NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD Přehrávač DVD Prehrávač DVD Player DV-2-P 241

2 Obsah Vlastnosti 3 Důležité upozornění 3 Příslušenství 4 Panely a displej 4 Propojení 5 Dálkové ovládání 6 Nastavení systému 7 Přehrávání 10 Řešení problémů 13 Technické specifikace 14 CZ- 2

3 NOTES: We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement. WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Disposal of used electrical & electronic equipment The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Asekol s.r.o. under number AK HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Sewa under number EZ Vlastnosti Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod projděte. Uschovejte si návod pro pozdější použití. DVD přehrávač je novou generací domácích přehrávačů, které jsou schopny produkovat zvuk a obraz o vysoké kvalitě. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu systému domácího kina vám poskytne maximální zážitek! Digitální zvukový dekodér PCM, MPEG, atd. Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit. Softwarový inteligentní upgrade. Komponentní video výstup s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení. Optický a koaxiální digitální zvukový výstup. Superkompatibilní s DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/SVCD/VCD/DVCD/CD/ CD-R/MP3/Obrazové CD KODAK. Vysoce integrovaný servo-systém dekódující na základě technologie jediného čipu, vysoká spolehlivost a stabilita a vynikající korekce chyb. Upozornění DŮLEŽITÉ POZNÁMKY Před propojením a provozem si tento manuál pozorně přečtěte. Neotvírejte kryt ani se nedotýkejte vnitřních součástí pro neprofesionály. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, odpojte sí ový kabel) Nevystavujte tento přístroj přímému slunečnímu světlu. Nestavte přístroj do blízkosti topných zdrojů nebo vybavení. Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Umístěte přístroj na vodorovnou plochu. Zajistěte jeho odvětrávání. Neblokujte tepelný otvor. Přehřátí může vést k poruše. Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Rozpouštědla a alkohol jsou zakázány. Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, např. vázy. Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovaném servisnímu personál. Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebezpečné. ENG- 42 CZ - 3

4 Příslušenství Specification Provoz dálkového ovladače Vložte baterie do bateriového prostoru. Dálkový ovladač vysílá paprsek do 8 metrů a 30 stupňů doleva a doprava. Pokud dálkový ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Tento přístroj je schopen přehrát následující typy disků: Panel Čelní panel: Poznámka: Některá tlačítka jsou pouze u některých typů přístroje. CZ - 4 ENG- 41

5 Troubleshooting Zadní panel: POZNÁMKA: Obrázky výše jsou znázorněním pro všechny typy přístrojů. U některých typů přístrojů však nejsou některé terminály k dispozici. Propojení Propojení video systému Pro tento přístroj jsou k dispozici následující video výstupy. Kompozitní video K propojení kompozitního video výstupu tohoto přístroje a video vstupu televizoru nebo monitoru použijte AV kabel (žlutý terminál). S-Video K propojení výstupu tohoto přístroje pro S-Video a vstupu televizoru nebo monitoru pro S-Video použijte S-Video kabel. Komponentní video (YUV) K propojení konektorů komponentního videa tohoto přístroje a příslušného vstupu televizoru nebo monitoru použijte trojvodičový AV kabel. SCART (volitelné) K propojení výstupu SCART ke vstupu SCART televizoru nebo monitoru použijte 21-kolíkový kabel SCART. Poznámky: Volba propojení závisí na vstupním terminálu vašeho televizoru nebo monitoru. Nepoužívejte všechna propojení najednou, jinak to bude mít vliv na kvalitu obrazu. Normálního obrazu může být dosaženo pouze pokud fyzické propojení souhlasí s video nastavením (viz Video nastavení v Nastavení systému). ENG- 40 CZ - 5

6 Propojení Systém zvukového propojení Existují dva typy zvukových výstupních systémů: analogový zvuk a digitální zvuk. Analogovým zvukem je 2-kanálové stereo a 5.1 kanálový výstup Dolby AC-3. Digitálním zvukem je optický a koaxiální výstup. Stereofonní zvuk K propojení mezi stereofonním zvukovým výstupem tohoto přístroje a TV nebo stereofonního vstupu zesilovače použijte dvojici AV kabelů (červený pro pravý a bílý pro levý). Koaxiální digitální audio Pomocí těchto speciálních koaxiálních kabelů připojte koaxiální výstup tohoto přístroje ke koaxiálnímu vstupu zesilovače. Poznámka: Fyzické propojení by mělo být v souladu s nastavením zvukového výstupu tohoto přístroje (viz Nastavení audio v Nastavení systému). Play PLAY PICTURE CD DISC - Press STOP key, small pictures will show on the TV screen. - Press up/down/left/right to select the desired picture. - Use up/down/left/right key to select RANDOM, then press ENTER to start random play. - Use up/down/left/right key to INSTRUCTION, the press ENTER to instruction menu. Instruction menu as follows: [STOP]: entering picture preview mode; [PREV]: previous picture; [NEXT]: next picture; [PLAY]: to play picture; [ UP]: mirror image in vertical; [DOWN]: mirror image in horizon; [LEFT]: rotate 90 degrees anticlockwise; [RIGHT]: rotate 90 degrees clockwise; [ZOOM]: change zoom mode; [FAST FORWARD]: zoom in the picture; [FAST REWIND] : zoom out the picture; [UP/DOWN/LEFT/RIGHT]: move zoom center. select CONTINUE to exit. PLAY MP3 DISC: - When playing a MP3 disc, There is a menu screen on TV, press the [ ]or[ ] button to shift the cursor to select the track or folder, and press the [ENTER] button to play the selected track or folder ( it need to enter the sub-folder to select the track and press the [ENTER] button to play for some MP3 discs). - Also use the digit button to select the track (for example:press or two digit buttons and then press the, [ENTER] button to play 45th track, it need to enter the folder and select the current folders track to play MP3 ). - There are two play mode for MP3 disc: folder and file play, the default mode is the folder play; press [PROG] button to select the mode, In the files play mode,the screen display the total track number and the current playing track, and use the digit button to select the track, or use the or button to shift to the track and press the [ENTER] button to play the track. Dálkové ovládání 1. Pohotovostní tlačítko (STANDBY) 2. Přejít na (GOTO) 3. Zastavení (STOP) 4. Přehrávání (PLAY) 5. Předchozí ( ) 6. Hlasitost (VOLUME) +/- 7. Rychlý posuv vzad ( ) 8. Titul (TITLE) 9. Nahoru ( ) 10. Doleva ( ) 11. Potvrdit (ENTER) 12. Zvuk (AUDIO) 13. Dolů ( ) 14. Kontrola přehrávání (PBC) 15. Titulky (SUBTITLE) 16. Resetování (RESET) 17. Rychlé ztišení (MUTE) 18. Krok (STEP) 19. Zvětšení (ZOOM) 20. Opakování A-B (A-B) 21. Otevřít/Zavřít (OPEN/ CLOSE) 22. Tlačítko Pauza ( ) 24. Následující ( ) 25. Rychlý posuv vpřed ( ) 26. Nastavení (SETUP) 27. Doprava ( ) 28. Menu (MENU) 29. Režim video (V-MODE) 30. Úhel (ANGLE) 31. Návrat (RETURN) 32. Levý/Pravý/Stereo (L/R/ST) 33. NTSC/PAL (N/P) 34. Pomalu (SLOW) 35. Obrazovkové menu (OSD) 36. Opakování (REPEAT) CZ - 6 ENG- 39

