TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE"

Transkript

1 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník abstraktov MARTIN 2014

2 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský, PhD. doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. Recenzenti doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. Rukopisy neprešli jazykovou úpravou. Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva Martin, 2014 ISBN EAN

3 VYDANIE PUBLIKÁCIE A KONFERENCIU PODPORILI SYSTAGENIX HARTMANN RICO spol. s.r.o. BIOSTER, a. s. JEDINEČNÝ KOMFORT V LÉČBĚ RAN S VARIANTOU DISINFECT NYNÍ BEZ RIZIKA INFEKCE Traumacel Biodress Disinfect bioaktivní krytí se zvýšeným antimikrobiálním účinkem neadherentní, vysoce savé dezodorační účinek analgetický účinek hemostatický účinek Traumacel Biodress Comfort bioaktivní krytí s vysoce savou neadherentní vrstvou inovovaný Traumacel Biodress analgetický účinek hemostatický účinek urychluje proces hojení Jedinečný komfort v léčbě ran inzerat_disinfect+comfort210x148mm.indd :34:48 Konferencia podporená projektom Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

4 OBSAH PREDHOVOR Magdalena Baran, Anna Nawalana, Anna Nowak PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Vít Blanař, Jan Mejzlík, Veronika Škvarlová SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Ivana Bóriková CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V KONEČNÉM STÁDIU NEMOCI PŘI HOSPITALIZACI EVALUATION OF NEEDS OF PATIENTS AT TERMINAL STAGE OF DISEASE DURING HOSPITALISATION Juraj Čáp O DOBRE, ZLE A INDIFERENTNOSTI SMRTI ČLOVEKA THE GOOD, THE BAD AND THE INDIFFERENCE OF MAN'S DEATH António Casa Nova, Raul Cordeiro EMBRYOS IN EXCESS, ETHICAL DILEMMA Raul Cordeiro, António Calha, Miguel Arriaga, António Casa Nova PREVALENCE OF LONELINESS AND DEPRESSION IN THE ELDERLY POPULATION LIVING IN PORTALEGRE (PORTUGAL) HISTORICAL AREA

5 Jana Cuperová, Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jozefína Mesárošová ANALÝZA NÁZOROV A POSTOJOV ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA K VYUŽÍVANIU MULTIMEDIÁLNYCH TECHNOLÓGII VO VÝUČBE ANALYSIS OF OPINIONS AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS TO THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING Marinella Danosová, Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Štěpána Bubeníková VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY NEEFEKTIVNÍ PODPORA ZDRAVÍ (00099) U ROMSKÉHO ETNIKA VALIDIZATION OF NURSING DIAGNOSIS THE INEFFECTIVE HEALTH PROMOTION (00099) AT ROMA ETHNICITY Ivan Farský, Martina Lepiešová, Mária Zanovitová, Katarína Žiaková KONCEPTUALIZÁCIA NÁSILIA A AGRESIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH CONCEPTUALIZATION OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN HEALTH CARE FACILITIES Ivan Farský, Martina Lepiešová, Katarína Žiaková, Mária Zanovitová PROBLÉMY SPOJENÉ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNYCH UČEBNÝCH POMÔCOK PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE CREATION OF MULTIMEDIA TEACHING AIDS Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová, Ľubica Derňárová, Jana Cuperová FORMY A METÓDY PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA SESTIER FORMS AND METHODS IN EDUCATION OF NURSES Kamila Gottwaldová EXTERNÍ KONTROLA KVALITY V NEMOCNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE EXTERNAL QUALITY CONTROL IN HOSPITALS IN CZECH REPUBLIC Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz CIGARETTE SMOKING AMONG STUDENTS OF INSTITUTE OF HEALTH PROTECTION, STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN TARNOW Elena Gurková DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AMONG SLOVAK NURSES Alena Hamanová, Ivana Lamková INFORMOVANOST ŽEN A MUŽŮ V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI O INFEKCI HPV AWARENESS OF WOMEN AND MEN IN THE PERIOD UNDER MATURITY ABOUT HPV INFECTION Hlinková Edita, Nemcová Jana, Mesárošová Jozefína, Cuperová Jana E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE V KLINICKOM PREDMETE CHIRURGIA A OŠETROVATEĽSTVO E-LEARNING IN CLINICAL SUBJECTS SURGERY AND NURSING

