content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "content KALEIDOSKOP King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady"

Transkript

1 KALEIDOSCOPE 1

2 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 Král Jiří z Poděbrad King George of Poděbrady 8 Rok krále Jiřího v Poděbradech Year of King George in Poděbrady 10 Karlštejn nejnavštěvovanější památka Středočeského kraje Karlštejn the most visited monument in Central Bohemia Region 12 Český Šternberk Český Šternberk 14 Zříceniny ve Lštění Ruins at Lštění 16 Rokokový zámek Dobříš Dobříš Chateau a rococo gem 18 Loučeň Loučeň 20 Žleby romantika jako z pohádky Žleby fairy tale romance 22 Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou 24 Stará Huť u Dobříše sídlo Památníku Karla Čapka Stará Huť near Dobříš seat of the Karel Čapek Memorial 26 Bohumil Hrabal ( ) Bohumil Hrabal ( ) 28 Antonín Dvořák, slavný Středočech Antonín Dvořák, famous native of Central Bohemia 30 Malířská výročí roku 2014: Václav Rabas Artists jubilees in 2014: Václav Rabas 32 Malířská výročí roku 2014: Cyril Bouda Artists jubilees in 2014: Cyril Bouda 34 Chrám svaté Barbory Saint Barbara s Church 36 Památky slavné hornické slávy v Kutné Hoře Monuments to old mining glory in Kutná Hora 38 Hornický skanzen Mayrau Mining museum Mayrau 40 Pozvání do Hornického muzea Příbram Invitation to the Příbram Mining Museum 42 Zlaté štoly v Jílovém Gold mines in Jílové 44 Hvězdárna Ondřejov Ondřejov Observatory 46 Povolání: malíř, galerista, ředitel Václav Zoubek Occupation: painter, gallery owner, director Václav Zoubek 48 Ředitel Regionálního muzea Kolín Vladimír Rišlink, historik umění Director of the Kolín Regional Museum Vladimír Rišlink, art historian 50 Rozhledny na Sedlčansku Viewing towers in Sedlčany district 52 Kokořínsko Kokořínsko 54 Votická Kopretina The Votice Daisy 56 Golf ze Skotska až do Středočeského kraje Golf: from Scotland to the Central Bohemian Region 58 Po stopách Kozla On the trail of the Goat 60 Vlakem po Středočeském kraji The Central Bohemian Region by train 62 Kalendárium Calendar 2 KALEIDOSKOP

3 editorial Vážení a milí čtenáři, příznivci Středočeského kraje, v rukou držíte nové vydání magazínu Kaleidoskop a mou milou povinností je opět k Vám promluvit. Věřím, že v něm najdete zajímavá témata a inspiraci k návštěvě Středočeského kraje, který nabízí řadu přírodních krás, historických památek, architektonických pokladů, kulturních zajímavostí i sportovních možností pro volný čas. Území kraje bylo již od pradávna centrem českého státu. Sídlili zde Přemyslovci, území dnešních středních Čech sloužilo jako místo odpočinku pro některé panovníky a prezidenty. Například hrad Karlštejn (Karel IV.), hrad Křivoklát (Václav IV.), zámek Konopiště (František Ferdinand d Este), zámek Lány (T. G. Masaryk). Mnohá města si uchovala svůj středověký ráz a právem jsou zahrnována mezi památky světového kulturního dědictví (Kutná Hora). Středočeský kraj nabízí také místa, kde se snoubí krása přírody s nabídkou nepřeberných možností pro trávení volného času. Můžete využít celkem 18 udržovaných golfových hřišť a 142 kilometrů cyklostezek. Krásu neporušené přírody je u nás možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník, ale také v rozlehlých lesích Brd nebo podél řek. Čekají na vás také lyžařská střediska, přírodní koupaliště, řeky pro výlety lodí nebo jízdárny pro vyjížďky na koních. Návštěvníci v kraji naleznou také velké množství nejrůznějších muzeí, která mapují mnohé obory. Můžete navštívit například muzeum železnice, vojenské techniky, muzeum Škodovky, muzeum zlata i stříbra, skanzeny hornické i národopisné. Rozhodně doporučuji navštívit Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře se zajímavými expozicemi i nádherně zrekonstruované zahrady Jezuitské koleje. Věřím, milí čtenáři, že nezůstane pouze u čtení magazínu Kaleidoskop, ale že se do Středočeského kraje vydáte a naši tištěnou pozvánku proměníte ve vlastní nezapomenutelné zážitky. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Dear readers, fans of the Central Bohemian Region, you have in your hands the latest edition of Kaleidoskop magazine and it is once again my pleasurable duty to say a few words to you. I trust you will find in the magazine lots of interesting topics and inspiration for visiting to the Central Bohemian Region, which boasts a number of sites of natural beauty, historical monuments, architectural treasures, interesting cultural traditions and sports opportunities. The territory of the region has been the centre of the Czech Lands since time immemorial. It was the seat of the Přemysl dynasty, and the territory of what is today Central Bohemia was a popular place of relaxation for certain monarchs and presidents. For example, it is home to Karlštejn castle (Charles IV), Křívoklát castle (Wenceslas IV), Konopiště chateau (Franz Ferdinand d Este) and Lány chateau (T. G. Masaryk). Many towns here have retained their medieval features and are rightly included on the list of world cultural heritage sites (Kutná Hora). The Central Bohemian Region also boasts places which marry beautiful countryside with an almost unlimited range of freetime activities. There are 18 maintained golf courses and 142 kilometres of cycle paths. Unspoilt nature can be found mainly in five protected landscape areas called Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Český ráj and Blaník, as well as in the extensive Brdy forests or alongside rivers. There are also ski resorts, wild swimming areas, rivers for boat trips and horse-riding areas. Visitors to the region will also find a large and diverse range of museums devoted to many different subjects. For example, you can visit a railway museum, a military equipment museum, a Skoda museum, a museum of gold and silver, and also replica mining villages and outdoor ethnographic museums. I would certainly recommend visiting the Gallery of the Central Bohemian Region ( GASK ) in Kutná Hora, with its interesting expositions, and the magnificently renovated gardens of the Jesuit College. Dear readers, I hope and trust that you will not only read Kaleidoskop magazine but will head to the Central Bohemian Region. Consider this an invitation to come and enjoy your own unforgettable experiences. You certainly won t get bored in our region. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Kaleidoskop Středočeského kraje, 2014 Jako periodický tisk vydává Středočeský kraj ve vydavatelství Agentura Dům, s.r.o. Šéfredaktorka Mgr. Hana Langerová; překlad Peter Williams DTP: Igor Ondřej Titulní foto: archiv města Poděbrady Datum vydání: Evidenční číslo: MK ČR E Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 IČO: KALEIDOSCOPE 3

