Vyšetřovací metody v chirurgii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřovací metody v chirurgii"

Transkript

1 Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce jedná se tedy o lékařský obor v němž dominuje manuální práce Dnešní chirurgie je lékařský obor, který se zabývá: léčením chorob vyžadujících mechanický zásah do tkání ve formě nekrvavého nebo krvavého operačního výkonu, diagnostikou chirurgických onemocnění, studiem patologie chirurgických onemocnění, např. z hlediska *indikace či kontraindikace chirurg.zásahu *předoperační přípravy *pooperačního průběhu *pozdních následků chirurg. zásahu *prevence chirurgických onemocnění je tedy nutná úzká součinnost s ostatními medicinskými obory, např. interními (př. gastroenterologie), diagnostickými (radiodiagnostika, patologická anatomie) Historický vývoj chirurgie: Na vývoj chirurgie měly vliv zejména následující faktory: *znalost anatomie lidského těla (provádění pitev) *znalost průvodních příznaků chorob, jejichž léčba je chirurgická, *války (zkušenosti z válečná chirurgie), *pochopení významu asepse, antisepse, sterilizace apod., *rozvoj anestezie, *objev paprsků X, *objev krevní transfuze, *objev chemoterapeutik a později antibiotik, *objevy v oblasti vnitřních protéz (cévních, kloubních apod.), *rozvoj experimentální mediciny, *rozvoj moderních diagnostických metod, *rozvoj transplantologie v součinnosti s rozvojem imunologie, Existuje několik vývojových etap: primitivní chirurgie, která byla jednak skutečně léčebná (např.repozice zlomenin) a často i pokusná (např. necílené navrtávání lebek při jakýchkoli projevech onemocnění v dutině lební) fáze rozvoje v období starověku (chirurgové byli velmi vážení), Hippokrates popsal symptomatologii řady chirurgických onemocnění fáze útlumu v období středověku (díky přístupu církve k nemoci - vykoupení či k možnosti provádění pitev) fáze obnovy rozvoje v novověku (u nás byla pravděpodobně průlomem pitva provedená zcela oficiálně Janem Jeseniem na počátku 17.století) fáze rychlejšího rozvoje v souvislosti s útlumem moci církve, s rozvojem raného kapitalismu fáze prudkého rozvoje v souvislosti s rozvojem ostatních medicinských oborů Rozdělení chirurgie: a)na obecnou, speciální a specializovanou: OBECNÁ - zabývá se zásadami všeobecně platnými pro diagnostiku a léčbu všech chirurgických onemocnění, SPECIÁLNÍ - zabývá se diagnostikou a léčbou konkrétních chirurgických onemocnění, SPECIALIZOVANÁ: gynekologická, dětská, urologická, plastická, transplantační, ORL, neurochirurgii, kardiochirurgii, aj.

2 Druhy chirurgických onemocnění: Vrozené vady - dle závažnosti: *chirurgicky neovlivnitelné *chirurgicky ovlivnitelné. Poranění. Zánětlivé choroby. Nádory. Cysty, píštěle, vředy. Oběhové poruchy. Endokrinní poruchy (např.operace štítné žlázy). Systémová onemocnění kostry (vrozené, získané). Vyšetřovací metody v chirurgii Cíl chirurgického vyšetření: určení nejoptimálnějšího způsobu léčby. Základní fáze postupu chirurgického vyšetření: určení základní diagnozy (základního onemocnění) zjištění celkového stavu zjištění dalších patologických stavů, které mohou ovlivnit průběh léčby. Rozsah chirurgického vyšetření: Závisí na rozsahu plánovaného zákroku: a) jednoduchý zákrok (jednoduché repozice zlomenin, zákroky v kůži) - postačí cílené vyšetření k určení diagnozy, b) nutnost celkové anestezie - interní vyšetření, c) při použití lokální anestezie (znecitlivění) musíme pátrat po nesnášenlivosti na anestetika. U osob, kde bude středně těžký a těžký chirurgický výkon, je nutné podrobnější vyšetření: 1.anamneza 2.fyzikální (klinické) vyšetření současného stavu, 3.pomocná vyšetření Anamneza je soubor informací (viz jiné předměty), dělí se na osobní, rodinnou, pracovní a na anamnezu vlastního onemocnění. Anamneza vlastního onemocnění = trvání, vývoj, příznaky, u úrazu mechanismus vzniku, typ bolesti, častost nauzey či zvracení a obsah zvratek, obsah stolice, odchod plynů atd. Pozn.: některá onemocnění mohou mít v počátečních stadiích zcela skrytý průběh a nemocný o nich zatím neví - je poslán k vyšetření na základě náhodného nálezu - RTG plic, prevence prsu apod. Fyzikální (klinické) vyšetření je založeno na využití smyslových orgánů vyšetřujícího: ZRAKEM: barva kůže, kožní útvary, podkožní žíly, asymetrie částí těla, pohyby břišní stěny, spojivky, jazyk atd.

