ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY"

Transkript

1 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Österreichischen Gesellschaft für Tauch- und Hyperbarmedizin (ÖGTH) (Rakouská společnost potápěčské a hyperbarické medicíny) Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM) (Společnost pro potápěčskou a hyperbarickou medicínu, Německo) pořádají MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY III. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Termín a místo konání června 2012, Hukvaldy Organizační výbor Prezident dr. Michal Hájek Členové Bc. Jana Maršálková Jarmila Tichavská Markéta Kis Pisti Kozáková Petra Němcová Martina Lutzová Iveta Neuwirtová Ivo Němec Pozvaní přednášející dr. Roswitha Prohaska, Rakousko prof. dr. František Novomeský, PhD, Slovensko prof. dr. Radek Pudil, PhD, ČR dr. Wilhelm Welslau, Německo dr. Peter Knessl, Švýcarsko dr. Christian Wölfel, Švýcarsko dr. Miloslav Klugar, Ph.D, ČR dr. Jaroslav Januška, ČR

2 Vědecký výbor dr. med. Roswitha Prohaska prezidentka ÖGTH, Rakousko prof. dr. Juliusz Jakubaszko, PhD prezident Polské společnosti emergentní medicíny, přednosta Kliniky emergentní medicíny, Lékařská akademie, Wroclaw, Polsko prof. dr. František Novomeský, PhD přednosta Ústavu soudního lékařství JLF, Martin, Slovensko prof. dr. Radek Pudil, PhD proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy, I. Interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové dr. med. Wilhelm Welslau past prezident GTÜM, Německo dr. Peter Knessl Anesteziologické oddělení, See-Spital, Kilchberg, Švýcarsko dr. Christian Wölfel primář Oddělení anesteziologie, Nemocnice Schwyz, Švýcarsko Doc. dr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA místopředseda a vědecký sekretář ČSHLM, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dr. Miloslav Klugar, Ph.D Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc dr. Jaroslav Januška Oddělení kardiologie, Nemocnice Třinec - Podlesí dr. Dittmar Chmelař, PhD vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Ústav mikrobiologie a imunologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě dr. Michal Hájek předseda ČSHLM ČLS JEP, primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava Mediální partner Nakladatelství GEUM

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, Úvodní slovo je naší velkou ctí Vás opět po dvou letech co nejsrdečněji pozvat k účasti na odborné konferenci, kterou organizuje kolektiv našeho léčebného centra spolu s odbornou společností hyperbarické a letecké medicíny ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a partnerskými odbornými společnostmi sousedních zemí. Navazujeme na nedlouhou tradici Ostravských dnů hyperbarické medicíny a přitom bychom chtěli i nadále využívat výborných vztahů s našimi zahraničními kolegy a dále rozšiřovat vzájemnou spolupráci v rámci našeho společného evropského regionu. Konference je určena především pro odborné pracovníky našeho oboru - personál léčebných hyperbarických center, personál posuzující zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění, praktické lékaře, pracovníky letecké medicíny a lékaře posuzující způsobilost k létání. Stejně tak jsou zváni i kolegové z ostatních lékařských oborů, interních i chirurgických, odborný personál poskytující péči o obtížně se hojící rány a defekty, odborníci forenzní medicíny, oddělení nemocí z povolání apod. Také jsou zváni zájemci z řad profesionálních potápěčů vojenských, policejních, hasičských a jiných záchranných složek. Za místo konference byla zvolena malebná obec Hukvaldy, nacházející se v podhůří Beskyd na úpatí Palkovických hůrek a v malebném údolí řeky Ondřejnice. Hukvaldy jsou především známy jako rodiště světového hudebního skladatele Leoše Janáčka ( ). Jsou součástí tzv. Lašské brány Beskyd, což je malá turistická oblast ležící na severovýchodě Moravy, která vytváří pomyslnou vstupní bránu do Beskyd. Lašskou bránu tvoří Kopřivnice s automobilovými klenoty značky Tatra, Štramberk označovaný za moravský Betlém, Freudův Příbor, který je jedním z nejstarších měst na severovýchodní Moravě, či právě hudbou protkané Janáčkovy Hukvaldy. Doufáme, že nadcházející odborná konference Vás obohatí nejen po odborné stránce, ale že v tomto krásném prostředí naberete spoustu čerstvých sil do další práce. Těšíme se na vzájemné setkání. Michal Hájek s organizačním výborem

4 Časové rozvržení programu Mezinárodní workshop potápěčské medicíny Středa 20. června 2012 ( registrace) Odborný program - blok I Předsedající: Peter Knessl, Wilhelm Welslau Vyzvané přednášky 1) Welslau W., German/Austrian/Swiss Guideline for Diving Accidents. 4th revised version. 30 2) Wölfel Ch., Knessl P., Management of diving accidents by a telephone hotline: correlation of phone-assessed symptom severity with clinical findings and two case reports. 30 3) Knessl P., Woelfel C., Wendling J., Telemedicine concept for professional diving and hyperbaric work. 30 4) Prohaska R., Medical aspects of diving with handicapped based on our experiences in the Sultanate of Oman Přestávka Odborný program - blok II Předsedající: Roswitha Prohaska, Radek Pudil Vyzvané přednášky 1) Pudil R., Cardiovascular system and diving. 30 2) Januška J., Honek J., Honek T., PFO diagnostics and relationship to decompression sickness - is it time to change reccomendations? 30 3) Klugar M., Autonomic nervous system and hyperbaric environment; application at scuba diving Výlet do Valašského pivovaru v Kozlovicích speciálním vláčkem s exkurzí, posezením v pivovarské restauraci a večeří III. Ostravské dny hyperbarické medicíny Čtvrtek 21. června 2012 ( registrace) Slavnostní zahájení konference Potápěčská medicína - blok I. Předsedající: František Novomeský, Evžen Hrnčíř 1) Novomeský F., A Rare Case of Suicide by Use of Scuba Diving Equipment. Vyzvaná přednáška 30

