Vyšetřovací metody v chirurgii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřovací metody v chirurgii"

Transkript

1 Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce jedná se tedy o lékařský obor v němž dominuje manuální práce Dnešní chirurgie je lékařský obor, který se zabývá: léčením chorob vyžadujících mechanický zásah do tkání ve formě nekrvavého nebo krvavého operačního výkonu, diagnostikou chirurgických onemocnění, studiem patologie chirurgických onemocnění, např. z hlediska *indikace či kontraindikace chirurg.zásahu *předoperační přípravy *pooperačního průběhu *pozdních následků chirurg. zásahu *prevence chirurgických onemocnění je tedy nutná úzká součinnost s ostatními medicinskými obory, např. interními (př. gastroenterologie), diagnostickými (radiodiagnostika, patologická anatomie) Historický vývoj chirurgie: Na vývoj chirurgie měly vliv zejména následující faktory: *znalost anatomie lidského těla (provádění pitev) *znalost průvodních příznaků chorob, jejichž léčba je chirurgická, *války (zkušenosti z válečná chirurgie), *pochopení významu asepse, antisepse, sterilizace apod., *rozvoj anestezie, *objev paprsků X, *objev krevní transfuze, *objev chemoterapeutik a později antibiotik, *objevy v oblasti vnitřních protéz (cévních, kloubních apod.), *rozvoj experimentální mediciny, *rozvoj moderních diagnostických metod, *rozvoj transplantologie v součinnosti s rozvojem imunologie, Existuje několik vývojových etap: primitivní chirurgie, která byla jednak skutečně léčebná (např.repozice zlomenin) a často i pokusná (např. necílené navrtávání lebek při jakýchkoli projevech onemocnění v dutině lební) fáze rozvoje v období starověku (chirurgové byli velmi vážení), Hippokrates popsal symptomatologii řady chirurgických onemocnění fáze útlumu v období středověku (díky přístupu církve k nemoci - vykoupení či k možnosti provádění pitev) fáze obnovy rozvoje v novověku (u nás byla pravděpodobně průlomem pitva provedená zcela oficiálně Janem Jeseniem na počátku 17.století) fáze rychlejšího rozvoje v souvislosti s útlumem moci církve, s rozvojem raného kapitalismu fáze prudkého rozvoje v souvislosti s rozvojem ostatních medicinských oborů Rozdělení chirurgie: a)na obecnou, speciální a specializovanou: OBECNÁ - zabývá se zásadami všeobecně platnými pro diagnostiku a léčbu všech chirurgických onemocnění, SPECIÁLNÍ - zabývá se diagnostikou a léčbou konkrétních chirurgických onemocnění, SPECIALIZOVANÁ: gynekologická, dětská, urologická, plastická, transplantační, ORL, neurochirurgii, kardiochirurgii, aj.

2 Druhy chirurgických onemocnění: Vrozené vady - dle závažnosti: *chirurgicky neovlivnitelné *chirurgicky ovlivnitelné. Poranění. Zánětlivé choroby. Nádory. Cysty, píštěle, vředy. Oběhové poruchy. Endokrinní poruchy (např.operace štítné žlázy). Systémová onemocnění kostry (vrozené, získané). Vyšetřovací metody v chirurgii Cíl chirurgického vyšetření: určení nejoptimálnějšího způsobu léčby. Základní fáze postupu chirurgického vyšetření: určení základní diagnozy (základního onemocnění) zjištění celkového stavu zjištění dalších patologických stavů, které mohou ovlivnit průběh léčby. Rozsah chirurgického vyšetření: Závisí na rozsahu plánovaného zákroku: a) jednoduchý zákrok (jednoduché repozice zlomenin, zákroky v kůži) - postačí cílené vyšetření k určení diagnozy, b) nutnost celkové anestezie - interní vyšetření, c) při použití lokální anestezie (znecitlivění) musíme pátrat po nesnášenlivosti na anestetika. U osob, kde bude středně těžký a těžký chirurgický výkon, je nutné podrobnější vyšetření: 1.anamneza 2.fyzikální (klinické) vyšetření současného stavu, 3.pomocná vyšetření Anamneza je soubor informací (viz jiné předměty), dělí se na osobní, rodinnou, pracovní a na anamnezu vlastního onemocnění. Anamneza vlastního onemocnění = trvání, vývoj, příznaky, u úrazu mechanismus vzniku, typ bolesti, častost nauzey či zvracení a obsah zvratek, obsah stolice, odchod plynů atd. Pozn.: některá onemocnění mohou mít v počátečních stadiích zcela skrytý průběh a nemocný o nich zatím neví - je poslán k vyšetření na základě náhodného nálezu - RTG plic, prevence prsu apod. Fyzikální (klinické) vyšetření je založeno na využití smyslových orgánů vyšetřujícího: ZRAKEM: barva kůže, kožní útvary, podkožní žíly, asymetrie částí těla, pohyby břišní stěny, spojivky, jazyk atd.