3 HMATEM: teplota těla a její rozdíly, pružnost kožních řas (dehydratace), nádory, cizí tělesa, uzliny, tep různých tepen, bolestivost, VŽDY PER RECTUM (afekce, tonus svěrače, prostata, děložní čípek, obsah stolice). SLUCHEM: srdce a plíce spíše internista, chirurg - peristaltika, šelesty na tepnách ČICHEM: foetor ex ore - různý při onemocnění jater, ledvin, plic. Pomocná vyšetření slouží k získání informací o funkci důležitých orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra, krev), o vlastním onemocnění (ověření, doplnění diagnozy, upřesnění rozsahu onemocnění apod.). Druhy pomocných vyšetření: *konziliární (jiným specialistou) *laboratorní (biochemie, hematologie, mikrobiologie, patologie, imunologie) *instrumentární: I)JEDNODUŠŠÍ NÁSTROJE (používané k měření) - páskový metr, úhloměr, teploměr, tonometr, sondy (píštěle) a cévky. II)ENDOSKOPY - umožňují současně odebrat tkáň k laboratornímu vyšetření (bronchoskopy, gastroskopy, sigmoideoskopy, koloskopy, cystoskopy, laparoskopy, mediastinoskopy). *radiodiagnostická vyšetření: I)prosté snímky (v chirurgii např. při zlomeninách), II)použití kontrastních látek (k zvýraznění dutých, orgánů, cév, mozkomíšních dutin), III)tomografie(k upřesnění lokalizace malých ložisek), IV)počítačová tomografie, V)magnetická rezonance, *radionuklidová vyšetření (aplikace radioaktivních izotopů, např. radioaktivní jod se vychytává ve štítné žláze a lze znázornit ložiskové léze), *probatorní punkce a excise.

4 Indikace k chirurgické léčbě, základní typy chirurgických výkonů Indikace = rozhodnutí o vhodnosti nebo nutnosti léčení choroby nebo úrazu chirurgicky. Záleží na závažnosti choroby - při těžších onemocněních je nutno vzít v úvahu: a)typ základní choroby, b)stadium choroby, c)celkový stav pacienta, d)možné typy operačních výkonů a jejich vhodnost, e)možné komplikace při a po operaci, f)očekávaný bezprostřední a dlouhodobý efekt. Druhy indikací: ABSOLUTNÍ - operace je jedinou léčebnou možností RELATIVNÍ - operační řešení je vhodné, ne nezbytně nutné VITÁLNÍ - stav není bez operace slučitelný se životem (perforace vředu a akutní zánět pobřišnice při infarktu myokardu). KONTRAINDIKACE - operace je příliš nebezpečná a stav lze řešit konzervativně. Léčba konzervativní Jedná se o léčbu bez krvavého či nekrvavého chirurgického zásahu, proto se spíše používá ve vnitřním lékařství typy konzervativní léčby: *klidem - např. mozková traumata *dietou - např.nitrobřišní onemocnění (pankreatitis) *medikamenty - analgetika, spasmolytika, kardiotonika, diuretika, antibiotika, transfuze, infuze *fyzikálními prostředky - fyzioterapie *psychoterapie Většinou spolupráce s jinými odborníky. Léčba operační Jedná se o manuální zásah chirurga - rozdělení zásahů: I)nekrvavé (např. repozice zlomenin) II)krvavé Rozdělení krvavých zásahů: RADIKÁLNÍ OPERACE - odstraňuje se příčina choroby a očekává se uzdravení nemocného (např. odstranění žlučových kamenů) PALIATIVNÍ - zmírní se některý závažný symptom zhoubné nemoci (např.mezistřevní spojky při neoperabilních nádorech) EXPLORATIVNÍ (PROBATORNÍ) - např. zjištění stupně rozsevu nádoru po proniknutí do dutiny břišní

5 Názvosloví operačních výkonů: *venepunkce - nabodnutí žíly *punkce - nabodnutí tělní dutiny (dutina břišní, kloub) a)diagnostická b)terapeutická (vypuštění) *incize - naříznutí (např. furunklu) *excize - vyříznutí patologického útvaru (může být i probatorní - k diagnostickým účelům) *extirpace - operační vynětí patologického útvaru, např. pod kůží (epidermoidní cysta), *exkochleace - odstranění ložiska vyškrábnutí lžičkou (např. z kosti) *extrakce - vytažení předmětu (např. z dýchacích cest, nebo vytržení zubu) *amputace - odstranění periferní části těla (končetina,rektum) *exartikulace - odstranění části končetiny v kloubu, *ablace - snesení povrchu (nehet, prs), *elektrokoagulace - vypálení ložiska elektrokautrem (polypy močového měchýře, jícnové varixy, stavění krvácení při operacích), *trypse - drcení (močové kameny litotryptorem), *resekce - odstranění části orgánu (žaludek, střevo), *anastomoza - spojení dvou částí orgánu, *pexe - upevnění orgánu (např. zavěšení ledviny - nefropexe) *transplantace - přenos tkáně nebo celého orgánu *repozice - napravení zlomeniny kosti nebo vymknutí kloubu, (může být provedena zavřenou nebo otevřenou cestou), *osteosyntéza - spojení kostních úlomků cizorodým kovovým materiálem (dlahou, šroubem, hřeben), *artrodéza - zpevnění kloubu do pevné polohy, *trepanace - přístup do dutiny lebeční návrtem, *ligatura - podvaz (např. cévy), *deliberace - uvolnění (např. odstranění srůstů, uvolnění svalů), *drenáž - zajištění odvodu tekutiny z dutiny, někdy i podtlakem - odsávání (odsávací Redonova drenáž). Některé koncovky: *ektomie - odstranění celého orgánu (appendektomie, cholecystektomie) *tomie - rozříznutí dutiny a získání přístupu k orgánu (kraniotomie, laparotomie, thorakotomie, lumbotomie, gastrotomie), *stomie - vyústění mimo tělo (tracheostomie, kolostomie).

