Event guide Program soutěží IBU WORLD CUP BIATHLON 2011/2012 E.ON NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I CZECH REPUBLIC I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Event guide Program soutěží IBU WORLD CUP BIATHLON 2011/2012 E.ON NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I CZECH REPUBLIC I 9. - 15. 01. 2012. www.biathlonnmnm."

Transkript

1 E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2011/2012 IBU World Cup Biathlon presented by Event guide Program soutěží NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I CZECH REPUBLIC I International Biathlon Union I Czech Biathlon Union I OC Biathlon NMNM I SC NMNM

2 Energy efficiency leads to success. In winter sports as in heating technology. Viessmann Werke D Allendorf (Eder) Phone Viessmann represents high performance: As official winter sports sponsor for Ski Jumping, Cross-Country, Biathlon, Toboggan and Bob plus Nordic Combined. The same values apply to the development of advanced heating technologies as for leading athletes top technology, efficiency and fairness. And naturally success, which we wish all competitors. Oil fired condensing boilers Gas fired condensing boilers Solar collectors Wood burning boilers Heat pumps

3 Vítejte na Vysočině! Světový pohár v biatlonu 2012 je jednou z nejprestižnějších sportovních soutěží tohoto roku na území České republiky. Pro Kraj Vysočina bylo obrovskou výzvou pomoci s vybudováním nového moderního areálu a dobudováním doprovodné infrastruktury. Novoměstský biatlonový areál je nejmodernějším sportovním centrem biatlonu v České republice s celoevropským přesahem. Důležitý pro jeho budoucnost je fakt, že se nejedná o účelově zbudované závodiště, ale o rozumně navržený multifunkční komplex, který má ambice hostit vrcholné sportovní podniky i letního biatlonu, bikerů, běhů na lyžích, jízdy na horských kolech i orientačních sportů a zároveň dát provozovatelům areálu prostor vytvořit zde rekreační centrum širokého spektra vyhledávaných sportů. Skvělá domácí i zahraniční účast, historicky známé město a mediální přitažlivost takovéto akce to vše jsou atributy pro úspěšnou prezentaci Nového Města na Moravě, Kraje Vysočina i České republiky. Šampionát je pro nás příležitostí, jak zviditelnit zatím mírně opomíjený, avšak velice akční, inovativní a především pohybem žijící region, a to v celostátním a evropském měřítku. Bez ohledu na to, jak dlouhou cestu jste k nám museli absolvovat a bez ohledu na to, jak dopadne letošní světový pohár - rád bych divákům popřál neopakovatelný sportovní zážitek a fair play závod, závodníkům správně nastavenou sportovní formu a všem především vzájemný respekt. Vyhrát může opravdu jen jeden, ale útěchou poraženého je jeho další šance na příští vítězství. Příjemný pobyt na Vysočině všem sportovcům i fanouškům přeje a na setkání u závodu mistrovství světa v biatlonu se s Vámi těší MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

4 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Welcome to Vysocina! The E.ON Biathlon World Cup in 2012 is one of the most prestigious sporting events this year in the Czech Republic. It was a huge challenge for the Vysocina region to help build a new modern venue and complete the accompanying infrastructure. Nove Mesto s biathlon venue is the most modern biathlon center in the Czech Republic and all of Europe. With the future in mind it is not a purpose-built sporting venue only, but a rationally designed multifunctional complex, with ambitions to host the top sporting events in summer biathlon, cross-country skiing, mountain biking and orienteering sports as well. This gives organizers a chance to create a recreational center for a wide range of popular sports. Great domestic and foreign participation, a historically known city and the media appeal of such an event - are all attributes required for the presentation of Nove Mesto na Morave, the Vysocina region along with the Czech Republic. The E.ON IBU World Cup is our opportunity to highlight a slightly overlooked region, even though the region is special, innovative and very active at a national and European level. Regardless of the distance you travel and the results of this World Cup - I d like to wish spectators an unforgettable experience of sport and fair play competition. I wish for athletes to taper well for the races and that there is mutual respect among you. There is only one winner, but the consolation for the rest is another chance for victory in the next race. All athletes and fans, enjoy your stay in the Vysocina; I m looking forward to seeing you at the IBU World Championships. MD. Jiri Behounek, Governor of the Vysocina region

