ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY"

Transkript

1 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Österreichischen Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin (ÖGTH) (Rakouská společnost potápěčské a hyperbarické medicíny) Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM) (Společnost pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu, Německo) pořádají MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY III. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Termín a místo konání června 2012, Hukvaldy Organizační výbor Prezident dr. Michal Hájek Členové Bc. Jana Maršálková Jarmila Tichavská Markéta Kis Pisti Kozáková Petra Němcová Martina Lutzová Iveta Neuwirtová Ivo Němec Pozvaní přednášející dr. Roswitha Prohaska, Rakousko prof. dr. František Novomeský, PhD, Slovensko prof. dr. Radek Pudil, PhD, ČR dr. Wilhelm Welslau, Německo dr. Peter Knessl, Švýcarsko dr. Christian Wölfel, Švýcarsko dr. Miloslav Klugar, Ph.D, ČR dr. Jaroslav Januška, ČR

2 Vědecký výbor dr. med. Roswitha Prohaska prezidentka ÖGTH, Rakousko prof. dr. Juliusz Jakubaszko, PhD prezident Polské společnosti emergentní medicíny, přednosta Kliniky emergentní medicíny, Lékařská akademie, Wroclaw, Polsko prof. dr. František Novomeský, PhD přednosta Ústavu soudního lékařství JLF, Martin, Slovensko prof. dr. Radek Pudil, PhD proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy, I. Interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové dr. med. Wilhelm Welslau past prezident GTÜM, Německo dr. Peter Knessl Anesteziologické oddělení, See-Spital, Kilchberg, Švýcarsko dr. Christian Wölfel primář Oddělení anesteziologie, Nemocnice Schwyz, Švýcarsko Doc. dr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA místopředseda a vědecký sekretář ČSHLM, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dr. Miloslav Klugar, Ph.D Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc dr. Jaroslav Januška Oddělení kardiologie, Nemocnice Třinec - Podlesí dr. Dittmar Chmelař, PhD vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Ústav mikrobiologie a imunologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě dr. Michal Hájek předseda ČSHLM ČLS JEP, primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava Mediální partner Nakladatelství GEUM

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, Úvodní slovo je naší velkou ctí Vás opět po dvou letech co nejsrdečněji pozvat k účasti na odborné konferenci, kterou organizuje kolektiv našeho léčebného centra spolu s odbornou společností hyperbarické a letecké medicíny ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a partnerskými odbornými společnostmi sousedních zemí. Navazujeme na nedlouhou tradici Ostravských dnů hyperbarické medicíny a přitom bychom chtěli i nadále využívat výborných vztahů s našimi zahraničními kolegy a dále rozšiřovat vzájemnou spolupráci v rámci našeho společného evropského regionu. Konference je určena především pro odborné pracovníky našeho oboru - personál léčebných hyperbarických center, personál posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, praktické lékaře, pracovníky letecké medicíny a lékaře posuzující způsobilost k létání. Stejně tak jsou zváni i kolegové z ostatních lékařských oborů, interních i chirurgických, odborný personál poskytující péči o obtížně se hojící rány a defekty, odborníci forenzní medicíny, oddělení nemocí z povolání apod. Také jsou zváni zájemci z řad profesionálních potápěčů vojenských, policejních, hasičských a jiných záchranných složek. Za místo konference byla zvolena malebná obec Hukvaldy, nacházející se v podhůří Beskyd na úpatí Palkovických hůrek a v malebném údolí řeky Ondřejnice. Hukvaldy jsou především známy jako rodiště světového hudebního skladatele Leoše Janáčka ( ). Jsou součástí tzv. Lašské brány Beskyd, což je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, která vytváří pomyslnou vstupní bránu do Beskyd. Lašskou bránu tvoří Kopřivnice s automobilovými klenoty značky Tatra, Štramberk označovaný za moravský Betlém, Freudův Příbor, který je jedním z nejstarších měst na severovýchodní Moravě, či právě hudbou protkané Janáčkovy Hukvaldy. Doufáme, že nadcházející odborná konference Vás obohatí nejen po odborné stránce, ale že v tomto krásném prostředí naberete spoustu čerstvých sil do další práce. Těšíme se na vzájemné setkání. Michal Hájek s organizačním výborem

4 Časové rozvržení programu Mezinárodní workshop potápěčské medicíny Středa 20. června 2012 ( registrace) Odborný program - blok I Předsedající: Peter Knessl, Wilhelm Welslau Vyzvané přednášky 1) Welslau W., German/Austrian/Swiss Guideline for Diving Accidents. 4th revised version. 30 2) Wölfel Ch., Knessl P., Management of diving accidents by a telephone hotline: correlation of phone-assessed symptom severity with clinical findings and two case reports. 30 3) Knessl P., Woelfel C., Wendling J., Telemedicine concept for professional diving and hyperbaric work. 30 4) Prohaska R., Medical aspects of diving with handicapped based on our experiences in the Sultanate of Oman Přestávka Odborný program - blok II Předsedající: Roswitha Prohaska, Radek Pudil Vyzvané přednášky 1) Pudil R., Cardiovascular system and diving. 30 2) Januška J., Honek J., Honek T., PFO diagnostics and relationship to decompression sickness - is it time to change reccomendations? 30 3) Klugar M., Autonomic nervous system and hyperbaric environment; application at scuba diving Výlet do Valašského pivovaru v Kozlovicích speciálním vláčkem s exkurzí, posezením v pivovarské restauraci a večeří III. Ostravské dny hyperbarické medicíny Čtvrtek 21. června 2012 ( registrace) Slavnostní zahájení konference Potápěčská medicína - blok I. Předsedající: František Novomeský, Evžen Hrnčíř 1) Novomeský F., A Rare Case of Suicide by Use of Scuba Diving Equipment. Vyzvaná přednáška 30

