Vyšetřovací metody v chirurgii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřovací metody v chirurgii"

Transkript

1 Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce jedná se tedy o lékařský obor v němž dominuje manuální práce Dnešní chirurgie je lékařský obor, který se zabývá: léčením chorob vyžadujících mechanický zásah do tkání ve formě nekrvavého nebo krvavého operačního výkonu, diagnostikou chirurgických onemocnění, studiem patologie chirurgických onemocnění, např. z hlediska *indikace či kontraindikace chirurg.zásahu *předoperační přípravy *pooperačního průběhu *pozdních následků chirurg. zásahu *prevence chirurgických onemocnění je tedy nutná úzká součinnost s ostatními medicinskými obory, např. interními (př. gastroenterologie), diagnostickými (radiodiagnostika, patologická anatomie) Historický vývoj chirurgie: Na vývoj chirurgie měly vliv zejména následující faktory: *znalost anatomie lidského těla (provádění pitev) *znalost průvodních příznaků chorob, jejichž léčba je chirurgická, *války (zkušenosti z válečná chirurgie), *pochopení významu asepse, antisepse, sterilizace apod., *rozvoj anestezie, *objev paprsků X, *objev krevní transfuze, *objev chemoterapeutik a později antibiotik, *objevy v oblasti vnitřních protéz (cévních, kloubních apod.), *rozvoj experimentální mediciny, *rozvoj moderních diagnostických metod, *rozvoj transplantologie v součinnosti s rozvojem imunologie, Existuje několik vývojových etap: primitivní chirurgie, která byla jednak skutečně léčebná (např.repozice zlomenin) a často i pokusná (např. necílené navrtávání lebek při jakýchkoli projevech onemocnění v dutině lební) fáze rozvoje v období starověku (chirurgové byli velmi vážení), Hippokrates popsal symptomatologii řady chirurgických onemocnění fáze útlumu v období středověku (díky přístupu církve k nemoci - vykoupení či k možnosti provádění pitev) fáze obnovy rozvoje v novověku (u nás byla pravděpodobně průlomem pitva provedená zcela oficiálně Janem Jeseniem na počátku 17.století) fáze rychlejšího rozvoje v souvislosti s útlumem moci církve, s rozvojem raného kapitalismu fáze prudkého rozvoje v souvislosti s rozvojem ostatních medicinských oborů Rozdělení chirurgie: a)na obecnou, speciální a specializovanou: OBECNÁ - zabývá se zásadami všeobecně platnými pro diagnostiku a léčbu všech chirurgických onemocnění, SPECIÁLNÍ - zabývá se diagnostikou a léčbou konkrétních chirurgických onemocnění, SPECIALIZOVANÁ: gynekologická, dětská, urologická, plastická, transplantační, ORL, neurochirurgii, kardiochirurgii, aj.

2 Druhy chirurgických onemocnění: Vrozené vady - dle závažnosti: *chirurgicky neovlivnitelné *chirurgicky ovlivnitelné. Poranění. Zánětlivé choroby. Nádory. Cysty, píštěle, vředy. Oběhové poruchy. Endokrinní poruchy (např.operace štítné žlázy). Systémová onemocnění kostry (vrozené, získané). Vyšetřovací metody v chirurgii Cíl chirurgického vyšetření: určení nejoptimálnějšího způsobu léčby. Základní fáze postupu chirurgického vyšetření: určení základní diagnozy (základního onemocnění) zjištění celkového stavu zjištění dalších patologických stavů, které mohou ovlivnit průběh léčby. Rozsah chirurgického vyšetření: Závisí na rozsahu plánovaného zákroku: a) jednoduchý zákrok (jednoduché repozice zlomenin, zákroky v kůži) - postačí cílené vyšetření k určení diagnozy, b) nutnost celkové anestezie - interní vyšetření, c) při použití lokální anestezie (znecitlivění) musíme pátrat po nesnášenlivosti na anestetika. U osob, kde bude středně těžký a těžký chirurgický výkon, je nutné podrobnější vyšetření: 1.anamneza 2.fyzikální (klinické) vyšetření současného stavu, 3.pomocná vyšetření Anamneza je soubor informací (viz jiné předměty), dělí se na osobní, rodinnou, pracovní a na anamnezu vlastního onemocnění. Anamneza vlastního onemocnění = trvání, vývoj, příznaky, u úrazu mechanismus vzniku, typ bolesti, častost nauzey či zvracení a obsah zvratek, obsah stolice, odchod plynů atd. Pozn.: některá onemocnění mohou mít v počátečních stadiích zcela skrytý průběh a nemocný o nich zatím neví - je poslán k vyšetření na základě náhodného nálezu - RTG plic, prevence prsu apod. Fyzikální (klinické) vyšetření je založeno na využití smyslových orgánů vyšetřujícího: ZRAKEM: barva kůže, kožní útvary, podkožní žíly, asymetrie částí těla, pohyby břišní stěny, spojivky, jazyk atd.