6 Krvácení, krevní transfuze Definice krvácení: Krvácení je stav, při kterém krev uniká mimo cévní řečiště. Dělení krvácení: dle směru na zevní (z ran, z tělesných otvorů) a vnitřní: A)do tělních dutin (hrudní, břišní, osrdečník, subdura), B)do traktů (trávicí trakt, močové cesty, žlučové cesty, dýchací cesty, střední ucho), C)do likvorových cest (míšní kanál, subarachnoideálně, do mozkových komor, do očních komor), D)pod tvrdé tkáně (epidurálně, subperiostálně), E)do tkání (hematomy, purpury, sufuze), dle původu: *tepenné (světlá krev), *žilní (tmavomodrá krev), *vlásečnicové, *smíšené, dle rychlosti - smrt při rychlé ztrátě poloviny objemu krve nebo při pomalejší ztrátě 2/3 objemu krve, dle rozsahu:.z více míst.z rozsáhlých ploch.naopak, dle příčiny: ÚRAZOVÉ NEÚRAZOVÉ (krvácení z prasklé tepenné výdutě, krvácení z jícnových varixů při cirhoze), První pomoc při krvácení: PRUDKÉ ZEVNÍ KRVÁCENÍ neposkytnutí pomoci znamená smrt v několika minutách, zástava masivního krvácení má přednost před ostatními zásahy v rámci první pomoci!! způsoby: A.provizorní zástava: 1)stlačení tepny přímo v ráně (gumové rukavice, igelitový sáček - prevence AIDS?), 2)stlačení v tlakových bodech je méně účinné, B.po bezprostředním zastavení krvácení - otázky: Může někdo pomoci? Jsou prostředky k definitivní zástavě? Jaká bude doba převozu k definitivnímu ošetření? C.definitivní zastavení krvácení A)tlakový obvaz = nejvhodnější, B)zaškrcovadlo = jen v krajním případě při prudkém krvácení v oblasti paže a stehna, C)kombinace tlakového obvazu a zaškrcovadla.

7 Při použití zaškrcovadla nutno zaznamenat dobu, kdy bylo přiloženo!! - maximálně 1,5-2 hodiny, Při prudkém krvácení z podklíčkové tepny, z krční tepny či v třísle je většinou možno použít jen tlak rukou. VNITŘNÍ KRVÁCENÍ Příčiny: a) neúrazové (jícnové varixy, žal. vřed, mimoděložní těhotenství, nádorová onemocnění), b) úrazové (ruptura sleziny, jater). První pomoc je značně omezena nemožností krvácení zastavit. KRVÁCENÍ Z TĚLESNÝCH OTVORŮ z nosu: *usadit postiženého do mírného předklonu, *dýchá ústy, *sevřít nosní dírku studeným materiálem, *studený obklad na zátylek. z ucha: zásadně odborné ošetření (zlomeniny spodiny lební) z úst: uložit na břicho, na zátylek mokrý obklad, ústa nevyplachujeme, vykašlávání krve - uložit na bok, přivolat pomoc, gynekologické krvácení - hlavně tělesný klid, studené obklady na břicho, krvácení z konečníku - nádor či hemeroidy. NEZAPOMENOUT NA PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ!!! Definice krevní transfuze: KT je převod krve nebo krevních derivátů z dárce postiženému. Historie: *český lékař Jan Janský - základní 4 krevní skupiny *později: Rh faktor Náhražka krve jakožto transportéru kyslíku: a)otázka výzkumu, b)hyperbarická komora (více přímo rozpuštěného kyslíku). Genetika: fenotyp = základní krevní skupiny:aglutinogeny AGLUTININY genotyp = ii, Ia i, Ia Ia, Ib i, Ib Ib, Ia Ib Universální dárce = skup. 0 (nemá žádné aglutinogeny) Universální příjemce = skup. AB (velmi riskantní) Krev se může konzervovat a skladovat v KREVNÍCH BANKÁCH: Zábrana srážení: citrát sodný Prodloužení životnosti: glukoza Druhy transfusních přípravků v krevních bankách: 1.Plná krev - po dobu 21 dnů při teplotě +2-4 st.c 2.Erytrocytární masa