5 2) Hrnčíř E., Kneidlová M., Posuzování zdravotní způsobilosti k práci v hyperbarickém a hypobarickém prostředí. 20 3) Bc. Fikarová J., mjr. Bc. Lipovský F., kpt. Bc. Guba M., Potápěčská činnost příslušníků Policie ČR a její zdravotnické zajištění. 20 4) Grünitz R., HAUX-STARMED-QUADRO for Lille Worlds biggest hyperbaric chamber system Oběd Hyperbarická medicína - blok II. Předsedající: Jitka Zapletalová, Michal Hájek 1) Zapletalová J., Svobodová S., Matějovský J., Nedbálková M., Hyperbarická oxygenoterapie jako účinná léčba v časné fázi avaskulární nekrozy hlavice femuru 20 2) Skiba P., Medikamentózní prevence dysfunkce Eustachovy trubice při změnách vnějšího tlaku. 20 3) Duda J., Hladík M., Hájek M., Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku. 20 4) Hájek, M., Maršálková, J., Bártová T., Spilková Z., Slaný J., Lázničková M., Ručková M., Duda J., Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče Přestávka Hyperbarická medicína - blok III. Předsedající: Petr Došel, Karel Šustr 1) Madeja R., Pleva L., Stránský J., Hájek M., Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. 20 2) Strnadel O., Maršálková J., Hájek M., Mrázek T., Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění. 20 3) Fabricius C., Arnell P., Ekre O., Oscarsson N., Rosén A., Eriksson M., Svanberg T., Samuelsson O., Health Technology Assessment: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. 20 4) Jurková, J., Koliba M., Hájek M., Léčba syndromu diabetické nohy. 20 5) Šustr K., Rypl A., Kubešová L. Užití HBO k léčbě akutních i chronických defektů a ran kazuistiky Schůze výboru ČSHLM Zasedání Akreditační komise Gala večer

6 Pátek 22. června Hyperbarická medicína, emergentní medicína - blok IV. Předsedající: Jiří Růžička, Štěpán Novotný 1) Novotný Š., Zásady pro léčebnou hyperbaroxii u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem. 20 2) Penhaker M., Hájek M., Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. 20 3) Gaj J., Brát R., Daněk T., Bárta J., Jursa R., Dočekal B., Gloger J., Veno-venozní ECMO v léčbě akutního respiračního selhání. 20 4) Růžička J., Dejmek J., Vidunová J., Sviták R., Porovnání mechanizované srdeční masáže systémy Lucas vs. Autopulse Prohlídka záchranářské a zdravotnické techniky HBZS Ostrava parkoviště před konferenčním hotelem Zakončení konference Oběd

7 MANAGEMENT OF DIVING ACCIDENTS BY A TELEPHONE HOTLINE: CORRELATION OF PHONE-ASSESSED SYMPTOM SEVERITY WITH CLINICAL FINDINGS AND TWO CASE REPORTS Wölfel C., Knessl P. (Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society) As there are no studies evaluating to what extend the severity of decompression illness (DCI) assessed by a diving medicine specialist providing a phone hotline service correlates with actual clinical findings, we reviewed phone protocols of calls received by our diving medical hotline between January 2008 and December Each case was followed up after completion of the treatment and categorized into one out of four severity groups according to the same standard protocol used for categorisation at the time of the initial hotline call. In 47 of 151 calls, DCI was suspected by the hotline experts. The initial estimation was coherent with the clinical findings in 37 cases, 9 were overestimated and one was underestimated. Adequate statistical analysis (bootstrap confidence interval, Cohen s KAPA coefficient) revealed a good coherence between hotline assessment and clinical assessment. There were five divers with minimal symptoms who were categorised as no DCI possible. They could not be followed up. We conclude that despite the limited sample size a reliable assessment of the severity of DCI can be provided by a specialist-based telephone hotline. We show two cases to illustrate the challanges of a diving medical phone hotline: A 51 year old man suffered from tinggling sensation and pain in his upper and later also in his lower extremities as well as stenocardia like pain at the end of a 70msw trimix dive in mauritius. He collapsed after exiting from the sea. There was a persisting muscle weakness in his legs and he was not able to micturate. He called our hotline 24 hours after the beginning of these signs and symptoms. A emergency treatment was arranged. After his return to switzerland there a diving medical evaluation took place. No medullar disorders were visualised by a MRI study, but a patent foramen ovale with massive right-left-shunt under provocation by a valsalva manoeuvre was found. A 30 year old female, recognised a scintillating scotoma immediately after a compressed air dive to 28m in egypt. Half an hour after surfacing she suffered from numbness of the left half of her body and paresis of her left leg. She saw a hotel doctor who told her her complaints were harmless as they meanwhile improved significantly. A fluctuating course of symptoms remained. Therefore she called our hotline the next day and was referred to a local diving medicine specialist who found her complaints were not related to a diving accident and rejected recompression therapy. She was repatriated and investigated at her home town because she got the same symptoms again but dramatically aggravated. A dissection of the right internal carotid artery was shown in the cranial CT scan. She is still suffering from a lack of concentration which forced her to assign her job. She stopped diving as well. 7