7 When playing DVD disc, press MENU once to return to sub-menu. Press MENU again to return to the main menu. When playing VCD disc, press MENU button turn on PBC, the VCD is played by menu, press MENU button again turn off PBC, then VCD is played in sequence. Press [V-MODE] button to switch the video output mode(yuv-rgb, ect.) When playing the DVD disc with multi-angle, it s convenient to change the view angle. When playing DVD VCD disc press the RETURN to the previous menu. When playing super SVCD, VCD, CD disc with multi-channel, press [ L/ R/ST ] button to select left channel/right channel/stereo/mix audio output.(option) Press N/P button to switch the video format in turn, They are PAL, NTSC,AUTO formats. When playing SVCD, VCD, DVD discs, press SLOW to select slow speed playing. Press the OSD button, the relative information of the disc will display on the TV screen. Press REPEAT button to repeat a title, chapter, track or the whole disc. When playing DVD disc, press REPEAT button continually, the TV screen shows chapter repeat, title repeat, all repeat, repeat cancel in turn When playing SVCD, VCD, CD disc, the turn is track repeat, all repeat, repeat cancel. When playing MP3 disc, the turn is single repeat, directory repeat, repeat cancel. Nastavení systému 1. Nastavení menu pro DVD Na dálkovém ovladači tiskněte tlačítko SETUP a na obrazovce se objeví menu nastavení (SETUP MENU). 1. Po vstupu do menu nastavení vyberte pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů požadovanou položku. Po potvrzení tlačítkem ENTER se dostanete do vedlejšího menu. Pomocí směrových tlačítek doleva a doprava pohybujte ukazatelem a pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů vyberte požadovanou volbu. Volbu rovněž potvr te tlačítkem ENTER. Nyní je nastavení vybrané funkce dokončeno. 2. Nastavení ukončíte opětovným stisknutím tlačítka SETUP. V menu nastavení si můžete dle vlastního přání vybrat z dále popsaných možností. 1.1 Stránka všeobecného nastavení (GENERAL SETUP) Pomocí této volby nastavíte formát TV obrazovky, funkce pro video a DVD s následujícími možnostmi: DISPLAY (TV zobrazení), ANGLE MARK (Značka úhlu), OSD LANG (Jazyk obrazovkového menu), SPDIF OUTPUT (Výstup SPDIF ), CAPTIONS (Titulky), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) a HDCD TV zobrazení Ři te se pokyny uvedenými na stránce nastavení DVD a prove te volbu mezi následujícími možnostmi: Normal/PS: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky. Pole filmu zaplní celou obrazovku televizoru. Může to znamenat, že části obrazu (levý a pravý okraj) nebudou vidět. Normal/LB: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran obrazovky. Film uvidíte v původním poměru stran (poměr výšky k šířce). Uvidíte celé pole filmu, avšak ve svislém směru zabere menší část obrazovky. Film se může zobrazovat s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky. Širokoúhlý obraz: Toto nastavení použijte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlému televizoru. Pokud zvolíte toto nastavení a nemáte širokoúhlý televizor, obraz může být zkreslený v důsledku vertikální komprese. Poznámky: Poměr stran obrazu závisí na formátu nahraného disku. Některé disky nebudou moci zobrazit obraz v poměru stran, který zvolíte ANGLE MARK (Značka úhlu) Pokud přehráváte DVD, které poskytuje několik úhlů záběru, můžete si sami zvolit příslušný úhel. Pokud se přehrává DVD disk s více úhly záběru a tato funkce je zapnuta, zobrazí se značka úhlu OSD LANG (Jazyk zobrazení na obrazovce) Tuto položku může uživatel zvolit k nastavení jazyka pro menu nastavení a zobrazení na obrazovce Stránka nastavení SPDIF VÝSTUP SPDIF SPDIF OFF: Nevychází žádný digitální signál (optický a koaxiální výstup jsou vypnuty), k dispozici je pouze analogový zvukový výstup. SPDIF/RAW: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k zesilovači koaxiálním nebo optickým kabelem. Pokud přehráváte disk nahraný ve zvukovém formátu Dolby Digital a MPEG, budou příslušné digitální signály vycházet z konektoru koaxiálního nebo optického výstupu. SPDIF/PCM: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen ke 2-kanálovému digitálnímu stereofonnímu zesilovači. Pokud přehráváte disk nahraný ve zvukovém formátu Dolby Digital a MPEG, budou zvukové signály modulovány do 2-kanálového signálu PCM, který bude výstupem z konektoru koaxiálního nebo optického výstupu. ENG- 38 CZ - 7

8 Nastavení systému CAPTIONS (Titulky) Tato funkce nefunguje, pokud disk nemá skryté titulky. Pokud je tato funkce vypnuta, zapnete ji stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky) na dálkovém ovladači. Přednastaveny jsou zapnuté titulky SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) Pokud je spořič obrazovky aktivován a přístroj je zapnut několik minut bez přehrávání disku, na obrazovce se objeví pohyblivý obraz. Přístroj se poté po 20 minutách přepne do pohotovostního režimu. Přístroj opět zapnete stisknutím tlačítka STANBY na dálkovém ovladači Nastavení HDCD Pokud přehráváte hudební CD, můžete zvolit filtrování vypnuto (OFF), 1X nebo 2X při frekvenci digitálního filtru 44,1 khz nebo 88,2 khz. Původní nastavení z výroby je vypnuto. 1.2 NASTAVENÍ AUDIO Obsahuje nastavení míchání (Downmix) (možnost) NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ: Tato možnost vedlejšího menu obsahuje režim DOWNMIX (Míchání) DOWNMIX (Míchání) Můžete se pohybovat pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů a nastavit saturaci. LT/RT: Výstup zvukového signálu z levého a pravého kanálu; výstup středového kanálu je do levého a pravého reproduktoru, výstup pro levý a pravý efektový reproduktor je také do levého a pravého reproduktoru. STEREO: Výstup zvukového signálu z levého a pravého kanálu; výstup středového kanálu je do levého a pravého reproduktoru, výstup pro levý efektový reproduktor je do levého reproduktoru, výstup pro pravý efektový reproduktor je do pravého reproduktoru. 1.3 NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Nastavení Dolby Digital zahrnuje nastavení Dual Mono a kompresi dynamického rozsahu Dual Mono Pokud má váš zesilovač nebo dekodér vstup Dolby Digital, můžete podle toho zvolit stereofonní, levý, pravý a smíchaný zvuk Dynamic (komprese dynamického rozsahu) Pokud sledujete v noci program s velkým dynamickým rozsahem, můžete volbou tohoto režimu snížit hlasitost na velmi nízkou úroveň, ale zároveň zachovat zvukové detaily. V tomto případě to nebude rušit rodinu při zachování kvality zvuku. Switch on or off PBC function. When playing the DVD disc with multi-subtitle, press SUBTITLE continually, the subtitle changes in a circle, you can select one supported by the disc. When the disc tray is out, pressed the RESET button the it will work. When the disc tray is in, pressed the RESET button invalidly. Press MUTE button, no sound will give out and the mute symbol will display on the TV screen.press MUTE again, MUTE OFF will display and the sound will resume. When playing DVD, SVCD, VCD disc, press STEP once, the picture will be played to next frame. Press PLAY button to resume the normal play. When playing DVD, SVCD, VCD disc, press ZOOM to zoom in or zoom out the picture. In zoom in mode, press up/down/left/right to move the picture for viewing. When playing DVD, SVCD, VCD, CD disc, press A-B button to repeat a certain contents. Press A-B key on the start point (A) and the ending point (B) to select the repeat part. Press A-B the third time, cancel A-B repeat and return to normal play. Press OPEN/CLOSE button when power on, the disc tray is pushed out. Put the disc on the tray with the title faced up. Press OPEN/CLOSE again to close the disc tray and the unit starts playing automatically. (Without auto-play function for mp3 and JPEG discs) When playing VCD1.1, CD disc, after loading the disc, use the digit key to select the desired track or chapter directly. Press [10+ key] and then another digit key to select the track which number is 10 or more than 10. You can press digit keys at [MENU] selection. When playing the disc, press PAUSE once to pause, press PAUSE again to return to normal play. When playing DVD disc, press NEXT to the next chapter. When playing SVCD, VCD, CD disc, press NEXT to the next track. Press this button for quick forward search. CZ - 8 ENG- 37