3 HMATEM: teplota těla a její rozdíly, pružnost kožních řas (dehydratace), nádory, cizí tělesa, uzliny, tep různých tepen, bolestivost, VŽDY PER RECTUM (afekce, tonus svěrače, prostata, děložní čípek, obsah stolice). SLUCHEM: srdce a plíce spíše internista, chirurg - peristaltika, šelesty na tepnách ČICHEM: foetor ex ore - různý při onemocnění jater, ledvin, plic. Pomocná vyšetření slouží k získání informací o funkci důležitých orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra, krev), o vlastním onemocnění (ověření, doplnění diagnozy, upřesnění rozsahu onemocnění apod.). Druhy pomocných vyšetření: *konziliární (jiným specialistou) *laboratorní (biochemie, hematologie, mikrobiologie, patologie, imunologie) *instrumentární: I)JEDNODUŠŠÍ NÁSTROJE (používané k měření) - páskový metr, úhloměr, teploměr, tonometr, sondy (píštěle) a cévky. II)ENDOSKOPY - umožňují současně odebrat tkáň k laboratornímu vyšetření (bronchoskopy, gastroskopy, sigmoideoskopy, koloskopy, cystoskopy, laparoskopy, mediastinoskopy). *radiodiagnostická vyšetření: I)prosté snímky (v chirurgii např. při zlomeninách), II)použití kontrastních látek (k zvýraznění dutých, orgánů, cév, mozkomíšních dutin), III)tomografie(k upřesnění lokalizace malých ložisek), IV)počítačová tomografie, V)magnetická rezonance, *radionuklidová vyšetření (aplikace radioaktivních izotopů, např. radioaktivní jod se vychytává ve štítné žláze a lze znázornit ložiskové léze), *probatorní punkce a excise.

4 Indikace k chirurgické léčbě, základní typy chirurgických výkonů Indikace = rozhodnutí o vhodnosti nebo nutnosti léčení choroby nebo úrazu chirurgicky. Záleží na závažnosti choroby - při těžších onemocněních je nutno vzít v úvahu: a)typ základní choroby, b)stadium choroby, c)celkový stav pacienta, d)možné typy operačních výkonů a jejich vhodnost, e)možné komplikace při a po operaci, f)očekávaný bezprostřední a dlouhodobý efekt. Druhy indikací: ABSOLUTNÍ - operace je jedinou léčebnou možností RELATIVNÍ - operační řešení je vhodné, ne nezbytně nutné VITÁLNÍ - stav není bez operace slučitelný se životem (perforace vředu a akutní zánět pobřišnice při infarktu myokardu). KONTRAINDIKACE - operace je příliš nebezpečná a stav lze řešit konzervativně. Léčba konzervativní Jedná se o léčbu bez krvavého či nekrvavého chirurgického zásahu, proto se spíše používá ve vnitřním lékařství typy konzervativní léčby: *klidem - např. mozková traumata *dietou - např.nitrobřišní onemocnění (pankreatitis) *medikamenty - analgetika, spasmolytika, kardiotonika, diuretika, antibiotika, transfuze, infuze *fyzikálními prostředky - fyzioterapie *psychoterapie Většinou spolupráce s jinými odborníky. Léčba operační Jedná se o manuální zásah chirurga - rozdělení zásahů: I)nekrvavé (např. repozice zlomenin) II)krvavé Rozdělení krvavých zásahů: RADIKÁLNÍ OPERACE - odstraňuje se příčina choroby a očekává se uzdravení nemocného (např. odstranění žlučových kamenů) PALIATIVNÍ - zmírní se některý závažný symptom zhoubné nemoci (např.mezistřevní spojky při neoperabilních nádorech) EXPLORATIVNÍ (PROBATORNÍ) - např. zjištění stupně rozsevu nádoru po proniknutí do dutiny břišní

5 Názvosloví operačních výkonů: *venepunkce - nabodnutí žíly *punkce - nabodnutí tělní dutiny (dutina břišní, kloub) a)diagnostická b)terapeutická (vypuštění) *incize - naříznutí (např. furunklu) *excize - vyříznutí patologického útvaru (může být i probatorní - k diagnostickým účelům) *extirpace - operační vynětí patologického útvaru, např. pod kůží (epidermoidní cysta), *exkochleace - odstranění ložiska vyškrábnutí lžičkou (např. z kosti) *extrakce - vytažení předmětu (např. z dýchacích cest, nebo vytržení zubu) *amputace - odstranění periferní části těla (končetina,rektum) *exartikulace - odstranění části končetiny v kloubu, *ablace - snesení povrchu (nehet, prs), *elektrokoagulace - vypálení ložiska elektrokautrem (polypy močového měchýře, jícnové varixy, stavění krvácení při operacích), *trypse - drcení (močové kameny litotryptorem), *resekce - odstranění části orgánu (žaludek, střevo), *anastomoza - spojení dvou částí orgánu, *pexe - upevnění orgánu (např. zavěšení ledviny - nefropexe) *transplantace - přenos tkáně nebo celého orgánu *repozice - napravení zlomeniny kosti nebo vymknutí kloubu, (může být provedena zavřenou nebo otevřenou cestou), *osteosyntéza - spojení kostních úlomků cizorodým kovovým materiálem (dlahou, šroubem, hřeben), *artrodéza - zpevnění kloubu do pevné polohy, *trepanace - přístup do dutiny lebeční návrtem, *ligatura - podvaz (např. cévy), *deliberace - uvolnění (např. odstranění srůstů, uvolnění svalů), *drenáž - zajištění odvodu tekutiny z dutiny, někdy i podtlakem - odsávání (odsávací Redonova drenáž). Některé koncovky: *ektomie - odstranění celého orgánu (appendektomie, cholecystektomie) *tomie - rozříznutí dutiny a získání přístupu k orgánu (kraniotomie, laparotomie, thorakotomie, lumbotomie, gastrotomie), *stomie - vyústění mimo tělo (tracheostomie, kolostomie).