8 Literature Wölfel C, Schüpfer G, Konrad C. Telemedicine in the management of diving accidents: correlation of phone-assessed symptom severity with clinical findings. Diving Hyperb Med Dec;41(4): Francis TJR, Smith DJ, editors. Describing Decompression Illness. Proceedings of the 42nd Undersea and Hyperbaric Medical Society Workshop; 1990 Oct 9-10; Alverstoke, Gosport, UK. Durham: UHMS; Meer A, Gwerder T, Duembgen L. Is computer-assisted telephone triage safe? A prospective surveillance study in walk-in patients with non-life-threatening medical conditions. Emerg Med J Feb;29(2):124-8 Cohen, J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol meas 1960;20: Longphre JM, Denoble PJ, Moon RE, Vann RD, Freiberger JJ. First aid normobaric oxygen for the treatment of recreational diving injuries. Undersea Hyperb Med Jan-Feb;34(1):43-9. Weisher DD. Resolution of neurological DCI after long treatment delays. Undersea Hyperb Med May- -Jun;35(3): Gibbs J. W., Piantadosi C. A., Massey E. W. Internal carotid artery dissection in stroke from SCUBA diving: a case report. Undersea & hyperbaric medicine : journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc. 2002;29: Hafner F, Gary T, Harald F, Pilger E, Groell R, Brodmann M. Dissection of the internal carotid artery after SCUBA- -diving: a case report and review of the literature. Neurologist Mar;17(2):

9 A RARE CASE OF SUICIDE BY USE OF SCUBA DIVING EQUIPMENT CASE REPORT Crime Scene Prof. Frantisek Novomeský, M.D. Ph.D. Institute of Forensic Medicine and Medicolegal Expertises, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin, Slovak Republic The cadaver of 32-years old man, German citizen, was found in the hotel room in High Tatras, Slovak republic. The body was found naked, covered by a blanket. On the small table aside, the passport and other documents of the deceased were found, together with a higher sum of money (Euro). The deceased came to High Tatras as a tourist for biking. Gross Appearance On the face of the deceased a black rubber full-face SCUBA diving mask (Cressi-Sub, Italy) was firmly fixed with a 3-pcs rubber spider. The glass of the mask was foggy from the inside. A simple SCUBA diving regulator s 2nd stage (downstream principle, SEEMANN SUB, Germany) was fixed in the FFM, then further connected via LP hose with the first stage of the same regulator (unbalanced piston, SEEMANN SUB, Germany). The first stage mentioned was then firmy screwed into home-made DIN (5/8 ) adapter on the valve of high-pressure industrial tank of 7 litres internal capacity, filled with PURE NITROGEN. The tank remaining pressure was 87 bars. No signs of external violence were found on the body, neither the signs of autoerotic manoeuvres. Autopsy Non-specific signs of suffocation, punctiform scleral haemorrhages, massive hypoxic brain edema, frothy mucus in upper airways, Focal lung edema. Cardiorespiratory insufficiency. Cause of death: Suffocation due to inhalation of nitrogen (nitrogen asphyxiation). Cardiorespiratory insufficnincy. Complications: Oedema cerebri hypoxicum. Oedema pulmonum. Dilatatio cordis totius. All the above mentioned diagnoses were fully confirmed by the microscopic investigation. Blood/urine ethanol: Negative in all samples. Detection of medical/illicit drugs/psychoactive xenobiotics: negative in all samples. DISCUSSION In this part of the paper presented, the author rises the questions concerning: the nitrogen asphyxiation as an accidental death the nitrogen asphyxiation as a possible method of capital punishment. 9

10 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI V HYPERBARICKÉM A HYPOBARICKÉM PROSTŘEDÍ Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová Klinika pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dne nabyl účinností zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Ten kromě jiného upravuje novým způsobem poskytování zdravotní péče pracujícím (označuje ji jako pracovnělékařské služby), její organizaci a financování a také některé náležitosti procesu uznávání nemocí z povolání. Tento zákon současně zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou zdravotní kontraindikace pro výkon rizikových prací a aby určilo náplň preventivních lékařských prohlídek pracujících, kteří rizikové práce vykonávají. Vyhláška, která bude tuto problematiku řešit, má být vydána do konce června V její příloze budou vyjmenovány rizikové faktory, které mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví pracujících, a u každého z nich bude uveden jednak seznam nemocí a vad, jejichž zjištění u pracovníka vylučuje možnost vydat kladný lékařský posudek o jeho zdravotní způsobilosti k práci, při níž se tento rizikový faktor uplatňuje, a dále seznam nemocí a vad, při jejichž zjištění je možné uznat posuzovanou osobu za zdravotně způsobilou k práci jenom na základě závěru odborného vyšetření. Dále bude pro každý rizikový faktor stanovena náplň preventivních lékařských prohlídek. Předpis bude relativně stručný, proto nemůže plně respektovat celou medicínskou složitost působení všemožných škodlivých faktorů na zdraví pracujících a z toho plynoucí odborné polemiky o účelnosti či nezbytnosti indikací jednotlivých lékařských vyšetření a o posudkových dopadech zjištěných nálezů. Mezi rizikovými faktory budou v příloze ke zmiňované vyhlášce uvedeny i atmosférický přetlak a podtlak. Přetlaku mohou být u nás exponováni potápěči, personál obsluhující přetlakové komory, v budoucnosti patrně i přetlakoví tuneláři, podtlaku zejména letecký personál. Za vady nebo stavy vylučující práci v atmosférickém přetlaku nebo podtlaku budou podle připravované vyhlášky považovány poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem, spontánní pneumothorax v anamnéze, nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními, glaukom, nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami, klaustrofobie a těhotenství. Práci v atmosférickém přetlaku nebudou moci vykonávat jedinci starší 60 let, práci v podtlaku jedinci trpící plicní hypertenzí. Provedení vyšetření odborníkem příslušného lékařského oboru bude požadováno u jedinců ucházejících se o práci v přetlaku nebo podtlaku, kteří budou trpět závažnými onemocněními kardiovaskulárního systému, centrálního nervového systému, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí nebo pohybového a podpůrného systému, závažnou poruchou zrakové ostrosti, poruchou sluchu omezující komunikační schopnosti, infekčními onemocněními, inteligenčním kvocientem nižším než 90, závažnými duševními onemocněními nebo alkoholovou či jinou drogovou závislostí v anamnéze. Pro práci v přetlaku bude třeba přezkoumat odborným lékařem zdravotní stav také u jedinců obézních, trpících onemocněními vyžadujícími antikoagulační nebo antitrombotickou léčbu nebo závažnými kožními chorobami. 10