6 Edita Hlinková, Jana Nemcová, Jana Michalková VÝSKYT OŠETROVATEĽSKÝCH PROBLÉMOV U PACIENTA S KOLOSTÓMIOU V POOPERAČNOM OBDOBÍ THE INCIDENCE OF NURSING PROBLEMS IN A PATIENT WITH A COLOSTOMY IN THE POSTOPERATIVE PERIOD Jana Chromá, Lucie Sikorová PROBLEMATIKA CHRONICKÉ BOLESTI U DĚTÍ ISSUES OF CHRONIC PAIN IN CHILDREN Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk. 59 NECESSITY TO EDUCATE PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN ABOUT FAULTY POSTURE Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Kamila Majkusová, Milan Stolička, Radim Líčeník TRANSKONTEXTUÁLNÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PREVENCE PÁDŮ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ TRANS-CONTEXTUAL ADAPTATION OF CLINICAL GUIDELINE PREVENTION FALLS OF HOSPITALIZED PATIENTS Ľubomíra Ježová, Katarína Žiaková KOMPLIKÁCIE CENTRÁLNYCH VENÓZNYCH KATÉTROV NA JEDNOTKÁCH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI COMPLICATIONS OF CENTRAL VENOUS CATHETERS IN INTENSIVE CARE UNITS Jiří Kaas, Valérie Tóthová BĚŽNÉ DENNÍ ČINNOSTI Z POHLEDU PACIENTA S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU DAILY ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Monika Kačmárová, Elena Gurková, Lucia Čelovská, Alexandra Rendeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV VZHĽADOM K ICH PRACOVISKU PACIENT AGGRESSION IN NURSING PRACTICE ATTITUDE OF NURSES ACCORDING TO THE TYPE OF WORKPLACE David Kimmer, Lenka Šedová UKAZATELE NADVÁHY A OBEZITY U SENIORSKÉ POPULACE INDICATORS OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN SENIORS POPULATION Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, 74 Kazimiera Moździerz FAMILY RELATIONSHIPS OF BRAIN STROKE SUFFERERS

7 Konečná Jana, Mikšová Zdeňka VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ VALIDATION OF THE NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY SURVEY Katarína Košíková, Ľubica Derňarová UPLATNENIE SESTRY V MULTIDISCIPLINÁRNOM TÍME PRI PREVENCII A LIEČBE NÁDOROVÝCH OCHORENÍ PRSNÍKA APPLICATION OF NURSES IN MULTIDISCIPLINARY TEAM IN PREVENTING AND TREATING BREAST CANCER Barbara Kubik, Kazimiera Moździerz, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska PREPARING PATIENTS SUFFERING FORM DIABETES TYPE 2 TO PREVENTION OF COMPLICATIONS Jana Kučová, Lucie Sikorová DOPADY TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ DÍTĚTE NA PSYCHICKOU POHODU RODIČŮ CHILD S PHYSICAL DISABILITY IMPACTS OF PARENTS WELL-BEEING Radka Kurucová, Elena Gurková, Katarína Žiaková, Ivana Gurmanová, Ivana Kliková UPLATNENIE KOMPETENCIÍ SESTIER V PRAXI USE OF COMPETENCIES OF NURSES IN PRACTICE Ivana Lamková, Alena Hamanová POUŽITÍ MĚŘÍCÍHO NÁSTROJE FSFI U ŽEN V KLIMAKTERIU THE USE OF FSFI MEASURING INSTRUMENTS IN WOMEN DURING MENOPAUSE Ludmila Lamplotová, Jana Chrásková ZMĚNA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ ŽEN V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM A CHANGE IN THE EATING HABITS OF WOMEN IN CONNECTION WITH PREGNANCY Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Mária Zanovitová, Mária Nemčeková POSTOJE SESTIER K AGRESII PACIENTOV NURSES' ATTITUDES TOWARDS PATIENTS' AGGRESSION Martina Lepiešová, Martina Tomagová ANALÝZA NÁSTROJA MAVAS PRE POSÚDENIE MANAŽMENTU AGRESIE PACIENTOV ANALYSIS OF MAVAS INSTRUMENT TO ASSESS THE MANAGEMENT OF PATIENTS' AGGRESSION