4 obsah Cestovní navigátor Navigator Repro: TOPOGRAF spol. s r. o Poděbrady Podebrady 6. Křivoklát Krivoklat 2. Lány Lany 7. Sázava Sazava 3. Nymburk Nymburk 8. Český Šternberk Cesky Sternberk 4. Lužná Luzna 9. Dobříš Dobris 5. Karlštejn Karlstejn castle KALEIDOSKOP 10. Kutná Hora Kutna Hora

5 contents TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Poděbrady Podebrady Lány Lany Nymburk Nymburk 4. Lužná Luzna Karlštejn Karlstejn castle 6. Křivoklát Krivoklat Sázava Sazava Český Šternberk Cesky Sternberk 9. Dobříš Dobris Kutná Hora Kutna Hora 10. KALEIDOSCOPE 5

6 Král Jiří z Poděbrad Jediný český král, který se nenarodil z královské krve, a poslední král v našich zemích, který nepocházel z cizích dynastií Jiří z Kunštátu a Poděbrad ( ) pocházel ze šlechtického rodu, který nabyl vážnosti i majetku díky husitským válkám. Jiří se už jako čtrnáctiletý zúčastnil bitvy u Lipan na straně umírněné panské jednoty, a o deset let později se stal hejtmanem tzv. landfrídů, kteří za bezvládí po smrti císaře Zikmunda udržovali v boleslavském kraji pořádek. V roce 1448 dobyl katolickou Prahu s cílem politicky sjednotit zemi rozdělenou názorově mezi katolíky a kališníky a dát jí nového krále. Protože byl nejen schopným válečníkem, ale i obratným diplomatem, jemuž se podařilo skutečně stabilizovat poměry v zemi, byl zvolen za zemského správce. Tuto funkci zastával i po tom, co byl za krále vybrán nezletilý Ladislav Pohrobek, a také i po jeho předčasné smrti. Ke korunovaci Jiřího za českého krále přispěla nejen část katolické šlechty, která se domnívala, že v něm získá povolného panovníka, ale i slib Jiřího papežské kurii, že bude pronásledovat kališnictví. Protože toto ujednání pak jako král dodržoval jen vlažně, bylo pro něho důležité získat spojence v očekávaném sporu s papežem. Aktivně jednal o vytvoření celoevropské mírové unie, jejíž ideou byla rovnoprovánost všech členů a řešení sporů bez použití násilí. Tento projekt v mnoha ohledech předstihl svou dobu a zůstal proto v podstatě bez odezvy. Jiří byl v roce 1466 prohlášen za kacíře a bylo proti němu zahájeno křížové tažení. Bez spojenců za hranicemi, se sílící katolickou domácí opozicí a se zemí zpustošenou válkou musel jednat o smíru. Brzy po tom, co sjednal svého nástupce z dynastie Jagellonců, v březnu roku 1471 náhle zemřel. Na rok 2014 připadá 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad. Oslavy se konají především ve městě, které je považová- King George of Poděbrady The only king of Bohemia not born of royal blood, and the last king of our lands not from a foreign dynasty George of Kunštát and Poděbrady ( ) came from a noble family that gained importance and prop- erty during the Hussite wars. As a fourteen year old George had taken part in the Battle of Lipany on the side of the moderate noblemen. Ten years later he was made captain of the landfríd noblemen who maintained order in the Boleslav region in the political vacuum following the death of Emperor Zikmund. In 1448 he conquered Catholic Prague with a view to politically unifying the country divided between Catholics and Utraquists. Because he was a skilful diplomat as well as a capable warrior, he did indeed manage to stabilise the country and was elected governor of the country. He retained this of- fice even after the adolescent Ladislav Pohrobek was made king and after his premature death. George was crowned king of Bohemia partly because the Catholic noblemen believed he would be a moderate ruler, and also because of George s promise to the papal curia that he would persecute Utraquism. When, as king, George was then lax in honouring this agreement, it was important for him to gain allies for his anticipated dispute with the pope. He actively negotiated for the creation of a pan-european peace union, based on equality for all members and the resolution of disputes without resorting to violence. This project was so far ahead of its time that it made little headway. George was declared a heretic in 1466 and a crusade was launched against him. With no allies beyond the borders, with growing Catholic opposition at home and with the country ravaged by war, he was compelled to sue for peace. Shortly after arranging that his successor would be from the Jagellon dynasty, he died suddenly in March marks the 550 th anniversary of George of Poděbrady s peace mission. The celebrations will take place mainly in Poděbrady, the town regarded as the king s birthplace, and 6 KALEIDOSKOP