5 NMNM na cestě k mistrovství světa Světový pohár 2012 je důležitým krokem k naplnění hlavního cíle, kterým je o rok později na Českomoravské vysočině uspořádání mistrovství světa v únoru K našemu ideálu jsme se dostávali postupnými kroky. Hlavní vizí je posunout Nové Město na Moravě mezi světová střediska zimních sportů. V běhu na lyžích si už závod o Zlatou lyži vybojoval mezinárodní prestiž, nyní se nám souběžně podařilo na stejnou úroveň dotáhnout i dynamicky se rozvíjející a atraktivní sportovní odvětví - biatlon. S výraznou podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kraje Vysočina, Nového Města na Moravě i sportovního klubu se podařilo postupně vybudovat biatlonový a lyžařský areál a závodní tratě se špičkovými světovými parametry. Toto nádherné zařízení nebude pouze místem k přípravě vrcholových sportovců, prostor k aktivnímu vyžití zde najdou i vyznavači rekreačního pohybu. Významné mezinárodní sportovní akce v lyžařském a biatlonovém areálu mají velký význam pro region Vysočina, neboť vytvářejí povědomí a image regionu. Jsou cestou k dalšímu rozvoji turismu a cestovního ruchu na Vysočině. Budují tradici a otevírají další propagační možnosti regionu, novému trhu i pracovním příležitostem. Při Světovém poháru v biatlonu očekáváme za pět dnů soutěží zhruba 60 tisíc diváků. Při mistrovství světa 2013 se za dva týdny předpokládá návštěva diváků. Předpokládané náklady na výstavbu celého areálu jsou 306 milionů korun. Mohu garantovat, že nebudou vyšší. I když má na nás Mezinárodní biatlonová unie další požadavky. Ekonomicky bude akce čistá. Nezůstanou po nás žádné dluhy. Zatím jsme dokončili první etapu výstavby, jsou dokončeny stavby nových servisních buněk. Celková kapacita pevných tribun se zvýšila až na osob. Součástí výstavby je také podchod na stadion, přemostění potoka třemi lávkami s novou přístupovou stezkou pro diváky, posílení osvětlení areálu splňující parametry pro televizní přenosy a nové ozvučení areálu pro diváky na tribunách. Po únorovém Světovém poháru v běhu na lyžích bude stržena kapacitně nevyhovující stávající administrativní věž a na jejím místě vyroste nový objekt Office Area se čtyřmi nadzemními podlažími. V jejich prostorách budou kanceláře a zázemí organizačního vedení závodů včetně rozhodčích a bude také sloužit vedení Sportovního klubu Nové Město na Moravě. Mgr. Jiří Hamza, předseda organizačního výboru

6 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 NNMM on the way to the World Champs The World Cup 2012 is an important step towards fulfilling the main objective, which is organizing the Biathlon World Championships in the Bohemian- Moravian Highlands in February We have taken gradual steps to reach our aim. The main vision is to place Nové Město na Moravě among the world centres of winter sports. The Golden Ski Race has already gained its international prestige in crosscountry skiing. We have now concurrently managed to promote biathlon, an attractive and dynamically developing sports industry, to the same level as well. A biathlon and ski resort and racing tracks corresponding to the world-class parameters have been gradually built with a strong support of the Ministry of Education, Youth and Sports, the Vysočina Region, Nové Město na Moravě and the local Sports Club. This advanced resort will not only serve as a place aimed at preparing top athletes, but will also provide ground for fans of leisure-time physical activity. Significant international sporting events in a biathlon and ski resort are of great importance for the Vysočina Region, creating awareness and image of the region. They are the way to the further development of tourism in the Bohemian-Moravian Highlands. They build a tradition and open up promotional possibilities for the region, support to the local trade and job opportunities. We expect about 60,000 spectators in five days of competitions during the Biathlon World Cup and 150,000 spectators in two weeks during the World Championships. Projected costs for the construction of the complex are 306M CZK. Let me guarantee that we will finish the project on time, in full, on budget, even though the International Biathlon Union has additional requirements on us. At present we have completed the first phase of the construction. The construction of new service containers has been completed. The total capacity of grandstands has increased up to 12,000 people. Construction parts also include the underpass to the stadium and bridging the stream with three footbridges with a new access path for spectators. The enhancement of site lighting meets the requirements of television broadcasting. Sound was addded to the spectator area on the grandstands. The existing administrative building with insufficient capacity will be demolished after the Cross-Country Skiing World Cup in February. The new projected building with four floors - Office Area - will be built in its place. There will be sufficient capacity for offices and the race organizational back office, including referees. It will also serve the management of the local Sports Club in Nové Město na Moravě. Mgr. Jiří Hamza, President of the Organizing Committee