8 Hana Lukšová, Yvetta Vrublová OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA U SENIORŮ NURSING DIAGNOSTICS IN THE ELDERLY Jan Lužný, Jan Chalany BOLEST A JEJÍ HODNOCENÍ U SENIORŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKOU A TĚŽKOU DEMENCÍ PAIN AND ITS EVALUATION AMONG SENIORS WITH MODERATE OR SEVERE DEMENTIA Lenka Machálková, Lenka Mazalová, Marinella Danosová, Veronika Dobešová VYUŽITÍ MASÁŽE STIMULUJÍCÍ DÝCHÁNÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI USING BREATHING STIMULATING MASSAGE IN NURSING CARE Petra Mandysová A VISION FOR DYSPHAGIA SCREENING BY NURSES: A LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL? Jana Maňhalová, Valérie Tóthová PALIATIVNÍ PÉČE Z POHLEDU TRANSKULTURNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ PALLIATIVE CARE FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSCULTURAL NURSING Lukáš Martinek, Valérie Tóthová KVALITA A KVANTITA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT U ČESKÉ POPULACE QUALITY AND QUANTITY OF LEISURE TIME EXERCISE ACTIVITIES IN CZECH POPULATION Ivanka Matoušková, Lenka Radová, Alena Kubíčková RIZIKO VZNIKU NEMOCNIČNÍ INFEKCE NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE (JIP) META-ANALÝZA RISK FACTORS FOR HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AT INTENSIVE CARE UNIT (ICU) META-ANALYSIS Lenka Mazalova CONTENT VALIDATION NURSING DIAGNOSIS FEAR IN PEDIATRIC CARE Anna Mazurkiewicz, Monika Kołek SEXUALITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS' OPINION Joanna Miarka, Wojciech Klapa, Ewa Michalska OBESITY IN THE CONTEXT OF A CULTURAL BEAUTY CANON AND ITS BIOPSYCHOSOCIAL IMPLICATIONS Michaela Miertová, Martina Tomagová, Anna Ovšonková, Katarína Korenčiaková OŠETROVATĽSTVO V NEUROLÓGII PRÍPRAVA E-UČEBNICE NURSING IN NEUROLOGY - PREPARING E-TEXTBOOK

9 Anna Michalik THE INCIDENCE OF VASCULAR ACCESS COMPLICATIONS AMONG PATIENTS TREATED IN INTENSIVE CARE Zdeňka Mikšová VYBRANÉ PROBLÉMY KATEGORIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČR SELECTED PROBLEMS OF CATEGORISING NON-MEDICAL PROFESSIONS STAFF IN THE CZECH REPUBLIC Kazimiera Moździerz, Barbara Kubik, Stanisława Morawska, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska THE ROLE OF A NURSE IN TERAPEUTIC TEAM ON THE PSYCHIATRIC SECTIONS Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETICKOU ULCERÁCIOU QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER Lenka Németová, Jana Raková VYUŽITIE OŠETROVATEĽSTVA ZALOŽENÉHO NA DÔKAZOCH V STAROSTLIVOSTI O PERIFÉRNE INTRAVENÓZNE KATÉTRE THE USING EVIDENCE BASED NURSING IN CARE ABOUT PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS Pavel Novák UZAVŘENÝ TRH PRÁCE O NĚKTERÝCH PŘEKÁŽKÁCH V ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CLOSED LABOR MARKET - ABOUT SOME BARRIERS OF THE EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE Mária Novysedláková, Ľubomíra Zgrajová FAKTORY KVALITY ŽIVOTA DIALYZOVANÝCH PACIENTOV QUALITY OF LIFE FACTORS OF DIALYSIS PATIENTS Katalin Papp, Adrienn Siket, Ujváriné, Viktória Törő, Sándorné Radó Lívia Demcsák Hajduné, Attila Sárváry RECOGNITION OF PRIOR LEARNING TO IMPROVE SERVICES IN THE HEALTH SECTOR AT THE FACULTY OF HEALTH UNIVERSITY OF DEBRECEN (TÁMOP-6.2.2/B/12/1 PROJECT) Ivona Plevová, Eva Janíková, Markéta Babičová MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VE VÝUCE LÉKAŘSKÝCH A NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ PROCES TVORBY DVD Andrea Pokorná OBJEKTIVIZUJÍCÍ HODNOCENÍ STAVU NEHOJÍCÍ SE RÁNY JAKO VÝCHODISKO KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE THE OBJECTIFYING ASSESSMENT OF THE STATE OF NON-HEALING WOUNDS AS THE BASIS OF QUALITY AND SAFE CARE