7 cultural heritage Text: Agentrua Dům s.r.o., foto: archiv Polabského muzea, archiv města Poděbrady no za rodiště krále v Poděbradech, a to zejména na zdejším zámku. Dnes se zde nachází Památník krále Jiřího z Poděbrad, pracoviště Polabského muzea, které zřizuje Středočeský kraj. Polabské muzeum připravuje za finanční podpory Středočeského kraje celkovou rekonstrukci stávající expozice. Nová expozice Památníku krále Jiřího představí moderními výrazovými prostředky osobnost tohoto českého krále, jeho dobu, vznik mírového plánu a myšlenky v současném stavu poznání jeho doby. Nová expozice o králi Jiřím, která časově reprezentuje období let zhruba , tj. dobu, kdy Poděbrady vlastnili Kunštáti a s důrazem především na dobu života Jiřího z Poděbrad, bude umístěna v kapli. Na ni bude navazovat expozice o B. Schnirchovi, tvůrci Jiřího pomníku na poděbradském náměstí, a končit ve sklepě s lapidáriem. Poděbrady jsou dobře dostupné vlakem, lodí po Labi nebo autem po dálnici D11. Podél řeky vede česko-německá Labská cyklotrasa, která měří od pramene řeky až po ústí do Severního moře celkem 1220 km. Poděbradský zámek si rozhodně zaslouží pozornost nejen pro exponáty připomínající dobu panování Jiřího z Poděbrad. Je to historicky cenná stavba, kterou vybudoval ve 2. polovině 13. století na místě staršího hradiště český král Přemysl Otakar II. jako raně gotický vodní hrad. Od poloviny 14. století patřil významnému šlechtickému rodu pánů z Kunštátu, který přijal Poděbrady i do svého rodového jména. O sto let později přešlo vlastnictví hradu do rukou dalších českých panovníků. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek a v letech dostal barokní podobu. Do Poděbrad vedla jedna z tras Propagace turistických destinací Road trip, projektu Středočeského kraje na podporu cestovního ruchu v regionu, spolufinanancovaného z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních atraktivitách Středočeského kraje z oken parního vlaku jako tradičního historického dopravního prostředku. Takto propagovaná místa už zaznamenala zvýšení návštěvnosti zejména rodin s dětmi, seniory a handicapovanými turisty. principally at the local chateau. This is the site today of the King George of Poděbrady Memorial, a branch of the Polabí Museum run by the Central Bohemian Region. With financial support from the Central Bohemian Region, the Polabí Museum is preparing a general overhaul of the existing exposition. The Memorial s new exposition will use modern presentation techniques to give an insight into the personality of King George, his era and his peace plan. The new exposition will be housed in the chapel. It will cover the period from roughly 1350 to 1500, i.e. the time when Poděbrady was the property of the Kunštát family, but the main emphasis will be on the lifetime of King George. This will be combined with an exposition on B. Schnirch, the creator of the King George monument in Poděbrady s main square, and an exhibition of sculptural works in the basement. Poděbrady is easy to reach by train, by boat along the river Labe or by car along the D11 motorway. The Czech-German Labe/ Elbe cycle path, which measures 1220 km from the source of the river to the North Sea, runs alongside the river. Poděbrady chateau is definitely worth visiting, and not just for its exhibits recalling the time when George of Poděbrady was king. It is a historically valuable building erected in the second half of the 13 th century on the site of an older fort by King of Bohemia Přemysl Otakar II as an early Gothic castle built on water. From the mid 14 th century it belonged to the eminent noble family of the Lords of Kunštát, who incorporated Poděbrady into their family name. A hundred years later the castle fell into the hands of other Bohemian rulers. In the 16 th century it was rebuilt as a Renaissance chateau and it was given a Baroque appearance in the years Poděbrady lies on one of the routes that came under Promotion of Tourist Destinations Road Trip, a project of the Central Bohemian Region to promote tourism co-financed out of the Regional Operational Programme of the Central Bohemia Cohesion Region. The aim of this project was to raise awareness of the most important historical and natural sites in Central Bohemia, seen from the windows of a steam train. The featured places have already registered increased numbers of visitors, mainly families with children, seniors and disabled tourists. Info: KALEIDOSCOPE 7

8 kulturní dědictví Rok krále Jiřího v Poděbradech Kde jinde by mělo být autentické ohnisko oslav jubilejního výročí slavné mírové mise českého krále Jiřího z Poděbrad než ve městě, kde už od roku 1896 stojí nádherná jezdecká socha posledního Čecha na českém královském trůně? Město Poděbrady už v polovině roku 2012 dalo dohromady velmi reprezentativní sestavu členů organizačního výboru oslav 550. výročí mírové mise, která způsobila, že Jiří z Poděbrad, středověký český král, je dnes zcela legitimně považován za prvního průkopníka evropské mírové organizace. Jeho ambiciózní projekt chceme připomenout významným způsobem v letech 2014 a 2015, a to nejen české, ale i evropské veřejnosti. Chceme připomenout dávné a přesto stále resonující myšlenky ve vazbě na aktuální desáté výročí vstupu České republiky do Evropské unie a ukázat tak na nadčasovost plánů Jiřího z Poděbrad. Jsme proto velmi rádi, že záštitu nad oslavami ochotně převzali všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé České republiky. A význam výročí dokonce umocní svou osobní přítomností i generální tajemník OSN. Pokud v roce 2014 zavítáte do Poděbrad, bude na vás čekat dlouhá řada zajímavých událostí. Namátkou vybíráme třeba unikátní výstavu originálu národní kulturní památky legendární mírové smlouvy z roku 1464 s autentickým podpisem krále Jiřího. Ta bude zcela výjimečně vystavená v Poděbradech v neděli 2. března při příležitosti Dne Poděbrad. V dubnu bude s bohatým doprovodným historizujícím programem otevřená na zámku nová, moderní expozice připomínající Jiřího z Poděbrad a jeho mírovou misi. Vrchol oslav roku 2014 je nasměrován na víkend od 16. května, kdy se na cestu do Paříže vydalo poselstvo českého krále Jiřího. Tento víkend se poděbradský zámek a nejbližší okolí promění ve středověké město. Proběhne zde festival středověkých tanečních a hudebních skupin, návštěvníci ochutnají na Year of King George in Poděbrady Where else should be the centre of the events celebrating the anniversary of the famous peace mission of King of Bohemia George of Poděbrady if not the town which since 1896 has boasted a magnifi cent equestrian statue of the last Bohemian to sit on the throne. In mid 2012 the town of Poděbrady assembled a very prominent line-up of people to join the organising committee for the 550 th anniversary of the peace mission which resulted in George of Poděbrady (Jiří z Poděbrad), the medieval king of Bohemia, being legitimately considered the first pioneer of the European peace movement. We want to mark his ambitious project in proper fashion in 2014 and 2015, for both the Czech public and the rest of Europe. We want to commemorate this old, yet still resonant idea in connection with the tenth anniversary of the Czech Republic s accession to the European Union, and thus show how timeless George s plans were. We are therefore very glad that the four highest political representatives of the Czech Republic have willingly lent their auspices to the celebrations. And the anniversary s significance will be further enhanced by the personal presence of the UN secretary general. If you come to the town of Poděbrady in 2014, a whole series of interesting events will await you. One of these is a unique exhibition of the original peace treaty from 1464, with the authentic signature of King George, which is now a national cultural heritage item. The treaty will be displayed in Poděbrady on Sunday 2 March on Poděbrady Day. In April, a new exposition commemorating George of Poděbrady and his peace mission will be opened, with a diverse programme of accompanying events. The 2014 celebrations will climax on the weekend of May 16, when the legation of George, King of Bohemia, set off for Paris. On this weekend the Poděbrady chateau and its immediate surroundings will be transformed into a medieval town. There will be a festival of medieval dance and music ensembles, a medi- 8 KALEIDOSKOP