7 EXCITEMENT TIMES TEN The 2011/12 season offers excitement times ten with nine enthralling E.ON IBU World Cup Biathlon events and the IBU World Championships Biathlon 2012 in Ruhpolding. Infront Sports & Media wishes all fans, athletes and commercial partners a fascinating biathlon winter. Since 1992, Infront has shared a successful working relationship with the International Biathlon Union (IBU). As its marketing partner Infront has helped develop biathlon from a niche sport into one of the most popular winter sports around and will continue to offer valuable marketing platforms at the IBU s premier international events into the future. Infront is one of the leading sports marketing companies in the world and enjoys long-lasting partnerships with 120 rights-holders and hundreds of sponsors and media companies. With an experienced and passionate team of 500 staff in over 20 offices across 10 countries, the Group helps to annually deliver more than 2,300 event days of top class sport around the world. Infront Our experience. Shared passion. Your success.

8 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Úvodní informace Areál Vysočina Nové Město na Moravě se nachází 2 km od centra města. Stadion, střelnice a trestné kolo leží v nadmořské výšce 625 m. Lyžařské tratě jsou široké 6-9 m a ve větší části vedou smrkovým lesem. Nejvyšší bod trati je 665 m.n.m a nejnižší bod má výšku 617 m.n.m. Areál v Novém Městě na Moravě je od listopadu 2007 certifikován nejvyšší licencí A mezinárodní biatlonové unie. Střelnice je vybavena 30 střeleckými stanovišti a osazena elektronickým terčovým systémem HoRa 2000 E. Pro více informací o areálu a biatlonových soutěžích v Novém Městě na Moravě navštivte naše webové stránky Basic information Arena Vysočina Nové Město na Moravě is situated 2 km from the city center. The stadium, the shooting range and the penalty loop lies at the altitude of 625 m. The tracks at the width between 6-9 m lead in mixed pine-tree forest. The highest point of the tracks is 665 m high, the lowest is 617 m. NMNM area was evaluated by awarding IBU A License in November 2007; shooting range is equipped with 30 HoRa electronic targets. For more info visit

9 E.ON IBU SP v biatlonu 2012 je po úspěšném uspořádání Mistrovství Evropy v biatlonu 2008, Mistrovství světa dorostu a juniorů v biatlonu 2011, Mistrovství světa v letním biatlonu 2011 a řadě závodů IBU poháru, první velká mezinárodní soutěž, kterou organizátoři v novodobé historii České republiky pořádají. Světový pohár v biatlonu 2012 je ale více než testovací soutěž nově budovaného areálu, tratí a sportovního zázemí. Je svátkem biatlonu v České republice a naše pozvánka na Mistrovství světa v biatlonu Uděláme vše pro to, abyste se u nás cítili co nejlépe a odváželi si jen ty nejkrásnější zážitky. E.ON IBU World Cup Biathlon 2012 is the first major international biathlon competition being organized in the modern history of the Czech Republic. There were a series of successfully organized events, which include the Biathlon ECH in 2008, the Youth/Junior WCH Biathlon in 2011, the IBU Summer Biathlon WCH in 2011, and several IBU Cup biathlon races. The E.ON IBU World Cup in 2012 will be more than a test of a newly built sports complex. It will be a Biathlon Festival in the Czech Republic and the invitation for the IBU World Championships Biathlon in We will do everything for you to feel great here and bring home the most beautiful memories. PRAHA D1 Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě Humpolec Boskovice Jihlava 119 Velký Beranov Velké Meziříčí 37 Křižanov Velká Bíteš 162 D1 BRNO