8 3.Erytrocytární suspenze = er. masa do níž se místo plasmy přidává koloidní či krystaloidní roztok (při anemiích) 4.Krevní plasma (při nedostatku krevních bílkovin), lze mísit plasmu různých dárců bez ohledu na krevní skupiny Plasmu lze skladovat: mraženou, sušenou. 5.Jednotlivé složky plasmy - frakcionací: *albumin (nemoci jater) *globulin (prevence infekce) *fibrinogen (poruchy srážlivosti krve) *trombin (poruchy srážlivosti krve) *antihemofilní faktor (při vrozrných poruchách srážlivosti) 6.Koncentráty bílých krvinek (např. při leukemiích) 7.Koncentráty trombocytů (náročná separace, musí být čerstvé). Stanovení krevních skupin je jednou z nejzodpovědnějších činností v medicině! Kompatibilita krve dárce a příjemce = shoda hlavních skupin a Rh faktoru. Křížová zkouška = sérum příjemce nesmí hemolyzovat krvinky dárce a sérum dárce nesmí hemolyzovat krvinky příjemce, zkouška trvá asi 2 hodiny Postup při aplikaci krve: Nutná je dokonalá dokumentace: *dodací list *transfusní sešit *papír sanquitestu *chorobopis a) křížová zkouška na transfusním oddělení, dle výsledku sepsání průvodního dodacího listu, v němž musí být údaje shodné s údaji na konzervě, b) transport na oddělení a ohřátí na pokojovou teplotu, c) sanquitest = orientační vyšetření krve dárce i příjemce na papírcích, přikápnou se diagnostická séra: *dojde-li ke sražení = inkopatibilita *zůstane-li spojení homogenní = kompatibilita d) biologická zkouška - u pacientů při vědomí: Nechá se vykapat pouze ml krve a sleduje se reakce nemocného: úzkost, dušnost, tlak na prsou = inkopatibilita. Pokud nejsou příznaky, opakujeme znovu po 3 minutách. e) v průběhu transfuze: neustálá kontrola a jakékoli změny stavu sestra ihned hlásí lékaři, rychlost transfuse kapek/min, f) v konzervě se ponechá asi 15 ml krve a ukládá se na 24 hodin na oddělení z důvodů medicinských (potransfusní reakce) a soudních (chyba při určování kompatibility), g) změření pulsu, KT, teploty, KO a moči.

9 Indikace k transfuzi: A) Indikace je vždy ABSOLUTNÍ (není náhradní řešení). B) Z vitální indikace = STATIMOVÁ - při akutní ztrátě krevního objemu - při přímém ohrožení lze podat i skupinu 0 - lze vynechat oteplení - vždy musí být proveden sanquitest!! - lze indikovat transfuzi PŘETLAKEM (pozor na vzduch.embolii!!) - lze aplikovat dvě konzervy najednou C) PLÁNOVANÉ INDIKACE - krev se dodává na oddělení již před operací - někdy se aplikuje krev již před operací - do zásoby se dávají další konzervy krve - možnost autotransfuze! Krevní konzervy vystavené pokojové teplotě se nesmí vracet do lednice! Komplikace při a po transfuzi: 1) Hemolytická reakce - při podání inkopatibilní krve. Projevy: třesavka, bolest na prsou, dušnost, šok. Pomoc: přerušit transfuzi, v uremické fázi dialýza. 2) Pyretická reakce - vlivem toxinů mikroorganismů. 3) Alergická reakce - na alergeny v dárcově krvi, Projevy: zarudnutí kůže, kopřivka, svědění, dušnost Pomoc: jako při alergických reakcích. 4) Selhávání oběhu - kardiaci, Pomoc: pomalejší transfuze, kardiotonika. 5) Hypokalcemie - díky citrátu sodnému, Projevy: tetanické křeče, selhávání oběhu. Léčba: 10% calcium gluconicum. 6) přenos chorob: HIV, IHE B.

10 ŠOK Definice: Šok je soubor patofyziologických změn způsobených selháním periferního krevního oběhu. Rozvoj patofyziologických změn při šoku: Příčina šoku vyvolá nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště. Pokles systolického tlaku na který zareagují receptory sledující krevní tlak (baroreceptory) a objem krevního řečiště (volumoreceptory). Aktivace osy hypofýza-nadledviny s vyplavením hormonů dřeně s vasokonstrikčním účinkem. Dojde k periferní vazokonstrikci a redistribuci krve k životně důležitým orgánům avšak za cenu hypoxie šokových orgánů (ledviny, plíce, játra). Dojde k poškození mikrocirkulace v šokových orgánech a k vyplavování látek aktivujících intravaskulární hemokoagulaci v celém těle. Vznikne disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC syndrom), mikrotromby poškodí veškerých orgánů, SMRT. Stupeň rozvoje šokových změn závisí na: a) délce působení vyvolávající příčiny, b) stupni poklesu krevního tlaku, c) účinnosti protišokových opatření. Fáze šoku: reversibilní, ireversibilní erektická, apatická Klinické projevy šoku: bledost pokožky a potivost, eretická fáze, neklid, nevolnost, zvracení, spavost, netečnost, pocit slabosti a žízně, pocit nevolnosti a zvracení, Hodnocení šoku: TĚŽKÝ = systolický tlak pod 80 mm, puls /min, apatie, ztráta vědomí, popelavě šedá pokožka Vyvolávající příčiny šoku PRIMÁRNÍ ŠOK (KOLAPS) přímým podrážděním receptorů: - kolaps po rychlém vypuštění ascitu, nebo rychlém odstranění většího nádoru, - mikční kolaps, - ortostatický kolaps SEKUNDÁRNÍ ŠOK (ŠOK) sekundárním podrážděním receptorů: hypovolemický šok = při zmenšení objemu kolující krve: - posthemoragický šok (ztráta celé krve), - popáleninový šok (v akutním stadiu ztráta plasmy), - dehydratační šok (průjmy, zvracení, pocení, nedostatek ADH hormonu, nedostatek příjmu tekutin)