5 2) Hrnčíř E., Kneidlová M., Posuzování zdravotní způsobilosti k práci v hyperbarickém a hypobarickém prostředí. 20 3) Bc. Fikarová J., mjr. Bc. Lipovský F., kpt. Bc. Guba M., Potápěčská činnost příslušníků Policie ČR a její zdravotnické zajištění. 20 4) Grünitz R., HAUX-STARMED-QUADRO for Lille Worlds biggest hyperbaric chamber system Oběd Hyperbarická medicína - blok II. Předsedající: Jitka Zapletalová, Michal Hájek 1) Zapletalová J., Svobodová S., Matějovský J., Nedbálková M., Hyperbarická oxygenoterapie jako účinná léčba v časné fázi avaskulární nekrozy hlavice femuru 20 2) Skiba P., Medikamentózní prevence dysfunkce Eustachovy trubice při změnách vnějšího tlaku. 20 3) Duda J., Hladík M., Hájek M., Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku. 20 4) Hájek, M., Maršálková, J., Bártová T., Spilková Z., Slaný J., Lázničková M., Ručková M., Duda J., Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče Přestávka Hyperbarická medicína - blok III. Předsedající: Petr Došel, Karel Šustr 1) Madeja R., Pleva L., Stránský J., Hájek M., Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. 20 2) Strnadel O., Maršálková J., Hájek M., Mrázek T., Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění. 20 3) Fabricius C., Arnell P., Ekre O., Oscarsson N., Rosén A., Eriksson M., Svanberg T., Samuelsson O., Health Technology Assessment: Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. 20 4) Jurková, J., Koliba M., Hájek M., Léčba syndromu diabetické nohy. 20 5) Šustr K., Rypl A., Kubešová L. Užití HBO k léčbě akutních i chronických defektů a ran kazuistiky Schůze výboru ČSHLM Zasedání Akreditační komise Gala večer

6 Pátek 22. června Hyperbarická medicína, emergentní medicína - blok IV. Předsedající: Jiří Růžička, Štěpán Novotný 1) Novotný Š., Zásady pro léčebnou hyperbaroxii u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem. 20 2) Penhaker M., Hájek M., Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. 20 3) Gaj J., Brát R., Daněk T., Bárta J., Jursa R., Dočekal B., Gloger J., Veno-venozní ECMO v léčbě akutního respiračního selhání. 20 4) Růžička J., Dejmek J., Vidunová J., Sviták R., Porovnání mechanizované srdeční masáže systémy Lucas vs. Autopulse Prohlídka záchranářské a zdravotnické techniky HBZS Ostrava parkoviště před konferenčním hotelem Zakončení konference Oběd

7 MANAGEMENT OF DIVING ACCIDENTS BY A TELEPHONE HOTLINE: CORRELATION OF PHONE-ASSESSED SYMPTOM SEVERITY WITH CLINICAL FINDINGS AND TWO CASE REPORTS Wölfel C., Knessl P. (Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society) As there are no studies evaluating to what extend the severity of decompression illness (DCI) assessed by a diving medicine specialist providing a phone hotline service correlates with actual clinical findings, we reviewed phone protocols of calls received by our diving medical hotline between January 2008 and December Each case was followed up after completion of the treatment and categorized into one out of four severity groups according to the same standard protocol used for categorisation at the time of the initial hotline call. In 47 of 151 calls, DCI was suspected by the hotline experts. The initial estimation was coherent with the clinical findings in 37 cases, 9 were overestimated and one was underestimated. Adequate statistical analysis (bootstrap confidence interval, Cohen s KAPA coefficient) revealed a good coherence between hotline assessment and clinical assessment. There were five divers with minimal symptoms who were categorised as no DCI possible. They could not be followed up. We conclude that despite the limited sample size a reliable assessment of the severity of DCI can be provided by a specialist-based telephone hotline. We show two cases to illustrate the challanges of a diving medical phone hotline: A 51 year old man suffered from tinggling sensation and pain in his upper and later also in his lower extremities as well as stenocardia like pain at the end of a 70msw trimix dive in mauritius. He collapsed after exiting from the sea. There was a persisting muscle weakness in his legs and he was not able to micturate. He called our hotline 24 hours after the beginning of these signs and symptoms. A emergency treatment was arranged. After his return to switzerland there a diving medical evaluation took place. No medullar disorders were visualised by a MRI study, but a patent foramen ovale with massive right-left-shunt under provocation by a valsalva manoeuvre was found. A 30 year old female, recognised a scintillating scotoma immediately after a compressed air dive to 28m in egypt. Half an hour after surfacing she suffered from numbness of the left half of her body and paresis of her left leg. She saw a hotel doctor who told her her complaints were harmless as they meanwhile improved significantly. A fluctuating course of symptoms remained. Therefore she called our hotline the next day and was referred to a local diving medicine specialist who found her complaints were not related to a diving accident and rejected recompression therapy. She was repatriated and investigated at her home town because she got the same symptoms again but dramatically aggravated. A dissection of the right internal carotid artery was shown in the cranial CT scan. She is still suffering from a lack of concentration which forced her to assign her job. She stopped diving as well. 7

