Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s. Výroční zpráva o činnosti sdružení za funkční období 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s. Výroční zpráva o činnosti sdružení za funkční období 2012/2013"

Transkript

1 Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s. Výroční zpráva o činnosti sdružení za funkční období 2012/2013 Vážené kolegyně a vážení kolegové, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za rok 2010/2011. Ve zprávě stručně popisuji stav orgánů a členské základny, obsah členských schůzí, rekapitulaci nejdůležitějších aktivit sdružení za uplynulé funkční období a bilanci našich úspěchů a neúspěchů. Naše sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra dne na základě zákona č. 83/1990 Sb. Jeho hlavním cílem je pomoc mladým lidem v získávání větší informovanosti o Evropské unii a pomoc při využívání možností poskytovaných Evropskou unií. Orgány sdružení, členská základna a členské schůze: Základními orgány sdružení jsou členská schůze, rada sdružení a revizor sdružení. Členská schůze se schází minimálně jednou za půl roku a z jejího jednání se pořizuje zápis, který podepisuje prezident sdružení. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi, schází se dle potřeby a z jejího jednání se zápis nepořizuje. Revizor kontroluje činnost sdružení a pracuje dle potřeby. Členská schůze centra se s k současnému datu ( ) skládá z 15 členů, z toho 6 se nachází ve stavu zmraženého členství. Vedle členské schůze s centrem spolupracuje ještě pět dobrovolníků (Lilian R. Ensslin, Jana E. Kostrhunová, Lucia Patoprstá, Štěpán Přikryl a Barbora Smoradová). V roce 2012/2013 požádala o ukončení členství z časových důvodů Kristýna Polachová, pro neaktivitu bylo ukončeno členství Jany Dobiášové, Dalibora Labudy, Jany Kostrhunové, Lilian R. Ensslin, Michala Stehlíka, Martina Žižlavského. Rovněž byl ukončen status dobrovolnictví Lucii Furišové a Haně Řezníčkové, a to pro dlouhodobý nezájem o dění ve sdružení. Novými členy se stali: Lukáš Janda, Markéta Knop-Kostková, Ondřej Serbousek, Klára Sládková a Jan Vacek. V uplynulém období se členská schůze sdružení usnesla na níže uvedených skutečnostech: členská schůze (mimořádná, výroční) Mimořádná výroční členská schůze v počtu 5 (po přijetí nových členů 6) přítomných ku 12 nepřítomným (po přijetí/vyloučení: 14): - přijala jako nové členy Lukáše Jandu, Ondřeje Serbouska, Kláru Sládkovou a Markétu Knop-Kostkovou a jako dobrovolníka Štěpána Přikryla - schválila Výroční zprávu za období 2011/ se seznámila se Zprávou o hospodaření za období 2011/ se seznámila s Revizní zprávu za období 2011/ vyloučila ze sdružení Janu Dobiášovou, Michala Stehlíka, Dalibora Labudu, Lilian Ensslin, Janu Kostrhunovou, Martina Žižlavského - ukončila status dobrovolnictví Lucii Furišové a Haně Řezníčkové - přidělila status dobrovolníka Lilian Ensslin a Janě Kostrhunové - projevila souhlas s přáním Kristýny Poláchové ukončit její členství - projednala a schválila změny stanov (viz Zápis ze schůze) 1