3 HMATEM: teplota těla a její rozdíly, pružnost kožních řas (dehydratace), nádory, cizí tělesa, uzliny, tep různých tepen, bolestivost, VŽDY PER RECTUM (afekce, tonus svěrače, prostata, děložní čípek, obsah stolice). SLUCHEM: srdce a plíce spíše internista, chirurg - peristaltika, šelesty na tepnách ČICHEM: foetor ex ore - různý při onemocnění jater, ledvin, plic. Pomocná vyšetření slouží k získání informací o funkci důležitých orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra, krev), o vlastním onemocnění (ověření, doplnění diagnozy, upřesnění rozsahu onemocnění apod.). Druhy pomocných vyšetření: *konziliární (jiným specialistou) *laboratorní (biochemie, hematologie, mikrobiologie, patologie, imunologie) *instrumentární: I)JEDNODUŠŠÍ NÁSTROJE (používané k měření) - páskový metr, úhloměr, teploměr, tonometr, sondy (píštěle) a cévky. II)ENDOSKOPY - umožňují současně odebrat tkáň k laboratornímu vyšetření (bronchoskopy, gastroskopy, sigmoideoskopy, koloskopy, cystoskopy, laparoskopy, mediastinoskopy). *radiodiagnostická vyšetření: I)prosté snímky (v chirurgii např. při zlomeninách), II)použití kontrastních látek (k zvýraznění dutých, orgánů, cév, mozkomíšních dutin), III)tomografie(k upřesnění lokalizace malých ložisek), IV)počítačová tomografie, V)magnetická rezonance, *radionuklidová vyšetření (aplikace radioaktivních izotopů, např. radioaktivní jod se vychytává ve štítné žláze a lze znázornit ložiskové léze), *probatorní punkce a excise.

4 Indikace k chirurgické léčbě, základní typy chirurgických výkonů Indikace = rozhodnutí o vhodnosti nebo nutnosti léčení choroby nebo úrazu chirurgicky. Záleží na závažnosti choroby - při těžších onemocněních je nutno vzít v úvahu: a)typ základní choroby, b)stadium choroby, c)celkový stav pacienta, d)možné typy operačních výkonů a jejich vhodnost, e)možné komplikace při a po operaci, f)očekávaný bezprostřední a dlouhodobý efekt. Druhy indikací: ABSOLUTNÍ - operace je jedinou léčebnou možností RELATIVNÍ - operační řešení je vhodné, ne nezbytně nutné VITÁLNÍ - stav není bez operace slučitelný se životem (perforace vředu a akutní zánět pobřišnice při infarktu myokardu). KONTRAINDIKACE - operace je příliš nebezpečná a stav lze řešit konzervativně. Léčba konzervativní Jedná se o léčbu bez krvavého či nekrvavého chirurgického zásahu, proto se spíše používá ve vnitřním lékařství typy konzervativní léčby: *klidem - např. mozková traumata *dietou - např.nitrobřišní onemocnění (pankreatitis) *medikamenty - analgetika, spasmolytika, kardiotonika, diuretika, antibiotika, transfuze, infuze *fyzikálními prostředky - fyzioterapie *psychoterapie Většinou spolupráce s jinými odborníky. Léčba operační Jedná se o manuální zásah chirurga - rozdělení zásahů: I)nekrvavé (např. repozice zlomenin) II)krvavé Rozdělení krvavých zásahů: RADIKÁLNÍ OPERACE - odstraňuje se příčina choroby a očekává se uzdravení nemocného (např. odstranění žlučových kamenů) PALIATIVNÍ - zmírní se některý závažný symptom zhoubné nemoci (např.mezistřevní spojky při neoperabilních nádorech) EXPLORATIVNÍ (PROBATORNÍ) - např. zjištění stupně rozsevu nádoru po proniknutí do dutiny břišní

5 Názvosloví operačních výkonů: *venepunkce - nabodnutí žíly *punkce - nabodnutí tělní dutiny (dutina břišní, kloub) a)diagnostická b)terapeutická (vypuštění) *incize - naříznutí (např. furunklu) *excize - vyříznutí patologického útvaru (může být i probatorní - k diagnostickým účelům) *extirpace - operační vynětí patologického útvaru, např. pod kůží (epidermoidní cysta), *exkochleace - odstranění ložiska vyškrábnutí lžičkou (např. z kosti) *extrakce - vytažení předmětu (např. z dýchacích cest, nebo vytržení zubu) *amputace - odstranění periferní části těla (končetina,rektum) *exartikulace - odstranění části končetiny v kloubu, *ablace - snesení povrchu (nehet, prs), *elektrokoagulace - vypálení ložiska elektrokautrem (polypy močového měchýře, jícnové varixy, stavění krvácení při operacích), *trypse - drcení (močové kameny litotryptorem), *resekce - odstranění části orgánu (žaludek, střevo), *anastomoza - spojení dvou částí orgánu, *pexe - upevnění orgánu (např. zavěšení ledviny - nefropexe) *transplantace - přenos tkáně nebo celého orgánu *repozice - napravení zlomeniny kosti nebo vymknutí kloubu, (může být provedena zavřenou nebo otevřenou cestou), *osteosyntéza - spojení kostních úlomků cizorodým kovovým materiálem (dlahou, šroubem, hřeben), *artrodéza - zpevnění kloubu do pevné polohy, *trepanace - přístup do dutiny lebeční návrtem, *ligatura - podvaz (např. cévy), *deliberace - uvolnění (např. odstranění srůstů, uvolnění svalů), *drenáž - zajištění odvodu tekutiny z dutiny, někdy i podtlakem - odsávání (odsávací Redonova drenáž). Některé koncovky: *ektomie - odstranění celého orgánu (appendektomie, cholecystektomie) *tomie - rozříznutí dutiny a získání přístupu k orgánu (kraniotomie, laparotomie, thorakotomie, lumbotomie, gastrotomie), *stomie - vyústění mimo tělo (tracheostomie, kolostomie).