8 Literature Wölfel C, Schüpfer G, Konrad C. Telemedicine in the management of diving accidents: correlation of phone-assessed symptom severity with clinical findings. Diving Hyperb Med Dec;41(4): Francis TJR, Smith DJ, editors. Describing Decompression Illness. Proceedings of the 42nd Undersea and Hyperbaric Medical Society Workshop; 1990 Oct 9-10; Alverstoke, Gosport, UK. Durham: UHMS; Meer A, Gwerder T, Duembgen L. Is computer-assisted telephone triage safe? A prospective surveillance study in walk-in patients with non-life-threatening medical conditions. Emerg Med J Feb;29(2):124-8 Cohen, J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol meas 1960;20: Longphre JM, Denoble PJ, Moon RE, Vann RD, Freiberger JJ. First aid normobaric oxygen for the treatment of recreational diving injuries. Undersea Hyperb Med Jan-Feb;34(1):43-9. Weisher DD. Resolution of neurological DCI after long treatment delays. Undersea Hyperb Med May- -Jun;35(3): Gibbs J. W., Piantadosi C. A., Massey E. W. Internal carotid artery dissection in stroke from SCUBA diving: a case report. Undersea & hyperbaric medicine : journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc. 2002;29: Hafner F, Gary T, Harald F, Pilger E, Groell R, Brodmann M. Dissection of the internal carotid artery after SCUBA- -diving: a case report and review of the literature. Neurologist Mar;17(2):

9 A RARE CASE OF SUICIDE BY USE OF SCUBA DIVING EQUIPMENT CASE REPORT Crime Scene Prof. Frantisek Novomeský, M.D. Ph.D. Institute of Forensic Medicine and Medicolegal Expertises, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin, Slovak Republic The cadaver of 32-years old man, German citizen, was found in the hotel room in High Tatras, Slovak republic. The body was found naked, covered by a blanket. On the small table aside, the passport and other documents of the deceased were found, together with a higher sum of money (Euro). The deceased came to High Tatras as a tourist for biking. Gross Appearance On the face of the deceased a black rubber full-face SCUBA diving mask (Cressi-Sub, Italy) was firmly fixed with a 3-pcs rubber spider. The glass of the mask was foggy from the inside. A simple SCUBA diving regulator s 2nd stage (downstream principle, SEEMANN SUB, Germany) was fixed in the FFM, then further connected via LP hose with the first stage of the same regulator (unbalanced piston, SEEMANN SUB, Germany). The first stage mentioned was then firmy screwed into home-made DIN (5/8 ) adapter on the valve of high-pressure industrial tank of 7 litres internal capacity, filled with PURE NITROGEN. The tank remaining pressure was 87 bars. No signs of external violence were found on the body, neither the signs of autoerotic manoeuvres. Autopsy Non-specific signs of suffocation, punctiform scleral haemorrhages, massive hypoxic brain edema, frothy mucus in upper airways, Focal lung edema. Cardiorespiratory insufficiency. Cause of death: Suffocation due to inhalation of nitrogen (nitrogen asphyxiation). Cardiorespiratory insufficnincy. Complications: Oedema cerebri hypoxicum. Oedema pulmonum. Dilatatio cordis totius. All the above mentioned diagnoses were fully confirmed by the microscopic investigation. Blood/urine ethanol: Negative in all samples. Detection of medical/illicit drugs/psychoactive xenobiotics: negative in all samples. DISCUSSION In this part of the paper presented, the author rises the questions concerning: the nitrogen asphyxiation as an accidental death the nitrogen asphyxiation as a possible method of capital punishment. 9