10 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Program soutěží Competition program Středa Wednesday Vytrvalostní ženy Individual Women Nástřel I Zeroing Čtvrtek Thursday Vytrvalostní muži Individual Men Nástřel I Zeroing Pátek Friday Rychlostní ženy Sprint Women Nástřel I Zeroing Sobota Saturday Rychlostní muži Sprint Men Nástřel I Zeroing Neděle Sunday Stíhací ženy Pursuit Women Stíhací muži Pursuit Men Nástřel I Zeroing Nástřel I Zeroing Tréninky I Trainings Pondělí Monday Úterý Tuesday Trénink muži I Training Men Trénink ženy I Training Women Trénink ženy I Training Women Trénink muži I Training Men Středa Wednesday Čtvrtek Thursday Pátek Friday Sobota Saturday Trénink muži I Training Men Trénink ženy I Training Women Trénink muži I Training Men Trénink ženy I Training Women Otevírací doba VIP stanu je každý soutěžní den jednu hodinu před startem závodu. VIP tent is opened every competiton day one hour before the start of competition.

11 E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 SIDE EVENTS I DOPROVODNÝ PROGRAM WEDNESDAY STŘEDA THURSDAY ČTVRTEK FRIDAY PÁTEK SATURDAY SOBOTA SUNDAY NEDĚLE Public tent Divácký stan Vysočinka Public tent Divácký stan Venkovská kapela Main square I Náměstí NMNM Marek Ztracený & Band Award ceremony I Medailový ceremoniál Public tent Divácký stan Jarda Hypochondr a Divná parta Public tent Divácký stan ROCKLE CHINA BLUE Main square I Náměstí NMNM Janek Ledecký & Žentour Award ceremony I Medailový ceremoniál Public tent Divácký stan Mercedes

12 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Vstupné I Tickets Den Day Vstup na tribunu A, B, D Tickets Tribune A,B,D Denní Daily Perman. General Třídenní Three-day Dvoudenní Two-day Středa Wednesday CZK Čtvrtek Thursday CZK Pátek Friday CZK CZK Sobota Saturday Neděle Sunday CZK CZK CZK CZK Den Day Středa Wednesday VIP vstupenky, tribuna C a VIP stan VIP tickets, Tribune C and VIP tent Denní VIP Daily VIP CZK Permanentní VIP General VIP Víkendový VIP Weekend VIP Čtvrtek Thursday CZK Pátek Friday CZK CZK Sobota Saturday CZK CZK Neděle Sunday CZK ER-AL-111 Prozessfarb

13 100% Team Spirit! We look forward to an exciting competition and wish all of the team members the very best of luck! 100% Performance. 100% Regeneration. L. Hofer A. Birnbacher M. Neuner M. Greis K. Hitzer S. Schempp 007-Nova Mesto na Morave.indd e CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