9 cultural heritage food festivalu středověkou kuchyni, kolorit oslav doprovodí středověké tržiště, kejklíři i rytíři, ale na druhé straně odsud odstartuje běžecká štafeta mládeže do sídla Evropského parlamentu a velvyslanci zemí Evropské unie zahájí výstavu symbolických velkých laminátových srdcí vyzdobených předními výtvarníky jednotlivých zemí. V červnu nejen v Poděbradech, ale i v dalších zhruba 50 městech, kde mají náměstí či ulici Jiřího z Poděbrad, proběhnou ve stejný den a stejný čas koncerty na počest krále Jiřího, při kterých bude pokřtěna nová monografie o tomto českém králi z pera Petra Hory Hořejše. V červenci se bude konat v Poděbradech evropské setkání mládeže spojené s velkou plenérovou ekumenickou bohoslužbou a všechno završí prestižní mezinárodní vědecká konference. To jsou jen ty nejzásadnější akce a jen ty, co budou přímo v Poděbradech. Nutno poznamenat, že vedle oslav mírové mise bude v Poděbradech také probíhat každoroční tradičně bohatý kulturní program, tak typický pro zdejší lázně. Jinými slovy, kdo si to v roce 2014 namíří do Poděbrad, rozhodně se nudit nebude. Ladislav Langr starosta města a předseda organizačního výboru oslav eval food festival, and a medieval marketplace with acrobats and knights. It will also be the starting point for a young people s relay run to the seat of the European Parliament, and ambassadors from European Union countries will open an exhibition of symbolic large-format laminate hearts decorated by leading artists from the various countries. On the same day in June and at the same hour, concerts will be staged in Poděbrady and in around 50 other towns that have a square named after King George, and a new monograph about this king of Bohemia written by Petr Hora Hořejš will be officially launched. In July, Poděbrady will host a European youth gathering, combined with a large, open-air ecumenical service and culminating in a prestigious international academic conference. These are merely the most significant events and only those that will take place in Poděbrady. It should also be mentioned that besides the celebrations of the peace mission, Poděbrady will go ahead with its traditional annual cultural programme that is the spa town is known for. In other words, anyone heading to Poděbrady in 2014 will certainly not get bored. Ladislav Langr mayor of the town and chairman of the celebrations organising committee Info: Text: PhDr. L. Langr, foto: archiv města Poděbrady KALEIDOSCOPE 9

10 Karlštejn Nejnavštěvovanější památka Středočeského kraje Hrad Karlštejn dal postavit císař Karel IV. na skalním ostrohu vysoko nad řekou Berounkou jako svou soukromou venkovskou rezidenci. Původně menší sídlo se postupně stupňovitě rozšiřovalo o další budovy směrem dolů k podhradí, podle významu, jaký jim Karel IV. přikládal, a tvoří dodnes jeho nezaměnitelnou siluetu. Nejvýše je postavena nejstarší Velká věž s vlastním opevněním. Obsahuje historicky nejcennější část hradu kapli svatého Kříže, kterou císař určil k bezpečnému uložení zemského archivu, sbírky vzácných svatých ostatků a říšských a později i českých korunovačních klenotů. Kaple je rozdělena pozlacenou mříží na dvě části. Její interiér zdobí další zlacení, drahé kameny a benátské sklo, a především unikátní soubor deskových obrazů Mistra Theodorika. Zobrazují náboženské výjevy a kromě toho sloužily i jako relikviáře. Sám císař prý na znamení pokory vstupoval do kaple bosý. Kaple svatého Kříže podléhala z příkazu císaře zvláštnímu bezpečnostnímu režimu: uzamčena byla čtyřmi masivními kovovými dveřmi s devíti zámky, do jejích prostor byl vstup povolen jen na císařovo povolení, mše, které se zde konaly, směli sloužit jen arcibiskupové nebo karlštejnský děkan, a okolní prostor byl přísně střežen. Krytým dřevěným můstkem je Velká věž spojená s Mariánskou věží. Její přízemí sloužilo jako hradní vězení, v prvním Karlštejn The most visited monument in the Central Bohemia Region Karlštejn castle was built by Emperor Charles IV on a rocky outcrop high above the river Berounka as his private country residence. The originally smaller seat was gradually expanded downhill and more buildings added according to the significance that Charles IV ascribed to them, creating today s unmistakeable silhouette. The oldest building, the Big Tower with its own fortifications, stands on the highest point. It contains the historically most valuable part of the castle the Chapel of the Holy Cross, which the emperor chose to house the state archive, collections of holy relics and the imperial and later the Czech crown jewels. The chapel is divided into two parts by a gold-plated grille. Its interior is bedecked with other gilding, precious stones and Venetian glass and, above all, a unique collection of painted panels by Master Theodoricus. They depict religious scenes and were also used as reliquaries. The emperor himself would apparently enter the chapel barefoot as a sign of humility. By order of the emperor, the Chapel of the Holy Cross was safeguarded by a special security arrangement: it was closed off with four massive metal doors with nine locks; entry was possible only with the emperor s consent; Masses held here had to be conducted by either archbishops or the Karlstejn deacon; and the surrounding area was kept under heavy guard. The Big Tower is connected to the Marian Tower by a covered wooden footbridge. The ground floor was used as the castle prison; the first floor was a treasury and jewels repository; and the second floor housed the Church of Our Lady and the Chapel of St Katherine, which were reserved for the emperor s private use. Valuable wall paintings of Biblical scenes have been preserved in the church, while the chapel walls are still inlaid with semiprecious stones. Items from the Karlštejn treasure and a copy of the St Wenceslas crown, whose original is kept in St Vitus s Cathedral in Prague Castle, are displayed in the jewels repository. The Marian Tower is connected to the Imperial Palace by a footbridge. Courtiers were lodged in the lower parts of the palace; the second floor was used for the emperor s reception rooms and also contained Charles s bedroom, from which a winding staircase leads down to the bedrooms of the empress and her ladies-in-waiting. A short way below stands the Burgrave House, where the castle administration was housed (and still is today, in fact). It is also 10 KALEIDOSKOP

