitel Václav Macháček) Pokračování příště.

12 R o z p i s p o h o t o v o s t n í c h s l u ž e b s t o m a t o l o g ů IV. čtvrtletí 2006 Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka Říjen Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota-Státní svátek MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova 842 Listopad Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Státní svátek MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Prosinec Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Štědrý den MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova svátek vánoční MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko svátek vánoční MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Středa MUDr. Michael Chlud Skuteč Smetanova Čtvrtek MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Pátek MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Silvestr MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Nový rok MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Rozpis zpracovala: Lucie Sopoušková Schválil: Václav Musil Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin.

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více