9 Play Nastavení systému 1.4 NASTAVENÍ VIDEA Nastavení videa zahrnuje: KOMPONENTNÍ VIDEO, OSTROST, JAS a KONTRAST. Basic operation Once all the connection of the system have been done, this machine will be ready for service prior to play, make sure to complete the following preparatory operations. 1.Switch on TV and select AV mode, if it s S-video connect select S-video mode. 2.Switch on amplifier if it connected, select AC-3 or DVD mode. 3.Plug-in DVD player press power key, DISC LOADING shown on screen, if there is no disc,no DISC shown on screen. When playing, press STANDBY button, the machine will be power-off and go to standby state; Press STANDBY again, the machine will be power-on and start playing. Warning: The power is not fully cut off at standby state. If the machine will not be used for a long time, turn off the power by pressing the POWER button on the front panel. Press GOTO button to select title time, chapter time, track time to play. You can use digit keys input the goto time. When playing DVD, SVCD, VCD, CD disc, press STOP once, the unit will memorize the previous ending point. Press PLAY button to go on the play. Press STOP for the second time to stop the play and end memory. When playing DVD, SVCD, VCD, CD disc, if the disc isn t in the normal playing status,press PLAY button to play normally the disc. W hen playing DVD disc, press PREV to the previous chapter. When playing SVCD, VCD, CD disc, press PREV to the previous track. Press VOLUME + to adjust volume up Press VOLUME - to adjust volume down Press this button for quick rewind search. When playing DVD, Press TITLE button to return the title menu. When playing DVD with more than one audio stream, press [AUDIO ] to select you desired KOMPONENTNÍ VIDEO YUV: Nastavuje video výstup v analogovém komponentním video formátu při připojení k terminálům Y/U/V. P-YUV: Nastavuje progresivní signály YUV. Připojení je stejné jako YUV. RGB: Nastavuje video výstup ve formátu červená/zelená/modrá při připojení k terminálům SCART. (možnost) P-RGB: Progresivní RGB signály. Připojení je stejné jako u RGB (možnost). Poznámky: Pokud se nastavení pro video liší od skutečného fyzického propojení, nemusí se na TV obrazovce objevit obraz. V takovém případě můžete přístroj resetovat a poté přidržet tlačítko [V_MODE], dokud nebude obraz znovu v pořádku NASTAVENÍ BARVY Nastavení barvy zahrnuje: OSTROST, JAS a KONTRAST. Každou položku v nastavení barvy upravte tak, abyste na TV obrazovce získali požadovaný barevný výstup. 1.5 NASTAVENÍ PREFERENCÍ Během režimu STOP nebo při vysunutém talíři disku stiskněte tlačítko SETUP, čímž se dostanete do menu NASTAVENÍ PREFERENCÍ, které zahrnuje tyto položky: TYP TV, AUDIO, TITULKY, MENU DISKU, RODIČOVSKÝ ZÁMEK, HESLO a PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY. Přednastavení těchto hodnot je pro DVD přehrávač důležité. Uživatel může tyto hodnot měnit dle vlastního přání TV systém Tento přístroj podporuje různé systémy, včetně AUTO, NTSC a PAL. Pokud má váš televizor pouze systém NTSC nebo PAL, bude při navolení nesprávného systému obrazovka blikat a zmizí z ní barvy. Více informací o systému vašeho televizoru získáte v jeho návodu k použití. AUTO: TV systém se automaticky přepne podle systému disku. NTSC: Tento systém se používá v USA, TAIWANU, JAPONSKU atd. PAL: Tento systém se používá v ČÍNĚ, EVROPĚ, HONGKONGU atd AUDIO, TITULKY, NASTAVENÍ JAZYKA PRO MENU DISKU Jde o počáteční nastavení dle vašich preferencí. Pokud je nastavení podporováno obsahem disku, bude fungovat. Jinak bude disk pracovat podle přednastavených hodnot. Tato nastavení mohou být změněna při přehrávání stisknutím tlačítka [AUDIO], [SUBTITLE] RODIČOVSKÁ KONTROLA Kontrolní úrovně jsou určeny pro rodiče, aby mohli kontrolovat přehrávaný obsah a chránit děti před násilnými a erotickými scénami. Disk, jehož úroveň je vyšší než nastavená hodnota, nelze přehrát PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY Resetování na původní nastavení z výroby NASTAVENÍ HESLA Změňte heslo. Původní heslo z výroby je Můžete si určit vlastní heslo. Pokud své heslo zapomenete, můžete použít jako univerzální heslo. ENG- 36 CZ - 9