6 Krvácení, krevní transfuze Definice krvácení: Krvácení je stav, při kterém krev uniká mimo cévní řečiště. Dělení krvácení: dle směru na zevní (z ran, z tělesných otvorů) a vnitřní: A)do tělních dutin (hrudní, břišní, osrdečník, subdura), B)do traktů (trávicí trakt, močové cesty, žlučové cesty, dýchací cesty, střední ucho), C)do likvorových cest (míšní kanál, subarachnoideálně, do mozkových komor, do očních komor), D)pod tvrdé tkáně (epidurálně, subperiostálně), E)do tkání (hematomy, purpury, sufuze), dle původu: *tepenné (světlá krev), *žilní (tmavomodrá krev), *vlásečnicové, *smíšené, dle rychlosti - smrt při rychlé ztrátě poloviny objemu krve nebo při pomalejší ztrátě 2/3 objemu krve, dle rozsahu:.z více míst.z rozsáhlých ploch.naopak, dle příčiny: ÚRAZOVÉ NEÚRAZOVÉ (krvácení z prasklé tepenné výdutě, krvácení z jícnových varixů při cirhoze), První pomoc při krvácení: PRUDKÉ ZEVNÍ KRVÁCENÍ neposkytnutí pomoci znamená smrt v několika minutách, zástava masivního krvácení má přednost před ostatními zásahy v rámci první pomoci!! způsoby: A.provizorní zástava: 1)stlačení tepny přímo v ráně (gumové rukavice, igelitový sáček - prevence AIDS?), 2)stlačení v tlakových bodech je méně účinné, B.po bezprostředním zastavení krvácení - otázky: Může někdo pomoci? Jsou prostředky k definitivní zástavě? Jaká bude doba převozu k definitivnímu ošetření? C.definitivní zastavení krvácení A)tlakový obvaz = nejvhodnější, B)zaškrcovadlo = jen v krajním případě při prudkém krvácení v oblasti paže a stehna, C)kombinace tlakového obvazu a zaškrcovadla.

7 Při použití zaškrcovadla nutno zaznamenat dobu, kdy bylo přiloženo!! - maximálně 1,5-2 hodiny, Při prudkém krvácení z podklíčkové tepny, z krční tepny či v třísle je většinou možno použít jen tlak rukou. VNITŘNÍ KRVÁCENÍ Příčiny: a) neúrazové (jícnové varixy, žal. vřed, mimoděložní těhotenství, nádorová onemocnění), b) úrazové (ruptura sleziny, jater). První pomoc je značně omezena nemožností krvácení zastavit. KRVÁCENÍ Z TĚLESNÝCH OTVORŮ z nosu: *usadit postiženého do mírného předklonu, *dýchá ústy, *sevřít nosní dírku studeným materiálem, *studený obklad na zátylek. z ucha: zásadně odborné ošetření (zlomeniny spodiny lební) z úst: uložit na břicho, na zátylek mokrý obklad, ústa nevyplachujeme, vykašlávání krve - uložit na bok, přivolat pomoc, gynekologické krvácení - hlavně tělesný klid, studené obklady na břicho, krvácení z konečníku - nádor či hemeroidy. NEZAPOMENOUT NA PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ!!! Definice krevní transfuze: KT je převod krve nebo krevních derivátů z dárce postiženému. Historie: *český lékař Jan Janský - základní 4 krevní skupiny *později: Rh faktor Náhražka krve jakožto transportéru kyslíku: a)otázka výzkumu, b)hyperbarická komora (více přímo rozpuštěného kyslíku). Genetika: fenotyp = základní krevní skupiny:aglutinogeny AGLUTININY genotyp = ii, Ia i, Ia Ia, Ib i, Ib Ib, Ia Ib Universální dárce = skup. 0 (nemá žádné aglutinogeny) Universální příjemce = skup. AB (velmi riskantní) Krev se může konzervovat a skladovat v KREVNÍCH BANKÁCH: Zábrana srážení: citrát sodný Prodloužení životnosti: glukoza Druhy transfusních přípravků v krevních bankách: 1.Plná krev - po dobu 21 dnů při teplotě +2-4 st.c 2.Erytrocytární masa