11 normovolemický šok = při dilataci cévního řečiště - anafylaktický šok (vyplavení vasodilatačních látek při alergické reakci), - septický šok (toxiny mikroorganismů způsobí dilataci krevního řečiště), - kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy), - obstrukční šok (akutní uzávěr velké cévy, např. při embolizaci plicnice), - neurogenní šok (selhání vasomotorických reflexů - např. při míšním šoku, po podání ganglioplegik apod.), - traumatický šok (útlumem mozkové kůry jejím nefyziologickým přetížením, jehož důsledkem je nekoordinovaný rozvoj nižších řídících mechanismů oběhu) smíšený šok = kombinací předchozích Příklad: popáleninový šok = únik plasmy, infekce, trauma První pomoc při šoku: dříve pravidlo 5-ti T : TEPLO, TICHO, TEKUTINY, TIŠENÍ BOLESTI, TRANSPORT Léčba: A) Hemoragický šok: prioritní je doplňování tekutin. Začínáme krystaloidy do doby, kdy se zastaví krvácení, pak transfuze; Trendelenburgova poloha - elevace končetin. B) Popáleninový šok: bezkrevné infuze. B) Kardiogenní šok: opiáty, diuretika, kardiotonika, oběh nezatěžujeme podáváním nadměrného množství infuzí. C) Traumatický šok: klid, ticho, teplo, uklidňující prostředky, tišení bolesti.

12 ASEPSE, ANTISEPSE, DEZINFEKCE, STERILIZACE ASEPSE = zabránění přístupu mikroorganismu a)do ran b)do obnažených tkání a tělních dutin. ANTISEPSE = opatření vedoucí ke zničení mikroorganismů, které vnikly do a) či b). DEZINFEKCE = zneškodnění choroboplodných zárodků v prostoru či na površích místností, předmětů a těla. STERILIZACE = ničení všech choroboplodných zárodků po předchozím mechanickém očištění předmětů a vyprání prádla Základy antisepse: maďarský lékař Semmelweis (nutil lékaře a mediky, aby si před přístupem k rodičce umyli ruce v roztoku chlorového vápna). Zásady asepse: 1)vše, co přichází do styku s operační ranou musí být předem zbaveno choroboplodných zárodků, 2) noninfekce - pracovníci, kteří budou operovat nesmí přijít do styku s infekcí (např. před operací nepřevazují hnisající rány) 3)vysoké nároky na hygienu operačních sálů apod. 4)dělení chirurgických oddělení, sálů a JIP na aseptické (čisté) a septické (špinavé), 5)vytváření supersterilních operačních sálů a supersterilních boxů pro zvláště náročné operace (neurochirurgie, kardiochirurgie, transplantace) Druhy dezinfekce: A)dezinfekce podlah, nábytku a nádob: persteril (kys. peroctová), orthosan, lyzol, chloramin, jodonal B B)dezinfekce nástrojů: persteril, formaldehyd (cévky), roztok Galliův-Valeriův, jodonal B, famosept, formalin, ethylenoxid (páry dezinfikují plasty, textil, papír, guma - ale vybuchují!), Sekusept forte, Incidur C)dezinfekce rukou - postup: 1.převlečení do operačního oděvu, včetně roušky a krytí vlasů, 2.mýdlo a kartáč po stanovenou dobu, 3.smočení rukou v roztoku persterilu, betaisodona, jodonal B, septonex, jodová tinktura, 4.otření rukou sterilní osuškou, 5.nasazení rukavic.

13 D)dezinfekce operačního pole - postup: I.oholení II. omytí III. odmaštění (benzin, eter) IV. vlastní dezinfekce po zjištění přecitlivělosti, (Ajatin, Jodisol) - dvakrát čistými sterilními tampony) V.zakrytí operační rouškou, v níž je otvor o rozměrech operačního pole E)dezinfekce vzduchu - germicidní zářiče (horské slunce) Metody sterilizace: 1)sterilizace varem pod tlakem (analogie Papinova hrnce), 135st, min, předměty musí být zcela ponořeny, přidává se uhličitan sodný, 2)sterilizace horkou párou pod tlakem (v autoklávech), vše co snese vysoký tlak a teplotu (roušky, pláště, obvazový materiál, gumové a kovové předměty mimo ostrých, kovové a skleněné nádoby), sterilizované věci se vkládají v bubnech či krabicích s otvory, které se dají po sterilizaci uzavřít, sterilizace 130st, min., 3)sterilizace horkým vzduchem (horkovzdušný sterilizátor), 200st, min, není zvýšený tlak, je proud vzduchu, kov, sklo, porcelán, oleje, pudry apod.) 4)sterilizace plynem - předměty nesnášející vysokou teplotu ani tlak (optika, endoskopy, plastické hmoty, guma), 45-55st, formaldehydové páry, ethylenoxid, etoxen, 5)sterilizace radiací. Uschovávání sterilizovaných předmětů: a)v bubnech - po jejich otevření co nejrychleji spotřebovat, jinak přesterilizovat po 48 hod. b)sáčky lukasterik - sterilita 3-5 měsíců. Zásady asepse a antisepse na operačních sálech: *dodržování režimu převlékání *dodržování úklidového režimu (zakrytí vlasů a obličejové roušky) *nedotknutelnost instrumentárního stolku a jeho překrývání sterilní rouškou *dodržování režimu přípravy operační skupiny (první se umývá instrumentářka, po ní lékaři - empír, roušky, zakrytí vlasů *při porušení asepse okamžitá výměna *výměna rukavic po resekci střeva, po odsátí hnisu apod. Nozokomiální infekce - získané v nemocničním prostředí (kmeny rezistentní na antibiotika, stafylokokus pyogenes, proteus vulgaris, pseudomonas aeruginoza, plísně).