6 Krvácení, krevní transfuze Definice krvácení: Krvácení je stav, při kterém krev uniká mimo cévní řečiště. Dělení krvácení: dle směru na zevní (z ran, z tělesných otvorů) a vnitřní: A)do tělních dutin (hrudní, břišní, osrdečník, subdura), B)do traktů (trávicí trakt, močové cesty, žlučové cesty, dýchací cesty, střední ucho), C)do likvorových cest (míšní kanál, subarachnoideálně, do mozkových komor, do očních komor), D)pod tvrdé tkáně (epidurálně, subperiostálně), E)do tkání (hematomy, purpury, sufuze), dle původu: *tepenné (světlá krev), *žilní (tmavomodrá krev), *vlásečnicové, *smíšené, dle rychlosti - smrt při rychlé ztrátě poloviny objemu krve nebo při pomalejší ztrátě 2/3 objemu krve, dle rozsahu:.z více míst.z rozsáhlých ploch.naopak, dle příčiny: ÚRAZOVÉ NEÚRAZOVÉ (krvácení z prasklé tepenné výdutě, krvácení z jícnových varixů při cirhoze), První pomoc při krvácení: PRUDKÉ ZEVNÍ KRVÁCENÍ neposkytnutí pomoci znamená smrt v několika minutách, zástava masivního krvácení má přednost před ostatními zásahy v rámci první pomoci!! způsoby: A.provizorní zástava: 1)stlačení tepny přímo v ráně (gumové rukavice, igelitový sáček - prevence AIDS?), 2)stlačení v tlakových bodech je méně účinné, B.po bezprostředním zastavení krvácení - otázky: Může někdo pomoci? Jsou prostředky k definitivní zástavě? Jaká bude doba převozu k definitivnímu ošetření? C.definitivní zastavení krvácení A)tlakový obvaz = nejvhodnější, B)zaškrcovadlo = jen v krajním případě při prudkém krvácení v oblasti paže a stehna, C)kombinace tlakového obvazu a zaškrcovadla.

7 Při použití zaškrcovadla nutno zaznamenat dobu, kdy bylo přiloženo!! - maximálně 1,5-2 hodiny, Při prudkém krvácení z podklíčkové tepny, z krční tepny či v třísle je většinou možno použít jen tlak rukou. VNITŘNÍ KRVÁCENÍ Příčiny: a) neúrazové (jícnové varixy, žal. vřed, mimoděložní těhotenství, nádorová onemocnění), b) úrazové (ruptura sleziny, jater). První pomoc je značně omezena nemožností krvácení zastavit. KRVÁCENÍ Z TĚLESNÝCH OTVORŮ z nosu: *usadit postiženého do mírného předklonu, *dýchá ústy, *sevřít nosní dírku studeným materiálem, *studený obklad na zátylek. z ucha: zásadně odborné ošetření (zlomeniny spodiny lební) z úst: uložit na břicho, na zátylek mokrý obklad, ústa nevyplachujeme, vykašlávání krve - uložit na bok, přivolat pomoc, gynekologické krvácení - hlavně tělesný klid, studené obklady na břicho, krvácení z konečníku - nádor či hemeroidy. NEZAPOMENOUT NA PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ!!! Definice krevní transfuze: KT je převod krve nebo krevních derivátů z dárce postiženému. Historie: *český lékař Jan Janský - základní 4 krevní skupiny *později: Rh faktor Náhražka krve jakožto transportéru kyslíku: a)otázka výzkumu, b)hyperbarická komora (více přímo rozpuštěného kyslíku). Genetika: fenotyp = základní krevní skupiny:aglutinogeny AGLUTININY genotyp = ii, Ia i, Ia Ia, Ib i, Ib Ib, Ia Ib Universální dárce = skup. 0 (nemá žádné aglutinogeny) Universální příjemce = skup. AB (velmi riskantní) Krev se může konzervovat a skladovat v KREVNÍCH BANKÁCH: Zábrana srážení: citrát sodný Prodloužení životnosti: glukoza Druhy transfusních přípravků v krevních bankách: 1.Plná krev - po dobu 21 dnů při teplotě +2-4 st.c 2.Erytrocytární masa