8 3.Erytrocytární suspenze = er. masa do níž se místo plasmy přidává koloidní či krystaloidní roztok (při anemiích) 4.Krevní plasma (při nedostatku krevních bílkovin), lze mísit plasmu různých dárců bez ohledu na krevní skupiny Plasmu lze skladovat: mraženou, sušenou. 5.Jednotlivé složky plasmy - frakcionací: *albumin (nemoci jater) *globulin (prevence infekce) *fibrinogen (poruchy srážlivosti krve) *trombin (poruchy srážlivosti krve) *antihemofilní faktor (při vrozrných poruchách srážlivosti) 6.Koncentráty bílých krvinek (např. při leukemiích) 7.Koncentráty trombocytů (náročná separace, musí být čerstvé). Stanovení krevních skupin je jednou z nejzodpovědnějších činností v medicině! Kompatibilita krve dárce a příjemce = shoda hlavních skupin a Rh faktoru. Křížová zkouška = sérum příjemce nesmí hemolyzovat krvinky dárce a sérum dárce nesmí hemolyzovat krvinky příjemce, zkouška trvá asi 2 hodiny Postup při aplikaci krve: Nutná je dokonalá dokumentace: *dodací list *transfusní sešit *papír sanquitestu *chorobopis a) křížová zkouška na transfusním oddělení, dle výsledku sepsání průvodního dodacího listu, v němž musí být údaje shodné s údaji na konzervě, b) transport na oddělení a ohřátí na pokojovou teplotu, c) sanquitest = orientační vyšetření krve dárce i příjemce na papírcích, přikápnou se diagnostická séra: *dojde-li ke sražení = inkopatibilita *zůstane-li spojení homogenní = kompatibilita d) biologická zkouška - u pacientů při vědomí: Nechá se vykapat pouze ml krve a sleduje se reakce nemocného: úzkost, dušnost, tlak na prsou = inkopatibilita. Pokud nejsou příznaky, opakujeme znovu po 3 minutách. e) v průběhu transfuze: neustálá kontrola a jakékoli změny stavu sestra ihned hlásí lékaři, rychlost transfuse kapek/min, f) v konzervě se ponechá asi 15 ml krve a ukládá se na 24 hodin na oddělení z důvodů medicinských (potransfusní reakce) a soudních (chyba při určování kompatibility), g) změření pulsu, KT, teploty, KO a moči.

9 Indikace k transfuzi: A) Indikace je vždy ABSOLUTNÍ (není náhradní řešení). B) Z vitální indikace = STATIMOVÁ - při akutní ztrátě krevního objemu - při přímém ohrožení lze podat i skupinu 0 - lze vynechat oteplení - vždy musí být proveden sanquitest!! - lze indikovat transfuzi PŘETLAKEM (pozor na vzduch.embolii!!) - lze aplikovat dvě konzervy najednou C) PLÁNOVANÉ INDIKACE - krev se dodává na oddělení již před operací - někdy se aplikuje krev již před operací - do zásoby se dávají další konzervy krve - možnost autotransfuze! Krevní konzervy vystavené pokojové teplotě se nesmí vracet do lednice! Komplikace při a po transfuzi: 1) Hemolytická reakce - při podání inkopatibilní krve. Projevy: třesavka, bolest na prsou, dušnost, šok. Pomoc: přerušit transfuzi, v uremické fázi dialýza. 2) Pyretická reakce - vlivem toxinů mikroorganismů. 3) Alergická reakce - na alergeny v dárcově krvi, Projevy: zarudnutí kůže, kopřivka, svědění, dušnost Pomoc: jako při alergických reakcích. 4) Selhávání oběhu - kardiaci, Pomoc: pomalejší transfuze, kardiotonika. 5) Hypokalcemie - díky citrátu sodnému, Projevy: tetanické křeče, selhávání oběhu. Léčba: 10% calcium gluconicum. 6) přenos chorob: HIV, IHE B.

10 ŠOK Definice: Šok je soubor patofyziologických změn způsobených selháním periferního krevního oběhu. Rozvoj patofyziologických změn při šoku: Příčina šoku vyvolá nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště. Pokles systolického tlaku na který zareagují receptory sledující krevní tlak (baroreceptory) a objem krevního řečiště (volumoreceptory). Aktivace osy hypofýza-nadledviny s vyplavením hormonů dřeně s vasokonstrikčním účinkem. Dojde k periferní vazokonstrikci a redistribuci krve k životně důležitým orgánům avšak za cenu hypoxie šokových orgánů (ledviny, plíce, játra). Dojde k poškození mikrocirkulace v šokových orgánech a k vyplavování látek aktivujících intravaskulární hemokoagulaci v celém těle. Vznikne disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC syndrom), mikrotromby poškodí veškerých orgánů, SMRT. Stupeň rozvoje šokových změn závisí na: a) délce působení vyvolávající příčiny, b) stupni poklesu krevního tlaku, c) účinnosti protišokových opatření. Fáze šoku: reversibilní, ireversibilní erektická, apatická Klinické projevy šoku: bledost pokožky a potivost, eretická fáze, neklid, nevolnost, zvracení, spavost, netečnost, pocit slabosti a žízně, pocit nevolnosti a zvracení, Hodnocení šoku: TĚŽKÝ = systolický tlak pod 80 mm, puls /min, apatie, ztráta vědomí, popelavě šedá pokožka Vyvolávající příčiny šoku PRIMÁRNÍ ŠOK (KOLAPS) přímým podrážděním receptorů: - kolaps po rychlém vypuštění ascitu, nebo rychlém odstranění většího nádoru, - mikční kolaps, - ortostatický kolaps SEKUNDÁRNÍ ŠOK (ŠOK) sekundárním podrážděním receptorů: hypovolemický šok = při zmenšení objemu kolující krve: - posthemoragický šok (ztráta celé krve), - popáleninový šok (v akutním stadiu ztráta plasmy), - dehydratační šok (průjmy, zvracení, pocení, nedostatek ADH hormonu, nedostatek příjmu tekutin)