14 OPERAČNÍ BLOK Obecné charakteristiky operačního sálu: 1)aseptické prostředí, 2)konstantní teplota, 3)přiměřená vlhkost (klimatizace), 4)antistatická podlaha beze svárů, 5)omyvatelné stěny, 6)bezprašné prostředí. Z těchto důvodů se od běžného nemocničního prostředí odděluje operační trakt (blok). Charakteristiky operačního bloku: *vstup pouze za účelem práce (výuky, výzkumu, dozoru), *vstup jen po převlečení, s čepicí a rouškou, *předoperační příprava operačního týmu s typickým postupem, *oběh prádla a spotřebního materiálu bez možnosti kontaminace aseptických prostor, *rozdělení sálů na čisté, poločisté a septické, *jasný grafikon práce a úklidu, sanitární den. Zařízení operačního sálu: operační stůl s možností docílení různých poloh, s dlahami pro podávání i.v. léčiv a roztoků, operační lampa nevrhající stín, vlně pohyblivá, možnost přídatné lampy, kamera, nouzové světelné zdroje, odsávačky, elektrický nůž, koagulace (záleží na tvaru koncovky), dvě elektrody, z niž jedna se podkládá pod operovaného, pojízdný RTG přístroj, popř. s obrazovkou, narkotizační přístroj, kontrolní přístroje registrující KT, puls, krevní plyny, EKG, základní instrumentarium, speciální instrumentarium. Operační skupina: *operatér a asistenti, *instrumentářka, *sestra doplňující intrumentarium, *anesteziolog, *anesteziologická sestra, *sálové sestry, rtg laboranti, *sanitář. Instrumentarium: I.ZÁKLADNÍ INSTRUMENTARIUM: *kleště na tampony (se zámkem či bez zámku), *svorky na prádlo (Backhaus), *skalpely, *amputační nůž (25 cm dlouhý), *nůžky (zahnuté, s otupenou jednou branží, různě velké a dlouhé),

15 *pinzety (chirurgické=ostré, anatomické=tupé a příčně rýhované, krátké, dlouhé), *disektory (k preparování méně přístupných struktur a k podvazování cév (např. Sembovy disektory se zámkem), *klíšťky (Kocherovy krátké či dlouhé s ostrým zuben na konci, Peánovy, k uchycení krvácejících cév, které se následně podváží např. Deschampsovými jehlami či opíchnou, *speciální cévní svorky, *lžičky, *pátradla (sondy), *háky (okénkový laparotomický velký, okénkový malý, šestizubý ostrý), *rozvěráky (břišní, hrudní - drží ránu v žádané šířce), *jehly (různý průřez, tloušťka, velikost a zakřivení, atraumatické jehly nemají ouško a vlákno je zataveno na konci jehly), *jehelce (k fixaci jehel při navlékání šicího materiálu). II. ŠICÍ MATERIÁL a)vstřebatelný = ketgat z kozích nebo ovčích střev, b)nevstřebatelný = pevnější, hedvábí, silon, drát, svorky, Monofilní silon - z jednoho vlákna, nejméně dráždí. Polyfilní - z více vláken, je pevnější, ale nehodí se pro infikované prostředí. Orsilon - orientovaný silon, má hladký povrch. - Schloferův tumor = reakce na šicí materiál. - při sešívání pahýlů dutých orgánů se mohou použít speciální šicí přístroje. III. SPECIÁLNÍ NÁSTROJE A)pro kostní chirurgii dláta, kladiva, pilky, vrtačky, frézy, Luerovy a Listonovy kleště, dlahy, šrouby, hřeby, dráty, elevátory, B)pro neurochirurgii, C)pro hrudní chirurgii, D)pro srdeční a cévní operace. Speciální nástroje jsou obsahem pomaturitního speciálního studia.

16 VÝZNAM A ROZDĚLENÍ ANESTEZIE, CELKOVÁ ANESTEZIE Význam anestezie: umožňuje bezbolestné provedení chirurgického výkonu, chrání organismus před následky bolestivého dráždění Dle stupně znecitlivění: ANALGEZIE = vyřazení vnímání bolesti - místní nebo celková ANESTEZIE = vyřazení všech podnětů - místní nebo celková (narkoza). Druhy celkové anestezie: 1)farmakoanestezie: a)inhalační b)nitrožilní c)rektální 2)elektroanestezie 3)hypnoanestezie Definice celkové anestezie = navození umělého bezvědomí zvratným účinkem celkových anestetik, současné ustává vnímání bolesti. Postup: 1. útlum mozku = ztráta vědomí (období cerebrální) 2. útlum míchy = ztráta reflexů (období medulární) 3. útlum prodloužené míchy = útlum dýchání a oběhu (období bulbární). Při správné anestezii by nemělo dojít ke 3. období. Předanestetické vyšetření - získání informací o zdravotním stavu, komplikujících onemocnění, psychická a fyzická příprava. Součásti: a) klinické vyšetření anestesiologem, b) laboratorní vyšetření, c) EKG, d) RTG plic, e) základní interní vyšetření. Fyzická příprava: - lačnost, - vyprázdnění střev - premedikace. Premedikace: a) potlačení nežádoucí aktivity vegetativního systému (parasympatiku) - atropin, b) celkové psychické uklidnění pacienta - neuroleptika, antifobika, c) zvýšení prahu vnímání bolesti. Látky se aplikují i.m., nikoli p.o.