14 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Představení jménem biatlon Při soutěžích v biatlonu absolvují závodníci volnou technikou běh na lyžích, se zbraní na zádech, v závislosti na disciplíně v délce 6 až 20 km, se dvěmi až čtyřmi zastávkami na střelnici. Závodníci všech kategorií střílí na terče ve vzdálenosti 50 m. Ke střelbě v každé střelecké položce používají přesně pět nábojů, vyjma závodu štafet, kde mohou na pět terčů použít ještě další tři rezervní náboje. Střelecké polohy jsou dvě: vleže a vstoje. Jejich pořadí a počet je rovněž dán pravidly jednotlivých disciplín. Průměr terče je velmi malý a jeho rozměr závisí na střelecké poloze. Pro střelbu vstoje je jako zásah vyhodnocena střela, kterou závodník zacílí do 115 mm velkého terče, pro střelbu vleže je průměr ještě menší, přesně 45 mm. Díky tomu, že celý závod běží závodníkům čas musí střílet nejen co nejlépe, ale také co nejrychleji. Za každý nezasažený terč je závodníkům vyměřen trest. V disciplíně vytrvalostní závod, je tímto trestem přičtení jedné minuty navíc k běžeckému času, za každý nezasažený terč. V ostatních disciplínách musí závodníci absolvovat po neúspěchu na střelnici 150 m dlouhé trestné kolo. A to tolikrát, kolikrát jejich střela minula terč. Všechna trestná kola musí projet ihned po střelbě, resp. odjezdu ze střelnice. A kdy se dokáže zařadit střelba mezi běh? Obecný princip biatlonových soutěží je jednoduchý. Závodník odstartuje ze startovní čáry na trať, projíždí první běžecké kolo (jeho délka závisí na disciplíně), po příjezdu na střelnici střílí v některé ze dvou poloh a po absolvování střelby opět odjíždí do dalšího běžeckého úseku. Uvedené střídání částí závodů pokračuje až po poslední střelbu, po níž sportovci projíždí kolo závěrečné, které končí v cíli závodu. V biatlonu je několik možností startů, které jsou pravidly přiřazeny k jednotlivým disciplínám. Ve vytrvalostním a rychlostním závodě vyjíždějí závodníci na trať jednotlivě v intervalech 30 sekund. Ve stíhacím závodě je startovní čas roven odstupu od vítěze kvalifikačního závodu a při závodě s hromadným startem všichni závodníci vyrážejí bojovat s tratí v jednom okamžiku současně. Štafeta je odstartována hromadným startem všech prvních úseků. Po jeho absolvání startuje do své části trati další člen štafety. Místo předávky se označuje jako předávací území a přijíždějící závodníci musí předat pomyslnou štafetu dotekem. Závodník se během závodu musí soustředit na mnoho svých činností. Mezi nejdůležitější patří výběr střeleckého stanoviště (střelecké stavy jsou přiřazovány pouze v prvních úsecích štafety a závodu s hromadným startem), počítání nezasežených terčů, absolvovaání správného počtu trestných kol a běh po vyznačené trati s předepsaným počtem okruhů.

15 Nejmladší disciplínou je závod smíšených štafet. V tomto závodě startují na prvních dvou úsecích ženy a třetí se čtvrtým úsekem finišují do cíle muži. Obecně platí všechna pravidla uvedena výše. General description of a biathlon competition In a Biathlon competition, the biathlete skis distances varying from 6 to 20 km and stops at the shooting range to shoot two or four times, with both the ski distance and number of shooting bouts depending on the type of competition in question. The shooting distance is always 50 m. Five rounds are fired in each bout at five targets, except in the Relay competition in which the competitor has three spare rounds for each bout. There are two shooting positions, prone and standing, which are done alternating or in a series, depending on the competition. Target diameters are very small and depend on the shooting position. For standing it is 115 mm in diameter and even smaller for prone at 45 mm. During the entire competition the clock is running. Therefore the competitors do not just have to shoot well but also fast. Penalties for missed targets are imposed either as one minute of added time per missed target for the Individual competition or as a 150 m penalty loop - done immediately after each bout of shooting - for all other competitions. In essence, the athlete starts at the start line, skis one course loop (length depending on the competition), comes to the range and shoots, skis another loop, shoots, and so on, and then finishes with a ski loop to the finish line after the last bout of shooting. For the Individual and Sprint competitions, starts are done with one competitor at a time at a 30 second interval. In a Pursuit competition, starts are based on time intervals from the qualifying competition, and for the Mass Start, all competitors start together simultaneously. In the Relay competition, the first members of all teams start simultaneously and after completing their part, tag the next member in the Hand-over Zone to start them on their way. In principle, throughout the competition, the biathletes are responsible for their own actions, such as selecting a shooting lane (assigned in the Relay and Mass Start first shooting by start numbers), and for counting the number of missed targets and then skiing the correct number of penalty loops. However, they must always follow the stipulations of the Event and Competition Rules. Mixed Relays are also held. In these, female biathletes have to complete the first and the second round of the relay respectively, while the third and fourth relay round are each completed by a male biathlete. In other respects, the procedure for the Mixed Relay competition is as in the above description.