11 normovolemický šok = při dilataci cévního řečiště - anafylaktický šok (vyplavení vasodilatačních látek při alergické reakci), - septický šok (toxiny mikroorganismů způsobí dilataci krevního řečiště), - kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy), - obstrukční šok (akutní uzávěr velké cévy, např. při embolizaci plicnice), - neurogenní šok (selhání vasomotorických reflexů - např. při míšním šoku, po podání ganglioplegik apod.), - traumatický šok (útlumem mozkové kůry jejím nefyziologickým přetížením, jehož důsledkem je nekoordinovaný rozvoj nižších řídících mechanismů oběhu) smíšený šok = kombinací předchozích Příklad: popáleninový šok = únik plasmy, infekce, trauma První pomoc při šoku: dříve pravidlo 5-ti T : TEPLO, TICHO, TEKUTINY, TIŠENÍ BOLESTI, TRANSPORT Léčba: A) Hemoragický šok: prioritní je doplňování tekutin. Začínáme krystaloidy do doby, kdy se zastaví krvácení, pak transfuze; Trendelenburgova poloha - elevace končetin. B) Popáleninový šok: bezkrevné infuze. B) Kardiogenní šok: opiáty, diuretika, kardiotonika, oběh nezatěžujeme podáváním nadměrného množství infuzí. C) Traumatický šok: klid, ticho, teplo, uklidňující prostředky, tišení bolesti.

12 ASEPSE, ANTISEPSE, DEZINFEKCE, STERILIZACE ASEPSE = zabránění přístupu mikroorganismu a)do ran b)do obnažených tkání a tělních dutin. ANTISEPSE = opatření vedoucí ke zničení mikroorganismů, které vnikly do a) či b). DEZINFEKCE = zneškodnění choroboplodných zárodků v prostoru či na površích místností, předmětů a těla. STERILIZACE = ničení všech choroboplodných zárodků po předchozím mechanickém očištění předmětů a vyprání prádla Základy antisepse: maďarský lékař Semmelweis (nutil lékaře a mediky, aby si před přístupem k rodičce umyli ruce v roztoku chlorového vápna). Zásady asepse: 1)vše, co přichází do styku s operační ranou musí být předem zbaveno choroboplodných zárodků, 2) noninfekce - pracovníci, kteří budou operovat nesmí přijít do styku s infekcí (např. před operací nepřevazují hnisající rány) 3)vysoké nároky na hygienu operačních sálů apod. 4)dělení chirurgických oddělení, sálů a JIP na aseptické (čisté) a septické (špinavé), 5)vytváření supersterilních operačních sálů a supersterilních boxů pro zvláště náročné operace (neurochirurgie, kardiochirurgie, transplantace) Druhy dezinfekce: A)dezinfekce podlah, nábytku a nádob: persteril (kys. peroctová), orthosan, lyzol, chloramin, jodonal B B)dezinfekce nástrojů: persteril, formaldehyd (cévky), roztok Galliův-Valeriův, jodonal B, famosept, formalin, ethylenoxid (páry dezinfikují plasty, textil, papír, guma - ale vybuchují!), Sekusept forte, Incidur C)dezinfekce rukou - postup: 1.převlečení do operačního oděvu, včetně roušky a krytí vlasů, 2.mýdlo a kartáč po stanovenou dobu, 3.smočení rukou v roztoku persterilu, betaisodona, jodonal B, septonex, jodová tinktura, 4.otření rukou sterilní osuškou, 5.nasazení rukavic.