10 Přehrávání System Setup 1.4 VIDEO SETUP Video setup includes: COMPONENT, SHARPNESS, BRIGHTNESS, CONTRAST. Základní operace Jakmile jsou provedena všechna připojení k systému, je přístroj připraven pro použití. Před přehráváním se ujistěte, že jste provedli následující přípravné činnosti: 1. Zapněte televizor a zvolte režim AV; pokud je připojeno S-Video, zvolte režim S-Video. 2. Zapojte zesilovač, pokud je připojen a zvolte režim AC-3 nebo DVD. 2. Zapojte DVD přehrávač a stiskněte hlavní vypínač. Na obrazovce se objeví DISC LOADING (Načítání disku). Pokud není vložen disk, na obrazovce se objeví NO DISC (Není disk). Při přehrávání stiskněte tlačítko STANDBY. Přístroj se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Pokud stisknete tlačítko STANDBY znovu, přístroj se znovu zapne a spustí se přehrávání. Pozor: Napájení není v pohotovostním režimu zcela vypnuto. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte napájení stisknutím tlačítka POWER na čelním panelu Stisknutím tlačítka GOTO (Přejít na) můžete navolit čas titulu, čas kapitoly nebo čas stopy, od kterého se má přehrávat. Čas, na který se má přejít, můžete navolit číselnými tlačítky. Pokud při přehrávání DVD, SVCD, VCD nebo CD stisknete jedenkrát STOP, přístroj si toto místo ukončení zapamatuje. V přehrávání můžete pokračovat stisknutím tlačítka PLAY. Pokud chcete přehrávání zastavit a pamě vymazat, stiskněte podruhé tlačítko STOP. Pokud při přehrávání DVD, SVCD, VCD nebo CD není disk v režimu normálního přehrávání, přehrajete disk stisknutím tlačítka PLAY. Při přehrávání DVD disků se stisknutím tlačítka 9 dostanete na předchozí kapitolu. Při přehrávání SVCD, VCD a CD disků se stisknutím tlačítka 9 dostanete na předchozí stopu. Stisknutím VOLUME + zvýšíte hlasitost. Stisknutím VOLUME - snížíte hlasitost. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat disk směrem dozadu. Při přehrávání DVD disku se můžete stisknutím tohoto tlačítka vrátit do menu titulu. Pokud přehráváte DVD s více než jedním zvukovým zdrojem, prove te požadovanou volbu stisknutím AUDIO COMPONENT VIDEO YUV: set video output in analog component video format when connecting to Y/U/V terminals P-YUV: set progressive YUV signals. Connection same as YUV RGB: set video output in Red/Green/Blue format when connecting to SCART terminals (Option) P-RGB: progressive RGB signals. Connection same as RGB(Option) Notes: If the video setting differs with the physical connection, the TV set may be without picture. In case of no picture, you can RESET the machine, then keep pressing key [V_MODE] until the picture is OK again COLOR SETTING COLOR SETTING includes: SHARPNESS, BRIGHTNESS, CONTRAST. Adjust each item in the Color Setting to get the suitable colour output of the TV screen. 1.5 PREFERENCE SETUP During stop mode or open status press the SETUP button to access the PREFERENCE SETUP menu, which includes items of TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, PASSWORD and DEFAULT. Preset values are essential to a DVD player. The user may change these items as desired TV TYPE This product supports output of various system, including AUTO, NTSC, PAL. If your TV set has only NTSC or PAL system, the screen will blink and become colorless when a wrong system is selected. For more information of output format, refer to the instruction of your TV set. AUTO: the TC system is auto switched according to the disc system. NTSC: this system is used in USA,TAIWAN,JAPAN etc. PAL :this system is used in CHINA,EUROPE,HONGKONG etc AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU LANGUAGE SETUP These are the initial settings by your preference. If a setting is supported by disc content, it will work. Otherwise the disc default value works. And these settings can be changed respectively by press key [AUDIO],[SUBTITLE] when playing PARENTAL CONTROL: The control level is for parental to control playing content and protect your children from violence and erotism. The disc, the level of which is higher than the setting level can not be played DEFAULT SETUP Reset to the initial factory setups PASSWORD SETUP: Change the password. The initial factory password is You can set your own password. If you forget your own password, you can use as general password. CZ - 10 ENG- 35

11 System Setup CAPTIONS This function doesn t work if the DVD haven t the closed caption. If the captions is OFF, press SUBTITLE key on the remote controller to make caption on. The default setup is CAPTION ON, SCREEN SAVER If the SCREEN SAVER is set ON and the unit is switched on without a disc playing for several minutes, a moving picture appears on the screen, and the unit will go to standby mode after 20 minutes. You can press STANDBY key on the remote controller to wake it up HDCD SETUP When playing music CD to select the filter scale OFF 1X 2X,you can select the digital filtal at 44.1KHZ or 88.2KHZ. The initial factory setup is off. 1.2 AUDIO SETUP Includes Downmix. (Option) SPEAKER SETUP This submenu option include DOWNMIX MODE DOWNMIX Use the up and down arrow button to move the scroll and adjust the saturation, LT/RT: output the front Left and right channel audio signal, the center channel is outputed to L and R, LS and RS are outputed to R and L, STEREO: output the front left and right signal, the center channel is outputed to L and R, LS is outputed to L, RS is outputed to R. 1.3 DOLBY DIGITAL SETUP Dollby digital setup includes Dual Mono and Dynamic range compress Dual Mono If you have Dolby digital input in your amplifier/decoder, you may select stereo. Left, Right and mixed sound accordingly Dynamic If watching large dynamic scope movie program at night, to select this mode you can reduce the volume to a very low level, at the same time, to keep the fine details sounds. In this case, this doesn t disturb the family and keep the quality sounds. Zapíná a vypíná funkci PBC (Playback control Kontrola přehrávání). Pokud přehráváte disk s titulky v několika jazycích, podržte tlačítko SUBTITLE: jazyk titulků se bude cyklicky měnit, takže můžete provést výběr. Tlačítko RESET bude fungovat, pokud jej stisknete při vysunutém talíři disku. Jinak toto tlačítko nereaguje. Pokud stisknete tlačítko MUTE, vypne se zvukový výstup a na TV obrazovce se zobrazí symbol vypnutí zvuku. Po opětovném stisknutí tlačítka MUTE se zobrazí MUTE OFF a zvuk se obnoví. Pokud při přehrávání DVD, SVCD nebo VCD stisknete jednou tlačítko STEP, posune se obraz na následující snímek. Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím PLAY. Při přehrávání DVD, SVCD a VCD disků můžete stiskem tlačítka ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz. V režimu zvětšení můžete sledovaný obraz posunovat pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava. Při přehrávání DVD, SVCD, VCD a CD disků stiskněte A-B pro opakování určitého úseku. Opakovanou část vyberete stisknutím tlačítka A-B v počátečním bodě (A) a koncovém bodě (B). Při třetím stisknutí tlačítka A-B se opakování A-B zruší a vrátíte se do normálního přehrávání. Po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE při zapnutém napájení disk vyjede. Položte na talíř disk potištěnou stranou nahoru. Po opětovném stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE se talíř disku zasune a přístroj automaticky spustí přehrávání. (Automatické přehrávání nefunguje u disků MP3 a JPEG) Při přehrávání disků VCD1.1 nebo CD můžete pomocí číselných tlačítek přímo zvolit požadovanou stopu nebo kapitolu. Pokud chcete zvolit stopu, která má číslo 10 nebo vyšší, stiskněte nejprve tlačítko 10+ a pak další číslici. Číselná tlačítka můžete používat i při volbách v MENU. Při přehrávání disku jedním stisknutím tlačítka ;přehrávání pozastavíte, opětovným stiskem se vrátíte k normálnímu přehrávání. Při přehrávání DVD disků se stisknutím tlačítka : dostanete na další kapitolu. Při přehrávání SVCD, VCD a CD disků se stisknutím tlačítka : dostanete na další stopu. Tímto tlačítkem můžete rychle prohledávat disk směrem dopředu. Pokud přehráváte DVD disk, jedním stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do vedlejšího menu. Do hlavního MENU se vrátíte opětovným stiskem MENU. Pokud přehráváte VCD disk, stisknutím tlačítka MENU aktivujete funkci PBC a VCD se bude přehrávat podle menu. Pokud stisknete tlačítko MENU znovu, funkce PBC se deaktivuje a VCD se bude přehrávat postupně. ENG- 34 CZ - 11