16 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Disciplíny při světovém poháru Vytrvalostní závod Typ startu jednotlivý, interval 30 sek. Počet bežeckých okruhů 5 Střelecké položky LSLS Nezásah 1 minuta k běžeckému času Vytrvalostní závod je tradiční, nejdelší a královská biatlonová soutěž. Byla ustanovena ještě před vývojem sklopných terčů, pomocí kterých je zásah rozpoznán přímo ze střeleckého stanoviště. Původní papírové terče byly vyhodnocovány až po skončení střelby, když každý závodník obdržel trestný čas až za dodazečně vyhodnocené nezásahy. Tento základní princip biatlonu ovšem přetrval dodones. Rozdílem je, že chybný zásah je viditelný ihned po každém výstřelu. Což právě umožňuje všem závodníkům okamžitou zpětnou kontrolu a skýtá všem divákům okamžitý přehled o úspěšnosti střelby. Ta je ve vytrvalostním závodě, oproti ostatním disciplínám, velmi důležitá. Porovnat můžeme 1 trestnou minutu a 150 m trestného kola za chybu, což představuje čas výrazně kratší sek. U vytrvalostního závodu je velmi obtížné získat přehled o aktuálním vývoji a vedoucím závodníkovi. V intervalech startující závodníci vyjíždí a střílí při závodě postupně, a bez elektronických mezičasů a obřích obrazovek by bylo nemožné průběžně sledovat vývoj závodu. Nejlepší závodníci ujedou trať 20 km za 55 minut. Závod mužů je rozdělen do pěti úseků po čtyřech kilometrech (to je také nejdelší okruh biatlonových závodů). Ženy absolvují pět krát okruh po třech kilometrech. Rychlostní závod Typ startu jednotlivý, interval 30 sek. Počet běžeckých okruhů 3 Střelecké položky LS Nezásah 150 m trestné kolo Rychlostní závod, také nazýván jako sprint, je rychlejší a kratší verzí individuálního závodu, ve kterém rychlost běhu hraje největší úlohu. Namísto minutové penalizace musí závodníci projet trestné kolo 150 m. S kratší vzdáleností a pouze dvěmi střeleckými položkami jde o závod na přibližně 30 min. Muži běží trať 10 km rozdělenou střelbami do tří okruhů po 3,3 km. Ženy ve stejném formátu jedou na okruzích po 2,5 km. Stíhací závod Typ startu intervalový Počet běžeckých okruhů 5 Střelecké položky LLSS Nezásah 150 m trestné kolo Právo startu, startovní pořadí a startovní interval ve stíhacím závodě je závislý na výsledcích kvalifkačního závodu, který je zpravidla pořádán předcházející den. Jako kvalifikační závod může být využito buď vytrvalostního, nebo rychlostního závodu, ovšem nejčastěji je to právě rychlostní závod. Ve stíhacím závodě je předepsáno pořadí střeleckých položek následovně. První dvě položky vleže, třetí a čtvrtá položka vstoje. Celkový počet účastníků při závodech světového poháru je pro tuto disciplínu omezen na 60 startujících. Základním konceptem tohoto závodu je skutečnost, že vítěz kvalifikačního závodu startuje jako první a ostatní závodníci jej následují v intervalu rovnající se jejich ztrátě z kvalifikace.