17 a) Inhalační anestezie FARMAKOANESTEZIE Anestetika: PÁRY = halotan, metoxyfluiran, enfluran, dietyléter, divinil éter PLYNY = kysličník dusný (rajský plyn), cyklopropan). Průběh narkozy - Guedelovo roztřídění pro éterovou narkozu: I.stadium = usínání a analgezie, otupení smyslů pro bolest, zachování smyslů pro dotyk, konec: ztráta reflexu očních řas. Využití: zubní lékařství, malé chirurg. výkony II.stadium = excitace, rozšíření zornic, korneální, víčkový a kašlací reflexy ještě zachovány, dýchání bez přestávky po výdechu, zvýšená dráždivost, někdy křeče a dušení riziko fibrilace komor, III.stadium = chirurgické znecitlivění, pravidelné automatické dýchání se stejnou délkou vdechu a výdechu, svalové uvolnění, 4 stupně podle napětí svalstva (břišní svaly se uvolní ve 3.stadiu), pohybů očních bulbů (pohyby stávají na konci 1. stadia), šíře zornic (rozšiřují se) a fotoreakce (mizí ve 4. stupni), IV.stadium = úplná areflexie, obrna vitálních funkcí, začíná zástavou dechu, končí zástavou srdeční činnosti. Ideální je udržet pacienta na hranici II a III. stadia, používá se proto kombinace více látek, např. svalová relaxancia. Narkotizační přístroje - různé DÝCHACÍ SYSTÉMY, které mají zabránit tomu, aby se zpětně nevdechoval vydechovaný CO2 díky prodloužení mrtvého prostoru ; tomuto jevu se dá zabránit: - použitím ventilů odvádějících vydechovanou směs do ovzduší, - zvýšeným přívodem čerstvých plynů do dýchací směsi, - vřazením pohlcovače CO 2 do dýchacích cest. Dle použité metody se narkotizační přístroje dělí na zavřené, polootevřené, polozavřené (otevřené systémy se dnes se již nepoužívají, neboť znamenaly zátěž pro personál operačního sálu). Narkotizační přístroj obecně slouží: a) k podání anestetika, b) ke sledování nemocného, c) k resuscitaci při komplikacích. Činnosti sestry při anestezii: - měření KT a pulsu, - vedení anesteziologického záznamu, - příprava stolku pro intubaci,

18 - příprava infuzních roztoků, - spolupráce při aplikaci transfuze. b) nitrožilní anestesie - používají se ultrakrátké barbituráty (thiopental, propanidid, ketamin, epontol, diazepam): *ke krátkodobým výkonům, *v úvodu do inhalační anestesie, - účinkují v úrovni III. stadia, - k prohloubení anestesie se používají neuroleptanalgetika, které mají vegetativně stabilizující vliv, - kontraindikace: choroby CNS, srdeční dekompenzace, choroby myokardu, periferní oběhová selhání, astma, anemie, poruchy jater, nedostatečnost nadledvin, toxemie. c) rektální anestesie - podobné indikace jako nitrožilní, používá se thiopental, - šetrný způsob, vhodné např. u dětí, - průběh narkozy se nedá regulovat - nebezpečí předávkování, proto se používá spíše výjměčně: *k indukci narkozy, *k basální narkose. ELEKTROANESTESIE - výhodou je netoxičnost!! - působením elektrických impulsů na CNS: dochází k útlumu kůry, hyporeflexie, areflexie, - existuje i lokální elektroanestesie. HYPNOANESTESIE - účinkem hypnozy lze dosáhnout ztráty vnímání bolestivých podnětů, - je možná kombinace s jinými druhy znecitlivění. Komplikace celkové anestesie: A)laryngospasmus (podrážděním laryngu odsáváním, zaváděním tracheální rourky, extubaci), příčinou je nedostatečná hloubka anestesie - křečovitý stah hlasivek, B)aspirace - zejména u nepřipravených, akutních nemocných), řešení: - prevence (hladovka před operací), odsátí obsahu z dýchacích cest, C)poruchy dýchání, kašel, škytavka, hypoventilace, apnoe, D)poruchy krevního oběhu a srdečního rytmu, hypotenze, hypertenze, E)křeče, F)poruchy trávicí roury - regurgitace, zvracení, hypersalivace.