8 3.Erytrocytární suspenze = er. masa do níž se místo plasmy přidává koloidní či krystaloidní roztok (při anemiích) 4.Krevní plasma (při nedostatku krevních bílkovin), lze mísit plasmu různých dárců bez ohledu na krevní skupiny Plasmu lze skladovat: mraženou, sušenou. 5.Jednotlivé složky plasmy - frakcionací: *albumin (nemoci jater) *globulin (prevence infekce) *fibrinogen (poruchy srážlivosti krve) *trombin (poruchy srážlivosti krve) *antihemofilní faktor (při vrozrných poruchách srážlivosti) 6.Koncentráty bílých krvinek (např. při leukemiích) 7.Koncentráty trombocytů (náročná separace, musí být čerstvé). Stanovení krevních skupin je jednou z nejzodpovědnějších činností v medicině! Kompatibilita krve dárce a příjemce = shoda hlavních skupin a Rh faktoru. Křížová zkouška = sérum příjemce nesmí hemolyzovat krvinky dárce a sérum dárce nesmí hemolyzovat krvinky příjemce, zkouška trvá asi 2 hodiny Postup při aplikaci krve: Nutná je dokonalá dokumentace: *dodací list *transfusní sešit *papír sanquitestu *chorobopis a) křížová zkouška na transfusním oddělení, dle výsledku sepsání průvodního dodacího listu, v němž musí být údaje shodné s údaji na konzervě, b) transport na oddělení a ohřátí na pokojovou teplotu, c) sanquitest = orientační vyšetření krve dárce i příjemce na papírcích, přikápnou se diagnostická séra: *dojde-li ke sražení = inkopatibilita *zůstane-li spojení homogenní = kompatibilita d) biologická zkouška - u pacientů při vědomí: Nechá se vykapat pouze ml krve a sleduje se reakce nemocného: úzkost, dušnost, tlak na prsou = inkopatibilita. Pokud nejsou příznaky, opakujeme znovu po 3 minutách. e) v průběhu transfuze: neustálá kontrola a jakékoli změny stavu sestra ihned hlásí lékaři, rychlost transfuse kapek/min, f) v konzervě se ponechá asi 15 ml krve a ukládá se na 24 hodin na oddělení z důvodů medicinských (potransfusní reakce) a soudních (chyba při určování kompatibility), g) změření pulsu, KT, teploty, KO a moči.

9 Indikace k transfuzi: A) Indikace je vždy ABSOLUTNÍ (není náhradní řešení). B) Z vitální indikace = STATIMOVÁ - při akutní ztrátě krevního objemu - při přímém ohrožení lze podat i skupinu 0 - lze vynechat oteplení - vždy musí být proveden sanquitest!! - lze indikovat transfuzi PŘETLAKEM (pozor na vzduch.embolii!!) - lze aplikovat dvě konzervy najednou C) PLÁNOVANÉ INDIKACE - krev se dodává na oddělení již před operací - někdy se aplikuje krev již před operací - do zásoby se dávají další konzervy krve - možnost autotransfuze! Krevní konzervy vystavené pokojové teplotě se nesmí vracet do lednice! Komplikace při a po transfuzi: 1) Hemolytická reakce - při podání inkopatibilní krve. Projevy: třesavka, bolest na prsou, dušnost, šok. Pomoc: přerušit transfuzi, v uremické fázi dialýza. 2) Pyretická reakce - vlivem toxinů mikroorganismů. 3) Alergická reakce - na alergeny v dárcově krvi, Projevy: zarudnutí kůže, kopřivka, svědění, dušnost Pomoc: jako při alergických reakcích. 4) Selhávání oběhu - kardiaci, Pomoc: pomalejší transfuze, kardiotonika. 5) Hypokalcemie - díky citrátu sodnému, Projevy: tetanické křeče, selhávání oběhu. Léčba: 10% calcium gluconicum. 6) přenos chorob: HIV, IHE B.

10 ŠOK Definice: Šok je soubor patofyziologických změn způsobených selháním periferního krevního oběhu. Rozvoj patofyziologických změn při šoku: Příčina šoku vyvolá nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště. Pokles systolického tlaku na který zareagují receptory sledující krevní tlak (baroreceptory) a objem krevního řečiště (volumoreceptory). Aktivace osy hypofýza-nadledviny s vyplavením hormonů dřeně s vasokonstrikčním účinkem. Dojde k periferní vazokonstrikci a redistribuci krve k životně důležitým orgánům avšak za cenu hypoxie šokových orgánů (ledviny, plíce, játra). Dojde k poškození mikrocirkulace v šokových orgánech a k vyplavování látek aktivujících intravaskulární hemokoagulaci v celém těle. Vznikne disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC syndrom), mikrotromby poškodí veškerých orgánů, SMRT. Stupeň rozvoje šokových změn závisí na: a) délce působení vyvolávající příčiny, b) stupni poklesu krevního tlaku, c) účinnosti protišokových opatření. Fáze šoku: reversibilní, ireversibilní erektická, apatická Klinické projevy šoku: bledost pokožky a potivost, eretická fáze, neklid, nevolnost, zvracení, spavost, netečnost, pocit slabosti a žízně, pocit nevolnosti a zvracení, Hodnocení šoku: TĚŽKÝ = systolický tlak pod 80 mm, puls /min, apatie, ztráta vědomí, popelavě šedá pokožka Vyvolávající příčiny šoku PRIMÁRNÍ ŠOK (KOLAPS) přímým podrážděním receptorů: - kolaps po rychlém vypuštění ascitu, nebo rychlém odstranění většího nádoru, - mikční kolaps, - ortostatický kolaps SEKUNDÁRNÍ ŠOK (ŠOK) sekundárním podrážděním receptorů: hypovolemický šok = při zmenšení objemu kolující krve: - posthemoragický šok (ztráta celé krve), - popáleninový šok (v akutním stadiu ztráta plasmy), - dehydratační šok (průjmy, zvracení, pocení, nedostatek ADH hormonu, nedostatek příjmu tekutin)