10 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI V HYPERBARICKÉM A HYPOBARICKÉM PROSTŘEDÍ Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová Klinika pracovního a cestovního lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dne nabyl účinností zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Ten kromě jiného upravuje novým způsobem poskytování zdravotní péče pracujícím (označuje ji jako pracovnělékařské služby), její organizaci a financování a také některé náležitosti procesu uznávání nemocí z povolání. Tento zákon současně zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou zdravotní kontraindikace pro výkon rizikových prací a aby určilo náplň preventivních lékařských prohlídek pracujících, kteří rizikové práce vykonávají. Vyhláška, která bude tuto problematiku řešit, má být vydána do konce června V její příloze budou vyjmenovány rizikové faktory, které mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví pracujících, a u každého z nich bude uveden jednak seznam nemocí a vad, jejichž zjištění u pracovníka vylučuje možnost vydat kladný lékařský posudek o jeho zdravotní způsobilosti k práci, při níž se tento rizikový faktor uplatňuje, a dále seznam nemocí a vad, při jejichž zjištění je možné uznat posuzovanou osobu za zdravotně způsobilou k práci jenom na základě závěru odborného vyšetření. Dále bude pro každý rizikový faktor stanovena náplň preventivních lékařských prohlídek. Předpis bude relativně stručný, proto nemůže plně respektovat celou medicínskou složitost působení všemožných škodlivých faktorů na zdraví pracujících a z toho plynoucí odborné polemiky o účelnosti či nezbytnosti indikací jednotlivých lékařských vyšetření a o posudkových dopadech zjištěných nálezů. Mezi rizikovými faktory budou v příloze ke zmiňované vyhlášce uvedeny i atmosférický přetlak a podtlak. Přetlaku mohou být u nás exponováni potápěči, personál obsluhující přetlakové komory, v budoucnosti patrně i přetlakoví tuneláři, podtlaku zejména letecký personál. Za vady nebo stavy vylučující práci v atmosférickém přetlaku nebo podtlaku budou podle připravované vyhlášky považovány poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem, spontánní pneumothorax v anamnéze, nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními, glaukom, nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami, klaustrofobie a těhotenství. Práci v atmosférickém přetlaku nebudou moci vykonávat jedinci starší 60 let, práci v podtlaku jedinci trpící plicní hypertenzí. Provedení vyšetření odborníkem příslušného lékařského oboru bude požadováno u jedinců ucházejících se o práci v přetlaku nebo podtlaku, kteří budou trpět závažnými onemocněními kardiovaskulárního systému, centrálního nervového systému, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí nebo pohybového a podpůrného systému, závažnou poruchou zrakové ostrosti, poruchou sluchu omezující komunikační schopnosti, infekčními onemocněními, inteligenčním kvocientem nižším než 90, závažnými duševními onemocněními nebo alkoholovou či jinou drogovou závislostí v anamnéze. Pro práci v přetlaku bude třeba přezkoumat odborným lékařem zdravotní stav také u jedinců obézních, trpících onemocněními vyžadujícími antikoagulační nebo antitrombotickou léčbu nebo závažnými kožními chorobami. 10

11 Preventivní lékařské prohlídky u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce budou provádět pracovní lékaři a praktičtí lékaři. Náplní vstupních preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práce v atmosférickém přetlaku nebo podtlaku bude odebrání anamnézy a provedení základního fyzikálního vyšetření, očního, stomatologického a otoskopického vyšetření s audiometrií, spirometrie, zátěžového EKG, echokardiografického vyšetření, rentgenu hrudníku, gynekologického vyšetření u žen a následujících laboratorních vyšetření: FW, krevní obraz a diferenciál, AST, ALT, GMT, glykemie, kreatinin, moč chemicky, močový sediment. Pro práci v přetlaku bude požadováno i provedení tlakové zkoušky v přetlakové komoře spojené s inhalací kyslíku pod zvýšeným parciálním tlakem. Periodické preventivní lékařské prohlídky budou prováděny jednou za 6 měsíců až 2 roky v rozsahu stejném jako vstupní preventivní lékařské prohlídky s tím, že při nich nebude prováděno echokardiografické vyšetření ani rentgen hrudníku. Výstupní lékařské prohlídky budou prováděny v rozsahu periodické preventivní prohlídky (bez tlakové zkoušky a bez gynekologického vyšetření u žen). Následné prohlídky nebudou indikovány. Provedení uváděných vyšetření nebude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Literatura Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 11

12 POTÁPĚČSKÁ ČINNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR A JEJÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Bc. Jitka Fikarová, Zdravotnické zařízení MV ČR Oblastní Zdravotnické zařízení Brno mjr. Bc. Filip Lipovský, kpt.bc. Michal Guba - Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby pořádkové policie, Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku PP Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR zajišťuje komplexní potápěčské činnosti včetně hloubkového potápění, potápění ve ztížených podmínkách, práce ve výškách a nad volnou hloubkou v rámci rezortu i mimo rezort Ministerstva vnitra ČR. Příslušníci útvaru provádí také pátrání po osobách pod vodní hladinou, pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti a po věcech, kterými byla trestná činnost spáchána. Mezi specifické činnosti náleží například vyhledávání, identifikace a vyzvedávání explozivního materiálu z vodního prostředí. Většina ponorů policejních potápěčů probíhá v znečištěných vodách, v prostředí kontaminovaném biologickým a chemickým materiálem, kde je viditelnost omezena pouze na pár centimetrů, dále ve velkých hloubkách. Při ponorech jsou využívány i hyperoxické a hypoxické směsi. Z uvedeného vyplývá, že potápěč je při výkonu služby vystaven celé řadě stresorů biologické, chemické či fyzikální povahy. Policejní potápění představuje v mnohých ohledech činnost mimořádnou, která klade značné nároky na fyzickou a psychickou zdatnost příslušníků, kteří ji vykonávají. O tom svědčí i zvýšené požadavky kladené na zdravotní stav potápěčů, který musí být perfektní a bez zdravotních omezení. Na zjišťování zdravotního stavu, řešení případných zdravotních problémů, pracovních podmínek při výkonu práce se podílí Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR. Mezi zajišťované činnosti patří také zdravotnické zabezpečení výcviku potápěčů Policie ČR a v neposlední řadě zabezpečení některých potápěčských akcí přímo v terénu. 12