19 MÍSTNÍ ANESTESIE - vyřazení bolestivosti v určité části těla či tělesného povrchu (kůže, sliznice), - používané látky se aplikují: a)injekčně (trimekain = mezokain, lidokain, bupivakain) b)povrchově (kokain, trimekain, lidokain, tetrakain, cinchokain). I. POVRCHOVÁ ANESTEZIE - hlavně na sliznicích, kterými anestetikum prosakuje k nervům (např. spojivky, nosohltan, močová roura, měchýř, fyzikální anestezie chladem či tlakem se používá výjmečně, povrchová farmaka - viz výše) II. INFILTRAČNÍ ANESTEZIE - nástřik operačního pole anestetikem (hlavně kůže), nebezpeční aplikace do žíly - celkově toxický účinek, může se přidávat adrenalin - vasokonstrikce zabrání rychlému vstřebání a anestesie se prodlouží (kontraindikace u kardiaků, hypertoniků, toxických strum a při operacích prstů). III. SVODNÁ ANESTEZIE: a)jednotlivých nervů inervujících operační pole (např. větve trojklanného nervu ve stomatologii) b)nervových kmenů a pletení (brachiální plexus, mezižeberní anestesie, paravertebrální anestesie, presakrální anestesie), c)epidurální anestesie *vysoká, *nízká (sakrální) - dolní končetiny d)subarachnoideální - znecitlivění a ochrnutí celé části těla pod úrovní injekce, aplikuje se pod dolním koncem míchy, aby nedošlo k jejímu poranění (L3 - L4) = bederní znecitlivění, výhoda: pacient je při vědomí, dokonalá relaxace břišního svalstva při břišních operacích, nevýhody a kontraindikace: selhání anestesie, pokles KT, při průniku anestetika výše - obrna dýchání. Komplikace místní anestezie: - alergická reakce, - aplikace anestetika nitrožilně (kolaps, selhání oběhu, zástava dechu aj. druhy projevů), - automutilace necitlivé oblasti, - ochrnutí center v prodloužené míše při průniku anestetika proximálním směrem při subarachnoideální anestezii

20 PŘEDOPERAČNÍ PÉČE má stejný význam jako samotné provedení operace, pohled na chirurgický výkon z hlediska předoperační přípravy: Chirurgický výkon vyvolává BIOLOGICKÉ OBRANNÉ REAKCE. Znalost a předvídání těchto reakcí tvoří základ předoperační přípravy. Biologické reakce jsou ovlivňovány: věkem, celkovým stavem, stavem výživy, přidruženými chorobami, naléhavostí výkonu. Význam předoperační péče: a)snížit riziko operace, b)zabránění vzniku pooperačních komplikací souvisejících s celkovou reakcí organismu. Rozdělení předoperační péče: I. O B E C N Á: *anamneza, *základní somatologické vyšetření, *základní laboratorní vyšetření, *určení krevní skupiny, *osobní hygiena, *příprava operačního pole, *příprava operační skupiny, *PŘEDANESTETICKÁ PŘÍPRAVA. Konečné rozhodnutí o indikaci operace učiní chirurg na základě posouzení jednotlivých závěrů. Obecná předoperační příprava může být: A) DLOUHODOBÁ: nácvik pooperačního chování (dýchaní, výkonů osobní hygieny na lůžku, příjmu potravin na lůžku apod.), psychologická příprava. B) BEZPROSTŘEDNÍ - úprava vnitřního prostředí, - doplnění krevního řečiště, - normalizace krevního obrazu, - předanestetická příprava. Příprava u vitálních indikací = pouze bezprostřední: důraz na prevenci vzniku šoku (samotný šok je kontraindikací k výkonu!), sledování hematokritu, sledování koncentrace moče = základní informace o dehydrataci (bývá vždy při zamezení příjmu p.o., zvracení, průjmech apod.), hrazení ztrát kalia (Darrovův roztok),odčerpání žaludečního obsahu - zábrana aspirace.

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ÚRAZOVÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem přípravy je vychovat specializovaného lékaře, který umí ošetřovat nejen poranění končetinová, ale i dutinová. Je schopen

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem je příprava lékaře, který je schopen kvalifikovaně poskytnout pacientovi chirurgickou péči. Každý lékař si musí být vědom toho,

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický, neurologický, ortopedický

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919

Tab. F.4. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1919 lékař 85 813 177 11 69 69 71 62 12 88 93 118 14 153 163 157 34 55 1 1 nelékař 6 219 5 937 1 75 1 287 552 516 598 616 495 513 432 577 868 1 3 1 255 1 149 295 234 19 15 I. Nemoci epidemické, endemické a

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická propedeutika III. ročník Pooperační péče Dokumentace Operační kniha Anesteziologická kniha Operační protokol Záznam o průběhu anestezie Žádanky Dokumentace pooperačního oddělení Dekurz Teplotka

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Tondrová Irena Bc. Příprava k plánované operaci Operační výkony Plánované Urgentní Neodkladné

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

PP při krvácení z tělních otvorů

PP při krvácení z tělních otvorů PP při krvácení z tělních otvorů Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová KRVÁCENÍ Z TĚLNÍCH OTVORŮ Z NOSU -

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cílem specializačního vzdělávání v dětské chirurgii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii

Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Efektivita zahřívání dospělých pacientů v celkové anestézii Gahérová I., Gybasová Z. ARK, FN Ostrava Cíl práce Účelem naší práce bylo porovnat různé metody zahřívání dospělých pacientů v průběhu anestézie

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s.

Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s. věčný forenzní problém František Vorel1, Pavel Kopačka2 1 Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s. muž 63 let přivezen k ošetření po pádu asi ze

Více