2 - zvolila Jakuba Miklína prezidentem sdružení - stanovila počet členů rady sdružení na 4 - za další členy rady zvolila Janu Parolkovou, Ondřeje Svačinu a Libora Karvaye - vzala na vědomí volbu Jany Parolkové za viceprezidentku pro koordinaci zahr. projektů a současně za 1. viceprezidenta sdružení, Ondřeje Svačiny za viceprezidenta pro pořádání vlastních projektů a Libora Karvaye za pokladníka - vytvořila funkci čestného prezidenta a zvolila jím Michala Žižlavského - zvolila revizorem sdružení Michala Studýnku - schválila návrh rozpočtu na období 2012/ projednala uspořádání vlastního projektu (akce MvA 4.3 školicí kurz) - projednala úpravu webových stránek sdružení a pověřila jejich správou Lukáše Jandu a Ondřeje Svačinu - projednala a schválila krátkodobé a dlouhodobé cíle činnosti sdružení členská schůze (řádná) Řádná členská schůze v počtu 9 (po přijetí nových členů 10) přítomných členů ku 5 nepřítomným členů: - Přijala jako nového člena Jana Vacka, zamítla udělení členství Lucii Patoprsté, které přidělila status dobrovolníka. - Schválila zavedení členských příspěvků ve výši 150 Kč/rok, které budou vybírány vždy v lednu, počínaje lednem Schválila zavedení manipulačního poplatku pro účastníky zahraničních projektů ve výši 100 Kč/účastník/projekt. - Schválila osvobození členů platících členské příspěvky od manipulačního poplatku. - Pověřila Jakuba Miklína pokračováním ve fundraisingové kampani. - Schválila ukončení vedení blogu EU4U a jeho nahrazení větší informovaností na webu sdružení. - Pověřila Janu Parolkovou, Jakuba Miklna, Ondřeje Svačinu a Petru Němcovou uspořádáním prezentací o MvA a sdružení na SŠ v břeclavském regionu. - Rozhodla, že na informování o sdružení v lokálních médiích a na internetu se budou podílet všichni členové. - Pověřila koordinací činnosti na lokální úrovni Petru Němcovou a Jana Vacka. - Projednala uspořádání vlastních projektů v roce 2013 (akce MvA 4.3. školicí kurz, nebo 1.1. výměna mládeže) a pověřila jejich vedením Lukáše Jandu, Ondřeje Serbouska a Petru Němcovou. - Dohodla se na poskytnutí všeobecné podpory dobrovolnici Lucii Patoprsté při přípravě a realizaci jejího projektu. Činnost sdružení: A) Hlavní činností centra byla stejně jako v předchozích funkčních obdobích účast na projektech v rámci programu Mládež v akci. V loňském funkčním období jsme vyslali lidi na celkem 25 projektů. Za doklad profesionalizace naší činnosti lze považovat (více než 100%) nárůst účasti na školicích 2

3 kurzech i na dalších akcích programu Mládež v akci i ostatních programech (např. EuroMED Youth, Grundtvig). Projekty, kterých jsme se ve funkčním období 2010/2011 zúčastnili: 1) Let s act against Violence Turecko 6 účastníků 2) Follow Your Dreams Turecko 5 účastníků 3) Creation 1to9 Turecko 2 4) Video as an Avareness Tool Belgie 3 5) května 2012 Climate in Change, Stop by Music Turecko 5 účastníků 6) května 2012 MediaED Lab Lotyšsko 2 7) Human Library and Diversity Velká Británie 2 8) Nature Calls Makedonie 6 účastníků 9) Lets Make Some Noise Litva 4 10) Local Solutions for a Global Development Francie 5 účastníků 11) Colourful Marbling, Handcrafted Youth, Inclusive Society Turecko 3 12) Thinking Ahead, Moving Forward Moldavsko 1 účastník 13) For myself-for others-for us! Polsko 2 14) Creative Entrepreneurship Turecko 2 15) Searching for Blood Turecko 7 účastníků 16) A Fresh Start Rumunsko 7 účastníků 17) Human rights, human needs Velká Británie 2 18) Nature of Human Rights Island 3 19) Ready, Steady, Debate Rumunsko 7 účastníků 20) One Step Closer Polsko 2 21) Cheering Volunteering Polsko 4 účastnice 22) Build Your Own Town Turecko 7 účastníků 23) Ecological Life in Nature Litva 6 účastníků 24) Too Hot for Earth Turecko 6 účastníků 25) Safety Net 2 Makedonie 3 26) Lets Play Life Play! Maďarsko 2 27) Culture in the Kitchen Turecko 5 účastníků (GRUNDTVIG) 28) Sports Back to Tradition Makedonie 6 účastníků 29) Make Our Dreams Come True Turecko 7 účastníků 30) A Nice Hobby: Home Repairs for Males and Females Turecko 4 (GRUNDTVIG) 31) Colours in My Hand, Europe in My Mind Turecko 5 účastníků 32) From Theory to Action Řecko 2 33) Promoting Youth Employment Policy and Action Bulharsko 5 účastníků 34) Dance of the Cultures for Sustainable Development Turecko 6 účastníků 35) Initiative for Tolerance Turecko 6 účastníků 36) Entrepreneurship Approaches for Social Benefit Moldavsko 3 37) My Way for Making the Future Makedonie 5 účastnic 38) Photographs Talk Louder Than Words Turecko 5 účastníků 39) Eco tourism as a New Approach to Struggle with Global Challenges in Europe Turecko, 5 účastníků 40) Youth and Creativity in Conflict Transformation Gruzie 5 účastníků 41) Social Innovation on Young Entrepreneurship Turecko 4 42) More in YOU Itálie 5 účastníků 3