10 Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Grażyna Nowak-Starz JAKOŚĆ ŻYCIA POLSKICH CHORYCH Z OWRZODZENIEM STOPY NA TLE CUKRZYCY METABOLICZNEJ QUALITY OF LIFE IN POLISH PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERS Lenka Šáteková, Katarína Žiaková VALIDITA ŠKÁL NA POSÚDENIE RIZIKA VZNIKU DEKUBITU VALIDITY OF PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT SCALES Zuzana Šenkárová, Helena Kadučáková USPOKOJOVANIE SPIRITUÁLNYCH POTRIEB U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV MEETING OF SPIRITUAL NEEDS OF HOSPITALIZED PATIENTS Andrea Schönbauerová, Mária Boledovičová PROBLÉMY MATEK V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH PO PORODU PROBLEMS OF MOTHERS IN FIRST MONTHS AFTER BIRTH Adrienn Siket Ujváriné, Péter Takács, Miklós Zrínyi, Katalin Papp, Lívia Demcsák Hajduné, Sándorné Radó, Viktória Törő, Attila Sárváry EXAMINATION OF NURSING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CAREER MOTIVATION IMAGE IN HUNGARY Lucie Sikorová VNÍMÁNÍ PODPORY POSKYTOVANÉ SESTROU RODIČŮM DĚTÍ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM PERCEPTION OF A NURSE S SUPPORT OF PARENTS OF CHILDREN WITH CHRONIC DISEASE Lucie Sikorová PŮSOBENÍ DĚTSKÉHO CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NA DÍTĚ A JEHO RODINU PILOTNÍ STUDIE EFFECTS OF CHILDREN S CHRONIC ILLNESS ON THE CHILD AND THEIR FAMILY - PILOT STUDY Andrew Sirkka, Juraj Čáp DEVELOPING SCIENTIFIC COMPENTENCES IN HEALTHCARE HIGHER EDUCATION Jarmila Siverová, Radka Bužgová VYUŽITÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V PÉČI O SENIORY V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH TO USE REMINISCENCE THERAPY IN CARE OF SENIORS IN THE LONG-TERM HOSPITAL Danuta Smoląg, Anna Ufir THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF NURSES AND HEALTH CONDITIONS THE BIOMECHANICAL SPIN

11 Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová VPLYV POHLAVIA A OSOBNOSTI NA ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE U PACIENTOV S CHRONICKOU PANKREATITÍDOU THE INFLUENCE OF GENDER AND PERSONALITY ON COPING IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS Mária Sováriová Soósová, Viola Mechírová, Mária Zamboriová VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A SIMULAČNÝCH METÓD VO VÝUČBE V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO INFORMATION TECHNOLOGIES AND SIMULATION METHODS IN TEACHING OF NURSING STUDY PROGRAMME Mária Sováriová Soósová, Zuzana Majirská PRACOVNÁ SCHOPNOSŤ SESTIER WORK ABILITY IN NURSES Renata Stępień, Grażyna Wiraszka, Kazimiera Zdziebło WSPARCIE SPOŁECZNE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN CANCER Eva Vachková, Jiří Mareš, Stanislav Ježek KVALITA ŽIVOTA TĚHOTNÝCH ŽEN - PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI NOVÉHO SPECIFICKÉHO DOTAZNÍKU QUALITY OF LIFE OF PREGNANT WOMEN - PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF A NEW SPECIFIC QUESTIONNAIRE Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło SOCIO-EMOTIONAL STATE IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCERATION IN HRQOL RESEARCH Urszula Wójtowicz, Marta Majorczyk, Beata Gibas THE ROLE OF NURSE CONTINENCE ADVISOR (NCA) IN IMPROVING EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN DIFFERENT COUNTRIES Jana Zálešáková, Radka Bužgová KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASE Mária Zamboriová, Viera Simočková SOCIÁLNA SPÔSOBILOSŤ U ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRI EFEKTÍVNOM ZVLÁDANÍ ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ SOCIAL COMPETENCES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS IN EFFECTIVE COPING WITH STRESSFUL SITUATIONS