11 normovolemický šok = při dilataci cévního řečiště - anafylaktický šok (vyplavení vasodilatačních látek při alergické reakci), - septický šok (toxiny mikroorganismů způsobí dilataci krevního řečiště), - kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy), - obstrukční šok (akutní uzávěr velké cévy, např. při embolizaci plicnice), - neurogenní šok (selhání vasomotorických reflexů - např. při míšním šoku, po podání ganglioplegik apod.), - traumatický šok (útlumem mozkové kůry jejím nefyziologickým přetížením, jehož důsledkem je nekoordinovaný rozvoj nižších řídících mechanismů oběhu) smíšený šok = kombinací předchozích Příklad: popáleninový šok = únik plasmy, infekce, trauma První pomoc při šoku: dříve pravidlo 5-ti T : TEPLO, TICHO, TEKUTINY, TIŠENÍ BOLESTI, TRANSPORT Léčba: A) Hemoragický šok: prioritní je doplňování tekutin. Začínáme krystaloidy do doby, kdy se zastaví krvácení, pak transfuze; Trendelenburgova poloha - elevace končetin. B) Popáleninový šok: bezkrevné infuze. B) Kardiogenní šok: opiáty, diuretika, kardiotonika, oběh nezatěžujeme podáváním nadměrného množství infuzí. C) Traumatický šok: klid, ticho, teplo, uklidňující prostředky, tišení bolesti.

12 ASEPSE, ANTISEPSE, DEZINFEKCE, STERILIZACE ASEPSE = zabránění přístupu mikroorganismu a)do ran b)do obnažených tkání a tělních dutin. ANTISEPSE = opatření vedoucí ke zničení mikroorganismů, které vnikly do a) či b). DEZINFEKCE = zneškodnění choroboplodných zárodků v prostoru či na površích místností, předmětů a těla. STERILIZACE = ničení všech choroboplodných zárodků po předchozím mechanickém očištění předmětů a vyprání prádla Základy antisepse: maďarský lékař Semmelweis (nutil lékaře a mediky, aby si před přístupem k rodičce umyli ruce v roztoku chlorového vápna). Zásady asepse: 1)vše, co přichází do styku s operační ranou musí být předem zbaveno choroboplodných zárodků, 2) noninfekce - pracovníci, kteří budou operovat nesmí přijít do styku s infekcí (např. před operací nepřevazují hnisající rány) 3)vysoké nároky na hygienu operačních sálů apod. 4)dělení chirurgických oddělení, sálů a JIP na aseptické (čisté) a septické (špinavé), 5)vytváření supersterilních operačních sálů a supersterilních boxů pro zvláště náročné operace (neurochirurgie, kardiochirurgie, transplantace) Druhy dezinfekce: A)dezinfekce podlah, nábytku a nádob: persteril (kys. peroctová), orthosan, lyzol, chloramin, jodonal B B)dezinfekce nástrojů: persteril, formaldehyd (cévky), roztok Galliův-Valeriův, jodonal B, famosept, formalin, ethylenoxid (páry dezinfikují plasty, textil, papír, guma - ale vybuchují!), Sekusept forte, Incidur C)dezinfekce rukou - postup: 1.převlečení do operačního oděvu, včetně roušky a krytí vlasů, 2.mýdlo a kartáč po stanovenou dobu, 3.smočení rukou v roztoku persterilu, betaisodona, jodonal B, septonex, jodová tinktura, 4.otření rukou sterilní osuškou, 5.nasazení rukavic.