13 D)dezinfekce operačního pole - postup: I.oholení II. omytí III. odmaštění (benzin, eter) IV. vlastní dezinfekce po zjištění přecitlivělosti, (Ajatin, Jodisol) - dvakrát čistými sterilními tampony) V.zakrytí operační rouškou, v níž je otvor o rozměrech operačního pole E)dezinfekce vzduchu - germicidní zářiče (horské slunce) Metody sterilizace: 1)sterilizace varem pod tlakem (analogie Papinova hrnce), 135st, min, předměty musí být zcela ponořeny, přidává se uhličitan sodný, 2)sterilizace horkou párou pod tlakem (v autoklávech), vše co snese vysoký tlak a teplotu (roušky, pláště, obvazový materiál, gumové a kovové předměty mimo ostrých, kovové a skleněné nádoby), sterilizované věci se vkládají v bubnech či krabicích s otvory, které se dají po sterilizaci uzavřít, sterilizace 130st, min., 3)sterilizace horkým vzduchem (horkovzdušný sterilizátor), 200st, min, není zvýšený tlak, je proud vzduchu, kov, sklo, porcelán, oleje, pudry apod.) 4)sterilizace plynem - předměty nesnášející vysokou teplotu ani tlak (optika, endoskopy, plastické hmoty, guma), 45-55st, formaldehydové páry, ethylenoxid, etoxen, 5)sterilizace radiací. Uschovávání sterilizovaných předmětů: a)v bubnech - po jejich otevření co nejrychleji spotřebovat, jinak přesterilizovat po 48 hod. b)sáčky lukasterik - sterilita 3-5 měsíců. Zásady asepse a antisepse na operačních sálech: *dodržování režimu převlékání *dodržování úklidového režimu (zakrytí vlasů a obličejové roušky) *nedotknutelnost instrumentárního stolku a jeho překrývání sterilní rouškou *dodržování režimu přípravy operační skupiny (první se umývá instrumentářka, po ní lékaři - empír, roušky, zakrytí vlasů *při porušení asepse okamžitá výměna *výměna rukavic po resekci střeva, po odsátí hnisu apod. Nozokomiální infekce - získané v nemocničním prostředí (kmeny rezistentní na antibiotika, stafylokokus pyogenes, proteus vulgaris, pseudomonas aeruginoza, plísně).

14 OPERAČNÍ BLOK Obecné charakteristiky operačního sálu: 1)aseptické prostředí, 2)konstantní teplota, 3)přiměřená vlhkost (klimatizace), 4)antistatická podlaha beze svárů, 5)omyvatelné stěny, 6)bezprašné prostředí. Z těchto důvodů se od běžného nemocničního prostředí odděluje operační trakt (blok). Charakteristiky operačního bloku: *vstup pouze za účelem práce (výuky, výzkumu, dozoru), *vstup jen po převlečení, s čepicí a rouškou, *předoperační příprava operačního týmu s typickým postupem, *oběh prádla a spotřebního materiálu bez možnosti kontaminace aseptických prostor, *rozdělení sálů na čisté, poločisté a septické, *jasný grafikon práce a úklidu, sanitární den. Zařízení operačního sálu: operační stůl s možností docílení různých poloh, s dlahami pro podávání i.v. léčiv a roztoků, operační lampa nevrhající stín, vlně pohyblivá, možnost přídatné lampy, kamera, nouzové světelné zdroje, odsávačky, elektrický nůž, koagulace (záleží na tvaru koncovky), dvě elektrody, z niž jedna se podkládá pod operovaného, pojízdný RTG přístroj, popř. s obrazovkou, narkotizační přístroj, kontrolní přístroje registrující KT, puls, krevní plyny, EKG, základní instrumentarium, speciální instrumentarium. Operační skupina: *operatér a asistenti, *instrumentářka, *sestra doplňující intrumentarium, *anesteziolog, *anesteziologická sestra, *sálové sestry, rtg laboranti, *sanitář. Instrumentarium: I.ZÁKLADNÍ INSTRUMENTARIUM: *kleště na tampony (se zámkem či bez zámku), *svorky na prádlo (Backhaus), *skalpely, *amputační nůž (25 cm dlouhý), *nůžky (zahnuté, s otupenou jednou branží, různě velké a dlouhé),

15 *pinzety (chirurgické=ostré, anatomické=tupé a příčně rýhované, krátké, dlouhé), *disektory (k preparování méně přístupných struktur a k podvazování cév (např. Sembovy disektory se zámkem), *klíšťky (Kocherovy krátké či dlouhé s ostrým zuben na konci, Peánovy, k uchycení krvácejících cév, které se následně podváží např. Deschampsovými jehlami či opíchnou, *speciální cévní svorky, *lžičky, *pátradla (sondy), *háky (okénkový laparotomický velký, okénkový malý, šestizubý ostrý), *rozvěráky (břišní, hrudní - drží ránu v žádané šířce), *jehly (různý průřez, tloušťka, velikost a zakřivení, atraumatické jehly nemají ouško a vlákno je zataveno na konci jehly), *jehelce (k fixaci jehel při navlékání šicího materiálu). II. ŠICÍ MATERIÁL a)vstřebatelný = ketgat z kozích nebo ovčích střev, b)nevstřebatelný = pevnější, hedvábí, silon, drát, svorky, Monofilní silon - z jednoho vlákna, nejméně dráždí. Polyfilní - z více vláken, je pevnější, ale nehodí se pro infikované prostředí. Orsilon - orientovaný silon, má hladký povrch. - Schloferův tumor = reakce na šicí materiál. - při sešívání pahýlů dutých orgánů se mohou použít speciální šicí přístroje. III. SPECIÁLNÍ NÁSTROJE A)pro kostní chirurgii dláta, kladiva, pilky, vrtačky, frézy, Luerovy a Listonovy kleště, dlahy, šrouby, hřeby, dráty, elevátory, B)pro neurochirurgii, C)pro hrudní chirurgii, D)pro srdeční a cévní operace. Speciální nástroje jsou obsahem pomaturitního speciálního studia.