4 43) Breaking Barriers for Common Europe Arménie 3 44) Look. We Have Magical Hands Turecko 5 účastníků 45) A New Deal Networking for Employability Sardinie, Itálie 2 46) Get Involved 2 Makedonie 2 účastnice 47) For a Society without Violence Turecko 7 účastníků 48) Act Locally Sustainable Development & Young People Makedonie 2 49) Touching The Horizon Izrael 1 účastník (EuroMED Youth) 50) PERACH Izrael 1 účastník (EuroMED Youth) 51) Puzzle, But Not Razzle Dazzle Turecko 5 účastníků 52) Build The World s Future Černá Hora 2 53) Welche Bildung braucht die Jugend? Lichtenštejnsko 5 účastníků 54) Inclusion Tools for those With Special Needs Izrael 1 účastník 55) Exhanging Transitions Arménie 2 účastnice 56) Change Laboratory: Second Floor Makedonie 2 57) Creative Construction: (G8) Way to Entrepreneurship Rumunsko 2 58) Boosting Youth s Employability and Social Inclusion Itálie 2 59) Sketching Future Itálie 10 účastníků 60) Create Your Team Turecko 6 účastníků 61) Arts Community Environment Černá Hora 3 62) Youth Disscussing European Employment Strategy Turecko 5 účastníků 63) Volunteer Without Prejudices, Europe Without Borders Albánie 4 64) Spread the Word Velká Británie 3 65) Youth Initiative. My First Job Slovinsko 2 účastnice 66) Cooperation For Development Project Managment in International Youth Work Ázerbajdžán 2 67) Youth Policy Development Challenges and Achievments Gruzie 3 B) Významným aspektem činnosti našeho centra je i pořádání vlastních projektů. V období 2012/2013 jsme uspořádali náš první školicí kurz, projekt Bee EdUcated, kterého se zúčastnilo 24 mladých lidí z České republiky, Bulharska, Turecka, Rumunska, Kypru, Polska, Španělska a Slovinska. Projekt proběhl v Brně. Byl podpořen EUR z prostředků programu Mládež v akci. V období 2010/2011 jsme také požádali o další grant z prostředků Mládež v akci na projekt Problem? Let s Solve It!, který je plánován na červen 2013 a měl by se uskutečnit v Lednici. O přidělení grantu nebylo v době psaní VZ rozhodnuto. Jménem Evropského centra mládeže Břeclav byla rovněž úspěšně podána žádost na projekt pořádaný neformální skupinou pod vedením Tomáše Botlíka projekt nese název Nenech sebou zametat! a jedná se o akci 5.1. programu MvA. Bilance úspěchů a neúspěchů: Úspěchy za funkční období 2012/2013: - Zvýšil se počet zahraničních projektů, na které jsme vyslali o to více účastníků. 4