13 D)dezinfekce operačního pole - postup: I.oholení II. omytí III. odmaštění (benzin, eter) IV. vlastní dezinfekce po zjištění přecitlivělosti, (Ajatin, Jodisol) - dvakrát čistými sterilními tampony) V.zakrytí operační rouškou, v níž je otvor o rozměrech operačního pole E)dezinfekce vzduchu - germicidní zářiče (horské slunce) Metody sterilizace: 1)sterilizace varem pod tlakem (analogie Papinova hrnce), 135st, min, předměty musí být zcela ponořeny, přidává se uhličitan sodný, 2)sterilizace horkou párou pod tlakem (v autoklávech), vše co snese vysoký tlak a teplotu (roušky, pláště, obvazový materiál, gumové a kovové předměty mimo ostrých, kovové a skleněné nádoby), sterilizované věci se vkládají v bubnech či krabicích s otvory, které se dají po sterilizaci uzavřít, sterilizace 130st, min., 3)sterilizace horkým vzduchem (horkovzdušný sterilizátor), 200st, min, není zvýšený tlak, je proud vzduchu, kov, sklo, porcelán, oleje, pudry apod.) 4)sterilizace plynem - předměty nesnášející vysokou teplotu ani tlak (optika, endoskopy, plastické hmoty, guma), 45-55st, formaldehydové páry, ethylenoxid, etoxen, 5)sterilizace radiací. Uschovávání sterilizovaných předmětů: a)v bubnech - po jejich otevření co nejrychleji spotřebovat, jinak přesterilizovat po 48 hod. b)sáčky lukasterik - sterilita 3-5 měsíců. Zásady asepse a antisepse na operačních sálech: *dodržování režimu převlékání *dodržování úklidového režimu (zakrytí vlasů a obličejové roušky) *nedotknutelnost instrumentárního stolku a jeho překrývání sterilní rouškou *dodržování režimu přípravy operační skupiny (první se umývá instrumentářka, po ní lékaři - empír, roušky, zakrytí vlasů *při porušení asepse okamžitá výměna *výměna rukavic po resekci střeva, po odsátí hnisu apod. Nozokomiální infekce - získané v nemocničním prostředí (kmeny rezistentní na antibiotika, stafylokokus pyogenes, proteus vulgaris, pseudomonas aeruginoza, plísně).

14 OPERAČNÍ BLOK Obecné charakteristiky operačního sálu: 1)aseptické prostředí, 2)konstantní teplota, 3)přiměřená vlhkost (klimatizace), 4)antistatická podlaha beze svárů, 5)omyvatelné stěny, 6)bezprašné prostředí. Z těchto důvodů se od běžného nemocničního prostředí odděluje operační trakt (blok). Charakteristiky operačního bloku: *vstup pouze za účelem práce (výuky, výzkumu, dozoru), *vstup jen po převlečení, s čepicí a rouškou, *předoperační příprava operačního týmu s typickým postupem, *oběh prádla a spotřebního materiálu bez možnosti kontaminace aseptických prostor, *rozdělení sálů na čisté, poločisté a septické, *jasný grafikon práce a úklidu, sanitární den. Zařízení operačního sálu: operační stůl s možností docílení různých poloh, s dlahami pro podávání i.v. léčiv a roztoků, operační lampa nevrhající stín, vlně pohyblivá, možnost přídatné lampy, kamera, nouzové světelné zdroje, odsávačky, elektrický nůž, koagulace (záleží na tvaru koncovky), dvě elektrody, z niž jedna se podkládá pod operovaného, pojízdný RTG přístroj, popř. s obrazovkou, narkotizační přístroj, kontrolní přístroje registrující KT, puls, krevní plyny, EKG, základní instrumentarium, speciální instrumentarium. Operační skupina: *operatér a asistenti, *instrumentářka, *sestra doplňující intrumentarium, *anesteziolog, *anesteziologická sestra, *sálové sestry, rtg laboranti, *sanitář. Instrumentarium: I.ZÁKLADNÍ INSTRUMENTARIUM: *kleště na tampony (se zámkem či bez zámku), *svorky na prádlo (Backhaus), *skalpely, *amputační nůž (25 cm dlouhý), *nůžky (zahnuté, s otupenou jednou branží, různě velké a dlouhé),

15 *pinzety (chirurgické=ostré, anatomické=tupé a příčně rýhované, krátké, dlouhé), *disektory (k preparování méně přístupných struktur a k podvazování cév (např. Sembovy disektory se zámkem), *klíšťky (Kocherovy krátké či dlouhé s ostrým zuben na konci, Peánovy, k uchycení krvácejících cév, které se následně podváží např. Deschampsovými jehlami či opíchnou, *speciální cévní svorky, *lžičky, *pátradla (sondy), *háky (okénkový laparotomický velký, okénkový malý, šestizubý ostrý), *rozvěráky (břišní, hrudní - drží ránu v žádané šířce), *jehly (různý průřez, tloušťka, velikost a zakřivení, atraumatické jehly nemají ouško a vlákno je zataveno na konci jehly), *jehelce (k fixaci jehel při navlékání šicího materiálu). II. ŠICÍ MATERIÁL a)vstřebatelný = ketgat z kozích nebo ovčích střev, b)nevstřebatelný = pevnější, hedvábí, silon, drát, svorky, Monofilní silon - z jednoho vlákna, nejméně dráždí. Polyfilní - z více vláken, je pevnější, ale nehodí se pro infikované prostředí. Orsilon - orientovaný silon, má hladký povrch. - Schloferův tumor = reakce na šicí materiál. - při sešívání pahýlů dutých orgánů se mohou použít speciální šicí přístroje. III. SPECIÁLNÍ NÁSTROJE A)pro kostní chirurgii dláta, kladiva, pilky, vrtačky, frézy, Luerovy a Listonovy kleště, dlahy, šrouby, hřeby, dráty, elevátory, B)pro neurochirurgii, C)pro hrudní chirurgii, D)pro srdeční a cévní operace. Speciální nástroje jsou obsahem pomaturitního speciálního studia.