12 Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Radka Kurucová, Katarína Žiaková, Ivan Farský HODNOTENIE VÝUČBY A SUPERVÍZIE V KLINICKEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI EVALUATION OF TEACHING AND SUPERVISION IN CLINICAL NURSING PRACTICE Zdziebło Kazimiera, Stępień Renata, Wiraszka Grażyna PREVENTION OF THE DIABETIC FOOT Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová EFEKTIVITA VIACNÁSOBNÝCH INTERVENCIÍ NA PREVENCIU PÁDOV SENIOROV V INŠTITÚCIÁCH - APLIKÁCIA EBP V KLINICKEJ PRAXI EFFECTIVENESS OF MULTIPLE INTERVENTIONS FOR PREVENTING FALLS IN THE ELDERLY IN INSTITUTIONS APPLICATION OF EBP IN CLINICAL PRACTICE Katarína Zrubáková, Vladimír Littva DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ A JEJ VÝZNAM V EDUKÁCII SENIOROV DIGITAL LITERACY AND ITS SOUND IN SENIOR S EDUCATION

13 PREDHOVOR Prepojenie, nadväznosť a kontinuita teoretickej bázy, výskumu a klinickej praxe v ošetrovateľstve predstavuje dlhoročnú tradíciu a cieľový odkaz medzinárodných ošetrovateľských konferencií, organizovaných na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine od roku Problematika terminológie v ošetrovateľstve, ošetrovateľskej diagnostiky, ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, výskumnej metodológie sú v posledných rokoch v popredí záujmu ošetrovateľského výskumu. Vedecké práce prezentujú nové relevantné výsledky teoretických a empirických štúdií, konfrontovaných so zahraničnými poznatkami a vedeckými dôkazmi, a sú tak reprezentačným východiskom pre implementáciu do praxe. V tomto roku sme okrem tradičných nosných tém zaradili do programu aj problematiku implementácie nových, moderných foriem výučby vo vzdelávaní sestier. Tohtoročná, jubilejná desiata, medzinárodná vedecká konferencia TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE, ktorá sa konala 22. mája 2014 na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine, reflektovala uvedené témy a oblasti spája dlhoročná snaha o ich implementáciu a prepojenie s klinickou praxou. Recenzovaná publikácia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve má za cieľ priniesť odbornej verejnosti výber vedeckých prác, ktoré prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej bázy v oblasti ošetrovateľstva a aj ďalších odborov. Do publikácie prispeli autori z Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovenskej republiky. Martin, 2014 Editori

14 PROBLEMS AND BARRIERS IN EVERYDAY LIFE OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Magdalena Baran 1, Anna Nawalana 1, Anna Nowak 2 1 The Faculty of Health Sciences Collegium Medicum Jagiellonian University 2 University Hospital in Cracow Abstrakt Introduction: People with disabilities often experience marginalization and are excluded from public life, which causes their alienation and isolation. It is extremely relevant to remove all the economical, architectural, legal and transportation barriers by using the instruments of local politics. Research Aim: The main aim of the research was to evaluate the level of adaptation of Primary Health Care facilities in Cracow for the people with disabilities. Sample, Methods: The research material was collected by unstandardized observation technique. The research tool was an original observation sheet. The research included 44 Primary Health Care facilities in Cracow. The research was conducted in February Results: The level of adaptation of surveyed facilities for people with disabilities is insufficient. More than 25 % of storied clinics do not have technical capabilities which enable relocation to higher storeys. More than half of surveyed facilities (53,5 %) have parking lot, which do not meet the established criteria. Conclusions: Most of the surveyed facilities do not meet the Universal Design guidelines. It is necessary to introduce new solutions and to modernize Health Care facilities in order to improve the quality of life of people with disabilities. Key words: disability, barriers, healthcare buildings CONTACT Mgr. Baran Magdalena Collegium Medicum Jagiellonian University in Krakow