12 Stisknutím tlačítka V-MODE můžete přepínat mezi režimy video výstupu (YUV-RGB, atd.) Při přehrávání DVD disků s více úhly pohledu můžete tyto úhly měnit. Při přehrávání DVD nebo VCD disku se stisknutím tlačítka RETURN vrátíte do předchozího menu. Při přehrávání SVCD, VCD nebo CD disku s více kanály můžete pomocí tlačítka L/R/ST zvolit levý kanál, pravý kanál, stereo či smíchaný zvukový výstup. (možnost) Pomocí tohoto tlačítka můžete postupně přepínat mezi televizními systémy PAL, NTSC a automatickým nastavením AUTO. Při přehrávání SVCD, VCD a DVD disků zpomalíte přehrávání stisknutím tlačítka SLOW. Stiskněte tlačítko OSD a na TV obrazovce se zobrazí příslušné informace o disku. Stisknutím tlačítka REPEAT můžete opakovat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk. Při přehrávání DVD disku podržte tlačítko REPEAT a na TV obrazovce se postupně objeví opakování kapitoly, opakování titulu, opakování všeho a zrušení opakování. Pokud přehráváte SVCD, VCD nebo CD disk, je posloupnost následující: opakování stopy, opakování všeho, zrušení opakování. Pokud přehráváte MP3 disk, je posloupnost následující: opakování jednoho, opakování adresáře, zrušení opakování. System Setup 1.DVD menu setting P ress the SETUP button on the remote controller, the SETUP MENU (main) will be displayed. 1.After accessing the SETUP Menu, press the direction buttons for up and down movement to select an item desired, then press the ENTER button to confirm your entry and move to the sub-menu. Use the left and right direction buttons to move the pointer, and the up and down direction buttons to select the option desired. Also, press the ENTER button to confirm your selection. Now, setup of this current function is completed. 2.To end the setup, press the SETUP button again. In the SETUP MENU, you may choose any of the following options as you like. 1.1GENERAL SETUP Page This option is used to set up TV screen format, video functions and DVD functions, with options of TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANG, SPDIF OUTPUT, CAPTIONS, SCREEN SAVER, HDCD TV DISPLAY Follow the operating instructions stated in DVD MENU SETUP in combination with the desired option in the following. Normal/PS: Choosing this setting if your DVD player is connected to a normal ratio TV. You can fill the movie to the entire screen of your TV. This might mean that parts of the picture (the left and right edges) won t be seen. Normal/LB: Choose this setting if your DVD player is connected to a normal ratio TV. Connector you ll see the movies in their original aspect ratio (height-to-width ratio). You ll see the entire frame of the movie, but it will take up a smaller portion of the screen vertically. The movie might appear with black bars at the top and bottom of the screen. Wide: Choose this setting if your DVD player is connected to a wide screen TV. If you choose this setting and you don t have a wide screen TV, the images on the screen may appear distorted due to vertical compression. Notes: The image display ratio is related to the recorded disc format. Some disc can not display images in the aspect ratio you choose Angle mark When a DVD providing multiple angles is used, the user may select a particular shooting angle. It will show the ANGLE mark when playing DVD disc with multi-angle view if selecting on OSD LANGUAGE The user may use this item to set the language of the setup menu and screen display language SPDIF Setup Page SPDIF OUTPUT SPDIF OFF: no digital signal out( optical or coaxial output off ), only analog audio output. SPDIF/RAW:Choose this setting if you DVD player is connected to a power amplifier with a coaxial cable or an opticalcable; When playing a disc recorded with Dolby Digital and MPEG audio formats, the corresponding digital signals will be output from the Coaxial output jack or optical output jack. SPDIF/PCM: Choose this setting if you DVD player is connected to a 2-channel digital steereo amplifier;when playing a disc recorded with Dolby Digital and MPEG audio formats,audio signals will be modulated into a 2-channel PCM signal and it will be output from the coaxial output jack or optical output jack. CZ - 12 ENG- 33

13 Connection Audio connection system Two types of audio output systems: analog audio and digital audio. Analog audio includes 2-channel stereo and Dolby AC channel output. Digital audio includes optical and coaxial output. Stereo Audio Use a pair of AV cable (red for right /white for left) to connect the stereo audio output of this unit to the TV or a stereo input of power amplifier. Coaxial Digital Audio Use the special coaxial cable to connect the coaxial output of this unit to the coaxial input of power amplifier. Notes: The physical connection should accord to the audio output setup of this unit. Please refer to Audio Setup in System Setup. Přehrávání PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD DISKŮ Stiskněte tlačítko STOP a na TV obrazovce se objeví zmenšené obrázky. Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava zvolte požadovaný obraz. Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava zvolte RANDOM (Náhodně) a poté stisknutím ENTER spus te náhodné přehrávání. Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava zvolte INSTRUCTION a poté vstupte do menu instrukcí stisknutím ENTER. Menu instrukcí je následující: [STOP]: vstup do režimu přehlídky obrazů; [PREV]: předchozí obraz; [NEXT]: následující obraz; [PLAY]: přehrání obrazu; [UP]: zrcadlový obraz vertikálně; [DOWN]: zrcadlový obraz horizontálně; [LEFT]: otočení obrazu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček; [RIGHT]: otočení obrazu o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček; [ZOOM]: změna režimu zvětšení/zmenšení; [FAST FORWARD]: zvětšování obrazu; [FAST REWIND]: zmenšování obrazu; [NAHORU, DOLŮ, DOLEVA A DOPRAVA]: posuv středu zvětšení. Pomocí CONTINUE menu opustíte. PŘEHRÁVÁNÍ MP3 DISKŮ: Při přehrávání MP3 disku je na TV obrazovce obrazovkové menu. Pomocí tlačítek nebo posunujte kurzor a zvolte stopu nebo složku a stisknutím tlačítka ENTER vybranou stopu nebo složku přehrajte (u některých MP3 disků je třeba k vybrání stopy vložit podsložku a pak stisknout ENTER). K výběru stopy můžete také použít číselná tlačítka (například pro přehrání stopy 45 stiskněte číselná tlačítka 4 a 5 a stiskněte ENTER; k přehrání MP3 je třeba zadat složku a vybrat stopu z dané složky). Remote Control 1 STANDBY 2 GOTO 3 STOP 4 PLAY 5 PREVIOUS 6 VOLUME-/+ 7 FAST BACKWARD 8 TITLE 9 UP 10 LEFT 11 ENTER 12 AUDIO 13 DOWN 14 PBC 15 SUBTITLE 16 RESET 17 MUTE 18 STEP 19 ZOOM 20 A-B REPEAT 21 OPEN/CLOSE KEY 23 PAUSE 24 NEXT 25 FAST FORWARD 27 RIGHT 26 SETUP 28 MENU 29 V-MODE 30 ANGLE 31 RETURN 32 L/R/ST 33 N/P 34 SLOW 35 OSD 36 REPEAT Pro MP3 disky existují dva režimy přehrávání: přehrávání složky a přehrávání souboru. Přednastaveno je přehrávání složky. Režim vyberete stisknutím PROG. V režimu přehrávání souborů zobrazí obrazovka celkový počet slov a právě přehrávanou stopu. Stopu vyberte s použitím číselných tlačítek nebo použijte tlačítka nebo k posunutí na příslušnou stopu a poté stopu přehrajte stisknutím tlačítka ENTER. Řešení problémů ENG- 32 CZ - 13