13 HAUX-STARMED-QUADRO FOR LILLE WORLDS BIGGEST HYPERBARIC CHAMBER SYSTEM Dipl-Ing.(FH) René Grünitz, Haux-Life-Support GmbH, Karlsbad, Germany In 2011 HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH won the public bidding process against international competitors from France, Australia and USA and gets the order for building the world largest hyperbaric system. General description: Sixfold-Lock rectangular chamber system divided in: Main Chamber I Amphitrite, II Europe and III Poseidon and 3 intermediate Ante Chambers Rectangular pressure vessel, with HAUX-Flat-Wall Technology with enforced flat steel plates as end-walls and parting walls between the locks. Side walls, the ceiling and bottom executed in steel plates with rips. 13

14 Technical Details: Amphitrite and Europe: Max. working pressure 3.3 bar gauge = 4.3 bar absolute Main chambers capacity each 12 patients + 1 attendant or 3 lying ICU - patients Ante chambers capacity each 3 sitting persons Inside chamber width mm Inside length over all mm Inside length of ante chamber mm Inside free height mm Volume ACs + MCs 103 m³ Weight approx. 120 tons (full equipped) Poseidon: Max. working pressure Main chambers capacity Ante chambers capacity 6.6 bar gauge = 7.6 bar absolute 6 patients + 1 attendant or 2 lying ICU- patients 3 sitting persons Inside chamber width mm Inside length over all mm Inside length of ante chamber mm Inside free height mm Volume AC+MC 33 m³ Weight Medical and operational idea behind: approx. 80 tons (full equipped) Treatment of up to 6 ICU patients at the same time in Amphitrite and Poseidon -chamber and parallel standard HBO-treatment of 12 normal patients in Europe -chamber. Coordination of all chambers is planned by only 1 operator. Each chamber is additionally occupied by a medical attendant inside. This medical attendant is responsible for all medical interactions on the patients and the operating of the medical devices like ventilators and monitoring systems. If necessary a doctor can locked in at any time. By the combination of 3 independent Ante-chamber-locks it will be also possible to enter different chambers under different pressures without influencing the pressure in the main chambers. 14

15 Technical equipment: To get an idea which dimensions that unique hyperbaric system reaches, some facts about the used equipment: 7 x HAUX-MEDICAL-MONITORING-SYSTEM screens outside (6 inside) 30 x Syringe pump 4 x Hyperbaric ventilator (with option to upgrade to 8 ventilators) 30 x Additional air supply connectors for medical devices (suction unit, etc.) 100 x Electrical connectors for 12V and 24V inside (medical design) 5 x ICU-beds at same time (optional 8 beds possible) Special medical and research equipment: Laser-Doppler, Ergo-Spirometry, StO2-Measurment,... 15

16 HYPERBARICKÁ OXYGENOTHERAPIE JAKO ÚČINNÁ LÉČBA V ČASNÉ FÁZI AVASKULÁRNÍ NEKROZY HLAVICE FEMURU Zapletalová J., Svobodová S., Matějovský J., Nedbálková M. IV. int. Klinika VFN Praha Úvod Avaskulární nekroza (AVN) hlavice femoru je závažné onemocnění s potenciální invaliditou, postihující převážně mladší, dospělé osoby převážně mezi lety jejich života (1). Může vzniknout po úraze, ale i bez zjevné zevní příčiny, když intraosseální mikrocirkulace je narušena. Její léčba je dlouhá od farmakologické konservativní léčby po chirurgickou intervenci, obsahující korovou dekompresi, vaskularisovaný kostní štěp a osteotomii (2,3,14). Důležité je zachycení a určení správné diagnozy v časné - I. fázi tohoto onemocnění, kdy je nesmírně účinná hyperbarická oxygenotherapie (HBO)(10,11) a je patrný edem kostní dřeně (12). K rozlišení stupně onemocnění (15)je vhodné CT a magnetická resonance (MR), event. korová biopsie (13). Klinická kritera bušení (cukání) v třísle a hluboká, silná bolest ve slabině, nedovolující volnou chůzi a pohyb. V potaz se uvádějí přímé rizikové faktory, jako je traumatická fraktura nebo dislokace, radiace, chemoterapie, myeloproliferativní onemocnění, Kessonova nemoc, thalassemie, srpkovitá anaemie a rovněž přídatné rizikové faktory: užívání kortikosteroidů, abusus alkoholu a nikotinu, systemový lupus erythematodes, orgánová transplantace, imunodeficience, koagulační deficity, genetická dispozice a těhotenství (14). Započetím včasné léčby HBO je pravděpodobnost, že nemusí dojít k progresi onemocnění do dalších, irreversibilních stadií a následné invalidizaci. Kasuistika Na našem pracovišti léčíme 3. Případ AVN v časném stadiu onemocnění. Prvním případem byl lékař orthoped, roč. 1971, kde již po 23 expozicích HBO (1 expozice - dýchání 90 min. čistého času 100% O2 za absol. tlaku 2,6 ATA) došlo k rapidnímu zlepšení subjektivních obtíží ústupu bolestivosti a zlepšení volnosti pohybu a současně ke zlepšení objektivního nálezu,potvrzeného na MR: ústupu edemu, kostní dřeně po předchozí 2 měsíční neúspěšné konservační farmakologické léčbě. Pacient byl po dalším měsíci zcela bez obtíží a další měsíc nastoupil do náročného pracovního procesu. Jeho plné uzdravení bez zdravotních následků trvá. Druhý případ mladého muže (roč. 1973) probíhal obdobně. Pacient v časné, I. fázi AVN po neúspěšné farmakologické léčbě absolvoval rovněž pouze 23 expozic HBo za stejných podmínek. Již po 5. expozici HBO ústup bolestivosti, pro kterou se dříve nemohl postavit a postupně se zlepšovalo pohybové omezení. Na kontrolní MR signál hlavice v normě, výrazně se redukující edem. V literatuře se doporučuje až 100 expozic HBO, proto jsou tyto údaje u našich pacientů povzbuzující. Nyní je v léčbě našeho oddělení mladá žena (roč. 1965) s dg. AVN v I. fázi onemocnění. V popředí obrazu na MR je osteonekroza vrcholku hlavice levého femuru s fragmentací, s výraznou kloubní náplní a průvodním kostním edemem. Postkontrastně se sytí edematózní kostní dřeň a drobný odloučený fragment. Okrsek nekrozy se nesytí. Incipientní, diskretní změny 16