11 Preventivní lékařské prohlídky u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce budou provádět pracovní lékaři a praktičtí lékaři. Náplní vstupních preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práce v atmosférickém přetlaku nebo podtlaku bude odebrání anamnézy a provedení základního fyzikálního vyšetření, očního, stomatologického a otoskopického vyšetření s audiometrií, spirometrie, zátěžového EKG, echokardiografického vyšetření, rentgenu hrudníku, gynekologického vyšetření u žen a následujících laboratorních vyšetření: FW, krevní obraz a diferenciál, AST, ALT, GMT, glykemie, kreatinin, moč chemicky, močový sediment. Pro práci v přetlaku bude požadováno i provedení tlakové zkoušky v přetlakové komoře spojené s inhalací kyslíku pod zvýšeným parciálním tlakem. Periodické preventivní lékařské prohlídky budou prováděny jednou za 6 měsíců až 2 roky v rozsahu stejném jako vstupní preventivní lékařské prohlídky s tím, že při nich nebude prováděno echokardiografické vyšetření ani rentgen hrudníku. Výstupní lékařské prohlídky budou prováděny v rozsahu periodické preventivní prohlídky (bez tlakové zkoušky a bez gynekologického vyšetření u žen). Následné prohlídky nebudou indikovány. Provedení uváděných vyšetření nebude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Literatura Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 11

12 POTÁPĚČSKÁ ČINNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR A JEJÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Bc. Jitka Fikarová, Zdravotnické zařízení MV ČR Oblastní Zdravotnické zařízení Brno mjr. Bc. Filip Lipovský, kpt.bc. Michal Guba - Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pořádkové policie, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku PP Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR zajišťuje komplexní potápěčské činnosti včetně hloubkového potápění, potápění ve ztížených podmínkách, práce ve výškách a nad volnou hloubkou v rámci rezortu i mimo rezort Ministerstva vnitra ČR. Příslušníci útvaru provádí také pátrání po osobách pod vodní hladinou, pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti a po věcech, kterými byla trestná činnost spáchána. Mezi specifické činnosti náleží například vyhledávání, identifikace a vyzvedávání explozivního materiálu z vodního prostředí. Většina ponorů policejních potápěčů probíhá v znečištěných vodách, v prostředí kontaminovaném biologickým a chemickým materiálem, kde je viditelnost omezena pouze na pár centimetrů, dále ve velkých hloubkách. Při ponorech jsou využívány i hyperoxické a hypoxické směsi. Z uvedeného vyplývá, že potápěč je při výkonu služby vystaven celé řadě stresorů biologické, chemické či fyzikální povahy. Policejní potápění představuje v mnohých ohledech činnost mimořádnou, která klade značné nároky na fyzickou a psychickou zdatnost příslušníků, kteří ji vykonávají. O tom svědčí i zvýšené požadavky kladené na zdravotní stav potápěčů, který musí být perfektní a bez zdravotních omezení. Na zjišťování zdravotního stavu, řešení případných zdravotních problémů, pracovních podmínek při výkonu práce se podílí Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR. Mezi zajišťované činnosti patří také zdravotnické zabezpečení výcviku potápěčů Policie ČR a v neposlední řadě zabezpečení některých potápěčských akcí přímo v terénu. 12

13 HAUX-STARMED-QUADRO FOR LILLE WORLDS BIGGEST HYPERBARIC CHAMBER SYSTEM Dipl-Ing.(FH) René Grünitz, Haux-Life-Support GmbH, Karlsbad, Germany In 2011 HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH won the public bidding process against international competitors from France, Australia and USA and gets the order for building the world largest hyperbaric system. General description: Sixfold-Lock rectangular chamber system divided in: Main Chamber I Amphitrite, II Europe and III Poseidon and 3 intermediate Ante Chambers Rectangular pressure vessel, with HAUX-Flat-Wall Technology with enforced flat steel plates as end-walls and parting walls between the locks. Side walls, the ceiling and bottom executed in steel plates with rips. 13