16 VÝZNAM A ROZDĚLENÍ ANESTEZIE, CELKOVÁ ANESTEZIE Význam anestezie: umožňuje bezbolestné provedení chirurgického výkonu, chrání organismus před následky bolestivého dráždění Dle stupně znecitlivění: ANALGEZIE = vyřazení vnímání bolesti - místní nebo celková ANESTEZIE = vyřazení všech podnětů - místní nebo celková (narkoza). Druhy celkové anestezie: 1)farmakoanestezie: a)inhalační b)nitrožilní c)rektální 2)elektroanestezie 3)hypnoanestezie Definice celkové anestezie = navození umělého bezvědomí zvratným účinkem celkových anestetik, současné ustává vnímání bolesti. Postup: 1. útlum mozku = ztráta vědomí (období cerebrální) 2. útlum míchy = ztráta reflexů (období medulární) 3. útlum prodloužené míchy = útlum dýchání a oběhu (období bulbární). Při správné anestezii by nemělo dojít ke 3. období. Předanestetické vyšetření - získání informací o zdravotním stavu, komplikujících onemocnění, psychická a fyzická příprava. Součásti: a) klinické vyšetření anestesiologem, b) laboratorní vyšetření, c) EKG, d) RTG plic, e) základní interní vyšetření. Fyzická příprava: - lačnost, - vyprázdnění střev - premedikace. Premedikace: a) potlačení nežádoucí aktivity vegetativního systému (parasympatiku) - atropin, b) celkové psychické uklidnění pacienta - neuroleptika, antifobika, c) zvýšení prahu vnímání bolesti. Látky se aplikují i.m., nikoli p.o.

17 a) Inhalační anestezie FARMAKOANESTEZIE Anestetika: PÁRY = halotan, metoxyfluiran, enfluran, dietyléter, divinil éter PLYNY = kysličník dusný (rajský plyn), cyklopropan). Průběh narkozy - Guedelovo roztřídění pro éterovou narkozu: I.stadium = usínání a analgezie, otupení smyslů pro bolest, zachování smyslů pro dotyk, konec: ztráta reflexu očních řas. Využití: zubní lékařství, malé chirurg. výkony II.stadium = excitace, rozšíření zornic, korneální, víčkový a kašlací reflexy ještě zachovány, dýchání bez přestávky po výdechu, zvýšená dráždivost, někdy křeče a dušení riziko fibrilace komor, III.stadium = chirurgické znecitlivění, pravidelné automatické dýchání se stejnou délkou vdechu a výdechu, svalové uvolnění, 4 stupně podle napětí svalstva (břišní svaly se uvolní ve 3.stadiu), pohybů očních bulbů (pohyby stávají na konci 1. stadia), šíře zornic (rozšiřují se) a fotoreakce (mizí ve 4. stupni), IV.stadium = úplná areflexie, obrna vitálních funkcí, začíná zástavou dechu, končí zástavou srdeční činnosti. Ideální je udržet pacienta na hranici II a III. stadia, používá se proto kombinace více látek, např. svalová relaxancia. Narkotizační přístroje - různé DÝCHACÍ SYSTÉMY, které mají zabránit tomu, aby se zpětně nevdechoval vydechovaný CO2 díky prodloužení mrtvého prostoru ; tomuto jevu se dá zabránit: - použitím ventilů odvádějících vydechovanou směs do ovzduší, - zvýšeným přívodem čerstvých plynů do dýchací směsi, - vřazením pohlcovače CO 2 do dýchacích cest. Dle použité metody se narkotizační přístroje dělí na zavřené, polootevřené, polozavřené (otevřené systémy se dnes se již nepoužívají, neboť znamenaly zátěž pro personál operačního sálu). Narkotizační přístroj obecně slouží: a) k podání anestetika, b) ke sledování nemocného, c) k resuscitaci při komplikacích. Činnosti sestry při anestezii: - měření KT a pulsu, - vedení anesteziologického záznamu, - příprava stolku pro intubaci,

18 - příprava infuzních roztoků, - spolupráce při aplikaci transfuze. b) nitrožilní anestesie - používají se ultrakrátké barbituráty (thiopental, propanidid, ketamin, epontol, diazepam): *ke krátkodobým výkonům, *v úvodu do inhalační anestesie, - účinkují v úrovni III. stadia, - k prohloubení anestesie se používají neuroleptanalgetika, které mají vegetativně stabilizující vliv, - kontraindikace: choroby CNS, srdeční dekompenzace, choroby myokardu, periferní oběhová selhání, astma, anemie, poruchy jater, nedostatečnost nadledvin, toxemie. c) rektální anestesie - podobné indikace jako nitrožilní, používá se thiopental, - šetrný způsob, vhodné např. u dětí, - průběh narkozy se nedá regulovat - nebezpečí předávkování, proto se používá spíše výjměčně: *k indukci narkozy, *k basální narkose. ELEKTROANESTESIE - výhodou je netoxičnost!! - působením elektrických impulsů na CNS: dochází k útlumu kůry, hyporeflexie, areflexie, - existuje i lokální elektroanestesie. HYPNOANESTESIE - účinkem hypnozy lze dosáhnout ztráty vnímání bolestivých podnětů, - je možná kombinace s jinými druhy znecitlivění. Komplikace celkové anestesie: A)laryngospasmus (podrážděním laryngu odsáváním, zaváděním tracheální rourky, extubaci), příčinou je nedostatečná hloubka anestesie - křečovitý stah hlasivek, B)aspirace - zejména u nepřipravených, akutních nemocných), řešení: - prevence (hladovka před operací), odsátí obsahu z dýchacích cest, C)poruchy dýchání, kašel, škytavka, hypoventilace, apnoe, D)poruchy krevního oběhu a srdečního rytmu, hypotenze, hypertenze, E)křeče, F)poruchy trávicí roury - regurgitace, zvracení, hypersalivace.