17 jsou patrné i v oblasti hlavice pravého femuru. Klinicky volná chůze nemožná pro bolestivost bolesti spíše v dorzální části kyčle, nutné dvě podpažní berle. Subfebrilie celý den kol 37,3 st. C. Pacientka byla před určením správně dg. Léčena laserem, lampami, magnete, opichy, analgetiky a antibiotiky neúspěšně. V době zasílání abstrakta pacientka léčbu začíná a je po 5. Expozici HBO. Diskuze Ve světové odborné literatuře se pozitivní účinky HBO v časné I. fázi AVN potvrzují (12). Důležité je potvrzení právě časného stadia tohoto onemocnění edemem dřeně buď MR nebo korovou biopsií (12,13). AVN v časném, I. stadiu je často progresivní (8). Většina studií konstatuje, že předchozí konservativní, farmakologická léčba vede ke kolapsu hlavice femoru, sekundární osteoartritidě event. chronické osteomyelitidě. HBO intermitentní inhalací 100% O2 v absolutním tlaku 2-2,6 ATA v hyperbarické komoře, tlakované vzduchem, kdy stoupá plasmatický 02 z 0,32 vol.% až na 6,3 vol.% - a stoupá zlepšuje tkáňovou oxygenaci. Opakovaně studie u zvířat potvrzují vzestup po2 v hypoxické oblasti i v kosti a tím pozitivní efekt HBO podobně, jak potvrzeno např. u postradiačních osteonekroz nebo osteomyelitid (10). Osteoklasty výrazně zvyšují metabolickou aktivitu v závislosti na zvýšené oxygenaci. HBO svou schopností průniku 100% O2 do objmově limitované tkáně obnovuje v I.fázi AVN tkáňovou oxygenaci. Zvyšující se tenze O2 redukuje edem (4), při redukci instraosseálního tlaku zlepšuje mikrocirkulaci a indukuje angioneogenezu. Stoupající parciální tlak O2 v hypoxické oblasti pak podporuje synthesu kolagenu, proliferační schopnost fibroblastů a kapilární neoangiogenesu(11). Hladina tkáňového po2 kol 40 mmhg je podstatná pro tento proces. Tento předpoklad, podpořený experimentálními studiemi hluboko proniká do klinické praxe. Úspěšná léčba časné fáze AVN hyperbarickou oxygenotherapií se ve světě praktikuje od r Potvrdilo se, že HBO je při léčbě tohoto onemocnění v prvním stadiu - časné fázi - signifikantně vysoce efektivní, urychluje hojení- má zřetelný bendit. Asi nejpodstatnější je, že tato adjuvantní léčba HBO zabraňuje přechodu do dalších fází onemocnění (do II.- IV. stadia.), které jsou ireversibilní, musí se řešit chirurgicky tedy předchází invaliditě (9,8). Závěr HBO je důležitá primární léčba v časné I. fázi AVN (6). Zřetelně urychluje hojení, dle dosavadních zkušeností může zabránit progresi onemocnění a náročným operačním výkonům v dalších fázích nemoci a může tak zabránit invaliditě pacienta. Má zřetelný bendit ve zlepšení subjektivních obtíží i v normalizaci objektivního nálezu, potvrzeného na MR. HBO by bylo vhodné považovat za léčbu primární a významnou nejen adjuvantní, která by měla být hrazena pojišťovou. Potvrzují to zahraniční renomované studie a rovněž u našich dvou pacientů došlo k úplnému uzdravení, bez pozdějších následků, třetí pacientka je nyní v léčení. 17