16 VÝZNAM A ROZDĚLENÍ ANESTEZIE, CELKOVÁ ANESTEZIE Význam anestezie: umožňuje bezbolestné provedení chirurgického výkonu, chrání organismus před následky bolestivého dráždění Dle stupně znecitlivění: ANALGEZIE = vyřazení vnímání bolesti - místní nebo celková ANESTEZIE = vyřazení všech podnětů - místní nebo celková (narkoza). Druhy celkové anestezie: 1)farmakoanestezie: a)inhalační b)nitrožilní c)rektální 2)elektroanestezie 3)hypnoanestezie Definice celkové anestezie = navození umělého bezvědomí zvratným účinkem celkových anestetik, současné ustává vnímání bolesti. Postup: 1. útlum mozku = ztráta vědomí (období cerebrální) 2. útlum míchy = ztráta reflexů (období medulární) 3. útlum prodloužené míchy = útlum dýchání a oběhu (období bulbární). Při správné anestezii by nemělo dojít ke 3. období. Předanestetické vyšetření - získání informací o zdravotním stavu, komplikujících onemocnění, psychická a fyzická příprava. Součásti: a) klinické vyšetření anestesiologem, b) laboratorní vyšetření, c) EKG, d) RTG plic, e) základní interní vyšetření. Fyzická příprava: - lačnost, - vyprázdnění střev - premedikace. Premedikace: a) potlačení nežádoucí aktivity vegetativního systému (parasympatiku) - atropin, b) celkové psychické uklidnění pacienta - neuroleptika, antifobika, c) zvýšení prahu vnímání bolesti. Látky se aplikují i.m., nikoli p.o.

17 a) Inhalační anestezie FARMAKOANESTEZIE Anestetika: PÁRY = halotan, metoxyfluiran, enfluran, dietyléter, divinil éter PLYNY = kysličník dusný (rajský plyn), cyklopropan). Průběh narkozy - Guedelovo roztřídění pro éterovou narkozu: I.stadium = usínání a analgezie, otupení smyslů pro bolest, zachování smyslů pro dotyk, konec: ztráta reflexu očních řas. Využití: zubní lékařství, malé chirurg. výkony II.stadium = excitace, rozšíření zornic, korneální, víčkový a kašlací reflexy ještě zachovány, dýchání bez přestávky po výdechu, zvýšená dráždivost, někdy křeče a dušení riziko fibrilace komor, III.stadium = chirurgické znecitlivění, pravidelné automatické dýchání se stejnou délkou vdechu a výdechu, svalové uvolnění, 4 stupně podle napětí svalstva (břišní svaly se uvolní ve 3.stadiu), pohybů očních bulbů (pohyby stávají na konci 1. stadia), šíře zornic (rozšiřují se) a fotoreakce (mizí ve 4. stupni), IV.stadium = úplná areflexie, obrna vitálních funkcí, začíná zástavou dechu, končí zástavou srdeční činnosti. Ideální je udržet pacienta na hranici II a III. stadia, používá se proto kombinace více látek, např. svalová relaxancia. Narkotizační přístroje - různé DÝCHACÍ SYSTÉMY, které mají zabránit tomu, aby se zpětně nevdechoval vydechovaný CO2 díky prodloužení mrtvého prostoru ; tomuto jevu se dá zabránit: - použitím ventilů odvádějících vydechovanou směs do ovzduší, - zvýšeným přívodem čerstvých plynů do dýchací směsi, - vřazením pohlcovače CO 2 do dýchacích cest. Dle použité metody se narkotizační přístroje dělí na zavřené, polootevřené, polozavřené (otevřené systémy se dnes se již nepoužívají, neboť znamenaly zátěž pro personál operačního sálu). Narkotizační přístroj obecně slouží: a) k podání anestetika, b) ke sledování nemocného, c) k resuscitaci při komplikacích. Činnosti sestry při anestezii: - měření KT a pulsu, - vedení anesteziologického záznamu, - příprava stolku pro intubaci,