19 MÍSTNÍ ANESTESIE - vyřazení bolestivosti v určité části těla či tělesného povrchu (kůže, sliznice), - používané látky se aplikují: a)injekčně (trimekain = mezokain, lidokain, bupivakain) b)povrchově (kokain, trimekain, lidokain, tetrakain, cinchokain). I. POVRCHOVÁ ANESTEZIE - hlavně na sliznicích, kterými anestetikum prosakuje k nervům (např. spojivky, nosohltan, močová roura, měchýř, fyzikální anestezie chladem či tlakem se používá výjmečně, povrchová farmaka - viz výše) II. INFILTRAČNÍ ANESTEZIE - nástřik operačního pole anestetikem (hlavně kůže), nebezpeční aplikace do žíly - celkově toxický účinek, může se přidávat adrenalin - vasokonstrikce zabrání rychlému vstřebání a anestesie se prodlouží (kontraindikace u kardiaků, hypertoniků, toxických strum a při operacích prstů). III. SVODNÁ ANESTEZIE: a)jednotlivých nervů inervujících operační pole (např. větve trojklanného nervu ve stomatologii) b)nervových kmenů a pletení (brachiální plexus, mezižeberní anestesie, paravertebrální anestesie, presakrální anestesie), c)epidurální anestesie *vysoká, *nízká (sakrální) - dolní končetiny d)subarachnoideální - znecitlivění a ochrnutí celé části těla pod úrovní injekce, aplikuje se pod dolním koncem míchy, aby nedošlo k jejímu poranění (L3 - L4) = bederní znecitlivění, výhoda: pacient je při vědomí, dokonalá relaxace břišního svalstva při břišních operacích, nevýhody a kontraindikace: selhání anestesie, pokles KT, při průniku anestetika výše - obrna dýchání. Komplikace místní anestezie: - alergická reakce, - aplikace anestetika nitrožilně (kolaps, selhání oběhu, zástava dechu aj. druhy projevů), - automutilace necitlivé oblasti, - ochrnutí center v prodloužené míše při průniku anestetika proximálním směrem při subarachnoideální anestezii

20 PŘEDOPERAČNÍ PÉČE má stejný význam jako samotné provedení operace, pohled na chirurgický výkon z hlediska předoperační přípravy: Chirurgický výkon vyvolává BIOLOGICKÉ OBRANNÉ REAKCE. Znalost a předvídání těchto reakcí tvoří základ předoperační přípravy. Biologické reakce jsou ovlivňovány: věkem, celkovým stavem, stavem výživy, přidruženými chorobami, naléhavostí výkonu. Význam předoperační péče: a)snížit riziko operace, b)zabránění vzniku pooperačních komplikací souvisejících s celkovou reakcí organismu. Rozdělení předoperační péče: I. O B E C N Á: *anamneza, *základní somatologické vyšetření, *základní laboratorní vyšetření, *určení krevní skupiny, *osobní hygiena, *příprava operačního pole, *příprava operační skupiny, *PŘEDANESTETICKÁ PŘÍPRAVA. Konečné rozhodnutí o indikaci operace učiní chirurg na základě posouzení jednotlivých závěrů. Obecná předoperační příprava může být: A) DLOUHODOBÁ: nácvik pooperačního chování (dýchaní, výkonů osobní hygieny na lůžku, příjmu potravin na lůžku apod.), psychologická příprava. B) BEZPROSTŘEDNÍ - úprava vnitřního prostředí, - doplnění krevního řečiště, - normalizace krevního obrazu, - předanestetická příprava. Příprava u vitálních indikací = pouze bezprostřední: důraz na prevenci vzniku šoku (samotný šok je kontraindikací k výkonu!), sledování hematokritu, sledování koncentrace moče = základní informace o dehydrataci (bývá vždy při zamezení příjmu p.o., zvracení, průjmech apod.), hrazení ztrát kalia (Darrovův roztok),odčerpání žaludečního obsahu - zábrana aspirace.

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Popáleninové trauma. Martin Šamaj. Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Popáleninové trauma. Martin Šamaj. Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Popáleninové trauma Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Popáleninové trauma nepatří příliš mezi častá poranění, je však považováno za jedno z nejhorších úrazů, které mohou

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více