18 Seznam literatury Myers M:Osteonecrosis of the femoral head: pathogenesis and long term. Results of treatment.clin Orthop 1988, 231:51-61 Turner DA, Templeton AC, Selzer PM, Rosenberg AG, Petasnick JP: Femoral capital osteonecrosis: MR finding of diffuse marrow abnormalities without focal lesions. Radiology 1989,171: Hofmann S,Schneider W, Bretenseher M, Urban M, Plenk H: Transient osteoporosis as a special reversible form of femur head necrosis. Orthopade 2000, 29: Nylander G, Lewis D, Nordstrom H, Larsson J: Reduction of postischaemic edema with hyperbaric oxygen. Plast. Reconstr.Surg 1985, 76: Strauss M, Dvorak T, :Femoral head necrosis and hyperbaric oxygen therapy.in:kindwall EP,Whelan HT eds: hyperbaric medicinae practice. Best Publishing Co 1999, 912 Reis ND, Schwarz 0, Militianu D, Ramon Y, Levin D,Norman D: Hyperbaric oxygen therapy as a treatment for stage I avascular necrosis of the femoral head. J. Bone Point Surg 2003, 85-B:3, Steinberg ME, Hayken GD, Steinberg DR: A quantitative systém for staging avascular necrosis. J Bone Joint Surg (Br) 1995, 77-B:34-41 Ito H, Matsumo T, Kaneda K: Prognosis of early stage avascular necrosis of the femoral head. Clin Orthop 1999, 358: Merle D Aubigne R, Postel M, Mazabrand A, Massias P, Gueguen J: Idiopathic necrosis of the femoral head in adults. J Bone Joint Surg (Br) 1965, 47-B: Behnke AR, Saltzman HA: Hyperbaric oxygenation. N.Engl.J.Med 1967, 276: Hunt TK, Pai MP : The effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism and collagen synthesis. Surg Gynecol Obstet 1972, 135:561-7 Vande Barg BC, Malghem JJ, Lecouvet FE.Jamart J, Maldagne BE: Idiopathic bone marrow edema lesions of the femoral head: predictive value of MR imaging findings.radiology 1999, 212: Ficat P : Aseptic necrosis of the femur head: importace of bone biopsies. Acta Orthop Belg 1981, 47:285-7 Marker DR, Seyler TM. McGrath MS, Delanois RE: Treatment of early stage osteonecrosis of the femoral head. J Bone Point Surg Am 2008, 90: Sugano N, Kubo T,Takaoka K, Ohzono K, Hotokebuchi T, Matsumoto T : Diagnostic criteria for non-traumatic osteonecrosis of the femoral head.a multicentre study. J Bone Joint Surg (Br) 1999, 81:

19 MEDIKAMENTÓZNÍ PREVENCE DYSFUNKCE EUSTACHOVY TRUBICE PŘI ZMĚNÁCH VNĚJŠÍHO TLAKU MUDr.Petr Skiba, ORL oddělení, Městská nemocnice Ostrava Barotrauma je patologický stav, při kterém dochází k poškození tkání při náhlých změnách vnějšího tlaku. V lidském organismu se kromě plic a paranasálních dutin tyto změny projevují zejména ve středním, výjimečně ve vnitřním uchu a mluvíme o tzv. barotitidě, resp.aerotitidě. V různém rozsahu se s tímto jevem setkává prakticky každý při cestování letadlem, při potápění, parašutismu, sjezdovém lyžování či při hyperbarické oxygenoterapii. Hlavními příznaky jsou plnost v uchu, otalgie, nedoslýchavost, tinnitus či závratě. Patofyziologickým podkladem je nedostatečná ventilační funkce Eustachovy trubice, konkrétně je poškozen její otevírací mechanismus. Tento děj je neobyčejně složitý, závisí na mnoha anatomických a funkčních faktorech. Problém s barotraumatem je zejména při zvyšování vnějšího tlaku, kdy je pro otevření ET a vyrovnání středoušního tlaku potřeba aktivního mechanismu, např.polykání či zívání. Při rychlejší změně tlaku se tuba dokonce zavírá, mluví se o tzv. zamknuté tubě a je nutno použít některý z přetlakových manévrů. V prezentované studii jde o sledování projevů barotraumatu při HBO. Cíle byly následující: 1. zjistit vliv celkově podaného pseudoefedrinu a lokálně aplikovaného xylometazolinu na prevenci rozvinutí příznaků barotitidy. 2. incidence barotraumatu při HBO. 3. závislost výskytu barotraumatu na věku a pohlaví. 4. Míra shody mezi objektivními metodami diagnostiky barotraumatu a subjektivními referencemi pacientů. Jednalo se o prospektivní studii, do souboru bylo zařazeno 98 pacientů, podstupující první sezení v hyperbarické komoře pro náhle vzniklou nedoslýchavost či tinnitus. Podmínkou byl věk nad 18 let, normální nález na bubínku, A křivka na tympanometru, negativní anamnéza alergické rinitidy a snášenlivost zkoumaných léků. Pacienti byli zařazeni do tří skupin ti, kterým byl aplikován xylometazolin, dále pacienti s pseudoefedrinem a kontrolní skupina bez léčby. Sled vyšetření byl následující: 45 minut před HBO bylo provedeno oboustranné otoendoskopické a tympanometrické vyšetření a ihned po něm aplikován zkoumaný lék. Po absolvování HBO bylo provedeno opakované otoskopické a tympanometrické vyšetření a pacient ohodnotil tíží příznaků ušního barotruamatu dle vizuálně analogové škály. Dle otoskopického nálezu byla vyslovena diagnóza barotitidy dle Teedovy klasifikace změn na bubínku (stupeň 1 a více). Dle tympanometrie bylo barotrauma klasifikováno jako rozdíl tlaku před a po HBO více než 50daPa a subjektivní kritérium barotraumatu odpovídalo VAS rovno 6 a více. Výsledky byly podrobeny statistickému zpracování logistickou regresí. Bylo zjištěno, že riziko barotraumatu, diagnostikovaného tympanometricky, je u kontrolní skupiny 4,5x a u skupiny s xylometazolinem 3,8x vyšší oproti pseudoefedrinové skupině. U otoskopického vyšetření je rizko u kontrolní skupiny 5,2x vyšší a u nosních kapek 3,8x vyšší než u skupiny s pseudoefedrinem. U subjektivní reference je riziko u xylometazolinové skupiny 5,1x vyšší a u kontrolní skupiny 3,2x vyšší než u pseudoefedrinové skupiny. Dále nebyl zjištěn statistický významný rozdíl mezi jednotlivými metodami měření. Taktéž nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi věkem a pohlavím pacientů a incidencí barotraumatu. 19