11 cultural heritage patře byla pokladnice a klenotnice a v druhém patře vestavěn kostel Panny Marie a kaple sv. Kateřiny, která sloužila soukromému rozjímání císaře. V kostele se zachovaly cenné nástěnné malby s biblickými výjevy, v kapli obložení stěn polodrahokamy. V klenotnici jsou vystavovány předměty z karlštejnského pokladu a kopie Svatováclavské koruny, jejíž originál je uložen v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Mariánská věž je spojena můstkem s Císařským palácem. V nižších částech paláce byli ubytováváni členové dvora, druhé patro sloužilo jako reprezentační prostory císaře a je tu i Karlova ložnice, ze které vede točité schodiště do ložnic císařovny a jejích dvorních dam. O něco níže se rozkládá Purkrabský palác, kde sídlila tehdejší (i dnešní) správa hradu. Mj. slouží i k reprezentačním účelům. Purkrabství bylo ve své historii několikrát přestavováno a jeho dnešní podoba v duchu purismu pochází z konce 19. století. Nejníže stojí Studniční věž, která zásobovala Karlštejn vodou. V celém areálu hradu není vlastní pramen, takže voda se sem musela přivádět štolou z nedalekého potoka. Ze studny byla do věže voda vytahována okovem, který byl spouštěn a vytahován kolem, v němž šlapali lidé a uváděli ho tak do pohybu. Od roku 1918 je hrad ve vlastnictví státu a byl vyhlášen národní kulturní památkou, okolí je národní přírodní rezervací. Do obce Karlštejn je možné cestovat vlakem. Motorizovaní turisté musejí nechat vozy na záchytném parkovišti a k hradu dojít buď pěšky, nebo využít služeb místních přepravců s ekologicky šetrnými dopravními prostředky. Karlštejn leží na cyklistické trase a několika trasách turistických. Karlštejn lies on one of the routes that came under Promotion of Tourist Destinations Road Trip, a project of the Central Bohemian Region to promote tourism co-financed out of the Regional Operational Programme of the Central Bohemia Cohesion Region. The aim of this project was to raise awareness of the most important historical and natural sites in Central Bohemia, seen from the windows of a steam train. The featured places have already registered increased numbers of visitors, mainly families with children, seniors and disabled tourists. used for social events today. The Burgrave House was rebuilt several times and its current appearance in the Purist style dates from the end of the 19 th century. The lowest building is the Well Tower, which supplied Karlštejn with water. The site itself does not have its own source of water, so water had to be channelled here through a shaft from a nearby stream. Water was drawn from the well in a bucket, which was lowered and raised by a wheel turned by people. The castle has been state property since 1918 and was declared a national cultural monument. The surrounding land is a national nature reserve. The village of Karlštejn can be reached by train. Drivers have to leave their cars in a car park and either walk to the castle or use the services of local firms providing environmentally friendly transport. Karlštejn also lies on a cycle path and several footpaths. Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: Igor Ondřej Na Karlštejn vedla jedna z tras Propagace turistických destinací Road trip, projektu Středočeského kraje na podporu cestovního ruchu v regionu, spolufinanancovaného z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních atraktivitách Středočeského kraje z oken parního vlaku jakožto tradičního historického dopravního prostředku. Takto propagovaná místa už zaznamenala zvýšení návštěvnosti zejména rodin s dětmi, seniory a handicapovanými turisty. KALEIDOSCOPE 11

12 kulturní dědictví Český Šternberk Hrad, který je už téměř 800 let v držení jednoho rodu Hrad, který se rozkládá na skále nad řekou Sázavou, byl založen v roce 1241 Zdeslavem z Divišova. Název hradu je odvozen od erbu rodu Divišoviců, zlaté osmicípé hvězdy (německy Stern hvězda, Berg hora). Z té doby se datuje i nový rodový přídomek pánů z Divišova a ze Sternberga. O sto let později byl zdokonalen obranný systém hradu vybudováním třípatrové strážní věže. V 15. století, v době vrcholících sporů mezi českými katolíky a kališníky, se tehdejší majitel hradu Zdenek ze Sternberga postavil do čela katolických pánů, za což byl v roce 1467 hrad dobyt královskými vojsky Jiřího z Poděbrad. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad opět opravován a rozšiřován, dál se zdokonaloval obranný systém, přistavěna byla jižní válcová věž a tzv. hladomorna, která však nesloužila jako vězení, ale jako předsunutá bašta k obraně nejvíce ohrožované jižní strany hradu. Přesto, když v roce 1627 došlo v podhradí k povstání, vzbouřenci hrad opět vyplenili. V roce 1712 po meči vymřela větev Holických ze Sternberga a po dobu 130 let se hrad ocitl v držení několika dalších rodů, než jej zakoupil Zdenek ze Sternberga z rodové linie Konopišťských. Po komunistickém převratu byl hrad v roce 1949 vyvlastněn a současnému majiteli Zdenkovi Sternbergovi navrácen v roce Hrad je dnes opět celoročně obydlen rodinou majitele, přičemž značná část prostor je přístupná i veřejnosti. Prohlídková trasa vede patnácti místnostmi, mezi kterými jsou například rytířský sál s mnoha historicky i umělecky cennými artefakty, žlutý salón s barokní štukaturou a zařízením ve stylu Ludvíka XVI., rozlehlá knihovna s několika tisíci svazky, jídelna s prostřeným tabulovým stříbrem, snídaňový pokoj s intarzovaným nábytkem a sbírkou stříbrných figurek, Český Šternberk A castle owned by a single family for almost 800 years The castle, which stands on a cliff over the river Sázava, was founded in 1241 by Zdeslav of Divišov. The castle s name is derived from the coat-of-arms of the Divišov family, an eightpointed gold star (in German Stern means star and Berg means mountain). Since that time the family was known as the lords of Divišov and Sternberg. A hundred years later, the castle s fortifications were improved by the building of a three-storey watchtower. In the 15 th century, at a time of escalating discord between Czech Catholics and Calixtines, the castle s owner Zdeněk of Sternberg put himself in the forefront of the Catholic noblemen, in retaliation for which the castle was captured in 1467 by the royal armies of George of Poděbrady. At the turn of the 15 th and 16 th centuries the castle was again repaired and expanded; more improvements were made to its defences, with the addition of a new southern round tower and a dungeon, but this was not used as a prison but as an outlying bastion to defend the most vulnerable southern side of the castle. Even so, when there was an uprising against the local lord of the manor in 1627, the attackers again plundered the castle. In 1712 the last member of the Holický of Sternberg branch of the family was killed in battle and for a period of 130 years the castle became the property of several other families, before being 12 KALEIDOSKOP