17 Stíhací závod je velmi vzrušující disciplínou. Jeho atraktivnost spočívá v okamžitém přehledu o závodnících jedoucích na čele a mnohdy dramatickém vývoji daném psychickým tlakem dojíždějících se biatlonistů. První závodník v cíli závodu se stává jeho vítězem (v případě, že se nedopustil porušení pravidel). Pokud vedoucí závodník dostihne na trati jiného závodníka o jedno celé kolo, musí takto dostižen závodník odstoupit ze závodu. Délka stíhacího závodu mužů je 12,5 km (5x 2,5 km) a závodu žen 10 km (5x 2 km). Description of competition Individual Competition Starttype Single, 30 sec., 1 min. Ski loops 5 Shooting bouts PSPS Shot penalty 1 minute This is traditional Biathlon competition, which was established before the invention of the mechanical target, with which hits and misses can be seen from the firing point. Originally, paper targets were used and were scored after the last shooting was done. Each competitor was then given a penalty

18 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 of added time for misses. Today the same principle applies, but the misses can be seen on a shot-to-shot basis. Shoting is more importatnt in the individual competition - with its one minute penalty - than other types which have a penalty loop of 150 m, which takes about 21 to 26 seconds to ski. The Individual has the longest skiing distance of a Biathlon competitions and has four bouts of shooting for all clases of competitors. The difficulty for a novice spectator is that there is no way of knowing who is leading at any given time, although intermediate times - given via an electronic scoreboard and giant video screen - provide a good indication of placings at any given time. The Individual competition takes about 55 minutes to compete for the best competitors. Men start by skiing 4 km and then shooting, continuing sequence until they have shot four times, with a 4 km ski loop between bouts, and then completing the 20 km with the last 4 km loop to the finish. Women generally do the same, but with 3 km ski loops for their 15 km competition. Sprint Competition Starttype Single, 30 sec., 1 min. Ski loops 3 Shooting bouts PS Shot penalty 150 m Penalty loop The Sprint is a speeded-up, shortened version of the Individual in which skiing speed is more important than shooting. Instead of the one minute penalty for missed targets, the competitor must ski a 150 m penalty loop immediately after shooting. With shorter distances and only two bouts of shooting for all classes, the skiing times are around 30 minutes. The men will ski three loops of 3,3 km interspersed with two bouts of shooting. Women will ski three 2,5 km loops in the same format. Pursuit Competition Starttype Pursuit Ski loops 5 Shooting bouts PPSS Shot penalty 150 m Penalty loop Eligibility to compete, and the start order and intervals in a Pursuit competition are based on qualifying competition, which is normally held the previous day. Both the Sprint and the Individual competitions can be used as qualifying competition, but the Sprint is the norm. In the Pursuit competition, four bouts of shooting take place: prone, prone, standing, standing. The total number of participants in World Cup Pursuit competition is 60. The basic concept of the Pursuit is that the winner of the qualifying competition starts first, and the remainder follow in the order and time that they finished behind the winner in the qualifying competition. The Pursuit is highly exciting because at any time it is easy to see who is leading, and due to the psychological thrill of the competitors pursuing the athletes ahead them. The first competitor to cross the finish line is the winner, subject to any penalties or time adjustments. If competitors are lapped in the competition, they must withdraw from the competition at a suitable area in connection with the shooting range.

19 BMW X1 Radost z jízdy RADOST SE ŘÍDÍ STEJNĚ, JAKO VYPADÁ: SKVĚLE. Radost nemá žádný předem daný plán. O tom, kam vyrazí, se rozhoduje vždy na poslední chvíli a nedrží se přitom žádných předepsaných ani vyježděných tras. Proto našla spřízněnou duši v BMW X1 s pohonem všech kol BMW xdrive. Přidejte prostorný interiér a variabilní velkorysý zavazadlový prostor s volitelným dělením opěradel zadních sedadel v poměru 40:20:40 a dostanete kombinaci, která je tu pro radost, ať už ji spontánnost zavede kamkoli. Toto funkčně všestranné a zároveň výkonné a úsporné SAV jen podporuje radost v jejím spontánním chování. Více informací naleznete na nebo volejte zákaznický servis BMW, tel RADOST JE BMW X1. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 BMW X1: 4,5 8,4 l/100 km, g/km.