14 Technické specifikace Rear panel: NOTE: The above figures are illustration for all types of machines. Some terminals will not be configured in some types of machines. Connection Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová dr a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obra te na místní úřad, službu zajiš ující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Video system connection The following available video output for this unit. Composite Video Use the AV cable (yellow terminal) to connect composite video output of this unit to the TV/monitor video input. S-Video Use the S-video cable to connect the s- video output of this unit to the TV/ monitor S-video input. Component Video (YUV) Use 3 -core AV cable to connect the component output terminals of this unit to the corresponding TV/monitor input. SCART (Option) Use a 21_pin SCART cable to connect the SCART output to the TV/monitor SCART input terminal. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Některé disky CD R/ CD RW, (neoriginály) nemusí přehrávač přehrát vzhledem k fyzickému stavu záznamového media (disku), kvalitě záznamového media, způsobu záznamu a charakteristice záznamového software. Notes: - Which connection depends on the TV/monitor input terminal. - Don t use the all connections at one time, otherwise the picture will be affected. - Only the physical connection conforms to the video setting can produce the normal picture (reference to the Video Setup in System Setup). CZ - 14 ENG - 31

15 Accessories Obsah Vlastnosti 16 Dôležité upozornenie 16 Príslušenstvo 17 Remote controller operation - Insert the batteries into the cell box.the remote control points at remote sensor within 8 metres and within 30 degree at left or right side. - Take the battery out of the controller if it is not used for a long time. This unit can play the following types of discs: Panely a displej 17 Prepojenie 18 Dia kové ovládanie 19 Nastavenie systému 20 Prehrávanie 23 Riešenie problémov 26 Technické špecifikácie 27 Panel Front panel: Note: some keys are optional. ENG - 30 SK - 15

16 Vlastnosti Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkou si prosím starostlivo tento návod prejdite. Uschovajte si návod pre neskoršie použitie. DVD prehrávač je novou generáciou domácich prehrávačov, ktoré sú schopné produkova zvuk a obraz s vysokou kvalitou. Jeho výkon je ove a vyšší než výkon ktoréhoko vek zariadenia prehrávajúceho domáce video. Ako najlepší zdroj signálu systému domáceho kina vám poskytne maximálny zážitok! Digitálny zvukový dekodér PCM, MPEG, at. Hi-fi, zvukový digitálny procesor 96kHz/24bit. Softwarový inteligentný upgrade. Komponentný video výstup s vysokým rozlíšením, podporuje budúce video vybavenie. Optický a koaxiálny digitálny zvukový výstup. Superkompatibilný s DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/SVCD/VCD/DVCD/CD/ CD-R/MP3/Obrazové CD KODAK. Vysoko integrovaný servo-systém dekódujúci na základe technológie jediného čipu, vysoká spo ahlivos a stabilita a vynikajúca korekcia chýb. Upozornenie DÔLEŽITÉ POZNÁMKY Pred prepojením a prevádzkou si tento manuál pozorne prečítajte. Neotvárajte kryt ani sa nedotýkajte vnútorných súčastí pre neprofesionálov. Pokia prístroj nepoužívate, vypnite ho. (Pokia prístroj nepoužívate dlhú dobu, odpojte sie ový kábel) Nevystavujte tento prístroj priamemu slnečnému svetlu. Nestavte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov alebo vybavenia. Nevystavujte tento prístroj daž u alebo vlhkosti. Umiestite prístroj na vodorovnú plochu. Zaistite jeho odvetrávanie. Neblokujte tepelný otvor. Prehriatie môže vies k poruche. Prístroj čistite mäkkou tkaninou. Rozpúš adlá a alkohol sú zakázané. Táto brožúra je sprievodcom užívate a pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu. Prístroj nesmie by vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stava predmety naplnené tekutinou, napr. vázy. Features Thank you for purchasing our product. Please go through this manual carefully before connection and operation. Please keep this manual for the future reference. DVD player is a new generation home player which can produce high quality video and audio. Its performance is much better than that of any previous home video playing equipment. As the best signal source of home theatre system, It will give you the uppermost enjoyment! - PCM, MPEG etc. digital audio decoder. - Hi-fi, 96kHz/24bit audio digital processor. - Software intelligent upgrade. - High-resolution component video output, support the future video equipment. - Coaxial digital audio output. - Super compatible with DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/SVCD/VCD/DVCD /CD/CD-R/MP3/ KODAK PICTURE CD. - High integrated servo system, decoding on single-chip technology, high reliabity and stability, and super error correction. IMPORTANT NOTES - Please read through the manual carefully before connection and operation. - Do not open the cover or touch any internal components for non-professionasl. - Turn off the power when the unit is not being used. (Unplug the power cord if the unit is not used for a long time). - Don t expose this unit to direct sunlight. Keep away the heating sources or equipments. - Don t expose this unit to the rain or moisture. - Place the unit on a horizontal level. Keep the unit ventilated. Don t block the heat hole. Overheat may cause malfunction. - C lean the cabinet with soft cloth. Detergent or alcohol is forbidden. - This book is only a guide for user s operation, not a criterion for configuration. - The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Symbol blesku varuje užívate a pred prítomnos ou neizolovaného nebezpečného napätia pod krytom výrobku, ktoré je dostatočne ve ké na to, aby pre človeka predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom. Symbol výkričníku upozorňuje užívate a na dôležité prevádzkové pokyny. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt. Prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu. Táto značka znamená, že tento produkt patrí medzi laserové produkty triedy 1. Laserový lúč môže produkova žiarenie, ktoré je pri priamom dotyku s udským telom nebezpečné. The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product s enclosure, and touching the inner parts may result in a risk of electric shock to persons. The exclamatory mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions. To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to the qualified service personnel. This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product. The laser beam may produce radiation harm to the directly touching human body. SK - 16 ENG- 29

17 Contents Príslušenstvo Features 29 For your Attention 29 Accessories 30 Panel and display 30 Connection 31 Remote Control 32 System Setup 33 Prevádzka dia kového ovládača Vložte batérie do batériového priestoru. Dia kový ovládač vysiela lúč do 8 metrov a 30 stupňov do ava a doprava. Pokia dia kový ovládač dlhú dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Tento prístroj je schopný prehra nasledujúce typy diskov: Play 36 Troubleshooting 40 Specification 41 Panel Čelný panel: Poznámka: Niektoré tlačítka sú iba u niektorých typov prístroja. ENG- 28 SK - 17