5 - Rozšířili jsme počet zahraničních kontaktů. - Rozšířili jsme počet zemí, do kterých jsme vyslali účastníky. - Byli jsme akreditováni pro vysílání dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (MvA, akce 2) s platností akreditace do Probíhají přípravy na vyslání dobrovolníků. - Byly navázány kontakty s odděleními pro zahraniční styky univerzit v ČR, kterým pravidelně zasíláme nabídky na vzdělávací kurzy Grundtvig. Jedná se o další rozšíření naší koordinační činnosti. - Rozšířili jsme členskou základnu a částečně (!) ji motivovali k větší aktivitě. - Vypracovali a podali jsme úspěšnou žádost o grant na školicí kurz programu Mládež v akci, který jsme následně úspěšně zorganizovali. Dále jsme vypracovali a podali žádost o grant na další školicí kurz. - Navázali a prohloubili jsme vazby a kontakty s vnitrostátními institucemi (krajský úřad Jihomoravského kraje, Městský úřad Břeclav, VUT Brno). - Byla navázána spolupráce s organizacemi začleňujícími mladé lidi s omezenými příležitostmi do společnosti chráněné dílny, dětské domovy, Bachtale o.s., IQ Roma servis. - Zlepšila se informovanost členů a dobrovolníků sdružení o aktuálním dění v ECMB díky vydávání Informačního občasníku. - Zahájili jsme činnost na místní úrovni, a to třemi akcemi na konci roku 2013 besedou o dobrovolnictví, informační kampaní o sdružení a programu Mládež v akci a Maratonem sálových cvičení. - Zorganizovali jsme dvě prezentace o našem sdružení a programu MvA (Obchodní akademie Břeclav a Gymnázium Břeclav). - Byla připravena nová verze webu sdružení. Neúspěchy za funkční období 2012/2013: - Přesto, že od naší akreditace na vysílání dobrovolníků proběhly již dvě uzávěrky, podařilo se nám připravit pouze jeden projekt EVS. - Nezvládli jsme dostatečně motivovat členskou základnu pro větší zapojení do činností centra a naplňování cílů centra. Přestože nově přijatí členové se aktivně do činnosti sdružení zapojují, řada členů působících ve sdružení déle je neaktivních. - Nezískali jsme pro spolupráci se sdružením mladší členy (cca let), kteří by v následujících letech převzali řízení sdružení a odpovědnost za jeho činnost a fungování. - Nepodařilo se rozdělit činnosti (včetně odpovědnosti za plnění a neplnění stanovených cílů) centra mezi jeho členy tak, aby sdružení fungovalo efektivněji. - Ačkoli byly učiněny první slibné kroky k rozvinutí činnosti sdružení na místní úrovni, další akce již nenásledovaly. - Nepodařilo se nám uspořádat více prezentací na školách a dostat se víc do povědomí lidí na Břeclavsku. - Nebyla vyřešena otázka financování organizačních nákladů centra a nepodařilo se nám sehnat žádné sponzory. - Nepodnikli jsme téměř žádné kroky v druhé rovině působení našeho centra, kterým je informovat mladé lidi o činnosti EU a o možnostech, které nabízí. - Nezaktualizovali jsme nástěnku na břeclavském gymnáziu. Vypracoval: Jakub Miklín dne 23. března 2013 Jakub Miklín (řídící schůze) 5

Evropské centrum mládeže Břeclav/ European Youth Centre Břeclav z.s. Výroční zpráva za období 2014/2015

Evropské centrum mládeže Břeclav/ European Youth Centre Břeclav z.s. Výroční zpráva za období 2014/2015 Evropské centrum mládeže Břeclav/ European Youth Centre Břeclav z.s. Výroční zpráva za období 2014/2015 Zpracovali: Jakub Miklín a Ondřej Svačina duben 2015 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 2 Základní informace

Více

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI Ministerstvo zahraničních věcí ČR Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU

Více

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1. Představení FoRS... 3 2. Výsledky činnosti FoRS za rok 2012... 4 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2011 Obsah Úvod 2 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 7 Krátkodobé mezinárodní projekty

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo na úvod... 3 Obecné informace o sdružení... 4 Organizační struktura INEX-SDA... 4 Kde nás najdete... 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí... 6 Krátkodobé mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013 INEX SDA výroční zpráva za rok 2013 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Obsah Slovo na úvod 3 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Kde nás najdete

Více

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Výroční zpráva 2008. Nadace Open Society Fund Praha

Výroční zpráva 2008. Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha 4 Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2008 Nadace Open Society Fund Praha Grafická úprava:

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží Výroční zpráva Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon a fax +420 542 210

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OPU_Vyrocka2013_final.indd 1 5.6.2014 9:02:22 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM 2 OPU_Vyrocka2013_final.indd 2 5.6.2014 9:02:22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM VÝROČNÍ

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 FINANCOVÁNÍ NEVÝROBNÍ SFÉRY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ HRADEC KRÁLOVÉ 1. A 2. ÚNORA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EKUMENICKÉ AKADEMIE PRAHA, O.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA EKUMENICKÉ AKADEMIE PRAHA, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EKUMENICKÉ AKADEMIE PRAHA, O.S. ZA ROK 2012 PRO ČLENSKOU KONFERENCI KONANOU V PRAZE DNE 15. KVĚTNA 2013 PODÁVÁ ŘEDITEL DR. JIŘÍ SILNÝ 1 Úvod Ve srovnání s předchozími lety i se současným

Více

Profile created: August 2014

Profile created: August 2014 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile created: August 2014 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více