20 Na internetu lze nalézt 6 odkazů na podobně koncipované práce. Dá se říci, že většina uznává významný účinek celkově podaného pseudoefedrinu, zatímco účinek lokálně podaných dekongescenčních kapek je sporný. Tento závěr je v souladu s předkládanou prací. Určitá potíž je v určení kritérií barotraumatu. U otoskopického nálezu každá patologie na bubínku známkou barotitiy. Obtížné je určení prahové hodnoty středoušního tlaku u tympanometrie, ještě obtížnější je subjektivní hodnocení, kde někteří autoři považují za barotrauma jakýkoliv ušní dyskomfort. Menší účinek, respektive neúčinnost lokálně podávaného xylometazolinu lze vysvětlit tím, že i při dokonale standardizované metodě podání nosního spreje nelze očekávat ideální průnik účinné látky k ústí sluchové trubice, o jejím nitru ani nemluvě. Na druhou stranu celkově podaný pseudoefedrin ovlivňuje průsvit tuby po celé delce, navíc pravděpodobně působí i na intaktní sliznici. Užitečná by byla možnost predikce barotraumatu, to znamená vytipovat si předem určité jedince, kteří mají vyšší pravděpodobnost rozvoje barotraumatu a provést u nich preventivní opatření (paracentéza, ventilační trubička, podání pseudoefedrinu). Pokud pomineme zcela jasné predispozice k barotrauamtu (rýma, alergie, velmi malé děti, rozštěpové vady), nelze najít žádná objektivní kritéria k predikci barotraumatu. Vliv věku a pohlaví se zcela jednoznačně vyloučil. Jistou slabinou studie je její nezaslepenost, nedostatečná randomizace pacientů a relativně malý počet osob v jednotlivých skupinách. Také načasování kontrolního otoskopického a tympanometrického vyšetření nebylo ideální bylo by výhodnější a přesnější provádět měření těsně po kompresní fázi hyperbaroxie. Tyto podmínky však nebylo možno splnit v běžném provozu malého oddělení. Závěrem lze jednoznačně říci, že podání perorálního pseudoefedrinu významně snižuje riziko ušního barotrauamtu. V kontrolní skupině se barotrauma vyskytlo u třetiny pacientů a nebyla zjištěna závislost výskytu barotrauamatu na věku a pohlaví. Tyto výsledky lze vztáhnout i na jiné rizikové situace, spojené s výskytem barotraumatu např. potápění, cestování letadlem. Literatura A Double-Blind Comparison Between Oral Pseudoephedrine and Topical Oxymetazoline in the Prevention of Barotauma During Air Travel [Článek] / autor Jones JS, Sheffield W a White LJ // American Journal of Emergency Medicine stránky Barotrauma during air travel: prodictions of a mathematical odel [Článek] / autor Kanick SC a WJ Doyle // Journal of Applied Physiology stránky Barotrauma Presenting as Tempral Lobe Injury Secondary to Temporal Bone Rupture [Článek] / autor Cortes MDP // American Journa of Neuroradiology stránky Efficiacy of Pseudoephedrine for the Prevention of Barotrauma During Air Travel [Článek] / autor Csortan E [a další] // Annals of Emergenc Medicine stránky Eustachian Tube Function [Online] / autor Tewfik TL // emedicine Otolaryngology and Facial Plastic Surgery

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP RÚ REHABILITAČNÍ ÚSTAV Ho H O S T I N N É KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Česká společnost hyperbarické a letecké

Více

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Sborník abstrakt Čeladná, hotel Prosper 12.-13. června 2008 Centrum hyperbarické medicíny, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014

Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Zpráva z odborné konference - Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014 Ve dnech 18.- 20. 6. 2014 se v Hotelu Eroplán v Rožnově p. R.

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 23. 4. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika Hradec Králové pod záštitou Lékařské

Více

České vydání. Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Vychází za podpory edukačního grantu. Current Opinion in.

České vydání. Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Vychází za podpory edukačního grantu. Current Opinion in. issn 1802-3819 Ročník 2 číslo 3 2008 Current Opinion in Critical Care České vydání Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Vychází za podpory edukačního grantu Current Opinion in Critical

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROTRAUMATOLOGII 1. - 3. 4. 2009 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

1/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU

1/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 1/2008 TÉMA: PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA PACIENTA ZÁVISLÉHO NA TABÁKU C A S NEMOCNICE PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ)

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT XXIX. NEONATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

Více

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny Předseda: MUDr. Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných. Rizikové faktory se zaměřením na vliv inhibitorů protonové

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 18. - 19. 6. 2010 v Olomouci Olomouc 2010 1 Obsah 1. PARKINSONOVA

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000 ROČNÍK III. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H UM Vydává MEDIPRAX CB s. r. o. České Budějovice Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 0038/530 03

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18. Kubátův podologický den Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu mezioborové aspekty Lékařský dům v Praze 8. 3. 9. 3. 2013 Vydává Společnost

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více