14 Technical Details: Amphitrite and Europe: Max. working pressure 3.3 bar gauge = 4.3 bar absolute Main chambers capacity each 12 patients + 1 attendant or 3 lying ICU - patients Ante chambers capacity each 3 sitting persons Inside chamber width mm Inside length over all mm Inside length of ante chamber mm Inside free height mm Volume ACs + MCs 103 m³ Weight approx. 120 tons (full equipped) Poseidon: Max. working pressure Main chambers capacity Ante chambers capacity 6.6 bar gauge = 7.6 bar absolute 6 patients + 1 attendant or 2 lying ICU- patients 3 sitting persons Inside chamber width mm Inside length over all mm Inside length of ante chamber mm Inside free height mm Volume AC+MC 33 m³ Weight Medical and operational idea behind: approx. 80 tons (full equipped) Treatment of up to 6 ICU patients at the same time in Amphitrite and Poseidon -chamber and parallel standard HBO-treatment of 12 normal patients in Europe -chamber. Coordination of all chambers is planned by only 1 operator. Each chamber is additionally occupied by a medical attendant inside. This medical attendant is responsible for all medical interactions on the patients and the operating of the medical devices like ventilators and monitoring systems. If necessary a doctor can locked in at any time. By the combination of 3 independent Ante-chamber-locks it will be also possible to enter different chambers under different pressures without influencing the pressure in the main chambers. 14

15 Technical equipment: To get an idea which dimensions that unique hyperbaric system reaches, some facts about the used equipment: 7 x HAUX-MEDICAL-MONITORING-SYSTEM screens outside (6 inside) 30 x Syringe pump 4 x Hyperbaric ventilator (with option to upgrade to 8 ventilators) 30 x Additional air supply connectors for medical devices (suction unit, etc.) 100 x Electrical connectors for 12V and 24V inside (medical design) 5 x ICU-beds at same time (optional 8 beds possible) Special medical and research equipment: Laser-Doppler, Ergo-Spirometry, StO2-Measurment,... 15

16 HYPERBARICKÁ OXYGENOTHERAPIE JAKO ÚČINNÁ LÉČBA V ČASNÉ FÁZI AVASKULÁRNÍ NEKROZY HLAVICE FEMURU Zapletalová J., Svobodová S., Matějovský J., Nedbálková M. IV. int. Klinika VFN Praha Úvod Avaskulární nekroza (AVN) hlavice femoru je závažné onemocnění s potenciální invaliditou, postihující převážně mladší, dospělé osoby převážně mezi lety jejich života (1). Může vzniknout po úraze, ale i bez zjevné zevní příčiny, když intraosseální mikrocirkulace je narušena. Její léčba je dlouhá od farmakologické konservativní léčby po chirurgickou intervenci, obsahující korovou dekompresi, vaskularisovaný kostní štěp a osteotomii (2,3,14). Důležité je zachycení a určení správné diagnozy v časné - I. fázi tohoto onemocnění, kdy je nesmírně účinná hyperbarická oxygenotherapie (HBO)(10,11) a je patrný edem kostní dřeně (12). K rozlišení stupně onemocnění (15)je vhodné CT a magnetická resonance (MR), event. korová biopsie (13). Klinická kritera bušení (cukání) v třísle a hluboká, silná bolest ve slabině, nedovolující volnou chůzi a pohyb. V potaz se uvádějí přímé rizikové faktory, jako je traumatická fraktura nebo dislokace, radiace, chemoterapie, myeloproliferativní onemocnění, Kessonova nemoc, thalassemie, srpkovitá anaemie a rovněž přídatné rizikové faktory: užívání kortikosteroidů, abusus alkoholu a nikotinu, systemový lupus erythematodes, orgánová transplantace, imunodeficience, koagulační deficity, genetická dispozice a těhotenství (14). Započetím včasné léčby HBO je pravděpodobnost, že nemusí dojít k progresi onemocnění do dalších, irreversibilních stadií a následné invalidizaci. Kasuistika Na našem pracovišti léčíme 3. Případ AVN v časném stadiu onemocnění. Prvním případem byl lékař orthoped, roč. 1971, kde již po 23 expozicích HBO (1 expozice - dýchání 90 min. čistého času 100% O2 za absol. tlaku 2,6 ATA) došlo k rapidnímu zlepšení subjektivních obtíží ústupu bolestivosti a zlepšení volnosti pohybu a současně ke zlepšení objektivního nálezu,potvrzeného na MR: ústupu edemu, kostní dřeně po předchozí 2 měsíční neúspěšné konservační farmakologické léčbě. Pacient byl po dalším měsíci zcela bez obtíží a další měsíc nastoupil do náročného pracovního procesu. Jeho plné uzdravení bez zdravotních následků trvá. Druhý případ mladého muže (roč. 1973) probíhal obdobně. Pacient v časné, I. fázi AVN po neúspěšné farmakologické léčbě absolvoval rovněž pouze 23 expozic HBo za stejných podmínek. Již po 5. expozici HBO ústup bolestivosti, pro kterou se dříve nemohl postavit a postupně se zlepšovalo pohybové omezení. Na kontrolní MR signál hlavice v normě, výrazně se redukující edem. V literatuře se doporučuje až 100 expozic HBO, proto jsou tyto údaje u našich pacientů povzbuzující. Nyní je v léčbě našeho oddělení mladá žena (roč. 1965) s dg. AVN v I. fázi onemocnění. V popředí obrazu na MR je osteonekroza vrcholku hlavice levého femuru s fragmentací, s výraznou kloubní náplní a průvodním kostním edemem. Postkontrastně se sytí edematózní kostní dřeň a drobný odloučený fragment. Okrsek nekrozy se nesytí. Incipientní, diskretní změny 16