15 PRÁVA PACIENTŮ JAKO JEDEN Z ASPEKTŮ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ PÉČE Z POHLEDU PACIENTŮ THE PATIENTS` RIGHTS AS ONE OF THE SAFETY ASPECTS OF THE CARE PROVIDED FROM THE POINT OF PATIENT`S VIEW Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, David Kimmer Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt Cíl: Dodržování práv pacientů patří k důležitým aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cílem výzkumu bylo zmapování zapojení pacienta do poskytování bezpečné ošetřovatelské péče. Metodika: Realizace zjišťování názorů pacientů probíhala technikou řízených rozhovorů. Výběrový soubor pacientů hospitalizovaných v nemocnicích byl konstruován tak, aby svou strukturou odpovídal složení všech pacientů České republiky z hlediska regionů (krajů), pohlaví a věku. Celkem tvořilo výběrový soubor 514 pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnic po dobu minimálně 3 dnů. Statistické zpracování dat bylo provedeno programem statistické analýzy sociálních dat SASD, verze Výsledky: Výzkum potvrdil, že pacienti, kteří byli přijati akutně, významně méně (P < 0,05) uvádějí, že byli seznámeni se svými právy. Dále jsme zjistili, že na to, zda byl pacient při svém příjmu seznámen se svými právy má vliv způsob přijetí a počet hospitalizací, které dosud absolvoval (P < 0,05). 68,5 % pacientů uvedlo, že všem informacím, souvisejícím s jejich právy porozumělo. Velká většina pacientů (79,4 %) uvedla, že zná jméno svého ošetřujícího lékaře. Jméno své ošetřující sestry zná necelá polovina (45,1 %) pacientů. Závěr: Vybraná skupina práv pacientů je ve většině případů v nemocnicích ČR naplňována. Dodržování práv pacientů je profesní povinností každého zdravotnického pracovníka, proto doporučujeme, zohlednit tuto problematiku v procesu vzdělávání zdravotnických pracovníků a podobné výzkumy opakovat. Klíčová slova: respektování práv pacientů, bezpečnost poskytované péče, sestra, lékař

16 Abstract Aim: The observation of patients` rights is one of the important aspects of the safety of the care provided. The goal of the research was to map out how the patients were involved in the safe nursing care. Methods: The patients` opinions were identified by means of controlled dialogues. The sample of inpatients was chosen to have a structure corresponding with the structure of all patients in the Czech Republic from the point of view of regions, sexes and age. The total number of patients consisted of 514 patients hospitalized minimally for 3 days. The statistic data processing was performed by SASD the statistic analysis of social data version Results: The research has confirmed that the acute patients give significantly fewer statements (P<0.05) that they have been made acquainted with their rights. Furthermore, it has been found out that the fact whether the patients have been made acquainted with their rights has been influenced the way of admission and the number of hospitalizations which the individual patients had undertaken (P<0.05) % patients stated that they had understood all the information concerning their rights. The great majority of patients (79.4 %) stated that they had known the name of their attending doctor % patients did not know the name of their attending nurse. Conclusion: In the chosen group of patients, the patients rights are observed in the most Czech hospitals. Observing the patients` rights is the duty of all health care professionals and, therefore, these problems should be included in the education of health care staff and similar research should be performed. Keywords: observation of patients` rights, safety of the care provided, nurse, physician Výzkum byl realizován za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci projektu reg. č. NT s názvem Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče. KONTAKT doc. PhDr. Sylva Bártlová, PhD. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