13 cultural heritage Na Český Šternberk vedla jedna z tras Propagace turistických destinací Road trip, projektu Středočeského kraje na podporu cestovního ruchu v regionu, spolufinanancovaného z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních atraktivitách Středočeského kraje z oken parního vlaku jako tradičního historického dopravního prostředku. Takto propagovaná místa už zaznamenala zvýšení návštěvnosti zejména rodin s dětmi, seniory a handicapovanými turisty. Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: archiv Agentury Dům, s.r.o. orientální předsíň, pracovna Jiřího Sternberga s obrazovým rodokmenem 63 předků, lovecký salón s mnoha trofejemi i komnaty, které svým zařízením přiblížují návštěvníkům umělecké slohy baroka, rokoka, empíru a biedermeieru. Zcela ojedinělá je šternberská sbírka dobových grafických listů, námětově zaměřených k dějinám třicetileté války. Tato kolekce mědirytin, shromážděná počátkem 20. století Jiřím Sternbergem, čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky. Expoziční místnosti jsou doplněny zajímavou sbírkou historických zbraní, soubory vzácného porcelánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých staletí. Kromě stálých expozic jsou pro návštěvníky připraveny i jednorázové akce, například tradiční nostalgická jízda historickým vlakem k ukončení letošní sezóny. Do Českého Šternberka je možné dojet po železnici i po silnici, na kole i pěšky po několika turistických značkách; vodáci mohou připlout lodí. bought back by Zdenek of Sternberg from the Konopiště line. In 1949 the castle was nationalised after the communist takeover. It was restored to the current owner Zdenek Sternberg in Today the castle is once again inhabited all-year-round by the owner s family, with a considerable part of it open to the public. The castle tour takes in fifteen rooms, including the knights hall with many historically and artistically valuable artefacts, the yellow salon with its Baroque stucco work and furniture in the Louis XVI style, the large library with several thousand books, the dining room with its table set with silver tableware, the breakfast room with inlaid furniture and a collection of silver figurines, the Oriental hallway, Jiří Sternberg s study with a pictorial genealogical chart documenting 63 ancestors, the hunting salon bedecked with trophies, and rooms with decoration typical of the Baroque, Rococo, Empire and Biedermeier styles. One unique feature is the Sternberg collection of period graphic works dealing with the history of the Thirty Years War. This collection of copper etchings assembled at the start of the 20 th century by Jiří Sternberg numbers 545 pieces and is rated one of the most important collections on this theme. The exposition rooms also feature an interesting collection of historical weapons, sets of rare porcelain and various examples of handicrafts down the centuries. Besides the permanent expositions there are also one-off events for visitors, such as the traditional journey by historical train to close the tourist season. Český Šternberk can be reached by road or rail, by bicycle or on foot along several marked routes; you can also get there by boat. Český Šternberk lies on one of the routes included under Promotion of Tourist Destinations Road Trip, a project of the Central Bohemian Region to promote tourism, co-financed out of the Regional Operational Programme of the Central Bohemia Cohesion Region. The aim of this project was to raise awareness of the most important historical and natural sites in Central Bohemia, seen from the windows of a steam train. The featured places have already registered increased numbers of visitors, mainly families with children, seniors and disabled tourists. Info: KALEIDOSCOPE 13

14 Ruins at Lštění Romance in the Sázava valley The municipality of Lštění lies on the bank of the river Sázava, not far from Čerčany on the site of the former Roman settlement Lescenaum, a point on the trade route from the Roman Empire to the North Sea. Protected on three sides by steep hillsides, the rocky outcrop above the river was chosen as the site of a fortress by Slavs in the 9 th century. The fortress later became one of the fortifications protecting the Přemysl dynasty territory in Central Bohemia. At the time the Přemysls were the only princely family to adopt Christianity, and they built churches in their forts and elsewhere. Lstění was no exception: the only stone building within the massive earthen ramparts was the little Church of St Klement, while the prince s palace was little more than a rudimentary timber cabin. Although the fort gradually expanded, at the start of the 13 th century settlements like this became obsolete and were replaced by stone castles. Dubá castle was founded at the end of the 13 th century by the lords of Dubá and Zlenice, a noble family that was politically important until the 15 th century and owned a number of villages spread over a wide area. For example, Oldřich of Dubá and Zlenice, one of the castle s owners, held the office of lord justice in Bohemia in the years and was known as the author of Commentary on the Law of Bohemia. In 1463, during the time of the disputes between King George of Poděbrady and the Bohemian noblemen, the castle was captured and destroyed. Today, Lštění and its immediate vicinity is a popular destination for romantic excursions. In the fort complex there are the half-collapsed tower of Zlenice castle, known as Hláska, and Zříceniny ve Lštění Romantika v údolí Sázavy Na břehu Sázavy nedaleko dnešních Čerčan leží v místě někdejší starořímské osady Lescenaum, kudy vedla obchodní cesta z Říše římské k Severnímu moři, obec Lštění. Skalnatý ostroh nad řekou, chráněný ze tří stran strmými srázy, si vyhlédli v 9. století i staří Slované a vybudovali tu pevné hradiště, které se později stalo jednou z pevností chránících přemyslovské území ve středních Čechách. Přemyslovci byli v té době jediní z knížecích rodů, kteří přijali křesťanství, a kostely se tedy stavěly jen na jejich hradištích. Výjimkou nebylo ani Lštění: za mohutnými valy stála jediná kamenná stavba, kostelík sv. Klementa, kdežto za knížecí palác sloužil z dnešního pohledu prostý dřevěný srub. I když se postupně hradiště rozšiřovalo, počátkem 13. stol. už byla podobná sídla na svou dobu nevyhovující a začaly je nahrazovat kamenné hrady. 14 KALEIDOSKOP

15 cultural heritage Hrad Dubá založili koncem 13. století páni z Dubé a Zlenic, šlechtický rod, který si podržel politický význam až do 15. století a jemuž náležela i řada vesnic v širokém okolí. Například Oldřich z Dubé a na Zlenicích, jeden z majitelů hradu, zastával v letech úřad nejvyššího sudího v Čechách a byl znám jako autor Výkladu na právo země České. Za sporů krále Jiřího z Poděbrad s českou šlechtou byl hrad v roce 1463 dobyt a pobořen. Dnes je Lštění a jeho nejbližší okolí oblíbeným cílem romantických výletů. V areálu Hradiště se dochovala polorozbořená věž hradu Zlenice, podle které se dnes nazývá Hláska, a část kamenného zdiva obytných staveb, brány, obvodové hradby se zaoblenými nárožími a příkopy. Ostatní části Hradiště jsou patrné pouze v podobě výrazného reliéfního modelování. Kostelík sv. Klementa, který stojí na původních románských základech, dostal svou nynější barokní podobu v 18. století. Kromě kostela a zbytků hradů Dubá a zlenická Hláska jsou ještě na druhé straně Mnichovického potoka patrné pozůstatky dalšího sídla, které snad bylo buď předchůdcem Zlenického hradu, nebo hraničním hradem sousedního panství. Na břehu Sázavy pod hradem se rozkládají zbytky gotické věže s bránou jako památka na městečko Odranec zaniklé za husitských válek. Nejen historické památky, ale i krásná poloha obce v údolí Sázavy nabízí podnikání pěších nebo cyklistických výletů po okolí. Do Lštění je možné dojet po železnici i po silnici, vodáci mohou připlout i lodí part of the stone walls of residential buildings, gates, perimeter ramparts with rounded corners and ditches. The other parts of the fort are only apparent in the form of pronounced relief modelling. The Church of St Klement, which stands on original Romanesque foundations, took on its current Baroque appearance in the 18 th century. In addition to the church and the remnants of the castles Dubá and Hláska, on the other side of Mnichovický stream there are visible remains of another settlement that was either the predecessor of the Zlenice castle or a border castle of a neighbouring estate. Beneath the castle, the remains of a Gothic tower and gate on the bank of the river Sázava are a monument to the town of Odranec that was wiped out during the Hussite Wars. Walking tours or cycling trips in the area will take you to historical monuments and the beautiful landscape of the Sázava valley. Lštění can be reached by rail, by road or by river. Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: M. Klenovec KALEIDOSCOPE 15