18 Zadný panel: Technické špecifikácie POZNÁMKA: Obrázky vyššie sú znázornením pre všetky typy prístrojov. U niektorých typov prístrojov však nie sú niektoré terminály k dispozícii. Prepojenie Prepojenie video systému Pre tento prístroj sú k dispozícii nasledujúce video výstupy. Kompozitné video Na prepojenie kompozitného video výstupu tohoto prístroja a video vstupu televízoru alebo monitoru použite AV kábel (žltý terminál). S-Video Na prepojenie výstupu tohoto prístroja pre S-Video a vstupu televízoru alebo monitoru pre S-Video použite S-Video kábel. Komponentné video (YUV) Na prepojenie konektorov komponentného videa tohoto prístroja a príslušného vstupu televízoru alebo monitoru použite trojvodičový AV kábel. SCART (volite né) Na prepojenie výstupu SCART k vstupu SCART televízoru alebo monitoru použite 21-kolíkový kábel SCART. Poznámky: Vo ba prepojenia závisí na vstupnom termináli vášho televízoru alebo monitoru. Nepoužívajte všetky prepojenia naraz, inak to bude ma vplyv na kvalitu obrazu. Normálny obraz môže docieli iba pokia fyzické prepojenie súhlasí s video nastavením (vi Video nastavenie v Nastavení systému). Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová dr a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu by po demontáži špecializovanou spoločnos ou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie by nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predís možným negatívnym následkom pre životné prostredie a udské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejavi ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obrá te na miestny úrad, službu zais ujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ Poznámka Zmena technickej špecifikácie vyhradena. Niektoré disky CD-R/CR-RW, (neoriginálne) nemusí prehrávač prehra vzhĺadom k fyzickému stavu záznamového média (disku), kvalite záznamového média, spôsobu záznamu a charakteristike software. SK - 18 SK - 27

19 Prehrávanie PREHRÁVANIE OBRAZOVÝCH CD DISKOV Stlačte tlačítko STOP a na TV obrazovke sa objavia zmenšené obrázky. Pomocou tlačítok hore, dolu, do ava a doprava zvo te požadovaný obraz. Pomocou tlačítok hore, dolu, do ava a doprava zvo te RANDOM (Náhodne) a potom stlačením ENTER spus te náhodné prehrávanie. Pomocou tlačítok hore, dolu, do ava a doprava zvo te INSTRUCTION a potom vstúpte do menu inštrukcií stlačením ENTER. Menu inštrukcií je nasledujúca: [STOP]: vstup do režimu prehliadky obrazov; [PREV]: predchádzajúci obraz; [NEXT]: nasledujúci obraz; [PLAY]: prehranie obrazu;[up]: zrkadlový obraz vertikálne; [DOWN]: zrkadlový obraz horizontálne; [LEFT]: otočenie obrazu o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek; [RIGHT]: otočenie obrazu o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek; [ZOOM]: zmena režimu zväčšenie/zmenšenie; [FAST FORWARD]: zväčšovanie obrazu; [FAST REWIND]: zmenšovanie obrazu; [HORE, DOLE, DO AVA A DOPRAVA]: posuv stredu zväčšenia. Pomocou CONTINUE menu opustíte. PREHRÁVANIE MP3 DISKOV: Pri prehrávaní MP3 disku je na TV obrazovke obrazovkové menu. Pomocou tlačítok alebo posunujte kurzor a zvo te stopu alebo zložku a stlačením tlačítka ENTER vybranú stopu alebo zložku prehrajte (u niektorých MP3 diskov je treba na vybranie stopy vloži podzložku a potom stlači ENTER). Na výber stopy môžete tiež použi číselné tlačítka (napríklad pre prehranie stopy 45 stlačte číselné tlačítka 4 a 5 a stlačte ENTER; na prehranie MP3 je treba zada zložku a vybra stopu z danej zložky). Pre MP3 disky existujú dva režimy prehrávania: prehrávanie zložky a prehrávanie súboru. Prednastavené je prehrávanie zložky. Režim vyberiete stlačení PROG. V režime prehrávania súborov zobrazí obrazovka celkový počet slov a práve prehrávanú stopu. Stopu vyberte s použitím číselných tlačítok alebo použite tlačítka alebo na posunutie na príslušnú stopu a potom stopu prehrajte stlačením tlačítka ENTER. Riešenie problémov Prepojenie Systém zvukového prepojenia Existujú dva typy zvukových výstupných systémov: analógový zvuk a digitálny zvuk. Analógovým zvukom je 2-kanálové stereo a 5.1 kanálový výstup Dolby AC-3. Digitálnym zvukom je optický a koaxiálny výstup. Stereofónny zvuk Na prepojenie medzi stereofónnym zvukovým výstupom tohoto prístroja a TV alebo stereofónneho vstupu zosilňovača použite dvojicu AV káblov (červený pre pravý a biely pre avý). Koaxiálne digitálne audio Pomocou týchto špeciálnych koaxiálnych káblov pripojte koaxiálny výstup tohoto prístroja ku koaxiálnemu vstupu zosilňovača. Poznámka: Fyzické prepojenie by malo by v súlade s nastavením zvukového výstupu tohoto prístroja (vi Nastavenie audio v Nastavení systému). Dia kové ovládanie 1. Pohotovostné tlačítko (STANDBY) 2. Preja na (GOTO) 3. Zastavenie (STOP) 4. Prehrávanie (PLAY) 19. Zväčšenie (ZOOM) 20. Opakovanie A-B (A-B) 21. Otvorí /Zavrie (OPEN/ CLOSE) 22. Tlačítko Predchádzajúci ( ) 23. Pauza ( ) 6. Hlasitos (VOLUME) +/- 24. Nasledujúci ( ) 7. Rýchly posuv vzad ( ) 25. Rýchly posuv vpred ( ) 8. Titul (TITLE) 26. Nastavenie (SETUP) 9. Hore ( ) 27. Doprava ( ) 10. Do ava ( ) 28. Menu (MENU) 11. Potvrdi (ENTER) 12. Zvuk (AUDIO) 29. Režim video (V-MODE) 30. Uhol (ANGLE) 13. Dole ( ) 31. Návrat (RETURN) 14. Kontrola prehrávania (PBC) 15. Titulky (SUBTITLE) 16. Resetovanie (RESET) 32. avý/pravý/stereo (L/R/ ST) 33. NTSC/PAL (N/P) 34. Pomaly (SLOW) 17. Rýchle stíšenie (MUTE) 35. Obrazovkové menu (OSD) 18. Krok (STEP) 36. Opakovanie (REPEAT) SK - 26 SK - 19