20 WORLD CUP E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012 Pravidla chování na stadionu Použití pravidel Tato pravidla chování na stadionu platí pro veškeré prostory Areálu Vysočina Nové Město na Moravě, které jsou ohraničeny ploty, vyznačeny vstupy, východy, pro všechna označená parkoviště a prostory související s pořádáním E.ON IBU Světového poháru v biatlonu 2012 Nové Město na Moravě. Kontrola vstupu Vstup je povolen pouze po předložení platné vstupenky nebo jiného práva vstupu (například akreditace). Vstupenka musí být předložena ke kontrole při vstupu i kdykoliv po vstupu do areálu. Nošení zakázaných předmětů Každý návštěvník musí dát povolení k osobní kontrole i kontrole svých osobních zavazadel, batohů či kabelek, jestli neobsahují zakázané předměty. Kontrola může být provedena prohledáním, detektorem kovů nebo jiným bezpečnostním nástrojem. Následující předměty nesmí být vnášeny do prostoru areálu nápoje obsahující alkohol a jakékoliv druhy drog předměty, které mohou být použity jako zbraně, střely nebo by mohly způsobit újmu ostatním osobám nebo jejich majetku skleněné obaly, plechovky, lahve, hrnky, které mohou být rozbitelné a tříštitelné; nebo podobné zejména ostré předměty spreje, chemikálie nebo barvící látky pyrotechnické předměty, pochodně, zbraně a jekékoliv předměty, které mohou být nebezpečné pro jejich snadné vzplanutí nadměrné předměty jako skládací křesla, velké deštníky, kočárky, sáňky apod. zvířata, zejména psy předměty vytvářející hluk jako například sirény, houkačky předměty nebo jakékoliv způsoby (oblečení, vlajky) propagující rasismus, xenofobii, nebo s obsahem propagující násilí Zákaz komerční reklamy Jakákoliv reklama s komerčním nebo obchodním účelem je zakázána bez zvláštního povolení organizátorů. Není rovněž dovoleno fotografovat, pořizovat videozáznamy a jiné záznamy pro komerční a obchodní účely. Osobní a majetková práva, závaznost nařízení a pokynů Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil a nezpůsobil újmu ostatním účastníkům a nezpůsobil škodu na jakémkoliv majetku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů zajištění hladkého průběhu této sportovní události se musí všichni návštěvníci a diváci podřídit pokynům organizátorů, policie, hasičů a bezpečnostní služby. Invalidní osoby Počet míst pro invalidy na tribunách má z bezpečnostních důvodů v areálu Vysočina NMNM omezenou kapacitu.

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Slovo pana Didiera Besseyrea Slovo organizátorů Slovo primátora Když se Evropská federace (EFCS) rozhodne svěřit organizaci Evropských firemních sportovních her nějakému městu,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

Zaměstnanci administrativy v roli operátorů Administrative employees in the role of operators

Zaměstnanci administrativy v roli operátorů Administrative employees in the role of operators Číslo 56 / Issue 56 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22013 Zaměstnanci administrativy v roli operátorů Administrative employees in the role of operators Představujeme haly HMMC lisovna

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Číslo 40 / Issue 40 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 92011 Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Zahájení třísměnného provozu Launch

Více

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Číslo 62 / Issue 62 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 9 2013 Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Projekt Dobrý soused The Good Neighbor project 9/2013

Více

HMMC News. Školení v Koreji Training in Korea. Fotbalová interliga zahájena Football Interleague Launched

HMMC News. Školení v Koreji Training in Korea. Fotbalová interliga zahájena Football Interleague Launched 05 / 2008 číslo 3 // issue 3 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Školení v Koreji Training in Korea Fotbalová interliga zahájena Football Interleague Launched Zaměstnanec HMMC

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře 7, 8, 9/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL, Managing Partner, Havel, Holásek

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více