16 kulturní dědictví Rokokový zámek Dobříš Zámek v Dobříši je ukázkovým příkladem rokokové architektury jedním z mála u nás Současná podoba rozsáhlého trojkřídlého zámku s výraznou fasádou pochází z přestavby, kterou uskutečnil v polovině 18. století jeho tehdejší majitel Jindřich Pavel Mansfeld. Známý šlechtický rod Colloredo-Mansfeld vznikl po provdání jeho dcery Isabelly za Františka Gundakara Colloreda. Tento rod pak na zámku v Dobříši sídlil až do roku 1942, kdy byl celý areál vyvlastněn Němci. V roce 1945 následovala konfiskace Československým státem, který zde umístil sídlo Dobříš Chateau a Rococo gem Dobříš chateau is a beautiful example of Rococo architecture one of the few in the Czech Republic The current appearance of the extensive, three-wing chateau with its striking façade dates from a refurbishment carried out in the mid-18 th century by its then owner Jindřich Pavel Mansfeld. The well-known aristocratic family of Colloredo- Mansfeld was formed when his daughter Isabella was married to František Gundakar Colloredo. This family had its seat at Dobříš until 1942, when the entire complex was confiscated by the Germans. In 1945 it was then 16 KALEIDOSKOP

17 Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: archiv zámku Dobříš Do Dobříše vedla jedna z tras Propagace turistických destinací Road trip, projektu Středočeského kraje na podporu cestovního ruchu v regionu, spolufinanancovaného z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních atraktivitách Středočeského kraje z oken parního vlaku jako tradičního historického dopravního prostředku. Takto propagovaná místa už zaznamenala zvýšení návštěvnosti zejména rodin s dětmi, seniory a handicapovanými turisty. Svazu spisovatelů. Tento stav trval až do roku 1998, kdy byl zámek vrácen do vlastnictví potomkům původních majitelů. Současným majitelem zámku je Dipl. Ing. Jerome Colloredo- -Mannsfeld. Zámek a francouzská i anglická zahrada jsou celoročně otevřeny pro veřejnost, které jsou nabízeny tři prohlídkové okruhy. V zámku je kromě zámeckých expozic umístěna i část sbírek muzea města Dobříše a koná se tu i řada příležitostných výstav. Pravidelně se pro veřejnost konají dubnové Velikonoce na zámku, v červnu Víkend otevřených zahrad, během prázdnin noční prohlídky zámku nebo rybí hody, v září svatováclavské slavnosti, v říjnu lampionový průvod nebo na závěr roku vánoční koncerty. Zámek a zahrady často využívají naši i zahraniční filmaři a konají se tu i reprezentativní svatební obřady. Ovšem nejen zámek, ale i město Dobříš a jeho okolí stojí za zhlédnutí. Především kouzelná příroda okolních brdských lesů láká turisty, cyklisty a v zimních měsících i běžkaře. Dobříš je v příjemné vzdálenosti od Prahy (40 km) a k zámku je to od stanice autobusu pouhých 500 metrů, od železniční stanice Dobříš 1,5 kilometru. confiscated by the Czechoslovak state, which it used as the seat of the Union of Writers. This continued until 1998, when the chateau was restored to the descendants of the original owners. The current owner is Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. The chateau and its French and English gardens are open to the public all year round and offer three tour routes. The chateau also houses part of the collections of Dobříš municipal museum and hosts occasional exhibitions. There is a special Easter festival at the chateau, an Open Gardens Weekend in June, nighttime tours and fish feasts during the summer holidays, a St Wenceslas festival in September, a lantern procession in October and Christmas concerts at the end of the year. The chateau and its gardens are often used by Czech and international filmmakers and also host opulent weddings. But the chateau is not all that the town of Dobříš and its surrounding area have to offer. The magical countryside of the Brdy forests is a magnet for ramblers, cyclists and cross-country skiers. Dobříš is within easy distance from Prague (40 km). The chateau is just 500 metres from the bus station and 1.5 kilometres from Dobříš railway station. Dobříš lies on one of the routes that came under Promotion of Tourist Destinations Road Trip, a project of the Central Bohemian Region to promote tourism co-financed out of the Regional Operational Programme of the Central Bohemia Cohesion Region. The aim of this project was to raise awareness of the most important historical and natural sites in Central Bohemia, seen from the windows of a steam train. The featured places have already registered increased numbers of visitors, mainly families with children, seniors and disabled tourists. Info: mestodobris.cz, zamekdobris.cz KALEIDOSCOPE 17

18 kulturní dědictví Loučeň Zámkem provází návštěvníky osobně sama kněžna, ale ve zdejších labyrintech si musí každý poradit sám Na místě bývalé tvrze, o které jsou první písemné zmínky z roku 1223, stojí dnes v Loučni na Nymbursku barokní zámek. K zámku přiléhá kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, rovněž kulturní památka ČR. Přestavbu tvrze poničené za třicetileté války provedl v letech tehdejší majitel panství Karel Arnošt z Valdštejna, další úpravy prováděli Fürstenberkové. Po roce 1828, za majitele Karla Anselma Thurn-Taxise, začal v zahradách zámku vznikat anglický park. Reprezentativní sídlo hostilo význačné osobnosti své doby od císaře Františka I. přes Marka Twaina, Reinera Mariu Rilkeho a Bedřicha Smetanu až po Alici Masarykovou. V novodobé historii je zámek Loučeň ve vlastnictví soukromé společnosti, která provedla kompletní rekonstrukci zámeckého areálu včetně zahrady a pak je zpřístupnila veřejnosti. Nabízeny jsou dvě expozice: komorní seznamuje s životem a dobou rodů Valdštejnů, Fürstenberků a Thurn-Taxisů, velká je věnována především poslednímu majiteli panství, knížeti Alexandrovi Thurn-Taxisovi, který zemřel v roce Zámkem provázejí návštěvníky výlučně kostýmovaní průvodci kněžna, kníže, komorník a další, objednat si lze prohlídky se zvláštními efekty čokoládovou či tajemnou s Bílou paní - nebo pro nejmenší děti. V rozlehlém anglickém parku najdou návštěvníci i celoevropský unikát, kterým je soubor jedenácti labyrintů a bludišť. Ve středověku bývaly tyto kratochvíle budovány pro pobavení Loučeň You might be shown round the chateau by a princess, but you re on your own in the local mazes In Loučeň in Nymburk district, a Baroque chateau stands today on the site of a former fortress first mentioned in texts from Next to the chateau stands the Church of the Assumption of Our Lady from the 14 th century, also a cultural monument. The fortress, destroyed during the Thirty Years War, was rebuilt from 1704 to 1713 by the then owner of the estate Karel Arnošt of Valdštejn. Later alterations were undertaken by the Fürstenberk family. In 1828, when the chateau was owned by Karel Anselm Thurn-Taxis, work started on the English park. The stately home was visited by eminent figures of the day from Emperor Franz I to Mark Twain, Reiner Maria Rilke, Bedřich Smetana and Alice Masaryková. 18 KALEIDOSKOP