17 jsou patrné i v oblasti hlavice pravého femuru. Klinicky volná chůze nemožná pro bolestivost bolesti spíše v dorzální části kyčle, nutné dvě podpažní berle. Subfebrilie celý den kol 37,3 st. C. Pacientka byla před určením správně dg. Léčena laserem, lampami, magnete, opichy, analgetiky a antibiotiky neúspěšně. V době zasílání abstrakta pacientka léčbu začíná a je po 5. Expozici HBO. Diskuze Ve světové odborné literatuře se pozitivní účinky HBO v časné I. fázi AVN potvrzují (12). Důležité je potvrzení právě časného stadia tohoto onemocnění edemem dřeně buď MR nebo korovou biopsií (12,13). AVN v časném, I. stadiu je často progresivní (8). Většina studií konstatuje, že předchozí konservativní, farmakologická léčba vede ke kolapsu hlavice femoru, sekundární osteoartritidě event. chronické osteomyelitidě. HBO intermitentní inhalací 100% O2 v absolutním tlaku 2-2,6 ATA v hyperbarické komoře, tlakované vzduchem, kdy stoupá plasmatický 02 z 0,32 vol.% až na 6,3 vol.% - a stoupá zlepšuje tkáňovou oxygenaci. Opakovaně studie u zvířat potvrzují vzestup po2 v hypoxické oblasti i v kosti a tím pozitivní efekt HBO podobně, jak potvrzeno např. u postradiačních osteonekroz nebo osteomyelitid (10). Osteoklasty výrazně zvyšují metabolickou aktivitu v závislosti na zvýšené oxygenaci. HBO svou schopností průniku 100% O2 do objmově limitované tkáně obnovuje v I.fázi AVN tkáňovou oxygenaci. Zvyšující se tenze O2 redukuje edem (4), při redukci instraosseálního tlaku zlepšuje mikrocirkulaci a indukuje angioneogenezu. Stoupající parciální tlak O2 v hypoxické oblasti pak podporuje synthesu kolagenu, proliferační schopnost fibroblastů a kapilární neoangiogenesu(11). Hladina tkáňového po2 kol 40 mmhg je podstatná pro tento proces. Tento předpoklad, podpořený experimentálními studiemi hluboko proniká do klinické praxe. Úspěšná léčba časné fáze AVN hyperbarickou oxygenotherapií se ve světě praktikuje od r Potvrdilo se, že HBO je při léčbě tohoto onemocnění v prvním stadiu - časné fázi - signifikantně vysoce efektivní, urychluje hojení- má zřetelný bendit. Asi nejpodstatnější je, že tato adjuvantní léčba HBO zabraňuje přechodu do dalších fází onemocnění (do II.- IV. stadia.), které jsou ireversibilní, musí se řešit chirurgicky tedy předchází invaliditě (9,8). Závěr HBO je důležitá primární léčba v časné I. fázi AVN (6). Zřetelně urychluje hojení, dle dosavadních zkušeností může zabránit progresi onemocnění a náročným operačním výkonům v dalších fázích nemoci a může tak zabránit invaliditě pacienta. Má zřetelný bendit ve zlepšení subjektivních obtíží i v normalizaci objektivního nálezu, potvrzeného na MR. HBO by bylo vhodné považovat za léčbu primární a významnou nejen adjuvantní, která by měla být hrazena pojišťovou. Potvrzují to zahraniční renomované studie a rovněž u našich dvou pacientů došlo k úplnému uzdravení, bez pozdějších následků, třetí pacientka je nyní v léčení. 17

18 Seznam literatury Myers M:Osteonecrosis of the femoral head: pathogenesis and long term. Results of treatment.clin Orthop 1988, 231:51-61 Turner DA, Templeton AC, Selzer PM, Rosenberg AG, Petasnick JP: Femoral capital osteonecrosis: MR finding of diffuse marrow abnormalities without focal lesions. Radiology 1989,171: Hofmann S,Schneider W, Bretenseher M, Urban M, Plenk H: Transient osteoporosis as a special reversible form of femur head necrosis. Orthopade 2000, 29: Nylander G, Lewis D, Nordstrom H, Larsson J: Reduction of postischaemic edema with hyperbaric oxygen. Plast. Reconstr.Surg 1985, 76: Strauss M, Dvorak T, :Femoral head necrosis and hyperbaric oxygen therapy.in:kindwall EP,Whelan HT eds: hyperbaric medicinae practice. Best Publishing Co 1999, 912 Reis ND, Schwarz 0, Militianu D, Ramon Y, Levin D,Norman D: Hyperbaric oxygen therapy as a treatment for stage I avascular necrosis of the femoral head. J. Bone Point Surg 2003, 85-B:3, Steinberg ME, Hayken GD, Steinberg DR: A quantitative systém for staging avascular necrosis. J Bone Joint Surg (Br) 1995, 77-B:34-41 Ito H, Matsumo T, Kaneda K: Prognosis of early stage avascular necrosis of the femoral head. Clin Orthop 1999, 358: Merle D Aubigne R, Postel M, Mazabrand A, Massias P, Gueguen J: Idiopathic necrosis of the femoral head in adults. J Bone Joint Surg (Br) 1965, 47-B: Behnke AR, Saltzman HA: Hyperbaric oxygenation. N.Engl.J.Med 1967, 276: Hunt TK, Pai MP : The effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism and collagen synthesis. Surg Gynecol Obstet 1972, 135:561-7 Vande Barg BC, Malghem JJ, Lecouvet FE.Jamart J, Maldagne BE: Idiopathic bone marrow edema lesions of the femoral head: predictive value of MR imaging findings.radiology 1999, 212: Ficat P : Aseptic necrosis of the femur head: importace of bone biopsies. Acta Orthop Belg 1981, 47:285-7 Marker DR, Seyler TM. McGrath MS, Delanois RE: Treatment of early stage osteonecrosis of the femoral head. J Bone Point Surg Am 2008, 90: Sugano N, Kubo T,Takaoka K, Ohzono K, Hotokebuchi T, Matsumoto T : Diagnostic criteria for non-traumatic osteonecrosis of the femoral head.a multicentre study. J Bone Joint Surg (Br) 1999, 81:

19 MEDIKAMENTÓZNÍ PREVENCE DYSFUNKCE EUSTACHOVY TRUBICE PŘI ZMĚNÁCH VNĚJŠÍHO TLAKU MUDr.Petr Skiba, ORL oddělení, Městská nemocnice Ostrava Barotrauma je patologický stav, při kterém dochází k poškození tkání při náhlých změnách vnějšího tlaku. V lidském organismu se kromě plic a paranasálních dutin tyto změny projevují zejména ve středním, výjimečně ve vnitřním uchu a mluvíme o tzv. barotitidě, resp.aerotitidě. V různém rozsahu se s tímto jevem setkává prakticky každý při cestování letadlem, při potápění, parašutismu, sjezdovém lyžování či při hyperbarické oxygenoterapii. Hlavními příznaky jsou plnost v uchu, otalgie, nedoslýchavost, tinnitus či závratě. Patofyziologickým podkladem je nedostatečná ventilační funkce Eustachovy trubice, konkrétně je poškozen její otevírací mechanismus. Tento děj je neobyčejně složitý, závisí na mnoha anatomických a funkčních faktorech. Problém s barotraumatem je zejména při zvyšování vnějšího tlaku, kdy je pro otevření ET a vyrovnání středoušního tlaku potřeba aktivního mechanismu, např.polykání či zívání. Při rychlejší změně tlaku se tuba dokonce zavírá, mluví se o tzv. zamknuté tubě a je nutno použít některý z přetlakových manévrů. V prezentované studii jde o sledování projevů barotraumatu při HBO. Cíle byly následující: 1. zjistit vliv celkově podaného pseudoefedrinu a lokálně aplikovaného xylometazolinu na prevenci rozvinutí příznaků barotitidy. 2. incidence barotraumatu při HBO. 3. závislost výskytu barotraumatu na věku a pohlaví. 4. Míra shody mezi objektivními metodami diagnostiky barotraumatu a subjektivními referencemi pacientů. Jednalo se o prospektivní studii, do souboru bylo zařazeno 98 pacientů, podstupující první sezení v hyperbarické komoře pro náhle vzniklou nedoslýchavost či tinnitus. Podmínkou byl věk nad 18 let, normální nález na bubínku, A křivka na tympanometru, negativní anamnéza alergické rinitidy a snášenlivost zkoumaných léků. Pacienti byli zařazeni do tří skupin ti, kterým byl aplikován xylometazolin, dále pacienti s pseudoefedrinem a kontrolní skupina bez léčby. Sled vyšetření byl následující: 45 minut před HBO bylo provedeno oboustranné otoendoskopické a tympanometrické vyšetření a ihned po něm aplikován zkoumaný lék. Po absolvování HBO bylo provedeno opakované otoskopické a tympanometrické vyšetření a pacient ohodnotil tíží příznaků ušního barotruamatu dle vizuálně analogové škály. Dle otoskopického nálezu byla vyslovena diagnóza barotitidy dle Teedovy klasifikace změn na bubínku (stupeň 1 a více). Dle tympanometrie bylo barotrauma klasifikováno jako rozdíl tlaku před a po HBO více než 50daPa a subjektivní kritérium barotraumatu odpovídalo VAS rovno 6 a více. Výsledky byly podrobeny statistickému zpracování logistickou regresí. Bylo zjištěno, že riziko barotraumatu, diagnostikovaného tympanometricky, je u kontrolní skupiny 4,5x a u skupiny s xylometazolinem 3,8x vyšší oproti pseudoefedrinové skupině. U otoskopického vyšetření je rizko u kontrolní skupiny 5,2x vyšší a u nosních kapek 3,8x vyšší než u skupiny s pseudoefedrinem. U subjektivní reference je riziko u xylometazolinové skupiny 5,1x vyšší a u kontrolní skupiny 3,2x vyšší než u pseudoefedrinové skupiny. Dále nebyl zjištěn statistický významný rozdíl mezi jednotlivými metodami měření. Taktéž nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi věkem a pohlavím pacientů a incidencí barotraumatu. 19