20 Nastavenie systému 1. Nastavenie menu pre DVD Na dia kovom ovládači tlačte tlačítko SETUP a na obrazovke sa objaví menu nastavenia (SETUP MENU). 1. Po vstupu do menu nastavenia vyberte pomocou smerových tlačítok hore a dolu požadovanú položku. Po potvrdení tlačítkom ENTER sa dostanete do ved ajšieho menu. Pomocou smerových tlačítok do ava a doprava pohybujte ukazovate om a pomocou smerových tlačítok hore a dolu vyberte požadovanú vo bu. Vo bu rovnako potvr te tlačítkom ENTER. Teraz je nastavenie vybranej funkcie dokončené. 2. Nastavenie ukončíte opätovným stlačením tlačítka SETUP. V menu nastavení si môžete pod a vlastného priania vybra z alej popísaných možností. 1.1 Stránka všeobecného nastavenia (GENERAL SETUP) Pomocou tejto vo by nastavíte formát TV obrazovky, funkcie pre video a DVD s nasledujúcimi možnos ami: DISPLAY (TV zobrazenie), ANGLE MARK (Značka uhlu), OSD LANG (Jazyk obrazovkového menu), SPDIF OUTPUT (Výstup SPDIF ), CAPTIONS (Titulky), SCREEN SAVER (Šetrič obrazovky) a HDCD TV zobrazenie Ria te sa pokynmi uvedenými na stránke nastavenia DVD a zvo te medzi nasledujúcimi možnos ami: Normal/PS: Toto nastavenie zvo te, pokia je váš DVD prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky. Pole filmu zaplní celú obrazovku televízoru. Môže to znamena, že časti obrazu ( avý a pravý okraj) nebudú vidie. Normal/LB: Toto nastavenie zvo te, pokia je váš DVD prehrávač pripojený k televízoru s normálnym pomerom strán obrazovky. Film uvidíte v pôvodnom pomere strán (pomer výšky k šírke). Uvidíte celé pole filmu, avšak v zvislom smere zaberie menšiu čas obrazovky. Film sa môže zobrazova s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky. Širokouhlý obraz: Toto nastavenie použite, pokia je váš DVD prehrávač pripojený k širokouhlému televízoru. Pokia zvolíte toto nastavenie a nemáte širokouhlý televízor, obraz môže by skreslený v dôsledku vertikálnej kompresie. Poznámky: Pomer strán obrazu závisí na formáte nahraného disku. Niektoré disky nebudú môc zobrazi obraz v pomere strán, ktorý zvolíte ANGLE MARK (Značka uhlu) Pokia prehrávate DVD, ktoré poskytuje nieko ko uhlov záberu, môžete si sami zvoli príslušný uhol. Pokia sa prehráva DVD disk s viac uhlami záberu a táto funkcia je zapnutá, zobrazí sa značka uhlu OSD LANG (Jazyk zobrazenia na obrazovke) Túto položku môže užívate zvoli pre nastavenie jazyka pre menu nastavenie a zobrazenie na obrazovke. Pokia prehrávate DVD disk, jedným stlačením tlačítka MENU sa vrátite do ved ajšieho menu. Do hlavného MENU sa vrátite opätovným stlačením MENU. Pokia prehrávate VCD disk, stlačením tlačítka MENU aktivujete funkciu PBC a VCD sa bude prehráva pod a menu. Pokia stlačíte tlačítko MENU znovu, funkcia PBC sa deaktivuje a VCD sa bude prehráva postupne. Stlačením tlačítka V-MODE môžete prepína medzi režimami video výstupu (YUV-RGB, at.) Pri prehrávaní DVD diskov s viac uhlami poh adu môžete tieto uhly meni. Pri prehrávaní DVD alebo VCD disku sa stlačením tlačítka RETURN vrátite do predchádzajúceho menu. Pri prehrávaní SVCD, VCD alebo CD disku s viac kanálmi môžete pomocou tlačítka L/R/ST zvoli avý kanál, pravý kanál, stereo či zmiešaný zvukový výstup. (možnos ) Pomocou tohoto tlačítka môžete postupne prepína medzi televíznymi systémami PAL, NTSC a automatickým nastavením AUTO. Pri prehrávaní SVCD, VCD a DVD diskov spomalíte prehrávanie stlačením tlačítka SLOW. Stlačíte tlačítko OSD a na TV obrazovke sa zobrazia príslušné informácie o disku. Stlačením tlačítka REPEAT môžete opakova titul, kapitolu, stopu alebo celý disk. Pri prehrávaní DVD disku podržte tlačítko REPEAT a na TV obrazovke sa postupne objaví opakovanie kapitoly, opakovanie titulu, opakovanie všetkého a zrušenie opakovania. Pokia prehrávate SVCD, VCD alebo CD disk, je potupnos nasledujúca: opakovanie stopy, opakovanie všetkého, zrušenie opakovania. Pokia prehrávate MP3 disk, je postupnos nasledujúca: opakovanie jedného, opakovanie adresára, zrušenie opakovania Stránka nastavenia SPDIF VÝSTUP SPDIF SPDIF OFF: Nevychádza žiadny digitálny signál (optický a koaxiálny výstup sú vypnuté), k dispozícii je iba analógový zvukový výstup. SPDIF/RAW: Toto nastavenie zvo te, pokia je váš DVD prehrávač pripojený k zosilňovaču koaxiálnym alebo optickým káblom. Pokia prehrávate disk nahraný v zvukovom formáte Dolby Digital a MPEG, budú príslušné digitálne signály vychádza z konektoru koaxiálneho alebo optického výstupu. SK - 20 SK - 25

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7 MSD8 2 9 DVDMI KROSYSTÉM DVDMI KROSYSTÉM OBSAH Systém kombinácie DVD mini Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5-6 Dálkové ovládání 7 Nastavení systému 7-15 Přehrávání 16-19

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Riešenie problémov Technické špecifikácie

Riešenie problémov Technické špecifikácie Riešenie problémov Technické špecifikácie SK - 13 Obsah Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 3 Propojení 4-5 Nastavení systému 6-9 Přehrávání 10-13 Řešení problémů 14 Technické specifikace

Více

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie Technické špecifikácie Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová dr a roztiahnutý

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player

Handbuch. Yakumo DVD Record Master XL. Manual Manuel. DVD+RW Recorder/Player Handbuch Manual Manuel D GB F E Yakumo DVD Record Master XL DVD+RW Recorder/Player Ovládací prvky Prední Panel 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 7 AUDIO VSTUP (FRONT LEFT) 2 PREDCHÁZEJÍCÍ 8 AUDIO

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

DVX 208 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER

DVX 208 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER DVX 208 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER Obsah Vlastnosti 2 Upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 3 Propojení 4-5 Nastavení systému 6-10 Přehrávání 11-14

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DVD PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si nejdříve přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Přehratelné formáty disků na DVD přehrávači Zadní panel 1. výstup pro pravý

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4

Manuál. Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Manuál Yakumo DVD přehrávač DVDMasterDX4 Symbol blesku varuje uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které by mohlo vyvolat elektrický zásah. Vykřičník upozorňuje na důležitá upozornění

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka

.: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka .: Chili DVD-7200XCU :. uživatelská příručka Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod k obsluze. DVD/DivX/XviD. www.cyberhome.de. CyberHome CH- DVD 462/ 465 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 12 CH-DVD 462/465

Návod k obsluze. DVD/DivX/XviD. www.cyberhome.de. CyberHome CH- DVD 462/ 465 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 12 CH-DVD 462/465 CyberHome CH- DVD / zkrácený návod k zapojení a obsluze strana CH-DVD / TECHNICKÉ SPECIFIKACE Základní informace Přehratelné typy disků: DVD-Video, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, Audio CD, CD-R, CD-RW,

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

DXH 365 DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

DXH 365 DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DXH 365 DVD PŘEHRÁVAČ DVD PREHRÁVAČ DVD PLAYER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah Úvod Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Upozornění... 3 Funkce... 3 Zobrazení čelního a zadního panelu...

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DV5X710 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...2 Obsah balení...3 Panely...4 Propojení...4

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více