17 U Výstaviště 24, České Budějovice

18 SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIAL AND EMOTIONAL PROBLEMS OF PATIENTS WITH A HEARING LOSS CAUSED BY NOISE Vít Blanař 1, Jan Mejzlík 1,2, Veronika Škvarlová 1 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice, Česká republika Abstrakt Cíl: Zjistit souvislost mezi poruchou sluchu a mezi emočními a sociálními problémy nedoslýchavých. Východiska: V rámci našeho výzkumu byla hodnocena souvislost mezi nedoslýchavostí a mezi problémy ve sféře sociální a psychické u nemocných s poruchou sluchu. Metodika: Pro vyšetřování problémů se sluchem, které souvisí s každodenním životem nedoslýchavých, byla použita česká verze dotazníku Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. Výzkum byl prováděn u pacientů, kteří pracují dlouhodobě v hlučném prostředí a jsou dispenzarizováni na otorinolaryngologických pracovištích. Zaměstnanci z hlučných pracovišť byli zvoleni proto, že jich je poměrně velký počet a v době kdy jsou v důchodovém věku, mají zpravidla významnou nedoslýchavost, která dále progreduje vlivem presbyakuze. V dnešní době jsou to nejčastější uživatelé sluchadel. Výsledky: Celkem bylo do výzkumu zařazeno 49 respondentů v průměrném věku 54,7 let. Mezi nedoslýchavostí a sociálními problémy nedoslýchavých byla zjištěna korelace r = 0, Mezi nedoslýchavostí a emočními (psychickými) problémy byla zjištěna korelace r = 0, Závěr: Zamyšlení nad souvislostmi v oblasti sociální a psychické vnáší do této problematiky jiný úhel pohledu. Zaměstnanci v hlučném prostředí stojí před složitým problémem, kdy na straně jedné potřebují uživit sebe i svou rodinu a na straně druhé by si jistě rádi zachovali dobrý sluch i ve vyšším věku. Klíčová slova: poruchy sluchu, profesní nedoslýchavost, HHIA, hluk, problémy se sluchem

19 Abstract Objective: Find out the connection between the hearing impaired and the emotional and social difficulties with hearing loss. Introduction: In our research was evaluated correlation between hearing loss and the problems in the field of social and psychological condition of patients with hearing impairment. Methods: For examination of problems with hearing which relate to everyday life of patients with hearing loss were used the Czech version of the questionnaire Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) - Dotazník problémů se sluchem pro dospělé. The research was performed with patients who are working in a long term in a noisy environment. They are followed up on Ear-Nose-Throat departments. Employees from noisy workplaces were chosen because there are quite a large number and at a time when they are at retirement age, they usually have a significant hearing loss, which further progresses due to presbyacusis. Nowadays, they are the most frequent users of hearing aids. Results: The research included 49 respondents with a mean age of 54.7 years. Between hearing loss and social problems were found correlation r = Between hearing loss and emotional (psychological) problems were found correlation r = Conclusion: A thought on the context of social and psychological brings to this issue to a different point of view. Employees in a noisy environment standing in front of a difficult problem, when on the one hand they need to feed themselves and their families and on the other hand, they would certainly like to keep good hearing in old age. Key words: hearing disorders, occupational hearing loss, HHIA, noise, hearing problems Projekt byl podpořen grantem Univerzity Pardubice SGSFZS_ CONTACT Mgr. Vít Blanař Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Průmyslová Pardubice

20 CLINICAL EXPERIENCES WITH ADMINISTRATION THE BARTHEL INDEX OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Institute of Nursing, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava Abstract Introduction: Assessment of Activities of Daily Living (ADLs) is priority of assessment functional status of patient with chronic progressive diseases. The Barthel Index of ADLs is oldest and most used tools in nursing research and practice. Primarily was developed and tested for patient with neuromuscular and musculosceletal diseases. Aim: In descriptive study to find out correlation and signification between measured variables associated with clinical parameters of diseases and level perform of ADLs. Sample and methods: In sample of patient with rheumatoid arthritis (N=100) we used The Barthel Index of ADLs as self-administered version. Total score was correlated with clinical parameters. As methods statistical analysis we used correlation coefficients Cramer V, Kendall Tau and test of statistical signification Spearman (r s ). Results: In group of measured clinical variables the strongest relationship was between patient categorization to the functional class (Tau 0,46) and realization ADLs and using compensatory devices (Cramer V 0,58). Statistically significant were correlations betwen The Barthel Index of ADLs and longitude of evidence of patient in dispensary (r s = -0,335, p = 0,001), articular index DAS28 (r s = -0,342, p = 0) and morning stiffness (r s = -0,268, p = 0,007). Conclusion: Total score of The Barthel Index of ADLs has a good statement value, help to quantify and objectify patient's functional capacity, and its indicator for progression of chronic diseases. Obtained data can promote/support nursing diagnostic process, to help plane individualised care, and control effectivity therapeutic and nursing interventions. Key words: activities of daily living, assessment, rheumatoid arthritis, The Barthel Index of Activities of Daily Living