20 Na internetu lze nalézt 6 odkazů na podobně koncipované práce. Dá se říci, že většina uznává významný účinek celkově podaného pseudoefedrinu, zatímco účinek lokálně podaných dekongescenčních kapek je sporný. Tento závěr je v souladu s předkládanou prací. Určitá potíž je v určení kritérií barotraumatu. U otoskopického nálezu každá patologie na bubínku známkou barotitiy. Obtížné je určení prahové hodnoty středoušního tlaku u tympanometrie, ještě obtížnější je subjektivní hodnocení, kde někteří autoři považují za barotrauma jakýkoliv ušní dyskomfort. Menší účinek, respektive neúčinnost lokálně podávaného xylometazolinu lze vysvětlit tím, že i při dokonale standardizované metodě podání nosního spreje nelze očekávat ideální průnik účinné látky k ústí sluchové trubice, o jejím nitru ani nemluvě. Na druhou stranu celkově podaný pseudoefedrin ovlivňuje průsvit tuby po celé delce, navíc pravděpodobně působí i na intaktní sliznici. Užitečná by byla možnost predikce barotraumatu, to znamená vytipovat si předem určité jedince, kteří mají vyšší pravděpodobnost rozvoje barotraumatu a provést u nich preventivní opatření (paracentéza, ventilační trubička, podání pseudoefedrinu). Pokud pomineme zcela jasné predispozice k barotrauamtu (rýma, alergie, velmi malé děti, rozštěpové vady), nelze najít žádná objektivní kritéria k predikci barotraumatu. Vliv věku a pohlaví se zcela jednoznačně vyloučil. Jistou slabinou studie je její nezaslepenost, nedostatečná randomizace pacientů a relativně malý počet osob v jednotlivých skupinách. Také načasování kontrolního otoskopického a tympanometrického vyšetření nebylo ideální bylo by výhodnější a přesnější provádět měření těsně po kompresní fázi hyperbaroxie. Tyto podmínky však nebylo možno splnit v běžném provozu malého oddělení. Závěrem lze jednoznačně říci, že podání perorálního pseudoefedrinu významně snižuje riziko ušního barotrauamtu. V kontrolní skupině se barotrauma vyskytlo u třetiny pacientů a nebyla zjištěna závislost výskytu barotrauamatu na věku a pohlaví. Tyto výsledky lze vztáhnout i na jiné rizikové situace, spojené s výskytem barotraumatu např. potápění, cestování letadlem. Literatura A Double-Blind Comparison Between Oral Pseudoephedrine and Topical Oxymetazoline in the Prevention of Barotauma During Air Travel [Článek] / autor Jones JS, Sheffield W a White LJ // American Journal of Emergency Medicine stránky Barotrauma during air travel: prodictions of a mathematical odel [Článek] / autor Kanick SC a WJ Doyle // Journal of Applied Physiology stránky Barotrauma Presenting as Tempral Lobe Injury Secondary to Temporal Bone Rupture [Článek] / autor Cortes MDP // American Journa of Neuroradiology stránky Efficiacy of Pseudoephedrine for the Prevention of Barotrauma During Air Travel [Článek] / autor Csortan E [a další] // Annals of Emergenc Medicine stránky Eustachian Tube Function [Online] / autor Tewfik TL // emedicine Otolaryngology and Facial Plastic Surgery

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková ČSIM 2015 Weaning T-trial Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

HYPERBARICKÁ KOMORA. Hyperbaroxie HBO

HYPERBARICKÁ KOMORA. Hyperbaroxie HBO HYPERBARICKÁ KOMORA Hyperbaroxie HBO Je to léčebná metoda, spočívající v podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při hyperbaroxii se

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC XVIII. Kongres Kraniocerebrální trauma patří mezi prognosticky závaţná poranění.

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání,

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání, Strana 3538 Sbírka zákonů č. 271 / 2012 271 VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2012 o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Nitrolební hypertenze kazuistika

Nitrolební hypertenze kazuistika Nitrolební hypertenze kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care

Indikační skupiny lázeňské péče Indication Groups of Balneal Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 5. 2012 13 Souhrn lázeňské péče 2007 2011 Indication Groups of Balneal Care 2007 2011 Tato Aktuální informace přináší

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Jana Šalandová Česká preventivní s.r.o. Pardubice 17. konzultační den SZÚ 18.10.2007 Význam PP z pohledu zaměstnavatele PP snižují výskyt pracovních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

Hyperglykémie. negativní prediktor. Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2

Hyperglykémie. negativní prediktor. Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2 Hyperglykémie negativní prediktor výsledku akutní mozkové ischémie Krajíčková D 1, Kopecká L 1, Krajina A 2, Lojík M 2, Raupach J 2, Chovanec V 2 1 Neurologická klinika a 2 Radiologická klinika LF UK a

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Eva Smržová Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. KAPIM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s. Kongres ČSIM Hradec Králové 27.5.-29.5.2015

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY. Protokoly IP v praxi. Petr BAUER Anesteziologicko-resuscitační klinika AKUTNĚ.

MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY. Protokoly IP v praxi. Petr BAUER Anesteziologicko-resuscitační klinika AKUTNĚ. MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU Protokoly IP v praxi Petr BAUER Anesteziologicko-resuscitační klinika AKUTNĚ.CZ 21. 11. 2015 MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU Problematika kompetencí ve slovníku

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více