18 - příprava infuzních roztoků, - spolupráce při aplikaci transfuze. b) nitrožilní anestesie - používají se ultrakrátké barbituráty (thiopental, propanidid, ketamin, epontol, diazepam): *ke krátkodobým výkonům, *v úvodu do inhalační anestesie, - účinkují v úrovni III. stadia, - k prohloubení anestesie se používají neuroleptanalgetika, které mají vegetativně stabilizující vliv, - kontraindikace: choroby CNS, srdeční dekompenzace, choroby myokardu, periferní oběhová selhání, astma, anemie, poruchy jater, nedostatečnost nadledvin, toxemie. c) rektální anestesie - podobné indikace jako nitrožilní, používá se thiopental, - šetrný způsob, vhodné např. u dětí, - průběh narkozy se nedá regulovat - nebezpečí předávkování, proto se používá spíše výjměčně: *k indukci narkozy, *k basální narkose. ELEKTROANESTESIE - výhodou je netoxičnost!! - působením elektrických impulsů na CNS: dochází k útlumu kůry, hyporeflexie, areflexie, - existuje i lokální elektroanestesie. HYPNOANESTESIE - účinkem hypnozy lze dosáhnout ztráty vnímání bolestivých podnětů, - je možná kombinace s jinými druhy znecitlivění. Komplikace celkové anestesie: A)laryngospasmus (podrážděním laryngu odsáváním, zaváděním tracheální rourky, extubaci), příčinou je nedostatečná hloubka anestesie - křečovitý stah hlasivek, B)aspirace - zejména u nepřipravených, akutních nemocných), řešení: - prevence (hladovka před operací), odsátí obsahu z dýchacích cest, C)poruchy dýchání, kašel, škytavka, hypoventilace, apnoe, D)poruchy krevního oběhu a srdečního rytmu, hypotenze, hypertenze, E)křeče, F)poruchy trávicí roury - regurgitace, zvracení, hypersalivace.

19 MÍSTNÍ ANESTESIE - vyřazení bolestivosti v určité části těla či tělesného povrchu (kůže, sliznice), - používané látky se aplikují: a)injekčně (trimekain = mezokain, lidokain, bupivakain) b)povrchově (kokain, trimekain, lidokain, tetrakain, cinchokain). I. POVRCHOVÁ ANESTEZIE - hlavně na sliznicích, kterými anestetikum prosakuje k nervům (např. spojivky, nosohltan, močová roura, měchýř, fyzikální anestezie chladem či tlakem se používá výjmečně, povrchová farmaka - viz výše) II. INFILTRAČNÍ ANESTEZIE - nástřik operačního pole anestetikem (hlavně kůže), nebezpeční aplikace do žíly - celkově toxický účinek, může se přidávat adrenalin - vasokonstrikce zabrání rychlému vstřebání a anestesie se prodlouží (kontraindikace u kardiaků, hypertoniků, toxických strum a při operacích prstů). III. SVODNÁ ANESTEZIE: a)jednotlivých nervů inervujících operační pole (např. větve trojklanného nervu ve stomatologii) b)nervových kmenů a pletení (brachiální plexus, mezižeberní anestesie, paravertebrální anestesie, presakrální anestesie), c)epidurální anestesie *vysoká, *nízká (sakrální) - dolní končetiny d)subarachnoideální - znecitlivění a ochrnutí celé části těla pod úrovní injekce, aplikuje se pod dolním koncem míchy, aby nedošlo k jejímu poranění (L3 - L4) = bederní znecitlivění, výhoda: pacient je při vědomí, dokonalá relaxace břišního svalstva při břišních operacích, nevýhody a kontraindikace: selhání anestesie, pokles KT, při průniku anestetika výše - obrna dýchání. Komplikace místní anestezie: - alergická reakce, - aplikace anestetika nitrožilně (kolaps, selhání oběhu, zástava dechu aj. druhy projevů), - automutilace necitlivé oblasti, - ochrnutí center v prodloužené míše při průniku anestetika proximálním směrem při subarachnoideální anestezii

20 PŘEDOPERAČNÍ PÉČE má stejný význam jako samotné provedení operace, pohled na chirurgický výkon z hlediska předoperační přípravy: Chirurgický výkon vyvolává BIOLOGICKÉ OBRANNÉ REAKCE. Znalost a předvídání těchto reakcí tvoří základ předoperační přípravy. Biologické reakce jsou ovlivňovány: věkem, celkovým stavem, stavem výživy, přidruženými chorobami, naléhavostí výkonu. Význam předoperační péče: a)snížit riziko operace, b)zabránění vzniku pooperačních komplikací souvisejících s celkovou reakcí organismu. Rozdělení předoperační péče: I. O B E C N Á: *anamneza, *základní somatologické vyšetření, *základní laboratorní vyšetření, *určení krevní skupiny, *osobní hygiena, *příprava operačního pole, *příprava operační skupiny, *PŘEDANESTETICKÁ PŘÍPRAVA. Konečné rozhodnutí o indikaci operace učiní chirurg na základě posouzení jednotlivých závěrů. Obecná předoperační příprava může být: A) DLOUHODOBÁ: nácvik pooperačního chování (dýchaní, výkonů osobní hygieny na lůžku, příjmu potravin na lůžku apod.), psychologická příprava. B) BEZPROSTŘEDNÍ - úprava vnitřního prostředí, - doplnění krevního řečiště, - normalizace krevního obrazu, - předanestetická příprava. Příprava u vitálních indikací = pouze bezprostřední: důraz na prevenci vzniku šoku (samotný šok je kontraindikací k výkonu!), sledování hematokritu, sledování koncentrace moče = základní informace o dehydrataci (bývá vždy při zamezení příjmu p.o., zvracení, průjmech apod.), hrazení ztrát kalia (Darrovův roztok),odčerpání žaludečního obsahu - zábrana aspirace.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ondřej Matthew Pešek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Ondřej Matthew

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Ostatní nemoci hříbat

Ostatní nemoci hříbat Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více