21 CONTACT Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Ústav ošetrovateľstva JLF UK Malá Hora Martin Slovenská republika

22 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI A ZPŮSOBY JEJICH PREVENCE MOST FREQUENT ERRORS IN NURSING CARE PRACTICE AND THE WAYS OF THEIR PREVENTION Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Radka Prokešová Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR Abstrakt Úvod: Prevence pochybení v ošetřovatelské praxi patří k významným aspektům bezpečnosti poskytované péče. Cíl: Cílem výzkumu bylo identifikovat nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi a popsat preventivní opatření, která minimalizují pravděpodobnost jejich vzniku. Metodika: Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní studie. Technika sběru dat probíhala pomocí nestandardizovaných skupinových rozhovorů. Výzkumný soubor: byl tvořen sestrami manažerkami Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice. Výsledky: Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejčastější pochybení v ošetřovatelské praxi patří medikační omyly a přenos nozokomiálních nákaz. Dle sester lze riziko medikačního pochybení snížit zřetelným označením rizikových léčiv, podáváním léků prostřednictvím mobilních lékáren z originálního balení u lůžka pacienta a pečlivou identifikací pacienta. Mezi preventivní mechanizmy přenosu nozokomiálních nákaz patří důkladná hygiena rukou před a po kontaktu s pacientem, při manipulaci s biologickým materiálem, používání ochranných pomůcek a pravidelné školení personálu v problematice hygieny rukou, bariérového režimu a manipulaci s biologickým materiálem. Závěr: Respondentky upozorňovaly na významný potenciál latentních (skrytých) systémových chyb, které zvyšují pravděpodobnost aktivního pochybení zdravotnických pracovníků! Klíčová slova: pochybení; ošetřovatelská péče; medikační pochybení; nozokomiální nákazy

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz roč. 4, č. 3/2013 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU PNAP HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V PALIATIVNÍ PÉČI NA ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ PILOT TESTING OF PNAP QUESTIONNAIRE PATIENT NEEDS ASSESSMENT IN PALLIATIVE CARE AT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM Vít Blanař*, Jan Mejzlík*, **, Veronika Škvarlová* * Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ** Univerzita Karlova, Praha,

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová**

Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová** Nástroje klinické rozvahy pro výuku ošetřovatelského procesu Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová** * Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE

HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH IN EASTERN EUROPE CONFERENCE Z A G R E B, 1 6-17 A P R I L 2 0 1 5 P R E S E N T A T I O N OF T H E P R O J E C T J A K J I N A K ( C Z E C H R E P U B L I C ) M G R. N A T A

Více

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PROBLEMATIKY SENIORŮ Education of providers of social services in the field of problems of seniors Radka Prokešová 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY OBSAH A ZHODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH KURZŮ PRO VŠEOBECNÉ SESTRY Contents and evaluation of lifelong education in short-term courses for general nurses Radka

Více

Erika Hajnová, Radka Bužgová. Abstrakt. Abstract. Úvod

Erika Hajnová, Radka Bužgová. Abstrakt. Abstract. Úvod roč. 4, č. 4/2013 HODNOCENÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB U PACIENTŮ S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM: PILOTNÍ STUDIE ASSESSMENT OF THE SPIRITUAL NEEDS OF PERSONS WITH ADVANCED CANCER: PILOT STUDY Erika Hajnová, Radka

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Systém srovnatelných zdravotnických ukazatelů v Evropě Jitka Láchová a Tomáš Roubal 1 Přehled prezentace 1) Historie a vznik ECHIM 2) Klíčoví aktéři 3) Role ÚZIS

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více