19 cultural heritage panstva, v současnosti jsou na mnoha místech ve světě obnovovány a mají své více či méně renomované tvůrce. Labyrinty a bludiště v Loučni projektoval vynikající architekt Angličan Adrian Fisher. V loučeňském labyrintáriu se navíc každý zájemce seznámí s mystickou úlohou těchto staveb v nejrůznějších starých světových kulturách. Zámecký park představuje i další výjimečnosti. Vysazeny tu jsou vzácné dřeviny, například více než stosedmdesátiletý liliovník tulipánokvětý, stoleté buky nebo zubem času vykotlaný dub. Jsou tu i kašny a jezírka, zámecká oranžérie, amfiteátr, altán, kuličkové hřiště nebo visuté lávky a lanové centrum. V zámku i v parku jsou každou první sobotu v měsíci pořádány zámecké slavnosti s programem a soutěžemi. Loučeň je proto při návštěvě Středočeského kraje ideálním místem, kde se dá odpočinek spojit s poučením, zábavou, trochou sportu i romantikou. Loučeň leží 12 km na sever od Nymburka. Dojet sem je možné jen po silnici III. třídy. In the modern day, Loučeň chateau is the property of a private company that completely renovated the chateau and its grounds, and then opened them to the public. Two expositions are on offer: the chamber exposition shows the life and times of the Valdštejn, Fürstenberk and Thurn-Taxis families; the big exposition is mainly devoted to the last owner of the estate, Prince Alexander Thurn-Taxis, who died in Tours are led by guides in costume: a princess, prince, butler etc. You can also order special tours: the chocolate tour, the mystery tour with the White Lady, or a tour especially for small children. The extensive English park contains a unique feature: a collection of eleven labyrinths and mazes. In the Middle Ages these entertainments were built to amuse the lords and ladies. Nowadays there are being rebuilt in many places around the world and are designed by renowned specialists. The labyrinths and mazes at Loučeň were designed by the outstanding English architect Adrian Fisher. What is more, the Loučeň labyrinths inform visitors about the mystical role mazes once played in various cultures around the world. The chateau park has other exceptional features. There are rare trees here, for example a tulip tree over 170 years old, centuryold beech trees and an oak tree hollowed out by the hands of time. There are also fountains and lakes, an orangery, amphitheatre, arbour, a marbles playing area, suspended walkways and a rope centre. Festivals with activities and competitions are held in the chateau and park every first Saturday of the month. That makes Loučeň an ideal place for visitors to the Central Bohemian Region to combine relaxation with learning something new, having fun and taking exercise, all in a romantic setting. Loučeň is 12 km north of the town of Nymburk. It is only accessible by 3rd class road. Info: Text: Agentura Dům, s.r.o., foto: archiv zámek Loučeň KALEIDOSCOPE 19

20 kulturní dědictví Žleby romantika jako z pohádky Původní gotický hrad procházel od svého vzniku ve 13. století různými úpravami. Jeho dnešní romantickou podobu obdivují návštěvníci i fi lmaři Necelých dvacet kilometrů od Kutné Hory leží na břehu řeky Doubravy město Žleby, kterému dnes dominuje půvabný zámek. Jeho základy ovšem sahají až do 13. století, kdy si na tomto místě vybudoval pan Jindřich z Lichtenburka své sídlo. V průběhu věků hrad mnohokrát změnil vlastníky, z nichž nejvýznamnějšími byly rody pánů Kaisersteinů, Schönfeldů a Auersperků. V 15. století hrad zničili husité, ale byl znovu vystavěn. V dalších letech prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn v letech podle anglických předloh Karlem Vincencem Auerspergem. Stejně půvabný jako zvenku je zámek i uvnitř. Zámecké interiéry mají vzácné obložení stěn, jedinečné okenní vitráže a kožené a ručně malované tapety. Místnosti jsou navíc zařízeny skvostnými sbírkovými kolekcemi uměleckých předmětů dovezených z celé Evropy, rozsáhlou sbírkou historických chladných i palných zbraní, rozličnými starožitnostmi, sklem, porcelánem i keramikou, sbírkou vzácných obrazů, textilií a samozřejmě historického nábytku od renesance po 20. století. Žleby fairy tale romance Since it was founded in the 13 th century the originally Gothic castle has been altered in various styles. Its romantic appearance today is a magnet for tourists and fi lmmakers The town of Žleby, with its charming chateau, stands on the bank of the river Doubrava, just less than twelve kilometres from Kutná Hora. The chateau s foundations date back to the 13 th century, when Lord Jindřich of Lichtenburk built his seat here. The seat changed hands many times, with the families of the lords of Kaiserstein, Schönfeld and Auersperg among its most significant owners. The castle was destroyed by the Hussites in the 15 th century, but was later rebuilt. In the subsequent years it underwent Renaissance and Baroque alterations. It took on its current romantic 20 KALEIDOSKOP

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LONDON Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu LONDÝN Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 3.1.2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VELKÁ BRITÁNIE VY_32_INOVACE_AH_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub of the Czech Republic

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub of the Czech Republic SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub of the Czech Republic - length of the track: 1880m - minimum width of the track: 6m - vertical interval: 22m - tunnels for walking: 5 - electricity distribution:

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

CZ - EN. České dědictví - Czech Heritage

CZ - EN. České dědictví - Czech Heritage CZ - EN U N E S C O České dědictví - Czech Heritage Praha Historické centrum Jednotlivé části hlavního města Čech, Malá Strana, Hradčany, Staré a Nové Město, byly budovány od 10. století. Kromě Pražského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více